RAIFFEISEN INVESTMENT ORTUS wybrane informacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAIFFEISEN INVESTMENT ORTUS wybrane informacje"

Transkrypt

1 RAIFFEISEN INVESTMENT ORTUS wybrane informacje

2 WSTĘP ORTUS KLUCZOWE ASPEKTY INWESTYCYJNE Atrakcyjny rynek biokomponentów do paliw zakładany przez UE wzrost udziału biokomponentów w ogólnej ilości sprzedawanych z 5,75% w 2010 r. do 10% w 2020 r. Nowy zakład produkcji bioetanolu (spirytusu odwodnionego) oraz zakład produkcji spirytusu surowego wraz z 80ha gruntów uprawnych P.O.P ORTUS Know-how technologiczny umożliwiający efektywną produkcję spirytusu z melasy tańszą od konkurencji, która produkuje ze zbóż lub kukurydzy Długoterminowe relacje i kontakty doświadczonych pracowników Spółki Zabezpieczone zaplecze surowcowe oraz rynki zbytu, w tym dostawy tańszej melasy o dużej zawartości cukru z rynku białoruskiego i litewskiego Potencjał wzrostu przychodów oraz redukcji kosztów operacyjnych zakładu w wyniku projektu budowy biogazowni Propozycja Inwestycyjna Pan Andrzej Klewiński, który posiada wszystkie aktywa Spółki przejęte na skutek niespłacenia udzielonego kredytu a także kontroluje Spółkę ORTUS (posiada ponad 50% udziałów w spółce JAROL Sp. z o. o.) analizuje możliwość współpracy kapitałowej z nowym inwestorem finansowym lub strategicznym w związku z: 1. planami uruchomieniem pełnych mocy produkcyjnych w Spółce i zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy (około 3 mln PLN) 2. zrefinansowaniem transakcji nabycia Spółki (w kwocie nie mniejszej niż ok. 25 mln PLN) 3. planami projektu rozwojowego Spółki w formie budowy biogazowni (wartość inwestycji zależna od skali projektu i potencjalnego dofinansowania z Unii Europejskiej) Strona 2

3 PROFIL SPÓŁKI PODSTAWOWE INFORMACJE OPERACYJNE Opis Spółki Opis Spółki (c.d.) Przedsiębiorstwo Obrotu Paliwami ORTUS Bogumiła Wierczuk i Wspólnicy spółka jawna ( Spółka, ORTUS ) zajmuje się produkcją spirytusu surowego i spirytusu odwodnionego (bioetanolu) oraz handlem hurtowym paliwami płynnymi. Spółka posiada: koncesje na produkcję spirytusu, koncesję na handel hurtowy paliwami płynnymi, skład celny o wartości 65 mln zł. W ramach majątku Spółki można wydzielić następujące części składowe: gorzelnię oraz wytwórnię bioetanolu (1,7 ha) w Lenartach (Gmina Olecko) oraz pola uprawne (80 ha) położone w gminach: Kowale Oleckie (woj. warmińsko-mazurskie) oraz Filipów (woj. podlaskie) Lokalizacja Zakładu Kowale Oleckie Olecko Filipów Struktura Udziałowców 2% Spółka ORTUS została założona przez Pana Jana Ostrowskiego w roku Choroba byłego właściciela spowodowała zawieszenie działalności produkcyjnej i sprzedaż firmy. Obecnie ORTUS jest własnością w 98% Spółki JAROL, natomiast majątek Spółki został przeniesiony na Pana Andrzeja Klewińskiego. Obecnie Pan Klewiński posiada również kontrolę nad spółką ORTUS gdyż posiada 51% udziałów w Spółce JAROL. Zgodnie z najlepszą wiedzą obecnego właściciela oraz pracowników Spółki, potencjalny rynek zbytu oraz surowców w głównej mierze jest zabezpieczony, a docelowe moce produkcyjne mogą zostać osiągnięte w okresie około 1 miesiąca od dostawy surowców do produkcji, co wiąże się z uzyskaniem finansowania zakupów. Oczekiwana docelowa roczna produkcja spirytusu surowego oraz odwodnionego to odpowiednio 6,0 mln oraz 16,0 mln litrów, przy maksymalnych zdolnościach 6,5 mln litrów dla spirytusu surowego oraz 17,0 mln litrów dla spirytusu odwodnionego Według najlepszej wiedzy właścicieli oraz aktualnych danych rynkowych długoterminowa projekcja zysku EBITDA to około 8,9 mln PLN rocznie. Docelowi klienci Spółki to firmy z sektora paliw płynnych, chemicznego, farmaceutycznego oraz drzewnego, z którymi Spółka i jej pracownicy mają solidne relacje biznesowe Spółka zatrudnia 21 osób W latach planowana jest budowa biogazowni o mocy ok. 2 MW jako źródło ciepła i energii elektrycznej, do której wsadem energetycznym będzie wywar gorzelniany (produkt uboczny produkcji spirytusu) i kukurydza, która ma być uprawiana na posiadanych przez Spółkę polach uprawnych a jednocześnie będzie zasilała wytwórnie etanolu w energię cieplną. Zakład produkcyjny w Lenartach Gminy 98% JAROL Sp. z o.o. (51% udziałów Andrzej Klewińśki) Bogumiła Wierczuk Strona 3

4 PROFIL SPÓŁKI HISTORIA I SCHEMAT PRODUKCYJNY Historia Spółki ORTUS jest operatorem hurtowym paliw płynnych od stycznia 1991 roku. Wówczas Spółka uzyskała w Ministerstwie Współpracy z Zagranicą jedną z trzech dostępnych koncesji na prowadzenie importu paliw i surowej ropy naftowej na terytorium Polski W 2004 r. Spółka uruchomiła zakład produkcji spirytusu surowego, z kolei w 2006 r. zakład produkcji spirytusu odwodnionego (bioetanolu) W kwietniu 2011 r. Spółka wraz z całym jej majątkiem została przejęta przez nowych właścicieli, Państwa Wierczuk, którzy uruchomili próbnie produkcję i wyprodukowali ok. 1 mln litrów spirytusu. Z powodu braku środków obrotowych produkcja nie jest obecnie kontynuowana Obecny właściciel Pan Andrzej Klewiński planuje sprzedać zakład wraz ze wszystkimi aktywami. Niezależnie od tego dopuszcza możliwość współpracy z inwestorem, który będzie na własny rachunek prowadził produkcję Gorzelnia i wytwórnia bioetanolu Teren gorzelni Schemat produkcyjny Głównym surowcem wykorzystywanym do produkcji spirytusu surowego jest melasa, sprowadzana głównie ze wschodu Europy i krajów nadbałtyckich (głównie Litwy i Białorusi) Surowcem do produkcji bioetanolu jest spirytus surowy. Zdolności gorzelni są w stanie zaspokoić około 40% niezbędnych dostaw spirytusu surowego do instalacji produkującej spirytus odwodniony. Pozostałą część (około 60%) surowca można zakupić w pobliskich, licznych gorzelniach Właściwym kierunkiem dla zoptymalizowania ceny zakupu i zapewnienia ciągłości zaopatrzenia jest współpraca z lokalnymi gorzelniami rolniczymi w odległości nie przekraczającej 50 km od zakładu produkcyjnego Spółki wstępne ustalenia zostały już podjęte (zakup alkoholu etylowego destylatu rolniczego) Produkty uboczne: w procesie produkcji spirytusu powstaje wywar gorzelniany, który może być wykorzystany jako nawóz (gdy produkcja jest oparta na melasie), pasza (gdy produkcja jest oparta na kukurydzy) lub jako wsad energetyczny do biogazowni Kadzie zacierowe Kolektor parowy Źródło: Spółka, Raiffeisen Investment Strona 4

5 PROFIL SPÓŁKI PLANY ROZWOJOWE I RYNKI ZBYTU Plany rozwojowe Spółka posiada przygotowaną koncepcję budowy biogazowni w latach o mocy 1,6 2 MW (możliwość powiększenia do 3MW), wskazanie lokalizacyjne, ocenę wpływu na środowisko Szacunkowy koszt budowy biogazowni to mln PLN dotychczas wpłynęły 2 oferty budowy biogazowni Biogazownia, na bazie produktu ubocznego do produkcji spirytusu - wywaru gorzelnianego oraz biomasy z posiadanego obszaru rolnego (80ha) umożliwi produkcję biogazu do wytwarzania energii elektrycznej na sprzedaż oraz energii cieplnej na potrzeby zakładu produkcyjnego (szacunek oszczędności kosztów wytwórni spirytusu to 2 mln PLN rocznie) Koszty mazutu i energii elektrycznej koniecznej do produkcji spirytusu to ponad 4 mln PLN. Sprzedaż energii elektrycznej ma stanowić dodatkowe źródło dochodu Przy realizacji inwestycji w biogazownię istnieje możliwość wykorzystania funduszy strukturalnych UE lub krajowych, aż do 70% kosztów inwestycji Rynki Zbytu Parniki Magazyny zbożowe Odbiorcy spirytusu odwodnionego to przede wszystkim producenci paliw płynnych, przemysłu chemicznego (np. produkcja płynów do spryskiwaczy, farb, lakierów), przemysłu farmaceutycznego oraz drzewnego Sposób sprzedaży Umowy długoterminowe Umowy SPOT, poprzez zawarcie miesięcznej umowy na aukcji internetowej Spółka przyjęła bardziej przewidywalne rozwiązanie SPOT w formule miesięcznej, co pozwala na sprzedaż spirytusu po aktualnych cenach rynkowych W związku uruchomieniem produkcji w roku 2011 bioetanolu, podjęte zostały ustalenia na dostawy spirytusu odwodnionego z ok. 10 odbiorcami z w/w branż, którzy wyrazili chęć rozpoczęcia (kontynuowania) zakupów bioetanolu od Spółki Laboratorium Sterownia Źródło: Spółka, Raiffeisen Investment Strona 5

6 ZASTRZEŻENIA Niniejszy dokument ( Dokument ) został przygotowany przez Raiffeisen Investment Polska Sp. z o.o. oraz Raiffeisen Investment AG ( Raiffeisen Investment ) wyłącznie jako materiał dyskusyjny na temat możliwości przeprowadzenia transakcji w nim zaprezentowanych. Dokument ten jest przeznaczony wyłącznie na potrzeby wybranych odbiorców, ma on charakter poufny i nie powinien być ujawniony osobom trzecim. Dokument odzwierciedla istniejącą sytuacją oraz nasze opinie na datę jego sporządzenia. Żadna z informacji wykorzystanych w tym Dokumencie nie została niezależnie zweryfikowana przez Raiffeisen Investment. Przygotowując tę prezentację Raiffeisen Investment przyjął założenie, iż wszystkie dostępne informacje są wiarygodne i kompletne. Zarówno Raiffeisen Investment, jak i żaden z jego akcjonariuszy, dyrektorów, czy też pracowników nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za dokładność oraz kompletność informacji zawartych w niniejszym Dokumencie oraz analiz przeprowadzonych na ich podstawie. Niniejsza prezentacja stanowi całość jedynie łącznie z jej ustnym omówieniem przez Raiffeisen Investment. Zabrania się wykorzystywania tej prezentacji bądź jej fragmentów w jakimkolwiek innym celu bez uprzedniej pisemnej zgody Raiffeisen Investment. Strona 6

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy Emitenta

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy Emitenta ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy Emitenta 1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi Emitenta Spółka Plast-Box S.A. prowadzi działalność w formule przedsiębiorstwa jednozakładowego. Na niewielkie pogorszenie

Bardziej szczegółowo

Oferujący oraz Menadżer Oferty. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Menadżer Oferty. IPOPEMA Securities S.A.

Oferujący oraz Menadżer Oferty. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Menadżer Oferty. IPOPEMA Securities S.A. ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Tarnowie w Polsce i adresem przy ul. E. Kwiatkowskiego 8, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Podsumowanie opisu działalności

PODSUMOWANIE. Podsumowanie opisu działalności PODSUMOWANIE Niniejszy materiał stanowi podsumowanie najistotniejszych kwestii i czynników ryzyka dotyczących Emitenta, Spółek Operacyjnych, Grupy Westa oraz Akcji. Niniejsze podsumowanie stanowi jedynie

Bardziej szczegółowo

Wielkiej Syntezy Chemicznej

Wielkiej Syntezy Chemicznej Ministerstwo Skarbu Państwa we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Strategia restrukturyzacji i prywatyzacji Sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej Warszawa, październik 2003

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY CP Energia Spółka Akcyjna

DOKUMENT INFORMACYJNY CP Energia Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie adres: ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl sporządzony w związku z ofertą publiczną od 25 do 75 Obligacji Serii A

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU Wysogotowo, 14 marca 2013 1 Podsumowanie W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił dynamiczny wzrost przychodów (+120%) oraz wyników

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów. Kwiecień 2013 r.

Prezentacja dla inwestorów. Kwiecień 2013 r. Prezentacja dla inwestorów Kwiecień 2013 r. Zastrzeżenie Niniejszy dokument ( Prezentacja ) został udostępniony jego adresatom wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być powielany, przekazywany lub

Bardziej szczegółowo

PCC EXOL S.A. Dom Maklerski Ventus Asset Management S.A. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 27 czerwca 2012 roku

PCC EXOL S.A. Dom Maklerski Ventus Asset Management S.A. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 27 czerwca 2012 roku PCC EXOL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym w Polsce i adresem przy ul. Sienkiewicza 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306150) Oferta

Bardziej szczegółowo

Konferencja Zakładów Mięsnych DUDA S.A.

Konferencja Zakładów Mięsnych DUDA S.A. Konferencja Zakładów Mięsnych DUDA S.A. GPW w Warszawie, 27 sierpnia 2003 r. Materiały informacyjne FIRMA Zakłady Mięsne DUDA S.A. to dynamicznie rozwijająca się rodzinna firma, która zatrudnia 400 osób

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. FABRYKI FARB i LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA. w LUBZINIE ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. FABRYKI FARB i LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA. w LUBZINIE ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FABRYKI FARB i LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA w LUBZINIE ZA 2011 ROK Spis treści 1. Podstawowe informacje o Fabryce Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie... 3 1.1. Fabryka Farb i Lakierów

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

ASTARTA HOLDING N.V. RAPORT ROCZNY 2007

ASTARTA HOLDING N.V. RAPORT ROCZNY 2007 ASTARTA HOLDING N.V. RAPORT ROCZNY 2007 ASTARTA Holding N.V. Raport roczny za rok 2007 SPIS TREŚCI I. PODSUMOWANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI FINANSOWYCH ORAZ WSKAŹNIKÓW ZA OSTATNIE PIĘĆ LAT...4 II. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 91

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 91 Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 91 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego wspierania użycia w transporcie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU Wysogotowo, 10 marca 2014 Podsumowanie Kontynuacja trendu dynamicznego wzrostu przychodów (+56% r/r) oraz wyników na wszystkich poziomach

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Obligacji na okaziciela serii A i B

Dokument Informacyjny Obligacji na okaziciela serii A i B Dokument Informacyjny Obligacji na okaziciela serii A i B SOLVECO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem

Bardziej szczegółowo

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku ENERGA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000271591) Ubieganie się o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

NEWAG S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu. Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie

NEWAG S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu. Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie NEWAG S.A. ( Newag S.A. spółka akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000066315) Oferta Publiczna

Bardziej szczegółowo

ALUMETAL S.A. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 17 czerwca 2014 r.

ALUMETAL S.A. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 17 czerwca 2014 r. ALUMETAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kętach w Polsce i adresem przy ul. Kościuszki 111 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 177577) Oferta publiczna

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII D ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH ZĄBKOWICE-ERG S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII D ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH ZĄBKOWICE-ERG S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII D ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH ZĄBKOWICE-ERG S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Niniejszy Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z publiczną

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl Wprowadzający: Skarb Państwa, Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. E. Kwiatkowskiego S.A.

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r.

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Prospekt Emisyjny Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Spis treści Spis treści I. CZĘŚĆ PODSUMOWANIE... 5 1 WPROWADZENIE... 5 2 CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000289768

PROSPEKT EMISYJNY. FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000289768 PROSPEKT EMISYJNY FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000289768 Oferta publiczna 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za I kwartał 2014 r.

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za I kwartał 2014 r. Skonsolidowany raport kwartalny QSr I / 2014 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. HTL-STREFA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Ozorkowie

PROSPEKT EMISYJNY. HTL-STREFA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Ozorkowie PROSPEKT EMISYJNY HTL-STREFA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Ozorkowie Oferujący: Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna, Al. Jerozolimskie 123 A, 02-017 Warszawa Doradca finansowy: Concordia Espirito Santo

Bardziej szczegółowo

Eko Export Spółka Akcyjna

Eko Export Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY Eko Export Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie: 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 250.000 akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Spółki ZUE S.A. Kraków, sierpień 2010

Prezentacja Spółki ZUE S.A. Kraków, sierpień 2010 Prezentacja Spółki ZUE S.A. Kraków, sierpień 2010 1 Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja (dalej: Prezentacja ) została udostępniona jego adresatom wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki Hutmen S.A. w związku z emisją akcji serii D z prawem poboru

Prospekt emisyjny akcji spółki Hutmen S.A. w związku z emisją akcji serii D z prawem poboru Prospekt emisyjny akcji spółki Hutmen S.A. w związku z emisją akcji serii D z prawem poboru Oferujący IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego: 10 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo