Ekspres Szkolny. Światowy Dzień Trzeźwości, czyli Non promil, non problem. Kwiecień Nr 47 /2014 Kwiecień Nr 47 /2014. Kwiecień Nr 47 /2014 Cena 1,50zł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekspres Szkolny. Światowy Dzień Trzeźwości, czyli Non promil, non problem. Kwiecień Nr 47 /2014 Kwiecień Nr 47 /2014. Kwiecień Nr 47 /2014 Cena 1,50zł"

Transkrypt

1 Ekspres Szkolny Kwiecień Nr 47 /2014 Cena 1,50zł Światowy Dzień Trzeźwości, czyli Non promil, non problem W tym numerze: Światowy Dzień Trzeźwości Technik mechanizacji rolnictwa A co o technikum mechanizacji rolnictwa sądzą uczniowie i absolwenci? Hobby rolników Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych Pracownie kształcenia zawodowego Oferty pracy dla mechanizatorów rolnictwa Poznajmy się- kl. 1TH, 1C Quiz Z życia szkoły Czy wiesz, że str.1 15 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Trzeźwości, ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia, a my promujemy zachowania antyalkoholowe wśród młodzieży, poprzez akcję Non promil, non problem. W ramach akcji profilaktycznej w naszej szkole przez cały kwiecień odbywają się projekcje filmu z cyklu Nie zamykaj oczu pt. Piłem i brałem oraz zaplanowane jest spotkanie z terapeutą uzależnień. Warto zająć się tym aspektem życia i przyjrzeć się zagrożeniom wynikającym ze spożywania alkoholu, szczególnie wśród młodych ludzi. Alkohol jest najbardziej rozpowszechnioną na świecie substancją odurzającą. Dzieje się tak, gdyż jest on niedrogi i łatwo dostępny, a także akceptowany społecznie. W dyskusjach nad problemem środków odurzających i skutkami ich przyjmowania rzadko wspomina się o alkoholu. Dane przekazywane przez specjalistów str.2

2 nie pozwalają jednak zbagatelizować tego problemu. W Polsce żyje ok tys. alkoholików oraz 3 mln osób zagrożonych uzależnieniem. Każdego roku dziesiątki tysięcy osób umiera z powodu bezpośrednich lub pośrednich skutków spożycia alkoholu. Około połowy śmiertelnych wypadków drogowych oraz znaczny odsetek aktów przemocy można przypisać zmienionym, na skutek spożycia alkoholu, stanom świadomości. Ze względu na wpływ na zdrowie człowieka, alkohol został uznany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za środek odurzający. Alkohol jest niewątpliwie substancją psychoaktywną, ponieważ wpływa na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego oraz może powodować uzależnienie fizyczne i psychiczne. Pomimo negatywnych konsekwencji przyjmowania alkoholu, osoby nadużywające go borykają się z trudnościami w kontrolowaniu spożycia. Następstwem jest przyzwyczajenie organizmu do substancji, co powoduje, że do osiągnięcia tego samego efektu konieczne jest stałe zwiększanie dawki. Wreszcie alkohol, jak wszystkie substancje odurzające, wpływa na życie osobiste, społeczne i rodzinne. Obserwuje się jednak coraz większe rozpowszechnienie spożycia alkoholu wśród młodzieży w wieku lat. Do picia napojów alkoholowych przyznaje się ponad 92% uczniów III klas gimnazjalnych i ponad 96% uczniów II klas szkół średnich. Jest to niepokojące, ponieważ tak wczesny kontakt z alkoholem pociąga za sobą na ogół poważne konsekwencje (źródło: PARPA). Młodzi ludzie, którzy przechodzą inicjację alkoholową już w wieku 14 lat (lub wcześniej), są bardziej narażeni na uzależnienie, udział w wypadkach drogowych czy przypadkowe zranienia pod wpływem alkoholu. Nadmierne spożycie napojów alkoholowych w okresie dojrzewania może mieć negatywny wpływ na rozwój mózgu (np. powodować częściową utratę pamięci oraz upośledzać inne funkcje tego organu). Na ogół zakłada się, że problemem jest przede wszystkim ilość spożywanego alkoholu. W rzeczywistości nie istnieją tzw. bezpieczne dawki alkoholu, ponieważ jest on substancją toksyczną, szkodliwą w każdej ilości. Z tego powodu Światowa Organizacja Zdrowia uznaje obecnie za pozbawioną ryzyka wyłącznie abstynencję. str.3 W innych przypadkach zagrożenie dla zdrowia wzrasta proporcjonalnie do ilości spożywanego alkoholu. Wpływ alkoholu nie zależy jednak wyłącznie od jego ilości i rodzaju, lecz także od czynników indywidualnych, takich jak wiek, płeć, przynależność etniczna, waga, sposób konsumpcji (na czczo lub po posiłkach; szybko, w dużych ilościach lub w sposób rozłożony w czasie), przyzwyczajenia (spożycie codzienne lub okazjonalne), ogólny stan zdrowia i ewentualny stres oraz zmęczenie. Skutki picia alkoholu przez młodzież Dzieci i młodzież o wiele szybciej uzależniają się niż osoba dorosła. Z badań wynika, że pijąc intensywnie przed 20 rokiem życia, można uzależnić się już po kilku miesiącach, między 20 a 25 rokiem życia potrzeba na to średnio ok. 3-4 lat, a po 25 roku życia okres uzależnienia się trwa kilka a nawet kilkanaście lat. Rodzice często pozwalają dzieciom na próbowanie alkoholu i częstują ich różnymi alkoholami w wieku 7-10 lat przy różnych okazjach np. nadchodzącego Nowego Roku czy świąt rodzinnych. W większości dzieci stykają się z alkoholem przed zakończeniem 18 roku życia zwykle w przedziale lat. Najczęściej próbują alkoholu w postaci wina, piwa oraz wódki. Wśród młodzieży widoczny jest sposób spędzania wolnego czasu (na prywatkach, dyskotekach, biwakach) z alkoholem. Jest to pewnego rodzaju sposób bycia, moda. U młodzieży bardzo ważne są następstwa psychologiczne nadużywania alkoholu będące wynikiem destrukcyjnego działania alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy. Obserwuje się tu typowy zespół objawów: obniżenie aktywności psychicznej, brak sprawności intelektualnej, upośledzenie zdolności koncentracji uwagi, zaburzenia zapamiętywania, zwiększona męczliwość, wzmożona drażliwość i pobudliwości. Młodzież ta z reguły źle się uczy, jest niezdyscyplinowana, nadmiernie drażliwa, przez co stwarza wiele problemów rodzicom i pedagogom. Najważniejsze są jednak psychospołeczne konsekwencje picia alkoholu przez młodych ludzi. Obserwuje się bowiem u nich bardzo znamienne zaburzenia osobowości i charakteru. Problem alkoholizmu wśród młodzieży jest jednym z najważniejszych problemów społecznych. str.4

3 Technik mechanizacji rolnictwa Rozwój współczesnego rolnictwa związany jest z wprowadzeniem do produkcji nowoczesnych środków technicznych, które zastępują pracę ręczną producentów rolnych. Pojawia się więc potrzeba wykształcenia kadry posiadającej umiejętność ich obsługi. Postęp techniczny, wprowadzanie automatyzacji i komputeryzacji do procesu produkcji (np. obliczanie i zadawanie dawki paszy indywidualnie dla każdej sztuki zwierząt w zależności od jej wydajności, dawkowanie nawozu w zależności od zasobów gleby itp.) powoduje stawianie bardzo wysokich wymagań technikowi mechanizacji rolnictwa, który musi być specjalistą w wielu dziedzinach (informatyka, technika). Powinien także posiadać podstawową wiedzę z zakresu produkcji zwierzęcej, roślinnej. Postępujący rozwój techniki, automatyki, wprowadzanie komputerowych systemów sterowania powodują zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów w tym zawodzie. Technik mechanizacji rolnictwa to zawód szerokoprofilowy. W ramach 4-letniego cyklu kształcenia uczeń tego kierunku poznaje diagnostykę pojazdów i maszyn rolniczych, podstawy techniki, automatyki i elektrotechniki oraz uczestniczy w zajęciach praktycznych i w praktyce zawodowej. Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w gospodarstwie przyszkolnym, u pracodawców tj. w przedsiębiorstwach techniczno-handlowej obsługi wsi i rolnictwa prowadzących sprzedaż, naprawę i konserwację pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych oraz świadczących usługi mechanizacyjne, a także w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Absolwent tego kierunku uzyskuje następujące kwalifikacje : - użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie, - obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie, - organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie. str.5 W trakcie nauki zdobywa również uprawnienia: prawo jazdy kategorii B i T (samochód osobowy i ciągnik rolniczy) uprawnienia operatora kombajnów zbożowych i sieczkarni samobieżnych uprawnienia operatora wózków jezdniowych, w tym specjalizowanych, ze zmiennym wysięgiem (ładowarki teleskopowe i wózki widłowe) uprawnienia spawacza (dla zainteresowanych). Absolwent uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa po zdaniu kwalifikacji : użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie, obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie, organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie. Absolwent uzyskuje wiedzę i kwalifikacje umożliwiające pozyskanie środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego. Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej technicy mechanizacji nabywają również prawo do przejmowania i prowadzenia gospodarstwa rodzinnego jako przedsiębiorstwa rolnego. Technik mechanizacji rolnictwa może również znaleźć zatrudnienie jako menadżer przedsiębiorstw rolnych, przedstawiciel handlowy producenta sprzętu rolniczego i środków do produkcji rolnej oraz specjalista ds. naprawy pojazdów i maszyn rolniczych lub kontynuować edukację na uczelniach wyższych, na wydziałach technicznych uniwersytetów przyrodniczych w różnych ośrodkach akademickich. str.6

4 A co technikum mechanizacji rolnictwa sądzą uczniowie i absolwenci tego kierunku? Myślę, że to dobry kierunek dla ludzi związanych z wsią i rolnictwem. Kiedyś planuję przejąć gospodarstwo od moich rodziców. Chcę być nowoczesnym rolnikiem, produkować zdrową ekologiczną żywność. Ta gałąź rolnictwa jest teraz coraz modniejsza i coraz bardziej dochodowa. Szkoła wyposażyła mnie w wiedzę i umiejętności, które wykorzystam do zrealizowania swoich pomysłów. Mam ich wiele. Mateusz, absolwent Ciekawy program nauczania, zwłaszcza jeśli chodzi o przedmioty zawodowe. W trakcie nauki zdobyłem już kilka dodatkowych uprawnień, które na pewno wykorzystam w życiu. Po ukończeniu szkoły planuję wyjechać za granicę. Chcę zarobić trochę pieniędzy, aby założyć własną firmę. Oczywiście firma będzie związana z produkcją rolną, bo w tej dziedzinie mam już sporą wiedzę. Może uda mi się podpatrzeć jakiś fajny pomysł u rolników w innych krajach europejskich? Kl. 1 TH- grupa technik mechanizacji rolnictwa z wych. Renatą Stopyrą Kl. 1TH Bernat Marcin, Bucior Michał, Czerwonka Dominik, Gnatek Patryk, Grabarz Mateusz, Kolbuch Łukasz, Kozub Piotr, Nowak Ireneusz, Półćwiartek Marek, Sydorów Kamil, Szyszka Radosław, Zawół Patryk, Zygmunt Tomasz, Żuraw Dominik Damian, uczeń Od dziecka pomagałem rodzicom, a wcześniej dziadkom w pracach polowych. Dziadek często powtarzał, że ziemia żywi człowieka i go broni. Myślę, że zawsze będę mieszkał i pracował na wsi. Praca na roli jest ciężka, ale daje niezależność, a to jest dla mnie bardzo ważne. Marzę o dużym, nowoczesnym i w pełni zmechanizowanym gospodarstwie. Chcę maksymalnie wykorzystać czas nauki w szkole i pogłębiać wiedzę na studiach. Nigdy nie wiadomo, co może się w życiu przydać. Paweł, uczeń str.7 str.8

5 Nazywam się Artur Miś. W latach byłem uczniem Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku. Czas spędzony w tej szkole wspominam z sentymentem, nie tylko ze względu na zawiązane wówczas przyjaźnie, ale również dzięki pozytywnej atmosferze zbudowanej otwartym podejściem ze strony nauczycieli i wychowawców do nas, uczniów. Wybór tej szkoły był dla mnie prosty ze względu na szeroką ofertę kierunków, jak i nowoczesne wyposażenie sal lekcyjnych oraz możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji. Najbliższy moim upodobaniom wydał mi się kierunek technik mechanizacji rolnictwa. Czas wolny od zajęć spędzałem na pielęgnowaniu mojej pasji, jaką jest modelarstwo. Od dziecka interesowały mnie samoloty, szybowce. Dzięki Klubowi Modelarskiemu jaki powstał w mojej miejscowości, Wierzawicach, mogłem pogłębiać swoje zainteresowania pod fachowym okiem instruktorów. Dzięki nim, jak i mojej determinacji i cierpliwości mogę dziś pochwalić się osiągnięciami takimi jak: zdobycie tytułu Mistrza Świata 2010 w Gyoula, Pucharu Świata, oraz kilkakrotnie tytułu Mistrza Polski. Zarówno zajęcia w szkole, jak i czas spędzony w modelarni był dla mnie ważny, udało mi się jednak to ze sobą pogodzić, co więcej pomocnym było dla mnie wsparcie ze strony nauczycieli i znajomych, którzy byli dumni z moich sukcesów. Obecnie pomagam młodszym kolegom w kształtowaniu ich pasji będąc instruktorem w Klubie Modelarstwa w Wierzawicach. Dlaczego wybrałem ten kierunek? 1. Dlaczego wybrałem taki kierunek, a nie inny? Odpowiedź jest prosta i krótka. Od dzieciństwa moją pasją były różnorodne maszyny rolnicze i oczywiście rolnictwo. Kiedy inni biegali za piłką, ja wolałem oglądać i podziwiać wspaniałe maszyny, oczywiście za piłką też biegałem, ale nie w takim stopniu jak inni. Rolnictwo jest naprawdę ciekawe i fajne. W szkole mogę się nauczyć wykonywania mojego przyszłego zawodu związanego z organizowaniem i kontrolą przebiegu procesów pracy w produkcji rolnej oraz eksploatacją i naprawą pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych. str.9 Mogę prowadzić własne gospodarstwo rolne, działalność gospodarczą, ale również podjąć pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa. Do nauki w tym kierunku skłoniła mnie również wiadomość, że można nauczyć się za darmo jazdy samochodem i ciągnikiem oraz otrzymać uprawnienia na kombajn zbożowy. Zawód technik mechanizacji rolnictwa jest zawodem szeroko profilowym, otwierającym duże możliwości zatrudnienia w przedsiębiorstwach. Oczywiście nie chcę nikogo zmuszać do tego zawodu, każdy ma własną pasję, a moją właśnie jest rolnictwo. Po ukończeniu szkoły mam zamiar przejąć gospodarstwo po rodzicach i skorzystać z różnych projektów. Piotrek kl. III TŻR 2. Jednym z powodów, które przyczyniły się do wybrania technikum mechanizacji rolnictwa jest zdobycie uprawnień do kierowania ciągnikiem rolniczym oraz samochodem osobowym. Jest to kierunek, który pozwala uczniowi na nabycie umiejętności związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Dodatkowym atutem jest zdobycie uprawnień do kierowania i pracy kombajnem zbożowym, co daje możliwości pracy w kraju i za granicą. Nauka obsługi maszyn i narzędzi rolniczych, a także prace polowe przygotowują nas do ważnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Arek kl. III TŻR 3. Technikum mechanizacji rolnictwa to bardzo dobry kierunek, który daje możliwość zdobycia wielu uprawnień oraz korzystanie z dotacji Unii Europejskiej na zakup nowego sprzętu i modernizację gospodarstwa. Szkoła cieszy się dobrą opinią wśród starszych kolegów, polecam. Kamil kl. IIITŻR 4. Jestem uczniem ZST w Leżajsku na kierunku: technik mechanizacji rolnictwa. Dlaczego wybrałem akurat ten profil? Ponieważ absolwent tego kierunku uzyskuje wykształcenie i kwalifikacje umożliwiające pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej na prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego. str.10

6 Może również znaleźć zatrudnienie jako przedstawiciel handlowy producenta sprzętu rolniczego. W programie kształcenia znajduje się bezpłatna nauka jazdy samochodem, ciągnikiem rolniczym oraz kombajnem zbożowym. Od dziecka interesowałem się rolnictwem więc kształcenie w tym kierunku nie sprawia mi kłopotów. Bogdan Baj III TŻ 5. Dla większości z nas profil o nazwie: technik mechanizacji rolnictwa daje prosty i klarowny przekaz, nie jest to czasem przekaz zgodny z rzeczywistością. Niektórzy często zawód ten kojarzą wyłącznie z pracami polowymi i hodowlą, lecz to wbrew powszechnym przekonaniom nie jest do końca prawdziwe. Profil ten pomaga nam rozwijać zainteresowania związane z budową ciągników, kombajnów, maszyn rolniczych. Na zajęciach praktycznych uczymy się spawania, obrabiania materiałów na gorąco, obsługi tokarek itp. Na lekcjach związanych z profilem poznajemy także tajniki uprawy i nawożenia roli, zbioru plonów, technologie oczyszczania nasion, sposoby przygotowania pasz itp. Każdy z nas ma różne pasje, poza kształceniem w szkole. Ja mam pasje związaną z hodowlą królików. Są to króliki krótko normalnowłose. Waga dorosłego osobnika waha się od 3,5kg do 5kg. Króliki, tak, jak i inne zwierzęta, potrzebują specjalnego miejsca do życia- często są to klatki. By hodowla przynosiła efekty trzeba ją poszerzać o nowe osobniki, a więc króliki używane do rozpłodu muszą być dojrzałe płciowo, samice użytkuje się przez 2-3lata, natomiast samce przez 3-4 lata. Królik jest zwierzęciem roślinożernym. W lecie najczęściej jako pożywienie służą trawy i rośliny zielone, których podawanie możemy przeplatać z podawaniem ziarna zbóż. W okresach późnej jesieni- zimy- wczesnej wiosny za karmę dla tych zwierząt służą często rośliny okopowe tj. rzepa, ziemniak itd. W przypadku ziemniaków należy pamiętać, że trzeba je podawać tylko i wyłącznie po wcześniejszym ugotowaniu. str.11 Dla zdrowego trawienia, odżywiania możemy także podawać królikom pasze treściwe. Niestety króliki są bardzo delikatne, łatwo można wywołać u nich chorobę, np. poprzez niedostateczną higienę, nieprawidłowe żywienie. Zwierzęta te powinny mieć w klatkach czysto, resztki jedzenia powinny być usuwane codziennie, a ściółka powinna być zmieniana co tydzień. Kształcenie na tym kierunku pozwala odnaleźć się w środowisku wiejskim, a przede wszystkim umożliwia radzenie sobie w obecnej dobie techniki w tym środowisku. Nie ogranicza się to tylko do jednego, lub do granicy naszego myślenia, iż cała ta nazwa oznacza jedno Rolnik. Jest to właśnie jeden z mitów dotyczący tego zawodu, że jeśli ktoś wybrał ten profil to życie jego poświęcone jest tylko przerzucaniu obornika. To mit. Mam nadzieje, że pomogłem go obalić. Adam Mikos kl. II TA Moja przygoda z rolnictwem Moją przygodę z rolnictwem zapoczątkowała szkoła zawodowa- mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, a następnie kontynuacja nauki w technikum mechanizacji rolnictwa. W czasach kiedy stawiałem pierwsze kroki w rolnictwie wieś była znacznie biedniejsza, przeciętne gospodarstwa liczyły niespełna 4-5 ha, zaś posiadanie ciągnika Ursus C-330 było chlubą każdego szanującego się rolnika. Już od najmłodszych lat, chcąc mieć własne kieszonkowe, chodziłem zarabiać pieniądze do jednego z największych wówczas gospodarzy w Piskorowicach, który był dla mnie przykładem jak uczciwie i rzetelnie uprawiać ziemię i prowadzić hodowlę zwierząt. Przy nim także rozwijałem swoje pierwsze fascynacje maszynami rolniczymi. Wtedy to w głowie zaczęły krążyć mi różne wizje związane z moją przyszłością w rolnictwie. Dlatego też wybór szkoły był dla mnie oczywisty. Przede wszystkim musiała to być szkoła o profilu rolniczym, która rozwijała by nie tylko moje zamiłowania do pola, ale także zainteresowania do mechanizacji. Do obowiązków szkolnych nie podchodziłem czysto teoretycznie. Liczyła się dla mnie głównie praktyka, którą z kolei mógłbym dalej spożytkować na własne str.12

7 cele. Zawód rolnika wykonuję już ponad 16 lat i muszę jednocześnie stwierdzić, że w dzisiejszych czasach niemożliwością jest gospodarowanie na polu bez innowacyjnych i wydajnych maszyn. Co więcej, w dzisiejszej dobie nie ma miejsca dla małych gospodarstw rolnych. Liczą się tylko potężne gospodarstwa. Dlatego też nieustannie trzeba inwestować i unowocześniać technologie, nie tylko w uprawie zbóż i warzyw, ale i także w hodowli zwierząt. Fakt, że jestem absolwentem szkół rolniczych w dużej mierze pobudziło we mnie pasję do rolnictwa. Pomimo tego, że jest to bardzo ciężka praca jestem człowiekiem spełnionym, robię to co lubię i co sprawia mi wielką radość. Moim celem jest nieustanny rozwój w zakresie rolnictwa. Janusz- absolwent Moje zainteresowania Istnieje wiele zainteresowań. Każdy człowiek odnajduje dla siebie coś innego. Idąc od rzeczy najprostszych rozwijających indywidualnie osobowość, kształtując wewnętrzną wrażliwość na otaczający świat ( wędkarstwo, zbieranie monet, zainteresowania związane z niebem, zamiłowanie do zwierząt) poprzez działania w większej grupie ludzi, pomagających na prawidłowy rozwój w społeczeństwie(polityka). Zainteresowania ludzi mają swe źródło we wzorcach często zaczerpniętych od innych. Od wczesnych lat interesuję się mechanizacją rolnictwa i sportem. Praca w rolnictwie jest ciężka i żmudna. Pomagając rodzicom przy pracach polowych zastanawiałem się, jak tą pracę można zmechanizować, zwiększyć efektywność i skrócić czas pracy. I z tego powodu wybrałem ten kierunek kształcenia, który daje wiele możliwości odnalezienia się w środowisku wiejskim. Ten wygospodarowany czas pracy daje mi możliwości do rozwijania zainteresowań sportowych. Dyscypliną, którą najbardziej sobie upodobałem jest koszykówka mężczyzn. Jest to jeden z czystszych sportów, posiadających ściśle określone zasady, które przestrzegane są na całym świecie, niezależnie od grup wiekowych. Miłośnicy sportu, w moim przypadku koszykówki, uczą się wielu zasad życiowych, niekoniecznie tylko na podłożu sportowym. Sport jest ważny dla ludzi, już starożytni Grecy dostrzegli jego wartość mawiali: W zdrowym ciele zdrowy duch. Koszykówka rozwija indywidualną chęć do pracy, pomaga w rozumieniu idei talentu. Mówi się powszechnie, że 30 procent to talent, natomiast 70 pozostałych procent to ciężka praca. Koszykówka jest więc świetnym przykładem pracowitości. Uczy dialogu z innymi. Gra zespołowa, którą podziwiam w koszykówce pomaga wnosić mi ją w życie, poprzez najprostsze czynności życiowe np. więź z kolegami w klasie. Najlepsi ówcześni koszykarze są dla mnie wzorami do naśladowania. Są to wyjątkowi ludzie, którzy nie dzięki jadowitemu językowi wybili się na szczyty, ale dzięki walecznemu sercu. Marcin Gortat otrzymał wzrost ale nie ma mu czego zazdrościć, myślę, że jest on skazany na życie cięższe niż zwykły szary człowiek. On czy Allen Iverson, musieli wzorować się na starych mistrzach koszykówki. Sława koszykówki trwa bardzo długo i będzie w dalszym ciągu. Michel Jordan, nazwisko o którym słyszał każdy, jest ikoną całego sportu. Jest mnóstwo innym mistrzów nie wyciąganych tak na piedestały. Koszykówka na poziomie światowym jest ucztą dla miłośników. Błędem jest również zapominanie o koszykówce regionalnej, o potędze naszych koszykarzy polskich, czy koszykarzy wojewódzkich, dzięki którym możemy zażyć wiele emocji sportowych poprzez uczestnictwo w meczach. Na wysokim poziomie stoją drużyny z Łańcuta czy Krosna. Dostrzeganie w codziennym życiu koszykówki jest dla mnie bardzo ważne, uczy determinacji, często pokory. Oczywiście przy właściwej jej interpretacji. Zachęcam do koszykówki.:) Piotr Walania, uczeń klasy II TA O mnie Moim największym zainteresowaniem, a zarazem hobby, jest sport a mianowicie piłka nożna. Piłka nożna to dyscyplina sportu drużynowego. Od 1900 roku piłka nożna jest dyscypliną olimpijską. W piłkę nożną gra się po 11 piłkarzy w jednej drużynie, a wymiary boiska wynoszą 110m x 76m. Obecnie najlepsza drużyna w Europie to FC Bayern Monachium. str. 13 str. 14

8 Ja osobiście kibicuję Manchester United. Moim idolem jest Zlatan Ibrahimovic. Sam gram w amatorskim klubie KS Huk Lipiny, jednak muszę systematycznie ciężko trenować. Bardzo ważna tak jak i w innych dyscyplinach sportowych jest odpowiednia dieta. Piłka nożna w dużym stopniu sprzyja rozwojowi mięśni. A zarazem ta dyscyplina sportu bardzo dobrze wpływa na dużą wydolność płuc, na dobrą kondycję i prawidłową pracę serca. Zatem piłka nożna to przydatny sport i polecam każdemu z was. Druga strona moich zainteresowań jest związana z pracą zawodową w przyszłości. Mieszkam w środowisku wiejskim i dlatego wybrałem kierunek kształcenia: mechanizację rolnictwa. Jest to kierunek szeroko profilowy, daje mi możliwości uzyskania różnego typu uprawnień mechanizacyjnych, szczególnie pożądanych w środowisku wiejskim, z którym wiążę swoja przyszłość zawodową. Leszek Waliłko, uczeń klasy II TA Jestem wędkarzem. Wędkarzem z zamiłowania. Najchętniej zaraziłbym tą pasją możliwie wszystkich ludzi. Wędkarstwo jest pewnym rodzajem sportu lub hobby, które polega na łowieniu ryb. Można je podzielić na wędkarstwo morskie, wędkarstwo muchowe, wędkarstwo spinningowe, oraz wędkarstwo spławikowo-gruntowe. Wędkarz powinien posługiwać się sprzętem spełniającymi określone parametry oraz posiadać kartę wędkarską. Moją ulubioną metodą łowienia jest metoda spławikowa, do której potrzebne są żyłki, spławik, obciążenia i przypony z haczykiem. Lubię chwile spędzone nad jeziorem, wschody i zachody słońca, czasami wielogodzinne oczekiwanie na rybę. Czas spędzony nad wodą jest dla mnie prawdziwym relaksem, między innymi ze względu, iż otacza mnie całkowita cisza. Wspaniałe krajobrazy, szum wody i świeże powietrze sprawiają, że po całym tygodniu nauki wreszcie mogę odpocząć. Inną rzeczą, która uprzyjemnia wędkowanie jest satysfakcja z udanych połowów, często nie jest ważna wielkość ani gatunek ryby ale już sam fakt jej złowienia. Kierunek, który wybrałem to: technik mechanizacji rolnictwa. Jest on zawodem szerokoprofilowym umożliwiającym specjalizację w nastę- pujących kwalifikacjach: użytkowania, eksploatacji, diagnostyki i naprawy sprzętu rolniczego oraz innych uprawnień związanych z tym zawodem. Zawód ten daje mi możliwość łączenia mojej pasji w naturalnym środowisku. Dawid Smoła kl. 2 TA Firma Valtra stawia na ekologię Firma Valtra podjęła decyzję o rozpoczęciu w 2013 roku limitowanej produkcji seryjnej ciągników napędzanych biogazem. Valtra jest pierwszym producentem ciągników na świecie, który rozpoczyna seryjną produkcję tego rodzaju maszyn. Przez ostatnie kilka lat firma Valtra prowadziła systematyczne badania i prace nad rozwojem technologii ciągników na biogaz. Prototyp czterocylindrowego ciągnika napędzanego biogazem serii N został zaprezentowany latem 2010 roku, po czym jesienią następnego roku przedstawiono sześciocylindrowy ciągnik na biogaz serii T. Do limitowanej produkcji seryjnej wybrano model N101 o mocy 110 KM. Ciągnik ten może być napędzany dwoma rodzajami paliwa: biogazem transportowym lub gazem ziemnym oraz olejem napędowym. W silnikach przystosowanych do dwóch rodzajów paliwa do cylindrów jest wtryskiwana mieszanka biogazu i oleju napędowego. Spalana jest niewielka ilość oleju napędowego, natomiast od 70 do 80 procent energii pochodzi z biogazu. W razie braku biogazu ciągnik może być również napędzany samym olejem napędowym. Valtra stawia na biogaz. Ciągnik napędzany biogazem może wykonywać takie same zadania oraz pracować w takich samych warunkach roboczych i z takimi samymi narzędziami jak tradycyjne ciągniki. Ciągnik na biogaz jest przykładem na wykorzystanie energii odnawialnej w rolnictwie i leśnictwie, a także w pracach komunalnych. str. 15 str. 16

9 Dzięki zastosowaniu biogazu i paliwa biodiesel ciągnik jest w stanie pracować wyłącznie z wykorzystaniem energii odnawialnej. Napędzanie maszyny biogazem oznacza również obniżenie kosztów paliwa. Ponieważ nie opracowano jeszcze wspólnych przepisów dotyczących pojazdów napędzanych dwoma rodzajami paliwa, zarejestrowanie ciągnika na biogaz wymaga odpowiednich zezwoleń na poszczególnych rynkach. Historia silników i napędu mechanicznego przed 200 p.n.e. - koło wodne 140 p.n.e. - bania Herona (turbina parowa) - Heron ok. 120 p.n.e. - mechanizm otwierania drzwi świątyni - pierwszy znany mechanizm napędzany parą 107 p.n.e. - wiatrak Fontanna parowa Salomona de Causa ok podnośnik wody Somerseta silnik Denisa Papina - pierwszy tłokowy silnik parowy podnośnik wody Thomasa Savery'ego silnik atmosferyczny Thomasa Newkonena maszyna parowa, patent James Watt - pierwsza zastosowana w przemyśle dodanie regulatora odśrodkowego obrotów silnik Stirlinga - Robert Stirling silnik elektryczny - Michael Faraday czterosuwowy silnik benzynowy - Nikolaus Otto silnik Diesela - Rudolf Diesel silnik indukcyjny - Nikola Tesla silnik Wankla 9 września silnik Woźniaka 28 marzec silnik DSIM Silnik spalinowy - silnik wykorzystujący ciśnienie gazów spaliowych, uzyskanych w wyniku chemicznej reakcji spalania, do wytworzenia siły. Ze względu na czynnik roboczy można wyróżnić silniki spalinowe tłokowe, turbinowe oraz reakcyjne. Najczęściej spotykane konfiguracje: silnik spalinowy tłokowy o ruchu posuwisto-zwrotnym tłoka, najczęściej spotykana jednostka napędowa samochodów, jako napęd główny i pomocniczy siłowni okrętowych, a nawet jako napęd generatorów awaryjnych w elektrowniach atomowych. Moce największych silników okrętowych sięgają kw, a średnice cylindra 1050 mm. Jest to silnik spalania zamkniętego silnik spalinowy tłokowy o tłoku rotacyjnym, zwany też silnikiem Wankla, spotykany w motoryzacji, jest to silnik spalania zamkniętego silnik Stirlinga o chemicznym źródle ciepła (silnik tego typu może też korzystać z innych źródeł ciepła, niż spalanie), jest to silnik spalania otwartego silnik odrzutowy przepływowy - jest to silnik reakcyjny, spalania otwartego, używany głównie w lotnictwie silnik rakietowy - jest to silnik reakcyjny, spalania otwartego, przy czym spotyka się eksperymentalne konstrukcje o nie chemicznych źródłach energii. Młodzież ZST im. T. Kościuszki na Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej w Kielcach Od wielu lat stało się tradycją szkoły, że w marcu wyjeżdżamy na Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej. O tym jak bardzo popularna jest ta wycieczka świadczy liczba uczniów- uczestników, tak jak w tym roku: 70 i opiekunowie. Wyjazd odbył się dwoma autokarami. str. 17 str. 18

10 dzieliliśmy się wrażeniami i spostrzeżeniami. Przy rozstaniu w Leżajsku pod szkołą wszyscy chóralnie powiedzieliśmy, że za rok wyjeżdżamy na Targi Techniki Rolniczej, które odbędą się w dniach marca 2015 roku. W godzinach od 10:00 do 16:00 zwiedzaliśmy wystawy sprzętu technicznego, co było dla nas bardzo ciekawym zajęciem edukacyjnym. Na stanowiskach można było zobaczyć setki ciekawych maszyn, a wśród nich wielkogabarytowe maszyny. Można było usiąść w kabinie pojazdu i dowiedzieć się od konsultantów wyczerpująco danych technicznych, regulacji i użytkowania sprzętu, otrzymać foldery z danymi technicznymi ciągników i maszyn jak i cennikiem zakupu. Cena podstawowego cięgnika zaczynała się od kwoty 84 tys. zł do 500 tys. zł, kombajnu zbożowego od 350 tys. zł do 1 mln zł. Jednocześnie dało mi to obraz jak kosztowna jest produkcja rolnicza, której nie można traktować jako dodatek do utrzymania się na wsi. Cena podstawowego cięgnika odpowiada cenie 2 samochodów osobowych. Na targach tych było 600 wystawców prezentujących najnowocześniejszy sprzęt niezbędny w gospodarstwach rolnych z następujących krajów: Anglii, Austrii, Czech, Danii, Francji, Holandii, Irlandii, Korei Płd., Litwy, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Turcji, Włoch, Węgier i Polski. Są to największe targi rolnicze w halach w Polsce. Mieliśmy też okazję posłuchać Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalembę, który odpowiadał na pytania dziennikarzy dotyczące rolnictwa. W drodze powrotnej przeglądaliśmy foldery, Kółka zainteresowań Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku prowadzi działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów. Są to: zajęcia dydaktyczno wyrównawcze, bogaty wybór kółek zainteresowań, konsultacje z nauczycielami, konkursy szkolne, międzyszkolne, o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, udział w akcjach i projektach realizowanych przez szkołę. Szczególnym przykładem corocznej imprezy kulturalno- wychowawczej są Eliminacje Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, przeprowadzane pod patronatem WORD Rzeszów, PZM Rzeszów, Powiatu Leżajsk, Gminy Leżajsk, Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku. Warto nadmienić iż zbliża się okres zapisów młodzieży na kolejną edycję turnieju- przewidywany termin kwiecień 2014r. str.19 str. 20

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia.

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. 2010 Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. Opisanych 20 projektów zostało wyłonionych w ramach regionalnego konkursu.

Bardziej szczegółowo

W Pałacu Prezydenta RP

W Pałacu Prezydenta RP " 5tee W Pałacu Prezydenta RP Od pierwszej edycji plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego tj. od 1994 r. celem Przeglądu Technicznego było z jednej strony podnoszenie prestiżu inżynierów,

Bardziej szczegółowo

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku BIULETYN EDUKACYJNY PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ UZDOLNIONYCH I I I Białystok 2012 1 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Wydawca: Powiat Puławski Tekst: szkoły i placówki z terenu Powiatu Puławskiego

Bardziej szczegółowo

spis treści małych wielkich rzeczy

spis treści małych wielkich rzeczy spis treści małych wielkich rzeczy wstęp 5 zatrudnienie i rynek pracy 8 KATARZYNA SKOWRONEK 10 KAMIL PEKSA 14 KRZYSZTOF PAWŁUSZKO 18 edukacja 22 JULIANNA KAPŁON I RAFAŁ BILICKI 24 PAWEŁ BŁACHOWICZ 28 NATALIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY!

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! 2014/2015 1 Drodzy Gimnazjaliści! Oddajemy w Wasze ręce informator o szkołach

Bardziej szczegółowo

Rozwojowa Straż Pożarna Rozmowa z Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej w Wołowie

Rozwojowa Straż Pożarna Rozmowa z Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej w Wołowie Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 5 (9) maj/czerwiec 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Powiatowe Orliki biją rekordy popularności zarówno pod względem ilości osób uczestniczących w zajęciach sportowych,

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł na szkolenia bezrobotnych 28

Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł na szkolenia bezrobotnych 28 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 5 (49) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW Głos Przedsiebiorcy i 01/2015 1 (78) /2015 Grupa zakupowa I Z Fundusze europejskie Lubuski Lider Biznesu P H Misje gospodarcze Szkolenia DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW 1 2 Obecnie tworzymy grupy zakupowe na:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu INFORMATOR 2014/2015 LICENCJACKIE 1 PODYPLOMOWE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu Informator dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 im. Jakuba Wejhera 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344 tel. 58-672-24-15; tel./fax. 58-672-20-95 Informator szkolny na rok 2015/2016 www.zspg4.wejher.pl e-mail: info@zspg4.wejher.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

POWIAT NIŻAŃSKI. Szkoły Ponadgimnazjalne w Powiecie Niżańskim zapraszają... BIULETYN SAMORZĄDOWY

POWIAT NIŻAŃSKI. Szkoły Ponadgimnazjalne w Powiecie Niżańskim zapraszają... BIULETYN SAMORZĄDOWY POWIAT NIŻAŃSKI BIULETYN SAMORZĄDOWY 37-400 Nisko, Plac Wolności 2 tel. 0-15 841 20 57, 841 26 07, fax 0-15 841 27 00 www.powiat-nisko.pl ISSN 1642-2201 Nr 1 (16) egzemplarz bezpłatny Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Dylemat absolwentów. E-biznes... dla ludzi z pasją Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy.

Dylemat absolwentów. E-biznes... dla ludzi z pasją Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy. VI 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 5 PROJEKT: Hiszpański staż WYWIAD: Inwestycja w młodzież PORADY: Dla migrujących... TEMAT NUMERU: Dylemat absolwentów Biała flaga i emigracja czy twarda

Bardziej szczegółowo

Oferty pracy. Pożyczki UE. Praca za granicą. Kursy zawodowe. Ryzyko może się opłacać -11- Głuchołazy górą -13- -6- TEMAT NUMERU: Praca w mundurze

Oferty pracy. Pożyczki UE. Praca za granicą. Kursy zawodowe. Ryzyko może się opłacać -11- Głuchołazy górą -13- -6- TEMAT NUMERU: Praca w mundurze XI 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 10 WYWIAD: Ryzyko może się opłacać -11- -6- KONKURS: Głuchołazy górą PORADY: Kursy zawodowe -13- TEMAT NUMERU: Praca w mundurze Praca w policji, straży

Bardziej szczegółowo

Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi

Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi Podręcznik dobrych praktyk Toruń 2012 Świadoma Przedsiębiorczość Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dobre bo swojskie. pomysłem na nudę! Utraciłeś pracę? Zadbaj o swoją przyszłość z Klubem Pracy. Policjanci podsumowali I półrocze

Dobre bo swojskie. pomysłem na nudę! Utraciłeś pracę? Zadbaj o swoją przyszłość z Klubem Pracy. Policjanci podsumowali I półrocze GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 Nr 6/2011 (91) Policjanci podsumowali I półrocze Lublinieccy policjanci podsumowali wyniki swojej pracy. W pierwszym półroczu tego roku w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych gazeta nr 2 2012 bezpłatna Gminna Gazeta Samorządowa Toszek Boguszyce Ciochowice Kotulin Kotliszowice Ligota Toszecka Paczyna Paczynka Pawłowice Pisarzowice Płużniczka Pniów Proboszczowice Sarnów Wilkowiczki

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie inwestuje w ludzi

Świętokrzyskie inwestuje w ludzi Świętokrzyskie inwestuje w ludzi 1 Świętokrzyskie inwestuje w ludzi Wydawcą albumu jest Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

numer 4, wrzesień 2010 Raport: leasing międzynarodowy Nauka poprzez zabawę Płać, kiedy zarobisz Festiwal O Holender Brawura kontra kampanie społeczne

numer 4, wrzesień 2010 Raport: leasing międzynarodowy Nauka poprzez zabawę Płać, kiedy zarobisz Festiwal O Holender Brawura kontra kampanie społeczne numer 4, wrzesień 2010 Raport: leasing międzynarodowy Nauka poprzez zabawę Płać, kiedy zarobisz Festiwal O Holender Brawura kontra kampanie społeczne Konkurs Akcja społeczna Athlon Car Lease Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Najlepsza inwestycja w człowieka

Najlepsza inwestycja w człowieka Najlepsza inwestycja w człowieka Projekty wyróżnione w I edycji konkursu Dobre praktyki EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Najlepsza inwestycja w człowieka Projekty wyróżnione w I edycji konkursu Dobre

Bardziej szczegółowo

BEZPŁatne Studia Informator 2012/2013. www.pwszzamosc.pl. studia stacjonarne i studia niestacjonarne. www.pwszzamosc.pl

BEZPŁatne Studia Informator 2012/2013. www.pwszzamosc.pl. studia stacjonarne i studia niestacjonarne. www.pwszzamosc.pl BEZPŁatne Studia Informator 2012/2013 studia stacjonarne i studia niestacjonarne Studia licenc jackie Studia inżynierskie 1 Studia podyplomowe Informator dla kandydatów na studia rok akademicki 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

Obietnica marki zmieniamy jutro

Obietnica marki zmieniamy jutro Odpowiedzialność Biznesu Raport 2012 Przesłanie Prezesa Zarządu O ArcelorMittal Poland Dbamy o pracowników Zdrowie i bezpieczeństwo Szkolenia Inwestujemy w przyszłych pracowników Odpowiadając na potrzeby

Bardziej szczegółowo

edukacja kluczem do sukcesu wykaz placówek oświatowych powiatu kościerskiego egzemplarz bezpłatny

edukacja kluczem do sukcesu wykaz placówek oświatowych powiatu kościerskiego egzemplarz bezpłatny K u r i e r E d u k a c y j n y P o w i a t u K o ś c i e r s k i e g o wydanie specjalne marzec 2008 r. edukacja kluczem do sukcesu wykaz placówek oświatowych powiatu kościerskiego egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo