PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JABŁOWO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JABŁOWO"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Rady Gminy Starogard Gdański nr XVI/181/2012 z dnia r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JABŁOWO GMINA STAROGARD GDAŃSKI Grupa Odnowy Wsi Jabłowo

2 Spis treści Spis treści... 2 I. WSTĘP... 3 II. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI JABŁOWO Położenie geograficzno-administracyjne Rys historyczny i położenie Struktura przestrzenna... 6 III. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE JABŁOWA Zasoby przyrodnicze Zasoby dziedzictwa kulturowego Obiekty i tereny oraz infrastruktura społeczna Infrastruktura techniczna Rolnictwo i gospodarka Kapitał społeczny i ludzki IV. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON JABŁOWA V. PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE I PRZEDSIĘWZIĘCIA AKTYWIZUJĄCE SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ JABŁOWA VI. 1. Plan zadań inwestycji infrastrukturalnych na ternie Jabłowa w latach Harmonogram rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych w Jabłowie zaplanowanych na lata Plan przedsięwzięć aktywizujących społeczność Jabłowa na lata Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięć aktywizujących społeczność Jabłowa na lata OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZNIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW, SPRZYJAJĄCYCH NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH ZE WZGLĘDU NA ICH POŁOŻENIE ORAZ CECHY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE PODSUMOWANIE

3 I. WSTĘP Radość przeżywa się tylko wtedy, Gdy sprawia się ją innym. Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to zadanie, które Polska realizuje ze wzmożonym działaniem z momentem wejścia do Unii Europejskiej. Działania w ramach tego zadania ma przede wszystkim służyć zmniejszaniu istniejących dysproporcji i różnic w poziomie rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich. Celowi temu ma służyć sporządzanie i uchwalanie planów odnowy miejscowości, które warunkują aplikację o środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Plan Odnowy Miejscowości Jabłowo jest dokumentem, który określa strategię działań w sferze społeczno edukacyjno - kulturalnej na lata Jego celem jest polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, zachowanie dziedzictwa kulturowego, rozwój społecznokulturalny oraz integracja i aktywizacja naszej społeczności oraz wzrost atrakcyjności turystycznej naszej wsi. Obszarem realizacji Planu Odnowy Miejscowości Jabłowo jest teren tej miejscowości. W ramach działania pomocą finansową zostaną objęte projekty dotyczące: integracji i aktywizacji naszej społeczności, kultywowania tradycji oraz obyczajów naszej wsi i regionu, rozwoju społeczno-kulturalnego naszych mieszkańców, wzrostu poziomu edukacji mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem naszych dzieci i młodzieży, budowy i wyposażenia obiektów wiejskich: - pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, - służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury, kształtowania obszaru przestrzeni publicznej w Jabłowie, budowy infrastruktury drogowej w Jabłowie, budowy infrastruktury o funkcjach rekreacyjno - turystycznych. Niniejsze opracowanie zawiera takie elementy jak: charakterystyka miejscowości, inwentaryzacja zasobów służących odnowi wsi, diagnozę aktualnej sytuacji naszego społeczeństwa oraz plan inwestycji infrastrukturalnych oraz przedsięwzięć aktywizujących naszą społeczność wraz z wskazaniem ich kosztów całkowitych, okresu realizacji i źródeł 3

4 finansowania. Plan Odnowy Miejscowości Jabłowo powstał w oparciu o potrzeby naszego lokalnego środowiska, wskazane w konsultacjach społecznych i ma charakter otwarty, poddający się ewentualnym zmianom wynikającym z potrzeb mieszkańców lub dostępności środków na sfinansowanie wyznaczonych zadań. Umożliwia on: - efektywne gospodarowanie zasobami takimi, jak środowisko, ludzie, infrastruktura i środki finansowe, - wyznaczenie najpilniejszych potrzeb naszej społeczności oraz ich zaspokojenie, - określenie potencjalnych zagrożeń realizacji zaplanowanych działań wynikających z pewnych braków w zasobach naszej wsi oraz czynników zewnętrznych, - stałą ocenę postępów realizacji poszczególnych zadań, - zaangażowanie mieszkańców oraz władz lokalnych w planowanie rozwoju naszej wsi poprzez uwzględnienie różnych opinii, pomysłów i koncepcji podczas publicznych dyskusji, - określenie źródeł finansowania inwestycji. 4

5 II. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI JABŁOWO 1. Położenie geograficzno-administracyjne. Jabłowo jest położone w Gminie Starogard Gdański, która znajduje się w południowej części Powiatu Starogardzkiego i administracyjnie należy do Województwa Pomorskiego (rys. 1). Powierzchnia Gminy Starogard Gdański wynosi 196 km 2 i zamieszkuje ją osoby. 1 Rys. 1 Mapa Gminy Starogard Gdański. Nasza miejscowość jest jednym z 27 sołectw funkcjonujących na terenie Gminy Starogard Gdański. Leży na południe od Starogardu Gdańskiego przy drodze wojewódzkiej 222 ze Starogardu Gdańskiego do Skórcza oraz 229 Jabłowo - Pelplin. Sąsiaduje ona z sołectwami Barchnowy, Lipinki Szlacheckie, Dąbrówka i Janowo oraz Jabłówkiem należącym do Gminy Bobowo. Powierzchnia sołectwa wynosi około 810,28 hektarów i jest zamieszkana przez Dane Urzędu Gminy Starogard Gdański z r. 5

6 osób, w tym 616 osób dorosłych. Stanowi to blisko 6,1% liczby ludności zamieszkującej Gminę Wiejską Starogard Gdański. 2. Rys historyczny i położenie. Wieś Jabłowo po raz pierwszy w zapisach historycznych została wspomniana już w XII wieku. Żyło w niej wtedy około 600 mieszkańców. Jabłowo leży około 6 km na południowy wschód od Starogardu Gdańskiego w kierunku Skórcza i Pelplina, ponieważ właśnie w Jabłowie droga się rozwidla. Wieś jest zwarta, pięknie położona wokół Jeziora Jabłowskiego (12,87 ha powierzchni). Naszą wieś Jabłowo zamieszkiwała od XIX w. znana z patriotyzmu rodzina Jackowskich, której członkowie podejmowali się różnych pozytywnych inicjatyw. Byli działaczami powstańczymi w 1863r. Oraz powstania wielkopolskiego, wielkopolskiego także ochotnikami kampanii wrześniowej 1939r. We wsi znajduje się zabytkowy gotycki kościół z XIV w., a przy nim na cmentarzu murowany grobowiec Familii Jackowskich, w którym jest 9 trumien członków tej rodziny. Wspomnieć należy również, że na cmentarzu tuż przy kościele znajduje się grób dr Kazimierza Hąci I ministra przemysłu i handlu RP (1977r.). W Jabłowie znajduje się również były dworek z przełomu XVIII XIX w. Otoczony pięknym parkiem. Do Jabłowa można dojechać bardzo łatwo autobusami PKS, ponieważ przez wieś przejeżdżają autobusy w różnych kierunkach, czyli do Pelplina, Skórcza i dalej, a przede wszystkim do Starogardu Gdańskiego. Kilkanaście lat temu funkcjonowała linia kolejowa i pociągi jeździły na trasie Starogard Smętowo, zatrzymując się oczywiście w Jabłowie. Obecnie miejscowy dworzec jest mocno zdewastowany, władze PKP nie wykazują w tym zakresie żadnego zainteresowania. Jedynie składy kolejowe dojeżdżają do miejscowego elewatora zbożowego. W miejscowości Jabłowo znajdują się trzy sklepy spożywczo-przemysłowe, świetlica przyparafialna, urządzona bardzo estetycznie i funkcjonalnie. Znajduje się ona w pomieszczeniach Gminnego Zakładu Usług Komunalnych. 3. Struktura przestrzenna Nasza miejscowość leży około 6 kilometrów na południe od Starogardu Gdańskiego na rozwidleniu dróg wojewódzkich 222 i 229. Cechą charakterystyczną Jabłowa jest centrum, w którym znajduje się jezioro, kościół, szkoła, elewatory oraz dwa osiedla. Mimo tego skupiska jest to wieś dość rozwlekła i brakuje jej centrum zwartego. Brak kompleksowego zagospodarowania terenów przyjeziornych powoduje że większość przedsięwzięć organizowanych przez mieszkańców na rzecz 6

7 społeczności Jabłowa ma miejsce na terenie przyszkolnym, a tylko w ograniczonym zalesię odbywa się również przy jeziorze. Nasza miejscowość położona jest na terenie nizinnym. Sąsiedztwo lasu jest gwarantem spotkania zwierzyny leśnej. Wieś ma charakter rolniczy, użytki rolne to głównie pola, łąki i pastwiska. Zabudowa Jabłowa to położone w centrum bloki, rozproszone gospodarstwa rolne (o charakterze zagrodowym) i ulice, przy których powstają nowe budynki jednorodzinne. Zdjęcie 1. Widok z lotu ptaka na Jabłowo. Terenem publicznym, który jest wykorzystywany w celu wspólnych spotkań i integracji naszych mieszkańców jest plaża przy jeziorze i tereny przyszkolne boisko i parking przy szkole. Wszystkie spotkania wiejskie odbywają się w szkole, a imprezy środowiskowe np. z okazji Dnia Dziecka, czy Powitania lata organizowane są na terenach przy jeziorze, w szkole, lub na terenie przyszkolnym. W ramach Programu Odnowy Wsi kontynuowano prace społeczno-użyteczne związane z modernizacją boiska wiejskiego przy ZSP w Jabłowie. Zdjęcie 2. Boisko przy Zespole Szkół Publicznych w Jabłowie. 7

8 W roku 2004 przygotowano płytę boiska do gry w piłkę nożną oraz wykonano odwodnienie terenu. Łączny koszt zadania wyniósł zł. W roku 2006 wykonano następujące prace: skocznia w dal i wzwyż bieżnie do skoku w dal i bieżnia wokół boiska. Łączny koszt zadania wyniósł 43412,43 zł. W latach wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół Jeziora Jabłowskiego. Zakres wykonanych prac: przygotowanie placu pod amfiteatr poprzez utwardzenie ziemi i zasianie trawy, urządzenie plaży poprzez nawiezienie piasku i jego rozplantowanie, wykonanie paleniska z kamienia polnego, uporządkowanie stanu roślinności wokół plaży poprzez zabiegi pielęgnacyjne, wykonanie 3 tablic informacyjnych wsi Jabłowo, zakup i zamontowanie ławek parkowych przy jeziorze, zakup i zamontowanie zewnętrznego stołu do tenisa, zakup i zamontowanie wieży ze ślizgiem przy plaży. utwardzenie placu spotkań przy plaży o pow. ok. 100 m 2. Łączne koszty zadań wykonanych w latach wyniósł ,69 zł, z tego dofinansowanie z budżetu gminy wyniosło ,03 zł. Przestrzeń przy szkole wraz z ukończonym kompleksowym zagospodarowanym terenem przy jeziorze staną się dominantą przestrzenną naszej miejscowości oraz stanowić będą centrum wsi, w którym skupiać się będzie życie społeczne, kulturalne i edukacyjne naszych dzieci. Liczymy również, że na rozwój turystyki pieszej i rowerowej. 8

9 III. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE JABŁOWA 1. Zasoby przyrodnicze. Jezioro Jabłowskie przyciąga przez cały rok wielu wędkarzy, natomiast latem tylko niewielka część nabrzeża służy jako plaża mieszkańcom wsi i przyjezdnym. Szczególnego zagospodarowania wymaga teren wokół jeziora. W celu rozwiązania tego problemu odbyło się zebranie przedstawicieli właścicieli jeziora oraz rady sołeckiej i radnego, którym omówiono działania związane z zabiegami pielęgnacyjnymi. Polegają one na wycięciu drzew suchych i grożących przewróceniu i uporządkowaniu terenu wokół jeziora. Prace te wykonywane w miesiącu maju przez zainteresowanych mieszkańców, w zamian za pozyskane drewno. W okresie wiosenno-letnim nad jeziorem odbywają się organizowane przez młodzież, sportowców i przedsiębiorców ogniska zabawy taneczne. Jest również plac zabaw dla dzieci i boisko do siatkówki. Najważniejszym wydarzeniem jest jednak festyn Powitanie Lata, którego finał odbywa się nad jeziorem. Atrakcją wieczoru jest rzucanie wianków, wspólnie śpiewy i zabawy przy ognisku, bo wszystko dzieje sie w noc świętojańską. W myśl powyższego ważnym zadaniem Grupy Odnowy Wsi Jabłowo jest mądre i funkcjonalne zagospodarowanie terenu wokół jeziora Jabłowskiego z pożytkiem dla społeczeństwa i w myśl ochrony środowiska. Tabela 1. Zestawienie zagospodarowania terenu przy jeziorze w miejscowości Jabłowo. Lp. Nazwa elementu zagospodarowania Wielkość szacunkowa 1. Plac zabaw dla dzieci 1 szt., pow. ok. 200 m 2 2. Amfiteatr ze sceną 1 szt., pow. sceny 60 m 2 3. Tablica informacyjna 1 szt. 4. Altanki ogrodowe 2 szt. drewniane, łączna pow. ok. 70m 2 5. Pomost pow. ok. 73 m 2 6. Ogródek ruchu drogowego ok. 130,0m 2 pow. utwardzonej, oraz powierzchni trawiastej ok. 9

10 Lp. Nazwa elementu zagospodarowania Wielkość szacunkowa 50,00m 2 7. Ciąg pieszo-jezdny (rowerowy) pow. ok 1381,6 m 2 8. Punkty świetlne z siecią 13 szt. 9. Ławeczki 30 szt. 10. Parking pow. ok. 320,8 m Ciągi piesze żwirowe pow. ok 2544,00 m Kosze na śmieci 15 szt. 13. Bagrowanie jeziora 1 kmpl. 14. Nawiezienie piasku na potrzeby plaży 15. Wycinka i karczowanie drzew i krzewów 1 kmpl. 1 kmpl. 16. Zagospodarowanie zieleni 1 kmpl. Najważniejszym osiągnięciem Gminy Starogard Gdański i miejscowej społeczności było uroczyste oddanie o użytku pełnowymiarowej hali gimnastycznej z zapleczem i salą dydaktyczną. Nastąpiło to dnia r. Od tej chwili w tejże hali odbywają się różnego rodzaju imprezy sportowe o zasięgu gminnym i powiatowym. Są to halowe turnieje piłki nożnej, siatkowej, ręcznej i turnieje tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Starogard Gdański. W zawodach tych uczestniczą uczniowie szkoły, kluby sportowe oraz zakłady pracy. Hala sportowa jest wykorzystana od rana do wieczora, a także zajęcia sportowe odbywają się w niedzielę. W roku 2001 powstał w Jabłowie Klub Sportowy Piłki Nożnej o nazwie STRZAŁ, który prężnie działa do dzisiaj i bierze udział z dużym powodzenie w rozgrywkach gminnych, powiatowych i okręgowych. Dużą zasługą Klubu Piłkarskiego STRZAŁ, Rady Sołeckiej i mieszkańców wsi było założenie i budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Publicznych w Jabłowie. W dalszym ciągu zachodzi potrzeba rozbudowy tego terenu o np. boisko do siatkówki czy koszykówki. 10

11 2. Zasoby dziedzictwa kulturowego. Wieś Jabłowo jako jedna z nielicznych w gminie Starogard Gd. nie posiada świetlicy środowiskowej, ani remizy strażackiej. Jedynie istnieje od 6 lat świetlica parafialna przy miejscowym kościele, której urządzeniem i wyposażeniem zajął się proboszcz parafii. Świetlica znajduje się w pomieszczeniach Gminnego Zakładu Usług Komunalnych, które wyremontowano i urządzono na koszt parafii. Świetlica jest ogólnie dostępna i służy głównie młodzieży i zespołowi Caritas, ale można również wynająć świetlicę dla celów prywatnych. Głównym miejscem oddziaływań kulturalno-oświatowych i sportowych w Jabłowie jest jednak szkoła, którą aktualnie stanowi Zespół Szkół Publicznych. Liczba uczniów uczęszczających do ZSP w Jabłowie wynosi 249, w tym w gimnazjum jest 103 uczniów, natomiast do oddziału 0 uczęszcza 19 dzieci. Gimnazjum funkcjonuje od roku. Aktywną rolą szkoły w Jabłowie jest propagowanie kultury w gminie i powiecie poprzez: konkursy: plastyczny, zdrowotny oraz o zasięgu regionalnym coroczny Powiatowy Przegląd Piosenki Angielskiej i Niemieckiej popularyzacja treści europejskich poprzez działalność Szkolnego Klubu Europejskiego współorganizowanie festynu Powitanie lata, w którym mieszkańcy Jabłowa i okolic biorą czynny udział Powiatowe Turnieje Kół Gospodyń Wiejskich, a w roku 2008 odbył się Gminny Turniej KGW z terenu gminy Starogard Gd. coroczne Rodzinne śpiewanie kolęd pod kierownictwem księdza proboszcza i pod patronatem Radia GŁOS, które odbywa się na terenie szkoły Jabłowo spotkania opłatkowe dla emerytów i rencistów, które odbywają się na w szkole Jabłowo zebrania wiejskie i branżowe, a także wszelkiego rodzaju szkolenia rolników, które również odbywają się w miejscowej szkole. 3. Obiekty i tereny oraz infrastruktura społeczna Na terenie wsi jest Zespół Szkół Publicznych z pełnowymiarową salą gimnastyczną, w którego skład wchodzą: oddział zerowy, szkoła podstawowa i gimnazjum. Tutaj też odbywają się zajęcia opiekuńczo wychowawcze. Przy szkole usytuowane jest także boisko do piłki nożnej. Cały teren szkolny i przyszkolny obecnie stanowi centrum wsi, w którym głównie skupia się życie wsi. Szkolna sala gimnastyczna, która spełnia także funkcję świetlicy wiejskiej, jest niezbędna do organizacji większych przedsięwzięć. Ze względu na brak miejsca w maleńkiej świetlicy przykościelnej, to w sali przy szkole odbywają się zebrania 11

12 wiejskie, w których uczestniczą mieszkańcy, tam organizowane są dni babci, dziadka, wigilie wiejskie. Ponadto to miejsce, gdzie może swobodnie prowadzić swoje działania Koło Gospodyń Wiejskich. Oczywiście sala również w godzinach popołudniowych służy społeczności i jest udostępniana do celów sportowych. Na sali ponadto organizowane są turnieje KGW z gminy i powiatu, przeglądy artystyczne. Występują tam zespoły muzyczne i corocznie odbywa się kiermasz bożonarodzeniowy. Równie ważny dla mieszkańców jest obszar wokół jeziora, który stanowi idealny teren do rekreacji i jego zasoby przyrodnicze mogą być wykorzystane dla zwiększenia atrakcyjności turystycznej naszej wsi. Kompleksowe zagospodarowanie terenu przy jeziorze może pozwolić stworzyć centrum społeczno-kulturalno-turystyczne naszej wsi. Jednakże obecny stan zagospodarowania tego obszaru pod kątem rekreacji i turystyki wykorzystuje tylko w niewielkim zakresie jego walory. W związku z czym niezbędne są dalsze inwestycji na tym terenie wykorzystujące w pełni jego potencjał. Jest również kościół oraz magazyny Caritas Diecezji Pelplińskiej, które stanowią istotne, z punktu widzenia religii i kultury, tereny dla mieszkańców naszej wsi. Przez wieś przebiegają tory kolejowe, które obecnie służą elewatorom do transportu zbóż. 4. Infrastruktura techniczna. Dostęp mieszkańców i podmiotów gospodarczych do podstawowych mediów jest następujący: Woda Wieś posiada sieć wodociągową na całym zajmowanym obszarze, wyjątek stanowią 3 gospodarstwa na ul. Polnej. Zadanie to jest ujęte w programie wodociągowania pt. Raport Strategii Rozwoju Gminy. Prąd Cała wieś jest zelektryfikowana Kanalizacja Mieszkańcy korzystają z szamb przydomowych, które są nieszczelne, o przestarzałej technologii. Zadanie porządkujące ten ważny problem wsi Jabłowo zostało ujęte do budżetu gminy. W roku 2004 we wsi Jabłowo została wybudowana sieć kanalizacyjna wraz z oczyszczalnią, do której podłączono wieś Lipinki Szlacheckie. W perspektywie przyłączona zostanie również wieś Dąbrówka. 12

13 Wywóz śmieci Odbywa się raz w tygodniu. Firma STARKOM oczyszcza śmietniki za odpłatnością od poszczególnych mieszkańców. Wywóz szamba Odbywa się we własnym zakresie w posesjach i gospodarstwach nie podłączonych do sieci kanalizacyjnej. Gaz Mieszkańcy korzystają z gazu butlowego, który jest łatwo dostępny dzięki dystrybucji objazdowej i kilku punktom sprzedaży gazu we wsi. Telefony Prawie wszyscy zainteresowani mieszkańcy od 2001r. posiadają telefony W centrum wsi jest też telefon ogólnodostępny na kartę. Można również skorzystać z usługi telefonicznej na miejscowej poczcie. Obecnie dużym zainteresowaniem cieszy się potrzeba korzystania z internetu, do którego mają utrudniony dostęp mieszkańcy nie posiadający telefonu stacjonarnego. Infrastruktura drogowa. Jabłowo posiada dobre połączenia komunikacyjne, gdyż na terenie wsi przebiegają drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne oraz drogi wewnętrzne. Nasza wieś jest oddalona tylko o 8 km od centrum Starogardu Gdańskiego. Przebiegająca ulicą Pelplińską droga wojewódzka 222 stanowi dojazd przeważającej większości mieszkańców do Starogardu Gdańskiego. Natomiast za pośrednictwem drogi wojewódzkiej 229 w kierunku Pelplina nasi mieszkańcy mają dostęp do autostrady A1 (węzeł w Ropuchach). Pomimo iż, powyższe drogi wojewódzkie ułatwiają za pośrednictwem autostrady dostęp do większych ośrodków miejskich tj. Gdańsk, Sopot i Gdynia, w obecnym stanie stwarzają one równocześnie zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców Jabłowa. Brak chodników dla pieszych, wydzielonych zatok przystankowych (na przystankach poza centrum wsi), wysepek oraz sygnalizacji świetlnej, ścieżek rowerowych, czy wystarczającej liczby przejść dla pieszych obniża poziom bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego oraz dzieci uczęszczających do szkoły. Nasze długoletnie starania w celu poprawy tej sytuacji zaowocowały stopniowym ograniczaniem prędkości na terenie wsi, wyznaczeniem jednego przejścia dla pieszych i ustawienie znaku Uwaga dzieci. Pozostałe drogi funkcjonujące na ternie Jabłowa są własnością gminy i mają charakter dróg wewnętrznych gminny. Ich łączna długość to 12,7 km i są to drogi nieutwardzone, 13

14 posiadające infrastrukturę poprawiającej bezpieczeństwo tylko w postaci 39 punktów świetlnych, które rozmieszczone są tylko na niewielkich odcinkach. Największa ich liczba działa w pobliżu odcinków włączających się do dróg wojewódzkich, przy cmentarzu i oczyszczalni. Ze względu na stan gminnych dróg dbanie o ich jakość jest bardzo uciążliwe i wymaga ogromnych nakładów finansowych ze strony gminy jak i osobistych ze strony mieszkańców. W związku z licznymi apelami mieszkańców podjęto działania zmierzające do zwiększenia ilości punktów świetlnych oraz planowane jest w kolejnych latach utwardzenie ulicy Grabowieckiej. Komunikacja Na terenie Jabłowa funkcjonują dwie firmy przewozu osobowego: PPKS i Prywatnej Linii Autobusowej Owsiak. Drastyczny spadek liczby połączeń świadczonych przez PKS uniemożliwia swobodny dostęp mieszkańców do pracy, szkół ponadgimnazjalnych, instytucji publicznych, kulturalnych itp. Prywatny przewoźnik Owsiak, będący uzupełnieniem oferty PKS, nie rozwiązuje problemów komunikacyjnych mieszkańców. 5. Rolnictwo i gospodarka. Sołectwo Jabłowo ma charakter typowo rolniczy. Dowodem na to jest ilość gruntów rolnych, które stanowią 74,67% powierzchni sołectwa. Z uwagi na fakt, że ziemia jest dość dobrych klas rolnicy uprawiają przede wszystkim takie zboża jak: pszenica, pszenżyto i owies, a także buraki cukrowe i ziemniaki. Często także uprawiają rośliny strączkowe. Na terenie wsi Jabłowo działają następujące firmy i instytucje: 1. Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Sp. Z o.o. ( Elewator Zbożowy) 2. Gminny Zakładu Usług Komunalnych w Jabłowie. 3. Zakłady Stolarskie p.p. Pisanko i Grzenia. 4. Zakład Fryzjerski Magda 5. Salon Kosmetyczny 6. Trzy sklepy spożywczo-chemiczne 7. Poczta 8. Zakład Rolny Jabłowo, który jest w zarządzaniu Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. Od 2006r. grunty rolne są dzierżawione przez rolników, którzy otrzymali dzierżawę na okres 10 lat. 9. Od roku 2008 część bazy rolniczej po byłym PGR wydzierżawiła Firma EDEX z Janowa, zakładając punkt sprzedaży opału. W perspektywie mają być również materiały budowlane. 14

15 Tabela. 2. Powierzchnia terenów wg kategorii jej użytkowania. Lp. Oznaczenie użytku Powierzchnia - ha Powierzchnia - % 1. Grunty rolne w tym klasa.: - III a 69,13 - III b 230,28 - IV a 179,52 - IV b 73,40 - V 35,39 - VI 17,29 605,01 74,67 2. Sady 70,28 8,67 3. Pastwiska 18,59 2,30 4. Lasy i grunty leśne 19,52 2,41 5. Grunty zadrzewione i zakrzewione 10,76 1,33 6. Grunty pod wodami, w tym: - wody stojące 11,92 - rowy 3,25 7. Tereny komunikacyjne, w tym: - drogi 16,74 - kolejowe i inne 8,73 15,17 1,87 25,47 3,14 8. Tereny osiedlowe, zabudowane 27,30 3,37 9. Tereny niezabudowane 1,10 0, Tereny zielone 1,15 0, Nieużytki 15,83 1, Pozostałe tereny 0,10 0,01 Razem 810,28 100,00 Jak pokazuje powyższa tabela grunty rolne stanowią 74, 67 %. Świadczy to o rolniczym charakterze Jabłowa. 6. Kapitał społeczny i ludzki Stan ludności Jabłowa wynosi 872 osób, w tym 647 osób dorosłych. Wieś ta jest specyficzną wsią, w której 2/3 ludności pracowało w miejscowym PGR. Pod kątem potrzeb 15

16 mieszkaniowych pracowników rozwijało się budownictwo mieszkaniowe. W związku z upadkiem PGR-u nastąpiło poważne zubożenie mieszkańców, ponieważ byli pracownicy PGR-u to ludzie słabo wykształceni, często bez zawodu, którzy zostali bez pracy i większych szans na ich zdobycie. W związku z powyższymi trudnościami 60 rodzin korzysta z różnego rodzaju form pomocy społecznej (zapomogi, dary, paczki) oraz dodatków mieszkaniowych. Większość miejscowych rodzin utrzymuje się z emerytur, rent, świadczeń przedemerytalnych, część założyła własną działalność gospodarczą, natomiast znaczna część młodszej generacji dojeżdża do pracy w Starogardzie Gd., Skórczu, Siwiałce, a nawet do Tczewa i Gdańska. Na terenie wsi Jabłowo około 25 rodzin utrzymuje się tylko z rolnictwa. Bezrobocie w Jabłowie jest duże, wynosi około 30% w wieku produkcyjnym. Specyficzność tego środowiska polega na tym, że część osób z własnego wyboru nigdy nie pracowała i nie przejawiała większego zainteresowania jakimś zatrudnieniem. Według opinii Urzędu Gminy Starogard Gd., policji, prokuratury i sądu wieś Jabłowo uważana jest za najbardziej trudne środowisko w gminie. Sytuację polepszyłoby jak najszybsze rozpoczęcie działalności produkcyjnej byłego zakładu rolnego Jabłowo, co spowodowałoby częściowe zatrudnienie bezrobotnych i poprawiłoby wizerunek naszej wsi. Do Jabłowa stopniowo napływają ludzie poszukujący odpoczynku od zgiełku miast. To oni budując domy jednorodzinne poprawiają wizerunek architektoniczny naszej wsi. Nasi mieszkańcy dużą wagę przywiązują do czystości na swoich posesjach jak i porządku na całym terenie. Od kilku lat Jabłowo bierze udział w gminnym konkursie Wieś czysta i gospodarna. Konkurs ten ma za zadanie zachęcenie mieszkańców do poprawy wizerunku i estetyki wsi. W ramach tego programu przystąpiono do sadzenia drzew i krzewów, zakładano żywopłoty oraz zagospodarowywano i ukwiecano obejścia gospodarstw domowych. Działania te trwają do dziś. Na terenie Jabłowa funkcjonuje Grupa Odnowy Wsi, a także Związek Kółek i Organizacji Rolniczych, Koło Gospodyń Wiejskich, Parafialny Zespół Caritas, Wiejski Klub Sportowy Strzał. Do realizacji większości zadań kulturalno społecznych niezbędna jest baza, Jabłowo takie ma właściwie wyłącznie w postaci miejscowego zespołu szkół. To tutaj odbywają się wszystkie uroczystości o charakterze wiejskim, gminnym czy powiatowym. Ponadto przedsięwzięcia o charakterze plenerowym mogą odbywać się przy szkole oraz w ograniczonym zakresie, w jakim pozwalają na to nieutwardzone tereny parku przy jeziorze i boiska. Ograniczone w chwili obecnej zagospodarowanie terenów wokół jeziora zmniejsza atrakcyjność rekreacyjno-turystyczną naszej wsi i nie zaspokaja potrzeb rekreacyjnych, 16

17 sportowych i kulturalnych mieszków Jabłowa. Poniżej przedstawiono zestawienie zasobów mających znaczący wpływ na proces odnowy naszej wsi. Tabela 3. Zasoby Jabłowa. ZESTAWIENIE ZBIORCZE OPIS ZASOBU ZNACZENIE Duże Średnie Małe Brak Walory przyrodnicze + Walory rolnicze + Walory zagospodarowania przestrzennego + Zabudowa mieszkaniowa + Miejsca kultu religijnego + Teren publiczny, przeznaczony na + stworzenie centrum społeczno-edukacyjnokulturalnego naszej wsi Placówki oświatowo-wychowawcze + Tradycje, obrzędy, gwara + Aktywność społeczna + Aktywność gospodarcza + Kapitał społeczny i ludzki + Rada sołecka + Wiejski Klub Sportowy Strzał + Związek Kółek i Organizacji Rolniczych + Koło Gospodyń Wiejskich + Grupa Odnowy Wsi + Ochotnicza Straż Pożarna + Rada Parafialna + Parafialny Zespół Caritas + 17

18 IV. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON JABŁOWA Dokonując analizy mocnych i słabych stron postawiliśmy sobie poniższe pytania, dzięki którym dostrzegliśmy oczekiwane przez społeczeństwo zmiany oraz zadania, których realizacja pozwoli je osiągnąć. JACY JESTEŚMY? Jaka jest nasza wieś? Co ją wyróżnia? Jakie pełni funkcje? - kościół na wzgórzu - były dworek, park podworski - grobowiec rodziny Jackowskich - położenie wokół jeziora jabłowskiego - elewator zbożowy - hala sportowa przy ZSP w Jabłowie wraz z boiskiem Przyszkolnym i zagospodarowanym parkingiem - duże osiedle bloków mieszkalnych - miejsca mało chlubne w postaci zdewastowanego majątku po byłym PGR oraz zrujnowany dworzec kolejowy - rolnicza - edukacyjno-kulturalna - miejsce kultu religijnego kościół parafialny - usługi komunalne na rzecz wszystkich wsi gminnych - skup zbóż i rzepaku, miejsce rozwoju sportów halowych Kim są mieszkańcy? - około 60% mieszkańców to byli pracownicy PGR - około 10% stanowią emeryci i renciści - starsze pokolenie słabo wykształcone, często bez zawodu - 10 % osób posiada wykształcenie wyższe - bardzo duży odsetek młodzieży uczy się w szkołach ponadgimnazjalnych; sprzyjają temu stypendia fundowane przez Agencję Nieruchomości Rolnych Co daje utrzymanie? - praca we własnych gospodarstwach rolnych - świadczenie emerytalne i rentowe oraz zasiłki przedemerytalne - praca zarobkowa w szkole, sklepach, na poczcie, w zakładach stolarskich, fryzjerskim, w elewatorze zbożowym i poza miejscami 18

19 Jaka jest nasza wieś? zamieszkania, w urzędach i zakładach usługowych, usługowoprzemysłowych głównie na terenie Starogardu Gd. Jak zorganizowani są mieszkańcy? W jaki sposób rozwiązujemy problemy? Jaki wygląd ma wieś? Jakie obyczaje i tradycje są u nas pielęgnowane i rozwijane? Jak wyglądają mieszkania i obejścia? - wokół parafii: zespół CARITAS świadczący i organizujący pomoc dla rodzin ubogich, zespół wokalny chór dziecięcomłodzieżowy Caritas, świetlica kółka zainteresowań - wokół szkoły: działalność edukacyjna, kulturalna, sportowa - świetlica opiekuńczo-wychowawcza w szkole prowadzona ze środków gminnych - klub sportowy Strzał zrzeszający około 30 osób - rada sołecka - rada sołecka i radny - Urząd Gminy - GOPS - CARITAS - Stowarzyszenie Byłych Pracowników PGR - mieszkańcy - wieś zbudowana jest w czterech skupiskach: nad jeziorem, przy szkole i kościele, osiedle przy dworcu, nowo budowane osiedle przy ul. Krótkiej jest to wieś rozciągnięta znacząco, część mieszkańców, aby dotrzeć do centrum jest zmuszona posługiwać się własnymi środkami lokomocji, - wieś zelektryfikowana, stelefonizowana i posiadająca sieć wodociągową i kanalizacyjną - charakterystyczne jest to, że wieś posiada dużo miejsc zielonych, zwłaszcza obszar wokół jeziora, który wymaga kompleksowego zagospodarowania na cele rekreacyjne - festyny Powitanie lata w noc świętojańską - kolonie parafialne dla dzieci i młodzieży - biesiady kulturalne - przeglądy piosenki angielskiej i niemieckiej - rodzinne śpiewanie kolęd pod patronatem Radia Głos turnieje sportowe o zasięgu gminnym i powiatowym - większa część mieszkańców (około 80%) mieszka w blokach wyposażonych we wszystkie wygody, przy nich znajdują się ogródki i place zabaw oraz garaże 19

20 Jaka jest nasza wieś? - około 20% stanowią domy wolno stojące oraz tzw. Bliźniaki - wiele budynków wymaga poprawy elewacji i remontów - zagospodarowania wymaga również duża powierzchnia ogródków warzywnych (40 działek o powierzchni 5 ar każda) - plac przy sklepach i na przystanku PKS oraz rozjazd aktualnie wymaga remontu Jaki jest stan otoczenia i środowiska? - otoczenie bardzo malownicze, dużo zieleni, czyste jezioro, dużo wodnego ptactwa - możliwość kąpieli w jeziorze - dobrze zagospodarowane pola i łąki, - drogi sołeckie wymagają solidnej naprawy, szczególnie droga do Grabowca i na Cegielnię - pilnego zagospodarowania wymagają tereny publiczne przejęte przez gminę od ANR w Gdańsku, których w Jabłowie jest bardzo dużo (teren wokół jeziora, tzw. Lucernie, miejsca między budynkami gospodarczymi) Jakie jest rolnictwo? - wokół wsi Jabłowo znajdują się grunty Agencji Nieruchomości Rolnych, które stanowią 70% areału wszystkich gruntów wsi; aktualnie są dzierżawione od ANR przez okolicznych rolników - gospodarstwa indywidualne są rozsiane na obrzeżach wsi, ich stan ocenia się jako dobry Jakie są powiązania komunikacyjne? - wieś leży przy drodze krajowej nr 222; rozwidlenie w Jabłowie w kierunku Pelplina to droga nr bardzo dobre połączenie PKS w różnych kierunkach tj. Starogard Gdański - Gdańsk, Starogard Gd. - Zblewo, i dalej Pelplin, a stamtąd połączenie PKP w kierunku Bydgoszczy lub Gdańska; w kierunku Skórcza, a stamtąd przez Osie do trasy A1 - bardzo duża częstotliwość autobusów PKS Co proponujemy dzieciom i młodzieży? - zajęcia sportowe w hali przy szkole czynnej do późnych godzin, a także gry na boisku przyszkolnym - kolonie parafialne, rajdy i obozy letnie, kolonie organizowane przez ANR dla dzieci z rodzin popegeerowskich - uroczystości organizowane przez szkołę: kuligi, ogniska, Dzień Dziecka, choinka noworoczna, wyjazdy do teatru i kina, korzystanie 20

Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata

Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata 2010 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Całkowita wartość projektu: 944.652,04 zł, dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/109/07 z dnia 5 września 2007 r. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE 2007 Część I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SOŁECTWA 1. Charakterystyka sołectwa

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata UCHWAŁA NR XLI/295/10 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

do STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 04-00 SOŁECTWO : Breń Osuchowski CZYSZCZENIE ROWÓW MELIORACYJNYCH Zarośnięte rowy powodują podtapianie pól i duże straty w uprawach. KANALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU

UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU w sprawie UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Licheń Stary na lata 2012-2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020 Załącznik. do Uchwały nr / /2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Nowy Dwór STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR na lata 2013-2020

Bardziej szczegółowo

2.4 Infrastruktura społeczna

2.4 Infrastruktura społeczna Fot. Nr 4 Plaża przy polu namiotowym Źródło: Urząd Miejski w Zbąszyniu 2.4 Infrastruktura społeczna Na terenie wsi Nowa Wieś Zbąska funkcjonuje stosunkowo niewiele instytucji służących lokalnej społeczności.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI.173.2013 RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Zimnik na lata 2009-2016 Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/311/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia r. Opracowanie Rada Sołecka wsi Prusinowo

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/311/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia r. Opracowanie Rada Sołecka wsi Prusinowo ZMIANY W PLANIE ODNOWY MIEJSCOWOŚCI PRUSINOWO NA LATA 2009 2016 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/311/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 30.06.2010 r. Opracowanie Rada Sołecka wsi Prusinowo Czerwiec 2010 1. Na

Bardziej szczegółowo

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r.

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r. II Warsztat Kolbuszowa Gminny Program Rewitalizacji 29.10.2015r. Spis treści KIERUNKI DZIAŁAŃ WSCHÓD... 2 PROJEKTY WSCHÓD... 3 KIERUNKI DZIAŁAŃ WOKÓŁ CENTRUM... 5 PROJEKTY WOKÓŁ CENTRUM... 6 KIERUNKI DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023 Wyniki diagnozy Gminy Barlinek Na 1000 osób 89 korzysta z pomocy społecznej Ponad 12% gospodarstw domowych to stali beneficjenci pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim.

Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim. Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich W ramach Programu

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Gmina CIASNA położona w północno-zachodniej części powiatu lublinieckiego w województwie śląskim Gmina Ciasna Powierzchnia gminy: 134 km 2 Powierzchnia lasów to

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju miejscowości

Plan rozwoju miejscowości Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXIV/257/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 16 lipca 2009r. Plan rozwoju miejscowości KOMIERÓWKO Plan Odnowy Miejscowości Komierówko to dokument, który określa strategię

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DRĄŻNO

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DRĄŻNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 stycznia 2005 r. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DRĄŻNO Mrocza, wrzesień 2004 rok 2 I. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANY KIERUNEK DZIAŁAŃ SOŁECTWA

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GUZOWATKA W GMINIE DĄBRÓWKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GUZOWATKA W GMINIE DĄBRÓWKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 3 marca 2011 r. GRUPA INICJATYWNA GUZOWATKA PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GUZOWATKA W GMINIE DĄBRÓWKA NA LATA 2010 2017 1 I. Opis miejscowości

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 204r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata 2016-2025 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Babimost na lata 2016-2025, zwracamy

Bardziej szczegółowo

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gmina Krynki Cel ogólny Cel szczegółowy Problem CO1. Poprawa infrastruktury społeczno- 1. Oczyszczone środowisko 2. Poprawa stanu dróg 3. Zwiększyć dostęp do Internetu 4. Zwiększyć dostęp komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. RAPORT część III. przeprowadzonego w ramach projektu

Załącznik nr 3. RAPORT część III. przeprowadzonego w ramach projektu RAPORT część III Delimitacja obszarów kryzysowych, sfery i dziedziny współpracy, SWOT, wdrażanie i komunikacja społeczna przeprowadzonego w ramach projektu Diagnoza społecznego zapotrzebowania na usługi

Bardziej szczegółowo

GMINA CHOJNICE CHOJNICZKI PLAN ODNOWY SOŁECTWA

GMINA CHOJNICE CHOJNICZKI PLAN ODNOWY SOŁECTWA GMINA CHOJNICE CHOJNICZKI PLAN ODNOWY SOŁECTWA CZĘŚĆ I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SOŁECTWA 1. Charakterystyka sołectwa Chojniczki Sołectwo Chojniczki zamieszkiwane jest przez

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Nowe i Małe Drzewce

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Nowe i Małe Drzewce 1 Załącznik do Uchwały nr XLIV/359/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 24 września 2010 roku Gmina Szlichtyngowa PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Nowe i Małe Drzewce na lata 2011-2017 Urząd Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA

GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/599/10 z dnia 20.10.2010r. GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2010-2017'' CZĘŚĆ I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU WSI Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ODNOWA I ROZWÓJ WSI - operacje zrealizowane

ODNOWA I ROZWÓJ WSI - operacje zrealizowane ODNOWA I ROZWÓJ WSI - operacje zrealizowane LP. BENEFICJENT TYTUŁ OPERACJI CELE OPERACJI I JEJ ZAKRES 1. Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleocu Wyposażenie świetlicy przy Zabytkowym

Bardziej szczegółowo

DRUK NR. UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY ROKIETNICA z dnia 2014 r.

DRUK NR. UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY ROKIETNICA z dnia 2014 r. DRUK NR UCHWAŁA NR / /2014 z dnia 2014 r. Projekt w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich działających na terenie Gminy Rokietnica oraz upoważanienia

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Podedwórze, październik 2014 1. WSTĘP W dniu 24.10.2014 w Urzędzie Gminy w Podedwórzu odbyły się

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ

ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ Czempiń, 22 października 2013 roku ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ Szanowni Państwo! Od 22 października 2013r, w Gminie Czempiń, rozprowadzana jest ankieta dotycząca Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE na lata 2008-2015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: ok. 984 hektary Województwo: Opolskie Powiat: Namysłowski Gmina: Namysłów 2. Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Skórcza do roku 2020 SKÓRCZ 2020

Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Skórcza do roku 2020 SKÓRCZ 2020 ANKIETA Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Skórcza do roku 2020 SKÓRCZ 2020 Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI Plan Odnowy Miejscowości NIWKI na lata 008 015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: 138 ha Województwo: OPOLSKIE Powiat: NAMYSŁOWSKI Gmina: NAMYSŁÓW Odległość od Namysłowa: ok. 1km..

Bardziej szczegółowo

ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE I POPRZEMYSŁOWE

ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE I POPRZEMYSŁOWE Skutki DRZEWO PROBLEMÓW Negatywny odbiór społeczny Ograniczone rozwoju Nieład urbanistyczny Niewykorzystany potencjał Patologie Mała konkurencyjność Brak zagospodarowania Brak zainteresowania ze strony

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/312/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia r. Opracowanie Rada Sołecka wsi Jędrzejewo

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/312/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia r. Opracowanie Rada Sołecka wsi Jędrzejewo ZMIANY W PLANIE ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJEWO NA LATA 29 216 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/312/1 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 3.6.21 r. Opracowanie Rada Sołecka wsi Jędrzejewo Czerwiec 21 1. Na stronie

Bardziej szczegółowo

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi również rozwój

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVIII/256/2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Świniec STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC NA

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Tadeusz Michalik Wójt Gminy Zabrodzie. Ankieta jest anonimowa!

ANKIETA. Tadeusz Michalik Wójt Gminy Zabrodzie. Ankieta jest anonimowa! Zabrodzie ANKIETA Drodzy mieszkańcy Gminy Zabrodzie, niniejsza ankieta została przygotowana w celu poznania Państwa potrzeb, oczekiwań i poglądów na bliskie Nam wszystkim tematy dotyczącej naszej gminy

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW Lp. Aktywność Teren/miejsce 1. Występy Grupy Rytmiczno Tanecznej Mażoretek - - Teren Powiatu Łęczyckiego Młodzież w wieku 12-15 lat 5-6 razy w roku Imprezy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/325/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN. z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Pawłów

UCHWAŁA NR LII/325/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN. z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Pawłów UCHWAŁA NR LII/325/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Pawłów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/WZC/2011 WZC Stowarzyszenia Siła w Grupie z dnia 30 maja 2012 r. Załącznik nr 4 do LSR Lokalne kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania Siła w Grupie określone

Bardziej szczegółowo

Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa KALISZ odbytego w dniu 16 wrzesień 2016 r.

Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa KALISZ odbytego w dniu 16 wrzesień 2016 r. Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa KALISZ odbytego w dniu 16 wrzesień 2016 r. Zebranie wiejskie o godz. 19,00 otworzył sołtys Jan Narloch przywitał przybyłych mieszkańców oraz Pana Mateusza Hapka

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania seniorów na lata 2015-2020

UCHWAŁA NR /2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania seniorów na lata 2015-2020 UCHWAŁA NR /2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania seniorów na lata 2015-2020 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KAWKI

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KAWKI Załącznik do Uchwały nr IV/32/11 Rady Bobrowo z dnia 7 marca 2011 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KAWKI Opracowujący: Sołtys Wsi Kawki Rada Sołecka Zatwierdzający: Mieszkańcy sołectwa Kawki Obecni na zebraniu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025, zwracamy się do Państwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/53/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 21 marca 2011 r.

UCHWAŁA Nr X/53/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 21 marca 2011 r. UCHWAŁA Nr X/53/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 21 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/447/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

Planowane do realizacji przedsięwzięcia na terenie Gminy Rogowo w okresie

Planowane do realizacji przedsięwzięcia na terenie Gminy Rogowo w okresie Planowane do realizacji przedsięwzięcia na terenie Gminy Rogowo w okresie 2008-2015 Lp Przedsięwzięcie Koszt Źródła finansowania 1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami zagrodowymi we wsi Huta-Chojno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU Z DNIA MARCA 2016 R.

UCHWAŁA NR XVIII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU Z DNIA MARCA 2016 R. UCHWAŁA NR XVIII/ /2016 PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU Z DNIA MARCA 2016 R. zmieniająca: uchwałę nr XIV/73/2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Miejscowości Kłopot. Gmina Inowrocław Plan Rozwoju Miejscowości Kłopot

Plan Rozwoju Miejscowości Kłopot. Gmina Inowrocław  Plan Rozwoju Miejscowości Kłopot Gmina Inowrocław www.inowroclaw.ug.pl Plan Rozwoju Miejscowości Kłopot Kłopot, 2005 1 Spis treści I. Opis stanu istniejącego i opis kierunków rozwoju 3 1. Charakterystyka wsi 3 2. Zasoby miejscowości Kłopot

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 Stosowanie do art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 166/XVIII/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 07 MAJA 2012 ROKU

UCHWAŁA NR 166/XVIII/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 07 MAJA 2012 ROKU UCHWAŁA NR 166/XVIII/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 07 MAJA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Biskupie na lata 2010-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/68/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2011roku. w sprawie zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Wyszebórz

Uchwała Nr X/68/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2011roku. w sprawie zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Wyszebórz Uchwała Nr X/68/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2011roku w sprawie zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Wyszebórz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 24 października 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Górka

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 24 października 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Górka Projekt UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 24 października 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Górka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych

Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych FESTYN RODZINNY w naszej placówce organizujemy od 2008 roku. Ma na celu umożliwienie wzajemnego poznania się i integrację mieszkańców

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo