faktury dla Windows

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "faktury dla Windows www.reset2.pl"

Transkrypt

1 przyk³adowe wydruki faktury dla Windows system obs³ugi sprzeda y

2 Przedstawiamy zbiór wybranych dokumentów i zestawieñ, które potrafi wydrukowaæ R2faktury. Prosimy traktowaæ je jako przyk³ady mo liwoœci programu. Brak w tym zestawie interesuj¹cego Pañstwa wydruku nie oznacza, e program nie potrafi go sporz¹dziæ. Podobnie ewentualna niezgodnoœæ formy wydruku z aktualnym wzorem nie oznacza, e aktualna wersja programu nie potrafi wydrukowaæ odpowiedniego dokumentu zgodnego z aktualnymi przepisami. RESET2 Sp. z o.o Wroc³aw, ul. Jesionowa tel: , fax: ,

3 VICTORIA s.c. Faktura VAT nr 1/09 strona 1/1 SPRZEDAWCA: NABYWCA: Faktura VAT nr 1/09 Orygina VICTORIA s.c. ul. Polna 00 AUTONAPRAWA Henryk Majsterkowicz ul. Majsterkowiczów Wysoka NIP: NIP: PL BANK: PKOBP I O./Wroclaw KONTO: Lp. Nazwa towaru lub us ugi PKWiU Ilo J.m. Cena netto Miejscowo : Wroc aw Data wystawienia: netto Data sprzeda y: Vat % brutto 1 PROJEKT PLAKATU - 2 szt 50,00 100, ,00 122,00 RAZEM: 122,00 z S ownie: sto dwadzie cia dwa z ote RAZEM 100,00 22,00 122,00 stawki vat 100, ,00 122,00 Do zap aty 122,00 z przelewem do dnia (30 dni od daty wystawienia) czytelny podpis osoby upowa nionej do odbioru faktur VAT podpis / piecz osoby upowa nionej do wystawiania faktur VAT

4 VICTORIA s.c. Faktura Vat nr 20/09 strona 1/1 SPRZEDAWCA: VICTORIA s.c. ul. Polna 00 NABYWCA: FIRMA SZKOLENIOWA pl. Kwalifikacji Kraków Faktura Vat nr 20/09 Orygina NIP: NIP: PL BANK: PKOBP I O./Wroclaw KONTO: Lp. Nazwa towaru lub us ugi PKWiU Ilo J.m. Cena brutto Miejscowo : Wroc aw Data wystawienia: brutto Data sprzeda y: Vat % netto 1 PROJEKT PLAKATU - 1 szt 1 000, , ,33 819,67 RAZEM: 1 000,00 z S ownie: jeden tysi c z otych RAZEM 1 000,00 180,33 819,67 stawki vat 1 000, ,33 819,67 Do zap aty 1 000,00 z przelewem do dnia (14 dni od daty wystawienia) czytelny podpis osoby upowa nionej do odbioru faktur VAT podpis / piecz osoby upowa nionej do wystawiania faktur VAT Piotr Belfer Dzi kujemy. Zapraszamy ponownie.

5 VICTORIA s.c. Paragon nr 26/09/PG strona 1/1 wystawione dokumenty WZ: 19/09/WZ z Paragon nr 26/09/PG Orygina Miejscowo : Wroc aw Data wystawienia: SPRZEDAWCA: VICTORIA s.c. ul. Polna 00 NIP: Data sprzeda y: Lp. Nazwa towaru lub us ugi PKWiU Ilo J.m. Cena brutto brutto Vat % netto 1 SMYCZE REKLAMOWE szt 3,00 900, ,30 737,70 2 PAPIER KOLOROWY CZERWONY - 5 szt 3,66 18, ,30 15,00 3 TA MA SAMOPRZYLEPNA KOLOROWA - 2 m 9,00 18, ,25 14,75 4 KLEJ DO PAPIERU - 4 szt 8,54 34, ,16 28,00 5 PODK ADKI TEKTUROWE - 50 szt 7,00 350, ,11 286,89 RAZEM: 1 320,46 z S ownie: jeden tysi c trzysta dwadzie cia z otych czterdzie ci sze groszy RAZEM 1 320,46 238, ,34 podpis / piecz

6 VICTORIA s.c. Faktura Proforma nr 1/09/PRO strona 1/1 SPRZEDAWCA: Faktura Proforma nr 1/09/PRO Orygina NABYWCA: VICTORIA s.c. ul. Polna 00 ZAK AD SAMOCHODOWY Henryk Majsterkowicz ul. Naprawcza Wysoka NIP: NIP: PL BANK: PKOBP I O./Wroclaw KONTO: Lp. Nazwa towaru lub us ugi PKWiU Ilo J.m. Cena netto Miejscowo : Wroc aw Data wystawienia: netto Data sprzeda y: Vat % brutto 1 KUBKI REKLAMOWE szt 5,00 750, ,00 915,00 2 PAMI PRZENO NA USB - 10 szt 30,00 300, ,00 366,00 3 SMYCZE REKLAMOWE szt 3, , , ,00 RAZEM: 3 111,00 z S ownie: trzy tysi ce sto jedena cie z otych RAZEM 2 550,00 561, ,00 stawki vat 2 550, , ,00 Do zap aty 3 111,00 z przelewem do dnia (14 dni od daty wystawienia) czytelny podpis osoby upowa nionej do odbioru faktur VAT podpis / piecz osoby upowa nionej do wystawiania faktur VAT

7 VICTORIA s.c. Faktura Koryguj ca nr 2/09/FK strona 1/1 SPRZEDAWCA: VICTORIA s.c. ul. Polna 00 Faktura Koryguj ca nr 2/09/FK korekta dotyczy dokumentu: Faktura VAT 19/09 z wystawione dokumenty WZ: 20/09/WZ z NABYWCA: Orygina Miejscowo : Wroc aw Data wystawienia: Data sprzeda y: SKLEP WIELOBRAN OWY Sp. z o.o. ul. Handlowa Pruszków NIP: NIP: PL BANK: PKOBP I O./Wroclaw KONTO: Lp. Nazwa towaru lub us ugi PKWiU Ilo J.m. Cena netto BY O netto Vat % brutto 1 TORBA Z NADRUKIEM - 10 szt 90,00 900, , ,00 2 PARASOLKI Z LOGO FIRMY - 40 szt 25, , , ,00 POWINNO BY 1 TORBA Z NADRUKIEM - 8 szt 90,00 720, ,40 878,40 2 PARASOLKI Z LOGO FIRMY - 41 szt 25, , , ,50 RÓ NICA 1 TORBA Z NADRUKIEM - -2 szt 0,00-180, ,60-219,60 2 PARASOLKI Z LOGO FIRMY - 1 szt 0,00 25, ,50 30,50 DO ZWROTU: 189,10 z S ownie: sto osiemdziesi t dziewi z otych dziesi groszy RAZEM -155,00-34,10-189,10 stawki vat -155, ,10-189,10 Do zwrotu 189,10 z przelewem do dnia (14 dni od daty wystawienia) Przyczyna dokonania korekty: ilo niezgodna z zamówieniem czytelny podpis osoby upowa nionej do odbioru faktur VAT Antoni Cwany podpis / piecz osoby upowa nionej do wystawiania faktur VAT Katarzyna Fakturowicz

8 VICTORIA s.c. Faktura Vat nr 2/09 strona 1/1 SPRZEDAWCA: VICTORIA s.c. ul. Polna 00 wystawione dokumenty WZ: 21/09/WZ z NABYWCA: Faktura Vat nr 2/09 Orygina DEUTCHE WERBEAGENTUR "SCHAFFUNG" Blumen Strasse Berlin NIP: NIP: DE BANK: PKOBP I O./Wroclaw SWIFT: KONTO: Lp. Nazwa towaru lub us ugi Ilo J.m. Miejscowo : Wroc aw Data wystawienia: Data sprzeda y: Cena netto EUR netto EUR 1 KUBKI REKLAMOWE 150 szt 3,00 450, PORTFEL SKÓRZANY DAMSKI 10 szt 30,00 300, PORTFEL SKÓRZANY M SKI 10 szt 30,00 300, SMYCZE REKLAMOWE 1000 szt 2, ,00 0 RAZEM: 3 050,00 EUR S ownie: trzy tysi ce pi dziesi t 00/100 EUR Do zap aty przelewem 3 050,00 EUR do dnia (14 dni od daty wystawienia) RAZEM 3 050,00 Vat% czytelny podpis osoby upowa nionej do odbioru faktur VAT podpis / piecz osoby upowa nionej do wystawiania faktur VAT netto faktury w PLN: 3 050,00 EUR x 4,6578 = ,29 PLN obliczona wg kursu 4,6578 z tabela 41/A/NBP/2009. Kwoty do rozliczenia podatku Vat obliczone wg kursu 4,6578 z tabela 41/A/NBP/2009: netto PLN Vat PLN % brutto PLN ,29 0 0, ,29 Dzi kujemy. Zapraszamy ponownie.

9 VICTORIA s.c. Faktura Vat nr 2/09 strona 1/1 issued WZ: 22/09/WZ z Vat Invoice no. 2/09 Original Place: Wroc aw Date of issue: SELLER: CUSTOMER: VICTORIA s.c. ul. Polna 00 GREAT JEWELLERY Golden Street London VAT No.: VAT No.: GB BANK: SWIFT: ACCOUNT: No. Goods or services Quantity UOM Date of sale: Net price EUR Net value EUR 1 SMYCZE REKLAMOWE 400 szt 1,00 400, BRELOKI 100 szt 1,50 150, PARASOLKI Z LOGO FIRMY 20 szt 6,00 120,00 0 TOTAL: 670,00 EUR In words: six hundred seventy 00/100 EUR To pay by transfer 670,00 EUR until (14 days since the date of issue) TOTAL 670,00 Vat% a legible signature of a person authorized to receive a VAT invoice stamp / signature of a person authorized to issue a VAT invoice netto faktury w PLN: 670,00 EUR x 4,6578 = 3 120,73 PLN obliczona wg kursu 4,6578 z tabela 41/A/NBP/2009. Kwoty do rozliczenia podatku Vat obliczone wg kursu 4,6578 z tabela 41/A/NBP/2009: netto PLN Vat PLN % brutto PLN 3 120,73 0 0, ,73 Dzi kujemy. Zapraszamy ponownie.

10 VICTORIA s.c. Faktura Vat nr 1/09 strona 1/1 SPRZEDAWCA: VICTORIA s.c. ul. Polna 00 wystawione dokumenty WZ: 21/09/WZ z NABYWCA: Faktura Vat nr 1/09 Orygina DEUTCHE WERBEAGENTUR "SCHAFFUNG" Blumen Strasse Berlin NIP: NIP: DE BANK: PKOBP I O./Wroclaw KONTO: Lp. Nazwa towaru lub us ugi Ilo J.m. Miejscowo : Wroc aw Data wystawienia: Data sprzeda y: Cena netto EUR netto EUR 1 KUBKI REKLAMOWE 150 szt 3,00 450, PORTFEL SKÓRZANY DAMSKI 10 szt 30,00 300, PORTFEL SKÓRZANY M SKI 10 szt 30,00 300, SMYCZE REKLAMOWE 1000 szt 2, ,00 22 Kwoty do rozliczenia podatku Vat obliczone wg kursu 4,6578 z tabela 41/A/NBP/2009: netto PLN Vat PLN % brutto PLN , , ,67 RAZEM 3 125,38 RAZEM: 3 050,00 EUR S ownie: trzy tysi ce pi dziesi t 00/100 EUR VAT: 3 125,38 PLN S ownie: trzy tysi ce sto dwadzie cia pi 38/100 PLN Do zap aty przelewem 3 050,00 EUR do dnia (14 dni od daty wystawienia) Do zap aty przelewem 3 125,38 PLN do dnia (14 dni od daty wystawienia) RAZEM 3 050,00 Vat% czytelny podpis osoby upowa nionej do odbioru faktur VAT podpis / piecz osoby upowa nionej do wystawiania faktur VAT netto faktury w PLN: 3 050,00 EUR x 4,6578 = ,29 PLN obliczona wg kursu 4,6578 z tabela 41/A/NBP/2009. Dzi kujemy. Zapraszamy ponownie.

11 VICTORIA s.c. Wydanie WZ nr 19/09/WZ strona 1/1 SPRZEDAWCA: VICTORIA s.c. ul. Polna 00 NIP: Wydanie WZ nr 19/09/WZ Orygina Miejscowo : Wroc aw Data wystawienia: Data sprzeda y: Do faktury nr: 26/09/PG Lp. Nazwa towaru lub us ugi Ilo J.m. 1 SMYCZE REKLAMOWE 300 szt 2 PAPIER KOLOROWY CZERWONY 5 szt 3 TA MA SAMOPRZYLEPNA KOLOROWA 2 m 4 KLEJ DO PAPIERU 4 szt 5 PODK ADKI TEKTUROWE 50 szt podpis / piecz

12 VICTORIA s.c. Strona 1/1 ZESTAWIENIE SPRZEDA Y za CA Y ROK 2009 Numer Data wyst. Nabywca Netto Brutto Termin Do zap aty 1/ AUTONAPRAWA 100,00 122, ,00 2/ BIURO RACHUNKOWE 'FAKTURA' 300,00 366, ,00 3/ BIURO RACHUNKOWE 'LICZYD O' 469,00 572, ,18 4/ D UG US UGI WINDYKACYJNE Sp. z 152,50 186, ,05 5/ HURTOWNIA 3 000, , ,00 1/09/FK BIURO RACHUNKOWE 'LICZYD O' -30,00-36, ,60 6/ ZAK AD POLIGRAFICZNY s.c. 770,00 939, ,40 7/ WATCH Sp. z o.o. 185,00 225, ,70 8/ D UG US UGI WINDYKACYJNE Sp. z 350,00 427, ,00 9/ BIURO RACHUNKOWE 'NETTO' s.c. 255,00 311, ,10 10/ AUTONAPRAWA 1 100, , ,00 11/ EKOLOGICZNA PRALNIA CHEMICZNA 1 500, , ,00 12/ WATCH Sp. z o.o , , ,00 13/ BIURO RACHUNKOWE 'LICZYD O' 1 750, , ,00 14/ BIURO RACHUNKOWE 'NETTO' s.c , , ,00 15/ ZAK AD ELEKTROMECHANICZNY 6 500, , ,00 16/ AUTONAPRAWA 6 000, , ,00 17/ ZAK AD POLIGRAFICZNY s.c , , ,00 18/ SALON KOSMETYCZNY URODA 300,00 366, ,00 19/ SKLEP WIELOBRAN OWY Sp. z o.o. 900, , ,00 20/ FIRMA SZKOLENIOWA 819, , ,00 26/09/PG , , ,00 1/09/PRO ZAK AD SAMOCHODOWY 2 550, , ,00 2/09/FK SKLEP WIELOBRAN OWY Sp. z o.o. 670,00 817, ,40 1/ DEUTCHE WERBEAGENTUR , , ,67 Netto Brutto Do zap aty , , ,90

13 VICTORIA s.c. Strona 1/1 D U NICY WG KWOT za CA Y ROK 2009 Numer Data wyst. Nabywca Netto Brutto Termin Do zap aty 1/ DEUTCHE WERBEAGENTUR , , ,67 15/ ZAK AD ELEKTROMECHANICZNY 6 500, , ,00 16/ AUTONAPRAWA 6 000, , ,00 14/ BIURO RACHUNKOWE 'NETTO' s.c , , ,00 1/09/PRO ZAK AD SAMOCHODOWY 2 550, , ,00 13/ BIURO RACHUNKOWE 'LICZYD O' 1 750, , ,00 17/ ZAK AD POLIGRAFICZNY s.c , , ,00 11/ EKOLOGICZNA PRALNIA CHEMICZNA 1 500, , ,00 10/ AUTONAPRAWA 1 100, , ,00 12/ WATCH Sp. z o.o , , ,00 19/ SKLEP WIELOBRAN OWY Sp. z o.o. 900, , ,00 20/ FIRMA SZKOLENIOWA 819, , ,00 6/ ZAK AD POLIGRAFICZNY s.c. 770,00 939, ,40 2/09/FK SKLEP WIELOBRAN OWY Sp. z o.o. 670,00 817, ,40 3/ BIURO RACHUNKOWE 'LICZYD O' 469,00 572, ,18 8/ D UG US UGI WINDYKACYJNE Sp. z 350,00 427, ,00 18/ SALON KOSMETYCZNY URODA 300,00 366, ,00 2/ BIURO RACHUNKOWE 'FAKTURA' 300,00 366, ,00 9/ BIURO RACHUNKOWE 'NETTO' s.c. 255,00 311, ,10 7/ WATCH Sp. z o.o. 185,00 225, ,70 4/ D UG US UGI WINDYKACYJNE Sp. z 152,50 186, ,05 1/ AUTONAPRAWA 100,00 122, ,00 Netto Brutto Do zap aty , , ,50

14 VICTORIA s.c. REJESTR SPRZEDA Y VAT za miesi c Luty 2009 Strona 1 Lp Data Wystaw. Sprzeda y // // // // // // // // // // - 8/09 9/09 10/09 11/09 12/09 13/09 14/09 15/09 16/09 17/09 Nr dokumentu Dane kontrahenta (nazwa, adres, NIP) D UG US UGI WINDYKACYJNE Sp. z o.o. ul. Ciemna Pruszków NIP: PL BIURO RACHUNKOWE "NETTO" s.c. ul. Fiskusowa 8/ Gorzów NIP: PL AUTONAPRAWA Henryk Majsterkowicz ul. Majsterkowiczów Wysoka NIP: PL EKOLOGICZNA PRALNIA CHEMICZNA "FRANIA & MANIA" ul. Czysta Ko obrzeg NIP: WATCH Sp. z o.o. ul. Zegarowa Kraków NIP: PL BIURO RACHUNKOWE "LICZYD O" Janina Liczyd o ul. Matematyczna 0 NIP: PL BIURO RACHUNKOWE "NETTO" s.c. ul. Fiskusowa 8/ Gorzów NIP: PL ZAK AD ELEKTROMECHANICZNY ul. Mechaniczna Kraków NIP: PL AUTONAPRAWA Henryk Majsterkowicz ul. Majsterkowiczów Wysoka NIP: PL ZAK AD POLIGRAFICZNY s.c. ul. Papierowa ód NIP: PL sprzeda y brutto Dostawa towarów oraz wiadczenie us ug na terenie kraju Wewn. dost. tow. netto 22% VAT 22% netto 7% VAT 7% netto 3% VAT 3% netto 0% netto zw 0% Eksport tow. 0% Eksport us ug np Podatek nale ny 427,00 350,00 77,00 77,00 311,10 255,00 56,10 56, , ,00 242,00 242, , ,00 330,00 330, , ,00 220,00 220, , ,00 385,00 385, , ,00 825,00 825, , , , , , , , , , ,00 330,00 330,00 Suma strony , , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 Przeniesienie z poprzedniej strony 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem od pocz tku miesi ca , , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10

15 VICTORIA s.c. Przyj cie zewn trzne PZ nr 1/09/PZ strona 1/1 NABYWCA: Przyj cie zewn trzne PZ nr 1/09/PZ Orygina DOSTAWCA: VICTORIA s.c. ul. Polna 00 HURTOWNIA ul. Drobiazgów Bydgoszcz NIP: NIP: Magazyn: G ówny Lp. Nazwa towaru PKWiU Ilo J.m. Nr dost. Cena netto Miejscowo : Wroc aw Data wystawienia: Do faktury nr: 12/01/09 Z dnia: netto Vat % brutto 1 STOJAK NA CD - 50 szt 1 240, , , ,00 RAZEM: ,00 z S ownie: czterna cie tysi cy sze set czterdzie ci z otych RAZEM , , ,00 stawki vat , , ,00 Do zap aty ,00 z przelewem do dnia (14 dni od daty wystawienia) podpis / piecz

16 VICTORIA s.c. Przesuni cie MM nr 2/09/MM strona 1/1 Przesuni cie MM nr 2/09/MM Orygina Miejscowo : Wroc aw Data wystawienia: Wystawca: VICTORIA s.c. ul. Polna 00 Do MM nr: Z dnia: NIP: Z magazynu: G ówny Do magazynu: Produkty gotowe Lp. Nazwa towaru lub us ugi PKWiU Ilo J.m. 1 SMYCZE REKLAMOWE - 50 szt 2 MAKULATURA - 2 kg 3 PAMI PRZENO NA USB - 5 szt 4 PAPIER KOLOROWY CZERWONY szt 5 PODK ADKI TEKTUROWE - 20 szt 6 PRZEWODY I KABLE - 45 m 7 PRZEWODY I KABLE - 4 m podpis / piecz

17 VICTORIA s.c. Strona 1/1 OBROTY - TORBA Z NADRUKIEM Nr dokumentu Data wyst. Kontrahent Ile Stan _C.netto Rabat C.netto W.netto W.brutto 9/09/PZ (23/02/09) HURTOWNIA , , , , / WATCH Sp. z o.o , , , , / ZAK AD ELEKTROMECHANICZNY 19/ /09/FK SKLEP WIELOBRAN OWY Sp. z o.o. SKLEP WIELOBRAN OWY Sp. z o.o. Nr dost , ,00-900, , , ,00-900, , , ,00 180,00 219,60 0 Ile W.netto W.brutto , ,40

18 VICTORIA s.c. Strona 1/1 CENNIK Nazwa J.m. Cena netto Cena brutto Vat% ANTYRAMA szt 180,00 219,60 22 BRELOKI szt 0,00 0,00 22 CD 100 SZT szt 150,00 183,00 22 CZ CI ELEKTRONICZNE szt 30,00 36,60 22 D UGOPISY ARAMIS szt 0,00 0,00 22 D UGOPISY ATOS szt 0,00 0,00 22 D UGOPISY PORTOS szt 0,00 0,00 22 FARBY szt 68,00 82,96 22 KLEJ DO PAPIERU szt 7,00 8,54 22 KUBKI REKLAMOWE szt 0,00 0,00 22 MAKULATURA kg 5,00 6,10 22 MATERIA Y PI MIENNICZE szt 25,00 30,50 22 NO YCZKI szt 15,00 18,30 22 OBRAZ W ANTYRAMIE szt 700,00 854,00 22 OKLEJENIE SAMOCHODU szt 3 000, ,00 22 PAMI PRZENO NA USB szt 0,00 0,00 22 PAPIER KOLOROWY CZERWONY szt 3,00 3,66 22 PAPIER KOLOROWY NIEBIESKI szt 3,50 4,27 22 PAPIER KOLOROWY ZIELONY szt 3,00 3,66 22 PARASOLKI Z LOGO FIRMY szt 0,00 0,00 22 PLAKAT REKLAMOWY szt 500,00 610,00 22 PODK ADKI TEKTUROWE szt 5,00 6,10 22 PORTFEL SKÓRZANY DAMSKI szt 0,00 0,00 22 PORTFEL SKÓRZANY M SKI szt 0,00 0,00 22 PROJEKT PLAKATU szt 50,00 61,00 22 PRZEWODY I KABLE m 30,00 36,60 22 SMYCZE REKLAMOWE szt 0,00 0,00 22 STOJAK NA CD szt 300,00 366,00 22 CINKI MATERIA ÓW kg 10,00 12,20 22 TA MA SAMOPRZYLEPNA KOLOROWA m 7,00 8,54 22 TORBA Z NADRUKIEM szt 0,00 0,00 22

19 VICTORIA s.c. Strona 1/1 LISTA KONTRAHENTÓW Skrót nazwy Dane Nip Tel1 Uwagi AUTONAPRAWA BIURO RACHUNKOWE 'FAKTURA' BIURO RACHUNKOWE 'LICZYD O' BIURO RACHUNKOWE 'NETTO' s.c. D UG US UGI WINDYKACYJNE Sp. z DRUKARNIA EKOLOGICZNA PRALNIA CHEMICZNA FIRMA SZKOLENIOWA HURTOWNIA SALON KOSMETYCZNY URODA SKLEP WIELOBRAN OWY Sp. z o.o. WATCH Sp. z o.o. ZAK AD ELEKTROMECHANICZNY ZAK AD POLIGRAFICZNY s.c. ZAK AD SAMOCHODOWY ZAK AD USLUG ELEKTRYCZNYCH AUTONAPRAWA Henryk Majsterkowicz ul. Majsterkowiczów Wysoka BIURO RACHUNKOWE "FAKTURA" Jan Ksi gowy ul. Podatkowa Ole nica BIURO RACHUNKOWE "LICZYD O" Janina Liczyd o ul. Matematyczna 0 BIURO RACHUNKOWE "NETTO" s.c. ul. Fiskusowa 8/ Gorzów D UG US UGI WINDYKACYJNE Sp. z o.o. ul. Ciemna Pruszków DRUKARNIA ul. Poligraficzna 105/ Bydgoszcz EKOLOGICZNA PRALNIA CHEMICZNA "FRANIA & MANIA" ul. Czysta Ko obrzeg FIRMA SZKOLENIOWA pl. Kwalifikacji Kraków HURTOWNIA ul. Drobiazgów Bydgoszcz SALON KOSMETYCZNY "URODA" ul. Pi kna 4 SKLEP WIELOBRAN OWY Sp. z o.o. ul. Handlowa Pruszków WATCH Sp. z o.o. ul. Zegarowa Kraków ZAK AD ELEKTROMECHANICZNY ul. Mechaniczna Kraków ZAK AD POLIGRAFICZNY s.c. ul. Papierowa ód ZAK AD SAMOCHODOWY Henryk Majsterkowicz ul. Naprawcza Wysoka ZAK AD USLUG ELEKTRYCZNYCH ul. O wiecona 8a Warszawa PL PL PL PL (052) PL PL PL PL PL PL W sprawie zamówie kontaktowa si z P. Ann Ploter

20 .... AUTONAPRAWA Henryk Majsterkowicz ul. Majsterkowiczów Wysoka BIURO RACHUNKOWE "FAKTURA" Jan Ksi gowy ul. Podatkowa Ole nica.... D UG US UGI WINDYKACYJNE Sp. z o.o. ul. Ciemna Pruszków HURTOWNIA ul. Drobiazgów Bydgoszcz.... BIURO RACHUNKOWE "LICZYD O" Janina Liczyd o ul. Matematyczna 0 WATCH Sp. z o.o. ul. Zegarowa Kraków.... D UG US UGI WINDYKACYJNE Sp. z o.o. ul. Ciemna Pruszków BIURO RACHUNKOWE "NETTO" s.c. ul. Fiskusowa 8/ Gorzów.... AUTONAPRAWA Henryk Majsterkowicz ul. Majsterkowiczów Wysoka WATCH Sp. z o.o. ul. Zegarowa Kraków.... ZAK AD ELEKTROMECHANICZNY ul. Mechaniczna Kraków AUTONAPRAWA Henryk Majsterkowicz ul. Majsterkowiczów Wysoka.... ZAK AD POLIGRAFICZNY s.c. ul. Papierowa ód SALON KOSMETYCZNY "URODA" ul. Pi kna FIRMA SZKOLENIOWA pl. Kwalifikacji Kraków ZAK AD SAMOCHODOWY Henryk Majsterkowicz ul. Naprawcza Wysoka.... SKLEP WIELOBRAN OWY Sp. z o.o. ul. Handlowa Pruszków DRUKARNIA ul. Poligraficzna 105/ Bydgoszcz

21 VICTORIA s.c. Strona 1/1 CENY DEDYKOWANE WG NABYWCÓW Nazwa Grupa Rabat% C.netto C.brutto DataOd DataDo Nabywca: AUTONAPRAWA PORTFEL SKÓRZANY DAMSKI 0,00 55,00 67,10 Nabywca: D UG US UGI WINDYKAC PORTFEL SKÓRZANY DAMSKI 0,00 51,00 62,22 Nabywca: SKLEP WIELOBRAN OWY PORTFEL SKÓRZANY DAMSKI 0,00 66,00 80,52 Nabywca: ZAK AD SAMOCHODOWY PORTFEL SKÓRZANY DAMSKI 0,00 38,00 46,36 Nabywca: ZAK AD USLUG ELEKTRY PORTFEL SKÓRZANY DAMSKI 0,00 67,00 81,74

22 VICTORIA s.c. Strona 1/1 REMANENT ZBIORCZY na dzie Magazyn: G ÓWNY Indeks Nazwa J.m. Suma_Ile rednia_c_nab_netto Suma_W_nab_netto Magazyn: G ówny 0001 STOJAK NA CD szt , , CD 100 SZT szt , , PAPIER KOLOROWY ZIELONY szt 96 1,00 96, PAPIER KOLOROWY NIEBIESKI szt 44 1,10 48, NO YCZKI szt 14 9,50 133, TA MA SAMOPRZYLEPNA KOLOROWA m 40 3,00 120, CZ CI ELEKTRONICZNE szt 10 20,00 200, MATERIA Y PI MIENNICZE szt , , ANTYRAMA szt , , D UGOPISY ARAMIS szt , , D UGOPISY PORTOS szt , , PORTFEL SKÓRZANY DAMSKI szt 49 20,00 980, PORTFEL SKÓRZANY M SKI szt 50 20, , PARASOLKI Z LOGO FIRMY szt , , TORBA Z NADRUKIEM szt 2 50,00 100, PAMI PRZENO NA USB szt 33 30,00 990, BRELOKI szt , , ,40 Suma_Ile Suma_W_nab_netto ,40

23 VICTORIA s.c. Strona 1/1 REMANENT na dzie Magazyn: G ÓWNY Nazwa Indeks Nr. dost. J.m. Ile C.nab.netto W.nab.netto Magazyn: G ówny ANTYRAMA szt , ,00 BRELOKI szt , ,00 BRELOKI szt , ,00 CD 100 SZT szt , ,00 CD 100 SZT szt 2 134,00 268,00 CZ CI ELEKTRONICZNE szt 10 20,00 200,00 D UGOPISY ARAMIS szt , ,00 D UGOPISY PORTOS szt , ,00 D UGOPISY PORTOS szt , ,00 MATERIA Y PI MIENNICZE szt , ,00 MATERIA Y PI MIENNICZE szt 2 17,00 34,00 MATERIA Y PI MIENNICZE szt 30 15,30 459,00 NO YCZKI szt 7 9,00 63,00 NO YCZKI szt 2 10,00 20,00 NO YCZKI szt 5 10,00 50,00 PAMI PRZENO NA USB szt 5 30,00 150,00 PAMI PRZENO NA USB szt 28 30,00 840,00 PAPIER KOLOROWY NIEBIESKI szt 1 1,10 1,10 PAPIER KOLOROWY NIEBIESKI szt 43 1,10 47,30 PAPIER KOLOROWY ZIELONY szt 96 1,00 96,00 PARASOLKI Z LOGO FIRMY szt , ,00 PORTFEL SKÓRZANY DAMSKI szt 49 20,00 980,00 PORTFEL SKÓRZANY M SKI szt 50 20, ,00 STOJAK NA CD szt 8 240, ,00 STOJAK NA CD szt , ,00 TA MA SAMOPRZYLEPNA KOLOROWA m 40 3,00 120,00 TORBA Z NADRUKIEM szt 2 50,00 100, ,40 Ile W.nab.netto ,40

24 VICTORIA s.c. Strona 1/1 VICTORIA s.c. ul. Polna 00 Arkusz inwentaryzacyjny nr 1 Arkusz spisu z natury - uniwersalny Magazyn - G ówny Grupa - TOWAR Rodzaj inwentaryzacji -... Sposób przeprowadzenia -... Spis rozpocz to dn.... o godz.... zako czono dn.... o godz.... Lp. Indeks Nazwa Ilo stw ANTYRAMA szt J.m. Uwagi 2 31 BRELOKI szt 3 2 CD 100 SZT szt 4 22 D UGOPISY ARAMIS szt 5 23 D UGOPISY ATOS szt 6 24 D UGOPISY PORTOS szt 7 15 FARBY szt 8 21 KUBKI REKLAMOWE szt 9 13 MATERIA Y PI MIENNICZE szt PAMI PRZENO NA USB szt PARASOLKI Z LOGO FIRMY szt PLAKAT REKLAMOWY szt PORTFEL SKÓRZANY DAMSKI szt PORTFEL SKÓRZANY M SKI szt SMYCZE REKLAMOWE szt 16 1 STOJAK NA CD szt TORBA Z NADRUKIEM szt Osoba materialnie odpowiedzialna Inne osoby obecne przy spisie: Sk ad Komisji Inwentaryzacyjnej: Przewodnicz cy Cz onkowie Wyceni Sprawdzi (imi, nazwisko, podpis) (imi, nazwisko, podpis)

25 VICTORIA s.c. Strona 1/1 VICTORIA s.c. ul. Polna 00 Zestawienie ró nic dla arkusza inwentaryzacji nr 1 z dnia Magazyn - G ówny Grupa - TOWAR Lp Indeks Nazwa J.m. Stan ksi gowy Stan ze spisu Ró nica 1(2) 31 BRELOKI szt Uwagi 2(5) 23 D UGOPISY ATOS szt (6) 24 D UGOPISY PORTOS szt (11) 28 PARASOLKI Z LOGO FIRMY szt (17) 29 TORBA Z NADRUKIEM szt 2 1-1

26 VICTORIA s.c. PR+ Protokó ró nic (plus) nr 1/10/PR+ strona 1/1 PR+ Protokó ró nic (plus) Miejscowo : Wroc aw Data wystawienia: Do faktury nr: 01/10 Z dnia: Magazyn: G ówny Lp Nazwa towaru Ilo J.m. Nr dost. Cena 1 D UGOPISY PORTOS 1 szt 69 1,22 1,22 2 PARASOLKI Z LOGO FIRMY 2 szt 70 18,30 36,60 RAZEM: 37,82 z S ownie: trzydzie ci siedem z otych osiemdziesi t dwa grosze RAZEM 37,82 podpis / piecz

27 VICTORIA s.c. PR- Protokó ró nic (minus) nr 1/10/PR- strona 1/1 PR- Protokó ró nic (minus) Miejscowo : Wroc aw Data wystawienia: Lp. Nazwa towaru lub us ugi Ilo J.m. Magazyn Nr dost. Cena nabycia nabycia 1 BRELOKI 2 szt G ówny 60 1,20 2,40 2 D UGOPISY ATOS 10 szt G ówny 71 0,765 7,65 3 TORBA Z NADRUKIEM 1 szt G ówny 40 50,00 50,00 RAZEM: 60,05 z S ownie: sze dziesi t z otych pi groszy RAZEM 60,05 podpis / piecz

28 VICTORIA s.c. Strona 1/1 ROZRACHUNKI - HURTOWNIA Nr dokumentu Data wyst. Rodzaj Do zap aty Termin Forma Zap acono 1/09/PZ (12/01/09) 2/09/PZ (23/01/08) Data zap aty Ma (-) , Przelew , X Ma (-) 5 252, Przelew 5 252, K KP P W O N 5/ Wn (+) 3 660, Gotówka 3 660, O 9/09/PZ (23/02/09) Ma (-) , Przelew 0,00 30/ Wn (+) 7 564, Przelew 0,00 32/ Wn (+) 2 745, Przelew 0,00 Do zap aty Zap acono , ,10

29 VICTORIA s.c. Strona 1/1 ROZRACHUNKI - GREAT JEWELLERY Nr Data wyst. dokumentu Rodzaj Do zap. wal. Do zap aty Termin Forma Zap. wal. Zap acono Data zap aty K KP Ró n. kurs. Waluta P W O N 2/ Wn (+) 1 293, , Przelew 1 293, , X 167,34 EUR O 3/ Wn (+) 10,48 50, Przelew 10,48 48, X -1,18 EUR 4/ Wn (+) 770, , Przelew 770, , X -38,12 EUR 5/ Wn (+) 670, , Przelew 0,00 0,00 0,00 EUR 7/ Wn (+) 1 000, , Przelew 0,00 0,00 0,00 EUR 8/ Wn (+) 300, , Przelew 0,00 0,00 0,00 EUR Do zap. wal. Do zap aty Zap. wal. Zap acono Ró n. kurs , , , ,14 128,04

30 VICTORIA s.c. Strona 1/1 VICTORIA s.c. ul. Polna 00 Raport kasowy RK nr 2/09/RK za okres od: do: Lp. Data Nr KP/KW Kontrahent Opis Przychód Rozchód /09/KP SKLEP WIELOBRAN OWY Sp. z o.o. 19/ ,00 0, /09/KW DRUKARNIA 16/09/PZ 0,00 559,98 Ilo za czników: KP KW Inne Obroty 1 098,00 559,98 Stan poprzedni 0,00 Stan obecny 538,02 Suma 1 098, ,00 Sporz dzi (podpis) Anna Sprzeda owicz Sprawdzi (podpis) Anna Sprzeda owicz

31 VICTORIA s.c. Dowód wp aty KP nr 1/09/KP strona 1/1 Dowód wp aty KP nr 1/09/KP Orygina Miejscowo : Wroc aw Data: WYSTAWCA: VICTORIA s.c. ul. Polna 00 KONTRAHENT: SKLEP WIELOBRAN OWY Sp. z o.o. ul. Handlowa Pruszków NIP: NIP: PL Opis (nr dokumentu) Wp ata (Wn kasa) Ma konto 19/ ,00 WP ACONO: 1 098,00 z S ownie: jeden tysi c dziewi dziesi t osiem z otych Raport kasowy nr 2/09/RK pozycja 1 Wystawi (podpis) Sprawdzi /zatwierdzi (podpis) Kwot powy sz odebra (podpis) Anna Sprzeda owicz Anna Sprzeda owicz

32 VICTORIA s.c. Dowód wyp aty KW nr 1/09/KW strona 1/1 Dowód wyp aty KW nr 1/09/KW Orygina Miejscowo : Wroc aw Data: WYSTAWCA: KONTRAHENT: VICTORIA s.c. ul. Polna 00 DRUKARNIA ul. Poligraficzna 105/ Bydgoszcz NIP: NIP: Opis (nr dokumentu) Wyp ata (Ma kasa) Wn konto 16/09/PZ 559,98 WYP ACONO: 559,98 z S ownie: pi set pi dziesi t dziewi z otych dziewi dziesi t osiem groszy Raport kasowy nr 2/09/RK pozycja 2 Wystawi (podpis) Sprawdzi /zatwierdzi (podpis) Kwot powy sz odebra (podpis) Anna Sprzeda owicz Anna Ploter

33 VICTORIA Sp. z o.o. ul.polna 00, Wrocław X W P PLN HURTOWNIA ul. Drobiazgów 100 zapłata za fakturę 12/01/09 VICTORIA Sp. z o.o. ul.polna 00, Wrocław X W P PLN HURTOWNIA ul. Drobiazgów 100 zapłata za fakturę 12/01/09 **14640,00** **14640,00** B C VICTORIA Sp. z o.o. ul.polna 00, Wrocław X W P PLN HURTOWNIA ul. Drobiazgów 100 zapłata za fakturę 12/01/09 VICTORIA Sp. z o.o. ul.polna 00, Wrocław X W P PLN HURTOWNIA ul. Drobiazgów 100 zapłata za fakturę 12/01/ **14640,00** **14640,00** D A

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI WYKAZ SKRÓTÓW... 17

SPIS TRE CI WYKAZ SKRÓTÓW... 17 SPIS TRE CI WYKAZ SKRÓTÓW... 17 ROZDZIA I. WST P (co to jest faktura, rodzaje faktur, zadania jakie spe nia faktura w rozliczeniach podatkowych z US oraz w obrocie gospodarczym)... 23 1. Rewolucja w poj

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik us ug bankowych i ubezpieczeniowych Warszawa 2013 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/18/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury honko@wneiz.pl Strona 1 Materia y pomocnicze do wicze z przedmiotu ZAAWANSOWANA RACHUNKOWO FINANSOWA Spis tre ci: 1. Faktoring... 1 2. Forfaiting... 6 3. Leasing... 7 4. Rachunkowo jednostek w stanie upad

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A.

Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. DLA PRZEDSI BIORCÓW zwana dalej Tabel prowizji i op at - dla przedsi biorców obowi zuje od 8 Lipca

Bardziej szczegółowo

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Copyright 2004 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci OD WYDAWCY... LIII

Spis tre ci OD WYDAWCY... LIII OD WYDAWCY... LIII I. CECHY (ZASADY) VAT... 1 1. Podstawowe cechy podatku od towarów i us ug jako odmiany podatku od warto ci dodanej... 1 2. Powszechno VAT... 2 3. Wielofazowo i proporcjonalno VAT...

Bardziej szczegółowo

Na dni bilansowe przypadaj ce w okresie obj tym sprawozdaniem Spó ka nie posiada a aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.

Na dni bilansowe przypadaj ce w okresie obj tym sprawozdaniem Spó ka nie posiada a aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu. 4. INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH 4.1. Podzia instrumentów finansowych Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Na dni bilansowe przypadaj ce w okresie obj tym sprawozdaniem Spó ka nie posiada a

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Za cznik Do Zarz dzenia Nr 98/2008/Z Prezesa ARR z dnia 4 kwietnia 2008 r. Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy wiat 6/12

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ

PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ OBIEKT: Dom Jednorodzinny, ul. Rodzinna 1, 31-900 Kraków INWESTOR: Jan Nowak Dostawca: Piecz c i podpis: Stanis aw Kowalski Zak

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poni sze warunki wynajmu urz dzenia okre laj prawa i obowi zki Najemcy oraz Wynajmuj cego w zakresie wynajmu urz

Bardziej szczegółowo

ARCUS SA. Dane finansowe

ARCUS SA. Dane finansowe ARCUS SA Dzia alno Obecnie spó ka specjalizuje si w oferowaniu rozwi za zwi zanych z: zarz dzaniem pe nym cyklem ycia dokumentu, umo liwiaj cym integracje procesów, takich jak drukowanie, kopiowanie, digitalizacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

NARZ DZIA ZARZ DZANIA NALE NO CIAMI W SEKTORZE M P

NARZ DZIA ZARZ DZANIA NALE NO CIAMI W SEKTORZE M P ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 6 (42), numer 1 2014 RENATA BURCHART JOANNA DYNOWSKA * NARZ DZIA ZARZ DZANIA NALE NO CIAMI W SEKTORZE M P WST P Zarz dzanie nale no ciami jest procesem, którego celem

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Ilona Dubacka Agnieszka Jaszczyk Katowice 19.12.2013 r. Projekt wspó finansowany przez UNI EUROPEJSK ze rodków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj cego. 1. Uniwersytet Jagiello ski, ul. Go bia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadz ca spraw

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM

TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM Leasing stanowi jedno z g ównych róde finansowania zewn trznego firmy 1. Szczególnie wa n rol odgrywa

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo