faktury dla Windows

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "faktury dla Windows www.reset2.pl"

Transkrypt

1 przyk³adowe wydruki faktury dla Windows system obs³ugi sprzeda y

2 Przedstawiamy zbiór wybranych dokumentów i zestawieñ, które potrafi wydrukowaæ R2faktury. Prosimy traktowaæ je jako przyk³ady mo liwoœci programu. Brak w tym zestawie interesuj¹cego Pañstwa wydruku nie oznacza, e program nie potrafi go sporz¹dziæ. Podobnie ewentualna niezgodnoœæ formy wydruku z aktualnym wzorem nie oznacza, e aktualna wersja programu nie potrafi wydrukowaæ odpowiedniego dokumentu zgodnego z aktualnymi przepisami. RESET2 Sp. z o.o Wroc³aw, ul. Jesionowa tel: , fax: ,

3 VICTORIA s.c. Faktura VAT nr 1/09 strona 1/1 SPRZEDAWCA: NABYWCA: Faktura VAT nr 1/09 Orygina VICTORIA s.c. ul. Polna 00 AUTONAPRAWA Henryk Majsterkowicz ul. Majsterkowiczów Wysoka NIP: NIP: PL BANK: PKOBP I O./Wroclaw KONTO: Lp. Nazwa towaru lub us ugi PKWiU Ilo J.m. Cena netto Miejscowo : Wroc aw Data wystawienia: netto Data sprzeda y: Vat % brutto 1 PROJEKT PLAKATU - 2 szt 50,00 100, ,00 122,00 RAZEM: 122,00 z S ownie: sto dwadzie cia dwa z ote RAZEM 100,00 22,00 122,00 stawki vat 100, ,00 122,00 Do zap aty 122,00 z przelewem do dnia (30 dni od daty wystawienia) czytelny podpis osoby upowa nionej do odbioru faktur VAT podpis / piecz osoby upowa nionej do wystawiania faktur VAT

4 VICTORIA s.c. Faktura Vat nr 20/09 strona 1/1 SPRZEDAWCA: VICTORIA s.c. ul. Polna 00 NABYWCA: FIRMA SZKOLENIOWA pl. Kwalifikacji Kraków Faktura Vat nr 20/09 Orygina NIP: NIP: PL BANK: PKOBP I O./Wroclaw KONTO: Lp. Nazwa towaru lub us ugi PKWiU Ilo J.m. Cena brutto Miejscowo : Wroc aw Data wystawienia: brutto Data sprzeda y: Vat % netto 1 PROJEKT PLAKATU - 1 szt 1 000, , ,33 819,67 RAZEM: 1 000,00 z S ownie: jeden tysi c z otych RAZEM 1 000,00 180,33 819,67 stawki vat 1 000, ,33 819,67 Do zap aty 1 000,00 z przelewem do dnia (14 dni od daty wystawienia) czytelny podpis osoby upowa nionej do odbioru faktur VAT podpis / piecz osoby upowa nionej do wystawiania faktur VAT Piotr Belfer Dzi kujemy. Zapraszamy ponownie.

5 VICTORIA s.c. Paragon nr 26/09/PG strona 1/1 wystawione dokumenty WZ: 19/09/WZ z Paragon nr 26/09/PG Orygina Miejscowo : Wroc aw Data wystawienia: SPRZEDAWCA: VICTORIA s.c. ul. Polna 00 NIP: Data sprzeda y: Lp. Nazwa towaru lub us ugi PKWiU Ilo J.m. Cena brutto brutto Vat % netto 1 SMYCZE REKLAMOWE szt 3,00 900, ,30 737,70 2 PAPIER KOLOROWY CZERWONY - 5 szt 3,66 18, ,30 15,00 3 TA MA SAMOPRZYLEPNA KOLOROWA - 2 m 9,00 18, ,25 14,75 4 KLEJ DO PAPIERU - 4 szt 8,54 34, ,16 28,00 5 PODK ADKI TEKTUROWE - 50 szt 7,00 350, ,11 286,89 RAZEM: 1 320,46 z S ownie: jeden tysi c trzysta dwadzie cia z otych czterdzie ci sze groszy RAZEM 1 320,46 238, ,34 podpis / piecz

6 VICTORIA s.c. Faktura Proforma nr 1/09/PRO strona 1/1 SPRZEDAWCA: Faktura Proforma nr 1/09/PRO Orygina NABYWCA: VICTORIA s.c. ul. Polna 00 ZAK AD SAMOCHODOWY Henryk Majsterkowicz ul. Naprawcza Wysoka NIP: NIP: PL BANK: PKOBP I O./Wroclaw KONTO: Lp. Nazwa towaru lub us ugi PKWiU Ilo J.m. Cena netto Miejscowo : Wroc aw Data wystawienia: netto Data sprzeda y: Vat % brutto 1 KUBKI REKLAMOWE szt 5,00 750, ,00 915,00 2 PAMI PRZENO NA USB - 10 szt 30,00 300, ,00 366,00 3 SMYCZE REKLAMOWE szt 3, , , ,00 RAZEM: 3 111,00 z S ownie: trzy tysi ce sto jedena cie z otych RAZEM 2 550,00 561, ,00 stawki vat 2 550, , ,00 Do zap aty 3 111,00 z przelewem do dnia (14 dni od daty wystawienia) czytelny podpis osoby upowa nionej do odbioru faktur VAT podpis / piecz osoby upowa nionej do wystawiania faktur VAT

7 VICTORIA s.c. Faktura Koryguj ca nr 2/09/FK strona 1/1 SPRZEDAWCA: VICTORIA s.c. ul. Polna 00 Faktura Koryguj ca nr 2/09/FK korekta dotyczy dokumentu: Faktura VAT 19/09 z wystawione dokumenty WZ: 20/09/WZ z NABYWCA: Orygina Miejscowo : Wroc aw Data wystawienia: Data sprzeda y: SKLEP WIELOBRAN OWY Sp. z o.o. ul. Handlowa Pruszków NIP: NIP: PL BANK: PKOBP I O./Wroclaw KONTO: Lp. Nazwa towaru lub us ugi PKWiU Ilo J.m. Cena netto BY O netto Vat % brutto 1 TORBA Z NADRUKIEM - 10 szt 90,00 900, , ,00 2 PARASOLKI Z LOGO FIRMY - 40 szt 25, , , ,00 POWINNO BY 1 TORBA Z NADRUKIEM - 8 szt 90,00 720, ,40 878,40 2 PARASOLKI Z LOGO FIRMY - 41 szt 25, , , ,50 RÓ NICA 1 TORBA Z NADRUKIEM - -2 szt 0,00-180, ,60-219,60 2 PARASOLKI Z LOGO FIRMY - 1 szt 0,00 25, ,50 30,50 DO ZWROTU: 189,10 z S ownie: sto osiemdziesi t dziewi z otych dziesi groszy RAZEM -155,00-34,10-189,10 stawki vat -155, ,10-189,10 Do zwrotu 189,10 z przelewem do dnia (14 dni od daty wystawienia) Przyczyna dokonania korekty: ilo niezgodna z zamówieniem czytelny podpis osoby upowa nionej do odbioru faktur VAT Antoni Cwany podpis / piecz osoby upowa nionej do wystawiania faktur VAT Katarzyna Fakturowicz

8 VICTORIA s.c. Faktura Vat nr 2/09 strona 1/1 SPRZEDAWCA: VICTORIA s.c. ul. Polna 00 wystawione dokumenty WZ: 21/09/WZ z NABYWCA: Faktura Vat nr 2/09 Orygina DEUTCHE WERBEAGENTUR "SCHAFFUNG" Blumen Strasse Berlin NIP: NIP: DE BANK: PKOBP I O./Wroclaw SWIFT: KONTO: Lp. Nazwa towaru lub us ugi Ilo J.m. Miejscowo : Wroc aw Data wystawienia: Data sprzeda y: Cena netto EUR netto EUR 1 KUBKI REKLAMOWE 150 szt 3,00 450, PORTFEL SKÓRZANY DAMSKI 10 szt 30,00 300, PORTFEL SKÓRZANY M SKI 10 szt 30,00 300, SMYCZE REKLAMOWE 1000 szt 2, ,00 0 RAZEM: 3 050,00 EUR S ownie: trzy tysi ce pi dziesi t 00/100 EUR Do zap aty przelewem 3 050,00 EUR do dnia (14 dni od daty wystawienia) RAZEM 3 050,00 Vat% czytelny podpis osoby upowa nionej do odbioru faktur VAT podpis / piecz osoby upowa nionej do wystawiania faktur VAT netto faktury w PLN: 3 050,00 EUR x 4,6578 = ,29 PLN obliczona wg kursu 4,6578 z tabela 41/A/NBP/2009. Kwoty do rozliczenia podatku Vat obliczone wg kursu 4,6578 z tabela 41/A/NBP/2009: netto PLN Vat PLN % brutto PLN ,29 0 0, ,29 Dzi kujemy. Zapraszamy ponownie.

9 VICTORIA s.c. Faktura Vat nr 2/09 strona 1/1 issued WZ: 22/09/WZ z Vat Invoice no. 2/09 Original Place: Wroc aw Date of issue: SELLER: CUSTOMER: VICTORIA s.c. ul. Polna 00 GREAT JEWELLERY Golden Street London VAT No.: VAT No.: GB BANK: SWIFT: ACCOUNT: No. Goods or services Quantity UOM Date of sale: Net price EUR Net value EUR 1 SMYCZE REKLAMOWE 400 szt 1,00 400, BRELOKI 100 szt 1,50 150, PARASOLKI Z LOGO FIRMY 20 szt 6,00 120,00 0 TOTAL: 670,00 EUR In words: six hundred seventy 00/100 EUR To pay by transfer 670,00 EUR until (14 days since the date of issue) TOTAL 670,00 Vat% a legible signature of a person authorized to receive a VAT invoice stamp / signature of a person authorized to issue a VAT invoice netto faktury w PLN: 670,00 EUR x 4,6578 = 3 120,73 PLN obliczona wg kursu 4,6578 z tabela 41/A/NBP/2009. Kwoty do rozliczenia podatku Vat obliczone wg kursu 4,6578 z tabela 41/A/NBP/2009: netto PLN Vat PLN % brutto PLN 3 120,73 0 0, ,73 Dzi kujemy. Zapraszamy ponownie.

10 VICTORIA s.c. Faktura Vat nr 1/09 strona 1/1 SPRZEDAWCA: VICTORIA s.c. ul. Polna 00 wystawione dokumenty WZ: 21/09/WZ z NABYWCA: Faktura Vat nr 1/09 Orygina DEUTCHE WERBEAGENTUR "SCHAFFUNG" Blumen Strasse Berlin NIP: NIP: DE BANK: PKOBP I O./Wroclaw KONTO: Lp. Nazwa towaru lub us ugi Ilo J.m. Miejscowo : Wroc aw Data wystawienia: Data sprzeda y: Cena netto EUR netto EUR 1 KUBKI REKLAMOWE 150 szt 3,00 450, PORTFEL SKÓRZANY DAMSKI 10 szt 30,00 300, PORTFEL SKÓRZANY M SKI 10 szt 30,00 300, SMYCZE REKLAMOWE 1000 szt 2, ,00 22 Kwoty do rozliczenia podatku Vat obliczone wg kursu 4,6578 z tabela 41/A/NBP/2009: netto PLN Vat PLN % brutto PLN , , ,67 RAZEM 3 125,38 RAZEM: 3 050,00 EUR S ownie: trzy tysi ce pi dziesi t 00/100 EUR VAT: 3 125,38 PLN S ownie: trzy tysi ce sto dwadzie cia pi 38/100 PLN Do zap aty przelewem 3 050,00 EUR do dnia (14 dni od daty wystawienia) Do zap aty przelewem 3 125,38 PLN do dnia (14 dni od daty wystawienia) RAZEM 3 050,00 Vat% czytelny podpis osoby upowa nionej do odbioru faktur VAT podpis / piecz osoby upowa nionej do wystawiania faktur VAT netto faktury w PLN: 3 050,00 EUR x 4,6578 = ,29 PLN obliczona wg kursu 4,6578 z tabela 41/A/NBP/2009. Dzi kujemy. Zapraszamy ponownie.

11 VICTORIA s.c. Wydanie WZ nr 19/09/WZ strona 1/1 SPRZEDAWCA: VICTORIA s.c. ul. Polna 00 NIP: Wydanie WZ nr 19/09/WZ Orygina Miejscowo : Wroc aw Data wystawienia: Data sprzeda y: Do faktury nr: 26/09/PG Lp. Nazwa towaru lub us ugi Ilo J.m. 1 SMYCZE REKLAMOWE 300 szt 2 PAPIER KOLOROWY CZERWONY 5 szt 3 TA MA SAMOPRZYLEPNA KOLOROWA 2 m 4 KLEJ DO PAPIERU 4 szt 5 PODK ADKI TEKTUROWE 50 szt podpis / piecz

12 VICTORIA s.c. Strona 1/1 ZESTAWIENIE SPRZEDA Y za CA Y ROK 2009 Numer Data wyst. Nabywca Netto Brutto Termin Do zap aty 1/ AUTONAPRAWA 100,00 122, ,00 2/ BIURO RACHUNKOWE 'FAKTURA' 300,00 366, ,00 3/ BIURO RACHUNKOWE 'LICZYD O' 469,00 572, ,18 4/ D UG US UGI WINDYKACYJNE Sp. z 152,50 186, ,05 5/ HURTOWNIA 3 000, , ,00 1/09/FK BIURO RACHUNKOWE 'LICZYD O' -30,00-36, ,60 6/ ZAK AD POLIGRAFICZNY s.c. 770,00 939, ,40 7/ WATCH Sp. z o.o. 185,00 225, ,70 8/ D UG US UGI WINDYKACYJNE Sp. z 350,00 427, ,00 9/ BIURO RACHUNKOWE 'NETTO' s.c. 255,00 311, ,10 10/ AUTONAPRAWA 1 100, , ,00 11/ EKOLOGICZNA PRALNIA CHEMICZNA 1 500, , ,00 12/ WATCH Sp. z o.o , , ,00 13/ BIURO RACHUNKOWE 'LICZYD O' 1 750, , ,00 14/ BIURO RACHUNKOWE 'NETTO' s.c , , ,00 15/ ZAK AD ELEKTROMECHANICZNY 6 500, , ,00 16/ AUTONAPRAWA 6 000, , ,00 17/ ZAK AD POLIGRAFICZNY s.c , , ,00 18/ SALON KOSMETYCZNY URODA 300,00 366, ,00 19/ SKLEP WIELOBRAN OWY Sp. z o.o. 900, , ,00 20/ FIRMA SZKOLENIOWA 819, , ,00 26/09/PG , , ,00 1/09/PRO ZAK AD SAMOCHODOWY 2 550, , ,00 2/09/FK SKLEP WIELOBRAN OWY Sp. z o.o. 670,00 817, ,40 1/ DEUTCHE WERBEAGENTUR , , ,67 Netto Brutto Do zap aty , , ,90

13 VICTORIA s.c. Strona 1/1 D U NICY WG KWOT za CA Y ROK 2009 Numer Data wyst. Nabywca Netto Brutto Termin Do zap aty 1/ DEUTCHE WERBEAGENTUR , , ,67 15/ ZAK AD ELEKTROMECHANICZNY 6 500, , ,00 16/ AUTONAPRAWA 6 000, , ,00 14/ BIURO RACHUNKOWE 'NETTO' s.c , , ,00 1/09/PRO ZAK AD SAMOCHODOWY 2 550, , ,00 13/ BIURO RACHUNKOWE 'LICZYD O' 1 750, , ,00 17/ ZAK AD POLIGRAFICZNY s.c , , ,00 11/ EKOLOGICZNA PRALNIA CHEMICZNA 1 500, , ,00 10/ AUTONAPRAWA 1 100, , ,00 12/ WATCH Sp. z o.o , , ,00 19/ SKLEP WIELOBRAN OWY Sp. z o.o. 900, , ,00 20/ FIRMA SZKOLENIOWA 819, , ,00 6/ ZAK AD POLIGRAFICZNY s.c. 770,00 939, ,40 2/09/FK SKLEP WIELOBRAN OWY Sp. z o.o. 670,00 817, ,40 3/ BIURO RACHUNKOWE 'LICZYD O' 469,00 572, ,18 8/ D UG US UGI WINDYKACYJNE Sp. z 350,00 427, ,00 18/ SALON KOSMETYCZNY URODA 300,00 366, ,00 2/ BIURO RACHUNKOWE 'FAKTURA' 300,00 366, ,00 9/ BIURO RACHUNKOWE 'NETTO' s.c. 255,00 311, ,10 7/ WATCH Sp. z o.o. 185,00 225, ,70 4/ D UG US UGI WINDYKACYJNE Sp. z 152,50 186, ,05 1/ AUTONAPRAWA 100,00 122, ,00 Netto Brutto Do zap aty , , ,50

14 VICTORIA s.c. REJESTR SPRZEDA Y VAT za miesi c Luty 2009 Strona 1 Lp Data Wystaw. Sprzeda y // // // // // // // // // // - 8/09 9/09 10/09 11/09 12/09 13/09 14/09 15/09 16/09 17/09 Nr dokumentu Dane kontrahenta (nazwa, adres, NIP) D UG US UGI WINDYKACYJNE Sp. z o.o. ul. Ciemna Pruszków NIP: PL BIURO RACHUNKOWE "NETTO" s.c. ul. Fiskusowa 8/ Gorzów NIP: PL AUTONAPRAWA Henryk Majsterkowicz ul. Majsterkowiczów Wysoka NIP: PL EKOLOGICZNA PRALNIA CHEMICZNA "FRANIA & MANIA" ul. Czysta Ko obrzeg NIP: WATCH Sp. z o.o. ul. Zegarowa Kraków NIP: PL BIURO RACHUNKOWE "LICZYD O" Janina Liczyd o ul. Matematyczna 0 NIP: PL BIURO RACHUNKOWE "NETTO" s.c. ul. Fiskusowa 8/ Gorzów NIP: PL ZAK AD ELEKTROMECHANICZNY ul. Mechaniczna Kraków NIP: PL AUTONAPRAWA Henryk Majsterkowicz ul. Majsterkowiczów Wysoka NIP: PL ZAK AD POLIGRAFICZNY s.c. ul. Papierowa ód NIP: PL sprzeda y brutto Dostawa towarów oraz wiadczenie us ug na terenie kraju Wewn. dost. tow. netto 22% VAT 22% netto 7% VAT 7% netto 3% VAT 3% netto 0% netto zw 0% Eksport tow. 0% Eksport us ug np Podatek nale ny 427,00 350,00 77,00 77,00 311,10 255,00 56,10 56, , ,00 242,00 242, , ,00 330,00 330, , ,00 220,00 220, , ,00 385,00 385, , ,00 825,00 825, , , , , , , , , , ,00 330,00 330,00 Suma strony , , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 Przeniesienie z poprzedniej strony 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem od pocz tku miesi ca , , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10

15 VICTORIA s.c. Przyj cie zewn trzne PZ nr 1/09/PZ strona 1/1 NABYWCA: Przyj cie zewn trzne PZ nr 1/09/PZ Orygina DOSTAWCA: VICTORIA s.c. ul. Polna 00 HURTOWNIA ul. Drobiazgów Bydgoszcz NIP: NIP: Magazyn: G ówny Lp. Nazwa towaru PKWiU Ilo J.m. Nr dost. Cena netto Miejscowo : Wroc aw Data wystawienia: Do faktury nr: 12/01/09 Z dnia: netto Vat % brutto 1 STOJAK NA CD - 50 szt 1 240, , , ,00 RAZEM: ,00 z S ownie: czterna cie tysi cy sze set czterdzie ci z otych RAZEM , , ,00 stawki vat , , ,00 Do zap aty ,00 z przelewem do dnia (14 dni od daty wystawienia) podpis / piecz

16 VICTORIA s.c. Przesuni cie MM nr 2/09/MM strona 1/1 Przesuni cie MM nr 2/09/MM Orygina Miejscowo : Wroc aw Data wystawienia: Wystawca: VICTORIA s.c. ul. Polna 00 Do MM nr: Z dnia: NIP: Z magazynu: G ówny Do magazynu: Produkty gotowe Lp. Nazwa towaru lub us ugi PKWiU Ilo J.m. 1 SMYCZE REKLAMOWE - 50 szt 2 MAKULATURA - 2 kg 3 PAMI PRZENO NA USB - 5 szt 4 PAPIER KOLOROWY CZERWONY szt 5 PODK ADKI TEKTUROWE - 20 szt 6 PRZEWODY I KABLE - 45 m 7 PRZEWODY I KABLE - 4 m podpis / piecz

17 VICTORIA s.c. Strona 1/1 OBROTY - TORBA Z NADRUKIEM Nr dokumentu Data wyst. Kontrahent Ile Stan _C.netto Rabat C.netto W.netto W.brutto 9/09/PZ (23/02/09) HURTOWNIA , , , , / WATCH Sp. z o.o , , , , / ZAK AD ELEKTROMECHANICZNY 19/ /09/FK SKLEP WIELOBRAN OWY Sp. z o.o. SKLEP WIELOBRAN OWY Sp. z o.o. Nr dost , ,00-900, , , ,00-900, , , ,00 180,00 219,60 0 Ile W.netto W.brutto , ,40

18 VICTORIA s.c. Strona 1/1 CENNIK Nazwa J.m. Cena netto Cena brutto Vat% ANTYRAMA szt 180,00 219,60 22 BRELOKI szt 0,00 0,00 22 CD 100 SZT szt 150,00 183,00 22 CZ CI ELEKTRONICZNE szt 30,00 36,60 22 D UGOPISY ARAMIS szt 0,00 0,00 22 D UGOPISY ATOS szt 0,00 0,00 22 D UGOPISY PORTOS szt 0,00 0,00 22 FARBY szt 68,00 82,96 22 KLEJ DO PAPIERU szt 7,00 8,54 22 KUBKI REKLAMOWE szt 0,00 0,00 22 MAKULATURA kg 5,00 6,10 22 MATERIA Y PI MIENNICZE szt 25,00 30,50 22 NO YCZKI szt 15,00 18,30 22 OBRAZ W ANTYRAMIE szt 700,00 854,00 22 OKLEJENIE SAMOCHODU szt 3 000, ,00 22 PAMI PRZENO NA USB szt 0,00 0,00 22 PAPIER KOLOROWY CZERWONY szt 3,00 3,66 22 PAPIER KOLOROWY NIEBIESKI szt 3,50 4,27 22 PAPIER KOLOROWY ZIELONY szt 3,00 3,66 22 PARASOLKI Z LOGO FIRMY szt 0,00 0,00 22 PLAKAT REKLAMOWY szt 500,00 610,00 22 PODK ADKI TEKTUROWE szt 5,00 6,10 22 PORTFEL SKÓRZANY DAMSKI szt 0,00 0,00 22 PORTFEL SKÓRZANY M SKI szt 0,00 0,00 22 PROJEKT PLAKATU szt 50,00 61,00 22 PRZEWODY I KABLE m 30,00 36,60 22 SMYCZE REKLAMOWE szt 0,00 0,00 22 STOJAK NA CD szt 300,00 366,00 22 CINKI MATERIA ÓW kg 10,00 12,20 22 TA MA SAMOPRZYLEPNA KOLOROWA m 7,00 8,54 22 TORBA Z NADRUKIEM szt 0,00 0,00 22

19 VICTORIA s.c. Strona 1/1 LISTA KONTRAHENTÓW Skrót nazwy Dane Nip Tel1 Uwagi AUTONAPRAWA BIURO RACHUNKOWE 'FAKTURA' BIURO RACHUNKOWE 'LICZYD O' BIURO RACHUNKOWE 'NETTO' s.c. D UG US UGI WINDYKACYJNE Sp. z DRUKARNIA EKOLOGICZNA PRALNIA CHEMICZNA FIRMA SZKOLENIOWA HURTOWNIA SALON KOSMETYCZNY URODA SKLEP WIELOBRAN OWY Sp. z o.o. WATCH Sp. z o.o. ZAK AD ELEKTROMECHANICZNY ZAK AD POLIGRAFICZNY s.c. ZAK AD SAMOCHODOWY ZAK AD USLUG ELEKTRYCZNYCH AUTONAPRAWA Henryk Majsterkowicz ul. Majsterkowiczów Wysoka BIURO RACHUNKOWE "FAKTURA" Jan Ksi gowy ul. Podatkowa Ole nica BIURO RACHUNKOWE "LICZYD O" Janina Liczyd o ul. Matematyczna 0 BIURO RACHUNKOWE "NETTO" s.c. ul. Fiskusowa 8/ Gorzów D UG US UGI WINDYKACYJNE Sp. z o.o. ul. Ciemna Pruszków DRUKARNIA ul. Poligraficzna 105/ Bydgoszcz EKOLOGICZNA PRALNIA CHEMICZNA "FRANIA & MANIA" ul. Czysta Ko obrzeg FIRMA SZKOLENIOWA pl. Kwalifikacji Kraków HURTOWNIA ul. Drobiazgów Bydgoszcz SALON KOSMETYCZNY "URODA" ul. Pi kna 4 SKLEP WIELOBRAN OWY Sp. z o.o. ul. Handlowa Pruszków WATCH Sp. z o.o. ul. Zegarowa Kraków ZAK AD ELEKTROMECHANICZNY ul. Mechaniczna Kraków ZAK AD POLIGRAFICZNY s.c. ul. Papierowa ód ZAK AD SAMOCHODOWY Henryk Majsterkowicz ul. Naprawcza Wysoka ZAK AD USLUG ELEKTRYCZNYCH ul. O wiecona 8a Warszawa PL PL PL PL (052) PL PL PL PL PL PL W sprawie zamówie kontaktowa si z P. Ann Ploter

20 .... AUTONAPRAWA Henryk Majsterkowicz ul. Majsterkowiczów Wysoka BIURO RACHUNKOWE "FAKTURA" Jan Ksi gowy ul. Podatkowa Ole nica.... D UG US UGI WINDYKACYJNE Sp. z o.o. ul. Ciemna Pruszków HURTOWNIA ul. Drobiazgów Bydgoszcz.... BIURO RACHUNKOWE "LICZYD O" Janina Liczyd o ul. Matematyczna 0 WATCH Sp. z o.o. ul. Zegarowa Kraków.... D UG US UGI WINDYKACYJNE Sp. z o.o. ul. Ciemna Pruszków BIURO RACHUNKOWE "NETTO" s.c. ul. Fiskusowa 8/ Gorzów.... AUTONAPRAWA Henryk Majsterkowicz ul. Majsterkowiczów Wysoka WATCH Sp. z o.o. ul. Zegarowa Kraków.... ZAK AD ELEKTROMECHANICZNY ul. Mechaniczna Kraków AUTONAPRAWA Henryk Majsterkowicz ul. Majsterkowiczów Wysoka.... ZAK AD POLIGRAFICZNY s.c. ul. Papierowa ód SALON KOSMETYCZNY "URODA" ul. Pi kna FIRMA SZKOLENIOWA pl. Kwalifikacji Kraków ZAK AD SAMOCHODOWY Henryk Majsterkowicz ul. Naprawcza Wysoka.... SKLEP WIELOBRAN OWY Sp. z o.o. ul. Handlowa Pruszków DRUKARNIA ul. Poligraficzna 105/ Bydgoszcz

21 VICTORIA s.c. Strona 1/1 CENY DEDYKOWANE WG NABYWCÓW Nazwa Grupa Rabat% C.netto C.brutto DataOd DataDo Nabywca: AUTONAPRAWA PORTFEL SKÓRZANY DAMSKI 0,00 55,00 67,10 Nabywca: D UG US UGI WINDYKAC PORTFEL SKÓRZANY DAMSKI 0,00 51,00 62,22 Nabywca: SKLEP WIELOBRAN OWY PORTFEL SKÓRZANY DAMSKI 0,00 66,00 80,52 Nabywca: ZAK AD SAMOCHODOWY PORTFEL SKÓRZANY DAMSKI 0,00 38,00 46,36 Nabywca: ZAK AD USLUG ELEKTRY PORTFEL SKÓRZANY DAMSKI 0,00 67,00 81,74

22 VICTORIA s.c. Strona 1/1 REMANENT ZBIORCZY na dzie Magazyn: G ÓWNY Indeks Nazwa J.m. Suma_Ile rednia_c_nab_netto Suma_W_nab_netto Magazyn: G ówny 0001 STOJAK NA CD szt , , CD 100 SZT szt , , PAPIER KOLOROWY ZIELONY szt 96 1,00 96, PAPIER KOLOROWY NIEBIESKI szt 44 1,10 48, NO YCZKI szt 14 9,50 133, TA MA SAMOPRZYLEPNA KOLOROWA m 40 3,00 120, CZ CI ELEKTRONICZNE szt 10 20,00 200, MATERIA Y PI MIENNICZE szt , , ANTYRAMA szt , , D UGOPISY ARAMIS szt , , D UGOPISY PORTOS szt , , PORTFEL SKÓRZANY DAMSKI szt 49 20,00 980, PORTFEL SKÓRZANY M SKI szt 50 20, , PARASOLKI Z LOGO FIRMY szt , , TORBA Z NADRUKIEM szt 2 50,00 100, PAMI PRZENO NA USB szt 33 30,00 990, BRELOKI szt , , ,40 Suma_Ile Suma_W_nab_netto ,40

23 VICTORIA s.c. Strona 1/1 REMANENT na dzie Magazyn: G ÓWNY Nazwa Indeks Nr. dost. J.m. Ile C.nab.netto W.nab.netto Magazyn: G ówny ANTYRAMA szt , ,00 BRELOKI szt , ,00 BRELOKI szt , ,00 CD 100 SZT szt , ,00 CD 100 SZT szt 2 134,00 268,00 CZ CI ELEKTRONICZNE szt 10 20,00 200,00 D UGOPISY ARAMIS szt , ,00 D UGOPISY PORTOS szt , ,00 D UGOPISY PORTOS szt , ,00 MATERIA Y PI MIENNICZE szt , ,00 MATERIA Y PI MIENNICZE szt 2 17,00 34,00 MATERIA Y PI MIENNICZE szt 30 15,30 459,00 NO YCZKI szt 7 9,00 63,00 NO YCZKI szt 2 10,00 20,00 NO YCZKI szt 5 10,00 50,00 PAMI PRZENO NA USB szt 5 30,00 150,00 PAMI PRZENO NA USB szt 28 30,00 840,00 PAPIER KOLOROWY NIEBIESKI szt 1 1,10 1,10 PAPIER KOLOROWY NIEBIESKI szt 43 1,10 47,30 PAPIER KOLOROWY ZIELONY szt 96 1,00 96,00 PARASOLKI Z LOGO FIRMY szt , ,00 PORTFEL SKÓRZANY DAMSKI szt 49 20,00 980,00 PORTFEL SKÓRZANY M SKI szt 50 20, ,00 STOJAK NA CD szt 8 240, ,00 STOJAK NA CD szt , ,00 TA MA SAMOPRZYLEPNA KOLOROWA m 40 3,00 120,00 TORBA Z NADRUKIEM szt 2 50,00 100, ,40 Ile W.nab.netto ,40

24 VICTORIA s.c. Strona 1/1 VICTORIA s.c. ul. Polna 00 Arkusz inwentaryzacyjny nr 1 Arkusz spisu z natury - uniwersalny Magazyn - G ówny Grupa - TOWAR Rodzaj inwentaryzacji -... Sposób przeprowadzenia -... Spis rozpocz to dn.... o godz.... zako czono dn.... o godz.... Lp. Indeks Nazwa Ilo stw ANTYRAMA szt J.m. Uwagi 2 31 BRELOKI szt 3 2 CD 100 SZT szt 4 22 D UGOPISY ARAMIS szt 5 23 D UGOPISY ATOS szt 6 24 D UGOPISY PORTOS szt 7 15 FARBY szt 8 21 KUBKI REKLAMOWE szt 9 13 MATERIA Y PI MIENNICZE szt PAMI PRZENO NA USB szt PARASOLKI Z LOGO FIRMY szt PLAKAT REKLAMOWY szt PORTFEL SKÓRZANY DAMSKI szt PORTFEL SKÓRZANY M SKI szt SMYCZE REKLAMOWE szt 16 1 STOJAK NA CD szt TORBA Z NADRUKIEM szt Osoba materialnie odpowiedzialna Inne osoby obecne przy spisie: Sk ad Komisji Inwentaryzacyjnej: Przewodnicz cy Cz onkowie Wyceni Sprawdzi (imi, nazwisko, podpis) (imi, nazwisko, podpis)

25 VICTORIA s.c. Strona 1/1 VICTORIA s.c. ul. Polna 00 Zestawienie ró nic dla arkusza inwentaryzacji nr 1 z dnia Magazyn - G ówny Grupa - TOWAR Lp Indeks Nazwa J.m. Stan ksi gowy Stan ze spisu Ró nica 1(2) 31 BRELOKI szt Uwagi 2(5) 23 D UGOPISY ATOS szt (6) 24 D UGOPISY PORTOS szt (11) 28 PARASOLKI Z LOGO FIRMY szt (17) 29 TORBA Z NADRUKIEM szt 2 1-1

26 VICTORIA s.c. PR+ Protokó ró nic (plus) nr 1/10/PR+ strona 1/1 PR+ Protokó ró nic (plus) Miejscowo : Wroc aw Data wystawienia: Do faktury nr: 01/10 Z dnia: Magazyn: G ówny Lp Nazwa towaru Ilo J.m. Nr dost. Cena 1 D UGOPISY PORTOS 1 szt 69 1,22 1,22 2 PARASOLKI Z LOGO FIRMY 2 szt 70 18,30 36,60 RAZEM: 37,82 z S ownie: trzydzie ci siedem z otych osiemdziesi t dwa grosze RAZEM 37,82 podpis / piecz

27 VICTORIA s.c. PR- Protokó ró nic (minus) nr 1/10/PR- strona 1/1 PR- Protokó ró nic (minus) Miejscowo : Wroc aw Data wystawienia: Lp. Nazwa towaru lub us ugi Ilo J.m. Magazyn Nr dost. Cena nabycia nabycia 1 BRELOKI 2 szt G ówny 60 1,20 2,40 2 D UGOPISY ATOS 10 szt G ówny 71 0,765 7,65 3 TORBA Z NADRUKIEM 1 szt G ówny 40 50,00 50,00 RAZEM: 60,05 z S ownie: sze dziesi t z otych pi groszy RAZEM 60,05 podpis / piecz

28 VICTORIA s.c. Strona 1/1 ROZRACHUNKI - HURTOWNIA Nr dokumentu Data wyst. Rodzaj Do zap aty Termin Forma Zap acono 1/09/PZ (12/01/09) 2/09/PZ (23/01/08) Data zap aty Ma (-) , Przelew , X Ma (-) 5 252, Przelew 5 252, K KP P W O N 5/ Wn (+) 3 660, Gotówka 3 660, O 9/09/PZ (23/02/09) Ma (-) , Przelew 0,00 30/ Wn (+) 7 564, Przelew 0,00 32/ Wn (+) 2 745, Przelew 0,00 Do zap aty Zap acono , ,10

29 VICTORIA s.c. Strona 1/1 ROZRACHUNKI - GREAT JEWELLERY Nr Data wyst. dokumentu Rodzaj Do zap. wal. Do zap aty Termin Forma Zap. wal. Zap acono Data zap aty K KP Ró n. kurs. Waluta P W O N 2/ Wn (+) 1 293, , Przelew 1 293, , X 167,34 EUR O 3/ Wn (+) 10,48 50, Przelew 10,48 48, X -1,18 EUR 4/ Wn (+) 770, , Przelew 770, , X -38,12 EUR 5/ Wn (+) 670, , Przelew 0,00 0,00 0,00 EUR 7/ Wn (+) 1 000, , Przelew 0,00 0,00 0,00 EUR 8/ Wn (+) 300, , Przelew 0,00 0,00 0,00 EUR Do zap. wal. Do zap aty Zap. wal. Zap acono Ró n. kurs , , , ,14 128,04

30 VICTORIA s.c. Strona 1/1 VICTORIA s.c. ul. Polna 00 Raport kasowy RK nr 2/09/RK za okres od: do: Lp. Data Nr KP/KW Kontrahent Opis Przychód Rozchód /09/KP SKLEP WIELOBRAN OWY Sp. z o.o. 19/ ,00 0, /09/KW DRUKARNIA 16/09/PZ 0,00 559,98 Ilo za czników: KP KW Inne Obroty 1 098,00 559,98 Stan poprzedni 0,00 Stan obecny 538,02 Suma 1 098, ,00 Sporz dzi (podpis) Anna Sprzeda owicz Sprawdzi (podpis) Anna Sprzeda owicz

31 VICTORIA s.c. Dowód wp aty KP nr 1/09/KP strona 1/1 Dowód wp aty KP nr 1/09/KP Orygina Miejscowo : Wroc aw Data: WYSTAWCA: VICTORIA s.c. ul. Polna 00 KONTRAHENT: SKLEP WIELOBRAN OWY Sp. z o.o. ul. Handlowa Pruszków NIP: NIP: PL Opis (nr dokumentu) Wp ata (Wn kasa) Ma konto 19/ ,00 WP ACONO: 1 098,00 z S ownie: jeden tysi c dziewi dziesi t osiem z otych Raport kasowy nr 2/09/RK pozycja 1 Wystawi (podpis) Sprawdzi /zatwierdzi (podpis) Kwot powy sz odebra (podpis) Anna Sprzeda owicz Anna Sprzeda owicz

32 VICTORIA s.c. Dowód wyp aty KW nr 1/09/KW strona 1/1 Dowód wyp aty KW nr 1/09/KW Orygina Miejscowo : Wroc aw Data: WYSTAWCA: KONTRAHENT: VICTORIA s.c. ul. Polna 00 DRUKARNIA ul. Poligraficzna 105/ Bydgoszcz NIP: NIP: Opis (nr dokumentu) Wyp ata (Ma kasa) Wn konto 16/09/PZ 559,98 WYP ACONO: 559,98 z S ownie: pi set pi dziesi t dziewi z otych dziewi dziesi t osiem groszy Raport kasowy nr 2/09/RK pozycja 2 Wystawi (podpis) Sprawdzi /zatwierdzi (podpis) Kwot powy sz odebra (podpis) Anna Sprzeda owicz Anna Ploter

33 VICTORIA Sp. z o.o. ul.polna 00, Wrocław X W P PLN HURTOWNIA ul. Drobiazgów 100 zapłata za fakturę 12/01/09 VICTORIA Sp. z o.o. ul.polna 00, Wrocław X W P PLN HURTOWNIA ul. Drobiazgów 100 zapłata za fakturę 12/01/09 **14640,00** **14640,00** B C VICTORIA Sp. z o.o. ul.polna 00, Wrocław X W P PLN HURTOWNIA ul. Drobiazgów 100 zapłata za fakturę 12/01/09 VICTORIA Sp. z o.o. ul.polna 00, Wrocław X W P PLN HURTOWNIA ul. Drobiazgów 100 zapłata za fakturę 12/01/ **14640,00** **14640,00** D A

Zadanie. Dodatkowe informacje:

Zadanie. Dodatkowe informacje: Zadanie Jesteś Managerem spółki produkującej obuwie Ze względu na Twoją zaawansowaną wiedzę z tematyki rachunkowości zostałeś poproszony o pomoc nowemu księgowemu przy ujęciu w księgach rachunkowych poniższych

Bardziej szczegółowo

UD-XVII-ZFE.042.99.1.2013.APR Warszawa, dnia 20 marca 2013 r.

UD-XVII-ZFE.042.99.1.2013.APR Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. UD-XVII-ZFE.042.99.1.2013.APR Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. W związku z realizacją projektu TORT ŻYCIA program dla uczniów klas I-II Gimnazjum nr 46 i 51 z Dzielnicy Wola m. st. Warszawy współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... w. pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... w. pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... w. pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Urzędem Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3-4, zwaną dalej Przekazującym, reprezentowaną przez:., na mocy pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 WÓJTA GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 12 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 WÓJTA GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 12 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 17/2015 WÓJTA GMINY ŁYSZKOWICE w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania. Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Raport Samooceny. Nazwa Lab Fundacja Fuga Mundi

Raport Samooceny. Nazwa Lab Fundacja Fuga Mundi Raport Samooceny Nazwa Lab Fundacja Fuga Mundi Skład zespołu przygotowującego raport samooceny Krzysztof Różalski informatyk, egzaminator Rafał Niezabitowski - serwisant Data przygotowania raportu 05.11.2010

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; SPW -3431/ 14/11 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05 200 Wołomin; Jednostka prowadząca sprawę Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA FAKTUR VAT I PROWADZENIA EWIDENCJI I REJESTRÓW SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG W DLA CELÓW ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz BSH WROCŁAW SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu Plan Połączenia Spółek: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie

INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 01/06 /2012 z dnia 18. czerwca 2012 roku Dyrektora GCEZ INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór)

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór) Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010 Umowa Nr (wzór) Zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy : Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14a, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

1.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i unieszkodliwienie odpadów medycznych z grupy 18 01.

1.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i unieszkodliwienie odpadów medycznych z grupy 18 01. Białystok, dn. 24.04.2015 r. Uniwersytecki Szpital Kliniczny Białymstoku ul. M. Skłodowskiej Curie 24 A 15-276 Białystok do kontaktu : ul. Żurawia 14 15-540 Białystok tel. centr. 85-7409401 fax 7409600

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy. Siedziba Wykonawcy... Regon:... NIP:... Tel... Fax... Strona Internetowa

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy. Siedziba Wykonawcy... Regon:... NIP:... Tel... Fax... Strona Internetowa Załącznik nr 1 do FORMULARZ OFERTOWY Zarząd Transportu Miejskiego ul. Matejki 59 60 770 Poznań Nazwa Wykonawcy. Siedziba Wykonawcy... Regon:... NIP:... Tel... Fax... Strona Internetowa Adres do korespondencji...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY RUDA MALENIECKA

URZĄD GMINY RUDA MALENIECKA Załącznik nr 1 Formularz ofertowy OFERTA CENOWA wykonania dokumentacji technicznej dla zadania Projekt budowlano wykonawczy rozbudowy budynku strażnicy OSP w Lipie. STRONA ZAMAWIAJĄCA URZĄD GMINY RUDA

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia finansowe

Rozliczenia finansowe Rozliczenia finansowe Krzysztof Piotrowski 14 kwietnia 2010,Warszawa Środki finansowe przeznaczone na kształcenie w ramach projektu systemowego pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ.

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DYREKTOR GENERALNY Warszawa, dnia 08.04.2013 r. Do Wykonawców Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE o g a s z a k o n k u r s o f e r t n a u s u g i t r a n s p o r t o w e polegaj ce na przewozie osób i materia ów do bada laboratoryjnych terminowo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: Modernizacji zblokowanego urządzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

WZÓR. reprezentowaną przez: Pana/ią osobę uprawnioną, zwaną dalej Wykonawcą, posiadającym NIP.. oraz REGON.

WZÓR. reprezentowaną przez: Pana/ią osobę uprawnioną, zwaną dalej Wykonawcą, posiadającym NIP.. oraz REGON. Załącznik nr 4 do SIWZ MUP.PK.III.371-17/12 WZÓR UMOWA DOSTAWY NR w ramach projektu WIEDZA INNOWACYJNOŚĆ JAKOŚĆ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 167/06 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 października 2006 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się zasady

Bardziej szczegółowo

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja X. M A N A G E R q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja Schemat funkcjonalny modu³u MANAGER SPIS TREŒCI X.1. PRZEZNACZENIE MODU U...X-3 X.2. WYKAZ FUNKCJI...X-4 X.3. CODZIENNA

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 22.10

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 22.10 SYSTEM FIRMA WERSJA 22.10 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA oznaczoną numerem 22.10. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY BPSP-340-2\13 Warszawa, dnia 10 kwietnia 2013 r. Nazwa Zamawiającego: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Nazwa: Kancelaria Senatu Adres pocztowy: Ulica: Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA. z dnia 29 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA. z dnia 29 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie cenowe nr 7-11-2015

Zapytanie cenowe nr 7-11-2015 Łódź, dnia 23.11. 2015 r. Zapytanie cenowe nr 7-11-2015 (dotyczy zakupu i dostawy środków czystości oraz artykułów do sprzątania ) Podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro Załącznik do zarządzenia nr 1375/2014 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro 1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13 /2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z dnia 1 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 13 /2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z dnia 1 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 13 /2011 w sprawie wprowadzenia do użytku instrukcji gospodarki drukami ścisłego zarachowania Na podstawie: ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z 2009 r. Dz. U. Nr 152

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/148/2013

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/148/2013 DZ/271/148/698/2013 Kraków, 29.11.2013r. DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/148/2013 Dotyczy: DZ/271/148/2013 Świadczenie usług pocztowych i. Szanowni Państwo, Krakowski Szpital

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 21.12.2012 e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502 207 430 Nr sprawy: WNEFS.042-7/2012 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik do Zarządzenia nr 41/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 15.12.2014r. PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie nabycia akcji/udziałów Spółek Skarbu Państwa

Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie nabycia akcji/udziałów Spółek Skarbu Państwa Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie nabycia akcji/udziałów Spółek Skarbu Państwa Pilski Rynek Hurtowy Sp. z o.o., Spółka Handlowo-Usługowa z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia o g ł a s z a PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG PISEMNY na zbycie udziałów Gminy Bogatynia w Spółce z o.o. Telewizja Kablowa Bogatynia Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oświadczamy, że:

OFERTA. Oświadczamy, że: PZ.2721.11.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć firmy) (Miejsce i data sporządzenia oferty) ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH ul. Leśna 1 77 100 B Y T Ó W OFERTA Dane Wykonawcy: Nazwa:...... Siedziba:... Adres poczty

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny.

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny. 1. ZAKŁADANIE FIRMY Zakładając nową firmę należy wprowadzić informacje, które będą wykorzystywane w trakcie pracy. Na ich podstawie program zaproponuje m.in. odpowiedni plan kont, układ bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. (niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

ZAPYTANIE OFERTOWE. (niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) ZAPYTANIE OFERTOWE (niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Przeprowadzenie szkolenia BHP i PPoż (wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące Wykonawcy :

Dane dotyczące Wykonawcy : Załącznik nr 1...., dn...2014 pieczęć adresowa wykonawcy miejscowość i data O F E R T A S Z K O L E N I O W A Dane dotyczące Wykonawcy : Nazwa...... Adres : miejscowość:.., ulica: kod:., poczta:., województwo:..

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr. Tabela Opłat i Prowizji mleasing Sp. z o.o. (obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 r.) Lp. Czynność Opłata netto Uwagi Umowa 1. Zmiana terminów płatności w czasie 200 PLN

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr ZO.CRZL.6.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr ZO.CRZL.6.2014 Ostrów Mazowiecka, dnia 18-09-2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr ZO.CRZL.6.2014 dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej wartości w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Dotyczące projektu Aktywni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku

Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu Lubańskiego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy.

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy. Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy ciepła. Danfoss Poland Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Tel: +48 22 755 07 00 Fax: +48 22 755 07 01 E-mail: info@danfoss.pl

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - U M O W A

- PROJEKT - U M O W A Załącznik Nr 8 do SIWZ - PROJEKT - U M O W A zawarta w dniu.. w Dąbrowie pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Dąbrowie 95-047 Jeżów, Dąbrowa 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor Krzysztof

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług.

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług. Jakie problemy podatkowe występują w przypadku przepisów ustawy o VAT? W trakcie audytów podatkowych audytorzy szczególną uwagę zwracają na rozliczenie przez podatników faktur wystawionych przez zagranicznych

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Wykonanie tabliczek z podpisami wystawców (50 sztuk) oraz banerów do oznakowania namiotów (3 sztuki)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Wykonanie tabliczek z podpisami wystawców (50 sztuk) oraz banerów do oznakowania namiotów (3 sztuki) ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wykonania tabliczek z podpisami wystawców oraz banerów na namioty w ramach imprezy Magiczny trójkąt turystyczny: Kazimierz Dolny- Nałęczów- Puławy w ramach Projektu pn.: Rozwój

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży nieruchomości

Warunki sprzedaży nieruchomości Syg. akt XIV GUp 63/15 Warunki sprzedaży nieruchomości,,agra''niewiadomy spółka jawna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, w drodze nieograniczonego przetargu ofertowego Przedmiotem przetargu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2586 POROZUMIENIE w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów, Zbór

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy.właścicielką Punktu Przedszkolnego Tęczowa Kraina w Cieszynie przy ulicy Hallera 145 A, a Panem/Panią......

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

OFERTA LIKWIDACYJNA z dnia 22.12.2015 r. nr 430000-ILTX.4907.15.2015

OFERTA LIKWIDACYJNA z dnia 22.12.2015 r. nr 430000-ILTX.4907.15.2015 OFERTA LIKWIDACYJNA z dnia 22.12.2015 r. nr 430000-ILTX.4907.15.2015 Dyrektor Izby Celnej w Toruniu działając jako organ wyznaczony do likwidacji ruchomości, oferuje do sprzedaży w trybie art. 105 1 pkt.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 6. Telefon (z numerem kierunkowym)... 7. Fax (z numerem kierunkowym)... 8. E-mail...

OFERTA. 6. Telefon (z numerem kierunkowym)... 7. Fax (z numerem kierunkowym)... 8. E-mail... ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa lub imię i nazwisko (os. fizyczna)...................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZĘŚĆ PRAKTYCZNA azwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowości Oznaczenie kwalifikacji: A. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu umer PESEL zdającego* Wypełnia zdający Miejsce na naklejkę

Bardziej szczegółowo

Zad 1. Ustal wielkość podatku u przedsiębiorcy, który należy zapłacić do US wiedząc, że stawka karty podatkowej wynosi 400 zł.

Zad 1. Ustal wielkość podatku u przedsiębiorcy, który należy zapłacić do US wiedząc, że stawka karty podatkowej wynosi 400 zł. Rachunkowość podatkowa lista z zadaniami Zad 1. Ustal wielkość podatku u przedsiębiorcy, który należy zapłacić do US wiedząc, że stawka karty podatkowej wynosi 400 zł. Zad 2. Ustalić kwotę podatku za wrzesień

Bardziej szczegółowo

U M OWA DOTACJ I

U M OWA DOTACJ I <nr umowy> U M OWA DOTACJ I na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej * zadaniem * zawarta w Olsztynie w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

... Nr wniosku miejscowość i data. Wniosek

... Nr wniosku miejscowość i data. Wniosek ...... Nr wniosku miejscowość i data Wniosek o refundacje pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (art.46 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20.04.2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23. 41-940 Piekary Śląskie

Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23. 41-940 Piekary Śląskie Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu:.... Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23 41-940 Piekary Śląskie Wniosek o umorzenie wierzytelności lub udzielenie ulgi

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Salda początkowe niektórych kont w przedsiębiorstwie ZGRYWUS Sp. z o.o. przedstawiają się następująco:

Zadanie 1 Salda początkowe niektórych kont w przedsiębiorstwie ZGRYWUS Sp. z o.o. przedstawiają się następująco: Zadanie 1 Salda początkowe niektórych kont w przedsiębiorstwie ZGRYWUS Sp. z o.o. przedstawiają się następująco: Kasa 4.500 PLN Rachunek bieżący 50.000 PLN Rozrachunki z dostawcami 10.800 PLN Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228 ORAZ Z 2011 R. NR 5,

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY nr 43/2015

RAPORT BIEŻĄCY nr 43/2015 RAPORT BIEŻĄCY nr 43/2015 Data sporządzenia: 2015-12-22 Skrócona nazwa emitenta: SFINKS Temat: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Sfinks Polska S.A. Podstawa prawna: Art. 56

Bardziej szczegółowo

-bezzasadne przedłużanie prowadzonych postępowań podatkowych,

-bezzasadne przedłużanie prowadzonych postępowań podatkowych, Katowice,2011-01-1 NU/0120-000 /11/2206 Pan Michał Kasprzak Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji-rzecznik Prasowy w miejscu Wydział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi przedkłada informację o kontrolach

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Wykonaj prace dla Hurtowni Materiałów Biurowych Grafit sp. z o.o. Wprowadź dane do programu magazynowo sprzedażowego rozpoczynając pracę od: wpisania danych identyfikacyjnych Hurtowni

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI DYPLOMOWE STUDIA FINANSÓW, RACHUNKOWOŚCI I UBEZPIECZEŃ PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI rok akademicki 2014/2015 Dr Małgorzata Winter Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski UJĘCIE MEMORIAŁOWE Przychód Wpływ

Bardziej szczegółowo

Jak zaksięgować i zaprezentować w sprawozdaniu finansowym fakturę korygującą wystawioną w roku bieżącym, a dotyczącą sprzedaży za rok ubiegły?

Jak zaksięgować i zaprezentować w sprawozdaniu finansowym fakturę korygującą wystawioną w roku bieżącym, a dotyczącą sprzedaży za rok ubiegły? Jak zaksięgować i zaprezentować w sprawozdaniu finansowym fakturę korygującą wystawioną w roku bieżącym, a dotyczącą sprzedaży za rok ubiegły? Pytanie W styczniu 2009 r. wystawiliśmy fakturę korygującą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: 38 ust.1 pkt 3 RMF GPW

Podstawa prawna: 38 ust.1 pkt 3 RMF GPW Tre projektów uchwał zwołanego na dzie 7 marca 2011 roku Raport bie cy nr 7/2011 z dnia 7 lutego 2011 roku Zarz d w zał czeniu przekazuje do publicznej wiadomo ci tre projektów uchwał NWZ zwołanego na

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Archicom S.A. zmiana Statutu Raport bieżący nr 11/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 roku

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Archicom S.A. zmiana Statutu Raport bieżący nr 11/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 roku Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Archicom S.A. zmiana Statutu Raport bieżący nr 11/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 roku Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI): art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa Numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Sprząt./2015 Załącznik nr 1

Sprząt./2015 Załącznik nr 1 Sprząt./2015 Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń Biura do spraw Substancji Chemicznych przy użyciu materiałów i środków chemicznych Wykonawcy.

Bardziej szczegółowo

S P R O J E K T Y G R A F I C Z N E C E N N I K

S P R O J E K T Y G R A F I C Z N E C E N N I K S P R O J E K T Y G R A F I C Z N E C E N N I K Ważny od 01.01.2015 43-300 Bielsko-Biała Plac Świętego Mikołaja 5 tel./fax: +48 33 816 54 48 promocja@contract.pl www.contract.pl LOGOTYPY I STANDARDY GRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice Gliwice, 31 lipiec 2009 r. KAW-09135/4/09 Pani Katarzyna Kobierska Naczelnik Biura Rozwoju Miasta w miejscu Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DP-AD-II.1711.20.2013 RISS 2385458 Zielona Góra, 12 listopada 2013 r. Pani Małgorzata Ragiel Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna 1 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich Wrocław, wrzesień 2010 Refundacji podlegają koszty, które są prawidłowo poniesione, a przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo