Zaburzenia neurologiczne w chorobach wewnętrznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaburzenia neurologiczne w chorobach wewnętrznych"

Transkrypt

1 E.Szmidt-Salkowska Zaburzenia neurologiczne w chorobach wewnętrznych 1. Encefalopatia nadciśnieniowa Patomechanizm : Zaburzenia w autoregulacji mózgowego przepływu krwi doprowadzać może do: 1 teoria- obrzęk naczyniopochodny, 2 teoria- obrzęk cytotoksyczny Objawy kliniczne (obok wzrostu ciśnienia tętniczego - norma dla prawidłowego przepływu mózgowego u osób zdrowych 120/80 MBP) to:- nudności, wymioty, ból głowy, zaburzenia widzenia,zaburzenia świadomości, zaburzenia pamięci, koncentracji uwagi i orientacji, napady padaczkowe częściowe lun pierwotnie lub wtórnie uogólnione.leczenie -agresywne działanie hipotensyjne (nitroprusydek sodu, labelol, blokery kanalu wapniowego). U 75% z udarem niedokrwiennym i u 90 % z krwotokiem stwierdza się nadciśnienie tętnicze. Terapia ostrożne obniżanie RR : -w udarze krwotocznym obniżanie jeśli RR powyżej 108/105mmHg,- w udarze niedokrwiennym obniżanie RR jeśli RR powyżej 220/120.Leki : inhibitory konwertazy angiotensyny i antagoniści receptora angiotensyny II. Migotanie przedsionków ( materiał zatorowy w lewym przedsionku) jako przyczyna udaru zatorowego. Przyczyny internistyczne :mitralna wada serca, nadczynność tarczycy, niewydolność lewokomorowa, zakrzepica żylna ( z powodu unieruchomienia ) której powikłaniem może być zatorowość płucna. 2. Choroby układu krwiotwórczego -Głównymi powikłaniami neurologicznymi białaczek i chłoniaków nieziarniczych są: nacieki białaczkowe lub chłoniakowe, zp. nadmiernej lepkości, zakażenia CUN Nacieki. Objawy kliniczne to : w CUN - rozlane, narastające bóle głowy, nudności, wymioty, senność, a w kanale kręgowym (z powodu zajęcia opony twardej lub przestrzeni podtwardówkowej) jedno lub obustronny ból o charakterze korzeniowym, przechodzący następnie w zp. porażenny. Zp. nadmiernej lepkości ( leukostaza). Objawy kliniczne to: szumy i zawroty głowy ( niepewność chodu).zakażenia CUN - grzybica w powodu obniżonej odporności chorego. Diagnostyka badanie płynu m-rdz.( u 80 % chorych stwierdza się podwyższony poziom białka, u 50 % chorych -wzrost ciśnienia płynu m-rdz, u 50-90% chorych - obecność komórek nowotworowych. Obraz MRI z kontrastem wykazuje obecność meningozy.leczenie- protokoły terapeutyczne określają skojarzone leczenie i profilaktykę nacieków nowotworowych, profilaktykę i leczenie powikłań neurologicznych chemioterapii,radioterapii oraz leczenie powikłań związanych z przeszczepem komórek krwiotwórczych.

2 3. Encefalopatie metaboliczne- działanie endotoksyn powstałych jako wyraz niewydolności narządowej. Objawy chorobowe dotyczą dysfunkcji psychicznych, intelektualnych i motorycznych. Encefalopatia wątrobowa -postac subkliniczna ( w przebiegu marskości wątroby o średnim nasileniu, objawy to : niewielkie zaburzenia funkcji poznawczych. postać ostra- ( w przebiegu WZW typu B lub zatrucia muchomorem sromotnikowym) objawy: zaburzenia świadomości, drgawki, mioklonie, zgon.-postać przewlekłazaburzenia zachowania, orientacji, ataksja. Leczenie: leki p-padaczkowe to : karbamazepina, gabapentyna (NIE kwas walproinowy-silne dzialanie hepatotoksyczne) Porfiria ; objawy: neuropatie aksonalna, objawy psychotyczne, napady epi ( 10-20% chorych).leczenie napadów epi trudne wlew z 10% glukozy, wodzian chloralu lub hematynę i korelacja hiponatremii. W leczeniu przewlekłym- gabapentyna. Encefalopatia mocznicowa (zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, wtórna niedoczynność przytarczyc, zaburzona funkcja neuroprzekaźników, także wpływ dializoterapii, immunosupresji).objawy kliniczne to : apatia, spadek wydolności intelektualnej. Leczenie: leki p-drgawkowe( kwas walproinowy,karbamazepina,fenytoina) Encefalopatia hipo i hiperglikemiczna : Neuroglikopenia patologiczne objawy neurologiczne występują u 7 % chorych ;-postać ostra-złe samopoczucie, uczucie głodu, niepokój, lęk napady epi ( 7 % chorych), otępienie, śpiączka, postać podostra-spowolnienie psychoruchowe, hipotermia-do zaburzeń świadomości- postać przewlekła-zmiany zachowania, osobowości, obniżenie funkcji intelektualnych. Encefalopatia hiperglikemiczna u 20% chorych objawy neurologiczne. --śpiączka ketonowa-( głównie w cukrzycy typu I) wyzwalana bywa zakażeniem. Objawy kliniczne to :polidypsja, poliuria, następnie hiperwentylacja i śpiączka, objawy mózgowe to: napady epi ( głównie częściowe ruchowe proste), mioklonie, zaburzenia świadomości,ogniskowe uszkodzenie CUN, polineuropatia. --śpiączka nieketonowa (hiperosmolarna)( głównie w cukrzycy typu II).Objawy kliniczne to: neuropatia, uogólniona pląsawica w wyniku przewagi metabolizmu beztlenowego i zwiększonego zużycia GABA- przez to dochodzi do przewagi neuroprzekaźników pobudzających w CUN. Encefalopatia w przebiegu zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej -w przebiegu udaru cieplnego ( zaburzenia świadomości),- w przebiegu hipoosmolarności z hiponatremią ( bole głowy, wymioty, niekiedy śpiączka (poniżej 115mmol/l ), napady epi, mielinoza środkowa mostu przy zbyt szybkiej suplementacji Na nie więcej niż 1mmol/l w ciągu godziny i nie więcej niż 12 mmol/l w ciągu pierwszej doby). Encefalopatia w przebiegu schorzeń gruczołów dokrewnych -w przebiegu tyreotoksydozy, objawy: nerwowość, proksymalna miopatia, rzadziej napady epi, ruchy atetotyczne rąk.,- w przebiegu niedoczynnośći tarczycy ; u 20 % chorych ( objawy: bóle głowy, nadmierna senność, spadek funkcji 3.

3 intelektualnych),-encefalopatia Hashimoto (mioklonie, otępienie, objawy ogniskowe uszkodzenia CUN, zaburzenia psychotyczne) - w przebiegu niedoczynności przytarczyc ( objawy związane z nadpobudliwością układu nerwowego (drażliwość, kurcze mięśni, napady epi - u 20% chorych, czasem otępienie, zp. pozapiramidowe, ataksja),- w przebiegu nadczynności przytarczyc-objawy to : zaburzenia nastroju, orientacji, miopatia dystalna konczyn, czasem śpiączka. Diagnostyka-badania biochemiczna, badanie EEG, EMG, Leczenie przyczynowe i objawowe. 4. Zespoły neurologiczne w przebiegu chorób tkanki łącznej Toczeń rumieniowaty układowy jest chorobą autoimmunologiczną, choroba tkanki łącznej w której uszkodzenie układu nerwowego ( ogniskowe lub uogólnione) występuje najczęściej ( nawet u powyżej 77 % chorych).objawy kliniczne to 19 zespołów obejmujących uszkodzenie CUN i OUN ( jałowe zapalenie opon m-rdz, zp.demielinizacyjny, drżenie, pląsawica, mielopatia, napady epi ( nawet u 50 % chorych), otępienie, neuropatie, miastenia. Diagnostyka MRI (zanik mózgu, zmiany niedokrwienne lub krwotoczne, uszkodzenie istoty białej-podobne do SM.)SPECT, PET. Twardzina układowa, twardzina linijno czaszkowo-twarzowa. Objawy kliniczne to : bole głowy u 27% chorych, u 39% chorych objawy neuropatii ruchowej, czuciowej, drżenie, depresja, wysoki poziom zmęczenia, zawroty głowy, głuchota, zapalenie skórno-mięśniowe, zapalenie wielomięśniowe, miastenia, zp. cieśni nadgarstka. Diagnostyka-w MRI obecne ogniska demielinizacyjne w istocie białej mózgu i rdzenia. Zespół Sjogrena - u 80 % chorych objawy neurologiczne poprzedzają rozpoznanie zp. Sjogrena i dotyczą uszkodzenia centralnego i obwodowego układu nerwowego (napady epi, mielopatia, objawy ogniskowe uszkodzenia CUN,objawy encefalopatii, jałowe zapalenie opon m-rdz., zaburzenia depresyjne, poznawcze; objawy neuropatii aksonalnej czuciowo-ruchowej, zapalenie wielomięśniowe). Diagnostyka :MRI (u 70% chorych uszkodzenie istoty białej, u 40 % obraz spełnia radiologiczne kryteria dla SM). Zapalenie wielomięśniowe (PM) i zapalenie skórno mięśniowe(dm) Patomechanizm : w PM komórkowe reakcje immunologiczne, w DM- reakcje humoralne.objawy kliniczne: ból i osłabienie mięsni głównie ksobnych ( w DM- zmiany skórne) Reumatoidalne zapalenie stawów Patomechanizm- z powodu zapalenia małych i średnich naczyń dochodzi do uszkodzenia CUN (zmiany zatorowo-zakrzepowe) i OUN ( polineuropatia, zp. cieśni nadgarstka,czasem mialgia i podwyższony poziom CPK)

4 Guzkowe zapalenie wielotętnicze (polyarteritis nodosa) Patomechanizm -odcinkowe, martwicze zapalenie średnich i małych naczyń, które doprowadza do ich zwężenia i tworzenia się zakrzepów, w wyniku rozwarstwienia ściany naczynia tworzą się tętniaki. Objawy kliniczne : udary niedokrwienne i krwotoczne, uszkodzenie nn. czaszkowych głównie n. I, VII, VIII, polineuropatie. 5. Intoksykacje Choroba alkoholowa- napady epi po odstawieniu alkoholu ( wciągu 48 godzin po odstawieniu alkoholu),ataksja.zespół polekowy-( po 2 tyg.leczenia i powinien minąć po odstawieniu leków) :wtórny zp parkinsonowski (sztywność);-po kuracji lekami psychotropowymi blokującymi receptory dopaminowe: tiorydazyna, pernazyna, chlorpropmazyna, haloperidol, po zatruciu CO, cyjankami.- po kuracji lekami blokującymi kanał wapniowy( cinaryzyna, flunaryzyna, werapamil).- drżenie spoczynkowe -leki immunosupresyjne (cyklosporyna, cyklofosfamid,interferon alfa, steroidy), zatrucie alkoholem, uzależnienie od kokainy, opiatów, zatrucie rozpuszczalnikami. 6. Zespoły paranowotworowe- powstają w przebiegu choroby nowotworowej ( nie przerzut ani miejscowe działanie guza ), są to choroby związane z zajęciem CUN i OUN w wyniku zaburzeń immunologicznych, hormonalnych i metabolicznych ; np. w przebiegu raka płuc, piersi, jajnika, prostaty ( obecność w surowicy p-wciał anty-hu i anty-yo). Objawy kliniczne ( typowe=klasyczne): zajęcie układu nerwowego: -zapalenie układu limbicznego : w 75 % u chorych z rakiem drobnokokórkowym płuc ( antygeny rodziny Hu), ch.hodgkina, rak jader, piersi, prostaty. Objawy kliniczne to :pobudzenie, halucynacje, napady epi -podostre zwyrodnienie móżdżku rak piersi, jajnikow, drobnokomórkowy rak płuc, ch.hodgkina.objawy kliniczne: ataksja móżdżkowa, oczopląs, zawroty głowy. -podostra polineuropatię czuciową najczęstsza postać neuropatii paranowotworowej ( u 70 % chorych). Rak piersi, prostaty, drobnokomórkowy rak płuc, rak nerki, rak pęcherz moczowego. Objawy kliniczne: parestezje, bol, czasem niedowłady. zapalenie skórne i wielomięśniowe rak odbytu, rak jajnika, okrężnicy. Objawy kliniczne-ksobne osłabienie mięsni często z ich bólem. zp.miasteniczny Lamberta -Eatona- drobnokomórkowy rak płuc( u 60% chorych),rak piersi, nerki.objawy kliniczne: nuzliwość mięśni ( rzadko mm.twarzy).diagnostyka badanie EMG.

5 Diagnostyka ; immunohistochemia, met.western blotting umożliwiają stwierdzenie obecności dokładnie określonych, przeciwciał onkogennych. MRI.EMG. Leczenie-leczenie przyczynowe, immunomodulujące, plazmafereza.

Neurologiczne zespoły paranowotworowe

Neurologiczne zespoły paranowotworowe ISSN 1734 5251 www.neuroedu.pl OFICJALNE PORTALE INTERNETOWE PTN www.ptneuro.pl Neurologiczne zespoły paranowotworowe Sławomir Michalak 1, Wojciech Kozubski 2 1 Zakład Neurochemii Klinicznej Katedry Neurologii

Bardziej szczegółowo

LADA = Latent Autoimmune Diabetes In Adults postać utajonej, autoimmunologicznej cukrzycy (I typu) u dorosłych

LADA = Latent Autoimmune Diabetes In Adults postać utajonej, autoimmunologicznej cukrzycy (I typu) u dorosłych 1 INTERNA Wykłady T: Diabetologia dr Dorota Pisarczyk - Wiza 10.10.2007 1. Cukrzyca diabetes z gr. przepływać jak przez sito mellitus z łac. miodowy, słodki Cukrzyca (wg. WHO) choroba metaboliczna o złożonej

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu (F10)

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu (F10) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu (F10) Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Zespół uzależnienia wg ICD-10 Kompleks

Bardziej szczegółowo

Ostre i przewlekłe zaburzenia organiczne. Anna Justyna Piotrowska Tadeusz Piotrowski

Ostre i przewlekłe zaburzenia organiczne. Anna Justyna Piotrowska Tadeusz Piotrowski Ostre i przewlekłe zaburzenia organiczne Anna Justyna Piotrowska Tadeusz Piotrowski Ostre zaburzenia organiczne Zaburzenia świadomości Halucynozy Zespół amnestyczny ŚWIADOMOŚĆ ( wg. T. Bilikiewicza) zdolność

Bardziej szczegółowo

A Choroby układu nerwowego

A Choroby układu nerwowego A Choroby układu nerwowego A01 Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu poważnego urazu e wymagane wskazanie procedury z listy procedur A02 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań A01 S06.0 Wstrząśnienie

Bardziej szczegółowo

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011 LEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Rozpoznanie cukrzycowej choroby nerek stawia się na podstawie: A. zwiększonego wydalania albumin w moczu. B. zwiększonej liczby leukocytów w moczu. C. zwiększonej liczby erytrocytów

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Lucrin Depot 11,25 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Leuprorelini acetas

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Lucrin Depot 11,25 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Leuprorelini acetas Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Lucrin Depot 11,25 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Leuprorelini acetas Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed

Bardziej szczegółowo

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012 LEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Zespół HELLP jest jednym z objawów ciężkiego stanu przedrzucawkowego i obejmuje następujące elementy: A. hemolizę, obniżone stężenie enzymów wątrobowych, niskie stężenie płytek.

Bardziej szczegółowo

MagnetON MAX MMEM-01

MagnetON MAX MMEM-01 MagnetON MAX MMEM-01 www.instytutvolla.pl, tel. 12-3070360, 3070502, 531408 833 Instytut Badawczo-Rozwojowy im. dr. R. Volla & Noma Medica Volla Warszawa, Kraków, Katowice, Kalisz, Rzeszów, Szczecin, Poznań,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PROGRAM PRZYGOTOWANY W CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE prof. nadzw. dr hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska Instytut Pomnik Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE POWAŻNEGO ZACHOROWANIA (PZ/NPER/4/2014)

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE POWAŻNEGO ZACHOROWANIA (PZ/NPER/4/2014) OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE POWAŻNEGO ZACHOROWANIA (PZ/NPER/4/2014) Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się wyłącznie do umów ubezpieczenia zawieranych jako uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Konspekt seminariów i wykładów z psychiatrii dla studentów IV roku I Wydziału Lekarskiego WUM w roku 2012/2013

Konspekt seminariów i wykładów z psychiatrii dla studentów IV roku I Wydziału Lekarskiego WUM w roku 2012/2013 Konspekt seminariów i wykładów z psychiatrii dla studentów IV roku I Wydziału Lekarskiego WUM w roku 2012/2013 Wykład 1 Epidemiologia zaburzeń psychicznych Chorobowość roczna wybranych zaburzeń psychicznych

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek chorobowych. wg międzynarodowej klasyfikacji ICD-10. leczonych w poszczególnych poradniach specjalistycznych

Wykaz jednostek chorobowych. wg międzynarodowej klasyfikacji ICD-10. leczonych w poszczególnych poradniach specjalistycznych zał. nr 6 do zarządzenia nr 65/2007/DSOZ Wykaz jednostek chorobowych wg międzynarodowej klasyfikacji ICD-10 leczonych w poszczególnych poradniach specjalistycznych 1 Spis treści: Świadczenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 1 Objawy (min. 30 opisów)

Załącznik nr 2. 1 Objawy (min. 30 opisów) Załącznik nr 2 Lista zagadnień z zakresu chorób wewnętrznych (do zapytania ofertowego na dostawę praw autorskich do opisów jednostek chorobowych dla lekarzy choroby wewnętrzne w języku hiszpański) 1 Objawy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO Strona 1 z 21 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Kwetaplex 100 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana 100 mg zawiera 100 mg kwetiapiny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACYJNY KOMPENDIUM OKULISTYKI

PROGRAM EDUKACYJNY KOMPENDIUM OKULISTYKI Zeszyt 3 2009 (7) OKULISTYKA KWARTALNIK MEDYCZNY ISSN 1505-2753 Wydanie specjalne PROGRAM EDUKACYJNY KOMPENDIUM OKULISTYKI Objawy CHORÓB OGÓLNYCH W OKULISTYCE dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek dr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Spis treści tomu 1. Rozdział 1 Rozwój fizyczny oraz motoryczny dzieci i młodzieży Barbara Woynarowska... 1

Spis treści tomu 1. Rozdział 1 Rozwój fizyczny oraz motoryczny dzieci i młodzieży Barbara Woynarowska... 1 Rozdział 1 Rozwój fizyczny oraz motoryczny dzieci i młodzieży Barbara Woynarowska... 1 1.1 Rozwój osobniczy podstawowe pojęcia... 1 1.1.1 Sfery rozwoju i ich wzajemny związek... 1 1.1.2 Dojrzałość... 1

Bardziej szczegółowo

Standardy leczenia otępień Standards in dementia care

Standardy leczenia otępień Standards in dementia care PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2008;5(2):59-94 artykuł oryginaly oryginal article Standardy leczenia otępień Standards in dementia care Andrzej Kiejna 1, Przemysław Pacan 1, Elżbieta Trypka 1, Tomasz Sobów 2,

Bardziej szczegółowo

Alkoholowy zespół abstynencyjny. i psychozy alkoholowe. - rozpoznawanie i postępowanie

Alkoholowy zespół abstynencyjny. i psychozy alkoholowe. - rozpoznawanie i postępowanie Alkoholowy zespół abstynencyjny i psychozy alkoholowe - rozpoznawanie i postępowanie Prof. dr hab. Marcin Wojnar ALKOHOLOWY ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY (AZA) F10.3 (ICD-10) Zespół objawów pojawiających się wskutek

Bardziej szczegółowo

CUKRZYCA U OSÓB STARSZYCH DIAGNOSTYKA, LECZENIE, PREWENCJA POWIKŁAŃ

CUKRZYCA U OSÓB STARSZYCH DIAGNOSTYKA, LECZENIE, PREWENCJA POWIKŁAŃ Grant edukacyjny Merck Institute of Aging and Health POPRAWA OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI PRZEZ LEKARZY POZ CUKRZYCA U OSÓB STARSZYCH DIAGNOSTYKA, LECZENIE, PREWENCJA POWIKŁAŃ MAŁGORZATA KOZIARSKA-ROŚCISZEWSKA

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka róŝnicowa objawów chorobowych

Diagnostyka róŝnicowa objawów chorobowych Diagnostyka róŝnicowa objawów chorobowych Franciszek Kokot (red.) Wydawnictwo Lekarskie PZWL Przedmowa do drugiego wydania Zmiany temperatury ciała Bóle Przedmowa do drugiego wydania Oddajemy do rąk Czytelników

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Lucrin Depot 3,75 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Lucrin Depot 3,75 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lucrin Depot 3,75 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka zawiera 3,75 mg

Bardziej szczegółowo

Okrągłe, białe, powlekane tabletki zaopatrzone w nadruk LILLY oraz numeryczny kod identyfikacyjny 4115.

Okrągłe, białe, powlekane tabletki zaopatrzone w nadruk LILLY oraz numeryczny kod identyfikacyjny 4115. PLLLY00460/10/2014 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ZYPREXA 5 mg tabletki powlekane. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg olanzapiny. Substancje pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Rozdział III ALKOHOL A ZDROWIE

Rozdział III ALKOHOL A ZDROWIE Rozdział III ALKOHOL A ZDROWIE 3.1. Wpływ alkoholu na organizm konsekwencje doraźne Alkohol etylowy jest chemiczną substancją aktywną biologicznie. Przy analizowaniu problemów alkoholowych zazwyczaj koncentrujemy

Bardziej szczegółowo

Wartość badań elektrofizjologicznych w kolagenozach

Wartość badań elektrofizjologicznych w kolagenozach Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2001, 10, 185-192 Praca poglądowa Review paper Wartość badań elektrofizjologicznych w kolagenozach Usefulness of electrophysiological examination in collagenoses BARBARA

Bardziej szczegółowo

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego Redakcja: Jacek Fijuth, Rafał Dziadziuszko Zespół autorski: Jacek Fijuth, Rafał Dziadziuszko, Wojciech Biernat, Barbara Bobek-Billewicz, Wiesław Bonicki, Michał Jarząb,

Bardziej szczegółowo

Waldemar Machała. Wykład nr 3 Intensywna Terapia

Waldemar Machała. Wykład nr 3 Intensywna Terapia Waldemar Machała Intensywna Terapia. Ciężkie obrażenia czaszkowo-mózgowe. Intensywna terapia w neurochirurgii. Wykład nr 3 Intensywna Terapia II Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Małopłytkowość immunologiczna. Praktyczny przewodnik dla pielęgniarek oraz innych członków personelu pomocniczego ochrony zdrowia

Małopłytkowość immunologiczna. Praktyczny przewodnik dla pielęgniarek oraz innych członków personelu pomocniczego ochrony zdrowia Małopłytkowość immunologiczna Praktyczny przewodnik dla pielęgniarek oraz innych członków personelu pomocniczego ochrony zdrowia Spis treści Rozdział 1. Przegląd informacji o pierwotnej małopłytkowości

Bardziej szczegółowo

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Autor: Waldemar Kosiba Praca doktorska Promotor: dr hab. prof. UR Sławomir Snela Rzeszów 2015 Serdeczne

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Victrelis 200 mg, kapsułki twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka twarda zawiera 200 mg boceprewiru. Substancje

Bardziej szczegółowo