skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Odliczenia dla osób dojeżdżających 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Odliczenia dla osób dojeżdżających 2014"

Transkrypt

1 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Odliczenia dla osób dojeżdżających 2014

2 Informacje dla pracowników zagranicznych przebywających w Norwegii w związku z pracą i dojeżdżających do domu położonego poza granicami Norwegii. Dojazdy (Pendling) Jeżeli z powodu pracy mieszkasz poza domem, który regularnie odwiedzasz, to mówimy, że jesteś osobą «dojeżdżającą». Możesz mieć wówczas prawo do odliczeń od dochodu z tytułu poniesionych przez Ciebie dodatkowych wydatków, tzn. zwiększonych kosztów wyżywienia, zakwaterowania i kosztów podróży do domu położonego poza granicami Norwegii. Nazywamy to «kosztami dojazdów». Pracownik dojeżdżający z ze swojego domu położonego poza granicami Norwegii Musisz mieć dom rodzinny poza granicami Norwegii, aby móc odliczyć koszty dojazdów. Dojeżdżający posiadający rodzinę Jeżeli posiadasz wspólny dom z dziećmi i/ lub małżonką zamieszkałymi/-ą w twoim kraju ojczystym, to jesteś uważany za osobę dojeżdżającą. Musisz móc przedłożyć odpis skrócony aktu małżeństwa lub odpis skrócony aktu urodzenia potwierdzający związki rodzinne. Dodatkowo musisz móc przedłożyć dokumenty potwierdzające wspólne miejsce zamieszkania w kraju ojczystym. Dodatkowo wymagane jest udokumentowanie od trzech do czterech podróży z noclegami do domu rodzinnego w ciągu roku. Dojeżdżający stanu wolnego Jeśli nie posiadasz rodziny, to jesteś uważany za osobę stanu wolnego. Jeżeli żyjesz w konkubinacie, to w tym kontekście również jesteś uważany jesteś za osobę stanu wolnego. Jeżeli jednak mieszkasz razem z własnymi dziećmi, to jesteś uważany za dojeżdżającego z rodziną. Osoby stanu wolnego muszą spełnić inne warunki, aby uzyskać status osoby dojeżdżającej. Osoby stanu wolnego mają miejsce stałego zamieszkania tam, gdzie posiadają «samodzielne mieszkanie». Jeśli posiadasz takie mieszkanie w Norwegii, to uznajemy, że jesteś rezydentem w Norwegii i nie przysługują Ci odliczenia z tytułu odwiedzin w kraju ojczystym. Mieszkanie w Norwegii jest uważane za samodzielne, jeżeli: dysponujesz nim przez co najmniej 12 miesięcy i masz do niego dostęp przez wszystkie dni tygodnia powierzchnia użytkowa mieszkania 2

3 wynosi co najmniej 30m 2. Jeżeli w mieszkaniu mieszka więcej osób, to wymagane jest dodatkowo 20m 2 na każdego mieszkańca w wieku powyżej 15 lat mieszkanie ma bieżącą wodę i kanalizację. Jeżeli jesteś osobą samotną, możesz odliczyć koszty dojazdów, jeśli dojeżdżasz do domu domu w kraju UE/EOG i spełniasz następujące warunki: nie posiadasz samodzielnego mieszkania w Norwegii posiadasz samodzielne mieszkanie w kraju ojczystym, lub nie ukończyłeś 22 lat w roku dochodowym i dojeżdżasz do swoich rodziców jeździsz do domu co trzeci tydzień. Rzadsze podróże mogą być uznane, jeśli przemawiają za tym szczególne względy, np. choroba lub ograniczone środki finansowe. Dodatkowo musisz udokumentować swój adres zamieszkania poza granicami Norwegii. Jeżeli nie ukończyłeś 22 lat w roku dochodowym i dojeżdżasz do domu rodziców, musisz móc udokumentować związki rodzinne przedstawiając odpis skrócony aktu urodzenia. Dodatkowo musisz móc przedłożyć dokument potwierdzający wspólny adres zamieszkania poza granicami Norwegii i być w stanie uprawdopodobnić liczbę podróży między miejscem zamieszkania w kraju ojczystym a miejscem zamieszkania w Norwegii. Oczekiwana częstotliwość podróży to co najmniej raz na sześć tygodni. Możesz zostać uznany za dojeżdżającego również wtedy, gdy Twoje mieszkanie w Norwegii jest uważane za samodzielne. Musisz wtedy spełnić następujące warunki: jesteś zameldowany na stałe w tej samej gminie w kraju ojczystym od trzech lat nie wynajmujesz mieszkania w kraju ojczystym mieszkanie w Norwegii nie jest większe niż połowa Twojego mieszkania w kraju ojczystym Jakie odliczenia przysługują mi jako osobie dojeżdżającej? Jeśli korzystasz z odpisu standardowego, to nie przysługują Ci inne odliczenia. Jeżeli sam pokryłeś koszty dojazdów i nie korzystasz z odpisu standardowego, to przysługują Ci następujące odliczenia: Koszty podróży do domu rodzinnego. Zasady dot. odliczania kosztów podróży różnią się w zależności od tego, czy dojeżdża się do domu znajdującego się w granicach UE/EOG czy też poza 3

4 obszarem UE/EOG, patrz poniżej. Opłacone przez Ciebie koszty zakwaterowania (czynsz). Musisz posiadać pokwitowania wpłat. Koszty wyżywienia, zgodnie ze standardowymi stawkami ustalanymi co roku przez norweski Główny Urząd Skarbowy (Skattedirektoratet). W roku 2014 stawka ta wynosi 195 NOK za dobę. Jeśli w miejscu, gdzie mieszkasz, nie ma możliwości gotowania posiłku, to stawka wynosi 300 NOK za dobę. Jeżeli pracodawca pokrywa część wydatków, to możesz odliczyć tylko te koszty, które sam pokryłeś. Jeśli pracodawca pokrył np. koszty zakwaterowania, to możesz odliczyć jedynie koszty wyżywienia i podróży do kraju rodzinnego. Jeżeli dojeżdżasz do domu znajdującego się w granicach UE/EOG, odliczenie kosztów podróży liczy się według stawki kilometrowej. Liczbę kilometrów ustala się w oparciu o najkrótszą trasę i najkrótszą odległość między mieszkaniem w Norwegii a domem w kraju rodzinnym, pokonywaną przy pomocy transportu publicznego, poza samolotami. Liczba podróży musi być udokumentowana/uprawdopodobniona. W 2014 roku stawka wynosi 1,50 NOK za kilometr do kilometrów rocznie. Powyżej kilometrów stawka wynosi 0,70 NOK za km. Dodatkowo można odliczyć faktyczne koszty opłat drogowych i biletów promowych za tę część kwoty, która przekracza NOK za cały rok. Dla trasy pokonywanej promem można skorzystać z kilometrówki zamiast kosztów faktycznych (wybór kilometrówki nie dotyczy podróży samolotem). Od 2014 roku włącznie nie uznaje się kilometrówki za tę część łącznej trasy pokonanej w ciągu całego roku, która przekracza kilometrów. Jeżeli korzysta się z odpisu wg stawki kilometrowej, rocznie można odliczyć maksymalnie (( km x 1,50 NOK) + ( km x 0,70 NOK)) (wkład własny). Oznacza to, że maksymalna odpis wynosi NOK. Dodatkowo można skorzystać z odliczenia faktycznych kosztów opłat drogowych i biletów promowych. Jeżeli chce się odliczyć faktyczne koszty podróży samolotowej i do tego skorzystać z kilometrówki za część podróży, tylko ta część podróży, której dotyczy kilometrówka, objęta jest ograniczeniem do NOK. Jeżeli dojeżdżasz do domu poza obszarem UE/EOG, zasady dotyczące kilometrówki nie obowiązują. Zamiast tego można skorzystać z odliczenia udokumentowanych kosztów, jeżeli podróżujesz innymi 4

5 środkami transportu niż prywatny samochód. Jeśli jesteś w stanie udokumentować korzystanie z samochodu prywatnego podczas podróży do domu, możesz odliczyć koszty według stawek kilometrowych, zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. Także w tym przypadku obowiązuje ograniczenie do kilometrów. Od czego muszę odprowadzić podatek, jeśli pracodawca pokrył wszystkie koszty, także podróży do kraju ojczystego? Jeżeli Twój pracodawca pokrył koszty związane z pobytem poza domem rodzinnym, to nie podlegają one opodatkowaniu pod warunkiem, że byłbyś uprawniony do odliczenia tych kosztów, gdybyś sam je pokrywał. To samo dotyczy otrzymanego zwrotu kosztów, jeżeli nie przekracza on obowiązujących stawek odliczeń. Tylko ewentualne nadwyżki świadczeń będą opodatkowane jako dochód ze stosunku pracy. Na rocznym zestawieniu płac i zaliczek na podatek dochodowy (lønns- og trekkoppgave) pracodawca podaje je jako świadczenia niepodlegające opodatkowaniu. Nazywa się to «metodą netto». Jeżeli Twój pracodawca pokrył wszystkie koszty wyżywienia, na podstawie rachunków lub w postaci darmowego wyżywienia, i otrzymujesz to jako świadczenie wolne od podatku, to zostaniesz opodatkowany z tytułu «oszczędności kosztów wyżywienia w domu». W roku 2014 stawka wynosi 82 NOK za dobę. W stawkach odliczeń uwzględniono oszczędność kosztów wyżywienia w domu. Jeżeli masz kartę podatkową, w której uwzględniony jest odpis standardowy dla pracownika zagranicznego, to pracodawca musi odciągnąć zaliczkę na podatek od korzyści uzyskanej przez Ciebie z tytułu pokrycia przez pracodawcę Twoich kosztów dojazdów. Również w innych przypadkach pracodawca może potraktować to świadczenie jako podlegające opodatkowaniu. Pracodawca powinien wówczas wpisać te kwoty jako świadczenie podlegające opodatkowaniu na rocznym zestawieniu płac i zaliczek na podatek dochodowy (lønns- og trekkoppgaven). Nazywa się to «metodą brutto». Wypełniając zeznanie podatkowe musisz wybrać, czy chcesz zostać opodatkowany wg metody netto czy metody brutto. Możesz wybrać metodę opodatkowania niezależnie od tego, jaką metodę wybrał pracodawca. Jeżeli pracodawca zgłosił świadczenie jako podlegające opodatkowaniu, to mimo tego możesz wybrać metodę netto przy składaniu 5

6 zeznania podatkowego. Oznacza to, że musisz zmienić kwotę podaną w zeznaniu podatkowym tak, że tylko ewentualna nadwyżka otrzymanego świadczenia będzie podana jako dochód podlegający opodatkowaniu. Jeżeli świadczenie od pracodawcy nie pokryło Twoich kosztów, możesz odpisać stratę od Twojego dochodu. Jeżeli wybierasz metodę netto, to nie możesz korzystać z odpisu standardowego dla pracownika zagranicznego. Jeżeli skorzystanie z odpisu standardowego dla pracownika zagranicznego będzie dla Ciebie bardziej korzystne, to możesz wybrać rozwiązanie, w którym korzyść z tytułu pokrycia kosztów przez pracodawcę i/lub świadczenia otrzymane od pracodawcy będą opodatkowane (metoda brutto). W takim przypadku musisz podwyższyć Twój dochód podany w zeznaniu podatkowym o tę nadwyżkę. Jeżeli ta pozycja w zeznaniu podatkowym jest już wypełniona to musisz skorygować podany dochód. Wtedy musisz również wpisać odpis standardowy dla pracownika zagranicznego do zeznania podatkowego. Na czym polega różnica między metodą netto a brutto? Metoda netto oznacza, że świadczenia i/ lub korzyść uzyskana dzięki temu, że pracodawca pokrywa koszty bezpośrednio, nie są wliczane do dochodu brutto (personinntekt) ani do dochodu netto (alminnelig inntekt). Ewentualna nadwyżka świadczeń podlega opodatkowaniu. To samo dotyczy oszczędności kosztów wyżywienia w domu. Ewentualną stratę na otrzymanym świadczeniu możesz odliczyć od dochodu. Metoda brutto oznacza, że całe świadczenie i/lub korzyść uzyskana dzięki temu, że pracodawca pokrywa koszty bezpośrednio, są wliczane do dochodu brutto (personinntekt). Możesz wówczas skorzystać z odpisu standardowego dla pracownika zagranicznego. Obliczanie odpisów od dochodu w przypadku, gdy pracodawca pokrył koszty wyżywienia, zakwaterowania i podróży do domu rodzinnego Jeżeli Twój pracodawca wypłacił świadczenie wyższe, niż kwota, którą możesz odliczyć od dochodu, musisz zapłacić podatek od nadwyżki. Jeżeli Twój pracodawca wypłacił świadczenie niższe niż kwota, którą możesz odliczyć od dochodu, to możesz żądać odliczenia z tytułu straty. 6

7 Przykładowe obliczenie straty/nadwyżki w stosunku do otrzymanej kwoty na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania. Kwoty znajdziesz w rocznym zestawieniu płac i zaliczek na podatek dochodowy. Są one oznakowane kodem 628. Otrzymana kwota na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania NOK Udokumentowane koszty zakwaterowania (na podstawie pokwitowań) NOK Odliczenie kosztów wyżywienia: 203 doby poza domem x 195 NOK NOK NOK Strata - wpisz w pozycję w zeznaniu podatkowym NOK Ewentualną nadwyżkę netto należy podać jako dochód w pozycji w zeznaniu podatkowym. Przykładowe obliczenie straty/nadwyżki w stosunku do otrzymanej kwoty na pokrycie kosztów podróży do domu rodzinnego. Kwoty znajdziesz w rocznym zestawieniu płac i zaliczek na podatek dochodowy. Są one oznakowane kodem 725. Otrzymane świadczenia na pokrycie kosztów podróży do domu rodzinnego NOK 10,000 Odległość między mieszkaniem dojeżdżającego a miejscem pracy 180 podróży x 40 km = km Odległość między mieszkaniem dojeżdżającego a domem rodzinnym 35 podróży x 400 km = km Łączna odległość = km kilometrówka km x NOK 1.50 = - NOK Strata przed odliczeniem wkładu własnego = NOK Wkład własny - NOK Strata - wpisz w pozycję w zeznaniu podatkowym = NOK Ewentualną nadwyżkę należy podać jako dochód w pozycji w zeznaniu podatkowym. 7

8 Wydane przez: Skatteetaten marzec 2015 Design: TRY Asap RF 2054 P skatteetaten.no Utgitt av: Skatteetaten mars 2014 Design og illustrasjon: TRY Asap Trykk: HBO RF-2051 skatteetaten.no

ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014

ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014 ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014 SPIS TREŚCI O PBDA... 3 WSTĘP... 4 CZYM WEDŁUG PRAWA PODATKOWEGO JEST DOCHÓD?... 5 PIT-37... 6 IDENTYFIKATOR PODATNIKA... 6 SPOSOBY OPODATKOWANIA... 7 OPODATKOWANIE INDYWIDUALNE...

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne dotyczące agroturystyki

Uwarunkowania prawne dotyczące agroturystyki Uwarunkowania prawne dotyczące agroturystyki Znajomość przepisów ma szczególne znaczenie przy wszelkich zobowiązaniach podatkowych, ubieganiu się środki pomocowe lub kredyty preferencyjne, a także w formułowaniu

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w niderlandzkim sektorze budowlanym

Praca tymczasowa w niderlandzkim sektorze budowlanym Praca tymczasowa w niderlandzkim sektorze budowlanym Najważniejsze ustalenia na lata 2008-2009 Publikacja stron Zbiorowego Układu Pracy dla Budownictwa (CAO voor de Bouwnijverheid), Zbiorowego Układu Pracy

Bardziej szczegółowo

Informacja dla pracowników z Polski

Informacja dla pracowników z Polski Informacja dla pracowników z Polski Informacja dla pracowników z Polski Gdy duńskie przedsiębiorstwo zatrudnia polskiego pracownika, pewne sprawy mogą obu stronom wydawać się nowe i inne. Ta informacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

3. Czas pracy. 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych. 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady

3. Czas pracy. 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych. 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady 3. Czas pracy 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych 3.1.1. Dyżur 3.1.2. Podróż służbowa 3.1.3. Przestój 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady 3.2.1.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2013 r.

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2013 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2013 r. Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści SPIS WYKRESÓW... 1 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH....

Bardziej szczegółowo

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC KOD: I-AP-02/13 Spis treści Twoja umowa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Europa zmierza do swobodnego przepływu kapitału,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SPIS TREŚCI 1. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Praca na czas określony

Praca na czas określony Praca na czas określony Umowa o pracę na czas nieokreślony to najbardziej kosztowna i mało elastyczna forma zatrudnienia. Tak postrzegają tego rodzaju umowy nie tylko pracodawcy, ale coraz częściej - pracownicy.

Bardziej szczegółowo

Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich

Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich Helsińska Fundacja Praw Człowieka Warszawa 2009 Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw

Bardziej szczegółowo

Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej

Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej Polish Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej (Help with rent and Council Tax for people of working age) Ulotka ta jest adresowana do osób w wieku aktywności

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego

UCHWAŁA. składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego Sygn. akt II PZP 1/14 UCHWAŁA składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 czerwca 2014 r. Prezes SN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Praca i pobyt w Holandii

Praca i pobyt w Holandii Praca i pobyt w Holandii Wstęp 1 Pobyt w Holandii 2 Praca 4 Ubezpieczenia społeczne 7 Mieszkanie 10 Koszty leczenia 12 Dzieci 14 Język niderlandzki 16 Podstawowe informacje w pigułce 17 Do kogo się zwrócić?

Bardziej szczegółowo

Praca w Szwajcarii Poradnik dla obywateli polskich

Praca w Szwajcarii Poradnik dla obywateli polskich Arbeit in der Schweiz. Das Handbuch für polnische BürgerInnen. Travailler en Suisse. Le manuel pour citoyen-ne-s polonais. Lavorare in Svizzera. Il manuale per cittadini polacchi. Praca w Szwajcarii Poradnik

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW Materiały szkoleniowe Biuro Prawne Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej ul. Bracka 18/16, 00-028 Warszawa e-mail: sekretariat@psrp.org.pl 1 POMOC MATERIALNA DLA

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą

Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą Rząd Polski uruchamia program Powrót, który ma pomóc Polakom pracującym za granicą w podjęciu decyzji o powrocie do kraju. Głównym elementem programu jest

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Podstawa prawna: Art. 77 5 1 Kodeksu pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH OTWARCIE NIEMIECKIEGO RYNKU PRACY HAMBURG 2011 Konsulat Generalny RP w Hamburgu Dział Prawny Strona 1

Bardziej szczegółowo