NR sierpnia 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NR 56 22 sierpnia 2013"

Transkrypt

1 56 22 sierpnia 2013 Robić coś z frankiem? Dziś nie, ale... Pojawiły się pierwsze pomysły polskich polityków na pomoc Polakom posiadającym kredyty we frankach w reakcji na doniesienia z tego, co dzieje się w innych krajach Europy. W Chorwacji sąd nieprawomocnie nakazał przymusowe przewalutowanie wszystkich kredytów we franku na rodzimą walutę. W Hiszpanii sąd pierwszej instancji unieważnił jeden z takich kredytów, orzekając, że jest to instrument spekulacyjny, a na Węgrzech rząd zapowiada pomoc uwięzionym we frankach. W Polsce źle spłacane kredyty hipoteczne to około 3 proc. wszystkich pożyczek tego typu. Komisja Nadzoru Bankowego zwraca jednak uwagę, że gdyby banki chciały wystawić na sprzedaż nieruchomości przejęte przez klientów nie spłacających terminowo rat, to prawdopodobnie wywołałyby załamanie na rynku nieruchomości. Obecnie z powodu wzrostu kursu franka i spadku cen mieszkań ćwierć miliona rodzin ma kredyt znacznie wyższy niż wartość ich nieruchomości. Coraz więcej jest przypadków, w których ludzie bankrutują z powodu przewalutowania ich kredytów na złotowe po wysokim kursie franka jest to automatyczna procedura w przypadku wypowiedzenia umowy kredytowej. Będzie jeszcze gorzej ponieważ proces psucia się kredytów trwa zwykle 7-8 lat. Europseł Ryszard Czarnecki nawołuje do aktywnej roli państwa w tej kwestii i wspomina o możności zlikwidowania bankowego tytułu egzekucyjnego pozwalającego łatwo windykować majątek kredytobiorcy. Paweł Szałamach z PiS proponuje wprowadzenie możliwości przewalutowania każdego kredytu we frankach na złotowy po bieżącym kursie, ale w wyznaczonym korytarzu, co pozwoliłoby zagwarantować kredytobiorcy, że jeśli frank mocno podrożeje, ten już więcej nie straci. Autor tekstu przychyla się do propozycji drugiego z proponowanych rozwiązań nie powoduje zwolnienia klientów z odpowiedzialności za podjęte kiedyś zobowiązania, ale w przypadku dalszego wzrostu kursu franka spowoduje, że bank weźmie na siebie część kosztów. Bo banki i menedżerowie żyjący z prowizji od sprzedaży też po części odpowiadają za to, że mamy dziś w Polsce 700 tys. kredytowych więźniów. Być może sugeruje dalej warto pomyśleć o frankowiczach przy okazji nowelizowania ustawy o upadłości konsumenckiej? Gazeta Wyborcza, Partnerzy instytucjonalni: Złoty partner WSPON Partner WSPON Czy to już koniec deweloperskiej smuty? Według danych GUS w lipcu deweloperzy zaczęli budowę przeszło 4,6 tys. mieszkań o blisko 46 proc. więcej niż przed rokiem. Natomiast skurczyła się liczba mieszkań objęta pozwoleniami na budowę o 31 proc. Bartosz Turek z Lion s Banku wyjaśnia, że dopiero przyszłe miesiące pokażą, czy większa liczba rozpoczętych budów to trwała tendencja. Ogromny wzrost procentowy liczby rozpoczętych inwestycji w lipcu to przede wszystkim efekt niskiej bazy. Trzeba pamiętać, że przed rokiem zmalała aktywność inwestycyjna deweloperów z uwagi na to, że w życie weszła ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. W tym numerze: Gazeta Wyborcza, Robić coś z frankiem? Dziś nie, ale... str. 1 Czy to ju koniec deweloperskiej smuty? str. 1 Komunikaty Biura WSPON str. 2 Misja Chicago 2013 str. 2 Spotkanie członków WSPON str. 2 Kalendarium szkoleń str. 2 Przegląd prasy: Rekompensaty dla Zabużan i spadkobierców str. 3 Przestępcza stołeczna reprywatyzacja str. 3 Ożywienie w Warszawie, stagnacja w Trójmieście str. 4 E-learning str. 4 Analiza zdolności kredytowej Domu Kredytowego Notus i MarketMoney.pl str. 5, 6 Raty niższe o prawie 35 procent str. 7 Szkolenia: Start w nieruchomościach str. 8 Budowanie wizerunku i savoir vivre w rozmowach biznesowych str. 8 Jak zjednywać sobie ludzi i być dla nich autorytetem? str. 8 str. 1

2 Komunikaty Biura WSPON Wciąż przyjmujemy zgłoszenia na Misję handlową do Chicago! WSPON i CAR organizują misję do Chicago po raz szósty. W grudniu 2013 roku planowana jest misja przedstawicieli CAR do Polski. Obie strony uważają wymianę doświadczeń, a przede wszystkim nawiązywanie międzynarodowych kontaktów za bardzo ważny element prowadzenia biznesu. Jesteśmy pewni, że uczestnicy VI Misji do Chicago, podobnie jak ich poprzednicy, nabiorą nowych doświadczeń, nawiążą wartościowe kontakty i wykorzystają zdobyte informacje do zawodowego rozwoju. szczegóły Kalendarium szkoleń 7-8 września września START w nieruchomościach kurs dla asystentów pośredników i agentów nieruchomości Spotkanie CZłonków WSPON Zapraszamy 27 sierpnia (wtorek), początek o godz Część I spotkanie dyskusyjne w siedzibie WSPON godz Funkcjonowanie Stowarzyszenia po 31 grudnia 2013 r.: warunki przyjmowania nowych członków stanowisko Zarządu, przedmiot działania Stowarzyszenia w oparciu o przepisy prawa analiza ustaw regulujących zasady wykonywania czynności pośrednictwa, zawierania umów, odpowiedzialności cywilnej. Eugeniusz Bandosz członek Zarządu WSPON, delegat do Komisji Prawnej PFRN. godz SWO wstępne zasady regulaminowe: prezentacja ofert, wyłączność w stosunku do umów otwartych, obowiązkowy podział prowizji. Marek Kunicki Prezes Zarządu WSPON Część II spotkanie integracyjne w restauracji FOKSAL FACTORY ul. Foksal 18, godz września 22 sierpnia Budowanie wizerunku i savoir vivre w rozmowach biznesowych Prowadzący: Dagmara Kanik-Kłoczko Jak zjednywać sobie ludzi i być dla nich autorytetem? Prowadzący: Piotr Kotulski Pierwszego drinka sponsoruje WSPON. Ze względów organizacyjnych prosimy o zwrotne potwierdzenie obecności. Szkolenia dla profesjonalistów rynku nieruchomości zapraszamy do zapoznania się z pełnym kalendarzem szkoleń str. 2

3 Rekompensaty dla Zabużan i spadkobierców Osoby, którym odmówiono rekompensaty, bo nie mieszkałył 1 września 1939 r. na terytorium RP, będą mogły wznowić postępowanie. Do marszałka Sejmu wpłynął senacki projekt nowelizacji ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP. Projekt przewiduje, że o rekompensaty będą mogły się starać osoby lub ich spadkobiercy, które na kresach wschodnich miały jedynie dodatkowe miejsce zamieszkania. Wystarczyłoby być w dniu 1 września 1939 r. obywatelem polskim i spełnić warunek posiadania miejsca zamieszkania na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu jednego z kilku przewidzianych w projekcie aktów prawnych. Z reguły osoby te kierując się przeświadczeniem, że nie spełniają warunków ustawy w ogóle nie złożyły do końca 2008 r. wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty. Jeżeli Sejm uchwali nowelizację, osoby te lub ich spadkobiercy będą miały pół roku na złożenie wniosku o wznowienie postępowania w tej sprawie. W trakcie rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym Ministerstwo Skarbu Państwa wskazywało, że łączna wartość świadczeń wypłaconych na podstawie ustawy rekompensacyjnej może wynieść ok. 4,5 mld złotych. W opinii Senatu nie da się jednak wykluczyć, że na skutek planowanej obecnie nowelizacji koszty będą wyższe. Rzeczpospolita C Przestępcza stołeczna reprywatyzacja W taki sposób dziennik określa proces zwracania warszawskich nieruchomości. Twierdzi, że prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz podejmowała decyzje o zwrocie budynków lub wypłacie odszkodowania, nie uwzględniając art.224 kodeksu cywilnego. Dotyczy on sprawy rozliczeń, a konkretnie tego, że organ obowiązany do zwrotu mienia musi uwzględnić nakłady, jakie poczynił podczas posiadania tego mienia. Tymczasem miasto oddawało nieruchomości bez odliczania nakładów, jakie przez wiele lat były ponoszone na utrzymanie i remonty. Władze stolicy załatwiły pozytywnie już 3 tys. roszczeń reprywatyzacyjnych. Dziennik Trybuna, Księgi wieczyste po nowemu Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację Ustawy o księgach wieczystych i hipotece (ma wejść w życie 1 grudnia br.), która przewiduje wprowadzenie dostępu do ksiąg przez Internet. Zasadniczym celem przedmiotowej ustawy jest faktyczna realizacja zasady jawności ksiąg wieczystych poprzez zagwarantowanie łatwego i szybkiego dostępu do księgi wieczystej przy uwzględnieniu aktualnych możliwości technicznych, w szczególności za pośrednictwem Internetu. czytamy w komunikacie. Obecnie można przeglądać księgi wieczyste w każdym sądzie rejonowym prowadzącym księgi wieczyste. Co prawda można także przeglądać księgi wieczyste prowadzone w systemie informatycznym przez Internet, ale żeby uzyskać odpis księgi wieczystej, trzeba złożyć w sądzie odpowiedni wniosek. Potem taki odpis należy odebrać osobiście lub złożyć wniosek o wysłanie go pocztą. To jedyna możliwość, aby odpis ten był traktowany jako dokument sadowy. Docelowo każdy będzie miał zagwarantowany bezpłatny dostęp do przeglądania księgi wieczystej za pośrednictwem Internetu oraz wprowadzony zostanie nowy rodzaj dokumentu wydawanego przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych wyciąg z księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym obejmującym dane ze wskazanych działów księgi wieczystej. Zmiana umożliwia też składanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosków o wydanie odpisu księgi wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej lub zaświadczenia o zamknięciu takiej księgi i samodzielnego wydrukowania przez wnioskodawcę dokumentu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wydruki te będą miały moc dokumentów wydawanych przez sąd. Kurier Szczeciński, Rejestr gruntów ma być bardziej wiarygodny Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na to, że informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków są nieaktualne i dość chaotyczne. Stąd przygotowany został projekt założeń nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego. Oprócz gruntów i budynków będzie obejmował także informacje dotyczące samodzielnych lokali. Zmienić się ma sposób wykazywania właścicieli nieruchomości państwowych i samorządowych trzeba będzie wpisywać jednostki organizacyjne lub organy administracji publicznej, które nimi władają. Przepisy doprecyzują także, jakie dokumenty powinny być przekazywane staroście przez sądy, organy administracji publicznej lub notariuszy. Przewiduje się wprowadzenie otwartych list wyliczeniowych, w których zostaną wyszczególnione rodzaje decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, aktów notarialnych i innych dokumentów, których odpisy muszą trafić do powiatu. Będą to m.in. odpisy orzeczeń w sprawach nabycia spadku, działu spadku, zniesienia współwłasności, zasiedzenia itp. Dziennik Gazeta Prawna, str. 3

4 Ożywienie w Warszawie, stagnacja w Trójmieście Pośrednicy Ober-Haus relacjonują, że pomimo wakacji zainteresowanie i, co ważne, sprzedaż nieruchomości zaczyna wzrastać. Nadal jest dużo ofert do wyboru, ale klienci szybciej i chętniej podejmują decyzje zakupowe. Jeszcze za wcześnie, by oznajmiać koniec stagnacji, ale z pewnością coś drgnęło. W Warszawie na rynku pierwotnym najbardziej poszukiwane są mieszkania 2-3 pokojowe w dobrze skomunikowanych dzielnicach. Klienci szukający na rynku wtórnym zainteresowani są przede wszystkim Mokotowem i bliską Wolą. W Krakowie jest podobnie poszukiwane są mieszkania od 30 do 50 mkw. Wzrosło zainteresowanie kupnem nieruchomości w celach inwestycyjnych. Spadła natomiast liczba transakcji w Trójmieście w porównaniu do ubiegłorocznych wakacji. Dużym zainteresowaniem w Gdańsku cieszą się mieszkania do remontu. Najtańsze mieszkania trzypokojowe można kupić poniżej 150 tys. zł., ceny kawalerk zaczynają sie od 80 tys. zł. Pośrednicy spodzieają sie tu dalszych spadków cen mieszkań. W Poznaniu rośnie liczba zainteresowanych kupnem nieruchomości w najbardziej popularnych dzielnicach (Centrum, Grunwald, Jeżyce, Nowe Miasto, Piątkowo). Widać również popyt na lokale i domy znajdujące się poza granicami miasta. W Łodzi zastój mimo obniżek cen zarówno na rynku pierwotnych, jak i wtórnym. Rzeczpospolita, Mniej lokali na etapie dziury w ziemi Obecnie klienci nie są specjalnie zainteresowani lokalami sprzedawanymi przed rozpoczęciem budowy. Maleje liczba mieszkań wprowadzanych przez deweloperów na etapie budowy. Taka forma sprzedaży rozpoczęła się w latach i była przez lata kontynuowana przez deweloperów z większym i mniejszym powodzeniem. W latach klienci mniej chętnie kupowali nieruchomości, dlatego na rynku pojawiła się pokaźna liczba gotowych do zamieszkania lokali. Jak pokazują dane Działu Badań i Analiz firmy Emmerson dla pięciu miast Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania i Gdańska ok. 12 proc. mieszkań z rynku pierwotnego jest na etapie dziury w ziemi. Rok temu było to 18 proc. Rzeczpospolita Nieruchomości, PRZYPOMINAMY Jeszcze tylko przez 8 dni można skorzystać z 20% zniżki na szkolenia e-learningowe Do 30 sierpnia br. trwa specjalna promocja wakacyjna, w ramach której proponujemy szkolenia w formie e-learningu z 20% rabatem. Oferta obejmuje następujące szkolenia: Wybrane zagadnienia wyceny nieruchomości dla zabezpieczenia wierzytelności Działki budowlane kompendium wiedzy o procedurach, projektach, adaptacjach i przepisach Podatki w obrocie nieruchomościami Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece weryfikacja stanu prawnego przedmiotu transakcji Przetwarzanie danych osobowych przez pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcę nieruchomości Zapisz się na wybrane przez siebie szkolenie Zachęcamy do zamówienia wersji DEMO szkolenia, ZAMÓW DEMO str. 4

5 Konrad Pluciński - MarketMoney.pl Michał Krajkowski Dom Kredytowy Notus Analiza zdolności kredytowej Domu Kredytowego Notus i MarketMoney.pl Wakacje z wyższą zdolnością kredytową Początek wakacji okazał się dobrym momentem na zaciągniecie kredytu hipotecznego. Trzyosobowa rodzina mogła w lipcu otrzymać kredyt o prawie 15 tysięcy złotych wyższy niż miesiąc wcześniej. Singiel o ponad 16 tysięcy. To pozwoliłoby na zakup kilku dodatkowych metrów kwadratowych mieszkania. Wszystko za sprawą wyższego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Niestety w praktyce zdolność wcale aż tak bardzo nie wzrosła. Na zdolność kredytową wpływ ma kilkanaście czynników. Zakładając, że większość z nich (np. ilość i wiek kredytobiorców, czy posiadane przez nich zobowiązania) nie ulega w przypadku naszego badania zmianie, to największy wpływ na maksymalną kwotę kredytu mają stopy procentowe, polityka banku, która najczęściej przejawia się w wysokości marż, oraz dochody kredytobiorców. Poza tym wpływać mogą rekomendacje KNF, te jednak w ostatnim czasie nie uległy zmianie nowe wytyczne mają wejść w życie dopiero w nowym roku. WIBOR 3M, który przez większość banków przyjmowany jest, jako stawka bazowa oprocentowania ustabilizował się na poziomie około 2,7% nie spowodował, więc zmiany wysokości oprocentowania. Kolejna obniżka stóp procentowych jest mało prawdopodobna, więc w najbliższym czasie nie powinien on ulegać większym wahaniom. Średnia wysokość marży w bankach w ciągu miesiąca obniżyła się zaledwie o 0,05 punktu procentowego w przypadku kredytów dla rodziny i 0,02 punktu procentowego w przypadku singla. Różnice są więc znikome i również nie wywarły żadnego wpływu na zdolność kredytową. Największe zmiany miały miejsce w przypadku dochodów. GUS opublikował, że wynagrodzenie w czerwcu wzrosło prawie o 3 procent, co w przypadku naszej rodziny daje 220 złotych miesięcznie więcej w domowym budżecie. To sprawia, że kredytobiorców stać będzie na wpłacanie wyższej raty. Przypuszczać można również, że przynajmniej część banków zdecydowała się na złagodzenie wewnętrznych regulacji dotyczących sposobu liczenia zdolności przy kredytach mieszkaniowych. Michał Krajkowski główny analityk, Dom Kredytowy Notus Ostatni miesiąc to kolejny wzrost poziomu zdolności kredytowej. Po niewielkim spadku aktualnie dostępne kwoty wzrosły o kilka procent i jest to z pewnością pozytywna informacja. W tym przypadku za wzrost zdolności kredytowej odpowiada przede wszystkim wzrost przeciętnego wynagrodzenia, dla którego jest wyliczana zdolność w przykładzie. Warto jednak zwrócić uwagę, że czas spektakularnego wzrostu dostępnych kwot już minął. W ciągu ostatniego roku była to zasługa przede wszystkim spadających stóp procentowych. Tymczasem zapowiedziany koniec cyklu obniżek stóp procentowych oznacza, że zdolność kredytowa nie będzie rosła już tak znacząco. Kolejny duży wzrost może nastąpić jednak po nowym roku, kiedy to wszystkie banki będą musiały wdrożyć Rekomendację S. Z naszych szacunków wynika, że po tej zmianie zdolność kredytowa wzrośnie o około 5-7 procent. Trzyosobowa rodzina mogła w lipcu otrzymać rekordowo wysoką kwotę. Średnia z 18 banków wyniosła ponad 420 tys. złotych, czyli prawie o 15 tysięcy więcej niż miesiąc wcześniej. Maksymalna możliwa do uzyskania kwota była jednak prawie 30 tys. złotych niższa niż w czerwcu i wyniosła 461 tys. złotych w Banku Millennium i Pekao S.A. oraz 460 tys. złotych w Banku ING. zdolność kredytowa rodziny okres zdolność kredytowa różnica wzrost marzec zł kwiecień zł zł 14 procent maj zł zł - 1 procent czerwiec zł zł - 2 procent lipiec zł zł 4 procent Opracowanie własne DK Notus i MarketMoney.pl str. 5

6 Singiel mógł otrzymać kredyt maksymalnie w wysokości 271 tys. złotych w Banku Pekao S.A. (wzrost o 8 tys. zł) i 259 tys. złotych w Banku BGŻ (wzrost aż o 27 tys. zł). Średnia zdolność we wszystkich badanych bankach wyniosła prawie 221 tys. złotych, czyli 16,5 tys. złotych więcej niż miesiąc wcześniej. zdolność kredytowa singla okres zdolność kredytowa różnica wzrost marzec zł kwiecień zł zł 11 procent maj zł zł -2 procent czerwiec zł zł -1 procent lipiec zł zł 8 procent Opracowanie własne DK Notus i MarketMoney.pl Konrad Pluciński ekspert MarketMoney.pl Z przeprowadzonej przez Narodowy Bank Polski ankiety na temat sytuacji na rynku kredytowym wynika, że w II kwartale bieżącego roku banki nieznacznie złagodziły swoją politykę udzielania kredytów mieszkaniowych. Zmiany były jednak mniejsze niż zapowiadane i towarzyszyły im podwyżki marż. Kolejne, niewielkie zmiany prowadzące do zwiększenia dostępności kredytów hipotecznych prognozowane są również w III kwartale. Przewodniczący komitetów kredytowych w 27 ankietowanych bankach spodziewają się również niewielkiego wzrostu popytu na kredyty mieszkaniowe. Nie należy się jednak większych zmian oprocentowania. Zarówno marże, jak i stawka bazowa (najczęściej WIBOR 3M) powinny się utrzymywać na obecnym poziomie. Metodologia badania Opracowanie zostało przygotowane na podstawie danych z 18 banków (Alior, BGŻ, BOŚ, BPH, BZ WBK, Credit Agricole, Deutsche Bank, Eurobank, Getin Noble, ING, Millennium, Multibank, Nordea, mbank, Pekao SA, PKO BP, Pocztowy, Raiffeisen Polbank). Wyliczenia dotyczą dwóch różnych kredytobiorców: rodziny i singla. W pierwszym przypadku do kredytu przystępuje małżeństwo mające dziecko na utrzymaniu. Kredytobiorcy mają po 35 lat; ich łączne dochody, to dwukrotność średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (7 617,26 zł brutto wg. danych za maj 2013); spłacają ratę kredytu w wysokości 300 zł mies. (kredyt gotówkowy w wysokości 5 tys. zł z oprocentowaniem 9,9 procent zaciągnięty na okres 18 miesięcy); posiadają również kartę kredytową z limitem 5 tys. zł i średnim miesięcznym wykorzystaniem limitu 1 tys. zł. Drugi kredytobiorca, to singiel w wieku 30 lat osiągający dochody w wysokości średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (3 808,63 zł brutto miesięcznie wg. danych za maj 2013). Posiada limit na karcie kredytowej w wysokości 2 tys. zł ze średnim wykorzystaniem 500 zł miesięcznie. Zdolność kredytowa została wyliczona na podstawie kalkulatorów bankowych obowiązujących w czerwcu 2013 roku, przy założeniu, że: klienci nie są klientami banku (oferta dla nowych klientów), klienci skorzystają z niskokosztowych produktów banku, takich jak konto wraz z zagwarantowaniem wpływów wynagrodzenia lub karta kredytowa, opłaty okołokredytowe nie są kredytowane, klienci posiadają 20 procent wkładu własnego i wnioskują o kredyt na 30 lat. str. 6

7 Raty niższe o prawie 35 procent Michał Krajkowski, Główny Analityk Dom Kredytowy Notus Dzięki obniżkom stóp procentowych, raty kredytów hipotecznych w złotych mogły spaść nawet o prawie 35 procent. O tyle niższa jest rata płacona dzisiaj od tej sprzed prawie 5 lat, kiedy to Wibor był ponad 2,5 razy wyższy. Ostatnie miesiące, to czas dobrych informacji dla wszystkich kredytobiorców zadłużonych w polskiej walucie. Na skutek pięciu ostatnich decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych w sumie o 225 punktów bazowych, Wibor 3 miesięczny zanotował swoje rekordowo niskie poziomy poniżej 2,70%. Oznacza to niskie oprocentowanie i znacznie niższe raty niż te płacone kilka lat temu. To właśnie Wibor jest kluczowym parametrem, obok marży, który wpływa na oprocentowanie, a w efekcie na wysokość raty. Spadającą ratę szczególne odczuwają kredytobiorcy, którzy zaciągnęli swoje kredyty w 2008 roku lub wcześniej. Prawie 5 lat temu Wibor 3 miesięczny notowany był na poziomie pond 6,85%, co przekładało się na bardzo wysokie raty kredytów złotowych. Przykładowo osoba, która zaciągnęła kredyt w styczniu 2008 roku, jesienią tego samego roku płaciła ratę wyższą od pierwotnej o ponad 10%. W październiku 2008 roku, tuż po wybuchu kryzysu hipotecznego na polskim rynku raty kredytów w złotych były najwyższe w historii. Z kolei obecnie płacimy raty najniższe. Dzięki bardzo niskim stopom procentowym rata kredytu w złotych spadła o najwyższych poziomów o prawie 35 procent. Dla przykładowego zobowiązania w wysokości 200 tysięcy złotych zaciągniętego na 30 lat, oznacza to miesięczne płatności niższe o prawie 500 złotych. Tabela 1. Zmiany wysokości raty i salda zadłużenia w okresie Założenia dla kredytu: kredyt w wysokości 200 tysięcy złotych, zaciągnięty w styczniu 2008 roku, okres spłaty 30 lat, marża kredytu w PLN 0,90 p.p. Kredyt w PLN Saldo zadłużenia Oprocentowanie Rata Data ,55% ,20% ,51% ,70% ,53% ,09% ,17% ,09% ,15% ,79% ,74% ,72% ,87% ,19% ,60% ,66% ,88% ,84% ,02% ,70% ,93% ,25% ,59% 934 Źródło: Dom Kredytowy Notus Powyższe opracowanie jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinno być traktowane, jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. W szczególności nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U.2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2005, Nr 183, poz z późn. zm.). str. 7

8 START w nieruchomościach kurs dla asystentów pośredników i agentów nieruchomości dwa weekendowe zjazdy 7-8 września i września 2013 r. Godziny zajęć: 08:00 18:30, 46 godzin edukacyjnych Prowadzący: Kadra szkoleniowa WSPON Małgorzata Bar, Piotr Jaskulski, Piotr Jezierski, Ewa Kostrzewa, Małgorzata Pakulska, Maciej Szyma, Ewa Winiczenko Doskonalenie zawodowe: 46 godzin edukacyjnych Szczegóły Budowanie wizerunku i savoir vivre w rozmowach biznesowych ( VIDEO TRENING ) 12 września 2013 r. (czwartek) Prowadząca: Dagmara Kanik-Kłoczko Szczegóły Jak zjednywać sobie ludzi i być dla nich autorytetem? 3 października 2013 r. (czwartek), godziny: Prowadzący: Piotr Kotulski Doskonalenie zawodowe: 8 godzin edukacyjnych Szczegóły str. 8

1 st ycznia 2014 r. ESTART POLSKIEGO R YNKU NIERUCHOMOŚCI CENTRUM RYNKU WTÓRNEGO. Udział w Targach potwierdziły 32 firmy należące do WSPON!

1 st ycznia 2014 r. ESTART POLSKIEGO R YNKU NIERUCHOMOŚCI CENTRUM RYNKU WTÓRNEGO. Udział w Targach potwierdziły 32 firmy należące do WSPON! 60 17 października 2013 XII Warszawska Konferencja Uczestników Rynku Nieruchomości 1 st ycznia 2014 r. ESTART POLSKIEGO R YNKU NIERUCHOMOŚCI 6 grudnia 2013, Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka (BUW), ul.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnił także, że nie istnieje możliwość WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW. W tym numerze: Pierwsze kroki w kierunku powołania

Wyjaśnił także, że nie istnieje możliwość WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW. W tym numerze: Pierwsze kroki w kierunku powołania 66 28 STYCZNIA 2014 Pierwsze kroki w kierunku powołania izby gospodarczej Pierwsze spotkanie członków WSPON w nowym roku i jednocześnie w nowym miejscu po przeprowadzce biura, miało dość burzliwy charakter.

Bardziej szczegółowo

Program seminarium naukowego Szanse młodych na własne mieszkanie

Program seminarium naukowego Szanse młodych na własne mieszkanie Program seminarium naukowego Szanse młodych na własne mieszkanie 10.00 Otwarcie seminarium Słowo wstępne - Aleksander Scheller, Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości 10.15-11.15 Analiza rynku

Bardziej szczegółowo

Raport. 2015 I kwartał. Zmiany cen nieruchomości w wybranych kategoriach. Rynek kredytów hipotecznych. Co budują deweloperzy

Raport. 2015 I kwartał. Zmiany cen nieruchomości w wybranych kategoriach. Rynek kredytów hipotecznych. Co budują deweloperzy Raport 2015 I kwartał Zmiany cen nieruchomości w wybranych kategoriach Rynek kredytów hipotecznych Co budują deweloperzy Polskie prawo budowlane, co zmienią nowe przepisy Spis treści 6 16 18 25 31 32 34

Bardziej szczegółowo

Projekty rozporządzeń w sprawie OC. pośrednika. i zarządców nieruchomości, SPOTKANIE CZŁONKÓW WSPON 26/09. 19 września 2013

Projekty rozporządzeń w sprawie OC. pośrednika. i zarządców nieruchomości, SPOTKANIE CZŁONKÓW WSPON 26/09. 19 września 2013 58 19 września 2013 Projekty rozporządzeń w sprawie OC pośrednika i zarządcy nieruchomości PROGRAM: Partnerzy instytucjonalni: SPOTKANIE CZŁONKÓW WSPON 26/09 (czwartek) CZĘŚĆ I SPOTKANIE DYSKUSYJNE W SIEDZIBIE

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ POŚREDNIKA AKCJA DRZWI OTWARTE

DZIEŃ POŚREDNIKA AKCJA DRZWI OTWARTE 68 20 LUTEGO 2014 DZIEŃ POŚREDNIKA AKCJA DRZWI OTWARTE Tak jak w ubiegłych latach, również w tym roku z okazji Dnia Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN organizuje ogólnopolską akcję DRZWI OTWARTE.

Bardziej szczegółowo

Jak skredytować budowę domu?

Jak skredytować budowę domu? Jak skredytować budowę domu? W ABC kredytów mieszkaniowych staraliśmy się znaleźć odpowiedzi na podstawowe pytania, nurtujące większość z nas w sytuacji ubiegania się o kredyt. Zasygnalizowaliśmy podstawowe

Bardziej szczegółowo

Copyright by Dom Kredytowy Notus S.A zdjęcia: Fotolia, istcok International Inc., Shutterstock, Inc. Warszawa, 2013 r.

Copyright by Dom Kredytowy Notus S.A zdjęcia: Fotolia, istcok International Inc., Shutterstock, Inc. Warszawa, 2013 r. Drogi Czytelniku, Copyright by Dom Kredytowy Notus S.A zdjęcia: Fotolia, istcok International Inc., Shutterstock, Inc. Warszawa, 2013 r. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Kredyty we frankach. Rzeczywista skala problemu dla polskiej gospodarki. Konsekwencje realizacji proponowanych rozwiązań.

Kredyty we frankach. Rzeczywista skala problemu dla polskiej gospodarki. Konsekwencje realizacji proponowanych rozwiązań. Kredyty we frankach Rzeczywista skala problemu dla polskiej gospodarki. Konsekwencje realizacji proponowanych rozwiązań. Raport opracowany pod kierownictwem dra Bohdana Wyżnikiewicza Warszawa Czerwiec

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Poradnik dla konsumenta SPIS TREŚCI SŁowniczek... 4 Wstęp... 6 Co to znaczy nadmiernie się zadłużyć?... 6 Kogo dotyczy ten problem?... 6 Problem

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 2008 A N A L I Z A W T Ó R N E G O R Y N K U N I E R U C H O M O Ś C I

PODSUMOWANIE 2008 A N A L I Z A W T Ó R N E G O R Y N K U N I E R U C H O M O Ś C I RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA A N A L I Z A W T Ó R N E G O R Y N K U N I E R U C H O M O Ś C I W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź, O L S Z T

Bardziej szczegółowo

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Poradnik klienta usług finansowych Łukasz Reksa Joanna Zaleska PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Warszawa 2012 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Ranking kredytów mieszkaniowych Gold Finance

Ranking kredytów mieszkaniowych Gold Finance Warszawa, 06.07.2010 Ranking kredytów mieszkaniowych Gold Finance Po fali zmian, jakie nastąpiły wiosną, w czerwcu sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych nieco się uspokoiła. Miniony miesiąc przyniósł

Bardziej szczegółowo

RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI

RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI WARSZAWA, KRAKÓW, GDAŃ SK, POZNAŃ, WROCŁ AW, KATOWICE, II KWARTAŁ 2007 RAPORT WWW.SZYBKO.PL I EXPANDERA 2 RAPORT WWW.SZYBKO.PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Ranking kredytów mieszkaniowych Gold Finance

Ranking kredytów mieszkaniowych Gold Finance Warszawa, 21.05.2010 Ranking kredytów mieszkaniowych Gold Finance W kwietniu i na początku maja banki znów ze zdwojoną siłą ruszyły z nowymi ofertami. Narastająca rywalizacja o klienta sprawia, że marże

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2011

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2011 10 sierpnia 2011r. INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2011 W sierpniu wejdą w życie nowe zasady programu Rodzina na Swoim. Z programu będą mogli skorzystać single. Już niebawem

Bardziej szczegółowo

RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI

RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI WARSZAWA, KRAKÓW, GDAŃ SK, POZNAŃ, WROCŁ AW, KATOWICE, Ł ÓDŹ, OLSZTYN, TORUŃ, OPOLE, BIAŁ YSTOK, LUBLIN, GDYNIA, SZCZECIN, SOPOT IV KWARTAŁ

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA KUPUJĄCYCH MIESZKANIE. czyli jak bezpiecznie kupić pierwsze M od dewelopera

PORADNIK DLA KUPUJĄCYCH MIESZKANIE. czyli jak bezpiecznie kupić pierwsze M od dewelopera PORADNIK DLA KUPUJĄCYCH MIESZKANIE czyli jak bezpiecznie kupić pierwsze M od dewelopera 1 2 Spis treści Wstęp EKSPERCI REKOMENDUJĄ...7 Rozdział 1 SZUKAMY MIESZKANIA OD CZEGO ZACZĄĆ?...9 Rozdział 2 PIERWSZA

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje sektora bankowego odnoszą się do trzech kluczowych obszarów:

Rekomendacje sektora bankowego odnoszą się do trzech kluczowych obszarów: [Wpisz tekst] Zarząd Związku Banków Polskich 15 stycznia 2010 roku przyjął Rekomendacje dotyczące działań niezbędnych dla poprawy sytuacji w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Ich realizacja ma dookreślić

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2014

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2014 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2014 Sierpień jest miesiącem, kiedy publikowane są szczegółowe dane m.in. dotyczące sytuacji na rynku kredytów hipotecznych w II kwartale

Bardziej szczegółowo

RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI

RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI WARSZAWA, KRAKÓW, GDAŃ SK, POZNAŃ, WROCŁ AW, KATOWICE I KWARTAŁ 2007 RAPORT WWW.SZYBKO.PL SPIS TREŚCI Wprowadzenie Informacje o Raporcie

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2012

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2012 9.02.2012r. INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2012 Początek Nowego Roku jak dotąd nie przyniósł spektakularnych zmian na rynku kredytów hipotecznych. Na skutek wprowadzenia nowych

Bardziej szczegółowo

1/2014maj 2014. Raport AMRON SARFiN WERSJA SKRÓCONA. Doświadczenie buduje zaufanie. Raport nr 19, data publikacji: 22 maja 2014

1/2014maj 2014. Raport AMRON SARFiN WERSJA SKRÓCONA. Doświadczenie buduje zaufanie. Raport nr 19, data publikacji: 22 maja 2014 Raport AMRON SARFiN Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości Doświadczenie buduje zaufanie 1/214maj 214 WERSJA SKRÓCONA Raport nr 19, data publikacji: 22 maja

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2015

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2015 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2015 Luty jest kolejnym miesiącem, w którym widoczne są niewielkie wahania wysokości rat kredytów hipotecznych. Zgodnie z oczekiwaniami rynku,

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych WRZESIEŃ 2014

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych WRZESIEŃ 2014 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych WRZESIEŃ 2014 Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych nadal jest stabilna. Analizując oferty bankowe możemy zauważyć jedynie systematyczny wzrost

Bardziej szczegółowo

Ranking inwestycji deweloperskich

Ranking inwestycji deweloperskich 2 Spis treści Wstęp Top trendy mieszkaniowe 2013 Mieszkaniowy obraz Polaka Jakie mieszkania budują deweloperzy? Jakich mieszkań pragną Polacy? Wojna Domowa 2013. Wyniki plebiscytu internautów Wojna Domowa

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r. 16.03.2011 r. Warszawa Opracowali: Monika Dybciak tel. 22 860 54

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych PAŹDZIERNIK 2014

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych PAŹDZIERNIK 2014 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych PAŹDZIERNIK 2014 Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych jest w pełni ustabilizowana. Potwierdzają to nie tylko niewielkie zmiany w październikowym

Bardziej szczegółowo

Spółka 2C Partners znalazła niszę na rynku nieruchomości. To szansa na odnowione kamienice i mieszkania w przystępnych cenach

Spółka 2C Partners znalazła niszę na rynku nieruchomości. To szansa na odnowione kamienice i mieszkania w przystępnych cenach Spółka 2C Partners znalazła niszę na rynku nieruchomości. To szansa na odnowione kamienice i mieszkania w przystępnych cenach Spis treści Rozdział 1 Wstęp...4 Rozdział 2 Najważniejsze fakty i liczby zawarte

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2014

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2014 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2014 Luty to już drugi miesiąc funkcjonowania rynku kredytów hipotecznych w oparciu o nowe regulacje KNF, a także możliwość zaciągania kredytów

Bardziej szczegółowo