mgr inż arch. Hanna Kurka upr. nr 162/86/Pw spec. architektoniczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "mgr inż arch. Hanna Kurka upr. nr 162/86/Pw spec. architektoniczna"

Transkrypt

1 & Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 45/ P O Z N A Ń T E L F A X N I P: TEMAT: BUDYNEK BIUROWY DLA INKUBATORA BIZNESU I NAUKI NA DZIAŁCE 813/29 I 813/30 OBRĘB GŁÓWNA ARKUSZ 29 UL. OBORNICKA 330, 330A, POZNAŃ FAZA: PROJEKT KONCEPCYJNY BRANŻA: WIELOBRANŻOWY INWESTOR: ADAM SZYSZKA PROJEKTANT : mgr inż. arch. Piotr Kostka upr. nr 114/85/Pw spec. architektoniczna mgr inż arch. Hanna Kurka upr. nr 162/86/Pw spec. architektoniczna 30 PAŹDZIERNIK 2012

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAŁĄCZNIKI 1. Decyzja o Warunkach Zabudowy nr 749/06 z dnia 21 lipca 2006r. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu 2. Opis techniczny do projektu budowlanego CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Projekt zagospodarowania terenu 1: Rzut parteru 1: Rzut piętra 1: Rzut antresoli 1: Rzut dachu 1: Przekrój A-A 1: Elewacje 1: 150 2

3 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem opracowania jest projekt budynku biurowego dla Inkubatora Biznesu i Nauki. Projektuje się budynek biurowy o wysokim standardzie ( klasa A ), charakteryzujący się wysoką jakością wykończenia i wyposażenia. 2. Podstawa opracowania 2.1 Mapa zasadnicza mapa do celów projektowych (skala 1:500) aktualna na dzień r. przyjęta do zasobów KERG /1/ Wyłoniona w etapie konkursu architektonicznego koncepcja urbanistycznoarchitektoniczna 2.3 Decyzja o Warunkach Zabudowy nr 749/06 z dnia 21 lipca 2006r. oraz Decyzja o przeniesieniu Decyzji. 3. Projekt zagospodarowania terenu 3.1 Teren inwestycji Teren inwestycji zlokalizowany jest w Poznaniu pomiędzy ulicami Obornicką, na działkach o nr ewidencyjnych 813/30 i 813/29 z arkusza mapy 3, obręb Piątkowo w Poznaniu przy ul.obornickiej 330a i Dane o terenie: Bezpośrednie otoczenie terenu stanowi od strony północnej rów melioracyjny oraz niezabudowany teren działki ogrodniczej, od południowo-wschdniej teren działki usługowohandlowej a od strony południowo-zachodniej - ulica Obornicka. 3.3 Konfiguracja terenu Teren płaski z lekkim spadkiem w stronę północną 3.4 Warunki gruntowo - wodne Warunki gruntowo - wodne ustalono w oparciu o dokumentację geotechniczną. 3.5 Klasyfikacja gruntu Działki objęte projektem zagospodarowania terenu mają przeznaczenie budowlane i nie wymagają wydania zezwolenia na ich wyłączenie z produkcji rolnej. 3.6 Istniejące zagospodarowanie Na terenie objętym projektem zagospodarowania występuje maszt z reklamą zewnętrzną - brak zabudowań 3.7 Istniejąca zieleń Na działce nie ma zieleni podlegającej inwentaryzacji, lub kolidującej z realizacją inwestycji wg. projektu. 3.8 Sieci i uzbrojenie terenu woda: według warunków technicznych podłączenia odprowadzenie ścieków: według warunków technicznych podłączenia odprowadzenie wód opadowych: według warunków technicznych podłączenia energia elektryczna: według warunków technicznych podłączenia gromadzenie odpadów: pojemniki przenośne 3.9 Dostępność komunikacyjna Dojazd do osiedla zapewniony jest istniejącym wjazdem z drogi publicznej - ul Obornickiej. Droga dojazdowa wraz z chodnikiem wg projektu drogowego modernizacji wjazdu Założenia urbanistyczne w zagospodarowaniu działki: Projektowany obiekt znajduje się w Poznaniu, przy ul. Obornickiej. Ulica ta będąca wjazdem do miasta od strony północnej, w większości zabudowana jest obiektami usługowymi. 3

4 Zaprojektowana forma budynku wynika zarówno z ukształtowania działki jak i najnowszych trendów w projektowaniu przestrzeni takich jak otwarcie wnętrz budynku na otaczającą przestrzeń, swoboda w kształtowaniu przestrzeni zależnie od potrzeb oraz jednorodność materiałowa i stylistyczna fasad przechodząca do wnętrz budynku. Obiekt to dwie przenikające się jednorodne bryły z czytelną strukturą i zdecydowanym podziałem elewacji na pełne i przeszklone. Wejście do budynku zaakcentowano w miejscu styku skrzydeł budynku, a od środka układu wyizolowano patio z widokiem na bliższą i dalszą zieleń. W projekcie wykorzystano naturalna różnice terenu pomiędzy ul. Obornicką a istniejącym terenem działki wynosząca ok m. Umożliwia to zaprojektowanie niezbędnych, a wynikających z warunków zabudowy, miejsc parkingowych pod obrysem budynku, do którego wchodzi się wtedy niewielką pochylnią lub alternatywnie paroma stopniami Tereny utwardzone, drogi Droga dojazdowa pieszojezdna z kostki brukowej betonowej wg standardu, na podbudowie betonowej. Droga na terenie (z dojazdem do trafo), ażurowa, trawnikowa na podsypce żwirowej, na podbudowie z tłucznia łamanego stabilizowanego mechanicznie. Zewnętrznych ciągi komunikacyjne + zjazd do parkingu powinny być podgrzewane przeciwśniegowo Mała architektura W wewnętrznym dziedzińcu planuje się miejsca rekreacji oraz spotkań (ławki, pergole, zadaszenia, murki, elementy oświetlenia terenu oraz inne elementy małej architektury do ustalenia w nadzorze autorskim) Ogrodzenie terenu Przewiduje ogrodzenia terenu ogrodzeniem panelowym, ażurowym o h=1,70 m Teren będzie przygotowany do ochrony i monitoringu 3.14 Śmietniki Osłona śmietnikowa murowane z cegły wapienno-piaskowej, wykończona w analogii do elementów małej architektury. Odpady gromadzone będą w pojemnikach przenośnych Zieleń projektowana Na projektowanym terenie nie występuje zieleń wysoka, podlegająca ochronie. Obecnie działkę porasta trawa oraz chwasty. Zieleń projektowana pojawi się zgodnie z projektem zieleni, na płycie garażu w formie dachu zielonego w systemie intensywnym, obsadzony krzewami i obsiany trawą oraz na terenie, teren poza zabudową obsadzony w części kompozycją z traw wysokich i niskich. 4. Bilans miejsc postojowych Dla rozważanego programu, zgodnie z Decyzja o Warunkach Zabudowy nr 749/06, minimalna wymagana ilość miejsc parkingowych wyliczona jest wg wzoru: Bilans miejsc postojowych dla biur i magazynów: min.15 x 2064,6 /1000=31 Zaprojektowano 32 miejsca parkingowe na terenie inwestycji, co spełnia wymagania decyzji. 5. Bilans powierzchni terenu Nr Nazwa powierzchni Powierzchnia ( m 2 ) Udział (%) 1 Powierzchnia działki 2338,0 100,0 2 Powierzchnia zabudowy 818,3 35,0 3 Powierzchnia utwardzona 805,3 34,4 4 Powierzchnia zieleni 714,4 30,6 6. Dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych Budynek w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych i przystosowany do pracy w tym obiekcie tych osób. 4

5 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 7. Charakterystyka budynku i układ konstrukcyjny Budynek projektuje się 2-kondygnacyjny z antresolą, na słupach, z ażurowym parkingiem, w układzie konstrukcyjnym słupowo płytowym, usztywnionym ścianami nośnymi. 8. Forma i funkcja obiektu Projektanci starali się w sposób maksymalny wykorzystać powierzchnię działki i uzyskać jak najlepsze parametry powierzchni użytkowej. Zaprojektowane rozwiązania czynią budynek ekonomiczny w budowie i eksploatacji. Szkieletowa konstrukcja budynku umożliwia dowolną aranżację wnętrz i ewentualny podział na lokale użytkowe. Elastyczny układ obiektu pozwala aranżować pomieszczenia i przystosowywać do zmieniających się potrzeb. W projekcie zminimalizowano powierzchnie przeznaczone na komunikację. Obiekt biurowy posiada maksymalnie otwartą przestrzeń stwarzającą możliwość bardzo elastycznego i różnorodnego wykorzystania zaprojektowanej powierzchni. Na najniższym poziome znajduje się otwarty parking (na terenie), parter może być zagospodarowany zarówno na przestrzeń ekspozycyjną jak i biurową, piętro wraz antresolą ma również możliwość różnorodnego wprowadzania funkcji użytkowych. Na obecnym etapie założono podział każdej kondygnacji na trzy przestrzenie biurowe + antresola i do tych lokali dostosowuje się media wraz z licznikami. Powierzchnia na poszczególnych kondygnacjach zaaranżowana jako open space za wyjątkiem szachtów instalacyjnych, toalet, kuchenek oraz wydzielonych gabinetów i salek specjalistycznych. Standard klasy A obejmuje: Podziemny parking monitorowany Wysokiej klasy materiały wykończeniowe Nowoczesną centralę klimatyzacyjną z możliwością regulacji temperatury przez użytkowników System ochrony i monitoringu (kamery zewnętrzne na terenie i na parkingu oraz zewnętrzne w obiekcie).wewnątrz zakłada się podział stref kontroli na min. 9 niezależnych obwodów (3 strefy najemców + strefa części wspólnych na parterze, 3 strefy najemców + strefa części wspólnych na piętrze oraz 1 strefa na antresoli) Czujniki ruchu i alarm przeciwłamaniowy Okablowanie strukturalne do każdej wydzielonej strefy, system sieci bezprzewodowych oraz system podtrzymania napięcia (generator prądu wraz z krótkookresowymi UPS-ami zabezpieczającymi przepięcia bez resetu komputerów i innych urządzeń elektronicznych), oddzielne gniazda elektryczne użytkowe i komputerowa (białe i czerwone) Własną centralę telefoniczną wraz 120 numerów dla biur oraz 10 dla części wspólnych, z możliwością realizowania połączeń internetowych VOP (voice over protocol) oraz video konferencji. Podwieszone sufity panelowe lub gipsowo-kartonowe z rozprowadzeniem instalacji Instalacja elektryczna z wydzielonymi obwodami użytkowymi i dla sprzętu komputerowego, podliczniki zużycia energii w każdej z wydzielonych stref z możliwością odczytu zdalnego Oświetlenie odpowiednie do pracy przy komputerze Oświetlenie wewnętrzne dekoracyjne wg wskazań projektanta Oświetlenie zewnętrzne terenu i budynku wg wskazań projektanta W budynku zainstalowane będą budki telefoniczne z systemem bezprzewodowym, głośnomówiącym (możliwość podłączenia telefonów komórkowych przez Bluetooth). Elewacje budynku proponuje się wykończyć tynkiem mineralnym, malowanym farbą silikonową (ściany pełne) na przemian z fasadami systemowymi. Dodatkowo na jednej ze ścian elewacji wkomponowany będzie nośnik wizualny LED. W poziomie parkingu zlokalizowano pomieszczenie techniczne wraz przyłączami. 5

6 9. Parametry inwestycji Powierzchnia działki wynosi 2338,0m 2 Powierzchnia zabudowy wynosząca 35 % pozwala zabudować obszar 818,3m 2 W projekcie wykorzystano maksymalnie możliwą powierzchnię do zabudowy. 10. Zestawienie powierzchni: Przyziemie 54,5 m2 (pom. techniczne) + (749 m2 powierzchnia parkingu) Parteru 718,7 m 2 Piętra 675,9 m 2 Antresola 670,0 m 2 Razem: 2 119,1 m Rozwiązania techniczno materiałowe 11.1 Konstrukcja: fundamenty stopy i ławy fundamentowe żelbetowe monolityczne wylewane na miejscu budowy w typowym deskowaniu. Z uwagi na wodę gruntową wszystkie stopy i ławy połączone będą nośną płytą posadzkowa grubości 20 cm (góra płyty i fundamentów będzie na jednym poziomie). Płyta posadzkowa betonowana będzie razem ze stopami i ławami i będzie również połączona monolitycznie ze ścianami zewnętrznymi części podziemnej. Pod fundamentami ułożony będzie chudy beton grubości 10 cm oraz izolacja przeciwwodna (bentonit lub 2xpapa asfaltowa). Pod płytą posadzkową pomiędzy stopami układana będzie na izolacji przeciwwodnej warstwa styropianu grubości 4 cm. ściany części podziemnej żelbetowe monolityczne wylewane na miejscu budowy w typowym deskowaniu, ściany części nadziemnej murowane z bloczków silikatowych wysokiej wytrzymałości klasy do min. 30 MPa i zaprawy wysokiej wytrzymałości do M15 MPa o grubości 24 cm z możliwymi lokalnymi wzmocnieniami w formie rdzeni i słupów żelbetowych w miejscu występowania znacznych sił lub alternatywne lub żelbetowe o grubości 20cm. Możliwość wystąpienia tarczownic żelbetowych monolitycznych w miejscach występowania dużych otworów w ścianach nośnych, podciągi i nadproża podciągi żelbetowe wylewane na mokro jednocześnie z płytą stropową, nadproża w ścianach murowanych prefabrykowane a przy większych rozpiętościach i siłach żelbetowe wylewane na mokro, słupy żelbetowe monolityczne wylewane na miejscu budowy w typowym deskowaniu, stropy żelbetowe monolityczne dwukierunkowo zbrojone z możliwością częściowej prefabrykacji z płyt "Filigran", nośność stropu parteru min. 750 kg/m2 stropodach płyta żelbetowa stropowa - jak stropy kondygnacji, klatka schodowa płyty i biegi schodowe żelbetowe wylewane na mokro, schody wyjściowe z antresoli na dach - stalowe posadzka parkingu kostka betonowa typu bruk gr. 8cm. konstrukcja fasad szkło w konstrukcji systemowej z możliwymi wzmocnieniami elementami stalowymi, szkło antyrefleksyjne szyb windowy żelbetowe wylewane na mokro, wylewane na miejscu budowy w typowym deskowaniu. Element antresoli tzw. fasolka w holu głównym konstrukcja nośna żelbetowa (lub stalowa) + obudowa z wręgów drewnianych ze sklejki obłożonej blachą miedzianą lub tytancynk Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne, termiczne i akustyczne: izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne: izolacja pozioma płyty/ław fundamentowych papa termozgrzewalna, 6

7 izolacja posadzki na gruncie (pomieszczenia techniczne) - papa termozgrzewalna + folia budowlana, izolacja stropu międzykondygnacyjnego folia paroizolacyjna + folia budowlana (separacja warstw), izolacja pionowa ścian fundamentowych papa x1 oraz folia kubełkowa, izolacja płyty tarasu x2 papa + folia budowlana + 2x izolacja w płynie, izolacja płyty nad parkingiem wg systemu dachu zielonego, izolacje termiczne: ścian zewnętrznych styropian EPS 70, ścian poniżej terenu styrodur, strop nad parkingiem wełna mineralna, stropodach - wełna mineralna lub styropian 100, instalacja odgromowa (miejsca styku) wełna mineralna, posadzka na gruncie (pomieszczenia techniczne) np. styropian EPS200, izolacja płyty nad garażem: wg systemu dachu zielonego np.bauder. izolacje akustyczne: stropy międzykondygnacyjne - styropian akustyczny, ściany między biurami systemowe przegrody ścienne. rozmównice telefoniczne Osłony wentylatorów na dachu wg. projektu indywidualnego, na niezależnej płycie Ściany działowe Ścianki działowe murowane z bloczków silikatowych typu silka akustyczna, 12cm, 8cm na zaprawie lub system ścanek g-k z wygłuszeniem akustycznym Ścianki działowe przeszklone systemowe przegrody ścienne 11.4 Pokrycie dachów papa termozgrzewalna (podkładowa i nawierzchniowa lub membrana PCV) w kompatybilnym systemie, fragment nad garażem podziemnym - dach zielony systemowy np. w systemie GLS Fasady i stolarka okienna Ślusarka fasadowa w konstrukcji systemowej aluminiowej lub fasada aluminiowo-szklana, U=0,8-1,0W/m2K (1,0 elewacje od strony patio z rozsuwanymi drzwiami). Od strony ulicy oraz wzdłuż wjazdu nieotwierana. Od strony patio wewnętrznego, w fasadzie okna otwierane oraz drzwi rozsuwane. Na oknach, od strony wewnętrznej, rolety w kasecie z prowadnicami w systemie umożliwiającym zasłonięcie większych powierzchni np. SYSTEM RM36, na oknach przechodzących w świetliki np. duoplisy. Kaseta ma wysokość 145 mm, prowadnice szerokość 65 mm. Roleta napędzana jest wyłącznie silnikiem elektrycznym 230V. Jako poszycie stosuje się tkaniny typu Soltis Stolarka drzwiowa wewnętrzna: Drzwi do pomieszczeń technicznych: stalowe, ościeżnica stalowa, zamek pojedynczy, o odporności ogniowej gdzie wymagana, drzwi wewnętrzne pełne z naświetlami do wysokości sufitu podwieszanego, okleinowane drewnem naturalnym Stolarka drzwiowa zewnętrzna: Drzwi wejściowe aluminiowe, przeszklone, otwierane domofonem, zamek pojedynczy, U=0,8-1,0W/m2K (budynek niskoenergetyczny), szkło antyrefleksyjne. Od strony patio drzwi rozsuwane. Brama wjazdowa na teren stalowa, rozsuwana, z napędem elektrycznym i sygnalizacją, z automatyką, kolorystyka wg. wskazanej palety RAL Wykończenie posadzek: lokale biurowe: posadzka betonowa z wykładziną dywanowa wysokiej jakości (z atestem do biur) układana na kilkuwarstwowej gąbce, wykładzina w płytkach np.firmy Shaw Contract Group seria Light Vibrant tile, o gramaturze 746g/m 2. komunikacja, klatka schodowa, kuchenki, sanitariaty: płytki ceramiczne, antypoślizgowe, V klasa ścieralności, na biegach schodowych frezowane np. firmy Saloni seria Earth 7

8 pomieszczenia techniczne: płytki gresowe, parking - kostka betonowa typu bruk Tynki wewnętrzne tynki gipsowe 1,25 cm maszynowe i tynki ciepłochronne Wykończenie ścian i sufitów lokale biurowe, klatki schodowe (ściany poza szkleniem) - malowanie farbą lateksową x 2, w kolorach pastelowych o zróżnicowanej intensywności. Kuchenki, sanitariaty, pomieszczenia techniczne płytki ceramiczne do wysokości 2m np. firmy Saloni seria Arqutitect, powyżej tynk malowany farbą odporna na wilgoć. Sufity podwieszane akustyczne z zamaskowaną konstrukcją nośną np. Ecophon Focus Balustrady i pochwyty Ze stali nierdzewnej lub stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo lub szklane z drewnianym pochwytem Parapety wewnętrzne i zewnętrzne wewnętrzne systemowe z zaślepkami, zewnętrzne blacha powlekana w kolorze fasad Wykończenie elewacji tynk mineralny cienkowarstwowy na ociepleniu plus warstwy gładkie, kolorystyka tynków elewacyjnych wg wskazanej palety farb silikonowych. Na ścianie bocznej budynku wkomponowany nośnik wizualny LED o wym. ok. 36 m Wykończenie kominów kominy ponad dachem tynkowane zakończone czapką betonową gr. 7cm lub opierzone blachą stalową powlekaną jak parapety zewnętrzne. Kominy - ocieplić na zewnątrz wełną niepalną przed otynkowaniem Winda elektryczna, dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne, z pełnym wykończeniem wnętrz (oświetlenie, panel, pochwyty ze stali nierdzewnej, wykończeniem stalowym ścian i sufitu, wykładzina posadzkowa).wymiary kabiny min. 140x220cm, szerokość drzwi min.110 cm. Projektuje się możliwość przeszklenia ściany szybu od strony holu głównego Rynny i rury spustowe system podciśnieniowy, wpusty dachowe na dachu budynku podgrzewane. Na dachu zielonym zgodne z wybranym systemem dachu zielonego Obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej lub blachy stalowej powlekanej jak parapety zewnętrzne Skrzynki pocztowe drewniane lub stalowe, zgodne z Prawem Pocztowym, malowane proszkowo wg palety RAL, wkomponowane w obudowę meblową holu Obudowa szachtów instalacyjnych szachty instalacyjne obudowane bloczkami silka gr.8 i 12 cm Szafki i drzwiczki szachtów instalacyjnych drzwi stalowe lub w obudowie stalowej malowane proszkowo wg. wskazanej palety lub okleinowane Podesty wejściowe i tarasy 8

9 podesty wejściowe i schody betonowe, wyłożone kamieniem lub płytami jak hol, taras w patio wewnętrznym drewniany impregnowany. Taras na dachu w systemie dachu odwróconego, z balustradą stalową Moduły małej architektury projektuje się zestaw modułów ( wg zdjęcia na planie rzutu i rzutu parteru ), o powierzchnia 10-15m2. W module altanki powinna być zapewniona możliwość pracy z komputerem zasięg sieci oraz oświetlenie. 11 Warunki ochrony przeciwpożarowej 11.1 Liczba kondygnacji: Budynek 2-kondygnacyjny nad parkingiem w przyziemiu, Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia MI /3/ kwalifikuje się do grupy budynków niskich /N/ Odległość od obiektów sąsiadujących Od strony południowej w odległości 10m - budynek niski, parterowy, usługowy Parametry pożarowe występujących substancji palnych: Nie przewiduje się składowania substancji palnych 11.4 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego W garażu: Qd do 500 MJ/m2. W pomieszczeniach technicznych : Qd do 500 MJ/m Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach Zgodnie z postanowieniami przepisów Rozporządzenia MSWiA /4/ - ze względu na ochronę przeciwpożarową, projektowany zespół kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III 11.6 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych: brak 11.7 Podział obiektu na strefy pożarowe Za strefę pożarową - zgodnie z postanowieniami przepisów rozporządzenia /2.3 / - uważa się powierzchnię budynku lub jego części oddzieloną od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzieleń przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej wynikającej z klasy odporności ogniowej budynku. Odrębnymi Strefami Pożarowymi jest płyta parkingu oddzielona od budynku stropem REI=120. oraz niezależny budynek biurowy Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych Poszczególne elementy kondygnacji naziemnych i podziemnych zaliczone do klasy D odporności pożarowej spełniają nw. wymagania w zakresie odporności ogniowej: główna konstrukcja nośna - R 30; konstrukcja dachu (-), konstrukcja stropów REI 30; ściany zewnętrzne EI 30, ściany wewnętrzne (-), przekrycie dachu (-), ściany wewnętrzne oddzielające od dróg komunikacji ogólnej EI 15, biegi i spoczniki schodów oraz pochylnie służące do ewakuacji R 60, strop nad garażem REI 120 9

10 11.9 Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi dalej "drogami ewakuacyjnymi". Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być zamykane drzwiami. Przejścia Długości przejść ewakuacyjnych, mierzone od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek do wyjścia na drogę ewakuacyjną nie przekracza 40 m w strefie garażu. Wysokość przejścia, drzwi lub lokalnego obniżenia na odcinku do 1,5 długości nie może być mniejsza niż 2,0 m. Dojścia Długość dojścia ewakuacyjnego nie przekracza 30 m w tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. Drzwi Drzwi na poziomie parteru otwierają się na zewnątrz zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Szerokość drzwi wyjściowych z budynków na zewnątrz min. 1,2 m. Na drogach ewakuacyjnych nie przewiduje się drzwi obrotowych i podnoszonych oraz rozsuwanych, jeżeli służą one wyłącznie do ewakuacji. Wyjścia - Konieczne jest zapewnienie co najmniej dwóch wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń: w pomieszczeniach garażu o powierzchni > 1500 m2 nie zachodzi taki przypadek. - Szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji ono służy, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0.9 m. - Szerokość użytkowa biegów i spocznika klatek schodowych powinna wynosić co najmniej: 1,2 m dla biegu; 1,5 m dla spocznika; 0,175 m- maksymalna wysokość. UWAGA!!! Połączenie garażu z zespołem biurowym wymaga zastosowania przedsionka przeciwpożarowego zamykanego 2 x drzwiami EI 30. Oświetlenie awaryjne / ewakuacyjne / oraz przeszkodowe. W garażu podziemnym i na drogach ewakuacyjnych z tego pomieszczenia oraz na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym w budynku należy zastosować oświetlenie ewakuacyjne Proponuje się zastosowanie indywidualnych opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego Minimalny czas stosowania oświetlenia dla celów ewakuacji powinien wynosić 1 h. Natężenie oświetlenia nie mniejsze niż 1,0 Lx na poziomie podłogi i powinno się pojawić w czasie nie dłuższym niż 2 sekundy po zaniku innych rodzajów oświetlenia Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej. Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany i stropy budynku, powinny być zabezpieczone pożarowo. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny być wykonane w sposób zapewniający nie rozprzestrzenianie ognia. Urządzenia piorunochronne Obiekty będą chronione przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Instalację piorunochronną należy zaprojektować zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w PN-86/E-05003/01 i PN-IEC

11 11.11 Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie dostosowanym do wymagań wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych Obiekt zaprojektowano jako bezobsługowy, nie wymaga więc Systemu Sygnalizacji Pożaru. Wyposażony będzie w standardowy sprzęt gaśniczy oraz w wyłącznik pożarowy odcinający zasilanie we wszystkich strefach technologicznych. Wewnętrzna instalacja wodociągowa Wymagany czas zasilania hydrantów wynosi 1 godzina. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalnym ciśnieniu roboczym zgodnie z PN dotyczącym konserwacji hydrantów wewnętrznych. Hydranty powinny być umieszczane przy drogach komunikacji ogólnej a w szczególności przy wejściach do garażu. Instalacja wodociągowa powinna zapewniać możliwość jednoczesnego poboru wody z dwóch sąsiednich hydrantów. Instalacja elektryczna Instalacje elektroenergetyczne należy wykonać w sposób spełniający wymogi określone dla pomieszczeń zakwalifikowanych do Kategorii Zagrożenia Ludzi. lub zagrożonych pożarem w odniesieniu do stref pożarowych PM- garaż podziemny. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu musi obejmować swym obszarem wyłączenie co najmniej jednej Strefy Pożarowej, kilku stref lub całego budynku. Wyłączniki należy szczegółowo opisać, poprzez określenie obszaru wyłączenia / np.: które strefy pożarowe lub kondygnacje budynku są wyłączone/. Sprzed wyłącznika zasilane musza być wszystkie urządzenia które muszą pracować podczas pożaru. Elementy wykonawcze instalacji bezpieczeństwa (oprawy oświetlenia awaryjnego), mogą znajdować się w strefie pożarowej lub poza nią. Kable zasilające powyższe urządzenia muszą posiadać odporność ogniową lub odpowiednią obudowę (być prowadzone w ogniochronnych obudowach). Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej powinny zapewnić ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożarowych przez wymagany czas działań urządzenie przeciwpożarowego, jednak nie krótszy niż 90 minut. UWAGA!!! Należy przewidzieć odrębne przeciwpożarowe wyłączniki prądu dla części nadziemnej i garażu podziemnego. Instalacja wentylacji oddymiania Klatka schodowa oddymiane będą klapą dymowa o klasie B Garaż otwarty, nie wymaga wyposażenia w w wentylację pożarową oddymiającą Wyposażenie w gaśnice W projektowanym budynku nie zachodzi potrzeba stosowania stałych urządzeń gaśniczych. Garaż, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia /4/ budynki wymagają wyposażenia go przed oddaniem do użytku, w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości wg poniższej zasady: jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg / lub 3 dm3/ zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 300 m2 powierzchni stref pożarowych / garaże/; maksymalna odległości z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek do najbliższej gaśnicy nie może przekroczyć 30 m, do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1m Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru ustalono w oparciu o przepis /5/ - na 20 dm3/s. 11

12 Powyższe potrzeby mogą zapewnić 2 hydranty ø 80, jeden hydrant w odległości < 75 m od projektowanego obiektu, rozmieszczone na sieci obwodowej DN 100, lub z sieci rozgałęzieniowej DN 125 lub zbiornika przeciwpożarowego o pojemności 200 m3.ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru ( 20 dcm3/s) zapewnia istniejąca sieć wodociągowa wyposażona w hydranty zewnętrzne, które zaspakajają w/w potrzeby Drogi pożarowe Do budynku jest zapewnione połączenie z drogą pożarową (ul.obornicka) utwardzonym dojściem o długości nie przekraczającej 40m. 12 Instalacje Budynek będzie wyposażony w następujące instalacje wewnętrzne Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzenie ścieków sanitarnych będzie miało miejsce przez piony kanalizacji sanitarnej oraz przewody zbiorcze prowadzone pod stropem hali garażowej, następnie sprowadzane po ścianie i wyprowadzone na zewnątrz budynku do zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. W przypadku braku możliwości odprowadzenia grawitacyjnego ścieków konieczna budowa przepompowni ścieków sanitarnych. Piony kanalizacji oraz podejścia do poszczególnych urządzeń z rur kanalizacyjnych. Każdy pion zaopatrzony w czyszczak i zakończony wywiewkami kanalizacyjnymi ponad połacią dachu. Dodatkowo czyszczaki na przewodach zbiorczych w garażu Instalacja kanalizacji deszczowej i odwodnienia odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowej w systemie podciśnieniowym przez wpusty dachowe podgrzewane i rury. Całość rozprowadzana pod stropem hali garażowej (rurociągi izolowane, zaleca się zastosowanie kabla grzejnego). Każdy pion zaopatrzony w czyszczak bezsyfonowy z przykręcaną pokrywą otworu rewizyjnego systemu. Odwodnienie dróg oraz terenów zielonych nad stropem garażu, realizowane poprzez wpusty drogowe, następnie zbierane pod stropem oraz po ścianie garażu i wyprowadzane do zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej lub cieku wodnego. Należy przewidzieć zbiornik retencyjny z możliwością wykorzystania wody deszczowej do podlewania terenów zielonych. (W przypadku braku możliwości odprowadzenia grawitacyjnego wód, konieczna będzie budowa przepompowni ścieków deszczowych) Instalacje wody zimnej i ciepłej wody użytkowej. Instalacja wody zimnej w garażu dodatkowo zabezpieczona kablem grzewczym przed przemarzaniem Kotłownia gazowa - budynek wyposażony w kotłownię gazową na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Węzeł cieplny zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym w hali garażowej budynku. Kotłownia z możliwością współpracy z kotłem na paliwo odnawialne. W proponowanym rozwiązaniu system grzewczy współpracuje z systemem klimatyzacyjnym. System wentylacji i klimatyzacji zintegrowany z układem konstrukcyjnym i przestrzennym winien zapewnić optymalne warunki mikroklimatu wewnętrznego oraz akustycznego, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonalnej i standardu poszczególnych pomieszczeń. Poprzez elastyczność systemu możliwe będzie dostosowanie parametrów do aktualnego użytkownika oraz zminimalizowane zużycie energii Instalacja wentylacji i klimatyzacji - połączona z systemem odzysku ciepła, z możliwością niezależnej pracy dedykowanych stref budynku 12.6 Instalacja centralnego ogrzewania 12.7 Instalacja elektryczna z możliwością wykorzystania energii z ogniw fotowoltaicznych Instalacja odgromowa składająca się z elementów metalowych na dachu uziemione drutem stalowym ocynkowanym, urządzenia elektryczne na dachu chronione za pomocą iglic izolowanych, 12.9 Instalacja telewizyjna 12

13 12.10 Instalacja internetowa Instalacja telefoniczna Instalacja domofonowa 13 Wyposażenie Pomieszczenia biurowe zestaw biurowy składający się z biurka lampki, fotela, krzesła biurowego, kontenera i regału/szafy oraz urządzenia telefonicznego. Zakłada się 120 stanowisk biurowych. Dla pomieszczeń administracyjnych zakłada się dodatkowo 2 stanowiska Dodatkowo na wyposażeniu będzie 45 niszczarek, 45 wieszaków oraz 15 urządzeń wielofunkcyjnych (kopiarko-drukarki). Dla pomieszczeń administracyjnych zakłada się dodatkowo 1 wieszak oraz niszczarkę i urządzenie wielofunkcyjne (kopiarko-drukarka). Każda strefa biurowa zostanie wyposażona w gniazda elektryczne z osprzętem w ilości 10/m2oraz w możliwość podłączenia do okablowania strukturalnego. Wszystkie pom. biurowe powinny mieć możliwość zaciemnienia. Kuchenki Sprzęt ruchomy AGD lodówka, zmywarka, kuchenka mikrofalowa, czajnik, ekspres do kawy, serwis kawowy, zlewozmywak oraz umeblowanie w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania kuchenki. Fasolka w holu głównym Sprzęt ruchomy AGD lodówka, czajnik, ekspres do kawy, serwis kawowy, zlewozmywak oraz umeblowanie w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania kuchenki oraz 3 stoliki z fotelikami Rozmównice Pomieszczenia wyizolowane akustycznie, z możliwością prowadzenia rozmowy telefonicznej w wersji bezprzewodowej poprzez możliwość podłączenia telefonów komórkowych przez Bluetooth (analogicznie jak urządzenie głośnomówiące w samochodzie). Hol główny - Portiernia Lada i meble recepcji wykonane z płyt MDF okleinowanych fornirem pokrytym lakierem satynowym lub laminatem (według ustaleń w czasie nadzoru autorskiego). Dodatkowe wyposażenie to krzesła i fotele robocze recepcji. Pomieszczenie monitoringu Meble portierni wykonane z płyty MDF okleinowane, identyczne z ladą recepcji, lada monitoringu zamknięta ścianami szklanymi montowanymi w profilach systemowych montowanych do sufitu i do posadzki. W pomieszczeniu monitoringu zakłada się przycisk natynapadowy Zakłada się kontrolę dostępu do każdej z wydzielonych stref, wyposażonej w alarmy. W zakresie sieci, każda z wydzielonych stref posiada swoją aktywną końcówkę sieci, umożliwiającą na włączenie. Urządzenia pasywne i aktywne w zakresie sieci bezprzewodowej Sale konferencyjne Krzesła tapicerowane. W salach znajdują się po dwie tablice do pisania 90 x 180 cm zawieszone na systemie przesuwnym, 2 ekrany 350 x 450 cm zwijane nad sufitem akustycznym, rzutnik w każdej sali umieszczony pod sufitem Dodatkowo wyposażenie każdej z salek konferencyjnych składa się zestaw komputerowy (jednostka centralna), projektora, monitor plazmowy, kamera Full HD ze statywem oraz mikrofonu kierunkowego wysokiej jakości- całość zestawiona w sposób umożliwiający prowadzenia prezentacji, ale również telekonferencji i wideokonferencji z wykorzystaniem łączy internetowych. Ściana pomiędzy salami zaprojektowana w systemie przesuwnym w okleinie z naturalnego drewna np. firmy Abopart. Możliwość zaciemnienia sal. 13

14 Laboratorium Badań nad Użytecznością i Doświadczeniami Użytkowników Kamera Full HD ze statywem wysokiej jakości oraz zestaw komputerowy oraz stół z krzesłami dla uczestników badań Laboratorium Badań nad Technologiami Multimedialnymi Kamera Full HD ze statywem wysokiej jakości oraz zestaw komputerowy oraz stół z krzesłami dla uczestników badań Pracownia Inteligentnych Technologii Codzienności Kamera Full HD ze statywem wysokiej jakości oraz zestaw komputerowy oraz stół z krzesłami dla uczestników badań Sanitariaty W umywalniach umywalki pojedyncze prostokątne np. firmy Koło Icon lub Quatro, miski ustępowe wiszące np. firmy Koło Icon lub Quatro, pisuary wiszące np. Centaurus, brodziki kwadratowe np. Pacyfik 90 firmy Koło toalety dla niepełnosprawnych - Nova Top bez barier umywalki oraz miski ustępowe wiszące. Poręcze ułatwiające obsługę toalet i umywalek. Dodatkowo sanitariaty wyposażyć w dozowniki do mydła, pojemniki na ręczniki, papiery toaletowe (duże i małe role), kosze na zużyte ręczniki i kosze metalowe zamykane, pojemniki na torebki higieniczne np. firmy Merida ze stali szlachetnej. Serwerownia Pomieszczenie klimatyzowane z normatywnymi wymaganiami dotyczącymi serwerowni. Wyposażenie serwerowni w szafy krosownicze. Olicznikowanie W zakresie instalacji elektrycznych, z dolnym centralnym odczytem. Podtrzymywanie prądu Agregat prądotwórczy, wolnostojący, działający dla potrzymania w czasie 1 godz. pracy windy, pracy komputerów oraz automatyki. 14 Wpływ inwestycji na środowisko Budowa Inkubatora biznesu i nauki przewiduje przyjęcie takich rozwiązań, które zapewniają brak oddziaływania przedsięwzięcia poza granice swojego terenu. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące jego wpływ na środowisko zostały uwzględnione w opisach branżowych. Budowa Inkubatora biznesu z drogami dojazdowymi nie spowoduje negatywnego oddziaływania obiektu na środowisko w zakresie emisji hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza. Dla odpadów związanych z utrzymaniem i obsługą obiektu, Zarządca podpisze umowy z firmami posiadającymi stosowne zezwolenia zgodnie z ustawą o odpadach na odbiór wytwarzanych odpadów. Opracował: arch. Piotr Kostka arch. Hanna Kurka 14

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie 12453 /11.0.A PW Projekt wykonawczy- Etap I- Tom I Inwestor: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sprzętowa

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji...

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : Tom 2a Część opisowa strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I Część architektoniczno-konstrukcyjna 1. Opis techniczny... 2. Elaborat

Bardziej szczegółowo

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora OPIS ROZBUDOWY 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora 2. Zawartość opracowania - opis koncepcji rozbudowy - zestawienie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA "WALDEMAR SZESZUŁA" UL. PODKOMORSKA 15, 60-326 POZNAŃ, TEL. 061 66 22 810, PRACOWNIA@SZESZULA.POZNAN.PL WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

1. ARCHITEKTURA. I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa

1. ARCHITEKTURA. I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa 1. ARCHITEKTURA I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa A-02 Rzut parteru 1:50 A-03 Rzut poddasza 1:50 A-04 Rzut połaci dachowej 1:50 A-05a Przekrój A-A 1:50 A-05b Przekrój B-B 1:50 A-05c Przekrój C-C,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja,

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA SZATNI NA ZAPLECZU STADIONU na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, Warszawa dz. Nr ew. 31/7 obręb 2-11-12 INWESTOR: PROJEKT: AUTORZY:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. :

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. : AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH STUDIO ROK ZAŁOŻENIA 1992 ` 45 064 OPOLE, ul. Kołłątaja 11/63 77 456 59 11 REGON: 530914497 http://www.arch-studio.net.pl fax 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: INWESTOR: GENERALNY PROJEKTANT: 30-149 Kraków, ul. Balicka 134 tel. (12) 661 82

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

1. Celi zakres opracowania Programem Funkcjonalno Użytkowym 1.2. Specyfikacja materiałowa wg branż 1.2.1. Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe

1. Celi zakres opracowania Programem Funkcjonalno Użytkowym 1.2. Specyfikacja materiałowa wg branż 1.2.1. Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe Innowacji polegającego na przeprowadzeniu robót budowlanych w budynku zlokalizowanym w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91A, pod potrzeby: biurowe, informacyjne, doradcze, promocyjne, konkursowe, seminaryjno-konferencyjne,

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t b u d o w l a n y

P r o j e k t b u d o w l a n y SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO... 4 1. Przedmiot i zakres opracowania... 4 2. Podstawa opracowania... 4 1. Lokalizacja i istniejący stan zagospodarowania terenu... 5 2. Warunki gruntowo-wodne...

Bardziej szczegółowo