SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZA KWIECIEŃ 2014 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZA KWIECIEŃ 2014 ROKU"

Transkrypt

1 SPRWOZDNIE Z RELIZJI ZDŃ Z KWIEIEŃ 2014 ROKU Lp G0042 Termomodernizacja Miejskiej Przychodni Tatrzańska G0043 Zakup aparatu EEG dla Miejskiej Przychodni Dąbrowa 3. G0010 Rozkwit Parku Stawy Jana P0117 Rozbudowa zaplecza socjalnego na lodowisku przy ul. ks. Popiełuszki P0123 Wymiana band na lodowisku przy ul. ks. Popiełuszki Miejska Przychodnia Tatrzańska Miejska Przychodnia Dąbrowa IV-X 2014 realizacja IV-XII 2014 realizacja IV V 2014 uzyskanie pozwolenia na budowę IV dokumentacja projektowa II-VI 2014 realizacja Zadanie zostało przekazane do realizacji Wydziałowi Gospodarki zgodnie z decyzją Pana Prezydenta Krzysztofa Piątkowskiego. W m-cu kwietniu 2014r. opracowano dokumentację techniczną aparatu EEG na podstawie ofert złożonych przez firmy oferujące tego typu sprzęt. Przygotowana została również dokumentacja SIWZ realizującą zamówienia do 30 tyś. EURO w związku z wejściem z dniem 16 kwietnia 2014r. zmian w ustawie prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostanie zamieszczone na stronie internetowej przychodni 6 lub 7 maja 2014r. i będzie obejmowało również dostawę sprzęt okulistycznego. Opracowano koncepcje zagospodarowania terenu, trwają prace projektowe. Uzyskano decyzję o realizacji celu publicznego, zlecono wykonanie projektowej Wyłoniono wykonawcę w przetargu nieograniczonym. 1 S t r o n a

2 G0058 Odmulenie zbiornika Stawy Jana L0149 Modernizacja obiektu nilana przy ul. Sobolowej 0116 Remont łazienki dziecięcej w Żłobku nr 27 L0095 Remont schroniska dla zwierząt przy ul. Marmurowej 10. S0065 Projekt Zielone ściany G0097 Sprzęt sportowy dla ZSP 9 W0131 Rozbudowa placu zabaw PM 206 Miejski Zespół Żłobków Schronisko dla zwierząt Wydział udynków i Lokali IV 2014 przygotowanie kosztorysu i wykonanie zabezpieczeń IV wybór wykonawcy i podpisanie z nim umowy, wybór inspektora nadzoru. Wykonanie projektu niecki basenu. Przetarg na wykonanie niecki i nawierzchni IV/V ogłoszenie przetargu II kwartał 2014 zakup drobnego sprzętu i akcesoriów IV 2014 realizacja prac realizacja w trybie wydatków bieżących realizacja w trybie wydatków bieżących Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową Trwają prace w stacji uzdatniania wody Ogłoszono przetarg na modernizacje budynku zaplecza. Podpisano umowę na nadzór inwestorski W dniu 23 kwietnia 2014 dokonano wyboru wykonawcy i ogłoszono wynik postępowania przetargowego. Planowane podpisanie umowy - maj 2014r. Przygotowano wykaz oraz zweryfikowano dostępność narzędzi weterynaryjnych do zapytania ofertowego. Zlecono wykonanie i emisję spotów zachęcających do adopcji oraz czipowania zwierząt. Prace wykonane i zgłoszone do odbioru - odbiór 6 maja br. (prawdopodobnie z udziałem projektodawcy ) Zadanie wykonane w 50 %. Termin zakończenia - czerwiec Wybrany wykonawca robót w trybie konkursu ofert (art. 4.8 ustawy Pzp). w formule zaprojektuj i wybuduj. Projekt wykonany. Roboty budowlane maj. 2 S t r o n a

3 P0087 Remont bramy PM 170 G0103 Zakup sprzętu sportowego PG 44 P0048 Remont Sali gimnastycznej w SP P0090 Remont w SP P0012 Modernizacja ruchu drogowego przed SP 11 W0026 Razem po lekcjach bezpłatne korepetycje szkolne ul. Pomorska 437 W 0035 Ośrodek sportoworekreacyjny zwórka W 0038 Remont szatni w SP 4- l. Piłsudskiego 101 W0041 Elewacja budynku Przedszkola Nr 137 i realizacja w trybie wydatków bieżących IV zapytanie ofertowe IV 2014 ogłoszenie przetargu IV 2014 zapytanie ofertowe IV 2014 ogłoszenie przetargu IV realizacja projektu.wybrany wykonawca robót. Roboty budowlane planowane na sierpień (nieczynne przedszkole). W przypadku małej liczby dzieci w czerwcu lub w lipcu możliwość wcześniejszej realizacji robót. Zrealizowane w całości Zmiana terminu w wyniku zwiększenia zakresu rzeczowego robót. Termin przetargu ok lipiec- Wybrano wykonawcę. robót sierpień. Zmiana terminu - Konkurs ofert maj, wynika to ze zmiany art ustawy Pzp. W trakcie przygotowania zarządzenia Prezydenta koniecznego do realizacji konkursu Zmiana terminu wykonania Zarządzenie nr 1077/W/14 z zwiększenie wydatków budżetowych na rzesz SP 4 Zmiana terminu wykonania Zarządzenie nr 1077/W/14 z zwiększenie wydatków budżetowych na rzesz SP 4 Projekt wykonany. Zgłoszono zamiar realizacji robót do Wydz. rchitektury. Przetarg - maj. robót czerwiec-sierpień. 3 S t r o n a

4 Modernizacja gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych w PM nr 123, ul. Rojna udowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Publicznym Nr 7, ul. Rojna 33 G0040, G0041 Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 41 ul. ohdanowicza, w tym modernizacja sali gimnastycznej, szkolnych sanitariatów oraz ogrodzenia G0073 Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 106, ul. stronautów 7 P0083 Modernizacja tarasu budynku oraz chodników przy Przedszkolu Miejskim Nr 173 W0112 Modernizacja ogrodzenia terenu Publicznego Gimnazjum Nr 33, ul. Janosika 136 L0206 Zajęcia pozalekcyjne rozwijające kreatywność. Warsztaty prowadzone metodą Logo-Logos lokalizacja budynek Instytutu Filozofii UŁ, ul. Kopcińskiego 16/ P0001 Montaż koszy na psie odchody IV 2014 przygotowanie III/IV 2014 zajęcia pilotażowe w jednej z łódzkich szkół IV 2014 przeprowadzenie I warsztatów dla młodzieży w Instytucie Filozofii UŁ IV/V realizacja Dokumentacja wykonana, Zapytanie ofertowe maj. Termin wykonania (zgodnie z umową) Dokumentacja wykonana. Dokumentacja wykonana. Projekt wykonany. Zgłoszono zamiar realizacji robót do Wydz. architektury. Konkurs ofert maj (wynika to ze zmiany art ustawy Pzp). robót czerwiec-sierpień. Projekt wykonany. Zgłoszono zamiar realizacji robót do Wydz. rchitektury. Przetarg maj. robót czerwiec- wrzesień Przekazano do realizacji pilotażowe zajęcia odbędą się w czerwcu Zmiana terminu realizacji wrzesień br. z powodu wyboru nowego modela kosza uzgodnionego z Panią Prezydent Hanną Zdanowską 4 S t r o n a

5 Montaż koszy na psie odchody: Plac Piastowski, Park Staromiejski, Park im.. Struga W0119 Usunięcie śmieci z lasów, łąk i innych terenów zielonych w Osiedlu Nowosolna S0007 Oświetlenie zabytkowego budynku SP1 i PG1 W0090 Modernizacja placu zabaw dla dzieci na osiedlu Stoki L0145 Utworzenie bezpłatnej, ogólno miejskiej sieci bezprzewodowego Internetu WiFi na terenie Miasta W0007 Komputeryzacja i zakup książek do bibliotek na Stokach G0069 Trener sportów plażowych na MOSiR przy ul. Rzgowskiej Wydział Informatyki Wydział Kultury Wydział Sportu IV/V realizacja IV/V 2014 ogłoszenie akcji, uprzątnięcie zebranych śmieci IV 2014-rozstrzygnięcie przetargu na projekt techniczny IV podpisanie umowy na opracowanie projektowo-kosztorysowej III/ VI prac I XII 2014 zakup księgozbioru IV 2014 Podpisanie umowy na realizację Zmiana terminu realizacji wrzesień br. z powodu wyboru nowego modela kosza uzgodnionego z Panią Prezydent Hanną Zdanowską Podpisano umowę w dniu r. W dniu odbyła się w siedzibie Miejskiego Konserwatora Zabytków prezentacja koncepcji iluminacji elewacji. Planowane podpisanie umowy na opracowanie projektowo-kosztorysowej w maju br. Rozpoczęcie realizacji prac. W kwietniu do obydwu filii na Stokach zakupiono 80 vol. książek na ogólną wartość 1.666,85 zł. Od początku roku do 30 kwietnia b.r. zakupiono 200 książek, 29 egz. audiobooków, na ogólną kwotę 6.785,65 zł co stanowi 27,1 % wykonania finansowego. Umowa została podpisana z dniem 11 kwietnia 2014 r. rozpoczyna się 2 czerwca i będzie trwała do 30 września br. 5 S t r o n a

6 37. G0088 Doposażenie jednostki OSP Łódź Wiskitno 38. L0168 Hospicjum Domowe dla dzieci L0074 adania dzieci ze szkół podstawowych i ćwiczeń rehabilitacyjno-korekcyjnych L0160 lown Toto w szpitalu lokalizacja- szpitale dziecięce 0048 Zakup elektronicznych tablic informujących o czasie przyjazdu tramwajów Wydział Zarządzania Kryzysowego i ezpieczeństwa Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych IV realizacja III-XII realizacja IV 2014 realizacja III X 2014 realizacja III VI 2014 przygotowanie i uzgodnienie projektu Zrealizowano zakup sprzętu strażackiego w ramach zawartej umowy dotacji. W dniu r. dokonano sprawdzenia realizacji oraz zakupionego sprzętu w siedzibie OSP-Wiskitno. Trwa realizacja.. Trwa realizacja.. Trwa realizacja. Przetarg wstrzymany do czasu wyłonienia wykonawcy dla nowego obszarowego systemu sterowania ruchem. Nowe tablice muszą być kompatybilne z systemem, aby mogły działać, a wskazanie w przetargu obecnego systemu wiąże się z ryzykiem, że w przypadku zmiany systemu urządzenia nie będą działać P0039 udowa parkingu rowerowego Sześciu wież S0021 Modernizacja ul. 6-go Sierpnia między al. Kościuszki a ul. Piotrkowską woonerf II VII 2014 realizacja II X 2014 realizacja w systemie zaprojektuj - wybuduj Ogłoszenie przetargu nastąpiło w kwietniu, otwarcie ofert przetargowych r. Planowane rozpoczęcie inwestycji sierpień Prace rozpoczęto r. Planowane zakończenie robót r. 6 S t r o n a

7 S0038 Wymalowanie śluz rowerowych na terenie Śródmieścia 0105 Modernizacja przystanków tramwajowych na ul. leksandrowskiej G0048 i G0125 Przejście dla pieszych na ul. ednarskiej na ul. Unickiej i ul. Dygasińskiego 0096 Rewitalizacja parku S. Żeromskiego S0063 Wyposażenie ul. Piotrkowskiej w donice z drzewami na odcinku od placu Wolności do ul. Zielonej/ul. Narutowicza 0141 Uzupełnienie szpaleru drzew przy ul. Fiołkowej Zarząd Zieleni Miejskiej Zarząd Zieleni Miejskiej Zarząd Zieleni Miejskiej IV rozstrzygnięcie przetargu IV ogłoszenie przetargu zaprojektuj-wybuduj IV realizacja IV Opracowanie projektu IV 2014 wybór wykonawcy IV 2014 realizacja prac Wymalowanie śluz rowerowych na terenie Śródmieścia nastąpi po podpisaniu umowy z wykonawcą oznakowania poziomego- do końca bm Otwarcie ofert przetargowych r. Planowane rozpoczęcie robót lipiec 2014 r. Planowane zakończenie robót r. Przetarg w trakcie opracowania w zakresie projektowej na ul. ednarską na wysokości ul. Unickiej, na wysokości ul. Dygasińskiego nie będzie realizowane. Planowane ogłoszenie przetargu - maj 2014 Opracowana dokumentacja projektowo kosztorysowa. Uzyskano brak sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych (V 2014 wybór wykonawcy) r. podpisano umowę z Wykonawcą ustawienie donic zaplanowano na pierwszą połowę maja br. Ze względu na zmniejszoną ilość donic (16 szt.), po konsultacjach, zostaną one ustawione na odc. od Placu Wolności do ul. Więckowskiego, w celu uzyskania odpowiedniego zagęszczenia drzew r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację nasadzeń. Prace zostaną wykonane zgodnie z umową do końca kwietnia br. 7 S t r o n a

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji Raport z konsultacji społecznych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, które odbyły się w dniach 06-20 marca 2014r. w Gorzowie Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO KGP-4101-01-00/2012 Nr ewid. 1/2013/P/12/051/KGP Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania!

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! WYDAWCA ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS. 8 lipca (środa) 2015 r. numer 27/1179 BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY KREDYTY GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE

Bardziej szczegółowo

wiadomości samorządowe Wesołego Alleluja

wiadomości samorządowe Wesołego Alleluja Lista wszystkich bezpłatnych programów profilaktycznych > > > strona 2 Straż miejska interweniowała w ubiegłym roku 7 tys. razy > > > strona 3 www.chorzow.eu www.facebook.com/umchorzow Wydawnictwo bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 57; 27.01.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 10.02.2015 r. w numerze: STRZEGOM Co w budżecie na rok 2015? Radni uchwalili budżet na

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

UWAGA MIESZKAŃCY! Wybory Samorządowe 2014 w Gminie Wejherowo

UWAGA MIESZKAŃCY! Wybory Samorządowe 2014 w Gminie Wejherowo MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY WEJHEROWO Nr 9 (216) Rok XIX ISSN 14-26-1472 Październik 2014 Egz. bezpłatny Uroczysta Sesja Rady Gminy Wejherowo za nami! października w hali widowiskowo sportowej w Bolszewie

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SPOSOBY OKREŚLANIA POTRZEB REMONTOWYCH ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU LUB JEGO CZĘŚCI DECYZJE ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNO REMONTOWYM OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO?

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? Łódź, jako jedno z nielicznych polskich miast, funkcjonuje jako tzw. miasto na prawach powiatu (inne nazwy

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Działaj w przestrzeni! Jak zorganizować wydarzenie w przestrzeni publicznej w Warszawie

Działaj w przestrzeni! Jak zorganizować wydarzenie w przestrzeni publicznej w Warszawie Działaj w przestrzeni! Jak zorganizować wydarzenie w przestrzeni publicznej w Warszawie ORGANIZATORKO, ORGANIZATORZE! Jednym z kluczowych etapów organizacji wydarzenia w przestrzeni publicznej jest uzyskanie

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA

STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA czerwiec 201 r. WSTĘP CEL Utrzymanie wysokiej jakości usług architekta jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego oraz uświadomienie klientowi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do umowy dzierżawy

Załącznik nr 3 do umowy dzierżawy Załącznik nr 3 do umowy dzierżawy WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI Teren dzierżawy. Obszar dzierżawy wynosi 7 700 m 2. Teren oznaczony jest na rysunku stanowiącym załącznik 1 litrami ABCD i kolorem czerwonym.

Bardziej szczegółowo

SUCHY ZBIORNIK POWODZIOWY W CENTRUM WIOSKI

SUCHY ZBIORNIK POWODZIOWY W CENTRUM WIOSKI SUCHY ZBIORNIK POWODZIOWY W CENTRUM WIOSKI Wyobraź sobie, że mieszkasz w domu, obwałowanym z trzech stron. Przychodzi wielka powódź, zamykają śluzy w zaporze. Zbiornik szybko się napełnia wodą. Wokół Twojego

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

Potrzeba prawdziwej solidarności

Potrzeba prawdziwej solidarności www.um.ciechanow.pl MIESIĘCZNIK NR 8/162 WRZESIEŃ 2005 Potrzeba prawdziwej solidarności W numerze: Wkładka prezentująca DIONIZJE i Rajd Warszawski Co się dzieje na ulicy Komunalnej Rajdy rowerowe, czyli

Bardziej szczegółowo

Fontanna już działa. Patryk Rajkowski MISTRZ EUROPY JUNIORÓW. Wielki sukces unihokeistów z radzewa. str. 21. Głosuj! www.kornik.

Fontanna już działa. Patryk Rajkowski MISTRZ EUROPY JUNIORÓW. Wielki sukces unihokeistów z radzewa. str. 21. Głosuj! www.kornik. DWUTYGODNIK * ROK XXVIII * 8 maja 2015 * NR 9 (453) *ISSN 0867-3225* BEZPŁATNY Patryk Rajkowski MISTRZ EUROPY JUNIORÓW Fontanna już działa str. 21 Foto. ŁG Wielki sukces unihokeistów z radzewa Głosuj!

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo