SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZA LIPIEC 2014 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZA LIPIEC 2014 ROKU"

Transkrypt

1 SPRWOZDNIE Z RELIZJI ZDŃ Z LIPIE 2014 ROKU Lp Numer i nazwa G0043 Zakup aparatu EEG dla Miejskiej Przychodni Dąbrowa G0039 Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup (doposażenie) w sprzęt medyczny poradni okulistycznej w Miejskiej Przychodni Dąbrowa 3. G0010 Rozkwit Parku Stawy Jana P0123 Wymiana band na lodowisku przy ul. ks. Popiełuszki G0058 Odmulenie zbiornika wodnego Stawy Jana i uporządkowanie terenu wokół niego L0149 Modernizacja obiektu nilana przy ul. Sobolowej Miejska Przychodnia Dąbrowa Miejska Przychodnia Dąbrowa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji VII 2014 zakup sprzętu VII 2014 zakup sprzętu VII/VIII 2014 realizacja VII 2014 realizacja VII 2014 rozstrzygnięcie V/VII 2014 realizacja inwestycji Zadanie zakończone i rozliczone. Zadanie zakończone i rozliczone. Ogłoszony przetarg na urządzenia skateparku, placu zabaw i urządzeń małej architektury. Na etapie końcowych uzgodnień projekt ścieżek i oświetlenia, czekamy na warunki zabudowy. andy zakupione i zamontowane. W trakcie przygotowania procedura zakupu gum do nowych boksów Wybrany wykonawca odmulania. W trakcie przygotowania projekt wykonania gabionów zatrzymujących zanieczyszczenia i nasadzeń roślinności. W trakcie przygotowania dokumentacja remontu ścieżki wzdłuż stawu Końcówka prac przy nowej stacji uzdatniania wody i przy remoncie pozostałej części budynku socjalno administracyjnego. Nastąpiło otwarcie ofert w na projekt zadaszenia niecki i uporządkowania terenu pływali obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert i przygotowanie do podpisania umowy. 1 S trona

2 Numer i nazwa 0116 Remont łazienki dziecięcej w Żłobku nr 27 L0095 Remont schroniska dla zwierząt przy ul. Marmurowej G0020 Modernizacja i rozbudowa budynku i bazy sportowej SP 51 przy ul. iołkowskiego 11a P0029 udowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy SP 26 w Łodzi (ul. Pogonowskiego 33) S0011 Otwarte wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców przy Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Sienkiewicza 88 P0032 Remont sali gimnastycznej XXXIII LO ul. Kusocińskiego 116 P0066 Zagospodarowanie i modernizacja dziedzińca wewnętrznego (patio) przy SP 6. Lokalizacja ul. Kusocińskiego 116 G0097 Sprzęt sportowy. Lokalizacja ZSP 9 w Łodzi, al. Politechniki 38 Miejski Zespół Żłobków Schronisko dla zwierząt VII/VIII 2014 zakończenie inwestycji II/III kwartał 2014 prace remontowe, zagospodarowanie terenu na wybieg dla psów, zakup wyposażenia specjalistycznego do gabinetu weterynaryjnego, zakup bud, koszy, klatek, oraz kampania informacyjna VII/VIII 2014 rozstrzygnięcie przetargów i rozpoczęcie prac inwestycyjnych VII/VIII 2014 rozpoczęcie prac inwestycyjnych VII/VIII 2014 rozpoczęcie prac inwestycyjnych VII/VIII 2014 rozpoczęcie prac inwestycyjnych VII/VIII 2014 rozpoczęcie prac inwestycyjnych VII 2014 w trakcie realizacji Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywane zakończenie VIII/2014 Wykonano prace remontowe instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniu przygotowywania karmy, rozpoczęto kampanie informacyjną dotyczącą kotów wolno żyjących, wyłoniono wykonawcę prac remontowych wybiegu i dachu kociarni, zrealizowano dostawy narzędzi do gabinetu weterynaryjnego Przetargi rozstrzygnięte, prace rozpoczęte 2 S trona

3 Numer i nazwa W0131 Rozbudowa placu zabaw PM 206 P0018 udowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy PG 24 S0008 udowa boiska wielofunkcyjnego sportowego o sztucznej nawierzchni przy SP 70 W0026 Razem po lekcjach bezpłatne korepetycje szkolne ul. Pomorska 437 W 0035 Ośrodek sportowo rekreacyjny zwórka W 0038 Remont szatni w SP 4 l. Piłsudskiego 101 W0041 Wykonanie elewacji budynku PM nr 137, ul. Grota Roweckiego Modernizacja gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych w PM nr 123, ul. Rojna udowa boiska wielofunkcyjnego przy PG nr 7, ul. Rojna 33 i VII 2014 zakończenie inwestycji VII 2014 ogłoszenie VII 2014 ogłoszenie III/XII 2014 realizacja projektu Inwestycja zakończona Przetarg ogłoszony, rozstrzygnięty, wybrany wykonawca i podpisana umowa, prace rozpoczęte Przetarg ogłoszony, rozstrzygnięty, podpisana umowa W czasie wakacji zadanie nie jest realizowane. 3 S trona

4 Numer i nazwa G0040, G0041 Modernizacja budynku Gimnazjum nr 41 ul. ohdanowicza 11, w tym modernizacja Sali gimnastycznej, szkolnych sanitariatów oraz ogrodzenia G0073 Modernizacja budynku PM nr 106, ul. stronautów 7 P0083 Modernizacja tarasu budynku oraz chodników przy PM nr 173 W0085 Zagospodarowanie terenów biologicznie czynnych, uzupełnienie brakujących urządzeń rekreacyjnosportowych. Lokalizacja rejon ul. ks. Wujaka, ul. Dostojewskiego, ul. Ćwiklińskiej W0112 Modernizacja ogrodzenia terenu PG nr 33, ul. Janosika 136 L0206 Zajęcia pozalekcyjne rozwijające kreatywność. Warsztaty prowadzone metodą Logo Logos lokalizacja budynek Instytutu Filozofii UŁ, ul. Kopcińskiego 16/18 G0020 Termomodernizacja Miejskiej Przychodni Tatrzańska P0069 Plac zabaw dla dzieci Małe Smulsko. Lokalizacja działki w obrębie P23: 103/13, 1756/5 VI 2014 ogłoszenie VII 2014 w trakcie realizacji VII 2014 przetarg na wybór wykonawcy VII 2014 uzgodnienie projektu i wybór wykonawcy placu zabaw Prace związane z remontem sanitariatów rozpoczęte. Przetarg na ogrodzenie Przetarg ogłoszony, rozstrzygnięty, umowa podpisana, prace rozpoczęte W czasie wakacji zadanie nie jest realizowane. Warsztaty zaplanowano na październik 2014 r. Dokonany został wybór wykonawcy prac, w najbliższych dnia po podpisaniu umowy z wykonawcą prac zostaną rozpoczęte prace projektowe Termin zakończenia listopad S trona

5 Numer i nazwa W0037 Park Osiedlowy. Lokalizacja teren zielony między ul. Ziemowita i ul. Dąbrówki W0073 Skatepark na Widzewie przy Lasku Widzewskim. Lokalizacja działki: 29/38, 29/28 (teren w południowej części tzw. Lasku Widzewskiego W0119 Usunięcie śmieci z lasów, łąk i innych terenów zielonych w Osiedlu Nowosolna S0007 Oświetlenie zabytkowego budynku SP1 i PG 1, ul. Sterlinga 24 L0025 Modernizacja basenu wraz z zapleczem przy SP nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 L0145 Utworzenie bezpłatnej, ogólno miejskiej sieci bezprzewodowego Internetu WiFi na terenie Miasta W0007 Komputeryzacja i zakup książek do bibliotek na Stokach Wydział Informatyki Wydział Kultury VI /VII 2014 uzgodnienie projektu i wybór wykonawcy robót VI/VII 2014 uzgodnienie projektu i wybór wykonawcy robót VII 2014 zakończenie realizacji VII 2014 podpisanie umowy z wykonawcą prac VII 2014 wystąpienie do WFOŚiGW z wnioskiem o dofinansowanie VII 2014 uruchomienie usługi I/XII 2014 zakup księgozbioru Termin zakończenia grudzień potrzeba usunięcia kolizji z wodociągiem 2.dokonanie podziałów geodezyjnych działek obecnie stanowiących pas drogowy (warunek ZDiT) Zakończone W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami i pozwoleniami uzyskiwanymi przez projektanta skorygowany został termin zawarcia umowy na roboty budowlane na dzień r. Przygotowywanie wniosku do WFOŚiGW o dofinansowanie 100% zakończenie realizacji W lipcu zakupiono 64 nowości oraz 24 audiobooki, na ogólną wartość 965,55 zł Od początku roku do 31 lipca b.r. zakupiono 522 książki, 81 egz. audiobooków, na ogólną kwotę ,76 zł co stanowi 47,3 % wykonania finansowego. 5 S trona

6 Numer i nazwa 39. G0010 Rozkwit Parku Stawy Jana G0069 Trener/instruktor sportów plażowych. Lokalizacja MOSIR, ul. Rzgowska 247. P0117 Rozbudowa zaplecza socjalnego na lodowisku przy ul. Ks. Popiełuszki P0118 Zakup sportowej modułowej nawierzchni syntetycznej na płytę Lodowiska P0068 Sportowe Smulsko boisko wielofunkcyjne. Lokalizacja działki w obrębie P23: 362/180, 362/183, 91/3, 1756/8, 96/ L0168 Hospicjum Domowe dla dzieci L0074 adania dzieci ze szkół podstawowych i ćwiczeń rehabilitacyjnokorekcyjnych L0160 lown Toto w szpitalu lokalizacjaszpitale dziecięce Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych VII/VIII 2014 realizacja VI/IX 2014 realizacja VII 2014 przetarg w trybie zamówienia publicznego VII 2014 realizacja VI 2014 zawarcie umowy na wykonanie boiska III/XII 2014 realizacja V/XII 2014 realizacja III /X 2014 realizacja Ogłoszony przetarg na urządzenia skateparku, placu zabaw i urządzeń małej architektury. Na etapie końcowych uzgodnień projekt ścieżek i oświetlenia, czekamy na warunki zabudowy. Ogłoszono konkurs ofert i wyłoniono realizatora, z którym została podpisana umowa dotacyjna. Zadanie aktualnie jest realizowane. Uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowanie do zebrania ofert na wykonanie. Nawierzchnia zakupiona i rozłożona. Obecnie trwa przygotowanie na zakup urządzenia czyszczącego nawierzchnię i sprzętu do gier na nowej nawierzchni Rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót budowlanych. Planowy termin podpisania umowy z wykonawcą Wybrany został inspektor nadzoru inwestorskiego. Zadanie jest realizowane w sposób ciągły (usługa), zgodnie z umową polega na zapewnieniu opieki pozamedycznej nad dziećmi w hospicjum stacjonarnym. Zadanie realizuje 7 zakładów opieki zdrowotnej, przebadano 2330 dzieci klas I III szkół podstawowych wady postawy stwierdzono u 76% przebadanych dzieci. Realizowane są zajęcia na dziecięcych oddziałach szpitalnych Instytutu entrum Zdrowia Matki Polki i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Łodzi przy ul. Spornej łącznie przeprowadzono 60 godz. zajęć. 6 S trona

7 Numer i nazwa 0048 Zakup elektronicznych tablic informujących o czasie przyjazdu tramwajów P0039 udowa parkingu rowerowego Sześciu wież S0021 Modernizacja ul. 6 go Sierpnia między al. Kościuszki a ul. Piotrkowską woonerf W0066 Remont drogi dojazdowej do ul. Puszkina z ul. ks. Wujaka remont parkingów, remont chodników, zmiana organizacji ruchu, wyniesione przejście dla pieszych W0080 Wymiana nawierzchni asfaltowej na ulicach: Ćwiklińskiej, Gorkiego, Gogola i ks. Wujaka 52. L0082 Łódzki rower miejski VII/IX 2014 realizacja VII 2014 zakończenie realizacji II/X 2014 realizacja w systemie zaprojektuj wybuduj VI/X 2014 realizacja Przetarg został wstrzymany do czasu wyłonienia wykonawcy dla nowego obszarowego systemu sterowania ruchem. Nowe tablice muszą być kompatybilne z systemem, aby mogły działać, a wskazanie w obecnego systemu wiąże się z ryzykiem, że w przypadku zmiany systemu urządzenia nie będą działać. 30 lipca podpisano umowę dla odc. nr 8 Trasy W Z, zatem trwają prace nad opisem przedmiotu zamówienia. W dniu r. podpisano umowę z Wykonawcą. Planowany termin wykonania prac sierpień 2014 r. Zrealizowane Została podpisana umowa z Wykonawcą. Prace rozpoczęto trwają roboty brukarskie. Planowane zakończenie prac listopad 2014 Została podpisana umowa z Wykonawcą. Prace rozpoczęto trwają roboty brukarskie. Planowane zakończenie prac listopad 2014 Trwają przygotowania do powtórzenia. 7 S trona

8 Numer i nazwa 0105 Odnowa Teofilowa :modernizacja przystanków tramwajowych na ul. leksandrowskiej 0132 Odnowa Teofilowa ezpieczna droga do przedszkola remont ul. Wiernej Rzeki P0131 Remont kładki nad torami ul. Srebrzyńska G0048 i G0125 Przejście dla pieszych na ul. ednarskiej na ul. Unickiej i ul. Dygasińskiego G0126 Ustawienie separatorów oraz ustawienie stojaków rowerowych w okolicy Szkoły Podstawowej nr 162 S0028 Przebudowa chodnika na ul. Narutowicza na odcinku od ul. Piotrkowskiej do numeru 24 VII 2014 rozpoczęcie inwestycji Prace rozpoczęto. Planowany termin zakończenia prac VII 2014 zakończenie prac Roboty zakończono dniu VII 2014 rozstrzygnięcie VI/VIII 2014 realizacja VII/VIII 2014 wykonanie Ze względu na przedłużające się uzgodnienia projektu z PKP S.., prace nie zostały rozpoczęte w lipcu ktualnie trwa procedura przetargowa na wykonanie remontu kładki. Planowane rozpoczęcie prac nastąpi we wrześniu 2014 r. W dniu r. podpisano umowę na prace projektowe w zakresie skrzyżowania ednarska/unicka. Trwają prace projektowe. Planowany termin zakończenia prac projektowych listopad 2014 W dniu r. podpisano umowę z Wykonawcą. Planowany termin wykonania prac sierpień 2014 r. Zadanie do realizacji razem z remontem ul. Narutowicza na odc. od ul. Piotrkowskiej do ul. Sienkiewicza. W trakcie opracowywania dokumentacja projektowa na remont ul. Narutowicza na odc. od ul. Piotrkowskiej do ul. Sienkiewicza. Planowany termin rozpoczęcia robót wrzesień 2014 r. Zakończenie robót S trona

9 Numer i nazwa P0056 udowa oświetlenia w Parku na Zdrowiu 0085 Poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej i komunikacyjnej (dróg i ścieżek leśnych) w Lesie Łagiewnickim Rewitalizacja parku. Mickiewicza 0050 Utworzenie parku między ul. Lutomierską i ul. Drewnowską 0098 Odnowa Teofilowa: stwórzmy nowy symbol osiedla w miejscu byłego samolotu VII 2014 opracowanie projektu i konsultacje z konserwatorem zabytków VII 2014 opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej, zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę VII 2014 opracowanie projektu i konsultacje z konserwatorem zabytków VII 2014 opracowanie dokumentacji projektowej VII 2014 wybór wykonawcy programu funkcjonalnoużytkowego Projekt opracowany i uzgodniony z konserwatorem zabytków, jeszcze w czerwcu 2014 r r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Wykonano całość zgodnie z harmonogramem. Dodatkowo w terminie do końca lipca br. wyłoniono wykonawców robót w trybie nieograniczonego i zawarto z nimi umowy Dokumentacja projektowa uzgodniona z konserwatorem zabytków, jednak całość opracowania nie została zakończona w przedłużonym terminie, tj. do r. naliczone zostaną kary umowne. Zgodnie z ustaleniami z wykonawcą projektu, będzie on opracowany i przekazany na początku sierpnia br. Dokumentacja projektowa opracowana w czerwcu br r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Program funkcjonalno użytkowy opracowany do r. Po dokonaniu rozeznania rynku na wybór wykonawcy projektu i robót budowlanych na realizację zabrakło środków w wysokości zł. Złożono wniosek o przeniesienie ww. kwoty z Rewitalizacja parku S. Żeromskiego budżet obywatelski. 9 S trona

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO?

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? Łódź, jako jedno z nielicznych polskich miast, funkcjonuje jako tzw. miasto na prawach powiatu (inne nazwy

Bardziej szczegółowo

Program Stowarzyszenia Nasz Targówek

Program Stowarzyszenia Nasz Targówek Program Stowarzyszenia Nasz Targówek Opisane poniżej przedsięwzięcia, związane ze zrównoważonym rozwojem Dzielnicy Targówek, nie są czymś nowatorskim w świetle blisko dwudziestopięcioletniej działalności

Bardziej szczegółowo

BUDŻET OBYWATELSKI - LISTA ZADAŃ DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA.

BUDŻET OBYWATELSKI - LISTA ZADAŃ DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA. BUDŻET OBYWATELSKI - LISTA ZADAŃ DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA. Lp. 1 Plac zabaw dla dzieci przy ul.sandomierskiej 160 220 000,00 220 000,00 zadanie dopuszczone do głosowania 2 Budowa ulicy Działkowej na

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich (projekty UE) Okres realizacji. Łączne nakłady finansowe

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich (projekty UE) Okres realizacji. Łączne nakłady finansowe RAZEM: 475 828 186 w tym: środki UE 364 289 272 dotacja z MFEOG 5 878 558 środki własne 105 660 356 placówek w Rzeszowie 6 896 996 w tym: środki UE 2 876 924 Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych placówek

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO KGP-4101-01-00/2012 Nr ewid. 1/2013/P/12/051/KGP Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji Raport z konsultacji społecznych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, które odbyły się w dniach 06-20 marca 2014r. w Gorzowie Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania!

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! WYDAWCA ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS. 8 lipca (środa) 2015 r. numer 27/1179 BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY KREDYTY GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 57; 27.01.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 10.02.2015 r. w numerze: STRZEGOM Co w budżecie na rok 2015? Radni uchwalili budżet na

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA

STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA czerwiec 201 r. WSTĘP CEL Utrzymanie wysokiej jakości usług architekta jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego oraz uświadomienie klientowi

Bardziej szczegółowo

UWAGA MIESZKAŃCY! Wybory Samorządowe 2014 w Gminie Wejherowo

UWAGA MIESZKAŃCY! Wybory Samorządowe 2014 w Gminie Wejherowo MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY WEJHEROWO Nr 9 (216) Rok XIX ISSN 14-26-1472 Październik 2014 Egz. bezpłatny Uroczysta Sesja Rady Gminy Wejherowo za nami! października w hali widowiskowo sportowej w Bolszewie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do umowy dzierżawy

Załącznik nr 3 do umowy dzierżawy Załącznik nr 3 do umowy dzierżawy WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI Teren dzierżawy. Obszar dzierżawy wynosi 7 700 m 2. Teren oznaczony jest na rysunku stanowiącym załącznik 1 litrami ABCD i kolorem czerwonym.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SPOSOBY OKREŚLANIA POTRZEB REMONTOWYCH ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU LUB JEGO CZĘŚCI DECYZJE ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNO REMONTOWYM OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Odnowa i rozwój wsi. Cel działania

INFORMATOR. Odnowa i rozwój wsi. Cel działania Biuro Stowarzyszenia LGD ul. Sprzymierzonych 8 74-100 Gryfino Tel. 91 41 90 891 Tel. kom. 516 196 740 Misja DIROW jako region wykorzystywania inicjatyw społecznych oraz walorów przyrodniczo -historycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. LESZNO Z ENERGIĄ XXI WIEKU Program wyborczy KWW PL18 oraz Łukasza Borowiaka, kandydata na Prezydenta Miasta Leszna.

PROGRAM WYBORCZY. LESZNO Z ENERGIĄ XXI WIEKU Program wyborczy KWW PL18 oraz Łukasza Borowiaka, kandydata na Prezydenta Miasta Leszna. PROGRAM WYBORCZY Komitet Wyborczy Wyborców PL18 Kandydat na Prezydenta Miasta Leszna Łukasz Borowiak 13 października 2014 r. LESZNO Z ENERGIĄ XXI WIEKU Program wyborczy KWW PL18 oraz Łukasza Borowiaka,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W LUBLINIE LLU-410-13/09 Nr ewid. 167/2009/P09147/LLU Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo