OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości budynków dydaktycznych i posesji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 137 i ul. Wojska Polskiego 1 Słownik CPV: Usługi sprzątania Usługi sprzątania biur i szkół oraz czyszczenia urządzeń biurowych Usługi odśnieżania Usługi usuwania oblodzeń Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości budynku dydaktycznego i posesji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej Segment A-B-C 1. Usługa będzie realizowana w systemie zmianowym: Segment A, B, C: 1) w okresie od maja do czerwca i od października do maja: a) codziennie przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: od 6: 00 do 14: 00 - minimum 3 osoby - do utrzymania czystości w budynku, od 14: 00 do 22: 00 - minimum 5 osób - do utrzymania czystości w budynku, b) w soboty i w niedziele w czasie trwania zjazdów studiów zaocznych w godzinach: od godz. od do 22: 00 minimum 3 osoby - do utrzymania czystości w budynku i prac zewnętrznych, 2) w okresie od lipca do września codziennie przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 14:00 - minimum 5 osoby - do utrzymania czystości w budynku oraz wykonania generalnych porządków. 3) codziennie przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 10:00 - minimum 1 osoba do utrzymania czystości na terenie i prac zewnętrznych, 2. Wykonawca zapewni właściwą obsadę pracowników na wszystkich zmianach oraz stały, codzienny nadzór nad pracą serwisu sprzątającego przez osobę funkcyjną firmy, kierującą pracownikami w czasie od rozpoczęcia do zakończenia pracy. Zamawiający dopuszcza, aby osoba ta jednocześnie wykonywała czynności związane ze sprzątaniem pomieszczeń. 3. Wykonawca wyznaczy do realizacji przedmiotu zamówienia osoby, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym, co zostanie potwierdzone oświadczeniem wykonawcy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany godzin pracy tj. momentu rozpoczęcia i zakończenia. 5. W przypadku, gdy pracownik odpowiedzialny za dany zakres pracy jest na zwolnieniu, urlopie lub ma wolny dzień od pracy, na jego miejsce należy zapewnić osobę, która przejmie obowiązki osoby nieobecnej. 6. Wykonawca w razie potrzeby zapewni dodatkowe osoby do prac okresowych (koszenie trawników, mycie okien, polimeryzacja podłóg, pranie foteli i krzeseł tapicerowanych, itp.). Zamawiający zastrzega sobie, żeby prace dotyczące polimeryzacji podłóg oraz prania tapicerki, były wykonywane przez osoby odpowiednio przeszkolone, przy użyciu profesjonalnego sprzętu tj. maszynami do nakładania, zgrzewanie i polerowania, odkurzaczami piorącymi. 7. W miesiącach wakacyjnych lipiec wrzesień sprzątanie będzie wykonywane w ograniczonym zakresie. Część pomieszczeń dydaktycznych, laboratoriów może być zamknięta, w zależności od grafiku Strona 1 z 8

2 zajętości sal, które są wynajmowane dla celów szkoleniowych, kulturalnych, konferencyjnych itp., przez co ulegnie zmianie ilość powierzchni do sprzątania oraz częstotliwość i rodzaj wykonywanych prac. O konieczności i zakresie prac porządkowych, Zamawiający będzie zgłaszał wg. potrzeb z dwudniowym wyprzedzeniem. Zamawiający zastrzega, że w okresie tym będą wykonywane porządki generalne, cykliczne. Ze względu na zmniejszone użytkowanie obiektu w miesiącu lipiec - wrzesień Zamawiający zastrzega możliwość zrezygnowania z codziennej usługi sprzątania wewnątrz budynku przy ul. Grunwaldzkiej 137 do ok. 60%/ powierzchni ogólnej, co związane będzie z obniżeniem obciążenia Zamawiającego za usługę sprzątania i czyszczenia obiektu za te miesiące przez Wykonawcę. 8. Porządki generalne wykonywane wewnątrz budynku w miesiącach wakacyjnych lipiec wrzesień obejmują cały zakres usług sprzątania określony przez Zamawiającego w ust. od 9 do 15 Opisu przedmiotu zamówienia. 9. Sprzątanie pomieszczeń dydaktycznych, laboratoriów, pomieszczeń biurowych, bibliotecznych, magazynu biblioteki, auli, audytoriów oraz sal senatu, przy czym wskazane laboratoria sprzątane będą pod nadzorem Zamawiającego: 1) ścieranie kurzu z mebli i parapetów wewnętrznych - codziennie, 2) usuwanie zanieczyszczeń stałych z mebli - codziennie, 3) czyszczenie powierzchni sprzętu wolnostojącego- codziennie, 4) sprzątanie oraz mycie, ociekaczy, zlewów itp. - codziennie, 5) sprzątanie oraz mycie kuchenek mikrofalowych, lodówek wg potrzeb. 1) odkurzanie wykładzin dywanowych oraz foteli (a w szczególności w auli zlokalizowanej na II piętrze i w dwóch audytoriach zlokalizowanych na I piętrze, seg. C) - po każdorazowym korzystaniu z pomieszczeń, a podczas nieużywania pomieszczeń pranie i czyszczenie foteli w razie konieczności wg wskazań użytkownika, 2) czyszczenie występujących na wykładzinach plam i intensywnych zabrudzeń - na bieżąco, 3) pranie wykładzin dywanowych przynajmniej raz w roku, a w przypadku znacznego zabrudzenia wg. potrzeb, 4) czyszczenie powierzchni podłogowych zmywalnych (zamiatanie, mycie na mokro - codziennie, froterowanie - co drugi dzień, 5) konserwacja podłóg polegająca na nałożeniu warstw akrylowych /polimerowych minimum 1 razy w roku w okresie wakacji, przerwy międzysemestralnej oraz doraźnie w razie potrzeby, 6) sprzątanie sal wykładowych i laboratoriów - codziennie, 7) czyszczenie tablic lekcyjnych - codziennie, 8) usuwanie gumy do żucia spod ławek codziennie, 9) odkurzanie listew sieci komputerowej -1 raz w tygodniu, 10) czyszczenie płytek gres na ścianach - 1 raz w tygodniu, 11) czyszczenie zlewów, umywalek, baterii w tych pomieszczeniach, w których występują urządzenia codziennie, 10. Sprzątanie pomieszczeń wentylatorowi (2 pomieszczenia) oraz węzła c.o.- pod nadzorem pracownika Zamawiającego: 1) zamiatanie i zmywanie na mokro posadzek 1 raz w tygodniu, 2) zalewanie wodą kratek ściekowych - codziennie, 11. Sprzątanie pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych: 1) czyszczenie urządzeń sanitarnych (umywalki, muszle klozetowe, pisuary, zlewy, ociekaczy, baterie, luster), w tym usuwanie kamienia - codziennie 2) sprzątanie oraz mycie kuchenek mikrofalowych, lodówek wg potrzeb. 3) mycie ścianek giszetowych i drzwi do kabin 1 raz w tygodniu, lub wg potrzeb 4) czyszczenie płytek gres na ścianach i posadzkach, w tym usuwanie kamienia 1 raz w tygodniu, 5) dezynfekcja urządzeń sanitarnych, dezynfekcja powierzchni podłóg i ścian pokrytych glazurą 1 raz w tygodniu, 6) stosowanie na bieżąco środków zapachowych, 7) czyszczenie pojemników na papier toaletowy, mydło, ręczniki papierowe- codziennie, 8) zmywanie na mokro podłóg - codziennie, 9) zalewanie wodą kratek ściekowych - codziennie, Strona 2 z 8

3 12. Sprzątanie ciągów komunikacyjnych: korytarze, klatki schodowe, winda główne + winda w bibliotece: 1) zmywanie podłóg na mokro - codziennie, 2) ścieranie kurzu z parapetów wewnętrznych 1 w tygodniu 3) czyszczenie balustrad szklanych - 1 raz w tygodniu lub wg potrzeb 4) odkurzanie i mycie poręczy i barierek odpowiednimi środkami przeznaczonymi do danego rodzaju powierzchni raz w tygodniu lub wg potrzeb 5) mechaniczne czyszczenie z froterowaniem powierzchni podłogowych zmywalnych w celu zapewnienia nienagannego wyglądu i czystości (po zakończeniu tego procesu powierzchnia powinna być jednorodna bez smug i zacieków), co drugi dzień, 6) sprzątanie: zamiatanie, zmywanie na mokro i mycie kabiny windy osobowej wraz z lustremcodziennie, 7) czyszczenie wycieraczek - codziennie, 13. Sprzątanie szatni i pomieszczeń Portierni: 1) ścieranie kurzu z mebli i parapetów wewnętrznych - codziennie, 2) zamiatanie i zmywanie na mokro podłóg - codziennie, 14. Sprzątanie pomieszczeń serwerowni (pod nadzorem Zamawiającego): 1) ścieranie kurzu z mebli i parapetów wewnętrznych - 2 razy w tygodniu, 2) czyszczenie powierzchni podłogowych, podłoga techniczna - 1 raz na kwartał, termin i rodzaj środków czyszczących należy uzgodnić należy z Zamawiającym, 3) odkurzanie listew sieci komputerowej - 2 razy w tygodniu, 4) mycie szyb w szafach serwerowych - 1 raz w miesiącu 15. Czynności ogólne dla wszystkich rodzajów pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych: 1) wynoszenie śmieci z koszy do wyznaczonych pojemników wg segregacji śmieci, wymiana worków codziennie (pojemność koszy 60l i 35l) oraz w razie potrzeby mycie pojemników. 2) ścieranie kurzu z górnych powierzchni mebli - 1 raz w miesiącu, 3) mycie wszystkich rodzajów drzwi, w tym płycinowych, stalowych oraz stolarki aluminiowej 1 raz w tygodniu, 4) mycie dwustronne okien plastikowych, fasadowych nierozkręcanych, w tym szyb, ram, uchwytów, nawietrzników, parapetów zewnętrznych - nie rzadziej niż 2 razy w roku (przerwa semestralna marzec-kwiecień, przerwa wakacyjna lipiec-sierpień) lub w terminach uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym, a w razie konieczności częściej. Przy czym okna fasadowe z zewnątrz należy myć za pomocą podnośnika, 5) czyszczenie powierzchni grzejników 1 raz w miesiącu 6) czyszczenie kratek wentylacyjnych 1 raz w miesiącu, 7) czyszczenie elementów stanowiących dekorację wnętrz budynku (np. tablice informacji wizualnej, gabloty, obrazy, itp.) - 1 raz w tygodniu, 8) mycie wszystkich wyłączników (kontaktów) - 1 raz w tygodniu, 9) czyszczenie punktów świetlnych i mycie opraw oświetleniowych - 1 raz w roku 10) czyszczenie ścian - według potrzeb, 11) obmiatanie ścian z pajęczyn - 1 raz w miesiącu 16. Sprzątanie terenu zewnętrznego wokół budynku: 1) Prace wykonywane od godziny 6:00 do godziny 10:00: a) skuteczne zamiatanie, mycie schodów, podestów, podjazdów dla osób niepełnosprawnych do progu budynków drzwi wejściowych do budynków, b) opróżnianie i mycie popielniczek na zewnątrz budynku, c) oczyszczanie z papierów, kamieni i innych nieczystości terenów zielonych i utwardzonych oraz składowanie tych nieczystości w pojemnikach na śmieci, d) opróżnianie zewnętrznych koszy na śmieci (w razie potrzeby mycie pojemników) i wynoszenie nieczystości do kontenerów wskazanych przez Zamawiającego wg segregacji śmieci,. 2) Prace wykonywane dwa razy na miesiąc od godziny 6:00 do godziny 10:00: Strona 3 z 8

4 a) Koszenie trawy i podkaszanie z wygrabianiem skoszonej trawy wykonywane 2 razy w miesiącu w okresie od maja do września. Przy instalacjach deszczowych należy zwrócić szczególną uwagę, aby skoszona trawa nie dostawała się do studzienek deszczowych, b) Koszenie trawy i podkaszanie winno być wykonywane przy użyciu odpowiednich maszyn ogrodniczych, w możliwie krótkim czasie, wg harmonogramu ustalonego wcześniej z administracją obiektów, c) Grabienie liści wykonywane 2 razy w miesiącu w okresie od października do listopada. d) Skoszoną trawę, zgrabione liście Wykonawca będzie zbierał w worki na bioodpady i składował w wyznaczonym miejscu przez Zamawiającego. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie worki na bioodpady zgodnie z obowiązującymi przepisami w ilości pozwalającej wykonać niniejsze zamówienia. 3) Prace w ramach akcji zima wykonywane będą w zależności od panujących warunków atmosferycznych w okresie październik kwiecień, od godziny 6:00 do godziny 10:00: a) skuteczne usuwanie śniegu i gołoledzi z wejść do budynku tzn. schodów, podestów, podjazdów dla osób niepełnosprawnych do progu budynków drzwi wejściowych do budynków, b) skuteczne posypywanie wejść do budynku mieszanką piaskowo-solną z przewagą piasku (zakup mieszanki na koszt Wykonawcy) w sposób przeciwdziałający poślizgom na bieżąco wg potrzeb. 17. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) zamykania, po zakończeniu prac, okien i drzwi do sprzątanych pomieszczeń, 2) wyłączania świateł, zakręcania punktów czerpania wody, 3) zgłaszanie i przekazywanie na portiernię następujących faktów i zdarzeń natychmiast po ich ujawnieniu zauważonych podczas wykonywania usługi; a) rzeczy znalezionych, np. pozostawionych przez studentów, wykładowców lub innych osób mogących korzystać z pomieszczeń. b) zagubienie kluczy do pomieszczeń, c) niedopałki papierosów w koszach na śmieci, d) pozostawienie włączonych urządzeń elektrycznych, e) awarie elektryczne i wszelkie oznaki nieszczelności urządzeń c.o. i wodno-kanalizacyjnych, f) usterek np. zniszczenia sprzętu, dewastacje, brak gąbek do ścierania tablic, brak kredy. g) wszystkie inne istotne fakty i zdarzenia, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo sprzątanego obiektu. 18. Zamawiający określa następujące rodzaje i ilości szacunkowe elementów i powierzchni podlegających usłudze: Nazwa Segment AB Ilość Segmen t C Ilość RAZEM Segm A-B-C: ilość Uwagi Okna 234 szt. 66 szt. 300szt. Zgodnie z zestawieniem stolarki Okna fasadowe 423 m m2 Zgodnie z zestawieniem stolarki Parapety 234 szt. 66 szt. 300 szt. Zgodnie z zestawieniem stolarki Pisuary 6 szt. 9 szt. 15 szt. Muszle 25 szt. 21 szt. 46 szt. Umywalki 37 szt. 30 szt. 67 szt. Zlewy i baseny ze stali nierdzewnej 6 szt. 7 szt. 13 szt. Lustra 15 szt. 12 szt. 27 szt. Fotele 600 szt. 600 szt. Tarkett (PCV) m 2 800m m2 Zgodnie z zestawieniem Wykładziny dywanowe 995 m m m2 Zgodnie z zestawieniem Gres - ściany 500 m 2 244m m2 Gres - podłogi m m m2 Zgodnie z zestawieniem Podłogi betonowe i żywiczne 122 m2 465 m m2 Zgodnie z zestawieniem Strona 4 z 8

5 zmywalne Drzwi do pomieszczeń 152 szt. 56 szt. 208 szt. Zgodnie z zestawieniem stolarki Drzwi przeszklone - stolarka 24 szt. 18 szt. 42 szt. Zgodnie z zestawieniem stolarki aluminiowa Klatki schodowe - gres m m m2 Zgodnie z zestawieniem przeszklone balustrady klatki klatka Łącznik pomiędzy segm. A-C (przeszklony) Teren zewnętrzny Działka Nr 685/1: Dojścia do budynku, chodniki (polbruk+płyty betonowe) Parking przy segm. A-B beton Parking przy segm.c płyty ażurowe Droga dojazdowa - asfalt Trawniki - do koszenia Nr 684/5 i 684/6 (działki wyspowe ): Teren do sprzątania 1x/tydzień + 2x/rok w sezonie podkoszenie CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA schodowe 49,50 m 2 - gres 49,50 m2 Zgodnie z zestawieniem + przeszklenie zgodnie z zestawieniem stolarki 1.818,73 m ,74 m ,50 m ,98 m ,40 m ,00 m2 Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości budynku dydaktycznego i posesji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Wojska Polskiego 1 1. Usługa będzie realizowana w systemie zmianowym: 1) w okresie od maja do czerwca i od października do maja: a) codziennie przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: od 6:00 do 14:00 - minimum 1 osoba - do utrzymania czystości w budynku i do prac zewnętrznych, przy czym prace te będą wykonywane codziennie od 6:00 do 10:00 od 14:00 do 22:00 - minimum 3 osoby - do utrzymania czystości w budynku b) w soboty i w niedziele w czasie trwania zjazdów studiów zaocznych w godzinach: od godz. 18:00 22:00 minimum 2 osoby - do utrzymania czystości w budynku i prac zewnętrznych 2) w okresie od lipca do września: a) codziennie przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: od 6:00 do 14:00 - minimum 2 osoby - do utrzymania czystości w budynku, do prac zewnętrznych przy czym prace zewnętrzne będą wykonywane codziennie od 6:00 do 10:00 oraz wykonania generalnych porządków. 2. Wykonawca zapewni właściwą obsadę pracowników na wszystkich zmianach oraz stały, codzienny nadzór nad pracą serwisu sprzątającego przez osobę funkcyjną firmy, kierującą pracownikami w czasie od rozpoczęcia do zakończenia pracy. Zamawiający dopuszcza, aby osoba ta jednocześnie wykonywała czynności związane ze sprzątaniem pomieszczeń. 3. Wykonawca wyznaczy do realizacji przedmiotu zamówienia osoby, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym, co zostanie potwierdzone oświadczeniem wykonawcy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany godzin pracy tj. momentu rozpoczęcia i zakończenia. 5. W przypadku, gdy pracownik odpowiedzialny za dany zakres pracy jest na zwolnieniu, urlopie lub ma wolny dzień od pracy, na jego miejsce należy zapewnić osobę, która przejmie obowiązki osoby nieobecnej. 6. Wykonawca w razie potrzeby zapewni dodatkowe osoby do prac okresowych (koszenie trawników, mycie okien, polimeryzacja podłóg, pranie foteli i krzeseł tapicerowanych, itp.). Zamawiający zastrzega sobie, żeby prace dotyczące polimeryzacji podłóg oraz prania tapicerki, były wykonywane przez osoby Strona 5 z 8

6 odpowiednio przeszkolone, przy użyciu profesjonalnego sprzętu tj. maszynami do nakładania, zgrzewanie i polerowania, odkurzaczami piorącymi. 7. W miesiącach wakacyjnych lipiec wrzesień sprzątanie będzie wykonywane w ograniczonym zakresie. Część pomieszczeń dydaktycznych, laboratoriów może być zamknięta, w zależności od grafiku zajętości sal, które są wynajmowane dla celów szkoleniowych, kulturalnych, konferencyjnych itp., przez co ulegnie zmianie ilość powierzchni do sprzątania oraz częstotliwość i rodzaj wykonywanych prac. O konieczności i zakresie prac porządkowych, Zamawiający będzie zgłaszał wg. potrzeb z dwudniowym wyprzedzeniem. Zamawiający zastrzega, że w okresie tym będą wykonywane porządki generalne, cykliczne. Ze względu na zmniejszone użytkowanie obiektu w miesiącu lipiec - wrzesień Zamawiający zastrzega możliwość zrezygnowania z codziennej usługi sprzątania wewnątrz budynku przy ul. Wojska Polskiego 1 ok. 40% powierzchni ogólnej, co związane będzie z obniżeniem obciążenia Zamawiającego za usługę sprzątania i czyszczenia obiektu za te miesiące przez Wykonawcę. 8. Porządki generalne wykonywane wewnątrz budynku w miesiącach wakacyjnych lipiec wrzesień obejmują cały zakres usług sprzątania określony przez Zamawiającego w ust. od 9 do 14 Opisu przedmiotu zamówienia. 9. Sprzątanie pomieszczeń dydaktycznych, pomieszczeń biurowych oraz sal senatu: 1) ścieranie kurzu z mebli i parapetów wewnętrznych - codziennie, 2) usuwanie zanieczyszczeń stałych z mebli - codziennie, 3) czyszczenie powierzchni sprzętu wolnostojącego- codziennie, 4) sprzątanie oraz mycie, ociekaczy, zlewów itp. - codziennie, 5) sprzątanie oraz mycie kuchenek mikrofalowych, lodówek wg potrzeb. 6) odkurzanie wykładzin dywanowych - codziennie, 7) czyszczenie występujących na wykładzinach plam i intensywnych zabrudzeń - na bieżąco, 8) pranie wykładzin dywanowych przynajmniej raz w roku, a w przypadku znacznego zabrudzenia wg. potrzeb, 9) czyszczenie powierzchni podłogowych zmywalnych (zamiatanie, mycie na mokro - codziennie, froterowanie - co drugi dzień, 10) konserwacja podłóg polegająca na nałożeniu warstw akrylowych /polimerowych minimum 1 raz w roku w okresie wakacji, oraz doraźnie w razie potrzeby, 11) sprzątanie sal wykładowych - codziennie, 12) czyszczenie tablic lekcyjnych - codziennie, 13) usuwanie gumy do żucia spod ławek codziennie, 14) odkurzanie listew sieci komputerowej -1 raz w tygodniu, 15) czyszczenie płytek gres na ścianach - 1 raz w tygodniu, 10. Sprzątanie pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych: 1) czyszczenie urządzeń sanitarnych (umywalki, muszle klozetowe, pisuary, zlewy, ociekaczy, baterie, luster), w tym usuwanie kamienia - codziennie 2) sprzątanie oraz mycie kuchenek mikrofalowych, lodówek wg potrzeb. 3) mycie ścianek giszetowych i drzwi do kabin 1 raz w tygodniu lub wg potrzeb, 4) czyszczenie płytek gres na ścianach i posadzkach, w tym usuwanie kamienia 1 raz w tygodniu, 5) dezynfekcja urządzeń sanitarnych, dezynfekcja powierzchni podłóg i ścian pokrytych glazurą 1 raz w tygodniu, 6) stosowanie na bieżąco środków zapachowych, 7) czyszczenie pojemników na papier toaletowy, mydło, ręczniki papierowe- codziennie, 8) zmywanie na mokro podłóg - codziennie, 9) zalewanie wodą kratek ściekowych - codziennie, 11. Sprzątanie ciągów komunikacyjnych: korytarze, klatki schodowe, winda główne + winda w bibliotece: 1) zmywanie podłóg na mokro - codziennie, 2) ścieranie kurzu z parapetów wewnętrznych 1 w tygodniu 3) czyszczenie balustrad szklanych - 1 raz w tygodniu lub wg potrzeb 4) odkurzanie i mycie poręczy i barierek odpowiednimi środkami przeznaczonymi do danego rodzaju powierzchni raz w tygodniu lub wg potrzeb Strona 6 z 8

7 5) mechaniczne czyszczenie z froterowaniem powierzchni podłogowych zmywalnych w celu zapewnienia nienagannego wyglądu i czystości (po zakończeniu tego procesu powierzchnia powinna być jednorodna bez smug i zacieków), co drugi dzień, 6) sprzątanie: zamiatanie, zmywanie na mokro i mycie kabiny windy osobowej wraz z lustremcodziennie, 7) czyszczenie wycieraczek - codziennie, 12. Sprzątanie szatni i pomieszczeń Portierni: 1) ścieranie kurzu z mebli i parapetów wewnętrznych - codziennie, 2) zamiatanie i zmywanie na mokro podłóg - codziennie, 13. Sprzątanie pomieszczeń serwerowni (pod nadzorem): 1) ścieranie kurzu z mebli i parapetów wewnętrznych - 2 razy w tygodniu, 2) czyszczenie powierzchni podłogowych, podłoga techniczna - 1 raz na kwartał, termin i rodzaj środków czyszczących należy uzgodnić należy z Zamawiającym, 3) odkurzanie listew sieci komputerowej - 2 razy w tygodniu, 4) mycie szyb w szafach serwerowych - 1 raz w miesiącu 14. Czynności ogólne dla wszystkich rodzajów pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych: 1) wynoszenie śmieci z koszy do wyznaczonych pojemników wg segregacji śmieci, wymiana worków codziennie (pojemność koszy 60l i 35l) oraz w razie potrzeby mycie pojemników. 2) ścieranie kurzu z górnych powierzchni mebli - 1 raz w miesiącu, 3) mycie wszystkich rodzajów drzwi, w tym płycinowych, stalowych oraz stolarki aluminiowej 1 raz w tygodniu, 4) mycie dwustronne okien plastikowych, fasadowych nierozkręcanych, w tym szyb, ram, uchwytów, nawietrzników, parapetów zewnętrznych - nie rzadziej niż 2 razy w roku (przerwa semestralna, marzec-kwiecień, przerwa wakacyjna, lipiec-sierpień) lub w terminach uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym, a w razie konieczności częściej. 5) czyszczenie powierzchni grzejników 1 raz w miesiącu 6) czyszczenie kratek wentylacyjnych 1 raz w miesiącu, 7) czyszczenie elementów stanowiących dekorację wnętrz budynku (np. tablice informacji wizualnej, gabloty, obrazy, itp.) - 1 raz w tygodniu, 8) mycie wszystkich wyłączników (kontaktów) - 1 raz w tygodniu, 9) czyszczenie punktów świetlnych i mycie opraw oświetleniowych - 1 raz w roku 10) czyszczenie ścian - według potrzeb, 11) obmiatanie ścian z pajęczyn - 1 raz w miesiącu, 15. Sprzątanie terenu zewnętrznego wokół budynku terenu zewnętrznego 1) Prace wykonywane od godziny 6:00 do godziny 10:00: a) skuteczne zamiatanie, mycie schodów, podestów, podjazdów dla osób niepełnosprawnych do progu budynków drzwi wejściowych do budynków, b) opróżnianie i mycie popielniczek na zewnątrz budynku, c) oczyszczanie z papierów, kamieni i innych nieczystości terenów zielonych i utwardzonych oraz składowanie tych nieczystości w pojemnikach na śmieci, d) opróżnianie zewnętrznych koszy na śmieci (w razie potrzeby mycie pojemników) i wynoszenie nieczystości do kontenerów wskazanych przez Zamawiającego. 2) Prace wykonywane dwa razy na miesiąc od godziny 6:00 do godziny 10:00: a) Koszenie trawy i podkaszanie z wygrabianiem skoszonej trawy wykonywane 2 razy w miesiącu w okresie od maja do września. Przy instalacjach deszczowych należy zwrócić szczególną uwagę, aby skoszona trawa nie dostawała się do studzienek deszczowych, b) Koszenie trawy i podkaszanie winno być wykonywane przy użyciu odpowiednich maszyn ogrodniczych, w możliwie krótkim czasie, wg harmonogramu ustalonego wcześniej z administracją obiektów, c) Grabienie liści wykonywane 2 razy w miesiącu w okresie od października do listopada. d) Skoszoną trawę, zgrabione liście Wykonawca będzie zbierał w worki na bioodpady i składował w wyznaczonym miejscu przez Zamawiającego. Wykonawca zabezpiecza we Strona 7 z 8

8 własnym zakresie worki na bioodpady zgodnie z obowiązującymi przepisami w ilości pozwalającej wykonać niniejsze zamówienia. 3) Prace w ramach akcji zima wykonywane będą w zależności od panujących atmosferycznych w okresie październik kwiecień, od godziny 6:00 do godziny 10:00: a) skuteczne usuwanie śniegu i gołoledzi z wejść do budynku tzn. schodów, podestów, podjazdów dla osób niepełnosprawnych do progu budynków drzwi wejściowych do budynków, b) skuteczne posypywanie wejść do budynku mieszanką piaskowo-solną z przewagą piasku (zakup mieszanki na koszt Wykonawcy) w sposób przeciwdziałający poślizgom na bieżąco wg potrzeb. 16. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) zamykania, po zakończeniu prac, okien i drzwi do sprzątanych pomieszczeń, 2) wyłączania świateł, zakręcania punktów czerpania wody, 3) zgłaszanie i przekazywanie na portiernię następujących faktów i zdarzeń natychmiast po ich ujawnieniu zauważonych podczas wykonywania usługi; a) rzeczy znalezionych, np. pozostawionych przez studentów, wykładowców lub innych osób mogących korzystać z pomieszczeń. b) zagubienie kluczy do pomieszczeń, c) niedopałki papierosów w koszach na śmieci, d) pozostawienie włączonych urządzeń elektrycznych, e) awarie elektryczne i wszelkie oznaki nieszczelności urządzeń c.o. i wodno-kanalizacyjnych, f) usterek np. zniszczenia sprzętu, dewastacje, brak gąbek do ścierania tablic, brak kredy. g) wszystkie inne istotne fakty i zdarzenia, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo sprzątanego obiektu. 17. Zamawiający określa następujące rodzaje i ilości szacunkowe elementów i powierzchni podlegających usłudze: Nazwa Ilość/jedn. miary Uwagi Okna 188 szt. Parapety 188 szt. Pisuary 18 szt. Muszle 40 szt. Umywalki 40 szt. Lustra 22 szt. Terakota 199 m 2 Gres -ściany 611 m 2 Tarkett 552,50 m 2 Zgodnie z zestawieniem Wykładziny 825,90 m 2 Zgodnie z zestawieniem Gres -posadzki 2264,86 m 2 Zgodnie z zestawieniem Podłogi techniczne 66,30 m 2 Zgodnie z zestawieniem Winda - PCV 4 m 2 Zgodnie z zestawieniem beton 14,50 m 2 Zgodnie z zestawieniem Drzwi płycinowe 179 szt. Drzwi przeszklone - stolarka 12 szt. aluminiowa Teren zewnętrzny: Trawniki - cz.pwsz 1.003,10 m2 Łącznie trawniki 1.003,10 m2 Parking - cz.pwsz: Kostka Polbruk 582,98 m2 Kostka naturalna 546,66 m2 Powierzchnia betonowa 200,20 m2 Asfalt 291,77 m2 Łącznie teren utwardzony 1.621,61 m2 Strona 8 z 8

Projekt Umowy Usługi nr /2013r.

Projekt Umowy Usługi nr /2013r. Projekt Umowy Usługi nr /2013r. Zawarta w dniu... roku pomiędzy: Państwową WyŜszą Szkołą Zawodową w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, REGON: 170711628, NIP: 578-24-90-793, zwaną w treści

Bardziej szczegółowo

I. Dotyczy sprzątania pomieszczeń Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawa, ul. Lindleya 4

I. Dotyczy sprzątania pomieszczeń Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawa, ul. Lindleya 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ Zakres usługi obejmuje kompleksowe sprzątanie, zmywanie środkami dezynfekcyjnymi powierzchni poradni, zakładów, gabinetów lekarskich, wc, sprzątanie holi,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7

Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7 Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania

Bardziej szczegółowo

MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy)

MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) LOKALIZACJA BUDYNKU- PRZEMYŚL, UL. WODNA 13 (powierzchnia uŝytkowa i biurowa ogółem 630,02 m²) Lp. Rodzaj czynności do wykonania MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) Częstotliwość usług w miesiącu (ilość

Bardziej szczegółowo

w razie potrzeby w razie potrzeby oświetleniowych 17. odkurzenie żaluzji i wertikali 1 18. mycie żaluzji 2 19. mycie paneli sufitowych 2

w razie potrzeby w razie potrzeby oświetleniowych 17. odkurzenie żaluzji i wertikali 1 18. mycie żaluzji 2 19. mycie paneli sufitowych 2 Dodatek nr 4 do SIWZ znak sprawy WA-900-/04. POMIESZCZENIA BIUROWE, SALE KONFERENCYJNE,. opróżnianie koszy na śmieci,. opróżnianie pojemników niszczarek papieru wraz z wyniesieniem makulatury do wska-

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPL/04/PN/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ i do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości pomieszczeń w budynku SPL dla

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. na świadczenie usługi sprzątania obiektu przy ul. Uniwersyteckiej 2/4 w Łodzi zwana dalej Umową

Umowa nr.. na świadczenie usługi sprzątania obiektu przy ul. Uniwersyteckiej 2/4 w Łodzi zwana dalej Umową Postępowanie znak: 2015/GAZ/SP Załącznik nr 8 do SIWZ Umowa nr.. na świadczenie usługi sprzątania obiektu przy ul. Uniwersyteckiej 2/4 w Łodzi zwana dalej Umową zawarta dnia... w Łodzi pomiędzy: 1. Polską

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości z uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni w obiektach szpitala, transportu

Bardziej szczegółowo

kompleksową usługę sprzątania o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp

kompleksową usługę sprzątania o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksową usługę sprzątania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl Warszawa: Sprzątanie pomieszczeń biurowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Numer ogłoszenia: 293094-2014; data zamieszczenia: 03.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOSCI, HIGIENY,

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena. oraz terenu przyległego CPV 90919200-4 CPV 90620000-9

Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena. oraz terenu przyległego CPV 90919200-4 CPV 90620000-9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena oraz terenu przyległego CPV 90919200-4 CPV 90620000-9 1 NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Hala Gdańsk - Sopot Spółką

Bardziej szczegółowo

I. CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNE 1. Obsługa administracyjna i eksploatacyjna zasobów lokalowych oraz najemców 1. Codzienne odbieranie korespondencji w

I. CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNE 1. Obsługa administracyjna i eksploatacyjna zasobów lokalowych oraz najemców 1. Codzienne odbieranie korespondencji w I. CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNE 1. Obsługa administracyjna i eksploatacyjna zasobów lokalowych oraz najemców 1. Codzienne odbieranie korespondencji w siedzibie Zamawiającego oraz dostarczanie poprzez wrzucenie

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena. oraz utrzymanie zimowe obiektu i terenu przyległego CPV 90620000-9, 90919200-4

Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena. oraz utrzymanie zimowe obiektu i terenu przyległego CPV 90620000-9, 90919200-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena oraz utrzymanie zimowe obiektu i terenu przyległego CPV 90620000-9, 90919200-4 1 1. SPIS TREŚCI. 1. Nazwa (firma) oraz

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr postępowania: OG/322/71/2013

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym 26-607 Radom, ul.

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym 26-607 Radom, ul. SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym 26-607 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala (48) 332-45-00 Izba Przyjęć(48) 332-23-06, 332-47-18

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 grudnia 2012 r. Załącznik do Zarządzenia nr 207/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 31 grudnia 2013r. ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

WYMOGI SPRZĄTANIA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH

WYMOGI SPRZĄTANIA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH WYMOGI SPRZĄTANIA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH I. Zakres sprzątania: A. Wykaz pomieszczeń: a. sale chorych, b. gabinety zabiegowe i sale opatrunkowe, c. gabinety ordynatorów i lekarskie, d. dyŝurki pielęgniarek,

Bardziej szczegółowo

Zakres czynności wykonywanych w ramach usługi: Zarządzanie i administrowanie nieruchomością Poznań, Saperska 32B,C

Zakres czynności wykonywanych w ramach usługi: Zarządzanie i administrowanie nieruchomością Poznań, Saperska 32B,C Zakres czynności wykonywanych w ramach usługi: Zarządzanie i administrowanie nieruchomością Poznań, Saperska 32B,C 1. Reprezentowanie Właściciela nieruchomości (SPÓŁKA) : a. reprezentowanie SPÓŁKI przed

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku 1. Zespół Szkół Licealnych w Czersku działa na podstawie następujących aktów prawnych:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Zarządzenie Rektora nr 38/2012 z 1.12.2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Rozdział 1 Postanowienia i przepisy ogólne 1 1. Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl Załącznik nr 1 do SIWZ. (Załącznik nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozdział I - RAMOWY ZAKRES KONSERWACJI

Bardziej szczegółowo

I. Zakres obowiązków na stanowisku WOŹNA ODDZIAŁOWA. Stanowisko pracy podlega bezpośrednio Dyrektorowi i Kierownikowi Gospodarczemu.

I. Zakres obowiązków na stanowisku WOŹNA ODDZIAŁOWA. Stanowisko pracy podlega bezpośrednio Dyrektorowi i Kierownikowi Gospodarczemu. SPIS TREŚCI Załącznik nr 5 do Statutu Przedszkola Integracyjnego nr 247 z dnia I. Zakres obowiązków na stanowisku WOŹNA ODDZIAŁOWA...1 II. Zakres obowiązków na stanowisku ROBOTNIK DO PRAC CIĘŻKICH...2

Bardziej szczegółowo

ᆇ卧 ᆇ卧 Ł ᆇ卧Ł ᆇ卧ᆇ卧 ᖷ哷ᆇ卧 ane wᖷ哷ᖷ哷ępneᆇ卧 1.1.Inwestor Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowi Mazowieckiej, Ul. Podstoczysko 24a. 1.2.Adres: Istniejący budynek Szkoły w Lubiejewie, ul. Słoneczna 4, 07-300 Ostrów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy obiektu położonego w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A; 03-830 Warszawa. Rozdział I. Dane techniczne obiektu. Kompleks sądowy powstał w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.petlazulawska.info/index.html@p=29.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.petlazulawska.info/index.html@p=29. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.petlazulawska.info/index.html@p=29.html Elbląg: Pełnienie funkcji Operatora infrastruktury powstałej

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie ADRES: Leszno, ul. Bolesława Chrobrego 3 Ark. mapy 17 działka 88/1; 88/3; 88/6; 88/7; 88/5;

Bardziej szczegółowo

Regulamin. porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej Agat. w Złotoryi

Regulamin. porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej Agat. w Złotoryi Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa jest organizacją zrzeszającą członków w celu zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych oraz innych potrzeb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WARSZAWSKIEGO CENTRUM EXPO XXI

REGULAMIN WARSZAWSKIEGO CENTRUM EXPO XXI REGULAMIN WARSZAWSKIEGO CENTRUM EXPO XXI WPROWADZENIE Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie Warszawskiego Centrum EXPO XXI, dalej zwanym Regulaminem, mają znaczenie określone Umową Najmu oraz Ogólnymi

Bardziej szczegółowo