OG/328/2013 Katowice, dn r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OG/328/2013 Katowice, dn. 5.03.2013r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ"

Transkrypt

1 OG/328/2013 Katowice, dn r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego według Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego Dostawy fabrycznie nowych maszyn i urządzeń elektrycznych dla wskazanych jednostek organizacyjnych Spółki z podziałem na 5 części tj: Część 1 dostawa urządzeń do usuwania zanieczyszczeń (CPV: , ) Część 2 dostawa zespołu prądotwórczego (CPV: ) Część 3 dostawa silnika elektrycznego (CPV: ) Część 4 dostawa zgrzewarki doczołowej (CPV: ) Część 5 dostawa urządzenia do wykrywania metali (CPV: ) Działając zgodnie z postanowieniami Rozdz. VI p.2 SIWZ Zamawiający informuje, Ŝe otrzymał zapytania, na które udziela następujących wyjaśnień: Pytanie nr 1: Dotyczy części I dostawa urządzeń do usuwania zanieczyszczeń. Czy zamawiający dopuszcza złoŝenie oferty na urządzenie innych producentów, niŝ wymienienie w SIWZ przy zachowaniu parametrów określonych przez Zamawiającego?. Pytanie nr 2: Zwracam się z prośbą o dopuszczenie parametrów jakie posiada proponowane przez nas urządzenie firmy Karcer,model BD 51/40 Cep z zasilaniem sieciowym, a które nieznacznie (na korzyść proponowanego przez nas modelu) odbiegającą od parametrów przewidzianych w części 1 przetargu. Wnoszę o wykreślenie z SIWZ nazwy własnej urządzenia Pytanie nr 3: Proszę o informację czy dla części 1 dostawa urządzeń do usuwania zanieczyszczeń moŝna przedstawić ofertę częściową na jedno z wymienionych urządzeń: -Zmywarko- szorowarka elektryczna do podłóg Comac ABILA 50 E -Myjka wysokociśnieniowa na gorącą wodę mod.karcher HDS-E 8/ KW Wyjaśnienie ad 1: Tak. Zamawiający dopuszcza złoŝenie oferty(w zakresie części I) na urządzenia innych producentów nie wymienionych w SIWZ przy zachowaniu parametrów nie gorszych niŝ określone przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania urządzenia innego producenta do oferty naleŝy załączyć kartę charakterystyki proponowanego urządzenia. Wyjaśnienie ad 2: Zamawiający dopuszcza złoŝenie oferty (w zakresie części I) na urządzenie o parametrach nie gorszych niŝ określone przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania urządzeń o parametrach nie gorszych niŝ określone przez Zamawiającego do oferty naleŝy załączyć kartę charakterystyki proponowanego urządzenia. Wyjaśnienia ad.3 Postępowanie zostało podzielone na części zgodnie z SIWZ. część 1 obejmuje dostawę urządzeń do usuwania zanieczyszczeń. Wykonawca winien złoŝyć ofertę na część 1 obejmującą dwie pozycje wyszczególnione w SIWZ

2 4.Ponadto zgodnie z VI p.3 SIWZ, Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób: w formularzu ofertowym w tabeli dot. części 1 oraz we wzorze umowy dot. części 1 w miejsce: L.P 1. Zmywarko-szorowarka elektryczna do podłóg Comac ABILA 50E, szer czyszczenia 500mm, szer ssawy 755 mm, zbiornik detergentów 30l, zbiornik zanieczyszczeń 40l, masa 70 kg nap 230V, kabel zasil.15m 2. Myjka wysokociśnieniowa na gorącą wodę mod. Karcher HDS-E 8/ KW - napięcie 400V - wydajność tłoczenia: l/h - ciśnienie /3-16 bar/mpa - maksymalna temperatura 85 0 C - moc przyłącza 28,5kW - cięŝar: 112kg - zbiornik na detergent: 20l Wpisuje się tabelę: L.P 1. Zmywarko-szorowarka elektryczna do podłóg : szer czyszczenia 500mm, szer ssawy 755 mm, zbiornik detergentów 30l, zbiornik zanieczyszczeń 40l, masa 70 kg nap 230V, kabel zasil.15m Marka.. Producent 2. Myjka wysokociśnieniowa na gorącą wodę : - napięcie 400V - wydajność tłoczenia: l/h - ciśnienie /3-16 bar/mpa - maksymalna temperatura 85 0 C - moc przyłącza 28,5kW - cięŝar: 112kg - zbiornik na detergent: 20l Marka.. Producent 5.Na podstawie postanowień Rozdz. VI p.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający 2

3 informuje, Ŝe zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób: Rozdz. VII p.2 SIWZ otrzymuje brzmienie: Termin wniesienia wadium upływa dnia r. godz W Rozdz. X p.2 SIWZ wykreśla się treść: Termin składania ofert upływa dnia r. o godz jednocześnie wpisując treść: Termin składania ofert upływa dnia r. o godz W Rozdz. X p.3 SIWZ wykreśla się treść: Zamawiający otworzy oferty w: Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów Spółka Akcyjna, Katowice, ul. Wojewódzka 19, w dniu r. o godz. 9:30. jednocześnie wpisując treść: Zamawiający otworzy oferty w: Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów Spółka Akcyjna, Katowice, ul. Wojewódzka 19, w dniu r. o godz. 9:30. k/o: OG zał: Formularz Ofertowy uwzględniający modyfikację Wzór umowy uwzględniający modyfikację 3

4 Załącznik nr 1do SIWZ... (pieczęć firmowa wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na: WYKONAWCA:... (pełna nazwa firmy) (adres firmy)... (telefon)... (fax)... NIP..., REGON... Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na: Dostawy fabrycznie nowych maszyn i urządzeń elektrycznych dla wskazanych jednostek organizacyjnych Spółki z podziałem na pięć części tj: Część 1 dostawa urządzeń do usuwania zanieczyszczeń (CPV: , ) Część 2 dostawa zespołu prądotwórczego (CPV: ) Część 3 dostawa silnika elektrycznego (CPV: ) Część 4 dostawa zgrzewarki doczołowej (CPV: ) Część 5 dostawa urządzenia do wykrywania metali (CPV: ) II Spełniając warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składamy ofertę wykonania przedmiotu zamówienia tj. na Część 1 dostawa urządzeń do usuwania zanieczyszczeń a) wartość oferty: zł słownie...zł słownie (zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty) w tym : 4

5 L.P 1. Zmywarko-szorowarka elektryczna do podłóg : szer czyszczenia 500mm, szer ssawy 755 mm, zbiornik detergentów 30l, zbiornik zanieczyszczeń 40l, masa 70 kg nap 230V, kabel zasil.15m Marka.. Producent 2. Myjka wysokociśnieniowa na gorącą wodę : - napięcie 400V - wydajność tłoczenia: l/h - ciśnienie /3-16 bar/mpa - maksymalna temperatura 85 0 C - moc przyłącza 28,5kW - cięŝar: 112kg - zbiornik na detergent: 20l Marka.. Producent b) Termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni od daty podpisania umowy. c) Wykonawca udziela na przedmiot dostawy:.miesięcy gwarancji jakości oraz rękojmi, jednak nie krótszy niŝ 24 miesiące od daty dostawy. d) Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. L.P III Spełniając warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składamy ofertę wykonania przedmiotu zamówienia tj. na Część 2 dostawa zespołu prądotwórczego a) wartość oferty: zł słownie...zł słownie (zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty) w tym : Trójfazowy zespół pradotw. AP z silnikiem HONDA GX690 - moc maksymalna, 3f: 16KVA - masa: 125kg - zbiornik paliwa: 35l - zuŝycie paliwa: 4,32l/h (przy 75% obciąŝeniu) - rozruch: elektryczny - gniazda: 2P+Z (230V,16A, IP-44) -; 3P+N+Z (400V,32A, IP-44) - czas pracy z pełnego zbiornika: 8,1h (przy 75% obciąŝeniu) - w wyposaŝeniu: pneumatyczne podwozie do przetaczania czujnik ciśnienia oleju 5

6 wyłącznik nadprądowy akumulator rozruchowy b) Termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni od daty podpisania umowy. c) Wykonawca udziela na przedmiot dostawy:.miesięcy gwarancji jakości oraz rękojmi, jednak nie krótszy niŝ 24 miesiące od daty dostawy. d) Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. IV Spełniając warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składamy ofertę wykonania przedmiotu zamówienia tj. na Część 3 dostawa silnika elektrycznego a) wartość oferty: zł słownie...zł słownie (zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty) w tym : L.P 1. mod. SM6 - silniki głębinowe moc: 15kW - napiecie: 400V - na prawe obroty - przewód nawojowy: izolacja polipropylen - silniki zalewane wodą, przezwajalne i naprawialne - odlew: Ŝeliwo - wałki na wieloklin - uszczelnienie końcówki wałka: pierścienie typu A szt.3 b) Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od daty podpisania umowy. c) Wykonawca udziela na przedmiot dostawy:.miesięcy gwarancji jakości oraz rękojmi, jednak nie krótszy niŝ 24 miesiące od daty dostawy. d) Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. V Spełniając warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składamy ofertę wykonania przedmiotu zamówienia tj. na Część 4 dostawa zgrzewarki doczołowej a) wartość oferty: zł słownie...zł słownie (zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty) w tym : 6

7 L.P mod. Georg Fischer TM 315 TOP z kpl. wkładek redukcyjnych - w składzie zgrzewarki sanie strug planer agregat hydrauliczny przewody hydrauliczne zestaw wkładek redukcyjnych mm (4szerokie+4wąskie) - zakres zgrzewanych średnic: od d90 do d315mm - zasilanie: 230V; 50Hz - pobór mocy: 3870W - waga : 138kg Uwaga: dostawa wraz z przeszkoleniem 3 pracowników w zakresie umiejętności zgrzewania i obsługi urządzenia. b) Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od daty podpisania umowy. c) Wykonawca udziela na przedmiot dostawy:.miesięcy gwarancji jakości oraz rękojmi, jednak nie krótszy niŝ 24 miesiące od daty dostawy. d) Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. IX Spełniając warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składamy ofertę wykonania przedmiotu zamówienia tj. na Część 5: dostawa urządzenia do wykrywania metali a) wartość oferty: zł słownie...zł słownie (zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty) w tym : L.P mod. C.Scope 1220XD - wyświetlacz cyfrowy - odporność na kurz i wilgoć IP65 - panel kontrolny odporny na uszkodzenia mechaniczne - zasilanie bateryjne - wodoodporna cewka - głośnik + gniazdo do podłączenia słuchawek 7

8 - składany drąŝek - w wyposaŝeniu: słuchawki osłona głowicy pokrowiec baterie Uwaga: dostawa wraz z przeszkoleniem personelu w zakresie umiejętności posługiwania się urządzeniem b) Termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni od daty podpisania umowy. c) Wykonawca udziela na przedmiot dostawy:.miesięcy gwarancji jakości oraz rękojmi, jednak nie krótszy niŝ 24 miesiące od daty dostawy. d) Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Oferta zawiera...stron ponumerowanych w kolejności ułoŝenia, w tym...załączników. Wykaz załączników dołączamy do niniejszego Formularza ofertowego data podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 8

9 załącznik nr 3 do SIWZ dotyczy Części 1 WZÓR U M O W Y NR OG/326/ /2013 zawarta w dniu r. w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, Katowice zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice- Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP , będącym podatnikiem czynnym, wysokość kapitału zakładowego zł wpłacono w całości, zwanym dalej "Zamawiającym", które reprezentuje:.. a......, które reprezentuje:......, o następującej treści: W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego według Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego wyborem złoŝonej przez Wykonawcę oferty, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, to jest do: Dostawy fabrycznie nowych maszyn i urządzeń elektrycznych dla wskazanych jednostek organizacyjnych Spółki j.n. (Część 1 dostawa urządzeń do usuwania zanieczyszczeń) 1 Nazwa Ilość szt. Miejsce dostawy Zmywarko-szorowarka elektryczna do podłóg : szer czyszczenia 500mm, szer ssawy 755 mm, zbiornik detergentów 30l, zbiornik zanieczyszczeń 40l, masa 70 kg nap 230V, kabel zasil.15m Marka.. Producent Myjka wysokociśnieniowa na gorącą wodę : - napięcie 400V - wydajność tłoczenia: l/h - ciśnienie /3-16 bar/mpa - maksymalna temperatura 85 0 C - moc przyłącza 28,5kW - cięŝar: 112kg - zbiornik na detergent: 20l Marka.. Producent (Będzin) ( ZZUW Wschód) ul.wodociągi Sosnowiec osoba do kontaktu Jacek Łętek ZUW Dziećkowice Imielin, ul. Wodna 3 osoba do kontaktutomasz Biedalak

10 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia maszyn i urządzeń wymienionych w 1 niniejszej umowy własnym transportem, na własny koszt i ryzyko w terminie: do 4 tygodni od dnia podpisania umowy do w/w Oddziałów Zamawiającego: 2. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o terminie dostawy z 2 dniowym wyprzedzeniem ( dni robocze) pisemnie za pośrednictwem faksu. 3. PowyŜsze dostawy odbędą się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do Dowodem przekazania maszyn i urządzeń wymienionych w 1 niniejszej umowy będzie bezusterkowy protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli stron umowy 2. Osobami upowaŝnionymi do podpisania protokołu odbioru przedmiotu dostawy są: - Z ramienia Zamawiającego:.. - Z ramienia Wykonawcy:. 3. Osoby wymienione w punkcie 2 niniejszego paragrafu dokonają sprawdzenia przedmiotu dostawy oraz podpiszą protokół odbioru w dniu dostawy. Wraz z podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru nastąpi jego przekazanie Zamawiającemu Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot dostawy...-miesięcznej gwarancji jakości jednak nie krótszej niŝ 24 miesiące od daty dostawy. 2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, Ŝe przystąpi do naprawy lub wymiany maszyny,urządzenia dostarczonego w ramach umowy na wolną od wad w ciągu 14 dni od dokonanego na piśmie zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą gwarancyjną. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się takŝe do zapewnienia serwisu w okresie gwarancyjnym i dokonania przeglądów gwarancyjnych. 3. Zamawiający moŝe realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezaleŝnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 4. Bieg terminu rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości rozpoczyna się od daty podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru. 5. W dniu podpisania protokołu, o którym mowa powyŝej Wykonawca przedłoŝy Zamawiającemu do kaŝdej dostarczonej maszyny/urządzenia : Kartę gwarancyjną Deklarację zgodności Certyfikat CE DTR lub instrukcję obsługi w języku polskim 6. Brak dokumentów wymienionych w punkcie 5 niniejszego paragrafu umowy powodować będzie, Ŝe Zamawiający nie odbierze dostawy. 7. Przedmiot umowy dostarczony ponownie, spełniający wymagania określonych w 1 wraz z dokumentami wymaganymi w punkcie 5 niniejszego paragrafu traktowany będzie jako dostawa opóźniona z sankcjami przewidzianymi w 7 punkt niniejszej umowy wynosi: a). zł słownie :..zł. b).. zł słownie :.zł. 10

11 w tym: L.P 1. Zmywarko-szorowarka elektryczna do podłóg : szer czyszczenia 500mm, szer ssawy 755 mm, zbiornik detergentów 30l, zbiornik zanieczyszczeń 40l, masa 70 kg nap 230V, kabel zasil.15m Marka.. Producent 2. Myjka wysokociśnieniowa na gorącą wodę : - napięcie 400V - wydajność tłoczenia: l/h - ciśnienie /3-16 bar/mpa - maksymalna temperatura 85 0 C - moc przyłącza 28,5kW - cięŝar: 112kg - zbiornik na detergent: 20l Marka.. Producent 2. powyŝsza wynika ze złoŝonej przez Wykonawcę oferty w ramach przetargu nieograniczonego z dnia. 3. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego. 4. wymieniona w 5 umowy nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji umowy Rozliczenie za dostawy stanowiące przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionych faktur. Podstawą wystawienia faktury będą bezusterkowe protokoły odbioru, podpisane przez osoby upowaŝnione przez Wykonawcę i Zamawiającego. 2. Ze strony Zamawiającego, osobą odpowiedzialną za podpisanie protokołów odbioru są osoby wymienione w tabeli 1 lub osoby je zastępujące. 3. KaŜda maszyna/urządzenie dostarczona do wskazanej lokalizacji będzie odrębnie fakturowana. 4. Zamawiający ma obowiązek dokonania zapłaty przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury na numer konta wskazany w fakturze. 5. Zamawiający upowaŝnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez podpisu Zamawiającego. UpowaŜnienie to jest waŝne tylko na cele związane z wystawieniem faktur na potrzeby realizacji niniejszej umowy. 6. Strony umowy uzgadniają, Ŝe Zamawiający ma prawo pomniejszyć odpowiednią fakturę Wykonawcy o naliczone kary. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną - 10% wartości umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn niezaleŝnych od Zamawiającego. 2. Zamawiający moŝe obciąŝyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,3% wartości opóźnionej dostawy za kaŝdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie. 3. W przypadku opóźnienia trwającego dłuŝej niŝ 14 dni Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z sankcjami przewidzianymi w 7 ustęp 1 umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowań przenoszących kary umowne na zasadach ogólnych. 7 11

12 5. Reklamacje z tytułu braków ilościowych i jakościowych winny być składane niezwłocznie zgodnie z Kodeksem Cywilnym. 6. Wyklucza się przenoszenie przez Wykonawcę odpowiedzialności z tytułu reklamacji wnoszonych przez Zamawiającego na osoby nie będące stronami niniejszej umowy. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeŝeniem, Ŝe wartość umowy podlega zmianie w zakresie wysokości naliczenia podatku, o ile w terminie przewidzianym umową, będzie obowiązywała inna stawka podatku na dostawę wraz z uruchomieniem przedmiotu umowy, niŝ w dniu złoŝenia oferty. Wszelkie sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy strony oddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jednego dla Wykonawcy i wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. ZAMAWIAJĄCY : WYKONAWCA : 12

13 13

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawy chemicznych materiałów

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/007/04 /2012 Katowice 2012-04-25 ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPO/AZ/007/04 /2012 Katowice 2012-04-25 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPO/AZ/007/04 /2012 Katowice 2012-04-25 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na dostawę regałów jezdnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr postępowania: OG/322/71/2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym a firmą. a) prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą

UMOWA NR. zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym a firmą. a) prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR Zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 5 listopada 2014 r. ZZ/328/2014 TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIEMI ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

Katowice, dnia 5 listopada 2014 r. ZZ/328/2014 TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIEMI ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ZZ/328/2014 Katowice, dnia 5 listopada 2014 r. TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIEMI ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie. Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie. Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin Telefon : +48 (091) 4403523; faks: +48 (091) 4403441 NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

dostawę stabilizatorów międzywyrostkowych do stabilizacji wyrostków kolczystych odcinka lędźwiowego kręgosłupa

dostawę stabilizatorów międzywyrostkowych do stabilizacji wyrostków kolczystych odcinka lędźwiowego kręgosłupa Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie Zdrój tel: (0-32) 47-84-548, fax: (0-32) 47-84-531 e-mail: zp@wss2.jastrzebie.pl www.wss2.internetdsl.pl www.wss2.pl Regon:

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres Zamawiaj cego Regon: 240837054 NIP: 644-337-38-32 Tel. (032) 296-41-50 Fax (032) 263-57-19

I. Nazwa i adres Zamawiaj cego Regon: 240837054 NIP: 644-337-38-32 Tel. (032) 296-41-50 Fax (032) 263-57-19 I. Nazwa i adres Zamawiającego Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Sosnowcu ul. Szpitalna 1 41-219 Sosnowiec Regon: 240837054 NIP: 644-337-38-32 Tel. (032) 296-41-50

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wesoła 7 58 150 Strzegom tel./fax 74 8551-232 NAZWA ZAMÓWIENIA: Zakup oraz dostawa samochodu cięŝarowo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 PRZETARG NIEOGRANICZONY sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach 1. Zamawiający : Gminny Zakład Komunikacyjny w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r.

Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zakup i dostawę notebooków Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę, podłączenie i konfigurację systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych (systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Komenda Miejska PSP w Elblągu MT-2370/3/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę pompy do wody zanieczyszczonej z przyczepą wraz z wyposaŝeniem w armaturę wodną nie stanowiącą standardowego

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu dla kwot niŝszych niŝ określone w art 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nr sprawy: 28/2010/PN/DZP Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej w skrócie SIWZ na dostawę projektora, laptopów i drukarek dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie I. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę pojazdu specjalnego do czyszczenia kanalizacji

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę pojazdu specjalnego do czyszczenia kanalizacji Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Tel. (17) 582-05-70 NIP: 817-13-96-575 Fax: (17) 582-05-76 REGON: 690439247 e-mail: mpgk@mpgk.mielec.pl www.mpgk.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm) procedura jak

Bardziej szczegółowo

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Znak sprawy: 7/ZP/2011 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Poznań, dnia 04.11.2009r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 133.000 euro na:

Bardziej szczegółowo

ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO

ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO Oznaczenie sprawy: RO.2600.7.1.2012 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1: Rozdział 2: Rozdział 3: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami Opis przedmiotu zamówienia Istotne postanowienia umowy Informacje ogólne. 1.

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo