Opracowanie Teresa Chwalińska Korekta Jolanta Polańska. Projekt okładki Jacek Wilk Skład Paweł Szewczyk ISBN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowanie Teresa Chwalińska Korekta Jolanta Polańska. Projekt okładki Jacek Wilk Skład Paweł Szewczyk ISBN 83-7415-027-0"

Transkrypt

1 1

2 Opracowanie Teresa Chwalińska Korekta Jolanta Polańska Projekt okładki Jacek Wilk Skład Paweł Szewczyk ISBN PIĄTEK TRZYNASTEGO Wydawnictwo Michał Koliński i Michał Wiercioch Łódź, ul. Henryka Sienkiewicza 61 tel./fax (0-42) tel , (06) Łódź Wydanie I rok: rzut: ostatnia liczba Druk i oprawa PIĄTEK TRZYNASTEGO Drukarnia Łódź, ul. Paradna 3 tel (06) Printed in Poland 2

3 Spis treści LIRYKA Wiadomości wstępne Nazwa epoki Periodyzacja Postawy światopoglądowe we współczesnym świecie Egzystencjalizm Personalizm Materializm Wybrani przedstawiciele poezji obcej Ezra Pound Thomas Stearns Eliot Iwan Bunin Anna Achmatowa Josif Brodski Octavio Paz Sylvia Plath Wybrani przedstawiciele poezji polskiej Kazimiera Iłłakowiczówna Opowieść małżonki świętego Aleksego Podsumowanie Władysław Broniewski Ballady i romanse

4 Co mi tam troski Rozmowa z historią Homo Sapiens Podsumowanie Krzysztof Kamil Baczyński Pokolenie ( Wiatr drzewa spienia... ) Historia Spojrzenie Bez imienia Z lasu Biała magia Podsumowanie Tadeusz Gajcy Modlitwa za rzeczy Ukochanej Podsumowanie Jan Twardowski Sprawiedliwość Oda do rozpaczy Mrówko ważko biedronko Podsumowanie Czesław Miłosz Który skrzywdziłeś Zaklęcie Piosenka o porcelanie

5 Campo di Fiori Wyznanie Sens Dar Oeconomia divina Moja wierna mowo Podsumowanie Tadeusz Różewicz Ocalony Krzyczałem w nocy Zostawcie nas Chaskiel Jak dobrze List do ludożerców Kto jest poetą Podsumowanie Miron Białoszewski Stara pieśń na Binnarową Tłumaczenie się z twórczości wywód jestem u mironczarnia Karuzela z madonnami Klapa Podsumowanie Wisława Szymborska

6 Kobiety Rubensa Na wieży Babel Cebula Parada wojskowa Psalm Cień Kot w pustym mieszkaniu Głos w sprawie pornografii Sto pociech Urodziny Podsumowanie Zbigniew Herbert Nike, która się waha Pieśń o bębnie Przesłanie Pana Cogito Pan Cogito powrót Dlaczego klasycy Apollo i Marsjasz Ze szczytu schodów Podsumowanie Urszula Kozioł ( Nie mijaj ranku... ) Podsumowanie Andrzej Bursa Zgaśnij księżycu

7 Podsumowanie Ernest Bryll Wciąż o Ikarach głoszą Podsumowanie Stanisław Grochowiak Do pani Święty Szymon Słupnik Podsumowanie Halina Poświatowska Koniugacja Podsumowanie Edward Stachura Biała lokomotywa Życie to nie teatr Przystępuję do ciebie Podsumowanie Ryszard Krynicki Język to dzikie mięso Podsumowanie Ewa Lipska Egzamin Ucz się śmierci Dom Podsumowanie Stanisław Barańczak

8 8 Pan tu nie stał Spójrzmy prawdzie w oczy Mieszkać Podsumowanie DRAMAT Wybrani przedstawiciele światowego dramatu. Nowe koncepcje teatru Eugène Ionesco Jean Genêt Bertolt Brecht Luigi Pirandello George Bernard Show Samuel Beckett Czekając na Godota Czas powstania i wydania dramatu Kategoria czasu w utworze Kompozycja utworu Bohaterowie utworu Wymowa dramatu Ocena dramatu Gatunek dramat Friedrich Dürrenamatt Fizycy punktów w związku z Fizykami

9 Czas i miejsce akcji Bohaterowie utworu Wymowa utworu Gatunek komedia Wybrani przedstawiciele polskiego dramatu Witold Gombrowicz Operetka Czas wydania utworu Tytuł utworu Opozycja strój nagość Motyw rewolucji Gatunek dramat Tadeusz Różewicz Kartoteka Czas powstania i wydania utworu Tytuł utworu Czas i miejsce akcji Bohater dramatu Wnioski Gatunek dramat Sławomir Mrożek Tango Czas wydania i wystawienia dramatu Czas i miejsce akcji Bohaterowie

10 Ocena inteligencji Motyw rodziny a różne interpretacje utworu Topos tańca Gatunek dramat Poezja i dramat podsumowanie wiadomości EPIKA Wybrani przedstawiciele światowej prozy Vladimir Nabokov Ernest Hemingway William Faulkner George Orwell John Steinbeck Gabriel Garcia Márquez Umberto Eco Günter Grass Albert Camus Dżuma Czas powstania utworu Tytuł utworu Czas i miejsce akcji Bohaterowie utworu Egzystencjalizm i jego odzwierciedlenie w utworze Wymowa utworu Gatunek powieść parabola George Orwell

11 Folwark zwierzęcy Czas powstania utworu Czas i miejsce akcji Bohaterowie Władza totalitarna Gatunek powieść parabola Aleksander Sołżenicyn Literatura łagrowa Jeden dzień Iwana Denisowicza Czas wydania utworu Czas i miejsce akcji Obraz łagru Bohater utworu Przyjęcie i ocena utworu Gatunek opowiadanie Wybrani przedstawiciele polskiej prozy Tadeusz Borowski Zbiór opowiadań Pożegnanie z Marią Geneza opowiadań Czas i miejsce akcji Bohater Konstrukcja narratora Życie w okupowanym mieście Obraz obozu śmierci Topos śmierci Człowiek zlagrowany

12 Wnioski Gatunek opowiadanie Zofia Nałkowska Medaliony Czas wydania utworu Geneza utworu Motto utworu Tytuł utworu Narracja w utworze Kompozycja utworu Ofiary i oprawcy Gatunek opowiadanie Miron Białoszewski Pamiętnik z powstania warszawskiego Czas powstania i wydania utworu Konstrukcja utworu Narracja w utworze Bohater utworu Topos miasta w utworze Język w utworze Utwór wobec polskiej literatury okresu wojny i okupacji Gatunek pamiętnik Gustaw Herling-Grudziński Inny świat Czas powstania i wydania utworu

13 Tytuł utworu Motto utworu Czas i miejsce akcji Narracja w utworze Obraz łagru Wnioski Postawa autora wobec ukazanej rzeczywistości Gatunek Andrzej Szczypiorski Początek Czas powstania i wydania utworu Czas i miejsce akcji Kompozycja utworu Tytuł utworu Narracja w utworze Bohaterowie utworu Podsumowanie Refleksje o Polsce Przedstawienie Żydów w powieści Gatunek powieść Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem Czas wydania utworu Temat utworu Kompozycja utworu Tytuł utworu

14 Marek Edelman Bohaterowie utworu Wymowa utworu Przyjęcie utworu Gatunek reportaż wywiad Marek Hłasko Pierwszy krok w chmurach Czas i miejsce akcji Tytuł utworu Bohaterowie utworu Topos miasta w utworze Gatunek opowiadanie Proza współczesna podsumowanie wiadomości

15 LIRYKA Wiadomości wstępne Nazwa epoki 1 września 1939 roku (atak Niemiec na Polskę początek II wojny światowej) uznaje się za datę otwierającą okres, w którym powstawała literatura nazywana współczesną powszechnie przyjmuje się dwa określenia: literatura współczesna lub literatura po roku 1939 Periodyzacja okres rozwoju literatury współczesnej jest wewnętrznie zróżnicowany, a jego podział sprawia wiele trudności jedna z propozycji podziału uwzględnia wybrane fakty polityczne i literackie, jakie miały miejsce w Polsce po roku

16 Czas: Wydarzenia polityczne: okres wojny i okupacji Ogólna charakterystyka literatury: literatura oraz wszelka działalność kulturalna miały charakter konspiracyjny (organizowano tajne nauczanie, działały podziemne uniwersytety, wydawano czasopisma o tematyce politycznej i kulturalnej, np. Sztuka i Naród, Miesięcznik Literacki ) wielu twórców zginęło w walce (m.in. Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy, Andrzej Trzebiński), niektórzy doświadczyli rzeczywistości lagrów czy łagrów (Tadeusz Borowski, Gustaw Herling-Grudziński), inni wyemigrowali (Kazimierz Wierzyński, Jan Lechoń, Julian Tuwim Nowy Jork; Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Antoni Słonimski Londyn) za najważniejszy fakt literacki tego okresu uznaje się debiut twórców nazywanych Kolumbami lub pokoleniem Kolumbów (byli to m.in. Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy, Zdzisław Stroiński, Wacław Bojarski) ówczesna literatura w bardzo dużym stopniu stanowiła reakcję na wydarzenia w kraju 16

17 ośrodkami emigracji polskiej były: Londyn, Nowy Jork, a także Bliski Wschód Czas: Wydarzenia polityczne: lata powojenne to okres zmian ustrojowych w Polsce wprowadzenie ustroju socjalistycznego stosowane były represje wobec żołnierzy AK oraz prowadzono walkę z opozycją antykomunistyczną w 1948 roku z połączenia PPS i PPR została utworzona PZPR, która sprawowała nieograniczoną władzę w państwie okres zimnej wojny ; takim terminem zostały określone wrogie stosunki panujące pomiędzy ZSRR a Stanami Zjednoczonymi i krajami Europy Zachodniej; granica pomiędzy wpływami radzieckimi a wpływami państw niekomunistycznych została nazwana żelazną kurtyną ; początki zimnej wojny przypadają na lata zjazd Związku Literatów Polskich (1949 r.) i wprowadzenie programu realizmu socjalistycznego (socrealizmu) stalinizm komunistyczna odmiana totalitaryzmu próby sowietyzacji kraju 17

18 Ogólna charakterystyka literatury: literaturę emigracyjną cechowały dwie tendencje: pierwsza, którą reprezentowały londyńskie Wiadomości, odznaczała się zamknięciem w kręgu problemów emigracyjnej egzystencji oraz izolowaniem się od kraju druga, reprezentowana przez paryską Kulturę, odznaczała się zainteresowaniem sprawami Polski oraz zagadnieniami artystycznymi na Zachodzie lata to w Polsce okres dyskusji na temat kształtu literatury powojennej (dyskusje toczyły się na łamach czasopism marksistowskich Odrodzenie, Kuźnica oraz na łamach katolickiego Tygodnika Powszechnego i dotyczyły założeń i celów, jakie wyznaczał twórczości szeroko propagowany realizm) okres całkowitego podporządkowania życia kulturalnego polityce poetyka socrealizmu określała cele literatury, do których należało: wzywanie do budowy socjalizmu 18

19 naśladowanie rzeczywistości zgodnie z założeniami marksizmu (rzeczywistość fabryk i kołchozów) przedstawianie sytuacji typowych, powszechnych uprzywilejowanie tematyki pracy ukazywanie pozytywnych bohaterów, będących reprezentantami pracujących mieszkańców wsi i miast, oraz negatywnych, którymi byli wrogowie komunizmu propagowanie urzędowego optymizmu twórczość miała być zrozumiała dla wszystkich czytelników rezultatem takich działań było pojawienie się w literaturze powieści produkcyjnej, czyli socrealistycznej (miejsce akcji w tego rodzaju powieściach to fabryka, kołchoz lub budowa; socjalistycznej ideologii, którą reprezentował bohater pozytywny, podporządkowane były perypetie, a nawet wątek miłosny; istotną rolę pełnił odautorski komentarz); ten typ powieści reprezentują między innymi utwory Przy budowie Tadeusza Konwickiego, Traktory zdobędą wiosnę Witolda Zalewskiego 19

20 poezję okresu socrealizmu reprezentują między innymi Strofy o planie sześcioletnim Jana Brzechwy, a także Słowo o Stalinie Władysława Broniewskiego Czas: Odwilż i polski Październik ; 1968 r. Wydarzenia polityczne: śmierć Stalina (5 marca 1953 roku), początek odwilży ( ) na XX Zjeździe KPZR (luty 1956 roku) Nikita Chruszczow skrytykował rządy Stalina czerwiec 1956 roku protesty robotników w Poznaniu; 28 czerwca 1956 roku został nazwany czarnym czwartkiem wówczas do protestujących robotników oddano strzały październik 1956 roku powrót Władysława Gomułki do władzy (zwolnienie z więzienia kardynała Stefana Wyszyńskiego) lata 60. okres tzw. małej stabilizacji 1964 r. List 34 list 34 pisarzy skierowany do Józefa Cyrankiewicza jako protest przeciwko ograniczeniu swobód politycznych i cenzurze 20

21 1967 r. początek propagandy i polityki antysemickiej (w wojnie izraelsko-egipskiej Polska opowiedziała się po stronie arabskiej) na przełomie 1967 i 1968 roku w Czechosłowacji zaszły zmiany o charakterze polityczno-kulturalnym; do zdławienia demokratycznych dążeń użyto wojsk Układu Warszawskiego, w tym także sił polskich 1968 r. wystąpienia antyżydowskie w Polsce marzec 1968 roku zakaz wystawiania Dziadów w reżyserii Kazimierza Dejmka (premiera dramatu mająca miejsce 25 listopada 1967 roku spotkała się z krytyczną recenzją w Trybunie Ludów ) spowodował akcje protestacyjne i strajki na uczelni; odpowiedzią na takie działania było tłumienie manifestacji oraz zatrzymanie wielu osób (m.in. Adama Michnika, Jacka Kuronia, Karola Modzelewskiego), niektórzy pracownicy naukowi stracili pracę (m.in. Leszek Kołakowski i Maria Hirszowicz), wielu studentów wyrzucono z uczelni lub zawieszono w prawach studenckich Ogólna charakterystyka literatury: po śmierci Stalina w literaturze oraz w innych dziedzinach nastąpiło rozluźnienie cenzury; w mniej- 21

22 szym stopniu przestrzegano programu realizmu socjalistycznego autorzy zaczęli krytykować socrealizm, powstawały utwory należące do nurtu obrachunkowego (np. Poemat dla dorosłych Adama Ważyka, Ciemności kryją ziemię Jerzego Andrzejewskiego) powstawały instytucje kulturalne, kluby jazzowe, teatry studenckie, między innymi Piwnica pod Baranami, Teatr na Tarczyńskiej nastąpiło otwarcie na literaturę emigracyjną i zachodnią (utwory Witolda Gombrowicza, Czesława Miłosza, Alberta Camusa, Johna Steinbecka, Samuela Becketta) zaczęto zwracać uwagę na pisarzy wyklętych, takich jak Witkacy czy Schulz w literaturze nastąpił zwrot ku grotesce (Sławomir Mrożek), pojawił się nowy typ bohatera będącego w opozycji do bohatera socrealistycznego wydarzeniem, które wzbudziło ożywioną dyskusję, było ukazanie się na emigracji Zniewolonego umysłu Czesława Miłosza był to okres licznych debiutów młodych poetów; pokolenie Współczesności (twórcy skupieni wokół czasopisma Współczesność ) reprezentowali 22

23 między innymi: Miron Białoszewski, Stanisław Grochowiak, Zbigniew Herbert, Jerzy Harasymowicz, Ernest Bryll, Edward Stachura; wymienionych poetów łączyły przeżycia pokoleniowe: wczesne dzieciństwo przypadające na lata wojny, stalinowska młodość i październikowy przewrót, a także bunt wobec zakłamanej kultury w tym czasie miał także miejsce debiut prozaików młodego pokolenia, do którego należeli Andrzej Bursa, Marek Hłasko, Marek Nowakowski od 1955 roku ważną rolę odgrywało pismo Po prostu, które reprezentowało poglądy studentów i inteligencji wyznającej antystalinowskie ideały; w artykule wstępnym redaktorzy pisali: Jesteśmy grupą niezadowolonych chcielibyśmy więcej, mądrzej i lepiej; pismo to zostało zamknięte w październiku 1957 roku, a decyzja ta wywołała falę zamieszek w Warszawie lata 60. to czas małej stabilizacji, która w literaturze oznaczała swobodę w zakresie kwestii artystycznych; ceną za to było milczenie w sprawach publicznych 23

24 na skutek atmosfery panującej w kraju pod koniec 1968 roku wielu uczonych i pisarzy wyemigrowało, np. Sławomir Mrożek, Leszek Kołakowski ważnym faktem literackim było ukształtowanie się formacji poetyckiej określonej jako Nowa Fala, potem również jako pokolenie 68; reprezentantów tej grupy łączyły wspólne doświadczenia pokoleniowe, czyli wydarzenia z 1968 roku (demonstracje studentów i represje); przedstawiciele Nowej Fali to między innymi: Stanisław Barańczak, Adam Zagajewski, Ryszard Krynicki oraz związana z tym ugrupowaniem Ewa Lipska; program Nowej Fali zakładał protest wobec wszelkich form fałszowania rzeczywistości, nawiązywanie do polskich realiów w poezji, demaskowanie języka obfitującego w slogany i hasła propagandowe, odrzucenie konformizmu, bunt wobec zastanej rzeczywistości Czas: Wydarzenia polityczne: kryzys polityczny i ekonomiczny (grudzień 1970 roku); niezadowolenie społeczeństwa, spowodowane trudną sytuacją materialną, zostało pogłębione dra- 24

25 styczną podwyżką cen artykułów żywnościowych i przemysłowych, co doprowadziło do demonstracji, które krwawo stłumiono; wydarzenia grudniowe miały miejsce na Wybrzeżu, do pierwszych wystąpień robotników doszło 14 grudnia w Gdańsku 17 grudnia 1970 roku miała miejsce masakra robotników w Gdyni; tego dnia ukazała się fałszywa informacja prasowa na temat wydarzeń na Wybrzeżu od władzy odsunięty został Władysław Gomułka pierwszym sekretarzem PZPR został Edward Gierek nasiliła się propaganda sukcesu strajk pracowników przemysłu tekstylnego w Łodzi (luty 1971 roku) anulowana została uchwała rządowa z grudnia 1970 roku o podwyżce cen manifestacje ludności w Gdańsku i Gdyni (maj 1971 roku) 1975 r. zaczęły pojawiać się sprzeczne informacje na temat polskiego zadłużenia za granicą; gwałtowny wzrost tego zadłużenia to efekt chwilowej poprawy statusu materialnego Polaków 25

26 1976 r. projekt podwyżek cen wywołał strajki oraz protesty w Radomiu, Ursusie, Łodzi, Starachowicach, Płocku; w ich rezultacie podwyżki zostały odwołane; wydarzenia te dały początek najpoważniejszemu kryzysowi lat 70. w Polsce kolejne napięcia w środowisku studenckim wywołała tragiczna śmierć (na skutek pobicia przez milicję) studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisława Pyjasa (maj 1977 roku); pogrzeb stał się manifestacją polityczną 1978 r. Karol Wojtyła został wybrany na papieża na VIII Zjeździe PZPR ponownie na I sekretarza KC PZPR wybrano Edwarda Gierka (15 lutego 1980 roku) w 1980 roku miały miejsce kolejne podwyżki cen, a ich następstwem były strajki wydarzenia w Stoczni Gdańskiej (sierpień 1980 roku) fala strajków w całym kraju powstanie NSZZ Solidarność (1980 r.) odsunięcie od władzy Edwarda Gierka 26

27 Ogólna charakterystyka literatury: powstają wydawnictwa drugiego obiegu, np. Niezależna Oficyna Wydawnicza, Pokolenie, które publikują utwory Tadeusza Konwickiego, Czesława Miłosza ukazuje się kwartalnik literacki Zapis, który jest redagowany m.in. przez Jerzego Andrzejewskiego, Stanisława Barańczaka, Jacka Bocheńskiego, Kazimierza Brandysa debiutują także młodzi autorzy prozy, np. Jerzy Krzysztoń w poezji w dalszym ciągu obecni są twórcy już uznani, m.in. Stanisław Barańczak, Ewa Lipska, Zbigniew Herbert, Jarosław Iwaszkiewicz interesującym zjawiskiem literackim jest poezja Edwarda Stachury istnieje grupa Teraz powstała w 1968 roku oraz tworzą poeci nazwani pokoleniem 76, m.in. Jan Polkowski, Bronisław Maj, Tomasz Jastrun, Antoni Pawlak rozwija się także dramat, sztuki piszą: Tadeusz Różewcz ( Białe małżeństwo ), Sławomir Mrożek ( Emigranci ); do Polski docierają dramaty Witolda Gombrowicza; autorzy tacy jak: Ernest 27

28 Bryll, Stanisław Grochowiak, Zbigniew Herbert podejmują próby stworzenia dramatu poetyckiego bardzo ważnym wydarzeniem literackim było przyznanie Nagrody Nobla Czesławowi Miłoszowi (1980 r.) Czas: Wydarzenia polityczne: przewodniczącym Solidarności został Lech Wałęsa premierem PRL oraz szefem partii jest gen. Wojciech Jaruzelski 13 grudnia 1981 roku w Polsce został wprowadzony stan wojenny; nastąpiły liczne aresztowania, internowania i zawieszenie działalności wszelkich związków zawodowych Solidarność rozpoczęła działalność konspiracyjną 16 grudnia 1981 roku miały miejsce wydarzenia w kopalni Wujek (na skutek ataku milicji zginęło 7 górników, a 39 zostało rannych) 10 grudnia 1983 roku Lech Wałęsa otrzymał pokojową Nagrodę Nobla, którą w imieniu wyróżnionego odebrała żona Danuta Wałęsowa wraz 28

29 z synem Bogdanem; komisja parlamentu norweskiego przyznała Wałęsie tak wysokie wyróżnienie za przyczynienie się przy jednoczesnych osobistych ofiarach do zagwarantowania pracującym praw do tworzenia ich własnych organizacji październik 1984 roku zamordowanie księdza Jerzego Popiełuszki wrzesień 1986 roku Solidarność wznowiła jawną działalność w 1989 roku miały miejsce obrady Okrągłego Stołu, podczas których wypracowano porozumienie w kwestiach politycznych i gospodarczych, ustalono wybory do sejmu i senatu; w rezultacie nastąpił upadek władzy komunistycznej Ogólna charakterystyka literatury: po ogłoszeniu stanu wojennego nasilił się ruch wydawniczy drugiego obiegu; ukazały się między innymi Zniewolony umysł Czesława Miłosza, Mała apokalipsa Tadeusza Konwickiego znaczna grupa polskich twórców znalazła się na emigracji, wielu internowano, np. Wiktora Woroszylskiego, Jana Polkowskiego, Jacka Bocheńskiego, Andrzeja Szczypiorskiego 29

30 z wydarzeniami politycznymi wiązało się zjawisko literatury gorącej, którą reprezentuje między innymi Raport o stanie wojennym Marka Nowakowskiego cechą charakterystyczną literatury stanu wojennego jest jej znaczne upolitycznienie koniec lat 80. odznaczał się nasileniem literatury wspomnieniowej; ukazały się także materiały do tej pory ukrywane rok 1989 to początek nowej epoki, okresu pozbawionego cenzury, bez drugiego obiegu wydawniczego Czas: po roku 1989 Wydarzenia polityczne: w 1990 roku nastąpiło rozwiązanie PZPR w kwietniu 1990 roku Sejm uchwalił ustawę o zniesieniu cenzury Lech Wałęsa został prezydentem Polski, zwyciężając w drugiej turze wyborów (9 grudnia 1990 roku) w 1995 roku Aleksander Kwaśniewski został prezydentem kraju w 1997 roku Sejm uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej 30

31 w 2000 roku Aleksander Kwaśniewski ponownie wygrał wybory prezydenckie Ogólna charakterystyka literatury: widoczna jest komercjalizacja rynku wydawniczego i dominacja literatury popularnej z uwagi na fakt, że jest to współczesne życie literackie, nie ma ujęć o charakterze syntetycznym w kulturze, a więc także w literaturze, występuje zjawisko mieszania elementów kultury wysokiej i niskiej pojawiło się młode pokolenie debiutantów pokolenie brulionu; reprezentują je między innymi: Marcin Świetlicki, Jacek Podsiadło, Marcin Sendecki, Dariusz Foks, Krzysztof Koehler do najciekawszych debiutów zaliczyć można wystąpienia takich twórców, jak: Manuela Gretkowska, Olga Tokarczuk, Andrzej Stasiuk popularność zyskała poezja śpiewana, np. Jacka Kaczmarskiego, Grzegorza Turnaua ważną rolę odgrywa esej i reportaż wydarzeniem wielkiej wagi było przyznanie Nagrody Nobla Wisławie Szymborskiej (1996 r.) 31

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Historyczny Instytut Historii. Magdalena Heruday-Kiełczewska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Historyczny Instytut Historii. Magdalena Heruday-Kiełczewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Historyczny Instytut Historii Magdalena Heruday-Kiełczewska Solidarność nad Sekwaną: działalność Komitetu Koordynacyjnego NSZZ Solidarność w Paryżu

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Szanowni Państwo! Poniżej przedstawiamy wykaz konkretnych wymagań, który może być pomocnym narzędziem w ocenianiu wiadomości i umiejętności uczniów klasy VI korzystających z serii Wczoraj i dziś. Tabelaryczny

Bardziej szczegółowo

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego. Czesław Miłosz w zbiorach Przemyskiej Biblioteki Publicznej

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego. Czesław Miłosz w zbiorach Przemyskiej Biblioteki Publicznej Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego Agata Pilawa Czesław Miłosz w zbiorach Przemyskiej Biblioteki Publicznej Bibliografia podmiotowo przedmiotowa w wyborze Przemyśl 2011 WSTĘP 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Nr 188. kwiecień-czerwiec 2014 rok XXIII kwartalnik

Nr 188. kwiecień-czerwiec 2014 rok XXIII kwartalnik NR ISSN 1232-4566 Nr 188 kwiecień-czerwiec 2014 rok XXIII kwartalnik Rok 1989 uznawany jest za moment przełomowy we współczesnych dziejach państwa i społeczeństwa polskiego. O 25-leciu wolnej Polski piszemy

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWA KSIĘGA ZASŁUG WOJCIECHA JARUZELSKIEGO

PRAWDZIWA KSIĘGA ZASŁUG WOJCIECHA JARUZELSKIEGO Fot. Erazm Ciołek Fot. Stanisław Markowski Fot. Stanisław Markowski PRAWDZIWA KSIĘGA ZASŁUG WOJCIECHA JARUZELSKIEGO Fot. PAP Fot. Stanisław Markowski 2 3 Oddajemy w Państwa ręce księgę dokonań Wojciecha

Bardziej szczegółowo

WAŁBRZYSKA SOLIDARNOŚĆ

WAŁBRZYSKA SOLIDARNOŚĆ WAŁBRZYSKA SOLIDARNOŚĆ ZBIGNIEW SENKOWSKI RADOSŁAW MECHLIŃSKI WAŁBRZYSKA SOLIDARNOŚĆ 25 lat NSZZ Solidarność w regionie wałbrzyskim WAŁBRZYCH 2006 Fotografie: Str. 00, 00, 00 ze zbiorów prywatnych, str.

Bardziej szczegółowo

Nr11. Ludzie żyją gorzej, opozycja rośnie w siłę. Najnowsza historia Polaków. Oblicza PRL. Instytut Pamięci Narodowej

Nr11. Ludzie żyją gorzej, opozycja rośnie w siłę. Najnowsza historia Polaków. Oblicza PRL. Instytut Pamięci Narodowej Instytut Pamięci Narodowej Najnowsza historia Polaków Oblicza PRL Nr11 22 STYCZNIA 2008 OŚRODEK KARTA Plakat ze sztandarowym hasłem ekipy Gierka Ludzie żyją gorzej, opozycja rośnie w siłę Polska nie rosła

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą Dokument Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą stanowi podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o

Bardziej szczegółowo

Wikireader 01 Biograficzny słownik noblistów

Wikireader 01 Biograficzny słownik noblistów Wikireader 01 Biograficzny słownik noblistów Wersja testowa 0.01 - nie do rozpowszechniania wygenerowane automatycznie, nie poprawione bez grafiki, niezłożone 24 czerwca 2005 Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Bardziej szczegółowo

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Nr 3 4 (117 118) ISSN 1427 7506 marzec kwiecień 2011 Cena 3,15 z³ (w tym 5% VAT) Znowu wiosna! (okolice Głogówka na fotografii Tadeusza Parceja) W numerze m.in.: Bryll, Chlebda,

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Kocham wolność, czyli jak zaszczepiliśmy w sobie jej gen ISBN: 978-83-63292-86-7

Wstęp. Kocham wolność, czyli jak zaszczepiliśmy w sobie jej gen ISBN: 978-83-63292-86-7 Kocham wolność, czyli jak zaszczepiliśmy w sobie jej gen Copyright Fundacja Instytut Lecha Wałęsy, Warszawa 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wydawca: Fundacja Instytut Lecha Wałęsy Al. Jerozolimskie 11/19

Bardziej szczegółowo

ZBIGNIEW OSIŃSKI NAUCZANIE HISTORII W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W POLSCE W LATACH 1944-1989. UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNE ORAZ IDEOLOGICZNO-POLITYCZNE.

ZBIGNIEW OSIŃSKI NAUCZANIE HISTORII W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W POLSCE W LATACH 1944-1989. UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNE ORAZ IDEOLOGICZNO-POLITYCZNE. 1 ZBIGNIEW OSIŃSKI NAUCZANIE HISTORII W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W POLSCE W LATACH 1944-1989. UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNE ORAZ IDEOLOGICZNO-POLITYCZNE. LUBLIN 2010 2 Wydanie drugie, poprawione i rozszerzone.

Bardziej szczegółowo

Wersja pierwotna: papierowa.

Wersja pierwotna: papierowa. Wersja pierwotna: papierowa. SPOŁECZEŃSTWO i POLITYKA AKADEMIA HUMANISTYCZNA IMIENIA ALEKSANDRA GIEYSZTORA WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH SPOŁECZEŃSTWO i POLITYKA Nr 1 (22)/2010 Pułtusk Rada Programowa: prof.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: bezpieczeństwo narodowe

Kierunek: bezpieczeństwo narodowe Dolnośląska Szkoła Wyższa Pakiet informacyjny Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) dla studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek: bezpieczeństwo narodowe Uczelniany

Bardziej szczegółowo

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Folia 129 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica IX (2013) Magdalena Mikołajczyk Iluzje i aluzje rewizjonistów okresu PRL przykład Pawła Beylina Bohaterem historii jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

instytutu pamięci narodowej

instytutu pamięci narodowej biuletyn instytutu Pamięci narodowej NR 4 (87) kwiecień 2008 Bezpłatny dodatek: filmy DVD Zanim wybuchł Sierpień Bezpieka kontra śląskie WZZ biuletyn instytutu pamięci narodowej 4 (87) 2008 numer indeksu

Bardziej szczegółowo

Numer 118 Warszawa, grudzień 2003 r. KOMUNIKAT

Numer 118 Warszawa, grudzień 2003 r. KOMUNIKAT Numer 118 Warszawa, grudzień 2003 r. KOMUNIKAT Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Mickiewicza ul. Saska 59, 03-914 Warszawa tel. 617-85-83 PKO BP XII O/M Warszawa 36 10201127 122960042

Bardziej szczegółowo

Wokół Nobla dla Wałęsy

Wokół Nobla dla Wałęsy (05/2013) Wokół Nobla dla Wałęsy Postawy polityczne Zachodu wobec decyzji Komitetu Noblowskiego z października 1983 Patryk Pleskot Artykuł analizuje okoliczności przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI w Krakowie rok akademicki 1991/92 Praca magisterska Ruch "Wolność i Pokój" 1985-1989 Promotor: doc. Andrzej Pankowicz Autor: Maciej Śliwa WSTĘP Rozpoczynając prace nad szkicem

Bardziej szczegółowo

Semestry V, VI. 13. Koordynator przedmiotu Prof. dr hab. Jerzy Jarzębski 14. Odpowiedzialny za realizację przedmiotu

Semestry V, VI. 13. Koordynator przedmiotu Prof. dr hab. Jerzy Jarzębski 14. Odpowiedzialny za realizację przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU/SYLABUS PRZEDMIOTOWY 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 1. Jednostka prowadząca kierunek Instytut Polonistyki studiów. Nazwa kierunku studiów Filologia polska 3.

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. Edward Balcerzan

Bardziej szczegółowo

Między konspiracją a sektą

Między konspiracją a sektą Tomasz Szczepański Między konspiracją a sektą Lewackie ugrupowania opozycji politycznej w PRL o mniejszościach narodowych (1980-1989) Do ugrupowań lewackich opozycji w PRL zaliczam anarchistów, trockistów,

Bardziej szczegółowo

111. POLSKA A UNIA EUROPEJSKA: KALENDARIUM

111. POLSKA A UNIA EUROPEJSKA: KALENDARIUM 111. POLSKA A UNIA EUROPEJSKA: KALENDARIUM Rodzaj dokumentu Szkoła średnia I stopnia 1 Poziom nauczania Szkoła średnia II stopnia Dokument dla nauczyciela 2 Dorośli 3 Każdy kraj pragnący zostać członkiem

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I EDYCJA 2012/2013 ETAP SZKOLNY

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I EDYCJA 2012/2013 ETAP SZKOLNY OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I EDYCJA 2012/2013 ETAP SZKOLNY 27 listopada 2012 r. Instrukcja: 1. Przed Tobą 25 zadań

Bardziej szczegółowo

Dramatem moim zawsze było to, że nie mogłem o wielu sprawach powiedzieć wprost, z różnych powodów. Lech Wałęsa, 19 VII 2008 r.

Dramatem moim zawsze było to, że nie mogłem o wielu sprawach powiedzieć wprost, z różnych powodów. Lech Wałęsa, 19 VII 2008 r. Sprawa Lecha Wałęsy Dramatem moim zawsze było to, że nie mogłem o wielu sprawach powiedzieć wprost, z różnych powodów Lech Wałęsa, 19 VII 2008 r. Sławomir Cenckiewicz Sprawa Lecha Wałęsy Copyright by XXXXX

Bardziej szczegółowo

XXV ROCZNICA NSZZ SOLIDARNOŚĆ

XXV ROCZNICA NSZZ SOLIDARNOŚĆ Wiadomosci KSN Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 7-8(112-113) lipiec-sierpien 2005 r. Wiadomości KSN są dostępne na stronie internetowej KSN On line pod adresem:http://www.solidarnosc.org.pl/~ksn

Bardziej szczegółowo

Trzeci. 70latpowojnie Toruń,24 26.04.2015 sztukafaktu.pl

Trzeci. 70latpowojnie Toruń,24 26.04.2015 sztukafaktu.pl Trzeci 70latpowojnie Toruń,24 26.04.2015 sztukafaktu.pl Spis treści Słowa wprowadzające 2 Prezydent Miasta Torunia 2 Prezeska MDR 5 Prezes Zarządu TVP SA 3 Dyrektor artystyczny festiwalu 7 Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DIETRICHA BONHOEFFERA NA POLSKI RUCH OPOZYCYJNY W LATACH 1968-1989

WPŁYW DIETRICHA BONHOEFFERA NA POLSKI RUCH OPOZYCYJNY W LATACH 1968-1989 THEOLOGICA WRATISLAVIENSIA t. 5. 2010 Joel Burnell WPŁYW DIETRICHA BONHOEFFERA NA POLSKI RUCH OPOZYCYJNY W LATACH 1968-1989 [Referat wygłoszony podczas Międzynarodowego Kongresu Bonhoefferowskiego w Rzymie,

Bardziej szczegółowo

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE Sytuacja polityczna i społeczna ( wiek wielkości i upadku człowieka ) a) I wojna światowa - kataklizm, który zmienił sposób myślenia o świecie b) rewolucja październikowa

Bardziej szczegółowo

Narodowe Święto Niepodległości w Gliwicach Zwykle w tym dniu uczestniczę we Mszy św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła.

Narodowe Święto Niepodległości w Gliwicach Zwykle w tym dniu uczestniczę we Mszy św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła. B i u l e t y n K l u b u I n t e l i g e n c j i K a t o l i c k i e j w K a t o w i c a c h O r g a n i z a c j i P o ż y t k u P u b l i c z n e g o ISSN 2081-6367 Nr 11 (227) 21 listopada 2010 Spotkało

Bardziej szczegółowo