Opracowanie Teresa Chwalińska Korekta Jolanta Polańska. Projekt okładki Jacek Wilk Skład Paweł Szewczyk ISBN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowanie Teresa Chwalińska Korekta Jolanta Polańska. Projekt okładki Jacek Wilk Skład Paweł Szewczyk ISBN 83-7415-027-0"

Transkrypt

1 1

2 Opracowanie Teresa Chwalińska Korekta Jolanta Polańska Projekt okładki Jacek Wilk Skład Paweł Szewczyk ISBN PIĄTEK TRZYNASTEGO Wydawnictwo Michał Koliński i Michał Wiercioch Łódź, ul. Henryka Sienkiewicza 61 tel./fax (0-42) tel , (06) Łódź Wydanie I rok: rzut: ostatnia liczba Druk i oprawa PIĄTEK TRZYNASTEGO Drukarnia Łódź, ul. Paradna 3 tel (06) Printed in Poland 2

3 Spis treści LIRYKA Wiadomości wstępne Nazwa epoki Periodyzacja Postawy światopoglądowe we współczesnym świecie Egzystencjalizm Personalizm Materializm Wybrani przedstawiciele poezji obcej Ezra Pound Thomas Stearns Eliot Iwan Bunin Anna Achmatowa Josif Brodski Octavio Paz Sylvia Plath Wybrani przedstawiciele poezji polskiej Kazimiera Iłłakowiczówna Opowieść małżonki świętego Aleksego Podsumowanie Władysław Broniewski Ballady i romanse

4 Co mi tam troski Rozmowa z historią Homo Sapiens Podsumowanie Krzysztof Kamil Baczyński Pokolenie ( Wiatr drzewa spienia... ) Historia Spojrzenie Bez imienia Z lasu Biała magia Podsumowanie Tadeusz Gajcy Modlitwa za rzeczy Ukochanej Podsumowanie Jan Twardowski Sprawiedliwość Oda do rozpaczy Mrówko ważko biedronko Podsumowanie Czesław Miłosz Który skrzywdziłeś Zaklęcie Piosenka o porcelanie

5 Campo di Fiori Wyznanie Sens Dar Oeconomia divina Moja wierna mowo Podsumowanie Tadeusz Różewicz Ocalony Krzyczałem w nocy Zostawcie nas Chaskiel Jak dobrze List do ludożerców Kto jest poetą Podsumowanie Miron Białoszewski Stara pieśń na Binnarową Tłumaczenie się z twórczości wywód jestem u mironczarnia Karuzela z madonnami Klapa Podsumowanie Wisława Szymborska

6 Kobiety Rubensa Na wieży Babel Cebula Parada wojskowa Psalm Cień Kot w pustym mieszkaniu Głos w sprawie pornografii Sto pociech Urodziny Podsumowanie Zbigniew Herbert Nike, która się waha Pieśń o bębnie Przesłanie Pana Cogito Pan Cogito powrót Dlaczego klasycy Apollo i Marsjasz Ze szczytu schodów Podsumowanie Urszula Kozioł ( Nie mijaj ranku... ) Podsumowanie Andrzej Bursa Zgaśnij księżycu

7 Podsumowanie Ernest Bryll Wciąż o Ikarach głoszą Podsumowanie Stanisław Grochowiak Do pani Święty Szymon Słupnik Podsumowanie Halina Poświatowska Koniugacja Podsumowanie Edward Stachura Biała lokomotywa Życie to nie teatr Przystępuję do ciebie Podsumowanie Ryszard Krynicki Język to dzikie mięso Podsumowanie Ewa Lipska Egzamin Ucz się śmierci Dom Podsumowanie Stanisław Barańczak

8 8 Pan tu nie stał Spójrzmy prawdzie w oczy Mieszkać Podsumowanie DRAMAT Wybrani przedstawiciele światowego dramatu. Nowe koncepcje teatru Eugène Ionesco Jean Genêt Bertolt Brecht Luigi Pirandello George Bernard Show Samuel Beckett Czekając na Godota Czas powstania i wydania dramatu Kategoria czasu w utworze Kompozycja utworu Bohaterowie utworu Wymowa dramatu Ocena dramatu Gatunek dramat Friedrich Dürrenamatt Fizycy punktów w związku z Fizykami

9 Czas i miejsce akcji Bohaterowie utworu Wymowa utworu Gatunek komedia Wybrani przedstawiciele polskiego dramatu Witold Gombrowicz Operetka Czas wydania utworu Tytuł utworu Opozycja strój nagość Motyw rewolucji Gatunek dramat Tadeusz Różewicz Kartoteka Czas powstania i wydania utworu Tytuł utworu Czas i miejsce akcji Bohater dramatu Wnioski Gatunek dramat Sławomir Mrożek Tango Czas wydania i wystawienia dramatu Czas i miejsce akcji Bohaterowie

10 Ocena inteligencji Motyw rodziny a różne interpretacje utworu Topos tańca Gatunek dramat Poezja i dramat podsumowanie wiadomości EPIKA Wybrani przedstawiciele światowej prozy Vladimir Nabokov Ernest Hemingway William Faulkner George Orwell John Steinbeck Gabriel Garcia Márquez Umberto Eco Günter Grass Albert Camus Dżuma Czas powstania utworu Tytuł utworu Czas i miejsce akcji Bohaterowie utworu Egzystencjalizm i jego odzwierciedlenie w utworze Wymowa utworu Gatunek powieść parabola George Orwell

11 Folwark zwierzęcy Czas powstania utworu Czas i miejsce akcji Bohaterowie Władza totalitarna Gatunek powieść parabola Aleksander Sołżenicyn Literatura łagrowa Jeden dzień Iwana Denisowicza Czas wydania utworu Czas i miejsce akcji Obraz łagru Bohater utworu Przyjęcie i ocena utworu Gatunek opowiadanie Wybrani przedstawiciele polskiej prozy Tadeusz Borowski Zbiór opowiadań Pożegnanie z Marią Geneza opowiadań Czas i miejsce akcji Bohater Konstrukcja narratora Życie w okupowanym mieście Obraz obozu śmierci Topos śmierci Człowiek zlagrowany

12 Wnioski Gatunek opowiadanie Zofia Nałkowska Medaliony Czas wydania utworu Geneza utworu Motto utworu Tytuł utworu Narracja w utworze Kompozycja utworu Ofiary i oprawcy Gatunek opowiadanie Miron Białoszewski Pamiętnik z powstania warszawskiego Czas powstania i wydania utworu Konstrukcja utworu Narracja w utworze Bohater utworu Topos miasta w utworze Język w utworze Utwór wobec polskiej literatury okresu wojny i okupacji Gatunek pamiętnik Gustaw Herling-Grudziński Inny świat Czas powstania i wydania utworu

13 Tytuł utworu Motto utworu Czas i miejsce akcji Narracja w utworze Obraz łagru Wnioski Postawa autora wobec ukazanej rzeczywistości Gatunek Andrzej Szczypiorski Początek Czas powstania i wydania utworu Czas i miejsce akcji Kompozycja utworu Tytuł utworu Narracja w utworze Bohaterowie utworu Podsumowanie Refleksje o Polsce Przedstawienie Żydów w powieści Gatunek powieść Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem Czas wydania utworu Temat utworu Kompozycja utworu Tytuł utworu

14 Marek Edelman Bohaterowie utworu Wymowa utworu Przyjęcie utworu Gatunek reportaż wywiad Marek Hłasko Pierwszy krok w chmurach Czas i miejsce akcji Tytuł utworu Bohaterowie utworu Topos miasta w utworze Gatunek opowiadanie Proza współczesna podsumowanie wiadomości

15 LIRYKA Wiadomości wstępne Nazwa epoki 1 września 1939 roku (atak Niemiec na Polskę początek II wojny światowej) uznaje się za datę otwierającą okres, w którym powstawała literatura nazywana współczesną powszechnie przyjmuje się dwa określenia: literatura współczesna lub literatura po roku 1939 Periodyzacja okres rozwoju literatury współczesnej jest wewnętrznie zróżnicowany, a jego podział sprawia wiele trudności jedna z propozycji podziału uwzględnia wybrane fakty polityczne i literackie, jakie miały miejsce w Polsce po roku

16 Czas: Wydarzenia polityczne: okres wojny i okupacji Ogólna charakterystyka literatury: literatura oraz wszelka działalność kulturalna miały charakter konspiracyjny (organizowano tajne nauczanie, działały podziemne uniwersytety, wydawano czasopisma o tematyce politycznej i kulturalnej, np. Sztuka i Naród, Miesięcznik Literacki ) wielu twórców zginęło w walce (m.in. Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy, Andrzej Trzebiński), niektórzy doświadczyli rzeczywistości lagrów czy łagrów (Tadeusz Borowski, Gustaw Herling-Grudziński), inni wyemigrowali (Kazimierz Wierzyński, Jan Lechoń, Julian Tuwim Nowy Jork; Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Antoni Słonimski Londyn) za najważniejszy fakt literacki tego okresu uznaje się debiut twórców nazywanych Kolumbami lub pokoleniem Kolumbów (byli to m.in. Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy, Zdzisław Stroiński, Wacław Bojarski) ówczesna literatura w bardzo dużym stopniu stanowiła reakcję na wydarzenia w kraju 16

17 ośrodkami emigracji polskiej były: Londyn, Nowy Jork, a także Bliski Wschód Czas: Wydarzenia polityczne: lata powojenne to okres zmian ustrojowych w Polsce wprowadzenie ustroju socjalistycznego stosowane były represje wobec żołnierzy AK oraz prowadzono walkę z opozycją antykomunistyczną w 1948 roku z połączenia PPS i PPR została utworzona PZPR, która sprawowała nieograniczoną władzę w państwie okres zimnej wojny ; takim terminem zostały określone wrogie stosunki panujące pomiędzy ZSRR a Stanami Zjednoczonymi i krajami Europy Zachodniej; granica pomiędzy wpływami radzieckimi a wpływami państw niekomunistycznych została nazwana żelazną kurtyną ; początki zimnej wojny przypadają na lata zjazd Związku Literatów Polskich (1949 r.) i wprowadzenie programu realizmu socjalistycznego (socrealizmu) stalinizm komunistyczna odmiana totalitaryzmu próby sowietyzacji kraju 17

18 Ogólna charakterystyka literatury: literaturę emigracyjną cechowały dwie tendencje: pierwsza, którą reprezentowały londyńskie Wiadomości, odznaczała się zamknięciem w kręgu problemów emigracyjnej egzystencji oraz izolowaniem się od kraju druga, reprezentowana przez paryską Kulturę, odznaczała się zainteresowaniem sprawami Polski oraz zagadnieniami artystycznymi na Zachodzie lata to w Polsce okres dyskusji na temat kształtu literatury powojennej (dyskusje toczyły się na łamach czasopism marksistowskich Odrodzenie, Kuźnica oraz na łamach katolickiego Tygodnika Powszechnego i dotyczyły założeń i celów, jakie wyznaczał twórczości szeroko propagowany realizm) okres całkowitego podporządkowania życia kulturalnego polityce poetyka socrealizmu określała cele literatury, do których należało: wzywanie do budowy socjalizmu 18

19 naśladowanie rzeczywistości zgodnie z założeniami marksizmu (rzeczywistość fabryk i kołchozów) przedstawianie sytuacji typowych, powszechnych uprzywilejowanie tematyki pracy ukazywanie pozytywnych bohaterów, będących reprezentantami pracujących mieszkańców wsi i miast, oraz negatywnych, którymi byli wrogowie komunizmu propagowanie urzędowego optymizmu twórczość miała być zrozumiała dla wszystkich czytelników rezultatem takich działań było pojawienie się w literaturze powieści produkcyjnej, czyli socrealistycznej (miejsce akcji w tego rodzaju powieściach to fabryka, kołchoz lub budowa; socjalistycznej ideologii, którą reprezentował bohater pozytywny, podporządkowane były perypetie, a nawet wątek miłosny; istotną rolę pełnił odautorski komentarz); ten typ powieści reprezentują między innymi utwory Przy budowie Tadeusza Konwickiego, Traktory zdobędą wiosnę Witolda Zalewskiego 19

20 poezję okresu socrealizmu reprezentują między innymi Strofy o planie sześcioletnim Jana Brzechwy, a także Słowo o Stalinie Władysława Broniewskiego Czas: Odwilż i polski Październik ; 1968 r. Wydarzenia polityczne: śmierć Stalina (5 marca 1953 roku), początek odwilży ( ) na XX Zjeździe KPZR (luty 1956 roku) Nikita Chruszczow skrytykował rządy Stalina czerwiec 1956 roku protesty robotników w Poznaniu; 28 czerwca 1956 roku został nazwany czarnym czwartkiem wówczas do protestujących robotników oddano strzały październik 1956 roku powrót Władysława Gomułki do władzy (zwolnienie z więzienia kardynała Stefana Wyszyńskiego) lata 60. okres tzw. małej stabilizacji 1964 r. List 34 list 34 pisarzy skierowany do Józefa Cyrankiewicza jako protest przeciwko ograniczeniu swobód politycznych i cenzurze 20

21 1967 r. początek propagandy i polityki antysemickiej (w wojnie izraelsko-egipskiej Polska opowiedziała się po stronie arabskiej) na przełomie 1967 i 1968 roku w Czechosłowacji zaszły zmiany o charakterze polityczno-kulturalnym; do zdławienia demokratycznych dążeń użyto wojsk Układu Warszawskiego, w tym także sił polskich 1968 r. wystąpienia antyżydowskie w Polsce marzec 1968 roku zakaz wystawiania Dziadów w reżyserii Kazimierza Dejmka (premiera dramatu mająca miejsce 25 listopada 1967 roku spotkała się z krytyczną recenzją w Trybunie Ludów ) spowodował akcje protestacyjne i strajki na uczelni; odpowiedzią na takie działania było tłumienie manifestacji oraz zatrzymanie wielu osób (m.in. Adama Michnika, Jacka Kuronia, Karola Modzelewskiego), niektórzy pracownicy naukowi stracili pracę (m.in. Leszek Kołakowski i Maria Hirszowicz), wielu studentów wyrzucono z uczelni lub zawieszono w prawach studenckich Ogólna charakterystyka literatury: po śmierci Stalina w literaturze oraz w innych dziedzinach nastąpiło rozluźnienie cenzury; w mniej- 21

22 szym stopniu przestrzegano programu realizmu socjalistycznego autorzy zaczęli krytykować socrealizm, powstawały utwory należące do nurtu obrachunkowego (np. Poemat dla dorosłych Adama Ważyka, Ciemności kryją ziemię Jerzego Andrzejewskiego) powstawały instytucje kulturalne, kluby jazzowe, teatry studenckie, między innymi Piwnica pod Baranami, Teatr na Tarczyńskiej nastąpiło otwarcie na literaturę emigracyjną i zachodnią (utwory Witolda Gombrowicza, Czesława Miłosza, Alberta Camusa, Johna Steinbecka, Samuela Becketta) zaczęto zwracać uwagę na pisarzy wyklętych, takich jak Witkacy czy Schulz w literaturze nastąpił zwrot ku grotesce (Sławomir Mrożek), pojawił się nowy typ bohatera będącego w opozycji do bohatera socrealistycznego wydarzeniem, które wzbudziło ożywioną dyskusję, było ukazanie się na emigracji Zniewolonego umysłu Czesława Miłosza był to okres licznych debiutów młodych poetów; pokolenie Współczesności (twórcy skupieni wokół czasopisma Współczesność ) reprezentowali 22

23 między innymi: Miron Białoszewski, Stanisław Grochowiak, Zbigniew Herbert, Jerzy Harasymowicz, Ernest Bryll, Edward Stachura; wymienionych poetów łączyły przeżycia pokoleniowe: wczesne dzieciństwo przypadające na lata wojny, stalinowska młodość i październikowy przewrót, a także bunt wobec zakłamanej kultury w tym czasie miał także miejsce debiut prozaików młodego pokolenia, do którego należeli Andrzej Bursa, Marek Hłasko, Marek Nowakowski od 1955 roku ważną rolę odgrywało pismo Po prostu, które reprezentowało poglądy studentów i inteligencji wyznającej antystalinowskie ideały; w artykule wstępnym redaktorzy pisali: Jesteśmy grupą niezadowolonych chcielibyśmy więcej, mądrzej i lepiej; pismo to zostało zamknięte w październiku 1957 roku, a decyzja ta wywołała falę zamieszek w Warszawie lata 60. to czas małej stabilizacji, która w literaturze oznaczała swobodę w zakresie kwestii artystycznych; ceną za to było milczenie w sprawach publicznych 23

24 na skutek atmosfery panującej w kraju pod koniec 1968 roku wielu uczonych i pisarzy wyemigrowało, np. Sławomir Mrożek, Leszek Kołakowski ważnym faktem literackim było ukształtowanie się formacji poetyckiej określonej jako Nowa Fala, potem również jako pokolenie 68; reprezentantów tej grupy łączyły wspólne doświadczenia pokoleniowe, czyli wydarzenia z 1968 roku (demonstracje studentów i represje); przedstawiciele Nowej Fali to między innymi: Stanisław Barańczak, Adam Zagajewski, Ryszard Krynicki oraz związana z tym ugrupowaniem Ewa Lipska; program Nowej Fali zakładał protest wobec wszelkich form fałszowania rzeczywistości, nawiązywanie do polskich realiów w poezji, demaskowanie języka obfitującego w slogany i hasła propagandowe, odrzucenie konformizmu, bunt wobec zastanej rzeczywistości Czas: Wydarzenia polityczne: kryzys polityczny i ekonomiczny (grudzień 1970 roku); niezadowolenie społeczeństwa, spowodowane trudną sytuacją materialną, zostało pogłębione dra- 24

25 styczną podwyżką cen artykułów żywnościowych i przemysłowych, co doprowadziło do demonstracji, które krwawo stłumiono; wydarzenia grudniowe miały miejsce na Wybrzeżu, do pierwszych wystąpień robotników doszło 14 grudnia w Gdańsku 17 grudnia 1970 roku miała miejsce masakra robotników w Gdyni; tego dnia ukazała się fałszywa informacja prasowa na temat wydarzeń na Wybrzeżu od władzy odsunięty został Władysław Gomułka pierwszym sekretarzem PZPR został Edward Gierek nasiliła się propaganda sukcesu strajk pracowników przemysłu tekstylnego w Łodzi (luty 1971 roku) anulowana została uchwała rządowa z grudnia 1970 roku o podwyżce cen manifestacje ludności w Gdańsku i Gdyni (maj 1971 roku) 1975 r. zaczęły pojawiać się sprzeczne informacje na temat polskiego zadłużenia za granicą; gwałtowny wzrost tego zadłużenia to efekt chwilowej poprawy statusu materialnego Polaków 25

26 1976 r. projekt podwyżek cen wywołał strajki oraz protesty w Radomiu, Ursusie, Łodzi, Starachowicach, Płocku; w ich rezultacie podwyżki zostały odwołane; wydarzenia te dały początek najpoważniejszemu kryzysowi lat 70. w Polsce kolejne napięcia w środowisku studenckim wywołała tragiczna śmierć (na skutek pobicia przez milicję) studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisława Pyjasa (maj 1977 roku); pogrzeb stał się manifestacją polityczną 1978 r. Karol Wojtyła został wybrany na papieża na VIII Zjeździe PZPR ponownie na I sekretarza KC PZPR wybrano Edwarda Gierka (15 lutego 1980 roku) w 1980 roku miały miejsce kolejne podwyżki cen, a ich następstwem były strajki wydarzenia w Stoczni Gdańskiej (sierpień 1980 roku) fala strajków w całym kraju powstanie NSZZ Solidarność (1980 r.) odsunięcie od władzy Edwarda Gierka 26

27 Ogólna charakterystyka literatury: powstają wydawnictwa drugiego obiegu, np. Niezależna Oficyna Wydawnicza, Pokolenie, które publikują utwory Tadeusza Konwickiego, Czesława Miłosza ukazuje się kwartalnik literacki Zapis, który jest redagowany m.in. przez Jerzego Andrzejewskiego, Stanisława Barańczaka, Jacka Bocheńskiego, Kazimierza Brandysa debiutują także młodzi autorzy prozy, np. Jerzy Krzysztoń w poezji w dalszym ciągu obecni są twórcy już uznani, m.in. Stanisław Barańczak, Ewa Lipska, Zbigniew Herbert, Jarosław Iwaszkiewicz interesującym zjawiskiem literackim jest poezja Edwarda Stachury istnieje grupa Teraz powstała w 1968 roku oraz tworzą poeci nazwani pokoleniem 76, m.in. Jan Polkowski, Bronisław Maj, Tomasz Jastrun, Antoni Pawlak rozwija się także dramat, sztuki piszą: Tadeusz Różewcz ( Białe małżeństwo ), Sławomir Mrożek ( Emigranci ); do Polski docierają dramaty Witolda Gombrowicza; autorzy tacy jak: Ernest 27

28 Bryll, Stanisław Grochowiak, Zbigniew Herbert podejmują próby stworzenia dramatu poetyckiego bardzo ważnym wydarzeniem literackim było przyznanie Nagrody Nobla Czesławowi Miłoszowi (1980 r.) Czas: Wydarzenia polityczne: przewodniczącym Solidarności został Lech Wałęsa premierem PRL oraz szefem partii jest gen. Wojciech Jaruzelski 13 grudnia 1981 roku w Polsce został wprowadzony stan wojenny; nastąpiły liczne aresztowania, internowania i zawieszenie działalności wszelkich związków zawodowych Solidarność rozpoczęła działalność konspiracyjną 16 grudnia 1981 roku miały miejsce wydarzenia w kopalni Wujek (na skutek ataku milicji zginęło 7 górników, a 39 zostało rannych) 10 grudnia 1983 roku Lech Wałęsa otrzymał pokojową Nagrodę Nobla, którą w imieniu wyróżnionego odebrała żona Danuta Wałęsowa wraz 28

29 z synem Bogdanem; komisja parlamentu norweskiego przyznała Wałęsie tak wysokie wyróżnienie za przyczynienie się przy jednoczesnych osobistych ofiarach do zagwarantowania pracującym praw do tworzenia ich własnych organizacji październik 1984 roku zamordowanie księdza Jerzego Popiełuszki wrzesień 1986 roku Solidarność wznowiła jawną działalność w 1989 roku miały miejsce obrady Okrągłego Stołu, podczas których wypracowano porozumienie w kwestiach politycznych i gospodarczych, ustalono wybory do sejmu i senatu; w rezultacie nastąpił upadek władzy komunistycznej Ogólna charakterystyka literatury: po ogłoszeniu stanu wojennego nasilił się ruch wydawniczy drugiego obiegu; ukazały się między innymi Zniewolony umysł Czesława Miłosza, Mała apokalipsa Tadeusza Konwickiego znaczna grupa polskich twórców znalazła się na emigracji, wielu internowano, np. Wiktora Woroszylskiego, Jana Polkowskiego, Jacka Bocheńskiego, Andrzeja Szczypiorskiego 29

30 z wydarzeniami politycznymi wiązało się zjawisko literatury gorącej, którą reprezentuje między innymi Raport o stanie wojennym Marka Nowakowskiego cechą charakterystyczną literatury stanu wojennego jest jej znaczne upolitycznienie koniec lat 80. odznaczał się nasileniem literatury wspomnieniowej; ukazały się także materiały do tej pory ukrywane rok 1989 to początek nowej epoki, okresu pozbawionego cenzury, bez drugiego obiegu wydawniczego Czas: po roku 1989 Wydarzenia polityczne: w 1990 roku nastąpiło rozwiązanie PZPR w kwietniu 1990 roku Sejm uchwalił ustawę o zniesieniu cenzury Lech Wałęsa został prezydentem Polski, zwyciężając w drugiej turze wyborów (9 grudnia 1990 roku) w 1995 roku Aleksander Kwaśniewski został prezydentem kraju w 1997 roku Sejm uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej 30

31 w 2000 roku Aleksander Kwaśniewski ponownie wygrał wybory prezydenckie Ogólna charakterystyka literatury: widoczna jest komercjalizacja rynku wydawniczego i dominacja literatury popularnej z uwagi na fakt, że jest to współczesne życie literackie, nie ma ujęć o charakterze syntetycznym w kulturze, a więc także w literaturze, występuje zjawisko mieszania elementów kultury wysokiej i niskiej pojawiło się młode pokolenie debiutantów pokolenie brulionu; reprezentują je między innymi: Marcin Świetlicki, Jacek Podsiadło, Marcin Sendecki, Dariusz Foks, Krzysztof Koehler do najciekawszych debiutów zaliczyć można wystąpienia takich twórców, jak: Manuela Gretkowska, Olga Tokarczuk, Andrzej Stasiuk popularność zyskała poezja śpiewana, np. Jacka Kaczmarskiego, Grzegorza Turnaua ważną rolę odgrywa esej i reportaż wydarzeniem wielkiej wagi było przyznanie Nagrody Nobla Wisławie Szymborskiej (1996 r.) 31

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

-omówienie wymagań na poziomie podstawowym i rozszerzonym, -zapoznanie z PSO, strukturą i formą egzaminu maturalnego oraz standardami egzaminacyjnymi

-omówienie wymagań na poziomie podstawowym i rozszerzonym, -zapoznanie z PSO, strukturą i formą egzaminu maturalnego oraz standardami egzaminacyjnymi Bożena Lemańczyk -Pestka plan dydaktyczny dla klasy 4TK1, 4TK2,4TRA język polski Dział, temat liczba godzin Zakres treści, lektury, teksty kultury 1.Lekcja organizacyjna. 2. Zapoznanie z PSO, strukturą

Bardziej szczegółowo

1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI. Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu

1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI. Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu 1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu W 1945 roku skończyła się II wojna światowa. Był to największy, jak do tej pory, konflikt zbrojny na świecie. Po 6 latach ciężkich walk hitlerowskie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013 2014. / zakresy pytań części szkolnej /

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013 2014. / zakresy pytań części szkolnej / EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013 2014 / zakresy pytań części szkolnej / Wielka synteza epok literackich od antyku do oświecenia - ramy czasowe - podstawy filozoficzne, hasła, idee, bohaterowie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Literatura współczesna 09.01.19/k,1,muIII. Wydział Humanistyczny. Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa.

OPIS PRZEDMIOTU. Literatura współczesna 09.01.19/k,1,muIII. Wydział Humanistyczny. Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa. OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Kod Literatura współczesna 09.01.19/k,1,muIII Wydział Wydział Humanistyczny Instytut/Katedra Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Kierunek Filologia polska Specjalność/specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum. Maturzyści

Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum. Maturzyści Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum Maturzyści Ponieważ temat maturalny z języka polskiego zredagowany jest w odniesieniu do tekstu literackiego, który zdający otrzymuje, tematy wypracowań na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Literatura współczesna w szkole ponadgimnazjalnej. opracowała Elżbieta Anioła

Literatura współczesna w szkole ponadgimnazjalnej. opracowała Elżbieta Anioła Literatura współczesna w szkole ponadgimnazjalnej. opracowała Elżbieta Anioła Podstawa programowa Rozporządzenie MEN z dnia 6 listopada 2003 roku: kształcenie w zakresie podstawowym: S. Wyspiański Wesele,

Bardziej szczegółowo

Budowa rozdziału... 5

Budowa rozdziału... 5 Spis treści Budowa rozdziału... 5 Czym jest poezja, która nie ocala Literatura współczesna. Poezja... 15 Dylematy moralne dwudziestowiecznego poety... 18... 18... 18 Czesław Miłosz, Wiara... 18 Nadzieja...

Bardziej szczegółowo

GRUPA A. a) zniesienie stanu wojennego w PRL-u b) obrady Okrągłego Stołu / 2

GRUPA A. a) zniesienie stanu wojennego w PRL-u b) obrady Okrągłego Stołu / 2 Rozdział VII. W powojennej Polsce GRUPA A 8 1. Podaj rok, w którym miały miejsce poniższe wydarzenia. a) zniesienie stanu wojennego w PRL-u b) obrady Okrągłego Stołu 2. Zdecyduj, czy poniższe zdania są

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający wymagania w zakresie wiadomości omawia najważniejsze postanowienia i konsekwencje traktatu wersalskiego definiuje pojęcie totalitaryzmu omawia główne

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Nr Literatura 1. Literackie wizje polskiego dworu. Omów temat w oparciu o wybrane utwory. 2. Polska, ale jaka? Przedstaw

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I EDYCJA 2012/2013 ETAP SZKOLNY

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I EDYCJA 2012/2013 ETAP SZKOLNY OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I EDYCJA 2012/2013 ETAP SZKOLNY 27 listopada 2012 r. Instrukcja: 1. Przed Tobą 25 zadań

Bardziej szczegółowo

charakteryzuje stosunek pisarzy do dziedzictwa romantyzmu

charakteryzuje stosunek pisarzy do dziedzictwa romantyzmu Bloki tematyczne Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą z języka polskiego dla klasy trzeciej XLIII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego W Warszawie kształcenie w zakresie podstawowym

Bardziej szczegółowo

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE Witold Bobiński, Anna Janus-Sitarz, Bogusław Kołcz BARWY EPOKI... 12 WPROWADZENIE... 12 NOWA EUROPA, NOWA POLSKA HORYZONTY, DĄŻENIA, IDEAŁY... 15 Czas końca, czas początku...

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

L I T E R A T U R A W O J N Y I O K U P A C J I K L A S A 4

L I T E R A T U R A W O J N Y I O K U P A C J I K L A S A 4 L I T E R A T U R A W O J N Y I O K U P A C J I L I T E R A T U R A W S P Ó Ł C Z E S N A K L A S A 4 UCZEŃ POWINIEN PRZECZYTAĆ: Poziom podstawowy Tadeusz Borowski, Pożegnanie z Marią (Pożegnanie z Marią,

Bardziej szczegółowo

I. LITERATURA. 5. Wina i kara w literaturze romantyzmu i innych epok, omów na wybranych przykładach.

I. LITERATURA. 5. Wina i kara w literaturze romantyzmu i innych epok, omów na wybranych przykładach. LISTA TEMATÓW DO CZĘŚĆI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LEGNICY I. LITERATURA 1. Wizerunek diabła i złych mocy

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Kalendarium stanu wojennego. Autor: Gazeta Wyborcza. Rodzaj materiału: artykuł. Data publikacji: 2005-12-13. 12/13 grudnia 1981

Tytuł: Kalendarium stanu wojennego. Autor: Gazeta Wyborcza. Rodzaj materiału: artykuł. Data publikacji: 2005-12-13. 12/13 grudnia 1981 Tytuł: Kalendarium stanu wojennego Autor: Gazeta Wyborcza Rodzaj materiału: artykuł Data publikacji: 2005-12-13 12/13 grudnia 1981 Godzina 23:00 - przerwanie połączeń telefonicznych i teleksowych. Około

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 1. Pierwszy król Polski, który pochodził z dynastii Piastów to:

Bardziej szczegółowo

Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej; Jan Kochanowski - pieśni i treny (wybór) poezja baroku (wybór)

Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej; Jan Kochanowski - pieśni i treny (wybór) poezja baroku (wybór) Zestawienie lektur poziom podstawowy opracowanie: Izabela Haremza Małą czcionką wprowadziłam własne uwagi! ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 z dnia 29 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014

Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014 Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1. Motyw śmierci w literaturze średniowiecza i baroku. Omów temat

Bardziej szczegółowo

Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura

Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura 1.1 Analizując utwory polskie i/ lub obce scharakteryzuj różne odmiany awangardowego dramatu XX wieku. 1.2 Ballada romantyczna jako źródło inspiracji

Bardziej szczegółowo

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 I. LITERATURA 1. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Przedstaw temat w oparciu o wybrane przykłady.

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH II EDYCJA 2014/2015. ETAP SZKOLNY 25 listopada 2014 r.

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH II EDYCJA 2014/2015. ETAP SZKOLNY 25 listopada 2014 r. OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH II EDYCJA 2014/2015 ETAP SZKOLNY 25 listopada 2014 r. Instrukcja: 1. Przed Tobą 25 zadań znajdujących się

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja naukowa

Ogólnopolska konferencja naukowa Ogólnopolska konferencja naukowa Nadzorcy. Ludzie i struktury władzy odpowiedzialni za działania wobec środowisk twórczych, naukowych i dziennikarskich Szczecin, ul. P. Skargi 14 (siedziba OBEP IPN Szczecin)

Bardziej szczegółowo

SPIS. treści. A wiosną niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczę. Liryka i nowe wyzwania cywilizacyjne...15. 1. Wobec wolności

SPIS. treści. A wiosną niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczę. Liryka i nowe wyzwania cywilizacyjne...15. 1. Wobec wolności SPIS treści Budowa rozdziału...11 A wiosną niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczę. Liryka i nowe wyzwania cywilizacyjne....15 1. Wobec wolności g To już znasz...18 g Dialogi z tekstem, dialogi tekstów...18

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

Postawy więźniów obozów koncentracyjnych w świetle literatury obozowej

Postawy więźniów obozów koncentracyjnych w świetle literatury obozowej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Postawy więźniów obozów koncentracyjnych w świetle literatury obozowej Wybór i opracowanie Marta Boszczyk wrzesień, 2005r. 2 Bibliografia podmiotu 1. Andrzejewski

Bardziej szczegółowo

Poniższe wzory opisów bibliograficznych zostały opracowane dla potrzeb maturzystów naszej szkoły i są obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014.

Poniższe wzory opisów bibliograficznych zostały opracowane dla potrzeb maturzystów naszej szkoły i są obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014. Poniższe wzory opisów bibliograficznych zostały opracowane dla potrzeb maturzystów naszej szkoły i są obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014. CAŁA KSIĄŻKA 1. Opis bibliograficzny (całej) książki (jednego

Bardziej szczegółowo

WOLNE WYBORY I OKRĄGŁY STÓŁ Autor: Marcin Wierzbicki, kl. III d

WOLNE WYBORY I OKRĄGŁY STÓŁ Autor: Marcin Wierzbicki, kl. III d WOLNE WYBORY I OKRĄGŁY STÓŁ Autor: Marcin Wierzbicki, kl. III d Wolne wybory Wybory parlamentarne w Polsce w 1989 roku (tzw. wolne wybory) odbyły się w dniach 4 i 18 czerwca 1989. Zostały przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

1. Polskie miesiące. Wystąpienia przeciw władzy w okresie PRL projekt edukacyjny

1. Polskie miesiące. Wystąpienia przeciw władzy w okresie PRL projekt edukacyjny 1. Polskie miesiące. Wystąpienia przeciw władzy w okresie PRL projekt edukacyjny a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości 1. Cele ogólne: a. Uczeń rozumie charakter wystąpień społecznych przeciw władzy w okresie

Bardziej szczegółowo

1 - omówienie wymagań na poziomie podstawowym i rozszerzonym,

1 - omówienie wymagań na poziomie podstawowym i rozszerzonym, mgr Jolanta Strzelka Tematyka zajęć z języka polskiego Program nauczania pod tytułem Przeszłość to dziś nr DKOS-4015-143/02 klasa III LO rok szkolny 2011/2012 Moduł Dział Temat Planujemy lekcje języka

Bardziej szczegółowo

Historia literatury współczesnej

Historia literatury współczesnej mgr Marta Bącała i mgr Anita Pieńkowska Historia literatury współczesnej Ćwiczenia dla I roku studiów stacjonarnych drugiego poziomu kształcenia (60 h) Rok akademicki 2010/2011 Środa, 15:00, Gmach Polonistyki,

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Polska po II wojnie światowej

Polska po II wojnie światowej Polska po II wojnie światowej w latach 1945-1947 Rafał Nowicki źródła - Internet, (http://historia-polski.klp.pl/a-6269.html) obrazki - Wikipedia TERYTORIUM GRANICE - LUDNOŚĆ Obszar Polski po II wojnie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Literatura współczesna 09.01.19/k,1,muIII. Wydział Humanistyczny. Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa.

OPIS PRZEDMIOTU. Literatura współczesna 09.01.19/k,1,muIII. Wydział Humanistyczny. Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa. OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Kod Literatura współczesna 09.01.19/k,1,muIII Wydział Wydział Humanistyczny Instytut/Katedra Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Kierunek Filologia polska Specjalność/specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Andrzej Grzeszczuk. Wileńszczyzna. w II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych

Andrzej Grzeszczuk. Wileńszczyzna. w II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych Andrzej Grzeszczuk Wileńszczyzna w II Rzeczypospolitej Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych Andrzej Grzeszczuk Wileńszczyzna w II Rzeczypospolitej Materiały dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Laureat: Nagrody Nobla 80 Nagrody NIKE 98

Laureat: Nagrody Nobla 80 Nagrody NIKE 98 Laureat: Nagrody Nobla 80 Nagrody NIKE 98 Nadchodzi dla Miłosza czas przełomowy zmierzenie się ze sławą i popularnością. Milczenie krytyki polskiej na temat Miłosza ; nieśmiałe upominanie się o jego miejsce.

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 I LITERATURA 1. Przedstaw funkcjonowanie motywów biblijnych i/lub antycznych w literaturze późniejszych epok. 2.

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO SEJMU USTAWODAWCZEGO

WYBORY DO SEJMU USTAWODAWCZEGO 1945 KONIEC WOJNY! W maju 1945 r. armia radziecka i polska dywizja im. T. Kościuszki zdobyła Berlin. Oznaczało to klęskę III Rzeszy. Polska wraz z Europą Środkową znalazła się w radzieckiej strefie wpływów.

Bardziej szczegółowo

STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ

STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: PN-ISO 690: 2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA 1.Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania w wybranych utworach 2.Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów problem,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Ponad słowami Wspólczesność. Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Wymagania rozszerzające (ocena dobra)

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Ponad słowami Wspólczesność. Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Ponad słowami Wspólczesność Numer i temat lekcji Czas apokalipsy spełnionej Sztuka wobec wojny Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Uczeń potrafi: określić

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2013 / 2014 I LITERATURA 1. Samotność bohatera romantycznego i człowieka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 9. Czas przemiany 1861 1876

Spis treści. Przedmowa... 9. Czas przemiany 1861 1876 Recenzenci: prof. dr hab. Lucyna Aleksandrowicz prof. dr hab. Elżbieta Oleksy prof. dr hab. Izabella Rusinowa Redaktor prowadzący: Agnieszka Szopińska Redakcja i korekta: Magdalena Pluta Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

LITERATURA tematu Temat

LITERATURA tematu Temat Nr tematu LITERATURA Temat 1 Literackie dialogi z Bogiem. Omów temat na podstawie analizy wybranych 2 Funkcjonowanie stereotypów w społeczeństwie polskim. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA

WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA 1. Kreacje bohaterów heroicznych i ich funkcje w wybranych dziełach literackich różnych epok. Wskaż na podstawie wybranych utworów najistotniejsze

Bardziej szczegółowo

Poziom podstawowy w całości,

Poziom podstawowy w całości, Lektury do matury Poziom podstawowy w całości, Sofokles Antygona lub Król Edyp (wersja literacka lub spektakl teatralny); *Bogurodzica; Lament świętokrzyski; *Jan Kochanowski wybrane pieśni, treny (inne

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014

PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 LITERATURA PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 1. Metaforyczny charakter motywu wędrówki w literaturze. Omów na wybranych 2. Dramat niespełnienia ludzkich

Bardziej szczegółowo

Język polski Wymagania edukacyjne dla klas III a b c W ZSiPO w Skale w roku szk. 2013/14

Język polski Wymagania edukacyjne dla klas III a b c W ZSiPO w Skale w roku szk. 2013/14 Język polski Wymagania edukacyjne dla klas III a b c W ZSiPO w Skale w roku szk. 2013/14 DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE UCZEŃ: KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE PODSTAWOWYM Wymagania podstawowe dokonuje analizy leksykalnej,

Bardziej szczegółowo

NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ I ODNOWI OBLICZE ZIEMI! TEJ ZIEMI! Polska droga do wolności.

NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ I ODNOWI OBLICZE ZIEMI! TEJ ZIEMI! Polska droga do wolności. NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ I ODNOWI OBLICZE ZIEMI! TEJ ZIEMI! Polska droga do wolności. GOSPODARKA KOMUNISTYCZNA plany gospodarcze nacjonalizacja kolektywizacja (PGR) industrializacja RWPG SPOŁECZEŃSTWO W

Bardziej szczegółowo

ZESTAW TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ZESTAW TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESTAW TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 LITERATURA 1. Władza zaszczyt czy obowiązek? Omów temat, odwołując się do stosownych przykładów 2. Matki, żony, femme

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Dzieci i ich relacje z rodzicami, jako temat wybranych utworów literackich. Przedstaw na dowolnych przykładach [Materiały dostępne w Pedagogicznej Bibliotece

Bardziej szczegółowo

Obchody 11 listopada Biłgoraj 2014

Obchody 11 listopada Biłgoraj 2014 Obchody 11 listopada Biłgoraj 2014 fot. Zenon Łój od redakcji Spis treści Wstęp 3 Stefan Szmidt Mój Biłgoraj 4 Henryk Wujec Bez uproszczeń Dominikańskie listy z Lublina 6 o. Tomasz Dostatni Wypisy z lektury

Bardziej szczegółowo

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32 Spis treści Wstęp... 11 Kazimierz Puchowski, Józef Żerko Profesor Lech Marian Mokrzecki badacz dziejów nauki, kultury i oświaty... 17 Doktorzy wypromowani przez Profesora Lecha Mokrzeckiego (opracował

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII

ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII Bibliografia uporządkowany spis dokumentów (książek, artykułów) wraz z opisem umożliwiającym identyfikację dzieła. Opis bibliograficzny podstawowe dane identyfikujące dzieło

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 LITERATURA 1. Różne sposoby i funkcje ukazywania świata wewnętrznego bohatera w wybranych powieściach

Bardziej szczegółowo

Faulkner William Koniokrady : wspomnienie. Warszawa 2000 LI 4699 Fitzgerald Francis Scott Wielki Gatsby. Warszawa 1986 LI 4538 Follett Ken Igła.

Faulkner William Koniokrady : wspomnienie. Warszawa 2000 LI 4699 Fitzgerald Francis Scott Wielki Gatsby. Warszawa 1986 LI 4538 Follett Ken Igła. Aut. Tyt. Miejsce wyd. Divertimento sztokholmskie : rozmowy z Josifem Brodskim. Warszawa 1988 LI 5267 Ahmatova Anna Andreevna Requiem. Warszawa 1981 LI 5282 Archer Jeffrey Ścieżki chwały. Poznań 2009 LI

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ocen minionego roku w latach 1963-2013

Zestawienie ocen minionego roku w latach 1963-2013 1963-2013 ocena netto mijającego roku Niemal od początków swojej działalności badawczej OBOP teraz TNS Polska zwykle pod koniec roku zwracał się do Polaków z prośbą o podsumowanie starego roku. Pytaliśmy,

Bardziej szczegółowo

Janusz KALINSKI Zbigniew LANDAU. GOSPODARKA POLSKU XX wieku

Janusz KALINSKI Zbigniew LANDAU. GOSPODARKA POLSKU XX wieku Janusz KALINSKI Zbigniew LANDAU GOSPODARKA POLSKU XX wieku POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE Warszawa 1998 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 i GOSPODARKA ZIEM POLSKICH 1 POD ZABORAMI 13 Od kapitalizmu wolnokonkurencyjnego

Bardziej szczegółowo

TEMATY DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

TEMATY DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Pogorzela, 31.03.2014 r. TEMATY DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. LITERATURA 1. Dialog z barokiem w literaturze późniejszych epok. Omów zagadnienie, analizując

Bardziej szczegółowo

Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu

Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu Przegląd źródeł ocena stanu zachowania i mapa rozmieszczenia Materiały

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W MIĘDZYCHODZIE LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W MIĘDZYCHODZIE LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W MIĘDZYCHODZIE LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 1. LITERATURA 1. Autorytaryzm,dyktatura,despotyzm. Omów różne przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z seminarium pt: Zarządzanie Państwem

Sprawozdanie z seminarium pt: Zarządzanie Państwem Radom, 6 lipca 2015 r. Sprawozdanie z seminarium pt: Zarządzanie Państwem W dniu 3 lipca 2015 r. w Domu Technika w Radomiu przy ul. Krukowskiego 1 odbyło się seminarium na temat: Zarządzanie państwem przez

Bardziej szczegółowo

Tematy na egzamin wewnętrzny z. języka polskiego na rok szkolny 2010/2011

Tematy na egzamin wewnętrzny z. języka polskiego na rok szkolny 2010/2011 Tematy na egzamin wewnętrzny z języka polskiego na rok szkolny 2010/2011 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie Opracował zespół w składzie: Justyna Czekańska Elżbieta Gancarz Karolina Krężałek

Bardziej szczegółowo

Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939

Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939 Spis treści str. 10 str. 12.12 str. 20 sir. 21 Wprowadzenie Wstęp Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939 Struktura narodowościowa

Bardziej szczegółowo

DZIEJE LITERATUR EUROPEJSKICH

DZIEJE LITERATUR EUROPEJSKICH DZIEJE LITERATUR EUROPEJSKICH pod redakcją Władysława Fłoryana CZĘŚĆ DRUGA SPIS TREŚCI LITERATURA BUŁGARSKA napisała HENRYKA CZAJKA I. Uwagi wstępne 7 1. Rys historyczny (do końca w. XIV) 7 2. Sztuka 13

Bardziej szczegółowo

LISTA LEKTUR DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

LISTA LEKTUR DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO LISTA LEKTUR DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA I 1. Mitologia grecka i rzymska fragm. 2. Sofokles Król Edyp 3. Biblia fragm. 4. W. Szekspir Makbet KLASA II 1. A. Mickiewicz Dziadów część IV, III 2. A.

Bardziej szczegółowo

GRUPA I MUZYKA. Ogiński. Polonez As- dur op. 53. http://dano2005classic.wrzuta.pl/audio/2nnzwjordxq/f.chopin_polonez_as-dur_op.53. Fryderyk.

GRUPA I MUZYKA. Ogiński. Polonez As- dur op. 53. http://dano2005classic.wrzuta.pl/audio/2nnzwjordxq/f.chopin_polonez_as-dur_op.53. Fryderyk. GRUPA I MUZYKA TWÓRCA DZIEŁO ŹRÓDŁO- TUTAJ MOŻECIE POSŁUCHAĆ Polonez http://w430.wrzuta.pl/audio/2n9g60jge1d/polonez_pozegnanie_ojczyzny michal_kleofas_oginski Pożegnanie ojczyzny Michał Ogiński Fryderyk

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LITERATURA 1. Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych

Bardziej szczegółowo

Edward Stachura 1937-1979. Wędrówką jedną życie jest człowieka...

Edward Stachura 1937-1979. Wędrówką jedną życie jest człowieka... Edward Stachura 1937-1979 Wędrówką jedną życie jest człowieka... Edward Stachura urodził się 18 sierpnia 1937 r. w Charvieu we Francji, w rodzinie polskich emigrantów. Dzieciństwo spędzone we Francji i

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014

Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014 Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014 Literatura 1. Literackie portrety ludzi szczęśliwych.

Bardziej szczegółowo

Matura ustna z języka polskiego w 2015 r. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie

Matura ustna z języka polskiego w 2015 r. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie Matura ustna z języka polskiego w 2015 r. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie I. Literatura 1. Rytuał śmierci świętego w literaturze

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji Alfabetyczna lista członków Rady ZNiO wszystkich L.p. Imię i nazwisko, stopień naukowy 1. Prof. dr hab. Andrzej Baborski 2. Prof. Władysław Bartoszewski 3. Prof. dr hab. Marek Bojarski 4. Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Ponad słowami klasa 3

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Ponad słowami klasa 3 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Ponad słowami klasa 3 Prezentowane wymagania edukacyjne są zintegrowane z planem wynikowym autorstwa Magdaleny Lotterhoff, będącego propozycją realizacji materiału

Bardziej szczegółowo

Publikacja dotowana przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

Publikacja dotowana przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego Recenzja: prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Marek Szczepaniak Korekta: Marek Szczepaniak Joanna Barska Projekt okładki, zgodnie z pomysłem Autora:

Bardziej szczegółowo

14. Polskie mity narodowe i polemika z nimi. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich z różnych epok.

14. Polskie mity narodowe i polemika z nimi. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich z różnych epok. 1. Tradycje kultury średniowiecznej w polskiej poezji współczesnej. Analizując celowo dobrane utwory, określ funkcje nawiązań do kultury średniowiecza i porównaj zastosowane przez poetów środki wyrazu.

Bardziej szczegółowo

Temat: Polska w latach 1948-1956. Przekształcenia gospodarcze po 1945r.

Temat: Polska w latach 1948-1956. Przekształcenia gospodarcze po 1945r. Temat: Polska w latach 1948-1956. Przekształcenia gospodarcze po 1945r. 1. Powstanie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (1948r.) Likwidacja PSL Wchłonięcie PPS 15 grudnia 1948r. Kongres Zjednoczeniowy

Bardziej szczegółowo

Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9

Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9 Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski Projekt okładki Jan Straszewski Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9 Copyright by Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny

Bardziej szczegółowo

17. Wpływ doświadczeń dzieciństwa na dorosłe życie człowieka. Zaprezentuj portrety psychologiczne wybranych bohaterów literackich. 18.

17. Wpływ doświadczeń dzieciństwa na dorosłe życie człowieka. Zaprezentuj portrety psychologiczne wybranych bohaterów literackich. 18. Tematy do przeprowadzenia ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2014 obowiązujące w XX Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku I LITERATURA 1. Literackie reinterpretacje

Bardziej szczegółowo

Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012.

Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012. Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012. I LITERATURA 1. Miłośd i jej różne oblicza. Omów na przykładach dwóch 2. Groteska jako metoda kreowania rzeczywistości.

Bardziej szczegółowo

Godzina Impreza Moderator (organizator) Lokalizacja. 22 maja, czwartek. Prezentacja stoiska narodowego Federacji Rosyjskiej. Obiad à la fourchette.

Godzina Impreza Moderator (organizator) Lokalizacja. 22 maja, czwartek. Prezentacja stoiska narodowego Federacji Rosyjskiej. Obiad à la fourchette. Program imprez stoiska narodowego Federacji Rosyjskiej w ramach 5 Warszawskich Targów Książki (22-25 maja 2014 roku) Lokalizacja: Stadion Narodowy w Warszawie Godzina Impreza Moderator (organizator) Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Oferta dla nauczycieli i studentów w roku szkolnym 2015/2016

Oferta dla nauczycieli i studentów w roku szkolnym 2015/2016 Oferta dla nauczycieli i studentów w roku szkolnym 2015/2016 Jak uczyć o polskim podziemiu niepodległościowym? W przededniu obchodzonego po raz szósty Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zapraszamy

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO obowiązująca w roku szkolnym 2012/2013 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO obowiązująca w roku szkolnym 2012/2013 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO obowiązująca w roku szkolnym 2012/2013 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu Nr tematu LITERATURA 1a Od herosa do pantoflarza różnorodne portrety

Bardziej szczegółowo

wiosennej roku szkolnego 2011/2012 Literatura

wiosennej roku szkolnego 2011/2012 Literatura Tematy ustnych prezentacji maturalnych z języka polskiego w sesji wiosennej roku szkolnego 2011/2012 Literatura 1. Antyczne inspiracje w literaturze współczesnej. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Ponad słowami klasa 3

Plan wynikowy Ponad słowami klasa 3 Plan wynikowy Ponad słowami klasa 3 Zgodnie z ramowym planem nauczania na semestr przypada ok. 60 godzin lekcyjnych dla zakresu podstawowego oraz dodatkowe 30 godzin dla zakresu rozszerzonego. Prezentowany

Bardziej szczegółowo

W dzisiejszym wydaniu:

W dzisiejszym wydaniu: Internetowy Miesięcznik wydawany przez Zespół Szkół Nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Myszkowie Wrzesień 2009 Czy to była kula, synku, czy to serce pękło? Krzysztof Kamil Baczyński W dzisiejszym wydaniu:

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO PROJEKTOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH

ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO PROJEKTOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO PROJEKTOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH KATALOG TEMATÓW NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/14 1 Literatura 1. Różne ujęcia motywu szkoły i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014.

Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014. Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014. I. Literatura. 1. Gatunki biblijne i nawiązania do nich w literaturze późniejszych epok. Przywołaj i

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA MATURZYSTY BIBLIOGRAFIA DO PREZENTACJI

PORADNIK DLA MATURZYSTY BIBLIOGRAFIA DO PREZENTACJI PORADNIK DLA MATURZYSTY BIBLIOGRAFIA DO PREZENTACJI Bibliografia do prezentacji składa się z: Literatury podmiotu - wykaz wykorzystanych dzieł literackich, malarskich, filmowych, utworów muzycznych, "Lalka"

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Druk ulotny. Pismo międzyzakładowych struktur S, szeregowych członków S oraz ich sympatyków Białystok 1988, nr 23. Zbiory prywatne

Druk ulotny. Pismo międzyzakładowych struktur S, szeregowych członków S oraz ich sympatyków Białystok 1988, nr 23. Zbiory prywatne Druk ulotny. Pismo międzyzakładowych struktur S, szeregowych członków S oraz ich sympatyków Białystok 1988, nr 23. Zbiory prywatne Smoluch. Biuletyn Informacyjny NSZZ Solidarność Fabryki Przyrządów i Uchwytów

Bardziej szczegółowo