TESTER BATERII AKUMULATOROWYCH TBA150 wersja programu v0.175

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TESTER BATERII AKUMULATOROWYCH TBA150 wersja programu v0.175"

Transkrypt

1 TESTER BATERII AKUMULATOROWYCH TBA150 wersja programu v Zastosowanie Tester baterii akumulatorowych TBA150 przeznaczony jest do sprawdzania jakości baterii akumulatorów kwasowych o napięciach znamionowych 24V, 48V i 80V prądem rozładowania mieszczącym się w zakresie od 5A do 150A z nastawą co 1A. Istnieje również możliwość testowania baterii akumulatorów o innym przedziale napięć znamionowych w zakresie od 18V do 80V wówczas prąd rozładowania mieści się w zakresie od 5A do 100A. Testowanie może być wykonane przy użyciu funkcji Rozładowania Prądem 5-cio Godzinnym lub Rozładowaniem z Prądem Zadawanym Ręcznie Parametry procesu rozładowywania zapisywane są w nieulotnej pamięci testera podzielonej na 16 niezależnych rejestrów zwanych bankami rejestratora. Dane z rejestracji mogą być nagrane i przeniesione z testera za pomocą pamięci USB typu Pendrive. Format danych to pliki *.CSV, które można odczytać za pomocą dowolnego arkusza kalkulacyjnego np. EXCEL w celu dalszej obróbki i prezentacji. Tester zasilany jest z sieci elektrycznej o napięciu znamionowym 230V, 50Hz z obciążalnością 1,5A. Wymiary: Szerokość 40cm, Wysokość 88cm, Głębokość 22cm. Waga: 23 kg Konstrukcja i waga testera pozwala na transportowanie go w formie walizki. -1-

2 2. Instrukcja obsługi Przeznaczoną do testowania baterię należy podłączyć do złącza testera zachowując właściwa biegunowość. Pomyłka biegunowości uniemożliwi uruchomienie pracy testera. Wyłącznik bezpieczeństwa (Stop Awaryjny) ustawić w pozycję Załączony Wyciśnięty. Po załączeniu napięcia zasilania 230V, 50Hz na wyświetlaczu testera pojawi się napis: Przyciskiem [F3] wybrać [Dalej] Jeżeli do testera została podłączona bateria o znamionowym napięciu 24V, 48V lub 80V (w tym przypadku podłączono baterię 48V). Jeżeli do testera została podłączona bateria o innym napięciu znamionowym UWAGA! W każdym przypadku należy upewnić się co do zgodności wyświetlonej wartości napięcia podłączonej baterii. Przyciskiem [F3] wybrać [Dalej] W przypadku gdy do testera podłączona została bateria 24V, 48V lub 80V na wyświetlaczu pojawi się wybór rodzaju pracy: Przyciskiem [F2] można wybrać tryb Rozładowanie z ręcznym zadawaniem prądu lub tryb Rozładowanie Prądem 5h gdzie urządzenie dobierze wartość prądu rozładowania odpowiednią dla zadanej pojemności znamionowej baterii. -2-

3 Tryb Rozładowanie Przyciskiem [F3] wybrać [Dalej] Nastawnikiem należy ustawić żądaną wartość prądu rozładowania Ir Wartość tą można będzie skorygować w trakcie trwania procesu rozładowania baterii. Przyciskiem [F2] ustawiając kursor na Vk za pomocą nastawnika należy ustawić wartość napięcia końcowego pojedynczego ogniwa. Przyciskiem [F2] ustawiając kursor na t za pomocą nastawnika należy ustawić czas trwania rozładowania. Przyciskiem [F2] ustawiając kursor na Rejestracja za pomocą nastawnika należy wybrać brak rejestracji ustawiając Nie lub w przypadku rejestrowania danych należy wskazać odpowiedni bank rejestracji Bank N. Istnieje możliwość wybrania jedynie banków pustych co zabezpiecza przed skasowaniem dane z wcześniejszych rejestracji. Kasowanie i zapisywanie banków zostało opisane w dalszej części instrukcji. Przyciskiem [F3] wybrać [Dalej] Wcisnąć przycisk [ZAŁĄCZ] Rozpocznie się rozładowanie, załączą się również wentylatory chłodzące opornice. Q - ładunek pobrany z rozładowywanej baterii E - energia pobrana z rozładowywanej baterii U aktualne napięcie rozładowywanej baterii Ir - nastawiony prąd rozładowania (możliwa jest jego korekcja za pomocą nastawnika) t - czas rozładowania który pozostał do zakończenia G ilość załączonych opornic wymuszających prąd rozładowania Tk - temperatura komory opornic Po osiągnięciu przez baterię napięcia końcowego zadeklarowanego w ustawieniach lub po upłynięciu ustawionego czasu rozładowania na wyświetlaczu pojawi się napis: lub Po zakończeniu rozładowania praca wentylatorów utrzymywana jest przez dwie minuty. Proces przedmuchu pozwala na szybsze schłodzenie opornic. Po upłynięciu czasu przedmuchu na wyświetlaczu pozostanie informacja o powodzie zakończenia rozładowania: (U) Jeżeli napięcie baterii z przeliczenia napięcia ogniwa Vk osiągnęło nastawioną wartość lub (t) gdy upłynął nastawiony czas rozładowania: -3-

4 lub UWAGA! Wciśnięcie przycisku F1 [Koniec] spowoduje powrót do głównego menu testera i utratę wyświetlanej informacji o odprowadzonym ładunku i energii. Przed zakończeniem należy wyniki testu zanotować. W przypadku gdy dane były rejestrowane przebieg rozładowania został zapisany w wybranym banku rejestratora. Tryb Rozładowanie Prądem 5h Dla wykrytej baterii o napięciu znamionowym 24V, 48V lub 80V istnieje możliwość wyboru rodzaju pracy - Rozładowanie Prądem 5h Przyciskiem [F3] - [Dalej] przechodzi się do ustawienia parametrów rozładowania : Używając przycisku [F2] i nastawnika należy ustawić wartość pojemności znamionowej testowanej baterii Qn, napięcie końcowe rozładowanego ogniwa Vk oraz wybrać czy test ma zostać zarejestrowany oraz w którym Banku Po ustawieniu parametrów należy wcisnąć przycisk [F3]. Wcisnąć przycisk [ZAŁĄCZ] Na wyświetlaczu pojawi się napis : Q - ładunek pobrany z rozładowywanej baterii E - energia pobrana z rozładowywanej baterii U - aktualne napięcie rozładowywanej baterii c - współczynnik sprawności baterii (%) [(Q/Q5) x 100%] t - czas rozładowania który pozostał do zakończenia G ilość załączonych opornic wymuszających prąd rozładowania Tk - temperatura komory opornic -4-

5 Po zakończeniu rozładowania na wyświetlaczu pojawi się napis : a po upływie czasu przedmuchu: lub lub w zależności od tego, czy najpierw napięcie baterii osiągnęło nastawioną wartość Vk, czy upłynął zadany czas t rozładowania UWAGA! Wciśnięcie przycisku F1 [Koniec] spowoduje powrót do głównego menu testera i utratę wyświetlanej informacji o odprowadzonym ładunku i energii. Przed zakończeniem należy wyniki testu zanotować. W przypadku gdy dane były rejestrowane przebieg rozładowania został zapisany w wybranym banku rejestratora. Rozładowywanie baterii o napięciu znamionowym innym niż 24V, 48V lub 80V Po podłączeniu do testera baterii o napięciu znamionowym innym niż 24V, 48V lub 80V, a mieszczącym się zakresie od 18V do 80V na wyświetlaczu pojawi się napis : Po wciśnięciu przycisku [F3] [Dalej] na wyświetlaczu pojawi się napis : Nastawnikiem należy ustawić żądaną wartość prądu rozładowania Ir. Po uruchomieniu w trakcie rozładowania nastawnikiem można skorygować tę wartość. Przyciskiem [F2] ustawiając kursor na Uk nastawnikiem należy ustawić wartość napięcia końcowego rozładowywanej baterii. Przyciskiem [F2] ustawiając kursor na t nastawnikiem należy ustawić czas trwania rozładowania. Przyciskiem [F2] ustawiając kursor na Rejestracja nastawnikiem należy wybrać brak rejestracji ustawiając Nie lub wybrać Bank N. Przyciskiem [F3] wybrać [Dalej]. -5-

6 Wcisnąć przycisk ZAŁ. Po zakończeniu rozładowania na wyświetlaczu pojawi się napis : Q - ładunek pobrany z rozładowywanej baterii E - energia pobrana z rozładowywanej baterii U aktualne napięcie rozładowywanej baterii Ir - nastawiony prąd rozładowania (możliwa jest jego korekcja za pomocą nastawnika) t - czas rozładowania który pozostał do zakończenia G ilość załączonych opornic wymuszających prąd rozładowania Tk - temperatura komory opornic lub a po upływie 2-ch minut pojawi się napis : lub jeżeli zakończenie rozładowania nastąpiło po osiągnięciu przez baterię nastawionego napięcia końcowego Uk lub jeżeli zakończenie rozładowania nastąpiło po upływie nastawionego czasu. UWAGA! Wciśnięcie przycisku F1 [Koniec] spowoduje powrót do głównego menu testera i utratę wyświetlanej informacji o odprowadzonym ładunku i energii. Przed zakończeniem należy wyniki testu zanotować. W przypadku gdy dane były rejestrowane przebieg rozładowania został zapisany w wybranym banku rejestratora. Niezależnie od wybranego trybu pracy w każdym momencie procesu rozładowania można wyłączyć prąd rozładowania wciskając przycisk [WYŁĄCZ] (czerwony). Na wyświetlaczu pojawi się napis : Możliwość tę należy traktować jako czasowe wstrzymanie procesu rozładowania. Wciskając przycisk [ZAŁĄCZ] (zielony) nastąpi powrót do procesu rozładowania. -6-

7 Stany awaryjne i błędy obsługi 1. Uruchomienie testera bez podłączonej baterii - należy podłączyć baterię 2. Odwrotne podłączenie baterii przed załączeniem zasilania Po załączeniu zasilania i załączonym wyłączniku bezpieczeństwa na wyświetlaczu pojawi się napis : Równocześnie sygnalizacja dźwiękowa ostrzega o odwrotnym podłączeniu baterii. Układ uniemożliwi dalsze postępowanie dopóki nie zostanie poprawione podłączenie na prawidłowe. 3. Odwrotne podłączenie baterii po wstrzymaniu i ponownym rozpoczęciu procesu rozładowywania Jeżeli podczas pracy nastąpi wstrzymanie procesu (przez naciśnięcie przycisku [WYŁĄCZ]) na wyświetlaczu pojawi się napis informujący o końcu procesu rozładowania. W tym stanie można odłączyć baterię i ponownie ją podłączyć lecz odwrotne jej podłączenie uniemożliwi dalszą pracę testera a na wyświetlaczu pojawi się napis: 4. Załączanie testera przy wyłączonym wyłączniku bezpieczeństwa. Na wyświetlaczu pojawi się migający napis STOP Awaryjny -7-

8 W celu umożliwienia dalszej pracy należy załączyć wyłącznik awaryjny STOP,wcisnąć przycisk [F3] - [Awarie] Na wyświetlaczu pojawi się ekran wyświetlający stany awaryjne np. Zatrzymanie Awaryjne STOP : Należy załączyć wyłącznik awaryjny. Przyciskiem [F2] [Kasuj] należy usunąć istniejący stan awaryjny i wcisnąć przycisk [F1] [Wyjście] Na wyświetlaczu pojawi się napis : 5. Sygnalizacja Zwarcie wystąpi gdy prąd baterii przekroczy wartość 153,8A 6. Sygnalizacja Temperatura wystąpi gdy temperatura komory przekroczy 100 C lub zadziała zabezpieczenie termiczne grzałki. W przypadku wystąpienia każdego ze stanów awaryjnych należy po ich usunięciu lub ustaniu przyciskiem [F3] [Awarie] otworzyć listę awarii i przyciskiem [F2] [Kasuj] skasować sygnalizację awarii. Awarii nie da się skasować gdy stan awaryjny nie ustąpił np. wyłącznik awaryjny jest wciśnięty. Przyciskiem [F1] [Wyjście] opuszcza się ekran szczegółowy awarii aby umożliwić dalsze uruchamianie testera. -8-

9 Ustawienia Menu Po załączeniu zasilania na wyświetlaczu pojawi się napis: Po wciśnięciu przycisku [F1] [Menu] na wyświetlaczu pojawi się napis: Przy pomocy kursora [F2] wybieramy polecenie menu i zatwierdzamy [F3] [OK] : Rejestracja i Pamięć USB Ekran ten pozwala na zarządzanie bankami rejestratora. Za pomocą nastawnika wybieramy bank Kolor różowy oznacza, że Bank jest zajęty czyli są w nim zapisane dane z rejestracji. Kolor zielony oznacza, że dane z Banku zostały właśnie zapisane na nośnik USB typu Pendrive. Kolor popielaty oznacza, że Bank jest pusty. Łącznie do dyspozycji jest 16 Banków w każdym z banków można pomieścić 512 wpisów - rekordów. Rekordy zapisywane są w następującym odstępie czasu (okres zapisywania rekordów): Jeżeli ustawiony czas rozładowania jest poniżej 8h:30m okres zapisu rekordów to 60 sekund Jeżeli ustawiony czas rozładowania jest powyżej 8h:30m okres zapisu rekordów to 90 sekund Pozwala to na zapisanie w jednym banku nawet 12 godzinny proces rozładowania Maksymalna nastawa czasu rozładowania. Przeniesienie danych z pamięci testera do komputera PC wykonać należy przy użyciu nośnika USB typu Pendrive Dla nośników USB typu Pendrive o pojemności do 2GB należy przy jego formatowaniu wybrać system plików FAT16 Dla nośników USB typu Pendrive o pojemności powyżej 2GB należy przy jego formatowaniu wybrać system plików FAT32 Urządzenie nie obsługuje nośników sformatowanych w systemie plików NTFS. Po umieszczeniu Pendrive w gnieździe USB i ustawieniu za pomocą nastawnika kursora na wybranym Banku należy wcisnąć przycisk [F3] - [Zapisz]. Po chwili dane zostaną nagrane a kursor zmieni kolor na zielony. Pliki z danymi rejestracji są zapisywane w formacie CSV format ten jest obsługiwany przez popularne arkusze kalkulacyjne. Ponieważ CSV jest plikiem tekstowym w którym dane są rozdzielone znakiem ; można jego zawartość przeglądać przy użyciu edytora tekstu. -9-

10 Informacje o Systemie Ustawienie Zegara Przy użyciu przycisku [F2] i nastawnika można ustawić właściwy czas zegara. Ostrzeżenia Tester wyposażony jest w funkcje ostrzegające przed błędną decyzją Obsługi: Ostrzeżenie przed nieprzemyślanym skasowaniem danych w Banku Po naciśnięciu przycisku [F1] [Tak] na wyświetlaczu pojawi się napis : Po wykonaniu operacji skasowania danych w Banku kursor zmieni kolor na popielaty a na wyświetlaczu pojawi się napis : -10-

11 2. Zasady bezpieczeństwa obsługi testera Urządzenie zasilane jest napięciem sieciowym 230V z przewodem PE. Do urządzenie podłączane są baterie akumulatorowe o napięciu znamionowym do 80V (maksymalne napięcie to 96VDC). Tester zabezpieczony jest przed odwrotnym podłączeniem biegunów baterii, przed możliwym przeciążeniem lub zwarciem w obwodzie silnoprądowym. Ze względu na konieczność wymuszonego chłodzenia (wentylatorami) opornic zamontowanych wewnątrz urządzenia bardzo istotne jest przestrzeganie zasady by odległość testera od jakichkolwiek przedmiotów i ścian była nie mniejsza niż 1,5m. Osłona przeciwległa do osłony z zamontowanymi wentylatorami podczas pracy testera nagrzewa się do temperatury około 80 C. Stanowi to zagrożenie dla obsługi i otoczenia i z tego powodu należy zwracać szczególną uwagę na zachowanie właściwej odległości testera od przedmiotów i ścian. Bezpośrednio po zakończonej pracy należy odczekać przed przeniesieniem urządzenia. Rozgrzana osłona stanowić może zagrożenie. Pozycja pracy testera - jedyna dopuszczalna Wymiary, kształt i waga (23kg) pozwalają na takie transportowanie urządzenia -11-

Dokumentacja Techniczna

Dokumentacja Techniczna Dokumentacja Techniczna POBIERAK PRÓB i STACJA MONITORINGU PP 2002+ PP 2002M PP 2002E UWAGA!!! PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY BEZWGLĘDNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z DOKUMENTACJĄ Producent: POL-EKO-APARATURA

Bardziej szczegółowo

KAMERA TERMOWIZYJNA KT-140

KAMERA TERMOWIZYJNA KT-140 INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA TERMOWIZYJNA KT-140 1. Wyświetlacz LCD 4. Karta pamięci SD 8. Gniazdo USB 2. Wskaźnik naładowania (LED) 5. Uchwyt paska 9. Obiektyw podczerwieni 3. Przyciski funkcji 6. Osłona

Bardziej szczegółowo

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC DYKTAFON CYFROWY VN-733PC VN-732PC VN-731PC Pierwsze kroki Nagrywanie Odtwarzanie Menu Używanie z komputerem PC Inne informacje 1 2 3 4 5 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu firmy

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR TABLICOWY TYP N30B INSTRUKCJA OBS UGI

CYFROWY REJESTRATOR TABLICOWY TYP N30B INSTRUKCJA OBS UGI CYFROWY REJESTRATOR TABLICOWY TYP N30B INSTRUKCJA OBS UGI 1 N30B-07A/1 Instrukcja obsługi 2 Spis treści 1 PRZEZNACZENIE I BUDOWA REJESTRATORA...3 2 ZESTAW REJESTRATORA...4 3 WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

W1060 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy

W1060 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy W1060 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Witamy Spis treści Istotne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa...3 Wprowadzenie...7 Funkcje projektora... 7 Zawartość opakowania... 8 Widok zewnętrzny projektora...

Bardziej szczegółowo

WS-833 WS-832 WS-831 DYKTAFON CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pierwsze kroki. Nagrywanie. Odtwarzanie. Radio FM. Menu. Używanie z komputerem PC

WS-833 WS-832 WS-831 DYKTAFON CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pierwsze kroki. Nagrywanie. Odtwarzanie. Radio FM. Menu. Używanie z komputerem PC DYKTAFON CYFROWY WS-833 WS-832 WS-831 Pierwsze kroki Nagrywanie Odtwarzanie Radio FM Menu Używanie z komputerem PC Inne informacje 1 2 3 4 5 6 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Edycja: 01.11.2012 r.

Edycja: 01.11.2012 r. Instrukcja Obsługi Rejestratorów UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000 PL 2 CHD-3000 SPIS TREŚCI 1. Środki bezpieczeństwa 3 2. Ochrona środowiska 4 3. Uwagi eksploatacyjne 5 3.1. Automatyczne wyłączenie zasilania 5 3.2. Współpraca z zewnętrznym napędem USB (dotyczy odbiorników

Bardziej szczegółowo

Przenośny odtwarzacz audio z pamięcią flash. Network Walkman NW-E103/E105/E107 2-595-911-12(1) Instrukcja obsługi

Przenośny odtwarzacz audio z pamięcią flash. Network Walkman NW-E103/E105/E107 2-595-911-12(1) Instrukcja obsługi 2-595-911-12(1) NW-E103/E105/E107 Instrukcja obsługi Network Walkman Przenośny odtwarzacz audio z pamięcią flash Aby przejść do żądanego miejsca w tekście, kliknij na tytule w zakładkach pliku PDF, na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Redakcja 1.4

Spis treści. Redakcja 1.4 Spis treści Redakcja 1.4 1. Wprowadzenie 4 2. Zawartość opakowania 4 3. Opis ogólny 5 3.1. Budowa 5 3.2. Rozmieszczenie i oznaczenia części i zespołów 5 3.3. Sposób identyfikacji akcesoriów i dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Regulator mocy biernej z protokołem RS485 MODBUS-RTU

Regulator mocy biernej z protokołem RS485 MODBUS-RTU VARkombi-PC (Trivar12) Regulator mocy biernej z protokołem RS485 MODBUS-RTU Instrukcja obsługi 1. Wstęp Wszystkie informacje i wymagane środki ostrożności dotyczące używania 3-fazowych regulatorów współczynnika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania BENNING

Instrukcja użytkowania BENNING Instrukcja użytkowania BENNING Zasilany bateriami fotowoltaiczny tester do badania instalacji i okresowej kontroli sieci połączonych systemów fotowoltaicznych zgodnie z (DIN EN 62446): pomiar rezystancji

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup dyktafonu cyfrowego firmy Olympus. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji obsługi w celu uzyskania informacji na temat prawidłowego

Bardziej szczegółowo

P r z e n o ś n a K a s a F i s k a l n a

P r z e n o ś n a K a s a F i s k a l n a I n s t r u k c j a o b s ł u g i P r z e n o ś n a K a s a F i s k a l n a COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 1.1 2012-06-20 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 1/80 Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 2/80 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi i funkcjonowania Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem w przypadku otwierania

Bardziej szczegółowo

Urządzenie jest w pełni udźwiękowione. Wszystkie komunikaty generowane są przez syntezator mowy Ivona.

Urządzenie jest w pełni udźwiękowione. Wszystkie komunikaty generowane są przez syntezator mowy Ivona. Czytak R i Czytak Plus z radiem Wersja oprogramowania z 3 listopada 2014 Informacje podstawowe - Czytak R i Czytak Plus Czytak to urządzenie w pełni przystosowane do potrzeb osób niewidomych służące do

Bardziej szczegółowo

LS-3 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM. Rejestrator dźwięku PCM

LS-3 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM. Rejestrator dźwięku PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-3 Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu Olympus. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji w celu uzyskania informacji

Bardziej szczegółowo

AMX 530 AMX 530RS AMX 530USB AMX 530BT. Czytnik OBD II / EOBD. www.automex.pl

AMX 530 AMX 530RS AMX 530USB AMX 530BT. Czytnik OBD II / EOBD. www.automex.pl AMX 530 AMX 530RS AMX 530USB AMX 530BT Czytnik OBD II / EOBD www.automex.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść instrukcji obsługi nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń

Bardziej szczegółowo

Colibri. Wersja 4.2 Rejestrator lotu z certyfikatem IGC z gniazdem kart SD

Colibri. Wersja 4.2 Rejestrator lotu z certyfikatem IGC z gniazdem kart SD Colibri Wersja 4.2 Rejestrator lotu z certyfikatem IGC z gniazdem kart SD +48 609 848 981 Mirek +48 603 676 499 Robert biuro@szybowce.com.pl http:// Instrukcja jest tłumaczeniem z zatwierdzonej przez producenta

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a MAŁA PLUS E 2.01

I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a MAŁA PLUS E 2.01 I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a 2.01 COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz

Bardziej szczegółowo

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji Seria FP/FR1200/2000 Analogowe, adresowalne centrale, repetytory i emulatory przeciwpożarowe Instrukcja instalacji i konserwacji Wersja 8-0 / Kwiecień 2005 Dotyczy wersji oprogramowania v8.0 lub nowszej

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

INDEKS 1.0 ZALECENIA OGÓLNE

INDEKS 1.0 ZALECENIA OGÓLNE Instrukcja montażu INDEKS 1.0 ZALECENIA OGÓLNE... str. 4 2.0 PODŁĄCZANIE PRZEWODÓW STERUJĄCYCH ODCIĘCIEM PALIWA DO WTRYSKIWACZY....str.5 3.0 INSTALACJA GAZOWA LPG EASY FAST SMART DLA SILNIKÓW TRZY- I CZTEROCYLINDROWYCH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Funkcje. Przygotowanie

Wprowadzenie. Funkcje. Przygotowanie Spis treści Funkcje... 2 Przygotowanie... 2 Środki bezpieczeństwa... 3 Tryb 3D i obrazy 3D... 4 OSTRZEŻENIE... 4 UWAGA NA ZDROWIE!... 5 Podłączenie do telewizora systemu dystrybucji (telewizja kablowa

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 1/84 Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 2/84 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi i funkcjonowania Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem w przypadku otwierania

Bardziej szczegółowo