Ćwiczenie M3 BADANIE PRZEBIEGÓW NAPIĘCIOWYCH ZA POMOCĄ MULTIOSCYLOSKOPU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ćwiczenie M3 BADANIE PRZEBIEGÓW NAPIĘCIOWYCH ZA POMOCĄ MULTIOSCYLOSKOPU"

Transkrypt

1 Laboratorium Podstaw Miernictwa Wiaczesław Szamow Ćwiczenie M3 BADANIE PRZEBIEGÓW NAPIĘCIOWYCH ZA POMOCĄ MULTIOSCYLOSKOPU opr. tech. Mirosław Maś Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny Siedlce 2011

2 1. Wstęp Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z obsługą generatora funkcyjnego i multioscyloskopu oraz dokonanie pomiaru różnych napięć, częstotliwości i czasu obliczanie okresu dla różnych kształtów sygnału wejściowego przy użyciu multioscyloskopu. W skład zestawu pomiarowego wchodzą - multioscyloskop HM generatory funkcyjne DF1641B - 2 przewody koncentryczne z wtykami BNC UWAGA: Nie używaj przycisku SETTINGS aby nie skasować kalibracji oscyloskopu. Niewłaściwa kalibracja może uszkodzić oscyloskop. Przed rozpoczęciem ćwiczenia sprawdź czy zestaw laboratoryjny jest kompletny. Do ćwiczenia należy opanować następujące zagadnienia teoretyczne: obsługa generatora funkcyjnego obsługa multioscyloskopu wartość średnia i skuteczna napięcia napięcia okresowe w tym: harmoniczne, trójkątne i prostokątne okres, częstotliwość, pulsacja parametry napięciowe i czasowe kształtu przebiegów współczynnik wypełnienia 3

3 2. Generator funkcyjny Generator funkcyjny to urządzenie wytwarzające przebiegi napięciowe o różnym kształcie, w tym przynajmniej napięcie harmoniczne, trójkątne i prostokątne. Amplituda i częstotliwość przebiegów jest regulowana w szerokim zakresie. Przykładowo, generator funkcyjny DF1642B posiada następujące parametry: - zakres regulacji częstotliwości 6 Hz 6MHz - zakres regulacji napięcia 0 20Vpp - impedancja wyjściowa ok. 6kΩ Rozmieszczenie przycisków i pokręteł na płycie czołowej tego generatora ukazuje Rys. 1 Rys sieć 2,3. zmiana skokowa częstotliwości w górę i w dół 4. zmiana kształtu przebiegu 5. włączenie składowej stałej 6. regulacja składowej stałej w zakresie -10V; +10V 7. przycisk przemiatania częstotliwości 8. pokrętło szybkości przemiatania 9. skokowa zmiana napięcia wyjściowego 10. wyjście sygnału analogowego 11. wyjście sygnału cyfrowego 12. pokrętło płynnej regulacji napięcia wyjściowego 13,14. wejście i przycisk sygnału zewnętrznego 15. regulacja zakresu przemiatania 16. regulacja symetrii przebiegu 17. wyświetlacz poziomu napięcia 18. przycisk symetrii sygnału 19. wyświetlacz częstotliwości Główną wadą tego generatora jest mała wydajność prądowa i związana z tym zależność amplitudy generowanego napięcia od obciążenia zewnętrznego. 4

4 3. Multioscyloskop Używany do pomiarów oscyloskop HM 1508 może pracować w trybie analogowym i cyfrowym. W zależności od wybranego trybu pracy zmieniają się dość znacznie parametry oscyloskopu. Oscyloskop HM 1508 może wyświetlać wszystkie sygnały powtarzające się przy podstawowej częstotliwości powtarzania równej, co najmniej, 150 MHz. Pasmo przenoszenia oscyloskopu wynosi od 0 do 150 MHz (-3 db). Wzmacniacze odchylania pionowego nie powodują odkształceń sygnału mających postać wyskoków, zapadów, oscylacji, itd. a więc jest dość dobrze zabezpieczony przed sporadycznymi przekłamaniami sygnału wejściowego. Płytę czołową oscyloskopu przedstawia Rys. 2 Rys. 2 Pełny opis wszystkich funkcji i parametrów znajduje się w wydrukowanej instrukcji na stanowisku pomiarowym. Rozmieszczenie niektórych elementów regulacyjnych przedstawia rysunek poniżej. 5

5 1. POWER (przycisk) włączania i wyłączania zasilania 2. INTENS (pokretło) regulacji jaskrawości 3. FOCUS, TRACE, MENU (przycisk) przywołuje na ekran menu pokrętła (2) regulacji jaskrawości (INTENS) i umożliwia zmianę różnych nastaw oscyloskopu. 4. REM (przycisk) wyłącza wyświetlone menu, tryb zdalnego sterowania (świeci się symbol REM). 5. ANALOG/DIGITAL (przycisk) przełączanie miedzy trybami analogowym (podświetlenie zielone) i cyfrowym (podświetlenie niebieskie). 6. STOP / RUN (przycisk) RUN: włączona STOP: wyłączona akwizycja danych sygnału. Wyświetlony wynik ostatniej akwizycji. 10. SETTINGS (przycisk) otwiera menu funkcji wyboru języka i funkcji dodatkowych, a przy pracy cyfrowej także do trybu wyświetlania sygnału. UWAGA: Uruchomienie tej funkcji może doprowadzić do niekontrolowanej zmiany parametrów kalibracji oscyloskopu! 12. HELP (przycisk) włącza i wyłącza teksty pomocy ekranowej zależnie od aktualnych ustawień elementów obsługowych i aktywnego menu. 13. POSITION 1 (pokretło) reguluje przesuwem przebiegu lub elementu uzyskanego za pomocą aktualnie włączonej funkcji: Sygnał (aktualny, referencyjny, uzyskany za pomocą operacji matematycznych). Funkcje kursora i ZOOM (dostępne są tylko przy pracy cyfrowej). 14. POSITION 2 (pokretło) reguluje przesuwem przebiegu lub elementu uzyskanego za pomocą aktualnie włączonej funkcji: Sygnał (aktualny, referencyjny, uzyskany za pomocą operacji matematycznych). Funkcje kursora i ZOOM (dostępne są tylko przy pracy cyfrowej). 15. CH1/2-CURSOR-CH3/CH4-MA/REF-ZOOM (przycisk) przywołuje menu i wyznacza aktualne funkcje pokręteł przesuwu POSITION 1 i POSITION VOLTS/DIV-SCALE-VAR (pokretło) ustawia w kanale 1 wartości współczynnika odchylania Y, zmiennej Y i skalowania Y. 17. VOLTS/DIV-SCALE-VAR (pokretło) ustawia w kanale 2 wartości współczynnika odchylania Y, zmiennej Y i skalowania Y. 18. AUTO / CURSOR MEASURE (przycisk) przywołuje menu i submenu dla pomiaru automatycznego i wspomaganego kursorem. 19. LEVEL A/B (pokretło) regulacja poziomu wyzwalania podstawy czasu A i B. 20. MODE (przycisk) przywołuje różne (przełączane) tryby wyzwalania. 21. FILTER (przycisk) przywołuje menu przełączanego filtru wyzwalania (sprężenia) i wyboru zbocza sygnału wyzwalania. 31. CH1 / VAR (przycisk) przywołuje menu kanału 1 z wyborem rodzaju sygnału wejściowego, inwersji wyświetlonego przebiegu, tłumienia sondy i regulacja zmiennej Y (czułość). 32. VERT / XY (przycisk) przywołuje menu wyboru trybu odchylania pionowego (czułości), dodawania (ADD), pracy XY i ogranicznika pasma. 33. CH2 / VAR (przycisk) przywołuje menu kanału 2 z wyborem rodzaju sygnału wejściowego, 34. CH1 (gniazdo BNC) wejście sygnałowe kanału 1 i wejście odchylania poziomego przy pracy XY. 35. CH2 (gniazdo BNC) wejście sygnałowe kanału 2 Pod ekranem jest umieszczone gniazdo USB, które pozwala na zapis zrzutów ekranu w formie elektronicznej. (Wadą jest obsługa pendrive o pojemności mniejszej niż 2GB) 6

6 4. Przebieg pomiarów UWAGA: Połączenie między oscyloskopem i generatorem wykonuj gdy oba przyrządy są wyłączone. Zasilanie włącz na wyraźne polecenie prowadzącego zajęcia Włączenie zasilania oscyloskopu i generatora - zgodnie z zaleceniami w instrukcjach obsługi. W oscyloskopie, należy nacisnąć czerwony przycisk (1) POWER - wyświetli się kilka ekranów informacyjnych i oscyloskop przyjmie ustawienia, które wybrano przed poprzednim jego wyłączeniem. Włączenie generatora przycisk (1) POWER - na wyświetlaczach cyfrowych wyświetlą się poprzednio ustawione parametry częstotliwości i napięcia. a). połącz wyjście jednego generatora funkcyjnego z kanałem CH1 lub CH2 oscyloskopu i włącz oba przyrządy. Z generatora wybierz sygnał sinusoidalny. Zmierz okres T i napięcie Vpp, oblicz Vmax, Vrms oraz częstotliwość. Zmień kształt przebiegu na trójkątny i prostokątny powtórz pomiary i obliczenia - wyniki umieść w Tab. 1. sinusoida trójkąt prostokąt Vpp[V] T[µs] Vmax[V] Vrms[V] F[Hz] Tab. 1. Używając odpowiednich pokręteł regulacyjnych generatora funkcyjnego zaobserwuj, jaki wpływ na kształt sygnału ma współczynnik wypełnienia. b) Podłącz oba generatory funkcyjne do kanałów CH1 i CH2 odpowiednio. Częstotliwość obu generatorów ustaw na 600Hz a napięcie międzyszczytowe na 2V. Zmieniaj częstotliwość sygnału drugiego generatora, znajdź dudnienia. Pomierz ich napięcie międzyszczytowe i okres. Dudnienia otrzymaj w dwóch przypadkach, gdy f 1 <f 2 i gdy f 1 >f 2. Wyniki zanotuj w Tab. 2. generator I generator II f 2 > f 1 [Hz] Vpp[V] T [µs] f 2 < f 1 [Hz] Vpp[V] T [µs] Tab.2 Zapisz na pendrivie zrzuty ekranu dla obu przypadków. Przykładowy zrzut pokazuje Rys. 3. 7

7 Rys. 3 c) Obserwacja krzywych Lissajoux. Włącz tryb pracy XY, regulując napięcie wyjściowe generatorów i ustawiając odpowiednią stałą skali multioscyloskopu doprowadź do tego by widoczny prostokąt miał wymiary 6 na 6 kratek. Ustaw amplitudę pierwszego generatora na f 1 = 600Hz, zmieniaj częstotliwość f 2 drugiego generatora tak, aby pojawiły się krzywe Lissajoux podobne do przedstawionych na rysunku poniżej. Zanotuj wartości częstotliwości f 2 dla każdej figury. Zapisz na pendrivie zrzuty ekranu dla wszystkich przypadków. d) Obejrzyj krzywe dla przebiegów trójkątnych i prostokątnych. Zapisz na pendrivie zrzuty ekranu dla kilku dowolnie wybranych przypadków. 5. Opracowanie wyników 1. Oblicz napięcie międzyszczytowe i częstotliwość dudnień teoretycznie, błędy metodą różniczki zupełnej. Porównaj wyniki teoretyczne z doświadczalnymi. 2. Jaka zależność występuje przy krzywych Lissajoux między częstotliwościami f 1 i f Wyjaśnij dlaczego krzywe Lissajoux były niestabilne w trybie analogowym. Literatura 8

8 [1] S. Tumański, Technika pomiarowa, PWN, Warszawa 2000 [2] [3] Instrukcja obsługi generatora funkcyjnego DF 1641 [4] Instrukcja obsługi multioscyloskopu HM 1508 [5] Wprowadzenie do laboratorium Podstaw Miernictwa 9

Fluke 125. Podręcznik użytkownika. Skopometr przemysłowy

Fluke 125. Podręcznik użytkownika. Skopometr przemysłowy Fluke 125 Skopometr przemysłowy Podręcznik użytkownika PL Jan 2007, Rev.1, 08/07 2007 Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiednich firm. OGRANICZONA

Bardziej szczegółowo

Uwaga: W przypadku przekroczenia zakresu pomiarowego informacja o wybranym zakresie jest wyświetlana inwersyjnie.

Uwaga: W przypadku przekroczenia zakresu pomiarowego informacja o wybranym zakresie jest wyświetlana inwersyjnie. SVANTEK 5. TRYB ANALIZATORA Tryb ANALYZER MODE pozwala użytkownikowi na obserwację i pomiar przebiegu wejściowego w dziedzinie częstotliwości (patrz rozdział 5.1 dla analizy wąskopasmowej i 5.2 dla analizy

Bardziej szczegółowo

Systemy i architektura komputerów

Systemy i architektura komputerów Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech Systemy i architektura komputerów Laboratorium nr 4 Temat: Badanie tranzystorów Spis treści Cel ćwiczenia... 3 Wymagania... 3 Przebieg ćwiczenia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA wersja 1.69 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA pphu KME Marek Kuklis ul. Osiedlowa 4a 95-100 ZGIERZ tel. (0-42) 719-05 - 70 fax (0-42) 719 05-71 tel. kom. (0-601) 22-69 - 61 e-mail: kme@kme.com.pl http://www.kme.com.pl

Bardziej szczegółowo

TESTER RADIOKOMUNIKACYJNY R 8000

TESTER RADIOKOMUNIKACYJNY R 8000 TESTER RADIOKOMUNIKACYJNY R 8000 Wersja oprogramowania od 1.9.0.0 SPIS TREŚCI Spis treści Temat Strona 1. PRZEGLĄD PRZED UŻYTKOWANIEM...4 1.1. Zakres podręcznika...4 1.2. Bezpieczeństwo...4 1.2.1. Uziemienie

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-11

Ć W I C Z E N I E N R E-11 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-11 POMIAR CZĘSTOŚCI DRGAŃ GENERATORA PRZY

Bardziej szczegółowo

Opis programu do tworzenia, symulacji i analizowania układów elektronicznych Electronics Workbench 5.0

Opis programu do tworzenia, symulacji i analizowania układów elektronicznych Electronics Workbench 5.0 Opis programu do tworzenia, symulacji i analizowania układów elektronicznych Electronics Workbench 5.0 Program Electronics Workbench 5.0 jest profesjonalnym narzędziem pozwalającym w prosty sposób badać

Bardziej szczegółowo

Oscyloskopy z luminoforem cyfrowym seria TDS3000C Prosta obsługa Wykonaj pomiary wtedy, kiedy tego potrzebujesz Prosty sposób na dokumentowanie oraz

Oscyloskopy z luminoforem cyfrowym seria TDS3000C Prosta obsługa Wykonaj pomiary wtedy, kiedy tego potrzebujesz Prosty sposób na dokumentowanie oraz Seria TDS3000C Właściwości i zalety Podstawowe parametry Modele na pasmo 100, 300 oraz 500 MHz 2 lub 4 kanały Częstotliwość próbkowania do 5 GS/s w każdym kanale, w czasie rzeczywistym Rekord o długości

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą Rejestrator cyfrowy serii Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i

Bardziej szczegółowo

Przetworniki AC i CA

Przetworniki AC i CA KATEDRA INFORMATYKI Wydział EAIiE AGH Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej Ćwiczenie 4 Przetworniki AC i CA Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania wybranych rodzajów przetworników

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

FSA 720. Instrukcja obsługi. 1 689 979 894 (28.07.2004) -1- Robert Bosch

FSA 720. Instrukcja obsługi. 1 689 979 894 (28.07.2004) -1- Robert Bosch FSA 720 Instrukcja obsługi 1 689 979 894 (28.07.2004) -1- Robert Bosch Wstęp Przed uruchomieniem i przystąpieniem do obsługi przyrządu jest konieczne dokładne zapoznanie się z osobną instrukcją obsługi

Bardziej szczegółowo

Wykonawca: Marek Smyczek Bytom 9.08.2001 r.

Wykonawca: Marek Smyczek Bytom 9.08.2001 r. Opis programu do tworzenia, symulacji i analizowania układów elektronicznych Electronics Workbench 4.0 d Wykonawca: Marek Smyczek Bytom 9.08.2001 r. Program Electronics Workbench 4.0 d jest profesjonalnym

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E,

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, LE-U, HE-T, HEL Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora

Bardziej szczegółowo

CTFID VP-CFGSFT. Instrukcja obsługi

CTFID VP-CFGSFT. Instrukcja obsługi CTFID VP-CFGSFT pl Instrukcja obsługi CTFID Spis treści pl 3 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania CTFID 4 2 Połączenia 8 2.1 Dołączanie modułu interfejsu VP-USB Narzędzia konfiguracyjnego 8 2.2 Dołączanie

Bardziej szczegółowo

Autocom Diagnostic Partner AB Podręcznik ADP186. TWÓJ GOTOWY DO UŻYTKU PODRĘCZNIK ADP 186. Zajrzyj do niego! Miej go pod ręką!

Autocom Diagnostic Partner AB Podręcznik ADP186. TWÓJ GOTOWY DO UŻYTKU PODRĘCZNIK ADP 186. Zajrzyj do niego! Miej go pod ręką! TWÓJ GOTOWY DO UŻYTKU PODRĘCZNIK ADP 186. Zajrzyj do niego! Miej go pod ręką! 1 Spis treści 1. Spis treści 2. Opis 3. Instalacja programu ADP 186 4. Wsparcie 5. Podstawowe wyposażenia 6. Kontrolki i przyciski

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO...3 WSTĘP...3 FUNKCJE...4 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA...5 PANEL PRZEDNI...6 PANEL TYLNY...8 PODŁĄCZANIE SYSTEMU...

SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO...3 WSTĘP...3 FUNKCJE...4 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA...5 PANEL PRZEDNI...6 PANEL TYLNY...8 PODŁĄCZANIE SYSTEMU... SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO...3 WSTĘP...3 FUNKCJE...4 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA...5 PANEL PRZEDNI...6 PANEL TYLNY...8 PODŁĄCZANIE SYSTEMU...8 PODSTAWOWE OPERACJE...11 WŁĄCZANIE XFINDERA...11 WŁĄCZANIE...11

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi

Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi Witamy! Dziękujemy za zakup naszego rejestratora! Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi Niniejszy podręcznik jest przeznaczony do instalacji i eksploatacji na twoim systemie. Znajdziesz tu informacje

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA REJESTRATORA... Logowanie, Wylogowanie (wyłączenie) i Menu główne...

OBSŁUGA REJESTRATORA... Logowanie, Wylogowanie (wyłączenie) i Menu główne... Instrukcja obsługi WAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia, niektóre funkcje

Bardziej szczegółowo

Fluke 434 II /435 II /437 II

Fluke 434 II /435 II /437 II Fluke 434 II /435 II /437 II Trójfazowy analizator jakości energii PL Styczeń 2012 2012Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w UE Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów. Preskrypt do v.2014z ćwiczenie nr 0 z 10 (Matlab i Labview)

Laboratorium Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów. Preskrypt do v.2014z ćwiczenie nr 0 z 10 (Matlab i Labview) Laboratorium Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Preskrypt do v.2014z ćwiczenie nr 0 z 10 (Matlab i Labview) na prawach rękopisu Lista Autorów Zakład Teorii Obwodów i Sygnałów Instytut Systemów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Projektor CP-DX250/CP-DX300 Podręcznik użytkownika

Projektor CP-DX250/CP-DX300 Podręcznik użytkownika Projektor CP-DX250/CP-DX300 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z projektora zapoznaj się z tym podręcznikiem. Zachowaj podręcznik. Spis treści Ważne

Bardziej szczegółowo

MP626/MP670 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy

MP626/MP670 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy MP626/MP670 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Witamy Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1 Odbiór sygnału telewizyjnego 4.1.1 Materiał nauczania Wiadomości ogólne Do podstawowych funkcji odbiornika telewizyjnego zalicza się: wyodrębnienie Ŝądanego sygnału spośród wielu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 135 ZAKŁAD RUCHU DROGOWEGO MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Robert Rozenek WIDEOREJESTRATORY POLCAM I VIDEORAPID 2. OBSŁUGA URZĄDZEŃ CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo 2015 1 Zakład Ruchu Drogowego 2 Korekta, skład

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1a. Silnik prądu stałego jako element wykonawczy Pomiar momentu obrotowego i prędkości obrotowej CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE

Ćwiczenie 1a. Silnik prądu stałego jako element wykonawczy Pomiar momentu obrotowego i prędkości obrotowej CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE Politechnika Łódzka Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 221/223, bud. B18 tel. 42 631 26 28 faks 42 636 03 27 e-mail secretary@dmcs.p.lodz.pl http://www.dmcs.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Indeks INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. REJESTRATORÓW Techmoss. typu TM-800 i TM-700 v. 2.1

Indeks INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. REJESTRATORÓW Techmoss. typu TM-800 i TM-700 v. 2.1 Indeks INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRATORÓW Techmoss typu TM-800 i TM-700 v. 2.1 Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Mamy nadzieję, że jakość i funkcjonalność tego urządzenia spełni Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/118/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego,

Bardziej szczegółowo

Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika

Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa...3 Wprowadzenie...7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo