Protokół z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 29 kwietnia 2010 r."

Transkrypt

1 Protokół z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 29 kwietnia 2010 r. 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 2. Powitanie. 3. Przyjęcie porządku obrad. (cz. I, 00.10) 4. Wybór sekretarza obrad. (cz. I, 00.30) 5. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 marca 2010 r. (cz. I, 01.01) 6. Wypowiedź Wójta na temat pracy w okresie międzysesyjnym. (cz. I, 01.35) 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. (cz. I, 12.51) 8. Realizacja planu rzeczowego za 2009 rok. (cz. I, 27.10) Odczytanie: - Uchwały IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Nr 4100/IV/40/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lyski sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok, - wniosku Komisji Rewizyjnej RG Lyski z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lyski z wykonania budżetu za 2009 rok, - Uchwały IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Nr 4100/IV/41/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lyski. 9. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lyski za 2009r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lyski za 2009 r. (cz. II, 04.30) 10. Podjęcie uchwał w sprawie: 1/ zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz ustalenia jednolitego brzmienia tabeli podziału Gminy Lyski na okręgi wyborcze, ich granice, numery i liczbę radnych wybieranych w danym okręgu, (cz. II, 07.57) 2/ utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, (cz. II, 09.26) 3/ rozpatrzenia wniosku Pana Jana Magiery, (cz. II, 10.29) 4/ zmian budżetu gminy Lyski na 2010 r., (cz. II, 13.26) 5/ udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej. 11. Wnioski radnych. (cz. II, 16.13) 12. Wolne głosy i zapytania. (cz. II, 20.30) 13. Zakończenie obrad sesji. (cz. II, 56.30) 1

2 Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Pan Krystian Widenka otworzył sesję i stwierdził, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji - uchwał. Panu K. Pytlikowi oraz R. Weinerowi wygaszono mandaty na sesji RG Lyski w dniu r. Ad.2. Powitanie. Przewodniczący Rady Gminy powitał wszystkich zebranych na sesji Rady Gminy Lyski. Listy obecności stanowią zał. do protokołu. Ad.3. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż porządek obrad mają Państwo przed sobą i zapytał czy są uwagi do w/w porządku obrad? Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad. Za w/w porządkiem obrad głosowali radni: Stanisław Hałacz, Jan Widenka, Adam Wawoczny, Krystian Gembalczyk, Stefan Miera, Weronika Kokot, Andrzej Kolarczyk, Rudolf Urbisz, Agnieszka Bochenek, Maria Golasik, Stanisław Musioł, Krystian Widenka, Gerard Kołatek. Ad.4. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Andrzeja Kolarczyka na sekretarza obrad. Za kandydaturą Radnego A. Kolarczyka na sekretarza obrad głosowali radni: Stanisław Hałacz, Jan Widenka, Adam Wawoczny, Krystian Gembalczyk, Stefan Miera, Weronika Kokot, Rudolf Urbisz, Agnieszka Bochenek, Maria Golasik, Stanisław Musioł, Krystian Widenka, Gerard Kołatek. wstrzymał się od głosu radny: Andrzej Kolarczyk. Ad.5. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 marca 2010 r. Przewodniczący Rady zapytał radnych: czy są uwagi do treści protokołu z sesji z dnia 29 marca 2010 r.? Protokół był wyłożony do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Radni nie wnieśli uwag do protokołu z sesji z dnia 29 marca 2010 r. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 marca 2010 r. Za protokołem z dnia 29 marca 2010 r. głosowali radni: Stanisław Hałacz, Jan Widenka, Adam Wawoczny, Krystian Gembalczyk, Stefan Miera, Weronika Kokot, Andrzej Kolarczyk, Rudolf Urbisz, Agnieszka Bochenek, Maria Golasik, Stanisław Musioł, Krystian Widenka, Gerard Kołatek. Ad.6. Wypowiedź Wójta na temat pracy w okresie międzysesyjnym. Pan Wójt Gminy poinformował, iż ostatnie planowe posiedzenie odbyło się 29 marca 2010 r r. - udział w posiedzeniu Euroregionu Silesia, już o tym wspominałem na na posiedzeniu komisji. 2

3 r. - spotkanie z przedstawicielami firmy Vattenfall. Wiadomo, że sołectwa Adamowice, częściowo Zwonowice i częściowo Sumina mają sieć niskiego napięcia w nie najlepszym stanie i z przedstawicielami kierownictwa firmy Vattenfall m.in. w tym temacie rozmawiałem. Na pewno duże inwestycje będą możliwe, aby je przyspieszyć ma być drugie spotkanie. Na tym spotkaniu mamy dogadać się co do przesunięcia linii niskiego napięcia w pewnych obszarach, w których nie można zawiesić lamp, które powinny jeszcze przy naszych drogach świecić, bądź są to lampy powieszone, ale w takich miejscach, że praktycznie oświetlają w 30%, a nie przynajmniej w 90%, takie źródło światła, które właśnie na tych słupach jest zawieszone, pada na pas drogi. Między innymi takie miejsca są w Lyskach na Kamionkach do Państwa Grabowskich, takie miejsce m.in. jest w Zwonowicach tj. stara droga Sumińska tam jest ten ostry zjazd przy wlocie do Zwonowic i jest jeszcze kilka takich miejsc, których praktycznie te sieci powinny być przesunięte, aby osiągnąć efektywność taką jaka być powinna r. - na tej sali odbyło się spotkanie z Komendantami Straży Gminnych i Miejskich. Komendanci prowadzą sobie coś w rodzaju konwentu Komendantów Gminnych i właśnie tego dnia odbyło się to spotkanie cykliczne na terenie Gminy Lyski, a więc Komendant naszej straży był wtedy gospodarzem i brałem w tym spotkaniu udział r. - spotkanie z Panią Prezes Banku Spółdzielczego w Rybniku. Przede wszystkim omawialiśmy kwestie dotyczące zaciągania kredytów jakby lokowania w tym kierunku, aby jak będziemy my ogłaszać przetarg na kredyt, aby ten bank również brał w tym udział r.- udział w posiedzeniu Komitetu Strajkującego Euroregionu Silesia r. - odbyło się drugie spotkanie z przedstawicielem Banku, bo tam jeszcze pewne rzeczy musiałem uzupełnić, dostarczyć r. - z Panią Kondziołka byliśmy w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach, omawialiśmy kwestie dotyczące spadków zmarłych mieszkańców tego Domu, a zarazem mieszkańców Gminy Lyski. Są tam spadki, które na pewno należą się Gminie Lyski, omawialiśmy kwestię dotyczącą procedur spadkowych z Panem Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Lyskach. W tym dniu również odbyło się zebranie wiejskie w Zwonowicach, w którym brałem udział r. - dwa Konwenty Samorządowców, Raciborskim i Wodzisławskim. W związku z tym, że należę do Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów powiatu raciborskiego. Byliśmy na spotkaniu z przedstawicielami Komisji Samorządowej Sejmu, byliśmy tam na zaproszeniu posła Siedlaczka, przede wszystkim omawialiśmy takie najbardziej palące problemy, które bądź co bądź dosyć mocno dotykają samorządy m.in. nowelizacja ustawy karty nauczyciela, r. - udział w walnym zgromadzeniu Euroregionu Silesia. W tym dniu w godzinach popołudniowych miałem spotkanie z mieszkańcami ulicy bocznej ul. Bączkowiec w Bogunicach. To jest ta droga, gdzie mieszka Pan Nowak, a więc Państwo kiedyś tam byliście chyba 2 lata wstecz, jest tam w tej chwili chyba najgorsza droga w Gminie Lyski, która nigdy nie była żadnym materiałem utwardzana i praktycznie jest to w 100% droga gruntowa i pomimo tego, że była ładna pogoda tam ta droga nie była przejezdna r. - to jest sobota, brałem udział w obchodach 15-lecia samorządności Pszowa. Była uroczysta akademia, także warto było w tym brać udział. 3

4 r. - byłem w Opolu w firmie, która dla Gminy Lyski bardzo wiele projektów wykonała, projektów technicznych kanalizacji sanitarnych m.in. musiałem pilnie z projektantami pewne elementy dogadać z zakresu, który prawdopodobnie przy realizacji tego dużego zadania będziemy musieli jeszcze dorobić, bo są możliwości, aby dołączyć kilka domów, tylko wiadomo, że projektant może te elementy zmienić i przede wszystkim temu służyła moja wizyta. Do wypowiedzi Pana Wójta ustosunkowali się: Radny S. Hałacz - 7 kwietnia była tutaj aluzja o spotkaniu Straży Gminnych, interesuje mnie ile Straży Gminnych tutaj było, nie chodzi mi o miejskie tylko o gminne? Pan Wójt Gminy - jeżeli chodzi o gminne to na pewno była Lubomia, nie powiem Panu czy była jakaś inna straż, bo większość w tym kraju to są straże miejskie. Gmina Lyski jest jedną z nielicznych w Polsce, która jako gmina wiejska posiada Straż Gminną. Radny J. Widenka - na tym spotkaniu z przedstawicielami Vattenfalla, czy tam było coś wiadomo o tych słupach drewnianych w Adamowicach? Pan Wójt Gminy - właśnie Adamowice są w tym dalekim harmonogramie, chyba kiedyś otrzymaliśmy taki harmonogram? Radny J. Widenka - my jesteśmy ostatnią wsią z gminy, a powinnyśmybyć na pierwszym miejscu. Pan Wójt Gminy mówię, że tamten harmonogram pokazywał, że to nie będzie 2010 r. tylko 2011 albo 2012 i między innymi to co żeśmy mówili o tych słupach. Mam nadzieję, że na następnym spotkaniu kroki pójdą między innymi w tym kierunku, aby przyspieszyć te prace. W Nowej Wsi udało nam się to praktycznie w 100%, bo Nowa Wieś już jest wymieniona, chociaż chcę powiedzieć, że te instalacje o których wspominałem w Suminie i w Zwonowicach one też nie są najciekawsze, bo to są słupy, które pomimo tego, że są betonowe, to są z takiej epoki, że grozi złamaniem, a więc często ten słup drewniany jest pewniejszy niż ten betonowy, ale w fatalnym stanie. Na pewno Adamowice powinny być jako priorytet potraktowane, bo tam jest cała instalacja niskiego napięcia do wymiany, także przede wszystkim optowałem za Adamowicami, ale Panowie mi też zwrócili na te sieci uwagę. Radny J. Widenka - słupy drewniane są już coraz niższe, one się obniżają. Pan Wójt Gminy - dokładnie tak, tym bardziej, że przy wymianie oświetlenia ulicznego były takie sytuacje, że ci którzy te wysięgniki instalowali mieli duże wątpliwości czy na co poniektórych jeszcze montować. Całkowicie się zgadzam i między innymi mój cel był taki, aby w kierunku maksymalnie Adamowic pójść, bo to jest na dzień dzisiejszy miejscowość, która ma w najgorszym stanie sieć niskiego napięcia. Radni nie mieli więcej pytań do wypowiedzi Pan Wójta. Ad.7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Skarbnik Gminy P. Weronika Zdziebczok udzieliła odpowiedzi na pytania zadane na posiedzeniu komisji stałych z dnia 26 kwietnia. 4

5 Skarbnik Gminy P. W. Zdziebczok - poinformowała, iż nie mogła wtedy odpowiedzieć, bo musiała zajrzeć do materiałów źródłowych. Padło pytanie o kwotę za przedstawienie artystyczne Wygraj Szansę i za udział w tym przedstawieniu zapłacono 1605zł. Dzieci z Gminy Lyski brały udział w przedstawieniu artystycznym Wygraj Szansę i pytałam pracowników merytorycznych na czym to polegało. Dzieci brały udział w tym przedstawieniu i jedna osoba ma szansę nagrać płytę, osoba ta została wyróżniona. Radna W. Kokot - jeżeli mogę dodać to jest to Anita Adamiec z Dzimierza, to były te kolędy, które dzieci śpiewały, tutaj to było przed Gminą w czasie kiermaszu świątecznego. Radny A. Wawoczny - gdzie odbyły się te występy? Radna W. Kokot - to było organizowane na Elektrowni w domu kultury. Przewodniczący Rady P. K. Widenka - w Klubie Energetyka. Radny A. Wawoczny - czyli to po prostu była płatność za udział tego dziecka? Skarbnik Gminy P. W. Zdziebczok - tam było więcej dzieci z naszej Gminy tylko jedna osoba została wyróżniona. Później padło pytanie o obsługę muzyczną na festynie w Lyskach, był to rachunek zapłacony za oprawę muzyczną, rozrywkową imprezy sołeckiej w Lyskach w dniu 7 listopada w sali OSP Lyski. Kolejne pytanie brzmiało co wchodzi do wydatków związanych z organizacją koncertu promującego Gminę Lyski, tam chodziło o kwotę 2 560,96 zł. Na tę kwotę składały się takie wydatki jak: 160 zł to była usługa gastronomiczna na imprezie promującą Gminę Lyski to była Magia Rocka i kwota 2 400,96 zł to było wykaszanie i porządkowanie placu przy budynku Urzędu Gminy w Lyskach przed koncertem promującym Gminę Lyski. Przewodniczący Rady P. K. Widenka - może ja zaproponuję troszeczkę inną kolejność, skoro Pani zaczęła od wyjaśnień rzeczy tych wątpliwych na posiedzeniu komisji stałych, tam były wątpliwości jeszcze m.in. do Pana Grzegorza Porwoła, do Pani Iwony Doleżych, żeby w tej kolejności najpierw te wątpliwości rozwiać, a potem reszta. Inspektor P. G. Porwoł - pytanie dotyczyło remontu odwodnienia odcinka drogi gminnej ul. Osiedle na Stoku w Zwonowicach na kwotę ,07 zł? Był to remont kanalizacji deszczowej przy drodze gminnej, przy budynku wielorodzinnym nowo wybudowanym na tym osiedlu o numerze 12. Roboty tam zostały wykonane następujące: ziemne ułożenie rurociągu fi 200 z rur PCV na głębokości 90m i wykonanie 3 studni rewizyjnych fi Odwodnienie to polegało na odwodnieniu placu przy tym budynku oraz podłączeniu zaraz też rynien, rur wszystkich z tego budynku z kanalizacji deszczowej, to była ta sprawa. Jeżeli chodzi o czyszczenie studni ściekowej rewizyjnej Osiedle na Stoku w Zwonowicach. To jest po drugiej stronie tego budynku wielorodzinnego, jest droga jeszcze nie utwardzona i podczas nawałnicy na początku lipca ubiegłego roku po prostu tam bardzo dużo do tej kanalizacji dostało się tłucznia, zanieczyszczeń. Trzeba było wyczyścić tę kanalizację, w dwóch etapach to robiliśmy. I etap to było 75 mb kanalizacji, 3 studni rewizyjnych i 6 krat ściekowych, do tego było też później przykrycie tej studni rewizyjnej jednej oraz założenie nowych głazów żeliwnych. II etap to było czyszczenie 6 studni ściekowych i kanalizacji 88 mb. Czy jeszcze jakieś pytania? 5

6 Radny S. Hałacz - mam przed sobą również projekt budżetu gminy na 2009 r. i w tym projekcie pisze, że czyszczenie melioracyjnych studni zł, wydaliśmy znacznie więcej, proszę mi tylko przypomnieć kiedy było jakieś przesunięcie pieniążków, bo naprawdę nie pamiętam, jeżeli można? Skarbnik Gminy P. W. Zdziebczok - jest to do sprawdzenia tylko po prostu nie mam tutaj materiałów. Na pewno było przesunięcie, bo w planie nie było kwoty zabezpieczającej właśnie ten wydatek. Radny S. Hałacz - czy jest jakiś rejestr przesunięć, żeby to szybko dzisiaj podać? Skarbnik Gminy P. W. Zdziebczok - tak jeżeli chodzi o przesunięcia w ramach danego działu to jest do tego uprawniony Wójt i po prostu mogą być przesunięcia w ramach Zarządzenia Wójta, ale my mamy taki rejestr, jest to do sprawdzenia i ja na przerwie sprawdzę to i przyniosę. Radny S. Hałacz - dobrze, ale przed głosowaniem to będzie? Przewodniczący Rady P. K. Widenka - w takim razie zrobimy przerwę przed głosowaniem. Inspektor P. G. Porwoł - jeszcze było pytanie o zakup krat ściekowych i włazów żeliwnych za kwotę 4 239,50 zł. Zostały zakupione kraty ściekowe same ruszty te które tam zostały prawdopodobnie skradzione na tych drogach na Osiedlu na Stoku - 6 sztuk, korpusy do tych krat to są takie skrzynie, na które zakłada się kraty ściekowe - 3 sztuki, włazy żeliwne na studnie rewizyjne okrągłe fi sztuk, za tę kwotę zostały zakupione te materiały. Kier. OPS P. I. Doleżych - przedstawiając w lutym tego roku sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, również część z tego sprawozdania poświęciłam przybliżeniu tematyki, która jest związana z realizacją programu operacyjnego Kapitał Ludzki, konkretnie działam według priorytetu 7 promocja integracji społecznej. W ramach tych działań ośrodek już drugi rok realizował program pod tytułem promocja integracji społecznej i zawodowej. W ramach realizacji tego programu zostały zorganizowane warsztaty psychologiczno-doradcze, udział w tych warsztatach brało 10 osób, osoby te zostały wyłonione poprzez pracowników socjalnych oraz ogłoszenia do mieszkańców, było to 8 kobiet i 2 mężczyzn. Osoby te miały możliwość spotkania się z psychologiem z doradcą zawodowym, istnieje możliwość poznania zasad pisania listu motywacyjnego, życiorysu, autoprezentacji w nowym miejscu, czy przy poszukiwaniu pracy. Ponadto dla tych osób zorganizowano według wskazanych przez te osoby kierunków, czy możliwości, które by ich interesowały kursy, są to kursy informatyczne, kurs palacza, kurs kroju i szycia. Jeżeli chodzi o Powiatowy Urząd Pracy, to ośrodek posiada takie porozumienie, które ma zapewnić jak najlepszy przepływ informacji pomiędzy Urzędem Pracy, ewentualnymi miejscami pracy, możliwościami kształcenia i aktywizacją osób nieaktywnych zawodowo, głównie chodzi o osoby, które są długotrwale bezrobotne lub też osoby, które nie posiadają wykształcenia i właśnie ten nasz projekt tutaj jest realizowany. Głównie jest kierowany do tych osób, więc tutaj działania, które prowadzi OPS zmierzają do aktywizacji tych osób, pokazania szans zaistnienia na rynku pracy i przyuczenia na podstawowych kursach zawodowych. Wśród uczestników tych kursów dominują osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym, tutaj nie mamy możliwości z uwagi na poziom wykształcenia zaproponować ambitniejszych kierunków kształcenia, bo po prostu chodzi tutaj o posiadany poziom wykształcenia i zainteresowania tych osób, to troszkę nas ogranicza. Przewodniczący Rady P. K. Widenka - czy Pani dysponuje danymi, ile tych osób wyszkolonych, czy pozyskujących nowy zawód zostało zatrudnionych? 6

7 Kier. OPS P. I. Doleżych - wiemy, że jeżeli chodzi o uczestników, to dwie Panie w tej chwili pracują zawodowo. Przewodniczący Rady P. K. Widenka - na ile wykształconych? Kier. OPS P. I. Doleżych - w pierwszym okresie było 8 osób, a teraz 10. Przewodniczący Rady P. K. Widenka - do czego zmierzam, czy akurat kierunek tego kształcenia jest trafiony? Kier. OPS P. I. Doleżych - ale my nie możemy nikogo zmusić. Jeżeli osoby chcą się uczyć jak pisać podanie, chcą spotkać się z doradcą zawodowym, który wskaże różne możliwości zatrudnienia, jeżeli w ankiecie której te osoby wypełniają pisze, że ktoś chce być palaczem, a ktoś chciał by się nauczyć zasady funkcjonowania kasy fiskalnej, bo w poprzednim roku były takie preferencje to też trudno narzucać komukolwiek kierunek kształcenia, bo wtedy może się okazać, że twardo proponowane przez nas modele nie będą tutaj w żaden sposób wzbudzać zainteresowania u tych osób. Sekretarz Gminy P. K. Wawoczny - chciałam jeszcze dodać, że z ramienia Urzędu w całym dziale kwalifikacji zawodowej przystąpiono do 2 projektów w ramach programów operacyjnych Kapitał Ludzki z czego jeden to była oddolna inicjatywa językowa Gminy Lyski, w której są prowadzone kursy językowe do chwili obecnej - języka niemieckiego i angielskiego. Zgłoszono tam 61 osób z czego 15 osób są to osoby bezrobotne, 24 są to osoby nieaktywne zawodowo. Ten kurs trwa nadal ma się zakończyć w miesiącu czerwcu, natomiast w chwili obecnej czekamy na podpisanie umowy już przyznanego projektu Wjedźmy Razem Do Europy prawo jazdy kat. B w ramach projektu skorzysta również z możliwości uzyskania prawa jazdy czyli przeprowadzenia kursu 25 osób w pierwszej kolejności osoby nisko uposażone. Skarbnik Gminy P. W. Zdziebczok - wydaje mi się, że temat był dość szczegółowo omówiony na komisji, wskazałam kwotę wykonanych dochodów ,35 zł, kwota wykonania wydatków ,08 zł, może czy są jeszcze pytania? Radni nie mieli więcej pytań do w/w tematu. Ad.8. Realizacja planu rzeczowego za 2009 rok. Przewodniczący Rady Gminy P. Krystian Widenka odczytał uchwałę IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Nr 4100/IV/40/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lyski sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok. Ponadto przypomniał sentencję wniosku Komisji Rewizyjnej RG Lyski z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lyski z wykonania budżetu za 2009 rok oraz Uchwały IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Nr 4100/IV/41/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lyski. Przewodniczący Rady P. K. Widenka - zaproponował parę minut przerwy, aby Pani Skarbnik przygotowała wyjaśnienia, a potem przystąpimy do głosowania. Po przerwie. 7

8 Skarbnik Gminy P. W. Zdziebczok - jeżeli chodzi o wyczyszczenie studni ściekowych i rewizyjnych na Osiedlu na Stoku w Zwonowicach, było to zadanie, które było realizowane przez dwie umowy. Pierwsza umowa była z 6 lipca i to była umowa na kwotę 4 920,61 zł i to jest właśnie w ramach tych zł o których Pan mówił. Potem była jeszcze jedna umowa z 3 sierpnia 4 798,90 zł i w dniu 3 sierpnia zarządzeniem Wójta nr 0151/W/109/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy w układzie wykonawczym na 2009 zostały właśnie przesunięte środki na to zadanie w ramach jak już wcześniej wspomniałam, że było to w ramach danego działu, było to w ramach działu 600. rozdział 616. poprzez zmniejszenie na paragrafie 4270 czyli zakup usług remontowych i poprzez zwiększenie w paragrafie 4300 na zakup usług pozostałych na kwotę 5 000zł zarządzenie z 3 sierpnia 2009 roku. Przewodniczący Rady P. K. Widenka zapytał: czy przed głosowaniem absolutorium do wykonania budżetu mamy jeszcze jakieś pytania? Radni nie mieli więcej pytań do w/w tematu. Przewodniczący Rady P. K. Widenka odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej RG Lyski z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lyski z wykonania budżetu za 2009 rok. Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lyski za 2009r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lyski za 2009 r. Przewodniczący Rady Gminy P. Krystian Widenka odczytał projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lyski za 2009r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lyski za 2009 r. Przewodniczący Rady Gminy P. Krystian Widenka oddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lyski za 2009r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lyski za 2009 r. Za w/w projektem uchwały głosowali radni: Stefan Miera, Weronika Kokot, Andrzej Kolarczyk, Rudolf Urbisz, Agnieszka Bochenek, Maria Golasik, Stanisław Musioł, Krystian Widenka, Gerard Kołatek. Przeciw głosowali radni: Stanisław Hałacz, Jan Widenka, Adam Wawoczny. Wstrzymał się od głosu radny: Krystian Gembalczyk. Przewodniczący Rady P. K. Widenka pogratulował Panu Wójtowi. Pan Wójt Gminy - w imieniu własnym, Pani Skarbnik i wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Lyskach podziękował za udzielenie mi absolutorium, bo to absolutorium nie jest tylko dla mnie, ale dla wszystkich pracowników Urzędu, bo jest to trud pracy Urzędu za 2009 rok, także jeszcze raz dziękuję. 8

9 Ad.10. Podjęcie uchwał w sprawie: 1/ zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz ustalenia jednolitego brzmienia tabeli podziału Gminy Lyski na okręgi wyborcze, ich granice, numery i liczbę radnych wybieranych w danym okręgu. W/w projekt uchwały omówiła Sekretarz Gminy P. Katarzyna Wawoczny. Radni nie mieli pytań do w/w projektu uchwały. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz ustalenia jednolitego brzmienia tabeli podziału Gminy Lyski na okręgi wyborcze, ich granice, numery i liczbę radnych wybieranych w danym okręgu. Za w/w projektem uchwały głosowali radni: Stanisław Hałacz, Jan Widenka, Adam Wawoczny, Krystian Gembalczyk, Stefan Miera, Weronika Kokot, Andrzej Kolarczyk, Rudolf Urbisz, Agnieszka Bochenek, Maria Golasik, Stanisław Musioł, Krystian Widenka, Gerard Kołatek. 2/ utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W/w projekt uchwały omówiła Sekretarz Gminy P. Katarzyna Wawoczny. Radni nie mieli pytań do w/w projektu uchwały. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Za w/w projektem uchwały głosowali radni: Stanisław Hałacz, Jan Widenka, Adam Wawoczny, Krystian Gembalczyk, Stefan Miera, Weronika Kokot, Andrzej Kolarczyk, Rudolf Urbisz, Agnieszka Bochenek, Maria Golasik, Stanisław Musioł, Krystian Widenka, Gerard Kołatek. 3/ rozpatrzenia wniosku Pana Jana Magiery. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż w/w projekt uchwały był omówiony na komisjach stałych i zapytał czy są jeszcze pytania? Radni nie mieli pytań do w/w projektu uchwały. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia wniosku Pana Jana Magiery. Za w/w projektem uchwały głosowali radni: Stanisław Hałacz, Jan Widenka, Adam Wawoczny, Krystian Gembalczyk, Stefan Miera, Weronika Kokot, Andrzej Kolarczyk, Rudolf Urbisz, Agnieszka Bochenek, Maria Golasik, Stanisław Musioł, Krystian Widenka, Gerard Kołatek. 4/ zmian budżetu gminy Lyski na 2010 r. W/w projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy P. Weronika Zdziebczok. Radni nie mieli pytań do w/w projektu uchwały. 9

10 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Lyski na 2010 r. Za w/w projektem uchwały głosowali radni: Stanisław Hałacz, Jan Widenka, Adam Wawoczny, Krystian Gembalczyk, Stefan Miera, Weronika Kokot, Andrzej Kolarczyk, Rudolf Urbisz, Agnieszka Bochenek, Maria Golasik, Stanisław Musioł, Krystian Widenka, Gerard Kołatek. 5/ udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Przewodniczący Rady Gminy poinformował iż w/w projekt uchwały był omówiony na komisjach stałych i zapytał czy są jeszcze pytania? Radni nie mieli pytań do w/w projektu uchwały. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Za w/w projektem uchwały głosowali radni: Stanisław Hałacz, Jan Widenka, Adam Wawoczny, Krystian Gembalczyk, Stefan Miera, Weronika Kokot, Andrzej Kolarczyk, Rudolf Urbisz, Agnieszka Bochenek, Maria Golasik, Stanisław Musioł, Krystian Widenka, Gerard Kołatek. Ad.11. Wnioski radnych. Radny S. Hałacz zgłaszam wniosek do Komisji Rewizyjnej o szczegółową analizę wszystkich prac związanych z Osiedlem na Stoku w Zwonowicach ( z czym się wiążą koszty poniesione przez Urząd Gminy Lyski) z następujących zagadnień: 1. Jaki odcinek, kto, kiedy i za jaką kwotę (w rozbiciu na poszczególne lata) wykonał budowę, dobudowę, remont dróg gminnych uwzględniając projekt kosztorysowy oraz szkic wykonawczy? 2. Jaki odcinek kanalizacji (przez kogo, kiedy i za jaką kwotę) został wykonany bądź zmodernizowany, uwzględniając oczywiście projekt oraz szkic wykonawczy? 3. Jaki koszt UG Lyski poniósł w związku z uzupełnieniem i czyszczeniem kratek ściekowych (w jakiej ilości) od momentu ich założenia do chwili obecnej? Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie skierowanie w/w wniosku do Komisji Rewizyjnej. Za przekazaniem w/w wniosku do Komisji Rewizyjnej głosowali radni: Stanisław Hałacz, Jan Widenka, Adam Wawoczny, Krystian Gembalczyk, Weronika Kokot, Andrzej Kolarczyk, Krystian Widenka, Gerard Kołatek. Przeciw głosowali radni: Rudolf Urbisz, Agnieszka Bochenek, Maria Golasik, Stanisław Musioł. Wstrzymał się od głosu radny: Stefan Miera. Radny R. Urbisz wnioskuję o remont skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Raciborską w Raszczycach. Jednocześnie zachodzi potrzeba naprawy chodnika wzdłuż ul. Szkolnej. Kostka brukowa zapada się wskutek złej podbudowy. 10

11 Radny A. Wawoczny: 1. wnoszę do Pana Wójta Gminy Lyski o wykonanie wjazdu na parking przy Gimnazjum i Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lyskach. Nie podejmowanie przez Pana działań wykonawczych w odpowiedzi na poprzednie wnioski radnych w tej sprawie, a ponadto ciągle fatalny stan tego wjazdu sprawiają konieczność dalszej interwencji w tym zakresie. 2. wnoszę do Pana Wójta Gminy Lyski o wyrównanie powierzchni gruntu na działce zakupionego przez Gminę od P. Kruczek umożliwiając korzystanie z niego przez mieszkańców dla celów rekreacyjno sportowych, a w szczególności na organizację obchodów 600-lecia Suminy. Uważam, że koszt samego wyrównania jest znikomy, zaś obecny okres wzrostu traw umożliwi zazielenienie wyrównanego terenu do czasu lipcowej organizacji tych obchodów. 3. wnoszę do Pana Wójta Gminy Lyski o uzupełnienie masą asfaltową przekopu poprzecznego dokonanego pod drogą gminną ul. Sportowa w Suminie na wysokości byłego zakładu P. Zdrzałka podczas prac związanych z budowa kanalizacji sanitarnej. Obecny stan nawierzchni w tym miejscu powoduje zagrożenie dla uczestników ruchu. 4. wnoszę do Pana Wójta Gminy Lyski o naprawę nawierzchni ul. Polnej w Suminie od skrzyżowania z ul. Rybnicką, gdzie zapadający się asfalt powoduje zagrożenie dla uczestników ruchu, a ponadto gromadzi się tam znaczna ilość wody z opadów czyniąc to miejsce szczególnie zagrożonym. 5. wnoszę do Pana Wójta Gminy Lyski o przygotowanie i udostępnienie kopii rejestru zamówień publicznych za lata 2007,2008,2009. W celu oszczędności papieru oraz sprzętu drukującego odpowiedź proszę przesłać w wersji elektronicznej na mój adres owy. Ad.12. Wolne głosy i zapytania. Przewodniczący Rady P. K. Widenka - odczytał pisma, które wpłynęły do Rady (pisma stanowią zał. do poczty przychodzącej): - pismo Państwa Pawliczek z dnia r. dot. Przedszkola w Zwonowicach, ul. Sumińska 1, - pismo Klubu Radnych Stowarzyszenia Sumina z dnia r. dot. zmiany Przewodniczącego Klubu. Radny G. Kołatek - jak wiadomo, nasza miejscowość boryka się ciągle z komunikacją publiczną. Myśmy na sesjach poruszali kilka razy sprawę autobusów i prosiliśmy o dodatkowe autobusy szczególnie, jeżeli chodzi o godziny późno popołudniowe i ewentualnie w sobotę jeszcze jakiś autobus. W czasie kiedy jest okres wolny od nauki to wtedy Pstrążna jest w ogóle odcięta od świata. Nie ma wtedy ani jednego autobusu. Ostatnio otrzymałem wiadomość, że zamiast zwiększenia liczby tych autobusów PKS wystosował pismo odnośnie likwidacji podstawowego autobusu, który jest o godz rano. Wiadomo, że jest to jedyny autobus, wcześniejszych nie ma, żeby młodzież z tych miejscowości mogła dojechać, a najwięcej właśnie uczęszcza do szkół w Rybniku. Więc nie dość, że teraz wracając ze szkół, trzeba było albo iść pieszo z Lysek albo trzeba było po tą młodzież jechać, to jeszcze nie będzie dojazdów w ogóle do szkoły, nie wiem jak to w ogóle jest możliwe. Proszę Pana Wójta o interwencję w tej sprawie jak najszybciej, bo jak się dowiedziałem to ten autobus ma być zlikwidowany już z dniem 4 czy 5 maja. Zrozumiałbym jak zostałby zlikwidowany następny autobus, który jest po godzinie 8.00, bo ten autobus nic nie daje, jeżeli chodzi o dojazd do szkoły, wiadomo że młodzież głównie rozpoczyna o godz zajęcia lekcyjne. Jeżeli już musiała by być ta likwidacja to lepiej tego kursu o godz. 8.00, a koniecznie zostawić ten wcześniejszy. Jest to naprawdę sprawa bardzo pilna i proszę w tej sprawie interweniować. Rodzice tego jeszcze nawet nie wiedzą, bo jeszcze tego nie ogłaszałem, dowiedziałem się dopiero we wtorek. Radny R. Urbisz - Panie Inspektorze już kilka razy monitowałem w sprawie tej studzienki przy ul. Rybnickiej na wjeździe do ul. Polnej przed cmentarzem w dalszym ciągu mamy tam te wieko odchylone i trzeba byłoby to tam naprawić. 11

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU Porządek obrad: 1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności sesji Rady Gminy Reńska Wieś. 2. Funkcjonowanie jednostek Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji nr XLVI

Protokół z sesji nr XLVI Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r.

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. RM.0002.4.2012 P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. XXI sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady Miejskiej w Kamieńsku

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr V/2011. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej

Protokół nr V/2011. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Pilarski o godzinie

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.14.30. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie Data utworzenia 2011-02-15 Numer aktu 5 Kadencja Kadencja 2010-2014 P R O

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku XXXV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył Przewodniczący Waldemar Ślusarczyk

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/2015 Z OBRAD IV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 STYCZNIA 2015 ROKU

PROTOKÓŁ NR IV/2015 Z OBRAD IV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 STYCZNIA 2015 ROKU PROTOKÓŁ NR IV/2015 Z OBRAD IV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 STYCZNIA 2015 ROKU Sesja rozpoczęła się o godz.10 05, a zakończyła o godz.17 25. Obrady Sesji są nagrywane. Stan Radnych - 25 Obecnych

Bardziej szczegółowo

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r.

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Obrady XV Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 9 00 i trwały do godz. 12 25. Miejsce obrad Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 listopada 2014 r.

przebiegu LXXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 listopada 2014 r. PROTOKÓŁ NR LXXV.2014 przebiegu LXXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 listopada 2014 r. 1. OTWARCIE SESJI LXXV sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorządu terytorialnego lata 2010-2014)

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r.

Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. RADY MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 25.06.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.6.2014 2014-223458 Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 z LXXXIII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 października 2010r. o godz.10.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.sikorskiego 3-4. Sesję zwołano zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIV/2012 sesji Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2012 r.

Protokół Nr XXXIV/2012 sesji Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2012 r. Protokół Nr XXXIV/2012 sesji Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2012 r. Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki przy Placu Bema 1 w dniu 14 listopada 2012 r. Radni nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LXIII/2013

Protokół Nr LXIII/2013 Protokół Nr LXIII/2013 sesji zwyczajnej RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU odbytej w dniu 30 grudnia 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu, ul. Tokarskich 22 Sesję rozpoczęto o godzinie 9 00, zakończono

Bardziej szczegółowo

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r.

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. RADA MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 15.10.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.9.2014 2014-257642 Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie

P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie Data utworzenia 2003-03-1 Numer aktu 6 Kadencja Kadencja 2002-2006 P R

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r.

PROTOKÓŁ. III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r. PROTOKÓŁ III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r. III sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich trwała od godz. 16 00 do godz. 17 30 Na ogólną liczbę 21 radnych obecnych

Bardziej szczegółowo