Protokół z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 29 kwietnia 2010 r."

Transkrypt

1 Protokół z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 29 kwietnia 2010 r. 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 2. Powitanie. 3. Przyjęcie porządku obrad. (cz. I, 00.10) 4. Wybór sekretarza obrad. (cz. I, 00.30) 5. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 marca 2010 r. (cz. I, 01.01) 6. Wypowiedź Wójta na temat pracy w okresie międzysesyjnym. (cz. I, 01.35) 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. (cz. I, 12.51) 8. Realizacja planu rzeczowego za 2009 rok. (cz. I, 27.10) Odczytanie: - Uchwały IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Nr 4100/IV/40/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lyski sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok, - wniosku Komisji Rewizyjnej RG Lyski z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lyski z wykonania budżetu za 2009 rok, - Uchwały IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Nr 4100/IV/41/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lyski. 9. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lyski za 2009r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lyski za 2009 r. (cz. II, 04.30) 10. Podjęcie uchwał w sprawie: 1/ zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz ustalenia jednolitego brzmienia tabeli podziału Gminy Lyski na okręgi wyborcze, ich granice, numery i liczbę radnych wybieranych w danym okręgu, (cz. II, 07.57) 2/ utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, (cz. II, 09.26) 3/ rozpatrzenia wniosku Pana Jana Magiery, (cz. II, 10.29) 4/ zmian budżetu gminy Lyski na 2010 r., (cz. II, 13.26) 5/ udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej. 11. Wnioski radnych. (cz. II, 16.13) 12. Wolne głosy i zapytania. (cz. II, 20.30) 13. Zakończenie obrad sesji. (cz. II, 56.30) 1

2 Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Pan Krystian Widenka otworzył sesję i stwierdził, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji - uchwał. Panu K. Pytlikowi oraz R. Weinerowi wygaszono mandaty na sesji RG Lyski w dniu r. Ad.2. Powitanie. Przewodniczący Rady Gminy powitał wszystkich zebranych na sesji Rady Gminy Lyski. Listy obecności stanowią zał. do protokołu. Ad.3. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż porządek obrad mają Państwo przed sobą i zapytał czy są uwagi do w/w porządku obrad? Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad. Za w/w porządkiem obrad głosowali radni: Stanisław Hałacz, Jan Widenka, Adam Wawoczny, Krystian Gembalczyk, Stefan Miera, Weronika Kokot, Andrzej Kolarczyk, Rudolf Urbisz, Agnieszka Bochenek, Maria Golasik, Stanisław Musioł, Krystian Widenka, Gerard Kołatek. Ad.4. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Andrzeja Kolarczyka na sekretarza obrad. Za kandydaturą Radnego A. Kolarczyka na sekretarza obrad głosowali radni: Stanisław Hałacz, Jan Widenka, Adam Wawoczny, Krystian Gembalczyk, Stefan Miera, Weronika Kokot, Rudolf Urbisz, Agnieszka Bochenek, Maria Golasik, Stanisław Musioł, Krystian Widenka, Gerard Kołatek. wstrzymał się od głosu radny: Andrzej Kolarczyk. Ad.5. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 marca 2010 r. Przewodniczący Rady zapytał radnych: czy są uwagi do treści protokołu z sesji z dnia 29 marca 2010 r.? Protokół był wyłożony do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Radni nie wnieśli uwag do protokołu z sesji z dnia 29 marca 2010 r. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 marca 2010 r. Za protokołem z dnia 29 marca 2010 r. głosowali radni: Stanisław Hałacz, Jan Widenka, Adam Wawoczny, Krystian Gembalczyk, Stefan Miera, Weronika Kokot, Andrzej Kolarczyk, Rudolf Urbisz, Agnieszka Bochenek, Maria Golasik, Stanisław Musioł, Krystian Widenka, Gerard Kołatek. Ad.6. Wypowiedź Wójta na temat pracy w okresie międzysesyjnym. Pan Wójt Gminy poinformował, iż ostatnie planowe posiedzenie odbyło się 29 marca 2010 r r. - udział w posiedzeniu Euroregionu Silesia, już o tym wspominałem na na posiedzeniu komisji. 2

3 r. - spotkanie z przedstawicielami firmy Vattenfall. Wiadomo, że sołectwa Adamowice, częściowo Zwonowice i częściowo Sumina mają sieć niskiego napięcia w nie najlepszym stanie i z przedstawicielami kierownictwa firmy Vattenfall m.in. w tym temacie rozmawiałem. Na pewno duże inwestycje będą możliwe, aby je przyspieszyć ma być drugie spotkanie. Na tym spotkaniu mamy dogadać się co do przesunięcia linii niskiego napięcia w pewnych obszarach, w których nie można zawiesić lamp, które powinny jeszcze przy naszych drogach świecić, bądź są to lampy powieszone, ale w takich miejscach, że praktycznie oświetlają w 30%, a nie przynajmniej w 90%, takie źródło światła, które właśnie na tych słupach jest zawieszone, pada na pas drogi. Między innymi takie miejsca są w Lyskach na Kamionkach do Państwa Grabowskich, takie miejsce m.in. jest w Zwonowicach tj. stara droga Sumińska tam jest ten ostry zjazd przy wlocie do Zwonowic i jest jeszcze kilka takich miejsc, których praktycznie te sieci powinny być przesunięte, aby osiągnąć efektywność taką jaka być powinna r. - na tej sali odbyło się spotkanie z Komendantami Straży Gminnych i Miejskich. Komendanci prowadzą sobie coś w rodzaju konwentu Komendantów Gminnych i właśnie tego dnia odbyło się to spotkanie cykliczne na terenie Gminy Lyski, a więc Komendant naszej straży był wtedy gospodarzem i brałem w tym spotkaniu udział r. - spotkanie z Panią Prezes Banku Spółdzielczego w Rybniku. Przede wszystkim omawialiśmy kwestie dotyczące zaciągania kredytów jakby lokowania w tym kierunku, aby jak będziemy my ogłaszać przetarg na kredyt, aby ten bank również brał w tym udział r.- udział w posiedzeniu Komitetu Strajkującego Euroregionu Silesia r. - odbyło się drugie spotkanie z przedstawicielem Banku, bo tam jeszcze pewne rzeczy musiałem uzupełnić, dostarczyć r. - z Panią Kondziołka byliśmy w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach, omawialiśmy kwestie dotyczące spadków zmarłych mieszkańców tego Domu, a zarazem mieszkańców Gminy Lyski. Są tam spadki, które na pewno należą się Gminie Lyski, omawialiśmy kwestię dotyczącą procedur spadkowych z Panem Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Lyskach. W tym dniu również odbyło się zebranie wiejskie w Zwonowicach, w którym brałem udział r. - dwa Konwenty Samorządowców, Raciborskim i Wodzisławskim. W związku z tym, że należę do Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów powiatu raciborskiego. Byliśmy na spotkaniu z przedstawicielami Komisji Samorządowej Sejmu, byliśmy tam na zaproszeniu posła Siedlaczka, przede wszystkim omawialiśmy takie najbardziej palące problemy, które bądź co bądź dosyć mocno dotykają samorządy m.in. nowelizacja ustawy karty nauczyciela, r. - udział w walnym zgromadzeniu Euroregionu Silesia. W tym dniu w godzinach popołudniowych miałem spotkanie z mieszkańcami ulicy bocznej ul. Bączkowiec w Bogunicach. To jest ta droga, gdzie mieszka Pan Nowak, a więc Państwo kiedyś tam byliście chyba 2 lata wstecz, jest tam w tej chwili chyba najgorsza droga w Gminie Lyski, która nigdy nie była żadnym materiałem utwardzana i praktycznie jest to w 100% droga gruntowa i pomimo tego, że była ładna pogoda tam ta droga nie była przejezdna r. - to jest sobota, brałem udział w obchodach 15-lecia samorządności Pszowa. Była uroczysta akademia, także warto było w tym brać udział. 3

4 r. - byłem w Opolu w firmie, która dla Gminy Lyski bardzo wiele projektów wykonała, projektów technicznych kanalizacji sanitarnych m.in. musiałem pilnie z projektantami pewne elementy dogadać z zakresu, który prawdopodobnie przy realizacji tego dużego zadania będziemy musieli jeszcze dorobić, bo są możliwości, aby dołączyć kilka domów, tylko wiadomo, że projektant może te elementy zmienić i przede wszystkim temu służyła moja wizyta. Do wypowiedzi Pana Wójta ustosunkowali się: Radny S. Hałacz - 7 kwietnia była tutaj aluzja o spotkaniu Straży Gminnych, interesuje mnie ile Straży Gminnych tutaj było, nie chodzi mi o miejskie tylko o gminne? Pan Wójt Gminy - jeżeli chodzi o gminne to na pewno była Lubomia, nie powiem Panu czy była jakaś inna straż, bo większość w tym kraju to są straże miejskie. Gmina Lyski jest jedną z nielicznych w Polsce, która jako gmina wiejska posiada Straż Gminną. Radny J. Widenka - na tym spotkaniu z przedstawicielami Vattenfalla, czy tam było coś wiadomo o tych słupach drewnianych w Adamowicach? Pan Wójt Gminy - właśnie Adamowice są w tym dalekim harmonogramie, chyba kiedyś otrzymaliśmy taki harmonogram? Radny J. Widenka - my jesteśmy ostatnią wsią z gminy, a powinnyśmybyć na pierwszym miejscu. Pan Wójt Gminy mówię, że tamten harmonogram pokazywał, że to nie będzie 2010 r. tylko 2011 albo 2012 i między innymi to co żeśmy mówili o tych słupach. Mam nadzieję, że na następnym spotkaniu kroki pójdą między innymi w tym kierunku, aby przyspieszyć te prace. W Nowej Wsi udało nam się to praktycznie w 100%, bo Nowa Wieś już jest wymieniona, chociaż chcę powiedzieć, że te instalacje o których wspominałem w Suminie i w Zwonowicach one też nie są najciekawsze, bo to są słupy, które pomimo tego, że są betonowe, to są z takiej epoki, że grozi złamaniem, a więc często ten słup drewniany jest pewniejszy niż ten betonowy, ale w fatalnym stanie. Na pewno Adamowice powinny być jako priorytet potraktowane, bo tam jest cała instalacja niskiego napięcia do wymiany, także przede wszystkim optowałem za Adamowicami, ale Panowie mi też zwrócili na te sieci uwagę. Radny J. Widenka - słupy drewniane są już coraz niższe, one się obniżają. Pan Wójt Gminy - dokładnie tak, tym bardziej, że przy wymianie oświetlenia ulicznego były takie sytuacje, że ci którzy te wysięgniki instalowali mieli duże wątpliwości czy na co poniektórych jeszcze montować. Całkowicie się zgadzam i między innymi mój cel był taki, aby w kierunku maksymalnie Adamowic pójść, bo to jest na dzień dzisiejszy miejscowość, która ma w najgorszym stanie sieć niskiego napięcia. Radni nie mieli więcej pytań do wypowiedzi Pan Wójta. Ad.7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Skarbnik Gminy P. Weronika Zdziebczok udzieliła odpowiedzi na pytania zadane na posiedzeniu komisji stałych z dnia 26 kwietnia. 4

5 Skarbnik Gminy P. W. Zdziebczok - poinformowała, iż nie mogła wtedy odpowiedzieć, bo musiała zajrzeć do materiałów źródłowych. Padło pytanie o kwotę za przedstawienie artystyczne Wygraj Szansę i za udział w tym przedstawieniu zapłacono 1605zł. Dzieci z Gminy Lyski brały udział w przedstawieniu artystycznym Wygraj Szansę i pytałam pracowników merytorycznych na czym to polegało. Dzieci brały udział w tym przedstawieniu i jedna osoba ma szansę nagrać płytę, osoba ta została wyróżniona. Radna W. Kokot - jeżeli mogę dodać to jest to Anita Adamiec z Dzimierza, to były te kolędy, które dzieci śpiewały, tutaj to było przed Gminą w czasie kiermaszu świątecznego. Radny A. Wawoczny - gdzie odbyły się te występy? Radna W. Kokot - to było organizowane na Elektrowni w domu kultury. Przewodniczący Rady P. K. Widenka - w Klubie Energetyka. Radny A. Wawoczny - czyli to po prostu była płatność za udział tego dziecka? Skarbnik Gminy P. W. Zdziebczok - tam było więcej dzieci z naszej Gminy tylko jedna osoba została wyróżniona. Później padło pytanie o obsługę muzyczną na festynie w Lyskach, był to rachunek zapłacony za oprawę muzyczną, rozrywkową imprezy sołeckiej w Lyskach w dniu 7 listopada w sali OSP Lyski. Kolejne pytanie brzmiało co wchodzi do wydatków związanych z organizacją koncertu promującego Gminę Lyski, tam chodziło o kwotę 2 560,96 zł. Na tę kwotę składały się takie wydatki jak: 160 zł to była usługa gastronomiczna na imprezie promującą Gminę Lyski to była Magia Rocka i kwota 2 400,96 zł to było wykaszanie i porządkowanie placu przy budynku Urzędu Gminy w Lyskach przed koncertem promującym Gminę Lyski. Przewodniczący Rady P. K. Widenka - może ja zaproponuję troszeczkę inną kolejność, skoro Pani zaczęła od wyjaśnień rzeczy tych wątpliwych na posiedzeniu komisji stałych, tam były wątpliwości jeszcze m.in. do Pana Grzegorza Porwoła, do Pani Iwony Doleżych, żeby w tej kolejności najpierw te wątpliwości rozwiać, a potem reszta. Inspektor P. G. Porwoł - pytanie dotyczyło remontu odwodnienia odcinka drogi gminnej ul. Osiedle na Stoku w Zwonowicach na kwotę ,07 zł? Był to remont kanalizacji deszczowej przy drodze gminnej, przy budynku wielorodzinnym nowo wybudowanym na tym osiedlu o numerze 12. Roboty tam zostały wykonane następujące: ziemne ułożenie rurociągu fi 200 z rur PCV na głębokości 90m i wykonanie 3 studni rewizyjnych fi Odwodnienie to polegało na odwodnieniu placu przy tym budynku oraz podłączeniu zaraz też rynien, rur wszystkich z tego budynku z kanalizacji deszczowej, to była ta sprawa. Jeżeli chodzi o czyszczenie studni ściekowej rewizyjnej Osiedle na Stoku w Zwonowicach. To jest po drugiej stronie tego budynku wielorodzinnego, jest droga jeszcze nie utwardzona i podczas nawałnicy na początku lipca ubiegłego roku po prostu tam bardzo dużo do tej kanalizacji dostało się tłucznia, zanieczyszczeń. Trzeba było wyczyścić tę kanalizację, w dwóch etapach to robiliśmy. I etap to było 75 mb kanalizacji, 3 studni rewizyjnych i 6 krat ściekowych, do tego było też później przykrycie tej studni rewizyjnej jednej oraz założenie nowych głazów żeliwnych. II etap to było czyszczenie 6 studni ściekowych i kanalizacji 88 mb. Czy jeszcze jakieś pytania? 5

6 Radny S. Hałacz - mam przed sobą również projekt budżetu gminy na 2009 r. i w tym projekcie pisze, że czyszczenie melioracyjnych studni zł, wydaliśmy znacznie więcej, proszę mi tylko przypomnieć kiedy było jakieś przesunięcie pieniążków, bo naprawdę nie pamiętam, jeżeli można? Skarbnik Gminy P. W. Zdziebczok - jest to do sprawdzenia tylko po prostu nie mam tutaj materiałów. Na pewno było przesunięcie, bo w planie nie było kwoty zabezpieczającej właśnie ten wydatek. Radny S. Hałacz - czy jest jakiś rejestr przesunięć, żeby to szybko dzisiaj podać? Skarbnik Gminy P. W. Zdziebczok - tak jeżeli chodzi o przesunięcia w ramach danego działu to jest do tego uprawniony Wójt i po prostu mogą być przesunięcia w ramach Zarządzenia Wójta, ale my mamy taki rejestr, jest to do sprawdzenia i ja na przerwie sprawdzę to i przyniosę. Radny S. Hałacz - dobrze, ale przed głosowaniem to będzie? Przewodniczący Rady P. K. Widenka - w takim razie zrobimy przerwę przed głosowaniem. Inspektor P. G. Porwoł - jeszcze było pytanie o zakup krat ściekowych i włazów żeliwnych za kwotę 4 239,50 zł. Zostały zakupione kraty ściekowe same ruszty te które tam zostały prawdopodobnie skradzione na tych drogach na Osiedlu na Stoku - 6 sztuk, korpusy do tych krat to są takie skrzynie, na które zakłada się kraty ściekowe - 3 sztuki, włazy żeliwne na studnie rewizyjne okrągłe fi sztuk, za tę kwotę zostały zakupione te materiały. Kier. OPS P. I. Doleżych - przedstawiając w lutym tego roku sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, również część z tego sprawozdania poświęciłam przybliżeniu tematyki, która jest związana z realizacją programu operacyjnego Kapitał Ludzki, konkretnie działam według priorytetu 7 promocja integracji społecznej. W ramach tych działań ośrodek już drugi rok realizował program pod tytułem promocja integracji społecznej i zawodowej. W ramach realizacji tego programu zostały zorganizowane warsztaty psychologiczno-doradcze, udział w tych warsztatach brało 10 osób, osoby te zostały wyłonione poprzez pracowników socjalnych oraz ogłoszenia do mieszkańców, było to 8 kobiet i 2 mężczyzn. Osoby te miały możliwość spotkania się z psychologiem z doradcą zawodowym, istnieje możliwość poznania zasad pisania listu motywacyjnego, życiorysu, autoprezentacji w nowym miejscu, czy przy poszukiwaniu pracy. Ponadto dla tych osób zorganizowano według wskazanych przez te osoby kierunków, czy możliwości, które by ich interesowały kursy, są to kursy informatyczne, kurs palacza, kurs kroju i szycia. Jeżeli chodzi o Powiatowy Urząd Pracy, to ośrodek posiada takie porozumienie, które ma zapewnić jak najlepszy przepływ informacji pomiędzy Urzędem Pracy, ewentualnymi miejscami pracy, możliwościami kształcenia i aktywizacją osób nieaktywnych zawodowo, głównie chodzi o osoby, które są długotrwale bezrobotne lub też osoby, które nie posiadają wykształcenia i właśnie ten nasz projekt tutaj jest realizowany. Głównie jest kierowany do tych osób, więc tutaj działania, które prowadzi OPS zmierzają do aktywizacji tych osób, pokazania szans zaistnienia na rynku pracy i przyuczenia na podstawowych kursach zawodowych. Wśród uczestników tych kursów dominują osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym, tutaj nie mamy możliwości z uwagi na poziom wykształcenia zaproponować ambitniejszych kierunków kształcenia, bo po prostu chodzi tutaj o posiadany poziom wykształcenia i zainteresowania tych osób, to troszkę nas ogranicza. Przewodniczący Rady P. K. Widenka - czy Pani dysponuje danymi, ile tych osób wyszkolonych, czy pozyskujących nowy zawód zostało zatrudnionych? 6

7 Kier. OPS P. I. Doleżych - wiemy, że jeżeli chodzi o uczestników, to dwie Panie w tej chwili pracują zawodowo. Przewodniczący Rady P. K. Widenka - na ile wykształconych? Kier. OPS P. I. Doleżych - w pierwszym okresie było 8 osób, a teraz 10. Przewodniczący Rady P. K. Widenka - do czego zmierzam, czy akurat kierunek tego kształcenia jest trafiony? Kier. OPS P. I. Doleżych - ale my nie możemy nikogo zmusić. Jeżeli osoby chcą się uczyć jak pisać podanie, chcą spotkać się z doradcą zawodowym, który wskaże różne możliwości zatrudnienia, jeżeli w ankiecie której te osoby wypełniają pisze, że ktoś chce być palaczem, a ktoś chciał by się nauczyć zasady funkcjonowania kasy fiskalnej, bo w poprzednim roku były takie preferencje to też trudno narzucać komukolwiek kierunek kształcenia, bo wtedy może się okazać, że twardo proponowane przez nas modele nie będą tutaj w żaden sposób wzbudzać zainteresowania u tych osób. Sekretarz Gminy P. K. Wawoczny - chciałam jeszcze dodać, że z ramienia Urzędu w całym dziale kwalifikacji zawodowej przystąpiono do 2 projektów w ramach programów operacyjnych Kapitał Ludzki z czego jeden to była oddolna inicjatywa językowa Gminy Lyski, w której są prowadzone kursy językowe do chwili obecnej - języka niemieckiego i angielskiego. Zgłoszono tam 61 osób z czego 15 osób są to osoby bezrobotne, 24 są to osoby nieaktywne zawodowo. Ten kurs trwa nadal ma się zakończyć w miesiącu czerwcu, natomiast w chwili obecnej czekamy na podpisanie umowy już przyznanego projektu Wjedźmy Razem Do Europy prawo jazdy kat. B w ramach projektu skorzysta również z możliwości uzyskania prawa jazdy czyli przeprowadzenia kursu 25 osób w pierwszej kolejności osoby nisko uposażone. Skarbnik Gminy P. W. Zdziebczok - wydaje mi się, że temat był dość szczegółowo omówiony na komisji, wskazałam kwotę wykonanych dochodów ,35 zł, kwota wykonania wydatków ,08 zł, może czy są jeszcze pytania? Radni nie mieli więcej pytań do w/w tematu. Ad.8. Realizacja planu rzeczowego za 2009 rok. Przewodniczący Rady Gminy P. Krystian Widenka odczytał uchwałę IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Nr 4100/IV/40/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lyski sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok. Ponadto przypomniał sentencję wniosku Komisji Rewizyjnej RG Lyski z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lyski z wykonania budżetu za 2009 rok oraz Uchwały IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Nr 4100/IV/41/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lyski. Przewodniczący Rady P. K. Widenka - zaproponował parę minut przerwy, aby Pani Skarbnik przygotowała wyjaśnienia, a potem przystąpimy do głosowania. Po przerwie. 7

8 Skarbnik Gminy P. W. Zdziebczok - jeżeli chodzi o wyczyszczenie studni ściekowych i rewizyjnych na Osiedlu na Stoku w Zwonowicach, było to zadanie, które było realizowane przez dwie umowy. Pierwsza umowa była z 6 lipca i to była umowa na kwotę 4 920,61 zł i to jest właśnie w ramach tych zł o których Pan mówił. Potem była jeszcze jedna umowa z 3 sierpnia 4 798,90 zł i w dniu 3 sierpnia zarządzeniem Wójta nr 0151/W/109/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy w układzie wykonawczym na 2009 zostały właśnie przesunięte środki na to zadanie w ramach jak już wcześniej wspomniałam, że było to w ramach danego działu, było to w ramach działu 600. rozdział 616. poprzez zmniejszenie na paragrafie 4270 czyli zakup usług remontowych i poprzez zwiększenie w paragrafie 4300 na zakup usług pozostałych na kwotę 5 000zł zarządzenie z 3 sierpnia 2009 roku. Przewodniczący Rady P. K. Widenka zapytał: czy przed głosowaniem absolutorium do wykonania budżetu mamy jeszcze jakieś pytania? Radni nie mieli więcej pytań do w/w tematu. Przewodniczący Rady P. K. Widenka odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej RG Lyski z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lyski z wykonania budżetu za 2009 rok. Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lyski za 2009r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lyski za 2009 r. Przewodniczący Rady Gminy P. Krystian Widenka odczytał projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lyski za 2009r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lyski za 2009 r. Przewodniczący Rady Gminy P. Krystian Widenka oddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lyski za 2009r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lyski za 2009 r. Za w/w projektem uchwały głosowali radni: Stefan Miera, Weronika Kokot, Andrzej Kolarczyk, Rudolf Urbisz, Agnieszka Bochenek, Maria Golasik, Stanisław Musioł, Krystian Widenka, Gerard Kołatek. Przeciw głosowali radni: Stanisław Hałacz, Jan Widenka, Adam Wawoczny. Wstrzymał się od głosu radny: Krystian Gembalczyk. Przewodniczący Rady P. K. Widenka pogratulował Panu Wójtowi. Pan Wójt Gminy - w imieniu własnym, Pani Skarbnik i wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Lyskach podziękował za udzielenie mi absolutorium, bo to absolutorium nie jest tylko dla mnie, ale dla wszystkich pracowników Urzędu, bo jest to trud pracy Urzędu za 2009 rok, także jeszcze raz dziękuję. 8

9 Ad.10. Podjęcie uchwał w sprawie: 1/ zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz ustalenia jednolitego brzmienia tabeli podziału Gminy Lyski na okręgi wyborcze, ich granice, numery i liczbę radnych wybieranych w danym okręgu. W/w projekt uchwały omówiła Sekretarz Gminy P. Katarzyna Wawoczny. Radni nie mieli pytań do w/w projektu uchwały. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz ustalenia jednolitego brzmienia tabeli podziału Gminy Lyski na okręgi wyborcze, ich granice, numery i liczbę radnych wybieranych w danym okręgu. Za w/w projektem uchwały głosowali radni: Stanisław Hałacz, Jan Widenka, Adam Wawoczny, Krystian Gembalczyk, Stefan Miera, Weronika Kokot, Andrzej Kolarczyk, Rudolf Urbisz, Agnieszka Bochenek, Maria Golasik, Stanisław Musioł, Krystian Widenka, Gerard Kołatek. 2/ utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W/w projekt uchwały omówiła Sekretarz Gminy P. Katarzyna Wawoczny. Radni nie mieli pytań do w/w projektu uchwały. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Za w/w projektem uchwały głosowali radni: Stanisław Hałacz, Jan Widenka, Adam Wawoczny, Krystian Gembalczyk, Stefan Miera, Weronika Kokot, Andrzej Kolarczyk, Rudolf Urbisz, Agnieszka Bochenek, Maria Golasik, Stanisław Musioł, Krystian Widenka, Gerard Kołatek. 3/ rozpatrzenia wniosku Pana Jana Magiery. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż w/w projekt uchwały był omówiony na komisjach stałych i zapytał czy są jeszcze pytania? Radni nie mieli pytań do w/w projektu uchwały. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia wniosku Pana Jana Magiery. Za w/w projektem uchwały głosowali radni: Stanisław Hałacz, Jan Widenka, Adam Wawoczny, Krystian Gembalczyk, Stefan Miera, Weronika Kokot, Andrzej Kolarczyk, Rudolf Urbisz, Agnieszka Bochenek, Maria Golasik, Stanisław Musioł, Krystian Widenka, Gerard Kołatek. 4/ zmian budżetu gminy Lyski na 2010 r. W/w projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy P. Weronika Zdziebczok. Radni nie mieli pytań do w/w projektu uchwały. 9

10 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Lyski na 2010 r. Za w/w projektem uchwały głosowali radni: Stanisław Hałacz, Jan Widenka, Adam Wawoczny, Krystian Gembalczyk, Stefan Miera, Weronika Kokot, Andrzej Kolarczyk, Rudolf Urbisz, Agnieszka Bochenek, Maria Golasik, Stanisław Musioł, Krystian Widenka, Gerard Kołatek. 5/ udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Przewodniczący Rady Gminy poinformował iż w/w projekt uchwały był omówiony na komisjach stałych i zapytał czy są jeszcze pytania? Radni nie mieli pytań do w/w projektu uchwały. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Za w/w projektem uchwały głosowali radni: Stanisław Hałacz, Jan Widenka, Adam Wawoczny, Krystian Gembalczyk, Stefan Miera, Weronika Kokot, Andrzej Kolarczyk, Rudolf Urbisz, Agnieszka Bochenek, Maria Golasik, Stanisław Musioł, Krystian Widenka, Gerard Kołatek. Ad.11. Wnioski radnych. Radny S. Hałacz zgłaszam wniosek do Komisji Rewizyjnej o szczegółową analizę wszystkich prac związanych z Osiedlem na Stoku w Zwonowicach ( z czym się wiążą koszty poniesione przez Urząd Gminy Lyski) z następujących zagadnień: 1. Jaki odcinek, kto, kiedy i za jaką kwotę (w rozbiciu na poszczególne lata) wykonał budowę, dobudowę, remont dróg gminnych uwzględniając projekt kosztorysowy oraz szkic wykonawczy? 2. Jaki odcinek kanalizacji (przez kogo, kiedy i za jaką kwotę) został wykonany bądź zmodernizowany, uwzględniając oczywiście projekt oraz szkic wykonawczy? 3. Jaki koszt UG Lyski poniósł w związku z uzupełnieniem i czyszczeniem kratek ściekowych (w jakiej ilości) od momentu ich założenia do chwili obecnej? Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie skierowanie w/w wniosku do Komisji Rewizyjnej. Za przekazaniem w/w wniosku do Komisji Rewizyjnej głosowali radni: Stanisław Hałacz, Jan Widenka, Adam Wawoczny, Krystian Gembalczyk, Weronika Kokot, Andrzej Kolarczyk, Krystian Widenka, Gerard Kołatek. Przeciw głosowali radni: Rudolf Urbisz, Agnieszka Bochenek, Maria Golasik, Stanisław Musioł. Wstrzymał się od głosu radny: Stefan Miera. Radny R. Urbisz wnioskuję o remont skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Raciborską w Raszczycach. Jednocześnie zachodzi potrzeba naprawy chodnika wzdłuż ul. Szkolnej. Kostka brukowa zapada się wskutek złej podbudowy. 10

11 Radny A. Wawoczny: 1. wnoszę do Pana Wójta Gminy Lyski o wykonanie wjazdu na parking przy Gimnazjum i Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lyskach. Nie podejmowanie przez Pana działań wykonawczych w odpowiedzi na poprzednie wnioski radnych w tej sprawie, a ponadto ciągle fatalny stan tego wjazdu sprawiają konieczność dalszej interwencji w tym zakresie. 2. wnoszę do Pana Wójta Gminy Lyski o wyrównanie powierzchni gruntu na działce zakupionego przez Gminę od P. Kruczek umożliwiając korzystanie z niego przez mieszkańców dla celów rekreacyjno sportowych, a w szczególności na organizację obchodów 600-lecia Suminy. Uważam, że koszt samego wyrównania jest znikomy, zaś obecny okres wzrostu traw umożliwi zazielenienie wyrównanego terenu do czasu lipcowej organizacji tych obchodów. 3. wnoszę do Pana Wójta Gminy Lyski o uzupełnienie masą asfaltową przekopu poprzecznego dokonanego pod drogą gminną ul. Sportowa w Suminie na wysokości byłego zakładu P. Zdrzałka podczas prac związanych z budowa kanalizacji sanitarnej. Obecny stan nawierzchni w tym miejscu powoduje zagrożenie dla uczestników ruchu. 4. wnoszę do Pana Wójta Gminy Lyski o naprawę nawierzchni ul. Polnej w Suminie od skrzyżowania z ul. Rybnicką, gdzie zapadający się asfalt powoduje zagrożenie dla uczestników ruchu, a ponadto gromadzi się tam znaczna ilość wody z opadów czyniąc to miejsce szczególnie zagrożonym. 5. wnoszę do Pana Wójta Gminy Lyski o przygotowanie i udostępnienie kopii rejestru zamówień publicznych za lata 2007,2008,2009. W celu oszczędności papieru oraz sprzętu drukującego odpowiedź proszę przesłać w wersji elektronicznej na mój adres owy. Ad.12. Wolne głosy i zapytania. Przewodniczący Rady P. K. Widenka - odczytał pisma, które wpłynęły do Rady (pisma stanowią zał. do poczty przychodzącej): - pismo Państwa Pawliczek z dnia r. dot. Przedszkola w Zwonowicach, ul. Sumińska 1, - pismo Klubu Radnych Stowarzyszenia Sumina z dnia r. dot. zmiany Przewodniczącego Klubu. Radny G. Kołatek - jak wiadomo, nasza miejscowość boryka się ciągle z komunikacją publiczną. Myśmy na sesjach poruszali kilka razy sprawę autobusów i prosiliśmy o dodatkowe autobusy szczególnie, jeżeli chodzi o godziny późno popołudniowe i ewentualnie w sobotę jeszcze jakiś autobus. W czasie kiedy jest okres wolny od nauki to wtedy Pstrążna jest w ogóle odcięta od świata. Nie ma wtedy ani jednego autobusu. Ostatnio otrzymałem wiadomość, że zamiast zwiększenia liczby tych autobusów PKS wystosował pismo odnośnie likwidacji podstawowego autobusu, który jest o godz rano. Wiadomo, że jest to jedyny autobus, wcześniejszych nie ma, żeby młodzież z tych miejscowości mogła dojechać, a najwięcej właśnie uczęszcza do szkół w Rybniku. Więc nie dość, że teraz wracając ze szkół, trzeba było albo iść pieszo z Lysek albo trzeba było po tą młodzież jechać, to jeszcze nie będzie dojazdów w ogóle do szkoły, nie wiem jak to w ogóle jest możliwe. Proszę Pana Wójta o interwencję w tej sprawie jak najszybciej, bo jak się dowiedziałem to ten autobus ma być zlikwidowany już z dniem 4 czy 5 maja. Zrozumiałbym jak zostałby zlikwidowany następny autobus, który jest po godzinie 8.00, bo ten autobus nic nie daje, jeżeli chodzi o dojazd do szkoły, wiadomo że młodzież głównie rozpoczyna o godz zajęcia lekcyjne. Jeżeli już musiała by być ta likwidacja to lepiej tego kursu o godz. 8.00, a koniecznie zostawić ten wcześniejszy. Jest to naprawdę sprawa bardzo pilna i proszę w tej sprawie interweniować. Rodzice tego jeszcze nawet nie wiedzą, bo jeszcze tego nie ogłaszałem, dowiedziałem się dopiero we wtorek. Radny R. Urbisz - Panie Inspektorze już kilka razy monitowałem w sprawie tej studzienki przy ul. Rybnickiej na wjeździe do ul. Polnej przed cmentarzem w dalszym ciągu mamy tam te wieko odchylone i trzeba byłoby to tam naprawić. 11

12 Inspektor P. G. Porwoł - kilka razy to już było naprawiane. Radny R. Urbisz - w tej chwili jest to ogrodzone taśmą ostrzegawczą. Inspektor P. G. Porwoł - to nie jest tak, że my tam nic nie robimy, kilka razy naprawialiśmy. To było naprawiane, a samochody ciężarowe tam jeżdżą, a nie powinny tam jeździć, skracają zakręt i wjeżdżają na pokrywę. Radny R. Urbisz - na końcu płota cmentarza od strony Adamowic pokazała nam się dziura, to jest ciąg drogi powiatowej, trzeba było by tam po prostu sprawdzić, czy tam nie są zarabowane rury z kanalizacji deszczowej, ponieważ tam ten dół powstał. Radny S. Miera - chciałem przypomnieć o tej drodze na boisko, w sobotę już jest mecz, tam miasto przyjeżdża i trochę wstyd. Radna W. Kokot - wczoraj sprzątałam z dziećmi obok boiska pod żywopłotem od strony ulicy, na zewnątrz jest taka studzienka i tam jest za mała ta pokrywa. Dzieciaki to zaważyły, bo w tej chwili tam jest trawa wysoka. Na górze jest nałożona, jak ktoś pójdzie nie zauważy to wpadnie. To też trzeba sprawdzić, - ul. Łączna tam cały czas jest wyciek z tej kratki. Radny S. Musioł - chodzi o naprawę zjazdu, kilka razy apelowałem o to wcześniej, jest to zjazd w drogę boczą ul. Rybnickiej przy numerze 44, to jest jadąc od Raszczyc jedyny zjazd i objazd. Jest tam fatalnie, a jeżeli już będą prace związane z tą kanalizacją, będzie zatrzymanie ruchu to nie wiem, gdzie te samochody mogły by się poruszać, bo to jest zagrożenie. Tam spadnie trochę deszczu i samochody osobowe tam nie przejadą. Trzeba zrobić jakąś wizję lokalną, żeby połączyć te sprawy. - kiedy ruszą prace związane z naprawą dróg szutrowych, konkretnie chodzi mi o odcinek za mostem na ul. Sobieskiego, za lasem. Jest to neuralgiczny odcinek i może tam jeszcze będzie trzeba dać materiału i wyrówniarką czy spychem wyrównać. Radny A. Wawoczny - pytanie do Pana Wójta: - na ORLIKU zostało zgłaszane już kilka razy i przez Pana Kierownika Adamczyka dalej do wykonawcy naprawa lampy. Jedna lampa tam nie działa i to sygnalizowali też tamci instruktorzy, że niestety od dłuższego czasu tam ta naprawa nie nastąpiła. Ta jedna lampa w ogóle nie świeci. - poprosił czy by się nie zastanowić nad możliwością wyrównania boiska w Suminie, tanim kosztem, co było przedmiotem moich wniosków i dostałem odpowiedzi negatywne. To boisko nigdy nie było wyrównywane, robione. Jest taka wielka rynna jak się zbierze woda, klepisko, a trawa nie urośnie i ciężko zagrać tej młodzieży, a mimo wszystko próbują, bo na Orlik nie muszą zawsze chodzić albo nie chodzą, albo się nie dostają. Czy jest taka możliwość, żeby niskim kosztem tam to uzupełnić? Tak jak napisałem w wniosku teraz jest okres wzrostu traw i być może tam się to nawet samo zazieleni. Ziemia jest też na to przeznaczona na terenie gminnym, naprzeciwko, na tym pasie ochronnym Oczyszczalni Ścieków także może szłoby ją tylko tam przewieść i walcem przejechać, - w ubiegłym roku z pieniędzy sołeckich zakupiono farby i narzędzia do malowania, proszę, by skierować tam pracowników, którzy by mogli oczyścić i pomalować słupki do oznakowania pionowego, bo one już jednak odchodzą, Panie inspektorze jakby szło to bardzo bym prosił. 12

13 Pan Wójt Gminy - chciałbym Państwa zaprosić na środę 5 maja na godz 10.00, na tej sali zostało zorganizowane spotkanie dot. możliwości rozszerzenia usług internetowych. W związku z tym, że w ramach Subregionu Zachodniego jest przygotowywana sprawa wejścia na nasz teren operatora, byśmy sobie trochę poszerzyli wiedzę w tym kierunku, w tym temacie. Ja sam wiedzy dużej nie posiadam, a gdy zadaje pytania pracownikom to na tyle pytań oni nie potrafią odpowiedzieć, a są firmy, które nas ciągle podchodzą. Jedna z takich firm po prostu zaoferowała nam przedstawienie problemów związanych z internetem i pomyślałem, że warto byłoby wykorzystać to, oni nam przedstawią swoją propozycję, a my mając swoją wiedzę przedyskutujemy ich propozycję i przy okazji poszerzymy sobie wiedzę na temat rozszerzenia internetu, tym bardziej, że samorządy mają to wpisane jako jedno z zadań. Chciałbym jeszcze podzielić się pewną informacją, bo na komisjach Gmina Lyski przez co niektórych Radnych była przedstawiana jak ja bym to powiedział w stylu tych, którzy używają słowa ciemnogród czy coś w tym rodzaju, że my się nie rozwijamy, że my stoimy w miejscu, że się uwsteczniamy. Znaleźliśmy na jednym z portali internetowych, jest to portal zrobiony przez Gazetę Prawną, tak oni o sobie piszą: największy dziennik gospodarczy. Pracownicy znają Gazetę Prawną, bo też do niej spoglądamy. Ranking europejska gmina, europejskie miasto 2009, które muszę tutaj przeczytać, bo trzeba tutaj przedstawić metodologię rankingu europejska gmina, europejskie miasto 2009: ranking wskazuje, które samorządy w Polsce mogą poszczycić się największymi osiągnięciami w pozyskiwaniu środków unijnych. Brane są pod uwagę wszystkie programy pomocowe, których beneficjentem są zarówno władze samorządowe jak i przedsiębiorstwa, rolnicy, organizacje społeczne. Nasz ranking obejmuje stare jak i nowe środki (z Unijnego budżetu ). Podstawą do oceny jest wartość przyznanych pomocy z Unii Europejskiej, liczba realizowanych projektów oraz liczba mieszkańców według GUS, dane pochodzą z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa i umowy podpisane do połowy kwietnia 2009 roku, bez programów przedakcesyjnych, czyli to co żeśmy np. w ramach programu SAPAD budowali. Pominięte zostały niektóre ogólnopolskie projekty drogowe, które trudno przyporządkować poszczególnym jednostkom samorządowym m.in. Schetynówka, którą mieliśmy dofinansowaną na Kamionkach też tutaj się nie znajduje. Do wyliczenia punktacji zostały użyte wskaźniki wyrażające wielkość środków przypadających na mieszkańca jednostki samorządowej, wartość środków przypadających na jeden projekt oraz liczbę projektów przypadających na 1000 mieszkańców. Każdej z tych miar nadaliśmy wagi, udział wskaźników w ostatecznym wyniku wynosi 45%, 45%, 10%. Punktacja wyraża aktualne procentowe różnice w poziomie absorpcji, nie może być przyrównywana do punktacji z dwóch pierwszych edycji rankingu. Jest jeszcze informacja, że jest to 3 edycja rankingu Europejska Gmina, Europejskie Miasto. Wyniki z poprzednich lat dostępne są na stronach internetowych, jest tutaj podana strona i można do tej strony spojrzeć. W związku z tym, że byliśmy tutaj porównywani do ościennych Gmin. W Województwie Śląskim na miejscu: 1. Bytom pkt, z ościennych Gmin rzeczywiście jest Rybnik, który ma około 2600 pkt, Zabrze, Tychy, Żory, Ruda Śląska, Sławków, Jastrzębie, Będzin, Mszana, Orzesze i na 13 pozycji są Lyski 1448 pkt. Poprosiłem pracowników, aby odszukali następne gminy: 19. Świerklany 1374 pkt ; 126. Czerwionka Leszczyny- 203 pkt; 136. Jejkowice 179 pkt; 167. Gaszowice 47 pkt. To jest moja odpowiedź na to co Państwo na ostatniej komisji przynajmniej mi staraliście się przedstawić, że jesteśmy Gminą zacofaną, nie rozwojową. Myślę, że po zakończonym roku 2009 i po tym roku, na pewno gorzej też nie wyjdziemy, jeżeli chodzi o te stopnie. 13

14 Radny A. Wawoczny - pierwsza sprawa dotyczy spotkania 5 maja. Ja nie ukrywam Szanowni Państwo, że reprezentuję Subregion Zachodni między innymi także realizuję to zadanie dostęp do szerokopasmowego internetu w obszarze 24.3 Subregion Zachodni, Subregion Południowy, Powiat Pszczyński, czyli od Żor, Rybnika i całe południe Śląska. W tym zakresie prowadziliśmy spotkania. Mam pytanie do Pana Wójta, bo Pan mówił o firmie, która ma jakieś propozycje, co to jest za firma jakby Pan ujawnił? Czy to chodzi o szerokopasmowy dostęp w paśmie licencjonowanym? Pan Wójt Gminy nie, w związku z tym, że pytam pracowników, ile będzie wynosić nasz udział finansowy w tym przedsięwzięciu, które Subregion realizuje i oni nie potrafią do dnia dzisiejszego na to pytanie mi odpowiedzieć ja chciałbym, żebyśmy my mieli możliwość m.in trochę zaczerpnąć wiedzy na ten temat. Wiadomo, że Marszałek też swoje sieci tutaj przygotowuje. Po ostatnim spotkaniu w Subregionie miałem naradę z Panem Za-cą Wójta i z naszym informatykiem, tam zrodziło się wiele pytań i pomyślałem, żeby ktoś nam pokazał, że coś tam chcą inwestować. Wiadomo, że ta decyzja, że my przejmujemy WiMAX jako Subregion, kiedyś zadecydowaliśmy, że wchodzimy w to, była tam kwestia nawet telewizji internetowej, mówię o decyzji dwa lata wstecz jakie podejmowaliśmy. Chciałbym, aby coś więcej na ten temat powiedzieli i liczę, że tutaj Pan Radny, żeby była jakaś konfrontacja z tym człowiekiem. Ja nigdy nie czułem się odpowiedzialny za rozwój internetu, ale w związku z tym, że ostatnio mi uświadomiono, że wpisano to jakby do zadań samorządu i Radni Gminy Lyski będą musieli zagłosować, abyśmy my też mieli trochę szerszą wiedzę do jakiego poziomu mamy my się angażować jako samorząd. Dlatego Państwa zapraszam i liczę, że Subregion przyśle swoich fachowców i nam w jakiś sposób pomoże też rozszerzyć naszą wiedzę. Radny A. Wawoczny - na tym szkoleniu kwoty były przedstawiane. Z-ca Wójta P.A. Wawrzynek - te kwoty były tylko, że co innego jest rozmowa, kiedy się mówi o 50 tys zł, bo jak zrozumiałem to mniej więcej taka kwota jest, inna jest sytuacja, kiedy by trzeba było powiedzieć do jakiej kwoty Gmina musi się przygotować? Pan Wójt Gminy - bo takie pytanie zadałem docelowo. Z-ca Wójta P.A. Wawrzynek - ja nie potrafiłem odpowiedzieć, więc to nie jest tak, że nie było kwoty, tylko nie mogłem jednoznacznie odpowiedzieć, że taka kwota na sam początek minimum będzie potrzebna. Radny A. Wawoczny rozumiem, czyli Pan mówi o tym zadaniu Subregionu. Szkoda, że Subregion nie dostał zaproszenia na to, bo my mamy swoich ekspertów, którzy mogą temat przybliżyć. Ja chętnie z tymi ekspertami przyjadę, żeby ten temat przybliżyć. Pan Wójt Gminy - dyskusje są między nami samorządowcami, którzy reprezentują swoje Gminy w Subregionie Zachodnim, nie wiem czy mi się uda któregoś z Wójtów też tym zainteresować. Ja tę wiedzę mam małą, bo tego typu sprawy mnie nigdy specjalnie nie interesowały, potem będę pytany przez Radnych i trudno mi będzie odpowiadać na różnego rodzaju pytania, nasz informatyk też nie potrafi na wiele pytań odpowiedzieć, tym bardziej, że były różne spotkania, w którym nasi pracownicy brali udział. Radny A. Wawoczny spotkania nadal są. 14

15 Pan Wójt Gminy tak, ale ja mówię o spotkaniach, gdzie Pan Marszałek zachęcał do tych linii światłowodowych. Nas ciągle ktoś do czegoś zachęca, my tu mamy własny subregionalny pomysł na to, a więc żeby Radni też trochę więcej zdobyli wiedzy, jest to zupełnie inna technologia, o wiele droższa, bo światłowody są o wiele droższe. Radny A. Wawoczny - ale są najlepsze. Pan Wójt Gminy - ja tu nie chcę o tym mówić. Wiem, że ileś odbiorców internetu u nas akurat nie jest na światłowodach i to też funkcjonuje. Radny A. Wawoczny - spotkania są robione w sprawie szerokopasmowego dostępu do internetu, nie tylko do internetu, ale ogólnie do usług, bo internet, monitoring i usługi w telefonie są przez to wykorzystywane. Natomiast na te wszystkie spotkania jest zapraszany Subregion jako ten, który to prowadzi także jeszcze raz ubolewam, że jeżeli będzie mowa o zadaniu Subregionu bez Subregionu, bo takiego zaproszenia do dzisiaj nie dostałem, to jako Radny tu przyjadę i widząc ten temat, a także zbieżności z moją funkcją sprawowaną właśnie w Związku Subregionu. Postaram się w trybie pilnym kompetentnych fachowców zaangażować, żeby wiedzę poszerzyć na ten temat, Wiedza może być jednostronna, a być może uzyskać odpowiedzi na pytania, które tutaj informatyk, czy Pan Zastępca miał po tym spotkaniu, żeby te wątpliwości rozwiać. Ja tylko Szanowni Państwo powiem, że po tych szkoleniach ja robiłem jedno w Żywcu, jedno w Rybniku dla kilkudziesięciu gmin i 25 jest gotowych do podpisania umów, chętnie bym ten temat też przybliżył i na pewno się tutaj zjawię, także jeżeli mamy ekspertów, którzy w tym temacie mogli by coś powiedzieć ewentualnie przywieść, pokazać jakieś usługi to chętnie i zapraszam Państwa Radnych. Pan Wójt Gminy - ja myślę tak, żebyśmy nie zrobili jakiegoś takiego show, mój zamysł i mój cel jest taki, żebyśmy trochę więcej na ten temat wiedzieli. Jesteśmy w większości w takim wieku, że specjalnie nie jesteśmy tą grupą, która ma szeroką wiedzę z dziedziny internetu i dobrze było by, aby Radni, którzy na pewno będą musieli tutaj pewne ruchy poczynić przed tym, żeby też trochę więcej wiedzy mieli. Radny A. Wawoczny - Panie Wójcie ja też powiem, że nie jestem entuzjastą, ale chętnie się o każdym spotkaniu dowiaduję, także chętnie podam dalszy zakres. Przewodniczący Rady P. K. Widenka czy to jest internet po łączach wysokiego napięcia, jeżeli Pan ma możliwość po prostu zaciągnięcia informacji od swoich doradców. Radny A. Wawoczny - są różne sposoby. Przewodniczący Rady P. K. Widenka - bo były właśnie przymiarki do wysokiego napięcia. Radny A. Wawoczny tak, ale mówimy o zadaniu Subregionu. Dysponujemy aktem licencjonowanym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w formie decyzji właśnie na tereny Śląska Południowego do 2021 czy 2022 roku i ta interpelacja całego projektu ma następować już od tego roku, pierwszy sygnał pójdzie do 30 września tego roku, pokrycie obszaru 40% ma być przez 60 kolejnych miesięcy od podpisania tej decyzji, która została w 2009 roku podjęta. To jest zadanie rozwojowe. Przedwczoraj Zarząd Związku podjął decyzję ostateczną o utrzymaniu tych częstotliwości. Nie mam wątpliwości co do tego, czy to utrzymywać czy nie, natomiast po tych wszystkich warsztatach, szkoleniach to zadanie zostanie dalej realizowane, także tym bardziej żywiołowo jestem tym zainteresowany, żeby też spełnić jedno z tych zadań u siebie w pracy. Cieszę się, że jest takie spotkanie. Ta inicjatywa Panie Wójcie, jeżeli chodzi o Gminę i spotkania to ja 15

16 dysponuję jak najbardziej też dużą ilością firm, które chciałyby się być może zaprezentować także tutaj służę też swoją informacją na ten temat. Fajnie, że Pan to zorganizował, bo takie zjawisko jest rzadkie jak na razie. Radny S. Musioł - w Żytnej przy OSP zaczęły się prace ziemne, gdzie będą wywozić tą ziemię? Pan Wójt Gminy wskazaliśmy miejsce wywozu ziemi. Radny S. Musioł - ponieważ tam było kiedyś składowisko kamienia, jest to pomieszany kamień z ziemią. W związku z tym, że na ul. Budzińskiej jest odcinek od zjazdu na ul. Grabie do strumyka, gdzie była kanalizacja robiona i jest tam ostry zwał, czy można byłoby tę ziemię tam składować, bo zwykłą ziemię woda by zmyła. Może ta firma posiada sprzęt np. samochód albo ciągnik, który bez problemu by to wykonał. Pan Wójt Gminy - dokładnie. Radny A. Wawoczny poruszył sprawę budynku OSP w Suminie, ponieważ tam też będą prace ziemne wykonywane, lada moment ruszą wokół budynku i wiem, że Prezes OSP Pan Kłosek też już ten temat poruszał. Chodzi mi o kostkę, która jest przed samym wjazdem, tam asfalt zostanie zerwany i położone zostanie utwardzenie jakieś betonowe też z kostki. Czy jest możliwość, żeby to całe zrobić jednorodne ponieważ, ta kostka już też jest zużyta i cały ten wjazd, ten teren przed strażą mógłby być z jednego materiału. Ad.13. Zakończenie obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Lyski Pan Krystian Widenka podziękował wszystkim za przybycie na sesję i zamknął obrady sesji. Posiedzenie było nagrywane. Przewodniczący Rady Gminy Lyski /-/ inż. Krystian Widenka 16

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w Sali Narad Urzędu Gminy od godziny 8.00

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku PROTOKÓŁ sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku W dniu 24 marca 2010 roku w Urzędzie Gminy w Sońsku odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sońsk. W sesji wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odczytał proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odczytał proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 3/15 z posiedzenia Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, które odbyło się w dniu 8 stycznia 2015 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Przewodnicząca Komisji Teresa Klupś otworzyła o godz. 15 00 Oświaty, Kultury

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r.

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r. Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 8.12.2015r. Radni obecni wg. załączonej listy obecności. 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r.

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXX/2014 sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2014 roku

Protokół Nr XXX/2014 sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2014 roku Protokół Nr XXX/2014 sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2014 roku Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła XXX sesję Rady Miejskiej i stwierdziła, że zgodnie

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Krupski Młyn przy ul. Krasickiego 9 w Krupskim Młynie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD XVI-TEJ SESJI RADY GMINY W ZABRODZIU

PROTOKÓŁ Z OBRAD XVI-TEJ SESJI RADY GMINY W ZABRODZIU RADA GMINY W ZABRODZIU PROTOKÓŁ Z OBRAD XVI-TEJ SESJI RADY GMINY W ZABRODZIU Zabrodzie 22 kwiecień 2004r. PROTOKÓŁ z obrad XVI-tej Sesji Rady Gminy w Zabrodziu odbytej w dniu 22 kwietnia 2004r. pod przewodnictwem

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 45/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 października 2007r.

PROTOKÓŁ NR 45/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 października 2007r. PROTOKÓŁ NR 45/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 października 2007r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/2014 z sesji Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 25 lutego 2014 r.

Protokół nr XXXVI/2014 z sesji Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 25 lutego 2014 r. Protokół nr XXXVI/2014 z sesji Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 25 lutego 2014 r. Sesja Rady Gminy w Krzemieniewie odbyła się 25 lutego 2014 r. o godz. 13 00 w Sali Urzędu Gminy w Krzemieniewie. Otwarcia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

Protokół. odbytej w dniu 28 lipca 2009 r.

Protokół. odbytej w dniu 28 lipca 2009 r. Protokół z xxx Sesji Rady Gminy Baranów odbytej w dniu 28 lipca 2009 r. Sesja odbyła się w Sali Urzędu Gminy w Baranowie. Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni Radni Andrzej Szymański

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. Mari Skłodowskiej Curie 1a. Obrady Rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r.

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej otworzyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Posiedzenie XI Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Pan Dariusz Mądrecki. Przewodniczący Rady Gminy przywitał przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r.

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r. Protokół nr 21/12 obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk odbytej 6 czerwca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 37/2013 z posiedzenia XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim, które odbyło się w dniu 12.12. 2013r.

Protokół nr 37/2013 z posiedzenia XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim, które odbyło się w dniu 12.12. 2013r. 0002..2013 Protokół nr 37/2013 z posiedzenia XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim, które odbyło się w dniu 12.12. 2013r. Otwarcia posiedzenia dokonał o godz. 16,00 Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach

Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00. Obecni na sesji: - 15 radnych

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy.

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy. P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 17 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie w godz. 9 05 10 20 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.21.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie nadania statutu Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi

UCHWAŁA NR RG.0007.21.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie nadania statutu Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi UCHWAŁA NR RG.0007.21.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie nadania statutu Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15, art.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r.

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta - sala nr 305. Godzina rozpoczęcia: 15 00. Obecnych: a. 5

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/2014 Przewodnicząca Komisji Grażyna Biernaczyk

Protokół nr 14/2014 Przewodnicząca Komisji Grażyna Biernaczyk Protokół nr 14/2014 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budżetu i Rolnictwa odbytego w dniu 17 stycznia 2014 roku w godz.10 00 w sali Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Sołeckiej w Brodziszowie

Przewodniczący Rady Sołeckiej w Brodziszowie Protokół nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 21 października 2011 roku Godzina rozpoczęcia obrad: 10:00

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 18 lutego 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 16/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 18 lutego 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 16/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 18 lutego 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Henryk Staśkiewicz

Bardziej szczegółowo

ODDOLNE INICJATYWY LOKALNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ LGD VISTULA-TERRA CULMENSIS

ODDOLNE INICJATYWY LOKALNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ LGD VISTULA-TERRA CULMENSIS ODDOLNE INICJATYWY LOKALNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ LGD VISTULA-TERRA CULMENSIS Grudziądz, 31.03.2011 r. W formule Inicjatywy Lokalne LGD zrealizowała trzy projekty współfinansowane

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LIV/2014

PROTOKÓŁ NR LIV/2014 PROTOKÓŁ NR LIV/2014 z LIV sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 8 września 2014 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim. Otwierając obrady LIV w bieżącej kadencji sesję Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otworzył obrady VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Powitał zebranych Radnych,

Bardziej szczegółowo

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r.

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. Obrady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji prowadził najstarszy wiekiem radny MIROSŁAW GAJDA.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 22/12 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniu 20 sierpnia 2012r. 8.00

PROTOKÓŁ Nr 22/12 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniu 20 sierpnia 2012r. 8.00 PROTOKÓŁ Nr 22/12 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniu 20 sierpnia 2012r. Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 8.00, a zakończyło się o godz.10.00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00

Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00 Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00 W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) Edward Sikorski mandat wygasł -

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ E-ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OCZEKIWANIA SAMORZĄDÓW

DZIAŁANIA NA RZECZ E-ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OCZEKIWANIA SAMORZĄDÓW DZIAŁANIA NA RZECZ E-ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OCZEKIWANIA SAMORZĄDÓW Wnioski z procesu konsultacyjnego zrealizowanego w maju 2009r. we wszystkich powiatach regionu Artur KRAWCZYK Krzysztof

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY LYSKI NA LATA 2009-2013

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY LYSKI NA LATA 2009-2013 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY LYSKI NA LATA 009-0 Załącznik do projektu uchwały nr z dnia 0 listopada 009 roku zmieniający treść załącznika nr 0 do uchwały budżetowej nr XXXVI/9/008 Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.9.2014.KJ Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 13.10.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Ad.1. W obradach udział wzięli: radni lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu, sołtysi lista

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r.

Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 14.00. Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r. W posiedzeniu zarządu wzięli udział: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Gminy p. Lesław Kuczyński otworzył o godzinie 17:30 obrady III sesji Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego

DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego Posiedzenie Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego odbyło się w dniu 16 listopada 2015 roku o godz.

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016. 60016 4210 Remont chodnika na ul. Słonecznej 9.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016. 60016 4210 Remont chodnika na ul. Słonecznej 9. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016. Lp. Dział Rozdział Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota /zł/ Kwo ta wyd atkó w 1 2 3 4 5 6 7 1. Remont

Bardziej szczegółowo

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami.

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

Od ponad roku trwa intensywny nabór wniosków do szeregu działań w ramach jednego z największych programów unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego

Od ponad roku trwa intensywny nabór wniosków do szeregu działań w ramach jednego z największych programów unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Od ponad roku trwa intensywny nabór wniosków do szeregu działań w ramach jednego z największych programów unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Celem interpelacji było zwrócenie

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Wypełnienie ankiety nie zajmie więcej niż 20 minut. Jej wyniki zostaną opracowane i udostępnione publicznie w formie raportu.

ANKIETA. Wypełnienie ankiety nie zajmie więcej niż 20 minut. Jej wyniki zostaną opracowane i udostępnione publicznie w formie raportu. ANKIETA STAN WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ I SAMORZĄDOWĄ ORAZ SŁUŻBAMI MUNDUROWYMI W REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ZWIERZĄT Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo