Protokół z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 29 kwietnia 2010 r."

Transkrypt

1 Protokół z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 29 kwietnia 2010 r. 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 2. Powitanie. 3. Przyjęcie porządku obrad. (cz. I, 00.10) 4. Wybór sekretarza obrad. (cz. I, 00.30) 5. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 marca 2010 r. (cz. I, 01.01) 6. Wypowiedź Wójta na temat pracy w okresie międzysesyjnym. (cz. I, 01.35) 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. (cz. I, 12.51) 8. Realizacja planu rzeczowego za 2009 rok. (cz. I, 27.10) Odczytanie: - Uchwały IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Nr 4100/IV/40/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lyski sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok, - wniosku Komisji Rewizyjnej RG Lyski z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lyski z wykonania budżetu za 2009 rok, - Uchwały IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Nr 4100/IV/41/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lyski. 9. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lyski za 2009r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lyski za 2009 r. (cz. II, 04.30) 10. Podjęcie uchwał w sprawie: 1/ zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz ustalenia jednolitego brzmienia tabeli podziału Gminy Lyski na okręgi wyborcze, ich granice, numery i liczbę radnych wybieranych w danym okręgu, (cz. II, 07.57) 2/ utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, (cz. II, 09.26) 3/ rozpatrzenia wniosku Pana Jana Magiery, (cz. II, 10.29) 4/ zmian budżetu gminy Lyski na 2010 r., (cz. II, 13.26) 5/ udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej. 11. Wnioski radnych. (cz. II, 16.13) 12. Wolne głosy i zapytania. (cz. II, 20.30) 13. Zakończenie obrad sesji. (cz. II, 56.30) 1

2 Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Pan Krystian Widenka otworzył sesję i stwierdził, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji - uchwał. Panu K. Pytlikowi oraz R. Weinerowi wygaszono mandaty na sesji RG Lyski w dniu r. Ad.2. Powitanie. Przewodniczący Rady Gminy powitał wszystkich zebranych na sesji Rady Gminy Lyski. Listy obecności stanowią zał. do protokołu. Ad.3. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż porządek obrad mają Państwo przed sobą i zapytał czy są uwagi do w/w porządku obrad? Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad. Za w/w porządkiem obrad głosowali radni: Stanisław Hałacz, Jan Widenka, Adam Wawoczny, Krystian Gembalczyk, Stefan Miera, Weronika Kokot, Andrzej Kolarczyk, Rudolf Urbisz, Agnieszka Bochenek, Maria Golasik, Stanisław Musioł, Krystian Widenka, Gerard Kołatek. Ad.4. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Andrzeja Kolarczyka na sekretarza obrad. Za kandydaturą Radnego A. Kolarczyka na sekretarza obrad głosowali radni: Stanisław Hałacz, Jan Widenka, Adam Wawoczny, Krystian Gembalczyk, Stefan Miera, Weronika Kokot, Rudolf Urbisz, Agnieszka Bochenek, Maria Golasik, Stanisław Musioł, Krystian Widenka, Gerard Kołatek. wstrzymał się od głosu radny: Andrzej Kolarczyk. Ad.5. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 marca 2010 r. Przewodniczący Rady zapytał radnych: czy są uwagi do treści protokołu z sesji z dnia 29 marca 2010 r.? Protokół był wyłożony do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Radni nie wnieśli uwag do protokołu z sesji z dnia 29 marca 2010 r. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 marca 2010 r. Za protokołem z dnia 29 marca 2010 r. głosowali radni: Stanisław Hałacz, Jan Widenka, Adam Wawoczny, Krystian Gembalczyk, Stefan Miera, Weronika Kokot, Andrzej Kolarczyk, Rudolf Urbisz, Agnieszka Bochenek, Maria Golasik, Stanisław Musioł, Krystian Widenka, Gerard Kołatek. Ad.6. Wypowiedź Wójta na temat pracy w okresie międzysesyjnym. Pan Wójt Gminy poinformował, iż ostatnie planowe posiedzenie odbyło się 29 marca 2010 r r. - udział w posiedzeniu Euroregionu Silesia, już o tym wspominałem na na posiedzeniu komisji. 2

3 r. - spotkanie z przedstawicielami firmy Vattenfall. Wiadomo, że sołectwa Adamowice, częściowo Zwonowice i częściowo Sumina mają sieć niskiego napięcia w nie najlepszym stanie i z przedstawicielami kierownictwa firmy Vattenfall m.in. w tym temacie rozmawiałem. Na pewno duże inwestycje będą możliwe, aby je przyspieszyć ma być drugie spotkanie. Na tym spotkaniu mamy dogadać się co do przesunięcia linii niskiego napięcia w pewnych obszarach, w których nie można zawiesić lamp, które powinny jeszcze przy naszych drogach świecić, bądź są to lampy powieszone, ale w takich miejscach, że praktycznie oświetlają w 30%, a nie przynajmniej w 90%, takie źródło światła, które właśnie na tych słupach jest zawieszone, pada na pas drogi. Między innymi takie miejsca są w Lyskach na Kamionkach do Państwa Grabowskich, takie miejsce m.in. jest w Zwonowicach tj. stara droga Sumińska tam jest ten ostry zjazd przy wlocie do Zwonowic i jest jeszcze kilka takich miejsc, których praktycznie te sieci powinny być przesunięte, aby osiągnąć efektywność taką jaka być powinna r. - na tej sali odbyło się spotkanie z Komendantami Straży Gminnych i Miejskich. Komendanci prowadzą sobie coś w rodzaju konwentu Komendantów Gminnych i właśnie tego dnia odbyło się to spotkanie cykliczne na terenie Gminy Lyski, a więc Komendant naszej straży był wtedy gospodarzem i brałem w tym spotkaniu udział r. - spotkanie z Panią Prezes Banku Spółdzielczego w Rybniku. Przede wszystkim omawialiśmy kwestie dotyczące zaciągania kredytów jakby lokowania w tym kierunku, aby jak będziemy my ogłaszać przetarg na kredyt, aby ten bank również brał w tym udział r.- udział w posiedzeniu Komitetu Strajkującego Euroregionu Silesia r. - odbyło się drugie spotkanie z przedstawicielem Banku, bo tam jeszcze pewne rzeczy musiałem uzupełnić, dostarczyć r. - z Panią Kondziołka byliśmy w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach, omawialiśmy kwestie dotyczące spadków zmarłych mieszkańców tego Domu, a zarazem mieszkańców Gminy Lyski. Są tam spadki, które na pewno należą się Gminie Lyski, omawialiśmy kwestię dotyczącą procedur spadkowych z Panem Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Lyskach. W tym dniu również odbyło się zebranie wiejskie w Zwonowicach, w którym brałem udział r. - dwa Konwenty Samorządowców, Raciborskim i Wodzisławskim. W związku z tym, że należę do Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów powiatu raciborskiego. Byliśmy na spotkaniu z przedstawicielami Komisji Samorządowej Sejmu, byliśmy tam na zaproszeniu posła Siedlaczka, przede wszystkim omawialiśmy takie najbardziej palące problemy, które bądź co bądź dosyć mocno dotykają samorządy m.in. nowelizacja ustawy karty nauczyciela, r. - udział w walnym zgromadzeniu Euroregionu Silesia. W tym dniu w godzinach popołudniowych miałem spotkanie z mieszkańcami ulicy bocznej ul. Bączkowiec w Bogunicach. To jest ta droga, gdzie mieszka Pan Nowak, a więc Państwo kiedyś tam byliście chyba 2 lata wstecz, jest tam w tej chwili chyba najgorsza droga w Gminie Lyski, która nigdy nie była żadnym materiałem utwardzana i praktycznie jest to w 100% droga gruntowa i pomimo tego, że była ładna pogoda tam ta droga nie była przejezdna r. - to jest sobota, brałem udział w obchodach 15-lecia samorządności Pszowa. Była uroczysta akademia, także warto było w tym brać udział. 3

4 r. - byłem w Opolu w firmie, która dla Gminy Lyski bardzo wiele projektów wykonała, projektów technicznych kanalizacji sanitarnych m.in. musiałem pilnie z projektantami pewne elementy dogadać z zakresu, który prawdopodobnie przy realizacji tego dużego zadania będziemy musieli jeszcze dorobić, bo są możliwości, aby dołączyć kilka domów, tylko wiadomo, że projektant może te elementy zmienić i przede wszystkim temu służyła moja wizyta. Do wypowiedzi Pana Wójta ustosunkowali się: Radny S. Hałacz - 7 kwietnia była tutaj aluzja o spotkaniu Straży Gminnych, interesuje mnie ile Straży Gminnych tutaj było, nie chodzi mi o miejskie tylko o gminne? Pan Wójt Gminy - jeżeli chodzi o gminne to na pewno była Lubomia, nie powiem Panu czy była jakaś inna straż, bo większość w tym kraju to są straże miejskie. Gmina Lyski jest jedną z nielicznych w Polsce, która jako gmina wiejska posiada Straż Gminną. Radny J. Widenka - na tym spotkaniu z przedstawicielami Vattenfalla, czy tam było coś wiadomo o tych słupach drewnianych w Adamowicach? Pan Wójt Gminy - właśnie Adamowice są w tym dalekim harmonogramie, chyba kiedyś otrzymaliśmy taki harmonogram? Radny J. Widenka - my jesteśmy ostatnią wsią z gminy, a powinnyśmybyć na pierwszym miejscu. Pan Wójt Gminy mówię, że tamten harmonogram pokazywał, że to nie będzie 2010 r. tylko 2011 albo 2012 i między innymi to co żeśmy mówili o tych słupach. Mam nadzieję, że na następnym spotkaniu kroki pójdą między innymi w tym kierunku, aby przyspieszyć te prace. W Nowej Wsi udało nam się to praktycznie w 100%, bo Nowa Wieś już jest wymieniona, chociaż chcę powiedzieć, że te instalacje o których wspominałem w Suminie i w Zwonowicach one też nie są najciekawsze, bo to są słupy, które pomimo tego, że są betonowe, to są z takiej epoki, że grozi złamaniem, a więc często ten słup drewniany jest pewniejszy niż ten betonowy, ale w fatalnym stanie. Na pewno Adamowice powinny być jako priorytet potraktowane, bo tam jest cała instalacja niskiego napięcia do wymiany, także przede wszystkim optowałem za Adamowicami, ale Panowie mi też zwrócili na te sieci uwagę. Radny J. Widenka - słupy drewniane są już coraz niższe, one się obniżają. Pan Wójt Gminy - dokładnie tak, tym bardziej, że przy wymianie oświetlenia ulicznego były takie sytuacje, że ci którzy te wysięgniki instalowali mieli duże wątpliwości czy na co poniektórych jeszcze montować. Całkowicie się zgadzam i między innymi mój cel był taki, aby w kierunku maksymalnie Adamowic pójść, bo to jest na dzień dzisiejszy miejscowość, która ma w najgorszym stanie sieć niskiego napięcia. Radni nie mieli więcej pytań do wypowiedzi Pan Wójta. Ad.7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Skarbnik Gminy P. Weronika Zdziebczok udzieliła odpowiedzi na pytania zadane na posiedzeniu komisji stałych z dnia 26 kwietnia. 4

5 Skarbnik Gminy P. W. Zdziebczok - poinformowała, iż nie mogła wtedy odpowiedzieć, bo musiała zajrzeć do materiałów źródłowych. Padło pytanie o kwotę za przedstawienie artystyczne Wygraj Szansę i za udział w tym przedstawieniu zapłacono 1605zł. Dzieci z Gminy Lyski brały udział w przedstawieniu artystycznym Wygraj Szansę i pytałam pracowników merytorycznych na czym to polegało. Dzieci brały udział w tym przedstawieniu i jedna osoba ma szansę nagrać płytę, osoba ta została wyróżniona. Radna W. Kokot - jeżeli mogę dodać to jest to Anita Adamiec z Dzimierza, to były te kolędy, które dzieci śpiewały, tutaj to było przed Gminą w czasie kiermaszu świątecznego. Radny A. Wawoczny - gdzie odbyły się te występy? Radna W. Kokot - to było organizowane na Elektrowni w domu kultury. Przewodniczący Rady P. K. Widenka - w Klubie Energetyka. Radny A. Wawoczny - czyli to po prostu była płatność za udział tego dziecka? Skarbnik Gminy P. W. Zdziebczok - tam było więcej dzieci z naszej Gminy tylko jedna osoba została wyróżniona. Później padło pytanie o obsługę muzyczną na festynie w Lyskach, był to rachunek zapłacony za oprawę muzyczną, rozrywkową imprezy sołeckiej w Lyskach w dniu 7 listopada w sali OSP Lyski. Kolejne pytanie brzmiało co wchodzi do wydatków związanych z organizacją koncertu promującego Gminę Lyski, tam chodziło o kwotę 2 560,96 zł. Na tę kwotę składały się takie wydatki jak: 160 zł to była usługa gastronomiczna na imprezie promującą Gminę Lyski to była Magia Rocka i kwota 2 400,96 zł to było wykaszanie i porządkowanie placu przy budynku Urzędu Gminy w Lyskach przed koncertem promującym Gminę Lyski. Przewodniczący Rady P. K. Widenka - może ja zaproponuję troszeczkę inną kolejność, skoro Pani zaczęła od wyjaśnień rzeczy tych wątpliwych na posiedzeniu komisji stałych, tam były wątpliwości jeszcze m.in. do Pana Grzegorza Porwoła, do Pani Iwony Doleżych, żeby w tej kolejności najpierw te wątpliwości rozwiać, a potem reszta. Inspektor P. G. Porwoł - pytanie dotyczyło remontu odwodnienia odcinka drogi gminnej ul. Osiedle na Stoku w Zwonowicach na kwotę ,07 zł? Był to remont kanalizacji deszczowej przy drodze gminnej, przy budynku wielorodzinnym nowo wybudowanym na tym osiedlu o numerze 12. Roboty tam zostały wykonane następujące: ziemne ułożenie rurociągu fi 200 z rur PCV na głębokości 90m i wykonanie 3 studni rewizyjnych fi Odwodnienie to polegało na odwodnieniu placu przy tym budynku oraz podłączeniu zaraz też rynien, rur wszystkich z tego budynku z kanalizacji deszczowej, to była ta sprawa. Jeżeli chodzi o czyszczenie studni ściekowej rewizyjnej Osiedle na Stoku w Zwonowicach. To jest po drugiej stronie tego budynku wielorodzinnego, jest droga jeszcze nie utwardzona i podczas nawałnicy na początku lipca ubiegłego roku po prostu tam bardzo dużo do tej kanalizacji dostało się tłucznia, zanieczyszczeń. Trzeba było wyczyścić tę kanalizację, w dwóch etapach to robiliśmy. I etap to było 75 mb kanalizacji, 3 studni rewizyjnych i 6 krat ściekowych, do tego było też później przykrycie tej studni rewizyjnej jednej oraz założenie nowych głazów żeliwnych. II etap to było czyszczenie 6 studni ściekowych i kanalizacji 88 mb. Czy jeszcze jakieś pytania? 5

6 Radny S. Hałacz - mam przed sobą również projekt budżetu gminy na 2009 r. i w tym projekcie pisze, że czyszczenie melioracyjnych studni zł, wydaliśmy znacznie więcej, proszę mi tylko przypomnieć kiedy było jakieś przesunięcie pieniążków, bo naprawdę nie pamiętam, jeżeli można? Skarbnik Gminy P. W. Zdziebczok - jest to do sprawdzenia tylko po prostu nie mam tutaj materiałów. Na pewno było przesunięcie, bo w planie nie było kwoty zabezpieczającej właśnie ten wydatek. Radny S. Hałacz - czy jest jakiś rejestr przesunięć, żeby to szybko dzisiaj podać? Skarbnik Gminy P. W. Zdziebczok - tak jeżeli chodzi o przesunięcia w ramach danego działu to jest do tego uprawniony Wójt i po prostu mogą być przesunięcia w ramach Zarządzenia Wójta, ale my mamy taki rejestr, jest to do sprawdzenia i ja na przerwie sprawdzę to i przyniosę. Radny S. Hałacz - dobrze, ale przed głosowaniem to będzie? Przewodniczący Rady P. K. Widenka - w takim razie zrobimy przerwę przed głosowaniem. Inspektor P. G. Porwoł - jeszcze było pytanie o zakup krat ściekowych i włazów żeliwnych za kwotę 4 239,50 zł. Zostały zakupione kraty ściekowe same ruszty te które tam zostały prawdopodobnie skradzione na tych drogach na Osiedlu na Stoku - 6 sztuk, korpusy do tych krat to są takie skrzynie, na które zakłada się kraty ściekowe - 3 sztuki, włazy żeliwne na studnie rewizyjne okrągłe fi sztuk, za tę kwotę zostały zakupione te materiały. Kier. OPS P. I. Doleżych - przedstawiając w lutym tego roku sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, również część z tego sprawozdania poświęciłam przybliżeniu tematyki, która jest związana z realizacją programu operacyjnego Kapitał Ludzki, konkretnie działam według priorytetu 7 promocja integracji społecznej. W ramach tych działań ośrodek już drugi rok realizował program pod tytułem promocja integracji społecznej i zawodowej. W ramach realizacji tego programu zostały zorganizowane warsztaty psychologiczno-doradcze, udział w tych warsztatach brało 10 osób, osoby te zostały wyłonione poprzez pracowników socjalnych oraz ogłoszenia do mieszkańców, było to 8 kobiet i 2 mężczyzn. Osoby te miały możliwość spotkania się z psychologiem z doradcą zawodowym, istnieje możliwość poznania zasad pisania listu motywacyjnego, życiorysu, autoprezentacji w nowym miejscu, czy przy poszukiwaniu pracy. Ponadto dla tych osób zorganizowano według wskazanych przez te osoby kierunków, czy możliwości, które by ich interesowały kursy, są to kursy informatyczne, kurs palacza, kurs kroju i szycia. Jeżeli chodzi o Powiatowy Urząd Pracy, to ośrodek posiada takie porozumienie, które ma zapewnić jak najlepszy przepływ informacji pomiędzy Urzędem Pracy, ewentualnymi miejscami pracy, możliwościami kształcenia i aktywizacją osób nieaktywnych zawodowo, głównie chodzi o osoby, które są długotrwale bezrobotne lub też osoby, które nie posiadają wykształcenia i właśnie ten nasz projekt tutaj jest realizowany. Głównie jest kierowany do tych osób, więc tutaj działania, które prowadzi OPS zmierzają do aktywizacji tych osób, pokazania szans zaistnienia na rynku pracy i przyuczenia na podstawowych kursach zawodowych. Wśród uczestników tych kursów dominują osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym, tutaj nie mamy możliwości z uwagi na poziom wykształcenia zaproponować ambitniejszych kierunków kształcenia, bo po prostu chodzi tutaj o posiadany poziom wykształcenia i zainteresowania tych osób, to troszkę nas ogranicza. Przewodniczący Rady P. K. Widenka - czy Pani dysponuje danymi, ile tych osób wyszkolonych, czy pozyskujących nowy zawód zostało zatrudnionych? 6

7 Kier. OPS P. I. Doleżych - wiemy, że jeżeli chodzi o uczestników, to dwie Panie w tej chwili pracują zawodowo. Przewodniczący Rady P. K. Widenka - na ile wykształconych? Kier. OPS P. I. Doleżych - w pierwszym okresie było 8 osób, a teraz 10. Przewodniczący Rady P. K. Widenka - do czego zmierzam, czy akurat kierunek tego kształcenia jest trafiony? Kier. OPS P. I. Doleżych - ale my nie możemy nikogo zmusić. Jeżeli osoby chcą się uczyć jak pisać podanie, chcą spotkać się z doradcą zawodowym, który wskaże różne możliwości zatrudnienia, jeżeli w ankiecie której te osoby wypełniają pisze, że ktoś chce być palaczem, a ktoś chciał by się nauczyć zasady funkcjonowania kasy fiskalnej, bo w poprzednim roku były takie preferencje to też trudno narzucać komukolwiek kierunek kształcenia, bo wtedy może się okazać, że twardo proponowane przez nas modele nie będą tutaj w żaden sposób wzbudzać zainteresowania u tych osób. Sekretarz Gminy P. K. Wawoczny - chciałam jeszcze dodać, że z ramienia Urzędu w całym dziale kwalifikacji zawodowej przystąpiono do 2 projektów w ramach programów operacyjnych Kapitał Ludzki z czego jeden to była oddolna inicjatywa językowa Gminy Lyski, w której są prowadzone kursy językowe do chwili obecnej - języka niemieckiego i angielskiego. Zgłoszono tam 61 osób z czego 15 osób są to osoby bezrobotne, 24 są to osoby nieaktywne zawodowo. Ten kurs trwa nadal ma się zakończyć w miesiącu czerwcu, natomiast w chwili obecnej czekamy na podpisanie umowy już przyznanego projektu Wjedźmy Razem Do Europy prawo jazdy kat. B w ramach projektu skorzysta również z możliwości uzyskania prawa jazdy czyli przeprowadzenia kursu 25 osób w pierwszej kolejności osoby nisko uposażone. Skarbnik Gminy P. W. Zdziebczok - wydaje mi się, że temat był dość szczegółowo omówiony na komisji, wskazałam kwotę wykonanych dochodów ,35 zł, kwota wykonania wydatków ,08 zł, może czy są jeszcze pytania? Radni nie mieli więcej pytań do w/w tematu. Ad.8. Realizacja planu rzeczowego za 2009 rok. Przewodniczący Rady Gminy P. Krystian Widenka odczytał uchwałę IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Nr 4100/IV/40/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lyski sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok. Ponadto przypomniał sentencję wniosku Komisji Rewizyjnej RG Lyski z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lyski z wykonania budżetu za 2009 rok oraz Uchwały IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Nr 4100/IV/41/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lyski. Przewodniczący Rady P. K. Widenka - zaproponował parę minut przerwy, aby Pani Skarbnik przygotowała wyjaśnienia, a potem przystąpimy do głosowania. Po przerwie. 7

8 Skarbnik Gminy P. W. Zdziebczok - jeżeli chodzi o wyczyszczenie studni ściekowych i rewizyjnych na Osiedlu na Stoku w Zwonowicach, było to zadanie, które było realizowane przez dwie umowy. Pierwsza umowa była z 6 lipca i to była umowa na kwotę 4 920,61 zł i to jest właśnie w ramach tych zł o których Pan mówił. Potem była jeszcze jedna umowa z 3 sierpnia 4 798,90 zł i w dniu 3 sierpnia zarządzeniem Wójta nr 0151/W/109/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy w układzie wykonawczym na 2009 zostały właśnie przesunięte środki na to zadanie w ramach jak już wcześniej wspomniałam, że było to w ramach danego działu, było to w ramach działu 600. rozdział 616. poprzez zmniejszenie na paragrafie 4270 czyli zakup usług remontowych i poprzez zwiększenie w paragrafie 4300 na zakup usług pozostałych na kwotę 5 000zł zarządzenie z 3 sierpnia 2009 roku. Przewodniczący Rady P. K. Widenka zapytał: czy przed głosowaniem absolutorium do wykonania budżetu mamy jeszcze jakieś pytania? Radni nie mieli więcej pytań do w/w tematu. Przewodniczący Rady P. K. Widenka odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej RG Lyski z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lyski z wykonania budżetu za 2009 rok. Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lyski za 2009r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lyski za 2009 r. Przewodniczący Rady Gminy P. Krystian Widenka odczytał projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lyski za 2009r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lyski za 2009 r. Przewodniczący Rady Gminy P. Krystian Widenka oddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lyski za 2009r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lyski za 2009 r. Za w/w projektem uchwały głosowali radni: Stefan Miera, Weronika Kokot, Andrzej Kolarczyk, Rudolf Urbisz, Agnieszka Bochenek, Maria Golasik, Stanisław Musioł, Krystian Widenka, Gerard Kołatek. Przeciw głosowali radni: Stanisław Hałacz, Jan Widenka, Adam Wawoczny. Wstrzymał się od głosu radny: Krystian Gembalczyk. Przewodniczący Rady P. K. Widenka pogratulował Panu Wójtowi. Pan Wójt Gminy - w imieniu własnym, Pani Skarbnik i wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Lyskach podziękował za udzielenie mi absolutorium, bo to absolutorium nie jest tylko dla mnie, ale dla wszystkich pracowników Urzędu, bo jest to trud pracy Urzędu za 2009 rok, także jeszcze raz dziękuję. 8

9 Ad.10. Podjęcie uchwał w sprawie: 1/ zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz ustalenia jednolitego brzmienia tabeli podziału Gminy Lyski na okręgi wyborcze, ich granice, numery i liczbę radnych wybieranych w danym okręgu. W/w projekt uchwały omówiła Sekretarz Gminy P. Katarzyna Wawoczny. Radni nie mieli pytań do w/w projektu uchwały. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz ustalenia jednolitego brzmienia tabeli podziału Gminy Lyski na okręgi wyborcze, ich granice, numery i liczbę radnych wybieranych w danym okręgu. Za w/w projektem uchwały głosowali radni: Stanisław Hałacz, Jan Widenka, Adam Wawoczny, Krystian Gembalczyk, Stefan Miera, Weronika Kokot, Andrzej Kolarczyk, Rudolf Urbisz, Agnieszka Bochenek, Maria Golasik, Stanisław Musioł, Krystian Widenka, Gerard Kołatek. 2/ utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W/w projekt uchwały omówiła Sekretarz Gminy P. Katarzyna Wawoczny. Radni nie mieli pytań do w/w projektu uchwały. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Za w/w projektem uchwały głosowali radni: Stanisław Hałacz, Jan Widenka, Adam Wawoczny, Krystian Gembalczyk, Stefan Miera, Weronika Kokot, Andrzej Kolarczyk, Rudolf Urbisz, Agnieszka Bochenek, Maria Golasik, Stanisław Musioł, Krystian Widenka, Gerard Kołatek. 3/ rozpatrzenia wniosku Pana Jana Magiery. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż w/w projekt uchwały był omówiony na komisjach stałych i zapytał czy są jeszcze pytania? Radni nie mieli pytań do w/w projektu uchwały. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia wniosku Pana Jana Magiery. Za w/w projektem uchwały głosowali radni: Stanisław Hałacz, Jan Widenka, Adam Wawoczny, Krystian Gembalczyk, Stefan Miera, Weronika Kokot, Andrzej Kolarczyk, Rudolf Urbisz, Agnieszka Bochenek, Maria Golasik, Stanisław Musioł, Krystian Widenka, Gerard Kołatek. 4/ zmian budżetu gminy Lyski na 2010 r. W/w projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy P. Weronika Zdziebczok. Radni nie mieli pytań do w/w projektu uchwały. 9

10 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Lyski na 2010 r. Za w/w projektem uchwały głosowali radni: Stanisław Hałacz, Jan Widenka, Adam Wawoczny, Krystian Gembalczyk, Stefan Miera, Weronika Kokot, Andrzej Kolarczyk, Rudolf Urbisz, Agnieszka Bochenek, Maria Golasik, Stanisław Musioł, Krystian Widenka, Gerard Kołatek. 5/ udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Przewodniczący Rady Gminy poinformował iż w/w projekt uchwały był omówiony na komisjach stałych i zapytał czy są jeszcze pytania? Radni nie mieli pytań do w/w projektu uchwały. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Za w/w projektem uchwały głosowali radni: Stanisław Hałacz, Jan Widenka, Adam Wawoczny, Krystian Gembalczyk, Stefan Miera, Weronika Kokot, Andrzej Kolarczyk, Rudolf Urbisz, Agnieszka Bochenek, Maria Golasik, Stanisław Musioł, Krystian Widenka, Gerard Kołatek. Ad.11. Wnioski radnych. Radny S. Hałacz zgłaszam wniosek do Komisji Rewizyjnej o szczegółową analizę wszystkich prac związanych z Osiedlem na Stoku w Zwonowicach ( z czym się wiążą koszty poniesione przez Urząd Gminy Lyski) z następujących zagadnień: 1. Jaki odcinek, kto, kiedy i za jaką kwotę (w rozbiciu na poszczególne lata) wykonał budowę, dobudowę, remont dróg gminnych uwzględniając projekt kosztorysowy oraz szkic wykonawczy? 2. Jaki odcinek kanalizacji (przez kogo, kiedy i za jaką kwotę) został wykonany bądź zmodernizowany, uwzględniając oczywiście projekt oraz szkic wykonawczy? 3. Jaki koszt UG Lyski poniósł w związku z uzupełnieniem i czyszczeniem kratek ściekowych (w jakiej ilości) od momentu ich założenia do chwili obecnej? Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie skierowanie w/w wniosku do Komisji Rewizyjnej. Za przekazaniem w/w wniosku do Komisji Rewizyjnej głosowali radni: Stanisław Hałacz, Jan Widenka, Adam Wawoczny, Krystian Gembalczyk, Weronika Kokot, Andrzej Kolarczyk, Krystian Widenka, Gerard Kołatek. Przeciw głosowali radni: Rudolf Urbisz, Agnieszka Bochenek, Maria Golasik, Stanisław Musioł. Wstrzymał się od głosu radny: Stefan Miera. Radny R. Urbisz wnioskuję o remont skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Raciborską w Raszczycach. Jednocześnie zachodzi potrzeba naprawy chodnika wzdłuż ul. Szkolnej. Kostka brukowa zapada się wskutek złej podbudowy. 10

11 Radny A. Wawoczny: 1. wnoszę do Pana Wójta Gminy Lyski o wykonanie wjazdu na parking przy Gimnazjum i Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lyskach. Nie podejmowanie przez Pana działań wykonawczych w odpowiedzi na poprzednie wnioski radnych w tej sprawie, a ponadto ciągle fatalny stan tego wjazdu sprawiają konieczność dalszej interwencji w tym zakresie. 2. wnoszę do Pana Wójta Gminy Lyski o wyrównanie powierzchni gruntu na działce zakupionego przez Gminę od P. Kruczek umożliwiając korzystanie z niego przez mieszkańców dla celów rekreacyjno sportowych, a w szczególności na organizację obchodów 600-lecia Suminy. Uważam, że koszt samego wyrównania jest znikomy, zaś obecny okres wzrostu traw umożliwi zazielenienie wyrównanego terenu do czasu lipcowej organizacji tych obchodów. 3. wnoszę do Pana Wójta Gminy Lyski o uzupełnienie masą asfaltową przekopu poprzecznego dokonanego pod drogą gminną ul. Sportowa w Suminie na wysokości byłego zakładu P. Zdrzałka podczas prac związanych z budowa kanalizacji sanitarnej. Obecny stan nawierzchni w tym miejscu powoduje zagrożenie dla uczestników ruchu. 4. wnoszę do Pana Wójta Gminy Lyski o naprawę nawierzchni ul. Polnej w Suminie od skrzyżowania z ul. Rybnicką, gdzie zapadający się asfalt powoduje zagrożenie dla uczestników ruchu, a ponadto gromadzi się tam znaczna ilość wody z opadów czyniąc to miejsce szczególnie zagrożonym. 5. wnoszę do Pana Wójta Gminy Lyski o przygotowanie i udostępnienie kopii rejestru zamówień publicznych za lata 2007,2008,2009. W celu oszczędności papieru oraz sprzętu drukującego odpowiedź proszę przesłać w wersji elektronicznej na mój adres owy. Ad.12. Wolne głosy i zapytania. Przewodniczący Rady P. K. Widenka - odczytał pisma, które wpłynęły do Rady (pisma stanowią zał. do poczty przychodzącej): - pismo Państwa Pawliczek z dnia r. dot. Przedszkola w Zwonowicach, ul. Sumińska 1, - pismo Klubu Radnych Stowarzyszenia Sumina z dnia r. dot. zmiany Przewodniczącego Klubu. Radny G. Kołatek - jak wiadomo, nasza miejscowość boryka się ciągle z komunikacją publiczną. Myśmy na sesjach poruszali kilka razy sprawę autobusów i prosiliśmy o dodatkowe autobusy szczególnie, jeżeli chodzi o godziny późno popołudniowe i ewentualnie w sobotę jeszcze jakiś autobus. W czasie kiedy jest okres wolny od nauki to wtedy Pstrążna jest w ogóle odcięta od świata. Nie ma wtedy ani jednego autobusu. Ostatnio otrzymałem wiadomość, że zamiast zwiększenia liczby tych autobusów PKS wystosował pismo odnośnie likwidacji podstawowego autobusu, który jest o godz rano. Wiadomo, że jest to jedyny autobus, wcześniejszych nie ma, żeby młodzież z tych miejscowości mogła dojechać, a najwięcej właśnie uczęszcza do szkół w Rybniku. Więc nie dość, że teraz wracając ze szkół, trzeba było albo iść pieszo z Lysek albo trzeba było po tą młodzież jechać, to jeszcze nie będzie dojazdów w ogóle do szkoły, nie wiem jak to w ogóle jest możliwe. Proszę Pana Wójta o interwencję w tej sprawie jak najszybciej, bo jak się dowiedziałem to ten autobus ma być zlikwidowany już z dniem 4 czy 5 maja. Zrozumiałbym jak zostałby zlikwidowany następny autobus, który jest po godzinie 8.00, bo ten autobus nic nie daje, jeżeli chodzi o dojazd do szkoły, wiadomo że młodzież głównie rozpoczyna o godz zajęcia lekcyjne. Jeżeli już musiała by być ta likwidacja to lepiej tego kursu o godz. 8.00, a koniecznie zostawić ten wcześniejszy. Jest to naprawdę sprawa bardzo pilna i proszę w tej sprawie interweniować. Rodzice tego jeszcze nawet nie wiedzą, bo jeszcze tego nie ogłaszałem, dowiedziałem się dopiero we wtorek. Radny R. Urbisz - Panie Inspektorze już kilka razy monitowałem w sprawie tej studzienki przy ul. Rybnickiej na wjeździe do ul. Polnej przed cmentarzem w dalszym ciągu mamy tam te wieko odchylone i trzeba byłoby to tam naprawić. 11

12 Inspektor P. G. Porwoł - kilka razy to już było naprawiane. Radny R. Urbisz - w tej chwili jest to ogrodzone taśmą ostrzegawczą. Inspektor P. G. Porwoł - to nie jest tak, że my tam nic nie robimy, kilka razy naprawialiśmy. To było naprawiane, a samochody ciężarowe tam jeżdżą, a nie powinny tam jeździć, skracają zakręt i wjeżdżają na pokrywę. Radny R. Urbisz - na końcu płota cmentarza od strony Adamowic pokazała nam się dziura, to jest ciąg drogi powiatowej, trzeba było by tam po prostu sprawdzić, czy tam nie są zarabowane rury z kanalizacji deszczowej, ponieważ tam ten dół powstał. Radny S. Miera - chciałem przypomnieć o tej drodze na boisko, w sobotę już jest mecz, tam miasto przyjeżdża i trochę wstyd. Radna W. Kokot - wczoraj sprzątałam z dziećmi obok boiska pod żywopłotem od strony ulicy, na zewnątrz jest taka studzienka i tam jest za mała ta pokrywa. Dzieciaki to zaważyły, bo w tej chwili tam jest trawa wysoka. Na górze jest nałożona, jak ktoś pójdzie nie zauważy to wpadnie. To też trzeba sprawdzić, - ul. Łączna tam cały czas jest wyciek z tej kratki. Radny S. Musioł - chodzi o naprawę zjazdu, kilka razy apelowałem o to wcześniej, jest to zjazd w drogę boczą ul. Rybnickiej przy numerze 44, to jest jadąc od Raszczyc jedyny zjazd i objazd. Jest tam fatalnie, a jeżeli już będą prace związane z tą kanalizacją, będzie zatrzymanie ruchu to nie wiem, gdzie te samochody mogły by się poruszać, bo to jest zagrożenie. Tam spadnie trochę deszczu i samochody osobowe tam nie przejadą. Trzeba zrobić jakąś wizję lokalną, żeby połączyć te sprawy. - kiedy ruszą prace związane z naprawą dróg szutrowych, konkretnie chodzi mi o odcinek za mostem na ul. Sobieskiego, za lasem. Jest to neuralgiczny odcinek i może tam jeszcze będzie trzeba dać materiału i wyrówniarką czy spychem wyrównać. Radny A. Wawoczny - pytanie do Pana Wójta: - na ORLIKU zostało zgłaszane już kilka razy i przez Pana Kierownika Adamczyka dalej do wykonawcy naprawa lampy. Jedna lampa tam nie działa i to sygnalizowali też tamci instruktorzy, że niestety od dłuższego czasu tam ta naprawa nie nastąpiła. Ta jedna lampa w ogóle nie świeci. - poprosił czy by się nie zastanowić nad możliwością wyrównania boiska w Suminie, tanim kosztem, co było przedmiotem moich wniosków i dostałem odpowiedzi negatywne. To boisko nigdy nie było wyrównywane, robione. Jest taka wielka rynna jak się zbierze woda, klepisko, a trawa nie urośnie i ciężko zagrać tej młodzieży, a mimo wszystko próbują, bo na Orlik nie muszą zawsze chodzić albo nie chodzą, albo się nie dostają. Czy jest taka możliwość, żeby niskim kosztem tam to uzupełnić? Tak jak napisałem w wniosku teraz jest okres wzrostu traw i być może tam się to nawet samo zazieleni. Ziemia jest też na to przeznaczona na terenie gminnym, naprzeciwko, na tym pasie ochronnym Oczyszczalni Ścieków także może szłoby ją tylko tam przewieść i walcem przejechać, - w ubiegłym roku z pieniędzy sołeckich zakupiono farby i narzędzia do malowania, proszę, by skierować tam pracowników, którzy by mogli oczyścić i pomalować słupki do oznakowania pionowego, bo one już jednak odchodzą, Panie inspektorze jakby szło to bardzo bym prosił. 12

13 Pan Wójt Gminy - chciałbym Państwa zaprosić na środę 5 maja na godz 10.00, na tej sali zostało zorganizowane spotkanie dot. możliwości rozszerzenia usług internetowych. W związku z tym, że w ramach Subregionu Zachodniego jest przygotowywana sprawa wejścia na nasz teren operatora, byśmy sobie trochę poszerzyli wiedzę w tym kierunku, w tym temacie. Ja sam wiedzy dużej nie posiadam, a gdy zadaje pytania pracownikom to na tyle pytań oni nie potrafią odpowiedzieć, a są firmy, które nas ciągle podchodzą. Jedna z takich firm po prostu zaoferowała nam przedstawienie problemów związanych z internetem i pomyślałem, że warto byłoby wykorzystać to, oni nam przedstawią swoją propozycję, a my mając swoją wiedzę przedyskutujemy ich propozycję i przy okazji poszerzymy sobie wiedzę na temat rozszerzenia internetu, tym bardziej, że samorządy mają to wpisane jako jedno z zadań. Chciałbym jeszcze podzielić się pewną informacją, bo na komisjach Gmina Lyski przez co niektórych Radnych była przedstawiana jak ja bym to powiedział w stylu tych, którzy używają słowa ciemnogród czy coś w tym rodzaju, że my się nie rozwijamy, że my stoimy w miejscu, że się uwsteczniamy. Znaleźliśmy na jednym z portali internetowych, jest to portal zrobiony przez Gazetę Prawną, tak oni o sobie piszą: największy dziennik gospodarczy. Pracownicy znają Gazetę Prawną, bo też do niej spoglądamy. Ranking europejska gmina, europejskie miasto 2009, które muszę tutaj przeczytać, bo trzeba tutaj przedstawić metodologię rankingu europejska gmina, europejskie miasto 2009: ranking wskazuje, które samorządy w Polsce mogą poszczycić się największymi osiągnięciami w pozyskiwaniu środków unijnych. Brane są pod uwagę wszystkie programy pomocowe, których beneficjentem są zarówno władze samorządowe jak i przedsiębiorstwa, rolnicy, organizacje społeczne. Nasz ranking obejmuje stare jak i nowe środki (z Unijnego budżetu ). Podstawą do oceny jest wartość przyznanych pomocy z Unii Europejskiej, liczba realizowanych projektów oraz liczba mieszkańców według GUS, dane pochodzą z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa i umowy podpisane do połowy kwietnia 2009 roku, bez programów przedakcesyjnych, czyli to co żeśmy np. w ramach programu SAPAD budowali. Pominięte zostały niektóre ogólnopolskie projekty drogowe, które trudno przyporządkować poszczególnym jednostkom samorządowym m.in. Schetynówka, którą mieliśmy dofinansowaną na Kamionkach też tutaj się nie znajduje. Do wyliczenia punktacji zostały użyte wskaźniki wyrażające wielkość środków przypadających na mieszkańca jednostki samorządowej, wartość środków przypadających na jeden projekt oraz liczbę projektów przypadających na 1000 mieszkańców. Każdej z tych miar nadaliśmy wagi, udział wskaźników w ostatecznym wyniku wynosi 45%, 45%, 10%. Punktacja wyraża aktualne procentowe różnice w poziomie absorpcji, nie może być przyrównywana do punktacji z dwóch pierwszych edycji rankingu. Jest jeszcze informacja, że jest to 3 edycja rankingu Europejska Gmina, Europejskie Miasto. Wyniki z poprzednich lat dostępne są na stronach internetowych, jest tutaj podana strona i można do tej strony spojrzeć. W związku z tym, że byliśmy tutaj porównywani do ościennych Gmin. W Województwie Śląskim na miejscu: 1. Bytom pkt, z ościennych Gmin rzeczywiście jest Rybnik, który ma około 2600 pkt, Zabrze, Tychy, Żory, Ruda Śląska, Sławków, Jastrzębie, Będzin, Mszana, Orzesze i na 13 pozycji są Lyski 1448 pkt. Poprosiłem pracowników, aby odszukali następne gminy: 19. Świerklany 1374 pkt ; 126. Czerwionka Leszczyny- 203 pkt; 136. Jejkowice 179 pkt; 167. Gaszowice 47 pkt. To jest moja odpowiedź na to co Państwo na ostatniej komisji przynajmniej mi staraliście się przedstawić, że jesteśmy Gminą zacofaną, nie rozwojową. Myślę, że po zakończonym roku 2009 i po tym roku, na pewno gorzej też nie wyjdziemy, jeżeli chodzi o te stopnie. 13

14 Radny A. Wawoczny - pierwsza sprawa dotyczy spotkania 5 maja. Ja nie ukrywam Szanowni Państwo, że reprezentuję Subregion Zachodni między innymi także realizuję to zadanie dostęp do szerokopasmowego internetu w obszarze 24.3 Subregion Zachodni, Subregion Południowy, Powiat Pszczyński, czyli od Żor, Rybnika i całe południe Śląska. W tym zakresie prowadziliśmy spotkania. Mam pytanie do Pana Wójta, bo Pan mówił o firmie, która ma jakieś propozycje, co to jest za firma jakby Pan ujawnił? Czy to chodzi o szerokopasmowy dostęp w paśmie licencjonowanym? Pan Wójt Gminy nie, w związku z tym, że pytam pracowników, ile będzie wynosić nasz udział finansowy w tym przedsięwzięciu, które Subregion realizuje i oni nie potrafią do dnia dzisiejszego na to pytanie mi odpowiedzieć ja chciałbym, żebyśmy my mieli możliwość m.in trochę zaczerpnąć wiedzy na ten temat. Wiadomo, że Marszałek też swoje sieci tutaj przygotowuje. Po ostatnim spotkaniu w Subregionie miałem naradę z Panem Za-cą Wójta i z naszym informatykiem, tam zrodziło się wiele pytań i pomyślałem, żeby ktoś nam pokazał, że coś tam chcą inwestować. Wiadomo, że ta decyzja, że my przejmujemy WiMAX jako Subregion, kiedyś zadecydowaliśmy, że wchodzimy w to, była tam kwestia nawet telewizji internetowej, mówię o decyzji dwa lata wstecz jakie podejmowaliśmy. Chciałbym, aby coś więcej na ten temat powiedzieli i liczę, że tutaj Pan Radny, żeby była jakaś konfrontacja z tym człowiekiem. Ja nigdy nie czułem się odpowiedzialny za rozwój internetu, ale w związku z tym, że ostatnio mi uświadomiono, że wpisano to jakby do zadań samorządu i Radni Gminy Lyski będą musieli zagłosować, abyśmy my też mieli trochę szerszą wiedzę do jakiego poziomu mamy my się angażować jako samorząd. Dlatego Państwa zapraszam i liczę, że Subregion przyśle swoich fachowców i nam w jakiś sposób pomoże też rozszerzyć naszą wiedzę. Radny A. Wawoczny - na tym szkoleniu kwoty były przedstawiane. Z-ca Wójta P.A. Wawrzynek - te kwoty były tylko, że co innego jest rozmowa, kiedy się mówi o 50 tys zł, bo jak zrozumiałem to mniej więcej taka kwota jest, inna jest sytuacja, kiedy by trzeba było powiedzieć do jakiej kwoty Gmina musi się przygotować? Pan Wójt Gminy - bo takie pytanie zadałem docelowo. Z-ca Wójta P.A. Wawrzynek - ja nie potrafiłem odpowiedzieć, więc to nie jest tak, że nie było kwoty, tylko nie mogłem jednoznacznie odpowiedzieć, że taka kwota na sam początek minimum będzie potrzebna. Radny A. Wawoczny rozumiem, czyli Pan mówi o tym zadaniu Subregionu. Szkoda, że Subregion nie dostał zaproszenia na to, bo my mamy swoich ekspertów, którzy mogą temat przybliżyć. Ja chętnie z tymi ekspertami przyjadę, żeby ten temat przybliżyć. Pan Wójt Gminy - dyskusje są między nami samorządowcami, którzy reprezentują swoje Gminy w Subregionie Zachodnim, nie wiem czy mi się uda któregoś z Wójtów też tym zainteresować. Ja tę wiedzę mam małą, bo tego typu sprawy mnie nigdy specjalnie nie interesowały, potem będę pytany przez Radnych i trudno mi będzie odpowiadać na różnego rodzaju pytania, nasz informatyk też nie potrafi na wiele pytań odpowiedzieć, tym bardziej, że były różne spotkania, w którym nasi pracownicy brali udział. Radny A. Wawoczny spotkania nadal są. 14

15 Pan Wójt Gminy tak, ale ja mówię o spotkaniach, gdzie Pan Marszałek zachęcał do tych linii światłowodowych. Nas ciągle ktoś do czegoś zachęca, my tu mamy własny subregionalny pomysł na to, a więc żeby Radni też trochę więcej zdobyli wiedzy, jest to zupełnie inna technologia, o wiele droższa, bo światłowody są o wiele droższe. Radny A. Wawoczny - ale są najlepsze. Pan Wójt Gminy - ja tu nie chcę o tym mówić. Wiem, że ileś odbiorców internetu u nas akurat nie jest na światłowodach i to też funkcjonuje. Radny A. Wawoczny - spotkania są robione w sprawie szerokopasmowego dostępu do internetu, nie tylko do internetu, ale ogólnie do usług, bo internet, monitoring i usługi w telefonie są przez to wykorzystywane. Natomiast na te wszystkie spotkania jest zapraszany Subregion jako ten, który to prowadzi także jeszcze raz ubolewam, że jeżeli będzie mowa o zadaniu Subregionu bez Subregionu, bo takiego zaproszenia do dzisiaj nie dostałem, to jako Radny tu przyjadę i widząc ten temat, a także zbieżności z moją funkcją sprawowaną właśnie w Związku Subregionu. Postaram się w trybie pilnym kompetentnych fachowców zaangażować, żeby wiedzę poszerzyć na ten temat, Wiedza może być jednostronna, a być może uzyskać odpowiedzi na pytania, które tutaj informatyk, czy Pan Zastępca miał po tym spotkaniu, żeby te wątpliwości rozwiać. Ja tylko Szanowni Państwo powiem, że po tych szkoleniach ja robiłem jedno w Żywcu, jedno w Rybniku dla kilkudziesięciu gmin i 25 jest gotowych do podpisania umów, chętnie bym ten temat też przybliżył i na pewno się tutaj zjawię, także jeżeli mamy ekspertów, którzy w tym temacie mogli by coś powiedzieć ewentualnie przywieść, pokazać jakieś usługi to chętnie i zapraszam Państwa Radnych. Pan Wójt Gminy - ja myślę tak, żebyśmy nie zrobili jakiegoś takiego show, mój zamysł i mój cel jest taki, żebyśmy trochę więcej na ten temat wiedzieli. Jesteśmy w większości w takim wieku, że specjalnie nie jesteśmy tą grupą, która ma szeroką wiedzę z dziedziny internetu i dobrze było by, aby Radni, którzy na pewno będą musieli tutaj pewne ruchy poczynić przed tym, żeby też trochę więcej wiedzy mieli. Radny A. Wawoczny - Panie Wójcie ja też powiem, że nie jestem entuzjastą, ale chętnie się o każdym spotkaniu dowiaduję, także chętnie podam dalszy zakres. Przewodniczący Rady P. K. Widenka czy to jest internet po łączach wysokiego napięcia, jeżeli Pan ma możliwość po prostu zaciągnięcia informacji od swoich doradców. Radny A. Wawoczny - są różne sposoby. Przewodniczący Rady P. K. Widenka - bo były właśnie przymiarki do wysokiego napięcia. Radny A. Wawoczny tak, ale mówimy o zadaniu Subregionu. Dysponujemy aktem licencjonowanym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w formie decyzji właśnie na tereny Śląska Południowego do 2021 czy 2022 roku i ta interpelacja całego projektu ma następować już od tego roku, pierwszy sygnał pójdzie do 30 września tego roku, pokrycie obszaru 40% ma być przez 60 kolejnych miesięcy od podpisania tej decyzji, która została w 2009 roku podjęta. To jest zadanie rozwojowe. Przedwczoraj Zarząd Związku podjął decyzję ostateczną o utrzymaniu tych częstotliwości. Nie mam wątpliwości co do tego, czy to utrzymywać czy nie, natomiast po tych wszystkich warsztatach, szkoleniach to zadanie zostanie dalej realizowane, także tym bardziej żywiołowo jestem tym zainteresowany, żeby też spełnić jedno z tych zadań u siebie w pracy. Cieszę się, że jest takie spotkanie. Ta inicjatywa Panie Wójcie, jeżeli chodzi o Gminę i spotkania to ja 15

16 dysponuję jak najbardziej też dużą ilością firm, które chciałyby się być może zaprezentować także tutaj służę też swoją informacją na ten temat. Fajnie, że Pan to zorganizował, bo takie zjawisko jest rzadkie jak na razie. Radny S. Musioł - w Żytnej przy OSP zaczęły się prace ziemne, gdzie będą wywozić tą ziemię? Pan Wójt Gminy wskazaliśmy miejsce wywozu ziemi. Radny S. Musioł - ponieważ tam było kiedyś składowisko kamienia, jest to pomieszany kamień z ziemią. W związku z tym, że na ul. Budzińskiej jest odcinek od zjazdu na ul. Grabie do strumyka, gdzie była kanalizacja robiona i jest tam ostry zwał, czy można byłoby tę ziemię tam składować, bo zwykłą ziemię woda by zmyła. Może ta firma posiada sprzęt np. samochód albo ciągnik, który bez problemu by to wykonał. Pan Wójt Gminy - dokładnie. Radny A. Wawoczny poruszył sprawę budynku OSP w Suminie, ponieważ tam też będą prace ziemne wykonywane, lada moment ruszą wokół budynku i wiem, że Prezes OSP Pan Kłosek też już ten temat poruszał. Chodzi mi o kostkę, która jest przed samym wjazdem, tam asfalt zostanie zerwany i położone zostanie utwardzenie jakieś betonowe też z kostki. Czy jest możliwość, żeby to całe zrobić jednorodne ponieważ, ta kostka już też jest zużyta i cały ten wjazd, ten teren przed strażą mógłby być z jednego materiału. Ad.13. Zakończenie obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Lyski Pan Krystian Widenka podziękował wszystkim za przybycie na sesję i zamknął obrady sesji. Posiedzenie było nagrywane. Przewodniczący Rady Gminy Lyski /-/ inż. Krystian Widenka 16

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17 Protokół Nr XXVIII/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 23 września 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie odbyło się w sali nr 300 Urzędu Gminy w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 11.25. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w Sali Narad Urzędu Gminy od godziny 8.00

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010. z posiedzenia Rady Miejskiej w Kobylinie w dniu 23 grudnia 2010 roku

PROTOKÓŁ NR III/2010. z posiedzenia Rady Miejskiej w Kobylinie w dniu 23 grudnia 2010 roku PROTOKÓŁ NR III/2010 z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 roku III sesja została zwołana na dzień 23 grudnia 2010 roku o godzinie 14-tej, w sali Klubu Seniora w Kobylinie. W sesji uczestniczyło 15 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 3 2. Interpelacje

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku PROTOKÓŁ sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku W dniu 24 marca 2010 roku w Urzędzie Gminy w Sońsku odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sońsk. W sesji wzięło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2014.

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2014. PROTOKÓŁ NR 123.2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2014. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodniczący Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu gminy na 2012 r. oraz opinia komisji stanowi załącznik do protokołu. ad.5. I kwartał

Projekt budżetu gminy na 2012 r. oraz opinia komisji stanowi załącznik do protokołu. ad.5. I kwartał O. 0012.2.5.2011 PROTOKÓŁ NR 5/2011 z posiedzenia Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu 12 grudnia 2011 roku w godz. 10,00-12,55 W Komisji uczestniczyło 8 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr XVII/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym XVII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 9.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie.

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Proponowany porządek obrad na XXIII Sesję Rady Gminy Kłodawa: 1. Sprawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono.

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 6 czerwca 2014 r. w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku Obrady rozpoczęto się o godzinie od 17 00 Na 15-to osobowy skład Rady w sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku.

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. PROTOKÓŁ XVII/2012 Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. Czas trwania obrad od 14.00 do 16.30. W sesji uczestniczyli Radni Gminy Gromnik w liczbie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r.

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r. Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 8.12.2015r. Radni obecni wg. załączonej listy obecności. 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r., godz Porządek obrad

Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r., godz Porządek obrad Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r., godz. 10.00 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych. Ponadto w sesji uczestniczyli: Maria Krompiec Wójt Gminy Branice,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

OOG /10 Władysławów, dnia r.

OOG /10 Władysławów, dnia r. OOG 0052-6/10 Władysławów, dnia 20.08.2010 r. Protokół nr XL/10 z XL sesji Rady Gminy Władysławów odbytej w dniu 20.08.2010 roku w lokalu Urzędu Gminy we Władysławowie. W posiedzeniu udział wzięli: Radni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Przewodnicząca Komisji Teresa Klupś otworzyła o godz. 15 00 Oświaty, Kultury

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 15 kwietnia 2011r. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku Obecni: wg. listy obecności. Porządek posiedzenia: 1. Kontrola wydatków poniesionych na remonty dróg gminnych ze środków

Bardziej szczegółowo

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (858) Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (20.) oraz Komisji Ustawodawczej (183.) w dniu 22 kwietnia 2009 r. VII

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r.

Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r. Aleksandrów Kuj. 10.11.2009r. Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu 10.11.2009r. Ad.1 Pan Andrzej Cieśla Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał członków Zarządu. Na

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odczytał proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odczytał proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 3/15 z posiedzenia Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, które odbyło się w dniu 8 stycznia 2015 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/2014. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu.

PROTOKÓŁ Nr 2/2014. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu. PROTOKÓŁ Nr 2/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytego w dniu 16 grudnia 2014 roku pod przewodnictwem Pana Mieczysława Skowrona Przewodniczącego Komisji. Na ogólną liczbę 7 członków obecnych 7. Zawiadomienie

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r. Lista obecności radnych stanowiąca załącznik Nr 1 do protokołu. Posiedzenie otworzył Pan Zbigniew Reducha -

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 WRZEŚNIA 2013 ROKU GODZINA ROZPOCZĘCIA - 14.00 GODZINA ZAKOŃCZENIA 16.30 OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu Sesja odbyła

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr X/2015

P r o t o k ó ł Nr X/2015 P r o t o k ó ł Nr X/2015 z odbytej X sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. w dniu 24 czerwca 2015r. w sali Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl. w godzinach od 14 10 do 15 15. Obecnych

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

PUNKT 1 Przyjęcie Protokołu Nr 16-1/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 stycznia 2016r.

PUNKT 1 Przyjęcie Protokołu Nr 16-1/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 stycznia 2016r. 1 BRMG-0012/KR-I/02/2016 PROTOKÓŁ NR 17-2/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 2 marca 2016 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXV/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 września 2016 roku

PROTOKÓŁ NR XXV/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 września 2016 roku PROTOKÓŁ NR XXV/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 września 2016 roku Miejsce obrad : Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIV/2016 z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 28 kwietnia 2016 r. VII kadencji

Protokół Nr XIV/2016 z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 28 kwietnia 2016 r. VII kadencji Nr OR.0002.3.2016.J.W. Protokół Nr XIV/2016 z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 28 kwietnia 2016 r. VII kadencji 2014 2018 Obrady XIV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

ZA 15 P 0 W 0. Ad. 3/ Przyjęcie protokołu Nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.

ZA 15 P 0 W 0. Ad. 3/ Przyjęcie protokołu Nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej. PROTOKÓŁ Nr VIII/2015 kadencji 2014-2018 Z SESJI RADY POWIATU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ odbytej w dniu 28 maja 2015 roku, o godz. 14. 00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej przy ul.

Bardziej szczegółowo

P u n k t 1. P u n k t 2

P u n k t 1. P u n k t 2 P R O T O K Ó Ł Nr 1/06 z posiedzenia KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW, ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO RADY GMINY JEŻÓW odbytego w dniu 4 grudnia 2006r. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Członkowie Komisji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016 1 P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Koprzywnicy, która odbyła się dnia 5 października 2016 r. w sali konferencyjnej - budynku U M. i G w Koprzywnicy. Sesja rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Protokół z Zebrania Wiejskiego wsi Budzyń odbytego w dniu 6 marca 2016 r. w budynku Domu Ludowego w Budzyniu.

Protokół z Zebrania Wiejskiego wsi Budzyń odbytego w dniu 6 marca 2016 r. w budynku Domu Ludowego w Budzyniu. Protokół z Zebrania Wiejskiego wsi Budzyń odbytego w dniu 6 marca 2016 r. w budynku Domu Ludowego w Budzyniu. 1. Zebranie otworzył Sołtys p. Stanisław Kruk, przywitał zebranych mieszkańców i stwierdził,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2009 XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 22 lipca 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2009 XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 22 lipca 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2009 XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 22 lipca 2009 roku Obrady XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ E-ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OCZEKIWANIA SAMORZĄDÓW

DZIAŁANIA NA RZECZ E-ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OCZEKIWANIA SAMORZĄDÓW DZIAŁANIA NA RZECZ E-ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OCZEKIWANIA SAMORZĄDÓW Wnioski z procesu konsultacyjnego zrealizowanego w maju 2009r. we wszystkich powiatach regionu Artur KRAWCZYK Krzysztof

Bardziej szczegółowo