Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO"

Transkrypt

1 Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Biuro: ul. Drzymały 38/1, Racibórz, tel fax.: KOMUNIKAT III rozstrzygnięcia w konkursie na innowacyjny projekt, artykuł, esej: Debiut naukowy 2013 [temat wiodący w 2013roku: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ] Projekt organizuje: BIURO prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka - POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w Raciborzu, we współpracy z: WYŻSZĄ SZKOŁĄ MENEDŻERSKA w Warszawie, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu, Kołem Naukowym Doktorantów INSTYTUTU POLITOLOGII UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO oraz НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ Przypominamy, że to już czwarty rok z rzędu realizowany jest projekt, uwieńczeniem którego będzie publikacja, a celem nadrzędnym tego przedsięwzięcia jest przedstawienie poglądów ludzi studiujących na wyższych uczelniach na otaczający ich świat, przez pryzmat równoważonego rozwoju. Monografia zostanie zaprezentowana podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, która odbędzie się 11 kwietnia 2014 roku. Tematem przewodnim projektu ustanowiono: zrównoważony rozwój. Tym samym zachęcono i zaproszono zainteresowanych do przygotowania autorskiego artykułu zakładając, że zakres pojęcia pozostawia autorom wręcz nieograniczone możliwości. W zaproszeniu wskazano na podstawowe założenia zrównoważonego rozwoju, nazywanego także ekorozwojem. Definiując zakres pojęcia, organizatorzy jednocześnie określili kryteria oceny, jakim będą poddawane nadesłane prace. Zatem artykuły musiały nawiązywać, bądź zawierać odniesienia do zrównoważonego rozwoju rozumianego jako strategię osiągania godnego życia w ramach tego, co jest fizycznie i biologicznie możliwe, co gwarantuje zaspokajanie podstawowych potrzeb obecnego i przyszłych pokoleń, zachowując jednocześnie trwałość funkcjonowania środowiska przyrodniczego oraz naturalną różnorodność, zarówno gatunków jak i ekosystemów. Nie wszyscy autorzy nawiązali do wyżej wymienionych założeń, zatem artykuły które w niewystarczający zdaniem Rady Naukowej sposób odnosiły się do zrównoważonego rozwoju nie znajdą się w publikacji, ale autorzy będą mogli przedstawić swój referat podczas konferencji. Ponadto określone zostały podstawowe kryteria szeroko pojmowanej naukowości. Zatem aby artykuł został uznany za naukowy, jego autor musiał zaprezentować swój własny stosunek do problemu który opisał. Poinformowano przygotowujących artykuły, że Rada Naukowa będzie oceniać wkład intelektualny autora, jego inwencję, sposób opracowania problemu jak i metodologię oraz prowadzenie procesu myślowego. Członkowie Rady Naukowej pracowali nad artykułami niezależnie. Z nadesłanych prac wybrano 42, które znajdą się w publikacji. O ostatecznej decyzji, mającej na celu wskazanie najlepszego artykułu w kategorii

2 studentów, którzy nie obronili jeszcze pracy magisterskiej i w kategorii studentów, którzy już są magistrami, a teraz pracują nad powiększeniem swojego dorobku naukowego, zdecyduje Rada Naukowa po otrzymaniu recenzji naukowej, co nastąpi nie później jak jeden miesiąc przed konferencją [czyli przed 10 marca 2014 roku]. Autorzy prac zakwalifikowanych do publikacji, a także artykułów nadesłanych, które nie znajdą się w publikacji, przedstawią swoje poglądy podczas wystąpień w sesjach panelowych. Takie rozwiązanie umożliwi zainteresowanym uczestnikom projektu wystąpienie w międzynarodowej konferencji naukowej. Ten aspekt także stanowić będzie ważny element naukowego dorobku, który należy gromadzić wybierając drogę kariery naukowej. Do wystąpienia podczas konferencji zakwalifikowano 55 artykułów, które zostały przyporządkowane do sesji tematycznych. Każdy artykuł powinien zostać przestawiony podczas konferencji, co skutkuje wydaniem autorowi certyfikatu i dyplomu potwierdzającego wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej. Poniżej przedstawiamy Państwu wstępny podział na sesje, co stanowi również ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONFERENCJI. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Debiut Naukowy 2013 Podział na sesje podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej Debiut Naukowy 2013 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, która odbędzie się 11 kwietnia 2014 roku w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. 1. Biznes, finanse i strategie globalnej gospodarki 1.1. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w budżetach narodowych w kontekście obecnego kryzysu zadłużeniowego w Unii Europejskiej Bartłomiej Grzebyk 1.2. Ekomuzeum jako przedsiębiorstwo społeczne realizujące założenia rozwoju zrównoważonego Katarzyna Negacz, Anna Para 1.3. Inteligencja finansowa podstawą zrównoważonego rozwoju społeczeństwa w aspekcie ekonomicznym Paulina Nowicka 1.4. Znaczenie energetyki w rozwoju zrównoważonym na przykładzie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Arleta Stefaniak 1.5. Badania naukowe realizujące założenia zrównoważonego rozwoju w agronomii Anna Szczepaniak 1.6. Biogospodarka w inteligentnym i zrównoważonym rozwoju Unii Europejskiej Serafin Monika 1.7. Zrównoważony rozwój jako kategoria instrumentalna w budowaniu wizerunku globalnej marki. Analiza przypadku korporacji Hannes and Mauritz Wiktor Balcer 1.8. Energochłonność transportu jako czynnik wyróżnienia obszarów typu hot spot w koncepcji zrównoważonego transportu na przykładzie wybranych krajów UE Elżbieta Szaruga 1.9. O przedsiębiorstwach, innowacjach i logistyce w okresie rewolucji zrównoważonego rozwoju Monika Ostrowska Zrównoważona konsumpcja podstawa zrównoważonego rozwoju w ujęciu lokalnym i globalnym Sabina Waluś Zrównoważony rozwój w społecznie odpowiedzialnym świecie. Wyzwania CSR w obszarze współpracy z samorządem lokalnym Beata Stepaniuk-Kuśmierzak Nie wszystko złoto, co się świeci: CSR jako manipulacja ideą zrównoważonego rozwoju Szymon Pytlik Cywilne eko-lotnictwo: problemy i możliwości rozwiązania Ksenia Pyryn

3 1.14. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności jako niezbędny element zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa Edyta Banach Finansowanie innowacji warunkiem zrównoważonego rozwoju Aleksandra Agnieszka Rutkowska 2. Prawo i polityka instrumentami procesów zmian 2.1. Zrównoważony rozwój w konstytucjach wybranych państw europejskich Agata Pyrzyńska 2.2. Postępowanie administracyjne wobec zasady zrównoważonego rozwoju Adam Citko 2.3. Obywatelskie prawo do konsultacji w gminie w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju Jakub Zabłocki 2.4. Demokracja i jej zrównoważony rozwój w quasi piśmiennych społeczeństwach Magdalena Randall-Schab 2.5. Art. 37 Karty Praw Podstawowych UE na tle prawa do środowiska jako element mechanizmu urzeczywistniania zasady zrównoważonego rozwoju Joanna Żak 2.6. Polityka rozwoju jako gwarancja zrównoważonego rozwoju Polski Mariusz Hassa 2.7. Brasilia: od mitu nowoczesności do nowoczesnej rzeczywistości Katarzyna Herman 2.8. (Nie) Zrównoważony rozwój świata. Komparatystyka statystyczna w aspekcie globalnym Mirela Lubińska-Tomczak, Janusz Tomczak 2.9. Odcienie postępu Daniel Brzeszcz 3. Demografia, socjologia czyli aspekt społeczny w procesach transformacji 3.1. Zrównoważony rozwój w kontekście funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń w Polsce na przykładzie Domu Aniołów Stróżów w Katowicach Katarzyna Kwolek 3.2. Spółdzielnie socjalne przy zakładach poprawczych na przykładzie spółdzielni socjalnej Herakles Celina Chełkowska 3.3. Znaczenie przedsiębiorstw społecznych w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju Łukasz Żabski 3.4. Specjalna Strefa Demograficzna jako element zrównoważonego rozwoju Adam Pander 3.5. Nierównowaga demograficzna największym zagrożeniem zrównoważonego rozwoju Magdalena Popek 3.6. Społeczeństwo wyrzeczeń podstawa zrównoważonego rozwoju w zakresie ładu społecznego Marta Stasiak 3.7. Zrównoważony rozwój drogą powstania zrównoważonego europejczyka i silnej Europy Adam Trawiński 3.8. Zrównoważony rozwój w kontekście islamskich tradycji etycznych Karolina Rojek 3.9. Włoski regionalizm imperatyw czy hamulec zrównoważonego rozwoju regionów? Elżbieta Szulc-Walecka Zrównoważony rozwój jednostki podstawą równowagi w społeczeństwie Justyna Korycka Portale społecznościowe jako nowoczesna forma promocji Marta Hamala Kategoria opieki międzyludzkiej a realizacja założeń zrównoważonego rozwoju Emilia Wasilewska Zrównoważony rozwój społeczno ekonomiczny Polski sukcesem przyszłych pokoleń a gotowość emigracyjna młodzieży na przykładzie uczniów szkół średnich Kamil Kuśmider Głodne oblicze XXI wieku - kryzys żywnościowy we współczesnym świecie Joanna Mendela

4 4. Nowe wyzwania wobec edukacji, sportu i turystyki 4.1. Zrównoważony rozwój językowy obcokrajowców uczących się języka polskiego dla celów biznesowych Ewa Ołdziejewska 4.2. Kreowanie przestrzeni zabaw dziecka jako przykład realizowania strategii zrównoważonego rozwoju Agnieszka Janik 4.3. Zrównoważony rozwój seksualny dzieci i młodzieży Monika Białas & Patryk Białas 4.4. W stronę rozwoju zrównoważonego modelu edukacji. Od dysleksji do innowacji Borys Glass- Brudziński 4.5. Zrównoważony rozwój a bezpieczeństwo stacji sportów zimowych Iwona Pawelec 4.6. Rozwój obszaru turystycznego w koncepcji zrównoważonego rozwoju Dawid Twardowski 4.7. Telemedycyna jako przykład realizacji polityki zrównoważonego rozwoju Sandra Gwóźdź 4.8. Zrównoważony rozwój edukacji na przykładzie rozwoju uniwersytetów Kamil Dyrtkowski 5. Ekologia i ochrona środowiska naturalnymi celami zrównoważonego rozwoju 5.1. Upcykling narzędziem w ochronie środowiska dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju Natalia Domańska 5.2. System jakości ISO wektorem ku zrównoważonemu rozwojowi. Analiza przypadku miasta Racibórz Henryk Andrzej Kretek 5.3. Zrównoważony rozwój a innowacje ekologiczne Natalia Kurek 5.4. Zasady zrównoważonego rozwoju w kontekście projektowania domów studenckich Ilona Szefer 5.5. Zrównoważony rozwój a zielone dachy w architekturze krajobrazu Magdalena Młynarczyk 5.6. Zielone miejsca pracy szansą i wyzwaniem dla gospodarki XXI wieku Justyna Cyga 5.7. Wpływ stosowania odnawialnych źródeł energii na realizację idei zrównoważonego rozwoju Marta Kiedrowska 5.8. Problematyka organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) a zasada zrównoważonego rozwoju Marcin Szurpicki 5.9. Zrównoważona sanitacja - globalny problem w lokalnym kontekście. Doświadczenia Arba Minch. Katarzyna Woźniakowska Energetyka Prosumencka specyfika, korzyści i perspektywy dla Polski Bartosz Nożewski 6. БАГАТО АСПЕКТІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Сталий розвиток. Науковий дебют Multidimensional Nature Of Sustainable Development Do monografii Zrównoważony rozwój Debiut naukowy 2013 zakwalifikowano następujące artykuły: 1. Biznes, finanse i strategie globalnej gospodarki 1.1. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w budżetach narodowych w kontekście obecnego kryzysu zadłużeniowego w Unii Europejskiej Bartłomiej Grzebyk 1.2. Ekomuzeum jako przedsiębiorstwo społeczne realizujące założenia rozwoju zrównoważonego Katarzyna Negacz, Anna Para 1.3. Inteligencja finansowa podstawą zrównoważonego rozwoju społeczeństwa w aspekcie ekonomicznym Paulina Nowicka

5 1.4. Znaczenie energetyki w rozwoju zrównoważonym na przykładzie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Arleta Stefaniak 1.5. Badania naukowe realizujące założenia zrównoważonego rozwoju w agronomii Anna Szczepaniak 1.6. Biogospodarka w inteligentnym i zrównoważonym rozwoju Unii Europejskiej Monika Serafin 1.7. Zrównoważony rozwój jako kategoria instrumentalna w budowaniu wizerunku globalnej marki. Analiza przypadku korporacji Hannes and Mauritz Wiktor Balcer 1.8. Energochłonność transportu jako czynnik wyróżnienia obszarów typu hot spot w koncepcji zrównoważonego transportu na przykładzie wybranych krajów UE Elżbieta Szaruga 1.9. O przedsiębiorstwach, innowacjach i logistyce w okresie rewolucji zrównoważonego rozwoju Monika Ostrowska Zrównoważona konsumpcja podstawa zrównoważonego rozwoju w ujęciu lokalnym i globalnym Sabina Waluś Zrównoważony rozwój w społecznie odpowiedzialnym świecie. Wyzwania CSR w obszarze współpracy z samorządem lokalnym Beata Stepaniuk-Kuśmierzak Nie wszystko złoto, co się świeci: CSR jako manipulacja ideą zrównoważonego rozwoju Szymon Pytlik 2. Prawo i polityka instrumentami procesów zmian 2.1. Zrównoważony rozwój w konstytucjach wybranych państw europejskich Agata Pyrzyńska 2.2. Postępowanie administracyjne wobec zasady zrównoważonego rozwoju Adam Citko 2.3. Obywatelskie prawo do konsultacji w gminie w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju Jakub Zabłocki 2.4. Demokracja i jej zrównoważony rozwój w quasi piśmiennych społeczeństwach Magdalena Randall-Schab 2.5. Art. 37 Karty Praw Podstawowych UE na tle prawa do środowiska jako element mechanizmu urzeczywistniania zasady zrównoważonego rozwoju Joanna Żak 2.6. Polityka rozwoju jako gwarancja zrównoważonego rozwoju Polski Mariusz Hassa 3. Demografia, socjologia czyli aspekt społeczny w procesach transformacji 3.1. Zrównoważony rozwój w kontekście funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń w Polsce na przykładzie Domu Aniołów Stróżów w Katowicach Katarzyna Kwolek 3.2. Spółdzielnie socjalne przy zakładach poprawczych na przykładzie spółdzielni socjalnej Herakles Celina Chełkowska 3.3. Znaczenie przedsiębiorstw społecznych w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju Łukasz Żabski 3.4. Specjalna Strefa Demograficzna jako element zrównoważonego rozwoju Adam Pander 3.5. Nierównowaga demograficzna największym zagrożeniem zrównoważonego rozwoju Magdalena Popek 3.6. Społeczeństwo wyrzeczeń podstawa zrównoważonego rozwoju w zakresie ładu społecznego Marta Stasiak 3.7. Zrównoważony rozwój drogą powstania zrównoważonego europejczyka i silnej Europy

6 Adam Trawiński 3.8. Zrównoważony rozwój w kontekście islamskich tradycji etycznych Karolina Rojek 3.9. Włoski regionalizm imperatyw czy hamulec zrównoważonego rozwoju regionów? Elżbieta Szulc-Walecka 4. Nowe wyzwania wobec edukacji, sportu i turystyki 4.1. Zrównoważony rozwój językowy obcokrajowców uczących się języka polskiego dla celów biznesowych Ewa Ołdziejewska 4.2. Kreowanie przestrzeni zabaw dziecka jako przykład realizowania strategii zrównoważonego rozwoju Agnieszka Janik 4.3. Zrównoważony rozwój seksualny dzieci i młodzieży Monika Białas & Patryk Białas 4.4. W stronę rozwoju zrównoważonego modelu edukacji. Od dysleksji do innowacji Borys Glass-Brudziński 4.5. Zrównoważony rozwój a bezpieczeństwo stacji sportów zimowych Iwona Pawelec 4.6. Rozwój obszaru turystycznego w koncepcji zrównoważonego rozwoju Dawid Twardowski 4.7. Telemedycyna jako przykład realizacji polityki zrównoważonego rozwoju Sandra Gwóźdź 5. Ekologia i ochrona środowiska naturalnymi celami zrównoważonego rozwoju 5.1. Upcykling narzędziem w ochronie środowiska dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju Natalia Domańska 5.2. System jakości ISO wektorem ku zrównoważonemu rozwojowi. Analiza przypadku miasta Racibórz Henryk Andrzej Kretek 5.3. Zrównoważony rozwój a innowacje ekologiczne Natalia Kurek 5.4. Zasady zrównoważonego rozwoju w kontekście projektowania domów studenckich Ilona Szefer 5.5. Zrównoważony rozwój a zielone dachy w architekturze krajobrazu Magdalena Młynarczyk 5.6. Zielone miejsca pracy szansą i wyzwaniem dla gospodarki XXI wieku Justyna Cyga 5.7. Wpływ stosowania odnawialnych źródeł energii na realizację idei zrównoważonego rozwoju Marta Kiedrowska 5.8. Problematyka organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) a zasada zrównoważonego rozwoju Marcin Szurpicki W tomie znajdą się także recenzje wszystkich artykułów nadesłanych w języku polskim, które przygotowała Rada Naukowa oraz recenzent Prof. dr hab. Paweł Czarnecki, JM Rektor WSM w Warszawie. Ponadto w monografii zamieszczone zostaną recenzje z publikacji obcojęzycznej: Сталий розвиток. Науковий дебют 2013 Recenzja artykułów w języku ukraińskim На статті українських студентів, поданих на конкурс в рамках проекту «Сталий розвиток. Науковий дебют 2013» Академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України Нелля Ничкало

7 Multidimensional Nature Of Sustainable Development Recenzja artykułów w języku angielskim dr hab. Robert Geisler, prof. UO W tomie zamieszczone zostaną także : Informacje o autorach i streszczenia. Organizatorzy dziękują Radzie Naukowej i recenzentowi za wykonaną pracę, a studentom za nadesłane artykuły i zaangażowanie w ten cieszący się coraz większym powodzeniem projekt. Informacje o konferencji będą zamieszczane na stronach w zakładce Debiut naukowy ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ [http://buzek.pl/node/7528] oraz na stronie Wyższej Szkoły Menedżerskiej w zakładce: Z poważaniem Henryk Andrzej Kretek [sekretarz Rady Naukowej] Racibórz, Warszawa, 2013,12,20

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI

PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI Redakcja naukowa Wojciech Welskop Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi Łódź, 2014 Recenzent prof. nadzw. dr hab. Adam Solak Opracowanie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. z działalności. Instytutu na rzecz Ekorozwoju. za rok 2013

S P R A W O Z D A N I E. z działalności. Instytutu na rzecz Ekorozwoju. za rok 2013 INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT W interesie przyszłych pokoleń / In the interest of the future generations ul. Nabielaka 15 lok. 1 00-743 Warszawa/Warsaw POLAND www.ine-isd.org.pl

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

10 Jubileuszowa Edycja Raportu

10 Jubileuszowa Edycja Raportu 10 Jubileuszowa Edycja Raportu Konferencja CSR 2.0 Prezentacje najciekawszych interaktywnych projektów CSR Kolejna konferencja CSR 2.0 jesień 2012 Wystąpienia gości zagranicznych i polskich Koordynatorka

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU

GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU Szczecin 2011 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU Redakcja naukowa Barbara Czerniachowicz Barbara Kryk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bronisława Komorowskiego

IX Kongres Ekonomistów Polskich. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bronisława Komorowskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego PrOJEKT dofinansowany przez Mecenas główny Mecenas Wspierający patronat medialny Ekonomia dla przyszłości Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Warszawa, 30 czerwca 2014 r. Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting S.A. Spis

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego o Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wersja wstępna Warszawa, 28 maja 2014 r Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Finanse

Zarządzanie i Finanse 11 Nr 1 Część 1 ROK Marzec VOL. No. Part March 2013 Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance ISSN 2084-5189 http://jmf.wzr.pl Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński przewodniczący Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. na lata 2015-2025

STRATEGIA ROZWOJU. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. na lata 2015-2025 STRATEGIA ROZWOJU Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na lata 2015-2025 PIŁA, grudzień 2014 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 1. UWARUNKOWANIA PROGRAMOWE STRATEGII... 11 1.1.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa pod redakcją Krzysztofa Piecha

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Życzenia Radosnych Świąt Wielkiej Nocy pracownikom i studentom PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. składa Rektor i Senat

Spis treści. Życzenia Radosnych Świąt Wielkiej Nocy pracownikom i studentom PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. składa Rektor i Senat Drodzy Czytelnicy! Czwarty numer Bialskiego Przeglądu Akademickiego towarzyszy rozpoczęciu semestru letniego. Studentom i wykładowcom życzymy z tej okazji, aby te kilka miesięcy dzielących nas od upragnionego

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Aktualności NTIE... 3. Relacja z posiedzenia Zarządu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej 3

Biuletyn. Aktualności NTIE... 3. Relacja z posiedzenia Zarządu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej 3 Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR 2 (48) Grudzień 2013 Drodzy Przyjaciele, Członkowie NTIE! Przekazujemy Państwu do rąk kolejny numer Biuletynu NTIE i jest to okazja do złożenia

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

GRANICE W ZARZĄDZANIU KAPITAŁEM LUDZKIM

GRANICE W ZARZĄDZANIU KAPITAŁEM LUDZKIM GRANICE W ZARZĄDZANIU KAPITAŁEM LUDZKIM redakcja naukowa Piotr Wachowiak Sławomir Winch GRANICE W ZARZĄDZANIU KAPITAŁEM LUDZKIM OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2014 Recenzent

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Priorytet V, Działanie. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Akademia Liderów Samorządowych realizowany w partnerstwie przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE EKONOMIA SERIA ZARZĄDZANIE PUBLICZNE ZARZĄDZANIE 2 7 8 SERIA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 12 ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE NOWYCH MEDIÓW W PROMOCJI IDEI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZELNI

WYKORZYSTANIE NOWYCH MEDIÓW W PROMOCJI IDEI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZELNI Jerzy Gołuchowski Anna Losa-Jonczyk Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach WYKORZYSTANIE NOWYCH MEDIÓW W PROMOCJI IDEI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZELNI Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność uczelni,

Bardziej szczegółowo

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin spis treści Rachunkowość Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza 4 Jak czytać sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI PT. PRAWA CZŁOWIEKA WSPÓŁCZESNE ZJAWISKA, WYZWANIA, ZAGROŻENIA

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI PT. PRAWA CZŁOWIEKA WSPÓŁCZESNE ZJAWISKA, WYZWANIA, ZAGROŻENIA SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI PT. PRAWA CZŁOWIEKA WSPÓŁCZESNE ZJAWISKA, WYZWANIA, ZAGROŻENIA W dniu 25 kwietnia 2014 roku w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

Część II. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Część II. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Nowe podejście do zamówień publicznych zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne Część II Honorowy Patronat

Bardziej szczegółowo