Wójt Gminy Zakrzówek. (-) Grzegorz Lemiecha

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wójt Gminy Zakrzówek. (-) Grzegorz Lemiecha"

Transkrypt

1 Na podstawie art.37 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późniejszymi zmianami) przedstawiam informację za 2013 rok obejmującą: a) wykonanie budżetu Gminy Zakrzówek przedstawia sprawozdanie Rb-NDS za 2013r. kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie załącznik nr 1, b) kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 w/w ustawy ,56 zł, c) kwota zobowiązań, których mowa w art.72 ust.1 pkt.4 w/w ustawy 0zł, d) kwota dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 60 00zł, e) kwota dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego ,98zł, f) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji nie udzielono, g) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł załącznik nr 2, h) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł załącznik nr 3, i) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej załącznik nr 4. Wójt Gminy Zakrzówek (-) Grzegorz Lemiecha

2 dlnisterstwo FINANSOW. ul. Swietokrzyska Warszawa >Jazwa i adres lednoslki sprawozdawczei A Hrpcflt' Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANI E Gmina Zakrzdwek 0 NADWYZCE / DEFICYCIE 1) Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie ul.zeromskiego ZAKRZ6WEK jednostki samorza.du terytorialnego ABB703BE011DOFA4 burner idenlyfikacyjny REGON -lazwa wo(ew6dztwa 11 ^lazwa powiatu / zwiazku slazwa gmmy / zwiazku zaokresodpocz,tku lubelskie krasnicki ZAKRZ&WEK Przed wypetniemem przeczytad instrukq? SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIAZEK JST TYP ZVV Wyszczegolnienie Plan (po zmianacii) Wykonanie od pocza.tku roku A. DOCHODY (A1+A2) A1. Dochody biezace A2. Dochody maja.tkowe B. WYDATKI (B1+B2) B1. Wydatki bieza.ce B2. Wydatki maja.tkowe C. NADWYiKA/DEFICYT (A-B) D. FINANSOWANIE (D1-D2) D1. Przychody og6lem z tego: D11. kredyty i pozyczki D na realizacje programow i projektow realizowanych z udziatem srodkow. o kt6rych mowa w art.5 ust.1 pkl 2 ustawy o finansach publicznych D12. spteta pozyczek udzielonych D13. nadwyzka z lat ubiegtych wtym. D131. Srodki na pokrycie deficytu D14. papiery wartosciowe D141. na realizacj? programow i projektow realizowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D15 obligacje jednostek samorzadowych oraz zwiazkow komunalnych wtym; D151. na realizacje programow i projektow realizowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D16. prywatyzacja maja.tku jst D17. innezrod'a D171. srodki na pokrycie deficytu D2. Rozchody ogotem z tego; D21 splaty kredytow i pozyczek D211. na realizacj^ programow i projektow realizowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach pubiicznych D22. pozyczki (udzielone) D23. wykup papierow wartosciowych D231. na realizacje programow i projektow realizowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D24. wykup obligacji sarmorz^dowych D241. na realizacje programow i projektow realizowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D25. inne cele , , , , , , , , , ,00 0,OC o.oc oco , , ,00 O.OC o.oc O.OG , , , , , , C , OC O.OC o,oc , ,00 o.oc o,oc ) niepotraebne Marta Barbara Moczybroda Glowny Ksi^gowy / SKafbnik rok m-c Grzegorz Lemiecha Kierowmk jefl Przewodniczqc ABB703BE011DOFA4 Korekta nr 2 Kopia z dokumentu podpisanego eleklronicznie wygenerowana dnia

3 Wyjasnienia do sprawozdania Rb-NDS Maria Barbara Moczybroda Grzegorz Lemiecha Gtewny Ksi^gowy; SkatbniK Kierownik jedn Pizewodnicz^c ABB703BE011DOFA4 Korekta nr 2 Kopia z dokumentij podpisarwgo elektronicznie wygenarowana dnia

4 Załącznik nr 2 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń na raty w kwocie przekraczającej 50 zł za 2013 rok. Imię i nazwisko Miejscowość Rodzaj udzielonej ulgi Kwota Przyczyna OSOBY FIZYCZNE 1 Dzik Agnieszka Majdan-Grabina Umorzenie Trudna sytuacja finansowa spowodowana 592,00 zł zniszczeniem upraw przez opady gradu. 2 Pietraszek Antoni Rudnik Pierwszy Umorzenie Trudna sytuacja finansowa spowodowana 566,00 zł upadkiem zwierzecia gospodarskiego. Trudna sytuacja finansowa spowodowana 3 Mańka Grzegorz Świerczyna Umorzenie chorobą ojca, leczeniem i pobytem w 575,60 zł szpitalu. 4 Głaz Andrzej i Iwona Studzianki-Kolonia Ulga z tytułu nabycia gruntów 2 982,05 zł 5 Drozd Robert i Jolanta Majdan-Grabina Ulga z tytułu nabycia gruntów 694,75 zł 6 Morski Czesław Sulów Ulga z tytułu nabycia gruntów 836,20 zł 7 Makuch Marian i Jolanta Lublin Ulga z tytułu nabycia gruntów 460,58 zł 8 Łapiński Marcin i Barbara Studzianki Ulga z tytułu nabycia gruntów 1 367,50 zł 9 Bocionek Piotr i Maria Katowice Ulga z tytułu nabycia gruntów 2 169,57 zł 10 Łach Andrzej i Marta Blinów Drugi Ulga z tytułu nabycia gruntów 745,52 zł 11 Januszczak Ryszard Węglinek Ulga z tytułu nabycia gruntów 229,88 zł 12 Gryta Jan i Beata Sulów Ulga z tytułu nabycia gruntów 1 914,66 zł 13 Pastucha Filip Studzianki Ulga z tytułu nabycia gruntów 3 33 zł 14 Gryta Stanisław i Anna Sulów Ulga z tytułu nabycia gruntów 4 348,95 zł 15 Pudło Rafał i Elżbieta Sulów Ulga z tytułu nabycia gruntów 483,33 zł 16 Mróz Mieczysław i Ewa Sulów Ulga z tytułu nabycia gruntów 1 425,48 zł Domański Krzysztof i Stara Wieś Pierwsza Ulga z tytułu nabycia gruntów 17 Małgorzata 1 618,17 zł 18 Lenart Marian i Zenobia Poniatowa Ulga z tytułu nabycia gruntów 2 767,22 zł 19 Kołodziej Mirosław i Bożena Zakrzówek Ulga z tytułu nabycia gruntów 519,63 zł 20 Jamróz Józef Józefin Ulga z tytułu nabycia gruntów 1 940,40 zł 21 Widomski Wojciech Góry Ulga z tytułu nabycia gruntów 618,10 zł 22 Ciuraj Mariusz Rudnik Drugi Ulga z tytułu nabycia gruntów 1 576,55 zł 23 Dyś Mariusz Józwów Ulga z tytułu nabycia gruntów 568,15 zł 24 Gortat Edwin i Olga Świdnik Duży Pierwszy Ulga z tytułu nabycia gruntów 909,29 zł 25 Matyjasik Barbara i Krzysztof Bystrzyca Ulga z tytułu nabycia gruntów 1 921,46 zł 26 Kurczak Tomasz i Teresa Sulów Ulga z tytułu nabycia gruntów 1 789,20 zł 27 Widomski Wojciech i Dorota Góry Ulga z tytułu nabycia gruntów 1 226,40 zł 28 Sulowski Michał i Agnieszka Rudki Ulga z tytułu nabycia gruntów 583,56 zł 29 Morski Czesław i Renata Sulów Ulga z tytułu nabycia gruntów 3 274,99 zł 30 Rylski Rafał i Anna Majdan-Grabina Ulga z tytułu nabycia gruntów 650,31 zł 31 Sokół Dariusz i Agata Studzianki-Kolonia Ulga z tytułu nabycia gruntów 3 212,87 zł 32 Morski Czesław Sulów Ulga z tytułu nabycia gruntów 478,53 zł 33 Jasik Mariusz i Barbara Studzianki Ulga z tytułu nabycia gruntów 803,75 zł 34 Makuch Marian i Jolanta Lublin Ulga z tytułu nabycia gruntów 396,63 zł 35 Januszczak Danuta Węglinek Ulga z tytułu nabycia gruntów 2 260,57 zł 36 Zuń Andrzej i Grażyna Majdan-Grabina Ulga inwestycyjna 7 155,00 zł OSOBY PRAWNE 1 Firma LOBOS Zakrzówek Umorzenia 94 zł Wlaszczyk Leonard Trudna sytuacja finansowa związana wzrostem cen paliwa, malejącą liczbą pasażerow oraz kosztami poniesionymi na naprawę samochodów.

5 Załącznik Nr 3 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat - udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, w kwocie przekraczającej 50 zł w 2013 roku OSOBY FIZYCZNE Kwota Rozłożenie na Imię i Nazwisko Miejscowość Kwota odroczenia Ulga Przyczyna umorzenia raty 1 Piotr Kunikowski Zakrzówek 2 463,34 zł 5 521,29 zł Trudna sytuacja finansowa związana z chorobą i pobytem w szpitalu. 2 Urszula Kawecka Bystrzyca 1 082,47 zł Trudna sytuacj finansowa związana z pobytem w sziptalu. 3 Lucjan Tylus Zakrzówek 1 286,50 zł 1 00 zł Trudna sytucja materialna i problemy zdowotne żony. 4 Urszula Chałabis-Goch Zakrzówek 225,00 zł 1 354,76 zł Trudna sytuacja materialna. 5 Piotr Cichoń Zakrzówek 519,65 zł Trudna sytuacja materialna. 6 Kazimierz Pasternak Zakrzówek 270,44 zł 27 zł Trudna sytuacja materialna. OSOBY PRAWNE Nazwa instutucji Kwota Rozłożenie na Miejscowość Kwota odroczenia Ulga Przyczyna umorzenia raty

6 Załącznik nr 4 Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2013 rok Imię i nazwisko OSOBY FIZYCZNE Miejscowość 1 Cybulak Anna Kraśnik 2 Latos Barbara i Janusz Bystrzyca 3 Flis Waldemar i Małgorzata Majdan-Grabina 4 Pyrak Eugeniusz Majdan-Grabina 5 Sagan Katarzyna Majdan-Grabina 6 Dzik Agnieszka Majdan-Grabina 7 Łukasik Zofia Majdan-Grabina 8 Pietraszek Antoni Rudnik Pierwszy 9 Siek Marian Rudnik Drugi 10 Mańka Grzegorz Świerczyna 11 Juśkiewicz Adam Studzianki 12 Zyśko Krzysztof i Wiesława Studzianki-Kolonia 13 Januszczak Piotr i Agnieszka Zakrzówek OSOBY PRAWNE 1 2 Stok Narciarski Sulów s.c. J.Gryta, W.Piasecki,Z.Toporowski BUDO-KOMPEX Przedsiębiorstwo Budowlane Stanisław Ludian Sulów Lublin

INFORMACJA ZA 2012 ROK

INFORMACJA ZA 2012 ROK INFORMACJA ZA 2012 ROK sporządzona zgodnie z art. 37 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA 2012

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r. Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2015-2026 Na podstawie art. 226, art. 227,

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 18 stycznia 2007r. Nr 10

Kielce, dnia 18 stycznia 2007r. Nr 10 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 18 stycznia 2007r. Nr 10 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 134 Nr XL/339/06 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 20 października 2006r. w

Bardziej szczegółowo

umorzenie 42 978,70 zł waŝny interes podmiotu umorzenie 26 891,80 zł waŝny interes podmiotu

umorzenie 42 978,70 zł waŝny interes podmiotu umorzenie 26 891,80 zł waŝny interes podmiotu Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, lp. nazwisko i imię / nazwa rodzaj ulgi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 20 RZESZÓW 2013 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/11 Wójta Gminy Turek z dnia 31.03.2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Plan dochodów na 2010 r. po zmianach wynosi 19.030.235,31 zł.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU KRAJOWA RADA REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU WARSZAWA 2007 www.rio.gov.pl

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 18 RZESZÓW 2011 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

LWA - 4101-24-04/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA - 4101-24-04/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA - 4101-24-04/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadza jąca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/12/036 Zadłużenie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 maja 215 r. w sprawie zmian w budżecie na 215 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 213 r.

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-24-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-24-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-24-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/12/036 - Zadłużenie

Bardziej szczegółowo

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Iławy za 2010 rok Marzec 2011 SPIS TREŚCI I. Sytuacja finansowa Miasta Iława w 2010 roku 1 I.1. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na przestrzeni roku

Bardziej szczegółowo

Or-BRP.0012.7.25.2014 Lublin, dnia 13 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 25/2014 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU w LUBLINIE w dniu 13 maja 2014 r.

Or-BRP.0012.7.25.2014 Lublin, dnia 13 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 25/2014 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU w LUBLINIE w dniu 13 maja 2014 r. Or-BRP.0012.7.25.2014 Lublin, dnia 13 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 25/2014 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU w LUBLINIE w dniu 13 maja 2014 r. W dniu 13 maja 2014 r. o godz. 9 00 w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/08

ZARZĄDZENIE NR 19/08 ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KBF-4101-07-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4101-07-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4101-07-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/036 Zadłużenie wybranych instytucji sektora finansów publicznych oraz Krajowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDśETU MIASTA WROCŁAWIA W 2008 ROKU

WYKONANIE BUDśETU MIASTA WROCŁAWIA W 2008 ROKU WYKONA BUDśETU MIASTA WROCŁAWIA W 2008 ROKU 1. Wykonanie budŝetu Miasta Wrocławia w 2008 roku Uchwałą Nr XVI/459/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku Rada Miejska Wrocławia uchwaliła budŝet Miasta na 2008 rok.

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjalnych możliwości finansowania planowanych inwestycji przez JST tworzące partnerstwa

Analiza potencjalnych możliwości finansowania planowanych inwestycji przez JST tworzące partnerstwa Analiza potencjalnych możliwości finansowania planowanych inwestycji przez JST tworzące partnerstwa Założenia budowanej bazy danych Jan Maciej Czajkowski Związek Miast Polskich Koncepcja i cel budowy bazy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 29 kwietnia 2015 roku W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej

Bardziej szczegółowo

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 Spis treści I. Dane ogólne. 4-6 II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 III. 1. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. - Wykonanie przychodów i rozchodów 17-20 IV.

Bardziej szczegółowo