TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY"

Transkrypt

1 Projekt budowlany TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY część c PRZEBUDOWA BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH INWESTOR: TEMAT: LOKALIZACJA: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Kujawsko - Pomorskiego, ul. Toruńska 157, Bydgoszcz. Rewitalizacja istniejącego ośrodka rekreacyjnego na działkach nr 264/4-LP i 264/7-LP w miejscowości Borówno, obejmująca przebudowę budynku portierni, budynku socjalnego, dwóch budynków magazynowych, budynku konferencyjno szkoleniowego z zapleczem socjalnym, budynku gastronomii, budynku socjalnego zaplecza ośrodka oraz budowę pięciu budynków letniskowych. Działki nr: 264/4 LP, 264/7 LP Obręb: Borówno, jednostka ewidencyjna: Dobrcz powiat: bydgoski, województwo: Kujawsko-Pomorskie. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Kompleksowa Obsługa Inwestycji Jarosław Góral ul. Pocztowa 5, Tuchola SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: strona 2 Zespół projektowy: Funkcja Imię nazwisko Uprawnienia Branża Podpis - architektura 776/75/Bg w spec. archit. i WBPP- Projektant inż. Andrzej Dylewski - konstrukcja NB-7210 konstr.-budowl. Projektant mgr inż. Jarosław Góral Nr UPR. GP-KZ-7342/581/94 w spec. archit. i konstr. budowl. - architektura - konstrukcja Projektant Projektant tech. Tadeusz Marasz tech. Bogdan Skorupa Sprawdzający mgr inż. Mirosława Pilarska Sprawdzający mgr inż. Wiesław Szymańczak Asystent projektanta mgr inż. Łukasz Szmelter mgr inż. Wojciech Tomaszewicz inż. Iwona Wasiak inż. Sławomir Gwizdała nr upr. UAN-NB-7210/164/84 w spec. inst. inż w zakresie inst.elekt. nr upr. GT-III-7210/71/77 w spec. instal. i urządz. sanitarne upr. bud. w spec. konstr. inż. Nr. Upr. 472/68 upr. w spec. inst. - inż. nr.: UAN-KZ-7210/109/ Tuchola r. - inst. elektryczne - inst. sanitarne - architektura - konstrukcja - inst. sanitarne - inst. elektryczne - architektura - konstrukcja - inst. sanitarne - inst. elektryczne

2 2. Spis zawartości projektu budowlanego TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY część c PRZEBUDOWA BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH 1. Strona tytułowa Spis zawartości opracowania Oświadczenie zespołu projektowego Inwentaryzacja 4.1. Ekspertyza techniczna Projekt architektoniczno konstrukcyjny: 5.1. Opis techniczny Część rysunkowa Branża sanitarna: 6.1. Opis techniczny Część rysunkowa Branża elektryczna: 7.1. Opis techniczny Część rysunkowa

3 3. O ś w i a d c z e n i e. Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany pn.: Rewitalizacja istniejącego ośrodka rekreacyjnego na działkach nr 264/4-LP i 264/7-LP w miejscowości Borówno, obejmująca przebudowę budynku portierni, budynku socjalnego, dwóch budynków magazynowych, budynku konferencyjno - szkoleniowego z zapleczem socjalnym, budynku gastronomii, budynku socjalnego zaplecza ośrodka oraz budowę pięciu budynków letniskowych został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej - Art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. Nr 6 poz. 41 z 2004 r. - z późniejszymi zmianami Tuchola rok

4 4. INWENTARYZACJA 4.1. EKSPERTYZA TECHNICZNA Przedmiot i zakres analizy: -istniejące budynki magazynowe pod kątem możliwości przebudowy - analiza i ocena stanu technicznego obiektu Lokalizacja : działka nr 264/7, Borówno, gm. Dobrcz Niniejsza ocena stanowi integralny element projektu budowlanego pod nazwą: rewitalizacja istniejącego ośrodka rekreacyjnego na działkach nr 264/4 i 264/7 w miejscowości Borówno, obejmująca przebudowę budynku portierni, budynku socjalnego, dwóch budynków magazynowych, budynku konferencyjno - szkoleniowego z zapleczem socjalnym, budynku gastronomii, budynku socjalnego zaplecza ośrodka oraz budowę pięciu budynków letniskowych Budynek magazynowy z częścią socjalną (4a): Budynek magazynowy z częścią socjalną (4a) nie podpiwniczony z dachem dwuspadowym, niskim kryty eternitem, murowany z cegły pełnej czerwonej. Przebudowa i modernizacja dotyczyć ma części socjalnej budynku (docieplenie ścian i sufitu, wydzielenie pomieszczenia toalety wraz z montażem niezbędnych urządzeń sanitarnych, wymiana okien, malowanie ścian i sufitu, montaż drzwi, ułożenie podłogi z terakoty, wymiana instalacji elektrycznej) oraz wymiana pokrycia dachowego na całym budynku zakres robót przedstawiony na rysunkach technicznych dołączonych do opracowania. Układ dotychczasowy pokazano na rysunkach inwentaryzacji. Obiekt wybudowano systemem gospodarczym przy zastosowaniu ogólnie dostępnych materiałów budowlanych tj.: kamień, cegła, stal, drewno. Budynek magazynowy z zapleczem socjalnym posadowiony na fundamencie z kamienia polnego, murowany z cegły pełnej czerwonej na zaprawie cementowo-wapiennej. Budynek nie podpiwniczony. Dach o konstrukcji stalowej(kratownice), pokryty eternitem. Stolarka okienna i drzwiowa zewn. i wewn. drewniana i stalowa, Rynny wiszące i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Budynek posiada instalacje wewnętrzne: elektryczne, wod.- kan., ogrzewanie poprzez grzejniki elektryczne. Wszystkie elementy konstrukcyjne ocenianego budynku nie wykazują odkształceń odwracalnych, nie odnotowano też uszkodzeń trwałych obiektu. Obiekt w stanie technicznym dobrym.

5 Budynek magazynowy (4b): Budynek magazynowy (4b) nie podpiwniczony z dachem dwuspadowym, niskim kryty eternitem, murowany z cegły pełnej czerwonej. Przebudowa dotyczyć ma wymiany pokrycia dachowego na całym budynku, częściowa wymiana posadzki cementowej oraz wymiany instalacji elektrycznej zakres robót przedstawiony na rysunkach technicznych dołączonych do opracowania. Układ dotychczasowy pokazano na rysunkach inwentaryzacji. Obiekt wybudowano systemem gospodarczym przy zastosowaniu ogólnie dostępnych materiałów budowlanych tj.: kamień, cegła, stal, drewno. Budynek magazynowy posadowiony na fundamencie z kamienia polnego, murowany z cegły pełnej czerwonej na zaprawie cementowo-wapiennej. Budynek nie podpiwniczony. Dach o konstrukcji stalowej(kratownice), pokryty eternitem. Stolarka okienna i drzwiowa zewn. i wewn. drewniana i stalowa, Rynny wiszące i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Budynek posiada instalacje wewnętrzne: elektryczne. Wszystkie elementy konstrukcyjne ocenianego budynku nie wykazują odkształceń odwracalnych, nie odnotowano też uszkodzeń trwałych obiektu. Obiekt w stanie technicznym dobrym. Budynek 4a i 4b połączony zadaszeniem. Zadaszenie w konstrukcji stalowej kryte eternitem. Wnioski: Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu obiektów i dokumentacji budowy, biorąc pod uwagę przyszłe zamierzenia zamawiającego planowany zakres robót budowlanych, oraz warunki gwarantujące właściwą eksploatacją budynków, stwierdza się, że obiekty mogą ulec planowanej przebudowie. Demontaż i utylizację odpadów zawierających azbest należy powierzyć specjalistycznej firmie, posiadającej stosowne uprawnienia.

6 Tuchola rok 5. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Przebudowy budynków magazynowych CZĘŚĆ OPISOWA Budynek magazynowy z częścią socjalną (4a) nie podpiwniczony z dachem dwuspadowym, niskim kryty eternitem, murowany z cegły pełnej czerwonej. Budynek magazynowy z częścią socjalną 4a PRZEZNACZENIE Budynek magazynowy z zapleczem socjalnym. PROGRAM UŻYTKOWY Jedno pomieszczenie magazynowe-hangar na sprzęt wodny, pomieszczenie dla pracownika przyjmującego i wydającego sprzęt, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie dla magazyniera, szatnia oraz węzeł sanitarny WC wszystkie pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt pracowników. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE KUBATURA NETTO 414m 3 POWIERZCHNIA CAŁKOWITA 109,0m 2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 118,65m 2 WYSOKOŚĆ / KATEGORIA WYSOKOŚCI 4.35m / N DŁUGOŚĆ 12,63m ILOŚĆ POMIESZCZEŃ 7 K.O.B. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ L.P. POMIESZCZENIE P.U. [m2] 1 HANGAR NA SPRZĘT WODNY 77,45 POM. DLA PRACOWNIKA 2 PRZYJMUJĄCEGO I WYDAJĄCEGO SPRZĘT 7,33 3 PKOMUNIKACJA 3,28 4 POM. GOSPODARCZE 4,24 5 POM. MAGAZYNIERA 7,79 6 SZATNIA 5,75

7 7 WĘZEŁ SANITARNY Z WC 3,35 RAZEM: 109,0 i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Powierzchnia użytkowa liczona zgodnie z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa FORMA ARCHITEKTONICZNA ISTNIEJĄCA Budynek jednokondygnacyjny. Korpus budynku w kształcie prostokąta w układzie wąsko frontowym, okna w układzie pionowym. Cokoły betonowe. Elewacja z cegły pełnej czerwonej. Dach niski dwuspadowy, pokryty eternitem. FUNKCJA OBIEKTU Budynek magazynowy z częścią socjalną przeznaczony na czasowy pobyt pracowników. Projektowane rozwiązania konstrukcyjne - technologia budowy i montażu (wyniki obliczeń) Budynek magazynowy z zapleczem socjalnym budynek 4a ELEMENTY OBIEKTU elementy część istniejąca część projektowana Ławy fundamentowe Z kamienia polnego Bez zmian Ściany fundamentowe Bloczki betonowe Bez zmian Izolacja pionowa Lepik asfaltowy na gorąco Bez zmian Izolacja pozioma Papa asfaltowa Bez zmian Ściany zewnętrzne Ściany wewnętrzne Cegła pełna czerwona gr. 12 cm Cegła pełna czerwona gr. 12 cm Częściowo docieplone - od zewnątrz: deska boazeryjna 2,5x16 na stelażu drewnianym 12x6 w rozstawie co 60cm+styropian 12 cm+ cegła pełna czerwona Nowopowstałe ściany gr 8cm z płyt g-k na stelażu

8 stalowym Sufit Podwieszany na stelażu Docieplony wełną drewnianym + płyty mineralną gr. 10cm + folia pilśniowe paroizolacyjna + płyta g-k na stelażu metalowym Nadproża Ceramiczne i stalowe Prefabrykowane L19N o długościach dostosowanych do wielkości otworu Tynki brak Bez zmian Posadzki na gruncie Posadzka betonowa na Podbudowa betonowa gr. ubitym piasku na gruncie 10cm+folia izolacyjna+ rodzimym styropian gr. 5cm+folia izolacyjna+ szlichta betonowa 6cm Tynki zewnętrzne brak Bez zmian Rynny i rury Z blachy stalowej spustowe ocynkowanej Z blachy stalowej ocynkowanej lub z kształtek PCV Opierzenia Z blachy ocynkowanej Z blachy ocynkowanej Stolarka okienna i Drewniana i stalowa drzwiowa Parapety zewnętrzne Z blachy ocynkowanej Okapniki klinkierowe Parapety wewnętrzne W części socjalnej drewniane Typowa drewniana lub z profili PCV Drewniane lub z profili PCV Podłogi Posadzka cementowa Do wykonania podłóg proponuje się płytki ceramiczne Cokół budynku betonowy Bez zmian Dach Pokryty eternitem na kratownicy w konstrukcji stalowej Blacha trapezowa powlekana na kratownicy w konstrukcji stalowej WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNE. Posadzki: terakota. Ściany: - istniejące malowane farbą emulsyjną. Węzeł sanitarny z WC z płyt gipsowo kartonowych wodoodpornych (GKBI karton zielony, napisy niebieskie), do wysokości 2,0m wykończyć płytkami ściennymi, powyżej malowane farbami emulsyjnymi Sufity: z płyt gipsowo kartonowych na stelażu metalowym malowane farbą emulsyjną, węzeł sanitarny z WC z płyt gipsowo kartonowych wodoodpornych (GKBI karton zielony, napisy niebieskie), malowany farbami emulsyjnymi.

9 Budynek magazynowy (4b) nie podpiwniczony z dachem dwuspadowym, niskim kryty eternitem, murowany z cegły pełnej czerwonej. Budynek magazynowy 4b PRZEZNACZENIE Budynek magazynowy hangar na łodzie i sprzęt wodny. PROGRAM UŻYTKOWY Jedno pomieszczenie magazynowe-hangar na łodzie i sprzęt wodny pomieszczenie przeznaczone na czasowy pobyt pracownika. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE KUBATURA NETTO 653,25m 3 POWIERZCHNIA CAŁKOWITA 171,91m 2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 179,52m 2 WYSOKOŚĆ / KATEGORIA WYSOKOŚCI 4.35m / N DŁUGOŚĆ 18,70m ILOŚĆ POMIESZCZEŃ 1 K.O.B. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ P.U. L.P. POMIESZCZENIE [m2] 1 HANGAR NA ŁODZIE I SPRZĘT WODNY 171,91 RAZEM: 171,91 Powierzchnia użytkowa liczona zgodnie z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. FORMA ARCHITEKTONICZNA ISTNIEJĄCA Budynek jednokondygnacyjny. Korpus budynku w kształcie prostokąta w układzie wąsko frontowym, okna w układzie pionowym. Cokoły betonowe. Elewacja z cegły pełnej czerwonej. Dach niski dwuspadowy, pokryty eternitem. FUNKCJA OBIEKTU Budynek magazynowy hangar na łodzie i sprzęt wodny przeznaczony na czasowy pobyt pracowników. Projektowane rozwiązania konstrukcyjne - technologia budowy i montażu (wyniki obliczeń)

10 Budynek magazynowy budynek 4b ELEMENTY OBIEKTU elementy część istniejąca część projektowana Ławy fundamentowe Z kamienia polnego Bez zmian Ściany fundamentowe Bloczki betonowe Bez zmian Izolacja pionowa Lepik asfaltowy na gorąco Bez zmian Izolacja pozioma Papa asfaltowa Bez zmian Ściany zewnętrzne Bez zmian Cegła pełna czerwona gr. 12 cm Ściany wewnętrzne brak Bez zmian Stropy nad parterem brak Bez zmian Nadproża Ceramiczne i stalowe Bez zmian Tynki brak Bez zmian Wymiana Posadzki na gruncie Posadzka betonowa na ubitym piasku na gruncie rodzimym Tynki zewnętrzne brak Bez zmian Rynny i rury spustowe posadzki betonowej w części budynku Z blachy stalowej Z blachy stalowej ocynkowanej ocynkowanej lub z kształtek PCV Opierzenia Z blachy ocynkowanej Z blachy ocynkowanej Stolarka okienna i Drewniana i stalowa Bez zmian drzwiowa Parapety zewnętrzne Z blachy ocynkowanej Bez zmian Parapety wewnętrzne brak Bez zmian Cokół budynku betonowy Bez zmian Dach Pokryty eternitem na kratownicy w konstrukcji stalowej WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNE. brak Forma architektoniczna i funkcje obiektu Blacha trapezowa powlekana na kratownicy w konstrukcji stalowej SPOSÓB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY, Budynki magazynowe zrealizowano zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy. Obiekty nawiązują do architektury regionu. SPOSÓB SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PODSTAWOWYCH (ART. 5 UST. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE)

11 Obiekty budowlane wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, zaprojektowano w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej spełniając wymagania określone w art ustawy prawo budowlane Układ konstrukcyjny obiektów DANE WYJŚCIOWE Normy PN/-82/B-02000,02001, obciążenia budowli PN/80/B obciążenia śniegiem PN/77/B obciążenia wiatrem PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN/90/B konstrukcje stalowe PN-81/B posadowienie bezpośrednie budowli PN/B-03002/1999/2000 konstrukcje murowe Oraz następujące uwarunkowania: I strefa wiatrowa i III strefa obciążenia śniegiem (teren znajduje się na pograniczu II i III strefy) Dopuszczalny nacisk na grunt 150 kpa I kategoria geotechniczna gruntu Strefa przemarzania 1.0 m OPINIA GEOTECHNICZNA 5.3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTÓW, WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA Bryła budynków pozostaje bez zmian. Układ i wielkość obciążeń jak dla budynków istniejących. WARUNKI GRUNTOWE Na podstawie odkrywki stwierdzono: Jednorodne genetycznie i litologicznie równoległe warstwy gruntów, Brak warstw słabonośnych,

12 Poziom wody gruntowej poniżej projektowanego poziomu posadowienia, Brak niekorzystnych zjawisk geologicznych. Stopień trudności warunków: proste warunki gruntowe. TYPY KONSTRUKCJI Jednokondygnacyjne obiekty o prostej konstrukcji, statycznie wyznaczalne schematy obliczeniowe; Maksymalne obciążenie obliczeniowe działające na ściany < 100kN/m, Fundamenty bezpośrednie. KATEGORIA GEOTECHNICZNA Obiekty zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej prosta konstrukcja w prostych warunkach gruntowych. W miejscu planowanej inwestycji znajdują się piaski średnie zagęszczone, które przeniosą obciążenie z fundamentów a woda podskórna i gruntowa nie występują na głębokości posadowienia. Parametry geotechniczne ustalono metodą C. Jednostkowy opór obliczeniowy podłoża przyjęto 150kPa. Uwagi - Należy przeprowadzać odbiory robót zanikających i ulęgających zakryciu. - Przy prowadzeniu robót należy przestrzegać Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47) oraz ogólne przepisy BHP (Dz. U. 129/1997r) z późniejszymi zmianami. Wszystkie materiały użyte do wykonania powinny być wysokiej jakości, a prace wykonywane starannie w wysokim standardzie, zapewniające pełne przestrzeganie norm i przepisów. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektów przez osoby niepełnosprawne Przyjęte rozwiązania techniczno - budowlane przewidują w stosunku do określonych elementów projektowanego zagospodarowania szereg warunków w celu wyeliminowania barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych i równoczesne zapewnienie dogodniejszych warunków funkcjonowania wszystkim użytkownikom. Projektowane rozwiązania konstrukcyjne zapewniają swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Podstawowe dane technologiczne oraz współzależność urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi dla obiektów usługowych, produkcyjnych lub technicznych Urządzenia wodne o małych gabarytach będą składowane na regałach o wys. do 1.5m. Łodzie i kajaki składowane będą w odpowiednich stojakach, mocowane uchwytami uniwersalnymi.

13 Rozwiązania nawiązujące do warunków terenu obiektu liniowego Nie dotyczy Sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń budowlano-instalacyjnych Nie dotyczy Sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych Instalacje elektryczne wg opisu w części dot. instalacji elektrycznej. Instalacje sanitarne wg opisu w części dot. instalacji sanitarnej. Charakterystyka energetyczna obiektów budowlanych Ośrodek będzie wykorzystywany tylko w sezonowo(od wiosny do jesieni). Z tego względu projektowane obiekty nie zostały wyposażone w stałe źródła ciepła. W celu zmniejszenia zapotrzebowania na energie zastosowano energooszczędne żarówki i diody LED. Szczegółowe zapotrzebowanie na energie elektryczną pokazano w części elektrycznej. Właściwości cieplne przegród nie dotyczy. Sprawność energetyczna instalacji ogrzewczych nie dotyczy. Wymagania dotyczące oszczędności energii szczegóły w opisie instalacji elektrycznej Wpływ obiektów na środowisko Inwestycja z uwagi na kontekst lokalizacyjny i rozwiązania technologiczne nie powoduje szczególnego zacienienia otoczenia, naruszenia układów korzeniowych drzew, nie wprowadza również szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi i gleby. Charakter użytkowania nie wpływa negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrębem opracowania. Zapotrzebowanie na wodę przedstawiono w części sanitarnej Wpływ na dobra materialne, dobra kultury, krajobraz Nie przewiduje się większych zmian w dotychczasowym sposobie użytkowania terenu. Lokalizacja i normalna eksploatacja obiektów nie będzie miała wpływu na dobra materialne i dziedzictwo kulturowe. Nie wpłynie też negatywnie na zmianę krajobrazu. Bezpieczeństwo publiczne Stwierdza się, iż w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie istnieje zagrożenie

14 bezpieczeństwa i życia dla użytkowników obiektów, oraz dla osób trzecich. Nie występuje zagrożenie dla obiektów budowlanych znajdujących się w sąsiedztwie. 1. Warunki ochrony przeciwpożarowej DANE OGÓLNE budynki magazynowe Z uwagi na przeznaczenie budynki zaliczany PM; Maksymalna liczba użytkowników: 2 osoby; Z uwagi na przeznaczenie budynki nie zaliczamy do kategorii zagrożenia ludzi; ZL Budynki niskie (N), jedna kondygnacja nadziemna, Strefy pożarowe: obiekty stanowić będą jedną strefę pożarową; Zagrożenie wybuchem: nie projektuje się pomieszczeń zagrożonych wybuchem. Brak kotłowni. MAKSYMALNA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO Obliczenie klasy odporności ogniowej W projektowanych budynkach magazynowych przechowywany będzie sprzęt sportowy a) W budynku magazynowym 4a o pow. 77,45 m 2 łodzie wiosłowe z tworzywa poliestrowego 8 szt. (waga ok. 120 kg) b) W budynku magazynowym 4b o pow. 171,91 m 2 kajaki z żywic epoksydowych 30 szt. (waga ok. 28 kg) Poliester (Q C =31MJ/kg) Epoksydy (Q C =34MJ/kg) gęstość obciążenia ogniowego Q d a) W budynku magazynowym 4a: Q d = (8 szt. x 120 kg x 31 MJ/kg)/77,45m 2 Q d = 384,25 MJ/m 2 Q d <500MJ/m 2 klasa odporności ogniowej E b) W budynku magazynowym4b: Q d = (30 szt. x 28 kg x 34 MJ/kg)/171,91m 2

15 Q d =166,14MJ/m 2 Q d <500MJ/m 2 klasa odporności ogniowej E Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie stawia wymagań w zakresie minimalnej odporności ogniowej dla głównych konstrukcji nośnych, stropów, ścianek działowych i ścian osłonowych, dachów, tarasów, konstrukcji nośnych dachów budynków zaliczanych do klasy E. Projekt nie wymaga uzgodnienia p.poż. (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej) KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ Na podstawie 212, budynki zalicza się do klasy odporności ogniowej E. KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUDYNKU Klasa odporności pożarowej budynku Główna konstrukcja nośna Konstrukcja dachu Klasa odporności ogniowej elementów budynku Strop Ściana Ściana zewnętrz wewnętrzna na E (-) (-) (-) (-) (-) (-) Przekrycie dachu Opracował...

16 Tuchola rok

17 INSTALACJE SANITARNE PRZEDMIOT OPRACOWANA Przedmiotem opracowania jest wewnętrzna instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w budynku magazynowym (4a). Budynek magazynowy 4b nie posiada wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. ZAKRES OPRACOWANIA Projekt dotyczy wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. Budynek 4a zasilany w wodę z projektowanego przyłącza wodociągowego. Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne pokazano w Tomie I Projekt zagospodarowania terenu. ZAPOTRZEBOWANIE WODY Q śr.d. =1.0m 3 /d Q max.d. =2.0m 3 /d Q max.h. =0.25m 3 /h ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Średnią ilość ścieków sanitarnych przyjęto Q ść =0.60m 3 /d. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ Projektuje się wykonanie instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej z rur PE (polietylen) łączonych za pomocą zgrzewania. W miejscach podłączeń baterii i zaworów czerpalnych przewiduje się zastosowanie złączek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia połączeń gwintowanych stosować taśmę lub pastę teflonową. Przewody rozdzielcze układać zawsze w kierunku prostopadłym lub równoległym do ścian, ze spadkiem do najniższego punktu, w którym powinna istnieć możliwość opróżnienia instalacji z wody (studnie chłonne przed budynkiem). Rury wodociągowe układane w posadzce należy montować w karbowanych rurach osłonowych typu PESZEL. Przed zabetonowaniem rur należy przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 1,5 razy większe od ciśnienia roboczego. W miejscach przejść przez ściany i stropy zastosować otuliny ze specjalnego PE. Wszystkie przewody rozprowadzające wody zimnej jak i ciepłej prowadzone w ściankach działowych, należy zaizolować kształtkami z pianki poliuretanowej o grubości izolacji 9mm. Alternatywnie można wykonać izolację wodociągową z rur miedzianych, stalowych ocynkowanych lub rur polipropylenowych łączonych przy użyciu kształtek zgrzewanych.

18 W przypadku zastosowania rur PP należy sporządzić rysunki montażowe uwzględniające wydłużalność termiczną przewodów. Wodę do urządzeń sanitarnych doprowadzić zgodnie z rysunkami. SCHEMAT INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ Dla zaopatrzenia budynku w ciepłą wodę projektuje się podgrzewacz pojemnościowy 80l zasilany prądem, zamontowany w pomieszczeniu gospodarczym na poziomie przyziemia. Wodę ciepłą rozprowadzić rurami PP z wkładką aluminiową. Całość instalacji zaizolować izolacją Termoflex grubości 30mm. W miejscach przejść przez ściany i stropy zastosować otuliny ze specjalnego PE. Podgrzewacz wody zamontować zgodnie z DTR podgrzewacza, stosując zawory odcinające i zawór bezpieczeństwa. Rozprowadzenia wykonać zgodnie z rysunkami. WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITRANEJ Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC Ø110, Ø75, Ø50mm. Głębokość posadowienia rury zbiorczej 0,6m pod posadzką. Pion główny wyprowadzić nad dach rurą PCV 110mm i zakończyć wywiewką. Spadek przewodów kanalizacji wewnętrznej nie mniejszy od 2%. Należy zastosować rury i kształtki jednego wytwórcy co daje pewność szczelności instalacji kanalizacyjnej. W miejscach przejść przez ściany i stropy zastosować otuliny ze specjalnego PE. Kanalizację wewnętrzną połączyć z kanalizacją zewnętrzną zgodnie z warunkami miejscowymi. Rurociągi PVC prowadzić pod urządzenia zgodnie z rysunkami. KANALIZACJA DESZCZOWA Instalację kanalizacji deszczowej stanowić będą rury spustowe deszczowe zamontowane na ścianach budynku i rynny odprowadzające wodę deszczową z połaci dachu. Woda ta odprowadzana będzie na teren działki. UWAGI KOŃCOWE Wszystkie materiały użyte do budowy instalacji wodno kanalizacyjnej winny posiadać atesty budowlane oraz higieniczne. Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz warunkami BHP. Przed rozpoczęciem robót, wykonawca winien zapoznać się z warunkami wykonawstwa robót. Tuchola rok

19 1. Przedmiot opracowania. BRANŻA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna w budynku magazynowym 4a i 4b na terenie działki nr ewid. 264/4 położonej w miejscowości Borówno. 2. Podstawa opracowania. 1. Zlecenie inwestora. 2. Projekt architektoniczno budowlany. 3. Obowiązujące przepisy i normy. 3. Zakres opracowania Wlz od złącza kablowego 5.0. Tablica rozdzielcza RG Instalacja oświetleniowa Instalacja gniazd Instalacja odgromowa Ochrona od porażeń Ochrona przeciwprzepięciowa. 4. Zasilanie. z istniejącego przyłącza - zgodnie z Tomem I Projekt zagospodarowania terenu 5. Tablica rozdzielcza. Zastosować rozdzielnicę natynkową 60 modułową. Poszczególne obwody zabezpieczyć wyłącznikami instalacyjnymi. Oznaczyć poszczególne obwody zgodnie ze schematem ideowym.

20 Zasilanie należy wykonać zgodnie z wymogami PN-IEC tj. w sieci typu TN-S jako pięcioprzewodową (L1, L2, L3, N, PE) stosując prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego N oraz ochronnego PE. - Wyłącznik główny. Jako wyłącznik główny, spełniający jednocześnie rolę wyłącznika przeciwpożarowego zastosowano rozłącznik izolacyjny zabudowany w tablicy rozdzielczej RG. Wyłącznik oznaczyć tabliczką informacyjną. 6. Instalacja oświetlenia. - Instalację wykonać przewodami YDY 3, 4x1,5mm 2 w rurkach instalacyjnych. - Łączniki instalować na wysokości 1,15m od posadzki. - W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnątrz należy zastosować osprzęt i oprawy hermetycznie szczelne o stopniu ochrony minimum IP44. - Zaprojektowano oprawy świetlówkowe, plafoniery ze źródłami światła energooszczędnymi świetlówki kompaktowe, oprawy świetlówkowe 2x36IP44 oraz lampy zmierzchowe, zewnętrzne z czujnikiem ruchu. - Łączniki i wypusty przyłączeniowe, które muszą być umieszczone poza zalecanymi strefami instalowania powinny być zasilane liniami biegnącymi prostopadle do najbliższej poziomej strefy instalacyjnej. - Rozmieszczenie i typy opraw pokazano na rysunkach. - Instalację należy wykonać zgodnie z wymogami PN-IEC tj. w sieci typu TN-S jako trójprzewodową (L, N, PE) stosując prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego N oraz ochronnego PE oraz normą N SEP-E Instalacja gniazd 1 - faz. - Instalację wykonać przewodami YDY 3x2,5mm 2 w rurkach instalacyjnych. - W pomieszczeniach wilgotnych zastosować gniazda hermetycznie szczelne. - Gniazda w pom. socjalnych i pomieszczeniach komunikacji instalować na zalecanej wysokości 0,30m ponad gotową powierzchnią podłogi, a w pozostałych pomieszczeniach ponad powierzchniami pracy na zalecanej wysokości 1,05m ponad gotową powierzchnią podłogi. - Gniazda wtyczkowe, łączniki i wypusty przyłączeniowe, które muszą być umieszczone poza zalecanymi strefami instalowania powinny być zasilane liniami biegnącymi prostopadle do najbliższej poziomej strefy instalacyjnej. - W razie potrzeby zastosować grzejniki elektryczne-w odpowiednich miejscach przygotowano gniazda elektryczne- rozmieszczenie gniazd pokazano na rysunkach. - Instalację należy wykonać zgodnie z wymogami PN-IEC tj. w sieci typu TN-S jako trójprzewodową (L, N, PE) stosując prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego N oraz ochronnego PE oraz normą N SEP-E-02.

21 8. Instalacja siłowa. - Instalację należy wykonać zgodnie z wymogami PN-IEC tj. w sieci typu TN-S jako pięcioprzewodową (L1, L2, L3, N, PE) stosując prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego N oraz ochronnego PE. 9. Ochrona od porażeń. - Zastosowano szybkie wyłączanie zasilania jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem z zastosowaniem wyłączników przeciwporażeniowych I N = 25A I = 30mA. W najniższej kondygnacji budynku wykonać główną szynę wyrównawczą, do której przyłączyć przewód ochronny, metalowe elementy mogące znaleźć się pod napięciem. Wykonawca robót elektrycznych dostarczy stosowne protokoły pomiarów elektrycznych. Wykonać zgodnie z normą PN-IEC Ochrona odgromowa. 4.0.Wykonać uziom otokowy. 5.0.Uziom otokowy wykonać z taśmy stalowej ocynkowanej 25x4m ułożonej w ziemi na głębokości 0,7m, połączenia spawane zabezpieczyć przed korozją zgodnie z normą. 6.0.Przewody odprowadzające wykonać z drutu stalowego miękkiego ocynkowanego ø 8mm na wspornikach i połączyć z uziomem poprzez złącza kontrolne. 7.0.Przewody odprowadzające przy przejściach dla pieszych (w odległości mniejszej niż 2m) prowadzić w rurze winidurowej o grubości ścianki nie mniejszej niż 5mm (nad tern min. 2,5m i zagłębieniu 0,6m). 8.0.Uziom otokowy pod przejściami dla pieszych i wejściami oraz przy skrzyżowaniu z przyłączem elektroenergetycznym prowadzić w rurze winidurowej o grubości ścianki nie mniejszej niż 5mm. 9.0.Zwody poziome wykonać z drutu stalowego miękkiego ocynkowanego ø 8mm na wspornikach Do instalacji odgromowej przyłączyć wszystkie metalowe części budynku znajdujące się na dachu, takie jak rynny itp. Całość należy wykonać zgodnie z normą PN-IEC Ochrona przeciwprzepięciowa W tablicy rozdzielczej RG zamontować ochronniki klasy II (C). 12. Dobór przewodów /zgodnie z PN-IEC /.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Urząd Miejski w Leśnej, Rynek 19 ; Leśna.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Urząd Miejski w Leśnej, Rynek 19 ; Leśna. 1. WSTĘP. OPIS TECHNICZNY 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Urząd Miejski w Leśnej, Rynek 19 ; 59-820 Leśna. 1.2 Jednostka projektowa. Projekt wykonało Biuro Projektów i Usług Budownictwa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem BRANśA ELEKTRYCZNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z Kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Z.E. Wolt Sławomir Romanowski Zatyki 1A; 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat : instalacje elektryczne Obiekt : budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Adres : Górne dz. nr

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY WYKONAWCZY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY WYKONAWCZY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY WYKONAWCZY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE Instalacje elektryczne: mgr inż. Walenty Wiśniewski upr. Nr Łom. 1/87 Architektura: Kazimierz Szymborski

Bardziej szczegółowo

UL. Stanisława Wojciechowskiego 36 m 23 b Warszawa PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ NR 124 UL. CONRADA 6, WARSZAWA

UL. Stanisława Wojciechowskiego 36 m 23 b Warszawa PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ NR 124 UL. CONRADA 6, WARSZAWA IINWEST--TOOR Usługii w budownicttwi ie UL. Stanisława Wojciechowskiego 36 m 23 b 02 495 Warszawa PROJEKT BUDOWLANY Tytuł opracowania: Nazwa i adres obiektu: Jednostka ewid. i nr działek ewid. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30

PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30 TOM III PROJEKT BUDOWLANY PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30 w wydzielonej części działki nr 51 przy ul. Ofiar Firleja w Radomiu BRANŻA ELEKTRYCZNA Inwestor pełnomocnik : Zakład Usług Komunalnych ul. Sucha 15

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r Projektowanie, Nadzór i Doradztwo Instalacje i Sieci Elektroenergetyczne mgr inż. Zbigniew Kucharski 24-100 Puławy tel.(081) 886-85-06 ul. Norblina 86 tel.693170404 NIP : 716-161-20-54 Rodzaj opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA AGBAST Biuro projektowe, pozyskiwanie funduszy unijnych, 42-218 Częstochowa, ul. Okulickiego 31A/37 e-mail : jacek@agbast.pl, http://www.agbast.pl tel. kom. 0 888 558 508, 0 888

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne 1.Strona tytułowa 2.Zaświadczenie z izby inżynierów projektantów 3.Wypis z uchwały nr 68/IX/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y OBIEKT: ZAPLECZE SZATNIOWO-SOCJALNE- PRZEBUDOWA I REMONT ORAZ ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA POTRZEBY ORLIK 2012 CZĘŚĆ: WNĘTRZOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy Nr egz. 2 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Nazwa i adres inwestora Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Stacja Diagnostyczna

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Stacja Diagnostyczna TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK u l. B e m a 3 9 8 6-3 0 0 G r u d z iądz N I P 8 7 6-1 5 0-9 3-4 2 t e l e f o n : / 5 6 / 4 6 2 1 9 6 1 t e l e f o n / f a x : / 5 6 / 4 6 2 6 5 7 6

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni w Osiu wraz z przebudową układu komunikacyjnego na działce nr 177 położonej w miejscowości Osie, gmina Osie. OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA stanu technicznego istniejącego budynku głównego Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie w związku z projektowanymi nadprożami. ADRES INWESTYCJI: Tarnów, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Stadium oprac. PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa inwestycji ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO Treść opracowania Adres inwestycji Inwestor / adres /

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wod-kan

Projekt instalacji wod-kan Stadium dokumentacji Projekt budowlany Branża Sanitarna Temat Projekt instalacji wod-kan Obiekt Remont budynku nr 1/3962 z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Łask, ul. 9

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Usługi Projektowo Budowlane Projekt Technika ul. Skibińskiego 13; 25-819 Kielce tel. 886-720-094; www.projekt-technika.pl email: biuro@projekt-technika.pl INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

proinstal OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA 65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9

proinstal OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA 65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9 proinstal OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA 65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazu na potrzeby ogrzewania budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA OBIEKTU : INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt.

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. Projekt budowlany Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. EGZEMPLARZ nr 1, 2, 3, 4 INWESTOR: Generalna Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 1. OPIS TECHNICZNY...3 1.1 Temat projektu...3 1.2 Zakres projektu...3 1.3 Podstawa prawna opracowania projektu...3 1.4 Wskaźniki techniczne...3 1.5 Przyłącze 0,4kV...3

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA 44-195 KNURÓW, UL. STAWOWA 4 www.miplan.pl e-mail: biuro@miplan.pl NIP: 9691551396 Regon: 241232850 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Lokalizacja inwestycji: Nazwa i adres Zamawiającego: Nr umowy: Budynek

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z OSUSZENIEM BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. F. NANSENA W PIASTOWIE PRZY UL. NAMYSŁOWSKIEGO 11

TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z OSUSZENIEM BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. F. NANSENA W PIASTOWIE PRZY UL. NAMYSŁOWSKIEGO 11 Inwestor: Powiat Pruszkowski Zarząd Powiatu w Pruszkowie ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków Temat opracowania: TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z OSUSZENIEM BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. F. NANSENA W PIASTOWIE PRZY UL.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rej. nr P155-936-2010 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAśOWEGO (NR 2), ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO (NR 5 i 7) ORAZ ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

Budynek użyteczności publicznej (świetlica)

Budynek użyteczności publicznej (świetlica) PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - 1 - Temat: Obiekt: Adres: Instalacje elektryczne Budynek użyteczności publicznej (świetlica) 82-340 Tolkmicko Pagórki Inwestor : Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

OPIS BUDOWLANY Budynek garażowo-gospodarczy

OPIS BUDOWLANY Budynek garażowo-gospodarczy OPIS BUDOWLANY Budynek garażowo-gospodarczy BIURO PROJEKTÓW ul. NA SKARPIE 4 64-400 MIĘDZYCHÓD tel. 0-95-748-21-65, 0-501-244-503 1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Przedmiotem inwestycji, której inwestorem jest

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm. Zakład Instalatorstwo Elektryczne Mgr inż. elektryk Marek Świątek 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 7 Tel./fax.: (0-43) 824 93 08; tel.kom. 0 607 33 40 00 tel.kom. 601 38 35 30 E-mail: mselektryk@op.pl

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 96-500 SOCHACZEW ul. Piłsudskiego 69 TEMAT OPRACOWANIA : Projekt rozbiórki budynku sali sportowej z zapleczem na terenie gminnego ośrodka sportowego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja OPIS TECHNICZNY Część opisowa: 1. Przedmiot i zakres opracowania....2 2. Podstawa opracowania...2 3. Zakres opracowania....2 4. Ogólne dane elektroenergetyczne....3 5. Zasilanie....3 5.1. Linie kablowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH 1) PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy i rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie PROJEKT BUDOWLANY przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2

PROJEKT WYKONAWCZY. HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2 PROJEKT WYKONAWCZY HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2 Inwestor: Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie Zespół projektowy: Instalacje elektryczne i teletechniczne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: DANE FORMALNO PRAWNE OPIS TECHNICZNY: A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1. Przedmiot opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Układ komunikacyjny.

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WSPOMAGANE. Biuro Inżynierskie I N T E C H Daniel Florczak 63-600 Kępno, ul. Pocztowa 1/3 tel. (062) 782 48 57 OBIEKT:

PROJEKT BUDOWLANY WSPOMAGANE. Biuro Inżynierskie I N T E C H Daniel Florczak 63-600 Kępno, ul. Pocztowa 1/3 tel. (062) 782 48 57 OBIEKT: PROJEKTOWANIE WSPOMAGANE KOMPUTEREM KOMPUTEREM ARCHITEKTURA: - budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne - budownictwo ogólne, usługowe, obiekty produkcyjne - projekty zagospodarowania działki KONSTRUKCJA:

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa budynku obory, ocena stanu technicznego

Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa budynku obory, ocena stanu technicznego Jednostka projektowa PRZEDMIOT OPRACOWANIA Usługi Ogólnobudowlane Daniela Maciejewska, 64-300 Nowy Tomyśl, ul. M. Curie-Skłodowskiej 8 tel. 64 44-23-437 0-607-583-697 Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE ARCHITEKTONICZNE CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM.FRYDERYKA CHOPINA W PILE, Ul. WALKI MŁODYCH 1, Piła

OŚWIETLENIE ARCHITEKTONICZNE CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM.FRYDERYKA CHOPINA W PILE, Ul. WALKI MŁODYCH 1, Piła ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. STRONA TYTUŁOWA 2. OPIS TECHNICZNY 2.1 Podstawa opracowania 2.2 Przedmiar i zakres rzeczowy projektu 2.3 Stan Istniejący 2.4 Opis rozwiązań projektowych 2.4.1 Zasilanie opraw oświetlenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

- instalacje elektryczne

- instalacje elektryczne PROJEKT BUDOWLANY - instalacje elektryczne Obiekt Budynki usługowo-mieszkalne Adres budowy 62-500 Konin ul. Wiosny Ludów 11 i 13 Działka nr ewid. 203/3 Jednostka ewidencyjna - Konin Obręb - Starówka Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ HALI NAMIOTOWEJ DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Obiekt: Hala sportowa. Zadanie: Projekt budowlany instalacji elektrycznej hali namiotowej Inwestor: MOSiR Sieradz Sieradz,

Bardziej szczegółowo

EKO DOLINA Sp. z o.o. ŁĘŻYCE, AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO KOLECZKOWO

EKO DOLINA Sp. z o.o. ŁĘŻYCE, AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO KOLECZKOWO TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA BYDYNKU SOCJALNEGO WRAZ Z SEGMENTEM DEMONTAŻU SPRZĘTU RTV I AGD OBIEKT NR 7, ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 WIELISZEW UL. MODLIŃSKA 1 ADRES BUD: WIELISZEW GM. WIELISZEW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA NUMER DZIAŁKI: 837/12, 1070/12, 1069/12, 1165/11

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA NUMER DZIAŁKI: 837/12, 1070/12, 1069/12, 1165/11 PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA Projekt kotłowni gazowej w Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie OBIEKT: Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie ul. Staromiejska 41, 43-200 Pszczyna INWESTOR: Pszczyński Zarząd Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA OBIEKTU : INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ nr 1 do Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14 wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, oświetleniem i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

Ostrów Wlkp r.

Ostrów Wlkp r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ELKA Adam Kurzawski 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Dembińskiego 10/14 tel: 062 / 592 47 02, 0602 / 593098 Stadium : Obiekt : Temat : Projekt Budowlany Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK.

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK. SPIS TREŚCI 1. Spis treści. 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia techniczne. 4. Rysunki: E1. Rzut kotłowni instalacja elektryczna. E2. Rzut dachu - instalacja odgromowa. E3. Technologia kotłowni instalacja

Bardziej szczegółowo

WYMIANA POKRYCIA DACHU WRAZ Z REMONTEM DETALI ARCHITEKTONICZNYCH INSTALACJA ODGROMOWA BUDYNEK AULI I SALI GIMNASTYCZNEJ

WYMIANA POKRYCIA DACHU WRAZ Z REMONTEM DETALI ARCHITEKTONICZNYCH INSTALACJA ODGROMOWA BUDYNEK AULI I SALI GIMNASTYCZNEJ 82-300 Elbląg ul. Junaków 3 tel./fax 55/232-46-98, e-mail: poczta@pro-con..pl, Konto Nr 90116022020000000061914672, NIP 578-000-22-81 RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY B R A N Ż A ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY BIURO PROJEKTOWE ARCHIBUD PAWEŁ KRÓL PLAC WOLNOŚCI 3, PL-28400 PIŃCZÓW TEL.600839035, EMAIL: PAWEL_KROL07@WP.PL PKO BP O/PIŃCZÓW: 06 1020 2645 0000 5902 0024 0648 REGON 260141176 NIP 662-147-43-12 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 1. Schemat tablicy głównej TG 2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic 3.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Dane ogólne 4. Rozwiązania projektowe 4.1. Instalacja wody zimnej 4.2. Instalacja wody cieplej 4.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul.

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO USŁUGOWE ABIX bis sp. z o.o. PRACOWNIA PROJEKTOWA 02-264 Warszawa ul. Janiszowska 9 tel./fax 846-18-52 P R O J E K T NAZWA PROJEKTU ADRES INWESTYCJI INWESTOR OBIEKT BRANŻA STADIUM

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo