TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY"

Transkrypt

1 Projekt budowlany TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY część c PRZEBUDOWA BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH INWESTOR: TEMAT: LOKALIZACJA: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Kujawsko - Pomorskiego, ul. Toruńska 157, Bydgoszcz. Rewitalizacja istniejącego ośrodka rekreacyjnego na działkach nr 264/4-LP i 264/7-LP w miejscowości Borówno, obejmująca przebudowę budynku portierni, budynku socjalnego, dwóch budynków magazynowych, budynku konferencyjno szkoleniowego z zapleczem socjalnym, budynku gastronomii, budynku socjalnego zaplecza ośrodka oraz budowę pięciu budynków letniskowych. Działki nr: 264/4 LP, 264/7 LP Obręb: Borówno, jednostka ewidencyjna: Dobrcz powiat: bydgoski, województwo: Kujawsko-Pomorskie. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Kompleksowa Obsługa Inwestycji Jarosław Góral ul. Pocztowa 5, Tuchola SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: strona 2 Zespół projektowy: Funkcja Imię nazwisko Uprawnienia Branża Podpis - architektura 776/75/Bg w spec. archit. i WBPP- Projektant inż. Andrzej Dylewski - konstrukcja NB-7210 konstr.-budowl. Projektant mgr inż. Jarosław Góral Nr UPR. GP-KZ-7342/581/94 w spec. archit. i konstr. budowl. - architektura - konstrukcja Projektant Projektant tech. Tadeusz Marasz tech. Bogdan Skorupa Sprawdzający mgr inż. Mirosława Pilarska Sprawdzający mgr inż. Wiesław Szymańczak Asystent projektanta mgr inż. Łukasz Szmelter mgr inż. Wojciech Tomaszewicz inż. Iwona Wasiak inż. Sławomir Gwizdała nr upr. UAN-NB-7210/164/84 w spec. inst. inż w zakresie inst.elekt. nr upr. GT-III-7210/71/77 w spec. instal. i urządz. sanitarne upr. bud. w spec. konstr. inż. Nr. Upr. 472/68 upr. w spec. inst. - inż. nr.: UAN-KZ-7210/109/ Tuchola r. - inst. elektryczne - inst. sanitarne - architektura - konstrukcja - inst. sanitarne - inst. elektryczne - architektura - konstrukcja - inst. sanitarne - inst. elektryczne

2 2. Spis zawartości projektu budowlanego TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY część c PRZEBUDOWA BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH 1. Strona tytułowa Spis zawartości opracowania Oświadczenie zespołu projektowego Inwentaryzacja 4.1. Ekspertyza techniczna Projekt architektoniczno konstrukcyjny: 5.1. Opis techniczny Część rysunkowa Branża sanitarna: 6.1. Opis techniczny Część rysunkowa Branża elektryczna: 7.1. Opis techniczny Część rysunkowa

3 3. O ś w i a d c z e n i e. Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany pn.: Rewitalizacja istniejącego ośrodka rekreacyjnego na działkach nr 264/4-LP i 264/7-LP w miejscowości Borówno, obejmująca przebudowę budynku portierni, budynku socjalnego, dwóch budynków magazynowych, budynku konferencyjno - szkoleniowego z zapleczem socjalnym, budynku gastronomii, budynku socjalnego zaplecza ośrodka oraz budowę pięciu budynków letniskowych został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej - Art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. Nr 6 poz. 41 z 2004 r. - z późniejszymi zmianami Tuchola rok

4 4. INWENTARYZACJA 4.1. EKSPERTYZA TECHNICZNA Przedmiot i zakres analizy: -istniejące budynki magazynowe pod kątem możliwości przebudowy - analiza i ocena stanu technicznego obiektu Lokalizacja : działka nr 264/7, Borówno, gm. Dobrcz Niniejsza ocena stanowi integralny element projektu budowlanego pod nazwą: rewitalizacja istniejącego ośrodka rekreacyjnego na działkach nr 264/4 i 264/7 w miejscowości Borówno, obejmująca przebudowę budynku portierni, budynku socjalnego, dwóch budynków magazynowych, budynku konferencyjno - szkoleniowego z zapleczem socjalnym, budynku gastronomii, budynku socjalnego zaplecza ośrodka oraz budowę pięciu budynków letniskowych Budynek magazynowy z częścią socjalną (4a): Budynek magazynowy z częścią socjalną (4a) nie podpiwniczony z dachem dwuspadowym, niskim kryty eternitem, murowany z cegły pełnej czerwonej. Przebudowa i modernizacja dotyczyć ma części socjalnej budynku (docieplenie ścian i sufitu, wydzielenie pomieszczenia toalety wraz z montażem niezbędnych urządzeń sanitarnych, wymiana okien, malowanie ścian i sufitu, montaż drzwi, ułożenie podłogi z terakoty, wymiana instalacji elektrycznej) oraz wymiana pokrycia dachowego na całym budynku zakres robót przedstawiony na rysunkach technicznych dołączonych do opracowania. Układ dotychczasowy pokazano na rysunkach inwentaryzacji. Obiekt wybudowano systemem gospodarczym przy zastosowaniu ogólnie dostępnych materiałów budowlanych tj.: kamień, cegła, stal, drewno. Budynek magazynowy z zapleczem socjalnym posadowiony na fundamencie z kamienia polnego, murowany z cegły pełnej czerwonej na zaprawie cementowo-wapiennej. Budynek nie podpiwniczony. Dach o konstrukcji stalowej(kratownice), pokryty eternitem. Stolarka okienna i drzwiowa zewn. i wewn. drewniana i stalowa, Rynny wiszące i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Budynek posiada instalacje wewnętrzne: elektryczne, wod.- kan., ogrzewanie poprzez grzejniki elektryczne. Wszystkie elementy konstrukcyjne ocenianego budynku nie wykazują odkształceń odwracalnych, nie odnotowano też uszkodzeń trwałych obiektu. Obiekt w stanie technicznym dobrym.

5 Budynek magazynowy (4b): Budynek magazynowy (4b) nie podpiwniczony z dachem dwuspadowym, niskim kryty eternitem, murowany z cegły pełnej czerwonej. Przebudowa dotyczyć ma wymiany pokrycia dachowego na całym budynku, częściowa wymiana posadzki cementowej oraz wymiany instalacji elektrycznej zakres robót przedstawiony na rysunkach technicznych dołączonych do opracowania. Układ dotychczasowy pokazano na rysunkach inwentaryzacji. Obiekt wybudowano systemem gospodarczym przy zastosowaniu ogólnie dostępnych materiałów budowlanych tj.: kamień, cegła, stal, drewno. Budynek magazynowy posadowiony na fundamencie z kamienia polnego, murowany z cegły pełnej czerwonej na zaprawie cementowo-wapiennej. Budynek nie podpiwniczony. Dach o konstrukcji stalowej(kratownice), pokryty eternitem. Stolarka okienna i drzwiowa zewn. i wewn. drewniana i stalowa, Rynny wiszące i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Budynek posiada instalacje wewnętrzne: elektryczne. Wszystkie elementy konstrukcyjne ocenianego budynku nie wykazują odkształceń odwracalnych, nie odnotowano też uszkodzeń trwałych obiektu. Obiekt w stanie technicznym dobrym. Budynek 4a i 4b połączony zadaszeniem. Zadaszenie w konstrukcji stalowej kryte eternitem. Wnioski: Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu obiektów i dokumentacji budowy, biorąc pod uwagę przyszłe zamierzenia zamawiającego planowany zakres robót budowlanych, oraz warunki gwarantujące właściwą eksploatacją budynków, stwierdza się, że obiekty mogą ulec planowanej przebudowie. Demontaż i utylizację odpadów zawierających azbest należy powierzyć specjalistycznej firmie, posiadającej stosowne uprawnienia.

6 Tuchola rok 5. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Przebudowy budynków magazynowych CZĘŚĆ OPISOWA Budynek magazynowy z częścią socjalną (4a) nie podpiwniczony z dachem dwuspadowym, niskim kryty eternitem, murowany z cegły pełnej czerwonej. Budynek magazynowy z częścią socjalną 4a PRZEZNACZENIE Budynek magazynowy z zapleczem socjalnym. PROGRAM UŻYTKOWY Jedno pomieszczenie magazynowe-hangar na sprzęt wodny, pomieszczenie dla pracownika przyjmującego i wydającego sprzęt, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie dla magazyniera, szatnia oraz węzeł sanitarny WC wszystkie pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt pracowników. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE KUBATURA NETTO 414m 3 POWIERZCHNIA CAŁKOWITA 109,0m 2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 118,65m 2 WYSOKOŚĆ / KATEGORIA WYSOKOŚCI 4.35m / N DŁUGOŚĆ 12,63m ILOŚĆ POMIESZCZEŃ 7 K.O.B. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ L.P. POMIESZCZENIE P.U. [m2] 1 HANGAR NA SPRZĘT WODNY 77,45 POM. DLA PRACOWNIKA 2 PRZYJMUJĄCEGO I WYDAJĄCEGO SPRZĘT 7,33 3 PKOMUNIKACJA 3,28 4 POM. GOSPODARCZE 4,24 5 POM. MAGAZYNIERA 7,79 6 SZATNIA 5,75

7 7 WĘZEŁ SANITARNY Z WC 3,35 RAZEM: 109,0 i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Powierzchnia użytkowa liczona zgodnie z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa FORMA ARCHITEKTONICZNA ISTNIEJĄCA Budynek jednokondygnacyjny. Korpus budynku w kształcie prostokąta w układzie wąsko frontowym, okna w układzie pionowym. Cokoły betonowe. Elewacja z cegły pełnej czerwonej. Dach niski dwuspadowy, pokryty eternitem. FUNKCJA OBIEKTU Budynek magazynowy z częścią socjalną przeznaczony na czasowy pobyt pracowników. Projektowane rozwiązania konstrukcyjne - technologia budowy i montażu (wyniki obliczeń) Budynek magazynowy z zapleczem socjalnym budynek 4a ELEMENTY OBIEKTU elementy część istniejąca część projektowana Ławy fundamentowe Z kamienia polnego Bez zmian Ściany fundamentowe Bloczki betonowe Bez zmian Izolacja pionowa Lepik asfaltowy na gorąco Bez zmian Izolacja pozioma Papa asfaltowa Bez zmian Ściany zewnętrzne Ściany wewnętrzne Cegła pełna czerwona gr. 12 cm Cegła pełna czerwona gr. 12 cm Częściowo docieplone - od zewnątrz: deska boazeryjna 2,5x16 na stelażu drewnianym 12x6 w rozstawie co 60cm+styropian 12 cm+ cegła pełna czerwona Nowopowstałe ściany gr 8cm z płyt g-k na stelażu

8 stalowym Sufit Podwieszany na stelażu Docieplony wełną drewnianym + płyty mineralną gr. 10cm + folia pilśniowe paroizolacyjna + płyta g-k na stelażu metalowym Nadproża Ceramiczne i stalowe Prefabrykowane L19N o długościach dostosowanych do wielkości otworu Tynki brak Bez zmian Posadzki na gruncie Posadzka betonowa na Podbudowa betonowa gr. ubitym piasku na gruncie 10cm+folia izolacyjna+ rodzimym styropian gr. 5cm+folia izolacyjna+ szlichta betonowa 6cm Tynki zewnętrzne brak Bez zmian Rynny i rury Z blachy stalowej spustowe ocynkowanej Z blachy stalowej ocynkowanej lub z kształtek PCV Opierzenia Z blachy ocynkowanej Z blachy ocynkowanej Stolarka okienna i Drewniana i stalowa drzwiowa Parapety zewnętrzne Z blachy ocynkowanej Okapniki klinkierowe Parapety wewnętrzne W części socjalnej drewniane Typowa drewniana lub z profili PCV Drewniane lub z profili PCV Podłogi Posadzka cementowa Do wykonania podłóg proponuje się płytki ceramiczne Cokół budynku betonowy Bez zmian Dach Pokryty eternitem na kratownicy w konstrukcji stalowej Blacha trapezowa powlekana na kratownicy w konstrukcji stalowej WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNE. Posadzki: terakota. Ściany: - istniejące malowane farbą emulsyjną. Węzeł sanitarny z WC z płyt gipsowo kartonowych wodoodpornych (GKBI karton zielony, napisy niebieskie), do wysokości 2,0m wykończyć płytkami ściennymi, powyżej malowane farbami emulsyjnymi Sufity: z płyt gipsowo kartonowych na stelażu metalowym malowane farbą emulsyjną, węzeł sanitarny z WC z płyt gipsowo kartonowych wodoodpornych (GKBI karton zielony, napisy niebieskie), malowany farbami emulsyjnymi.

9 Budynek magazynowy (4b) nie podpiwniczony z dachem dwuspadowym, niskim kryty eternitem, murowany z cegły pełnej czerwonej. Budynek magazynowy 4b PRZEZNACZENIE Budynek magazynowy hangar na łodzie i sprzęt wodny. PROGRAM UŻYTKOWY Jedno pomieszczenie magazynowe-hangar na łodzie i sprzęt wodny pomieszczenie przeznaczone na czasowy pobyt pracownika. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE KUBATURA NETTO 653,25m 3 POWIERZCHNIA CAŁKOWITA 171,91m 2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 179,52m 2 WYSOKOŚĆ / KATEGORIA WYSOKOŚCI 4.35m / N DŁUGOŚĆ 18,70m ILOŚĆ POMIESZCZEŃ 1 K.O.B. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ P.U. L.P. POMIESZCZENIE [m2] 1 HANGAR NA ŁODZIE I SPRZĘT WODNY 171,91 RAZEM: 171,91 Powierzchnia użytkowa liczona zgodnie z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. FORMA ARCHITEKTONICZNA ISTNIEJĄCA Budynek jednokondygnacyjny. Korpus budynku w kształcie prostokąta w układzie wąsko frontowym, okna w układzie pionowym. Cokoły betonowe. Elewacja z cegły pełnej czerwonej. Dach niski dwuspadowy, pokryty eternitem. FUNKCJA OBIEKTU Budynek magazynowy hangar na łodzie i sprzęt wodny przeznaczony na czasowy pobyt pracowników. Projektowane rozwiązania konstrukcyjne - technologia budowy i montażu (wyniki obliczeń)

10 Budynek magazynowy budynek 4b ELEMENTY OBIEKTU elementy część istniejąca część projektowana Ławy fundamentowe Z kamienia polnego Bez zmian Ściany fundamentowe Bloczki betonowe Bez zmian Izolacja pionowa Lepik asfaltowy na gorąco Bez zmian Izolacja pozioma Papa asfaltowa Bez zmian Ściany zewnętrzne Bez zmian Cegła pełna czerwona gr. 12 cm Ściany wewnętrzne brak Bez zmian Stropy nad parterem brak Bez zmian Nadproża Ceramiczne i stalowe Bez zmian Tynki brak Bez zmian Wymiana Posadzki na gruncie Posadzka betonowa na ubitym piasku na gruncie rodzimym Tynki zewnętrzne brak Bez zmian Rynny i rury spustowe posadzki betonowej w części budynku Z blachy stalowej Z blachy stalowej ocynkowanej ocynkowanej lub z kształtek PCV Opierzenia Z blachy ocynkowanej Z blachy ocynkowanej Stolarka okienna i Drewniana i stalowa Bez zmian drzwiowa Parapety zewnętrzne Z blachy ocynkowanej Bez zmian Parapety wewnętrzne brak Bez zmian Cokół budynku betonowy Bez zmian Dach Pokryty eternitem na kratownicy w konstrukcji stalowej WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNE. brak Forma architektoniczna i funkcje obiektu Blacha trapezowa powlekana na kratownicy w konstrukcji stalowej SPOSÓB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY, Budynki magazynowe zrealizowano zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy. Obiekty nawiązują do architektury regionu. SPOSÓB SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PODSTAWOWYCH (ART. 5 UST. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE)

11 Obiekty budowlane wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, zaprojektowano w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej spełniając wymagania określone w art ustawy prawo budowlane Układ konstrukcyjny obiektów DANE WYJŚCIOWE Normy PN/-82/B-02000,02001, obciążenia budowli PN/80/B obciążenia śniegiem PN/77/B obciążenia wiatrem PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN/90/B konstrukcje stalowe PN-81/B posadowienie bezpośrednie budowli PN/B-03002/1999/2000 konstrukcje murowe Oraz następujące uwarunkowania: I strefa wiatrowa i III strefa obciążenia śniegiem (teren znajduje się na pograniczu II i III strefy) Dopuszczalny nacisk na grunt 150 kpa I kategoria geotechniczna gruntu Strefa przemarzania 1.0 m OPINIA GEOTECHNICZNA 5.3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTÓW, WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA Bryła budynków pozostaje bez zmian. Układ i wielkość obciążeń jak dla budynków istniejących. WARUNKI GRUNTOWE Na podstawie odkrywki stwierdzono: Jednorodne genetycznie i litologicznie równoległe warstwy gruntów, Brak warstw słabonośnych,

12 Poziom wody gruntowej poniżej projektowanego poziomu posadowienia, Brak niekorzystnych zjawisk geologicznych. Stopień trudności warunków: proste warunki gruntowe. TYPY KONSTRUKCJI Jednokondygnacyjne obiekty o prostej konstrukcji, statycznie wyznaczalne schematy obliczeniowe; Maksymalne obciążenie obliczeniowe działające na ściany < 100kN/m, Fundamenty bezpośrednie. KATEGORIA GEOTECHNICZNA Obiekty zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej prosta konstrukcja w prostych warunkach gruntowych. W miejscu planowanej inwestycji znajdują się piaski średnie zagęszczone, które przeniosą obciążenie z fundamentów a woda podskórna i gruntowa nie występują na głębokości posadowienia. Parametry geotechniczne ustalono metodą C. Jednostkowy opór obliczeniowy podłoża przyjęto 150kPa. Uwagi - Należy przeprowadzać odbiory robót zanikających i ulęgających zakryciu. - Przy prowadzeniu robót należy przestrzegać Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47) oraz ogólne przepisy BHP (Dz. U. 129/1997r) z późniejszymi zmianami. Wszystkie materiały użyte do wykonania powinny być wysokiej jakości, a prace wykonywane starannie w wysokim standardzie, zapewniające pełne przestrzeganie norm i przepisów. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektów przez osoby niepełnosprawne Przyjęte rozwiązania techniczno - budowlane przewidują w stosunku do określonych elementów projektowanego zagospodarowania szereg warunków w celu wyeliminowania barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych i równoczesne zapewnienie dogodniejszych warunków funkcjonowania wszystkim użytkownikom. Projektowane rozwiązania konstrukcyjne zapewniają swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Podstawowe dane technologiczne oraz współzależność urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi dla obiektów usługowych, produkcyjnych lub technicznych Urządzenia wodne o małych gabarytach będą składowane na regałach o wys. do 1.5m. Łodzie i kajaki składowane będą w odpowiednich stojakach, mocowane uchwytami uniwersalnymi.

13 Rozwiązania nawiązujące do warunków terenu obiektu liniowego Nie dotyczy Sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń budowlano-instalacyjnych Nie dotyczy Sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych Instalacje elektryczne wg opisu w części dot. instalacji elektrycznej. Instalacje sanitarne wg opisu w części dot. instalacji sanitarnej. Charakterystyka energetyczna obiektów budowlanych Ośrodek będzie wykorzystywany tylko w sezonowo(od wiosny do jesieni). Z tego względu projektowane obiekty nie zostały wyposażone w stałe źródła ciepła. W celu zmniejszenia zapotrzebowania na energie zastosowano energooszczędne żarówki i diody LED. Szczegółowe zapotrzebowanie na energie elektryczną pokazano w części elektrycznej. Właściwości cieplne przegród nie dotyczy. Sprawność energetyczna instalacji ogrzewczych nie dotyczy. Wymagania dotyczące oszczędności energii szczegóły w opisie instalacji elektrycznej Wpływ obiektów na środowisko Inwestycja z uwagi na kontekst lokalizacyjny i rozwiązania technologiczne nie powoduje szczególnego zacienienia otoczenia, naruszenia układów korzeniowych drzew, nie wprowadza również szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi i gleby. Charakter użytkowania nie wpływa negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrębem opracowania. Zapotrzebowanie na wodę przedstawiono w części sanitarnej Wpływ na dobra materialne, dobra kultury, krajobraz Nie przewiduje się większych zmian w dotychczasowym sposobie użytkowania terenu. Lokalizacja i normalna eksploatacja obiektów nie będzie miała wpływu na dobra materialne i dziedzictwo kulturowe. Nie wpłynie też negatywnie na zmianę krajobrazu. Bezpieczeństwo publiczne Stwierdza się, iż w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie istnieje zagrożenie

14 bezpieczeństwa i życia dla użytkowników obiektów, oraz dla osób trzecich. Nie występuje zagrożenie dla obiektów budowlanych znajdujących się w sąsiedztwie. 1. Warunki ochrony przeciwpożarowej DANE OGÓLNE budynki magazynowe Z uwagi na przeznaczenie budynki zaliczany PM; Maksymalna liczba użytkowników: 2 osoby; Z uwagi na przeznaczenie budynki nie zaliczamy do kategorii zagrożenia ludzi; ZL Budynki niskie (N), jedna kondygnacja nadziemna, Strefy pożarowe: obiekty stanowić będą jedną strefę pożarową; Zagrożenie wybuchem: nie projektuje się pomieszczeń zagrożonych wybuchem. Brak kotłowni. MAKSYMALNA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO Obliczenie klasy odporności ogniowej W projektowanych budynkach magazynowych przechowywany będzie sprzęt sportowy a) W budynku magazynowym 4a o pow. 77,45 m 2 łodzie wiosłowe z tworzywa poliestrowego 8 szt. (waga ok. 120 kg) b) W budynku magazynowym 4b o pow. 171,91 m 2 kajaki z żywic epoksydowych 30 szt. (waga ok. 28 kg) Poliester (Q C =31MJ/kg) Epoksydy (Q C =34MJ/kg) gęstość obciążenia ogniowego Q d a) W budynku magazynowym 4a: Q d = (8 szt. x 120 kg x 31 MJ/kg)/77,45m 2 Q d = 384,25 MJ/m 2 Q d <500MJ/m 2 klasa odporności ogniowej E b) W budynku magazynowym4b: Q d = (30 szt. x 28 kg x 34 MJ/kg)/171,91m 2

15 Q d =166,14MJ/m 2 Q d <500MJ/m 2 klasa odporności ogniowej E Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie stawia wymagań w zakresie minimalnej odporności ogniowej dla głównych konstrukcji nośnych, stropów, ścianek działowych i ścian osłonowych, dachów, tarasów, konstrukcji nośnych dachów budynków zaliczanych do klasy E. Projekt nie wymaga uzgodnienia p.poż. (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej) KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ Na podstawie 212, budynki zalicza się do klasy odporności ogniowej E. KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUDYNKU Klasa odporności pożarowej budynku Główna konstrukcja nośna Konstrukcja dachu Klasa odporności ogniowej elementów budynku Strop Ściana Ściana zewnętrz wewnętrzna na E (-) (-) (-) (-) (-) (-) Przekrycie dachu Opracował...

16 Tuchola rok

17 INSTALACJE SANITARNE PRZEDMIOT OPRACOWANA Przedmiotem opracowania jest wewnętrzna instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w budynku magazynowym (4a). Budynek magazynowy 4b nie posiada wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. ZAKRES OPRACOWANIA Projekt dotyczy wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. Budynek 4a zasilany w wodę z projektowanego przyłącza wodociągowego. Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne pokazano w Tomie I Projekt zagospodarowania terenu. ZAPOTRZEBOWANIE WODY Q śr.d. =1.0m 3 /d Q max.d. =2.0m 3 /d Q max.h. =0.25m 3 /h ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Średnią ilość ścieków sanitarnych przyjęto Q ść =0.60m 3 /d. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ Projektuje się wykonanie instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej z rur PE (polietylen) łączonych za pomocą zgrzewania. W miejscach podłączeń baterii i zaworów czerpalnych przewiduje się zastosowanie złączek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia połączeń gwintowanych stosować taśmę lub pastę teflonową. Przewody rozdzielcze układać zawsze w kierunku prostopadłym lub równoległym do ścian, ze spadkiem do najniższego punktu, w którym powinna istnieć możliwość opróżnienia instalacji z wody (studnie chłonne przed budynkiem). Rury wodociągowe układane w posadzce należy montować w karbowanych rurach osłonowych typu PESZEL. Przed zabetonowaniem rur należy przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 1,5 razy większe od ciśnienia roboczego. W miejscach przejść przez ściany i stropy zastosować otuliny ze specjalnego PE. Wszystkie przewody rozprowadzające wody zimnej jak i ciepłej prowadzone w ściankach działowych, należy zaizolować kształtkami z pianki poliuretanowej o grubości izolacji 9mm. Alternatywnie można wykonać izolację wodociągową z rur miedzianych, stalowych ocynkowanych lub rur polipropylenowych łączonych przy użyciu kształtek zgrzewanych.

18 W przypadku zastosowania rur PP należy sporządzić rysunki montażowe uwzględniające wydłużalność termiczną przewodów. Wodę do urządzeń sanitarnych doprowadzić zgodnie z rysunkami. SCHEMAT INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ Dla zaopatrzenia budynku w ciepłą wodę projektuje się podgrzewacz pojemnościowy 80l zasilany prądem, zamontowany w pomieszczeniu gospodarczym na poziomie przyziemia. Wodę ciepłą rozprowadzić rurami PP z wkładką aluminiową. Całość instalacji zaizolować izolacją Termoflex grubości 30mm. W miejscach przejść przez ściany i stropy zastosować otuliny ze specjalnego PE. Podgrzewacz wody zamontować zgodnie z DTR podgrzewacza, stosując zawory odcinające i zawór bezpieczeństwa. Rozprowadzenia wykonać zgodnie z rysunkami. WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITRANEJ Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC Ø110, Ø75, Ø50mm. Głębokość posadowienia rury zbiorczej 0,6m pod posadzką. Pion główny wyprowadzić nad dach rurą PCV 110mm i zakończyć wywiewką. Spadek przewodów kanalizacji wewnętrznej nie mniejszy od 2%. Należy zastosować rury i kształtki jednego wytwórcy co daje pewność szczelności instalacji kanalizacyjnej. W miejscach przejść przez ściany i stropy zastosować otuliny ze specjalnego PE. Kanalizację wewnętrzną połączyć z kanalizacją zewnętrzną zgodnie z warunkami miejscowymi. Rurociągi PVC prowadzić pod urządzenia zgodnie z rysunkami. KANALIZACJA DESZCZOWA Instalację kanalizacji deszczowej stanowić będą rury spustowe deszczowe zamontowane na ścianach budynku i rynny odprowadzające wodę deszczową z połaci dachu. Woda ta odprowadzana będzie na teren działki. UWAGI KOŃCOWE Wszystkie materiały użyte do budowy instalacji wodno kanalizacyjnej winny posiadać atesty budowlane oraz higieniczne. Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz warunkami BHP. Przed rozpoczęciem robót, wykonawca winien zapoznać się z warunkami wykonawstwa robót. Tuchola rok

19 1. Przedmiot opracowania. BRANŻA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna w budynku magazynowym 4a i 4b na terenie działki nr ewid. 264/4 położonej w miejscowości Borówno. 2. Podstawa opracowania. 1. Zlecenie inwestora. 2. Projekt architektoniczno budowlany. 3. Obowiązujące przepisy i normy. 3. Zakres opracowania Wlz od złącza kablowego 5.0. Tablica rozdzielcza RG Instalacja oświetleniowa Instalacja gniazd Instalacja odgromowa Ochrona od porażeń Ochrona przeciwprzepięciowa. 4. Zasilanie. z istniejącego przyłącza - zgodnie z Tomem I Projekt zagospodarowania terenu 5. Tablica rozdzielcza. Zastosować rozdzielnicę natynkową 60 modułową. Poszczególne obwody zabezpieczyć wyłącznikami instalacyjnymi. Oznaczyć poszczególne obwody zgodnie ze schematem ideowym.

20 Zasilanie należy wykonać zgodnie z wymogami PN-IEC tj. w sieci typu TN-S jako pięcioprzewodową (L1, L2, L3, N, PE) stosując prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego N oraz ochronnego PE. - Wyłącznik główny. Jako wyłącznik główny, spełniający jednocześnie rolę wyłącznika przeciwpożarowego zastosowano rozłącznik izolacyjny zabudowany w tablicy rozdzielczej RG. Wyłącznik oznaczyć tabliczką informacyjną. 6. Instalacja oświetlenia. - Instalację wykonać przewodami YDY 3, 4x1,5mm 2 w rurkach instalacyjnych. - Łączniki instalować na wysokości 1,15m od posadzki. - W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnątrz należy zastosować osprzęt i oprawy hermetycznie szczelne o stopniu ochrony minimum IP44. - Zaprojektowano oprawy świetlówkowe, plafoniery ze źródłami światła energooszczędnymi świetlówki kompaktowe, oprawy świetlówkowe 2x36IP44 oraz lampy zmierzchowe, zewnętrzne z czujnikiem ruchu. - Łączniki i wypusty przyłączeniowe, które muszą być umieszczone poza zalecanymi strefami instalowania powinny być zasilane liniami biegnącymi prostopadle do najbliższej poziomej strefy instalacyjnej. - Rozmieszczenie i typy opraw pokazano na rysunkach. - Instalację należy wykonać zgodnie z wymogami PN-IEC tj. w sieci typu TN-S jako trójprzewodową (L, N, PE) stosując prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego N oraz ochronnego PE oraz normą N SEP-E Instalacja gniazd 1 - faz. - Instalację wykonać przewodami YDY 3x2,5mm 2 w rurkach instalacyjnych. - W pomieszczeniach wilgotnych zastosować gniazda hermetycznie szczelne. - Gniazda w pom. socjalnych i pomieszczeniach komunikacji instalować na zalecanej wysokości 0,30m ponad gotową powierzchnią podłogi, a w pozostałych pomieszczeniach ponad powierzchniami pracy na zalecanej wysokości 1,05m ponad gotową powierzchnią podłogi. - Gniazda wtyczkowe, łączniki i wypusty przyłączeniowe, które muszą być umieszczone poza zalecanymi strefami instalowania powinny być zasilane liniami biegnącymi prostopadle do najbliższej poziomej strefy instalacyjnej. - W razie potrzeby zastosować grzejniki elektryczne-w odpowiednich miejscach przygotowano gniazda elektryczne- rozmieszczenie gniazd pokazano na rysunkach. - Instalację należy wykonać zgodnie z wymogami PN-IEC tj. w sieci typu TN-S jako trójprzewodową (L, N, PE) stosując prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego N oraz ochronnego PE oraz normą N SEP-E-02.

21 8. Instalacja siłowa. - Instalację należy wykonać zgodnie z wymogami PN-IEC tj. w sieci typu TN-S jako pięcioprzewodową (L1, L2, L3, N, PE) stosując prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego N oraz ochronnego PE. 9. Ochrona od porażeń. - Zastosowano szybkie wyłączanie zasilania jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem z zastosowaniem wyłączników przeciwporażeniowych I N = 25A I = 30mA. W najniższej kondygnacji budynku wykonać główną szynę wyrównawczą, do której przyłączyć przewód ochronny, metalowe elementy mogące znaleźć się pod napięciem. Wykonawca robót elektrycznych dostarczy stosowne protokoły pomiarów elektrycznych. Wykonać zgodnie z normą PN-IEC Ochrona odgromowa. 4.0.Wykonać uziom otokowy. 5.0.Uziom otokowy wykonać z taśmy stalowej ocynkowanej 25x4m ułożonej w ziemi na głębokości 0,7m, połączenia spawane zabezpieczyć przed korozją zgodnie z normą. 6.0.Przewody odprowadzające wykonać z drutu stalowego miękkiego ocynkowanego ø 8mm na wspornikach i połączyć z uziomem poprzez złącza kontrolne. 7.0.Przewody odprowadzające przy przejściach dla pieszych (w odległości mniejszej niż 2m) prowadzić w rurze winidurowej o grubości ścianki nie mniejszej niż 5mm (nad tern min. 2,5m i zagłębieniu 0,6m). 8.0.Uziom otokowy pod przejściami dla pieszych i wejściami oraz przy skrzyżowaniu z przyłączem elektroenergetycznym prowadzić w rurze winidurowej o grubości ścianki nie mniejszej niż 5mm. 9.0.Zwody poziome wykonać z drutu stalowego miękkiego ocynkowanego ø 8mm na wspornikach Do instalacji odgromowej przyłączyć wszystkie metalowe części budynku znajdujące się na dachu, takie jak rynny itp. Całość należy wykonać zgodnie z normą PN-IEC Ochrona przeciwprzepięciowa W tablicy rozdzielczej RG zamontować ochronniki klasy II (C). 12. Dobór przewodów /zgodnie z PN-IEC /.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA SZATNI NA ZAPLECZU STADIONU na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, Warszawa dz. Nr ew. 31/7 obręb 2-11-12 INWESTOR: PROJEKT: AUTORZY:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA CASUS Spółka z o.o. 86-300 Grudziądz L.dz. 1/2009 rok. Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2009 r. polegającego na: KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14 tel./fax. 067 / 215 20 25 e-mail: studiofilar@interia.pl NIP 764-110-64-57 REGON 570301697 rok powstania 1996 Prowadzimy usługi w zakresie wykonania EGZ. NR 1 Projektów budowlanowykonawczych

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY HALI Z PRZEZNACZENIEM NA ROZLEWNIĘ WODY ŹRÓDLANEJ Spis treści do projektu budowlanego budowy hali z przeznaczeniem na rozlewnię wody źródlanej 1 Wykaz załączonych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji...

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : Tom 2a Część opisowa strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I Część architektoniczno-konstrukcyjna 1. Opis techniczny... 2. Elaborat

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI 93-347 Łódź, KONTAKT: ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 NIP 727-149-26-45 tel. (0 42) 209 32 86 REGON 472228329 fax. (0 42) 209 32 87 PKO BP SA w Warszawie michalotomanski@interia.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zamówienia: Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym (węglem) na kocioł opalany miałem i groszkiem na potrzeby cwu i ogrzewania budynku OKSiT zlokalizowanego w miejscowości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88.

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88. MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM 27-400 OSTROWIEC ŚW. UL. SIENKIEWICZA 91 Tel. (41) 2664680 fax: (41) 2664375 PROJEKT BUDOWLANY Temat: BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ REZRWOWO-SZCZYTOWEJ

Bardziej szczegółowo