2 października 2014 r. CZAS TYTUŁ PREZENTACJI PRELEGENT INSTYTUCJA. Jadwiga Ronikier. Piotr Poborski Jaromir Borzuchowski.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 października 2014 r. CZAS TYTUŁ PREZENTACJI PRELEGENT INSTYTUCJA. Jadwiga Ronikier. Piotr Poborski Jaromir Borzuchowski."

Transkrypt

1 PROGRAM KONFERENCJI Uwaga! Kolejnośd wystąpieo może ulec zmianie. Sesja 1: Oceny oddziaływania na środowisko Moderator: Andrzej Dziura, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska :55 9:55-10:20 10:20-10:45 10:45-11:10 OOŚ - podsumowanie dotychczasowych doświadczeo - diagnoza sytuacji na przykładzie Kolei Dużych Prędkości Czemu służy informacja (jako rama do wydania pozwolenia) w Ocenach Oddziaływania na Środowisko? Wykorzystanie INSPIRE w procedurze OOŚ - standaryzacja danych Jak zadbad o jakośd informacji o środowisku: nowe technologie sprzymierzeocem przyrodników czy inwestorów? Bank Inwentaryzacji Przyrodniczych węzłem infrastruktury INSPIRE Prawa autorskie do dokumentacji o stanie środowiska i jego ochronie Niepewnośd danych a ryzyko inwestycyjne na przykładzie doświadczeo spółki eksploracyjnej PD CO Jakośd danych przyrodniczych niezbędna do prawidłowej waloryzacji przyrodniczej OOŚ - diagnoza sytuacji - wywołanie zagadnieo do dalszych dyskusji Jadwiga Ronikier Poborski Jaromir Borzuchowski Dominik Koped Dobrzyoski Marcin Pchałek Witold Wołoszyn Przemysław Chylarecki Joanna Tomaszkiewicz Multiconsult Polska Sp. z o.o. Multiconsult Polska Sp. z o.o. MGGP S.A. Uniwersytet Łódzki Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Behave Eco PD Co Spółka z o.o. Muzeum i Instytut Zoologii PAN ekspert zewnętrzny

2 Sesja 2: Wykorzystanie danych o środowisku w edukacji i turystyce Moderator: Nowak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 10:10-10:30 Rola GIS w integracji badao różnorodności biologicznej na szczeblu edukacyjnym, naukowym i administracyjnym Jak zainspirowad młodych ludzi? GIS kluczem do ciekawych projektów edukacyjnych Czas w las edukacja w Lasach Paostwowych Drzewa pomniki przyrody jako obiekty kulturowe Najlepszy pomysł na ochronę krajobrazu w Europie - jak skutecznie edukowad i angażowad społecznośd w ochronę przyrody? Na wirtualnym szlaku - Geoportal Małopolskich Szlaków Turystycznych narzędziem do promocji regionu Jak promowad przyrodę i turystykę w cyfrowym świecie? Zrozumied miłośników natury Zasoby geologiczne dla rozwoju geoturystyki Laserowi Odkrywcy nieinwazyjne i społecznościowe badanie zasobów archeologicznych na terenach leśnych Nowak Marta Samulowska Anna Pikus Dobrzyoski, Jacek Bożek Marek Cieślak, Tomasz Szuszkiewicz Tomasz Gacek, Mateusz Troll, Tomasz Gołąbek Łukasz Prażmo Kierzkowski Magdalena Sidorczuk Sztampke Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego Dyrekcja Generalna Lasów Paostwowych Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Klub Gaja Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych GISonLine, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej, Uniwersytet Jagiellooski Lokalna Grupa Działania Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem, GIS- Expert Sp. z o.o. SAS Institute Sp z o.o. Fundacja Centrum GeoHistorii

3 Sesja 3: Prezentacja wyników projektów naukowych Moderator: Stanisław Lewioski, Centrum Badao Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk 10:10-10:30 Modelowanie obiegu materii z wykorzystaniem modelu SWAT w programie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego (ZMŚP) Lotnicze i terenowe skanowanie laserowe środowiska leśnego - aktualne problemy badawcze Czy przeszłośd pomaga nam przewidzied przyszłośd lasów Karpat? Nowe perspektywy w analizie i modelowaniu zmian powierzchni lasów Automatyzacja procesu aktualizacji map pokrycia i użytkowania terenu w oparciu o wielo- i hiper-spektralne zobrazowania teledetekcyjne - projekt SaLMaR Nowoczesne technologie teledetekcyjne w geologii Identyfikacja siedlisk Natura 2000 metodami teledetekcyjnymi na przykładzie torfowisk zasadowych w dolinie Biebrzy Kompleksowy monitoring procesów hydro-meteorologicznych obszarów Natura 2000 z wykorzystaniem teledetekcji naziemnej i lotniczej Nowe metody badao jakości wód wykorzystujące technikę teledetekcji lotniczej - przykłady zastosowao Zastosowanie obrazów hiperspektralnych AISA do badania roślinności terenów miejskich Teledetekcja hiperspektralna w monitoringu obszarów zanieczyszczonych metalami ciężkimi Joanna Gudowicz, Alfred Stach Stereoczak Katarzyna Ostapowicz Wężyk Mirosław Kamioski Dominik Koped Jarosław Chormaoski Małgorzata Słapioska Anna Jarocioska Bogdan Zagajewski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Badawczy Leśnictwa Uniwersytet Jagiellooski Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Uniwersytet Łódzki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawki

4 Sesja 4: Źródła danych i informacji o środowisku Moderator: Tomasz Nałęcz, Open data and standards in environmental policy Środowisko jako ważny obiekt obserwacji statystyki publicznej 10:10-10:30 Cyfrowe dane geologiczne PIG-PIB Bank danych o lasach źródło informacji o środowisku leśnym w Polsce realizacja art. 13a ustawy o lasach Dane pomiarowo-obserwacyjne pozyskiwane z sieci stacji hydrologicznych i meteorologicznych paostwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej Paostwowy Monitoring Środowiska źródło informacji o stanie środowiska w Polsce Systemy Biura Nasiennictwa Leśnego - źródło informacji o leśnym materiale rozmnożeniowym Wykorzystanie danych geologicznych w procesie inwestycyjnym. Źródła danych, identyfikacja zagrożeo, analiza Karkonosze w INSPIRE- wspólny GIS w ochronie przyrody Geoserwis i Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody jako narzędzie współpracy z administracją rządową, samorządową i społecznością lokalną GDOŚ Athina Trakas Wiesława Domaoska Wojciech Paciura, Olimpia Kozłowska Jacek Przypaśniak, Andrzej Talarczyk Kozak Barbara Toczko Supruniuk Edyta Majer, Grzegorz Ryżyoski Dorota Wojnarowicz Dobrzyoski Open Geospatial Consortium Główny Urząd Statystyczny Dyrekcja Generalna Lasów Paostwowych wraz z Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Paostwowy Instytut Badawczy Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Biuro Nasiennictwa Leśnego Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

5 Sesja 5: Wykorzystanie technologii w pozyskiwaniu danych Moderator: Tomasz Letmaoski, 10:10-10:30 Zastosowanie wielo-sensorowych technologii teledetekcyjnych do mapowania elementów środowiska przyrodniczego Zobrazowania hiperspektralne do badao środowiska - podstawowe zagadnienia teoretyczne Nocne migracje ptaków i ich obserwacje za pomocą radaru ornitologicznego Zastosowanie zobrazowao satelitarnych do pozyskiwania informacji o środowisku Pozyskiwanie danych o środowisku za pomocą bezzałogowych statków latających (UAV) Lotniczy i naziemny skaning laserowy w badaniach środowiska GIS w Smartfonie Aktualne sposoby udostępniania i prezentacji wyników analiz i danych środowiskowych Sposób na obsłużenie polskich standardów danych GIS System zarządzania stanem zasobów przyrodniczych w Drawieoskim Parku Narodowym Łukasz Sławik Anna Jarocioska Gajko, Marek Ksepko Bogdan Zagajewski Staoczak Wężyk Piaskowski, Katarzyna Abramowicz Cybulski Adam Sieczka Mroczek MGGP Aero Sp. z o.o. Uniwersytet Warszawki 3G s.c. Uniwersytet Warszawski Robokopter Technologies Uniwersytet Rolniczy w Krakowie GISPartner Sp. z o.o. SmallGIS Sp. z o.o. Drawieoski Park Narodowy, Taxus IT Spółka z o.o.

6 Warsztaty komputerowe CZAS TEMAT WARSZTATÓW PROWADZĄCY INSTYTUCJA :30 Udostępnij swoje zasoby w sieci! Ula Kwiecieo :30 Wykorzystanie oprogramowania ENVI i ArcGIS do ekstrakcji i analizy danych przestrzennych pochodzących z lotniczego skaningu laserowego Klaudia Bielioska, Elżbieta Filipkowska : :00 Podstawy pracy z danymi teledetekcyjnymi. Kartowanie lasów i zadrzewieo w procesie klasyfikacji obiektowej w ENVI Wspomaganie podjęcia decyzji o lokalizacji inwestycji przy wykorzystaniu analiz przestrzennych Klaudia Bielioska, Paweł Hawryło, Marcin Pierzchalski Piaskowski, Progea Consulting Uwaga! Kolejnośd wystąpieo może ulec zmianie.

Program Konferencji Naukowej pt. Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju

Program Konferencji Naukowej pt. Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju Program Konferencji Naukowej pt. Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju 24 czerwca 2014 (wtorek) Warszawa, Pl. Politechniki 1 Mała Aula w

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2 ORGANIZATORZY

KOMUNIKAT 2 ORGANIZATORZY KOMUNIKAT 2 ORGANIZATORZY PARTNERZY STRATEGICZNI PARTNER ZŁOTY PARTNERZY PARTNERZY MEDIALNI Informacje w pigułce TERMIN 18 19 kwietnia 2012 r. Zapisy do 6 kwietnia 2012 r.! MIEJSCE RAMOWY PROGRAM Zespół

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 2014-2015 program podstawowy dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu przyrodniczy system informacyjny CORINE, sieci ekologiczne EECONET

Bardziej szczegółowo

PROGRAM W REGIONIE WODNYM

PROGRAM W REGIONIE WODNYM PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO W REGIONIE WODNYM ŚRODKOWEJ WISŁY PROJEKT (wersja pierwsza poprawiona) Warszawa, grudzień 2012 r. Status dokumentu Niniejszy dokument jest pierwszą wersją Programu Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Geoserwis GDOŚ. - zastosowanie oprogramowania OpenSource we wdrażaniu dyrektywy INSPIRE w zakresie ochrony środowiska

Geoserwis GDOŚ. - zastosowanie oprogramowania OpenSource we wdrażaniu dyrektywy INSPIRE w zakresie ochrony środowiska Geoserwis GDOŚ - zastosowanie oprogramowania OpenSource we wdrażaniu dyrektywy INSPIRE w zakresie ochrony środowiska Maciej Rossa maciej.rossa@gdos.gov.pl Paweł Seremak pawel.seremak@gdos.gov.pl Michał

Bardziej szczegółowo

III Międzynarodowy Kongres Rewitalizacji Miast Rewitalizacja w polityce miejskiej 4-6 czerwca 2014 r., Kraków Nowohuckie Centrum Kultury Organizator:

III Międzynarodowy Kongres Rewitalizacji Miast Rewitalizacja w polityce miejskiej 4-6 czerwca 2014 r., Kraków Nowohuckie Centrum Kultury Organizator: III Międzynarodowy Kongres Rewitalizacji Miast Rewitalizacja w polityce miejskiej 4-6 czerwca 2014 r., Kraków Nowohuckie Centrum Kultury Organizator: INSTYTUT ROZWOJU MIAST w Krakowie Kongres organizowany

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK)

WSTĘP. Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) 3 WSTĘP Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) Cel projektu ISOK ma na celu optymalizację gromadzenia informacji o zagrożeniach. Będzie profesjonalnym

Bardziej szczegółowo

Informacje w pigułce:

Informacje w pigułce: Informacje w pigułce: TERMIN 29.09 01.10.2010 MIEJSCE 29.IX-30.IX.2010 (środa-czwartek): Hotel Crocus ul. Chałubińskiego 40, Zakopane 1.IX.2010 (piątek): Warsztaty: Tworzenie map z wykorzystaniem ArcGIS

Bardziej szczegółowo

Jacek Florek, adiunkt w Katedrze Inżynierii Wodnej i Geotechniki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Jacek Florek, adiunkt w Katedrze Inżynierii Wodnej i Geotechniki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Jacek Florek, adiunkt w Katedrze Inżynierii Wodnej i Geotechniki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Doktor Nauk Rolniczych, dyscyplina: Kształtowanie Środowiska. Praca doktorska Wpływ roślinności przybrzeżnej

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 2 Dokumenty zebrane oraz stworzone podczas dyskusji tematycznych i środowiskowych

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Katarzyna Sowińska dr Małgorzata Stolarska dr hab. Piotr Jacek Gurwin mgr Grzegorz Łukasiewicz mgr inż. Natalia Raróg mgr Justyna Korol

mgr inż. Katarzyna Sowińska dr Małgorzata Stolarska dr hab. Piotr Jacek Gurwin mgr Grzegorz Łukasiewicz mgr inż. Natalia Raróg mgr Justyna Korol SYNTEZA: Opracowanie projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki Praca została wykonana na zlecenie Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju Partnerstwo Ducha Gór 2009-2013

Lokalna Strategia Rozwoju Partnerstwo Ducha Gór 2009-2013 he Opracowanie: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór Ul. Daszyńskiego 29 58-533 Mysłakowice WWW: e-mail: tel. 075 644 21 65 Zespół redakcyjny: Dorota Goetz Marcin Sobaszek Emil

Bardziej szczegółowo

1 EUROSYSTEM S A z siedzibą w Chorzowie ul.armii Krajowej 9A, KRS 0000369590, NIP 6340135104, REGON 271172449 www.eurosystem.com.

1 EUROSYSTEM S A z siedzibą w Chorzowie ul.armii Krajowej 9A, KRS 0000369590, NIP 6340135104, REGON 271172449 www.eurosystem.com. 1 EUROSYSTEM S A z siedzibą w Chorzowie ul.armii Krajowej 9A, KRS 0000369590, NIP 6340135104, REGON 271172449 www.eurosystem.com.pl 2 GEOBID Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 11, KRS 0000060944,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków ocenionych negatywnie po zakończeniu oceny merytorycznej I stopnia Program INNOWACJE SPOŁENCZE/ II Konkurs

Lista wniosków ocenionych negatywnie po zakończeniu oceny merytorycznej I stopnia Program INNOWACJE SPOŁENCZE/ II Konkurs Lista wniosków ocenionych negatywnie po zakończeniu oceny merytorycznej I stopnia Program INNOWACJE SPOŁENCZE/ II Konkurs Lp. Nr wniosku lub akronim Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum Tytuł projektu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY PARTNER TECHNOLOGICZNY SPONSORZY

GŁÓWNY PARTNER TECHNOLOGICZNY SPONSORZY KOMUNIKAT 2 ORGANIZATORZY GŁÓWNY PARTNER TECHNOLOGICZNY SPONSORZY Informacje w pigułce TERMIN 29.09 01.10.2010 MIEJSCE RAMOWY PROGRAM SESJE WARSZTATOWE KOSZTY UCZESTNICTWA Centrum Edukacji Przyrodniczej

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014 +

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014 + Wersja 4.0. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014 + Europejski Fundusz Społeczny Województwo Wielkopolskie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wstępny

Bardziej szczegółowo

P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego. n a l ata 2016-2019. z perspektywą

P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego. n a l ata 2016-2019. z perspektywą ZARZĄD POWIATU W KOŚCIANIE P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego n a l ata 2012-2015 z perspektywą n a l ata 2016-2019 ( a k tualizacja I) P R O J E K T Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu

Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu Adaptacja wrażliwych sektorów i obszarów Polski do zmian klimatu do roku 2070 pod redakcją prof.

Bardziej szczegółowo

Wśród instytucji współpracujących z Centrum UNEP/GRID-Warszawa znajdują się między innymi:

Wśród instytucji współpracujących z Centrum UNEP/GRID-Warszawa znajdują się między innymi: Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa jest agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych, działającą w ramach programu GRID (ang. Global Resource Information Database - Światowa Baza Danych o Zasobach

Bardziej szczegółowo

Opracowanie projektu planu ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego i planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH 120018 Ostoja Gorczańska

Opracowanie projektu planu ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego i planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH 120018 Ostoja Gorczańska Opracowanie projektu planu ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego i planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH 120018 Ostoja Gorczańska OPERAT UDOSTĘPNIANIA PARKU PORĘBA WIELKA 2013 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI. dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt

STUDIUM WYKONALNOŚCI. dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt STUDIUM WYKONALNOŚCI dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Warszawa - marzec

Bardziej szczegółowo

Historia przyrodnicza lasu jak rozpoznać, badać i chronić dziedzictwo historyczne w lasach. Program konferencji Streszczenia wystąpień

Historia przyrodnicza lasu jak rozpoznać, badać i chronić dziedzictwo historyczne w lasach. Program konferencji Streszczenia wystąpień Historia przyrodnicza lasu jak rozpoznać, badać i chronić dziedzictwo historyczne w lasach. Program konferencji Streszczenia wystąpień Białowieża, 28 lutego 2012 roku Projekt Potencjał Badawczy w Ochronie

Bardziej szczegółowo

POWIAT NOWOSĄDECKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019. Nowy Sącz, luty 2012r.

POWIAT NOWOSĄDECKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019. Nowy Sącz, luty 2012r. POWIAT NOWOSĄDECKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019 Nowy Sącz, luty 2012r. Opracowano w ARCADIS Sp. z o. o., w Dziale Analiz Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

KATOWICE CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE

KATOWICE CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO II EDYCJA CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW

Bardziej szczegółowo

1.3. PRZYKŁADY PROGRAMÓW PRZEDMIOTÓW (KARTY PROGRAMOWE)

1.3. PRZYKŁADY PROGRAMÓW PRZEDMIOTÓW (KARTY PROGRAMOWE) 1.3. PRZYKŁADY PROGRAMÓW PRZEDMIOTÓW (KARTY PROGRAMOWE) 346 AUDITY JAKOŚCI I ŚRODOWISKA Prowadzący: dr Piotr Rogala, mgr Paweł Skowron * 1. Geneza i przesłanki przeprowadzenia auditów. 2. Pojęcie auditów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/248/14

UCHWAŁA Nr XXX/248/14 UCHWAŁA Nr XXX/248/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wielickiego na lata 2013 2016 z uwzględnieniem perspektywy

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH prof. dr hab. Barbara Gworek Najważniejsze źródła finansowania przedsięwzięć w Polsce Środki unijne: PO Infrastruktura i Środowisko PO Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo