Analiza wymagań na portal dla mieszkańców Katowic dla Urzędu Miasta Katowice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza wymagań na portal dla mieszkańców Katowic dla Urzędu Miasta Katowice"

Transkrypt

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice Analiza wymagań na portal dla mieszkańców Katowic dla Urzędu Miasta Katowice 1 S t r o n a

2 Historia dokumentu Wersja Data Zmiany i komentarze Autor Autor: Joanna Leskier, Michał Słowikowski Data modyfikacji: Passus Data modyfikacji: Stworzenie dokumentu Joanna Leskier Poprawki Joanna Leskier Poprawki Joanna Leskier 2 S t r o n a

3 Spis treści 1. Cel i zawartość dokumentu Przyjęte założenia Platforma e-learning dla mieszkańców Dziedzina biznesowa modułu Założenia systemowe Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne Wymagania funkcjonalne WF1 - Moduł powinien pozwalać na przeglądanie szkoleń WF2 - Moduł umożliwi dodawanie szkoleń przez wskazaną grupę pracowników urzędu WF3 - Powiadamianie wskazanej grupy użytkowników WF4 - Komunikacja uczeń/instruktor WF5- Moduł będzie korzystał z funkcjonalności raportowania o ilości osób uczestniczących w szkoleniach, ilości osób zdających egzaminy wraz z informacją o wyniku egzaminu Wymagania niefunkcjonalne Wymagania technologiczne WNF1 - Możliwość budowy i publikacji szkoleń przynajmniej w standardzie SCORM 1.2 oraz SCORM Użytkownicy i funkcjonalności systemu Aktorzy Administrator Czytelnik Instruktor Odbiorcy powiadomień System Uczeń Zatwierdzający Diagramy przypadków użycia Realizacja funkcji systemu Scenariusze przypadków użycia UC1 - Przeglądanie listy szkoleń/egzaminów UC2 - Wgrywanie nowego szkolenia (egzaminu) UC3 - Przydzielenie szkolenia (egzaminu) UC4 - Rozpoczęcie pracy z przydzielonym zadaniem UC5 - Zarządzanie szkoleniami/egzaminami UC6 - Zadanie pytania instruktorowi UC7 - Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie Moduł Schronisko dla zwierząt w Katowicach Książka adresowa w BIP Dziedzina biznesowa modułu S t r o n a

4 Słownik pojęć Przyjęte założenia Specyfikacja modelu informacyjnego Profil użytkownika Urzędnik Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne Wymagania funkcjonalne WF1 - Udostępnienie informacji o urzędnikach UMK WF2 - Wysyłanie wiadomości elektronicznych WF3 - Przeglądanie listy kontaktów Wymagania niefunkcjonalne WNF1- Możliwość nawiązania połączenia z Urzędnikiem Użytkownicy i funkcjonalności systemu Aktorzy Administrator portalu Czytelnik Edytor Pracownik System Przypadki użycia UC1 - Przeglądanie książki adresowej BIP UC2 - Wyszukanie urzędnika UC3 - Zarządzanie danymi pracowników UC4 - Przeglądanie i edycja swojego profilu UC5 - Wysłanie wiadomości do wybranego urzędnika Specyfikacja interfejsów i wymiany informacji z systemami wewnętrznymi i zewnętrznymi Active Directory BIP UM Książka adresowa BIP Profile użytkowników Komunikator głosowy Ekrany Moduł Spacer po mieście Przyjęte założenia Specyfikacja modelu informacyjnego Atrakcja turystyczna Trasa Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne Wymagania funkcjonalne WF1- Interaktywne opisy i mapy ścieżek rowerowych z informacjami turystycznymi 4 S t r o n a

5 WF2- Interaktywne opisy i mapy proponowanych spacerów pieszych po mieście z informacjami turystycznymi WF3- Wirtualne spacery po mieście Wymagania niefunkcjonalne Prawo i ustawy WNF1- Prawa autorskie Wymagania technologiczne WNF2- Możliwość przybliżania mapy WNF3- Wykorzystanie Systemu Informacji Przestrzennej do publikacji map Użytkownicy i funkcjonalności systemu Aktorzy Administrator portalu Czytelnik Edytor System Diagramy przypadków użycia Realizacja funkcji systemu Scenariusze przypadków użycia UC1 - Zarządzanie danymi w rejestrze tras UC2 - Zarządzanie danymi w rejestrze atrakcji turystycznych UC3 - Przeglądanie opisu trasy UC4 - Oglądanie mapy Moduł System poruszania się po mieście Internetowa platforma konsultacji społecznych Dziedzina biznesowa modułu Założenia systemowe Specyfikacja modelu informacyjnego Formularz rejestracyjny podstawowy Formularz rejestracyjny rozszerzony Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne Wymagania funkcjonalne WF1- Dostęp do platformy realizowany po założeniu konta z podaniem danych osoby rejestrującej się WF2- Możliwość proponowania nowych wątków przez zalogowanych użytkowników WF3- Możliwość zakładania wątków jedynie przez uprawnionych pracowników UMK WF4- Osoby administrujące forum będą miały możliwość moderowania dyskusji oraz kasowania wpisów WF5- Moduł będzie wyposażony w przeglądarkę oraz archiwum dyskusji S t r o n a

6 WF6- Moduł ma mieć możliwość zastosowania rozszerzonego formularza rejestracji, który może być włączony przez uprawnionych pracowników UMK WF7- Mechanizmy uniemożliwiające stosowanie wulgaryzmów WF8- Administrator forum będzie miał możliwość blokowania konta, osoby, adresów IP i/lub MAC, z których wysyłane są nieodpowiednie treści WF9- Możliwość zarządzania swoim kontem przechowywanym w bazie danych na serwerze Wymagania niefunkcjonalne Bezpieczeństwo WNF1- Dostęp do modułu musi być zabezpieczony kanałem SSL WNF2- Moduł musi spełniać wymogi o ochronie danych osobowych Użytkownicy i funkcjonalności systemu Aktorzy Moderator Administrator forum Uczestnik forum Czytelnik System Diagramy przypadków użycia Realizacja funkcji systemu Scenariusze przypadków użycia UC1- Logowanie UC2- Przeglądanie forum UC3- Przeszukiwanie forum UC4- Dodawanie wątków i wpisów UC5- Zarządzanie kontem UC6- Moderowanie wątków i wpisów UC7- Administracja forum Informacje z rejestru stowarzyszeń, rejestru żłobków i klubów dziecięcych, rejestru placówek wsparcia dziennego (rejestry publiczne) Dziedzina biznesowa modułu Słownik pojęć Przyjęte założenia Specyfikacja modelu informacyjnego Wpis w rejestrze stowarzyszeń Wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne Wymagania funkcjonalne WF1- Możliwość dostępu do rejestrów publicznych na portalu dla Mieszkańców Katowic WF2 - Możliwość filtrowania, sortowania i przeszukiwania rejestrów S t r o n a

7 WF3- Możliwość uzupełniania wpisów przez uprawnionych pracowników Urzędu Wymagania niefunkcjonalne Technologiczne WNF1- Zgodność z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r Użytkownicy i funkcjonalności systemu Aktorzy Administrator Edytor Czytelnik System Diagramy przypadków użycia Realizacja funkcji systemu Scenariusze przypadków użycia UC1 - Przeglądanie rejestru online UC2 - Zarządzanie zawartością rejestru Specyfikacja interfejsów i wymiany informacji z systemami wewnętrznymi i zewnętrznymi Baza NGO Baza rejestru Placówek Wsparcia Dziennego Baza rejestru żłobków i klubów dziecięcych Moduł rejestrów online ( portal dla mieszkańców Miasta Katowice) Rejestr TERYT Moduł czat z VIPem Dziedzina biznesowa modułu Specyfikacja modelu informacyjnego Transmisja Wiadomość Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne Wymagania funkcjonalne WF1- Możliwość zadawania pytań tylko po podaniu Nicku WF2- Moduł powinien zawierać, co najmniej 3 stanowiska WF3- Możliwość prowadzenia transmisji w formie czat WF4- Możliwość blokowania adresów IP, konfiguracji ustawień transmisji Wymagania niefunkcjonalne Technologiczne WNF1- Skalowalność WFN2- Archiwizowanie wiadomości Użytkownicy i funkcjonalności systemu Aktorzy Czytelnik niezalogowany Czytelnik zalogowany S t r o n a

8 Moderator Administrator czatu System Diagramy przypadków użycia Realizacja funkcji systemu Scenariusze przypadków użycia UC1 - Przeglądanie toczącej się dyskusji UC2- Zadanie pytania UC3- Moderowanie czatu UC4- Konfiguracja ustawień czatu Specyfikacja interfejsów i wymiany informacji z systemami wewnętrznymi i zewnętrznymi Czat z VIPem Platforma Konsultacji Społecznych Wygląd portalu miejskiego i mapa stron Portal miejski Funkcjonalności portalu Mapa portalu dla mieszkańców Katowic Mapa stron obcojęzycznych Podstrona konsultacje.katowice.eu Podstrona ngo.katowice.eu Podstrona NOSPR Podstrona Portal Radnych S t r o n a

9 1. Cel i zawartość dokumentu Poniższy dokument ma na celu uszczegółowienie założeń dotyczących dostawy, instalacji i wdrożenia portalu dla mieszkańców Katowic. Celem projektu jest przebudowa obecnego portalu miejskiego w uzgodnionym między Zamawiającym a Wykonawcą zakresie. W ramach całego portalu zostały wyróżnione następujące moduły: Schronisko dla zwierząt w Katowicach Platforma e-learning dla Mieszkańców Katowic Książka adresowa w BIP Spacer po mieście System poruszania się po mieście Internetowa platforma konsultacji społecznych Informacje z rejestru stowarzyszeń, rejestru żłobków i klubów dziecięcych, rejestru placówek wsparcia dziennego (rejestry publiczne) Czat z VIPem Niniejszy dokument zawiera wymagania na System, które zostały przedstawione przez Urząd Miasta Katowice w dokumencie SIWZ, a następnie uszczegółowione na spotkaniach analitycznych prowadzonych przez Passus Sp. z o.o. Dokument zawiera również informacje o tym, które wymaganie z dokumentacji specyfikacji, ma odzwierciedlenie, w którym wymaganiu niniejszego dokumentu i przez który moduł będzie realizowane (ewentualnie jak jest rozumiane przez obydwie strony). Dokument ten obowiązuje obydwie strony w zakresie wymagań na System i będzie podstawą odbioru dokumentów końcowych projektu. W dalszej części dokumentu opisano wymagania dla każdego z modułów przygotowanego w ramach wdrażanego systemu. Każdy z modułów zawiera: 1. Dziedzinę biznesową projektu (krótki opis modułów definicja pojęć). 2. Wymagania na system (wymagania funkcjonalne oraz niefunkcjonalne). 3. Aktorów (użytkowników systemu, pracowników urzędu, którzy w ramach korzystania z systemu są przypisany do danej roli i inicjują zdarzenia wykonywane przez system). 4. Diagramy przypadków użycia (możliwe sposoby realizacji funkcjonalności, przedstawiają interakcję pomiędzy użytkownikiem a systemem). 5. Scenariusze przypadków użycia (sekwencja kroków wykonywanych przez użytkowników i reakcja systemu) z podziałem na przepływ podstawowy i alternatywny. 2. Przyjęte założenia a) Portal miejski zostanie zbudowany w oparciu o platformę Microsoft SharePoint Server b) System będzie odzwierciedlał jedną strukturę organizacyjną (UMK) odzwierciedloną w Active Directory bez wystawiania dostępu na zewnątrz osobom spoza organizacji. 9 S t r o n a

10 c) Szata graficzna Systemu będzie bazować na projekcie graficznym zaproponowanym przez Wykonawcę na etapie koncepcji biznesowej i zostanie dostosowana do przeglądarki Internet Explorer 8.0 i wyższej, Google Chrome, Mozilla Firefox i Apple Safari w aktualnych wersjach. d) Strona Katowice.eu będzie dostępna do przeglądania w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, francuskiej i niemieckiej. Wygląd, zawartość prawej strefy strony oraz stopka i nagłówek stron obcojęzycznych będzie taki sam jak na stronie polskojęzycznej. Propozycja projektu graficznego portalu oraz mapy stron zostały przedstawione w rozdziale 4.1. e) Do obsługi wiadomości zostanie wykorzystany istniejący serwer poczty SMTP posiadany przez Zamawiającego. f) Logowanie do systemu odbywać się będzie z wykorzystaniem istniejącej usługi Active Directory lub za pomocą formularzy (użytkownicy zewnętrzni) z zachowaniem zabezpieczeń wymaganych przez Zamawiającego (SSL). 3. Moduły portalu miejskiego W rozdziale zostały opisane wymagania dla każdego z modułów przygotowanego w ramach wdrażanego portalu dla mieszkańców Katowic przygotowane na podstawie wymagań przedstawionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 3.1 Platforma e-learning dla mieszkańców Dziedzina biznesowa modułu Moduł umożliwi dodawanie i korzystanie ze szkoleń mieszkańcom Katowic w formie elektronicznej Założenia systemowe Mechanizm działania platformy e-learning jest wspólny dla obu portali (internetowego i intranetowego) Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne Wymagania funkcjonalne 10 S t r o n a

11 req system WF1 - Moduł powinien pozwalać na przeglądanie szkoleń WF2 - Moduł umożliwi dodawanie szkoleń przez wskazaną grupę pracowników urzędu WF3 - Powiadamianie wskazanej grupy użytkowników WF4 - Komunikacja uczeń/instruktor WF5- Moduł będzie korzystał z funkcjonalności raportowania o ilości osób uczestniczących w szkoleniach, ilości osób zdających egzaminy wraz z informacją o wyniku egzaminu Rysunek: 1 Wymagania funkcjonalne platformy e-learning WF1 - Moduł powinien pozwalać na przeglądanie szkoleń Pracownicy oraz osoby z zewnątrz będą mogły przeglądać wszystkie szkolenia Realizacja wymagania WF1 - Moduł powinien pozwalać na przeglądanie szkoleń UC1 - Przeglądanie listy szkoleń/egzaminów WF2 - Moduł umożliwi dodawanie szkoleń przez wskazaną grupę pracowników urzędu Realizacja wymagania WF2 - Moduł umożliwi dodawanie szkoleń przez wskazaną grupę pracowników urzędu UC2 - Wgrywanie nowego szkolenia (egzaminu) Realizacja wymagania WF2 - Moduł umożliwi dodawanie szkoleń przez wskazaną grupę pracowników urzędu UC3 - Przydzielenie szkolenia (egzaminu) 11 S t r o n a

12 WF3 - Powiadamianie wskazanej grupy użytkowników Moduł musi informować wskazaną grupę użytkowników o wszystkich nowych szkoleniach, w tym obowiązkowych i dobrowolnych z podaniem terminu szkolenia (egzaminu). Realizacja wymagania WF3 - Powiadamianie wskazanej grupy użytkowników UC2 - Wgrywanie nowego szkolenia (egzaminu) WF4 - Komunikacja uczeń/instruktor Moduł musi zapewnić komunikację między uczniem a instruktorem - przynajmniej na poziomie formularza zgłoszenia pytania do szkolenia. Realizacja wymagania WF4 - Komunikacja uczeń/instruktor UC4 - Rozpoczęcie pracy z przydzielonym zadaniem Realizacja wymagania WF4 - Komunikacja uczeń/instruktor UC5 - Zarządzanie szkoleniami/egzaminami Realizacja wymagania WF4 - Komunikacja uczeń/instruktor UC6 - Zadanie pytania instruktorowi Realizacja wymagania WF4 - Komunikacja uczeń/instruktor UC7 - Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie WF5- Moduł będzie korzystał z funkcjonalności raportowania o ilości osób uczestniczących w szkoleniach, ilości osób zdających egzaminy wraz z informacją o wyniku egzaminu Platforma będzie prezentować statystyki dotyczące ilości osób uczestniczących w szkoleniach (zdających egzaminy) z informacją o osiągniętych wynikach. Realizacja wymagania WF5- Moduł będzie korzystał z funkcjonalności raportowania o ilości osób uczestniczących w szkoleniach, ilości osób zdających egzaminy wraz z informacją o wyniku egzaminu UC1 - Przeglądanie listy szkoleń/egzaminów Wymagania niefunkcjonalne Wymagania technologiczne 12 S t r o n a

13 WNF1 - Możliwość budowy i publikacji szkoleń przynajmniej w standardzie SCORM 1.2 oraz SCORM 2004 Platforma powinna umożliwiać budowę i publikację szkoleń przynajmniej w standardzie SCORM 1.2 oraz SCORM Użytkownicy i funkcjonalności systemu Specyfikacja scenariuszy przypadków użycia i reguł biznesowych. uc Użytkownicy i funkcjonalności systemu Aktorzy + Administrator + Czytelnik + Instruktor + Odbiorcy powiadomień + System + Uczeń + Zatwierdzający Scenariusze przypadków użycia + UC1 - Przeglądanie listy szkoleń + UC2 - Wgrywanie nowego szkolenia + UC3 - Przydzielenie szkolenia/egzaminu/materiałów + UC4 - Rozpoczęcie pracy z przydzielonym zadaniem + UC5 - Zarządzanie szkoleniami + UC6 - Zadanie pytania instruktorowi + UC7 - Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie Rysunek: 2 Użytkownicy i funkcjonalności systemu Aktorzy Poniższy diagram przedstawia aktorów systemu i ich hierarchię w systemie. Aktor to użytkownik systemu, który w ramach korzystania z modułu jest przypisany do danej roli i inicjuje zdarzenia wykonywane przez system. uc Aktorzy system Czytelnik Odbiorcy powiadomień Uczeń Administrator Zatwierdzający Instruktor Rysunek: 3 Aktorzy związani z modułem 13 S t r o n a

14 Administrator Użytkownik systemu (będący pracownikiem Urzędu) wyznaczony, jako administrator portau. Odpowiedzialny za: Zarządzanie użytkownikami, uprawnieniami na poziomie całego portalu oraz poszczególnych modułów Generalizacja Administrator Czytelnik Czytelnik Użytkownik systemu, który posiada prawo do: Przeglądania zawartości całego portalu. Związany z przypadkiem Czytelnik Generalizacja Uczeń Czytelnik UC1 - Przeglądanie listy szkoleń Generalizacja Zatwierdzający Czytelnik Generalizacja Administrator Czytelnik Instruktor Użytkownik systemu (będący pracownikiem Urzędu), odpowiedzialny za zarządzanie prowadzonymi szkoleniami (w tym przydzielaniem szkoleń/egzaminów/materiałów do wskazanej grupy uczniów oraz udzielaniem odpowiedzi na zadawane pytania) Związany z przypadkiem Instruktor UC7 - Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie Związany z przypadkiem Instruktor UC5 - Zarządzanie szkoleniami Generalizacja Instruktor Zatwierdzający 14 S t r o n a

15 Odbiorcy powiadomień Grupa użytkowników uprawniona do otrzymywania notyfikacji o nowych szkoleniach. Związany z przypadkiem Odbiorcy powiadomień UC2 - Wgrywanie nowego szkolenia System Zachowanie systemu Uczeń Użytkownik systemu, który posiada prawo do zadawania pytań instruktorom oraz uczestniczeniu w szkoleniach, w tym wykonywanie przydzielonych zadań w ramach prowadzonych szkoleń (egzaminów). Generalizacja Uczeń Czytelnik Związany z przypadkiem Uczeń UC4 - Rozpoczęcie pracy z przydzielonym zadaniem Związany z przypadkiem Uczeń UC6 - Zadanie pytania instruktorowi Zatwierdzający Użytkownicy portalu (będący pracownikami Urzędu) odpowiedzialni za wgrywanie i zatwierdzanie szkoleń. Generalizacja Zatwierdzający Czytelnik Związany z przypadkiem Zatwierdzający UC2 - Wgrywanie nowego szkolenia Związany z przypadkiem Zatwierdzający UC3 - Przydzielenie szkolenia/egzaminu/materiałów Diagramy przypadków użycia Wymagania funkcjonalne zostały przedstawione na diagramie przypadków użycia 15 S t r o n a

16 (prezentuje możliwe sposoby realizacji funkcjonalności, przedstawia interakcję pomiędzy użytkownikiem a systemem). uc Przypadki użycia Odbiorcy powiadomień UC2 - Wgrywanie nowego szkolenia (egzaminu) Uczeń UC4 - Rozpoczęcie pracy z przydzielonym zadaniem Zatwierdzający UC3 - Przydzielenie szkolenia (egzaminu) UC6 - Zadanie pytania instruktorowi UC1 - Przeglądanie listy szkoleń/egzaminów Czytelnik UC5 - Zarządzanie szkoleniami/egzaminami Instruktor UC7 - Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie Realizacja funkcji systemu Rysunek: 4 Diagram przypadków użycia Scenariusze przypadków użycia Scenariusze przypadków użycia przedstawiają sekwencję kroków wykonywanych przez użytkowników i reakcję systemu. Scenariusze przypadków użycia są wspólne dla szkoleń i egzaminów. UC1 - Przeglądanie listy szkoleń/egzaminów Przepływ podstawowy 1. Czytelnik otwiera listę szkoleń/egzaminów 2. Każda z pozycji listy wyświetla informacje o nazwie szkolenia (egzaminu), dacie zakończenia, statusie (np. wystartowane), uzyskanym wyniku (np. 1/100). 3. System pokazuje statystyki dotyczącą między innymi ile w sumie jest przydzielonych szkoleń (egzaminów), ile pozostało do wykonania, ile jest szkoleń (egzaminów) nieukończonych, ile jest szkoleń, których czas na wykonanie już upłynął lub upływa w najbliższym czasie ( np. w ciągu następnego tygodnia) 16 S t r o n a

17 4. Użytkownik może sortować listę po widocznych kolumnach. 5. Użytkownik może przejść do metryki szkolenia (egzaminu), klikając w odnośnik z jego nazwą 6. W przypadku zaliczenia egzaminu zalogowany użytkownik ma możliwość wydrukowania certyfikatu Związany z przypadkiem Czytelnik UC1 - Przeglądanie listy szkoleń/egzaminów Realizacja wymagania WF1 - Moduł powinien pozwalać na przeglądanie szkoleń UC1 - Przeglądanie listy szkoleń/egzaminów Realizacja wymagania WF5- Moduł będzie korzystał z funkcjonalności raportowania o ilości osób uczestniczących w szkoleniach, ilości osób zdających egzaminy wraz z informacją o wyniku egzaminu UC1 - Przeglądanie listy szkoleń/egzaminów UC2 - Wgrywanie nowego szkolenia (egzaminu) Przepływ podstawowy 1. Zatwierdzający wybiera plik (klika plików) z dysku lokalnego i wgrywa je do biblioteki ze szkoleniami wg zasad przekazywania dokumentów do biblioteki SharePoint Paczki ze szkoleniami powinny być wgrywane w postaci plików.zip, a samo szkolenie (egzamin) przygotowane zgodnie ze standardem przynajmniej SCORM System zapisuje dokumenty w bibliotece w wersji głównej, automatycznie uzupełniając jego podstawowe metadane: nazwa (nazwa wgranego pliku), tytuł ( domyślnie nazwa dokumentu), utworzony (data przekazania), utworzony przez ( użytkownik, który przekazał plik), zmodyfikowany(domyślnie utworzony), zmodyfikowany przez ( domyślnie utworzony przez) 3. System wysyła notyfikację o dodaniu nowego szkolenia (egzaminu) do odbiorców powiadomień. 4. Po wgraniu szkolenia użytkownik może przejść do wykonania "UC3- Przydzielenie szkolenia/egzaminu/materiałów" Związany z przypadkiem Zatwierdzający UC2 - Wgrywanie nowego szkolenia (egzaminu) 17 S t r o n a

18 Związany z przypadkiem Odbiorcy powiadomień UC2 - Wgrywanie nowego szkolenia (egzaminu) Realizacja wymagania WF3 - Powiadamianie wskazanej grupy użytkowników UC2 - Wgrywanie nowego szkolenia (egzaminu) Realizacja wymagania WF2 - Moduł umożliwi dodawanie szkoleń przez wskazaną grupę pracowników urzędu UC2 - Wgrywanie nowego szkolenia (egzaminu) UC3 - Przydzielenie szkolenia (egzaminu) Przepływ podstawowy - przydzielenie do siebie 1. Na wybranym szkoleniu (egzaminie) znajdującym się w repozytorium, instruktor wybiera pozycję "Akcje E-learning" 2. System wyświetla stronę zarządzania wybranym szkoleniem (egzaminem) 3. Użytkownik wybiera opcję "Przydziel materiał do siebie" 4. System wyświetla metrykę szkolenia (egzaminu) 5. Użytkownik może rozpocząć pracę z materiałem Przepływ podstawowy - przydzielenie do uczniów 1. Na wybranym szkoleniu (egzaminie) znajdującym się w repozytorium, Zatwierdzający wybiera pozycję "Akcje E-learning" 2. System wyświetla stronę zarządzania wybranym szkoleniem (egzaminem) 3. Użytkownik wybiera opcję "Przydziel materiał do uczniów" 4. System wyświetla metrykę szkolenia (egzaminu) 5. Zatwierdzający wypełnia formularz (tytuł zadania, opis, punkty do zdobycia, daty rozpoczęcia i zakończenia zadania. Zatwierdzający może dodatkowo zaznaczyć opcję automatycznego zwrotu zadań przez ucznia w momencie wgrania zadania, a także opcję pokazywania prawidłowych odpowiedzi w przypadku ostatecznego zakończenia zadania (opcja dostępna tylko w przypadku materiałów Class Server). Zatwierdzający wskazuje Instruktorów (osoby prowadzące szkolenie) i Uczniów, a następnie klika w przycisk OK 6. System zapisuje szkolenie (egzamin) i wyświetla okno z podsumowaniem (nazwa, możliwe punkty do zdobycia, daty startu i końca pracy z materiałami) 7. Instruktor może przejść do zarządzania ocenami i zadaniami. Związany z przypadkiem Zatwierdzający UC3 - Przydzielenie szkolenia (egzaminu) 18 S t r o n a

19 Realizacja wymagania WF2 - Moduł umożliwi dodawanie szkoleń przez wskazaną grupę pracowników urzędu UC3 - Przydzielenie szkolenia (egzaminu) UC4 - Rozpoczęcie pracy z przydzielonym zadaniem Przepływ podstawowy 1. Uczeń wchodzi na stronę główną modułu 2. System wyświetla listę wszystkich szkoleń/egzaminów przypisanych do zalogowanej osoby. 3. Uczeń przechodzi do karty ze szkoleniami/egzaminami, które są do wykonania i klika w nazwę wybranego zadania. 4. System wyświetla metrykę szkolenia (egzaminu). 5. Użytkownik klika w opcję rozpoczęcia szkolenia (egzaminu). 6. System uruchamia dedykowane szkolenie (egzamin) dla ucznia. Związany z przypadkiem Uczeń UC4 - Rozpoczęcie pracy z przydzielonym zadaniem Realizacja wymagania WF4 - Komunikacja uczeń/instruktor UC4 - Rozpoczęcie pracy z przydzielonym zadaniem UC5 - Zarządzanie szkoleniami/egzaminami Przepływ podstawowy Instruktor odpowiedzialny za prowadzenie szkolenia (egzaminu) może: 1. Zmienić właściwości wybranego zadania 2. Zebrać prace od wszystkich jak i wybranych uczniów 3. Zwrócić prace do uczniów 4. Skasować wybrane zadanie 5. Przejrzeć poszczególne zadania w ramach szkolenia (egzaminu) 6. Dodać komentarze 7. Zmienić ilość przyznanych punktów 8. Reaktywować wybrane zadanie Związany z przypadkiem Instruktor UC5 - Zarządzanie szkoleniami/egzaminami 19 S t r o n a

20 Realizacja wymagania WF4 - Komunikacja uczeń/instruktor UC5 - Zarządzanie szkoleniami/egzaminami UC6 - Zadanie pytania instruktorowi Przepływ podstawowy 1. Uczeń wchodzi na listę pytań w ramach danego szkolenia 2. System wyświetla listę pytań zadanych przez zalogowanego ucznia 3. Uczeń zadaje pytanie poprzez formularz, klikając w opcję "Dodaj pytanie". 4. System zapisuje pytanie na liście pytań i wysyła powiadomienie mailowe do instruktora, że oczekuje na niego nowe pytanie. Związany z przypadkiem Uczeń UC6 - Zadanie pytania instruktorowi Realizacja wymagania WF4 - Komunikacja uczeń/instruktor UC6 - Zadanie pytania instruktorowi UC7 - Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie Przepływ podstawowy 1. Instruktor wchodzi na listę pytań w ramach danego szkolenia 2. System wyświetla listę pytań zadanych przez uczniów 3. Instruktor wchodzi na edycję pytania, wypełnia pole odpowiedzi i zapisuje formularz. 4. System zapisuje odpowiedź i wysyła powiadomienie mailowe do autora pytania o udzieleniu odpowiedzi. Związany z przypadkiem Instruktor UC7 - Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie Realizacja wymagania WF4 - Komunikacja uczeń/instruktor UC7 - Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie 3.2 Moduł Schronisko dla zwierząt w Katowicach Funkcjonalność zrealizowana zostanie poprzez umieszczenie linku do portalu na stronach portalu. 20 S t r o n a

21 3.3 Książka adresowa w BIP Dziedzina biznesowa modułu Moduł będzie udostępniał informacje o wskazanych urzędnikach Urzędu Miasta Katowice w Biuletynie Informacji Publicznej Słownik pojęć Centralna Administracja - witryna administracyjna służąca do zarządzania farmą SharePoint, konfiguracji powiązanych usług i monitorowania działania SharePoint'a. AD (Active Directory) - usługa katalogowa (hierarchiczna baza danych) dla systemów Windows np. Windows Server 2012 Profil użytkownika - zbiór właściwości użytkownika oraz zasad i ustawień skojarzonych z każdą z tych właściwości w programie SharePoint 2013, które opisują pojedynczego użytkownika (pracownika Urzędu Miasta Katowice). Typ zawartości - zbiór metadanych (kolumn), przepływów pracy, zachowań i ustawień dla zdefiniowanej kategorii elementów lub dokumentów na platformie SharePoint, które mogą być wielokrotnie wykorzystywane w systemie. Zastosowanie typów zawartości pozwala na centralne zarządzanie ustawieniami obiektów w programie SharePoint Przyjęte założenia 1. Moduł zostanie zrealizowany wykorzystując standardowe mechanizmy SharePoint Struktura użytkowników (i właściwości profili użytkowników takie jak login, imię i nazwisko, przełożony, stanowisko, wydział, czy adres ) będzie pobierana do systemu z AD przez usługę profili użytkowników programu SharePoint Będzie istnieć możliwość rozszerzenia profili użytkowników o dodatkowe atrybuty Specyfikacja modelu informacyjnego Specyfikacja modelu informacji zawiera diagram ERD 21 S t r o n a

22 class Specyfikacja modelu informacyjnego Urzędnik - Imię :Pole teksotwe - Nazwisko :Pole tekstowe - Stanowisko :Pole teksotwe - Pole tekstowe - Wydział :Pole tekstowe - Sktót wydziału :Pole tekstowe - Tel. wewnętrzny :Pole tekstowe - Tel. wewnętrzny IP :Pole tekstowe - Tel. miejski :Pole tekstowe - Tel. komórkowy :Pole tekstowe - Fax :Pole tekstowe - Ulica :Pole tekstowe - Pokój :Pole teksowe - Referat :Pole teksowe Profil użytkownika - CzyBIP :TAK/NIE = NIE - Imię :Pole tekstowe - Nazwisko :Pole tekstowe - Stanowisko :Pole tekstowe - Pole teksotwe - Telefon służbowy :Pole tekstowe - Czy telefon służbowy w BIP? :TAK/NIE = NIE - Telefon wewnętrzny IP :Pole tekstowe - Czy telefon wewnętrzny IP w BIP? :TAK/NIE = NIE - Telefon miejski :Pole tekstowe - Czy telefon miejski w BIP? :TAK/NIE = NIE - Telefon komórkowy :pole tekstowe - Czy telefon komórkowy w BIP? :TAK/NIE = NIE - Fax :Pole teksotwe - Wydział :Pole tekstowe - Skrót wydziału :Pole tekstowe - Ulica :Pole tekstowe - Pokój :Pole tekstowe - Referat :Pole tekstowe Rysunek: 1 Diagram ERD modułu książki adresowej w BIP Profil użytkownika Podstawowymi właściwościami użytkownika w profilu są między innymi: imię i nazwisko, adres , konto (login), stanowisko, wydział, przełożony, ulica, fax. Pełna lista podstawowych atrybutów profilu użytkownika z mapowaniem na atrybuty użytkowników AD została opisana w artykule: W celu spełnienia wymagań funkcjonalnych do profilu użytkownika będą dodane dodatkowe właściwości wymienione w tabeli poniżej. Pola będą uzupełniane ręczne przez administratorów systemu SharePoint lub będą one pobrane z właściwości konta użytkownika znajdującego się w usłudze katalogowej AD. Atrybuty Uwagi Wartość domyślna Czy BIP TAK/NIE Jeśli pole zaznaczone to dane użytkownika ( pracownika Urzędu) będą pobrane do książki teleadresowej i aktualizowane. NIE Imię Pole tekstowe Pole wbudowane w profilu użytkownika. Pobrane z AD Nazwisko Pole tekstowe Pole wbudowane w profilu użytkownika. Pobrane z AD Stanowisko Pole tekstowe Pole wbudowane w profilu użytkownika. Pobrane z AD 22 S t r o n a

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Analiza biznesowa Dodatki wytyczne do budowy rozwiązania na platformie Microsoft SharePoint Server 2013

Analiza biznesowa Dodatki wytyczne do budowy rozwiązania na platformie Microsoft SharePoint Server 2013 Analiza biznesowa Dodatki wytyczne do budowy rozwiązania na platformie Microsoft SharePoint Server 2013 Zakres projektu oraz warunki jego realizacji wspólne elementy obu systemów Dokument chroniony prawami

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012 Moduł Comarch isklep24 6.1 Wersja Enterprise 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Komponenty przedmiotu zamówienia...3 2. Opis funkcjonalności systemu WMM...7 2.1. Założenia wstępne:...7 2.2. Przewidywana funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Materiały szkoleniowe System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Materiały szkoleniowe System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji

Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji Opracował: Paweł Strzyżewski, Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., luty 2013 Spis treści Wiadomości wstępne...1 Krótkie omówienie

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.3. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.3. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 17 Moduł Comarch isklep24 5.3 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika aplikacji Obsługi Zapytań Zewnętrznych (OZZ)

Podręcznik użytkownika aplikacji Obsługi Zapytań Zewnętrznych (OZZ) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI OBSŁUGI ZAPYTAŃ ZEWNĘTRZNYCH (OZZ) Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 1 z 74 Metryka dokumentu Cel dokumentu Otrzymują

Bardziej szczegółowo

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów Ciech SA Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów 1 Projekt: Intranet Ciech SA Rodzaj dokumentu: Produkty \ Instrukcja Nazwa CiechSA_MOSS2007_InstrukcjaRedaktorzyPortalu_v1.0 dokumentu: Data

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT Dotyczy: postępowania konkursowego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy ZAŁĄCZNIK nr 1 BA-231-2/536/276/MM/11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.1. Moduł e-sklep 3.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.1. Moduł e-sklep 3.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.1 Moduł e-sklep 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo