SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ)"

Transkrypt

1 Rzeszów, dn r. Nr referencyjny nadany sprawie; NO-223/VI/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:,,sprzedaż jednej sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego przez autoryzowanego dealera

2 I. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o.o. al. gen. Władysława Sikorskiego 428, Rzeszów wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , o kapitale zakładowym ,00 zł. NIP; , REGON; tel; , fax; , strona internetowa; ; II. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z poź. zm.), zwanej dalej,,ustawą Pzp w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż jednej sztuki fabrycznie nowego, samochodu osobowego wykonana przez podmiot, który jest autoryzowanym dealerem marki oferowanego samochodu. 2. Parametry i dane techniczne, jakie musi posiadać samochód osobowy będący przedmiotem zamówienia: 1) Samochód musi być fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad, spełniający warunki dopuszczenia do ruchu drogowego, zgodne z obowiązującymi przepisami, 2) Rok produkcji 2015, 3) Rodzaj pojazdu: samochód osobowy, 4) Typ nadwozia: sedan, 5) Kolor pojazdu: czarny lub grafitowy (lakier perłowy/metalizowany), 6) Min. ilość przewożonych osób 5, 7) Pojemność silnika cm 3, 8) Silnik diesel o mocy min 130 KM, 9) Rodzaj paliwa: olej napędowy, 10) Skrzynia biegów manualna min 6 biegów do przodu + bieg wsteczny lub automatyczna, 11) Pojazd spełniający normę emisji spalin min Euro 5, 12) Zawieszenie przednie typu MacPherson lub równoważne, 13) Zawieszenie tylne wielowahaczowe lub równoważne, 14) Kierownica z lewej strony pojazdu z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, 15) Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia, 16) Hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej, 17) Felgi aluminiowe min. 17 z oponami z przeznaczeniem na sezon letni, 18) Napędzana oś przednia, 19) Rozstaw osi: 2770 mm 3000 mm, 20) Szerokość pojazdu min 1800 mm, 21) Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera, 22) Poduszki powietrzne boczne oraz pełnowymiarowe kurtyny powietrzne dla pasażerów przednich i tylnych siedzeń, 23) Pasy bezpieczeństwa foteli przednich z napinaczami i regulacją wysokości, 24) Pasy bezpieczeństwa z czujnikiem obecności pasażerów, 25) System zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, 26) System rozdziału siły hamowania, 27) System stabilizacji toru jazdy, 2

3 28) System kontroli trakcji, 29) System wspomagania hamowania, 30) System wspomagający pokonywanie podjazdów, 31) Światła przeciwmgielne przód i tył, 32) Tylne lampy, światło stopu, światło przeciwmgielne wykonane w technologii LED, 33) Światła przednie ksenonowe z systemem samopoziomowania z funkcją doświetlania zakrętów, 34) Światła automatyczne z czujnikiem zmierzchu, 35) Reflektory przednie ze spryskiwaczami, 36) Światła do jazdy dziennej z przodu typu LED, 37) Czujniki parkowania przód i tył, 38) Szyby przednie oraz tylne sterowane elektrycznie, 39) Podgrzewana tylna szyba, 40) Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, podgrzewane z funkcją automatycznego składania, 41) Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia z funkcją kierunkowskazów w technologii LED, 42) Elektryczne progresywne wspomaganie układu kierowniczego, 43) Centralny zamek zdalnie sterowany, alarm fabryczny, składany kluczyk, immobilizer, 44) Wielofunkcyjna kierownica, sterowanie systemem audio, bluetooth z zestawem głośnomówiącym, tempomat, 45) Skórzane wykończenie kierownicy i dźwigni zmiany biegów, 46) Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, 47) Elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego oparcia kierowcy, 48) Ekran z wyświetlaczem: temperatury zewnętrznej, godziny i informacjami komputera pokładowego, 49) Fotele przednie podgrzewane, 50) Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z funkcją pamięci ustawień, 51) Skórzana tapicerka foteli w kolorze czarnym, szarym lub beżowym, 52) Lusterko wewnętrzne fotochromatyczne, 53) Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu, 54) System multimedialny zawierający nawigację z obsługą w języku polskim i możliwością aktualizacji map, min. 7 ekran dotykowy, 55) Zestaw audio z MP3 USB z głośnikami zabudowanymi w tapicerce pojazdu, 56) Kamera cofania, 57) Konsola centralna z podłokietnikiem oraz uchwyt na napoje, 58) Gniazdo zasilania 12V, 59) Schowek pasażera, zamykany i podświetlany, 60) Osłony przeciwsłoneczne wyposażone w lusterka, 61) Tylna kanapa składana oraz dzielona z podłokietnikiem i uchwytami na napoje, 62) Kieszenie w oparciach foteli przednich, 63) Lampa do czytania dla pasażera tylnej kanapy, 64) Siatka do mocowania bagażu, 65) Pojemność przestrzeni bagażowej: min 500 dm 3, 66) Podświetlenie przestrzeni bagażowej, 67) Dywaniki welurowe, 68) Pełnowymiarowe koło zapasowe, 69) Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, zestaw kluczy, podnośnik, 3

4 Gwarancja: 1) Gwarancja ogólna obejmująca samochód - minimum 60 miesięcy licząc od dnia wydania samochodu Zamawiającemu, 2) Perforacja nadwozia: nie mniej niż 10 lat, Rękojmia: 12 miesięcy licząc od dnia wydania samochodu Zamawiającemu Serwis: Serwis w odległości do 15 km od granic miasta Rzeszowa. Dostawa i odbiór: Wykonawca zapewnia odbiór samochodu w siedzibie Zamawiającego lub w punkcie serwisowym zlokalizowanym w granicach miasta Rzeszowa lub w promieniu do maksymalnie 15 km od granic miasta Rzeszowa. 3. Pozostałe warunki zamówienia szczegółowo określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): samochody osobowe IV.Termin wykonania zamówienia W terminie do 14 dni od podpisania umowy. V.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia wykonawcy w trybie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia wykonawcy w trybie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia wykonawcy w trybie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia wykonawcy w trybie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. 4

5 2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/ tzw. konsorcja) warunek określony w pkt. 2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż określone przez Zamawiającego warunki Wykonawca spełnia. VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22. ust 1 ustawy Pzp Załącznik nr 1 (oryginał), B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty: 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wg wzoru Załącznik nr 2 (oryginał), 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej w punkcie B: pkt 2. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. C. Informacja o dokumentach potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. 5

6 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej proszę o złożenie: 1. Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy wg wzoru Załącznik nr 3 (oryginał). W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie. D. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy złożyć: 1. Opis oferowanego samochodu, potwierdzający spełnianie wymagań wynikających z SIWZ pkt. III Opis przedmiotu zamówienia wg wzoru Załącznik nr 4 (oryginał). 2. Prospekty producenta lub inne dokumenty producenta potwierdzające parametry oferowanego samochodu wymagane w SIWZ w języku polskim. 3. Dokument nadający Wykonawcy status autoryzowanego dealera, wydany przez producenta oferowanej marki samochodu lub dokument nadający Wykonawcy status autoryzowanego dealera w formie oświadczenia wydanego przez wyłącznego importera oferowanej marki samochodu. 4. Wykaz punktów serwisowych i obsługowych oraz napraw gwarancyjnych oferowanego samochodu i ich lokalizacja na terenie Rzeszowa lub do 15 km od granic Rzeszowa. E. Inne wymagane dokumenty: 1. Wypełniony i podpisany druk OFERTA, 2. Pełnomocnictwa jeśli wymagane. F. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie (konsorcja i spółki cywilne) o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Pełnomocnictwo musi zawierać pełną nazwę wszystkich uczestników konsorcjum (lub imiona i nazwiska wszystkich wspólników spółki cywilnej) oraz musi być podpisane przez wszystkich wymienionych uczestników zgodnie z zasadami reprezentacji. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem poświadczono notarialnie. 3. Wykonawcy, o których mowa w ppkt 1, składają jedną ofertę, przy czym: a) oświadczenie (wskazane w pkt B.1. i C.1. SIWZ) składa oddzielnie każdy uczestnik konsorcjum i każdy wspólnik spółki cywilnej, b) wymagane dokumenty lub oświadczenia (wskazane w pkt. B. 2. ) składa oddzielnie każdy uczestnik konsorcjum i każdy wspólnik spółki cywilnej. c) oświadczenie (wskazane w pkt. A.1. SIWZ) składają wspólnie wszyscy uczestnicy konsorcjum oraz wspólnicy spółki cywilnej. 4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. 5. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. 6. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 6

7 VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywaniu oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem, lub em z zastrzeżeniem pkt Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego oraz pełnomocnictwa. 4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub em, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o.o. al. gen. Władysława Sikorskiego 428, Rzeszów; fax ; 6. Pracownikami uprawnionym do bezpośredniego kontaktu z wykonawcami są: Sprawy związane z przedmiotem zamówienia; Tomasz Sajdak tel , Sprawy procedury przetargowej; Teresa Kamińska tel VIII. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemną prośbą wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego. 3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ. 4. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ oraz zostanie doręczona wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej IX. Termin związania ofertą 1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. X. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności na formularzu oferty OFERTA (oryginał) i zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdz. VI SIWZ. 2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 3. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 7

8 4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski, winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 6. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, powinny być parafowane przez Wykonawcę. 7. Poświadczenie zgodności z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikacje podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej zgodność kopii dokumentów z oryginałem). 8. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 Pzp protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 1) przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz ze zmianami) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności; 2) Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być załączone do oferty w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty; 3) Wykonawca nie może zastrzec m.in. informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. 4 Pzp); 4) Zamawiający ma prawo badać skuteczność dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w razie stwierdzenia, że dane informacje nie mogły być przez Wykonawcę zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa zostaną one odtajnione przez Zamawiającego; 5) udostępnianie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie na zasadach określonych w Rozporządzeniu w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. nr 223 poz. 1458). 11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 12. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 8

9 13. Wykonawca zgodnie z art. 36 a ust. 1. ustawy może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 14. Wykonawca winien zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie w sposób zabezpieczający nienaruszalność. 15. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego oraz opisana; nazwa (firma) Wykonawcy adres Wykonawcy Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o. al. gen. Władysława Sikorskiego 428, Rzeszów Oferta na: Sprzedaż i dostawę jednej sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego przez autoryzowanego dealera Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert. 16. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA lub WYCOFANIE. XI. Miejsce i termin składania ofert 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego; Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o.o. al. gen. Władysława Sikorskiego 428, Rzeszów w sekretariacie pokój 227, w terminie do dnia r. do godz. 10:00. Godziny pracy od poniedziałku do piątku od 6: 30 do 14: Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie i zwróci na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 ustawy. XII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego; Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o.o. al. gen. Władysława Sikorskiego 428, Rzeszów, pokój 334 w dniu r. o godz. 10: Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców i informacje dotyczące ceny i terminu dostawy zawartych w ofertach. 4. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy. XIII. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ. 2. W ofercie należy podać wartość netto przedmiotu zamówienia, do której należy dodać wartość należnego podatku VAT, po zsumowaniu podać wartość brutto, w złotych polskich (PLN). 3. Całkowita wartość brutto powinna być wyrażona liczbowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Walutą rozliczeniową jest PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w żadnej obcej walucie. 9

10 XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: L.p. Nazwa kryterium Znaczenie procentowe kryterium Ilość pkt jaką może otrzymać oferta za dane kryterium 1. Cena brutto 98 % 98 pkt 2. Gwarancja ogólna (nie krótsza niż 60 m-cy) 2 % 2 pkt 2. Sposób punktowania: kryteria procentowe zostaną zamienione na punkty według następujących wzorów; Ad.1. Cena = cena najniższa/cena badana x 98 Ad.2. Czas gwarancji = badany okres /najdłuższy x 2 3. Ocena końcowa zostanie obliczona jako suma uzyskanych punktów w poszczególnych kryteriach tj. kryterium 1 + kryterium Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która będzie posiadać najwyższą ilość punktów. XV. Udzielenie zamówienia 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteria wyboru. 2. O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na Tablicy ogłoszeń". 4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2. XVI. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest niezwłocznie przedłożyć kopię dokumentów zawierających dane wymagane do zawarcia umowy, o ile bezpośrednio nie wynikają one z oferty. 3. Jeżeli Wykonawca nie będzie mógł przybyć do siedziby Zamawiającego w celu podpisania umowy, może złożyć wniosek o przesłanie umów pocztą. XVII. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium. 2. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVIII. Warunki umowy - zmiana istotnych postanowień umowy 1. Wzór umowy stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W jej treści, która nie podlega negocjacjom podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia. 10

11 XIX. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy do treści oferty w następującym zakresie: 1) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto. Informacje dotyczące; oferty częściowej, wariantowej, umowie ramowej, rozliczenia w walutach obcych, aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, wymagań określonych w przedmiocie zamówienia związanych z realizacją zamówienia zgodnie z art. 29 ust.4 Pzp. 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 8. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp. XX. Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. XXI. Środki ochrony prawnej. 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej. 2. Środkami ochrony prawnej są: 1) odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, a następnie 2) skarga do sądu okręgowego, właściwego dla siedziby Zamawiającego. 3. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej określają przepisy działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych. XXII. Załączniki stanowiące integralną część SIWZ ; 1. Umowa /Wzór/. 2. Formularz (OFERTA) wraz z załącznikami; Załącznik nr 1 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w post.; Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia; Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy, Załącznik nr 4 Opis oferowanego samochodu. ZATWIERDZIŁ: 11

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia 08.03.2011 r. Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa samochodu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na realizację zadania p.n.: "POZYSKANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH TYPU FURGON" (drugie postępowanie) PRZETARG NIEOGRANICZONY

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU

URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU 58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21, tel. 74/664 33 00, fax 74/841 13 01 e-mail: us0222@ds.mofnet.gov.pl, www.uswalbrzych.pl REGON: 890024280, NIP: 886-00-13-058 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZSP-070-11-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup samochodu osobowego typu VAN dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

III ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA, KTÓREJ ZAMIESZCZONA JEST SIWZ: www.mpgk.chelm.pl,

III ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA, KTÓREJ ZAMIESZCZONA JEST SIWZ: www.mpgk.chelm.pl, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa samochodu ciężarowego (hakowiec) z urządzeniem dźwigowym HDS, postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

Dostawa używanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów.

Dostawa używanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Piekary Śl., dnia 31.03.2015r ul. F. Kotuchy 3 41-946 Piekary Śl. (Pieczęć Zamawiającego) Nr ZP-1/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ-2411/P-8/018/13

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

na Zakup samochodu osobowego typu VAN" dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie

na Zakup samochodu osobowego typu VAN dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego* ZSP- -9- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup samochodu osobowego typu VAN" dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM: KIEROWNIK Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy mgr Elżbieta Stachowiak SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa pojazdu do przewozu osób na potrzeby Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011 PROKURATURA APELACYJNA Warszawa, 16 listopada 2011 roku W WARSZAWIE Zamawiający: PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 25 00-951 Warszawa NIP: 525-10-08-987 REGON: 010267570 www.warszawa.pa.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO a poniżej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. DZPZ/ 333/11PN/ 2015 Olsztyn, dnia 11 lutego 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Pniewy, 2013-10-14 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.272.17.2013. Nazwa zadania: Zakup i dostawa samochodu ciężarowego

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo