Potrzeby pokarmowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Potrzeby pokarmowe 138 161 184 207 230"

Transkrypt

1 Nawożenie kukurydzy Kukurydza jest rośliną mającą wysokie potrzeby pokarmowe. Najintensywniej pobiera ona azot i potas, ale w porównaniu z innymi roślinami potrzebuje także dużo wapnia i magnezu. Tempo pobierania składników jest zróżnicowane w poszczególnych okresach rozwoju. Intensywne zapotrzebowanie kukurydzy na składniki pokarmowe występuje w okresie od fazy 6-8 liści i trwa do fazy zasychania znamion. Rośliny kukurydzy zwykle w okresie od drugiej dekady czerwca do połowy sierpnia pobierają około 85% całkowitej ilości azotu. Reszta zużywana jest w początkowym okresie wzrostu (3%) i podczas wypełniania ziarna (12%). W przypadku azotu ważna jest nie tylko wielkość dawki N ale termin jej zastosowania. Z fizjologicznego punktu widzenia uzasadniony jest więc podział dawki na przedsiewną (około 1/3 całkowitej dawki) i pogłówną, stosowaną w czasie wegetacji. W praktyce zaleca się wysiew azotu w jednej dawce przy nawożeniu do 100 kg N/ha. Przy wyższym nawożeniu N, szczególnie na glebach lżejszych lepiej dawkę azotu podzielić na przedsiewną i pogłówną. Całkowite zapotrzebowanie na nawozy azotowe można ustalić na podstawie szacunkowego bilansu N uwzględniającego: ilość azotu pobraną przez rośliny przy zakładanym poziomie plonów i wartość nawozową stanowiska przeznaczonego pod kukurydzę. Orientacyjne dawki azotu w kg N/ha dla kukurydzy (gleby średnie) Przewidywany plon t/ha Ziarno CCM Zielonka Potrzeby pokarmowe Wycena stanowiska niska średnia wysoka Na ziarno i CCM Na kiszonkę Do nawożenia przedsiewnego szczególnie nadają się nawozy wolnodziałające, jak mocznik i saletrzak, a na glebach zasadowych siarczan amonu. Można też stosować saletrę amonową oraz nawozy wieloskładnikowe: fosforan amonu, amofoski, polifoski, polimagi i inne. Termin stosowania drugiej dawki powinien być możliwie późny, lecz jest on ograniczony wysokością roślin (max. do 35 cm), ze względu na ryzyko mechanicznych uszkodzeń roślin

2 przez maszyny w czasie wysiewu nawozu. Do pogłównego stosowania zalecane są nawozy szybkodziałające: saletra amonowa lub saletra wapniowa, tylko granulowane. Nawożenie powinno być wykonane w czasie suchej pogody, by uniknąć poparzenia roślin. W uprawie kukurydzy oprócz stałych nawozów azotowych może być używany nawóz płynny roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM). Wówczas całą dawkę N dzielimy na 2-3 części. Przedsiewnie dajemy RSM opryskując pola z zastosowaniem rozpylaczy wielootworowych. Pogłównie rozlewamy RSM za pomocą węży lub rur rozlewowych, montowanych na belce opryskiwacza, w fazie 2-5 liści oraz 6-10 liści kukurydzy. Nawozy fosforowe i potasowe stosuje się jesienią pod orkę, jeśli nie zastosowano ich w jesieni, należy je dać wiosną, przed uprawkami przedsiewnymi. Wielkość dawek nawozów zależy od zawartości przyswajalnych form fosforu i potasu w glebie. Przykładowe dawki fosforu i potasu podano w tabeli. Orientacyjne dawki nawozów fosforowych i potasowych pod kukurydzę (gleby średnie) Przewidywany plon (t/ha) Ziarna Zielonki Fosfor w kg P 2 O 5 /ha Potas w kg K 2 O/ha klasa zasobności gleby klasa zasobności gleby niska średnia wysoka niska średnia wysoka kukurydza na ziarno kukurydza na kiszonkę Ocenę zasobności gleby w podstawowe składniki pokarmowe i oznaczenie kwasowości gleby (ph) wykonują Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze. Kukurydza wymaga gleb o odczynie zbliżonym do obojętnego. Przy ph poniżej 5,5 należy wykonać wapnowanie; na glebach lekkich stosując około 1,5 a na glebach średnich około 3 t/ha CaO. Występujące na kukurydzy objawy niedoborów składników zwłaszcza mikroelementów (np. cynku, boru) można usunąć stosując dolistnie, płynne nawozy wieloskładnikowe, zawierające mikroelementy (przykładowo INSOL Zn, INSOL B). Dokarmianie nawozami płynnymi wykonuje się najczęściej stosując dwukrotnie opryskiwanie w fazie 6-8 liści i 10

3 dni później. Można stosować łącznie z 6% roztworem mocznika i 5% roztworem siarczanu magnezu. Kukurydza jest rośliną dobrze wykorzystującą składniki pokarmowe zawarte w nawozach naturalnych. Szczególnie wskazane jest ich stosowanie na glebach lżejszych, ubogich w związki próchniczne, kompleksu żytniego słabego. Pod kukurydzę można stosować wszystkie rodzaje nawozów naturalnych. Najczęściej są to: obornik, słoma i gnojowica. Obornika zaleca się stosować pod kukurydzę jesienią - pod orkę, w ilości t/ha. Należy pamiętać, iż nie wolno dawać wapna z jednoczesnym wywożeniem obornika oraz nawożeniem fosforem, ponieważ dochodzi do dużych strat składników pokarmowych, głównie azotu i fosforu. Skład chemiczny obornika zależy od gatunku zwierząt. Skład chemiczny obornika w % świeżej masy (wg Maćkowiak C.) Składnik Sucha masa Azot (N) Fosfor (P 2 O 5 ) Potas (K 2 O) Wapń (CaO) Magnez (MgO) bydło 21,0 0,47 0,28 0,65 0,43 0,15 trzoda chlewna 21,4 0,51 0,44 0,68 0,44 0,18 Obornik konie owce kury 24,7 0,54 0,29 0, 0,43 0,16 26,8 0,75 0,38 1,19 0,58 0,19 35,9 1,20 0,79 0,80 0,73 0,21 obornik mieszany 21,4 0,46 0,30 0,63 0,41 0,15 Składniki znajdujące się w oborniku są słabiej dostępne dla roślin, zwłaszcza azot, niż z nawozów mineralnych. Dla prawidłowego przeliczenia całkowitej ilości składnika na ilość składnika działającego wprowadzono pojęcie równoważnika nawozowego. Równoważnik nawozowy to liczba ustalona eksperymentalnie, która informuje jaka dawka danego składnika w nawozach mineralnych, stosowanych w optymalnym terminie, odpowiada działaniu 100 kg tego składnika w nawozach naturalnych. Równoważnik nawozowy dla azotu obornika wynosi 0,3; niezależnie od terminu stosowania. Oznacza to, że 30 kg N w nawozach mineralnych wykazuje podobne działanie plonotwórcze, jak 100 kg azotu w oborniku. W dawce 30 t obornika wprowadzamy 150 kg azotu całkowitego, ale tylko 45 kg N działającego i o taką ilość można zmniejszyć dawkę azotu w nawozach mineralnych. Fosfor i potas w oborniku są tak samo dostępne dla roślin, jak w nawozach mineralnych. Jednak ich działanie rozkłada się na kilka lat. W pierwszym roku po zastosowaniu obornika fosfor jest wykorzystywany w 40%, a potas w %.

4 W przypadku stosowania słomy jako nawozu należy pamiętać, że istotne znaczenie ma tu stosunek węgla do azotu (C:N). W słomie kukurydzianej ten stosunek wynosi :1. Procesy rozkładu substancji organicznej najlepiej przebiegają przy relacji (C:N) jak 15-20:1. Taką zależność posiada obornik. Przy zbyt szerokim stosunku węgla do azotu (po przyoraniu słomy) zachodzi zjawisko biologicznego unieruchamiania azotu. Aby temu zapobiec zaleca się dodatkowo zastosowanie od 5-8 kg N na 1tonę słomy. Azot może być dodawany w różnej formie, począwszy od nawozów mineralnych, (przydatny jest RSM), poprzez płynne organiczne (gnojówka i gnojowica), aż po ścieki przydatne do stosowania w rolnictwie. Znaczenie słomy w procesie tworzenie się próchnicy jest nieco mniejsze niż obornika. Jeżeli jego działanie na odnowę substancji organicznej w glebie przyjmuje się za 1, to dla słomy kukurydzianej wartość ta wynosi 0,7. Procesy mineralizacji przebiegają najkorzystniej, gdy słoma jest dobrze rozdrobniona (na odcinki 8-10 cm) i przyorywana jest płytko (10-12 cm). Nie zawsze udaje się dobrze przykryć słomę, dlatego zwłaszcza na glebach ciężkich i wilgotnych po kilku tygodniach należy ponownie wykonać orkę. Na glebach lekkich można od razu przyorać ją głęboko (do 25 cm). Kukurydza dobrze reaguje na nawożenie gnojowicą i znosi nawet wysokie dawki bez szkody dla wielkości i jakości plonu. Gospodarstwa dysponujące dużą ilością tego nawozu mogą go stosować jako uzupełniające lub główne źródło nawożenia w uprawie kukurydzy. Gnojowica jest nawozem o zmiennym składzie chemicznym i dlatego przed zastosowaniem powinniśmy oznaczyć w niej zawartość suchej masy i składników pokarmowych. Przeciętna całkowita zawartość (kg) składników w 1 m 3 gnojowicy (wg Maćkowiak C.) Gnojowica od Sucha masa % Azot (N) Fosfor (P 2 O 5 ) Potas (K 2 O) Magnez (MgO) Wapń (CaO) Bydła ,6 1,9 4,1 0,8 2,6 Trzody chlewnej ,6 4,4 2,8 0,8 3,8 Gnojowicę należy stosować w czasie pochmurnej, deszczowej pogody, przy niskiej temperaturze, aby ograniczyć straty amoniaku i wydzielanie się nieprzyjemnego zapachu. Gdy stosowana jest na glebę bez roślinności, należy wymieszać ją z płytką warstwą gleby. Nie należy stosować gnojowicy na glebę zamarzniętą, ani na pokrytą śniegiem, jak również na polach zagrożonych spływem powierzchniowym. Maksymalne dawki gnojowicy na glebach średnich w okresie październik styczeń wynoszą -75 m 3 /ha, a w okresie luty kwiecień m 3 /ha. Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu, do

5 gleby możemy wprowadzić w ciągu roku, nie więcej niż 1 kg azotu (N) w czystym składniku w nawozach naturalnych na 1 ha użytków rolnych. Równoważnik azotu w gnojowicy wynosi 0,7 przy stosowaniu wiosną i na początku lata oraz 0,5 w okresie stosowania późnym latem i wczesną jesienią. Równoważnik nawozowy dla fosforu i potasu wynosi 1. Pełne dane dotyczące zaleceń nawozowych dostępne są w instrukcjach upowszechnieniowych dla kukurydzy, wydawanych przez IUNG. dr Marian Machul IUNG w Puławach

Wartość nawozów naturalnych

Wartość nawozów naturalnych Dokumentacja techniczna Wartość nawozów naturalnych Należy dostarczyć nawozu naturalnego tam, gdzie roślina go najbardziej potrzebuje! DLACZEGO? - KIEDY? - JAK? - ILE? - W JAKIEJ CENIE? J?????? www.joskin.com

Bardziej szczegółowo

Program mineralnego żywienia roślin uprawnych. Activ

Program mineralnego żywienia roślin uprawnych. Activ Program mineralnego żywienia roślin uprawnych Activ Swoje doświadczenie w branży nawozowej budujemy od 1992 roku. Produkujemy nawozy, których celem jest wydobycie z natury tego, co najlepsze. Z tego względu

Bardziej szczegółowo

Struktura gleby i jej uprawa różne praktyki uprawowe, zapobieganie erozji

Struktura gleby i jej uprawa różne praktyki uprawowe, zapobieganie erozji DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE NA OBSZARACH SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH NA AZOTANY POCHODZENIA ROLNICZEGO, TZW. OSN Struktura gleby i jej uprawa różne praktyki uprawowe, zapobieganie erozji Opracował: Marek Krysztoforski

Bardziej szczegółowo

Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski

Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski 43 Polish Journal of Agronomy 2011, 7, 43 58 Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski 1 Stanisław Krasowicz, 1 Wiesław Oleszek, 2 Józef Horabik, 3 Ryszard Dębicki, 4 Janusz Jankowiak, 5 Tomasz

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy,

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy, Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy, W dzisiejszym świecie trudno poruszać się bez dobrej, rzetelnej informacji. Dotyczy to również prowadzenia gospodarstwa rolnego. W nowej perspektywie finansowej na lata

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje: 1) warunki i tryb wprowadzania do obrotu nawozów, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

3. Proces roztwarzania siarczynowego

3. Proces roztwarzania siarczynowego 3. Proces roztwarzania siarczynowego Wielkość produkcji mas celulozowych siarczynowych jest dużo mniejsza od produkcji mas celulozowych siarczanowych, przy czym masy siarczynowe są stosowane w papiernictwie

Bardziej szczegółowo

Wartość mierzona złotem

Wartość mierzona złotem Wartość mierzona złotem Wartość mierzona złotem Edycja 214 Najnowszy fungicyd w ochronie rzepaku stosowany w okresie kwitnienia 2 SE jest środkiem grzybobójczym w formie zawiesinoemulsji, o działaniu systemicznym,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych.

Ćwiczenie. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych. Ćwiczenie Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych. Wody naturalne występujące w przyrodzie dzielimy na wody: morskie, rzeczne (wody powierzchniowe), podziemne,

Bardziej szczegółowo

Ocena możliwości ochrony jeziora Konin wraz z określeniem wykorzystania jeziora Konin pod względem rekreacyjnym

Ocena możliwości ochrony jeziora Konin wraz z określeniem wykorzystania jeziora Konin pod względem rekreacyjnym Ocena możliwości ochrony jeziora Konin wraz z określeniem wykorzystania jeziora Konin pod względem rekreacyjnym Zielona Góra, 30 listopada 2010 r. Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE st. kpt. mgr inż. Daniel MAŁOZIĘĆ Zespół Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych CNBOP kpt. mgr inż. Ariadna KONIUCH Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROWADZENIA ZAPISÓW W KSIĄŻKACH RACHUNKOWYCH

INSTRUKCJA PROWADZENIA ZAPISÓW W KSIĄŻKACH RACHUNKOWYCH Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy ul. Świętokrzyska 20 00 950 Warszawa 1 Skr. pocztowa 984 tel./faks: (48 22) 826 93 22, (48 22) 826 61 58 email: rachrol@fadn.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja Techniczna KURY NIOSKI JAJ KONSUMPCYJNYCH BROWN. Wariant brązowy

Informacja Techniczna KURY NIOSKI JAJ KONSUMPCYJNYCH BROWN. Wariant brązowy 2014 Informacja Techniczna KURY NIOSKI JAJ KONSUMPCYJNYCH BROWN Wariant brązowy DROGI PRODUCENCIE, Potencjał genetyczny stad komercyjnych Hy-Line Brown może być wykorzystany tylko wtedy, gdy podczas zarządzania

Bardziej szczegółowo

BIZON. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych. Zezwolenie MRiRW nr R- 109/2014 z dnia 10.07.2014 r.

BIZON. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych. Zezwolenie MRiRW nr R- 109/2014 z dnia 10.07.2014 r. 1 Posiadacz zezwolenia: Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa, tel.: +48 22 854 03 20, fax: +48 22 854 03 29, e-mail: fwrpols@dow.com, www.dowagro.pl BIZON Środek przeznaczony

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Autorzy: Dr n. biol. Elżbieta Chabros Prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Charzewska Mgr inż. Zofia Chwojnowska

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROGNOZ W ZAKRESIE STRUKTURY I LICZBY GOSPODARSTW ROLNYCH ORAZ POGŁOWIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W POLSCE W PERSPEKTYWIE 2020R.

AKTUALIZACJA PROGNOZ W ZAKRESIE STRUKTURY I LICZBY GOSPODARSTW ROLNYCH ORAZ POGŁOWIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W POLSCE W PERSPEKTYWIE 2020R. Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich AKTUALIZACJA PROGNOZ W ZAKRESIE STRUKTURY I LICZBY GOSPODARSTW ROLNYCH ORAZ POGŁOWIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W POLSCE W PERSPEKTYWIE 2020R. W ŚWIETLE

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich NARODOWY PLAN ROZWOJU NA LATA 2004-2006 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/30/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/30/WE L 140/88 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.6.2009 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny

Bardziej szczegółowo

Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią

Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią Rzepak ozimy to roślina wymagająca profesjonalnego podejścia od momentu siewu do zbioru. Okres wegetacyjny trwa ok. 11 miesięcy (czasami nawet 12

Bardziej szczegółowo

Podstawy racjonalnego żywienia i uzupełniania płynów w szkoleniu młodocianych piłkarzy

Podstawy racjonalnego żywienia i uzupełniania płynów w szkoleniu młodocianych piłkarzy Jadwiga Malczewska Podstawy racjonalnego żywienia i uzupełniania płynów w szkoleniu młodocianych piłkarzy Racjonalne żywienie jest jednym z podstawowych czynników warunkujących prawidłowy rozwój i właściwe

Bardziej szczegółowo

4(16)/2011 Dwumiesięcznik Trouw i MY

4(16)/2011 Dwumiesięcznik Trouw i MY ISSN 2080 489X 4(16)/2011 Dwumiesięcznik Trouw i MY Opłacalność produkcji świń dr Marian Kamyczek Uwierzyć w swój sukces! Anna Klimecka 2 OD REDAKCJI Dwumiesięcznik Trouw i MY 4(16)/2011 Szanowni Czytelnicy,

Bardziej szczegółowo

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie sposobu wyznaczania jednostkowych wartości emisji GHG dla biopaliw, biopłynów w cyklu życia

Wytyczne w zakresie sposobu wyznaczania jednostkowych wartości emisji GHG dla biopaliw, biopłynów w cyklu życia Strona 2 z 46 jednostkowych wartości emisji GHG dla Opracowano w Instytucie Nafty i Gazu- Państwowym Instytucie Badawczym System KZR INiG-PIB/8 2 Strona 3 z 46 Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Powołania

Bardziej szczegółowo

Duński program redukcji zużycia pestycydów

Duński program redukcji zużycia pestycydów Duński program redukcji zużycia pestycydów - z korzyścią dla zdrowia ludzi i środowiska Pesticide Action Network - Europe - wrzesień 2005 PAN Europe Pesticides Action Network Europe Spis treści Dlaczego

Bardziej szczegółowo

TOMIGAN FORTE 102,5 SE

TOMIGAN FORTE 102,5 SE 1 Posiadacz zezwolenia: ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel.: +48 22 395 66 60, infolinia: +48 22 395 66 66, fax +48 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com Podmioty

Bardziej szczegółowo

Czy emisja antropogennego CO 2 może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce?

Czy emisja antropogennego CO 2 może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce? Prof. zw. dr hab. inż. Bronisław Barchański Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków Czy emisja antropogennego CO 2 może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce? 1.0 Wprowadzenie Nauki i umiejętności dopiero stają

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii E L E K T R O C H I R U R G I A P o d s t a w y Z asady Elek trochirurgii SPIS TREŚCI Wstęp 03 Zasada elektrochirurgii 04 Zasady fizyczne Zmiany tkanek pod wpływem ciepła Czynniki wpływające na efekty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem.

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Wody powierzchniowe Z badań przeprowadzonych w ostatnich latach w ramach monitoringu diagnostycznego 1 wód

Bardziej szczegółowo