Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Przykład zadania praktycznego zawód technik rolnik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Przykład zadania praktycznego zawód technik rolnik"

Transkrypt

1 Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Przykład zadania praktycznego zawód technik rolnik Jesteś właścicielem gospodarstwa rolnego, w którym na powierzchni 6 ha uprawiana jest pszenica ozima w typie młynarsko-piekarskim odmiany Pegassos. Na polu wykonano ścieżki technologiczne co 18 m. Szczegółowy opis gospodarstwa znajdziesz w załączniku 1. Zaprojektuj nawożenie NPK pszenicy ozimej na tym polu. Rozwiązanie zadania ułatwią Tobie następujące załączniki: Załącznik 1 - Opis gospodarstwa Załącznik 2 - Sposoby przedstawiania zasobności gleb w składniki pokarmowe Załącznik 3 - Kompleksy i kategorie agronomiczne gleb Załącznik 4 - Zalecenia nawozowe - dawki nawozów mineralnych na gruntach ornych w kg/ha czystego składnika Załącznik 5 - Wymagania pokarmowe zbóż w kg na produkcję 1 tony ziarna ze słomą Załącznik 6 - Zawartość składników pokarmowych NPK w plonie ubocznym niektórych roślin uprawnych Załącznik 7 - Zasoby azotu w glebie i jego wykorzystanie Załącznik 8 - Nawozy stosowane w analizowanym gospodarstwie Załącznik 9 - Wydajność rzeczywista niektórych maszyn stosowanych w gospodarstwie Załącznik 10 - Cennik nawożenia i nawozów Projekt realizacji powinien zawierać: 1. Analizę opisu gospodarstwa rolnego pod względem czynników przyrodniczych, dla potrzeb nawożenia pszenicy ozimej tj. klimatycznych: średnia roczna ilość opadów, długość okresu wegetacji, przeciętna roczna temperatura (załącznik 1), glebowych: kategoria agronomiczna gleby i jej przydatności do uprawy pszenicy ozimej, ph gleb (załączniki 1, 3), stanowiska pod pszenicę ozimą na wskazanym polu, Analizę opisu gospodarstwa rolnego pod względem czynników ekonomicznych, dla potrzeb nawożenia pszenicy ozimej tj. zagospodarowanie plonu, lokalizacja gospodarstwa, zasoby siły roboczej, park maszynowy, sposób zaopatrywania w środki produkcji, odległość pól od siedziby gospodarstwa (załącznik 1), 1.1. Dobór metod i technik stosowania nawożenia mineralnego pszenicy ozimej tj. nawożenie doglebowe, dolistne, nawożenie przedsiewne i pogłówne, dobór prawidłowego terminu stosowania nawozów do fazy rozwojowej pszenicy ozimej określenie znaczenia ścieżek technologicznych w nawożeniu pszenicy ozimej Dobór maszyn do nawożenia mineralnego na podstawie wykazu maszyn znajdujących się w opisie gospodarstwa (załączniki 1, 9). 2. Określenie wymagań pokarmowych i potrzeb nawozowych pszenicy ozimej (załącznik 5) na podstawowe składniki pokarmowe

2 ustalenie potrzeb nawożenia azotem na podstawie plonu, wymagań pokarmowych, wykorzystania azotu z próchnicy glebowej i resztek pożniwnych (załączniki 5, 6, 7), wyszczególnienie czynników, które należy uwzględnić przy określaniu potrzeb nawozowych P i K określenie potrzeb nawożenia pszenicy ozimej P i K (korzystając z map zasobności gleb i zaleceń nawozowych - załącznik 2) ustalenie odczynu gleby (korzystając z map zasobności gleb załącznik 2) 2.1. Ustalenie na podstawie zgromadzonych informacji i przeprowadzonych obliczeń wysokości dawek nawozów dla pszenicy ozimej uprawianej na powierzchni 1ha i na powierzchni 6 ha dobranie nawozów mineralnych do zaplanowanych metod i technik stosowania nawożenia mineralnego (załącznik 8), przeliczenia zawartości czystego składnika na masę towarową nawozu i odwrotnie (załącznik 8) wyliczenie dawek nawozów wynikających ze stężenia (załączniki 8, 9) ustalenie zapotrzebowania na nawozy mineralne w formie stałej i do oprysku stosowane na powierzchni 1ha i powierzchni 6 ha, 3. Określenie wymogów bhp, p-poż i ochrony środowiska podczas nawożenia mineralnego pszenicy ozimej 4. Opracowanie technologii nawożenia pszenicy ozimej na wskazanym polu i zapisanie w karcie technologicznej (załącznik 9), 5. Opracowanie kosztorysu nawożenia mineralnego pszenicy ozimej uprawianej na wskazanym polu o powierzchni 1 ha i powierzchni 6 ha (załącznik 10), Czas na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

3 Załącznik 1 - Opis gospodarstwa 1. Nazwa: ZSRCKU Gospodarstwo Pomocnicze 2. Warunki przyrodnicze A. Klimatyczne Czynniki klimatyczne Średnia ilość opadów Średnia temperatura roczna Długość okresu wegetacji Pierwsze jesienne przymrozki Ostatnie wiosenne przymrozki Jednostka mm º C dni data data Wartości czynników klimatycznych w rejonie gospodarstwa Rok , X (-1,5ºC) 17.IV (-1,0ºC) 584 9, X (-1ºC) 14.V (-3ºC) Średnia dla Wielkopolski ok przeciętnie 10. X przeciętnie 30. IV Obszar rolniczo klimatyczny na którym położone jest gospodarstwo należy do obszarów suchych, umiarkowanie ciepłych i umiarkowanie słonecznych. W okresie, który ma szczególne znaczenie dla wegetacji zbóż tj. od maja do czerwca jest umiarkowanie wilgotno, chłodno i umiarkowanie słonecznie. B. Glebowe Gospodarstwo posiada około 333 ha użytkowane m. in. jako grunty orne, użytki zielone i plantacje trwałe. Klasy bonitacyjne gleb: 15 ha klasy II, 75 ha klasy IIIa, 67 ha klasy IIIb, 106 ha klasy IVa, 62 ha klasy IVb, 8 ha klasy V, 0,4 ha klasy VI, 3. Warunki ekonomiczne Powierzchnia użytkowania i struktura użytkowania gruntów Rodzaj użytków Powierzchnia w ha Struktura użytkowania w% Grunty orne Plantacje trwałe Trwałe użytki zielone Grunty rolne pod zabudowaniami Grunty pod stawami Lasy Rowy 299,58 1,24 22,59 6,15 2,20 1,28 0,95 89,70 0,37 6,76 1,84 0,65 0,40 0,28 Razem 333,96 100,00

4 Lokalizacja gospodarstwa Gospodarstwo przyszkolne położone jest w odległości 5 km od siedziby gminy. Odległość do najbliższych miast, w których znajdują się punkty skupu i zaopatrzenia w środki produkcji wynoszą około: 12 km, 20km i 30 km. Do gminy i najbliższych miast prowadzą drogi asfaltowe. Najbliższa stacja kolejowa znajduje się w odległości 12 km a przystanek autobusowy w odległości 200 m. Odległość pól od siedziby gospodarstwa Odległość siedziby gospodarstwa od pól uprawnych wynosi od kilkuset metrów do 2-3 km. Analizowane pole, na którym uprawiana jest pszenica ozima znajduje się w odległości 300 m od siedziby gospodarstwa Zaopatrzenie w środki produkcji Środki do produkcji pochodzą z zakupu i produkcji własnej gospodarstwa. Środki produkcji pochodzące z zakupu dostarczane są przez producenta lub dystrybutora oraz zakupywane przez gospodarstwo wg potrzeb. Nawozy mineralne dostarczane są do gospodarstwa w opakowaniach typu Big bag. Nawozy, które stosowane są w niewielkich ilościach są zakupywane przez gospodarstwo wg potrzeb. Zagospodarowanie płodów rolnych Płody rolne są wykorzystywane na potrzeby własne gospodarstwa np. do produkcji pasz, siewu oraz sprzedawane na wolnym rynku np. pszenica lub w ramach umów kontraktacyjnych np. rzepak, burak cukrowy. Zasoby siły roboczej W gospodarstwie zatrudnionych jest 11 pracowników etatowych, w tym 8 pracowników fizycznych zatrudnionych w produkcji roślinnej i zwierzęcej. W gospodarstwie nie są zatrudniani pracownicy sezonowi. Wyposażenie w pojazdy, maszyny i narzędzia rolnicze Gospodarstwo posiada ciągniki o różnej mocy, agregaty uprawowe i agregat uprawowo-siewny Rototiler, rozsiewacze i rozrzutniki nawozów, pługi wieloskibowe, w tym 4-ro skibowy pług odwracalny, brony, kultywatory, agregat podorywkowy, siewniki do siewu rzędowego i punktowego, różne typy przyczep, kombajn zbożowy i do zbioru zielonek, ładowacz, opryskiwacze oraz maszyny i narzędzia do produkcji zwierzęcej.

5 Załącznik 2 Sposoby przedstawiania zasobności gleb w składniki pokarmowe Rolnika praktyka mniej interesuje zawartość fosforu czy potasu w miligramach, więcej natomiast, czy potrzeby jego pól są duże, średnie lub małe. W tym celu opracowano tzw. liczby graniczne dla badanych składników gleby a pozwalające na zaliczenie otrzymanych wyników do jednej z pięciu klas zasobności. Wyceniane wyniki analiz liczbami granicznymi oznaczamy przyjętymi kolorami. Poniżej, w tabeli podajemy zestawienie przyjętych kolorów oraz nazwy klas zasobności. Klasy zasobności gleb oraz oznakowania na mapie zasobności gleb (zawartości w przyswajalne składniki pokarmowe) Nazwa klasy zasobności V IV III II I Zawartość składników pokarmowych w glebie Zawartość bardzo niska oraz wapnowanie konieczne Zawartość niska oraz wapnowanie potrzebne Zawartość średnia oraz wapnowanie wskazane Zawartość wysoka oraz wapnowanie ograniczone Zawartość bardzo wysoka oraz wapnowanie zbędne Przyjęty kolor oznaczeń Brązowy Czerwony Żółty Niebieski Zielony Wycenione kolorami wyniki analiz przekazywane są w formie graficznej na mapie zasobności gleb. Przyjęto następujące umowne znaki: Fosfor kółko Potas trójkąt Potrzeby wapnowania prostokąt Magnez gwiazdka Wyniki badań gleb na zawartość niektórych makroelementów Numer Rodzaj Kategoria Kwasowość Potrzeby Wycena zawartości w próby użytku gleby ph w KCl wapnowania mg/100 g gleby Fosfor Potas Magnez 69 Grunty orne 3 5,9 III I IV III 70 Grunty orne 3 5,6 III II IV II 71 Grunty orne 3 5,1 IV II IV III 72 Grunty orne 3 5,9 III I III III 73 Grunty orne 3 5,7 III I III IV 74 Grunty orne 3 6,2 II II III IV 75 Grunty orne 3 6,1 II II III IV 76 Grunty orne 3 6,7 I I III V 77 Grunty orne 3 6,8 I I IV V 78 Grunty orne 3 6,0 III I IV III

6 Mapy zasobności gleb w składniki pokarmowe w analizowanym gospodarstwie 1. Mapa zawartości przyswajalnego fosforu w glebie LEGENDA Pola: 69,72,73, 76,77,78, - kolor zielony zawartość fosforu bardzo wysoka Pola: 70,71, - kolor niebieski zawartość fosforu wysoka Pola: 74,75 kolor żółty zwartość fosforu średnia 2. Mapa zawartości przyswajalnego potasu w glebie LEGENDA Pola: 69,70,71,78 kolor czerwony zawartość niska Pola: 72,73,74,75,76 kolor żółty zawartość potasu średnia

7 3. Mapa zawartości przyswajalnego magnezu w glebie LEGENDA: Pole: 76, 77, - kolor brązowy - zawartość magnezu bardzo niska Pole: 73,74,75, - kolor czerwony zawartość magnezu niska Pole: 69, 71, 72, 78, - kolor żółty zawartość magnezu średnia Pole: 70, - kolor niebieski zawartość magnezu wysoka 4. Mapa potrzeb wapnowania LEGENDA: Pole: 71 kolor czerwony wapnowanie potrzebne Pola: 69, 70, 72, 73, 78 kolor żółty wapnowanie wskazane Pola: 74, 75 kolor niebieski wapnowanie ograniczone Pola: 76, 77 kolor zielony wapnowanie zbędne

8 Załącznik 3 - Kompleksy i kategorie agronomiczne gleb Kompleks przydatności rolniczej Oznaczenie kompleksu Kategoria agronomiczna* (KAG) Klasa bonitacyjna Pszenny bardzo dobry 1 Średnie (ciężkie) I, II Pszenny dobry 2 Ciężkie (średnie) IIIa, IIIb Pszenny wadliwy 3 Średnie (ciężkie) IIIb, IVa, IVb Żytni bardzo dobry 4 Średnie (lekkie) IIIa, IIIb Żytni dobry 5 Lekkie IVa, IVb Żytni słaby 6 Bardzo lekkie IVb, V * W nawiasach podano mniej typową dla danego kompleksu kategorię agronomiczną gleby Załącznik 4. - Zalecenia nawozowe - dawki nawozów mineralnych na gruntach ornych w kg/ha czystego składnika Roślina Pszenica ozima Kompleks Kategoria przydatności agronomiczna rolniczej (KAG) P 2 O 5 K 2 O Plon w Zawartość w glebie t/ha B CZ Ż N Z B CZ Ż N Z 1 Ś 6, C 6, Ś 5, , 8, 10 Ś 5, , , 9, 11 L 3, LEDENDA: B brązowy, CZ czerwony, Ż- żółty, N niebieski, Z zielony Załącznik 5 Wymagania pokarmowe zbóż w kg na produkcję 1 tony ziarna ze słomą Gatunek zboża N P 2 O 5 K 2 O Jęczmień browarny Owies Pszenica Żyto 19 kg 25 kg 30 kg 25 kg 12 kg 13 kg 12 kg 12 kg 26 kg 32 kg 22 kg 24 kg

9 Załącznik 6 - Zawartość składników pokarmowych NPK w plonie ubocznym niektórych roślin uprawnych Roślina Pszenica Żyto Jęczmień Jęczmień browarny Owies Rzepak Burak cukrowy Plon uboczny Słoma Słoma Słoma Słoma Słoma Słoma Liście Stosunek plonu Zawartość składnika w kg/t głównego do ubocznego N P 2 O 5 K 2 O 1:1,1 1:1,4 1:1 1:1 1:1,5 1:2 1:0,7 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 7,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 1,1 14,0 20,0 17,0 17,0 17,0 20,0 5,0 Załącznik 7 - Zasoby azotu w glebie i jego wykorzystanie Zasoby azotu Wykorzystanie Próchnica glebowa Resztki pożniwne ok. 40 Nkg/ha ok. 35% w I-szym roku i po ok. 15% w II i III roku Załącznik 8 - Nawozy stosowane w analizowanym gospodarstwie Nazwy nawozów Zawartość składników pokarmowych w % Siarczan amonowy Saletra amonowa z magnezem Polifoska PK 21 *Siarczan magnezu Azot (N) 20% Siaarka(S) 24% Azot (N) 34% Magnez (MgO) 0,33% Fosfor (P 2 O 5 ) 21% Potas (K 2 O ) 32% Magnez (MgO) 15% i inne składniki Siarczan magnezu można mieszać z fungicydami i insektycydami

10 Załącznik 9 - Wydajność rzeczywista niektórych maszyn stosowanych w gospodarstwie Maszyna Typ Rzeczywista wydajność Ciągnik Ładowacz C-360 Tur 6 Opryskiwacz polowy* Ciągnik Moskit P-2018 U-1014 Rozsiewacz nawozów N-041 ] 6 ha/h ] 6 ha/ h * Pojemność 200 l, szerokość robocza 18 m. Do oprysku przyjmuje się 200 l wody/ha Załącznik 10 Cennik nawożenia i nawozów Koszt 1 godziny pracy agregatu do nawożenia dolistnego ( ciągnik C opryskiwacz) wynosi 10 zł, a 1 godziny pracy agregatu do nawożenia ( ciągnik U ładowacz + rozsiewacz nawozów) wynosi 26 zł. Cena nawozu w przeliczeniu na czysty składnik: N 2,20zł / 1kg P 2 O 5 2,60zł / 1kg K 2 O 1,50zł / 1kg MgO 0,70zł / 1kg CaO co 4 lata 28 dt/ha cena 1dt 4 zł

11 Arkusz odpowiedzi 1. Analizując czynniki przyrodnicze gospodarstwa pod kątem uprawy pszenicy ozimej, uważam że: Warunki termiczne i długość okresu wegetacji spełnia wymagania pszenicy ozimej, Ilość opadów jest niska, może to mieć wpływ na pobieranie składników pokarmowych przez pszenicę ozimą oraz na wysokość plonu Kategoria agronomiczna: gleby średnie wskazuje na potrzeby nawozowe pszenicy ozimej, ph powyżej 6 stwarza warunki do uprawy pszenicy ozimej nie ma potrzeby wapnowania w bieżącym roku, Z analizy tabeli wartości przedplonowej roślin dla zbóż wynika że rzepak ozimy jest bardzo dobrym przedplonem dla pszenicy ozimej, pozostawia dużo resztek pożniwnych co wpływa na zmniejszenie potrzeb nawozowych Z analizy czynników ekonomicznych wynika że: Lokalizacja gospodarstwa jest korzystna względem ważnych dla produkcji rolniczej instytucji obsługujących rolnictwo, tj. nieduże odległości, drogi asfaltowe, Pola znajdują się w niedużej odległości od siedziby gospodarstwa, co pozwala oszczędzić między innymi czas pracy i środki transportu, Wskazane pole oddalone jest od siedziby gospodarstwa 300 m dzięki czemu nawozy na pole przewożone są w maszynach do nawożenia, Ścieżki technologiczne ułatwiają nawożenie mineralne pszenicy i pozwalają na równomierne zastosowanie nawozów na polu, Pod względem wyposażenia w maszyny i narzędzia rolnicze zasadniczo gospodarstwo jest samowystarczalne. Wyposażenie gospodarstwa w maszyny do nawożenia mineralnego jest odpowiednie to znaczy posiada rozsiewacz nawozów, opryskiwacz, ciągniki, Ilość zatrudnionych pracowników pokrywa potrzeby gospodarstwa, Gospodarstwo nie ma większych problemów ze zbytem płodów rolnych, ziarna pszenicy ozimej można przeznaczyć do sprzedaży, do siewu i na paszę, a słomę na ściółkę i paszę dla zwierząt 1.1. Określam termin i technikę stosowania nawozów mineralnych Nawóz Polifoska PK 21 Saletra amonowa z magnezem Siarczan magnezowy Termin stosowania faza rozwojowa pszenicy ozimej Przed siewem pszenicy ozimej I termin ruszanie wegetacji krzewienie II termin strzelanie w źdźbło III termin kłoszenie I termin zapobiegawczo z fungicydami krzewienie II termin liść flagowy Technika stosowania Wysiew nawozu Wysiew nawozu Wysiew nawozu Wysiew nawozu Nawożenie dolistne Nawożenie dolistne

12 1.2. Maszyny znajdujące się w gospodarstwie są wystarczające do nawożenia mineralnego, tzn. ciągnik U 1014, ciągnik C 360, ładowacz TUR 6, rozsiewacz nawozów N 041, opryskiwacz polowy MOSKIT P Na podstawie map zasobności gleb określam na wskazanym polu zawartości P, K oraz odczyn gleby Zawartość składników pokarmowych w glebie P 2 O 5 K 2 O Odczyn (ph) Pole oznaczone nr 74 Średnia Średnia 6,2 Pole oznaczone nr 75 Średnia Średnia 6,1 Na wskazanych polach potrzeby wapnowania są ograniczone a zawartość MgO niska. Korzystając z tabeli wymagań pokarmowych obliczam wymagania pokarmowe pszenicy ozimej przy plonie 5 t/1ha Wymagania pokarmowe na 1ha w kg N P 2 O 5 K 2 O 150 kg 60 kg 110 kg Obliczenia: N 30 kg/1t. 5t = 150 kg P 2 O 5 12 kg/1t. 5t = 60 kg K 2 O 22 kg/1t. 5t = 110 kg Określam potrzeby nawozowe pszenicy ozimej na powierzchni 1 ha Wymagania nawozowe na 1ha w kg N P 2 O 5 K 2 O 95 kg 40 kg 60 kg Obliczenia: Wymagania pokarmowe pszenicy ozimej N/1ha (N wykorzystywany z próchnicy + N wykorzystywany z resztek pożniwnych) Korzystając z tabel obliczam: 42kg 35 N z resztek pożniwnych = 42kg/ha 35% = = 14,7kg/ha 15kgN 100 Wymagania pokarmowe N/1ha = 150 kg N/ha (40 kg N/ha + 15 kg N/ha) = 95 kg N/ha

13 2.1. Przeliczam czysty składnik nawozu na masę towarową Wymagania nawozowe roślin na 1 ha N 95 kg P 2 O 5 40 kg K 2 O 60 kg MgO Forma nawozu Saletra amonowa z magnezem Polifoska PK 21 Siarczan magnezowy Ilość nawozu w kg/1ha Ilość nawozu W kg na 6 ha Obliczenia: N saletra amonowa z magnezem 34% N kg = 279,4kg 280kg saletry amonowej z magnezem na 1 ha 34 na 6 ha = 280kg/ha 6ha = 1680kg 1700kg saletry amonowej P i K Polifoska PK kg nawozu 21 kg P 2 O 5, to 200 kg nawozu 42 kg P 2 O 5 na ha 100 kg nawozu 32 kg K 2 O, to 200 kg nawozu 64 kg K 2 O na ha 200 kg Polifoski PK 21/ha. 6 ha = 1200 kg Polifoski PK Obliczam zapotrzebowanie na siarczan magnezu 5% w 200l wody = 10kg 2opryski = 20kg siarczanu magnezu na 1 ha 100 Na 6 ha = 20kg/ha 6ha = 120kg siarczanu magnezu Obliczam ilość dostarczonego Mg, korzystając z tabeli składu chemicznego nawozów: = 3kg MgO W związku z wymaganiami BHP podczas prac polowych należy: Założyć odzież ochronną Sprawdzić stan techniczny maszyn Ze względu na bezpieczeństwo p-poż należy: Zachować ostrożność przy stosowaniu saletry amonowej Ze względu na wymogi ochrony środowiska podczas nawożenia należy: Sprawdzić prędkość wiatru podczas oprysku Ustalając potrzeby nawozowe dostosować wielkość dawki do zasobności gleby w składniki pokarmowe

14 4. Opracowuję technologię nawożenia mineralnego pszenicy ozimej na wskazanym polu Zabieg Wysiew nawozów fosforowych i potasowych Wymieszanie nawozów z glebą i siew pszenicy ozimej Wysiew nawozów azotowych I dawka Oprysk siarczanem magnezu I dawka Wysiew nawozów azotowych II dawka Oprysk siarczanem magnezu z fungicydami II dawka Wysiew nawozów azotowych III dawka Dawka nawozu w kg/ha P 2 O 5 42 kg K 2 O 64 kg N 30 kg Maszyna Ciągnik + rozsiewacz nawozów + ładowacz + ciągnik Agregat uprawowo-siewny Rototiler + ciągnik Termin Dekada/miesiąc lub faza rozwojowa 3 dek IX 3 dek IX Rozsiewacz nawozów + ciągnik Faza krzewienia MgO 1,5 kg Opryskiwacz polowy + ciągnik Faza krzewienia N 30 kg Rozsiewacz nawozów + ciągnik Mg O 1,5 kg Opryskiwacz polowy + ciągnik N 35 kg Faza strzelania w źdźbło Faza liścia flagowego Rozsiewacz nawozów + ciągnik Faza kłoszenia 5. Obliczam koszty nawożenia mineralnego pszenicy ozimej Koszty nawożenia mineralnego obejmują: koszty nawozów mineralnych w przeliczeniu na czysty składnik z uwzględnieniem ¼ dawki CaO przy założeniu, że jest stosowany co 4 lata w ilości 28 dt/ha oraz koszt wykonania nawożenia. Składniki kosztów Koszt na 1 ha w zł Koszt na 6 ha w zł N P 2 O 5 K 2 O ¼ dawki CaO MgO 209,00 109,20 96,00 28,00 2, ,00 655,20 576,00 168,00 12,60 Razem koszt nawozów 444, ,80 Przygotowanie i wysiew nawozów Przygotowanie i wykonanie 104,00 20,00 624,00 120,00 oprysku Razem koszt wykonania nawożenia 124,00 744,00 Koszt ogólny nawożenia mineralnego 568, ,80

15 Obliczenia: Koszty nawozów: N 95 kg/ha. 2,20 zł/1kg = 209,00zł/ha 209,00zł/1ha. 6 ha = 1254,00 zł P 2 O 5 42 kg/ha. 2,60 zł/1kg = 109,20zł/ha 109,20zł/1ha. 6 ha = 655,20 zł K 2 O 64 kg/1kg. 1,50 zł = 96,00zł/ha 96,00zł/1ha x 6 ha = 576,00zł ¼ dawki CaO 7dt/1ha. 4,00 zł = 28,00zł/ha 28,00zł/ha. 6 ha = 168,00zł MgO 3kg/1ha. 0,70zł/1kg = 2,10 zł/ha 2,10zł/1ha. 6 ha = 12,60zł Koszt nawozów na 1 ha: 209, , , ,00 + 2,10 = 444,30 zł Razem koszt nawozów na powierzchnię 6 ha: 1254, , , ,00 +12,60 = 2665,80 zł Obliczenia: Obliczam koszt wykonania nawożenia: Koszt pracy agregatu do wysiewu nawozów/1 ha = 26,00zł x 4krotny wysiew = 104,00 zł/1ha Koszt pracy na powierzchni 6 ha = 104,00 zł/1ha x 6ha = 624,00zł Koszt pracy opryskiwacza polowego/1ha = 10zł x 2 opryski = 20zł/1ha Koszt pracy opryskiwacza na 6 ha = 20zł/1ha x 6ha = 120 zł Razem koszt nawożenia na 1 ha:104, ,00 = 124,00 zł/1ha Razem koszt wykonania nawożenia na 6 ha: 624, ,00 = 744,00zł Koszt ogólny nawożenia: 2665, ,00 = 3409,80 zł

zawód: technik rolnik przykładowe rozwiązanie zadania

zawód: technik rolnik przykładowe rozwiązanie zadania Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego z informatora TYTUŁ Projekt nawożenia NPK pszenicy ozimej odmiany Pegassos opracowany na podstawie dokumentacji gospodarstwa rolnego Dane do projektu: Warunki

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE /zawód technik rolnik /

PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE /zawód technik rolnik / PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE /zawód technik rolnik / Gospodarstwo rolne planuje uprawę buraka cukrowego odmiany Gryf. Materiał siewny stanowią nasiona genetycznie jednonasienne otoczkowane. Pod uprawę

Bardziej szczegółowo

Zawartość składników pokarmowych w roślinach

Zawartość składników pokarmowych w roślinach Zawartość składników pokarmowych w roślinach Poszczególne rośliny różnią się zawartością składników pokarmowych zarówno w organach wegetatywnych, jak i generatywnych. Wynika to z różnych funkcji, jakie

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ JAKUBOWSKI PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE R16 BOBIK

PAWEŁ JAKUBOWSKI PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE R16 BOBIK PAWEŁ JAKUBOWSKI PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE R16 BOBIK Gospodarstwo rolne planuje uprawę bobiku z przeznaczeniem na a. Powierzchnia wynosi 3 ha. Bobik będzie uprawiany na polu o klasie bonitacyjnej

Bardziej szczegółowo

niezbędny składnik pokarmowy zbóż

niezbędny składnik pokarmowy zbóż POTAS niezbędny składnik pokarmowy zbóż kształtujący wielkość i jakość plonu ziarna Dostępność glebowych zasobów potasu dla roślin zbożowych Gleby zawierają duże zasoby potasu (K), nawet do 50 t/ha w warstwie

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania dawek nawozów

Zasady ustalania dawek nawozów Zasady ustalania dawek nawozów Celem nawożenia jest uzyskanie w określonych warunkach glebowo -agrotechnicznych największego plonu roślin o określonych parametrach jakości, z zachowaniem optymalnego poziomu

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami. Technik rolnik 321[05]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami. Technik rolnik 321[05] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami. Technik rolnik 321[05] Zadanie egzaminacyjne Rolnik planuje uprawę rzepaku ozimego odmiany Kaszub. Jego gospodarstwo posiada 20 ha gruntów

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary browarny zrób go dobrze!

Jęczmień jary browarny zrób go dobrze! .pl https://www..pl Jęczmień jary browarny zrób go dobrze! Autor: Małgorzata Srebro Data: 26 lutego 2018 Jęczmień jary browarny to jedna z najchętniej wybieranych przez rolników uprawa w Polsce. Najważniejszym

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 8

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 8 Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 8 opracowanie: Kierownik DAOR OSChR mgr inż. Krzysztof Skowronek Starszy Specjalista DAOR OSChR mgr inż.. Grażyna Sroka Program szkolenia Blok 8. Określanie

Bardziej szczegółowo

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 700 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 10 próbkach gleby,

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 700 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 10 próbkach gleby, Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Gliwicach odebrała i wykonała badanie próbek glebowych z obszaru użytków rolnych Powiatu Raciborskiego w Gminie Krzanowice z powierzchni 1670,94 ha. Odebrano z terenu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZLECENIA. Odebrano z terenu powiatu Raciborskiego próbki gleby i wykonano w Gminie Kornowac:

PRZEDMIOT ZLECENIA. Odebrano z terenu powiatu Raciborskiego próbki gleby i wykonano w Gminie Kornowac: PRZEDMIOT ZLECENIA Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Gliwicach odebrała i wykonała badanie próbek glebowych z obszaru użytków rolnych Powiatu Raciborskiego na terenie Gminy Kornowac o powierzchni 598,25ha.

Bardziej szczegółowo

wsp. przeliczeniowy TUZ II 0 1,60 0 1,30 IIIa 1 1,45 IIIb 2 1,25

wsp. przeliczeniowy TUZ II 0 1,60 0 1,30 IIIa 1 1,45 IIIb 2 1,25 1 1. Oblicz powierzchnię przeliczeniową oraz wskaźnik bonitacji gleb na podstawie poniższych danych Powierzchnia przeliczeniowa, Wskaźnik bonitacji gleb, Informacje i powierzchni i użytkowaniu gruntów

Bardziej szczegółowo

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 899 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 12 próbkach gleby,

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 899 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 12 próbkach gleby, Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Gliwicach odebrała i wykonała badanie próbek glebowych z obszaru użytków rolnych Powiatu Raciborskiego w Gminie Krzyżanowice z powierzchni 1577ha. odebrano z terenu

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Wymagania klimatyczno-glebowe

Jęczmień jary. Wymagania klimatyczno-glebowe Jęczmień jary W Polsce uprawia się ponad 1 mln 200 tys. ha jęczmienia, a powierzchnia uprawy nieznacznie, ale stale wzrasta. Ponad 1 mln ha zajmuje uprawa formy jarej. Wynika to ze stosunkowo niskiej mrozoodporności

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Wymagania klimatyczno-glebowe

Pszenżyto ozime. Wymagania klimatyczno-glebowe Pszenżyto ozime Pszenżyto jest młodym rodzajem zboża, uzyskanym przez hodowców na skutek skrzyżowania pszenicy z żytem. W Polsce pierwsze odmiany rolnicze pszenżyta zarejestrowano w latach 80. XX w. Ziarno

Bardziej szczegółowo

Rolniku, pamiętaj o analizie gleby!

Rolniku, pamiętaj o analizie gleby! .pl https://www..pl Rolniku, pamiętaj o analizie gleby! Autor: Anita Musialska Data: 6 września 2016 Czas tuż po żniwach, to dobry moment na sprawdzenie gleby, szczególnie jeżeli w planach mamy nawożenie

Bardziej szczegółowo

Nawożenie sadów i plantacji jagodowych. Jacek Filipczak Instytut Ogrodnictwa

Nawożenie sadów i plantacji jagodowych. Jacek Filipczak Instytut Ogrodnictwa Nawożenie sadów i plantacji jagodowych Jacek Filipczak Instytut Ogrodnictwa 9 grudzień 2016 Kryteria diagnostyczne Analiza gleby. Analiza liści. Wizualna ocena roślin. Analiza gleby Oznaczenie odczynu

Bardziej szczegółowo

Scenariusz i opracowanie : mgr inż. Bronisław Szembowski

Scenariusz i opracowanie : mgr inż. Bronisław Szembowski Probiotechnologia - cele, możliwości, efekty wdrożenia w wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych na przykładzie Gospodarstwa Tadeusza Zielonego, Ścinawa Scenariusz i opracowanie : mgr inż. Bronisław Szembowski

Bardziej szczegółowo

O/100 g gleby na rok, czyli około 60 kg K 2

O/100 g gleby na rok, czyli około 60 kg K 2 POTAS niezbędny składnik pokarmowy rzepaku kształtujący wielkość i jakość plonu Potas w glebach Całkowita zawartość potasu w glebach wynosi od 0,1 do 3 % i z reguły jest tym niższa, im gleba jest lżejsza.

Bardziej szczegółowo

Potrzeby pokarmowe 138 161 184 207 230

Potrzeby pokarmowe 138 161 184 207 230 Nawożenie kukurydzy Kukurydza jest rośliną mającą wysokie potrzeby pokarmowe. Najintensywniej pobiera ona azot i potas, ale w porównaniu z innymi roślinami potrzebuje także dużo wapnia i magnezu. Tempo

Bardziej szczegółowo

Wiosenne nawożenie zbóż

Wiosenne nawożenie zbóż Wiosenne nawożenie zbóż Nawożenie zbóż jarych fosforem i potasem stosuje się na wiosnę przed wykonaniem uprawek przedsiewnych. Jedynie na glebach zwięzłych terenów równinnych, w rejonach o średnich lub

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie produkcji rolniczej Oznaczenie kwalifikacji: R.03 Numer zadania: 20

Bardziej szczegółowo

Saletra amonowa. Skład: Azotu (N) 34%: Magnez (Mg) 0,2%

Saletra amonowa. Skład: Azotu (N) 34%: Magnez (Mg) 0,2% Saletra amonowa Azotu (N) 34%: Magnez (Mg) 0,2% Nawóz granulowany, klasa ziarnistości 1-3,15 mm. Saletra amonowa jest uniwersalnym nawozem azotowym. Można ją stosować pod wszystkie rośliny i na wszystkich

Bardziej szczegółowo

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA. gleba lekka szt./ % 455/2200 0/0 119/26 53/12 280/61 3/1

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA. gleba lekka szt./ % 455/2200 0/0 119/26 53/12 280/61 3/1 OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA Wyniki badań odczynu gleby i zawartości makroelementów w próbkach gleby przedstawiono w tabelach zasobności gleby ( Zestawienie zasobności gleby na obszarze

Bardziej szczegółowo

Aktualne problemy nawożenia roślin w kontekście ograniczenia skażenia wód. Anna Kocoń Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG - PIB w Puławach

Aktualne problemy nawożenia roślin w kontekście ograniczenia skażenia wód. Anna Kocoń Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG - PIB w Puławach Aktualne problemy nawożenia roślin w kontekście ograniczenia skażenia wód Anna Kocoń Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG - PIB w Puławach Plan prezentacji Podstawy żywienia roślin Potrzeby pokarmowe

Bardziej szczegółowo

Nawożenie kukurydzy. Adam Majewski Agroservice Kukurydza

Nawożenie kukurydzy. Adam Majewski Agroservice Kukurydza Nawożenie kukurydzy Adam Majewski Agroservice Kukurydza Nawożenie startowe to podstawa powodzenia uprawy kukurydzy Jakie formy nawozu stosować? P2O5 i NH4 (+mikroelementy) plon zwykle wyższy o 0,5-1,5

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik rolnik 321[05]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik rolnik 321[05]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 20 Strona 2 z 20 Strona 3 z 20 Strona 4 z 20 Strona 5 z 20 W pracach egzaminacyjnych oceniane były następujące elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia. III. Wykaz prac, terminy

Bardziej szczegółowo

Potas niezbędny składnik pokarmowy zapewniający wysoki plon i dobrą jakość buraka cukrowego

Potas niezbędny składnik pokarmowy zapewniający wysoki plon i dobrą jakość buraka cukrowego Potas niezbędny składnik pokarmowy zapewniający wysoki plon i dobrą jakość buraka cukrowego Potas jest niezbędnym składnikiem do wytworzenia wysokiego plonu, w tym głównie cukru (sacharozy). Składnik ten

Bardziej szczegółowo

STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ W GMINIE NĘDZA

STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ W GMINIE NĘDZA STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ W GMINIE NĘDZA Opracowanie wyników i sprawozdania z wykonanych badań

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik rolnik Symbol cyfrowy zawodu: 321[05] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 321[05]-01-102 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA Wyniki badań odczynu gleby i zawartości makroelementów w próbkach gleby przedstawiono w tabelach zasobności gleby: Zestawienie zasobności gleby na obszarze

Bardziej szczegółowo

Rosnąca rola nawożenia mineralnego w intensywnej produkcji polowej Dr inż. Witold Szczepaniak

Rosnąca rola nawożenia mineralnego w intensywnej produkcji polowej Dr inż. Witold Szczepaniak Rosnąca rola nawożenia mineralnego w intensywnej produkcji polowej Dr inż. Witold Szczepaniak Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Główne treści wykładu:

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE ROLNICZE 2014r.

KALKULACJE ROLNICZE 2014r. KALKULACJE ROLNICZE 2014r. Kalkulacje rolnicze są podstawowym narzędziem rachunku ekonomicznego, które pozwalają na określenie efektywności wytwarzania określonych produktów. Kalkulacje pokazują nam nie

Bardziej szczegółowo

PUŁAWSKA SALETRA AMONOWA

PUŁAWSKA SALETRA AMONOWA PUŁAWSKA SALETRA AMONOWA 10 pulan saletra amonowa NH 4 No 3 nawóz azotowy występujący w postaci lekko kremowych granul. Produkt bardzo higroskopijny, łatwo rozpuszczalny w wodzie i mocno reaktywny chemicznie.

Bardziej szczegółowo

Badanie Nmin w glebie i wykorzystanie tych wyników w nawożeniu roślin uprawnych. Dr inż. Rafał Lewandowski OSCHR Gorzów Wlkp.

Badanie Nmin w glebie i wykorzystanie tych wyników w nawożeniu roślin uprawnych. Dr inż. Rafał Lewandowski OSCHR Gorzów Wlkp. Badanie Nmin w glebie i wykorzystanie tych wyników w nawożeniu roślin uprawnych Dr inż. Rafał Lewandowski OSCHR Gorzów Wlkp. Rola azotu w roślinach: materiał budulcowy białek i kwasów nukleinowych większy

Bardziej szczegółowo

Uprawa zbóŝ jarych. Wymagania wodne. Wymagania klimatyczne owsa. Wymagania glebowe. Porównanie plonów zbóŝ ozimych i jarych

Uprawa zbóŝ jarych. Wymagania wodne. Wymagania klimatyczne owsa. Wymagania glebowe. Porównanie plonów zbóŝ ozimych i jarych Uprawa zbóŝ jarych Porównanie plonów zbóŝ ozimych i jarych Wymagania wodne Owies>pszenica jara>pszenŝyto jare>jęczmień Wymagania klimatyczne owsa Owies jest zaliczany do roślin klimatu umiarkowanego i

Bardziej szczegółowo

BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. ul. Lubicz 25A, Kraków Numer w rejestrze producentów roślin PL-IP-...

BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. ul. Lubicz 25A, Kraków  Numer w rejestrze producentów roślin PL-IP-... BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków www.biocert.pl tel. +48 12 430-36-06 fax: +48 12 430-36-06 e-mail: sekretariat@biocert.pl Numer w rejestrze producentów PL-IP-... NOTATNIK INTEGROWANEJ

Bardziej szczegółowo

Bilans składników nawozowych i plan nawożenia

Bilans składników nawozowych i plan nawożenia Bilans składników nawozowych i plan nawożenia Wg materiałów CDR i IUNG PIB Puławy Zasada bilansowania składników nawozowych i opracowania planów nawożenia Skład chemiczny roślin uprawnych jest względnie

Bardziej szczegółowo

Nawożenie warzyw w uprawie polowej. Dr Kazimierz Felczyński Instytut Ogrodnictwa Skierniewice

Nawożenie warzyw w uprawie polowej. Dr Kazimierz Felczyński Instytut Ogrodnictwa Skierniewice Nawożenie warzyw w uprawie polowej Dr Kazimierz Felczyński Instytut Ogrodnictwa Skierniewice Roślinom do prawidłowego wzrostu i rozwoju niezbędne są pierwiastki chemiczne pobrane z gleby i powietrza, nazywane

Bardziej szczegółowo

Wiosenne nawożenie użytków zielonych

Wiosenne nawożenie użytków zielonych Wiosenne nawożenie użytków zielonych Najważniejszą czynnością na użytkach zielonych w okresie wiosny jest nawożenie. Dostatek wody pozimowej w tym okresie powoduje, że ruń (trawy, motylkowe i zioła) intensywnie

Bardziej szczegółowo

017 arzec 2 graf m A ODMIANY ZBÓŻ OZIMYCH

017 arzec 2 graf m A ODMIANY ZBÓŻ OZIMYCH ODMIANY ZBÓŻ OZIMYCH FORMACJA Pszenica ozima nowość na rynku Medal Polagra Farm 2005 Odmiana wysoko plonująca Grupa A Odporna na choroby 4,5 2 CECHY UŻYTKOWO-ROLNICZE Termin dojrzewania średni Wyrównanie

Bardziej szczegółowo

Komunikat z dnia 2 sierpnia 2010 r.

Komunikat z dnia 2 sierpnia 2010 r. Komunikat z dnia 2 sierpnia 2010 r. Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku dotyczący badań agrochemicznych w drugim półroczu 2010 roku I. Opracowywanie i opiniowanie planów nawożenia dla dużych

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka produktu

Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu RSM jest wysokoskoncentrowanym nawozem azotowym w formie wodnego roztworu saletrzano-mocznikowego. Zawiera nieszkodliwy dla środowiska inhibitor korozji. W zależności od zawartości

Bardziej szczegółowo

Efektywne źródło siarki (S) Długotrwałe działanie. Łatwe stosowanie. Intensywne przyswajanie. Szerokie zastosowanie

Efektywne źródło siarki (S) Długotrwałe działanie. Łatwe stosowanie. Intensywne przyswajanie. Szerokie zastosowanie Efektywne źródło siarki (S) Długotrwałe działanie Łatwe stosowanie Intensywne przyswajanie Szerokie zastosowanie EFEKTYWNE ŹRÓDŁO SIARKI siarka elementarna nie ulega wymywaniu do głębszych warstw gleby,

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab.. Jerzy Szukała UP Poznań, Katedra Agronomii Mgr Radosław Kazuś HR Smolice, Oddział Przebędowo Kalkulacje

Prof. dr hab.. Jerzy Szukała UP Poznań, Katedra Agronomii   Mgr Radosław Kazuś HR Smolice, Oddział Przebędowo Kalkulacje Prof. dr hab.. Jerzy Szukała UP Poznań, Katedra Agronomii e-mail: jszukala@up.poznan.pl Mgr Radosław Kazuś HR Smolice, Oddział Przebędowo Kalkulacje opłacalności uprawy roślin strączkowych Prezentowane

Bardziej szczegółowo

Wiosenne nawożenie użytków zielonych

Wiosenne nawożenie użytków zielonych Wiosenne nawożenie użytków zielonych Najważniejszą czynnością na użytkach zielonych w okresie wiosny jest nawożenie. Dostatek wody poziomowej w tym okresie powoduje, że ruń (trawy, motylkowe i zioła) intensywnie

Bardziej szczegółowo

Efektywność ekonomiczna nawożenia

Efektywność ekonomiczna nawożenia .pl https://www..pl Efektywność ekonomiczna nawożenia Autor: Karol Bogacz Data: 12 września 2017 Nie ma gospodarstwa, które nie stosuje nawozów. Stosujemy ich mniej lub więcej w zależności od rodzaju upraw,

Bardziej szczegółowo

Kalkulacje rolnicze. Uprawy polowe

Kalkulacje rolnicze. Uprawy polowe .pl https://www..pl Kalkulacje rolnicze. Uprawy polowe Autor: Maria Czarniakowska Data: 20 stycznia 2016 Kalkulacje rolnicze są podstawowym narzędziem rachunku ekonomicznego, które pozwalają na określenie

Bardziej szczegółowo

Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych

Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych dr Tamara Jadczyszyn dr Jan Kowalczyk dr hab. Wojciech Lipiński 1 Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych Materiały szkoleniowe Nr 95 Puławy 2010 2 INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA

Bardziej szczegółowo

3. Technologia uprawy pszenicy ozimej Produkcja i plony Odmiany pszenicy Zmianowanie Termin siewu

3. Technologia uprawy pszenicy ozimej Produkcja i plony Odmiany pszenicy Zmianowanie Termin siewu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ZBOŻA... 11 1. Biologia zbóż... 11 1.1. Pochodzenie i udomowienie zbóż... 11 1.1.1. Pszenica... 13 1.1.2. Jęczmień... 14 1.1.3. Żyto... 15 1.1.4. Owies... 15 1.1.5. Pszenżyto...

Bardziej szczegółowo

Tabela 56. Kukurydza kiszonkowa odmiany badane w 2013 r.

Tabela 56. Kukurydza kiszonkowa odmiany badane w 2013 r. KUKURYDZA. Kukurydza odznacza się wszechstronnością użytkowania i jest wykorzystywana na cele: pastewne, spożywcze, przemysłowe. Jako pasza energetyczna (ziarno, kiszonka z całych roślin, kiszonka z kolb,

Bardziej szczegółowo

Numer w rejestrze producentów roślin... NOTATNIK INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN. UPRAWY ROLNICZE. (gatunek rośliny). (rok)

Numer w rejestrze producentów roślin... NOTATNIK INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN. UPRAWY ROLNICZE. (gatunek rośliny). (rok) Numer w rejestrze producentów... NOTATNIK INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN UPRAWY ROLNICZE. (gatunek y). (rok) SPIS PÓL W SYSTEMIE INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN 1) Odmiana Powierzchnia (ha) Kod pola 2) umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Gwarantujemy wysoką jakość. dlaczego warto stosować pulrea? jak stosować pulrea?

Gwarantujemy wysoką jakość. dlaczego warto stosować pulrea? jak stosować pulrea? MOCZNIK pulrea mocznik (NH 2 ) 2 Co nawóz azotowy występujący w postaci białych granulek, wolnych od zanieczyszczeń mechanicznych. Sypki produkt higroskopijny, łatwo rozpuszczalny w wodzie. Zawartość azotu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej Oznaczenie kwalifikacji: R.16 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

IDHA. Płynne nawozy doglebowe. B Mn. Specjalistyczne nawozy płynne. Wieloskładnikowe z mikroelementami w formie chelatów

IDHA. Płynne nawozy doglebowe. B Mn. Specjalistyczne nawozy płynne. Wieloskładnikowe z mikroelementami w formie chelatów Płynne nawozy doglebowe Mg B Mn ADOB SB-2 ADOB Ma ADOB OR Fe ADOB PO ADOB O Cu Zn Ca Mo Specjalistyczne nawozy płynne Wieloskładnikowe z mikroelementami w formie chelatów Przeznaczone do rzędowej aplikacji

Bardziej szczegółowo

Ceny w kwietniu 2017 r. (dane za okres r., ceny brutto)

Ceny w kwietniu 2017 r. (dane za okres r., ceny brutto) 66 Ceny w kwietniu 2017 r. (dane za okres 3-10.04.2017 r., ceny brutto) Produkty pochodzenia zwierzęcego Głogów Chojnów Kłodzko Milicz Polkowice Ząbkowice Jajka (zł/szt.) 0,40-0,80 0,60-0,70 0,40-0,90

Bardziej szczegółowo

Nawożenie potasem. Mgr inż. Piotr Ledochowski KSC S.A. Dr hab. Mirosław Nowakowski IHAR PIB O/Bydgoszcz. Toruń, r.

Nawożenie potasem. Mgr inż. Piotr Ledochowski KSC S.A. Dr hab. Mirosław Nowakowski IHAR PIB O/Bydgoszcz. Toruń, r. Nawożenie potasem Mgr inż. Piotr Ledochowski KSC S.A. Dr hab. Mirosław Nowakowski IHAR PIB O/Bydgoszcz Toruń, 25-26.06.2015 r. Rola potasu Reguluje gospodarką wodną roślin i zwiększa tolerancję na suszę

Bardziej szczegółowo

Kukurydza: nawożenie mikroelementami

Kukurydza: nawożenie mikroelementami .pl https://www..pl Kukurydza: nawożenie mikroelementami Autor: Katarzyna Szponar Data: 28 maja 2017 Po okresie długotrwałych chłodów doczekaliśmy się w końcu wschodów kukurydzy. Przez tak długi okres

Bardziej szczegółowo

I: WARUNKI PRODUKCJI RO

I: WARUNKI PRODUKCJI RO SPIS TREŚCI Część I: WARUNKI PRODUKCJI ROŚLINNEJ Rozdział 1. Uwarunkowania produkcyjne XXI wieku 1.1. Potrzeby i ograniczenia technologii produkcji roślinnej 1.1.1. Nowe kierunki produkcji rolnej 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA INFORMACJE OGÓLNE. Nazwa handlowa: siarkomax agro. nawóz WE siarkowo-wapniowy dwuwodny siarczan wapnia CaSO 4 2 H 2O.

KARTA INFORMACYJNA INFORMACJE OGÓLNE. Nazwa handlowa: siarkomax agro. nawóz WE siarkowo-wapniowy dwuwodny siarczan wapnia CaSO 4 2 H 2O. KARTA INFORMACYJNA INFORMACJE OGÓLNE Nazwa handlowa: Produkt: Dostępne formy: Przeznaczenie: Rośliny: Szczególnie polecany: Dokumenty potwierdzające jakość: siarkomax agro nawóz WE siarkowo-wapniowy dwuwodny

Bardziej szczegółowo

1. Wiadomo ci wst pne 2. Klimatyczne czynniki siedliska 3. Glebowe czynniki siedliska

1. Wiadomo ci wst pne 2. Klimatyczne czynniki siedliska 3. Glebowe czynniki siedliska Spis treści 1. Wiadomości wstępne 1.1. Zadania i zakres przedmiotu 1.2. Znaczenie gospodarcze produkcji roślinnej 2. Klimatyczne czynniki siedliska 2.1. Atmosfera i siedlisko roślin 2.2. Czynniki meteorologiczne

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny firmy AKRA czwartek, 04 sierpnia :39 - Poprawiony czwartek, 04 sierpnia :05

Pakiet informacyjny firmy AKRA czwartek, 04 sierpnia :39 - Poprawiony czwartek, 04 sierpnia :05 1/8 Wstępne opracowanie wyników plonu pszenicy ozimej i rzepaku ozimego z doświadczeń polowych przeprowadzonych w sezonie wegetacyjnym 2009/2010 w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Numer w rejestrze producentów roślin... NOTATNIK INTEGROWANEJ PRODUKCJI UPRAWY ROLNICZE. ... (gatunek rośliny) ... (rok) Imię... Nazwisko...

Numer w rejestrze producentów roślin... NOTATNIK INTEGROWANEJ PRODUKCJI UPRAWY ROLNICZE. ... (gatunek rośliny) ... (rok) Imię... Nazwisko... Numer w rejestrze producentów... NOTATNIK INTEGROWANEJ PRODUKCJI UPRAWY ROLNICZE... (gatunek y)... (rok) Imię... Nazwisko... Miejsce zamieszkania... Adres... albo Nazwa... Siedziba... Adres... Telefon...

Bardziej szczegółowo

NAWÓZ ORGANICZNY POCHODZENIA KOMUNALNEGO

NAWÓZ ORGANICZNY POCHODZENIA KOMUNALNEGO NAWÓZ ORGANICZNY POCHODZENIA KOMUNALNEGO Skład chemiczny i cechy fizykochemiczne nawozu: Azot całkowity (N) - 4,5 %; Fosfor (P) w przeliczeniu na P 2O 5-4,7 %; Potas (K) w przeliczeniu na K 2O - 0,6 %;

Bardziej szczegółowo

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki Dow AgroSciences Polska Sp z o.o. ul. Domaniewska 50 A, 02-672 Warszawa tel: +48 22 8540320 Fax: +48 22 8540329 Email: fwrpols@dow.com www.dowagro.pl N-Lock TM Stabilizator azotu Zawiera 200 g substancji

Bardziej szczegółowo

Bilans fosforu i potasu w zmianowaniu jako narzędzie efektywnej gospodarki azotem. Witold Grzebisz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Bilans fosforu i potasu w zmianowaniu jako narzędzie efektywnej gospodarki azotem. Witold Grzebisz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Bilans fosforu i potasu w zmianowaniu jako narzędzie efektywnej gospodarki azotem Witold Grzebisz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zakres tematyczny 1. Czynniki plonotwórcze hierarchia; 2. Krytyczne

Bardziej szczegółowo

MAKROPLON. Linia produktowa rolniczych, specjalistycznych, nawozów dolistnych

MAKROPLON. Linia produktowa rolniczych, specjalistycznych, nawozów dolistnych CERTYFIKAT ISO 9001:2008 NR CERT. 80803789/3 certyfikat wydany przez: DEKRA Certification Sp. z o.o. JMJ MAKROPLON Linia produktowa rolniczych, specjalistycznych, nawozów dolistnych zawierających azot,

Bardziej szczegółowo

Owies Wymagania klimatyczno-glebowe Temperatura Opady

Owies Wymagania klimatyczno-glebowe Temperatura Opady Owies Uprawa owsa od wielu lat systematycznie się zmniejszała. Obecnie obserwuje się nieznaczny jej wzrost. Wynika to z zainteresowania wykorzystaniem owsa na cele energetyczne i zwiększającego się pogłowia

Bardziej szczegółowo

Deklaracje produktowe nawozów Dobrofos

Deklaracje produktowe nawozów Dobrofos Deklaracje produktowe nawozów Dobrofos 1. Nazwa producenta nawozu, adres: Agrochem Spółka z o. o. ul. Spichrzowa 13, 11-040 Dobre Miasto tel. 89/615 18 61, fax 89/615 18 62 2. Nazwa handlowa nawozu: Dobrofos

Bardziej szczegółowo

Nawożenie łąk pomaga zmaksymalizować ich wydajność!

Nawożenie łąk pomaga zmaksymalizować ich wydajność! .pl https://www..pl Nawożenie łąk pomaga zmaksymalizować ich wydajność! Autor: Karol Bogacz Data: 31 maja 2017 Nawożenie łąk pozwala na maksymalizację uzyskanego plonu masy oraz lepszą jakość koszonych

Bardziej szczegółowo

Przedplony pszenicy. Pszenica 5,5-7,5 Rzepak 5,5-7,5. Burak cukrowy. 6,0-7,5 Ziemniak 4,5-6,5. Owies 4,5-6,5 Groch 6,0-7,5. Koniczyna czerwona

Przedplony pszenicy. Pszenica 5,5-7,5 Rzepak 5,5-7,5. Burak cukrowy. 6,0-7,5 Ziemniak 4,5-6,5. Owies 4,5-6,5 Groch 6,0-7,5. Koniczyna czerwona Nie ma plonu i jakości pszenicy bez wapna Akademia Rolnicza w Poznaniu Katedra Chemii Rolnej Prof. dr hab. Witold Grzebisz VII Krajowe Konferencje DuPoint, 2006 Odczyn Wymagania pszenicy na tle innych

Bardziej szczegółowo

Prezentowana lista powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania.

Prezentowana lista powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania. Jęczmień ozimy W 2014 roku Krajowy Rejestr Odmian obejmował 21 odmian jęczmienia ozimego. W doświadczeniach porejestrowych, realizowanych na terenie województwa łódzkiego w sezonie 2013-2014 badano 8 odmian

Bardziej szczegółowo

Nawóz WE siarkowo-wapniowy

Nawóz WE siarkowo-wapniowy Nawóz WE siarkowo-wapniowy Mały nakład Pomyśl o Swoim zysku Co jest Twoim celem? Maksymalne plony, czy maksymalny zysk? Czy liczysz swoje koszty pracy, czasu i nawożenia? Czy porównujesz je z efektami?

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik ogrodnik Symbol cyfrowy zawodu: 321[03] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 321[03]-01-102 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

PUŁAWSKI SIARCZAN AMONU

PUŁAWSKI SIARCZAN AMONU PUŁAWSKI SIARCZAN AMONU pulsar siarczan amonu (NH 4 ) 2 so 4 nawóz azotowy występujący w postaci białych, szaro-beżowych lub szarych kryształów. Jest produktem sypkim i dobrze rozpuszczalnym w wodzie.

Bardziej szczegółowo

Nawożenie borówka amerykańska

Nawożenie borówka amerykańska Nawożenie borówka amerykańska Borówka amerykańska Jeśli borykasz się z problemem nawożenia borówki jak i jagody kamczackiej napisz do nas. Przygotujemy odpowiednie zalecenia nawozowe na dowolny okres roku

Bardziej szczegółowo

Racjonalne nawożenie buraków cukrowych - połączenie tradycji i nowości Dr inż. Witold Szczepaniak

Racjonalne nawożenie buraków cukrowych - połączenie tradycji i nowości Dr inż. Witold Szczepaniak Racjonalne nawożenie buraków cukrowych - połączenie tradycji i nowości Dr inż. Witold Szczepaniak Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Jak buraki cukrowe

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacja plantacji

Pielęgnacja plantacji PRODUKCJA ROŚLINNA CZĘŚĆ III TECHNOLOGIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik rolnik Praca zbiorowa pod redakcją prof. Witolda Grzebisza WYDANIE I HORTPRESS

Bardziej szczegółowo

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul.

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul. Jęczmień ozimy Ozima forma jęczmienia jest uprawiana głównie z przeznaczeniem na cele paszowe. Powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego była niewielka w skali kraju podobnie w woj. lubelskim. Ze względu

Bardziej szczegółowo

Skutki zmian klimatycznych dla rolnictwa w Polsce sposoby adaptacji

Skutki zmian klimatycznych dla rolnictwa w Polsce sposoby adaptacji Zmiany klimatyczne a rolnictwo w Polsce ocena zagrożeń i sposoby adaptacji Warszawa, 30.09.2009 r. Skutki zmian klimatycznych dla rolnictwa w Polsce sposoby adaptacji Katarzyna Mizak Instytut Uprawy Nawożenia

Bardziej szczegółowo

Ceny w sierpniu 2015 r. (dane za okres r., ceny brutto)

Ceny w sierpniu 2015 r. (dane za okres r., ceny brutto) agronotowania 66 Ceny w sierpniu 2015 r. (dane za okres 3-10.08.2015 r., ceny brutto) Produkty pochodzenia zwierzęcego Kłodzko Chojnów Dzierżoniów Głogów Góra Jawor Jajka (zł/szt.) 0,40-0,80 0,60-0,70

Bardziej szczegółowo

Panorama Pól Timac Agro Stary Lubosz 2014 Skrypt

Panorama Pól Timac Agro Stary Lubosz 2014 Skrypt Panorama Pól Timac Agro Stary Lubosz 2014 Skrypt PINKSTART mikrogrnulowany nawóz w uprawie rzepaku MICRO-GRANULS LOCALISED Skład dostosowany do potrzeb żywieniowych kiełkującej rośliny! Kukurydza Karta

Bardziej szczegółowo

Wstępna ocena przezimowania rzepaku ozimego oraz zbóż ozimych. Stacja Doświadczalna BASF w Gurczu woj. pomorskie r.

Wstępna ocena przezimowania rzepaku ozimego oraz zbóż ozimych. Stacja Doświadczalna BASF w Gurczu woj. pomorskie r. Wstępna ocena przezimowania rzepaku ozimego oraz zbóż ozimych. Stacja Doświadczalna BASF w Gurczu woj. pomorskie 29.02.2011 r. BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl W tym

Bardziej szczegółowo

wapnowania regeneracyjnego gleb w Polsce

wapnowania regeneracyjnego gleb w Polsce Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia Ocena zapotrzebowania na środki wapnujące oraz kosztów wapnowania regeneracyjnego gleb

Bardziej szczegółowo

NOTATNIK INTEGROWANEJ PRODUKCJI UPRAWY WARZYWNE

NOTATNIK INTEGROWANEJ PRODUKCJI UPRAWY WARZYWNE Numer w rejestrze producentów... NOTATNIK INTEGROWANEJ PRODUKCJI UPRAWY WARZYWNE... (gatunek y)... (rok) Imię... Nazwisko... Miejsce zamieszkania... Adres... albo Nazwa... Siedziba... Adres... Telefon...

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Zawód: technik rolnik Symbol cyfrowy: 321 [05] 321 [05]-01-081 Numer zadania: 1 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Informacje

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare/żyto jare

Pszenżyto jare/żyto jare Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2015 roku na terenie województwa łódzkiego badano 5 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

Komentarz Technik rolnik 321[05] Czerwiec [05] Strona 1 z 13

Komentarz Technik rolnik 321[05] Czerwiec [05] Strona 1 z 13 321[05]-01-122 Strona 1 z 13 Strona 2 z 13 Strona 3 z 13 Strona 4 z 13 W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie następujące elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia, czyli dane niezbędne do

Bardziej szczegółowo

NAWOZY Z PUŁAW POTĘGA URODZAJU

NAWOZY Z PUŁAW POTĘGA URODZAJU NAWOZY Z PUŁAW POTĘGA URODZAJU Nawozy z Puław - opakowania 2013 Nowe logotypy nawozów z Puław PUŁAWSKA SALETRA AMONOWA PUŁAWSKI MOCZNIK PUŁAWSKI SIARCZAN AMONU ROZTWOR SALETRZANO-MOCZNIKOWY 1 2 Nawozy

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY 2014, 2015

Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY 2014, 2015 CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY (dobór komponentów do mieszanek) 2014, 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści - autorzy

Spis treści - autorzy Przedmowa Chemia rolna jest odrębną dyscypliną nauki utworzoną w połowie XIX w., która ukształtowała się wraz z opublikowaniem pierwszych podręczników z zakresu nawożenia oraz rozpoczęciem eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Vademecum nawożenia POMIDOR

Vademecum nawożenia POMIDOR Vademecum nawożenia I CHRNY FUNGICYDWEJ warzyw PMIDR NAWŻENIE Pomidora Nawożenie należy poprzedzić analizą chemiczno-rolniczą gleby przeprowadzoną metodą uniwersalną (mg/l gleby). ptymalna zawartość poszczególnych

Bardziej szczegółowo

1. Startowe nawożenie rzepaku azotem i węglem (Korzyści stosowania nawozu Fertil w uprawie rzepaku ozimego)

1. Startowe nawożenie rzepaku azotem i węglem (Korzyści stosowania nawozu Fertil w uprawie rzepaku ozimego) ZALECENIA NATURALCROP W RZEPAKU OZIMYM. JESIENNE ODŻYWIANIE RZEPAKU PODSTAWĄ PLONU 1. Startowe nawożenie rzepaku azotem i węglem (Korzyści stosowania nawozu Fertil w uprawie rzepaku ozimego) PRODUKT: Fertil

Bardziej szczegółowo

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r.

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r. VIII Owies Owies jest tańszy w uprawie niż inne zboża. Wymaga, bowiem nie tylko mniej intensywnego nawożenia, ale również mniejszej ochrony chemicznej. Wadą natomiast jest niższa cena ziarna na rynku.

Bardziej szczegółowo

Płynne nawozy doglebowe

Płynne nawozy doglebowe Płynne nawozy doglebowe Mg ADO -2 ADO MA Zn ADO OR Cu ADO PO ADO O Ca Mn Mo Fe pecjalistyczne nawozy płynne Wieloskładnikowe z mikroelementami w formie chelatów Przeznaczone do rzędowej aplikacji podczas

Bardziej szczegółowo

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r.

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r. Pszenżyto jare Pszenżyto jare ma najmniejsze znaczenie gospodarcze wśród wszystkich gatunków zbóż, gdyż jego uprawa zajmuje niewielki areał i w bilansie paszowym kraju nie odgrywa większej roli. Ziarno

Bardziej szczegółowo

NAWOŻENIE I WAPNOWANIE PLANTACJI TRUSKAWEK Strategia nawożenia roślin sadowniczych opiera się na wynikach analizy gleby i liści oraz na ocenie

NAWOŻENIE I WAPNOWANIE PLANTACJI TRUSKAWEK Strategia nawożenia roślin sadowniczych opiera się na wynikach analizy gleby i liści oraz na ocenie NAWOŻENIE I WAPNOWANIE PLANTACJI TRUSKAWEK Strategia nawożenia roślin sadowniczych opiera się na wynikach analizy gleby i liści oraz na ocenie wizualnej rośliny. W integrowanej produkcji owoców wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Żyto. Wymagania klimatyczno - glebowe

Żyto. Wymagania klimatyczno - glebowe Żyto Wymagania klimatyczno - glebowe Temperatura Żyto w porównaniu z innymi zbożami ma najmniejsze wymagania termiczne. Na terenie całego kraju występują korzystne warunki do jego uprawy. Zarówno kiełkuje,

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto jare/żyto jare

6. Pszenżyto jare/żyto jare 6. Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2016 roku na terenie województwa łódzkiego badano 6 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo