Agrotechnika i mechanizacja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Agrotechnika i mechanizacja"

Transkrypt

1 Ziemniak Polski 2010 nr 3 1 Agrotechnika i mechanizacja NAWOŻENIE AZOTEM NOWYCH WCZESNYCH ODMIAN ZIEMNIAKA ZBIERANYCH W RÓŻNYCH TERMIANCH (uprawianych na glebach lekkich) mgr Anna Wierzbicka IHAR PIB, Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie, Serock N awożenie wczesnych odmian ziemniaka jadalnego jest uzależnione od ich potrzeb nawozowych i od terminu, w którym będziemy chcieli zebrać plon. W miarę opóźniania terminu zbioru stosujemy coraz wyższe dawki azotu. Nawożenie azotem niedostosowane do wymagań roślin stanowi zagrożenie dla środowiska. Aby temu zapobiec, ważne jest zapewnienie takiej dawki, która przyniesie pożądany efekt. Celem artykułu jest określenie: zasad organicznego i mineralnego na glebach lekkich, zalecanych dawek azotu dla odmian przeznaczonych na wczesny zbiór, zalecanych dawek azotu dla odmian wczesnych zbieranych po zakończeniu wegetacji, wybranych cech ogólnych i użytkowych nowych wczesnych odmian ziemniaka. Zasady organicznego i mineralnego na glebach lekkich Najlepszym nawozem organicznym (naturalnym) pod ziemniaki jest obornik. Gdy nie dysponujemy dostatecznymi ilościami obornika, ekonomicznie uzasadnione jest stosowanie innych form nawozów organicznych, jak kompost z odpadów roślinnych, nawozy zielone i resztki organiczne czy słoma. Nawozy naturalne i organiczne powinny być przyorywane jesienią. Obornik wywieziony na pole powinno się od razu roztrząsnąć i przyorać, aby nie dopuścić do strat składników pokarmowych. Na glebach ciężkich nawozy naturalne czy organiczne przyoruje się na głębokość cm, a na lekkich cm (Jabłoński 1998). Dawka obornika 25 t/ha, zazwyczaj stosowana pod ziemniaki, zawiera średnio 125 kg azotu, 75 kg fosforu i 150 kg potasu (tab. 1). Wykorzystanie obornika zastosowanego jesienią po zbiorze przedplonu, jak również z innych nawozów zielonych przez odmiany ziemniaka uprawiane na wczesny zbiór wynosi ok. 20%, czyli z 25 t/ha obornika rośliny pobierają ok. 25 kg azotu, 15 kg fosforu, 30 kg potasu, natomiast w pełni dojrzałości wykorzystanie wynosi ok. 40%. Jak widać, kompost ma mniejszą wartość nawozową niż obornik. Azot jest równoważony w 0,6, fosfor w 0,7, potas w 0,7%. Równoważnik 0,6 oznacza, że 1 kg azotu w kompoście działa tak jak 0,6 kg azotu w oborniku. Te ilości składników pokarmowych nie są wystarczające do uzyskania wysokiego plonu i dlatego konieczne są również nawozy mineralne. Azot można stosować w formie saletry amonowej (głównie ziemniaki bardzo wczesne) lub mocznika. Dawki azotu większe od 100 kg/ha powinno się stosować w dwóch terminach: przed sadzeniem (do 80 kg/ha) i bezpośrednio przed wschodami ziemniaków lub przed ostatnim obredlaniem (ilość uzupełniającą do zaplanowanej pełnej dawki). Zbyt wysoka dawka azotu przed sadzeniem może spowodować uszkodzenie kieł-

2 2 Ziemniak Polski 2010 nr 3 ków. Nawożenie mineralne powinno zawsze składać się z azotu, fosforu i potasu we właściwych proporcjach. Gdy brak analizy gleby, należy zachować stosunek składników N:P:K jak 1:1:1,5-2,0. W zależności od ustalonej dawki N wyliczamy wysokość dawki fosforu i potasu, jaką trzeba zastosować. Tabela 1 Zawartość składników w świeżej masie obornika i kompostu oraz ich wykorzystanie i pobranie przez rośliny wczesnych odmian ziemniaka Składniki w świeżej masie (%) Azot Fosfor Potas 1. Obornik 0,5 0,3 0,6 2. Kompost 0,3 0,2 0,4 3. Zawartość składników w 1 t obornika (kg) Zawartość składników w 1 t kompostu (kg) Pobranie składników przez rośliny zbierane po 60 i 75 dniach od posadzenia z dawki 25 t/ha obornika 20% N = (25 x 5) 0,2 6. Pobranie składników przez rośliny zbierane w pełnej dojrzałości z dawki 25 t/ha obornika 40%. N = (25 x 5) 0, Pobranie składników przez rośliny zbierane po 60 i 75 dniach od posadzenia z dawki 25 t/ha kompostu 20% Pobranie składników przez rośliny zbierane przy pełnej dojrzałości z dawki 25 t/ha kompostu 40% Spośród nawozów fosforowych najlepszy jest superfosfat potrójny granulowany. Jest to nawóz wysokoprocentowy, zawierający 46% P 2 O 5 o dobrych właściwościach. Potas najlepiej zastosować w formie siarczanowej (siarczan potasu) lub w postaci wysokoprocentowej soli potasowej (KCl), gdyż im większa zawartość potasu, tym mniejszy udział chloru w nawozie. Należy zwrócić uwagę, że chlor ujemnie wpływa m.in. na zawartość skrobi w bulwach, jednak przy jesiennym terminie do wiosny jego nadmiar zostaje wypłukany poza zasięg systemu korzeniowego roślin. Obecnie dobre efekty w nawożeniu ziemniaków dają kompleksowe nawozy wieloskładnikowe, takie jak nitrofoska, ENTEC lub Yara, które charakteryzują się długim okresem uwalniania składników. Stosuje się je wiosną zarówno na glebach lekkich, jak i średnich lub ciężkich (Jabłoński 2008). Zalecane dawki azotu określono na podstawie nawozowych doświadczeń polowych przeprowadzonych w oddziale IHAR w Jadwisinie na glebie lekkiej kompleksu żytniego dobrego o odczynie kwaśnym. Gleba pola doświadczalnego charakteryzowała się bardzo wysoką zasobnością w fosfor, wysoką zasobnością w potas, średnią w magnez, a zawartość węgla organicznego wynosiła 0,68%. Ziemniaki były uprawiane na nawozie organicznym w postaci słomy i poplonu ścierniskowego gorczycy przyoranego jesienią. Zalecane dawki azotu dla odmian ziemniaka przeznaczonych na wczesny zbiór Punktem wyjścia do ustalenia zalecanych dawek azotu dla odmian wczesnych z przeznaczeniem na wczesny zbiór jest reakcja plonu na nawożenie azotem w zakresie dawek kg/ha. Wymagania nawozowe odmian uprawianych na wczesny zbiór (po 60 i 75 dniach od posadzenia) podzielono na podstawie badań na trzy grupy: małe, średnie i duże. Zalecane nawożenie azotem odmian o wymaganiach małych wynosi w tych terminach zbioru 50 kg, o wymaganiach średnich 70 kg, a o dużych 90 kg N/ha (tab. 2). Stosowanie dawek większych od 100 kg N/ha przy uprawie na wczesny zbiór jest nieopłacalne z powodu małego wykorzystania azotu, który pozostając w glebie, może zanieczyszczać środowisko. Wysoka dawka azotu wpływa ponadto na bujny roz-

3 Ziemniak Polski 2010 nr 3 3 wój części nadziemnej roślin, a opóźnia gromadzenie plonu, i dlatego jej korzystny wpływ na plon we wczesnych terminach zbioru nie może się ujawnić. Dawka zalecana jest koniecznym minimum do osiągnięcia wysokich, opłacalnych plonów ziemniaka. Musi ona spełniać dwa warunki: wyższy poziom efektywności w porównaniu z dawką maksymalną, lepsze działanie w porównaniu z niższą dawką. Dodatkowym wskaźnikiem pomagającym w wyznaczeniu optymalnego jest efektywność wyrażona w kilogramach bulw na 1 kg azotu zastosowanego w nawozach (liczona w stosunku do dawki zero). Odmiany zbierane po 60 dniach od posadzenia: Krasa, Impala Miłek, Velox i Justa charakteryzowały się wymaganiami małymi o średniej efektywności azotem 37 kg bulw na 1 kg azotu. Po 75 dniach od sadzenia do grupy o wymaganiach małych zaliczamy odmiany Augusta, Ewelina, Impala i Krasa. Nora, Oman i Velox charakteryzowały się wymaganiami średnimi, a Miłek dużymi. dawki zalecanej (kg N/ha) przy wymaganiach małych wynosiła 76 kg bulw na 1 kg azotu zastosowanego w nawozach, przy średnich 64 kg, a przy dużych 50 kg. Zależność plon dawka można również przedstawić w mierniku wartościowym, obliczając (tab. 2): efektywność ekonomiczną określającą wartość plonu na 1 kg azotu opłacalność uwzględniającą cenę produktu i koszt nawozów wyrażony w złotych. Tabela 2 Wymagania nawozowe nowych odmian ziemniaka przeznaczonych na wczesny zbiór oraz efektywność azotem na glebach lekkich w latach Zakres zalecanych dawek azotu (kg/ha) Małe: ok. 50 do 60 Małe: ok. 50 do 60 Średnie: ok Duże: ok. 90 pow. 80 Odmiana Dawka zalecana czystego składnika N (kg/ha) Plon przy dawce zalecanej (t/ha) N* (kg bulw/ 1 kg N) (E) ekonomicz. Wartość plonu (zł/1 kg N) Opłacalność (Op) E/r zbiór po 60 dniach Impala 60 14, ,4 7,3 Krasa 40 11, ,4 4,0 Miłek 50 10, ,8 12,4 Velox 50 13, ,2 8,7 średnio 50 13, ,2 8,1 zbiór po 75 dniach Augusta 60 25, ,0 8,9 Ewelina 60 21, ,0 8,1 Impala 60 30, ,0 16,9 Krasa 60 24, ,0 8,3 średnio 60 25, ,0 10,6 Nora 70 14, ,5 6,8 Oman 70 21, ,5 7,4 Velox 70 27, ,5 12,4 średnio 70 21, ,0 8,9 Miłek , ,4 6,9 * efektywność liczono w stosunku do dawki zerowej

4 4 Ziemniak Polski 2010 nr 3 Przy dokonywaniu przeliczeń z efektywności na opłacalność należy uwzględnić wskaźnik opłacalności jednostkowej r wyliczany z wzoru 1 (Fotyma 2002): r = P naw /P prod (1) w którym P naw cena 1 kg czystego składnika nawozowego wraz z kosztami transportu i rozsiewu, P prod cena sprzedaży 1 kg ziemniaków. Wskaźnik opłacalności jednostkowej r obliczono na podstawie minimalnych cen sprzedaży ziemniaków w 2009 roku zbieranych w czerwcu (0,8 zł/kg) i na początku lipca (0,5 zł/kg) (Agroserwis 2009, nr 13 i 14) oraz ceny 1 kg azotu w czystym składniku. Przy zastosowaniu saletry amonowej 34% N wartość 1 kg azotu w czystym składniku kosztuje 3 zł, gdyż za 100 kg saletry amonowej trzeba zapłacić 103 zł (103 : 34 = 3) plus 20% z tytułu poniesionych kosztów transportu i wysiewu = 3,60 zł. Wartość r wynosi odpowiednio: dla zbioru po 60 dniach od sadzenia 4,5 (3,6/0,8), a dla zbioru po 75 dniach 7,2 (3,6/0,5). Opłacalność (Op) obliczono według wzoru 2 (Fotyma 2002): Op = E/r (2) gdzie E efektywność, r wskaźnik opłacalności jednostkowej. Wartości Op wahają się w granicach 4,0- -16,9 i oznaczają, że zalecane dawki azotu przy uprawie na wczesny zbiór są wysoce opłacalne, gdyż wartość opłacalności w rolnictwie powinna wynosić co najmniej 3 (tab. 2). Zalecane dawki azotu dla wczesnych odmian ziemniaka zbieranych po zakończeniu wegetacji Dla tych odmian zalecane dawki azotu ustala się na podstawie plonu uzyskanego w zakresie azotem kg/ha. W uprawie odmian wczesnych zbieranych w pełni dojrzałości (II lub III dekada sierpnia) zasady stosowania nawozów naturalnych, organicznych i mineralnych są takie same jak w uprawie na wczesny zbiór, chociaż wykorzystanie składników pokarmowych z tych nawozów jest wyższe (tab. 1). Tabela 3 Wymagania nawozowe odmian ziemniaka zbieranych po zakończeniu wegetacji oraz efektywność azotem na glebach lekkich w latach Zakres zalecanych dawek azotu (kg/ha) Małe: ok. 100 do 111 Duże: ok. 140 powyżej 133 Odmiana Dawka zalecana czystego składnika N (kg/ha) Plon przy dawce zalecanej (t/ha) N* (kg bulw/ 1 kg N) (E) ekonomicz. Wartość plonu (zł/1 kg N) Opłacalność (Op) E/r Augusta , ,0 7,2 Ewelina 90 42, ,5 13,2 Impala , ,5 14,3 Miłek , ,0 16,1 Velox , ,5 16,5 średnio , ,5 13,5 Krasa , ,0 10,3 Nora , ,0 4,2 Oman , ,0 6,4 średnio , ,0 6,9 * efektywność liczono w stosunku do dawki zerowej Wymagania nawozowe odmian zbieranych w pełnej dojrzałości odnośnie do zalecanej dawki azotu podzielono na trzy grupy: małe, średnie i duże. Optymalne nawożenie azotem odmian o wymaganiach małych wynosi w tym terminie zbioru ok. 100 kg, o wy-

5 Ziemniak Polski 2010 nr 3 5 Wczesność Bardzo wczesne Wczesne maganiach średnich ok. 120 kg, a o wymaganiach dużych ok. 140 kg N/ha (tab. 3). Odmiany o wymaganiach małych to Augusta, Ewelina, Impala, Miłek, Velox, o wymaganiach dużych: Krasa, Nora i Oman. Wśród zbadanych w tych latach nie stwierdzono odmian o wymaganiach średnich. Wskaźnik opłacalności jednostkowej r = 7,2 (3,6/0,5) obliczono na podstawie cen przyjętych dla ziemniaków zbieranych w sierpniu (0,5 zł/kg Agroserwis 2009) i ceny 1 kg azotu w czystym składniku. Opłacalność zawarta w tabeli 3 waha się w szerokich granicach 4,2-16,5. Podobnie jak w przypadku ziemniaków przeznaczonych na wczesny zbiór zalecane dawki azotu dla ziemniaków odmian wczesnych zbieranych po zakończeniu wegetacji są wysoce opłacalne (tab. 3). Charakterystyka nowych odmian pod względem wybranych cech ogólnych i użytkowych Zalecane nawożenie azotem odmian przeznaczonych na wczesny zbiór i zbieranych po zakończeniu wegetacji jest aktualizowane w kolejnych charakterystykach odmian wydawanych przez oddział IHAR w Jadwisinie. Tabela 4 przedstawia krótką charakterystykę nowych odmian na podstawie Charakterystyki krajowego rejestru odmian ziemniaka (Nowacki 2009). Wybrane cechy ogólne i użytkowe nowych wczesnych odmian ziemniaka badanych w latach Tabela 4 Odmiana Rok Kolor Wielkość Typ Hodowca rejestracji miąższu bulw kulinarny Smak Krasa 2003 Czechy jasnożółty 9 AB 6,8 Impala 2003 Holandia jasnożółty 9 AB 7,0 Velox 2002 Niemcy jasnożółty 9 B 7,5 Miłek 2006 Zamarte jasnożółty 8 BC 6,7 Augusta 2003 Niemcy żółty 8 B 7,1 Nora 2003 Niemcy żółty 8 B 7,2 Oman 2005 Zamarte żółty 7 B 7,5 Ewelina 2006 Niemcy jasnożółty 8 BC 7,2 Wielkość bulw i smakowitość podano w skali 1-9 (wg Coboru): 9 bulwy bardzo duże; 9 smakowitość najlepsza. Smaczne odmiany jadalne uzyskują notę 7. Typy kulinarne: A sałatkowy, miąższ zwięzły po ugotowaniu, bulwy dobrze kroi się w kostkę; B wszechstronnie użytkowy, C mączysty, miąższ po ugotowaniu rozsypuje się. Podsumowanie 1. Do produkcji ziemniaków młodych przeznaczonych na bardzo wczesny zbiór (zbieranych po 60 dniach od posadzenia) zaleca się odmiany bardzo wczesne: Impala, Krasa, Miłek i Velox, które charakteryzowały się małymi wymaganiami w stosunku do azotu; zalecana dawka to 50 kg/ha. 2. Do produkcji ziemniaków młodych przeznaczonych na wczesny zbiór (zbieranych po 75 dniach) zaleca się odmiany bardzo wczesne i wczesne, które wykazały się zróżnicowanymi wymaganiami w stosunku do azotu. Augusta, Ewelina, Impala i Krasa charakteryzowały się wymaganiami małymi zalecana dawka 50 kg/ha; Nora, Oman i Velox miały wymagania średnie zalecana dawka 70 kg/ha, a Miłek duże zalecana dawka 90 kg/ha. 3. Wymagania odmian wczesnych zbieranych w okresie pełnej dojrzałości odnośnie do azotu są wyższe niż w uprawie ziemniaków młodych. Optymalne nawożenie azotem odmian o wymaganiach małych wynosi w tym terminie zbioru ok. 100 kg, o wymaganiach średnich ok. 120 kg, a o wymaganiach dużych ok. 140 kg N/ha. Małymi wymaganiami charakteryzowały się odmiany: Augusta, Ewelina, Impala, Miłek i Velox, a dużymi Krasa, Nora i Oman. Wśród zbada-

6 6 Ziemniak Polski 2010 nr 3 nych w tych latach nie stwierdzono odmian o wymaganiach średnich. Literatura 1. Agroserwis Notowania 13: 60-61, 14: 48-49, 17: 52-53; 2. Fotyma E i opłacalność. [W:] Chemia rolna. Podstawy teoretyczne i praktyczne. SGGW Warszawa: ; 3. Jabłoński K Nawożenie ziemniaków. Fundacja Rozwój SGGW Warszawa; 4. Jabłoński K Nowoczesna uprawa ziemniaków. PMHZ Strzekęcin; 5. Nowacki W. (red. nauk) Charakterystyka krajowego rejestru odmian ziemniaka. Wyd. XII. IHAR Oddz. Jadwisin: 34 s.

Agrotechnika i mechanizacja

Agrotechnika i mechanizacja Ziemniak Polski 2012 nr 2 1 Agrotechnika i mechanizacja NAWOŻENIE AZOTEM NOWYCH ODMIAN ZIEMNIAKA UPRAWIANYCH NA GLEBACH LEKKICH dr inż. Cezary Trawczyński IHAR PIB, Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie,

Bardziej szczegółowo

Agrotechnika i mechanizacja

Agrotechnika i mechanizacja 14 Agrotechnika i mechanizacja KOMPLEKSOWE ODŻYWIANIE ZIEMNIAKA NA BAZIE NAWOZÓW NOWEJ GENERACJI dr inż. Cezary Trawczyński IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie, Zakład Agronomii Ziemniaka e-mail: c.trawczynski@ihar.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Zawartość składników pokarmowych w roślinach

Zawartość składników pokarmowych w roślinach Zawartość składników pokarmowych w roślinach Poszczególne rośliny różnią się zawartością składników pokarmowych zarówno w organach wegetatywnych, jak i generatywnych. Wynika to z różnych funkcji, jakie

Bardziej szczegółowo

Agrotechnika i mechanizacja

Agrotechnika i mechanizacja Ziemniak Polski 2013 nr 3 29 Agrotechnika i mechanizacja WYBRANE CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WIELKOŚĆ PLONU HANDLOWEGO TRZECH ODMIAN ZIEMNIAKA W LATACH 2010-2012 dr inż. Cezary Trawczyński IHAR PIB, Oddział

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE /zawód technik rolnik /

PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE /zawód technik rolnik / PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE /zawód technik rolnik / Gospodarstwo rolne planuje uprawę buraka cukrowego odmiany Gryf. Materiał siewny stanowią nasiona genetycznie jednonasienne otoczkowane. Pod uprawę

Bardziej szczegółowo

Wiosenne nawożenie użytków zielonych

Wiosenne nawożenie użytków zielonych Wiosenne nawożenie użytków zielonych Najważniejszą czynnością na użytkach zielonych w okresie wiosny jest nawożenie. Dostatek wody pozimowej w tym okresie powoduje, że ruń (trawy, motylkowe i zioła) intensywnie

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE SŁOMY I POPLONÓW ZIELONYCH W NAWOŻENIU ZIEMNIAKÓW

ZNACZENIE SŁOMY I POPLONÓW ZIELONYCH W NAWOŻENIU ZIEMNIAKÓW 1 Agrotechnika i mechanizacja ZNACZENIE SŁOMY I POPLONÓW ZIELONYCH W NAWOŻENIU ZIEMNIAKÓW dr inż. Cezary Trawczyński IHAR, Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie e-mail: c.trawczynski@ihar.edu.pl Nawozy

Bardziej szczegółowo

Wiosenne nawożenie użytków zielonych

Wiosenne nawożenie użytków zielonych Wiosenne nawożenie użytków zielonych Najważniejszą czynnością na użytkach zielonych w okresie wiosny jest nawożenie. Dostatek wody poziomowej w tym okresie powoduje, że ruń (trawy, motylkowe i zioła) intensywnie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 8

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 8 Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 8 opracowanie: Kierownik DAOR OSChR mgr inż. Krzysztof Skowronek Starszy Specjalista DAOR OSChR mgr inż.. Grażyna Sroka Program szkolenia Blok 8. Określanie

Bardziej szczegółowo

Agrotechnika i mechanizacja

Agrotechnika i mechanizacja Ziemniak Polski 2011 nr 4 1 Agrotechnika i mechanizacja WŁAŚCIWE STOSOWANIE NAWOZÓW NATURALNYCH LUB ORGANICZNYCH ZAPEWNIA WYSOKI PLON ZIEMNIAKÓW dr inż. Cezary Trawczyński IHAR PIB, Zakład Agronomii Ziemniaka,

Bardziej szczegółowo

Potrzeby pokarmowe 138 161 184 207 230

Potrzeby pokarmowe 138 161 184 207 230 Nawożenie kukurydzy Kukurydza jest rośliną mającą wysokie potrzeby pokarmowe. Najintensywniej pobiera ona azot i potas, ale w porównaniu z innymi roślinami potrzebuje także dużo wapnia i magnezu. Tempo

Bardziej szczegółowo

Bez fosforu w kukurydzy ani rusz!

Bez fosforu w kukurydzy ani rusz! .pl https://www..pl Bez fosforu w kukurydzy ani rusz! Autor: mgr inż. Kamil Młynarczyk Data: 18 kwietnia 2018 Kukurydza posiada jedne z największych potrzeb pokarmowych ze wszystkich zbóż. Największe zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

zawód: technik rolnik przykładowe rozwiązanie zadania

zawód: technik rolnik przykładowe rozwiązanie zadania Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego z informatora TYTUŁ Projekt nawożenia NPK pszenicy ozimej odmiany Pegassos opracowany na podstawie dokumentacji gospodarstwa rolnego Dane do projektu: Warunki

Bardziej szczegółowo

Nawożenie borówka amerykańska

Nawożenie borówka amerykańska Nawożenie borówka amerykańska Borówka amerykańska Jeśli borykasz się z problemem nawożenia borówki jak i jagody kamczackiej napisz do nas. Przygotujemy odpowiednie zalecenia nawozowe na dowolny okres roku

Bardziej szczegółowo

Potas niezbędny składnik pokarmowy zapewniający wysoki plon i dobrą jakość buraka cukrowego

Potas niezbędny składnik pokarmowy zapewniający wysoki plon i dobrą jakość buraka cukrowego Potas niezbędny składnik pokarmowy zapewniający wysoki plon i dobrą jakość buraka cukrowego Potas jest niezbędnym składnikiem do wytworzenia wysokiego plonu, w tym głównie cukru (sacharozy). Składnik ten

Bardziej szczegółowo

Plantacje ziemniaka potrzebują dobrze zbilansowanego nawożenia

Plantacje ziemniaka potrzebują dobrze zbilansowanego nawożenia .pl Plantacje ziemniaka potrzebują dobrze zbilansowanego nawożenia Autor: Tomasz Kodłubański Data: 12 maja 2016 Nawożenie ziemniaków, obok zabiegów ochrony, jest najważniejszym elementem uprawy ziemniaka.

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania dawek nawozów

Zasady ustalania dawek nawozów Zasady ustalania dawek nawozów Celem nawożenia jest uzyskanie w określonych warunkach glebowo -agrotechnicznych największego plonu roślin o określonych parametrach jakości, z zachowaniem optymalnego poziomu

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Wymagania klimatyczno-glebowe

Jęczmień jary. Wymagania klimatyczno-glebowe Jęczmień jary W Polsce uprawia się ponad 1 mln 200 tys. ha jęczmienia, a powierzchnia uprawy nieznacznie, ale stale wzrasta. Ponad 1 mln ha zajmuje uprawa formy jarej. Wynika to ze stosunkowo niskiej mrozoodporności

Bardziej szczegółowo

Aktualne problemy nawożenia roślin w kontekście ograniczenia skażenia wód. Anna Kocoń Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG - PIB w Puławach

Aktualne problemy nawożenia roślin w kontekście ograniczenia skażenia wód. Anna Kocoń Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG - PIB w Puławach Aktualne problemy nawożenia roślin w kontekście ograniczenia skażenia wód Anna Kocoń Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG - PIB w Puławach Plan prezentacji Podstawy żywienia roślin Potrzeby pokarmowe

Bardziej szczegółowo

Nawozy wieloskładnikowe sprawdź, który będzie najlepszy jesienią!

Nawozy wieloskładnikowe sprawdź, który będzie najlepszy jesienią! .pl https://www..pl Nawozy wieloskładnikowe sprawdź, który będzie najlepszy jesienią! Autor: Małgorzata Srebro Data: 23 lipca 2018 Rośliny ozime, w tym zboża i rzepak, powinny zostać dobrze zaopatrzone

Bardziej szczegółowo

Saletra amonowa. Skład: Azotu (N) 34%: Magnez (Mg) 0,2%

Saletra amonowa. Skład: Azotu (N) 34%: Magnez (Mg) 0,2% Saletra amonowa Azotu (N) 34%: Magnez (Mg) 0,2% Nawóz granulowany, klasa ziarnistości 1-3,15 mm. Saletra amonowa jest uniwersalnym nawozem azotowym. Można ją stosować pod wszystkie rośliny i na wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wiosenne nawożenie zbóż

Wiosenne nawożenie zbóż Wiosenne nawożenie zbóż Nawożenie zbóż jarych fosforem i potasem stosuje się na wiosnę przed wykonaniem uprawek przedsiewnych. Jedynie na glebach zwięzłych terenów równinnych, w rejonach o średnich lub

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2017 Nazwa kwalifikacji: Planowanie i organizacja prac ogrodniczych Oznaczenie kwalifikacji: R.18 Numer zadania:

Bardziej szczegółowo

niezbędny składnik pokarmowy zbóż

niezbędny składnik pokarmowy zbóż POTAS niezbędny składnik pokarmowy zbóż kształtujący wielkość i jakość plonu ziarna Dostępność glebowych zasobów potasu dla roślin zbożowych Gleby zawierają duże zasoby potasu (K), nawet do 50 t/ha w warstwie

Bardziej szczegółowo

Nawożenie łąk pomaga zmaksymalizować ich wydajność!

Nawożenie łąk pomaga zmaksymalizować ich wydajność! .pl https://www..pl Nawożenie łąk pomaga zmaksymalizować ich wydajność! Autor: Karol Bogacz Data: 31 maja 2017 Nawożenie łąk pozwala na maksymalizację uzyskanego plonu masy oraz lepszą jakość koszonych

Bardziej szczegółowo

Nawozy rolnicze. fosfan.pl

Nawozy rolnicze. fosfan.pl Nawozy rolnicze fosfan.pl rolnictwo Nawóz granulowany chlorek potasu z dodatkiem soli magnezu K (Mg, S) 40 (5:12) KalPro 40 to nowoczesny nawóz potasowy z dodatkiem magnezu i siarki przeznaczony do stosowania

Bardziej szczegółowo

Nawożenie zbóż jarych i trwałych użytków zielonych azotem!

Nawożenie zbóż jarych i trwałych użytków zielonych azotem! https://www. Nawożenie zbóż jarych i trwałych użytków zielonych azotem! Autor: mgr inż. Kamil Młynarczyk Data: 13 kwietnia 2018 Zwiększający się ciągle poziom intensywności uprawy zbóż prowadzi do stabilizacji

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary browarny zrób go dobrze!

Jęczmień jary browarny zrób go dobrze! .pl https://www..pl Jęczmień jary browarny zrób go dobrze! Autor: Małgorzata Srebro Data: 26 lutego 2018 Jęczmień jary browarny to jedna z najchętniej wybieranych przez rolników uprawa w Polsce. Najważniejszym

Bardziej szczegółowo

Nawożenie warzyw w uprawie polowej. Dr Kazimierz Felczyński Instytut Ogrodnictwa Skierniewice

Nawożenie warzyw w uprawie polowej. Dr Kazimierz Felczyński Instytut Ogrodnictwa Skierniewice Nawożenie warzyw w uprawie polowej Dr Kazimierz Felczyński Instytut Ogrodnictwa Skierniewice Roślinom do prawidłowego wzrostu i rozwoju niezbędne są pierwiastki chemiczne pobrane z gleby i powietrza, nazywane

Bardziej szczegółowo

Nawożenie potasem. Mgr inż. Piotr Ledochowski KSC S.A. Dr hab. Mirosław Nowakowski IHAR PIB O/Bydgoszcz. Toruń, r.

Nawożenie potasem. Mgr inż. Piotr Ledochowski KSC S.A. Dr hab. Mirosław Nowakowski IHAR PIB O/Bydgoszcz. Toruń, r. Nawożenie potasem Mgr inż. Piotr Ledochowski KSC S.A. Dr hab. Mirosław Nowakowski IHAR PIB O/Bydgoszcz Toruń, 25-26.06.2015 r. Rola potasu Reguluje gospodarką wodną roślin i zwiększa tolerancję na suszę

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Wymagania klimatyczno-glebowe

Pszenżyto ozime. Wymagania klimatyczno-glebowe Pszenżyto ozime Pszenżyto jest młodym rodzajem zboża, uzyskanym przez hodowców na skutek skrzyżowania pszenicy z żytem. W Polsce pierwsze odmiany rolnicze pszenżyta zarejestrowano w latach 80. XX w. Ziarno

Bardziej szczegółowo

I: WARUNKI PRODUKCJI RO

I: WARUNKI PRODUKCJI RO SPIS TREŚCI Część I: WARUNKI PRODUKCJI ROŚLINNEJ Rozdział 1. Uwarunkowania produkcyjne XXI wieku 1.1. Potrzeby i ograniczenia technologii produkcji roślinnej 1.1.1. Nowe kierunki produkcji rolnej 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Wpływ rzutowego i rzędowego nawożenia mocznikiem na wysokość plonu i niektóre cechy jakości bulw ziemniaka

Wpływ rzutowego i rzędowego nawożenia mocznikiem na wysokość plonu i niektóre cechy jakości bulw ziemniaka NR 220 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2001 CEZARY TRAWCZYŃSKI Zakład Agronomii Ziemniaka Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział w Jadwisinie Wpływ rzutowego i rzędowego nawożenia

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami. Technik rolnik 321[05]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami. Technik rolnik 321[05] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami. Technik rolnik 321[05] Zadanie egzaminacyjne Rolnik planuje uprawę rzepaku ozimego odmiany Kaszub. Jego gospodarstwo posiada 20 ha gruntów

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ JAKUBOWSKI PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE R16 BOBIK

PAWEŁ JAKUBOWSKI PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE R16 BOBIK PAWEŁ JAKUBOWSKI PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE R16 BOBIK Gospodarstwo rolne planuje uprawę bobiku z przeznaczeniem na a. Powierzchnia wynosi 3 ha. Bobik będzie uprawiany na polu o klasie bonitacyjnej

Bardziej szczegółowo

LISTA ODMIAN ZALECANYCH (LOZ) NA 2013 ROK ZIEMNIAK

LISTA ODMIAN ZALECANYCH (LOZ) NA 2013 ROK ZIEMNIAK LISTA ODMIAN ZALECANYCH (LOZ) NA 2013 ROK ZIEMNIAK BARDZO WCZESNE: 1. DENAR (2) 2. LORD (2) 3. ARIELLE (1) * WCZESNE: 1. CYPRIAN (2) 2. OWACJA (2) 3. VINETA (2) 4. MICHALINA (1) ŚREDNIOWCZESNE: 1. SATINA

Bardziej szczegółowo

O/100 g gleby na rok, czyli około 60 kg K 2

O/100 g gleby na rok, czyli około 60 kg K 2 POTAS niezbędny składnik pokarmowy rzepaku kształtujący wielkość i jakość plonu Potas w glebach Całkowita zawartość potasu w glebach wynosi od 0,1 do 3 % i z reguły jest tym niższa, im gleba jest lżejsza.

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab.. Jerzy Szukała UP Poznań, Katedra Agronomii Mgr Radosław Kazuś HR Smolice, Oddział Przebędowo Kalkulacje

Prof. dr hab.. Jerzy Szukała UP Poznań, Katedra Agronomii   Mgr Radosław Kazuś HR Smolice, Oddział Przebędowo Kalkulacje Prof. dr hab.. Jerzy Szukała UP Poznań, Katedra Agronomii e-mail: jszukala@up.poznan.pl Mgr Radosław Kazuś HR Smolice, Oddział Przebędowo Kalkulacje opłacalności uprawy roślin strączkowych Prezentowane

Bardziej szczegółowo

Program zajęć: Przedmiot CHEMIA ROLNA Kierunek: Rolnictwo (studia niestacjonarne) II rok Wykładowca: prof.dr hab. Józefa Wiater Zaliczenie

Program zajęć: Przedmiot CHEMIA ROLNA Kierunek: Rolnictwo (studia niestacjonarne) II rok Wykładowca: prof.dr hab. Józefa Wiater Zaliczenie Program zajęć: Przedmiot CHEMIA ROLNA Kierunek: Rolnictwo (studia niestacjonarne) II rok Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie z oceną TEMATY WYKŁADÓW 20 godzin 1.Definicja chemii rolnej, gleba jako środowisko

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare/żyto jare

Pszenżyto jare/żyto jare Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2015 roku na terenie województwa łódzkiego badano 5 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

Wpływ nawożenia buraka cukrowego na jakość surowca. Witold Grzebisz

Wpływ nawożenia buraka cukrowego na jakość surowca. Witold Grzebisz Wpływ nawożenia buraka cukrowego na jakość surowca Witold Grzebisz Tematyka wykładu 1. Dynamika zawartości melasotworów? 2. Dynamika formowania plonu i akumulacji azotu. 3. Kontrola gospodarki azotem na

Bardziej szczegółowo

Spis treści - autorzy

Spis treści - autorzy Przedmowa Chemia rolna jest odrębną dyscypliną nauki utworzoną w połowie XIX w., która ukształtowała się wraz z opublikowaniem pierwszych podręczników z zakresu nawożenia oraz rozpoczęciem eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Owies Wymagania klimatyczno-glebowe Temperatura Opady

Owies Wymagania klimatyczno-glebowe Temperatura Opady Owies Uprawa owsa od wielu lat systematycznie się zmniejszała. Obecnie obserwuje się nieznaczny jej wzrost. Wynika to z zainteresowania wykorzystaniem owsa na cele energetyczne i zwiększającego się pogłowia

Bardziej szczegółowo

017 arzec 2 graf m A ODMIANY ZBÓŻ OZIMYCH

017 arzec 2 graf m A ODMIANY ZBÓŻ OZIMYCH ODMIANY ZBÓŻ OZIMYCH FORMACJA Pszenica ozima nowość na rynku Medal Polagra Farm 2005 Odmiana wysoko plonująca Grupa A Odporna na choroby 4,5 2 CECHY UŻYTKOWO-ROLNICZE Termin dojrzewania średni Wyrównanie

Bardziej szczegółowo

Efektywność ekonomiczna nawożenia

Efektywność ekonomiczna nawożenia .pl https://www..pl Efektywność ekonomiczna nawożenia Autor: Karol Bogacz Data: 12 września 2017 Nie ma gospodarstwa, które nie stosuje nawozów. Stosujemy ich mniej lub więcej w zależności od rodzaju upraw,

Bardziej szczegółowo

LZO Listy zalecanych odmian ziemniaka do uprawy na terenie Lubelszczyzny w 2015 roku

LZO Listy zalecanych odmian ziemniaka do uprawy na terenie Lubelszczyzny w 2015 roku LZO Listy zalecanych odmian ziemniaka do uprawy na terenie Lubelszczyzny w 2015 roku Lista zalecanych odmian ziemniaka jadalnego została opracowana dla województwa lubelskiego na podstawie wyników uzyskanych

Bardziej szczegółowo

LISTA ODMIAN ZALECANYCH (LOZ) NA 2014 ROK ZIEMNIAK

LISTA ODMIAN ZALECANYCH (LOZ) NA 2014 ROK ZIEMNIAK LISTA ODMIAN ZALECANYCH (LOZ) NA 2014 ROK ZIEMNIAK ZIEMNIAK JADALNY BARDZO WCZESNE: 1. DENAR (3) 2. LORD (3) 3. ARIELLE (2) 4. VIVIANA (1) WCZESNE: 1. CYPRIAN (3) 2. OWACJA (3) 3. VINETA (3) 4. MICHALINA

Bardziej szczegółowo

Nawozy naturalne i organiczne współczesne zasady stosowania. Anna Kocoń Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG - PIB w Puławach

Nawozy naturalne i organiczne współczesne zasady stosowania. Anna Kocoń Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG - PIB w Puławach Nawozy naturalne i organiczne współczesne zasady stosowania Anna Kocoń Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG - PIB w Puławach Nawozy Zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.

Bardziej szczegółowo

LISTA ODMIAN ZALECANYCH (LOZ) NA 2015 ROK ZIEMNIAK

LISTA ODMIAN ZALECANYCH (LOZ) NA 2015 ROK ZIEMNIAK LISTA ODMIAN ZALECANYCH (LOZ) NA 2015 ROK ZIEMNIAK ZIEMNIAK JADALNY BARDZO WCZESNE: 1. DENAR (4) 2. LORD (4) 3. VIVIANA (2) 4. IMPALA (1) WCZESNE: 1. CYPRIAN (4) 2. OWACJA (4) 3. VINETA (4) 4. MICHALINA

Bardziej szczegółowo

Nawożenie sadów i plantacji jagodowych. Jacek Filipczak Instytut Ogrodnictwa

Nawożenie sadów i plantacji jagodowych. Jacek Filipczak Instytut Ogrodnictwa Nawożenie sadów i plantacji jagodowych Jacek Filipczak Instytut Ogrodnictwa 9 grudzień 2016 Kryteria diagnostyczne Analiza gleby. Analiza liści. Wizualna ocena roślin. Analiza gleby Oznaczenie odczynu

Bardziej szczegółowo

Reakcja nowych odmian ziemniaka na nawożenie azotem

Reakcja nowych odmian ziemniaka na nawożenie azotem NR 259 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2011 CEZARY TRAWCZYŃSKI ANNA WIERZBICKA Zakład Agronomii Ziemniaka Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy, Oddział

Bardziej szczegółowo

Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Przykład zadania praktycznego zawód technik rolnik

Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Przykład zadania praktycznego zawód technik rolnik Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Przykład zadania praktycznego zawód technik rolnik Jesteś właścicielem gospodarstwa rolnego, w którym na powierzchni 6 ha uprawiana jest

Bardziej szczegółowo

Zasobność gleby. gleba lekka szt./ % /810,64 0/0 107/15 332/47 268/38 0/0 16/29 0/0 3/19 0/0 13/81 0/0. szt./ %

Zasobność gleby. gleba lekka szt./ % /810,64 0/0 107/15 332/47 268/38 0/0 16/29 0/0 3/19 0/0 13/81 0/0. szt./ % OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA Wyniki badań makro- i mikroelementów przedstawiono w tabelach zasobności gleby ( Zestawienie zasobności gleby na terenie gminy Kuźnia Raciborska i w Zestawieniu

Bardziej szczegółowo

Nawożenie kukurydzy. Adam Majewski Agroservice Kukurydza

Nawożenie kukurydzy. Adam Majewski Agroservice Kukurydza Nawożenie kukurydzy Adam Majewski Agroservice Kukurydza Nawożenie startowe to podstawa powodzenia uprawy kukurydzy Jakie formy nawozu stosować? P2O5 i NH4 (+mikroelementy) plon zwykle wyższy o 0,5-1,5

Bardziej szczegółowo

Nawożenie jako jeden z głównych czynników warunkujących wysokość i jakość plonu ziemniaków

Nawożenie jako jeden z głównych czynników warunkujących wysokość i jakość plonu ziemniaków dr inż. Cezary Trawczyński Zakład Agronomii Ziemniaka IHAR-PIB Oddział Jadwisin e-mail: c.trawczynski@ihar.edu.pl Nawożenie jako jeden z głównych czynników warunkujących wysokość i jakość plonu ziemniaków

Bardziej szczegółowo

Wapnowanie gleby po żniwach - wybierz dobry nawóz!

Wapnowanie gleby po żniwach - wybierz dobry nawóz! .pl https://www..pl Wapnowanie gleby po żniwach - wybierz dobry nawóz! Autor: Małgorzata Srebro Data: 5 czerwca 2018 Okres pożniwny to idealny czas na wapnowanie gleby. Na efektywność tego zabiegu, oprócz

Bardziej szczegółowo

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r.

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r. VIII Owies Owies jest tańszy w uprawie niż inne zboża. Wymaga, bowiem nie tylko mniej intensywnego nawożenia, ale również mniejszej ochrony chemicznej. Wadą natomiast jest niższa cena ziarna na rynku.

Bardziej szczegółowo

Badanie Nmin w glebie i wykorzystanie tych wyników w nawożeniu roślin uprawnych. Dr inż. Rafał Lewandowski OSCHR Gorzów Wlkp.

Badanie Nmin w glebie i wykorzystanie tych wyników w nawożeniu roślin uprawnych. Dr inż. Rafał Lewandowski OSCHR Gorzów Wlkp. Badanie Nmin w glebie i wykorzystanie tych wyników w nawożeniu roślin uprawnych Dr inż. Rafał Lewandowski OSCHR Gorzów Wlkp. Rola azotu w roślinach: materiał budulcowy białek i kwasów nukleinowych większy

Bardziej szczegółowo

STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ W GMINIE NĘDZA

STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ W GMINIE NĘDZA STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ W GMINIE NĘDZA Opracowanie wyników i sprawozdania z wykonanych badań

Bardziej szczegółowo

Scenariusz i opracowanie : mgr inż. Bronisław Szembowski

Scenariusz i opracowanie : mgr inż. Bronisław Szembowski Probiotechnologia - cele, możliwości, efekty wdrożenia w wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych na przykładzie Gospodarstwa Tadeusza Zielonego, Ścinawa Scenariusz i opracowanie : mgr inż. Bronisław Szembowski

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja nawożenia według Integrowanej Ochrony Ziemniaka. Dr inż. Cezary Trawczyński Zakład Agronomii Ziemniaka IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie

Optymalizacja nawożenia według Integrowanej Ochrony Ziemniaka. Dr inż. Cezary Trawczyński Zakład Agronomii Ziemniaka IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie Optymalizacja nawożenia według Integrowanej Ochrony Ziemniaka Dr inż. Cezary Trawczyński Zakład Agronomii Ziemniaka IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie Czynniki determinujące plonowanie ziemniaka Elementy agrotechniki

Bardziej szczegółowo

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA Wyniki badań odczynu gleby i zawartości makroelementów w próbkach gleby przedstawiono w tabelach zasobności gleby: Zestawienie zasobności gleby na obszarze

Bardziej szczegółowo

Facelia na nasiona: co warto wiedzieć?

Facelia na nasiona: co warto wiedzieć? .pl https://www..pl Facelia na nasiona: co warto wiedzieć? Autor: Karol Bogacz Data: 3 czerwca 2017 Uprawa facelii w plonie głównym nie jest w Polsce zbyt popularna na roślinę tę stawiamy zazwyczaj w przypadku

Bardziej szczegółowo

dr inż. Cezary Trawczyński IHAR PIB, Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie, Serock

dr inż. Cezary Trawczyński IHAR PIB, Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie, Serock Ziemniak Polski 2014 nr 3 29 WPŁYW BIOSTYMULATORÓW AMINOKWASOWYCH TECAMIN NA PLON I JAKOŚĆ ZIEMNIAKÓW dr inż. Cezary Trawczyński IHAR PIB, Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie, 05-140 Serock e-mail:

Bardziej szczegółowo

Agroekologiczne i plonotwórcze działanie wapnowania gleb kwaśnych

Agroekologiczne i plonotwórcze działanie wapnowania gleb kwaśnych Agroekologiczne i plonotwórcze działanie wapnowania gleb kwaśnych prof. dr hab. inż. Jan SIUTA Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy Puławy 26.11.2014 Wprowadzenie Gleby bardzo kwaśne

Bardziej szczegółowo

Alternatywne kierunki użytkowania roślin motylkowatych drobnonasiennych

Alternatywne kierunki użytkowania roślin motylkowatych drobnonasiennych Rośliny motylkowate : Dostarczają paszy o wysokiej zawartości białka i innych składników pokarmowych Podnoszą żyzność gleby dzięki wiązaniu N z atmosfery (Rhisobium) i uruchamianiu trudno rozpuszczalnych

Bardziej szczegółowo

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KRZYŻANOWICE

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KRZYŻANOWICE STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ W GMINIE KRZYŻANOWICE Opracowanie wyników i sprawozdania z wykonanych

Bardziej szczegółowo

STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ

STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ W GMINIE PIETROWICE WIELKIE Opracowanie wyników i sprawozdania z wykonanych

Bardziej szczegółowo

Makro- i mikroskładniki w dokarmianiu dolistnym kukurydzy

Makro- i mikroskładniki w dokarmianiu dolistnym kukurydzy https://www. Makro- i mikroskładniki w dokarmianiu dolistnym kukurydzy Autor: mgr inż. Kamil Młynarczyk Data: 14 maja 2018 Kukurydza posiada jedne z największych potrzeb pokarmowych ze wszystkich zbóż.

Bardziej szczegółowo

Ziemniak. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Ziemniak. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Ziemniak Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzone były dwa doświadczenia z ziemniakiem w stacjach doświadczalnych i. Ze środków pozabudżetowych prowadzone

Bardziej szczegółowo

12. Ziemniak. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

12. Ziemniak. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 12. Ziemniak Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym w ramach PDO w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzono doświadczenia z ziemniakiem jadalnym w stacjach doświadczalnych i. Ze środków pozabudżetowych prowadzone

Bardziej szczegółowo

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE RUDNIK. Zasobność gleby

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE RUDNIK. Zasobność gleby STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ W GMINIE RUDNIK Opracowanie wyników i sprawozdania z wykonanych badań

Bardziej szczegółowo

Rozpuszczalne czarne granulki Właściwości fizyczne. Granulacja Ø 2-4 mm

Rozpuszczalne czarne granulki Właściwości fizyczne. Granulacja Ø 2-4 mm Rozpuszczalne czarne granulki Właściwości fizyczne Granulacja Ø 2-4 mm Specjalistyczny nawóz bezchlorkowy zawierający w swoim składzie kwasy fulwowe i huminowe, azot, potas oraz dodatkowo siarkę, materię

Bardziej szczegółowo

NAWOŻENIE I WAPNOWANIE PLANTACJI TRUSKAWEK Strategia nawożenia roślin sadowniczych opiera się na wynikach analizy gleby i liści oraz na ocenie

NAWOŻENIE I WAPNOWANIE PLANTACJI TRUSKAWEK Strategia nawożenia roślin sadowniczych opiera się na wynikach analizy gleby i liści oraz na ocenie NAWOŻENIE I WAPNOWANIE PLANTACJI TRUSKAWEK Strategia nawożenia roślin sadowniczych opiera się na wynikach analizy gleby i liści oraz na ocenie wizualnej rośliny. W integrowanej produkcji owoców wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Zasobność gleby. gleba lekka szt./ % /2185,0 0/0 0/0 0/0 1063/100 0/0 824/923,6 0/0 0/0 3/0 821/100 0/0. szt./ %

Zasobność gleby. gleba lekka szt./ % /2185,0 0/0 0/0 0/0 1063/100 0/0 824/923,6 0/0 0/0 3/0 821/100 0/0. szt./ % STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ W GMINIE PIETROWICE WIELKIE Opracowanie wyników i sprawozdania z wykonanych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie produkcji rolniczej Oznaczenie kwalifikacji: R.03 Numer zadania: 20

Bardziej szczegółowo

Ziemniak. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Ziemniak. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Ziemniak Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym w ramach PDO w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzono dwa doświadczenia z ziemniakiem w stacjach doświadczalnych i. Ze środków pozabudżetowych prowadzone były

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny firmy AKRA czwartek, 04 sierpnia :39 - Poprawiony czwartek, 04 sierpnia :05

Pakiet informacyjny firmy AKRA czwartek, 04 sierpnia :39 - Poprawiony czwartek, 04 sierpnia :05 1/8 Wstępne opracowanie wyników plonu pszenicy ozimej i rzepaku ozimego z doświadczeń polowych przeprowadzonych w sezonie wegetacyjnym 2009/2010 w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Rosnąca rola nawożenia mineralnego w intensywnej produkcji polowej Dr inż. Witold Szczepaniak

Rosnąca rola nawożenia mineralnego w intensywnej produkcji polowej Dr inż. Witold Szczepaniak Rosnąca rola nawożenia mineralnego w intensywnej produkcji polowej Dr inż. Witold Szczepaniak Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Główne treści wykładu:

Bardziej szczegółowo

Bilans składników nawozowych i plan nawożenia

Bilans składników nawozowych i plan nawożenia Bilans składników nawozowych i plan nawożenia Wg materiałów CDR i IUNG PIB Puławy Zasada bilansowania składników nawozowych i opracowania planów nawożenia Skład chemiczny roślin uprawnych jest względnie

Bardziej szczegółowo

13. Ziemniak. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

13. Ziemniak. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 13. Ziemniak Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym w ramach PDO w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzono doświadczenia z ziemniakiem w stacjach doświadczalnych i. Ze środków pozabudżetowych prowadzone były

Bardziej szczegółowo

Rolniku, pamiętaj o analizie gleby!

Rolniku, pamiętaj o analizie gleby! .pl https://www..pl Rolniku, pamiętaj o analizie gleby! Autor: Anita Musialska Data: 6 września 2016 Czas tuż po żniwach, to dobry moment na sprawdzenie gleby, szczególnie jeżeli w planach mamy nawożenie

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA I PROJEKTY PROWADZONE PRZEZ SŰDZUCKER POLSKA S.A. Zbigniew Izdebski Zamość 23 czerwca 2014

DOŚWIADCZENIA I PROJEKTY PROWADZONE PRZEZ SŰDZUCKER POLSKA S.A. Zbigniew Izdebski Zamość 23 czerwca 2014 DOŚWIADCZENIA I PROJEKTY PROWADZONE PRZEZ SŰDZUCKER POLSKA S.A. Zbigniew Izdebski Zamość 23 czerwca 2014 SŰDZUCKER POLSKA S.A. PROWADZI DOŚWIADCZENIA W RAMACH KONCERNU I MA WIELE WSPÓLNYCH PROJEKTÓW 2

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Planowanie i organizacja prac ogrodniczych Oznaczenie kwalifikacji: R.18 Numer zadania:

Bardziej szczegółowo

IDHA. Płynne nawozy doglebowe. B Mn. Specjalistyczne nawozy płynne. Wieloskładnikowe z mikroelementami w formie chelatów

IDHA. Płynne nawozy doglebowe. B Mn. Specjalistyczne nawozy płynne. Wieloskładnikowe z mikroelementami w formie chelatów Płynne nawozy doglebowe Mg B Mn ADOB SB-2 ADOB Ma ADOB OR Fe ADOB PO ADOB O Cu Zn Ca Mo Specjalistyczne nawozy płynne Wieloskładnikowe z mikroelementami w formie chelatów Przeznaczone do rzędowej aplikacji

Bardziej szczegółowo

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 700 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 10 próbkach gleby,

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 700 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 10 próbkach gleby, Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Gliwicach odebrała i wykonała badanie próbek glebowych z obszaru użytków rolnych Powiatu Raciborskiego w Gminie Krzanowice z powierzchni 1670,94 ha. Odebrano z terenu

Bardziej szczegółowo

Poferment z biogazowni nawozem dla rolnictwa

Poferment z biogazowni nawozem dla rolnictwa Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Dr inż. Magdalena Szymańska Poferment z biogazowni nawozem dla rolnictwa Kraków, 2013 r. Masa pofermentacyjna??? Uciążliwy odpad Cenny nawóz SUBSTRATY

Bardziej szczegółowo

KONICZYNA BIAŁA w uprawie na zielonkę

KONICZYNA BIAŁA w uprawie na zielonkę KONICZYNA BIAŁA w uprawie na zielonkę Doświadczenia w użytkowaniu wielokośnym w roku 2014 założono w pięciu miejscowościach (rys. 1). Oceniano siedem odmian (4 krajowe i 3 zagraniczne) będących w Krajowym

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA DLA GLEBY, ROŚLIN I ZWIERZĄT

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA DLA GLEBY, ROŚLIN I ZWIERZĄT NOWOCZESNA TECHNOLOGIA DLA GLEBY, ROŚLIN I ZWIERZĄT Prusice 25.06.2014r. Nowoczesna technologia dla gleby, roślin i zwierząt poprawa żyzności gleb i aktywizacja naturalnych procesów fizjologicznych uzdatnianie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZLECENIA. Odebrano z terenu powiatu Raciborskiego próbki gleby i wykonano w Gminie Kornowac:

PRZEDMIOT ZLECENIA. Odebrano z terenu powiatu Raciborskiego próbki gleby i wykonano w Gminie Kornowac: PRZEDMIOT ZLECENIA Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Gliwicach odebrała i wykonała badanie próbek glebowych z obszaru użytków rolnych Powiatu Raciborskiego na terenie Gminy Kornowac o powierzchni 598,25ha.

Bardziej szczegółowo

Ziemniak. Uwagi ogólne

Ziemniak. Uwagi ogólne Ziemniak Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzone były dwa doświadczenia z ziemniakiem w stacjach doświadczalnych i. Ze środków pozabudżetowych prowadzone

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto jare/żyto jare

6. Pszenżyto jare/żyto jare 6. Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2016 roku na terenie województwa łódzkiego badano 6 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa azotanowa. Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Agromax

Dyrektywa azotanowa. Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Agromax Dyrektywa azotanowa Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych Agromax 21 02 2019 mgr inz Mariola Piotrowska WODR Poznan 1 Terminy stosowania nawozów pod określone

Bardziej szczegółowo

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 899 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 12 próbkach gleby,

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 899 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 12 próbkach gleby, Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Gliwicach odebrała i wykonała badanie próbek glebowych z obszaru użytków rolnych Powiatu Raciborskiego w Gminie Krzyżanowice z powierzchni 1577ha. odebrano z terenu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie przeprowadzonych wstępnych ocen przezimowania roślin rzepaku ozimego stwierdzono uszkodzenia mrozowe całych roślin uprawnych (fot.1).

Na podstawie przeprowadzonych wstępnych ocen przezimowania roślin rzepaku ozimego stwierdzono uszkodzenia mrozowe całych roślin uprawnych (fot.1). Wstępna ocena przezimowania rzepaku ozimego oraz zbóż ozimych i zalecania agrotechniczne ze Stacji Doświadczalnej BASF w Pągowie woj. opolskie 29.02.2011 r. BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570

Bardziej szczegółowo

Tabela 45. Owies odmiany badane w 2017 r.

Tabela 45. Owies odmiany badane w 2017 r. VIII Owies Owies jest tańszy w uprawie niż inne zboża. Wymaga, bowiem nie tylko mniej intensywnego nawożenia, ale również mniejszej ochrony chemicznej. Wadą jest natomiast, niestety, niższa cena ziarna

Bardziej szczegółowo

Prezentowana lista powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania.

Prezentowana lista powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania. Jęczmień ozimy W 2014 roku Krajowy Rejestr Odmian obejmował 21 odmian jęczmienia ozimego. W doświadczeniach porejestrowych, realizowanych na terenie województwa łódzkiego w sezonie 2013-2014 badano 8 odmian

Bardziej szczegółowo

Najlepszy sposób zapewnienia zrównoważonego nawożenia

Najlepszy sposób zapewnienia zrównoważonego nawożenia ajlepszy sposób zapewnienia zrównoważonego nawożenia Poznaj zalety nawozów ICL PKpluS awozy PKpluS zawierają w jednej granulce makroelementy: fosfor (P), potas (K) oraz siarkę (S), magnez (Mg) i wapń (Ca).

Bardziej szczegółowo