LESSON 20. Poziom A1.2. WWW AUDIO ONLINE VERSION. At a kiosk. - Przy kiosku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2014-10-22 LESSON 20. Poziom A1.2. WWW AUDIO ONLINE VERSION. At a kiosk. - Przy kiosku."

Transkrypt

1 LESSON 20 Poziom A1.2. WWW AUDIO ONLINE VERSION At a kiosk. - Przy kiosku. Test Make questions and answers. Use the time expressions such as always, often, sometimes, usually, seldom, on Saturdays, rarely, never, every day, etc. See the example below. Do you / they like tea? Yes, I / they like tea very much. No, I / they don't like tea. Does he / she like tea? Yes, he / she likes tea very much. No, he / she doesn't like tea. tea a mobile phone classical music in a bank go to a restaurant read in bed often go to the pub watch DVDs watch films on TV drink coffee news on the radio go to the cinema Test Correct the mistakes. See the examples below. I not speak German, He not speak English. I don't speak German. He doesn't speak English. He eats meat every day? They not like coffee. She goes not to the cinema never. He not like Japanese food. again GB: /əˈɡen/, US: /əˈɡen/ - znowu, ponownie kind GB: /kaɪnd/, US: /kaɪnd/ - rodzaj, grzeczny, uprzejmy to remember GB: /rɪˈmem.bə/, US: /rɪˈmem.bər/ - pamiętać

2 request [C, U] GB: /rɪˈkwest/, US: /rɪˈkwest/ - prośba, wniosek, życzenie instruction [C, U] GB: /ɪnˈstrʌk.ʃən/, US: /ɪnˈstrʌk.ʃən/ - instrukcja, polecenie shorter form GB:, US: - krótsza forma od old, older, the oldest GB:, US: - stary, starszy, najstarszy to come GB: /kʌm/, US: /kʌm/ - przychodzić, przyjeżdżać, iść more GB: /mɔː/, US: /mɔːr/ - więcej Ask your teacher. Nie zrozumiałeś, nie dosłyszałeś jakiegoś słowa, pytania, wypowiedzi? Poproś lektora o powtórzenie. How to ask polite ly? Polecenie, tryb rozkazujący, brzmi trochę szorstko. repeat! powtórz! Dodanie please łagodzi poprzednią wypowiedź. repeat, please! powtórz, proszę Użycie formy Will (Czas przyszły czasownika to be) brzmi grzecznie. Will you repeat? Will you repeat the question? powtórzysz? powtórzysz to pytanie? Użycie czasownika modalnego can (móc) czyni pytanie grzeczniejszym. Can you repeat? Możesz potórzyć? Użycie formy would lub ''could'' sprawia, że jesteś jeszcze bardziej grzeczny/a. Would / Could you repeat that? Would / Could you repeat the question? Would / Could you repeat it again? Mógłbyś to powtórzyć? Mógłbyś powtórzyć to pytanie? Mógłbyś to powtórzyć znowu? Użycie w prośbie konstrukcji Would you be so kind as to do something sprawia, że jesteś super grzeczny/a. Would you be so kind as to repeat? Czy byłbyś/byłabyś tak uprzejmy/uprzejma aby powtórzyć? Remember! "Please" is often used with requests or instructions to make them more polite. It is a shorter form of the expression "If it pleases you". "Please" comes at the beginning or end of a sentence. kiosk [C] GB: /ˈkiː.ɒsk/, US: /ˈki.ɑːsk/ - kiosk, budka telphone kiosk / box [C] GB:, US: - budka telefoniczna station kiosk [C] GB: /ˈsteɪ.ʃən ˈkiː.ɒsk/, US: /ˈsteɪ.ʃən ˈki.ɑ:sk/ - kiosk na stacji/dworcu

3 building [C] GB: /ˈbɪl.dɪŋ/, US: /ˈbɪl.dɪŋ/ - budynek, konstrukcja thing [C] GB: /θɪŋ/, US: /θɪŋ/ - rzecz to sell GB: /sel/, US: /sel/ - sprzedawać, oferować are sold GB: /ɑː səʊld/, US: /ɑr soʊld/ - są sprzedawane through GB: /θruː/, US: /θruː/ - przez chocolate GB: /ˈtʃɒkələt/, US: - czekolada to buy GB: /baɪ/, US: /baɪ/ - kupować Ask your teacher. What does the word kiosk mean? It's a small building where things such as chocolate, drinks, or newspapers are sold through an open window. sunglasses (plural) GB: /ˈsʌnˌɡlɑː.sɪz/, US: /ˈsʌnˌɡlæs.əs/ - okulary przeciwsłoneczne stamp [C] GB: /stæmp/, US: /stæmp/ - znaczek pocztowy postcard [C] GB: /ˈpəʊst.kɑːd/, US: /ˈpoʊst.kɑːrd/ - pocztówka envelope [C] GB: /ˈen.və.ləʊp/, US: /ˈɑ:n.və.ləʊp/ - koperta to imagine GB: /ɪˈmædʒ.ɪn/, US: /ɪˈmædʒ.ɪn/ - wyobrażać sobie convinced GB: /kənˈvɪnst/, US: /kənˈvɪnst/ - przekonany Exercise You are at a kiosk. What do you think they sell? I think I suppose I imagine I'm convinced I see they sell or there are sold newspapers glasses sunglasses drinks pens chocolate stamps postcards envelopes magazines sandwiches watches metro [C] GB: /ˈmet.rəʊ/, US: /ˈmet.roʊ/ - metro snack [C] GB: /snæk/, US: - przekąska

4 tube [C] GB: /tjuːb/, US: /tuːb/ - 1. train - pociąg, 2. londyńskie metro automatic GB: /ˌɔː.təˈmæt.ɪk/, US: /ˌɑː.t əˈmæt.ɪk/ - automatyczny machine [C] GB: /məˈʃiːn/, US: /məˈʃiːn/ - maszyna first GB: /ˈfɜːst/, US: /ˈfɜːrst/ - pierwszy for the first time GB: /fə ðə ˈfɜːst taɪm/, US: /fər ðə ˈfɜːrst taɪm/ - po raz pierwszy to help GB: /help/, US: /help/ - pomagać to need GB: /niːd/, US: /niːd/ - potrzebować matter [C] GB: /ˈmæt.ə/, US: /ˈmæt.ɚ/ - sprawa, problem problem [C] GB: /ˈprɒb.ləm/, US: /ˈprɑː.bləm/ - problem Exercise Answer the questions. Where do you buy your tickets in Warsaw? Can you buy snacks at a kiosk in your town? Can I buy metro tickets at a kiosk? Where can I buy metro tickets? We usually buy our tickets at a kiosk. Yes, I can buy snacks at a kiosk in my town. No, you cannot buy metro tickets at a kiosk. You can buy metro tickets at tube stations, ticket offices and from automatic ticket machines. Exercise Listen to and practice the conversation.

5 Hi! Alex. Nice to meet you in London. Hi! Conrad. I'm here for the first time. I need help. Can you help me? Of course. How can I help you? I'm hungry. Where can I buy sandwiches? You can buy sandwiches at the kiosk at the corner. At a kiosk? Yes, it's a small building where things such as sandwiches chocolate, drinks, or newspapers are sold through an open window. I need to buy a postcard and a stamp. No problem, you can buy it at the kiosk. Really? What can I buy at the kiosk? You can buy a lot of things at the kiosk - sunglasses, or newspapers for example. I like the kiosk! Can I buy metro tickets at the kiosk too? No, you can buy metro tickets at tube stations, ticket offices, and from automatic ticket machines. Thank you very much for your help, Alex. It's very kind of you.

6 Jednostki lekcyjne zawierają zakres słownictwa, gramatyki oraz tematyki zalecany przez COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES: LEARNING, TEACHING, ASSESSMENT. Language Policy Unit, Strasbourg. Żadna część jak i całość treści zawarta w lekcjach nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, włącznie z kopiowaniem, digitalizacją, w tym także zamieszczana w Internecie - bez pisemnej zgody Szkoły Języka Angielskiego Perfect English - Konrad Kobiela.

2014-10-16 LESSON 19. Poziom A1.2. WWW AUDIO ONLINE VERSION. Food and restaurants. - Żywność, rastauracje.

2014-10-16 LESSON 19. Poziom A1.2. WWW AUDIO ONLINE VERSION. Food and restaurants. - Żywność, rastauracje. 2014-10-16 LESSON 19 Poziom A1.2. WWW AUDIO ONLINE VERSION Food and restaurants. - Żywność, rastauracje. Test 19.1. Translate into English Use the words: work, watch, listen, speak, play, read Mówię po

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013 Etap szkolny - 17.10.2012

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013 Etap szkolny - 17.10.2012 Kod ucznia Małopolski Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013 Etap szkolny - 17.10.2012 ZADANIE Wyszczególnienie A B C D E F G Razem Maksymalna liczba punktów 10 10

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo

I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny

I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny Instrukcja dla ucznia Przystępujesz do rozwiązywania zadań szkolnego

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ Identity match Człowiek wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, osobowość Vocabulary Personality Work with a partner. Put these words in the correct

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Anna Laskowska Alisa Mitchel Masiejczyk

Anna Laskowska Alisa Mitchel Masiejczyk Anna Laskowska Alisa Mitchel Masiejczyk Redaktor serii: Marek Jannasz Korekta: Marek Kowalik Projekt okładki: Teresa Chylińska-Kur, KurkaStudio Zdjęcie na okładce: istock.com/kupicoo, istock.com/sborisov

Bardziej szczegółowo

Greetings and saying goodbye powitania: przedstawianie się Asking for & giving advice prośba o udzielenie rady rozpoczynanie rozmowy:

Greetings and saying goodbye powitania: przedstawianie się Asking for & giving advice prośba o udzielenie rady rozpoczynanie rozmowy: Greetings and saying goodbye powitania: Good morning. / Good afternoon. / Good evening. Hello. / Hi. How are you? - I'm fine, thank you, and you? - I'm fine, thanks. przedstawianie się My name's Peter

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

PRESENT CONTINUOUS OSOBA+BE+CZASOWNIK(ING)+RESZTA ZDANIA

PRESENT CONTINUOUS OSOBA+BE+CZASOWNIK(ING)+RESZTA ZDANIA PRESENT CONTINUOUS OSOBA+BE+CZASOWNIK(ING)+RESZTA ZDANIA Czynności wykonywane w chwili gdy o nich mówimy TERAZ (NOW, AT THE MOMENT) My mum is cooking dinner for us now. (Ona teraz gotuje) This plane is

Bardziej szczegółowo

Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy ŁÓDŹ 2009 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 wg STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY?

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY? CZY WIESZ, ŻE Dotychczas* 1 lata jeden podręcznik nawet na dwa lata Od roku szkolnego 015/016 1 1rok jeden podręcznik na jeden rok Dotychczas* 39% średnia liczba ćwiczeń w podręczniku do uzupełnienia Od

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Interrogative pronouns. The verb BE. Numerals 1 10. The alphabet.

Spis treści. Interrogative pronouns. The verb BE. Numerals 1 10. The alphabet. Podręcznik English for Divers przeznaczony jest dla osób, które miały już wcześniej stycznośd z językiem angielskim, ale chciałyby poznad terminologię z zakresu nurkowania, porządkując jednocześnie wiedzę

Bardziej szczegółowo

12-13 Język specjalistyczny: Pojęcie prawa administracyjnego. Umiejętności językowe: Zadawanie pytań w czasie Present Simple.

12-13 Język specjalistyczny: Pojęcie prawa administracyjnego. Umiejętności językowe: Zadawanie pytań w czasie Present Simple. STRONY 1-6. 7-9. 10-11. SPIS TREŚCI Spis treści Język specjalistyczny: Administracja - definicja pojęcia. Umiejętności językowe: Zastosowanie czasu Present Simple do opisu powtarzalnych czynności. Język

Bardziej szczegółowo

- tu: nazwa - faktycznie, właściwie, naprawdę

- tu: nazwa - faktycznie, właściwie, naprawdę A Pocketful of Words Lesson 1 Word patterns: professions Karen Adams One really good idea is to look for words that make patterns. For example, if you have a job and you have a verb, you can see a similarity

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z

Bardziej szczegółowo

j ę z y k a n g i e l s k i

j ę z y k a n g i e l s k i język angielski PeWNiak gimnazjalny j. angielski odpowiedzi spis treści Dział Moduł Gramatyka Strona Wstęp 5 I 1. Człowiek dane osobowe, zainteresowania 2. Człowiek wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

30-31. Język specjalistyczny: Władza wykonawcza w Polsce. Umiejętności językowe: Opisywanie swoich bądź czyjś umiejętności.

30-31. Język specjalistyczny: Władza wykonawcza w Polsce. Umiejętności językowe: Opisywanie swoich bądź czyjś umiejętności. STRONY SPIS TREŚCI 1-5. 6-7. Spis treści Język specjalistyczny: Administracja - definicja pojęcia. Umiejętności językowe: Przedstawianie się i zadawanie podstawowych pytań odnośnie wieku, pracy, imienia

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum. Poziom podstawowy

Gimnazjum. Poziom podstawowy Diagnoza szkolna Gimnazjum. Poziom podstawowy Klasa 2. Grupa A Test na koniec roku szkolnego Imię Nazwisko Klasa 01 Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie rozmowę nastolatków organizujących przedstawienie. Na

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MJA-P1A7P-052 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Arkusz I dla osób niesłyszących Czas pracy 120 minut ARKUSZ I MAJ ROK 2005 Instrukcja dla zdającego 1.

Bardziej szczegółowo

Oskar Czepeczek, The Application of the Cognitive Method and Drill in Teaching the Rudiments of English to Adults (2013), o.czepeczek@gmail.

Oskar Czepeczek, The Application of the Cognitive Method and Drill in Teaching the Rudiments of English to Adults (2013), o.czepeczek@gmail. Oskar Czepeczek, The Application of the Cognitive Method and Drill in Teaching the Rudiments of English to Adults (2013), o.czepeczek@gmail.com Contents INTRODUCTION...2 The aim of the work...2 CHAPTER

Bardziej szczegółowo

teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne

teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne Zadanie 1) Przeczytaj poniższy tekst. W każdą lukę (1.-6.) wstaw odpowiedni wyraz (A, B lub C). Hi Sue, I m writing this e-mail 1. I can t find my watch anywhere!

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 11 stron (zadania 1. 11.). Ewentualny

Bardziej szczegółowo

USTNA MATURA Z J. ANGIELSKIEGO KROK PO KROKU...

USTNA MATURA Z J. ANGIELSKIEGO KROK PO KROKU... USTNA MATURA Z J. ANGIELSKIEGO KROK PO KROKU... ROZMOWA WSTĘPNA (2 min.) Zdający rozpoczyna egzamin od odpowiedzi na kilka ogólnych pytań dotyczących jego osobistych doświadczeń. W swoim zestawie zdający

Bardziej szczegółowo

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Matura podstawowa 2015 Use of English Writing Get ready for MATURA 2015 Intermediate Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Great Clarendon Street, Oxford,, United Kingdom Oxford University Press

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych

Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych INSTRUKCJA DO SPRAWDZIANU 1. Sprawdź, czy test zawiera wszystkie zadania (ogółem 6 zadao) 2. Napisz swoje imię i nazwisko oraz klasę w wyznaczonym miejscu.

Bardziej szczegółowo