LESSON 19. Poziom A1.2. WWW AUDIO ONLINE VERSION. Food and restaurants. - Żywność, rastauracje.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2014-10-16 LESSON 19. Poziom A1.2. WWW AUDIO ONLINE VERSION. Food and restaurants. - Żywność, rastauracje."

Transkrypt

1 LESSON 19 Poziom A1.2. WWW AUDIO ONLINE VERSION Food and restaurants. - Żywność, rastauracje. Test Translate into English Use the words: work, watch, listen, speak, play, read Mówię po angielsku i niemiecku. Ona gra na gitarze każdego dnia. On czyta gazetę raz na tydzień. Oni oglądają telewizję dwa razy w tygodniu. Ja dużo słucham radia. On rzadko słucha MP3 w biurze. Ja pracuję trzy razy w tygodniu. On chodzi na spacer cztery razy w tygodniu. Test Answer the questions What do you like? What do you like to eat? What do you eat for breakfast? Do you eat right or wrong? cola [C, U] GB: /ˈkəʊ.lə/, US: /ˈkoʊ.lə/ - cola Coca Cola [C, U] GB: /ˌkəʊ.kə ˈkəʊ.lə/, US: /ˌkoʊ.kə ˈkoʊ.lə/ - coca cola lemonade GB: /ˌle.məˈneɪd/, US: /ˌle.məˈneɪd/ - lemoniada orange GB: /ˈɒr.ɪndʒ/, US: /ˈɔ:r.ɪndʒ/ - pomarańczowy juice [U] GB: /dʒuːs/, US: /dʒuːs/ - sok orange juice [U] GB:, US: - sok pomarańczowy beer [C, U] GB: /bɪə/, US: /bɪr/ - piwo to wish GB: /wɪʃ/, US: /wɪʃ/ - pragnąć, chcieć, życzyć wine [C, U] GB: /waɪn/, US: /waɪn/ - wino to ask GB: /ɑːsk/, US: /æsk/ - prosić, zadawać pytanie to ask for sth GB:, US: - poprosić o coś sth = something GB: /'sʌm.θɪŋ/, US: /'sʌm.θɪŋ/ - coś, trochę the Internet café GB: /ˈɪn.tə.net ˈkæ.feɪ/, US: /ˈɪn.tər.net ˈkæ.feɪ/ - kawiarnia internetowa I'll = I will GB: /aɪl/ = /wɪl/, US: /aɪl/ = /wɪl/ - will wyraża czas przyszły order GB: /ˈɔː.dər/, US: /ˈɔːr.dər/ - zamawiać, zamówienie

2 bottle [C] GB: /ˈbɒt.l/, US: /ˈbɑ:.t l/ - butelka cup [C] GB: /kʌp/, US: /kʌp/ - filiżanka, mistrzostwo sport. glass [C, U] GB: /ɡlɑːs/, US: /ɡlæs/ - szkło, szklanka, kieliszek I'd = I would GB: /aɪd/ = /wʊd/, US: /aɪd/ = /wʊd/ - I'd (= I would) like a cup of coffee, please. tu: chciałbym forma grzecznościowa may GB: /meɪ/, US: /meɪ/ - móc, tu używane w formie grzecznościowej Exercise You are at a nice quiet café. How to order. What do you ask for? I'll have... Can I have... I'd like May I have a coffee, please. an orange juice, please. water, please. coca-cola, please. lemonade, please. cola, please. a bottle of... a cup of... / four cups of a glass of... / two glasses of... a cup of coffee. a glass of water too? Exercise Look at the drinks in exercise Say which drinks... you like. I like whisky. you often drink. I often drink... you never drink. I never drink... China [U] GB: /ˈtʃaɪ.nə/, US: /ˈtʃaɪ.nə/ - Chiny Chinese GB: /tʃaɪˈniːz/, US: /tʃaɪˈniːz/ - chiński, Chińczyk, Chinka Japan [U] GB: /ʤə'pæn/, US: /ʤə'pæn/ - Japonia Japanese GB: /ˌdʒæp.əˈniːz/, US: /ˌdʒæp.əˈniːz/ - japoński, Japończyk, Japonka America [U] GB: /əˈmer.ɪ.kə/, US: /ˌdʒæp.əˈniːz/ - Ameryka American GB: /əˈmer.ɪ.kən/, US: /əˈmer.ɪ.kən/ - Amerykanin, amerykański India [U] GB: /'ɪn.dɪ.ə/, US: /'ɪn.dɪ.ə/ - Indie

3 Indian GB: /'ɪn.di.ən/, US: /'ɪn.di.ən/ - indyjski, Hindus, Hinduska sushi [U] GB: /ˈsuː.ʃi/, US: /ˈsuː.ʃi/ - sushi Exercise How many restaurants are there in your town? There is/are: one, two, three, four restaurant/s in my town. a Chinese restaurant an Italian restaurant a Japanese restaurant an American restaurant a French café an English pub Exercise Do you like Chinese food Yes, I like... Italian food Everybody likes it. Indian food I ever eat... Polish food No, I dislike... French food I never eat /drink American fast food English beer Anybody likes it. Japanese sushi to tell GB: /tel/, US: /tel/ - powiedzieć coś komuś bad GB: /bæd/, US: /bæd/ - zły, niedobry nasty GB: /ˈnɑː.sti/, US: /ˈnæs.ti/ - okropny, paskudny dish [C] GB: /dɪʃ/, US: /dɪʃ/ - naczynie, danie chicken [C, U] GB: /ˈtʃɪk.ɪn/, US: /ˈtʃɪk.ɪn/ - kurczak steak [C, U] GB: /steɪk/, US: /steɪk/ - stek soup [C, U] GB: /su:p/, US: /su:p/ - zupa

4 Exercise Tell us about a restaurant you know. It is a small quiet big restaurant café pub in the town in the centre in... street at... It is It isn't There is There are expensive cheap not too expensive good pizza very good fish good steaks 10/20/30 tables vegetables dishes rice dishes good chicken and salads soups pasta but very good / nice bad / nasty dinner [C, U] GB: /ˈdɪn.ə/, US: /ˈdɪn.ər/ - obiad lub kolacja to suppose GB: /səˈpəʊz/, US: /səˈpoʊz/ - przypuszczać, zakładać idea [C] GB: /aɪˈdɪə/, US: /aɪˈdɪə/ - pomysł, myśl, zamiar, cel rude GB: /ruːd/, US: /ruːd/ - niegrzeczny, wulgarny polite GB: /pəˈlaɪt/, US: /pəˈlaɪt/ - grzeczny impolite GB: /ˌɪm.pəlˈaɪt/, US: /ˌɪm.pəlˈaɪt/ - nieuprzejmy, niegrzeczny to agree GB: /əˈɡriː/, US: /əˈɡriː/ - zgadzać się, przyznawać rację lousy GB: /ˈlaʊ.zi/, US: /ˈlaʊ.zi/ - (informal) nędzny, złej jakości chip [C] GB: /tʃɪp/, US: /tʃɪp/ - lm. chips frytki, chip komputerowy

5 Exercise Listen to the conversation and practice. Hi! Conrad Hi! Alex Have you free time now? Yes, till six o'clock. Are you hungry? Yes, I'm very hungry. Let's have dinner! It's a good idea. Where is the nearest restaurant? I suppose in the next street. Adria? No, thank you! Why not? I know the restaurant. It's too expensive. The waiters are rude and impolite. Lousy food. I know a nice restaurant round the corner. It's cheap. Only 12 tables. The waiters are polite and there are vegetable dishes. Do you agree? I don't know. Are there steaks and chips too? Of course! I agree! Let's go.

6 Dodatkowe słownictwo rare /reər/ - krwisty well-done /ˌwelˈdʌn/ - wypieczony disgusting GB: /dɪs`gʌstɪŋ/, US: - obrzydliwy dishwasher /ˈdɪʃˌwɒʃər/ - [C] zmywarka onion [C, U] GB: /ˈʌn.jən/, US: /ˈʌn.jən/ - cebula roast /rəʊst/ - pieczony I never drink fizzy drinks. -Nigdy nie piję napojów gazowanych. Which mineral water do you prefer- still or sparkling? Która wodę mineralną wolisz- niegazowana czy gazowaną? Do you pay in cash or by credit card? -Płacisz gotówka czy karta kredytową? Does she listen to music loudly? -Czy ona słucha głośno muzyki? I'll be back in 10 minutes. - Wrócę za 10 minut. May I take your order? -Czy moge przyjać Pana/Pani/twoje zamówienie? Why do you ask about these magazines? -Dlaczego pytasz o te magazyny(czasopisma)? Anything else? - Coś jeszcze? loudly /ˈlaʊd.li/ - głośno magazine [C] GB: /ˌmæɡ.əˈziːn/, US: /ˌmæɡ.əˈziːn/ - czasopismo magazyn fizzy /ˈfɪz.i/ - gazowany to ask about sth /ɑːsk əˈbaʊt/ - pytać o coś still GB: /stɪl/, US: /stɪl/ - ciągle, wciąż, niegazowany sparkling /ˈspɑː.klɪŋ/ - gazowany to pay in cash GB: /peɪ ɪn kæʃ/, US: /peɪ ɪn kæʃ/ - płacić gotówką to pay by credit card GB: /peɪ baɪ `kred.ɪt ka:d/, US: /peɪ baɪ `kred.ɪt ka:rd/ - zapłacić kartą kredytową Jednostki lekcyjne zawierają zakres słownictwa, gramatyki oraz tematyki zalecany przez COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES: LEARNING, TEACHING, ASSESSMENT. Language Policy Unit, Strasbourg. Żadna część jak i całość treści zawarta w lekcjach nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, włącznie z kopiowaniem, digitalizacją, w tym także zamieszczana w Internecie - bez pisemnej zgody Szkoły Języka Angielskiego Perfect English - Konrad Kobiela.

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

Procedura check in dla gościa z rezerwacją Uprzejme powitanie gości Witam Serdecznie w naszym hotelu Welcome to our Hotel. Welcome at X Hotel Dzień dobry Good morning. Zapytanie o rezerwację lub w czym

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN W KLASIE

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK ROZMOWA WSTĘPNA

CZŁOWIEK ROZMOWA WSTĘPNA CZŁOWIEK 1. Who is, in your opinion, the most beautiful woman / the most handsome man you have ever seen? Justify your choice. 2. What clothes do you feel most comfortable in? 3. What makes you laugh?

Bardziej szczegółowo

Oskar Czepeczek, The Application of the Cognitive Method and Drill in Teaching the Rudiments of English to Adults (2013), o.czepeczek@gmail.

Oskar Czepeczek, The Application of the Cognitive Method and Drill in Teaching the Rudiments of English to Adults (2013), o.czepeczek@gmail. Oskar Czepeczek, The Application of the Cognitive Method and Drill in Teaching the Rudiments of English to Adults (2013), o.czepeczek@gmail.com Contents INTRODUCTION...2 The aim of the work...2 CHAPTER

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia KONKURS PRZEDMIOTOWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, witaj na I etapie konkursu języka angielskiego. Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

12. Lekcja dwunasta dwanaście twelve dwunasty twelfth

12. Lekcja dwunasta dwanaście twelve dwunasty twelfth 12. Lekcja dwunasta dwanaście twelve dwunasty twelfth FOOD AND EATING THE GENITIVE PLURAL (SUMMARY). COUNTING, DATES. GETTING MARRIED. Mini- lekcja: WORD ORDER Kosorożec - żca Capricorn grudzień, w grudniu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 6 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 6 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 11 stron (zadania 1. 11.). Ewentualny

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych

Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych INSTRUKCJA DO SPRAWDZIANU 1. Sprawdź, czy test zawiera wszystkie zadania (ogółem 6 zadao) 2. Napisz swoje imię i nazwisko oraz klasę w wyznaczonym miejscu.

Bardziej szczegółowo

Komunikowanie się z gośćmi w języku obcym w zakresie usług hotelarskich. 341[04].Z1.03

Komunikowanie się z gośćmi w języku obcym w zakresie usług hotelarskich. 341[04].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Mariusz Ławro Komunikowanie się z gośćmi w języku obcym w zakresie usług hotelarskich. 341[04].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne

teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne Zadanie 1) Przeczytaj poniższy tekst. W każdą lukę (1.-6.) wstaw odpowiedni wyraz (A, B lub C). Hi Sue, I m writing this e-mail 1. I can t find my watch anywhere!

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJA-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ ROK 2009 POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK ANGIELSKO - POLSKI ROZMÓWKI POLSKO - ANGIELSKIE. Agritourism Farms. Gospodarstwa agroturystyczne

SŁOWNIK ANGIELSKO - POLSKI ROZMÓWKI POLSKO - ANGIELSKIE. Agritourism Farms. Gospodarstwa agroturystyczne SŁOWNIK ANGIELSKO - POLSKI ROZMÓWKI POLSKO - ANGIELSKIE Agritourism Farms Gospodarstwa agroturystyczne SPIS TREŚCI Zioła....1 Zwierzęta.... 2 Zwierzęta domowe. 3 Nazwy zajęć... 4 Krajobrazy..5 Jedzenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2012. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2012. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Część pisemna (poziom rozszerzony). Przykładowe zadania z rozwiązaniami

Część pisemna (poziom rozszerzony). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 62 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.4. Część pisemna (poziom rozszerzony). Przykładowe zadania z rozwiązaniami ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Zadanie 1. (0 3)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN USTNY: ZESTAW DLA EGZAMINUJĄCEGO TEST PRZYKŁADOWY

EGZAMIN USTNY: ZESTAW DLA EGZAMINUJĄCEGO TEST PRZYKŁADOWY TEST PRZYKŁADOWY SZKOŁA What s your favourite school subject? Tell me about your earliest memory from school. Do you think there should be more art lessons in school? / Are you for or against school uniforms?

Bardziej szczegółowo

RESTAURACJA z RESTAURANT

RESTAURACJA z RESTAURANT RESTAURACJA z RESTAURANT Mamy nadzieję, że docenicie Państwo serce i pracę włożone w każdą naszą potrawę We hope that you will appreciate all the heart and work we put into each dish... Tworząc restaurację

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto.

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto. Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Zdjęcie: http://www.istockphoto.com Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy Egzemplarz pokazowy MATURA EXPLORER KOMPENDIUM materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate Alina Łubecka Izabela Michalak Anna Milewska Beata Polit Agnieszka Saramowicz-Garstecka

Bardziej szczegółowo

JAKI JEST SENS ŻYCIA? WHAT IS THE MEANING OF LIFE? ROZDZIAŁ 3 CHAPTER 3

JAKI JEST SENS ŻYCIA? WHAT IS THE MEANING OF LIFE? ROZDZIAŁ 3 CHAPTER 3 CHAPTER 3 WHAT IS THE MEANING OF LIFE? ROZDZIAŁ 3 JAKI JEST SENS ŻYCIA? Q: U.G., I have read a statement that is attributed to you. It says that nature is not interested in creating a perfect being, but

Bardziej szczegółowo