OGŁOSZENIE. Oferta powinna zawierać:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE. Oferta powinna zawierać:"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, Katowice ogłasza przetarg publiczny na zasadzie konkursu ofert na sprzedaż samochodu: Alfa Romeo, model 156, rok produkcji 2004, silnik z zapłonem samoczynnym o pojemności 2387 ccm doładowany turbosprężarką, przebieg ok km, numer rejestracyjny SK 7007F. Stan techniczny: dobry, samochód po naprawach blacharskich m. innymi po gradobiciu. Cena wywoławcza : zł ( drugi przetarg). Fiat Panda 1.2 Dynamic, rok produkcji 2004, silnik z zapłonem iskrowym o pojemności 1242 ccm, przebieg ok km, numer rejestracyjny SK 5771A. Stan techniczny dobry. Cena wywoławcza: zł. Oferty w zaklejonych kopertach z zaznaczeniem Przetarg sprzedaż samochodu nr rej SK ( wpisać nr rejestracyjny na który składana jest oferta) należy składać w Kancelarii ZDW do dnia r. do godz. 9:00 wraz z dowodem wpłaty wadium w wysokości 1000 zł za samochód Alfa Romeo lub 500 zł za samochód Fiat Panda. Wadium należy wpłacić na konto: Bank Pekao S.A. I Oddział w Katowicach nr rachunku Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 9:30 w siedzibie Zarządu. Samochody można oglądać w każdy wtorek i czwartek od godz do godz w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, Katowice do dnia składania ofert. Oferta powinna zawierać: podstawowe informacje o oferencie: imię, nazwisko, adres, Pesel lub dane dotyczące firmy, podpisaną i opatrzoną datą ofertę z proponowaną ceną nabycia, oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, poniesie koszty nabycia i że zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym pojazdu wraz z zobowiązaniem do niezgłaszania roszczeń z tego tytułu w przyszłości. Wadium wygrywającego zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym oferentom zostanie zwrócone na konto lub przekazem pocztowym do 2 dni po dacie zawarcia umowy sprzedaży. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli wygrywający nie przystąpi do transakcji w ciągu 7 dni lub żaden z kupujących nie zaoferuje ceny nabycia równej lub wyższej cenie wywoławczej. Ogłoszenie o przetargu wraz z regulaminem i wzorami oferty, oświadczenia oraz umowy kupna sprzedaży zamieszczono na stronie internetowej www. zdw. katowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.

2 REGULAMIN sprzedaży samochodów osobowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach: 1. Samochody można oglądać w każdy wtorek i czwartek od godz do godz w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24, Katowice do dnia składania ofert. 2. Przetarg polega na złożeniu oferty w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w Kancelarii w zamkniętej kopercie wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w wysokości 1000 zł za samochód Alfa Romeo lub 500 zł za samochód Fiat Panda do dnia r. do godz. 9: Oferta powinna zawierać: podstawowe informacje o oferencie: imię, nazwisko, adres, Pesel lub dane dot. firmy, podpisaną i opatrzoną datą ofertę z proponowaną ceną nabycia, oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, poniesie koszty nabycia i zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym pojazdu wraz ze zobowiązaniem do nie zgłaszania roszczeń z tego tytułu w przyszłości. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 9:00 dnia r. oferta była zabezpieczona wadium, tzn. kwota stanowiąca wadium musi być zaksięgowana na koncie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach: BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W KATOWICACH NR RACHUNKU Wadium wygrywającego zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym oferentom zostanie zwrócona na konto lub przekazem pocztowym do 2 dni po dacie zawarcia umowy sprzedaży. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli wygrywający nie przystąpi do transakcji w ciągu 7 dni lub żaden z kupujących nie zaoferuje ceny nabycia równej lub wyższej cenie wywoławczej. 6. Wygrywający zobowiązuje się wpłacić na rachunek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oferowaną cenę w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu i na podstawie dowodu wpłaty zostanie podpisana umowa kupna- sprzedaży oraz wydanie przedmiotowego samochodu. 7. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji między tymi oferentami. Oferenci, którzy złożyli równorzędne oferty zostaną powiadomieni o terminie i miejscu aukcji. 8. Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 9. Wzór umowy kupna- sprzedaży stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

3 . dnia OFERTA Ja niżej podpisany składam ofertę zakupu samochodu osobowego marki Fiat Panda 1.2 Dynamic nr rejestracyjny SK 5771A, stanowiący własność Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach za cenę.. zł słownie.. Oferowaną cenę ( zmniejszoną o wpłacone wadium ) zobowiązuję się zapłacić do 7 dni od powzięcia wiadomości o wygranym przetargu na konto sprzedającego: Bank Pekao S.A. I Oddział w Katowicach nr rachunku W załączeniu dowód wpłacenia wadium w wysokości 500 zł dnia.. OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany oświadczam, że: - zapoznałem się z warunkami przetargu zamieszczonymi w ogłoszeniu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, - zobowiązuję się pokryć koszty nabycia samochodu - jest mi znany stan prawny i faktyczny oferowanego do sprzedaży przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach samochodu Fiat Panda 1.2 Dynamic nr rejestracyjny SK 5771A i nie będę wnosił w przyszłości z tego tytułu żadnych roszczeń.. dnia

4 OFERTA My niżej podpisani składamy ofertę zakupu samochodu osobowego marki Alfa Romeo 156 2,4 JTD nr rejestracyjny SK 7007F, stanowiący własność Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach za cenę.. zł słownie Oferowaną cenę ( zmniejszoną o wpłacone wadium ) zobowiązujemy się zapłacić do 7 dni od powzięcia wiadomości o wygranym przetargu na konto sprzedającego: Bank Pekao S.A. I Oddział w Katowicach nr rachunku W załączeniu dowód wpłacenia wadium w wysokości 1000 zł dnia.. OŚWIADCZENIE My niżej podpisani oświadczamy, że: - zapoznaliśmy się z warunkami przetargu zamieszczonymi w ogłoszeniu i przyjmujemy je bez zastrzeżeń, - zobowiązujemy się pokryć koszty nabycia samochodu - jest nam znany stan prawny i faktyczny oferowanego do sprzedaży przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach samochodu Alfa Romeo 156 2,4 JTD, nr rejestracyjny SK 7007 i nie będziemy wnosili w przyszłości z tego tytułu żadnych roszczeń....

5

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym CzBG.AG-2113-1/14 Częstochowa, dnia 24.06.2014 r. OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym I. Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie przy ul. Śląskiej 23 tel.34/324 42 58 ogłasza

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu Postanowienia Ogólne 1 1. Organizatorem przetargu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI PGNIG Technologie S.A. w Krośnie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki PGNIG Technologie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku w sprawie ogłoszenia aukcji ( licytacji ustnej ) na sprzedaż samochodu osobowego marki POLONEZ CARO Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, 23-275 Gościeradów Tel.15 838 11 38 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin

Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin Kielce dnia: 18.06.2015 1. Regulamin przetargu ustnego (Aukcji), zwany dalej Regulaminem określa zasady uczestnictwa i przebiegu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku. ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 z dnia 4 października 2010 roku. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż Autobusu marki VOLKSWAGEN VW LT 35 2,5 TDI, o numerze rejestracyjnym CTR N700 i zbycia w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:.

FORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu FORMULARZ OFERTY miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:... 3. Numer telefonu/faksu/e-mail:.. 4. NIP..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ: autobusów Jelcz PR 110-10 szt.

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ: autobusów Jelcz PR 110-10 szt. REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ: autobusów Jelcz PR - 10 szt. Integralną część niniejszego Regulaminu są: załącznik nr 1 - wzór ogłoszenia o przetargu załącznik nr 2 - opis środków

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów

Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów 1 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim Spółka Akcyjna ul. Pelplińska 21 83-200 Starogard Gdański Znak Sprawy: PKS-ZM/08/2011 Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów Postępowanie

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ ZAMIATARKI TYP ZMC 2.0 BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W KROŚNIEWICACH I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa procedurę

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na zakup używanego samochodu służbowego

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na zakup używanego samochodu służbowego Muzeum Współczesne Wrocław Wrocław, 12.7.2011 Rynek-Ratusz 7/9 50-101 Wrocław Ogłoszenie o przetargu ofertowym na zakup używanego samochodu służbowego 1. Nazwa i siedziba Kupującego Muzeum Współczesne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku

Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na sprzedaż ruchomości oraz wynajmu/dzierżawy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO TJ:

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO TJ: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18./13 Dyrektora Spółki z dnia 20.11.13 r. REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO TJ: Kiosk - pawilon handlowy typu EURO 3 ul. Ogólna Płk.Dąbka numer ew. 8-88

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot sprzedaży: I. Koparko-ładowarka. Marka: Ostrówek KTO 162. Nr ramy/nadwozia: 637869. Rok produkcji: 1989

1. Przedmiot sprzedaży: I. Koparko-ładowarka. Marka: Ostrówek KTO 162. Nr ramy/nadwozia: 637869. Rok produkcji: 1989 OPEC Sp. z o. o. w Puławach ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż: 1. Koparko-Ładowarki Ostrówek KTO-162 2. Agregatu spawalniczego na podwoziu 3. Chwytaka 1. Przedmiot sprzedaży: I. Koparko-ładowarka

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu Wzór umowy. zawarta w dniu...2014 r. w Gdyni pomiędzy:

UMOWA Nr. Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu Wzór umowy. zawarta w dniu...2014 r. w Gdyni pomiędzy: Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu Wzór umowy UMOWA Nr. zawarta w dniu...2014 r. w Gdyni pomiędzy: Zarządem Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu

IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67, 28 100 Busko Zdrój Tel. ( 041) 378 24 01 do 08, fax ( 041) 378 27 68, DYREKCJA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU ZDROJU ogłasza sprzedaŝ

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o.

Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. Nr postępowania: Przedmiot postępowania: Sprzedaż środków transportu DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizator

REGULAMIN. Organizator REGULAMIN nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności zabudowy nieruchomości położonej w Gądkach przy Dworcowej 6 1 Organizator Przetarg organizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady zbywania maszyn, urządzeń, pojazdów i innych przedmiotów, będących własnością Zakładu Utylizacyjnego Sp.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Or.0050.16.2014 Wójta Gminy Godziszów z dnia 10 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr Or.0050.16.2014 Wójta Gminy Godziszów z dnia 10 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Nr Or.0050.16.2014 Wójta Gminy Godziszów z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ( licytacji ) pojazdu stanowiącego własność Gminy Godziszów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały.

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 16/2013 Zarządu PKM Katowice Sp. z o. o. REGULAMIN organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 08.04.2014r. W SPRAWIE NAJMU POZA KONKURSEM OFERT LOKALI UŻYTKOWYCH PRZY UL. NAUKOWEJ 4

OGŁOSZENIE Z DNIA 08.04.2014r. W SPRAWIE NAJMU POZA KONKURSEM OFERT LOKALI UŻYTKOWYCH PRZY UL. NAUKOWEJ 4 OGŁOSZENIE Z DNIA 08.04.2014r. W SPRAWIE NAJMU POZA KONKURSEM OFERT LOKALI UŻYTKOWYCH PRZY UL. NAUKOWEJ 4 Na podstawie uchwały Nr XCVI/1275/14 Zarządu Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy z dnia 24 stycznia

Bardziej szczegółowo

Polski Holding Obronny sp. z o.o.

Polski Holding Obronny sp. z o.o. Polski Holding Obronny sp. z o.o. Warszawa, 20 kwietnia 2015 roku z siedzibą w Warszawie przy alei Jana Pawła II nr 11 ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na zbycie prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO Milejów-Osada, dn. 08.07.2014 r. OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o. ogłasza

Bardziej szczegółowo

Negocjacje są organizowane przez Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy.

Negocjacje są organizowane przez Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. OGŁOSZENIE z dnia 22.05.2012 r. O NEGOCJACJACH NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH ( MIEJSC POSTOJOWYCH) na okres 3 lat Na podstawie 7 ust. 1 Zarządzenia nr 3323/2009 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 14 lipca

Bardziej szczegółowo