Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu za I półrocze 2012roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu za I półrocze 2012roku"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu za I półrocze 2012roku W GOPS w Mircu jest zatrudnionych 13 osób: - 5 pracowników socjalnych / 1 z projektu/ - kierownik - główny księgowy - 6 opiekunek domowych - asystent rodziny Pracownicy socjalni w ciągu pół roku pracowali z 313 rodzinami. Od początku roku systematycznie pracują z 29 rodzinami będącymi w projekcie Wspólna Sprawa w ramach podpisanych kontraktów socjalnych. W okresie od stycznia do czerwca 2012 zostało wypłacone: - zasiłki celowe dla 68 osób - zasiłki okresowe dla 46 osób - zasiłki stałe dla 52 osób - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami świadczeń dla 728 osób - fundusz alimentacyjny - 52 osoby - dożywianie dzieci 212 dzieci - 4 osoby w DPS Przeprowadzono 18 wywiadów alimentacyjnych z rodzinami zobowiązanymi do alimentacji osób korzystających z pomocy innych ośrodków. Pracownicy socjalni w bieżącym roku założyli 5 niebieskich kart. W bieżącym roku pracownicy pracowali nad wdrożeniem nowej ustawy o pieczy zastępczej. Od 1 marca 2011 roku został zatrudniony asystent rodziny, który objął swoją opieką15 rodzin dysfunkcyjnych. GOPS prowadzi również działania w stosunku do dłużników z terenu Gminy Mirzec i na wniosek innych Gmin. Ponadto GOPS współpracuje z P.U.P., z DPS, Policją, Ośrodkiem Zdrowia, Sądem i ościennymi szkołami. Ośrodek uczestniczył w wytypowaniu osób do prac społecznie użytecznych 10 osób. Zajmował się również organizacją wypoczynku letniego: dla 43dzieci w Gimnazjum w Mircu - półkolonia dla dzieci z rodzin rolniczych; sześcioro dzieci uczestniczyło w kolonii profilaktycznej w Murzasichle, sześcioro

2 wyjedzie w sierpniu do Piwnicznej. Ponadto grupa około 30dzieci uczestniczy w zajęciach w Świetlicy Środowiskowej w Mircu. Łącznie wypoczynek zostanie zorganizowany dla 85 dzieci. Opiekunki domowe sprawują opiekę w 22 środowiskach (17 środowisk odpłatnych, a 5 środowisk bezpłatnych). W ciągu pół roku opiekunki przepracowały godziny.

3 Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok, za okres od stycznia do czerwca 2012 roku W dniu r. odbyły się Jasełka dla 24 dzieci z 19 rodzin niepełnych, paczki i poczęstunek kwota 1854,39 zł. Kampania Zachowaj trzeźwy umysł, materiały kwota 811,80 zł r., obchody VIII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki, przemarsz uczniów ze szkół z terenu gminy z transparentami, nagrody za konkurs plastyczny pt. Trud i siła współczesnej rodziny kwota 474,66 zł r. program profilaktyczny dla uczniów szkół podstawowych: - Być sobą (3 spektakle), Niemy krzyk dla uczniów Gimnazjum w Mircu kwota zł. W dniu r. wycieczka do Krakowa dofinansowanie dla dzieci z rodzin patologicznych z Trębowca kwota 200 zł Dofinansowanie wycieczki dla dzieci uczestniczących w Centrum Twórczości Ludowej o Osinach kwota zł r r. kolonie dla 6 dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym do Murzasichle kwota zł Świetlica: - opiekun świetlicy codziennie w godz (około 18 dzieci) kwota zł - psycholog w każdą środę w godz kwota 4840 zł - terapeuta ds. przemocy w każdy wtorek w godz kwota zł Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mircu w I półroczu 2012r. W okresie I VI 2012r. GKRPA odbyła 6 posiedzeń w czasie których zostało przesłuchanych 17 osób nadużywających alkoholu (wystosowanych zostało 27 wezwań). Większość tj. 13 osób zostało skierowanych na Komisję przez najbliższych członków rodziny, w pozostałych 4 przypadkach zgłoszenie nastąpiło na wniosek Prokuratury Rejonowej w Starachowicach. Efektem pracy Komisji jest: 1. Podjęcie terapii indywidualnej lub grupowej w Punkcie Konsultacyjnym w Mircu, prowadzonym przez psychologa specjalistę do spraw uzależnień 4 osoby. 2. Uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych w Poradni Terapii Uzaleznień w Starachowicach na ul. Radomskiej 1 osoba.

4 3. Leczenie odwykowe zamknięte w Morawicy 1 osoba. 4. Skierowanie sprawy do Sądu o przymusowe leczenie odwykowe 1 osoba. 5. Wysofanie sprawy na wniosek członka rodziny 2 osoby. 6. Podjęcie terapii na oddziale odwykowym w Centrum Leczenia Uzależnień w Starachowicach ul. Ostrowiecka osoby. W porozumieniu z Policją prowadzona jest Niebieska Karta 1 osoba. Sprawa 2 osób jest przedmiotem posiedzenia na Zespole Interdyscyplinarnym.

5 Współna Sprawa W 2012 r. po raz trzeci z rzędu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu bierze udział w projekcie systemowym Wspólna Sprawa realizowany w partnerstwie przez Ośrodki Pomocy Społecznej w: Kunowie, Bałtowie, Ćmielowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Lipniku oraz Agencję Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim. W ramach projektu WSPÓLNA SPRAWA w miesiącach maj i czerwiec odbyły się szkolenia Profesjonalny sprzedawca z aranżacją witryn sklepowych oraz Opiekun osób zależnych. Wzięło w nich udział 20 osób z naszej gminy, którzy korzystają z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu. W ramach szkolenia Profesjonalny sprzedawca z aranżacją witryn sklepowych uczestnicy zapoznali się między innymi z zasadami sprzedaży towarów, kontaktów z klientem, przestrzenią w reklamie i aranżacją wnętrz wystaw oraz stoisk handlowych przy wykorzystaniu kwiatów, barw i innych materiałów umożliwiających odpowiednią wizualizację przestrzeni. Szkolenie Opiekun osób zależnych pozwoliło uczestnikom zdobyć wiedzę dotyczącą opieki nad osobą chorą, niepełnosprawną, starszą oraz dzieckiem przewlekle chorym. Uczestnicy skorzystali z WARSZTATÓW, które prowadzili specjaliści w tym m.in. psycholog oraz prawnik. Tematyka warsztatów dotyczyła zagadnień z zakresu poszukiwania pracy w tym poszukiwania z wykorzystaniem komputera, kontaktów interpersonalnych, umiejętności psychospołecznych, doradztwa obywatelskiego, zarządzania budżetem domowym. Dodatkowo do każdego z uczestników poszczególnych szkoleń zrealizowane zostały zajęcia z obsługi kasy fiskalnej, HACCP oraz pierwszej pomocy, które dają większe szanse znalezienia pracy przez osoby bezrobotne. W efekcie 20 osób zdobyło nowe kwalifikacje zawodowe dające większe możliwości do zaistnienia na otwartym rynku pracy. We wrześniu odbędzie się ostatnie z zaplanowanych na ten rok szkolenie Kucharz. Weźmie w nich udział 9 osób. W ramach projektu od lutego odbywają sie zajęcia Klubu samopomocowego, podczas, których odbywają się spotkania z prawnikiem, psychologiem, wizażystką, fryzjerem, specjalistą ds. przemocy, oraz cieszące się zainteresowaniem zajęcia aerobiku. Udział w spotkaniach biorą także mieszkańcy Gminy Mirzec. Łącznie od stycznia do czerwca br. odbyło się 18 spotkań (41 godz.) Klubu Samopomocowego. W ramach projektu zostały zrealizowane następujące zakupy: - materiały do zajęć aerobiku: hantle do ćwiczeń stepy do ćwiczeń piłki do ćwiczeń

6 karimaty do ćwiczeń zestaw nagłaśniający i mikrofon bezprzewodowy lustro wykładzina do jednej z sal - laptop dla asystenta rodziny - materiały wykorzystane podczas zajęć w Klubie Samopomocowym - zakup materiałów biurowych Ponadto ze środków unijnych został zatrudniony asystent rodziny w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W świetle ustawy, rola asystenta polega na wspieraniu rodzin borykających się z problemami: bezrobocia, alkoholizmu, niepełnosprawności, niezaradności życiowej oraz problemów opiekuńczo wychowawczych z dziećmi. Od marca bieżącego roku opieką asystenta objęte jest 15 rodzin.

7

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. I. Realizowane zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012 Czeladź, marzec 2013 r. I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku.

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli za 2013 rok

SPRAWOZDANIE. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli za 2013 rok Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej 98-220 Zduńska Wola ul. Getta Żydowskiego 21B tel. ( 043 ) 823 53 20, tel/fax (0 43) 823 6779 ee--maai ill mooppss@zzdduunnsskkaawool laa..ppl

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie za rok 2009

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie za rok 2009 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie za rok 2009 marzec 2010 I. WSTĘP Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rok 2012

Sprawozdanie rok 2012 Sprawozdanie rok 2012 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok przewidywał realizację zadań ujętych w grupach tematycznych: 1. zwiększanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2014 Spis treści Wstęp... 3 I. POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ... 4 1. Przyczyny korzystania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA ROK 2013 ŁEBA, 2014.02.12 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA ROK 2013 MOPS.045.9.2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK Ośrodek Pomocy Społecznej 44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 25 tel. (032) 42-211-11, fax. (032) 42-601-21 e-mail: sekretariat@opsrybnik.pol.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia...

Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy za rok 2003. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK 1 SPIS TREŚCI STRONA: 1. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI OPS... 4 2. POMOC SPOŁECZNA... 5 2.1. Program wieloletni,,pomoc państwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROK I. ZADANIA ZLECONE

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROK I. ZADANIA ZLECONE OPS.K.034.84.2015 Ustka, dnia 26.01.2015 r INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROK Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2012-2014 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2012-2014 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 Wyszków 10.03.2014 r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2012-2014 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 I. WPROWADZENIE Niniejsze sprawozdanie obrazuje działania gminy Wyszków w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 W 2014 roku w stosunku do 2013 roku wzrosła liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z 2895 (2013 r.) do 2976. W stosunku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem RADA GMINY PANKI 14.113.2011 roku Załącznik do Uchwały nr Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2011 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Panki na 2012 rok. Gminny Program

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa tel.: 22 533 95 00 tel./fax.: 22 665 89 39 e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl http://www.opsbemowo.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn opracowany przez: PPUH BaSz przy współpracy Urzędu Miejskiego w Tarczynie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie Tarczyn

Bardziej szczegółowo

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi P R U D N I K 2 0 1 3 Niniejsza publikacja skierowana jest

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 5.4 ZADANIA WŁASNE 29 5.5 POMOC NIEMATERIALNA 31 5.5.1 DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTY PRACY SOCJALNEJ NA RZECZ

SPIS TREŚCI: 5.4 ZADANIA WŁASNE 29 5.5 POMOC NIEMATERIALNA 31 5.5.1 DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTY PRACY SOCJALNEJ NA RZECZ SPIS TREŚCI: WSTĘP ROZDZIAŁ I STRUKTURA DEMOGRAFICZNA MIESZKAŃCÓW 4 ROZDZIAŁ II ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 5 2.1 PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 5 2.2 ZADANIA

Bardziej szczegółowo