TSC-100RA SPIS TREŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TSC-100RA SPIS TREŚCI"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI Uwagi Wyposażenie Montaż baterii Przyciski funkcyjne Funkcje rozszerzone Wyświetlacz LCD Opis klawiszy Ustawienie częstotliwości Tabela pasm częstotliwości Przeszukiwanie częstotliwości Komórki pamięci Zapis częstotliwości w komórkach pamięci Ustawienie częstotliwości z wykorzystaniem pamięci Przeszukiwanie kanałów Ustawienia menu Rozwiązywanie problemów Specyfikacja Pozbywanie się starych urządzeń elektrycznych Deklaracja zgodności 21 2

3 UWAGI WAŻNE Przed użyciem odbiornika przeczytaj uważnie całą instrukcję i nie wyrzucaj jej. NIGDY nie podłączaj skanera do źródła zasilania innego niż dostarczone w zestawie. Może to spowodować uszkodzenie skanera. NIGDY nie używaj odbiornika na terenach zagrożonych wybuchem lub w warunkach zagrożonych wybuchem. NIE umieszczaj odbiornika w samochodzie przed poduszką powietrzną. NIE używaj odbiornika na pokładzie samolotu. NIE używaj radiotelefonu z uszkodzoną anteną. NIE próbuj modyfikować skanera. ZAWSZE wyłączaj odbiornik, gdy wymagają tego lokalne przepisy. ZAWSZE zamykaj gniazdo podłączania akcesoriów gdy nie są one podłączone. Używaj TYLKO oryginalnych baterii lub akumulatorów. UNIKAJ kontaktu urządzenia z wodą. Można używać odbiornika podczas deszczu, lecz nie posiada on wysokiej klasy odporności na deszcz. UNIKAJ przechowywania i ładowania urządzenia w miejscu bezpośrednio narażonym na działanie promieni słonecznych. UŻYWAJ skanera w zakresie temperatur od -10 O C do +60 O C. 1. WYPOSAŻENIE 1. Odbiornik skaner TSC-100RA 2. Antena 3. Klips 4. Adaptor anteny (SMA BNC) 3

4 2. MONTAŻ BATERII 1. Aby zainstalować baterie usuń klips z obudowy skanera poprzez wciśnięcie zabezpieczenia klipsa i zsunięcie klipsa w dół obudowy skanera. 2. Zsuń osłonę baterii w dół obudowy. 3. Umieść 3 szt. baterii lub akumulatorów AA zgodnie z oznaczeniami w gnieździe baterii. 4. Zainstaluj osłonę baterii oraz klips do obudowy skanera. Uwaga Zaleca się użytkowanie skanera wraz z bateriami alkalicznymi lub akumulatorami Ni-MH. Czas działania skanera zasilanego bateriami alkalicznymi wynosi do 7h, natomiast akumulatorami Ni-MH do 3h. 4

5 3. PRZYCISKI FUNKCYJNE 1. Przycisk ON/OFF Blokady klawiatury Wciśnij i przytrzymaj przycisk w celu włączenia/wyłączenia odbiornika. Przy włączonym odbiorniku wciśnij krótko w celu zablokowania / odblokowania klawiatury. 2. Antena Odbiera fale dźwiękowe z otoczenia 3. Przyciski funkcji Squelch: UP, DOWN Zmiana poziomów funkcji Squelch 4. Przycisk Function Umożliwia użycie rozszerzonych funkcji klawiatury 5. Przycisk Enter / VFO Zatwierdza wybór / ustawia tryb VFO 6. Przycisk Menu / MW Umożliwia dostęp do menu ustawień oraz zapis częstotliwości do komórek pamięci 7. Przycisk STEP / MR Umożliwia ustawienie kroku zmiany częstotliwości oraz dostęp do zapisanych komórek pamięci 5

6 8. Przycisk BANK BAND / SKIP Pozwala na zmianę banków pamięci lub pasma częstotliwości oraz na pominięcie kanału lub częstotliwości 9. Przycisk SCAN SRCH / DW Pozwala na aktywację/dezaktywację funkcji Scan (w trybie odczytu komórek pamięci) lub funkcji Search (w trybie VFO) oraz na aktywację/dezaktywację funkcji Dual Watch. 10. Przyciski UP, DOWN Służy do ustawiania głośności, wyboru pozycji menu oraz kroków częstotliwości 11. Gniazdo ładowarki Umożliwia podłączenie ładowarki (wyposażenie dodatkowe) 12. Wyświetlacz LCD Wyświetla częstotliwość i wybrane funkcje 13. Gniazda akcesoriów Umożliwia podłączenie zestawu słuchawkowego (wyposażenie dodatkowe) 14. Pokrętło sterowania Służy do ustawiania częstotliwości, kanałów oraz wyboru wartości funkcji menu 15. Oczko paska smyczy Umożliwia zamocowanie do skanera paska smyczy 4. FUNKCJE ROZSZERZONE Klawisze Funkcja Opis funkcji Ręczny zapis Umożliwia ręczny zapis częstotliwości do obszaru pamięci Odczyt pamięci Pomijanie Dual Watch Umożliwia odczyt częstotliwości zapisanych w komórkach pamięci Umożliwia pomijanie danych kanałów w trybie skanowania kanałów (Scan) lub pomijanie częstotliwości w trybie wyszukiwania częstotliwości (Search) Aktywuje / dezaktywuje funkcję Dual Watch 6

7 5. WYŚWIETLACZ LCD 1. Ikona trybu oszczędzania energii 2. Ikona funkcji SCAN 3. Ikona Function 4. Ikona funkcji Search 5. Ikona zapisu do pamięci 6. Ikona funkcji Dual Watch 7. Ikona Delta 8. Ikona odczytu z pamięci 9. Ikona dźwięku klawiszy 10. Ikona blokady klawiatury 11. Ikona funkcji pomijania 12. Ikona poziomu naładowania akumulatora 13. Ikona tłumienia 14. Wyświetlacz częstotliwości 15. Ikona pasma AM/FM/WFM 16. Ikona opóźnienia funkcji Scan 17. Wyświetlacz kanałów 18. Wyświetlacz numeru komórki pamięci 19. Wyświetlacz kroku zmiany częstotliwości 20. Miernik poziomu sygnału 6. OPIS KLAWISZY Przycisk On/Off Wciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk w górnej części obudowy w celu włączenia/wyłączenia urządzenia. Blokada klawiatury Wciśnij krótko czerwony przycisk w górnej części obudowy w celu włączenia/wyłączenia blokady klawiatury. 7

8 Regulacja głośności Wciśnij przycisk w celu zwiększenia poziomu głośności głośnika. Wciśnij przycisk w celu obniżenia poziomu głośności głośnika. Podczas regulacji głośności na wyświetlaczu pojawia się poziom głośności z zakresu ( VOL xx ). Funkcja Squelch Wciśnij przycisk na lewym boku skanera w celu zwiększenia redukcji szumów odbiornika. Wciśnij przycisk na lewym boku skanera w celu zmniejszenia redukcji szumów odbiornika. Podczas regulacji funkcji Squelch na wyświetlaczu pojawia się ustawiony poziom z zakresu ( SQL xx ). Zwiększenie redukcji z poziomu 09 powoduje przejście odbiornika w tryb automatycznej redukcji szumów (napis SQL AT na wyświetlaczu). Przycisk Function Przycisk Func udostępnia użytkownikowi funkcje rozszerzone (opisane w pkt. 4). Klawisze klawiatury na przednim panelu skanera posiadają oprócz standardowych funkcji (opisanych na przyciskach) również funkcje rozszerzone (opisane pod przyciskami). Przycisk Menu Przycisk Menu pozwala na wejście w tryb ustawień radiotelefonu. Przycisk Enter / VFO Wciśnij przycisk E/VFO w celu wyboru trybu VFO. W trybie tym możliwe jest wpisanie wybranej częstotliwości z klawiatury skanera. Wciśnij przycisk E/VFO (Enter) aby zaakceptować wybraną częstotliwość. Uwaga Odbiornik po włączeniu (przyciskiem On/Off) zawsze zostaje ustawiony w tryb VFO. 8

9 Pokrętło sterowania Pokrętło sterowania służy do zmiany aktualnie wyświetlonej na ekranie LCD danej. W trybie VFO przekręć pokrętło w prawo w celu zwiększenia częstotliwości odbioru zgodnie z wybranym krokiem zmiany. W celu zmniejszenia częstotliwości odbioru zgodnie z wybranym krokiem zmiany przekręć pokrętło w lewo. W trybie Menu użyj pokrętła do zmiany wartości aktualnie wyświetlanego parametru. W trybie wyboru kanału użyj pokrętła w celu zmiany ustawionego kanału. 7. USTAWIENIE CZĘSTOTLIWOŚCI Odbiornik po włączeniu (przyciskiem On/Off) zawsze zostaje ustawiony w tryb VFO. W trybie tym możesz ustawić częstotliwość odbioru skanera za pomocą pokrętła sterowania. Użyj pokrętła sterowania aby zmienić częstotliwość zgodnie z krokiem zmiany częstotliwości. Aby zmienić częstotliwość z krokiem 1 MHz wciśnij przycisk Function i użyj pokrętła sterowania (na LCD będzie wyświetlana ikona Function) Uwaga Działanie przycisku Function trwa kilka sekund od jego wciśnięcia (lub od ostatniej zmiany częstotliwości z krokiem 1 lub 10 MHz), po czym skaner przechodzi w tryb VFO (w tym czasie na ekranie LCD jest wyświetlana ikona FUNC ). 9

10 Wybór modulacji odbioru Fabrycznie skaner ustawiony jest na automatyczny wybór modulacji odbioru, najbardziej powszechnej na danym paśmie częstotliwości (zobacz pkt. 8 Tabela pasm częstotliwości ). Ustawienie kroku zmiany częstotliwości Skaner z ustawieniami fabrycznymi automatycznie wybiera krok zmiany częstotliwości dostosowując go do danego pasma częstotliwości (zobacz pkt. 8 Tabela pasm częstotliwości ). Aby wybrać inne ustawienie kroku zmiany częstotliwości: 1) W trybie VFO użyj przycisku STEP 2) Kolejne wciśnięcie przycisku STEP powoduje zmianę kroku zgodnie z tabelą: 5 khz 6,25 khz 8,33 khz*( ,99127 MHz) 10 khz 12,5 khz 15 khz 20 khz 25 khz 30 khz 50 khz 100 khz 500 khz Auto W trybie Auto skaner automatycznie dobiera krok zmiany częstotliwości dostosowując go do danego pasma częstotliwości. 8. TABELA PASM CZĘSTOTLIWOŚCI Aby zmienić pasmo częstotliwości użyj przycisku BANK BAND Pasmo częstotliwości Częstotliwość Modulacja Domyślny krok startowa domyślna 66 MHz 87,495 MHz 66 MHz FM 25 khz 87,5 MHz 108 MHz 87,5 MHz WFM 100 khz 108,005 MHz 135,995 MHz 118 MHz AM 25 khz 136 MHz 174,000 MHz 150 MHz FM 25 khz 10

11 9. PRZESZUKIWANIE CZĘSTOTLIWOŚCI Przeszukiwanie pasma częstotliwości Użyj funkcji przeszukiwania w celu wyszukania aktywnych częstotliwości w danym paśmie. 1) Wciśnij przycisk E/VFO aby przejść do trybu VFO Uwaga Odbiornik po włączeniu (przyciskiem On/Off) zawsze zostaje ustawiony w tryb VFO. 2) Wciśnij przycisk BAND aby wybrać żądane pasmo (zgodnie z Tabelą pasm częstotliwości patrz pkt. 8) 3) Przyciskami strzałek funkcji Squelch ustaw odpowiedni poziom redukcji szumów 4) Ustaw częstotliwość od której skaner rozpocznie wyszukiwanie 5) Wciśnij krótko przycisk SCAN SRCH. Na wyświetlaczu pojawi się ikona SRCH i skaner rozpocznie przeszukiwanie pasma częstotliwości. Po osiągnięciu górnej częstotliwości granicznej pasma skaner rozpocznie wyszukiwanie od początku danego pasma. 6) Aby zatrzymać przeszukiwanie pasma wciśnij ponownie przycisk SCAN SRCH. Aby zmienić pasmo przeszukiwania użyj przycisku BANK BAND podczas skanowania pasma Aby zmienić kierunek przeszukiwania pasma częstotliwości użyj pokrętła sterowania: przekręć w lewo w celu przeszukiwania w dół lub w prawo w celu przeszukiwania w górę Jeżeli odbiornik napotka częstotliwość na której odbywa się nadawanie, zatrzyma się na tej częstotliwości na czas 5 sekund lub do czasu zaniku sygnału (w zależności od ustawionego parametru Busy Timer w Menu odbiornika patrz pkt. 14 Ustawienia Menu) Pełne przeszukiwanie Funkcja pełnego przeszukiwania pozwala przeszukać cały zakres częstotliwości dostępny w odbiorniku. 11

12 1) Wciśnij przycisk E/VFO aby przejść do trybu VFO Uwaga Odbiornik po włączeniu (przyciskiem On/Off) zawsze zostaje ustawiony w tryb VFO. 2) Przyciskami strzałek funkcji Squelch ustaw odpowiedni poziom redukcji szumów 3) Wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk SCAN SCRH. Na wyświetlaczu pojawi się ikona SRCH i skaner rozpocznie przeszukiwanie całego zakresu częstotliwości. 4) Aby zatrzymać przeszukiwanie pasma wciśnij ponownie przycisk SCAN SRCH. Aby zmienić pasmo przeszukiwania użyj przycisku BANK BAND podczas skanowania pasma Aby zmienić kierunek przeszukiwania pasma częstotliwości użyj pokrętła sterowania: przekręć w lewo w celu przeszukiwania w dół lub w prawo w celu przeszukiwania w górę Jeżeli odbiornik napotka częstotliwość na której odbywa się nadawanie, zatrzyma się na tej częstotliwości na czas 5 sekund lub do czasu zaniku sygnału (w zależności od ustawionego parametru Busy Timer w Menu odbiornika patrz pkt. 14 Ustawienia Menu) Funkcja Dual Watch monitorowanie dwóch kanałów Funkcja ta umożliwia stałe monitorowanie dwóch kanałów przez skaner. Aby ustawić funkcję Dual Watch: 1) Ustaw pierwszą częstotliwość za pomocą pokrętła sterowania 2) Przyciskami strzałek funkcji Squelch ustaw odpowiedni poziom redukcji szumów 12

13 3) Użyj funkcji rozszerzonej Dual Wach (kombinacja klawiszy FUNC + SCAN SRCH / DW) 4) Ustaw drugą częstotliwość 5) Skaner rozpocznie automatyczne monitorowanie obu ustawionych częstotliwości. Jeżeli skaner odbierze sygnał na danej częstotliwości, pozostanie na niej przez czas ustawiony w opcji Menu Busy Timer. Jeżeli w Menu zostanie ustawiona wartość busy parametru Busy Timer, skaner pozostanie na danej częstotliwości przez cały czas trwania sygnału. 6) Aby pozostać na danej częstotliwości lub zatrzymać funkcję Dual Watch wciśnij kombinację klawiszy FUNC + SCAN SRCH / DW. 10. KOMÓRKI PAMIĘCI Skaner posiada 200 komórek pamięci, umożliwiających zapis wybranych częstotliwości podzielonych na 10 banków po 20 komórek. 11. ZAPIS CZĘSTOTLIWOŚCI W KOMÓRKACH PAMIĘCI Aby zapisać wybraną częstotliwość do jednej z komórek pamięci: 1) Wciśnij przycisk E/VFO aby przejść w tryb VFO 2) Wciśnij przycisk BANK BAND aby wybrać żądane pasmo (zgodnie z Tabelą pasm częstotliwości patrz pkt. 8) 3) Ustaw częstotliwość którą chcesz zapisać do pamięci 4) Kombinacją klawiszy FUNC + MENU / MW wprowadź funkcję rozszerzoną Ręczny zapis 5) Skaner automatycznie znajdzie i wyświetli pierwszą wolną komórkę pamięci 6) Aby zmienić docelowe miejsce zapisu (wybrać ręcznie bank pamięci) użyj przycisku BANK BAND 13

14 7) Aby zmienić komórkę zapisu w danym banku użyj pokrętła sterowania 8) Wprowadź kombinację klawiszy FUNC + MENU / MW aby zapisać wybraną częstotliwość 12. USTAWIENIE CZĘSTOTLIWOŚCI Z WYKORZYSTANIEM PAMIĘCI Aby odczytać zapisaną w pamięci częstotliwość: 1) Wciśnij E/VFO aby przejść w tryb VFO 2) Kombinacją klawiszy FUNC + STEP / MR wprowadź funkcję rozszerzoną Odczyt pamięci 3) Przyciskiem BANK BAND wybierz przeszukiwany bank pamięci (od 0 do 9) 4) Pokrętłem sterowania wybierz wybraną komórkę pamięci (od 0 do 19). 13. PRZESZUKIWANIE KANAŁÓW Skanowanie pojedynczego banku pamięci Użyj tej funkcji aby wyszukać aktywne kanały zapisane w jednym banku pamięcii. 1) Kombinacją klawiszy FUNC + STEP / MR wprowadź funkcję rozszerzoną Odczyt pamięci 2) Przyciskiem BANK / BAND wybierz preferowany bank pamięci 3) Przyciskami strzałek funkcji Squelch ustaw odpowiedni poziom redukcji szumów 4) Wciśnij krótko przycisk SCAN/SRCH. Skaner rozpocznie skanowanie kanałów zapisanych w wybranym banku pamięci. Uwaga Jeżeli skaner odbierze sygnał, pozostanie na danej częstotliwości przez czas ustawiony w opcji Menu Busy Timer. Jeżeli w Menu zostanie ustawiona wartość busy parametru Busy Timer, skaner pozostanie na aktywnym kanale przez cały czas trwania sygnału. 14

15 Aby zmienić bank pamięci podczas skanowania, wciśnij krótko przycisk BANK/BAND Aby zmienić kierunek przeszukiwania, użyj pokrętła sterowania. Pełne skanowanie kanałów Pełne skanowanie kanałów pozwala na przeszukanie całego zakresu kanałów zapisanego w komórkach pamięci. 1) Kombinacją klawiszy FUNC + STEP / MR wprowadź funkcję rozszerzoną Odczyt pamięci 2) Przyciskiem Bank/Band wybierz preferowany bank pamięci 3) Przyciskami strzałek funkcji Squelch ustaw odpowiedni poziom redukcji szumów 4) Wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk SCAN/SRCH. Skaner rozpocznie pełne skanowanie kanałów zapisanych we wszystkich bankach pamięci. Uwaga Jeżeli skaner odbierze sygnał, pozostanie na danej częstotliwości przez czas ustawiony w opcji Menu Busy Timer. Jeżeli w Menu zostanie ustawiona wartość busy parametru Busy Timer, skaner pozostanie na aktywnym kanale przez cały czas trwania sygnału. Aby zmienić bank pamięci podczas skanowania, wciśnij krótko przycisk BANK/BAND Aby zmienić kierunek przeszukiwania, użyj pokrętła sterowania Funkcja Dual Watch Funkcja ta pozwala na monitorowanie dwóch kanałów zapisanych w pamięci skanera. 1) Kombinacją klawiszy FUNC + STEP / MR wprowadź funkcję rozszerzoną Odczyt pamięci 2) Przyciskiem Bank/Band wybierz preferowany bank pamięci 15

16 3) Ustaw wybraną komórkę pamięci za pomocą pokrętła sterowania oraz przyciskami strzałek funkcji Squelch ustaw odpowiedni poziom redukcji szumów 4) Kombinacją klawiszy FUNC + SCAN SRCH / DW wprowadź funkcję rozszerzoną Dual Watch 5) Ustaw drugą komórka. pamięci w wybranym banku (przycisk Bank/Band oraz pokrętło sterowania) 6) Skanowanie dwóch kanałów rozpocznie się automatycznie. Jeżeli skaner odbierze sygnał, pozostanie na danej częstotliwości przez czas ustawiony w opcji Menu Busy Timer. Jeżeli w Menu zostanie ustawiona wartość busy parametru Busy Timer, skaner pozostanie na aktywnym kanale przez cały czas trwania sygnału. 7) Aby pozostać na aktywnej częstotliwości lub zatrzymać funkcję Dual Watch wciśnij kombinację klawiszy FUNC + SCAN SRCH / DW 14. USTAWIENIA MENU Ustawienia menu pozwalają na zmianę wybranych parametrów skanera. Tryb VFO 1) Wciśnij przycisk MENU w celu wejścia w tryb menu. 2) Przyciskami strzałek wybierz odpowiedni parametr urządzenia 3) Pokrętłem sterowania wybierz wymaganą wartość danego parametru 4) Potwierdź wybór przyciskiem E/VFO 16

17 Funkcja Opis Wartości Busy Timer Określa jak długo odbiornik pozostaje Busy, 5 sekund na aktywnym kanale podczas przeszukiwania / skanowania kanałów. Ustawiona wartość Busy umożliwia pozostanie na wykrytej częstotliwości przez cały czas odbioru sygnału Beep Aktywuje / dezaktywuje dźwięk ON, OFF generowany podczas wciskania klawiszy Delay Określa jak długo skaner pozostaje na 1 10 sekund danej częstotliwości po zaniku sygnału podczas przeszukiwania / skanowania kanałów Tłumienie Redukuje czułość odbiornika o -10dB ON, OFF Delta Przesunięcie częstotliwości -5kHz, -10kHz, - 15kHz, OFF Tryb odczytu pamięci 1) Kombinacją klawiszy FUNC + STEP / MR wprowadź funkcję rozszerzoną Odczyt pamięci 2) Wciśnij przycisk MENU w celu wejścia w tryb menu. 3) Pokrętłem sterowania lub przyciskami strzałek wybierz odpowiedni parametr urządzenia 4) wybierz wymaganą wartość danego parametru 5) Potwierdź wybór przyciskiem E/VFO Funkcja Znaczenie Opis CH CLr Czyszczenie kanału Usuwa zaznaczony kanał z pamięci BK CLr Czyszczenie banku pamięci Usuwa wszystkie kanały z danego banku pamięci ALL CLR Czyszczenie pamięci Czyści wszystkie komórki pamięci 17

18 15. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Jeżeli podejrzewasz nieprawidłowości w działaniu urządzenia sprawdź poziom naładowania baterii niski poziom naładowania może prowadzić do osłabienia odbioru i obniżenia jakości głosu. Sprawdź czy przyczyną problemu nie są aktywne funkcje SCAN oraz blokady klawiatury. Jeżeli to nie rozwiąże problemu z działaniem urządzenia postępuj według poniższych kroków: Częściowy reset urządzenia: 1) Wyłącz skaner przytrzymując przycisk ON/OFF 2) Wciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski MENU oraz STEP 3) Włącz skaner przytrzymując przycisk ON/OFF (przytrzymując przyciski MENU i STEP) 4) Na wyświetlaczu pojawi się komunikat MEM CLr. Reset częściowy usuwa wszelkie zapisy częstotliwości z komórek pamięci we wszystkich bankach pamięci. Jeżeli problem nie został rozwiązany dokonaj pełnego resetu urządzenia: Pełny reset urządzenia: 1) Wyłącz skaner przytrzymując przycisk ON/OFF 2) Wciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski E/VFO oraz STEP 3) Włącz skaner przytrzymując przycisk ON/OFF (przytrzymując przyciski E/VFO i STEP) 4) Na wyświetlaczu pojawi się komunikat ALL CLr. Funkcja pełnego resetu usuwa zapisy z komórek pamięci oraz wpisuje ustawienia fabryczne dla wszystkich wartości parametrów skanera. Jeżeli problem nie został rozwiązany skontaktuj się z działem serwisu dystrybutora (szczegóły na 18

19 Specyfikacja ogólna 16. SPECYFIKACJA Zakres częstotliwości: MHz Ilość komórek pamięci: 200 Kroki zmiany częstotliwości: 5, 6.25, 8.33*, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 500kHz, Auto * pomiędzy ,99 MHz Zakres temperatur pracy: -10 o C +60 o C Stabilność częstotliwości: ± 6 ppm o C (-10 o C +60 o C) Zasilanie: 3 x AA akumulatory Ni-MH lub baterie alkaliczne Pobór prądu: Czuwanie (tryb Power saved) : 50mA Max. : 320 ma Ładowanie (9V DC): 180mA Gniazdo antenowe: SMA (50 Ohm) Wymiary (bez anteny): 56 x 116,5 x 48 mm (szer. x wys. x gł.) Waga (bez baterii): 160g Specyfikacja odbiornika System odbioru: Podwójna superheterodyna Częstotliwości pośrednie: pierwsza: pierwsza: 19,65 MHz, druga: 450 khz Czułość, czułość funkcji Squelch: FM (odchyłka 1kHz / 3,5 khz 12dB SINAD) 66 87,495 MHz : 0,25 µv MHz: 0,25 µv WFM (odchyłka 1kHz / 52,5 khz 12dB SINAD) 87,5 108 MHz: 0,5 µv AM (modulacja 1kHz /30% 10dB SINAD) 108, ,995 MHz: 0,56 µv Selektywność: AM/FM : > 15kHz/-9dB < 150kHz/-60dB WFM: > 150kHz/-6dB Moc głośnika: 500mW przy 40% zniekształceniach / 8Ohm Gniazdo zewnętrznego głośnika: 3,5 mm 8 Ohm 19

20 17. POZBYWANIE SIĘ STARYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Europejska Dyrektywa 2002/96/EC dotycząca Zużytych Elektrycznych i Elektronicznych Urządzeń (WEEE) zakłada zakaz pozbywania się starych urządzeń domowego użytku jako nieposortowanych śmieci komunalnych. Zużyte urządzenia muszą być osobno zbierane i sortowane w celu zoptymalizowania odzyskiwania oraz ponownego przetworzenia pewnych komponentów i materiałów. Pozwala to ograniczyć zanieczyszczenie środowiska i pozytywnie wpływa na ludzkie zdrowie. Przekreślony symbol kosza umieszczony na produkcie przypomina klientowi o obowiązku specjalnego sortowania. Konsumenci powinni kontaktować się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą w celu uzyskania informacji dotyczących postępowania z ich zużytymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi. 20

21 18. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Na etykiecie produktu widnieje znak CE. Symbol ten stosowany jest zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Europejskiej 1999/5/CE. 21

22 (TŁUMACZENIE DEKLARACJI ZGODNOŚCI) DEKLARACJA ZGODNOŚCI My, TTI Tech Co., Ltd. (TTI house, , Gaepo-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea) deklarujemy na własną odpowiedzialność że poniższy sprzęt spełnia wymagania dotyczące dyrektywy R&TTE 1999/5/EC oraz przechodzi niezbędne testy. Typ produktu: Oznaczenie modelu: Wersja (jeśli wymagana): Zgodne z normami : Odbiornik szerokopasmowy TSC-100R(A) J. H. Lee Senior Manager Seul, 10 Listopad

23 23

24 24

1.POWER ON/OFF LOCK BUTTON Przycisk służący do włączania i wyłączania odbiornika,jak również blokowania klawiatury

1.POWER ON/OFF LOCK BUTTON Przycisk służący do włączania i wyłączania odbiornika,jak również blokowania klawiatury INSTRUKCJA OBSŁUGI RX-1300 POLMAR Przyciski(str 43 org.instr) 1.POWER ON/OFF LOCK BUTTON Przycisk służący do włączania i wyłączania odbiornika,jak również blokowania klawiatury 2.CONTROL KNOB Gałka służąca

Bardziej szczegółowo

RADIOTELEFONU FR - 100

RADIOTELEFONU FR - 100 Instrukcja Obsługi RADIOTELEFONU FR - 100 Maycom polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Grottgera 3 tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: maycom@maycom.pl www.maycom.pl DANE TECHNICZNE Częstotliwość pracy BAND A BAND

Bardziej szczegółowo

CB RADIO INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI

CB RADIO INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI CB RADIO INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI www.gde.pl SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Zawartość opakowania 3 3. Instalacja 3 4. Funkcje 6 1) Gniazdo mikrofonu 2) Pokrętło załączania i siły głosu 3) Wyświetlacz LCD

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. INSTRUKCJA OBSŁUGI www.gde.pl SPIS TREŚCI Uwagi..... 3 1. Wygląd zewnętrzny... 4 2. Wyposażenie. 5 3. Zasilanie radiotelefonu.. 5 4. Ładowanie akumulatora 7 5. Opis klawiszy.. 8 6. Wyświetlacz LCD... 9

Bardziej szczegółowo

CB RADIO INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI. www.gde.pl

CB RADIO INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI. www.gde.pl CB RADIO INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI www.gde.pl SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Zawartość opakowania 3 3. Instalacja 3 4. Funkcje 6 1) Gniazdo mikrofonu 2) Pokrętło załączania i siły głosu 3) Wyświetlacz LCD

Bardziej szczegółowo

CB RADIO INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI

CB RADIO INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI CB RADIO INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI www.gde.pl SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Zawartość opakowania 3 3. Instalacja 3 4. Funkcje 6 1) Gniazdo mikrofonu 2) Pokrętło załączania i siły głosu 3) Wyświetlacz LCD

Bardziej szczegółowo

CB RADIO INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI

CB RADIO INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI CB RADIO INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI www.gde.pl SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Zawartość opakowania 3 3. Instalacja 3 4. Funkcje 6 1) Gniazdo mikrofonu 2) Wyświetlacz LCD 3) Przycisk Szybka dziewiątka 4) Przycisk

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAFAYETTE ZEUS

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAFAYETTE ZEUS INSTRUKCJA OBSŁUGI LAFAYETTE ZEUS UWAGA: Nie wolno nadawad bez podłączonej anteny może dojśd do uszkodzenia sprzętu. Urządzenie zostało przetestowane i skalibrowane w fabryce. Wszelkie próby ingerowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja CB Radio M-Tech Legend III. Downloaded from

Instrukcja CB Radio M-Tech Legend III. Downloaded from Instrukcja CB Radio M-Tech Legend III Downloaded from www.cbradio.nl URUCHOMIENIE RADIOTELEFONU CB Najpierw należy podłączyć antenę do gniazda antenowego, zamocowanego z tyłu radiotelefonu. Nastepnie podłaczamy

Bardziej szczegółowo

TELE-DOMOFON BEZPRZEWODOWY. Instrukcja Obsługi. Importer:

TELE-DOMOFON BEZPRZEWODOWY. Instrukcja Obsługi. Importer: TELE-DOMOFON BEZPRZEWODOWY Instrukcja Obsługi Kowalski Importer: Firma Wena Al. Jerozolimskie 311 05-816 Reguły / k. Warszawy tel.: 22 8174008; 22 8370286 e-mail: wena@wena.biz www.wena.biz UWAGI Przed

Bardziej szczegółowo

Importer: GDE POLSKA Włosań, ul. Świątnicka 88 32-031 Mogilany. tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.

Importer: GDE POLSKA Włosań, ul. Świątnicka 88 32-031 Mogilany. tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde. Importer: GDE POLSKA Włosań, ul. Świątnicka 88 32-031 Mogilany tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl Wyposażenie radiotelefon z anteną ( 2 szt. ) instrukcja obsługi ( 1

Bardziej szczegółowo

Szybka Instrukcja Obsługi

Szybka Instrukcja Obsługi Szybka Instrukcja Obsługi Zawartość pudełka UBC75XLT Antena Zaczep do paska Nie pokazane : Akumulatory Ni-MH 2300mAh Kabel USB Linka do zawieszenia Instrukcja Obsługi Wewnątrz pojemnika na baterie jest

Bardziej szczegółowo

Urządzenie nadawczo-odbiorcze PMR 446 Nr produktu

Urządzenie nadawczo-odbiorcze PMR 446 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie nadawczo-odbiorcze PMR 446 Nr produktu 000558090 Strona 1 z 7 Główne elementy sterowania i części radia Strona 2 z 7 Obsługa Włączanie/wyłączanie zasilania i ustawienie głośności

Bardziej szczegółowo

RADIOTELEFONU CB INTEK SY-101

RADIOTELEFONU CB INTEK SY-101 Instrukcja Obsługi RADIOTELEFONU CB INTEK SY-101 maycom polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Jagiellońska 46A tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: maycom@maycom.pl www.maycom.pl 1 WIDOK RADIOTELEFONU 1. ON-OFF/VOLUME

Bardziej szczegółowo

TCB-1100 SPIS TREŚCI

TCB-1100 SPIS TREŚCI www.gde.pl SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Zawartość opakowania 3 3. Instalacja 3 4. Funkcje 6 1) Głośnik 2) Pokrętło wyboru kanału 3) Wyświetlacz LCD 4) Pokrętło załączania i siły głosu 5) Gniazdo mikrofonu

Bardziej szczegółowo

AM / FM URZ0243. CB SUNKER Elite Five

AM / FM URZ0243. CB SUNKER Elite Five AM / FM URZ0243 CB SUNKER Elite Five ELITE FIVE Zakres obsługiwany przez radio 24,265 30,105Mhz / PL 190(W) x 120(D) x 31(H) mm / 1W FM 10% Miejsce instalacji AM: 0.5 uv dla 10dB Strojenie anteny FM: 0.5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 300C-K1 / SAC5C-K1

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 300C-K1 / SAC5C-K1 INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 300C-K1 / SAC5C-K1 Importer: GDE POLSKA Ul. Koniecznego 46 32-040 Świątniki Górne tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe Sangean DT-250

Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Instrukcja obsługi Nr produktu: 343718 Instrukcja obsługi radia kieszonkowego DT-250 2 pasma AM/FM stereo, tuner PLL Przyciski 1. Wtyk słuchawek/anteny Aby polepszyć odbiór

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura INSTRUKCJA OBSŁUGI Rys.1. Wyświetlacz Rys.2. Klawiatura Przycisk Funkcja PWR/MODE Dłuższe naciśnięcie włącza lub wyłącza skaner. Krótkie naciśnięcie przełącza tryby pracy skanera pomiędzy trybem VFO i

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu 000442238 Strona 1 z 9 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego radia DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20. Jeżeli korzystają Państwo

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

MAYCOM POLSKA 33-3OO NOWY SĄCZ GROTTGERA 3 Tel.:

MAYCOM POLSKA 33-3OO NOWY SĄCZ GROTTGERA 3 Tel.: INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOTELEFONU BAZOWEGO S.H.C - PR 1000B PMR 446 / LPD 433 MAYCOM POLSKA 33-3OO NOWY SĄCZ GROTTGERA 3 Tel.: 547 42 22 http: www.maycom.pl e-mail: maycom@maycom.pl 2 INSTALACJA BATERII

Bardziej szczegółowo

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Wersja: 1.0 Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Przegląd produktu 1. Tryb gotowo ś Naciśnij, by przełączać między trybami FM i DAB w trybie pracy. Naciśnij i ci/tryb przytrzymaj, by przejść do trybu gotowości.

Bardziej szczegółowo

M24 8 + 16 kanałowa radiostacja PMR446

M24 8 + 16 kanałowa radiostacja PMR446 M24 8 + 16 kanałowa radiostacja PMR446 Gratulujemy zakupu! M24 jest radiostacją PMR446, która może być bez licencji używana w całej Europie. Prosimy zajrzeć do schematów Ograniczenia użytkowania po informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Pagera RP 800R 860 MHz UHF FM

Instrukcja obsługi Pagera RP 800R 860 MHz UHF FM Instrukcja obsługi Pagera RP 800R 860 MHz UHF FM INTEKpolska Sp. Jawna 33-300 Nowy Sącz ul. Rokitniańczyków 17A tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: intek@intekpolska.pl http://www.intekpolska.pl Powyższy produkt

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne Nr produktu 679286 Strona 1 z 8 Rozpoczęcie pracy Wskazówka Po przejściu do innego regionu gdy chcesz utworzyć nową listę stacji DAB wykonaj ponownie

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik New One CR120

Radiobudzik New One CR120 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik New One CR120 Nr produktu 393463 Strona 1 z 6 Rozmieszczenie i opis przycisków 1. Wyświetlacz LED 2. Tryb standby/stop Włączenie/wyłączenie radia 3. Alarm 2 / zmniejsz głośność

Bardziej szczegółowo

G6 8 kanałowa radiostacja PMR446

G6 8 kanałowa radiostacja PMR446 G6 8 kanałowa radiostacja PMR446 Gratulujemy zakupu! G6 jest radiostacją PMR446, która może być bez licencji używana w całej Europie. Prosimy zajrzeć do schematów Ograniczenia użytkowania po informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI UNIFON AP-5HM

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI UNIFON AP-5HM INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI UNIFON 1. Cechy i specyfikacja Unifon jest przeznaczony do pracy w systemie wieloabonentowym serii "2400". System ten umożliwia działanie do 3 urządzeń u jednego lokatora (jedno

Bardziej szczegółowo

CB-RADIO TCB-R2000 INSTRUKCJA OBSŁUGI. SPIS TREŚCI

CB-RADIO TCB-R2000 INSTRUKCJA OBSŁUGI.  SPIS TREŚCI CB-RADIO TCB-R2000 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.gde.pl SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Zawartość opakowania 3 3. Instalacja 4 4. Opis gniazd i funkcje 7 - JEDNOSTKA CENTRALNA 7 (1) Gniazdo mikrofonu (2) Głośnik frontowy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE FUNKCJE I ELEMENTY STEROWANIA UŻYTKOWANIE ALĄNA 42 MULTI WYBÓR STANDARDU CZĘSTOTOLIWOŚCI TABELA CZĘSTOTLIWOŚCI DANE TECHNICZNE

WPROWADZENIE FUNKCJE I ELEMENTY STEROWANIA UŻYTKOWANIE ALĄNA 42 MULTI WYBÓR STANDARDU CZĘSTOTOLIWOŚCI TABELA CZĘSTOTLIWOŚCI DANE TECHNICZNE WPROWADZENIE FUNKCJE I ELEMENTY STEROWANIA UŻYTKOWANIE ALĄNA 42 MULTI WYBÓR STANDARDU CZĘSTOTOLIWOŚCI TABELA CZĘSTOTLIWOŚCI DANE TECHNICZNE WPROWADZENIE ALĄN 42 MULTI jest niewielkich wymiarów przenośnym

Bardziej szczegółowo

LAFAYETTE ZEUS. Instrukcja obsługi

LAFAYETTE ZEUS. Instrukcja obsługi LAFAYETTE ZEUS Instrukcja obsługi UWAGA: Nie wolno nadawać bez podłączonej anteny może dojść do uszkodzenia sprzętu. Urządzenie zostało przetestowane i skalibrowane w fabryce. Wszelkie próby ingerowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAFAYETTE ERMES

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAFAYETTE ERMES INSTRUKCJA OBSŁUGI LAFAYETTE ERMES UWAGA: Nie należy nadawać bez podłączonej anteny grozi uszkodzeniem sprzętu. Sprzęt ten został przetestowany i skalibrowany w fabryce. Wszelkie próby ingerowania we wnętrze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi RADIO ALARMOWE O WYSOKIEJ AUTONOMII ZASILANIA

Instrukcja obsługi RADIO ALARMOWE O WYSOKIEJ AUTONOMII ZASILANIA Instrukcja obsługi RADIO ALARMOWE O WYSOKIEJ AUTONOMII ZASILANIA ER 300 Radio alarmowe z ręczną wytwornicą prądu i panelem słonecznym Zawartość opakowania Radio Akumulator 2000mAh USB Cechy urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU. Wersja 1.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU. Wersja 1.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU Wersja 1.1 WAŻNA UWAGA Jeśli miernik zamarzł lub w wyniku wadliwej pracy wyświetla pomiary nieprawidłowo, należy go ponownie uruchomić, postępując następująco:

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ Nr produktu 326458 Strona 1 z 10 Obsługa radia DAB 1. Ostrożnie wysuń antenę teleskopową. 2. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć radio. Na

Bardziej szczegółowo

MBD 732 MBD 832 MBD 932

MBD 732 MBD 832 MBD 932 PODWÓJNY MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 732 MBD 832 MBD 932 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl MBD 732, 832, 932 mikrofon

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

PROVA 100 Kalibrator zadajnik

PROVA 100 Kalibrator zadajnik INSTRUKCJA OBSŁUGI PROVA 100 Kalibrator zadajnik Spis treści I. OPIS PANELU... 3 II. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA... 9 1.Wyjście ma... 9 a. Praca w zakresie 4-20mA... 9 b. Zakres 0 20mA lub 0-24mA... 10 c. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INTRUKCJA OBSŁUGI RADIOTELEFONU CB MAYCOM EM-27. Maycom polska s.c Nowy Sącz ul. Grottgera 3 tel.

INTRUKCJA OBSŁUGI RADIOTELEFONU CB MAYCOM EM-27. Maycom polska s.c Nowy Sącz ul. Grottgera 3   tel. INTRUKCJA OBSŁUGI RADIOTELEFONU CB MAYCOM EM-27 Maycom polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Grottgera 3 e-mail: maycom@maycom.pl tel.: +48 18 547 42 22 PANEL PRZEDNI 1. Regulacja głośności 2. Squelch blokada

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora TM-PROG v

Instrukcja obsługi programatora TM-PROG v Instrukcja obsługi programatora TM-PROG v1.01 26-09-2017 2 TM TECHNOLOGIE Programator TM-PROG Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Informacje o urządzeniu... 4 2.1 Start urządzenia... 4 2.2 Przyciski...

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672525 Budzik cyfrowy Braun, radio, biały Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Wersja UK/DE/JP (Angielska/Niemiecka/Japońska) Wersja US (Amerykańska) Strona 3 z 7 Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA MAYCOM AR-108

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA MAYCOM AR-108 INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA MAYCOM AR-108 UWAGA: ODSŁUCHIWANIE PASM NIE PRZEZNACZONYCH DO PUBLICZNEGO ODBIORU JEST ZABRONIONE! Maycom polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Jagiellońska 46A tel.: +48 18 547

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOTELEFONU PUXING PX-2R

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOTELEFONU PUXING PX-2R INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOTELEFONU PUXING PX-2R IMPORTER: PHU MERX SPÓŁKA JAWNA 33-300 Nowy Sącz; ul. Nawojowska 88B; tel. +48 18 443 86 60; www.merx.com.pl SPIS TREŚCI Zawartość zestawów......................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600 1. Przyciski i wskaźniki... 2 2. Jak dokonywać pomiarów?... 3 3. Pomiar kanałów... 3 4. Menu Główna... 4 5. Autoscan... 4 6. Analizator Widma... 5 7. Zakres... 5 8. Lista

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

SKANER UNIDEN UBC 60XLT-2

SKANER UNIDEN UBC 60XLT-2 Instrukcja Obsługi SKANER UNIDEN UBC 60XLT-2 UWAGA: Odsłuchiwanie pasm nie przeznaczonych do publicznego odbioru jest zabronione! maycom polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Jagiellońska 46 tel.: +48 18 547

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

MIERNIK T-SCALE BWS 1

MIERNIK T-SCALE BWS 1 MIERNIK T-SCALE BWS 1 2 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. OPIS KLAWIATURY... 4 3. PODSTAWOWE OPERACJE... 5 Zerowanie... 5 Tarowanie... 5 Ważenie przedmiotu... 5 4. WAŻENIE KONTROLNE... 6 Ustawianie limitów...

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Podłączanie anteny Podłącz antenę CB do gniazda ANT z tyłu urządzenia AE Antena musi być nastawiona

Podłączanie anteny Podłącz antenę CB do gniazda ANT z tyłu urządzenia AE Antena musi być nastawiona Spis treści Wstęp Źródło zasilania Podłączanie anteny Przyciski sterujące Obsługa Włączanie/wyłączanie radia Regulacja głośności Wybór kanału Obsługa ASQ Kanał awaryjny Głośnik zewnętrzny Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB Instrukcja I. Panel kontrolny 1. Pauza / Ręczne wyszukiwanie kanałów 2. Włącznik / Tryb / Siła głosu 3. Wyświetlacz LCD 4. Wyszukiwanie w dół / Przewijanie do tyłu 5. Następny kanał 6. Wyszukiwanie do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOTELEFON SAMOCHODOWY PMR 446

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOTELEFON SAMOCHODOWY PMR 446 INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOTELEFON SAMOCHODOWY PMR 446 Midland GB1 to nieduży, samochodowy radiotelefon pracujący w standardzie PMR-446, dopuszczonym do swobodnego używania prawie w całej Europie. Zawartość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKANER NASŁUCHOWY UNIDEN USC230

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKANER NASŁUCHOWY UNIDEN USC230 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKANER NASŁUCHOWY UNIDEN USC230 UWAGA : Uniden nie reklamuje tego urządzenia jako odporne na wodę, dlatego celem uniknięcia ryzyka związanego z jakimś elektronicznym zwarciem należy

Bardziej szczegółowo

Alan 100 Plus. Zakres częstotliwości: 26,960 27,400 MHz Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLL Temperatura pracy: -10/+55 C

Alan 100 Plus. Zakres częstotliwości: 26,960 27,400 MHz Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLL Temperatura pracy: -10/+55 C Alan 100 Plus,, Liczba kanałów: 40 AM/FM Zakres częstotliwości: 26,960 27,400 MHz Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLL Temperatura pracy: -10/+55 C Zasilanie: 13,8 V prąd stały Wymiary zewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

Anemometr Extech AN100 Instrukcja obsługi

Anemometr Extech AN100 Instrukcja obsługi Anemometr Extech AN100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 122313 Strona 1 z 6 Wstęp Gratulujemy zakupu termoanemometru Extech AN100 CFM/CMM. Przyrząd mierzy prędkość powietrza, przepływ powietrza (objętość)

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI Nr produktu 1424954 Strona 1 z 9 Główne elementy sterujące VOLUME UP 12. MONO/STEREO 1. 2. FUNCTION 13. MODE: REPEAT/ REPEAT ALL/ RANDOM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: zestaw głośnomówiący kabel ładowania micro USB zasilacz USB klips instrukcja obsługi. Specyfikacja Właściwości

Bardziej szczegółowo

MAXCOM WT-300 SOLAR. Radiotelefon (krótkofalówka) PMR 446 MHz. Podręcznik użytkownika

MAXCOM WT-300 SOLAR. Radiotelefon (krótkofalówka) PMR 446 MHz. Podręcznik użytkownika MAXCOM WT-300 SOLAR Radiotelefon (krótkofalówka) PMR 446 MHz Podręcznik użytkownika 1 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA Warunki bezpieczeństwa i bezawaryjnej pracy krótkofalówek. Prosimy bardzo o zapoznanie się z

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI DYSTRYBUTOR CCU-BS

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI DYSTRYBUTOR CCU-BS INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI DYSTRYBUTOR CCU-BS Cechy dystrybutora: Montaż na szynie DIN Zasilanie 24V DC Możliwość podłączenia do 4 paneli zewnętrznych audio (DR-nSB) lub video (DRC-nSB/nSC, DRC-MSB/MSC)

Bardziej szczegółowo

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji Nr produktu 352350 Strona 1 z 8 Podstawowe funkcje - Zasilanie zasilacz AC/AC - Radio FM w technologii PLL - 12/24 godzinny

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Denver DAB-33,

Radio przenośne Denver DAB-33, INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001379815 Radio przenośne Denver DAB-33, 12216410 Strona 1 z 7 DENVER DAB-33 Instrukcje bezpieczeństwa Aby osiągnąć największa przyjemność i wydajność oraz w celu zapoznania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja CB Radio M-Tech Legend II

Instrukcja CB Radio M-Tech Legend II Instrukcja CB Radio M-Tech Legend II URUCHOMIENIE RADIOTELEFONU CB Najpierw należy podłączyć antenę do gniazda antenowego, zamocowanego z tyłu radiotelefonu (gniazdo nr 12). Nastepnie podłaczamy mikrofon

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAFAYETTE ERMES

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAFAYETTE ERMES INSTRUKCJA OBSŁUGI LAFAYETTE ERMES UWAGA: Nie należy nadawać bez podłączonej anteny grozi uszkodzeniem sprzętu. Sprzęt ten został przetestowany i skalibrowany w fabryce. Wszelkie próby ingerowania we wnętrze

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 00113984 Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C Strona 1 z 9 Dziękujemy za zakup stacji pogodowej. Produkt został wykonany z najwyższa starannością.

Bardziej szczegółowo

maycom polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Jagiellońska 46A tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: maycom@maycom.pl www.maycom.pl

maycom polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Jagiellońska 46A tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: maycom@maycom.pl www.maycom.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIDEN UBC69XLT ODBIORNIK/SKANER 80 kanałów 3 band plany maycom polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Jagiellońska 46A tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: maycom@maycom.pl www.maycom.pl 1 UWAGA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MINI MK3. Instrukcja obsługi CB radio MERX MINI MK3

INSTRUKCJA OBSŁUGI MINI MK3. Instrukcja obsługi CB radio MERX MINI MK3 Instrukcja obsługi CB radio MERX MINI MK3 1 SPIS TREŚCI 1. MONTAŻ RADIOTELEFONU... 2 2. INSTALACJA ANTENY... 2 3. WYMIANA BEZPIECZNIKA... 3 4. INSTALACJA GŁOŚNIKA ZEWNĘTRZNEGO... 3 5. ZASILANIE... 4 6.

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, S1, czarny

Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, S1, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1427889 Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, 27372.S1, czarny Strona 1 z 6 1. Instrukcje bezpieczeństwa: 1. Wyczyść radio za pomocą suchej ściereczki

Bardziej szczegółowo

Głośnik Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI BTL-60

Głośnik Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI BTL-60 Wskazówki użytkowania Głośnik Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI BTL-60 Po włączeniu głośnika, rozpocznie się standardowe uruchomienie trybu Bluetooth. Można wówczas łatwo sparować posiadany smartfon lub PC

Bardziej szczegółowo

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX-5003 Instrukcja obsługi 1.Wstęp Dziękujemy za zakup dwukanałowego miernika temperatury. Przeznacz kilka minut na przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem pracy, żeby jak najdokładniej

Bardziej szczegółowo

L AFAY E T T E T R U C K E R

L AFAY E T T E T R U C K E R L AFAY E TT E T R U C K E R Instrukcja obsługi B udowa radia 1) Włącznik ON/OFF, kontrola głośności i RF Gain dwufunkcyjną gałką. 2) Wyświetlacz LCD 3) Kontrola poziomu blokady szumów i Mic Gain dwufunkcyjną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI FUNKCJE PILOTA...3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...4 MONTAŻ I WYMIANA BATERII...5 PRACA AUTOMATYCZNA...6 FUNKCJA CHŁODZENIA / GRZANIA / WENTYLACJI...7 FUNKCJA OSUSZANIA...7

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Opakowanie Nie pozostawiaj opakowania w dowolnym miejscu. Plastikowe torebki/ folie mogą stać się niebezpieczną zabawką w rękach dziecka.

Opakowanie Nie pozostawiaj opakowania w dowolnym miejscu. Plastikowe torebki/ folie mogą stać się niebezpieczną zabawką w rękach dziecka. Wskazówki bezpieczeństwa/ Wyposażenie art. nr 930458 Baterie muszą zostać utylizowane zgodnie z przepisami. W tym celu przez przemysł zajmujący się przeróbką baterii zostały wyprodukowane specjalne naczynia.

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean MMR-7, zasilane dynamem lub bateriami, wbudowana lampa

Radio przenośne Sangean MMR-7, zasilane dynamem lub bateriami, wbudowana lampa INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000342395 Radio przenośne Sangean MMR-7, zasilane dynamem lub bateriami, wbudowana lampa Strona 1 z 5 Elementy sterujące 1. Przełącznik pasma AM/FM 2. Brzęczyk alarmowy 3.

Bardziej szczegółowo

Głośnik Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI BTL-60

Głośnik Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI BTL-60 Wskazówki użytkowania Głośnik Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI BTL-60 Po włączeniu głośnika, rozpocznie się standardowe uruchomienie trybu Bluetooth. Można wówczas łatwo sparować posiadany smartfon lub PC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi radiotelefonu INTEK H-520 PLUS

Instrukcja obsługi radiotelefonu INTEK H-520 PLUS Instrukcja obsługi radiotelefonu INTEK H-520 PLUS Wielosystemowy 8-bandowy radiotelefon CB 27 MHz AM/FM Uwaga polski band (ustawić kod PL) 40 kanałów AM/FM z mocą 4W Polska; w zakresie częstotliwości 26,960-27,400MHz

Bardziej szczegółowo

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia:

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia: R PORTOS Sp.J. ul. Złota 71 62-800 Kalisz tel. 62 / 768 40 00 sekretariat@portosrolety.pl www.portosrolety.pl System sterowania napędami PORTOS INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmitery działają na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Radio DAB. Nr produktu

Radio DAB. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB Nr produktu 000619437 Strona 1 z 12 Polski Widok urządzenia Widok od przodu Wyświetlacz WŁ./WYŁ. Głośność/ Potwierdzenie wprowadzenia W górę/w dół Głośnik Tył Antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000 PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000 1. Dane techniczne Zakresy pomiarowe: Dynamika: Rozdzielczość: Dokładność pomiaru mocy: 0.5 3000 MHz, gniazdo N 60 db (-50dBm do +10dBm) dla zakresu 0.5 3000 MHz 0.1 dbm

Bardziej szczegółowo

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI MMI 2G. Spis treści

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI MMI 2G. Spis treści JMC-03 Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI MMI 2G Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. WSTĘP... URUCHOMIENIE... OBSŁUGA TV... OBSŁUGA ODTWARZACZA AUDIO/VIDEO... USTAWIENIA PARAMETRÓW...

Bardziej szczegółowo

Doładowywanie akumulatora

Doładowywanie akumulatora INSTRUKCJA OBSŁUGI Doładowywanie akumulatora Urządzenie ma wbudowaną litowo-jonową baterię wielokrotnego ładowania DC 3,7V, 330mAh. Należy ją ładować w następujący sposób: Włożyć małą wtyczkę dostarczonego

Bardziej szczegółowo

DAB+ Tuner Box 835 Instrukcja obsługi

DAB+ Tuner Box 835 Instrukcja obsługi www.blaupunkt.com DAB+ Tuner Box 835 Instrukcja obsługi Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem...3 Wskazówki montażowe...3

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Wymiary: 90mm/60mm/25mm

Wymiary: 90mm/60mm/25mm KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 2,6 cala ` Zasilanie Pasmo 5-12V/ bateria 1,5V AA 240-960MHz Wymiary: 90mm/60mm/25mm Duży zasięg pomiaru ok. 10m pilot samochodowy OPIS SET P1 Przełącza w tryb zmian(setup)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BTE-100.

Instrukcja obsługi BTE-100. Instrukcja obsługi BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Obsługa przycisków: Włączanie / wyłączanie Przejście do trybu parowania Pauza / Odtwarzanie Odbieranie połączenia Kończenie połączenia Odrzucanie

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Radio z anteną Akumulator Ładowarka z podstawką i adaptorem sieciowym Klips do paska Adaptor słuchawkowy.

Zawartość opakowania Radio z anteną Akumulator Ładowarka z podstawką i adaptorem sieciowym Klips do paska Adaptor słuchawkowy. INSTRUKCJA OBSŁUGI Zasady bezpieczeństwa Przeczytaj uważnie instrukcję zanim zaczniesz używać radia. Nie zasilaj radia innym pakietem niż dostarczony w komplecie. Nie nadawaj gdy antena jest bliżej niż

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Monitor serwisowy MS-35P

Instrukcja obsługi. Monitor serwisowy MS-35P Instrukcja obsługi Monitor serwisowy MS-35P Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600 Przyciski i wskaźniki... 2 Pomiar kanałów... 3 Jak dokonywać pomiarów?... 4 Menu Główne... 5 Zakres... 5 Widmo... 6 Nachylenie... 7 Ustawienia... 8 Specyfikacja techniczna:...

Bardziej szczegółowo

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stoper solarny C5085 Nr produktu 860746 Strona 1 z 7 1.Zastosowanie Stoper ten posiada cechy mierzenie ilości okrążeń oraz podzielone funkcje czasowe. Stoper wyświetla również datę i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo