INTRUKCJA OBSŁUGI RADIOTELEFONU CB MAYCOM EM-27. Maycom polska s.c Nowy Sącz ul. Grottgera 3 tel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTRUKCJA OBSŁUGI RADIOTELEFONU CB MAYCOM EM-27. Maycom polska s.c Nowy Sącz ul. Grottgera 3 tel."

Transkrypt

1 INTRUKCJA OBSŁUGI RADIOTELEFONU CB MAYCOM EM-27 Maycom polska s.c Nowy Sącz ul. Grottgera 3 tel.:

2 PANEL PRZEDNI 1. Regulacja głośności 2. Squelch blokada szumów 3. Włączanie/ wyłączanie 4. Wyświetlacz LCD 5. Przełącznik kanałów 6. Gniazdo mikrofonowe PRZYCISKI FUNKCYJNE FUNKCJA 1 FUNKCJA 2 FUNKCJA 3 7. RECALL PAMIĘĆ PAMIĘĆ 1 FUNKCYJNY PAMIĘĆ 2 AM/FM STAN BATERII 10. PAMIĘĆ 3 SCAN DUAL WATCH 11. PAMIĘĆ 4 AUTO- Q PAMIĘĆ 5 MONITOR LOCK 13. RF GAIN PAMIĘĆ 7 EMERGENCY PAMIĘĆ 6 BEEP UWAGA!!! Funkcja przełączanie 0/5. Naciskamy przycisk M1 i trzymając naciskamy M6. 2

3 OPIS GAŁEK I PRZYCISKÓW 1. Gałka regulacji głośności 2. Squelch - blokada szumów. Dla uzyskania maksymalnej czułości odbiornika, zaleca się ustawienie poziomu squelch w miejscu, gdzie znikają zakłócenia. 3. Przycisk włączanie/wyłączanie radiotelefonu 4. WYŚWIETLACZ LCD 5. GAŁKA PRZEŁĄCZNIKA KANAŁÓW przełączanie kanałów w górę należy przekręcać gałkę w prawo; w dół przekręcać gałkę w lewo. Kanały można również zmieniać przyciskami [ ]/[ ] w mikrofonie. 6. GNIAZDO MIKROFONOWE służy do podłączenia mikrofonu. 7. PRZYCISK RECALL/ MEMORY (R/M) (1) RECALL Jest to przycisk służący do wywoływania kanałów z pamięci. Aktywacja przycisków pamięci następuje przez naciśnięcie [R/M]. Na wyświetlaczu pojawi się w prawym górnym rogu M. Naciśnij żądany przycisk pamięci - na wyświetlaczu pojawi się zaprogramowany numer kanału. (2) MEMORY PAMIĘĆ Jest to funkcja służąca do zapisywania w pamięci radiotelefonu najczęściej używanych kanałów, do których dzięki temu jest szybki dostęp. Dostępnych jest siedem kanałów pamięci, w każdym z nich można zaprogramować dowolny kanał. PROGRAMOWANIE PAMIĘCI Aby wprowadzić kanał do pamięci wybierz go przełącznikiem kanałów lub przy pomocy przycisków [ ]/[ ] w mikrofonie. Przyciśnij i przytrzymaj przez ok. 1.5 sek. [R/M]. Na wyświetlaczu pojawi się migająca litera M. Przyciśnij przycisk pamięci (M1 - M7) następuje wprowadzenie kanału i częstotliwości do pamięci pod wybranym numerem. Jeśli użytkownik chce zapisać inny kanał po tym przyciskiem to nowy kanał będzie nadpisywany na starym, wcześniej wprowadzonym. 3

4 8. M1 (1) MEMORY (PAMIĘĆ) 1 Po przyciśnięciu [R/M] i pojawieniu się M na wyświetlaczu, przycisk M1 jest używany do zapisania kanału w pamięci lub wywołania go. (2) FUNCTION (FUNKCYJNY) Jest to przycisk, który używany w połączeniu z innym przyciskiem umożliwia dostęp do funkcji dodatkowych każdego przycisku. Radiotelefon EM 27 ma fabrycznie zaprogramowaną pierwotną funkcję. Po włączeniu radiotelefonu AM/FM, SCAN, AUTO-1, MON, BEEP, EMG pojawia się na wyświetlaczu. Aby mieć dostęp do dodatkowych funkcji przycisków przyciśnij ponownie M1 na wyświetlaczu pojawią się symbole funkcji: BATT, DW,, LOCK,. 9. M2 (1) MEMORY (PAMIĘĆ) 2 Jest to przycisk przeznaczony do zapisu kanału w pamięci lub wybrania kanału w funkcji pamięci M (2) AM/FM Umożliwia wybór modulacji pracy AM lub FM. Aby aktywować tą funkcję należy najpierw przycisnąć M1. Na wyświetlaczu pojawi się AM/FM, SCAN, AUTO-1, MON, BEEP, EMG. Następnie przyciśnij M2 na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik AM lub FM w zależności od dokonanego wyboru. (3) BATTERY Jest to funkcja umożliwiająca wyświetlanie wartości napięcia dostarczanego przez źródło zasilania do radiotelefonu. Przyciśnij M1 aż do pojawienia się, BATT, DW,,LOCK,,, po czym przyciśnij i przytrzymaj M2 na wyświetlaczu pojawi się wartość napięcia zasiania. 10. M3 (1) MEMORY (PAMIĘĆ) 3 Jest to przycisk przeznaczony do zapisu kanału w pamięci lub wybrania kanału w funkcji pamięci M (2) SCAN Jest to funkcja automatycznego przeszukiwania wszystkich 40 kanałów w sprawdzaniu ich aktywności. Funkcja jest zatrzymywana na zajętym kanale na 4

5 okres 5 sekund i pozostaje na nim, jeśli rozpocznie się komunikacja.pięć sekund po zakończeniu rozmowy na kanale skanowanie jest ponownie uruchamiane. W niektórych przypadkach skanowanie może zostać zatrzymane na kanałach, na których pojawiają się zakłócenia i radiotelefon zinterpretuje to jako kanał zajęty. Aktywacja skanowania: Przyciśnij M1, na wyświetlaczu pojawi się AM/FM, SCAN, AUTO-1, MON, BEEP, EMG. Przyciśnij M3; na wyświetlaczu pojawi się napis SCAN w górnej linii wyświetlacza i zacznie się automatyczne skanowanie pasma w górę. Jeśli chcesz zatrzymać skanowanie po prostu przyciśnij M3. Jeśli radiotelefon w trakcie skanowania zatrzyma się na kanale i chcesz uzyskać łączność z tym kanałem to po prostu przyciśnij przycisk PTT w mikrofonie i zacznij rozmowę. Zatrzyma to skanowanie a zacznie nadawanie. Aby zmienić kierunek skanowanie (w dół), przekręć pokrętło przełącznika kanałów w lewo lub przyciśnij przycisk [ ] w mikrofonie. (2)SKANOWANIE PAMIĘCI Funkcja skanowania pamięci umożliwia automatyczne sprawdzenie aktywności 7 kanałów zapisanych w pamięci. Aktywacja następuje po wejściu do pracy w pamięci przyciskiem [R/M] i przyciśnięciu [M3]. (3) DUAL WATCH Funkcja Dual Watch umożliwia użytkownikowi monitorowanie i komunikację na dwóch kanałach równolegle. Zastosowanie tej funkcji może być takie: użytkownik chce komunikować się na kanale cichym (np. 28), podczas gdy równocześnie monitorować rozmowę prowadzoną na bardzo aktywnym kanale (np. 19). Praca z Dual Watch: 1) Przyciśnij M1 na wyświetlaczu pojawią się funkcje: BATT, DW, LOCK UEK/EU. 2) Wprowadź kanał, który chcesz monitorować a który określimy jako kanał obserwacyjny. 3) Przyciśnij M3 na wyświetlaczu na górze pojawi się wskaźnik DW. 4) Przy pomocy przycisków [ ]/[ ] wybierz inny kanał, który chcesz monitorować. W ciągu 3 sekund po wprowadzeniu tego kanału radiotelefon uruchomi funkcję Dual Watch. Jeśli zostanie odebrany sygnał na kanale obserwacyjnym radiotelefon natychmiast przełączy się na ten kanał. Jeśli przyciśniesz PTT w mikrofonie to sygnał jest odbierany na tym kanale i funkcja Dual Watch jest wyłączana. Jeśli natomiast przyciśniesz PTT na drugim kanale funkcja Dual Watch nie wyłączy się. Aby wyłączyć DW po prostu przyciśnij M3 z wyświetlacza 5

6 zniknie wskaźnik DW, a radiotelefon powróci do pracy na kanale obserwacyjnym w normalnej funkcji pracy. 11. M4 (1) MEMORY (PAMIĘĆ) 4 Jest to przycisk przeznaczony do zapisu kanału w pamięci lub wybrania kanału w funkcji pamięci M (2) AUTO Q Jest to blokada szumów tła w przypadku nieobecności sygnału. Jeśli sygnał odbierany jest niższy niż poziom squelch, funkcja auto zmniejsza poziom głośności audio. Przyciśnij M1 na wyświetlaczu pojawi się AM/FM, SCAN, AUTO-Q, MON, BEEP, EMG. Przyciśnij M4, na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik AUTO-Q, a odbierany sygnał będzie mocniejszy niż zakłócenia tła. Ponowne przyciśnięcie M4 wyłącza funkcję. 12. M5 (1) MEMORY (PAMIĘĆ) 5 Jest to przycisk przeznaczony do zapisu kanału w pamięci lub wybrania kanału w funkcji pamięci M (2) MONITOR Jest to funkcja służąca do odsłuchiwania słabych sygnałów, umożliwiająca otwieranie i zamykanie squelch bez zmiany jego ustawienia. Przy odbiorze słabych sygnałów przyciśnij ten przycisk, aby wyłączyć squelch całkowicie, przyciśnij M1 na wyświetlaczu pojawi się AM/FM, SCAN, AUTO-1, MON, BEEP, EMG. Przyciśnij M4, na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik BUSY. (3) LOCK Dzięki tej funkcji można zablokować wszystkie przyciski klawiatury, które wtedy nie są aktywne. Uniemożliwia to przypadkowe lub niepożądane przez użytkownika wprowadzanie zmian w ustawieniu radiotelefonu. Przyciśnij M1 na wyświetlaczu pojawi się AM/FM, SCAN, AUTO-1, MON, BEEP, EMG. Przyciśnij M4, na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik. Aby wyłączyć blokadę należy powtórzyć proces włączania - zniknie z wyświetlacza. 6

7 13. R.F. GAIN Jest to funkcja kontrolująca czułość odbiornika redukująca interferencje niepożądanych, silnych sygnałów. Zmniejszenie RF przez przekręcenie gałki w lewo. Maksymalna czułość RF osiągalna jest przy położeniu gałki skrajnie w prawo. 14. M7 (1) MEMORY (PAMIĘĆ) 7 Jest to przycisk przeznaczony do zapisu kanału w pamięci lub wybrania kanału w funkcji pamięci M (2) EMERGENCY (AWARYJNY) Radiotelefon jest wyposażony w przycisk awaryjny, który umożliwia natychmiastowy dostęp do kanału 9 ( National Emergency ), który jest monitorowany przez policję oraz inne grupy ratunkowe, oraz do najczęściej używanego kanału zawodowych kierowców 19. Ta funkcja została specjalnie przeznaczona do tego, aby dać użytkownikowi szybki dostęp do kanału 9, który jest najlepszym sposobem wezwania pomocy w awaryjnych sytuacjach. Przyciśnij M1 na wyświetlaczu pojawi się AM//FM, SCAN, AUTO-1, MON, BEEP, EMG. Przyciśnij M7 ponownie na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik EMG oraz kanał 09. Jeśli chcesz wejść na kanał 19 po przekręć gałką przełącznika kanałów w prawo lub przyciśnij [ ]. Powrót do 09 przez przekręcenie gałki przełącznika kanałów w lewo lub przyciśnięcie [ ]. Wyłączenie obu kanałów następuje przez ponowne naciśnięcie M M6 Jest to przycisk przeznaczony do zapisu kanału w pamięci lub wybrania kanału w funkcji pamięci M BEEP Jest to funkcja dźwiękowej sygnalizacji krótkim dźwiękiem potwierdzająca aktywację funkcji. Aby wyłączyć funkcję przyciśnij M1 na wyświetlaczu pojawi się AM//FM, SCAN, AUTO-1, MON, BEEP, EMG. Po czym przyciśnij M6. Aktywna funkcja jest sygnalizowana na wyświetlaczu symbolem nutki. 7

8 WYŚWIETLACZ 1. TX 2. BUSY 3. M-SCAN 4. CW 5. AUTO-1 6. EMG 7. M 8. CHANNEL INDICATOR 9. AM//FM, SCAN, AUTO-Q, MON, BEEP, EMG 10. BATT, DW, LOCK, UK/EU 11. (sygnał dźwiękowy) V (Voltage) 14. Wskaźnik częstotliwości 15. RFS 16. FUN 17. (LOCK) 18. FM/AM 8

9 1. TX Pojawia się w lewym górnym rogu wyświetlacza, po naciśnięciu PTT, wskazując nadawanie. 2. BUSY Wskazuje zajętość kanału, w czasie prowadzenie łączności lub ustawiania squelch a. 3. M-SCAN (1) SCAN Wskazuje działanie funkcji skanowania w pełnym zakresie radia (80 kanałów po 40 na UK/EU). (2) M-SCAN Wskazuje działanie funkcji skanowania pamięci, co oznacza, że radiotelefon skanuje wyłącznie kanały zapisane w pamięci (7 kanałów). 4. DW Wskazuje działanie funkcji Dual Watch. 5. AUTO-Q Wskazuje działanie funkcji AUTO-Q 6. EMG Wskazuje na pracę na kanale awaryjnym, 9 lub M Wskazuje na to, że została wybrana lokalizacja kanału w pamięci oraz odpowiedni kanał przeznaczony do zapisania w tym miejscu pamięci. 8. WYŚWIETLACZ KANAŁÓW Wyświetla numer kanału, na którym radiotelefon aktualnie pracuje. 9. AM//FM, SCAN, AUTO-Q, MON, BEEP, EMG Wskazuje na to, że została ustawiona podstawowa (pierwsza) funkcja każdego z przycisków. 10. BATT, DW,,LOCK, Wskazuje na wprowadzenie alternatywnych funkcji przycisków. 11. (sygnał dźwiękowy) Wskazuje na aktywację dźwiękowej sygnalizacji potwierdzania. 9

10 Ukazuje ostatnie dwie cyfry odpowiedniej częstotliwości każdego z 40 kanałów, gdy EM 27 pracuje w funkcji UK. 13. V (Voltage) Pokazuje stan napięcia zasilania. 14. Wskaźnik częstotliwości Wyświetlanie częstotliwości, na której pracuje radiotelefon. 15. RFS Dziesięciosegmentowy wskaźnik siły sygnału odbieranego oraz mocy nadawania. W czasie odbioru na wyświetlaczu pojawia się symbol S, a wskaźnik pokazuje siłę odbieranego sygnału. Jeden, dwa segmenty oznaczają sygnał słaby, podczas gdy bardzo silny sygnał będzie miał 7 segmentów. W czasie nadawania na wyświetlaczu będą wyświetlane wskaźniki TX oraz RF. 16. FUN Wskazuje przyciśnięcie M1 czyli umożliwienie aktywacji alternatywnych funkcji pozostałych przycisków pamięci. FUN jest wyświetlana na stały w przypadku dostępu do podstawowych funkcji przycisków, miga, gdy jest dostęp do drugich funkcji przycisków. 17. (LOCK) Wskazuje na zablokowanie przycisków klawiatury. 18. AM/FM Wskazuje na wprowadzoną modulację pracy radiotelefonu. WIELOFUNKCYJNY MIKROFON 10

11 1. PRZYCISK W DÓŁ [ ] 2. PRZYCISK W GÓRĘ [ ] 3. P1 (zdefiniowany przez użytkownika) 4. P2 (zdefiniowany przez użytkownika) 5. P3 (zdefiniowany przez użytkownika) 6. PRZYCISK FUNKCYJNY 7. MIKROFON 8. PRZYCISK PTT 1. PRZYCISK [ ] Jest to przycisk służący do zmiany kanałów w porządku rosnącym. 2. PRZYCISK [ ] Jest to przycisk służący do zmiany kanałów w porządku rosnącym. 3. P1 (definiowany przez użytkownika) Przycisk przeznaczony do określenia przez użytkownika jako odpowiednik jednego z przycisków z panelu przedniego radiotelefonu. 4. P2 (definiowany przez użytkownika) Przycisk przeznaczony do określenia przez użytkownika jako odpowiednik jednego z przycisków z panelu przedniego radiotelefonu. 5. P3 (definiowany przez użytkownika) Przycisk przeznaczony do określenia przez użytkownika jako odpowiednik jednego z przycisków z panelu przedniego radiotelefonu. 6. PRZYCISK FUNKCYJNY Przycisk służący umożliwieniu dostępu do alternatywnych funkcji pozostałych przycisków pamięci. 7. MIKROFON 8. PRZYCISK PTT Przycisk odbioru/nadawania. Po przyciśnięciu PTT uruchamiany jest nadajnik: możesz nadawać a na wyświetlaczu pojawi się TX oraz wskaźnik mocy RF. Odbiór wymaga zwolnienia przycisku PTT z wyświetlacza znika TX, a pojawia się S. Przy nadawaniu mikrofon należy trzymać ok. 5 cm od usti mówić wyraźnym głosem w jego stronę. 11

12 FUNKCJE SPECJALNE 1. FUNKCJA RESET Jeśli radiotelefon nie pracuje poprawnie, zgodnie z instrukcją obsługi, lub, jeśli chcesz wyczyścić wszystkie zapisane funkcje, przyciśnij i przytrzymaj M1 po czym naciśnij M5. 2. FUNKCJA BACK-UP Jeśli zostanie wyłączony prąd lub EM-27 jest wyłączany, to wszystkie funkcje wprowadzone przez użytkownika mogą być zachowane w takim stanie jak przed wyłączeniem. Jeśli radiotelefon jest włączany po kilkudniowej przerwie, zaleca się zastosowanie funkcji RESET. 3. FUNKCJA DIM/BRT Jest to funkcja przeznaczona do ustawienia jasności wyświetlacza LCD. Przyciśnij i przytrzymaj M1 po czym przyciśnij M7. 4. SŁABE BATERIE Jest to funkcja, która generuje dźwiękowe ostrzeżenie w przypadku, gdy napięcie zasilania spada poniżej 9V. 5. SZEŚĆ DEFINIOWANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA FUNKCJI Dzięki możliwości przypisania przyciskom w mikrofonie można mieć szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji radiotelefonu. Aktywacja: 1) Przyciśnij i przytrzymaj M1 2) Równocześnie przyciśnij PWR - włączenie radiotelefonu 3) Na wyświetlaczu pojawi się P1 4) Wybierz żądaną funkcję z pośród przycisków M2-M7 i przyciśnij odpowiedni przycisk. 5) Na wyświetlaczu pojawi się P2 6) Wybierz żądaną funkcję z pośród przycisków M2-M7 i przyciśnij odpowiedni przycisk (poza tym, który już został wybrany jako P1). 7) Na wyświetlaczu pojawi się P3 8) Wybierz żądaną funkcję z pośród przycisków M2-M7 i przyciśnij odpowiedni przycisk (poza tym, który już został wybrany jako P1/P2). 9) Na wyświetlaczu pojawi się PP 10) Przyciśnij PTT na potwierdzenie wybranych ustawień wyświetlacz wraca do normalnych ustawień. Teraz można wprowadzone funkcje wybierać przyciskami z mikrofonu. 12

13 11) Przyciśnij przycisk F w mikrofonie i możesz wybierać również funkcje alternatywne odpowiednich przycisków. 12) Zmiana ustawień polega na powtórzeniu powyższych punktów. Nawet po wyłączeniu radiotelefonu funkcje mikrofonu zostają zachowane. Jeśli urządzenie zostanie zresetowane to powróci do ustawień fabrycznych. tj., P1 M2; P2 M5; P3 M5. INSTALACJ RADIOTELEFONU EM Radiotelefon 2. Śruba instalacyjna 3. Gumowa podkładka 4. Uchwyt montażowy 5. Śruba 6. Wewnętrzna podkładka 7. Podkładka 13

14 Radiotelefon może być zainstalowany w dowolnym samochodzie z biegunem ujemnym akumulatora (-) na masie pojazdu. Większość samochodów posiada taki system zasilania, choć niektóre nowsze ciężarówki mogą mieć plus (+) na masie. Przed przystąpienie do instalacji sprawdź system elektryczny pojazdu. Jeśli nie jesteś w stanie określić jaki masz system polaryzacji skontaktuj się z twoim dealerem samochodowym. Zasilanie Jeśli jeszcze nie określiłeś systemu zasilania zrób to teraz. Następnie, aby uniknąć ewentualnych zwarć w czasie instalacji, odłącz kable od akumulatora. W przypadku pojazdu z (-) na masie należy przyłączyć kabel czerwony z bezpiecznikiem do: a) bezpośrednio do plusa akumulatora; b) stacyjki; c) skrzynki bezpieczników. UWAGA: w przypadku instalacji EM-27 w samochodach ciężarowych o akumulatorach 24V, nie wolno radiotelefonu podłączać bezpośrednio do akumulatora. Konieczne jest zainstalowanie reduktora napięcia. (Zazwyczaj najwygodniejsze jest przyłączenie do gniazda bezpieczników. Można również wykonać podłączenie do stacyjki, co powoduje automatyczne wyłączanie radiotelefonu w chwili zakończenia pracy silnika i pozwala na uniknięcie przypadkowego wyczerpywania akumulatora.). Następnie wykonaj dobre elektrycznie połączenie czarnego kabla do metalowej części obudowy samochodu. Dobre połączenie typu meta-metal jest konieczne do poprawnej pracy. Włącz kabel zasilający do gniazda znajdującego się na panelu tylnym radiotelefonu. Zawsze upewnij się, że zachowałeś poprawność połączeń (biegunowość). Nieprawidłowe połączeń może spowodować zniszczenie urządzenia. USZKODZENIA WYWOŁANE NIEPRAWIDŁOWYM PODŁĄCZENIEM ZASILANIA NIE PODLEGAJĄ NAPRAWOM GWARANCYJNYM Instalacja radiotelefonu w samochodzie. 1. Radiotelefon należy umieścić w uchwycie w linii między śrubami montażowymi. Ustaw kąt nachylenia wygodny do obsługi urządzenia. 2. Dokręć śruby. 14

15 3. Przyłącz antenę do gniazda antenowego znajdującego się z tylu radiotelefonu. Trzeba zapewnić właściwe dopasowanie (SWR) anteny, oraz sprawdzić stan połączenia gniazda antenowego PL259 na końcu 50 Omowego kabla. W przypadku niedostrojenia anteny próba pracy z EM- 27 może zakończyć się zniszczeniem urządzenia. 4. Po wykonaniu prawidłowego podłączenia anteny, można przystąpić do włączenia wtyku mikrofonowego do odpowiedniego gniazda znajdującego się na panelu przednim radiotelefonu. Głośnik zewnętrzny Wielu użytkowników lubi korzystać z zewnętrznego głośnika, który można włączyć do gniazda (oznaczonego jako: SPRK) radiotelefonu znajdującego się na panelu tylnym EM-27. Po włączeniu głośnika zewnętrznego, wewnętrzny jest automatycznie wyłączany. Numer kanału Częstotliwość Częstotliwość Numer kanału 26,960 26,970 26,960 27,000 27,010 27,020 27,030 27,050 27,060 27,070 27,080 27,100 27,110 27,120 27,130 27,150 27,160 27,170 27,180 27,200 EU 1 EU 2 EU 3 EU 4 EU 5 EU 6 EU 7 EU 8 EU 9 EU 10 EU 11 EU 12 EU 13 EU 14 EU 15 EU 16 EU 17 EU 18 EU 19 EU 20 27,210 27,220 27,250 27,230 27,340 27,260 27,270 27,280 27,290 27,300 27,310 27,320 27,330 27,340 27,350 27,360 27,370 27,380 27,390 27,400 EU 21 EU 22 EU 23 EU 24 EU 25 EU 26 EU 27 EU 28 EU 29 EU 30 EU 31 EU 32 EU 33 EU 34 EU 35 EU 36 EU 37 EU 38 EU 39 EU 40 15

16 DANE TECHNICZNE OGÓLNE Ilość kanałów 40 Częstotliwość pracy UE 29, MHz Temp. pracy - 10 C do + 60 C Zasilanie DC 13.2 V Modulacja F3E Impedancja anteny 50Ω Wymiary 150 x 45 x157 mm Waga 1.4 kg. ODBIORNIK Typ obwodu Czułość Selektywność Moc wyjściowa głośnika Podwójna przemiana częstotliwości z heterodyną I cz Mhz II cz. 455 KHz 0.5 uv 60dB min 2W / 8 Ω NADAJNIK Moc wyjściowa 4.0W Modulacja FM 2 KHz max Stosunek S/N 40dB Pobór prądu 1500mA (max). 16

RADIOTELEFONU FR - 100

RADIOTELEFONU FR - 100 Instrukcja Obsługi RADIOTELEFONU FR - 100 Maycom polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Grottgera 3 tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: maycom@maycom.pl www.maycom.pl DANE TECHNICZNE Częstotliwość pracy BAND A BAND

Bardziej szczegółowo

RADIOTELEFONU CB INTEK SY-101

RADIOTELEFONU CB INTEK SY-101 Instrukcja Obsługi RADIOTELEFONU CB INTEK SY-101 maycom polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Jagiellońska 46A tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: maycom@maycom.pl www.maycom.pl 1 WIDOK RADIOTELEFONU 1. ON-OFF/VOLUME

Bardziej szczegółowo

MAYCOM POLSKA 33-3OO NOWY SĄCZ GROTTGERA 3 Tel.:

MAYCOM POLSKA 33-3OO NOWY SĄCZ GROTTGERA 3 Tel.: INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOTELEFONU BAZOWEGO S.H.C - PR 1000B PMR 446 / LPD 433 MAYCOM POLSKA 33-3OO NOWY SĄCZ GROTTGERA 3 Tel.: 547 42 22 http: www.maycom.pl e-mail: maycom@maycom.pl 2 INSTALACJA BATERII

Bardziej szczegółowo

Instrukcja CB Radio M-Tech Legend II

Instrukcja CB Radio M-Tech Legend II Instrukcja CB Radio M-Tech Legend II URUCHOMIENIE RADIOTELEFONU CB Najpierw należy podłączyć antenę do gniazda antenowego, zamocowanego z tyłu radiotelefonu (gniazdo nr 12). Nastepnie podłaczamy mikrofon

Bardziej szczegółowo

AM / FM URZ0243. CB SUNKER Elite Five

AM / FM URZ0243. CB SUNKER Elite Five AM / FM URZ0243 CB SUNKER Elite Five ELITE FIVE Zakres obsługiwany przez radio 24,265 30,105Mhz / PL 190(W) x 120(D) x 31(H) mm / 1W FM 10% Miejsce instalacji AM: 0.5 uv dla 10dB Strojenie anteny FM: 0.5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja CB Radio M-Tech Legend III. Downloaded from

Instrukcja CB Radio M-Tech Legend III. Downloaded from Instrukcja CB Radio M-Tech Legend III Downloaded from www.cbradio.nl URUCHOMIENIE RADIOTELEFONU CB Najpierw należy podłączyć antenę do gniazda antenowego, zamocowanego z tyłu radiotelefonu. Nastepnie podłaczamy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAFAYETTE ZEUS

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAFAYETTE ZEUS INSTRUKCJA OBSŁUGI LAFAYETTE ZEUS UWAGA: Nie wolno nadawad bez podłączonej anteny może dojśd do uszkodzenia sprzętu. Urządzenie zostało przetestowane i skalibrowane w fabryce. Wszelkie próby ingerowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAFAYETTE ERMES

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAFAYETTE ERMES INSTRUKCJA OBSŁUGI LAFAYETTE ERMES UWAGA: Nie należy nadawać bez podłączonej anteny grozi uszkodzeniem sprzętu. Sprzęt ten został przetestowany i skalibrowany w fabryce. Wszelkie próby ingerowania we wnętrze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIRNIKA CB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIRNIKA CB INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIRNIKA CB INTEKpolska Sp.Jawna 33-300 Nowy Sącz Ul. Rokitniańczyków 17A tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: intek@intekpolska.pl www: intekpolska.pl Dziękujemy za zakup odbiornika CB firmy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE FUNKCJE I ELEMENTY STEROWANIA UŻYTKOWANIE ALĄNA 42 MULTI WYBÓR STANDARDU CZĘSTOTOLIWOŚCI TABELA CZĘSTOTLIWOŚCI DANE TECHNICZNE

WPROWADZENIE FUNKCJE I ELEMENTY STEROWANIA UŻYTKOWANIE ALĄNA 42 MULTI WYBÓR STANDARDU CZĘSTOTOLIWOŚCI TABELA CZĘSTOTLIWOŚCI DANE TECHNICZNE WPROWADZENIE FUNKCJE I ELEMENTY STEROWANIA UŻYTKOWANIE ALĄNA 42 MULTI WYBÓR STANDARDU CZĘSTOTOLIWOŚCI TABELA CZĘSTOTLIWOŚCI DANE TECHNICZNE WPROWADZENIE ALĄN 42 MULTI jest niewielkich wymiarów przenośnym

Bardziej szczegółowo

CB RADIO INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI

CB RADIO INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI CB RADIO INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI www.gde.pl SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Zawartość opakowania 3 3. Instalacja 3 4. Funkcje 6 1) Gniazdo mikrofonu 2) Pokrętło załączania i siły głosu 3) Wyświetlacz LCD

Bardziej szczegółowo

CB RADIO INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI

CB RADIO INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI CB RADIO INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI www.gde.pl SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Zawartość opakowania 3 3. Instalacja 3 4. Funkcje 6 1) Gniazdo mikrofonu 2) Pokrętło załączania i siły głosu 3) Wyświetlacz LCD

Bardziej szczegółowo

Urządzenie nadawczo-odbiorcze PMR 446 Nr produktu

Urządzenie nadawczo-odbiorcze PMR 446 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie nadawczo-odbiorcze PMR 446 Nr produktu 000558090 Strona 1 z 7 Główne elementy sterowania i części radia Strona 2 z 7 Obsługa Włączanie/wyłączanie zasilania i ustawienie głośności

Bardziej szczegółowo

Szybka Instrukcja Obsługi

Szybka Instrukcja Obsługi Szybka Instrukcja Obsługi Zawartość pudełka UBC75XLT Antena Zaczep do paska Nie pokazane : Akumulatory Ni-MH 2300mAh Kabel USB Linka do zawieszenia Instrukcja Obsługi Wewnątrz pojemnika na baterie jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi RADIOTELEFONU XT (PMR 1 )

Instrukcja Obsługi RADIOTELEFONU XT (PMR 1 ) Instrukcja Obsługi RADIOTELEFONU XT 0001 1 Instrukcja Obsługi RADIOTELEFONU XT- 0001 (PMR 1 ) 1 (z ang. Private Mobile Radio) pasmo częstotliwości w okolicy 446 MHz (stąd znane również pod nazwa PMR 446),

Bardziej szczegółowo

HR-2800 28 MHZ AM-FM Radio amatorskie

HR-2800 28 MHZ AM-FM Radio amatorskie HR-2800 28 MHZ AM-FM Radio amatorskie INTEKpolska Sp. Jawna 33-300 Nowy Sącz ul. Rokitniańczyków 17A tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: intek@intekpolska.pl www: http://www.intekpolska.pl 1 Spis treści: Główne

Bardziej szczegółowo

e-mail: maycom@maycom.pl www.maycom.pl

e-mail: maycom@maycom.pl www.maycom.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOTELEFONU CB INTEK M-490 PLUS Z maycom polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Jagiellońska 46A tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: maycom@maycom.pl www.maycom.pl 1 Zaleca się uważne przeczytanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAFAYETTE ERMES

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAFAYETTE ERMES INSTRUKCJA OBSŁUGI LAFAYETTE ERMES UWAGA: Nie należy nadawać bez podłączonej anteny grozi uszkodzeniem sprzętu. Sprzęt ten został przetestowany i skalibrowany w fabryce. Wszelkie próby ingerowania we wnętrze

Bardziej szczegółowo

CB RADIO INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI. www.gde.pl

CB RADIO INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI. www.gde.pl CB RADIO INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI www.gde.pl SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Zawartość opakowania 3 3. Instalacja 3 4. Funkcje 6 1) Gniazdo mikrofonu 2) Pokrętło załączania i siły głosu 3) Wyświetlacz LCD

Bardziej szczegółowo

Midland 210 DS. ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ. CB Funkgerät R I C E S T R A S M E T T I TO R E V H F / U H F

Midland 210 DS. ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ. CB Funkgerät R I C E S T R A S M E T T I TO R E V H F / U H F Midland 210 DS Ricetrasmettitore CB CB Transceiver CB Funkgerät Transceptor CB Emetteur-récepteur CB Radio CB Πομποδέκτης CB CB Zendontvanger Radiotelefon CB R I C E S T R A S M E T T I TO R E V H F /

Bardziej szczegółowo

CB RADIO INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI

CB RADIO INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI CB RADIO INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI www.gde.pl SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Zawartość opakowania 3 3. Instalacja 3 4. Funkcje 6 1) Gniazdo mikrofonu 2) Wyświetlacz LCD 3) Przycisk Szybka dziewiątka 4) Przycisk

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ELEMENTY STEROWANA 3 INSTALACJA 5 OBSŁUGA 7 DANE TECHNICZNE 10

SPIS TREŚCI ELEMENTY STEROWANA 3 INSTALACJA 5 OBSŁUGA 7 DANE TECHNICZNE 10 SPIS TREŚCI ELEMENTY STEROWANA 3 INSTALACJA 5 OBSŁUGA 7 DANE TECHNICZNE 10 1 M-MINI może być używane zarówno jako radio samochodowe jak i po podłączeniu do zasilacza sieciowego- stacjonarnie Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOTELEFONU CB INTEK M-790 PLUS Z maycom polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Jagiellońska 46A tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: maycom@maycom.pl www.maycom.pl 1 Zaleca się uważne przeczytanie

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE I UMIEJSCOWIENIE KONTROLEK 3 INSTALACJA 6 SPECYFIKACJE TECHNICZNE 9

FUNKCJE I UMIEJSCOWIENIE KONTROLEK 3 INSTALACJA 6 SPECYFIKACJE TECHNICZNE 9 SPIS TREŚCI FUNKCJE I UMIEJSCOWIENIE KONTROLEK 3 INSTALACJA 6 ZASILANIE 6 INSTALACJA ANTENY 6 JAK POSŁUGIWAĆ SIĘ ODBIORNIKIEM 6 WYSZUKIWANIE ZAKRESU CZĘSTOTLIWOŚCI 7 TABELA ZAKRESÓW CZĘSTOTLIWOŚCI 8 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Wersja: 1.0 Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Przegląd produktu 1. Tryb gotowo ś Naciśnij, by przełączać między trybami FM i DAB w trybie pracy. Naciśnij i ci/tryb przytrzymaj, by przejść do trybu gotowości.

Bardziej szczegółowo

L AFAY E T T E T R U C K E R

L AFAY E T T E T R U C K E R L AFAY E TT E T R U C K E R Instrukcja obsługi B udowa radia 1) Włącznik ON/OFF, kontrola głośności i RF Gain dwufunkcyjną gałką. 2) Wyświetlacz LCD 3) Kontrola poziomu blokady szumów i Mic Gain dwufunkcyjną

Bardziej szczegółowo

Podłączanie anteny Podłącz antenę CB do gniazda ANT z tyłu urządzenia AE Antena musi być nastawiona

Podłączanie anteny Podłącz antenę CB do gniazda ANT z tyłu urządzenia AE Antena musi być nastawiona Spis treści Wstęp Źródło zasilania Podłączanie anteny Przyciski sterujące Obsługa Włączanie/wyłączanie radia Regulacja głośności Wybór kanału Obsługa ASQ Kanał awaryjny Głośnik zewnętrzny Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi radiotelefonu INTEK H-520 PLUS

Instrukcja obsługi radiotelefonu INTEK H-520 PLUS Instrukcja obsługi radiotelefonu INTEK H-520 PLUS Wielosystemowy 8-bandowy radiotelefon CB 27 MHz AM/FM Uwaga polski band (ustawić kod PL) 40 kanałów AM/FM z mocą 4W Polska; w zakresie częstotliwości 26,960-27,400MHz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi radiotelefonu M-495

Instrukcja obsługi radiotelefonu M-495 Instrukcja obsługi radiotelefonu M-495 INTEKpolska Sp.Jawna 33-300 Nowy Sącz ul. Rokitniańczyków 17A tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: intek@intekpolska.pl http://www.intekpolska.pl UWAGA : PRZESTAWIĆ NA

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 00113984 Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C Strona 1 z 9 Dziękujemy za zakup stacji pogodowej. Produkt został wykonany z najwyższa starannością.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura INSTRUKCJA OBSŁUGI Rys.1. Wyświetlacz Rys.2. Klawiatura Przycisk Funkcja PWR/MODE Dłuższe naciśnięcie włącza lub wyłącza skaner. Krótkie naciśnięcie przełącza tryby pracy skanera pomiędzy trybem VFO i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOTELFONU INTEK M110 PLUS

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOTELFONU INTEK M110 PLUS INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOTELFONU INTEK M110 PLUS Wielosystemowy 8-bandowy radiotelefon CB 27 MHz AM/FM INTEK M110 PLUS 1 DEKLARACJA ZGODNOŚCI (Deklaracja Zgodności Producenta - tłumaczenie) Deklarujemy,

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe Sangean DT-250

Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Instrukcja obsługi Nr produktu: 343718 Instrukcja obsługi radia kieszonkowego DT-250 2 pasma AM/FM stereo, tuner PLL Przyciski 1. Wtyk słuchawek/anteny Aby polepszyć odbiór

Bardziej szczegółowo

LAFAYETTE ZEUS. Instrukcja obsługi

LAFAYETTE ZEUS. Instrukcja obsługi LAFAYETTE ZEUS Instrukcja obsługi UWAGA: Nie wolno nadawać bez podłączonej anteny może dojść do uszkodzenia sprzętu. Urządzenie zostało przetestowane i skalibrowane w fabryce. Wszelkie próby ingerowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi radiotelefonu INTEK MR-8060 DOLPHIN

Instrukcja obsługi radiotelefonu INTEK MR-8060 DOLPHIN Instrukcja obsługi radiotelefonu INTEK MR-8060 DOLPHIN INTEKpolska Sp.Jawna 33-300 Nowy Sącz ul. Rokitniańczyków 17A tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: intek@intekpolska.pl www: http://www.intekpolska.pl 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi radiotelefonu INTEK M-150

Instrukcja obsługi radiotelefonu INTEK M-150 Instrukcja obsługi radiotelefonu INTEK M-150 UWAGA : przy pierwszym uruchomieniu radia przestawić na kod PL zgodnie z polskimi normami Polska; w zakresie częstotliwości 26,960-27,400MHz używanie bez pozwolenia

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672525 Budzik cyfrowy Braun, radio, biały Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Wersja UK/DE/JP (Angielska/Niemiecka/Japońska) Wersja US (Amerykańska) Strona 3 z 7 Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

G6 8 kanałowa radiostacja PMR446

G6 8 kanałowa radiostacja PMR446 G6 8 kanałowa radiostacja PMR446 Gratulujemy zakupu! G6 jest radiostacją PMR446, która może być bez licencji używana w całej Europie. Prosimy zajrzeć do schematów Ograniczenia użytkowania po informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA MAYCOM AR-108

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA MAYCOM AR-108 INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA MAYCOM AR-108 UWAGA: ODSŁUCHIWANIE PASM NIE PRZEZNACZONYCH DO PUBLICZNEGO ODBIORU JEST ZABRONIONE! Maycom polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Jagiellońska 46A tel.: +48 18 547

Bardziej szczegółowo

1.POWER ON/OFF LOCK BUTTON Przycisk służący do włączania i wyłączania odbiornika,jak również blokowania klawiatury

1.POWER ON/OFF LOCK BUTTON Przycisk służący do włączania i wyłączania odbiornika,jak również blokowania klawiatury INSTRUKCJA OBSŁUGI RX-1300 POLMAR Przyciski(str 43 org.instr) 1.POWER ON/OFF LOCK BUTTON Przycisk służący do włączania i wyłączania odbiornika,jak również blokowania klawiatury 2.CONTROL KNOB Gałka służąca

Bardziej szczegółowo

Radiotelefon PMR446. Midland G15 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Radiotelefon PMR446. Midland G15 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiotelefon PMR446 Midland G15 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Oprogramowanie do programowania (opcjonalne) 2 Zawartość opakowania Główne cechy 3 Główne elementy sterujące i części radiotelefonu 4 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB Instrukcja I. Panel kontrolny 1. Pauza / Ręczne wyszukiwanie kanałów 2. Włącznik / Tryb / Siła głosu 3. Wyświetlacz LCD 4. Wyszukiwanie w dół / Przewijanie do tyłu 5. Następny kanał 6. Wyszukiwanie do

Bardziej szczegółowo

Alan 100 Plus. Zakres częstotliwości: 26,960 27,400 MHz Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLL Temperatura pracy: -10/+55 C

Alan 100 Plus. Zakres częstotliwości: 26,960 27,400 MHz Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLL Temperatura pracy: -10/+55 C Alan 100 Plus,, Liczba kanałów: 40 AM/FM Zakres częstotliwości: 26,960 27,400 MHz Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLL Temperatura pracy: -10/+55 C Zasilanie: 13,8 V prąd stały Wymiary zewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

M24 8 + 16 kanałowa radiostacja PMR446

M24 8 + 16 kanałowa radiostacja PMR446 M24 8 + 16 kanałowa radiostacja PMR446 Gratulujemy zakupu! M24 jest radiostacją PMR446, która może być bez licencji używana w całej Europie. Prosimy zajrzeć do schematów Ograniczenia użytkowania po informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radiotelefon CB AM/FM TIGER LEMM Urządzenie dopuszczone do użytkowania na terenie RP

Instrukcja obsługi. Radiotelefon CB AM/FM TIGER LEMM Urządzenie dopuszczone do użytkowania na terenie RP Radiotelefon CB AM/FM Instrukcja obsługi TIGER LEMM 27 1466 Urządzenie dopuszczone do użytkowania na terenie RP Parametry Techniczne PARAMETRY NADAJNIKA Moc wyjściowa... 4W Rodzaj emisji... A3 (AM), typowa

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi radiotelefonu INTEK M-120 PLUS INTEK M-120 PLUS *zestaw Programowany radiotelefon CB 27MHz wielozakresowy

Instrukcja obsługi radiotelefonu INTEK M-120 PLUS INTEK M-120 PLUS *zestaw Programowany radiotelefon CB 27MHz wielozakresowy Instrukcja obsługi radiotelefonu INTEK M-120 PLUS INTEK M-120 PLUS *zestaw Programowany radiotelefon CB 27MHz wielozakresowy Polska; w zakresie częstotliwości 26,960-27,400MHz używanie bez pozwolenia radiowego.

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001197354 Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR 1040 807254, Pamięć programów: 10 Strona 1 z 8 Funkcje i elementy sterujące 1. Przycisk MEM.SET / NAP/M+ / Display On/Off

Bardziej szczegółowo

MBD 732 MBD 832 MBD 932

MBD 732 MBD 832 MBD 932 PODWÓJNY MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 732 MBD 832 MBD 932 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl MBD 732, 832, 932 mikrofon

Bardziej szczegółowo

TCB-1100 SPIS TREŚCI

TCB-1100 SPIS TREŚCI www.gde.pl SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Zawartość opakowania 3 3. Instalacja 3 4. Funkcje 6 1) Głośnik 2) Pokrętło wyboru kanału 3) Wyświetlacz LCD 4) Pokrętło załączania i siły głosu 5) Gniazdo mikrofonu

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ Nr produktu 326458 Strona 1 z 10 Obsługa radia DAB 1. Ostrożnie wysuń antenę teleskopową. 2. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć radio. Na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MINI MK3. Instrukcja obsługi CB radio MERX MINI MK3

INSTRUKCJA OBSŁUGI MINI MK3. Instrukcja obsługi CB radio MERX MINI MK3 Instrukcja obsługi CB radio MERX MINI MK3 1 SPIS TREŚCI 1. MONTAŻ RADIOTELEFONU... 2 2. INSTALACJA ANTENY... 2 3. WYMIANA BEZPIECZNIKA... 3 4. INSTALACJA GŁOŚNIKA ZEWNĘTRZNEGO... 3 5. ZASILANIE... 4 6.

Bardziej szczegółowo

RADIOTELEFONU MT (LPD/PMR)

RADIOTELEFONU MT (LPD/PMR) Instrukcja Obsługi RADIOTELEFONU MT- 4040 (LPD/PMR) Maycom polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Grottgera 3 tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: maycom@maycom.pl www.maycom.pl MT4040 Pełny zestaw zawiera: 1 radiotelefon

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio CB Team Electronic TS-6M

INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio CB Team Electronic TS-6M INSTRUKCJA OBSŁUGI Pulsometr GPS NAV Master INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio CB Team Electronic TS-6M Radio CB Team Electronic TS-6M Nr produktu: 932838 http:// Strona 1 z 15 Instrukcja obsługi 1. Mikrofon ze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. INTEK AP-601 Indywidualny Samochodowy System Monitorujący Model RCM-3000

Instrukcja obsługi. INTEK AP-601 Indywidualny Samochodowy System Monitorujący Model RCM-3000 Instrukcja obsługi INTEK AP-601 Indywidualny Samochodowy System Monitorujący Model RCM-3000 maycom polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Jagiellońska 46A tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: maycom@maycom.pl www:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU. Wersja 1.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU. Wersja 1.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU Wersja 1.1 WAŻNA UWAGA Jeśli miernik zamarzł lub w wyniku wadliwej pracy wyświetla pomiary nieprawidłowo, należy go ponownie uruchomić, postępując następująco:

Bardziej szczegółowo

MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930

MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930 MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOTELEFON SAMOCHODOWY PMR 446

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOTELEFON SAMOCHODOWY PMR 446 INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOTELEFON SAMOCHODOWY PMR 446 Midland GB1 to nieduży, samochodowy radiotelefon pracujący w standardzie PMR-446, dopuszczonym do swobodnego używania prawie w całej Europie. Zawartość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi radiotelefonu CB INTEK M130 Radiotelefon programowany i wielozakresowy.

Instrukcja obsługi radiotelefonu CB INTEK M130 Radiotelefon programowany i wielozakresowy. Instrukcja obsługi radiotelefonu CB INTEK M130 Radiotelefon programowany i wielozakresowy. Polska; w zakresie częstotliwości 26,960-27,400MHz używanie bez pozwolenia radiowego. INTEKpolska Sp.Jawna 33-300

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-99 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail: serwis@genway.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi radiotelefonu H-520

Instrukcja obsługi radiotelefonu H-520 Instrukcja obsługi radiotelefonu H-520 UWAGA : przy pierwszym uruchomieniu radia przestawić na band PL zgodnie z polskimi normami Polska; w zakresie częstotliwości 26,960-27,400MHz używanie bez pozwolenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: zestaw głośnomówiący kabel ładowania micro USB zasilacz USB klips instrukcja obsługi. Specyfikacja Właściwości

Bardziej szczegółowo

Jednostka odbiorcza kontroluje temperaturę minimalną i maksymalną mierzoną w różnych miejscach.

Jednostka odbiorcza kontroluje temperaturę minimalną i maksymalną mierzoną w różnych miejscach. Termometr radiowy. Nr zam. 100255 Instrukcja obsługi. Wprowadzenie. System składa się z jednostki odbiorczej i oddzielnego nadajnika. Dodatkowo nadajnik może współpracować z dwoma innymi jednostkami nadawczymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi IM 60/100/400

Instrukcja Obsługi IM 60/100/400 Instrukcja Obsługi IM 60/100/400 (60)66-88MHz;(100)136-174MHz;(400)403-470MHz INTEK polska Sp. Jawna 33-300 Nowy Sącz ul Rokitniańczyków 17a tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: intek@intekpolska.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Alan-48 Plus Multi Alan-48 Plus Multi

Alan-48 Plus Multi Alan-48 Plus Multi SPIS TREŚCI Wprowadzenie str.2 Funkcje i elementy sterowania str. 3 Instalacja str. 6 Zasilanie str. 6 Podłączenie anteny str. 6 Obsługa radiotelefonu str. 7 Wybieranie przedziału częstotliwości str. 7

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 1 1. Zawartość opakowania Proszę sprawdzić zawartość opakowania. Powinny znajdować się w nim następujące elementy: 1. Nadajnik (transmitter)

Bardziej szczegółowo

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stoper solarny C5085 Nr produktu 860746 Strona 1 z 7 1.Zastosowanie Stoper ten posiada cechy mierzenie ilości okrążeń oraz podzielone funkcje czasowe. Stoper wyświetla również datę i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. INTEK I talk T Maycom Polska s.c Nowy Sącz ul. Jagiellońska 46A tel.:

Instrukcja Obsługi. INTEK I talk T Maycom Polska s.c Nowy Sącz ul. Jagiellońska 46A tel.: Instrukcja Obsługi INTEK I talk T - 20 Maycom Polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Jagiellońska 46A tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: maycom@maycom.pl www.maycom.pl Instrukcja Obsługi radiotelefonu INTEK i-talk

Bardziej szczegółowo

PRN-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI PRN-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia:

PRN-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI PRN-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia: R PORTOS Sp.J. ul. Złota 71 62-800 Kalisz tel. 62 / 768 40 00 sekretariat@portosrolety.pl www.portosrolety.pl System sterowania napędami PORTOS INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmitery działają na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi radiotelefonu INTEK M-760 PLUS

Instrukcja obsługi radiotelefonu INTEK M-760 PLUS Instrukcja obsługi radiotelefonu INTEK M-760 PLUS UWAGA : przy pierwszym uruchomieniu radia przestawić na kod PL zgodnie z polskimi normami Polska; w zakresie częstotliwości 26,960-27,400MHz używanie bez

Bardziej szczegółowo

TSC-100RA SPIS TREŚCI

TSC-100RA SPIS TREŚCI www.gde.pl SPIS TREŚCI Uwagi..... 3 1. Wyposażenie.. 3 2. Montaż baterii... 4 3. Przyciski funkcyjne.... 5 4. Funkcje rozszerzone..... 6 5. Wyświetlacz LCD....... 7 6. Opis klawiszy.. 7 7. Ustawienie częstotliwości...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi RADIO ALARMOWE O WYSOKIEJ AUTONOMII ZASILANIA

Instrukcja obsługi RADIO ALARMOWE O WYSOKIEJ AUTONOMII ZASILANIA Instrukcja obsługi RADIO ALARMOWE O WYSOKIEJ AUTONOMII ZASILANIA ER 300 Radio alarmowe z ręczną wytwornicą prądu i panelem słonecznym Zawartość opakowania Radio Akumulator 2000mAh USB Cechy urządzenia

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE MIDLAND 77/099

DANE TECHNICZNE MIDLAND 77/099 DANE TECHNICZNE MIDLAND 77/099 OGÓLNE Ilość kanałów 40AM Zakres częstotliwości w "0" 26.960-27.400 MHz Kontrola częstotliwości pętla fazowa PLL Tolerancja częstotliwości 0,005% Zasilanie 12,0V DC Zakres

Bardziej szczegółowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo Proszę uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość. ROZPOCZĘCIE PRACY Przed użyciem konsoli głównej i nadajnika: 1. Zdejmij pokrywę baterii

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Denver DAB-33,

Radio przenośne Denver DAB-33, INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001379815 Radio przenośne Denver DAB-33, 12216410 Strona 1 z 7 DENVER DAB-33 Instrukcje bezpieczeństwa Aby osiągnąć największa przyjemność i wydajność oraz w celu zapoznania

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI Nr produktu 1424954 Strona 1 z 9 Główne elementy sterujące VOLUME UP 12. MONO/STEREO 1. 2. FUNCTION 13. MODE: REPEAT/ REPEAT ALL/ RANDOM

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 822 MBD 922

MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 822 MBD 922 MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 822 MBD 922 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

SKANER UNIDEN UBC 60XLT-2

SKANER UNIDEN UBC 60XLT-2 Instrukcja Obsługi SKANER UNIDEN UBC 60XLT-2 UWAGA: Odsłuchiwanie pasm nie przeznaczonych do publicznego odbioru jest zabronione! maycom polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Jagiellońska 46 tel.: +48 18 547

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Midland G11 RADIOTELEFON PMR-446

Midland G11 RADIOTELEFON PMR-446 Midland G11 RADIOTELEFON PMR-446 Producent: CTE International s.r.l. Importer: Alan Telekomunikacja Sp z o.o. Wyprodukowano w Chinach WPROWADZENIE Midland G11 to nowoczesny i niezawodny radiotelefon pracujący

Bardziej szczegółowo

OPIS URZĄDZENIA ODBIORNIK NADAJNIK ZASILANIE

OPIS URZĄDZENIA ODBIORNIK NADAJNIK ZASILANIE MAGNUM MX 1466 OPIS URZĄDZENIA Radiotelefon przeznaczony do komunikacji dwukierunkowej (odbiór, nadawanie). Synteza częstotliwości umożliwia obsługę 40 kanałów w paśmie 27 MHz, pracę bez zakłóceń w czasie

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 Nr produktu 672503 Strona 1 z 7 Instalacja 1. Włóż okrągłą podstawę do słupka w tylnej części Twojej stacji pogodowej (jak pokazano

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600 1. Przyciski i wskaźniki... 2 2. Jak dokonywać pomiarów?... 3 3. Pomiar kanałów... 3 4. Menu Główna... 4 5. Autoscan... 4 6. Analizator Widma... 5 7. Zakres... 5 8. Lista

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Elektryczny model pojazdu RtR Nr produktu

Elektryczny model pojazdu RtR Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektryczny model pojazdu RtR Nr produktu 000409623 Strona 1 z 5 Elementy sterowania nadajnika 1 Antena teleskopowa 2 Lewy drążek sterowania do ustawiania prędkości 3 czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne Nr produktu 679286 Strona 1 z 8 Rozpoczęcie pracy Wskazówka Po przejściu do innego regionu gdy chcesz utworzyć nową listę stacji DAB wykonaj ponownie

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

maycom polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Jagiellońska 46A tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: maycom@maycom.pl www.maycom.pl

maycom polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Jagiellońska 46A tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: maycom@maycom.pl www.maycom.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIDEN UBC69XLT ODBIORNIK/SKANER 80 kanałów 3 band plany maycom polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Jagiellońska 46A tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: maycom@maycom.pl www.maycom.pl 1 UWAGA

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368 Charakterystyka: wyświetlacz 4 cyfry kategoria bezpieczeństwa CAT III 600V pomiar True RMS automatyczna zmiana zakresu pomiar prądu zmiennego i stałego do

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Radio DAB. Nr produktu

Radio DAB. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB Nr produktu 000619437 Strona 1 z 12 Polski Widok urządzenia Widok od przodu Wyświetlacz WŁ./WYŁ. Głośność/ Potwierdzenie wprowadzenia W górę/w dół Głośnik Tył Antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo