Regulamin korzystania z apartamentów Accommodo Sp. z o.o. Apartamenty Acmdo Gość 1 Zakwaterowanie w apartamencie 2 Płatności

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin korzystania z apartamentów Accommodo Sp. z o.o. Apartamenty Acmdo Gość 1 Zakwaterowanie w apartamencie 2 Płatności"

Transkrypt

1 Regulamin korzystania z apartamentów Accommodo Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi regulamin korzystania z apartamentów (dalej: Apartamenty ) będących w ofercie Accommodo Sp. z o.o. (dalej: Acmdo ), który w momencie uiszczenia zaliczki na poczet pobytu, staje się umową regulującą prawa i obowiązki pomiędzy Acmdo i gościem (tj. osobą fizyczną i/lub osobą prawną i/lub osobą prawną niemającą całkowitej zdolności prawnej, która opłaciła w części lub całości pobyt w apartamencie i/lub przebywa w nim zgodnie z dokonanym zgłoszeniem; dalej: Gość ). 1 Zakwaterowanie w apartamencie 1. Doba pobytowa w Apartamencie trwa od godz. 14:00 CET do godz. 10:00 CET następnego dnia. 2. Zakwaterowanie Gościa w Apartamencie odbywa się między godzinami CET CET. Wykwaterowanie Gościa z Apartamentu odbywa się między godzinami 7.00 CET CET. Istnieje możliwość zakwaterowania i/lub wykwaterowania Gościa w porach innych niż powyższe tj. odpowiednio po godz CET i przed godz CET, po uiszczeniu dodatkowej opłaty. 3. Gość powinien zgłosić Acmdo chęć późniejszego zakwaterowania i/lub wcześniejszego wykwaterowania przynajmniej na 24h przed planowanym zakwaterowanie / wykwaterowaniem. 4. Odbiór kluczy do Apartamentów odbywa się w biurze Acmdo w Warszawie przy ul. Ordona 12A lok. 46 lub w danym Apartamencie po uprzednim powiadomieniu Acmdo przez Gościa o takiej preferencji. 5. Przekazanie kluczy do Apartamentu następuje po: a) dokonaniu przez Gościa całkowitej płatności za usługi Acmdo zamówione w trakcie rezerwacji on-line lub zgłoszone Acmdo w trakcie odbioru kluczy, b) dokonaniu przez Gościa płatności kaucji gwarancyjnej, c) zgłoszeniu i okazaniu dokumentów tożsamości (dowodów osobistych lub paszportów) wszystkich osób mających przebywać w Apartamencie, d) ewentualnej prezentacji Apartamentu i zapoznania Gościa z jego wyposażeniem. 6. W momencie zakwaterowania, Gość jest zobowiązany do zgłoszenia Acmdo wszelkich usterek i/lub zniszczeń zastanych w Apartamencie na moment zakwaterowania. Brak takiego zgłoszenia uznaje się za przekazanie Apartamentu wolnego od usterek i/lub zniszczeń. 2 Płatności 1. Rezerwacja Apartamentu w systemie Acmdo jest możliwa wyłącznie po dokonaniu płatności zaliczki w wysokości przynajmniej 30% wartości całkowitego zamówienia. Zaliczkę należy wnieść poprzez system rezerwacji (płatności online) zamieszczony na lub przelewem bakowym na konto Acmdo podane na stronie 1

2 2. Płatności pozostałej do zapłaty wartości zamówienia Gość dokonuje w momencie odbioru kluczy w biurze Acmdo lub w Apartamencie. 3. Acmdo akceptuje następujące formy płatności: a) przelew bankowy, b) gotówka (wyłącznie PLN), c) karty kredytowe (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Diners Club International, JCB, American Express), d) przelewy obsługiwane przez DotPay.pl 4. Przed wydaniem kluczy do Apartamentu, Gość zobowiązany jest uiścić kaucję gwarancyjną w wysokości 400 PLN lub 100 EUR. Acmdo akceptuje kaucję gwarancyjną w formie gotówkowej lub blokady kwoty na karcie kredytowej Gościa. Kaucja gwarancyjna zwracana jest Gościowi po oddaniu kluczy do Apartamentu oraz stwierdzeniu przez Acmdo, że Gość nie dopuścił do szkód w Apartamencie. 5. Kaucja gwarancyjna, o której mowa w ust. 4 powyżej służy wyrównaniu strat w majątku Acmdo związanych z ewentualnymi kosztami napraw w Apartamencie i/lub wymiany bądź naprawy wyposażenia, spowodowanymi pobytem Gościa (innych niż wynikających z normalnego używania Apartamentu i znajdującego się w nim wyposażenia). W przypadku gdy koszt naprawy szkód wyrządzonych przez Gościa w Apartamencie przewyższa uiszczoną przez niego kaucję, Acmdo obciąży Gościa pozostałą kwotą kosztów na podstawie wystawionej noty księgowej lub faktury. 6. Ceny podane na stronie są cenami brutto tj. zawierają w sobie należny podatek od towarów i usług (VAT). 7. Cena za dobę pobytu w Apartamencie jest ceną stałą tj. niezależną od ilości Gości przebywających w Apartamencie. 8. Z tytułu otrzymanych płatności Acmdo wystawia fakturę lub paragon/rachunek w zależności od preferencji Gościa. Na życzenie Gościa, Acmdo wystawia fakturę pro-forma. 3 Rezerwacja wstępna i potwierdzona 1. Minimalny okres, na który Gość może dokonać rezerwacji to 2 doby. Po uprzednim uzgodnieniu z Acmdo, istnieje możliwość dokonania rezerwacji na jedną dobę. W takim przypadku Acmdo pobiera dodatkową opłatę. 2. Gość może dokonać wstępnej rezerwacji Apartamentu za pomocą: a) systemu rezerwacji online zamieszczonego na stronie lub b) poprzez przekazanie prośby o rezerwację telefonicznie, na numer podany na stronie 2

3 3. Rezerwacja wstępna ma pozwolić Gościowi na sprawdzenie dostępności Apartamentu, skontaktowanie się a Acmdo w celu uzyskania interesujących Gościa informacji lub dać mu czas na zastanowienie się nad wyborem Apartamentu. 4. Rezerwacja wstępna dokonana w systemie rezerwacji online Acmdo ważna jest 3 godziny od momentu otrzymania przez Gościa na adres wskazany w formularzu rezerwacyjnym, vouchera potwierdzającego rezerwację wstępną. 5. Rezerwacja wstępna zmienia status w systemie rezerwacyjnym Acmdo na rezerwację potwierdzoną (rezerwacja pewna) po dokonaniu wpłaty przynajmniej kwoty zaliczki za pośrednictwem systemu płatności online. Zmiana statusu na rezerwację potwierdzoną komunikowana jest za pomocą vouchera wysyłanego na adres Gościa wskazany w formularzu rezerwacyjnym. 6. W przypadku dokonania przez Gościa płatności zaliczki za pomocą przelewu (poza systemem płatności online) na konto bankowe Acmdo, rezerwacja wstępna zmienia status w systemie rezerwacyjnym Acmdo na rezerwację potwierdzoną (rezerwacja pewna) po wysłaniu na adres Acmdo kopii potwierdzenia przelewu bankowego. Zmiana statusu na rezerwację potwierdzoną komunikowana jest za pomocą vouchera wysyłanego na adres Gościa wskazany w formularzu rezerwacyjnym. 7. W przypadku zgłoszenia rezerwacji telefonicznie, rezerwacja wstępna jest ważna 3 godziny od dokonania zgłoszenia. W szczególnych przypadkach, po uprzednim uzgodnieniu z Acmdo, czas ważności rezerwacji wstępnej może zostać przedłużony. 8. W przypadku zgłoszenia rezerwacji telefonicznie, rezerwacja wstępna zmienia status w systemie rezerwacyjnym Acmdo na rezerwację potwierdzoną (rezerwacja pewna) po wysłaniu na adres Acmdo kopii potwierdzenia przelewu bankowego. Zmiana statusu na rezerwację potwierdzoną komunikowana jest za pomocą vouchera wysyłanego na adres Gościa wskazany w formularzu rezerwacyjnym. 9. Po dokonaniu rezerwacji potwierdzonej, Gość może w każdej chwili przed zakwaterowaniem w Apartamencie, zmienić rezerwację na inny Apartament dostępny w ofercie Acmdo w preferowanym przez Gościa terminie. Acmdo nie pobiera opłat za zmianę rezerwacji. Zmiana rezerwacji potwierdzana jest za pomocą vouchera wysyłanego na adres Gościa wskazany w formularzu rezerwacyjnym. Różnica w cenie pobytu pomiędzy Apartamentami rozliczana jest z Gościem w momencie zapłaty za pobyt. 10. W szczególnych sytuacjach, po uprzednim zawiadomieniu Gościa, Acmdo zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego Apartamentu na inny Apartament o podobnym lub wyższym standardzie, w podobnej lokalizacji i w jednakowej cenie. 4 Zasady anulowania rezerwacji i przedłużenia pobytu 1. Acmdo zwraca 100% wpłaconej przez Gościa zaliczki w przypadku, gdy anulowanie rezerwacji zostało zgłoszone Acmdo do 14 dni przed planowaną datą przyjazdu Gościa do Apartamentu. 3

4 2. Acmdo zwraca 75% wpłaconej przez Gościa zaliczki w przypadku, gdy anulowanie rezerwacji zostało zgłoszone Acmdo w okresie pomiędzy 13-tym a 8-mym dniem przed planowaną data przyjazdu Gościa do Apartamentu. 3. Acmdo zwraca 50% wpłaconej przez Gościa zaliczki w przypadku, gdy anulowanie rezerwacji zostało zgłoszone Acmdo w okresie pomiędzy 7-mym a 4-tym dniem przed planowaną data przyjazdu Gościa do Apartamentu. 4. Acmdo zatrzymuje 100% wpłaconej przez Gościa zaliczki w przypadku, gdy anulowanie rezerwacji zostało zgłoszone Acmdo na mniej niż 4 dni przed planowaną data przyjazdu Gościa do Apartamentu. Zatrzymanie zaliczki stanowi kwotę służącą pokryciu straty Acmdo spowodowanej uniemożliwieniem dokonania rezerwacji danego Apartamentu przez innych potencjalnych gości Acmdo. Zasada ta ma zastosowanie do całkowitej kwoty zapłaconej przez Gościa w ramach zaliczki, w tym również jeżeli Gość dokonał płatności kwoty większej niż 30% wartości zamówienia. 5. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Gościa w Apartamencie, wszelkie opłaty uiszczone Acmdo za okres pobytu, nie są zwracane. 6. Gość ma możliwość przedłużenia pobytu w Apartamencie pod warunkiem, że: a) dalsze zakwaterowanie w Apartamencie jest możliwe, ze względu na brak rezerwacji innych gości Acmdo, b) Gość opłaci dodatkowy pobyt w Apartamencie w formie i na zasadach uzgodnionych z Acmdo, c) Gość zgłosi chęć przedłużenia pobytu nie później niż do godz CET dnia poprzedzającego pierwotnie zaplanowane wykwaterowanie z Apartamentu. 5 Pobyt w Apartamencie 1. W Apartamencie mogą przebywać wyłącznie osoby pełnoletnie (powyżej 18 roku życia) oraz dzieci pod opieką dorosłych, zgłoszone Acmdo w trakcie rezerwacji lub w momencie dopełniania formalności związanych z przekazaniem kluczy do Apartamentu. 2. Po uprzednim poinformowaniu Acmdo, w Apartamencie mogą przebywać osoby trzecie wyłącznie w celu dyskretnych spotkań biznesowych lub krótkich wizyt nienoszących znamion działalności gospodarczej lub działalności związanej z przyjmowaniem klientów. W Apartamencie mogą nocować wyłącznie osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej. 3. W trakcie pobytu w Apartamencie, Gość zobowiązany jest do: a) bezwzględnego powstrzymania się od palenia w Apartamentach i na klatach schodowych budynku; b) przestrzegania ciszy nocnej w Apartamentach w godzinach (CET) 6.00 (CET). c) powstrzymania się od zachowań zakłócających spokój, w szczególności głośnego słuchania muzyki, organizowania przyjęć i/lub imprez okolicznościowych; 4

5 d) powstrzymania się od zachowań naruszających prawa, prywatność i spokój pozostałych lokatorów budynku; e) zgłoszenia Acmdo wszelkich usterek i/lub zniszczeń spowodowanych w Apartamencie przez Gościa lub osoby trzecie przebywające z nim w Apartamencie; f) korzystania z Apartamentu oraz z przekazanego wraz z nim wyposażenia w sposób zgodny z jego przeznaczeniem; g) dbania i chronienia przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczonych do wspólnego korzystania, przykładowo klatek schodowych, korytarzy, pomieszczeń gospodarczych, czy otoczenia budynku; h) korzystania z infrastruktury osiedlowej zgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności dbania o zieleń, niezanieczyszczania chodników i/lub ulic, i) udostępnienia Acmdo Apartamentu w trakcie pobytu Gościa w sytuacji nagłej potrzeby, przykładowo: awarii instalacji elektrycznej, wod.-kan., gazowej, napraw uszkodzeń bądź zniszczeń w Apartamencie i/lub wyposażeniu zagrażających zdrowiu Gościa. 4. Nie dopuszcza się rejestracji pod adresem Apartamentów działalności gospodarczej Gości lub jakiejkolwiek innej działalności Gości zwłaszcza związanej z przyjmowaniem klientów. 5. Apartament nie może być podnajmowany lub udostępniany w żadnej formie osobom trzecim. Przy czym dozwolone jest, aby Gość korzystał z Apartamentu w celu stałego lub okresowego udostępniana go swoim pracownikom, współpracownikom czy też kontrahentom, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Acmdo. 6. Gość nie może wprowadzać przeróbek ani jakichkolwiek innych zmian w Apartamentach. W szczególności niedozwolone jest dokonywanie w Apartamentach czynności, o których mowa w art. 684 Kodeksu cywilnego. Gość nie ma prawa również wymieniać zamków w drzwiach Apartamentów, ani dorabiać kluczy do nich. 7. O fakcie pobytu zwierząt w Apartamencie, Gość zobowiązany jest poinformować Acmdo najpóźniej w dzień przyjazdu do Apartamentu. 6 Szkody w Apartamencie 1. Jeżeli okaże się, że za powstałe w trakcie pobytu uszkodzenia w Apartamencie lub jego wyposażeniu odpowiedzialny jest Gość lub osoby trzecie przebywające z Gościem w Apartamencie, Gość zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia szkód i wymiany wyposażenia na wolne od uszkodzeń. 2. Jeżeli sprawcą szkody w Apartamencie lub jego wyposażeniu będzie Gość bądź osoba trzecia, za którą ponosi on odpowiedzialność, Acmdo ma prawo do pokrycia szkody z otrzymanej kaucji. W takim przypadku, Gość zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia kaucji, nie później jednak niż w terminie 4 dni od daty otrzymania zawiadomienia o pokryciu szkody z kaucji. 5

6 3. W przypadku niewykrycia sprawcy szkody powstałej w Apartamencie lub jego wyposażeniu, do jej naprawienia zobowiązane są wszystkie osoby zgłoszone Acmdo do pobytu w Apartamencie, w równych częściach. Odpowiedzialność Gościa i pełnoletnich osób stale z nim przebywających w Apartamencie za powstałą szkodę jest solidarna. 4. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia kluczy do Apartamentu wydanych Gościowi, Acmdo za dodatkową odpłatnością wydaje dodatkowy komplet kluczy. Zagubienie kluczy przez Gościa powinno zostać niezwłocznie zgłoszone do Acmdo. Wydanie dodatkowego kompletu kluczy wiąże się ze stałą opłatą w wysokości 300 PLN (z VAT) pobieraną przez Acmdo od Gościa. 7 Świadczenia dodatkowe 1. Standardowa opłata za pobyt w Apartamencie obejmuje: a) możliwość nieskrępowanego przebywania w Apartamencie w zarezerwowanym i opłaconym terminie, b) możliwość korzystania z mediów udostępnionych w Apartamencie (woda, c.o., telewizja, Internet, gaz, klimatyzacja) w tym terminie bez ograniczeń, c) jedno sprzątanie Apartamentu po wykwaterowaniu Gościa. 2. W trakcie rezerwacji Apartamentu (on-line lub telefonicznie), jak również w trakcie pobytu, Gość ma możliwość zakupienia od Acmdo usług dodatkowych wskazanych w zakładce Usługi na stronie 3. Za wykonanie usług dodatkowych, o których mowa powyżej, Acmdo pobiera dodatkowe wynagrodzenie wskazane w zakładce Usługi lub w opisie poszczególnych Apartamenty, na stronie 4. Za uprzednią zgodą Acmdo i na specjalne życzenie Gościa, Gość ma możliwość zamówienia u Acmdo innych świadczeń dodatkowych od tych wskazanych w ust Termin wykonania/dostarczenia usług dodatkowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, jest ustalany indywidualnie pomiędzy Gościem a Acmdo. 6. Acmdo jest wyłącznym dostawcą usług dodatkowych, o których mowa w zakładce Usługi na stronie w Apartamentach. 8 Prawa i obowiązki Acmdo 1. Acmdo ma obowiązek zapewnić warunki pełnego i nieskrępowanego pobytu gościa w Apartamencie. 2. Acmdo ma obowiązek dbać o prywatność Gościa i uzgadniać z nim wszelkie konieczne wizyty pracowników Acmdo w Apartamencie w trakcie jego pobytu. 6

7 3. Acmdo ma prawo rozwiązania w trybie natychmiastowym umowy pomiędzy Acmdo a Gościem, w sytuacji, gdy Acmdo stwierdzi naruszenie zasad określonych w 5 niniejszego regulaminu. Możliwość ta dotyczy również rozwiązania umowy bez zwrotu zapłaconych przez Gościa kwot oraz kaucji. 9 Odpowiedzialność 1. Acmdo nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych do Apartamentu przez Gościa lub przebywające z nim osoby trzecie. W szczególności Acmdo nie ponosi wobec Gościa odpowiedzialności, o której mowa w art Kodeksu cywilnego. Acmdo nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za pojazdy samochodowe (w tym pozostawione w nich rzeczy osobiste) parkowane w lub obok nieruchomości, w których znajdują się Apartamenty. 2. W stopniu określonym przepisami prawa, ani Acmdo, ani żaden z jej przedstawicieli, dyrektorów, pracowników, agentów, dystrybutorów, posiadaczy koncesji oraz żaden z innych podmiotów zaangażowanych w tworzenie, sponsorowanie, promowanie lub w jakikolwiek inny sposób udostępnianie strony i jej zawartości nie ponosi odpowiedzialności za: a) jakiekolwiek retorsyjne, wyjątkowe, bezpośrednie lub pośrednie szkody i straty w produkcji, utratę zysków, utratę przychodów, utratę kontraktu, utratę lub uszczerbek na dobrej woli lub reputacji, szkodę całkowitą, b) jakiekolwiek poniesione przez Gościa (bezpośrednie, pośrednie lub retorsyjne) szkody, straty lub koszty, zgodne z, wynikające z lub związane z korzystaniem, niemożnością skorzystania lub opóźnieniami na stronie internetowej 3. Acmdo dokłada wszelkich starań by na bieżąco monitorować i aktualizować opis wyposażenia Apartamentów, jak również utrzymanie ich standardu. Jednakże, Acmdo nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane w Apartamentach, na które nie ma bezpośredniego wpływu i/lub kontroli. 4. Acmdo nie ponosi odpowiedzialności za urazy, choroby, straty, czy dodatkowe koszty lub niewygody spowodowane przez lub wynikające ze stanu Apartamentu, takie jak wygląd, instalacje dostarczające media, warunki atmosferyczne, zaniedbania właściciela Apartamentu, czy stan techniczny części wspólnych nieruchomości (w tym ułatwień dla niepełnosprawnych). 5. Acmdo nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty czy dodatkowe koszty Gościa spowodowane natychmiastowym rozwiązaniem umowy pomiędzy Acmdo a Gościem z powodów określonych w 8 ust. 3 niniejszego regulaminu. 10 Postanowienia różne 1. Niniejszy regulamin został stworzony w języku polskim i przetłumaczony na inne języki, w zależności od potrzeb Acmdo. 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści lub interpretacji niniejszego regulaminu lub w przypadku niezgodności lub rozbieżności pomiędzy wersją polską a którąkolwiek z jego wersji 7

8 językowych, punktem odniesienia jest zawsze wersja polska, która jest, w stopniu określonym przez obowiązujące przepisy prawne, ostateczna i rozstrzygająca. 3. Jeśli którykolwiek z warunków lub postanowień regulaminu jest lub stanie się nieważny, niewykonalny lub niewiążący, w dalszym ciągu Gość pozostaje związany wszystkimi pozostałymi postanowieniami i warunkami tego regulaminu. 11 Promocje 1. Gość ma możliwość skorzystania z rabatu na usługi Acmdo w przypadkach określonych na stronie 2. Rabaty i promocje mogą dotyczą wyłącznie wybranych Apartamentów będących w ofercie Acmdo. 3. Skorzystanie z rabatu umożliwia kupon rabatowy generowany automatycznie przez system on-line Acmdo i wysyłany na adres Gościa podany w trakcie rezerwacji. 4. Kupon rabatowy jest niezbywalny i nie stanowi środka płatniczego w Polsce. 12 Ochrona danych osobowych 1. Dokonując rezerwacji na stronach internetowych Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji. 8

b. Dokonując rezerwacji w sposób opisany w punkcie 2. niniejszego Regulaminu najemca akceptuje warunki Regulaminu.

b. Dokonując rezerwacji w sposób opisany w punkcie 2. niniejszego Regulaminu najemca akceptuje warunki Regulaminu. Warunki Rezerwacji i Najmu Apartamentów Glanc Studio 1. Postanowienia ogólne a. Niniejszy Regulamin Rezerwacji i Najmu Apartamentów określa zasady na których następuje rezerwacja i wynajem apartamentów

Bardziej szczegółowo

b) Wpłata zaliczki kartą kredytową lub e-przelewem

b) Wpłata zaliczki kartą kredytową lub e-przelewem 1. wprowadzenie Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu obiektów noclegowych, a dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Park Pokoje ul. Kresowa 7 Police

Regulamin Park Pokoje ul. Kresowa 7 Police Regulamin Park Pokoje ul. Kresowa 7 Police 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Park Pokoje i jest integralną częścią umowy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Dokonując w/w czynności, Najemca potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki REGULAMINU.

REGULAMIN. Dokonując w/w czynności, Najemca potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki REGULAMINU. REGULAMIN 1. Niniejszy REGULAMIN określa warunki wynajmu krótkoterminowego umeblowanego i wyposażonego mieszkania położonego w Pile przy ul. Kossaka 144b/4 2. REGULAMIN określa zasady świadczenia usługi,

Bardziej szczegółowo

Warunkiem potwierdzenia zamówienia jest zapłacenie zaliczki w wysokości

Warunkiem potwierdzenia zamówienia jest zapłacenie zaliczki w wysokości WARUNKI SPRZEDAŻY USŁUG : Warunkiem potwierdzenia zamówienia jest zapłacenie zaliczki w wysokości 100 /apartament na konto stronie udzielającej usługi. Po zapłaceniu zaliczki poślemy Państwu voucher. Przy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE. z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE. z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE z dnia 23 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kleczewie Na

Bardziej szczegółowo

- jej anulację o godzinie 18:00, jeżeli rezerwacja jest dokonana w dniu przyjazdu

- jej anulację o godzinie 18:00, jeżeli rezerwacja jest dokonana w dniu przyjazdu Regulamin dla Gości Hosapartments 1. Postanowienia ogólne Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu miejsc noclegowych oferowanych na stronie www.hosapartments.pl. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

REZERWACJA I MELDUNEK

REZERWACJA I MELDUNEK 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Hotel, odpowiedzialności Hotelu oraz przebywania Gości na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu LUX APARTMENT

Regulamin wynajmu LUX APARTMENT Regulamin wynajmu LUX APARTMENT Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu LUX Apartment położonego w Sopocie przy ul. Monte Cassino 39, zwanego dalej apartamentem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU APARTAMENTÓW AQUAMARINA w Świnoujściu

REGULAMIN WYNAJMU APARTAMENTÓW AQUAMARINA w Świnoujściu REGULAMIN WYNAJMU APARTAMENTÓW AQUAMARINA w Świnoujściu Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) Marina Invest Sp. z o.o. należy przez to rozumieć Marina Invest Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wynajmu sal konferencyjnych

REGULAMIN wynajmu sal konferencyjnych REGULAMIN wynajmu sal konferencyjnych w Parku Przemysłowym Łomża Sp. z o.o. Łomża, luty 2014 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania sal konferencyjnych w budynku Inkubatora

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT REGULAMINU DOBA HOTELOWA USŁUGI I USŁUGI DODATKOWE

PRZEDMIOT REGULAMINU DOBA HOTELOWA USŁUGI I USŁUGI DODATKOWE Regulamin Rezydencji Biały Jar Dyrekcja hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin warunki dokonania rezerwacji i wynajmu A może nad morze?

Regulamin warunki dokonania rezerwacji i wynajmu A może nad morze? Regulamin warunki dokonania rezerwacji i wynajmu A może nad morze? I. Definicje Wynajmujący Firma Jarosław Oleś z siedzibą w Warszawie, ul. Farbiarska 42G, 02-862 Warszawa, wpisana do rejestru Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., Strona 1 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N U Ż Y T K O W A N I A M I E S Z K A Ń A P A R T A M E N T Y O Ł T A S Z Y Ń S K A

R E G U L A M I N U Ż Y T K O W A N I A M I E S Z K A Ń A P A R T A M E N T Y O Ł T A S Z Y Ń S K A R E G U L A M I N U Ż Y T K O W A N I A M I E S Z K A Ń A P A R T A M E N T Y O Ł T A S Z Y Ń S K A Postanowienia ogólne: Ilekroć w regulaminie mowa jest o Wynajmującym należy przez to rozumieć : DREBSZOK-

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT REGULAMINU. 2. Regulamin obowiązuję wszystkich gości przebywających na terenie Hotelu Pałac Poledno.

1 PRZEDMIOT REGULAMINU. 2. Regulamin obowiązuję wszystkich gości przebywających na terenie Hotelu Pałac Poledno. 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów;

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów; Regulamin Serwisu Regulamin obowiązujący Klienta korzystającego z serwisu rezerwacji hotelowych GlobHotel Sp. z o.o. I. Definicje Biuro Obsługi Klienta (BOK) wydzielona jednostka organizacyjna Operatora,

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rezerwacji 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu miejsc noclegowych oferowanych na stronie: www.villabuki.pl Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rezydencji Biały Jar

Regulamin Rezydencji Biały Jar Regulamin Rezydencji Biały Jar Dyrekcja hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Informacje Ogólne

REGULAMIN. 1. Informacje Ogólne REGULAMIN 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem nick u Swiat-Florysty na poratlu internetowym Allegro jest firma Sky-Net Łukasz Przeździecki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szańcowa 28. 2. Nasza obecność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO RANCHO OLAND

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO RANCHO OLAND REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO RANCHO OLAND Dyrekcja Ośrodka Oland będzie Państwu wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TEAM EXIT SP. Z O.O.

REGULAMIN TEAM EXIT SP. Z O.O. REGULAMIN TEAM EXIT SP. Z O.O. Regulamin określa zasady obowiązujące podczas gry, zasady rezerwacji oraz płatności za grę lub voucher pomiędzy Spółką: Team Exit Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 81 02-001

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Apartamenty Furta Dominikańska, ul. Zamkowa 4, 27-600 Sandomierz, zwanych dalej

1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Apartamenty Furta Dominikańska, ul. Zamkowa 4, 27-600 Sandomierz, zwanych dalej 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Apartamenty Furta Dominikańska, ul. Zamkowa 4, 27-600 Sandomierz, zwanych dalej Apartament. 2. W sprawach nagłych prosimy o kontakt z właścicielem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi na dzień 7.04.2015 r. 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem i operatorem Sklepu Internetowego belumi jest belumi Krzysztof Sosnowski z siedzibą: ul. Ostródzka 44, 03-289

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO WSTĘP Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z wypożyczaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu apartamentu Pod Zegarem

Regulamin wynajmu apartamentu Pod Zegarem Regulamin wynajmu apartamentu Pod Zegarem WSTĘP 1. Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji apartamentu Pod Zegarem w Wiśle. 2. Właściciel apartamentu będzie Państwu bardzo wdzięczny za przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Przedmiot Regulaminu. 2 Doba hotelowa

REGULAMIN. 1 Przedmiot Regulaminu. 2 Doba hotelowa Pracownicy oraz Dyrekcja Hotelu będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego Regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości

Bardziej szczegółowo

NUMER TELEFONU WEWNĘTRZNY RECEPCJA 100 NUMER TELEFONU KOMÓRKOWY RECEPCJA NUMERY ALARMOWE POLICJA 997 STRAŻ POŻARNA 998 POGOTOWIE 999

NUMER TELEFONU WEWNĘTRZNY RECEPCJA 100 NUMER TELEFONU KOMÓRKOWY RECEPCJA NUMERY ALARMOWE POLICJA 997 STRAŻ POŻARNA 998 POGOTOWIE 999 NUMER TELEFONU WEWNĘTRZNY RECEPCJA 100 NUMER TELEFONU KOMÓRKOWY RECEPCJA 660 444 759 NUMERY ALARMOWE POLICJA 997 STRAŻ POŻARNA 998 POGOTOWIE 999 REGULAMIN HOTELU ZŁOTY RÓG *** 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin hotelu Rezydencja Grawert Victorian Butique Hotel

Regulamin hotelu Rezydencja Grawert Victorian Butique Hotel Regulamin hotelu Rezydencja Grawert Victorian Butique Hotel 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną

Bardziej szczegółowo

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl.

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl. 1.Postanowienia ogólne 1.Sklep internetowy hugo-epapierosy.pl działający pod adresem internetowym www.hugo-epapierosy.pl prowadzony jest przez P.H.U Hugo Sławomir Strzelczyk., z siedzibą w Oleśnicy (Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

2. Podane ceny w tabelach obowiązują przy pobytach minimum 7 dni.

2. Podane ceny w tabelach obowiązują przy pobytach minimum 7 dni. REGULAMIN I WARUNKI REZERWACJI Proszę przeczytać i zaakceptować warunki. Regulamin określa warunki zgodnie, z którymi można dokonać rezerwacji niniejszego apartamentu. Niniejszy regulamin stanowi integralną

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BURSZTYN MEDICAL SPA S.C.

REGULAMIN BURSZTYN MEDICAL SPA S.C. REGULAMIN BURSZTYN MEDICAL SPA S.C. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawarcia umowy wynajmu pokoi / domków letniskowych w Bursztyn Medical Spa S.C., w Bobolinie k/ Dąbek. 2. Pokoje w Bursztyn Medical

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Szanowni Państwo, złożenie zamówienia w naszym sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Imperiall Resort & MediSpa i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem PHUWYSOKINSKI.PL, prowadzony jest przez firmę PHU Wysokiński Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa ul.adama Branickiego 9/90, działającą

Bardziej szczegółowo

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL REGULAMIN Sklep internetowy higio.com.pl ( Sklep ) prowadzony jest przez Partner in Pet Food Polska SA z siedzibą przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro.

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro. Szanowni Państwo, Dokonanie zakupu na naszych aukcjach jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z wyklucza jego postanowień.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z LOKALU PRZEZ KLIENTA

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z LOKALU PRZEZ KLIENTA LIGHT- LIGHT S.C. 32-089 WIELKA WIEŚ UL. Krakowska 57, 679-01-78-929 będąca stroną umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny z Klientem. Klient osoba fizyczna albo prawna, będąca stroną

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu.

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. Regulamin Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. I. Informacje ogólne 1. Sklep internetowy Scarpa Dolce działający pod adresem www.sklep.scarpadolce.pl jest

Bardziej szczegółowo

1.2. Serwis umożliwia Państwu dokonywanie rezerwacji miejsc parkingowych przy lotniskach.

1.2. Serwis umożliwia Państwu dokonywanie rezerwacji miejsc parkingowych przy lotniskach. Warunki rezerwacji 1 Informacje podstawowe 1.1. Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest ECOM MEDIA sp. z o. o. sp. k. Adres: 01-445, Warszawa, ul. Ciołka 17 lok. 318,

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN NAJMU SAL KONFERENCYJNYCH W CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWYM W OPOLU

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN NAJMU SAL KONFERENCYJNYCH W CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWYM W OPOLU Załącznik do Zarządzenia nr Dyrektora Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu z dnia... SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN NAJMU SAL KONFERENCYJNYCH W CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWYM W OPOLU 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Hostel Awangarda prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej Usługi Turystyczne SEVEN Przemysław Kranz. Postanowienia ogólne

Regulamin. Hostel Awangarda prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej Usługi Turystyczne SEVEN Przemysław Kranz. Postanowienia ogólne Regulamin Hostel Awangarda prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej Usługi Turystyczne SEVEN Przemysław Kranz. Postanowienia ogólne 1 1. Doba hostelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR HOTELOWY HOTEL ALEKSANDRIA. Ul. Artyleryjska Siedlce Tel.:

INFORMATOR HOTELOWY HOTEL ALEKSANDRIA. Ul. Artyleryjska Siedlce Tel.: INFORMATOR HOTELOWY HOTEL ALEKSANDRIA Ul. Artyleryjska 33 08-110 Siedlce Tel.: 25 828 43 34 693 427 555 693 427 551 REGULAMIN HOTELU &1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hotelowych w hotelu New Skanpol w Kołobrzegu

Regulamin świadczenia usług hotelowych w hotelu New Skanpol w Kołobrzegu Regulamin świadczenia usług hotelowych w hotelu New Skanpol w Kołobrzegu Zarząd HNS16 Sp. z o.o. w Kołobrzegu, działając jako właściciel obiektu ustanawia poniższy regulamin świadczenia usług hotelowych:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN HOTELOWY 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 2 DOBA HOTELOWA. 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego.

REGULAMIN HOTELOWY 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 2 DOBA HOTELOWA. 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego. REGULAMIN HOTELOWY 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi

Bardziej szczegółowo

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28.

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28. 1. Definicje FreeFlyCenter lub FFC - spółka DIZGUT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno jako osobę prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Definicje Sprzedawca Market Praktiker Klient Sklep Towary lub Produkty Cena Dostawca Koszt dostawy Zamówienie Umowa kupna-sprzedaży

Definicje Sprzedawca Market Praktiker Klient Sklep Towary lub Produkty Cena Dostawca Koszt dostawy Zamówienie Umowa kupna-sprzedaży Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów Towarów lub Produktów w Sklepie prowadzonym pod marką PRAKTIKER, umieszczonym na stronie internetowej www.praktiker.pl Definicje Sprzedawca Praktiker

Bardziej szczegółowo

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego o nazwie "Sephora White", zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest Spółka pod firmą Sephora Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu I. Informacje o firmie Sklep internetowy Atelier Tiu prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.ateliertiu.pl. Właścicielem sklepu jest:

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA PRZEJAZD AUTOSTRADĄ A4 KATOWICE-KRAKÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA PRZEJAZD AUTOSTRADĄ A4 KATOWICE-KRAKÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA PRZEJAZD AUTOSTRADĄ A4 KATOWICE-KRAKÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez koncesjonariusza Stalexport Autostrada

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ośrodka Wczasowego Sorrento

Regulamin Ośrodka Wczasowego Sorrento Regulamin Ośrodka Wczasowego Sorrento 1 Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka Wczasowego Sorrento w Marianówce. 2 Opiekunem Gościa jest recepcja Ośrodka Wczasowego Sorrento.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO 1.. legitymującym się dowodem osobistym nr zamieszkałym w... 1. Przedmiotem najmu jest...

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO 1.. legitymującym się dowodem osobistym nr zamieszkałym w... 1. Przedmiotem najmu jest... UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO zawarta w dniu.. w.. pomiędzy : 1.. zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a 2. legitymującym się dowodem osobistym nr zamieszkałym w.. zwanym dalej NAJEMCĄ. 1 1. Przedmiotem najmu

Bardziej szczegółowo

3.1 Treść niniejszego Regulaminu ma zastosowanie do Usługi najmu świadczonej przez Wynajmującego.

3.1 Treść niniejszego Regulaminu ma zastosowanie do Usługi najmu świadczonej przez Wynajmującego. 1 Informacje o wypożyczalni Wypożyczalnia internetowa działająca pod adresem prowadzona jest przez: ASTAT Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 441, 60-451 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAJMU APARTAMENTU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN NAJMU APARTAMENTU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN NAJMU APARTAMENTU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu krótkoterminowego apartamentu zamieszczonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

REGULAMIN. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie: REGULAMIN 1 Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie: Apartament każdy z lokali mieszczących się w Międzyzdrojach przy ul. Promenada Gwiazd: 28/113, 28/114, 28/214, 28/302, 28/307,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Apartameny Toruń ul. Strumykowa 15, Toruń. Przedmiot Regulaminu

Regulamin Apartameny Toruń ul. Strumykowa 15, Toruń. Przedmiot Regulaminu Regulamin Apartameny Toruń ul. Strumykowa 15, 87-100 Toruń Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Apartamentów i jest integralną

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego Best Choice Travel

Regulamin korzystania z serwisu internetowego Best Choice Travel Regulamin korzystania z serwisu internetowego Best Choice Travel Poniższy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego Best Choice Travel znajdującego się na stronie www.bestchoicetravel.pl.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO zawarta w dniu... w Łambinowicach pomiędzy Caravan-Center-AIR Robert Ziółkowski z siedzibą w Łambinowicach ( 48-316 Łambinowice, ul. Obozowa 17A) NIP 753-197-75-18 zwaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co. REGULAMIN 1) INFORMACJE OGÓLNE: Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.uk Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNIKÓW III WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ

REGULAMIN UCZESTNIKÓW III WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ REGULAMIN UCZESTNIKÓW III WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin ) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Warsztatów Energetyki Wiatrowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAJMU APARTAMENTU

REGULAMIN NAJMU APARTAMENTU REGULAMIN NAJMU APARTAMENTU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu krótkoterminowego apartamentu zamieszczonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego Wydawnictwa Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (obowiązywał do 23.12.2014 roku) I. Słownik pojęć Sprzedawca Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, przy al.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt

Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt 1 Postanowienia ogólne I. Niniejszy dokument zawiera warunki sprzedaży rejsów morskich organizowanych przez firmę Skłodowscy Yachting

Bardziej szczegółowo

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28.

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28. 1. Definicje FreeFlyCenter lub FFC - spółka DIZGUT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno jako osobę prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym w Opolu,

Bardziej szczegółowo

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu Regulamin sprzedaży za pośrednictwem Internetu biletów na imprezy organizowane przez Nail Center s.c.beata Drąg, Liliana Witwicka W treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają następujące znaczenie: 1)

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA SALI BIZNESOWEJ INKUBATORA EKONOMII SPOŁECZNEJ PRZY OŚRODKU WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ WAMA-COOP W OLSZTYNIE Niniejszy regulamin określa zasady nieodpłatnego udostępniania Sali

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki korzystania z usług

Ogólne warunki korzystania z usług 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usług świadczonych przez Salę Zabaw Małolatek prowadzona przez firmę Tisar Play ul. Kokotek 30, Ruda Śląska 41-700o numerze NIP

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT.

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT. Regulamin 1 Informacje ogólne 1. Sklep działający pod adresem mi-tu.pl, zwany dalej Sklepem lub Sprzedawcą, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

KARTA STAŁEGO KLIENTA

KARTA STAŁEGO KLIENTA KARTA STAŁEGO KLIENTA Korzystając z usług w naszym Salonie, możesz zmienić zakupy w rabaty i przywileje. Spring Garden wynagradza Twoją lojalność! Dzięki Karcie Stałego Klienta Spring Garden za swoje zakupy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży abonamentów na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin sprzedaży abonamentów na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży abonamentów na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez koncesjonariusza Stalexport Autostrada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG WORKING CLUB W TYCHACH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG WORKING CLUB W TYCHACH REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG WORKING CLUB W TYCHACH 1 WSTĘP 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez "WORKING CLUB" z siedzibą w Tychach przy ul. Sienkiewicza 7. 2. Zakres, szczegóły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL 1. Definicje Regulaminu Wszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl 1. ZASADY OGÓLNE 1. Firma OdkryDubaj.pl, wpisana do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w Jabłonnej pod numerem 3669, NIP 716-217-99-78,

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE TURNUSY:

KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE TURNUSY: PÓŁKOLONIE 2015 KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE I. DANE ORGANIZATORA SMECZ Bogumił i Wspólnicy Sp.j ul. Mostowa 4, Siedliska

Bardziej szczegółowo

Szanowni Goście! Witamy serdecznie w pokojach hotelowych Centrum Konferencyjnego ZAMEK. Informacje ogólne

Szanowni Goście! Witamy serdecznie w pokojach hotelowych Centrum Konferencyjnego ZAMEK. Informacje ogólne Szanowni Goście! Witamy serdecznie w pokojach hotelowych Centrum Konferencyjnego ZAMEK Informacje ogólne Recepcja, tel. 101 pracownicy recepcji służą Państwu pomocą przez całą dobę. Doba hotelowa rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA SAL BIZNESOWEJ INKUBATORÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA SAL BIZNESOWEJ INKUBATORÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA SAL BIZNESOWEJ INKUBATORÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ Niniejszy regulamin określa zasady nieodpłatnego udostępniania Sal Biznesowych Inkubatorów Ekonomii Społecznej, w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE W KRAKOWSKIM TEATRZE KOMEDIA

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE W KRAKOWSKIM TEATRZE KOMEDIA REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE W KRAKOWSKIM TEATRZE KOMEDIA 1 Postanowienia ogólne 1. Definicje: "Bilet" - oznacza znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonym spektaklu, na nieoznaczonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin spływu kajakowego

Regulamin spływu kajakowego Regulamin spływu kajakowego 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Kajaki turystyczne z osprzętem, tj. wiosłami oraz kamizelkami asekuracyjnymi, zwane dalej sprzętem mogą wypożyczyć tylko osoby pełnoletnie, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO

WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO 1 Ogólne zasady/warunki Przedmiot wynajmu. 1.1 Poniższe warunki wynajmu samochodu campingowego określają prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego w zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DO 25.12.14r. I. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN DO 25.12.14r. I. Postanowienia Ogólne REGULAMIN DO 25.12.14r. I. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym FOR MEN działającym pod adresem www.formen.com.pl, który prowadzony jest przez

Bardziej szczegółowo

Sprzedaży dokonuje przedsiębiorca działający pod nazwą: SOFTKEY POLAND Sp. z o.o.

Sprzedaży dokonuje przedsiębiorca działający pod nazwą: SOFTKEY POLAND Sp. z o.o. REGULAMIN Sprzedaży dokonuje przedsiębiorca działający pod nazwą: SOFTKEY POLAND Sp. z o.o. za pośrednictwem sklepu internetowego o nazwie: Softkey.pl, którego jest właścicielem. ul. Obornicka 19A, 02-948

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Regulamin przestrzeni wspólnej pracy o nazwie Centroom w ramach Inkubatora Technologicznego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego

Regulamin przestrzeni wspólnej pracy o nazwie Centroom w ramach Inkubatora Technologicznego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego Regulamin przestrzeni wspólnej pracy o nazwie Centroom w ramach Inkubatora Technologicznego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. Postanowienia ogólne II. Warunki pobytu/zakwaterowanie 12,00 10,00 10,00

Regulamin I. Postanowienia ogólne II. Warunki pobytu/zakwaterowanie 12,00 10,00 10,00 Regulamin Będziemy bardzo wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w naszym obiekcie. Znajomość regulaminu ułatwi nam współpracę

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji

Regulamin konferencji Regulamin konferencji 1. Postanowienia ogólne 1. Konferencja odbywa się w miejscu i czasie określonym na stronie www.meducare.pl. 2. Organizatorzy konferencji są oznaczeni na stronie www.meducare.pl 3.

Bardziej szczegółowo