Regulamin korzystania z apartamentów Accommodo Sp. z o.o. Apartamenty Acmdo Gość 1 Zakwaterowanie w apartamencie 2 Płatności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin korzystania z apartamentów Accommodo Sp. z o.o. Apartamenty Acmdo Gość 1 Zakwaterowanie w apartamencie 2 Płatności"

Transkrypt

1 Regulamin korzystania z apartamentów Accommodo Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi regulamin korzystania z apartamentów (dalej: Apartamenty ) będących w ofercie Accommodo Sp. z o.o. (dalej: Acmdo ), który w momencie uiszczenia zaliczki na poczet pobytu, staje się umową regulującą prawa i obowiązki pomiędzy Acmdo i gościem (tj. osobą fizyczną i/lub osobą prawną i/lub osobą prawną niemającą całkowitej zdolności prawnej, która opłaciła w części lub całości pobyt w apartamencie i/lub przebywa w nim zgodnie z dokonanym zgłoszeniem; dalej: Gość ). 1 Zakwaterowanie w apartamencie 1. Doba pobytowa w Apartamencie trwa od godz. 14:00 CET do godz. 10:00 CET następnego dnia. 2. Zakwaterowanie Gościa w Apartamencie odbywa się między godzinami CET CET. Wykwaterowanie Gościa z Apartamentu odbywa się między godzinami 7.00 CET CET. Istnieje możliwość zakwaterowania i/lub wykwaterowania Gościa w porach innych niż powyższe tj. odpowiednio po godz CET i przed godz CET, po uiszczeniu dodatkowej opłaty. 3. Gość powinien zgłosić Acmdo chęć późniejszego zakwaterowania i/lub wcześniejszego wykwaterowania przynajmniej na 24h przed planowanym zakwaterowanie / wykwaterowaniem. 4. Odbiór kluczy do Apartamentów odbywa się w biurze Acmdo w Warszawie przy ul. Ordona 12A lok. 46 lub w danym Apartamencie po uprzednim powiadomieniu Acmdo przez Gościa o takiej preferencji. 5. Przekazanie kluczy do Apartamentu następuje po: a) dokonaniu przez Gościa całkowitej płatności za usługi Acmdo zamówione w trakcie rezerwacji on-line lub zgłoszone Acmdo w trakcie odbioru kluczy, b) dokonaniu przez Gościa płatności kaucji gwarancyjnej, c) zgłoszeniu i okazaniu dokumentów tożsamości (dowodów osobistych lub paszportów) wszystkich osób mających przebywać w Apartamencie, d) ewentualnej prezentacji Apartamentu i zapoznania Gościa z jego wyposażeniem. 6. W momencie zakwaterowania, Gość jest zobowiązany do zgłoszenia Acmdo wszelkich usterek i/lub zniszczeń zastanych w Apartamencie na moment zakwaterowania. Brak takiego zgłoszenia uznaje się za przekazanie Apartamentu wolnego od usterek i/lub zniszczeń. 2 Płatności 1. Rezerwacja Apartamentu w systemie Acmdo jest możliwa wyłącznie po dokonaniu płatności zaliczki w wysokości przynajmniej 30% wartości całkowitego zamówienia. Zaliczkę należy wnieść poprzez system rezerwacji (płatności online) zamieszczony na lub przelewem bakowym na konto Acmdo podane na stronie 1

2 2. Płatności pozostałej do zapłaty wartości zamówienia Gość dokonuje w momencie odbioru kluczy w biurze Acmdo lub w Apartamencie. 3. Acmdo akceptuje następujące formy płatności: a) przelew bankowy, b) gotówka (wyłącznie PLN), c) karty kredytowe (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Diners Club International, JCB, American Express), d) przelewy obsługiwane przez DotPay.pl 4. Przed wydaniem kluczy do Apartamentu, Gość zobowiązany jest uiścić kaucję gwarancyjną w wysokości 400 PLN lub 100 EUR. Acmdo akceptuje kaucję gwarancyjną w formie gotówkowej lub blokady kwoty na karcie kredytowej Gościa. Kaucja gwarancyjna zwracana jest Gościowi po oddaniu kluczy do Apartamentu oraz stwierdzeniu przez Acmdo, że Gość nie dopuścił do szkód w Apartamencie. 5. Kaucja gwarancyjna, o której mowa w ust. 4 powyżej służy wyrównaniu strat w majątku Acmdo związanych z ewentualnymi kosztami napraw w Apartamencie i/lub wymiany bądź naprawy wyposażenia, spowodowanymi pobytem Gościa (innych niż wynikających z normalnego używania Apartamentu i znajdującego się w nim wyposażenia). W przypadku gdy koszt naprawy szkód wyrządzonych przez Gościa w Apartamencie przewyższa uiszczoną przez niego kaucję, Acmdo obciąży Gościa pozostałą kwotą kosztów na podstawie wystawionej noty księgowej lub faktury. 6. Ceny podane na stronie są cenami brutto tj. zawierają w sobie należny podatek od towarów i usług (VAT). 7. Cena za dobę pobytu w Apartamencie jest ceną stałą tj. niezależną od ilości Gości przebywających w Apartamencie. 8. Z tytułu otrzymanych płatności Acmdo wystawia fakturę lub paragon/rachunek w zależności od preferencji Gościa. Na życzenie Gościa, Acmdo wystawia fakturę pro-forma. 3 Rezerwacja wstępna i potwierdzona 1. Minimalny okres, na który Gość może dokonać rezerwacji to 2 doby. Po uprzednim uzgodnieniu z Acmdo, istnieje możliwość dokonania rezerwacji na jedną dobę. W takim przypadku Acmdo pobiera dodatkową opłatę. 2. Gość może dokonać wstępnej rezerwacji Apartamentu za pomocą: a) systemu rezerwacji online zamieszczonego na stronie lub b) poprzez przekazanie prośby o rezerwację telefonicznie, na numer podany na stronie 2

3 3. Rezerwacja wstępna ma pozwolić Gościowi na sprawdzenie dostępności Apartamentu, skontaktowanie się a Acmdo w celu uzyskania interesujących Gościa informacji lub dać mu czas na zastanowienie się nad wyborem Apartamentu. 4. Rezerwacja wstępna dokonana w systemie rezerwacji online Acmdo ważna jest 3 godziny od momentu otrzymania przez Gościa na adres wskazany w formularzu rezerwacyjnym, vouchera potwierdzającego rezerwację wstępną. 5. Rezerwacja wstępna zmienia status w systemie rezerwacyjnym Acmdo na rezerwację potwierdzoną (rezerwacja pewna) po dokonaniu wpłaty przynajmniej kwoty zaliczki za pośrednictwem systemu płatności online. Zmiana statusu na rezerwację potwierdzoną komunikowana jest za pomocą vouchera wysyłanego na adres Gościa wskazany w formularzu rezerwacyjnym. 6. W przypadku dokonania przez Gościa płatności zaliczki za pomocą przelewu (poza systemem płatności online) na konto bankowe Acmdo, rezerwacja wstępna zmienia status w systemie rezerwacyjnym Acmdo na rezerwację potwierdzoną (rezerwacja pewna) po wysłaniu na adres Acmdo kopii potwierdzenia przelewu bankowego. Zmiana statusu na rezerwację potwierdzoną komunikowana jest za pomocą vouchera wysyłanego na adres Gościa wskazany w formularzu rezerwacyjnym. 7. W przypadku zgłoszenia rezerwacji telefonicznie, rezerwacja wstępna jest ważna 3 godziny od dokonania zgłoszenia. W szczególnych przypadkach, po uprzednim uzgodnieniu z Acmdo, czas ważności rezerwacji wstępnej może zostać przedłużony. 8. W przypadku zgłoszenia rezerwacji telefonicznie, rezerwacja wstępna zmienia status w systemie rezerwacyjnym Acmdo na rezerwację potwierdzoną (rezerwacja pewna) po wysłaniu na adres Acmdo kopii potwierdzenia przelewu bankowego. Zmiana statusu na rezerwację potwierdzoną komunikowana jest za pomocą vouchera wysyłanego na adres Gościa wskazany w formularzu rezerwacyjnym. 9. Po dokonaniu rezerwacji potwierdzonej, Gość może w każdej chwili przed zakwaterowaniem w Apartamencie, zmienić rezerwację na inny Apartament dostępny w ofercie Acmdo w preferowanym przez Gościa terminie. Acmdo nie pobiera opłat za zmianę rezerwacji. Zmiana rezerwacji potwierdzana jest za pomocą vouchera wysyłanego na adres Gościa wskazany w formularzu rezerwacyjnym. Różnica w cenie pobytu pomiędzy Apartamentami rozliczana jest z Gościem w momencie zapłaty za pobyt. 10. W szczególnych sytuacjach, po uprzednim zawiadomieniu Gościa, Acmdo zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego Apartamentu na inny Apartament o podobnym lub wyższym standardzie, w podobnej lokalizacji i w jednakowej cenie. 4 Zasady anulowania rezerwacji i przedłużenia pobytu 1. Acmdo zwraca 100% wpłaconej przez Gościa zaliczki w przypadku, gdy anulowanie rezerwacji zostało zgłoszone Acmdo do 14 dni przed planowaną datą przyjazdu Gościa do Apartamentu. 3

4 2. Acmdo zwraca 75% wpłaconej przez Gościa zaliczki w przypadku, gdy anulowanie rezerwacji zostało zgłoszone Acmdo w okresie pomiędzy 13-tym a 8-mym dniem przed planowaną data przyjazdu Gościa do Apartamentu. 3. Acmdo zwraca 50% wpłaconej przez Gościa zaliczki w przypadku, gdy anulowanie rezerwacji zostało zgłoszone Acmdo w okresie pomiędzy 7-mym a 4-tym dniem przed planowaną data przyjazdu Gościa do Apartamentu. 4. Acmdo zatrzymuje 100% wpłaconej przez Gościa zaliczki w przypadku, gdy anulowanie rezerwacji zostało zgłoszone Acmdo na mniej niż 4 dni przed planowaną data przyjazdu Gościa do Apartamentu. Zatrzymanie zaliczki stanowi kwotę służącą pokryciu straty Acmdo spowodowanej uniemożliwieniem dokonania rezerwacji danego Apartamentu przez innych potencjalnych gości Acmdo. Zasada ta ma zastosowanie do całkowitej kwoty zapłaconej przez Gościa w ramach zaliczki, w tym również jeżeli Gość dokonał płatności kwoty większej niż 30% wartości zamówienia. 5. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Gościa w Apartamencie, wszelkie opłaty uiszczone Acmdo za okres pobytu, nie są zwracane. 6. Gość ma możliwość przedłużenia pobytu w Apartamencie pod warunkiem, że: a) dalsze zakwaterowanie w Apartamencie jest możliwe, ze względu na brak rezerwacji innych gości Acmdo, b) Gość opłaci dodatkowy pobyt w Apartamencie w formie i na zasadach uzgodnionych z Acmdo, c) Gość zgłosi chęć przedłużenia pobytu nie później niż do godz CET dnia poprzedzającego pierwotnie zaplanowane wykwaterowanie z Apartamentu. 5 Pobyt w Apartamencie 1. W Apartamencie mogą przebywać wyłącznie osoby pełnoletnie (powyżej 18 roku życia) oraz dzieci pod opieką dorosłych, zgłoszone Acmdo w trakcie rezerwacji lub w momencie dopełniania formalności związanych z przekazaniem kluczy do Apartamentu. 2. Po uprzednim poinformowaniu Acmdo, w Apartamencie mogą przebywać osoby trzecie wyłącznie w celu dyskretnych spotkań biznesowych lub krótkich wizyt nienoszących znamion działalności gospodarczej lub działalności związanej z przyjmowaniem klientów. W Apartamencie mogą nocować wyłącznie osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej. 3. W trakcie pobytu w Apartamencie, Gość zobowiązany jest do: a) bezwzględnego powstrzymania się od palenia w Apartamentach i na klatach schodowych budynku; b) przestrzegania ciszy nocnej w Apartamentach w godzinach (CET) 6.00 (CET). c) powstrzymania się od zachowań zakłócających spokój, w szczególności głośnego słuchania muzyki, organizowania przyjęć i/lub imprez okolicznościowych; 4

5 d) powstrzymania się od zachowań naruszających prawa, prywatność i spokój pozostałych lokatorów budynku; e) zgłoszenia Acmdo wszelkich usterek i/lub zniszczeń spowodowanych w Apartamencie przez Gościa lub osoby trzecie przebywające z nim w Apartamencie; f) korzystania z Apartamentu oraz z przekazanego wraz z nim wyposażenia w sposób zgodny z jego przeznaczeniem; g) dbania i chronienia przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczonych do wspólnego korzystania, przykładowo klatek schodowych, korytarzy, pomieszczeń gospodarczych, czy otoczenia budynku; h) korzystania z infrastruktury osiedlowej zgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności dbania o zieleń, niezanieczyszczania chodników i/lub ulic, i) udostępnienia Acmdo Apartamentu w trakcie pobytu Gościa w sytuacji nagłej potrzeby, przykładowo: awarii instalacji elektrycznej, wod.-kan., gazowej, napraw uszkodzeń bądź zniszczeń w Apartamencie i/lub wyposażeniu zagrażających zdrowiu Gościa. 4. Nie dopuszcza się rejestracji pod adresem Apartamentów działalności gospodarczej Gości lub jakiejkolwiek innej działalności Gości zwłaszcza związanej z przyjmowaniem klientów. 5. Apartament nie może być podnajmowany lub udostępniany w żadnej formie osobom trzecim. Przy czym dozwolone jest, aby Gość korzystał z Apartamentu w celu stałego lub okresowego udostępniana go swoim pracownikom, współpracownikom czy też kontrahentom, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Acmdo. 6. Gość nie może wprowadzać przeróbek ani jakichkolwiek innych zmian w Apartamentach. W szczególności niedozwolone jest dokonywanie w Apartamentach czynności, o których mowa w art. 684 Kodeksu cywilnego. Gość nie ma prawa również wymieniać zamków w drzwiach Apartamentów, ani dorabiać kluczy do nich. 7. O fakcie pobytu zwierząt w Apartamencie, Gość zobowiązany jest poinformować Acmdo najpóźniej w dzień przyjazdu do Apartamentu. 6 Szkody w Apartamencie 1. Jeżeli okaże się, że za powstałe w trakcie pobytu uszkodzenia w Apartamencie lub jego wyposażeniu odpowiedzialny jest Gość lub osoby trzecie przebywające z Gościem w Apartamencie, Gość zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia szkód i wymiany wyposażenia na wolne od uszkodzeń. 2. Jeżeli sprawcą szkody w Apartamencie lub jego wyposażeniu będzie Gość bądź osoba trzecia, za którą ponosi on odpowiedzialność, Acmdo ma prawo do pokrycia szkody z otrzymanej kaucji. W takim przypadku, Gość zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia kaucji, nie później jednak niż w terminie 4 dni od daty otrzymania zawiadomienia o pokryciu szkody z kaucji. 5

6 3. W przypadku niewykrycia sprawcy szkody powstałej w Apartamencie lub jego wyposażeniu, do jej naprawienia zobowiązane są wszystkie osoby zgłoszone Acmdo do pobytu w Apartamencie, w równych częściach. Odpowiedzialność Gościa i pełnoletnich osób stale z nim przebywających w Apartamencie za powstałą szkodę jest solidarna. 4. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia kluczy do Apartamentu wydanych Gościowi, Acmdo za dodatkową odpłatnością wydaje dodatkowy komplet kluczy. Zagubienie kluczy przez Gościa powinno zostać niezwłocznie zgłoszone do Acmdo. Wydanie dodatkowego kompletu kluczy wiąże się ze stałą opłatą w wysokości 300 PLN (z VAT) pobieraną przez Acmdo od Gościa. 7 Świadczenia dodatkowe 1. Standardowa opłata za pobyt w Apartamencie obejmuje: a) możliwość nieskrępowanego przebywania w Apartamencie w zarezerwowanym i opłaconym terminie, b) możliwość korzystania z mediów udostępnionych w Apartamencie (woda, c.o., telewizja, Internet, gaz, klimatyzacja) w tym terminie bez ograniczeń, c) jedno sprzątanie Apartamentu po wykwaterowaniu Gościa. 2. W trakcie rezerwacji Apartamentu (on-line lub telefonicznie), jak również w trakcie pobytu, Gość ma możliwość zakupienia od Acmdo usług dodatkowych wskazanych w zakładce Usługi na stronie 3. Za wykonanie usług dodatkowych, o których mowa powyżej, Acmdo pobiera dodatkowe wynagrodzenie wskazane w zakładce Usługi lub w opisie poszczególnych Apartamenty, na stronie 4. Za uprzednią zgodą Acmdo i na specjalne życzenie Gościa, Gość ma możliwość zamówienia u Acmdo innych świadczeń dodatkowych od tych wskazanych w ust Termin wykonania/dostarczenia usług dodatkowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, jest ustalany indywidualnie pomiędzy Gościem a Acmdo. 6. Acmdo jest wyłącznym dostawcą usług dodatkowych, o których mowa w zakładce Usługi na stronie w Apartamentach. 8 Prawa i obowiązki Acmdo 1. Acmdo ma obowiązek zapewnić warunki pełnego i nieskrępowanego pobytu gościa w Apartamencie. 2. Acmdo ma obowiązek dbać o prywatność Gościa i uzgadniać z nim wszelkie konieczne wizyty pracowników Acmdo w Apartamencie w trakcie jego pobytu. 6

7 3. Acmdo ma prawo rozwiązania w trybie natychmiastowym umowy pomiędzy Acmdo a Gościem, w sytuacji, gdy Acmdo stwierdzi naruszenie zasad określonych w 5 niniejszego regulaminu. Możliwość ta dotyczy również rozwiązania umowy bez zwrotu zapłaconych przez Gościa kwot oraz kaucji. 9 Odpowiedzialność 1. Acmdo nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych do Apartamentu przez Gościa lub przebywające z nim osoby trzecie. W szczególności Acmdo nie ponosi wobec Gościa odpowiedzialności, o której mowa w art Kodeksu cywilnego. Acmdo nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za pojazdy samochodowe (w tym pozostawione w nich rzeczy osobiste) parkowane w lub obok nieruchomości, w których znajdują się Apartamenty. 2. W stopniu określonym przepisami prawa, ani Acmdo, ani żaden z jej przedstawicieli, dyrektorów, pracowników, agentów, dystrybutorów, posiadaczy koncesji oraz żaden z innych podmiotów zaangażowanych w tworzenie, sponsorowanie, promowanie lub w jakikolwiek inny sposób udostępnianie strony i jej zawartości nie ponosi odpowiedzialności za: a) jakiekolwiek retorsyjne, wyjątkowe, bezpośrednie lub pośrednie szkody i straty w produkcji, utratę zysków, utratę przychodów, utratę kontraktu, utratę lub uszczerbek na dobrej woli lub reputacji, szkodę całkowitą, b) jakiekolwiek poniesione przez Gościa (bezpośrednie, pośrednie lub retorsyjne) szkody, straty lub koszty, zgodne z, wynikające z lub związane z korzystaniem, niemożnością skorzystania lub opóźnieniami na stronie internetowej 3. Acmdo dokłada wszelkich starań by na bieżąco monitorować i aktualizować opis wyposażenia Apartamentów, jak również utrzymanie ich standardu. Jednakże, Acmdo nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane w Apartamentach, na które nie ma bezpośredniego wpływu i/lub kontroli. 4. Acmdo nie ponosi odpowiedzialności za urazy, choroby, straty, czy dodatkowe koszty lub niewygody spowodowane przez lub wynikające ze stanu Apartamentu, takie jak wygląd, instalacje dostarczające media, warunki atmosferyczne, zaniedbania właściciela Apartamentu, czy stan techniczny części wspólnych nieruchomości (w tym ułatwień dla niepełnosprawnych). 5. Acmdo nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty czy dodatkowe koszty Gościa spowodowane natychmiastowym rozwiązaniem umowy pomiędzy Acmdo a Gościem z powodów określonych w 8 ust. 3 niniejszego regulaminu. 10 Postanowienia różne 1. Niniejszy regulamin został stworzony w języku polskim i przetłumaczony na inne języki, w zależności od potrzeb Acmdo. 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści lub interpretacji niniejszego regulaminu lub w przypadku niezgodności lub rozbieżności pomiędzy wersją polską a którąkolwiek z jego wersji 7

8 językowych, punktem odniesienia jest zawsze wersja polska, która jest, w stopniu określonym przez obowiązujące przepisy prawne, ostateczna i rozstrzygająca. 3. Jeśli którykolwiek z warunków lub postanowień regulaminu jest lub stanie się nieważny, niewykonalny lub niewiążący, w dalszym ciągu Gość pozostaje związany wszystkimi pozostałymi postanowieniami i warunkami tego regulaminu. 11 Promocje 1. Gość ma możliwość skorzystania z rabatu na usługi Acmdo w przypadkach określonych na stronie 2. Rabaty i promocje mogą dotyczą wyłącznie wybranych Apartamentów będących w ofercie Acmdo. 3. Skorzystanie z rabatu umożliwia kupon rabatowy generowany automatycznie przez system on-line Acmdo i wysyłany na adres Gościa podany w trakcie rezerwacji. 4. Kupon rabatowy jest niezbywalny i nie stanowi środka płatniczego w Polsce. 12 Ochrona danych osobowych 1. Dokonując rezerwacji na stronach internetowych Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji. 8

REGULAMIN APARTAMENTU

REGULAMIN APARTAMENTU REGULAMIN APARTAMENTU (Ogólne Warunki Umowy Najmu) Poniższy regulamin stanowi integralną część umowy najmu i reguluje wszelkie kwestie związane z rezerwacją, opłatami i pobytem w Apartamencie. Prosimy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ EURO PLANET Z O.O

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ EURO PLANET Z O.O OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ EURO PLANET Z O.O Obowiązujące od dnia 31.10.2011 Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokładne i uważne zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POBYTU W RYBACZÓWCE

REGULAMIN POBYTU W RYBACZÓWCE REGULAMIN POBYTU W RYBACZÓWCE KARCZMIE RYBNEJ W KARSIBORZU Przed podjęciem decyzji o rezerwacji pobytu w Rybaczówce Karczmie Rybnej w Karisborzu, zwanej dalej Obiektem uprzejmie prosimy o zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYPOŻYCZALNI Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych w ramach Wypożyczalni Samochodów w każdy sposób.

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystyczych zarezerwowanych na stronach internetowych TUI Poland oraz przez Call Center od dnia 20.10.2011 r. z katalogów Lato 2012

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPÓW W E-SKLEPIE INTERNETOWYM VISAL.PL z dnia 24 12 2014 w.3.0

REGULAMIN ZAKUPÓW W E-SKLEPIE INTERNETOWYM VISAL.PL z dnia 24 12 2014 w.3.0 REGULAMIN ZAKUPÓW W E-SKLEPIE INTERNETOWYM VISAL.PL z dnia 24 12 2014 w.3.0 DEFINICJE 1. E-Sklep Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.visal.pl., z którym Umowa sprzedaży lub świadczenia usługi

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamawiania i wykonywania pieczątek w Sklepie Internetowym. www.pieczatkiwroclaw.pl

Regulamin zamawiania i wykonywania pieczątek w Sklepie Internetowym. www.pieczatkiwroclaw.pl Regulamin zamawiania i wykonywania pieczątek w Sklepie Internetowym www.pieczatkiwroclaw.pl Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu Rozdział I Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych określa ogólne warunki świadczenia przez zwanego dalej Dostawcą Usług z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Wydanie 58 Warunków Imprez Turystycznych Obowiązujące dla imprez turystycznych z katalogów TUI Deutschland Lato 2011 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Deutschland

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo Niniejsze 62 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych z katalogów Zima 2012/2013 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Katalog produktu strona w Sklepie Internetowym sklep.neronpila.pl, na której przedstawione są oferty kategorii produktu.

DEFINICJE. Katalog produktu strona w Sklepie Internetowym sklep.neronpila.pl, na której przedstawione są oferty kategorii produktu. 1 DEFINICJE Sklep Internetowy sklep.neronpila.pl prowadzony przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Neron Iwona Nowak Maciejewska - sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową (zwany dalej: Firma)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE sklepu elektronicznego Bestcena.pl specjalizującego się w wypożyczaniu sprzętu elektronicznego, telefonów komórkowych oraz dostarczaniu innych usług 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.

Bardziej szczegółowo

polskieubezpieczenia.pl REGULAMIN SERWISU

polskieubezpieczenia.pl REGULAMIN SERWISU polskieubezpieczenia.pl REGULAMIN SERWISU Witamy w Polskich Ubezpieczeniach. AutoCard Sp. z o.o. jako zarządca serwisu zastrzega w niniejszym regulaminie wyłączne prawa i warunki do korzystania z portalu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przez Agatę Fojcik, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą FOI Agata Fojcik

REGULAMIN. przez Agatę Fojcik, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą FOI Agata Fojcik REGULAMIN Sklep Internetowy działający pod adresem www.foi-mode.eu prowadzony jest przez Agatę Fojcik, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą FOI Agata Fojcik z siedzibą w Wodzisławiu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług PayLane

Regulamin świadczenia usług PayLane 1 1. Definicje Regulamin świadczenia usług PayLane PayLane PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387), przy ul. Arkońskiej 6, A3, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.tui.pl oraz przez Centrum Rezerwacji TUI z katalogów Lato 2014 od dnia 03.03.2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO firstbike.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO firstbike.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO firstbike.pl 1 Ilekroć niniejszym w Regulaminie jest mowa o: 1. Sprzedawcy rozumie się przez to Spółkę z o.o. First Bike z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego

Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1. SERWIS INTERNETOWY Regulamin korzystania z serwisu internetowego AB TRADING udostępnia swoim Klientom SERWIS INTERNETOWY (zwany dalej Serwisem ) służący zakładaniu rezerwacji, zakupowi biletów lotniczych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO babysmart.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO babysmart.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO babysmart.pl 1 Ilekroć niniejszym w Regulaminie jest mowa o: 1. Sprzedawcy rozumie się przez to Spółkę z o.o. First Bike z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej

Bardziej szczegółowo

regulamin zakupów zakupów w Sklepie Internetowym Orange obowiązuje od 8 września 2015 roku

regulamin zakupów zakupów w Sklepie Internetowym Orange obowiązuje od 8 września 2015 roku regulamin zakupów zakupów w Sklepie Internetowym Orange obowiązuje od 8 września 2015 roku I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne (w tym dane identyfikujące przedsiębiorcę, adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz faksu)

I. Informacje ogólne (w tym dane identyfikujące przedsiębiorcę, adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz faksu) Regulamin serwisu (zwany dalej Regulaminem ) I. Informacje ogólne (w tym dane identyfikujące przedsiębiorcę, adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz faksu) 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy www.zdziwsie.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo