Tablice obciążeń dla blach profilowanych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tablice obciążeń dla blach profilowanych"

Transkrypt

1 Tablice obciążeń dla blach profilowanych

2

3 Spis treści: 1. Komentarz 5 2. Wytyczne do korzystania z tablic obciążeń 5 3. Tablice obciążeń dla blach trapezowych 11 Hacierba 35/207N pozytyw 11 Hacierba 35/207N neatyw 14 Hacierba 35/207B pozytyw 17 Hacierba 35/207B neatyw 20 Hacierco 40/160 pozytyw 23 Hacierco 40/160 neatyw 26 Hacierba 40/183 pozytyw 29 Hacierba 40/183 neatyw 32 Hacierco 50/240 pozytyw 35 Hacierco 50/240 neatyw 38 Hacierco 50/260 pozytyw 41 Hacierco 50/260 neatyw 44 Hacierco 60/235 pozytyw 47 Hacierco 60/235 neatyw 50 Hacierco 70/200 pozytyw 53 Hacierco 70/200 neatyw 56 Hacierco 80/280 pozytyw 59 Hacierco 80/280 neatyw 62 Hacierco 84/273 pozytyw 65 Hacierco 84/273 neatyw 68 Hacierco 90/262 pozytyw 71 Hacierco 90/262 neatyw 74 Hacierco 94/255 pozytyw 77 Hacierco 94/255 neatyw 80 Hacierco 135/315 pozytyw 83 Hacierco 135/315 neatyw 86 Hacierco 136/310 pozytyw 89 Hacierco 135/310 neatyw 92 Hacierco 145/280 pozytyw 95 Hacierco 145/280 neatyw 98 Hacierco 150/280 pozytyw 101 Hacierco 150/280 neatyw 104 Hacierco 160/250 pozytyw 107 Hacierco 160/250 neatyw 110 Hacierco 200/420 pozytyw 113 Hacierco 200/420 neatyw 116

4

5 Komentarz Tablice dopuszczalnych obciążeń opracowane zostały wedłu wytycznych PN-EN : 2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Część 1-3: Reuły oólne, Reuły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników zimnoiętych. Poszczeólne wiersze zestawione w tabelach odpowiadają odpowiednio: 1. SGN Stan raniczny nośności bez oraniczenia uięcia 2. SGU Stan raniczny użytkowania przy dopuszczalnej strzałce uięcia L/ SGU Stan raniczny użytkowania przy dopuszczalnej strzałce uięcia L/ SGU Stan raniczny uzytkowania przy dopuszczalnej strzałce uięcia L/300 Dla SGN Wartości z tabeli porównywać z wartościami obliczeniowymi obciążeń. Dla SGU Wartości z tabeli porównywać z wartościami charakterystycznymi obciążeń. W przypadku dy blacha wcześniej ulenie zniszczeniu zanim osiąnie uięcie o dopuszczalnej strzałce wartość obliczeniowa obciążenia niszcząceo z wiersza W1 została przepisana do wierszy poniżej. Dla schematów dwu- i trzy-przęsłowych przedstawiono wyniki przy szerokości podpory 60mm oraz 160mm. Dla pośrednich szerokości podpory wyniki w tablicach można interpolować liniowo. W tablicach z uwai na uproszczenia schematy wieloprzęsłowe zostały przeliczone dla przęseł o równych rozpiętościach i nie należy ich stosować dla schematów o rozpiętościach przęseł różniących się między sobą o więcej niż 2%. 1. Obciążenie stałe Wytyczne korzystania z tablic obciążeń Obciążenie stałe przyjęte do wymiarowania obejmuje wszystkie warstwy leżące na elemencie nośnym jakim jest blacha trapezowa. Należy pominąć ciężar blachy przy zbieraniu obciążeń stałych, ponieważ został on już uwzlędniony. Przykładowe obciążenia stałe: Pokrycie wierzchnie / izolacja przeciwwodna membrana PCV 0,05 kn/m 2 2x papa 0,10 kn/m 2 Izolacja termiczna pianka PIR 0,32 kn/m 3 styropian EPS 100 0,20 kn/m 3 wełna mineralna 1,50 kn/m 3 Izolacja paroszczelna folia PE 0,2mm 0,01 kn/m 2 pokrycie wierzchnie izolacja termiczna izolacja paroszczelna blacha trapezowa 5 I Tablice obciążeń Aby otrzymać wartość obliczeniową obciążeń stałych należy wartość charakterystyczną pomnożyć przez współczynnik bezpieczeństwa γ f = 1,35

6 2. Obciążenie zmienne klimatyczne 2.1 Obciążenie śnieiem Na podstawie [PN-EN :2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje Część 1-3: Oddziaływania oólne obciążenie śnieiem] Podział Polski na strefy obciążenia śnieiem runtu przedstawiono na załączonym poniżej rysunku [NB-1] Wartość obciążenia śnieiem dachów należy wyznaczyć na podstawie wzoru: s = μ i s k dzie: μ i współczynnik kształtu dachu [5.3 i załącznik B] s k wartość charakterystyczna obciążenia śnieiem runtu Strefa s k, kn/m 2 1 0,007 A - 1,4; s k 0,70 2 0,9 3 0,006 A - 0,6; s k 1,2 4 1,6 5 0,93exp(0,00134A); s k 2,0 Uwaa: A - wysokość nad poziomem morza (m) Dla dachów jednopołaciowych, dwupołaciowych oraz połaci skrajnych dachów wielopołaciowych przy spadku dachu 0º α 30º współczynnik kształtu dachu μ i =μ 1 =0,8. Dla połaci wewnętrznych dachów wielopołaciowych przy spadku dachu 0º α 30º μ i =μ 2 =0,8+0,8 α/30. Należy pamiętać o przyjmowaniu dodatkowych obciążeń worakmi śnieżnymi w rejonach dachów o różnej wysokości oraz w miejscach attyk i innych przeszkód na dachu [5.3.6 oraz 6.2]. Dachy bliskie i przyleające do wyższych budowli µ 2 µ w µ s µ 1 μ s =0 dla α 15º μ s =50% wartości max. obciążenia wyższeo dachu śnieiem przy α > 15º α s μ w =(b 1 +b 2 )/2h 0,8 μ w 4,0 l s =2h 5m l s 15m 2kN/m 3 h/s k h μ s współczynnik kształtu dachu uwzlędniajacy efekt ześlizu śnieu z dachu wyższeo μ w współczynnik kształtu dachu uwzlędniajacy wpływ wiatru l s dłuość zaspy śnieżnej 6 I Tablice obciążeń b 1 b 2

7 Attyki i przeszkody na dachu μ 1 =0,8 μ 2 =2kN/m 3 h/s k 0,8 μ 2 2,0 µ 1 µ2 l s =2h 5m l s 15m s s h 2.2 Obciążenie od wiatru Na podstawie [PN-EN :2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje Część 1-4: Oddziaływania oólne Odziaływania wiatru] Podział Polski na strefy obciążenia wiatrem przedstawiono na załączonym poniżej rysunku [NA.5] oraz tablicy [NA.1]. Wartość ciśnienia wiatru działająceo na powierzchnię zewnętrzną konstrukcji należy wyznaczyć na podstawie wzoru: w e =q p (z) c pe,10 Podział Polski na strefy obciążenia wiatrem dzie: c pe,10 współczynnik ciśnienia zewnętrzneo [7] q p (z) wartość szczytowa ciśnienia prędkości wiatru [7] q p (z)=c e (z) q b c e (z) współczynnik ekspozycji q b wartość charakterystyczna szczytoweo ciśnienia prędkości wiatru dla poszczeólnej strefy wiatrowej. V b,o V b,o q b,o q b,o (m/s) (m/s) (kn/m 2 ) (kn/m 2 ) Strefa A A A > 300m A > 300m 300m 300m [1+0,0006(A-300)] 0,30 0,30[1+0,0006(A-300)] ,42 0, [1+0,0006(A-300)] 0,30 Uwaa: A - wysokość nad poziomem morza (m) 0,30[1+0,0006(A-300)] 2 [ A ] A 7 I Tablice obciążeń

8 Współczynnik ekspozycji c e (z) wyznaczyć na podstawie tablicy [NA.3]. W zależności rodzaju terenu rozróżniamy 5 kateorii terenu. Kateoria terenu 0 1,3 ( I 1,2 ( II 1,0 ( III 0,8 ( IV 0,6 ( c r (z) c e (z) z min, m z max, m z ) 0,11 3,0 ( z ) 0,13 z 2,8 ( z ) 0,17 z 2,3 ( z ) 0,19 z 1,9 ( z ) 0,24 z 1,5 ( z ) 0, ) 0, ) 0, ) 0, ) 0, Uwaa: c r (z) i c e (z) dla wysokości z > z max należy przyjmować jak dla z max Współczynnik ciśnienia zewnętrzneo należy określić na podstawie [7.2] Przykładowo dla dachów płaskich o spadku -5 α 5 [7.2.3] Krawędź dachu h p h z e z e = h r α Attyki Krawędzie zaokrąlone i mansardowe d Typ dachu Pole F G H I c pe,10 c pe,1 c pe,10 c pe,1 c pe,10 c pe,1 c pe,10 c pe,1 e/4 F Ostre krawędzie brzeu -1,8-2,5-1,2-2,0-0,7-1,2 +0,2-0,2 h p /h=0,025-1,6-2,2-1,1-1,8-0,7-1,2 +0,2-0,2 Z attyką hp/h=0,05-1,4-2,0-0,9-1,6-0,7-1,2 +0,2-0,2 wiatr G H I b hp/h=0,10-1,2-1,8-0,8-1,4-0,7-1,2 +0,2-0,2 r/h=0,05-1,0-1,5-1,2-1,8-0,4 +0,2-0,2 Krawędzie zaokrąlone r/h=0,10-0,7-1,2-0,8-1,4-0,3 +0,2-0,2 e/4 F mniejszy z dwóch: e = b albo 2h b: wymiar poprzeczny do kierunku wiatru Krawędzie mansardowe r/h=0,20-0,5-0,8-0,5-0,8-0,3 α=30-1,0-1,5-1,0-1,5-0,3 α=45-1,2-1,8-1,3-1,9-0,4 α=60-1,3-1,9-1,3-1,9-0,5 +0,2-0,2 +0,2-0,2 +0,2-0,2 +0,2-0,2 Aby otrzymać wartość obliczeniową obciążeń zmiennych należy wartość charakterystyczną pomnożyć przez współczynnik bezpieczeństwa γ f = 1,50. 8 I Tablice obciążeń

9 3. Przykład Dach izolowany płaski ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA POŁAĆ DACHU lokalizacja: Warszawa 1. Stałe spadek dachu: 2,0 wymiary budynku: dłuość b=100,00 m szerokość d=50,00 m wysokość h=10,00 m wysokość attyki h p =0,50 m wysokość nad pozimem morza: A=200,00 m n.p.m. rozpiętość przęsła L=6,00 m ilość przęseł n=2 szerokość podpory b a =160 mm dopuszczalna strzałka uięcia blachy L/150 układ blachy pozytyw 2. Zmienne klimatyczne: ŚNIEG rubość [m] [kn/m 3 ] q char [kn/m 2 ] γ f q obl [kn/m 2 ] membrana PCV 0,05 1,35 0,07 wełna mineralna 0,15 1,50 0,23 1,35 0,30 paroizolacja 0,01 1,35 0,01 razem 0,29 0,39 w- PN-EN zasię worka śnieżneo przy attyce l s =5,00 m dzie: s= µ x C e x C t x s k strefa obciążenia śnieiem: 2 charakter. obc. śnieiem runtu s k =0,90 kn/m 2 współczynnik ekspozycji C e =1,00 współczynnik termiczny C t =1,00 3. Zmienne klimatyczne: WIATR s k [kn/m 2 ] µ s char [kn/m 2 ] γ f s obl [kn/m 2 ] śnie na połaci dachu 0,90 0,80 0,72 1,5 1,08 worki śnieżne przy attyce 0,90 1,11 1,00 1,5 1,50 strona nawietrzna w PN-EN q p [kn/m 2 ] c pe,10 dzie: q p (z)=c e (z) x q b strefa obciążenia wiatrem: 1 w e =q p (z) x c pe,1 kateoria terenu: III q b,o = 0,30 kn/m 2 współczynnik ekspozycji c e (z) = 1,90 wysokość nad poziomem terenu z = 10 m n.p.t. h p /h = 0,050 e - mniejsza wartość z b lub 2h e = 20,00 zasię strefy narożnej e/4 = 5,00 m w e [kn/m 2 ] γ f w e,obl [kn/m 2 ] Wiatr - ssanie (połać strefa H) 0,57-0,70-0,40 1,5-0,60 Wiatr - ssanie (strefa G) 0,57-0,90-0,51 1,5-0,77 Wiatr - ssanie (strefa narożna F) 0,57-1,40-0,80 1,5-1,20 strona zawietrzna w PN-EN Wiatr - parcie / ssanie (połać strefa I) 0,57 0,20 0,11 1,5 0,17 4. Zmienne technoloiczne q char [kn/m 2 ] γ f q obl [kn/m 2 ] Podwieszenie 0,20 1,3 0,26 5. Suma obciążeń Obciążenie dociskające poza workiem śnieżnym (0,29+0,72+0,11+0,20) Obciążenie dociskające w strefie worka śnieżneo (0,29+1,00+0,11+0,20) Obciążenie odrywające poza strefą skrajną połaci (0,29-0,51+0,20) Obciążenie odrywające w strefie narożnej połaci dachu (0,29-0,80+0,20) Q char [kn/m 2 ] γ f Q obl [kn/m2] 1,32 1,44 1,90 1,60 1,45 2,32-0,02 6,00-0,12-0,31 1,77-0,55 9 I Tablice obciążeń

10 Porównując zebrane obciążenia z tablicami nośności otrzymujemy: Dla obciążenia dociskająceo W strefie poza workiem śnieżnym Profil Hacierco 145/280 o rubości 0,75mm pozytyw Dopuszczalne obciążenie dla SGN odczytane z tablic: 2,05 kn/m 2 > 1,90 kn/m 2 Nie ma konieczności sprawdzania stanu SGU ponieważ blacha wcześniej ulenie zniszczeniu zanim osiąnie uięcie L/150. W strefie worka śnieżneo Profil Hacierco 145/280 o rubości 0,88mm pozytyw Dopuszczalne obciążenie dla SGN odczytane z tablic: 2,65 kn/m 2 > 2,32 kn/m 2 Nie ma konieczności sprawdzania stanu SGU ponieważ blacha wcześniej ulenie zniszczeniu zanim osiąnie uięcie L/150. Obciążenie odrywające jest dużo mniejsze i nie będzie ono decydujące. W tym przypadku należy wyłącznie sprawdzić nośność łączników na wyrywanie. 4. Dopuszczalne minimalne oparcie dla blach trapezowych stal/żelbet mur drewno 40 mm 100 mm 60 mm Podpora skrajna blacha łącznik blacha podpora Podpora pośrednia stal/żelbet mur drewno 60 mm 100 mm 60 mm blacha łącznik blacha podpora 10 I Tablice obciążeń

11 Hacierba 35/207 N pozytyw F F Zastosowanie Szerokość materiału wsadoweo Gatunek stali Rodzaj zabezpieczenia antykorozyjneo Dłuość maksymalna Ściana - układ pionowy, F1 - strona zewn. atmosferyczna (32/207 B) Ściana - układ poziomy, F1 - strona zewn. atmosferyczna (32/207 HB) 1185 mm S 250 GD, S 280 GD, S 320 GD lub S 350 GD w PN-EN 10326:2006 albo DX51D w PN-EN 10327:2006 Powłoka cynkowa: Z100, Z225, Z275, Z350 wedłu normy PN-EN 10326:2006 oraz PN-EN 10327: ,00 m - rubość blachy (kn/m 2 ) - waa (kn/m 2 ) - rozpiętość przęsła (m) W1 - stan raniczny nośności W2 - stan raniczny użytkowania, dopuszczalna strzałka uięcia L/150 W3 - stan raniczny użytkowania, dopuszczalna strzałka uięcia L/200 W4 - stan raniczny użytkowania, dopuszczalna strzałka uięcia L/300 *-rubości niestandardowe blach na zamówienie UKŁAD JEDNOPRZĘSŁOWY- szerokość podpór: 40 mm ,80 4,70 3,43 2,61 2,05 1,65 1,35 1,12 0,95 0,81 0,69 0,60 0,53 0,46 0,41 0,36 2 4,78 2,74 1,71 1,13 0,78 0,55 0,40 0,30 0,22 0,17 0,13 0,10 3 3,57 2,04 1,27 0,83 0,57 0,40 0,29 0,21 0,15 0,11 0,50 0,047 0,63 0,059 0,70* 0,066 0,75 0,071 0,80* 0,075 0,88 0,083 0,90* 0,085 1,00 0, I Tablice obciążeń 4 2,36 1,35 0,83 0,54 0,36 0,25 0,17 0,12 1 9,76 6,75 4,94 3,76 2,95 2,38 1,95 1,62 1,37 1,17 1,01 0,88 0,77 0,67 0,60 0,53 2 6,60 3,79 2,36 1,56 1,08 0,77 0,56 0,42 0,31 0,24 0,18 0,14 0,11 3 4,93 2,83 1,76 1,16 0,79 0,56 0,41 0,30 0,22 0,16 0,12 0,09 4 3,27 1,86 1,15 0,75 0,51 0,35 0,25 0,18 0,13 0, ,52 7,97 5,83 4,44 3,49 2,81 2,31 1,92 1,62 1,39 1,20 1,04 0,91 0,80 0,71 0,63 2 7,64 4,39 2,74 1,81 1,25 0,89 0,65 0,49 0,37 0,28 0,21 0,16 0,13 0,09 3 5,71 3,28 2,04 1,34 0,92 0,65 0,47 0,35 0,26 0,19 0,14 0,11 4 3,78 2,16 1,33 0,87 0,59 0,41 0,29 0,21 0,15 0, ,85 8,89 6,51 4,96 3,90 3,14 2,58 2,15 1,82 1,55 1,34 1,16 1,02 0,90 0,80 0,71 2 8,41 4,83 3,02 2,00 1,38 0,98 0,72 0,54 0,41 0,31 0,24 0,18 0,14 0,11 3 6,29 3,61 2,24 1,48 1,02 0,72 0,52 0,38 0,29 0,21 0,16 0,12 0,09 4 4,17 2,38 1,47 0,96 0,65 0,45 0,32 0,23 0,17 0, ,20 9,83 7,19 5,48 4,31 3,47 2,85 2,38 2,01 1,72 1,48 1,29 1,13 1,00 0,88 0,79 2 9,20 5,29 3,30 2,19 1,51 1,08 0,79 0,59 0,45 0,34 0,26 0,20 0,16 0,12 0,09 3 6,88 3,95 2,46 1,62 1,11 0,79 0,57 0,42 0,32 0,24 0,18 0,13 0,10 4 4,56 2,60 1,61 1,05 0,72 0,50 0,36 0,26 0,18 0,13 0, ,37 11,33 8,30 6,32 4,97 4,00 3,29 2,75 2,32 1,99 1,71 1,49 1,31 1,16 1,02 0, ,50 6,04 3,77 2,50 1,73 1,24 0,91 0,68 0,51 0,39 0,30 0,24 0,18 0,14 0,10 3 7,85 4,51 2,81 1,85 1,27 0,90 0,66 0,49 0,36 0,27 0,21 0,15 0,11 4 5,20 2,97 1,84 1,20 0,82 0,57 0,41 0,29 0,21 0,15 0, ,93 11,72 8,58 6,54 5,14 4,14 3,40 2,84 2,40 2,05 1,77 1,55 1,35 1,20 1,06 0, ,83 6,23 3,89 2,58 1,78 1,27 0,94 0,70 0,53 0,41 0,31 0,24 0,19 0,14 0,11 3 8,10 4,65 2,89 1,91 1,31 0,93 0,68 0,50 0,38 0,28 0,21 0,16 0,12 0,09 4 5,37 3,07 1,90 1,24 0,85 0,59 0,42 0,30 0,22 0,16 0, ,80 13,71 10,04 7,65 6,02 4,85 3,99 3,33 2,82 2,41 2,08 1,81 1,59 1,41 1,25 1, ,52 7,21 4,50 2,98 2,07 1,48 1,09 0,81 0,62 0,48 0,37 0,29 0,22 0,17 0,13 0,10 3 9,37 5,38 3,35 2,21 1,52 1,08 0,79 0,59 0,44 0,33 0,25 0,19 0,14 0,10 4 6,21 3,55 2,20 1,44 0,98 0,69 0,49 0,36 0,26 0,19 0,13 0,09

12 Hacierba 35/207 N pozytyw - rubość blachy (kn/m 2 ) - waa (kn/m 2 ) - rozpiętość przęsła (m) W1 - stan raniczny nośności W2 - stan raniczny użytkowania, dopuszczalna strzałka uięcia L/150 W3 - stan raniczny użytkowania, dopuszczalna strzałka uięcia L/200 W4 - stan raniczny użytkowania, dopuszczalna strzałka uięcia L/300 *-rubości niestandardowe blach na zamówienie UKŁAD DWUPRZĘSŁOWY - szerokość podpór: 40, 60, 40 mm t N 1 4,86 3,62 2,80 2,23 1,82 1,51 1,27 1,08 0,93 0,80 0,70 0,61 0,53 0,47 0,41 0,37 0,50 0, ,86 3,62 2,80 2,23 1,82 1,40 1,04 0,79 0,61 0,48 0,38 0,30 0,24 0,20 0,16 3 4,86 3,62 2,80 2,07 1,44 1,04 0,77 0,58 0,44 0,34 0,27 0,21 0,17 4 4,86 3,31 2,06 1,36 0,94 0,67 0,49 0,37 0,28 0,21 0,16 1 7,36 5,49 4,26 3,40 2,77 2,30 1,94 1,65 1,42 1,24 1,08 0,95 0,83 0,73 0,65 0,58 0,63 0, ,36 5,49 4,26 3,40 2,68 1,94 1,44 1,09 0,85 0,67 0,53 0,42 0,34 0,28 0,23 0,19 3 7,36 5,49 4,26 2,87 1,99 1,44 1,06 0,80 0,62 0,48 0,38 0,30 0,24 0,19 0,15 4 7,36 4,57 2,85 1,89 1,31 0,94 0,69 0,52 0,39 0,30 0,23 0,18 1 8,79 6,55 5,07 4,03 3,29 2,73 2,29 1,96 1,68 1,46 1,27 1,11 0,97 0,86 0,76 0,68 0,70* 0, ,79 6,55 5,07 4,03 3,11 2,25 1,67 1,27 0,98 0,77 0,62 0,49 0,40 0,33 0,27 0,22 3 8,79 6,55 5,00 3,32 2,31 1,67 1,23 0,93 0,72 0,56 0,44 0,35 0,28 0,23 0,18 0,15 4 8,79 5,29 3,31 2,19 1,52 1,09 0,80 0,60 0,46 0,35 0,27 0,21 0,16 1 9,88 7,35 5,68 4,52 3,67 3,05 2,56 2,18 1,88 1,63 1,41 1,23 1,07 0,95 0,84 0,75 0,75 0, ,88 7,35 5,68 4,52 3,42 2,47 1,84 1,40 1,08 0,85 0,68 0,55 0,44 0,36 0,30 0,24 3 9,88 7,35 5,50 3,66 2,55 1,84 1,36 1,03 0,79 0,62 0,49 0,39 0,31 0,25 0,20 0,16 4 9,88 5,83 3,64 2,41 1,67 1,20 0,88 0,66 0,50 0,39 0,30 0,24 0, ,01 8,17 6,31 5,01 4,07 3,37 2,84 2,42 2,08 1,79 1,55 1,35 1,18 1,04 0,92 0,82 0,80* 0, ,01 8,17 6,31 5,01 3,74 2,71 2,01 1,53 1,19 0,94 0,75 0,60 0,49 0,40 0,33 0, ,01 8,17 6,02 4,00 2,79 2,01 1,49 1,13 0,87 0,68 0,54 0,43 0,35 0,28 0,22 0, ,01 6,37 3,98 2,64 1,83 1,31 0,97 0,73 0,55 0,43 0,33 0,26 0,20 0, ,89 9,54 7,35 5,83 4,74 3,92 3,29 2,80 2,39 2,05 1,77 1,54 1,35 1,19 1,06 0,94 0,88 0, ,89 9,54 7,35 5,83 4,28 3,09 2,30 1,75 1,36 1,07 0,85 0,69 0,56 0,46 0,38 0, ,89 9,54 6,87 4,57 3,18 2,30 1,70 1,29 1,00 0,78 0,62 0,49 0,40 0,32 0,26 0, ,64 7,28 4,55 3,02 2,09 1,50 1,11 0,83 0,64 0,49 0,38 0,30 0,24 0, ,38 9,90 7,62 6,04 4,91 4,06 3,41 2,90 2,47 2,11 1,83 1,59 1,40 1,23 1,09 0,97 0,90* 0, ,38 9,90 7,62 6,04 4,41 3,19 2,38 1,81 1,40 1,11 0,88 0,71 0,58 0,47 0,39 0, ,38 9,90 7,08 4,72 3,29 2,37 1,76 1,33 1,03 0,81 0,64 0,51 0,41 0,33 0,27 0, ,04 7,51 4,69 3,11 2,16 1,55 1,14 0,86 0,66 0,51 0,40 0,31 0,24 0,19 0, ,86 11,70 8,99 7,12 5,77 4,77 4,00 3,38 2,86 2,44 2,11 1,84 1,62 1,43 1,27 1,13 1,00 0, ,86 11,70 8,99 7,12 5,10 3,69 2,75 2,10 1,63 1,28 1,03 0,83 0,67 0,55 0,45 0, ,86 11,70 8,20 5,46 3,80 2,75 2,04 1,55 1,20 0,94 0,74 0,60 0,48 0,39 0,32 0, ,08 8,68 5,43 3,61 2,50 1,80 1,33 1,00 0,76 0,59 0,46 0,36 0,29 0,23 0,18 UKŁAD DWUPRZĘSŁOWY - szerokość podpór: 40, 160, 40 mm ,90 4,77 3,49 2,65 2,08 1,67 1,37 1,14 0,96 0,82 0,71 0,61 0,53 0,47 0,41 0,37 2 6,90 4,77 3,49 2,65 1,94 1,40 1,04 0,79 0,61 0,48 0,38 0,30 0,24 0,20 0,16 3 6,90 4,77 3,12 2,07 1,44 1,04 0,77 0,58 0,44 0,34 0,27 0,21 0,17 0,50 0,047 0,63 0,059 0,70* 0,066 0,75 0,071 0,80* 0,075 0,88 0,083 0,90* 0,085 1,00 0, I Tablice obciążeń 4 5,75 3,31 2,06 1,36 0,94 0,67 0,49 0,37 0,28 0,21 0, ,46 7,28 5,33 4,06 3,19 2,57 2,11 1,76 1,48 1,27 1,09 0,95 0,83 0,73 0,65 0, ,46 7,28 5,33 3,84 2,68 1,94 1,44 1,09 0,85 0,67 0,53 0,42 0,34 0,28 0,23 0, ,46 6,88 4,31 2,87 1,99 1,44 1,06 0,80 0,62 0,48 0,38 0,30 0,24 0,19 0,15 4 7,94 4,57 2,85 1,89 1,31 0,94 0,69 0,52 0,39 0,30 0,23 0, ,23 8,46 6,19 4,72 3,71 2,99 2,45 2,04 1,73 1,48 1,27 1,11 0,97 0,86 0,76 0, ,23 8,46 6,19 4,45 3,11 2,25 1,67 1,27 0,98 0,77 0,62 0,49 0,40 0,33 0,27 0, ,23 7,97 5,00 3,32 2,31 1,67 1,23 0,93 0,72 0,56 0,44 0,35 0,28 0,23 0,18 0,15 4 9,20 5,29 3,31 2,19 1,52 1,09 0,80 0,60 0,46 0,35 0,27 0,21 0, ,48 9,33 6,83 5,21 4,09 3,30 2,71 2,26 1,91 1,63 1,41 1,23 1,07 0,95 0,84 0, ,48 9,33 6,83 4,90 3,42 2,47 1,84 1,40 1,08 0,85 0,68 0,55 0,44 0,36 0,30 0, ,48 8,78 5,50 3,66 2,55 1,84 1,36 1,03 0,79 0,62 0,49 0,39 0,31 0,25 0,20 0, ,12 5,83 3,64 2,41 1,67 1,20 0,88 0,66 0,50 0,39 0,30 0,24 0, ,77 10,22 7,48 5,70 4,48 3,61 2,97 2,48 2,09 1,79 1,55 1,35 1,18 1,04 0,92 0, ,77 10,22 7,48 5,37 3,74 2,71 2,01 1,53 1,19 0,94 0,75 0,60 0,49 0,40 0,33 0, ,77 9,60 6,02 4,00 2,79 2,01 1,49 1,13 0,87 0,68 0,54 0,43 0,35 0,28 0,22 0, ,07 6,37 3,98 2,64 1,83 1,31 0,97 0,73 0,55 0,43 0,33 0,26 0,20 0, ,86 11,67 8,54 6,51 5,12 4,13 3,39 2,83 2,39 2,05 1,77 1,54 1,35 1,19 1,06 0, ,86 11,67 8,54 6,13 4,28 3,09 2,30 1,75 1,36 1,07 0,85 0,69 0,56 0,46 0,38 0, ,86 10,96 6,87 4,57 3,18 2,30 1,70 1,29 1,00 0,78 0,62 0,49 0,40 0,32 0,26 0, ,64 7,28 4,55 3,02 2,09 1,50 1,11 0,83 0,64 0,49 0,38 0,30 0,24 0, ,39 12,04 8,81 6,72 5,29 4,26 3,50 2,92 2,47 2,11 1,83 1,59 1,40 1,23 1,09 0, ,39 12,04 8,81 6,32 4,41 3,19 2,38 1,81 1,40 1,11 0,88 0,71 0,58 0,47 0,39 0, ,39 11,30 7,08 4,72 3,29 2,37 1,76 1,33 1,03 0,81 0,64 0,51 0,41 0,33 0,27 0, ,04 7,51 4,69 3,11 2,16 1,55 1,14 0,86 0,66 0,51 0,40 0,31 0,24 0,19 0, ,07 13,90 10,17 7,76 6,10 4,92 4,04 3,38 2,86 2,44 2,11 1,84 1,62 1,43 1,27 1, ,07 13,90 10,17 7,31 5,10 3,69 2,75 2,10 1,63 1,28 1,03 0,83 0,67 0,55 0,45 0, ,07 13,07 8,20 5,46 3,80 2,75 2,04 1,55 1,20 0,94 0,74 0,60 0,48 0,39 0,32 0, ,08 8,68 5,43 3,61 2,50 1,80 1,33 1,00 0,76 0,59 0,46 0,36 0,29 0,23 0,18

13 Hacierba 35/207 N pozytyw - rubość blachy (kn/m 2 ) - waa (kn/m 2 ) - rozpiętość przęsła (m) W1 - stan raniczny nośności W2 - stan raniczny użytkowania, dopuszczalna strzałka uięcia L/150 W3 - stan raniczny użytkowania, dopuszczalna strzałka uięcia L/200 W4 - stan raniczny użytkowania, dopuszczalna strzałka uięcia L/300 *-rubości niestandardowe blach na zamówienie UKŁAD TRÓJPRZĘSŁOWY - szerokość podpór: 40, 60, 60, 40 mm t N 1 5,79 4,34 3,37 2,70 2,21 1,84 1,55 1,32 1,14 0,99 0,87 0,77 0,68 0,60 0,53 0,48 0,50 0, ,79 4,34 3,28 2,18 1,51 1,09 0,81 0,61 0,47 0,36 0,29 0,23 0,18 3 5,79 3,91 2,44 1,62 1,12 0,80 0,59 0,44 0,34 0,26 0,20 0,16 4 4,51 2,59 1,61 1,06 0,73 0,52 0,38 0,28 0,21 0,16 1 8,75 6,57 5,12 4,10 3,36 2,80 2,37 2,03 1,75 1,53 1,34 1,19 1,06 0,94 0,83 0,74 0,63 0, ,75 6,57 4,53 3,01 2,10 1,51 1,12 0,85 0,65 0,51 0,40 0,32 0,26 0,21 0,17 3 8,75 5,40 3,38 2,24 1,56 1,12 0,82 0,62 0,47 0,37 0,29 0,22 0,18 4 6,23 3,58 2,23 1,47 1,02 0,72 0,53 0,39 0,29 0,22 0, ,47 7,84 6,10 4,88 3,99 3,32 2,80 2,40 2,07 1,81 1,59 1,40 1,24 1,09 0,97 0,87 0,70* 0, ,47 7,84 5,24 3,49 2,43 1,75 1,30 0,98 0,76 0,59 0,47 0,37 0,30 0,24 0,19 0, ,47 6,26 3,91 2,60 1,80 1,30 0,96 0,72 0,55 0,43 0,33 0,26 0,21 0,16 4 7,22 4,15 2,59 1,71 1,18 0,84 0,61 0,46 0,34 0,26 0,20 0, ,78 8,81 6,84 5,46 4,46 3,71 3,13 2,68 2,31 2,01 1,77 1,56 1,37 1,21 1,08 0,96 0,75 0, ,78 8,81 5,77 3,84 2,68 1,93 1,43 1,08 0,84 0,66 0,52 0,41 0,33 0,27 0,22 0, ,78 6,89 4,31 2,86 1,99 1,43 1,05 0,79 0,61 0,47 0,37 0,29 0,23 0,18 4 7,95 4,57 2,85 1,88 1,30 0,93 0,68 0,50 0,38 0,29 0,22 0, ,14 9,81 7,60 6,07 4,95 4,12 3,47 2,97 2,56 2,23 1,96 1,71 1,50 1,33 1,18 1,06 0,80* 0, ,14 9,81 6,32 4,20 2,93 2,11 1,57 1,19 0,92 0,72 0,57 0,46 0,37 0,30 0,24 0, ,08 7,54 4,72 3,13 2,18 1,57 1,16 0,87 0,67 0,52 0,41 0,32 0,25 0,20 0,16 4 8,69 5,00 3,12 2,06 1,42 1,02 0,74 0,55 0,42 0,32 0,24 0, ,40 11,46 8,87 7,07 5,76 4,78 4,03 3,44 2,97 2,58 2,24 1,96 1,72 1,52 1,35 1,21 0,88 0, ,40 11,46 7,21 4,80 3,34 2,41 1,79 1,36 1,05 0,82 0,65 0,52 0,42 0,34 0,28 0, ,93 8,60 5,38 3,58 2,49 1,79 1,32 1,00 0,77 0,60 0,47 0,37 0,29 0,23 0,19 0,15 4 9,92 5,71 3,56 2,36 1,63 1,16 0,85 0,64 0,48 0,37 0,28 0,22 0, ,98 11,89 9,20 7,32 5,97 4,95 4,17 3,56 3,07 2,67 2,31 2,02 1,77 1,57 1,40 1,25 0,90* 0, ,98 11,86 7,44 4,95 3,45 2,49 1,85 1,40 1,08 0,85 0,67 0,54 0,44 0,35 0,29 0, ,40 8,87 5,55 3,69 2,57 1,85 1,36 1,03 0,79 0,62 0,48 0,38 0,30 0,24 0,19 0, ,24 5,89 3,67 2,43 1,68 1,20 0,88 0,66 0,50 0,38 0,29 0,23 0, ,97 14,08 10,86 8,63 7,03 5,82 4,90 4,18 3,60 3,09 2,67 2,33 2,05 1,82 1,62 1,45 1,00 0, ,97 13,72 8,60 5,73 4,00 2,89 2,14 1,63 1,26 0,99 0,79 0,63 0,51 0,41 0,34 0, ,81 10,26 6,43 4,27 2,97 2,14 1,58 1,20 0,92 0,72 0,56 0,45 0,36 0,28 0,23 0, ,84 6,81 4,25 2,82 1,95 1,39 1,02 0,76 0,58 0,44 0,34 0,27 0,20 0,16 UKŁAD TRÓJPRZĘSŁOWY - szerokość podpór: 40, 160, 160, 40 mm ,25 5,96 4,38 3,33 2,62 2,11 1,73 1,44 1,22 1,04 0,90 0,78 0,69 0,60 0,53 0,48 2 8,25 5,23 3,28 2,18 1,51 1,09 0,81 0,61 0,47 0,36 0,29 0,23 0,18 3 6,80 3,91 2,44 1,62 1,12 0,80 0,59 0,44 0,34 0,26 0,20 0,16 4 4,51 2,59 1,61 1,06 0,73 0,52 0,38 0,28 0,21 0, ,40 8,99 6,68 5,10 4,01 3,23 2,66 2,22 1,88 1,61 1,39 1,21 1,06 0,94 0,83 0, ,40 7,22 4,53 3,01 2,10 1,51 1,12 0,85 0,65 0,51 0,40 0,32 0,26 0,21 0,17 3 9,38 5,40 3,38 2,24 1,56 1,12 0,82 0,62 0,47 0,37 0,29 0,22 0,18 4 6,23 3,58 2,23 1,47 1,02 0,72 0,53 0,39 0,29 0,22 0, ,79 10,60 7,76 5,92 4,66 3,76 3,09 2,58 2,18 1,87 1,62 1,41 1,24 1,09 0,97 0, ,51 8,37 5,24 3,49 2,43 1,75 1,30 0,98 0,76 0,59 0,47 0,37 0,30 0,24 0,19 0, ,87 6,26 3,91 2,60 1,80 1,30 0,96 0,72 0,55 0,43 0,33 0,26 0,21 0,16 0,50 0,047 0,63 0,059 0,70* 0,066 0,75 0,071 0,80* 0,075 0,88 0,083 0,90* 0,085 1,00 0, I Tablice obciążeń 4 7,22 4,15 2,59 1,71 1,18 0,84 0,61 0,46 0,34 0,26 0,20 0, ,59 11,69 8,56 6,53 5,14 4,14 3,41 2,85 2,41 2,06 1,79 1,56 1,37 1,21 1,08 0, ,97 9,21 5,77 3,84 2,68 1,93 1,43 1,08 0,84 0,66 0,52 0,41 0,33 0,27 0,22 0, ,96 6,89 4,31 2,86 1,99 1,43 1,05 0,79 0,61 0,47 0,37 0,29 0,23 0,18 4 7,95 4,57 2,85 1,88 1,30 0,93 0,68 0,50 0,38 0,29 0,22 0, ,46 12,80 9,38 7,16 5,63 4,54 3,73 3,12 2,64 2,26 1,96 1,71 1,50 1,33 1,18 1, ,47 10,08 6,32 4,20 2,93 2,11 1,57 1,19 0,92 0,72 0,57 0,46 0,37 0,30 0,24 0, ,08 7,54 4,72 3,13 2,18 1,57 1,16 0,87 0,67 0,52 0,41 0,32 0,25 0,20 0,16 4 8,69 5,00 3,12 2,06 1,42 1,02 0,74 0,55 0,42 0,32 0,24 0, ,10 14,62 10,71 8,17 6,43 5,19 4,27 3,57 3,02 2,59 2,24 1,96 1,72 1,52 1,35 1, ,93 11,50 7,21 4,80 3,34 2,41 1,79 1,36 1,05 0,82 0,65 0,52 0,42 0,34 0,28 0, ,93 8,60 5,38 3,58 2,49 1,79 1,32 1,00 0,77 0,60 0,47 0,37 0,29 0,23 0,19 0,15 4 9,92 5,71 3,56 2,36 1,63 1,16 0,85 0,64 0,48 0,37 0,28 0,22 0, ,77 15,08 11,05 8,43 6,64 5,35 4,40 3,68 3,12 2,67 2,31 2,02 1,77 1,57 1,40 1, ,56 11,86 7,44 4,95 3,45 2,49 1,85 1,40 1,08 0,85 0,67 0,54 0,44 0,35 0,29 0, ,40 8,87 5,55 3,69 2,57 1,85 1,36 1,03 0,79 0,62 0,48 0,38 0,30 0,24 0,19 0, ,24 5,89 3,67 2,43 1,68 1,20 0,88 0,66 0,50 0,38 0,29 0,23 0, ,12 17,40 12,75 9,73 7,66 6,18 5,09 4,25 3,60 3,09 2,67 2,33 2,05 1,82 1,62 1, ,78 13,72 8,60 5,73 4,00 2,89 2,14 1,63 1,26 0,99 0,79 0,63 0,51 0,41 0,34 0, ,81 10,26 6,43 4,27 2,97 2,14 1,58 1,20 0,92 0,72 0,56 0,45 0,36 0,28 0,23 0, ,84 6,81 4,25 2,82 1,95 1,39 1,02 0,76 0,58 0,44 0,34 0,27 0,20 0,16

14 Hacierba 35/207 N neatyw F1 F Zastosowanie Szerokość materiału wsadoweo Gatunek stali Rodzaj zabezpieczenia antykorozyjneo Dłuość maksymalna Ściana - układ pionowy, F2 - strona zewn. atmosferyczna (32/207 B) Ściana - układ poziomy, F2 - strona zewn. atmosferyczna (32/207 HB) 1185 mm S 250 GD, S 280 GD, S 320 GD lub S 350 GD w PN-EN 10326:2006 albo DX51D w PN-EN 10327:2006 Powłoka cynkowa: Z100, Z225, Z275, Z350 wedłu normy PN-EN 10326:2006 oraz PN-EN 10327: ,00 m - rubość blachy (kn/m 2 ) - waa (kn/m 2 ) - rozpiętość przęsła (m) W1 - stan raniczny nośności W2 - stan raniczny użytkowania, dopuszczalna strzałka uięcia L/150 W3 - stan raniczny użytkowania, dopuszczalna strzałka uięcia L/200 W4 - stan raniczny użytkowania, dopuszczalna strzałka uięcia L/300 *-rubości niestandardowe blach na zamówienie UKŁAD JEDNOPRZĘSŁOWY- szerokość podpór: 40 mm ,90 4,77 3,49 2,65 2,08 1,67 1,37 1,14 0,96 0,82 0,71 0,61 0,53 0,47 0,41 0,37 2 6,49 3,73 2,33 1,54 1,07 0,77 0,56 0,42 0,32 0,25 0,19 0,15 0,11 3 4,85 2,79 1,74 1,15 0,79 0,56 0,41 0,30 0,23 0,17 0,13 0,50 0,047 0,63 0,059 0,70* 0,066 0,75 0,071 0,80* 0,075 0,88 0,083 0,90* 0,085 1,00 0, I Tablice obciążeń 4 3,22 1,84 1,14 0,75 0,51 0,36 0,26 0,18 0, ,52 7,28 5,33 4,06 3,19 2,57 2,11 1,76 1,48 1,27 1,09 0,95 0,83 0,73 0,65 0,58 2 9,43 5,43 3,40 2,25 1,56 1,12 0,83 0,62 0,48 0,37 0,29 0,23 0,18 0,14 0,11 3 7,05 4,06 2,53 1,67 1,16 0,83 0,60 0,45 0,34 0,26 0,20 0,15 0,12 4 4,68 2,68 1,67 1,09 0,75 0,53 0,38 0,28 0,21 0,15 0, ,23 8,46 6,19 4,72 3,71 2,99 2,45 2,04 1,73 1,48 1,27 1,11 0,97 0,86 0,76 0, ,86 6,25 3,91 2,60 1,80 1,30 0,96 0,72 0,55 0,43 0,33 0,26 0,21 0,16 0,13 3 8,13 4,67 2,92 1,93 1,33 0,95 0,70 0,52 0,40 0,30 0,23 0,18 0,14 0,10 4 5,39 3,09 1,92 1,26 0,87 0,61 0,44 0,32 0,24 0,18 0, ,48 9,33 6,83 5,21 4,09 3,30 2,71 2,26 1,91 1,63 1,41 1,23 1,07 0,95 0,84 0, ,90 6,86 4,29 2,85 1,98 1,42 1,05 0,79 0,61 0,47 0,37 0,29 0,23 0,18 0,14 0,11 3 8,91 5,12 3,20 2,12 1,46 1,05 0,77 0,57 0,44 0,33 0,26 0,20 0,15 0,12 4 5,91 3,39 2,11 1,39 0,95 0,67 0,49 0,36 0,26 0,20 0,15 0, ,77 10,22 7,48 5,70 4,48 3,61 2,97 2,48 2,09 1,79 1,55 1,35 1,18 1,04 0,92 0, ,96 7,47 4,67 3,10 2,16 1,55 1,14 0,86 0,66 0,51 0,40 0,32 0,25 0,20 0,16 0,12 3 9,70 5,58 3,48 2,31 1,60 1,14 0,84 0,63 0,48 0,37 0,28 0,22 0,17 0,13 4 6,44 3,69 2,30 1,51 1,04 0,74 0,53 0,39 0,29 0,22 0,16 0, ,86 11,67 8,54 6,51 5,12 4,13 3,39 2,83 2,39 2,05 1,77 1,54 1,35 1,19 1,06 0, ,68 8,46 5,29 3,52 2,44 1,76 1,30 0,98 0,75 0,58 0,46 0,36 0,29 0,23 0,18 0, ,99 6,32 3,95 2,62 1,81 1,30 0,95 0,71 0,54 0,42 0,32 0,25 0,19 0,15 0,11 4 7,30 4,19 2,60 1,71 1,18 0,84 0,61 0,45 0,33 0,25 0,19 0, ,39 12,04 8,81 6,72 5,29 4,26 3,50 2,92 2,47 2,11 1,83 1,59 1,40 1,23 1,09 0, ,11 8,71 5,45 3,62 2,52 1,81 1,34 1,01 0,77 0,60 0,47 0,37 0,30 0,24 0,19 0, ,31 6,51 4,07 2,69 1,87 1,34 0,98 0,73 0,56 0,43 0,33 0,26 0,20 0,15 0,12 4 7,51 4,31 2,68 1,77 1,21 0,86 0,62 0,46 0,34 0,26 0,19 0,14 0, ,07 13,90 10,17 7,76 6,10 4,92 4,04 3,38 2,86 2,44 2,11 1,84 1,62 1,43 1,27 1, ,29 9,97 6,24 4,15 2,88 2,07 1,53 1,16 0,89 0,69 0,55 0,43 0,34 0,27 0,22 0, ,94 7,45 4,65 3,09 2,14 1,53 1,13 0,84 0,64 0,50 0,38 0,30 0,23 0,18 0,14 0,10 4 8,60 4,93 3,07 2,02 1,39 0,99 0,72 0,53 0,40 0,30 0,22 0,17 0,12

15 Hacierba 35/207 N neatyw - rubość blachy (kn/m 2 ) - waa (kn/m 2 ) - rozpiętość przęsła (m) W1 - stan raniczny nośności W2 - stan raniczny użytkowania, dopuszczalna strzałka uięcia L/150 W3 - stan raniczny użytkowania, dopuszczalna strzałka uięcia L/200 W4 - stan raniczny użytkowania, dopuszczalna strzałka uięcia L/300 *-rubości niestandardowe blach na zamówienie UKŁAD DWUPRZĘSŁOWY - szerokość podpór: 40, 60, 40 mm t N 1 4,82 3,59 2,78 2,21 1,80 1,49 1,25 1,07 0,92 0,79 0,69 0,60 0,53 0,46 0,41 0,36 0,50 0, ,82 3,59 2,78 2,21 1,80 1,49 1,25 1,07 0,84 0,66 0,53 0,43 0,35 0,28 0,23 0,19 3 4,82 3,59 2,78 2,21 1,80 1,42 1,06 0,80 0,62 0,49 0,38 0,31 0,25 0,20 0,16 4 4,82 3,59 2,78 1,87 1,30 0,93 0,69 0,52 0,40 0,31 0,24 0,19 0,15 1 7,09 5,27 4,07 3,24 2,63 2,18 1,83 1,56 1,34 1,17 1,01 0,88 0,77 0,67 0,60 0,53 0,63 0, ,09 5,27 4,07 3,24 2,63 2,18 1,83 1,56 1,23 0,98 0,78 0,63 0,52 0,43 0,35 0,29 3 7,09 5,27 4,07 3,24 2,63 2,08 1,54 1,17 0,91 0,72 0,57 0,46 0,37 0,30 0,25 0,20 4 7,09 5,27 4,07 2,72 1,89 1,36 1,01 0,76 0,59 0,46 0,36 0,28 0,23 0,18 1 8,54 6,34 4,89 3,88 3,16 2,61 2,20 1,87 1,61 1,39 1,20 1,04 0,91 0,80 0,71 0,63 0,70* 0, ,54 6,34 4,89 3,88 3,16 2,61 2,20 1,83 1,42 1,13 0,90 0,73 0,60 0,49 0,41 0,34 3 8,54 6,34 4,89 3,88 3,16 2,39 1,78 1,35 1,05 0,83 0,66 0,53 0,43 0,35 0,29 0,24 4 8,54 6,34 4,72 3,14 2,18 1,57 1,16 0,88 0,68 0,53 0,42 0,33 0,26 0,21 0,17 1 9,65 7,15 5,51 4,38 3,56 2,94 2,47 2,10 1,81 1,55 1,34 1,16 1,02 0,90 0,80 0,71 0,75 0, ,65 7,15 5,51 4,38 3,56 2,94 2,47 2,01 1,56 1,24 0,99 0,80 0,66 0,54 0,45 0,37 3 9,65 7,15 5,51 4,38 3,56 2,62 1,95 1,49 1,15 0,91 0,72 0,58 0,47 0,39 0,32 0,26 4 9,65 7,15 5,17 3,44 2,39 1,72 1,28 0,97 0,74 0,58 0,46 0,36 0,29 0,23 0,19 0, ,79 7,99 6,16 4,88 3,97 3,28 2,76 2,35 2,01 1,72 1,48 1,29 1,13 1,00 0,88 0,79 0,80* 0, ,79 7,99 6,16 4,88 3,97 3,28 2,76 2,19 1,70 1,35 1,08 0,88 0,72 0,59 0,49 0, ,79 7,99 6,16 4,88 3,95 2,86 2,13 1,62 1,26 0,99 0,79 0,64 0,52 0,42 0,35 0, ,79 7,99 5,63 3,75 2,61 1,88 1,39 1,05 0,81 0,63 0,50 0,40 0,32 0,26 0,21 0, ,70 9,38 7,22 5,72 4,64 3,84 3,22 2,74 2,32 1,99 1,71 1,49 1,31 1,16 1,02 0,91 0,88 0, ,70 9,38 7,22 5,72 4,64 3,84 3,22 2,48 1,93 1,53 1,23 1,00 0,82 0,67 0,56 0, ,70 9,38 7,22 5,72 4,48 3,24 2,41 1,84 1,43 1,13 0,90 0,72 0,59 0,48 0,40 0, ,70 9,38 6,38 4,25 2,96 2,13 1,58 1,20 0,92 0,72 0,57 0,45 0,36 0,29 0,24 0, ,19 9,74 7,49 5,93 4,81 3,98 3,34 2,84 2,40 2,05 1,77 1,55 1,35 1,20 1,06 0,95 0,90* 0, ,19 9,74 7,49 5,93 4,81 3,98 3,34 2,55 1,99 1,58 1,26 1,03 0,84 0,69 0,58 0, ,19 9,74 7,49 5,93 4,61 3,34 2,48 1,89 1,47 1,16 0,93 0,75 0,61 0,50 0,41 0, ,19 9,74 6,57 4,37 3,04 2,19 1,63 1,23 0,95 0,74 0,59 0,47 0,37 0,30 0,24 0, ,75 11,61 8,91 7,05 5,71 4,72 3,96 3,33 2,82 2,41 2,08 1,81 1,59 1,41 1,25 1,11 1,00 0, ,75 11,61 8,91 7,05 5,71 4,72 3,83 2,93 2,28 1,81 1,45 1,18 0,96 0,80 0,66 0, ,75 11,61 8,91 7,05 5,28 3,82 2,85 2,17 1,69 1,33 1,06 0,86 0,70 0,57 0,47 0, ,75 11,61 7,52 5,00 3,49 2,51 1,86 1,41 1,09 0,85 0,68 0,54 0,43 0,35 0,28 0,23 UKŁAD DWUPRZĘSŁOWY - szerokość podpór: 40, 160, 40 mm 15 I Tablice obciążeń ,80 4,70 3,43 2,61 2,05 1,65 1,35 1,12 0,95 0,81 0,69 0,60 0,53 0,46 0,41 0,36 2 6,80 4,70 3,43 2,61 2,05 1,65 1,35 1,09 0,84 0,66 0,53 0,43 0,35 0,28 0,23 0,19 3 6,80 4,70 3,43 2,61 1,97 1,42 1,06 0,80 0,62 0,49 0,38 0,31 0,25 0,20 0,16 0,50 0,047 0,63 0,059 0,70* 0,066 0,75 0,071 0,80* 0,075 0,88 0,083 0,90* 0,085 1,00 0, ,80 4,50 2,81 1,87 1,30 0,93 0,69 0,52 0,40 0,31 0,24 0,19 0,15 1 9,76 6,75 4,94 3,76 2,95 2,38 1,95 1,62 1,37 1,17 1,01 0,88 0,77 0,67 0,60 0,53 2 9,76 6,75 4,94 3,76 2,95 2,38 1,95 1,59 1,23 0,98 0,78 0,63 0,52 0,43 0,35 0,29 3 9,76 6,75 4,94 3,76 2,87 2,08 1,54 1,17 0,91 0,72 0,57 0,46 0,37 0,30 0,25 0,20 4 9,76 6,54 4,09 2,72 1,89 1,36 1,01 0,76 0,59 0,46 0,36 0,28 0,23 0, ,52 7,97 5,83 4,44 3,49 2,81 2,31 1,92 1,62 1,39 1,20 1,04 0,91 0,80 0,71 0, ,52 7,97 5,83 4,44 3,49 2,81 2,31 1,83 1,42 1,13 0,90 0,73 0,60 0,49 0,41 0, ,52 7,97 5,83 4,44 3,31 2,39 1,78 1,35 1,05 0,83 0,66 0,53 0,43 0,35 0,29 0, ,52 7,53 4,72 3,14 2,18 1,57 1,16 0,88 0,68 0,53 0,42 0,33 0,26 0,21 0, ,85 8,89 6,51 4,96 3,90 3,14 2,58 2,15 1,82 1,55 1,34 1,16 1,02 0,90 0,80 0, ,85 8,89 6,51 4,96 3,90 3,14 2,58 2,01 1,56 1,24 0,99 0,80 0,66 0,54 0,45 0, ,85 8,89 6,51 4,96 3,63 2,62 1,95 1,49 1,15 0,91 0,72 0,58 0,47 0,39 0,32 0, ,85 8,26 5,17 3,44 2,39 1,72 1,28 0,97 0,74 0,58 0,46 0,36 0,29 0,23 0,19 0, ,20 9,83 7,19 5,48 4,31 3,47 2,85 2,38 2,01 1,72 1,48 1,29 1,13 1,00 0,88 0, ,20 9,83 7,19 5,48 4,31 3,47 2,85 2,19 1,70 1,35 1,08 0,88 0,72 0,59 0,49 0, ,20 9,83 7,19 5,48 3,95 2,86 2,13 1,62 1,26 0,99 0,79 0,64 0,52 0,42 0,35 0, ,20 8,99 5,63 3,75 2,61 1,88 1,39 1,05 0,81 0,63 0,50 0,40 0,32 0,26 0,21 0, ,37 11,33 8,30 6,32 4,97 4,00 3,29 2,75 2,32 1,99 1,71 1,49 1,31 1,16 1,02 0, ,37 11,33 8,30 6,32 4,97 4,00 3,25 2,48 1,93 1,53 1,23 1,00 0,82 0,67 0,56 0, ,37 11,33 8,30 6,32 4,48 3,24 2,41 1,84 1,43 1,13 0,90 0,72 0,59 0,48 0,40 0, ,37 10,19 6,38 4,25 2,96 2,13 1,58 1,20 0,92 0,72 0,57 0,45 0,36 0,29 0,24 0, ,93 11,72 8,58 6,54 5,14 4,14 3,40 2,84 2,40 2,05 1,77 1,55 1,35 1,20 1,06 0, ,93 11,72 8,58 6,54 5,14 4,14 3,34 2,55 1,99 1,58 1,26 1,03 0,84 0,69 0,58 0, ,93 11,72 8,58 6,54 4,61 3,34 2,48 1,89 1,47 1,16 0,93 0,75 0,61 0,50 0,41 0, ,93 10,49 6,57 4,37 3,04 2,19 1,63 1,23 0,95 0,74 0,59 0,47 0,37 0,30 0,24 0, ,80 13,71 10,04 7,65 6,02 4,85 3,99 3,33 2,82 2,41 2,08 1,81 1,59 1,41 1,25 1, ,80 13,71 10,04 7,65 6,02 4,85 3,83 2,93 2,28 1,81 1,45 1,18 0,96 0,80 0,66 0, ,80 13,71 10,04 7,56 5,28 3,82 2,85 2,17 1,69 1,33 1,06 0,86 0,70 0,57 0,47 0, ,80 12,00 7,52 5,00 3,49 2,51 1,86 1,41 1,09 0,85 0,68 0,54 0,43 0,35 0,28 0,23

16 Hacierba 35/207 N - rubość blachy (kn/m 2 ) - waa (kn/m 2 ) - rozpiętość przęsła (m) W1 - stan raniczny nośności W2 - stan raniczny użytkowania, dopuszczalna strzałka uięcia L/150 W3 - stan raniczny użytkowania, dopuszczalna strzałka uięcia L/200 W4 - stan raniczny użytkowania, dopuszczalna strzałka uięcia L/300 *-rubości niestandardowe blach na zamówienie neatyw UKŁAD TRÓJPRZĘSŁOWY - szerokość podpór: 40, 60, 60, 40 mm t N 1 5,75 4,30 3,35 2,68 2,19 1,82 1,53 1,31 1,13 0,98 0,86 0,76 0,67 0,59 0,53 0,47 0,50 0, ,75 4,30 3,35 2,68 2,07 1,49 1,11 0,84 0,65 0,51 0,41 0,33 0,26 0,21 0,17 3 5,75 4,30 3,33 2,21 1,54 1,11 0,82 0,62 0,48 0,37 0,29 0,23 0,18 0,15 4 5,75 3,53 2,20 1,46 1,01 0,72 0,53 0,40 0,30 0,23 0,18 1 8,45 6,32 4,91 3,92 3,20 2,66 2,25 1,92 1,66 1,44 1,26 1,12 0,98 0,86 0,77 0,68 0,63 0, ,45 6,32 4,91 3,92 3,01 2,18 1,62 1,23 0,96 0,75 0,60 0,48 0,39 0,32 0,26 0,22 3 8,45 6,32 4,84 3,22 2,24 1,62 1,20 0,91 0,70 0,55 0,43 0,35 0,28 0,22 0,18 0,15 4 8,45 5,13 3,21 2,13 1,48 1,06 0,78 0,59 0,45 0,34 0,27 0,21 0, ,18 7,60 5,89 4,70 3,84 3,19 2,69 2,30 1,98 1,73 1,51 1,32 1,16 1,03 0,91 0,81 0,70* 0, ,18 7,60 5,89 4,70 3,47 2,51 1,87 1,42 1,11 0,87 0,69 0,56 0,45 0,37 0,31 0, ,18 7,60 5,58 3,71 2,59 1,87 1,39 1,05 0,81 0,64 0,50 0,40 0,32 0,26 0,21 0, ,18 5,91 3,70 2,45 1,70 1,22 0,90 0,68 0,52 0,40 0,31 0,24 0,19 0, ,51 8,58 6,65 5,30 4,32 3,59 3,03 2,58 2,23 1,94 1,70 1,48 1,30 1,15 1,02 0,91 0,75 0, ,51 8,58 6,65 5,30 3,81 2,76 2,05 1,56 1,21 0,96 0,76 0,62 0,50 0,41 0,34 0, ,51 8,58 6,12 4,07 2,84 2,05 1,52 1,15 0,89 0,70 0,55 0,44 0,36 0,29 0,23 0, ,25 6,48 4,05 2,69 1,87 1,34 0,99 0,74 0,57 0,44 0,34 0,27 0,21 0, ,89 9,60 7,43 5,92 4,82 4,01 3,38 2,88 2,48 2,16 1,88 1,64 1,44 1,27 1,13 1,01 0,80* 0, ,89 9,60 7,43 5,92 4,15 3,00 2,24 1,70 1,32 1,04 0,83 0,67 0,55 0,45 0,37 0, ,89 9,60 6,66 4,44 3,09 2,23 1,66 1,26 0,97 0,76 0,61 0,48 0,39 0,32 0,26 0, ,25 7,06 4,42 2,93 2,03 1,46 1,08 0,81 0,62 0,48 0,38 0,30 0,23 0, ,17 11,28 8,71 6,93 5,65 4,68 3,95 3,37 2,90 2,51 2,17 1,90 1,67 1,47 1,31 1,17 0,88 0, ,17 11,28 8,71 6,73 4,70 3,40 2,54 1,93 1,50 1,18 0,95 0,76 0,62 0,51 0,42 0, ,17 11,28 7,55 5,03 3,50 2,53 1,88 1,43 1,10 0,87 0,69 0,55 0,45 0,36 0,29 0, ,88 7,99 5,00 3,32 2,31 1,66 1,22 0,92 0,71 0,55 0,43 0,34 0,27 0,21 0, ,76 11,71 9,05 7,20 5,86 4,86 4,09 3,49 3,01 2,60 2,25 1,96 1,72 1,52 1,36 1,21 0,90* 0, ,76 11,71 9,05 6,93 4,84 3,50 2,61 1,99 1,55 1,22 0,97 0,79 0,64 0,53 0,43 0, ,76 11,71 7,77 5,18 3,61 2,61 1,94 1,47 1,14 0,89 0,71 0,57 0,46 0,37 0,30 0, ,29 8,23 5,15 3,42 2,38 1,71 1,26 0,95 0,73 0,56 0,44 0,35 0,28 0,22 0, ,84 13,97 10,77 8,56 6,96 5,77 4,85 4,14 3,55 3,05 2,64 2,30 2,02 1,79 1,59 1,42 1,00 0, ,84 13,97 10,77 7,93 5,54 4,01 2,99 2,28 1,77 1,40 1,12 0,90 0,74 0,61 0,50 0, ,84 13,97 8,89 5,92 4,13 2,98 2,22 1,69 1,30 1,02 0,81 0,65 0,53 0,43 0,35 0, ,35 9,42 5,89 3,92 2,72 1,96 1,45 1,09 0,84 0,65 0,51 0,40 0,32 0,25 0,20 0,16 UKŁAD TRÓJPRZĘSŁOWY - szerokość podpór: 40, 160, 160, 40 mm 0,50 0,047 0,63 0, I Tablice obciążeń ,18 5,89 4,31 3,28 2,58 2,08 1,70 1,42 1,20 1,03 0,88 0,77 0,67 0,59 0,53 0,47 2 8,18 5,89 4,31 2,97 2,07 1,49 1,11 0,84 0,65 0,51 0,41 0,33 0,26 0,21 0,17 3 8,18 5,32 3,33 2,21 1,54 1,11 0,82 0,62 0,48 0,37 0,29 0,23 0,18 0,15 4 6,13 3,53 2,20 1,46 1,01 0,72 0,53 0,40 0,30 0,23 0, ,95 8,46 6,19 4,72 3,71 2,99 2,46 2,05 1,73 1,48 1,28 1,12 0,98 0,86 0,77 0, ,95 8,46 6,19 4,32 3,01 2,18 1,62 1,23 0,96 0,75 0,60 0,48 0,39 0,32 0,26 0, ,95 7,73 4,84 3,22 2,24 1,62 1,20 0,91 0,70 0,55 0,43 0,35 0,28 0,22 0,18 0,15 4 8,91 5,13 3,21 2,13 1,48 1,06 0,78 0,59 0,45 0,34 0,27 0,21 0, ,36 9,99 7,31 5,58 4,39 3,54 2,91 2,43 2,05 1,76 1,52 1,32 1,16 1,03 0,91 0, ,36 9,99 7,31 4,98 3,47 2,51 1,87 1,42 1,11 0,87 0,69 0,56 0,45 0,37 0,31 0, ,36 8,90 5,58 3,71 2,59 1,87 1,39 1,05 0,81 0,64 0,50 0,40 0,32 0,26 0,21 0,17 0,70* 0,066 0,75 0,071 0,80* 0,075 0,88 0,083 0,90* 0,085 1,00 0, ,27 5,91 3,70 2,45 1,70 1,22 0,90 0,68 0,52 0,40 0,31 0,24 0,19 0, ,09 11,14 8,16 6,22 4,90 3,95 3,24 2,71 2,29 1,96 1,70 1,48 1,30 1,15 1,02 0, ,09 11,14 8,16 5,46 3,81 2,76 2,05 1,56 1,21 0,96 0,76 0,62 0,50 0,41 0,34 0, ,09 9,76 6,12 4,07 2,84 2,05 1,52 1,15 0,89 0,70 0,55 0,44 0,36 0,29 0,23 0, ,25 6,48 4,05 2,69 1,87 1,34 0,99 0,74 0,57 0,44 0,34 0,27 0,21 0, ,77 12,31 9,02 6,88 5,41 4,36 3,59 3,00 2,54 2,17 1,88 1,64 1,44 1,27 1,13 1, ,77 12,31 8,91 5,94 4,15 3,00 2,24 1,70 1,32 1,04 0,83 0,67 0,55 0,45 0,37 0, ,77 10,63 6,66 4,44 3,09 2,23 1,66 1,26 0,97 0,76 0,61 0,48 0,39 0,32 0,26 0, ,25 7,06 4,42 2,93 2,03 1,46 1,08 0,81 0,62 0,48 0,38 0,30 0,23 0, ,49 14,20 10,40 7,93 6,24 5,04 4,14 3,46 2,93 2,51 2,17 1,90 1,67 1,47 1,31 1, ,49 14,20 10,09 6,73 4,70 3,40 2,54 1,93 1,50 1,18 0,95 0,76 0,62 0,51 0,42 0, ,49 12,04 7,55 5,03 3,50 2,53 1,88 1,43 1,10 0,87 0,69 0,55 0,45 0,36 0,29 0, ,88 7,99 5,00 3,32 2,31 1,66 1,22 0,92 0,71 0,55 0,43 0,34 0,27 0,21 0, ,19 14,68 10,75 8,20 6,46 5,21 4,28 3,58 3,03 2,60 2,25 1,96 1,72 1,52 1,36 1, ,19 14,68 10,39 6,93 4,84 3,50 2,61 1,99 1,55 1,22 0,97 0,79 0,64 0,53 0,43 0, ,19 12,39 7,77 5,18 3,61 2,61 1,94 1,47 1,14 0,89 0,71 0,57 0,46 0,37 0,30 0, ,29 8,23 5,15 3,42 2,38 1,71 1,26 0,95 0,73 0,56 0,44 0,35 0,28 0,22 0, ,78 17,17 12,58 9,60 7,56 6,10 5,01 4,19 3,55 3,05 2,64 2,30 2,02 1,79 1,59 1, ,78 17,17 11,89 7,93 5,54 4,01 2,99 2,28 1,77 1,40 1,12 0,90 0,74 0,61 0,50 0, ,57 14,18 8,89 5,92 4,13 2,98 2,22 1,69 1,30 1,02 0,81 0,65 0,53 0,43 0,35 0, ,35 9,42 5,89 3,92 2,72 1,96 1,45 1,09 0,84 0,65 0,51 0,40 0,32 0,25 0,20 0,16

17 Hacierba 35/207 B pozytyw F1 F Zastosowanie Szerokość materiału wsadoweo Gatunek stali Rodzaj zabezpieczenia antykorozyjneo Dłuość maksymalna Ściana - układ pionowy, F1 - strona zewn. atmosferyczna (35/207 B) Ściana - układ poziomy, F1 - strona zewn. atmosferyczna (35/207 HB) 1185 mm S 250 GD, S 280 GD, S 320 GD lub S 350 GD w PN-EN 10326:2006 albo DX51D w PN-EN 10327:2006 Powłoka cynkowa: Z100, Z225, Z275, Z350 wedłu normy PN-EN 10326:2006 oraz PN-EN 10327: ,00 m - rubość blachy (kn/m 2 ) - waa (kn/m 2 ) - rozpiętość przęsła (m) W1 - stan raniczny nośności W2 - stan raniczny użytkowania, dopuszczalna strzałka uięcia L/150 W3 - stan raniczny użytkowania, dopuszczalna strzałka uięcia L/200 W4 - stan raniczny użytkowania, dopuszczalna strzałka uięcia L/300 *-rubości niestandardowe blach na zamówienie UKŁAD JEDNOPRZĘSŁOWY- szerokość podpór: 40 mm ,37 5,10 3,73 2,84 2,23 1,79 1,47 1,22 1,03 0,88 0,76 0,66 0,58 0,51 0,45 0,40 2 5,94 3,42 2,13 1,41 0,98 0,70 0,51 0,38 0,29 0,22 0,17 0,13 0,10 3 4,45 2,55 1,59 1,05 0,72 0,51 0,37 0,27 0,20 0,15 0,11 0,50 0,047 0,63 0,059 0,70* 0,066 0,75 0,071 0,80* 0,075 0,88 0,083 0,90* 0,085 1,00 0, I Tablice obciążeń 4 2,95 1,68 1,04 0,68 0,46 0,32 0,23 0,16 0, ,64 7,37 5,39 4,11 3,23 2,60 2,13 1,78 1,50 1,28 1,11 0,96 0,84 0,74 0,66 0,59 2 8,25 4,75 2,97 1,97 1,36 0,98 0,72 0,54 0,41 0,31 0,24 0,19 0,15 0,11 0,09 3 6,17 3,54 2,21 1,46 1,01 0,72 0,52 0,39 0,29 0,22 0,17 0,13 0,09 4 4,09 2,34 1,45 0,95 0,65 0,46 0,33 0,24 0,17 0,13 0, ,60 8,72 6,38 4,87 3,82 3,08 2,53 2,11 1,78 1,53 1,32 1,15 1,00 0,89 0,79 0,70 2 9,57 5,51 3,44 2,28 1,58 1,13 0,83 0,63 0,48 0,37 0,29 0,22 0,17 0,14 0,10 3 7,16 4,12 2,57 1,69 1,17 0,83 0,61 0,45 0,34 0,26 0,20 0,15 0,11 4 4,75 2,72 1,69 1,11 0,76 0,53 0,38 0,28 0,20 0,15 0, ,08 9,75 7,14 5,44 4,28 3,45 2,83 2,36 2,00 1,71 1,48 1,28 1,13 0,99 0,88 0, ,55 6,08 3,80 2,52 1,75 1,25 0,92 0,69 0,53 0,41 0,32 0,25 0,19 0,15 0,12 0,09 3 7,90 4,54 2,83 1,87 1,29 0,92 0,67 0,50 0,38 0,29 0,22 0,17 0,13 0,09 4 5,24 3,00 1,86 1,22 0,84 0,59 0,42 0,31 0,23 0,17 0,12 0, ,64 10,83 7,93 6,04 4,75 3,83 3,15 2,63 2,22 1,90 1,64 1,43 1,26 1,11 0,98 0, ,56 6,66 4,16 2,76 1,92 1,37 1,01 0,76 0,58 0,45 0,35 0,28 0,22 0,17 0,13 0,10 3 8,65 4,97 3,10 2,05 1,42 1,01 0,74 0,55 0,42 0,32 0,24 0,19 0,14 0,11 4 5,74 3,29 2,04 1,34 0,92 0,65 0,47 0,34 0,25 0,19 0,14 0, ,26 12,64 9,26 7,06 5,55 4,48 3,68 3,07 2,60 2,23 1,92 1,68 1,47 1,30 1,16 1, ,22 7,61 4,76 3,16 2,19 1,58 1,16 0,87 0,67 0,52 0,40 0,32 0,25 0,20 0,15 0,12 3 9,89 5,69 3,55 2,35 1,62 1,16 0,85 0,63 0,48 0,37 0,28 0,22 0,17 0,13 0,09 4 6,56 3,76 2,34 1,54 1,05 0,74 0,54 0,39 0,29 0,22 0,16 0, ,94 13,12 9,61 7,33 5,76 4,65 3,82 3,19 2,70 2,31 2,00 1,74 1,53 1,35 1,20 1, ,64 7,86 4,91 3,26 2,26 1,63 1,20 0,90 0,69 0,54 0,42 0,33 0,26 0,20 0,16 0, ,21 5,87 3,66 2,42 1,68 1,20 0,88 0,65 0,50 0,38 0,29 0,22 0,17 0,13 0,10 4 6,78 3,88 2,41 1,59 1,09 0,77 0,55 0,41 0,30 0,22 0,16 0, ,32 15,46 11,33 8,64 6,80 5,48 4,51 3,77 3,19 2,73 2,36 2,06 1,81 1,60 1,42 1, ,81 9,11 5,70 3,79 2,63 1,89 1,40 1,05 0,81 0,63 0,49 0,39 0,31 0,24 0,19 0, ,83 6,81 4,25 2,81 1,95 1,39 1,02 0,76 0,58 0,44 0,34 0,27 0,20 0,16 0,12 0,09 4 7,86 4,50 2,80 1,84 1,27 0,90 0,65 0,48 0,35 0,26 0,20 0,14 0,10

18 Hacierba 35/207 B pozytyw - rubość blachy (kn/m 2 ) - waa (kn/m 2 ) - rozpiętość przęsła (m) W1 - stan raniczny nośności W2 - stan raniczny użytkowania, dopuszczalna strzałka uięcia L/150 W3 - stan raniczny użytkowania, dopuszczalna strzałka uięcia L/200 W4 - stan raniczny użytkowania, dopuszczalna strzałka uięcia L/300 *-rubości niestandardowe blach na zamówienie UKŁAD DWUPRZĘSŁOWY - szerokość podpór: 40, 60, 40 mm t N 1 5,28 3,94 3,06 2,44 1,99 1,66 1,40 1,19 1,03 0,89 0,78 0,69 0,60 0,53 0,47 0,42 0,50 0, ,28 3,94 3,06 2,44 1,99 1,66 1,30 0,99 0,77 0,60 0,48 0,39 0,31 0,26 0,21 0,17 3 5,28 3,94 3,06 2,44 1,80 1,30 0,96 0,73 0,56 0,44 0,35 0,28 0,22 0,18 0,15 4 5,28 3,94 2,58 1,71 1,18 0,85 0,63 0,47 0,36 0,28 0,21 0,17 1 8,01 5,98 4,63 3,70 3,02 2,50 2,11 1,80 1,55 1,35 1,18 1,03 0,91 0,80 0,71 0,63 0,63 0, ,01 5,98 4,63 3,70 3,02 2,43 1,81 1,38 1,07 0,85 0,68 0,55 0,44 0,36 0,30 0,25 3 8,01 5,98 4,63 3,60 2,51 1,81 1,34 1,02 0,79 0,62 0,49 0,39 0,32 0,26 0,21 0,17 4 8,01 5,72 3,58 2,38 1,65 1,19 0,87 0,66 0,50 0,39 0,31 0,24 0,19 0,15 1 9,61 7,16 5,54 4,41 3,59 2,98 2,51 2,14 1,84 1,60 1,39 1,21 1,07 0,94 0,83 0,74 0,70* 0, ,61 7,16 5,54 4,41 3,59 2,83 2,11 1,61 1,25 0,99 0,79 0,64 0,52 0,43 0,35 0,29 3 9,61 7,16 5,54 4,17 2,91 2,10 1,56 1,19 0,92 0,72 0,57 0,46 0,37 0,30 0,25 0,20 4 9,61 6,64 4,15 2,76 1,92 1,38 1,02 0,77 0,59 0,46 0,36 0,28 0,22 0, ,81 8,04 6,21 4,94 4,02 3,34 2,81 2,39 2,06 1,79 1,55 1,35 1,18 1,04 0,93 0,83 0,75 0, ,81 8,04 6,21 4,94 4,02 3,12 2,32 1,77 1,38 1,09 0,87 0,70 0,57 0,47 0,39 0, ,81 8,04 6,21 4,60 3,21 2,32 1,72 1,31 1,01 0,80 0,63 0,51 0,41 0,33 0,27 0, ,81 7,32 4,58 3,04 2,11 1,52 1,12 0,85 0,65 0,51 0,40 0,31 0,25 0,20 0, ,07 8,96 6,92 5,50 4,47 3,71 3,12 2,66 2,29 1,97 1,71 1,49 1,30 1,15 1,02 0,91 0,80* 0, ,07 8,96 6,92 5,50 4,47 3,42 2,55 1,94 1,51 1,19 0,96 0,77 0,63 0,52 0,43 0, ,07 8,96 6,92 5,04 3,52 2,54 1,89 1,44 1,11 0,88 0,70 0,56 0,45 0,37 0,30 0, ,07 8,02 5,02 3,34 2,32 1,67 1,23 0,93 0,72 0,56 0,44 0,35 0,28 0,22 0, ,16 10,49 8,09 6,42 5,22 4,32 3,63 3,10 2,66 2,27 1,97 1,71 1,50 1,33 1,18 1,05 0,88 0, ,16 10,49 8,09 6,42 5,22 3,91 2,92 2,23 1,73 1,37 1,10 0,89 0,73 0,60 0,49 0, ,16 10,49 8,09 5,77 4,03 2,91 2,17 1,65 1,28 1,00 0,80 0,64 0,52 0,43 0,35 0, ,16 9,17 5,74 3,82 2,65 1,91 1,41 1,07 0,82 0,64 0,50 0,40 0,32 0,25 0,20 0, ,70 10,89 8,39 6,66 5,41 4,48 3,77 3,21 2,74 2,35 2,03 1,77 1,55 1,37 1,22 1,09 0,90* 0, ,70 10,89 8,39 6,66 5,41 4,04 3,01 2,30 1,79 1,41 1,13 0,92 0,75 0,62 0,51 0, ,70 10,89 8,39 5,95 4,16 3,00 2,24 1,70 1,32 1,04 0,83 0,67 0,54 0,44 0,36 0, ,70 9,46 5,93 3,94 2,74 1,97 1,46 1,10 0,85 0,66 0,52 0,41 0,33 0,26 0,21 0, ,50 12,93 9,95 7,88 6,40 5,29 4,45 3,78 3,20 2,74 2,37 2,07 1,82 1,61 1,43 1,28 1,00 0, ,50 12,93 9,95 7,88 6,40 4,68 3,49 2,67 2,08 1,64 1,32 1,07 0,87 0,72 0,60 0, ,50 12,93 9,95 6,90 4,82 3,49 2,60 1,98 1,53 1,21 0,96 0,78 0,63 0,52 0,42 0, ,50 10,97 6,87 4,57 3,18 2,29 1,70 1,28 0,99 0,77 0,61 0,48 0,39 0,31 0,25 0,20 UKŁAD DWUPRZĘSŁOWY - szerokość podpór: 40, 160, 40 mm ,55 5,33 3,90 2,97 2,33 1,88 1,54 1,28 1,08 0,92 0,80 0,69 0,60 0,53 0,47 0,42 2 7,55 5,33 3,90 2,97 2,33 1,75 1,30 0,99 0,77 0,60 0,48 0,39 0,31 0,26 0,21 0,17 3 7,55 5,33 3,89 2,59 1,80 1,30 0,96 0,73 0,56 0,44 0,35 0,28 0,22 0,18 0,15 0,50 0,047 0,63 0,059 0,70* 0,066 0,75 0,071 0,80* 0,075 0,88 0,083 0,90* 0,085 1,00 0, I Tablice obciążeń 4 7,16 4,12 2,58 1,71 1,18 0,85 0,63 0,47 0,36 0,28 0,21 0, ,38 7,88 5,76 4,39 3,45 2,78 2,28 1,91 1,61 1,38 1,19 1,03 0,91 0,80 0,71 0, ,38 7,88 5,76 4,39 3,36 2,43 1,81 1,38 1,07 0,85 0,68 0,55 0,44 0,36 0,30 0, ,38 7,88 5,40 3,60 2,51 1,81 1,34 1,02 0,79 0,62 0,49 0,39 0,32 0,26 0,21 0,17 4 9,93 5,72 3,58 2,38 1,65 1,19 0,87 0,66 0,50 0,39 0,31 0,24 0,19 0, ,31 9,21 6,74 5,14 4,04 3,26 2,67 2,23 1,89 1,62 1,39 1,21 1,07 0,94 0,83 0, ,31 9,21 6,74 5,14 3,90 2,83 2,11 1,61 1,25 0,99 0,79 0,64 0,52 0,43 0,35 0, ,31 9,21 6,27 4,17 2,91 2,10 1,56 1,19 0,92 0,72 0,57 0,46 0,37 0,30 0,25 0, ,52 6,64 4,15 2,76 1,92 1,38 1,02 0,77 0,59 0,46 0,36 0,28 0,22 0, ,73 10,20 7,47 5,69 4,48 3,61 2,96 2,47 2,09 1,79 1,55 1,35 1,18 1,04 0,93 0, ,73 10,20 7,47 5,69 4,31 3,12 2,32 1,77 1,38 1,09 0,87 0,70 0,57 0,47 0,39 0, ,73 10,20 6,91 4,60 3,21 2,32 1,72 1,31 1,01 0,80 0,63 0,51 0,41 0,33 0,27 0, ,70 7,32 4,58 3,04 2,11 1,52 1,12 0,85 0,65 0,51 0,40 0,31 0,25 0,20 0, ,21 11,22 8,22 6,27 4,93 3,97 3,26 2,73 2,31 1,97 1,71 1,49 1,30 1,15 1,02 0, ,21 11,22 8,22 6,27 4,72 3,42 2,55 1,94 1,51 1,19 0,96 0,77 0,63 0,52 0,43 0, ,21 11,22 7,57 5,04 3,52 2,54 1,89 1,44 1,11 0,88 0,70 0,56 0,45 0,37 0,30 0, ,91 8,02 5,02 3,34 2,32 1,67 1,23 0,93 0,72 0,56 0,44 0,35 0,28 0,22 0, ,63 12,90 9,45 7,20 5,67 4,57 3,76 3,14 2,66 2,27 1,97 1,71 1,50 1,33 1,18 1, ,63 12,90 9,45 7,20 5,40 3,91 2,92 2,23 1,73 1,37 1,10 0,89 0,73 0,60 0,49 0, ,63 12,90 8,66 5,77 4,03 2,91 2,17 1,65 1,28 1,00 0,80 0,64 0,52 0,43 0,35 0, ,91 9,17 5,74 3,82 2,65 1,91 1,41 1,07 0,82 0,64 0,50 0,40 0,32 0,25 0,20 0, ,24 13,32 9,76 7,44 5,86 4,72 3,88 3,24 2,74 2,35 2,03 1,77 1,55 1,37 1,22 1, ,24 13,32 9,76 7,44 5,57 4,04 3,01 2,30 1,79 1,41 1,13 0,92 0,75 0,62 0,51 0, ,24 13,32 8,93 5,95 4,16 3,00 2,24 1,70 1,32 1,04 0,83 0,67 0,54 0,44 0,36 0, ,42 9,46 5,93 3,94 2,74 1,97 1,46 1,10 0,85 0,66 0,52 0,41 0,33 0,26 0,21 0, ,40 15,51 11,36 8,67 6,82 5,50 4,52 3,78 3,20 2,74 2,37 2,07 1,82 1,61 1,43 1, ,40 15,51 11,36 8,67 6,46 4,68 3,49 2,67 2,08 1,64 1,32 1,07 0,87 0,72 0,60 0, ,40 15,51 10,36 6,90 4,82 3,49 2,60 1,98 1,53 1,21 0,96 0,78 0,63 0,52 0,42 0, ,03 10,97 6,87 4,57 3,18 2,29 1,70 1,28 0,99 0,77 0,61 0,48 0,39 0,31 0,25 0,20

19 Hacierba 35/207 B pozytyw - rubość blachy (kn/m 2 ) - waa (kn/m 2 ) - rozpiętość przęsła (m) W1 - stan raniczny nośności W2 - stan raniczny użytkowania, dopuszczalna strzałka uięcia L/150 W3 - stan raniczny użytkowania, dopuszczalna strzałka uięcia L/200 W4 - stan raniczny użytkowania, dopuszczalna strzałka uięcia L/300 *-rubości niestandardowe blach na zamówienie UKŁAD TRÓJPRZĘSŁOWY - szerokość podpór: 40, 60, 60, 40 mm t N 1 6,27 4,72 3,68 2,95 2,42 2,02 1,71 1,46 1,26 1,10 0,97 0,85 0,76 0,68 0,60 0,54 0,50 0, ,27 4,72 3,68 2,72 1,89 1,37 1,01 0,77 0,59 0,46 0,37 0,29 0,24 0,19 0,15 3 6,27 4,72 3,05 2,02 1,41 1,01 0,75 0,56 0,43 0,34 0,26 0,21 0,16 4 5,62 3,23 2,01 1,33 0,92 0,66 0,48 0,36 0,27 0,21 0,16 1 9,53 7,16 5,57 4,47 3,66 3,05 2,58 2,20 1,91 1,66 1,46 1,29 1,15 1,02 0,91 0,81 0,63 0, ,53 7,16 5,57 3,77 2,63 1,90 1,41 1,07 0,83 0,65 0,52 0,42 0,34 0,27 0,22 0,18 3 9,53 6,76 4,23 2,81 1,96 1,41 1,04 0,79 0,61 0,47 0,37 0,30 0,24 0,19 0,15 4 7,80 4,49 2,80 1,86 1,28 0,92 0,67 0,50 0,38 0,29 0,23 0, ,45 8,57 6,67 5,33 4,36 3,63 3,07 2,62 2,27 1,98 1,74 1,54 1,35 1,20 1,07 0,95 0,70* 0, ,45 8,57 6,58 4,38 3,06 2,21 1,64 1,25 0,97 0,76 0,60 0,49 0,39 0,32 0,26 0, ,45 7,85 4,91 3,27 2,27 1,64 1,21 0,92 0,71 0,55 0,44 0,35 0,28 0,22 0,18 4 9,05 5,21 3,25 2,16 1,49 1,07 0,79 0,59 0,45 0,34 0,27 0,21 0, ,89 9,64 7,48 5,98 4,89 4,06 3,43 2,93 2,54 2,21 1,94 1,71 1,50 1,33 1,18 1,06 0,75 0, ,89 9,64 7,25 4,83 3,37 2,44 1,81 1,38 1,07 0,84 0,67 0,54 0,44 0,35 0,29 0, ,89 8,65 5,42 3,61 2,51 1,81 1,34 1,01 0,78 0,61 0,48 0,38 0,31 0,25 0,20 0,16 4 9,98 5,74 3,59 2,38 1,65 1,18 0,87 0,65 0,50 0,38 0,30 0,23 0, ,39 10,75 8,34 6,65 5,43 4,52 3,81 3,26 2,82 2,45 2,16 1,88 1,66 1,47 1,31 1,17 0,80* 0, ,39 10,75 7,94 5,29 3,69 2,67 1,99 1,51 1,17 0,92 0,74 0,59 0,48 0,39 0,32 0, ,39 9,47 5,94 3,95 2,75 1,98 1,47 1,11 0,86 0,67 0,53 0,42 0,34 0,27 0,22 0, ,93 6,29 3,93 2,61 1,81 1,30 0,95 0,72 0,55 0,42 0,33 0,26 0,20 0, ,91 12,60 9,76 7,78 6,34 5,27 4,45 3,80 3,28 2,86 2,49 2,17 1,91 1,69 1,51 1,35 0,88 0, ,91 12,60 9,08 6,06 4,23 3,06 2,28 1,73 1,34 1,06 0,84 0,68 0,55 0,45 0,37 0, ,91 10,83 6,79 4,52 3,15 2,27 1,68 1,28 0,99 0,77 0,61 0,49 0,39 0,32 0,26 0, ,49 7,19 4,50 2,98 2,07 1,48 1,09 0,82 0,63 0,49 0,38 0,30 0,23 0, ,55 13,07 10,12 8,07 6,58 5,46 4,61 3,93 3,40 2,96 2,57 2,24 1,97 1,75 1,56 1,39 0,90* 0, ,55 13,07 9,37 6,25 4,36 3,16 2,35 1,79 1,39 1,09 0,87 0,70 0,57 0,47 0,38 0, ,55 11,18 7,01 4,67 3,25 2,34 1,74 1,32 1,02 0,80 0,63 0,50 0,41 0,33 0,26 0, ,90 7,42 4,64 3,08 2,14 1,53 1,13 0,85 0,65 0,50 0,39 0,31 0,24 0,19 0, ,92 15,54 12,01 9,56 7,78 6,46 5,44 4,65 4,01 3,46 3,00 2,62 2,30 2,04 1,82 1,63 1,00 0, ,92 15,54 10,87 7,25 5,06 3,66 2,73 2,08 1,61 1,27 1,02 0,82 0,67 0,55 0,45 0, ,92 12,96 8,13 5,41 3,77 2,72 2,02 1,53 1,19 0,93 0,74 0,59 0,48 0,38 0,31 0, ,95 8,61 5,38 3,57 2,48 1,78 1,31 0,99 0,76 0,59 0,46 0,36 0,28 0,22 0,18 UKŁAD TRÓJPRZĘSŁOWY - szerokość podpór: 40, 160, 160, 40 mm ,95 6,50 4,89 3,73 2,93 2,36 1,94 1,62 1,37 1,17 1,01 0,88 0,77 0,68 0,60 0,54 2 8,95 6,50 4,08 2,72 1,89 1,37 1,01 0,77 0,59 0,46 0,37 0,29 0,24 0,19 0,15 3 8,45 4,87 3,05 2,02 1,41 1,01 0,75 0,56 0,43 0,34 0,26 0,21 0,16 4 5,62 3,23 2,01 1,33 0,92 0,66 0,48 0,36 0,27 0,21 0, ,51 9,78 7,23 5,51 4,34 3,50 2,88 2,40 2,04 1,74 1,51 1,31 1,15 1,02 0,91 0, ,51 9,03 5,67 3,77 2,63 1,90 1,41 1,07 0,83 0,65 0,52 0,42 0,34 0,27 0,22 0, ,73 6,76 4,23 2,81 1,96 1,41 1,04 0,79 0,61 0,47 0,37 0,30 0,24 0,19 0,15 4 7,80 4,49 2,80 1,86 1,28 0,92 0,67 0,50 0,38 0,29 0,23 0, ,16 11,54 8,45 6,45 5,08 4,09 3,37 2,81 2,38 2,04 1,77 1,54 1,35 1,20 1,07 0, ,16 10,49 6,58 4,38 3,06 2,21 1,64 1,25 0,97 0,76 0,60 0,49 0,39 0,32 0,26 0, ,61 7,85 4,91 3,27 2,27 1,64 1,21 0,92 0,71 0,55 0,44 0,35 0,28 0,22 0,18 0,50 0,047 0,63 0,059 0,70* 0,066 0,75 0,071 0,80* 0,075 0,88 0,083 0,90* 0,085 1,00 0, I Tablice obciążeń 4 9,05 5,21 3,25 2,16 1,49 1,07 0,79 0,59 0,45 0,34 0,27 0,21 0, ,15 12,77 9,36 7,14 5,62 4,53 3,73 3,12 2,64 2,26 1,96 1,71 1,50 1,33 1,18 1, ,15 11,56 7,25 4,83 3,37 2,44 1,81 1,38 1,07 0,84 0,67 0,54 0,44 0,35 0,29 0, ,00 8,65 5,42 3,61 2,51 1,81 1,34 1,01 0,78 0,61 0,48 0,38 0,31 0,25 0,20 0,16 4 9,98 5,74 3,59 2,38 1,65 1,18 0,87 0,65 0,50 0,38 0,30 0,23 0, ,22 14,05 10,30 7,86 6,19 4,99 4,11 3,43 2,91 2,49 2,16 1,88 1,66 1,47 1,31 1, ,22 12,66 7,94 5,29 3,69 2,67 1,99 1,51 1,17 0,92 0,74 0,59 0,48 0,39 0,32 0, ,43 9,47 5,94 3,95 2,75 1,98 1,47 1,11 0,86 0,67 0,53 0,42 0,34 0,27 0,22 0, ,93 6,29 3,93 2,61 1,81 1,30 0,95 0,72 0,55 0,42 0,33 0,26 0,20 0, ,31 16,15 11,84 9,04 7,11 5,74 4,72 3,95 3,35 2,87 2,49 2,17 1,91 1,69 1,51 1, ,31 14,48 9,08 6,06 4,23 3,06 2,28 1,73 1,34 1,06 0,84 0,68 0,55 0,45 0,37 0, ,79 10,83 6,79 4,52 3,15 2,27 1,68 1,28 0,99 0,77 0,61 0,49 0,39 0,32 0,26 0, ,49 7,19 4,50 2,98 2,07 1,48 1,09 0,82 0,63 0,49 0,38 0,30 0,23 0, ,08 16,69 12,23 9,33 7,35 5,93 4,88 4,08 3,46 2,97 2,57 2,24 1,97 1,75 1,56 1, ,08 14,94 9,37 6,25 4,36 3,16 2,35 1,79 1,39 1,09 0,87 0,70 0,57 0,47 0,38 0, ,39 11,18 7,01 4,67 3,25 2,34 1,74 1,32 1,02 0,80 0,63 0,50 0,41 0,33 0,26 0, ,90 7,42 4,64 3,08 2,14 1,53 1,13 0,85 0,65 0,50 0,39 0,31 0,24 0,19 0, ,03 19,42 14,24 10,87 8,56 6,91 5,69 4,76 4,03 3,46 3,00 2,62 2,30 2,04 1,82 1, ,03 17,32 10,87 7,25 5,06 3,66 2,73 2,08 1,61 1,27 1,02 0,82 0,67 0,55 0,45 0, ,47 12,96 8,13 5,41 3,77 2,72 2,02 1,53 1,19 0,93 0,74 0,59 0,48 0,38 0,31 0, ,95 8,61 5,38 3,57 2,48 1,78 1,31 0,99 0,76 0,59 0,46 0,36 0,28 0,22 0,18

ArcelorMittal Construction Polska. Tablice obciążeń dla blach profilowanych Loading tables for profiled sheets

ArcelorMittal Construction Polska. Tablice obciążeń dla blach profilowanych Loading tables for profiled sheets ArcelorMittal Construction Polska Tablice obciążeń dla blach profilowanych Loadin tables for profiled sheets Niniejszy materiał ma charakter informacyjny: jeo użycie i interpretacja wyników wymaają od

Bardziej szczegółowo

Dach, F2 strona pomieszczenia Roof, F2 inner side

Dach, F2 strona pomieszczenia Roof, F2 inner side 59 I Tablice obciążeń dla blach trapezowych / Loadin tables for trapezoidal profiles 94 pozytyw / positive F1 F2 78 65 280 1120 1163 Zastosowanie Application Szerokość materiału wsadoweo Width of raw material

Bardziej szczegółowo

Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-EN i PN-EN

Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-EN i PN-EN Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-EN 1991-1-3 i PN-EN 1991-1-4 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014) 20. Obciążenia dachu

Bardziej szczegółowo

1.3. Użytkowe strop podwieszony instalacje Rodzaj: użytkowe Typ: zmienne strop podwieszony, instalacje Charakterystyczna wartość obciążenia:

1.3. Użytkowe strop podwieszony instalacje Rodzaj: użytkowe Typ: zmienne strop podwieszony, instalacje Charakterystyczna wartość obciążenia: 1.1. Ciężar pokrycia Rodzaj: ciężar Typ: stałe 1.1.1. Ciężar pokrycia papowego Charakterystyczna wartość obciążenia: Qk =,7 kn/m. Obliczeniowe wartości obciążenia: Qo1 =,81 kn/m, f1 = 1,16, Qo =,63 kn/m,

Bardziej szczegółowo

Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-B-02001, PN-B-02010/Az1 i PN-B-02011/Az1

Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-B-02001, PN-B-02010/Az1 i PN-B-02011/Az1 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-B-02001, PN-B-02010/Az1 i PN-B-02011/Az1 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014) 20.

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa T- KARTA PRODUKTU

Blacha trapezowa T- KARTA PRODUKTU 80 Blacha trapezowa T- KARTA PRODUKTU Blachy trapezowe to produkty, które dzięki swej uniwersalności znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle budowlanym. Sprawdzają się jako pokrycie elewacyjne oraz

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ZESTAWIENIA OBCIĄŻEŃ ZMIENNYCH KLIMATYCZNYCH Opracował: dr inż. Dariusz Czepiżak

PRZYKŁAD ZESTAWIENIA OBCIĄŻEŃ ZMIENNYCH KLIMATYCZNYCH Opracował: dr inż. Dariusz Czepiżak PRZYKŁAD ZESTAWENA OBCĄŻEŃ ZMENNYCH KLMATYCZNYCH Założenia: 1) Lokalizacja: Wrocław 2) Hala jednonawowa. Wymiary zewnętrzne hali: szerokość 20m, długość 100m, wysokość 8m. 3) Dach dwuspadowy, nachylenie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009. Tabele obciążeń

System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009. Tabele obciążeń System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009 Tabele obciążeń TABELARYCZNE ZESTAWIENIA DOPUSZCZALNYCH OBCIĄŻEŃ BLACH TRAPEZOWYCH KASET ŚCIENNYCH ELEWACYJNYCH PROFILI FALISTYCH W Y K O N A W C Y O P

Bardziej szczegółowo

Obciążenia środowiskowe: śnieg i wiatr wg PN-EN i PN-EN

Obciążenia środowiskowe: śnieg i wiatr wg PN-EN i PN-EN Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Obciążenia środowiskowe: śnieg i wg PN-EN 1991-1-3 i PN-EN 1991-1-4 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014) Obciążenie śniegiem Obciążenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V OBLICZE IE OBCIĄŻEŃ KLIMATYCZ YCH ODDZIAŁUJĄCYCH A BUDY EK

ROZDZIAŁ V OBLICZE IE OBCIĄŻEŃ KLIMATYCZ YCH ODDZIAŁUJĄCYCH A BUDY EK ROZDZIAŁ V OBLICZE IE OBCIĄŻEŃ KLIMATYCZ YCH ODDZIAŁUJĄCYCH A BUDY EK V.1. Obciążenie śniegiem dachu Pawilon wystawienniczy Lokalizacja: Bielsko-Biała A 375 m n.p.m. III strefa obciążeniem śniegiem P -E

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2 Podstawa opracowania. Podstawą formalną niniejszego opracowania są normy :

OPIS TECHNICZNY. 1.2 Podstawa opracowania. Podstawą formalną niniejszego opracowania są normy : OPIS TECHNICZNY 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dachu kratowego hali produkcyjnej. 1.2 Podstawa opracowania Podstawą formalną niniejszego opracowania są normy

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu przypadków obciążenia śniegiem na nośność dachów płaskich z attykami

Analiza wpływu przypadków obciążenia śniegiem na nośność dachów płaskich z attykami Analiza wpływu przypadków obciążenia śniegiem na nośność dachów płaskich z attykami Dr inż. Jarosław Siwiński, prof. dr hab. inż. Adam Stolarski, Wojskowa Akademia Techniczna 1. Wprowadzenie W procesie

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa T-8. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój.

Blacha trapezowa T-8. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój. 916 Blacha trapezowa T-8 karta produktu 34-700 Rabka-Zdrój zeskanuj kod QR i zobacz model 3D T: +48 18 26 85 200 3 z 6 Ogólne informację Blacha trapezowa jest wyjątkowa dzięki swej prostocie i wyrazistej

Bardziej szczegółowo

Technika mocowań. na dachach płaskich. Jedną z najszybszych metod wznoszenia W UJĘCIU NOWEJ NORMY WIATROWEJ

Technika mocowań. na dachach płaskich. Jedną z najszybszych metod wznoszenia W UJĘCIU NOWEJ NORMY WIATROWEJ NOWOCZESNE HALE 4/11 TECHNIKI I TECHNOLOGIE mgr inż. Marian Bober KOELNER S.A., Stowarzyszenie DAFA Technika mocowań na dachach płaskich W UJĘCIU NOWEJ NORMY WIATROWEJ Obliczenia sił działających na dach

Bardziej szczegółowo

Mocowania na dachach płaskich zgodnie z nową normą wiatrową

Mocowania na dachach płaskich zgodnie z nową normą wiatrową Mocowania na dachacłaskich zgodnie z nową normą wiatrową Wytyczne DAFA Dach to największe wyzwanie w przypadku projektowania obiektów o dużej powierzchni. Z racji powierzchni obiektów, przykrywają je dachy

Bardziej szczegółowo

Tasowanie norm suplement

Tasowanie norm suplement Tasowanie norm suplement W związku z rozwiniętą dość intensywną dyskusją na temat, poruszony w moim artykule, łączenia w opracowaniach projektowych norm PN-B i PN-EN ( Inżynier Budownictwa nr 9/2016) pragnę

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa T-18. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój.

Blacha trapezowa T-18. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój. 916 Blacha trapezowa T-18 karta produktu zeskanuj kod QR i zobacz model 3D 3 z 9 Ogólne informację Blacha trapezowa jest wyjątkowa dzięki swej prostocie i wyrazistej formie. Pozwala realizować efektowne

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeniowy

Przykład obliczeniowy Przykład obliczeniowy α= 35 0 h d = 290 350 H b =1350 H = 300 3H= 900 b= 1700 a b = 1000 h p = 100 a = 1100 Lokalizacja Gdańsk Morena, A = 100 m.n.p.m. 2015-05-30 1 SNIEG Gdańsk 3 strefa Obciążenie śniegiem

Bardziej szczegółowo

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa strona 1 Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 1. Blachodachówka o grubości 0,55 mm γ f k d Obc. obl. kn/m 2 0,35 1,30

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Obciążenia 1.1. Założenia Ze względu na brak pełnych danych dotyczących konstrukcji istniejącego obiektu, w tym stalowego podciągu, drewnianego stropu oraz więźby

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa RBT-85

Blacha trapezowa RBT-85 Blacha trapezowa RBT-85 Opis techniczny Karta wyrobu Opis Blachy fałdowe znajdują zastosowanie jako części składowe elementów dachów, stropów i ścian. Blachy mogą pełnić zarówno rolę elementów osłonowych

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Projekt powinien być oddany w formie elektronicznej na płycie cd.

UWAGA: Projekt powinien być oddany w formie elektronicznej na płycie cd. Pomoce dydaktyczne: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcję. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [2] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa. T-14 plus. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój.

Blacha trapezowa. T-14 plus. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój. Blacha trapezowa T-14 plus karta produktu 34-700 Rabka-Zdrój 1017 zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Ogólne informację Blacha trapezowa jest wyjątkowa dzięki swej prostocie i wyrazistej formie. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa T-50. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój.

Blacha trapezowa T-50. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój. Blacha trapezowa T-50 karta produktu 34-700 Rabka-Zdrój 617 zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Ogólne informację Blacha trapezowa jest wyjątkowa dzięki swej prostocie i wyrazistej formie. Pozwala realizować

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa T-8. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój.

Blacha trapezowa T-8. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój. Blacha trapezowa T8 karta produktu 34700 RabkaZdrój 617 zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Ogólne informację Blacha trapezowa jest wyjątkowa dzięki swej prostocie i wyrazistej formie. Pozwala realizować

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa T-35. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój.

Blacha trapezowa T-35. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój. Blacha trapezowa T-35 karta produktu 34-700 Rabka-Zdrój 3 z 12 617 zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Ogólne informację Blacha trapezowa jest wyjątkowa dzięki swej prostocie i wyrazistej formie. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa T-55. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój.

Blacha trapezowa T-55. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój. Blacha trapezowa T-55 karta produktu 34-700 Rabka-Zdrój 617 zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Ogólne informację Blacha trapezowa jest wyjątkowa dzięki swej prostocie i wyrazistej formie. Pozwala realizować

Bardziej szczegółowo

m. Czeremcha numer działki: 1207 Gmina CZEREMCHA ul. Duboisa 14 17-240 Czeremcha powiat hajnowski KOINSTAL ul. Mydlarska 1 21-560 Międzyrzec Podlaski

m. Czeremcha numer działki: 1207 Gmina CZEREMCHA ul. Duboisa 14 17-240 Czeremcha powiat hajnowski KOINSTAL ul. Mydlarska 1 21-560 Międzyrzec Podlaski PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OBIEKT: BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: BUDOWA WIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZEREMCHA Technologia Separator aerozoli przykrycie reaktora Typ 14/24/H5,5 m. Czeremcha

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

SPIS POZYCJI OBLICZEŃ STATYCZNYCH:

SPIS POZYCJI OBLICZEŃ STATYCZNYCH: UDYNEK ILIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KTOWICCH PLC EUROPY 1 PROJEKT DOSTOSOWNI DCHU DO ZWIĘKSZONYCH OCIĄŻEŃ ŚNIEGIEM str. 12/K SPIS POZYCJI OLICZEŃ STTYCZNYCH: POZ.1 DCH...13 POZ.1.1 ELK O ROZPIĘTOŚCI LŚW MX =4,9M...17

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa. T-35 plus. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D. 34-700 Rabka-Zdrój. biuro@blachotrapez.eu www.blachotrapez.

Blacha trapezowa. T-35 plus. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D. 34-700 Rabka-Zdrój. biuro@blachotrapez.eu www.blachotrapez. Blacha trapezowa T-35 plus karta produktu 34-700 Rabka-Zdrój zeskanuj kod QR i zobacz model 3D T: +48 18 26 85 200 2 z 12 Ogólne informację Blacha trapezowa jest wyjątkowa dzięki swej prostocie i wyrazistej

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa RBT-32

Blacha trapezowa RBT-32 Blacha trapezowa RBT-32 Opis techniczny Karta wyrobu Opis Blachy fałdowe znajdują zastosowanie jako części składowe elementów dachów, stropów i ścian. Blachy mogą pełnić zarówno rolę elementów osłonowych

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE WZMOCNIENIA STALOWEJ KONSTRUKCJI DACHU POD KĄTEM WYKONANIA PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH OBIEKT: DOM SPORTOWCA W M

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE WZMOCNIENIA STALOWEJ KONSTRUKCJI DACHU POD KĄTEM WYKONANIA PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH OBIEKT: DOM SPORTOWCA W M OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE WZMOCNIENIA STALOWEJ KONSTRUKCJI DACHU POD KĄTEM WYKONANIA PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH OBIEKT: DOM SPORTOWCA W M. CISOWA LOKALIZACJA: DZ.NR 1089/1 OSIEDLE CISOWA, OBRĘB

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 1 OBLICZENIA STATYCZNE

Załącznik nr 2 1 OBLICZENIA STATYCZNE Załącznik nr 2 1 OBLICZENIA STATYCZNE OBCIĄŻENIE WIATREM WG PN-EN 1991-1-4:2008 strefa wiatrowa I kategoria terenu III tereny regularnie pokryte roślinnością lub budynkami albo o pojedynczych przeszkodach,

Bardziej szczegółowo

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ.

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. 1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. Zestawienie obciążeń. Kąt nachylenia połaci dachowych: Obciążenie śniegie. - dla połaci o kącie nachylenia 0 stopni Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku

Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku 1 Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku Poz. 1. Wymiany w stropie przy szybie dźwigu w hollu. Obciąż. stropu. - warstwy posadzkowe 1,50 1,2 1,80 kn/m 2 - warstwa wyrównawcza 0,05 x 21,0 = 1,05 1,3

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE OBCIĄŻENIA WIATREM

PORÓWNANIE OBCIĄŻENIA WIATREM Porównanie obciążenia wiatrem i wg jej zmiany Az1:lipiec2009 1 PORÓWNANE OBCĄŻENA WATREM wg normy wiatrowej PN-77/B-02011 i wg jej zmiany Az1: lipiec 2009 W lipcu 2009r. została wprowadzona zmiana Az1

Bardziej szczegółowo

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels.

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels. Pomoce dydaktyczne: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcję. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [2] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

BLACHY TRAPEZOWE sierpień 2005

BLACHY TRAPEZOWE sierpień 2005 BLACHY TRAPEZOWE sierpień 2005 Zawartość niniejszego folderu nie stanowi oferty handlowej w rozuieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Inforacje zawarte w niniejszy opracowaniu stanowią jedynie rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Płyty warstwowe Tablice obciążeń dla płyt Ruukki SP2B X-PIR, Ruukki SP2C X-PIR, Ruukki SP2D X-PIR, Ruukki SP2E X-PIR.

Płyty warstwowe Tablice obciążeń dla płyt Ruukki SP2B X-PIR, Ruukki SP2C X-PIR, Ruukki SP2D X-PIR, Ruukki SP2E X-PIR. www.ruukki.pl Płyty warstwowe Tablice obciążeń dla płyt Ruukki SP2B X-PR, Ruukki SP2C X-PR, Ruukki SP2D X-PR, Ruukki SP2E X-PR. Płyty Ruukki, dzięki wysokiej jakości materiałów rdzenia oraz okładzin, jak

Bardziej szczegółowo

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze.

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zawartość ćwiczenia: 1. Obliczenia; 2. Rzut i przekrój z zaznaczonymi polami obciążeń;

Bardziej szczegółowo

Płyty warstwowe. Tabele wytrzymałościowe

Płyty warstwowe. Tabele wytrzymałościowe Płyty warstwowe Tabele wytrzymałościowe Spis treści Rozdział Tabele Wytrzymałościowe dla płyt z rdzeniem PR / PUR zowall - Tabela 1...5 zowall - Tabela 2...6 zowall 80 - Tabela 3...7 zowall - Tabela 4...8

Bardziej szczegółowo

Obciążenia montażowe

Obciążenia montażowe Obciążenia montażowe Obciążenie użytkowe Typ: Obciążenie użytkowe Opis: Obciążenia stropów od składowania [6.3.2], E1 Wybrana kategoria obciążenia: Obciążenia stropów od składowania [6.3.2] Wybrana kategoria

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO - 1 - Kalkulator Elementów Drewnianych v.2.2 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2002-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mg inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia elementów

Bardziej szczegółowo

α 1 35 α 2 65 U dachu [W/(m 2 K)] t i [ C] 20 Rysunek poglądowy:

α 1 35 α 2 65 U dachu [W/(m 2 K)] t i [ C] 20 Rysunek poglądowy: 1 Wyznaczyć obciążenie śniegiem na dach dwuspadowy w warunkach normalnych (trwałej i przejściowej sytuacji obliczeniowej). Teren wystawiony na działanie wiatru. Na lewej połaci są barierki przeciwśnieżne.

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa T-18. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój.

Blacha trapezowa T-18. karta produktu. zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Rabka-Zdrój. Blacha trapezowa T-18 karta produktu 34-700 Rabka-Zdrój 617 zeskanuj kod QR i zobacz model 3D Ogólne informację Blacha trapezowa jest wyjątkowa dzięki swej prostocie i wyrazistej formie. Pozwala realizować

Bardziej szczegółowo

Obciążenie dachów wiatrem w świetle nowej normy, cz. 2*

Obciążenie dachów wiatrem w świetle nowej normy, cz. 2* Obciążenie dachów wiatrem w świetle nowej normy, cz. 2* *) Część 1 ukazała się w majowym wydaniu DACHÓW Poza ciężarem własnym dach musi przenieść obciążenia od śniegu i wiatru. Konstrukcja dachu i jego

Bardziej szczegółowo

System dachowy KS 1000 FF. Dane Techniczne

System dachowy KS 1000 FF. Dane Techniczne Zastosowanie Płyta dachowa, z trapezowym profilowaniem okładziny zewnętrznej, jest płytą z mocowaniem widocznym, z rdzeniem izolacyjnym z wełny mineralnej. Może być stosowana we wszystkich typach budynków,

Bardziej szczegółowo

Szymon Skibicki, KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

Szymon Skibicki, KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO 1 Obliczyć SGN (bez docisku) dla belki pokazanej na rysunku. Belka jest podparta w sposób ograniczający możliwość skręcania na podporze. Belki rozstawione są co 60cm. Obciążenia charakterystyczne belki

Bardziej szczegółowo

Odporność Ogniowa Dachowe Systemy Ruukki. www.ruukki.com

Odporność Ogniowa Dachowe Systemy Ruukki. www.ruukki.com Odporność Ogniowa Dachowe Systemy Ruukki www.ruukki.com Odporność Ogniowa Systemy Dachowe na bazie blachy trapezowej Ruukki 2 marzec 11 www.ruukki.com Wymagania prawne W Dyrektywie Rady Wspólnot Europejskich

Bardziej szczegółowo

ĄŻENIE ŚNIEGIEM NIEŻANIE WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH

ĄŻENIE ŚNIEGIEM NIEŻANIE WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH RUSZ SIĘ ZENEK -ŚNIEG NA DACHU, CZYLI OBCIĄŻ ĄŻENIE ŚNIEGIEM I ODŚNIE NIEŻANIE WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH DACHÓW W PŁASKICHP Michał Wilk Opracowanie graficzne: Aleksandra Wilk-Nieszporek AKTY PRAWNE PRAWO

Bardziej szczegółowo

Autorska Pracownia Architektoniczna Kraków, ul. Zygmuntowska 33/12, tel

Autorska Pracownia Architektoniczna Kraków, ul. Zygmuntowska 33/12, tel Autorska Pracownia Architektoniczna 31-314 Kraków, ul. Zygmuntowska 33/1, tel. 1 638 48 55 Adres inwestycji: Województwo małopolskie, Powiat wielicki, Obręb Wola Batorska [ Nr 0007 ] Działki nr: 1890/11,

Bardziej szczegółowo

STANY GRANICZNE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

STANY GRANICZNE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH STANY GRANICZNE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Podstawa formalna (prawna) MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 1 Projektowanie konstrukcyjne obiektów budowlanych polega ogólnie na określeniu stanów granicznych, po przekroczeniu

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE PODKONSTRUKCJI ŚWIETLIKA PODWYŻSZONEGO

OBLICZENIA STATYCZNE PODKONSTRUKCJI ŚWIETLIKA PODWYŻSZONEGO OBLICZEIA STATYCZE PODKOSTRUKCJI ŚWIETLIKA PODWYŻSZOEGO 1. Zebranie obciążeń 1.1. Śnieg Rodzaj: śnieg p: zmienne 1.1.1. Śnieg Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu q k = 0,90 k/m 2 przyjęto (*War17

Bardziej szczegółowo

Jan Kowalski Sprawozdanie z przedmiotu Wspomaganie Komputerowe w Projektowaniu

Jan Kowalski Sprawozdanie z przedmiotu Wspomaganie Komputerowe w Projektowaniu Jan Kowalski Sprawozdanie z przedmiotu Wspomaganie Komputerowe w Projektowaniu Prowadzący: Jan Nowak Rzeszów, 015/016 Zakład Mechaniki Konstrukcji Spis treści 1. Budowa przestrzennego modelu hali stalowej...3

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk)

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk) Zaprojektować słup ramy hali o wymiarach i obciążeniach jak na rysunku. DANE DO ZADANIA: Rodzaj stali S235 tablica 3.1 PN-EN 1993-1-1 Rozstaw podłużny słupów 7,5 [m] Obciążenia zmienne: Śnieg 0,8 [kn/m

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie na konstrukcje - zestawianie obciążeń PN-EN :2005/NA:2010

Oddziaływanie na konstrukcje - zestawianie obciążeń PN-EN :2005/NA:2010 PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 Obciążenie śniegiem Oddziaływanie na konstrukcje - zestawianie obciążeń PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 Obciążenie śniegiem PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 Obciążenie śniegiem Obciążenie

Bardziej szczegółowo

POLSKA NORMA. Numer: PN-80/B Tytuł: Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie śniegiem

POLSKA NORMA. Numer: PN-80/B Tytuł: Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie śniegiem UKD 624.042.42 POLSKA NORMA Numer: PN-80/B-02010 Tytuł: Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie śniegiem Grupa ICS: 91.080.01 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot normy 1.2. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA I. OPIS TECHNICZNY do projektu konstrukcyjnego 1. Dane ogólne: Budynek w technologii tradycyjnej, fundamenty żelbetowe, ściany murowane z cegły pełnej. Dach o konstrukcji

Bardziej szczegółowo

System dachowy KS 1000 X-dek. Dane Techniczne

System dachowy KS 1000 X-dek. Dane Techniczne KS 0 X-dek Dane Techniczne Zastosowanie Płyty dachowe KS0 X-dek TM przeznaczone są do krycia stropodachów, we wszystkich zastosowaniach budowlanych (nadają się również do wykonywania zielonych dachów )

Bardziej szczegółowo

0,195 kn/m 2. 0,1404 kn/m 2. 0,837 kn/m 2 1,4 1,1718 kn/m 2

0,195 kn/m 2. 0,1404 kn/m 2. 0,837 kn/m 2 1,4 1,1718 kn/m 2 1.1 Dach drewniany krokwiowy o rozpiętości osiowej 13,44 m a) Obciążenia stałe wg PN-82/B-02001: blachodachówka (wraz z konstrukcją drewnianą) 0,350 kn/m 2 0,385 kn/m 2 wełna mineralna miękka 18cm 0,6kN/m

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIE SALI GIMNASTYCZNEJ W SYSTEMIE HBE ZYNDAKI 2, SORKWITY

PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIE SALI GIMNASTYCZNEJ W SYSTEMIE HBE ZYNDAKI 2, SORKWITY K O N S T R U K C Y J N E D R E W N O K L E J O N E P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I B U D O W L A N Y C H K O N S B U D t e l. : ( 0 9 1 ) 8 1 2 5 3 8 7 S t o b n

Bardziej szczegółowo

Opis. 1

Opis.  1 Katalog techniczny Opis Blachy fałdowe, mające zastosowanie w pokryciach dachowych, oferowane przez RBT należą do zimnogiętych stalowych wyrobów cienkościennych. Wytwarzane są w procesie profilowania

Bardziej szczegółowo

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%: Producent: Ryterna modul Typ: Moduł kontenerowy PB1 (długość: 6058 mm, szerokość: 2438 mm, wysokość: 2800 mm) Autor opracowania: inż. Radosław Noga (na podstawie opracowań producenta) 1. Stan graniczny

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE BETONOWE II

KONSTRUKCJE BETONOWE II ZAJĘCIA 1 KONSTRUKCJE BETONOWE II KONSTRUKCJE BETONOWE II MGR. INŻ. JULITA KRASSOWSKA Literatura z przedmiotu "KONSTRUKCJE BETONOWE [1] Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp (Aleksander Kozłowski) Wprowadzenie Dokumentacja rysunkowa projektu konstrukcji stalowej 7

Spis treści. 1. Wstęp (Aleksander Kozłowski) Wprowadzenie Dokumentacja rysunkowa projektu konstrukcji stalowej 7 Konstrukcje stalowe : przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Cz. 3, Hale i wiaty / pod redakcją Aleksandra Kozłowskiego ; [zespół autorski Marcin Górski, Aleksander Kozłowski, Wiesław Kubiszyn, Dariusz

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA Nr 1

KARTA TECHNICZNA Nr 1 GRANDE Sp. z o.o. Sp.K KARTA TECHNICZNA Nr 1 1. Przedmiot Karty Technicznej Przedmiotem niniejszej Karty Technicznej jest system zaczepów kątowych ZK do mocowania pokryć dachowych z blach na rąbek. W skład

Bardziej szczegółowo

Płyty warstwowe Tablice obciążeń dla płyt Ruukki SP2B PU/PIR, Ruukki SP2D PU/PIR, Ruukki SP2E PU/PIR, Ruukki SP2C PU/PIR

Płyty warstwowe Tablice obciążeń dla płyt Ruukki SP2B PU/PIR, Ruukki SP2D PU/PIR, Ruukki SP2E PU/PIR, Ruukki SP2C PU/PIR Płyty warstwowe Tablice obciążeń dla płyt Ruukki SP2B PU/PR, Ruukki SP2D PU/PR, Ruukki SP2E PU/PR, Ruukki SP2C PU/PR Płyty Ruukki, dzięki wysokiej jakości materiałów rdzenia oraz okładzin, jak również

Bardziej szczegółowo

Blachy trapezowe nośne

Blachy trapezowe nośne Blachy trapezowe nośne Tabele obciążeń T55-53-976 T85-40-1120 T130-75-930 T153-41-840 Blachy trapezowe charakteryzują się wysoką jakością, trwałością oraz różnorodnym kształtem. Technologia produkcji oraz

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU W RUDZICZCE PRZY UL. WOSZCZYCKIEJ 17 1 OBLICZENIA STATYCZNE Inwestor: Gmina Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec Budowa: Rudziczka, ul. Woszczycka 17 dz. nr 298/581

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA. Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA. Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego BRANŻA KONSTRUKCYJNA Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego OBIEKT: INWESTOR: Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Zestawienie obciążeń... 4 1.1. Obciążenia Stałe... 4 1.2. Obciążenia Zmienne - Klimatyczne... 4 2. Pawilon... 6 2.1. Płyta

Bardziej szczegółowo

GlobalFloor. Cofrastra 70 Tablice obciążeń

GlobalFloor. Cofrastra 70 Tablice obciążeń GlobalFloor. Cofrastra 7 Tablice obciążeń Cofrastra 7. Tablice obciążeń Cofrastra 7 blacha fałdowa do stropu zespolonego Zastosowanie Blacha profilowana Cofrastra 7 przeznaczona jest do realizacji żelbetowych

Bardziej szczegółowo

W oparciu o projekt budowlany wykonano konstrukcję dachu z drewna klejonego warstwowo w klasie Gl28c.

W oparciu o projekt budowlany wykonano konstrukcję dachu z drewna klejonego warstwowo w klasie Gl28c. 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji nośnej zadaszenia z drewna klejonego warstwowo hali basenowej Krytej Pływalni wraz z Zapleczem Rekreacyjno

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1112 Z1 1 OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE SPIS TREŚCI 1. Nowe elementy konstrukcyjne... 2 2. Zestawienie obciążeń... 2 2.1. Obciążenia stałe stan istniejący i projektowany... 2 2.2. Obciążenia

Bardziej szczegółowo

NIEŻANIA DACHU PROJEKT ODŚNIE INSTRUKCJI ODŚNIE PODSTAWĄ DO. Michał Wilk. Opracowanie graficzne: Aleksandra Wilk-Nieszporek

NIEŻANIA DACHU PROJEKT ODŚNIE INSTRUKCJI ODŚNIE PODSTAWĄ DO. Michał Wilk. Opracowanie graficzne: Aleksandra Wilk-Nieszporek PROJEKT ODŚNIE NIEŻANIA DACHU PODSTAWĄ DO INSTRUKCJI ODŚNIE NIEŻANIA DACHU Michał Wilk Opracowanie graficzne: Aleksandra Wilk-Nieszporek GENEZA TEMATU sytuacja po katastrofie na terenach Targów Katowickich,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE OITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WBiIŚ KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWANYCH ZAJĘCIA 8 KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE Mr inż. Julita Krassowska EEMENTY MUROWE: EC6 rozróżnia elementy murowe z uwai na: rodzaj materiału,

Bardziej szczegółowo

OPINIA BUDOWLANA OKREŚLAJĄCA MOŻLIWOŚĆ DOCIĄŻENIA DACHU PANELAMI FOTOWOLTANICZNYMI. Szkoła Podstawowa nr 10

OPINIA BUDOWLANA OKREŚLAJĄCA MOŻLIWOŚĆ DOCIĄŻENIA DACHU PANELAMI FOTOWOLTANICZNYMI. Szkoła Podstawowa nr 10 OPINIA BUDOWLANA OKREŚLAJĄCA MOŻLIWOŚĆ DOCIĄŻENIA DACHU PANELAMI FOTOWOLTANICZNYMI Temat: Kategoria obiektu budowlanego: Obiekt: Lokalizacja: Inwestor: Jednostka Projektowa: Branża: Aktualizacja audytów

Bardziej szczegółowo

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu konstrukcji dla rozbudowy budynku użyteczności publicznej o windę osobową zewnętrzną oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA SPRAWDZAJĄCE NOŚNOŚĆ KONSTRUKCJI ZADASZENIA WIAT POLETEK OSADOWYCH

OBLICZENIA SPRAWDZAJĄCE NOŚNOŚĆ KONSTRUKCJI ZADASZENIA WIAT POLETEK OSADOWYCH OBLICZENIA SPRAWDZAJĄCE NOŚNOŚĆ LOKALIZACJA: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. Ul. MŁYŃSKA 100, RUDA ŚLĄSKA PRZYGOTOWANA PRZEZ BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o. Zakład Ekspertyz i Usług Gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa formalna projektu 3. Podstawy merytoryczne opracowania 4. Zastosowane schematy konstrukcyjne 5. Założenia przyjęte do obliczeń

Bardziej szczegółowo

System ścienny KS 1000/1150/1200 FR. Dane Techniczne

System ścienny KS 1000/1150/1200 FR. Dane Techniczne Zastosowanie Płyta ścienna KS0/1/1 FR, o mocowaniu widocznym, może być montowana pionowo lub poziomo. Nadaje się jako lekka obudowa ścian we wszystkich typach budynków, w których temperatura wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Zestawienie obciążeń na konstrukcję drewniana budynku.

Zestawienie obciążeń na konstrukcję drewniana budynku. WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNYCH obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu Robot Zestawienie obciążeń na konstrukcję drewniana budynku. obciążenia stałe dla połaci dachu (przyjęto jako niekorzystną alternatywę)

Bardziej szczegółowo

GlobalFloor. Cofrastra 70 Tablice obciążeń

GlobalFloor. Cofrastra 70 Tablice obciążeń GlobalFloor. Cofrastra 7 Tablice obciążeń Cofrastra 7. Tablice obciążeń Cofrastra 7 blacha fałdowa do stropu zespolonego Zastosowanie Blacha profilowana Cofrastra 7 przeznaczona jest do realizacji żelbetowych

Bardziej szczegółowo

System ścienny KS 1000 FH. Dane Techniczne

System ścienny KS 1000 FH. Dane Techniczne Zastosowanie Płyta ścienna, o mocowaniu ukrytym, może być montowana pionowo lub poziomo. Nadaje się jako lekka obudowa ścian we wszystkich typach budynków, w których temperatura wewnętrzna wynosi powyżej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr:.. KROKWIE POŁACI STROMEJ-poz.1 ;

Załącznik Nr:.. KROKWIE POŁACI STROMEJ-poz.1 ; Załącnik Nr:.. KROKWIE POŁACI STROMEJ-po.1 ; I. Element 1-krokiew frontowa-połaci stromej krycie blachą na deskowaniu: Krokiew _prekrój nominalny-14/15 cm KROKIEW UKOSNA -prekrój nie skorodowany Serokość

Bardziej szczegółowo

Profile zimnogięte. Tabele wytrzymałościowe

Profile zimnogięte. Tabele wytrzymałościowe Profile zimnogięte Tabele wytrzymałościowe SPIS TREŚCI Tabela charakterystyk geometrycznych przekrojów kształtowników Z Tab. 1... 4 Tabela charakterystyk geometrycznych przekrojów kształtowników C Tab.

Bardziej szczegółowo

Zaprojektować układ konstrukcyjny budynku magazynowego dla danych jak na rysunku:

Zaprojektować układ konstrukcyjny budynku magazynowego dla danych jak na rysunku: Zaprojektować układ konstrukcyjny budynku magazynowego dla danych jak na rysunku: Lokalizacja budynku Rzeszów A=50m n.p.m Strefa obciążenia wiatrem Strefa 3 obciążenia śniegiem Obciążenie użytkowe stropu

Bardziej szczegółowo

System dachowy KS 1000 RW. Dane Techniczne. Dane techniczne płyty

System dachowy KS 1000 RW. Dane Techniczne. Dane techniczne płyty techniczne płyty Zastosowanie Płyta dachowa, z trapezowym profilowaniem okładziny zewnętrznej, jest płytą z mocowaniem widocznym. Może być stosowana we wszystkich typach budynków, w których nachylenie

Bardziej szczegółowo

Założenia obliczeniowe i obciążenia

Założenia obliczeniowe i obciążenia 1 Spis treści Założenia obliczeniowe i obciążenia... 3 Model konstrukcji... 4 Płyta trybun... 5 Belki trybun... 7 Szkielet żelbetowy... 8 Fundamenty... 12 Schody... 14 Stropy i stropodachy żelbetowe...

Bardziej szczegółowo

Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych według eurokodów / Anna Rawska-Skotniczny. wyd. 2 popr. i uzup., 1 dodr. Warszawa, 2016.

Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych według eurokodów / Anna Rawska-Skotniczny. wyd. 2 popr. i uzup., 1 dodr. Warszawa, 2016. Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych według eurokodów / Anna Rawska-Skotniczny. wyd. 2 popr. i uzup., 1 dodr. Warszawa, 2016 Spis treści Wstęp, czyli pluralitas non est ponenda sine necessitate"

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE Poz. 1. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PARTERU. Poz. 1.1. KONSTRUKCJA WIĄZARA DACHOWEGO. strefa wiatrowa - III strefa śniegowa - III drewno C - 24 f m.0,d = 2,40 x 0,9 : 1,3

Bardziej szczegółowo

OPINIA BUDOWLANA OKREŚLAJĄCA MOŻLIWOŚĆ DOCIĄŻENIA DACHU PANELAMI FOTOWOLTANICZNYMI. Przedszkole Miejskie nr 7

OPINIA BUDOWLANA OKREŚLAJĄCA MOŻLIWOŚĆ DOCIĄŻENIA DACHU PANELAMI FOTOWOLTANICZNYMI. Przedszkole Miejskie nr 7 OPINIA BUDOWLANA OKREŚLAJĄCA MOŻLIWOŚĆ DOCIĄŻENIA DACHU PANELAMI FOTOWOLTANICZNYMI Temat: Kategoria obiektu budowlanego: Obiekt: Lokalizacja: Inwestor: Jednostka Projektowa: Branża: Aktualizacja audytów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Termomodernizacja budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej przy ul. Raciborskiej 39 w Katowicach

PROJEKT WYKONAWCZY. Termomodernizacja budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej przy ul. Raciborskiej 39 w Katowicach Termomodernizacja budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej przy ul. Raciborskiej 39 w Katowicach Zakres: Konstrukcja wsporcza pod kolektory słoneczne OBIEKT: INWESTOR: Wojewódzka Stacja

Bardziej szczegółowo

GlobalFloor. Cofraplus 60 Tablice obciążeń

GlobalFloor. Cofraplus 60 Tablice obciążeń GlobalFloor. Cofraplus 6 Tablice obciążeń Cofraplus 6. Tablice obciążeń Cofraplus 6 blacha fałdowa do stropu zespolonego Zastosowanie Blacha profilowana Cofraplus 6 przeznaczona jest do realizacji żelbetowych

Bardziej szczegółowo

System ścienny KS 1150 TF. Dane Techniczne

System ścienny KS 1150 TF. Dane Techniczne Zastosowanie Płyta ścienna, o mocowaniu widocznym, może być montowana pionowo lub poziomo. Nadaje się jako lekka obudowa ścian we wszystkich typach budynków. Patrz instrukcje producenta podane w Rozdziale

Bardziej szczegółowo

Proponowane rozwiązania do krycia dachów.

Proponowane rozwiązania do krycia dachów. Proponowane rozwiązania do krycia dachów. Poniżej przedstawiam Państwu przykładowy system montażu STYROPAPY i obróbki dachów. I. Obróbka murków ogniowych itp. 1. Impregnat 2. Paroizolacja 3.Styropapa oklejona

Bardziej szczegółowo

System ścienny XXX. Zastosowanie. Wymiary i ciężar

System ścienny XXX. Zastosowanie. Wymiary i ciężar Zastosowanie Płyta ścienna FH, o mocowaniu ukrytym, może być montowana pionowo lub poziomo. Nadaje się jako lekka obudowa ścian we wszystkich typach budynków, w których temperatura wewnętrzna wynosi powyżej

Bardziej szczegółowo