Formy ataku SQL Injection

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formy ataku SQL Injection"

Transkrypt

1 Formy ataku SQL Injection Niedostateczne filtrowanie danych Ten typ ataków opiera się na nieodpowiednim filtrowaniu znaków ucieczki z danych wejściowych, co pozwala na przekazanie dodatkowych parametrów do zapytania. Poniższy kod prezentuje ten problem (PHP): $q = mysql_query("select * FROM uzytkownicy WHERE uzytkownik = '$uzytkownik'"); Gdy użytkownik przekaże jako $uzytkownik wartość "kowalski", całe zapytanie przyjmie postać: SELECT * FROM uzytkownicy WHERE uzytkownik = 'kowalski' i będzie spełniało swoją funkcję. Jednak gdy złośliwy użytkownik przekaże wartość "x' OR '1'='1" to całe zapytanie będzie wyglądało: SELECT * FROM uzytkownicy WHERE uzytkownik = 'x' OR '1'='1' przez co pobierze z bazy danych wszystkie rekordy zamiast jednego wybranego. Teoretycznie w ten sposób można przekazać każde zapytanie SQL, włącznie z wykonaniem kilku zapytań naraz. Jeżeli w powyższym przykładzie użytkownik przekaże x';drop TABLE uzytkownicy; SELECT * FROM data WHERE nazwa LIKE '% to całe zapytanie przybierze postać SELECT * FROM uzytkownicy WHERE uzytkownik = 'x';drop TABLE uzytkownicy; SELECT * FROM dane WHERE nazwa LIKE '%' co zaowocuje usunięciem tabeli "uzytkownicy" i pobraniem wszystkich danych z tabeli "dane". Korzystając z ataku typu SQL Injection można również przeprowadzić atak typu DoS (odmowy usługi): x' AND BENCHMARK( ,BENCHMARK(999999,BENCHMARK(999999,MD5(NOW()))))=0 OR '1'='1 W tym przypadku serwer spróbuje obliczyć skrót MD5 dla aktualnego czasu = (w zaokrągleniu trylion) razy. "Ślepy" atak O "ślepym" ataku (ang. Blind SQL Injection) mówi się w przypadku wykonywania ataku typu SQL Injection na stronie, która nie wyświetla komunikatów błędów. W tym przypadku badać można zmiany na stronie, przykładowo:

2 SELECT * FROM uzytkownicy WHERE uzytkownik='x' AND 1=2; Powyższe zapytanie powinno nic nie zwrócić. Inaczej w przypadku wykonania poniższego zapytania: SELECT * FROM uzytkownicy WHERE uzytkownik='x' OR 1=1; Powyższe zapytanie powinno zawsze zwrócić jakikolwiek wynik, bowiem 1 jest równe 1. Badając zmiany zachodzące na stronie można stwierdzić czy w danym miejscu można dokonać ataku. Błędy w serwerze SQL Czasami błędy umożliwiające atak występują w samym serwerze SQL, jak było w przypadku funkcji real_escape_chars() z MySQL. Zabezpieczanie przed atakiem Zabezpieczanie na poziomie aplikacji Podstawowym sposobem zabezpieczania przed SQL injection jest niedopuszczenie do nieuprawnionej zmiany wykonywanego zapytania. W PHP można to zrobić, poprzez wykonanie na każdym tekstowym parametrze wykorzystywanym do budowy zapytania wbudowanej funkcji addslashes(), która dodaje backslash przed znakami, takimi jak ', " czy \, dzięki czemu znaki te nie są traktowane jak znaki specjalne. Dostępne są również funkcje specyficzne dla poszczególnych silników, takie jak np. oferowana przez serwer MySQL mysql_real_escape_string(). Jeśli wczytując dane z formularza programista oczekuje wartości liczbowych, może korzystać z funkcji is_numeric(zmienna), która sprawdza czy zmienna jest wartością numeryczną. Po sprawdzeniu zmiennej i upewnieniu się, iż jest liczbą, można bezpiecznie użyć zmiennej w zapytaniu SQL. Analogicznie do addslashes(), w perlowym DBI istnieje metoda DBI::quote, która, podobnie jak addslashes() z PHP dodaje znaki backslash przed potencjalnie niebezpiecznymi znakami. Przykład (zakładając, że $sql jest referencją do obiektu DBI): $query = $sql->prepare("select * FROM uzytkownicy where name = ". $sql- >quote($uzytkownik)); Bezpieczniejszą techniką, niż wyżej wymienione odpowiednie przygotowanie parametrów jest użycie mechanizmu tzw. "zaślepek", gdzie zmienne nie są używane bezpośrednio do tworzenia zapytania, a odpowiednie dane dołączane są do zapytania w momencie jego wykonania (czy to poprzez wykorzystanie API danego silnika, czy też w ramach warstwy aplikacji poprzez odpowiednie zacytowanie wszystkich parametrów). Przykład w Perl DBI: $query = $sql->prepare("select * from users where name =?"); $query->execute($user_name);

3 Jeżeli parametr zapytania ma być wartością liczbową można go po prostu rzutować na typ liczbowy lub użyć funkcji konwertujących z ciągu znaków na wartość liczbową. Techniką utrudniającą wykorzystanie istniejących luk jest zastosowanie paradygmatu security through obscurity poprzez wyłączenie wyświetlania komunikatów o błędach. Nie uniemożliwi to ataku, lecz może spowodować, że trudniejsze będzie wykrycie i późniejsze wykorzystanie luki. Zabezpieczenie na poziomie bazy danych Istnieją również metody zabezpieczenia przed skutkami wykonania błędnych zapytań, które mimo wszystko dostaną się do bazy. Udostępnienie użytkownikowi bazy tylko niezbędnych uprawnień nie da całkowitej ochrony, jednak pozwoli na minimalizację szkód. Przykładowo niewiele aplikacji potrzebuje uprawnienia do kasowania tabel z bazy danych. Podobny efekt czyli zmniejszenie możliwości atakującego uzyskać można wyłączając niepotrzebną funkcjonalność na poziomie samego silnika. Pomocą mogą służyć również procedury składowane, dzięki którym zapytanie budowane jest po stronie bazy danych i aplikacja nie ma bezpośredniego wpływu na jego postać. Chociaż i w tym przypadku skonstruowanie ataku nie jest niemożliwe. Eliminację możliwości wstrzyknięcia kodu SQL, można uzyskać poprzez całkowite wyłączenie możliwości podawania parametrów jako części zapytania. Jest to działanie analogiczne do mechanizmu zaślepek po stronie aplikacji, jednak tym razem zastosowane w samym silniku. Nie jest to jednak ogólnie dostępna cecha systemów zarządzania bazami. W chwili obecnej, możliwość taką daje silnik H2. Przykłady ataków SQL Injection Atak SQL Injection wykorzystuje fakt że dane wpisane do formularza na stronie WWW (lub w inny sposób wysłane do serwera) nie są w żaden sposób walidowane pod kątem ich poprawności. Do tego dochodzi fakt że w zapytaniach SQL stringi należy zamknąć pomiędzy znakami apostrofu. Zatem jeżeli ktoś wpisze do formularza ciąg znaków zawierający m.in. apostrof, różne rzeczy mogą się przytrafić - od zwykłego błędu wykonania zapytania SQL, aż po wykasowanie wszystkich danych z bazy danych czy dysku serwera, albo włamania do innych maszyn w sieci! Najprostszy atak SQL Injection może wyglądać następująco: załóżmy że na stronie znajduje się następujący formularz: <form method="post" action="login.php"> Login: <input type="text" name="login"><br> Hasło: <input type="password" name="pass"><br> <input type="submit" value="zaloguj się"><br> </form> Po stronie serwera, w kodzie PHP tworzone i wykonywane jest następujące zapytanie: SELECT USER_ID FROM USERS WHERE (LOGIN='$login') AND (PASS='$pass')

4 Zmienne $login i $pass zawierają odpowiednio login i hasło wpisane w formularzu. Załóżmy że do systemu loguje się admin, posługując się swym bezpiecznym hasłem "jh*8!aac4". Zapytanie które zostanie wykonane wygląda następująco: SELECT USER_ID FROM USERS WHERE (LOGIN='admin') AND (PASS='jh*8!aaC4') Jak na razie wszystko wygląda w porządku. Załóżmy jednak że nasz Czarny Kapelusz (Black Hat) próbuje się włamać, i wpisał jako hasło: ' OR '1'='1 Wynikowe zapytanie które zostanie wykonane będzie następujące: SELECT USER_ID FROM USERS WHERE (LOGIN='admin') AND (PASS='' OR '1'='1') Jak widać, w zapytaniu zmienił się warunek który sprawdza hasło - obecnie składa się on z sumy logicznej dwóch warunków: pierwszego który jest fałszywy (no chyba że admin nie ma założonego hasła, co jest mało prawdopodobne), i drugiego który jest zawsze prawdziwy. Wynik: napastnik zalogował się na konto admina bez znajomości (!) jego hasła. Powyższy przykład ataku można zmodyfikować, wpisując następujący ciąg znaków jako nazwę użytkownika, i dowolne hasło (np. "a"): admin') -- Wynikowe zapytanie które zostanie wykonane będzie następujące: SELECT USER_ID FROM USERS WHERE (LOGIN='admin') --') AND (PASS='a') W języku SQL dwa myślniki umieszczone obok siebie oznaczają początek komentarza, zatem w rezultacie wykona się tylko pierwsza część warunku WHERE (sprawdzenie nazwy użytkownika). Napastnikowi może także nie zależeć na uzyskaniu nieautoryzowanego dostępu do serwera, ale na wyrządzeniu jak największych szkód. Może on tu skorzystać z faktu, że baza danych może wykonać kilka zapytań podanych po kolei (i ew. rozdzielonych średnikiem). Przykładowo może on wpisać coś takiego jako nazwę użytkownika: ') DELETE FROM USERS -- Wynik jest mało przyjemny - skasowana zostanie zawartość tabeli USERS. Napastnik może posunąć się jeszcze dalej, wpisując coś takiego: ') DROP DATABASE SKLEP -- Po wykonaniu tej komendy cała nasza baza danych przestaje istnieć! Jeżeli baza danych pozwala na wykonywanie poleceń systemowych, napastnik może także wykasować zawartość twardego dysku. Np. źle skonfigurowana baza danych MS SQL Server na Windows może pozwolić na wykonanie takiego ataku: '); exec master..xp_cmdshell 'iisreset /stop' --

5 Wpisane powyższego ciągu znaków jako nazwy użytkownika spowoduje zatrzymanie serwera IIS (Internet Infomation Server, czyli serwer WWW Microsoftu). Jakie to może mieć skutki np. dla sklepu internetowego chyba nie muszę tłumaczyć. Poza tym w systemie istnieje cały szereg innych komend które napastnik może wykorzystać do złych celów. Celem napastnika może nie być sianie zniszczenia, ale chęć kradzieży poufnych danych. Załóżmy że sklep internetowy pozwala na wyświetlenie listy produktów które zamówiło się w ostatnim czasie, za pomocą zapytania: SELECT PRODUKT_ID, NAZWA, OPIS, KWOTA FROM PRODUKTY, ZAMOWIENIA WHERE (PRODUKTY.PRODUKT_ID=ZAMOWIENIA.PRODUKT.ID) AND (KLIENT_ID=$id) ORDER BY NAZWA W tym przykładzie identyfikator klienta jest przekazywany z zewnątrz. W normalnej sytuacji jest to liczba; jeżeli jednak napastnik wpisze coś takiego: 0 OR 1=1 wtedy ostatnia linia warunku WHERE przybierze następującą postać: AND (KLIENT_ID=0 OR 1=1) Wynik: cała historia zamówień dokonanych przez wszystkich klientów sklepu wyświetli się na stronie. Napastnik może także dostać się do innych tabel, korzystając z instrukcji UNION. W tym celu może wpisać np. coś takiego jako id: -1) UNION SELECT KLIENT_ID, LOGIN, HASLO, 0 FROM KLIENCI -- Ostatnia linia warunku będzie wyglądać następująco: AND (KLIENT_ID=-1) UNION SELECT KLIENT_ID, LOGIN, HASLO, 0 FROM KLIENCI --) Zero w drugim zapytaniu SELECT po UNION jest konieczne aby liczba kolumn i ich typy się zgadzały. Całe zapytanie po wykonaniu zwróci napastnikowi listę loginów i haseł wszystkich klientów sklepu (być może także personelu, a przy odrobinie szczęścia nawet i hasło admina). Stąd już prosta droga do kradzieży np. danych osobowych. Na tym możliwości ataków się nie kończą - korzystając z SQL Injection oraz faktu że strona ASP nie sprawdza potencjalnych błędów bazy danych można szukać innych tabel w bazie danych, oraz próbować określić typy ich kolumn - więcej na ten temat jest w materiałach do których linki są podane na końcu. Zabezpieczenie przed atakiem SQL Injection Aby zapobiec tego typu atakom, należy traktować wszystkie dane otrzymane z zewnątrz jako niezaufane, i sprawdzać ich poprawność. W przypadku liczb doskonale nadają się do tego np.

6 wyrażenia regularne - w powyższym przykładzie parametr id można sprawdzić używając poniższego warunku (sprawdza on czy string składa się tylko z cyfr): if (!ereg('^\d+$', $id)) { // obsługa niepoprawnych danych } W przypadku danych tekstowych (jak np. login czy hasło) należy odpowiednio zakodować wszystkie pojedyncze apostrofy (zazwyczaj zamienić je na parę apostrofów), przez co ewentualny atak zostanie unieszkodliwiony. Dla każdej obsługiwanej bazy danych PHP dostarcza odpowiednią funkcję dedykowaną do tego celu, np. dla bazy MySQL jest to funkcja mysql_escape_string(). Można ją użyć następująco: $login = mysql_escape_string($login); W przypadku stringów można także rozważyć czy znak apostrofu może wystąpić w "legalnych" danych wejściowych - jeżeli nie, można dodać warunek który będzie odrzucał takie dane. W każdym przypadku warto także określić maksymalną długość danych wejściowych, i ją też kontrolować. Jeżeli dane tekstowe są przeznaczone do późniejszego wyświetlenia na stronie WWW (a tak jest w większości przypadków), należy pamiętać aby przed ich wyświetleniem zamienić wszystkie znaki specjalne HTML na ich zakodowane odpowiedniki (np. za pomocą funkcji htmlspecialchars), aby zapobiec wyświetleniu fragmentu kodu HTML (lub gorzej, skryptu JavaScript, co może być atakiem XSS - Cross Site Scripting). "Legalne" dane też mogą niekiedy powodować podobne problemy. Dane można zakodować już przed zapisem ich do bazy danych. Warto wybrać jedną z tych dwóch metod (kodowanie przed wyświetleniem, lub zapisem do bazy danych), i konsekwentnie się jej trzymać. Jeżeli używany interfejs dostępu do bazy danych obsługuje mechanizm parametrów, warto z niego skorzystać. Przedtem jednak należy się upewnić że on jest bezpieczny (tzn. parametry nie są wstawiane bezpośrednio do tekstu zapytania). mod_rewrite jako dodatkowe zabezpieczenie przed SQL Injection Dodatkowym metodą zabezpieczenia utrudniającą włamanie przez SQL Injection jest zastosowanie modułu Apache'a o nazwie mod_rewrite. Moduł ten pozwala m.in. na wykonanie przekierowania przychodzącego żądania pod zupełnie inny adres na serwerze. Sztuczka polega tutaj na tym że jest to wykonywane "wewnątrz" serwera, zatem nie jest to widoczne z zewnątrz. Z tego powodu moduł ten jest często stosowany jako jeden z elementów optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek internetowych. Nam jednak bardziej przyda się fakt że poprzez modyfikację adresu URL strony można ukryć oryginalną nazwę skryptu i wykorzystywane parametry przed wzrokiem ciekawskich. Przykład: strona wyświetlająca dane o produktach ma następujący adres: Aby to zmienić, należy dodać odpowiednie komendy do pliku.htaccess, np. takie:

7 RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^produkty,([0-9]+),([0-9]+)\.html$ produkty.php?kategoria=$1&produkt=$2 [L] Dzięki umieszczeniu powyższych reguł w pliki.htaccess do strony z produktami będzie się można odwołać na dwa sposoby: używając adresu podanego wcześniej, lub też nowego wykorzystującego reguły dla mod_rewrite: Taki adres ma tą zaletę z punktu widzenia bezpieczeństwa że ukryte są nazwa skryptu i jego parametry. Dodatkowo zastosowane wyrażenie regularne dokładnie określa zakres dopuszczalnych znaków będących identyfikatorami kategorii i produktu (mają to być liczby), więc próby wpisywania czegokolwiek innego gdzieś w środku adresu lub na jego końcu będą skutkować błędem 404 (nie znaleziono strony). Oczywiście przedstawione tutaj zabezpieczenie przed SQL Injection wykorzystujące mod_rewrite nie jest idealnym zabezpieczeniem przed SQL Injection - ciągle można się odwołać do skryptu używając jego oryginalnej nazwy i parametrów, zatem skrypt ten musi być również odporny na atak SQL Injection. Warto go jednak zastosować jako dodatkowe zabezpieczenie, chociażby z tego względu, że powstrzyma większość dzieciaków które przeczytały sobie w Internecie coś na temat hakingu i potem chcą zaszpanować przed znajomymi jaki to on czy ona jest wielki "H4k3R". Wielofazowy atak SQL Injection We wszystkich wcześniejszych przykładach atakujący korzystał z faktu że dane wejściowe nie były walidowane, przez co miał możliwość modyfikacji wykonywanego zapytania. Jeżeli jednak witryna stosuje zabezpieczenia podane powyżej, atakujący może poszukiwać drogi ataku wielofazowego. Polega on na tym, że w pierwszej fazie dane podane przez napastnika są zapisywane do bazy danych, z uwzględnieniem powyższych zaleceń - mogą to być np. kryteria wyszukiwania do raportów które użytkownik może wygenerować, czy sposób sortowania wyników. Użytkownik może wybrać sobie jedno z tak zapisanych np. kryteriów wyszukiwania poprzez wybór jego nazwy - wydaje się to bezpieczne, gdyż do serwera jest przesyłany wyłącznie identyfikator, który podlega sprawdzeniu czy jest poprawny. Następnie tworzone jest dynamicznie zapytanie, którego częścią jest to co zostało wcześniej zapisane w bazie danych. W tym momencie twórcy witryny WWW mogą popełnić błąd zakładając że dane pochodzące z bazy danych są "bezpieczne". Jest to błąd, gdyż apostrofy które zostały zamienione na pary apostrofów podczas zapisu do bazy, przy odczycie ich z bazy są zwracane ponownie jako pojedyncze apostrofy Aby się zabezpieczyć przed takimi niespodziankami, należy uważać w sytuacji gdy dane tekstowe pochodzące z bazy danych mają zostać użyte do konstrukcji kolejnych zapytań, i odpowiednio je zakodować. Alternatywnie można także rozważyć zamianę wszystkich apostrofów na cztery apostrofy podczas pierwszego zapisu do bazy (podczas odczytu zostanie tylko para apostrofów, czyli nadal to będzie bezpieczne) - jeżeli to rozwiązanie będzie stosowane konsekwentnie, powinno być także bezpieczne. Należy jednak w takim wypadku pilnować aby nie dopuścić do możliwości przeprowadzenia ataku 3- lub więcej fazowego.

8 Osobom zainteresowanym tym tematem polecam także przejrzenie następujących materiałów: SQL Injection: Modes of Attack, Defence, and Why It Matters - opis sposobu ustalenia danych o kolumnach używanych w zapytaniu; Advanced SQL Injection - zaawansowane techniki ataków SQL Injection na SQL Server; Advanced SQL Injection - do zrozumienia tej prezentacji co prawda wymagana jest pewna wiedza, ale i tak czytając nagłówki można się zorientować jakie zagrożenia niosą ze sobą ataki SQL Injection. Znajduje się tam porównanie różnych baz danych pod kątem podatności na ataki SQL Injection, oraz szereg różnych metod ataków.

6. Bezpieczeństwo przy współpracy z bazami danych

6. Bezpieczeństwo przy współpracy z bazami danych 6. Bezpieczeństwo przy współpracy z bazami danych 6.1. Idea ataku SQL injection Atak znany jako SQL injection jest możliwy wtedy, gdy użytkownik ma bezpośredni wpływ na postać zapytania wysyłanego do bazy

Bardziej szczegółowo

Baza danych do przechowywania użytkowników

Baza danych do przechowywania użytkowników System logowania i rejestracji jest bardzo przydatną funkcjonalnością na każdej stronie. Umożliwia sprawną identyfikację i zarządzanie użytkownikami. Strona ze skryptem logowania nabiera dużej wartości.

Bardziej szczegółowo

SQL injection. Metody włamań do systemów komputerowych p. 1/13. Bogusław Kluge, Karina Łuksza, Ewa Makosa

SQL injection. Metody włamań do systemów komputerowych p. 1/13. Bogusław Kluge, Karina Łuksza, Ewa Makosa Metody włamań do systemów komputerowych SQL injection Bogusław Kluge, Karina Łuksza, Ewa Makosa b.kluge@zodiac.mimuw.edu.pl, k.luksza@zodiac.mimuw.edu.pl, e.makosa@zodiac.mimuw.edu.pl Metody włamań do

Bardziej szczegółowo

Projektowani Systemów Inf.

Projektowani Systemów Inf. Projektowani Systemów Inf. Wykład VII Bezpieczeństwo Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo związane z danymi Konstrukcja magazynów danych Mechanizmy zapisu i modyfikacji danych

Bardziej szczegółowo

Wykład 5: PHP: praca z bazą danych MySQL

Wykład 5: PHP: praca z bazą danych MySQL Wykład 5: PHP: praca z bazą danych MySQL Architektura WWW Podstawowa: dwuwarstwowa - klient (przeglądarka) i serwer WWW Rozszerzona: trzywarstwowa - klient (przeglądarka), serwer WWW, serwer bazy danych

Bardziej szczegółowo

Znaj wroga i samego siebie, a możesz stoczyć sto bitew, nie zaznając porażki

Znaj wroga i samego siebie, a możesz stoczyć sto bitew, nie zaznając porażki Plan wykładu Spis treści 1 Wstrzyknięcia SQL - typy ataku 1 2 Etapy ataku 6 3 Zabezpieczenia 6 4 Atak na zabepieczenia 8 5 Z życia wzięte 9 6 Źródła 9 Znaj wroga i samego siebie, a możesz stoczyć sto bitew,

Bardziej szczegółowo

Aplikacje webowe w obliczu ataków internetowych na przykładzie CodeIgniter Framework

Aplikacje webowe w obliczu ataków internetowych na przykładzie CodeIgniter Framework Uniwersytet Zielonogórski Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Aplikacje webowe w obliczu ataków internetowych na przykładzie CodeIgniter Framework mgr inż. Łukasz Stefanowicz dr inż.

Bardziej szczegółowo

Hosting WWW Bezpieczeństwo hostingu WWW. Dr Michał Tanaś (http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Hosting WWW Bezpieczeństwo hostingu WWW. Dr Michał Tanaś (http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Hosting WWW Bezpieczeństwo hostingu WWW Dr Michał Tanaś (http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Najgroźniejsze ataki na serwer WWW Najgroźniejsze ataki na serwer WWW Cross-site scripting (XSS) SQL injection Denial

Bardziej szczegółowo

Technologie Internetowe Raport z wykonanego projektu Temat: Internetowy sklep elektroniczny

Technologie Internetowe Raport z wykonanego projektu Temat: Internetowy sklep elektroniczny Technologie Internetowe Raport z wykonanego projektu Temat: Internetowy sklep elektroniczny AiRIII gr. 2TI sekcja 1 Autorzy: Tomasz Bizon Józef Wawrzyczek 2 1. Wstęp Celem projektu było stworzenie sklepu

Bardziej szczegółowo

PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych:

PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł mysqli ma dwa interfejsy: proceduralny i obiektowy) PostgreSQL Oracle MS

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP. Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, obsługa formularzy oraz zmiennych

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.4. Bazy danych PHP i bazy danych PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł

Bardziej szczegółowo

SQL z perspektywy hakera - czy Twoje dane są bezpieczne? Krzysztof Bińkowski MCT,CEI,CEH,ECSA,ECIH,CLFE,MCSA,MCSE..

SQL z perspektywy hakera - czy Twoje dane są bezpieczne? Krzysztof Bińkowski MCT,CEI,CEH,ECSA,ECIH,CLFE,MCSA,MCSE.. SQL z perspektywy hakera - czy Twoje dane są bezpieczne? Krzysztof Bińkowski MCT,CEI,CEH,ECSA,ECIH,CLFE,MCSA,MCSE.. Cel prezentacji Spojrzymy na dane i serwery SQL z perspektywy cyberprzestępcy, omówimy

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP + bazy danych Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, współpraca PHP z bazami

Bardziej szczegółowo

Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS. Nowoczesne technologie bliżej nas Poznań, 04.03.2010

Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS. Nowoczesne technologie bliżej nas Poznań, 04.03.2010 Bezpieczeństwo interoperacyjnego hostingu Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS 4. Konferencja MIC Nowoczesne technologie bliżej nas Poznań, 04.03.2010 1 Agenda Wprowadzenie Zespół Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie klientom zasobów serwera

Udostępnianie klientom zasobów serwera Wykład11PHP szczegółyintymne,str1 Udostępnianie klientom zasobów serwera SERWER programy w PHP Wykład11PHP szczegółyintymne,str2 Udostępnianie klientom zasobów serwera Serwer wykonuje obliczenia zlecone

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Systemów Informacyjnych lab. 13

Bezpieczeństwo Systemów Informacyjnych lab. 13 Atak typu: zastrzyk SQL, metody obrony Wstęp Wielu początkujących programistów tworzących różne aplikacje webowe korzysta najczęściej takich technologii jak język PHP, serwer baza danych Mysql, Postgresql.

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja ZPKSoft WDoradca 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja 1. Wstęp ZPKSoft WDoradca jest technologią dostępu przeglądarkowego do zasobów systemu ZPKSoft Doradca.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja smsapi wersja 1.4

Dokumentacja smsapi wersja 1.4 Dokumentacja smsapi wersja 1.4 1. Wprowadzenie Platforma smsapi została skierowana do użytkowników chcących rozbudować swoje aplikacje o system wysyłania smsów. Aplikacja ta w prosty sposób umożliwia integrację

Bardziej szczegółowo

Nr: 12. Tytuł: UDOSTĘPNIANIE DANYCH O SPRAWACH KLIENTOM KANCELARII NA ZEWNĘTRZNYCH SERWERACH WWW. Data modyfikacji: 2012-03-08

Nr: 12. Tytuł: UDOSTĘPNIANIE DANYCH O SPRAWACH KLIENTOM KANCELARII NA ZEWNĘTRZNYCH SERWERACH WWW. Data modyfikacji: 2012-03-08 Nr: 12 Tytuł: UDOSTĘPNIANIE DANYCH O SPRAWACH KLIENTOM KANCELARII NA ZEWNĘTRZNYCH SERWERACH WWW Data modyfikacji: 2012-03-08 Co zawiera ten dokument: Ten dokument zawiera informacje o możliwościach i sposobie

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - laboratorium

Aplikacje internetowe - laboratorium Aplikacje internetowe - laboratorium PHP Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej opartej o język PHP. Aplikacja ilustruje takie mechanizmy jak: obsługa formularzy oraz obsługa

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania Zagrożenia trywialne Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych Rozwiązania charakterystyczne dla fazy rozwoju opisy rozpoznanych błędów, debugging, komentarze poprzednie wersje plików (cp plik.jsp

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości część 3 przejdziemy teraz do zaprojektowania strony przegladaj_dzialami.aspx na której użytkownicy będą przeglądać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji PHP-Hypercachera Refresher Standard oraz PHP-Hypercachera Refresher GZIP na Twojej witrynie

Instrukcja instalacji PHP-Hypercachera Refresher Standard oraz PHP-Hypercachera Refresher GZIP na Twojej witrynie Instrukcja instalacji PHP-Hypercachera Refresher Standard oraz PHP-Hypercachera Refresher GZIP na Twojej witrynie 1. Instalacja w zwykłym skrypcie PHP Instalacja PHP Hypercachera Refresher Standard i PHP

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP + bazy danych Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, współpraca PHP z bazami

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE BAZY DANYCH I HURTOWNIE DANYCH MySQL, PHP

ZAAWANSOWANE BAZY DANYCH I HURTOWNIE DANYCH MySQL, PHP ZAAWANSOWANE BAZY DANYCH I HURTOWNIE DANYCH MySQL, PHP Zad. 1 Dla każdego zamówienia wyznaczyć jego wartość. Należy podać numer zamówienia oraz wartość. select z.id_zamowienia, sum(ilosc*cena) as wartosc

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia związane z udostępnianiem aplikacji w sieci Internet

Zagrożenia związane z udostępnianiem aplikacji w sieci Internet Zagrożenia związane z udostępnianiem aplikacji w sieci Internet I Ogólnopolska Konferencja Informatyki Śledczej Katowice, 8-9 stycznia 2009 Michał Kurek, Aleksander Ludynia Cel prezentacji Wskazanie skali

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych SQL SQL (ang. Structured Query Language): strukturalny język zapytań używany do tworzenia strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.3. Formularze

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.3. Formularze Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.3. Formularze Formularze Sposób przesyłania danych formularza do serwera zależy od wybranej metody HTTP: Metoda GET

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. Ćwiczenia

Języki programowania wysokiego poziomu. Ćwiczenia Języki programowania wysokiego poziomu Ćwiczenia Języki programowania Ćwiczenia Strukturalny HTML Arkusze CSS Formularze HTML i PHP Baza danych MySQL Forum internetowe Strukturalny HTML Zadania Dokument

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi

Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi 1 Rozdział 1 Wprowadzenie do PHP i MySQL Opis: W tym rozdziale kursanci poznają szczegółową charakterystykę

Bardziej szczegółowo

Wykład 6: PHP: praca z bazą danych MySQL, cz.2

Wykład 6: PHP: praca z bazą danych MySQL, cz.2 Wykład 6: PHP: praca z bazą danych MySQL, cz.2 Połączenie z bazą danych (cba.pl) Uwaga ogólna: Gdy korzystamy z usługi hostingowej: usługodawca poda nam nasz login, hasło i nazwę bazy danych (przy bezpłatnej

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów baz danych

Projektowanie systemów baz danych Projektowanie systemów baz danych Seweryn Dobrzelewski 4. Projektowanie DBMS 1 SQL SQL (ang. Structured Query Language) Język SQL jest strukturalnym językiem zapewniającym możliwość wydawania poleceń do

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Język PHP Paweł Witkowski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jesień 2011 P. Witkowski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) BDiUS w. VIII Jesień 2011 1 /

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości część 2 Zaprojektowaliśmy stronę dodaj_dzial.aspx proszę jednak spróbować dodać nowy dział nie podając jego nazwy

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2 Ulotka v.2012.2.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

Język SQL, zajęcia nr 1

Język SQL, zajęcia nr 1 Język SQL, zajęcia nr 1 SQL - Structured Query Language Strukturalny język zapytań Login: student Hasło: stmeil14 Baza danych: st https://194.29.155.15/phpmyadmin/index.php Andrzej Grzebielec Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

Tomasz Boiński: 1. Pozycjonowanie stron i zastosowanie mod_rewrite

Tomasz Boiński: 1. Pozycjonowanie stron i zastosowanie mod_rewrite Tomasz Boiński: 1 Pozycjonowanie stron i zastosowanie mod_rewrite Pozycjonowanie stron Promocja strony odbywa się poprzez umiejscowienie jej jak najwyżej w wynikach wyszukiwania Wyszukiwarki indeksują

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

14. POZOSTAŁE CIEKAWE FUNKCJE

14. POZOSTAŁE CIEKAWE FUNKCJE 14. POZOSTAŁE CIEKAWE FUNKCJE Funkcji jest cała masa, których nie poruszono w tym kursie. Bardziej ciekawe postaram się właśnie w tej lekcji omówić. Na pewno wielu z Was, czeka z niecierpliwością na funkcję

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja. Kreator raportów. Wersja 2013

Symfonia Produkcja. Kreator raportów. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Kreator raportów Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Języki skryptowe - PHP. PHP i bazy danych. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl. vl07

Pawel@Kasprowski.pl Języki skryptowe - PHP. PHP i bazy danych. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl. vl07 PHP i bazy danych Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Użycie baz danych Bazy danych używane są w 90% aplikacji PHP Najczęściej jest to MySQL Funkcje dotyczące baz danych używają języka SQL Przydaje się

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych. Ćwiczenie 1: Przygotowanie środowiska pracy dla bazy MySQL z wykorzystaniem XAMPP Portable Lite oraz MySQL-Front

Bazy Danych. Ćwiczenie 1: Przygotowanie środowiska pracy dla bazy MySQL z wykorzystaniem XAMPP Portable Lite oraz MySQL-Front Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Bazy Danych Ćwiczenie 1: Przygotowanie środowiska pracy dla bazy MySQL z wykorzystaniem XAMPP Portable Lite oraz MySQL-Front opracował:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Drobne błędy w portalach WWW

Drobne błędy w portalach WWW Drobne błędy w portalach WWW Borys Łącki http://www.logicaltrust.net XIX Górska Szkoła Informatyki / Szczyrk, 23-26.06.2008 r. LogicalTrust wyizolowany departament bezpieczeństwa IT Business Consulting

Bardziej szczegółowo

Aplikacje www laboratorium

Aplikacje www laboratorium Aplikacje www laboratorium Konfigurowanie zabezpieczeń w oparciu o JAAS w serwerze GlassFish Zabezpieczanie aplikacji webowych z wykorzystaniem JASS jest w podstawowych zastosowaniach procesem dwuetapowym.

Bardziej szczegółowo

Modele danych walidacja widoki zorientowane na model

Modele danych walidacja widoki zorientowane na model Modele danych walidacja widoki zorientowane na model 1. Wprowadzenie Modele danych Modele danych w ASP.NET MVC to klasy znajdujące się w katalogu Models. Ich zadaniem jest mapowanie danych przesyłanych

Bardziej szczegółowo

11. PROFESJONALNE ZABEZPIECZENIE HASŁEM

11. PROFESJONALNE ZABEZPIECZENIE HASŁEM 11. PROFESJONALNE ZABEZPIECZENIE HASŁEM Tworząc róŝne panele administratora jesteśmy naraŝeni na róŝne ataki osób ciekawskich. W tej lekcji dowiesz się, jak zakodować hasło i, jak obronić się przed potencjalnym

Bardziej szczegółowo

4. Projekt Bazy Danych

4. Projekt Bazy Danych 4. Projekt Bazy Danych 4.1. Opis rozdziału W tym rozdziale przedstawiono prosty projekt bazy danych dla naszej gry. 4.2. Dane logowania Na początku zastanówmy się jakie dane będą nam potrzebne do zarejestrowania

Bardziej szczegółowo

Ataki na aplikacje WWW. Łomem, czy wytrychem? Jak dobrać się do aplikacji WWW

Ataki na aplikacje WWW. Łomem, czy wytrychem? Jak dobrać się do aplikacji WWW Ataki na aplikacje WWW Łomem, czy wytrychem? Jak dobrać się do aplikacji WWW Ataki na aplikację Ataki na przeglądarkę Ataki na serwer WWW/kontener, etc. Często kombinacja i wiele etapów Którędy do środka

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja aplikacji internetowej do wyszukiwania promocji Autor: Sylwester Wiśniewski Promotor: dr Jadwiga Bakonyi Kategorie: aplikacja webowa Słowa

Bardziej szczegółowo

Projekt strony internetowej firmy organizującej przyjęcia

Projekt strony internetowej firmy organizującej przyjęcia Politechnika Śląska Gliwice Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Rok akademicki 2010/2011 Kierunek: Automatyka i Robotyka, semestr 5 Semestr zimowy Projekt strony internetowej firmy organizującej

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.6.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.6.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.6.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

REJESTR PRAW KIEROWANIA

REJESTR PRAW KIEROWANIA PORADNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI Urząd Transportu Kolejowego 2014 str. 1 Rejestr praw kierowania pojazdem kolejowym Sporządzanie i przedkładanie do Urzędu Transportu Kolejowego oraz systematyczne aktualizowanie

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET laboratorium 4 Aktualizacja: 15/11/2013. Visual Basic.NET dostęp do bazy danych. Baza Microsoft SQL Server Compact

Platforma.NET laboratorium 4 Aktualizacja: 15/11/2013. Visual Basic.NET dostęp do bazy danych. Baza Microsoft SQL Server Compact Platforma.NET laboratorium 4 Aktualizacja: 15/11/2013 Prowadzący: mgr inż. Tomasz Jaworski Strona WWW: http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Visual Basic.NET dostęp do bazy danych Baza Microsoft SQL Server Compact

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL Relacyjne bazy danych Podstawy SQL Język SQL SQL (Structured Query Language) język umożliwiający dostęp i przetwarzanie danych w bazie danych na poziomie obiektów modelu relacyjnego tj. tabel i perspektyw.

Bardziej szczegółowo

instrukcja INSTALACJI www.piersa.pl APi_proxy

instrukcja INSTALACJI www.piersa.pl APi_proxy instrukcja INSTALACJI 1 1. Instalacja Proces instalacji jest prosty wgrywamy pliki na serwer nadajemy prawa chmod 777 lub 755 dla katalogu w którym znajduje się aplikacja przeważnie będzie to katalog public_html

Bardziej szczegółowo

OWASP OWASP. The OWASP Foundation http://www.owasp.org. Cross-Site Scripting. Ryzyko do zaakceptowania? Warszawa, 27 stycznia 2011 Michał Kurek

OWASP OWASP. The OWASP Foundation http://www.owasp.org. Cross-Site Scripting. Ryzyko do zaakceptowania? Warszawa, 27 stycznia 2011 Michał Kurek Cross-Site Scripting Ryzyko do zaakceptowania? Warszawa, 27 stycznia 2011 Michał Kurek Copyright The Foundation Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of

Bardziej szczegółowo

Obrona przed SQL-injection w aplikacjach Java/JEE

Obrona przed SQL-injection w aplikacjach Java/JEE Obrona przed SQL-injection w aplikacjach Java/JEE O mnie 13 lat doświadczenia w systemach WEB Developer, Technical Leader, Project Manager Java/JEE (ISC) 2 CISSP CTO w J-LABS O mnie Prywatnie: MTB MTB

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL.

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Prezentacja Danych i Multimedia II r Socjologia Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Celem ćwiczeń jest poznanie zasad tworzenia baz danych i zastosowania komend SQL. Ćwiczenie I. Logowanie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowań funkcji tekstowych w arkuszu kalkulacyjnym

Przykłady zastosowań funkcji tekstowych w arkuszu kalkulacyjnym S t r o n a 1 Bożena Ignatowska Przykłady zastosowań funkcji tekstowych w arkuszu kalkulacyjnym Wprowadzenie W artykule zostaną omówione zagadnienia związane z wykorzystaniem funkcji tekstowych w arkuszu

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja (GM) AMXBans #1.5.1/ #1.6.1 na serwerze gry/stronie WWW. Wymagania

Instalacja (GM) AMXBans #1.5.1/ #1.6.1 na serwerze gry/stronie WWW. Wymagania Instalacja (GM) AMXBans #1.5.1/ #1.6.1 na serwerze gry/stronie WWW Wymagania Aby poprawnie zainstalować (GM) AMXBans # 1.5.1/ # 1.6.1, potrzebujemy; * Najnowsze wydanie MetaModa * Najnowsza wersja AMXMod

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA Dział Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi: wymienić narzędzia do tworzenia strony Zainstalować

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia. Konstrukcja bibliotek mysql i mysqli w PHP. Dynamiczne generowanie stron. Połączenie, zapytanie i sesja

Zagadnienia. Konstrukcja bibliotek mysql i mysqli w PHP. Dynamiczne generowanie stron. Połączenie, zapytanie i sesja Zagadnienia Konstrukcja bibliotek mysql i mysqli w PHP Dynamiczne generowanie stron Połączenie, zapytanie i sesja Podstawowe opakowanie dla zapytań SQL w PHP Zarządzania uŝytkownikami Włamania do mysql

Bardziej szczegółowo

Podstawy JavaScript ćwiczenia

Podstawy JavaScript ćwiczenia Podstawy JavaScript ćwiczenia Kontekst:

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Przetwarzanie i organizowanie danych : bazy danych Nr ćwiczenia 10 Temat Aplikacje

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika Programowanie w SQL procedury i funkcje UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika 1. Funkcje o wartościach skalarnych ang. scalar valued

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i strony WWW

Bazy danych i strony WWW Bazy danych i strony WWW Obsługa baz danych poprzez strony WWW Niezbędne narzędzia: serwer baz danych np. MySQL serwer stron WWW np. Apache przeglądarka stron WWW interpretująca język HTML język skryptowy

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy dwie Encje (tabele) prawym

Bardziej szczegółowo

Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w

Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w C# 1. Wstęp - połączenie Do naszych zadań będziemy używać Microsoft Visual Studio 2010. Stwórzmy nowy projekt Windows Form Application. Mając do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

>>> PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

>>> PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Internetowe Biuro Obsługi Klienta >>> PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA >>> Spis treści ROZDZIAŁ I REJESTRACJA I LOGOWANIE 3 1. Rejestracja konta 5 2. Logowanie do serwisu 6 3. Nie pamiętam hasła 6 4. Wylogowanie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Dodawanie nowych wpisów Tworzenie formularza Za obsługę formularzy odpowiada klasa Zend_Form. Dla każdego formularza w projekcie tworzymy klasę dziedziczącą

Bardziej szczegółowo

Programowanie MSQL. show databases; - pokazanie jakie bazy danych są dostępne na koncie

Programowanie MSQL. show databases; - pokazanie jakie bazy danych są dostępne na koncie Programowanie MSQL show databases; - pokazanie jakie bazy danych są dostępne na koncie show databases; - wyświetlenie wszystkich baz danych na serwerze create database nazwa; - za nazwa wstawiamy wybraną

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy wtspartner.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi

Sklep internetowy wtspartner.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi Stosowanie ciasteczek (cookies) Sklep internetowy wtspartner.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka SQL Co to jest SQL? Możliwości SQL SQL*Plus

Podstawy języka SQL Co to jest SQL? Możliwości SQL SQL*Plus Podstawy języka SQL Co to jest SQL? Structured Query Language uchodzi za standard języka zapytań kierowanych do systemu zarządzania bazą danych. SQL jest językiem deklaratywnym tj. takim, w którym istotne

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemów operacyjnych i tworzenie domeny

Instalacja systemów operacyjnych i tworzenie domeny Przygotowanie VMWARE SERVER do pracy Zainstaluj VMWARE SERVER Zainstaluj VMWARE TOOLS (potrzebne połączenie z Internetem) Instalacja systemów operacyjnych i tworzenie domeny Zainstaluj Microsoft Windows

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Gekosale 1.4 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do integracji...

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl

Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl wersja.2.9 data 2014-11-21 Opis usług: P24 KOD P24 KLUCZ P24 WAPA SEND SMS Strona 1 z 8 P24 KOD Przebieg transakcji Operacje po stronie Sprzedawcy

Bardziej szczegółowo

SQL Server Configuration Manager centrum dowodzenia

SQL Server Configuration Manager centrum dowodzenia Instrukcja do przedmiotu Bazy danych laboratorium (zajęcia 1) 1 Celem pierwszych zajęć laboratoryjnych jest poznanie podstaw obsługi MS SQL Server 2005 za pomocą programu SQL Server Management Studio,

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania (PHP/Java)

Podstawy programowania (PHP/Java) Studia Podyplomowe Aplikacje i usługi internetowe Podstawy programowania (PHP/Java) Materiały pomocnicze do zajęć laboratoryjnych cz. II styczeń 2014 Opracował dr inż. Andrzej Jędruch 4. MySQL z poziomu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Internetowe bazy danych

Internetowe bazy danych Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Internetowe bazy danych wykład 6 dr inż. Jacek Mazurkiewicz e-mail: Jacek.Mazurkiewicz@pwr.wroc.pl Kontrola dostępu

Bardziej szczegółowo

Instalacja MySQL. http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html#downloads

Instalacja MySQL. http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html#downloads Instalacja MySQL Baza MySQL tworzona jest przez Szwedzką firmę MySQL AB strona domowa projektu to: www.mysql.com Wersję bezpłatną (różniącą się od komercyjnej brakiem wsparcia technicznego, nośnika i podręcznika)

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server

Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server MS 20461 Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server Czas trwania: 5 dni (40 h) Poziom trudności: Średnio Zaawansowany Autoryzacja: Microsoft Opis: Szkolenie administratorów baz danych oraz programistów

Bardziej szczegółowo

Projekt z przedmiotu Projektowanie systemów teleinformatycznych

Projekt z przedmiotu Projektowanie systemów teleinformatycznych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Projekt z przedmiotu Projektowanie systemów teleinformatycznych Temat : Centrum Raportowania Sprzedaży w sieciach telefonii komórkowej Wykonali: Pasula Marcin

Bardziej szczegółowo

Tworzenie witryn internetowych PHP/Java. (mgr inż. Marek Downar)

Tworzenie witryn internetowych PHP/Java. (mgr inż. Marek Downar) Tworzenie witryn internetowych PHP/Java (mgr inż. Marek Downar) Rodzaje zawartości Zawartość statyczna Treść statyczna (np. nagłówek, stopka) Layout, pliki multimedialne, obrazki, elementy typograficzne,

Bardziej szczegółowo

Stosowanie ciasteczek (cookies)

Stosowanie ciasteczek (cookies) Stosowanie ciasteczek (cookies) Nasza strona używa plików cookies. Informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Istnieje możliwość korzystania ze

Bardziej szczegółowo