Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach"

Transkrypt

1 w Krapkowicach Plan rozwoju biblioteki na lata

2 I. Wizytówka biblioteki Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach jest miejscem nowoczesnym i przyjaznym, która wspiera potrzeby edukacyjne i kulturalne swojej społeczności, gdzie bibliotekarz jest kompetentnym przewodnikiem po różnych nośnikach wiedzy. Zachęcamy do kontaktu: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, Krapkowice Maria Bartoszyńska Telefon: Tel/Fax: Obecny budynek biblioteki. Punkt biblioteczny z roku

3 II. Potencjał biblioteki Analiza SWOT Mocne strony biblioteki Słabe strony biblioteki *Dobra lokalizacja(biblioteka Główna, Filia dla dzieci, Filia Zbiorów specjalnych - centrum miasta); *Dobrze rozwinięta sieć biblioteczna; *Lokalizacja filii bibliotecznych w szkołach, blisko innych instytucji kultury, stowarzyszeń; *Oferta kulturalna skierowana do różnych grup społecznych; *Dogodne godziny otwarcia dostosowane do potrzeb czytelników (MiGBP - codzienne od oraz soboty ); *Kompetentny zespół, stale poszerzający swoje kwalifikacje nie tylko związane z biblioteką, chętny do współpracy i podejmujący nowe wyzwania; *Organizowanie szkoleń dla pracowników; *Umiejętność dostosowywania się kadry do potrzeb użytkowników; *Dbałość o pozytywny wizerunek biblioteki w środowisku lokalnym; *Profesjonalna obsługa użytkownika; *Bogaty księgozbiór, dostosowany do potrzeb czytelników; *Zapewnione środki finansowe w budżecie biblioteki na zakup nowości wydawniczych; *Niewystarczająca powierzchnia wszystkich lokali bibliotecznych; *Brak parkingu; *Bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, osób starszych (Filia nr 1, Filia nr 2, Filia w Dąbrówce Górnej, Filia w Kórnicy, Filia w Rogowie Opolskim, Filia w Steblowie, Filia w Żużeli, Filia w Żywocicach); *Brak magazynów; *Niewystarczające środki finansowe na zatrudnienie informatyka, specjalisty do spraw marketingu i reklamy; *Trudności w zwrocie wypożyczonego księgozbioru; *Ograniczony budżet na zakup czasopism; *Brak przestrzeni lokalowych na dogodne rozmieszczenie sprzętu komputerowego; *Brak środków na regularną wymianę sprzętu komputerowego; *Brak środków na remonty filii bibliotecznych; *Brak wystarczających środków finansowych na rozszerzenie działalności; 3

4 *Zwiększenie zainteresowania księgozbiorem audiowizualnym; *Wolny dostęp do księgozbioru; *Zamówienia, rezerwacje i prolongaty poprzez katalog on-line (program Sowa MARC 21); *Dla czytelników-możliwość wypożyczeń międzybibliotecznych; *Darmowy dostęp do komputerów, Internetu we wszystkich filiach bibliotecznych; *Bezpłatny dostęp do nowoczesnego sprzętu komputerowego (drukarki, skaner, faksy, kamery internetowe); *Bogata oferta usług dla czytelników; *Odpowiadanie na nowe trendy i potrzeby środowiska np.: edukacja informatyczna skierowana do osób starszych; *Przejrzysta, dynamiczna strona internetowa biblioteki z aktualnymi informacjami i katalogiem komputerowym; *Dobre zaplecze informatyczne; *Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowania-projekty; *Współpraca z lokalnymi mediami: Tygodnik Krapkowicki, Nowiny Krapkowickie, radio Opole, radio Park, radio Vanessa; *Aktywne uczestnictwo biblioteki w promocji regionu; *Włączenie się w życie społeczności lokalnej; *Doświadczenie w organizacji imprez; *Kompetencje w zakresie organizacji dużych * Małe zaangażowanie społeczności lokalnej w środowisku korzystających z usług biblioteki; 4

5 przedsięwzięć i rozwijania współpracy lokalnej: szkoły, przedszkola, Krapkowicki Dom Kultury, Dom Samopomocy "Anna", Środowiskowy Dom Dziennego Pobytu, Warsztat Terapii Zajęciowej, Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska, Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Niewidomych Polskich, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Związek Chorych na Alzheimera, Urząd Miasta i Gminy, Starostwo Powiatowe, Urząd Pracy, Związek artystów "Pasja", Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe, Związek Anonimowych Alkoholików, Związek Kombatantów Polskich, Związek Kobiet Wiejskich, Związek Hodowców Gołębi Polskich, Mniejszość Niemiecka, Krapkowickie Stowarzyszenie Ziemi Krapkowickiej, Krapkowickie Rowerki, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Steblów, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Żużela, Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi, Polski Związek Wędkarski, Stowarzyszenie Jachtowe "Marina", Polski Związek Działkowców, Koło Łowieckie "Ostoja", Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturowe "Cis", Klub Inteligencji Katolickiej, Fundacja Wsparcia Osób Niepełnosprawnych "SHAMROCK'; *Udział w Programie Rozwoju Bibliotek; 5

6 Szanse Zagrożenia *Poprzez działanie w ramach akcji "Pokaż co potrafisz a trafisz na afisz" pozyskiwanie nowych użytkowników w różnym wieku, aktywizowanie ich do pracy w bibliotece; *Możliwość wykorzystywania lokalnych mediów i nowoczesnych technologii do promocji instytucji; *Napływ czytelników w grupie 50+(Uniwersytet III Wieku, Związek Niewidomych, Związek Emerytów i Rencistów); *Dostępność środków w ramach konkursów grantowych; *Zmniejszenie środków budżetowych przeznaczonych na remonty, wyposażenie oraz na wkład własny dotyczący realizacji projektów; *Brak funduszy na zakup nowych nośników wiedzy powodujący spadek czytelnictwa; *Wyludnienie miejscowości(emigracja zarobkowa); *Wzrost znaczenia informacji udostępnianych w Internecie; *Zmniejszenie zapotrzebowania na kulturę; 6

7 Potencjał biblioteki Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach znajduje się przy ul. Sądowej 21 i jest główną Biblioteką miasta i gminy Krapkowice. Dobrze rozwinięta sieć biblioteczna w gminie ułatwia mieszkańcom dostęp do książki, Internetu i innych usług bibliotecznych;4 placówki na terenie miasta(filia Nr1,Filia Nr2,Filia dla dzieci, Filia Zbiorów Specjalnych);6 placówek na terenie gminy(filia Dąbrówka Górna, Filia Kórnica, Filia Rogów, Filia Steblów, Filia Żużela, Filia Żywocice).Z usług bibliotek korzystają dzieci i młodzież, studenci, osoby pracujące i bezrobotne, emeryci i renciści. Krapkowickie biblioteki podejmują cenne inicjatywy kulturalne zmierzające do aktywizacji społeczności lokalnej. Realizowane działania powstają we współpracy ze szkołami, przedszkolami, towarzystwami i organizacjami społecznymi jak również z jednostkami samorządowymi. Wszystkie nasze działania kierowane są do różnych grup społecznych. Organizowane są: przysposobienia i lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze, plastyczne i recytatorskie, spotkania autorskie spotkania z ciekawymi ludźmi. Z naszej bogatej oferty na szczególną uwagę zasługuje działalność wystawiennicza, która popularyzuje pracę twórców regionalnych, piękno i tradycje Ziemi Krapkowickiej. Wypełniamy wolny czas dzieciom w czasie ferii zimowych pod hasłem: "Zima w mieście" i w czasie wakacji pod hasłem: "Lato w mieście". Nasze biblioteki włączyły się aktywnie w akcji imprez propagujących ideę codziennego czytania dzieciom. Popularne hasło" Czytaj dziecku 20 minut dziennie-codziennie" przez cały rok towarzyszy pracy krapkowickim bibliotekarzom. W dowód uznania biblioteki otrzymały dyplomy "Przyjaciela Biblioteki" za szczególny wkład w upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W ramach różnorodnych akcji organizujemy: Światowy Dzień Książki Dziecięcej, Wielkanocne zwyczaje i tradycje, Majowe spotkania z Książką, Urodziny Kubusia Puchatka, Światowy Dzień Pluszowego Misia, Pasowanie na czytelnika, Andrzejki w Bibliotece, Mikołaj w Bibliotece. Przy bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki, skupiających dorosłych czytelników. Realizujemy usługę biblioteczną "Książka na telefon" oraz "Nie wiesz-zapytaj bibliotekarza" i "U nas najlepiej odrobisz zadanie" 7

8 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna Spotkanie z Reginą Wasiak Taylor. Odpust w Annie 26 lipca. Spotkanie z Mikołajem Niepełnosprawni w bibliotece. Czytam bo umiem czytam bo potrafię Dzieci dzieciom 8

9 III. Charakterystyka społeczności lokalnej Zasoby lokalne Ludzie *Andrzej Kasiura - burmistrz Krapkowic; *Romuald Haraf-z-ca burmistrza Krapkowic; *Harald Brol-sekretarz Miasta Krapkowic; *Witold Różałowski - przewodniczący Rady Miejskiej; *Jolanta Myśluk-naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury; *Małgorzata Meisner-naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki; *Irena Wójcik-naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego; *Maciej Sonik-starosta Krapkowic; *Sabina Gorzkulla - Kotzot-w-ce starosta Krapkowic; *Józef Bukowiński-przewodniczący Rady Powiatu; *Koryna Bernardt- dyrektor Wydziału Polityki Społecznej; *Aleksander Bernat-dyrektor Krapkowickiego Domu Kultury; *Robert Nowak-Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Krapkowicach; *Joachim Kubilas- prezes Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krapkowicach; *Jarosław Żak-prezes International Police Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Sekcja Polska Region Krapkowice; *Grażyna Wacława Tylkowska - Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe; *Elżbieta Krystyna Kołtuńska-prezes Krapkowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowo-Turystycznego; *Lidia Konowalik - prezes Opolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych w tym Rodzin i Osób z Chorobą Alzheimera; *Piotr Solloch - przewodniczący Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krapkowickiej; 9

10 *Arnold Marcin Donitza - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Żużela; *Barbara Wieszołek-prezes Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Steblów; * Jacek Siekaniec-prezes Klub Aktywnego Wypoczynku i Rekreacji "Krapkowickie Rowerki"; *Marlena Kornaś- kierownik Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach; *Aleksandra Mrosek - dyrektor Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach; *Mirosława Haraf - kierownik Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach; *Irena Mocek-dyrektor Zespół Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach; *Barbara Kos - dyrektor Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach; *Antoni Chlipała - dyrektor Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach; *Teresa Wichary - dyrektor Zespół Szkół Sportowych Nr 1 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach; *Krystyna Nowak - dyrektor Zespół Szkół Sportowych Nr 1 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach; *Krystyna Chudala - dyrektor Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach; *Joanna Jeż - dyrektor Zespół Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach; *Ryszard Reszczyński dyrektor Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy; *Leszek Felsztyński - dyrektor Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim; * Danuta Glinka - dyrektor Przedszkole Publiczne Nr 1 w Krapkowicach; *Agata Juszczyk - dyrektor Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach; *Grażyna Chmielewska-dyrektor Przedszkole Publiczne Nr 6 w Krapkowicach "Tęczowa Szósteczka"; *Narcyza Chromińska - dyrektor Przedszkole Publiczne Nr 8 w Krapkowicach; *Joanna Kucharska - dyrektor Przedszkole Publiczne w Żywocicach; 10

11 Zasoby materialne Zabytki architektoniczne: Zamek Krapkowicki (aula); Wieża Bramy Górnej; Kościół pw. św. Mikołaja; Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny; Miejsca, w których mogą się odbywać różne imprezy: Krapkowicki Dom Kultury; Park Magnolia; Plac Eichendorffa; Port Jachtowy Krapkowice; Hala Widowiskowo- Sportowa; Boisko "Orlik"; Basen "Delfin" Stadion "Unia" Krapkowice; Sale sportowe wszystkich szkół; Czytelnie Internetowe w Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach i jej filiach; Sprzęt: komputery, laptop, projektor z ekranem, urządzenia wielofunkcyjne(ksero, drukarki, skaner), aparaty cyfrowe, kamery internetowe, słuchawki komputerowe, zestaw nagłośniający. 11

12 Instytucje i organizacje - w tym władze lokalne *Urząd Miasta i Gminy; *Starostwo Powiatowe; *Licea Ogólnokształcące-2; *Gimnazja -2; *Placówki Szkolno-Przedszkolne-3; *Szkoły Podstawowe-3; *Przedszkola-5; *Zespół Szkół Specjalnych; *Miejska i Gminna Publiczna w Zdzieszowicach; *Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach; *Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie; *Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach; *Krapkowicki Dom Kultury; *Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krapkowickiej; *Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Krapkowicach; *Staż Miejska w Krapkowicach; *Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach; *Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach; *Uniwersytet III Wieku w Krapkowicach; *Opolskie Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych w tym Rodzin i Osób z Chorobom Alzheimera w Krapkowicach; *Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe; 12

13 Zasoby *Norbert Pawleta - miłośnik Ziemi Krapkowickiej; *Henryk Steinhoff - miłośnik Ziemi Krapkowickiej; *Edeltrauda Namysło - twórczyni ludowa Koło Gospodyń Wiejskich Żywocice; *Stanisław Maichrzak - miłośnik Ziemi Krapkowickiej; *Robert Nowak- harcmistrz; Krystyna Kozłowska-plastyk; *Teodor Pandel - dyrektor Banku Spółdzielczego; *Wioletta Wilk-kosmetolog; Grzegorz Podsiadło-podróżnik; *Regina Wasiak-Taylor - pisarka; 13

14 Charakterystyka społeczności lokalnej i jej potrzeb / problemów - wnioski z przeprowadzonych badań Krapkowice zamieszkuje mieszkańców, całą gminę Z zasobów bibliotek miasta i gminy Krapkowice korzysta czytelników. Wskaźnik czytelników w stosunku do mieszkańców całej gminy wyniósł na koniec 2013r., 21,9%. W mieście zarejestrowano czytelników, co stanowi 24,9% ogółu mieszkańców, na wsiach 713 czytelników, co stanowi 11,3% mieszkańców. Najliczniejszą grupę stanowią czytelnicy do 16 roku życia. Niewątpliwie sprzyja temu usytuowanie bibliotek na terenie szkół. W celu zbadania potrzeb społeczności lokalnej przeprowadzono ankietęwśród mieszkańców 50+. Badania wykazały, że najczęstszym powodem, dla którego odwiedzają bibliotekę jest chęć wypożyczenia książek. Na pytanie dotyczące: "Jaka dodatkowa oferta naszej biblioteki mogłaby pana/ą zainteresować"?, ankietowani najczęściej wskazywali: spotkania z podróżnikami i spotkanie z lekarzami. W pytaniu dotyczącym funkcjonowania działalności biblioteki padały pozytywne odpowiedzi: "jest ok", "nic", "biblioteka w pełni zaspokaja moje potrzeby", "niczego bym nie zmieniał". Badani wykazywali również chęć udziału w warsztatach: plastycznych, głośnego i szybkiego czytania, twórczego myślenia. Dużym zainteresowaniem w naszej społeczności cieszą się kursy: językowe, obsługi komputera i bezpiecznego korzystania z Internetu. Ankietowani podali bibliotekę, jako miejsce do spotkania z ciekawymi autorami. W ostatnich latach coraz częściej użytkownicy biblioteki korzystają z zasobów Internetu i tam szukają potrzebnych informacji. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Krapkowic biblioteka unowocześnia swój system biblioteczny poprzez wprowadzenie katalogu online. Ponadto staramy się oferować różne formy zagospodarowania czasu dla różnorakich grup społecznych. Jednym z ważnych elementów pracy biblioteki jest działalność w zakresie kultywowania tradycji, zwyczajów i obrzędów Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych na Śląsku Opolskim. Z naszych obserwacji wynika, że kontakt z biblioteką jest często dla większości mieszkańców jedyną szansą na uczestniczenie w życiu kulturalnym miasta. 14

15 IV. Misja biblioteki Misja Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach wspiera lokalny rozwój poprzez udostępnianie nośników wiedzy, zaspokajanie potrzeb edukacyjnych i kulturalnych społeczności, upowszechnianie lokalnych tradycji i zwiększanie kompetencji mieszkańców w zakresie korzystania z nowych technologii. 15

16 V. Obszary rozwoju biblioteki - cele i działania Obszar Cel 1 Działanie 1 Informacja Zwiększenie dostępu do Informacji. Rekonwersja katalogu tradycyjnego do elektronicznej bazy danych w programie SOWA MARC21. Usprawnienie sposobu udostępniania księgozbioru poprzez katalog online. Urządzenie nowoczesnej czytelni multimedialnej (Filia Nr 2 w Krapkowicach - 10 stanowisk komputerowych r.). Potrzeba szybkiego dotarcia do informacji o zbiorach. Violetta Kuflik. Program SOWA MARC21, komputery, czytniki. System komputerowy SOWA MARC21 zakup komputerów, multimediów, i urządzeń peryferyjnych (środki finansowe z MKiDzN). Do końca 2015r. Stworzenie miejsca w sieci z aktualnymi informacjami o księgozbiorze biblioteki. Poprawa jakości funkcjonowania katalogu online biblioteki, co sprawi, że biblioteka stanie się miejscem otwartym na nowe technologie. 16

17 Cel 2 Działanie 1 Usprawnienie komunikacji biblioteki ze społecznością lokalną. Uruchomienie na stronie internetowej biblioteki zakładki umożliwiającej kierowanie do bibliotekarzy pytań, sugestii, propozycji dotyczących funkcjonowania biblioteki oraz zakupu nowości wydawniczych. Istnieje duża grupa osób, która deklaruje chęć kontaktu z biblioteką drogą elektroniczną. Marcin Picz - informatyk, Łukasz Bąk - bibliotekarz. Strona internetowa biblioteki, sprzęt komputerowy. Informacja na stronie biblioteki. do końca 2014r. Kontakt z biblioteką drogą elektroniczną, możliwość czynnego udziału w funkcjonowaniu biblioteki, budowanie lepszego wizerunku biblioteki, pozyskanie nowej grupy użytkowników. 17

18 Działanie 2 Poprawne oznakowanie bibliotek oraz wydrukowanie plakatów i ulotek informacyjnych, zawierających informacje o księgozbiorze bibliotek. Z przeprowadzonych rozmów na temat biblioteki wynika, że mieszkańcy nie mają pojęcia o dokładnej lokalizacji bibliotek oraz o ich działaniach w środowisku lokalnym. Maria Bartoszyńska, Łukasz Bąk. Ulotki, plakaty, informatory, gadżety promocyjne, komputery, urządzenie wielofunkcyjne, prasa, radio. Strona internetowa biblioteki, media społecznościowe. Do końca 2015r. Rzetelne poinformowanie mieszkańców o lokalizacjach i zasobach bibliotek. Pozyskanie nowych użytkowników. 18

19 Działanie 3 Zawiązanie partnerstwa na rzecz promocji wydarzeń kulturalnych z lokalnymi mediami. Uczestnictwo w imprezach, włączenie się we współorganizację lokalnych wydarzeń. Maria Bartoszyńska. Zasoby ludzkie, teren do prowadzenia imprez, sprzęt nagłaśniający, sprzęt sportowo-rekreacyjny, aparat cyfrowy, scenariusze imprez, materiały plastyczne. Wykorzystanie (Internet, komputer, projektor, e- mail), do przygotowania, rozpropagowania i przeprowadzenia imprez, reklama w mediach, dokumentowanie elektroniczne imprez. Do końca 2017r. Partycypacja lokalna. Pozyskanie dodatkowych możliwości w celu promowania biblioteki. 19

20 Obszar Cel 1 Działanie 1 Kultura Zwiększenie wiedzy mieszkańców o dziedzictwie kulturowym regionu. Zorganizowanie cyklu spotkań z twórcami lokalnymi i miłośnikami Ziemi Krapkowickiej, (dotyczy grupy wiekowej 50+). Z przeprowadzonej ankiety wynika, że mieszkańcy odczuwają potrzebę pogłębienia wiedzy z zakresu historii i dziedzictwa kulturowego regionu, która rozwija poczucie tożsamości lokalnej. Maria Bartoszyńska. Twórcy lokalni, miłośnicy Ziemi Krapkowickiej, wolontariusze, budżet, sale wystawowe i wykładowe, laptop, projektor, zestaw nagłaśniający. Informacja na stronie internetowej biblioteki, zaproszenia indywidualne, plakaty, informacja w mediach(tygodnik Krapkowicki, Nowiny Krapkowickie, Nowa Trybuna Opolska, radio "Vanessa", radio "Park", radio "Opole'. Do końca 2017r. Wzbogacanie wiedzy na temat lokalnego regionu. Przybliżenie mieszkańcom lokalnych twórców, promocja ich dorobku i budowanie tożsamości lokalnej. 20

21 Działanie 2 Zorganizowanie konkursu historycznego o regionie, "Miejsce które kocham". Zainteresowanie regionem i własnym dziedzictwem kulturowym. Maria Bartoszyńska. Uczniowie, wolontariusze, budżet, sale wystawowe i wykładowe, laptop, projektor, zestaw nagłaśniający, sztalugi, nagrody. Strona internetowa biblioteki, media lokalne, poczta . Do końca 2015r. Zwiększenie wiedzy z zakresu historii regionu wśród mieszkańców Ziemi Krapkowickiej. Większy udział w życiu kulturalnym gminy, zacieśnienie więzi międzyludzkich. Żywe uczestnictwo w życiu biblioteki. 21

22 Działanie 3 Systematyczne powiększanie zbiorów regionalnych o wszystkie wychodzące książki i inne nośniki wiedzy dotyczące Ziemi Krapkowickiej. Użytkownicy bibliotek zainteresowani są możliwością korzystania ze wszystkich źródeł dotyczących Ziemi Krapkowickiej i regionu w jednym miejscu. Renata Śledzińska, Violetta Kuflik. Środki finansowe z budżetu biblioteki; środki MKiDzN, dary pozyskane przez czytelników, wydawców i innych instytucji. Poczta elektroniczna strona www do przeglądania katalogu online. Zadanie realizowane na bieżąco. Stworzenie wzorcowego Działu Regionalizmów w bibliotece, uatrakcyjnienie oferty biblioteki. 22

23 Działanie 4 Przygotowanie warsztatów regionalnych i lekcji bibliotecznych poświęconych regionowi, (oferta dla grup szkolnych). Przekazanie informacji dzieciom i młodzieży na temat własnego regionu oraz wdrożenie młodego czytelnika do korzystania z zasobów Działu Regionalnego. Ewa Schmidt, Urszula Piasek (Filia dla dzieci i młodzieży). Materiały regionalne, uczniowie, prezentacja multimedialna oraz miłośnicy i badacze regionu (Norbert Pawleta, Henryk Steinhoff, Maria Namysło, Stanisław Maichrzak, Grzegorz Podsiadło). Strony internetowe, poczta , plakaty, ulotki, zaproszenia indywidualne. Do końca 2017r. Umożliwienie użytkownikom poznania swojego regionu, co wpłynie na rozwój zainteresowania środowiskiem. 23

24 Cel 2 Działanie 1 Zwiększenie oferty kulturalnej dla dzieci i młodzieży. Organizowanie imprez cyklicznych ph.: "Zima w mieście", "Wakacje z książką", "Światowy Dzień Pluszowego Misia", "Majowe spotkania z książką", imprezy andrzejkowe, spotkanie z Mikołajem, (wymienione działania wpisały się na stałe w kalendarz imprez). Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży z terenu miasta i gminy. Ewa Schmidt, Urszula Piasek, Iwona Kalińska. Scenariusz imprez, budżet materiały do pracy z czytelnikiem, komputery, urządzenie wielofunkcyjne, projektor, aparat cyfrowy. Zamieszczenie ogłoszenia dotyczącego imprez na stronie internetowej biblioteki, informacja w prasie i radiu lokalnym. Zadanie realizowane cyklicznie. Integracja młodszego pokolenia. Biblioteka spostrzegana jest jako centrum życia kulturalnego miasta i gminy. 24

25 Cel 3 Działanie 1 Zwiększenie dostępu do kultury młodzieży niepełnosprawnej. Organizacja integracyjnych warsztatów literackich i plastycznych. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego wynika, że osoby niepełnosprawne wyrażają chęć uczestnictwa i angażowania się w imprezy kulturalne miasta. Ewa Schmidt, Iwona Kalińska, Urszula Piasek, Wioletta Nowicka. Lokal, budżet, scenariusze imprez, wolontariusze, komputery. Wysyłanie z zaproszeniami do placówek szkolno-pedagogicznych. Informacja na stronie internetowej biblioteki. Zadanie realizowane cyklicznie. Integracja i zwiększenie aktywności twórczej osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym. 25

26 Obszar Cel 1 Edukacja Zwiększenie dostępu do nowych technologii. Działanie 1 Kurs "ABC obsługi komputera" dla grupy wiekowej 50+. Po przeanalizowaniu ankiety wśród osób starszych wynikło, że chcą nabyć praktyczne umiejętności w posługiwaniu się komputerem wraz z pakietem programów informatycznych (Word, Excel, PowerPoint, Gimp). Łukasz Bąk. Czytelnia internetowa, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Informacja na stronie internetowej, ulotki, plakaty. Do końca 2015r. Rezultatem tego kursu jest przełamanie barier związanych z korzystaniem z komputera i Internetu u osób starszych oraz pokazanie działalności biblioteki "z innej strony". 26

27 Cel 2 Działanie 1 Zwiększenie kompetencji mieszkańców w zakresie języków obcych. Zorganizowanie kursu języka angielskiego dla seniorów. W odpowiedzi na coraz to częstsze zapytania dotyczące kursów językowych, biblioteka organizuje cotygodniowe warsztaty z języka angielskiego. Renata Śledzińska. Sala wykładowa, materiały metodyczne. Plakaty, ulotki. Zadanie realizowane cyklicznie. Nauczenie się w stopniu podstawowym języka angielskiego. 27

28 Działanie 2 Zorganizowanie kursu języka niemieckiego dla seniorów. W odpowiedzi na coraz to częstsze zapytania dotyczące kursów językowych, biblioteka organizuje cotygodniowe warsztaty z języka niemieckiego. Ewa Schmidt. Sala wykładowa, materiały metodyczne. Plakaty, ulotki. Zadanie realizowane cyklicznie. Nauczenie się w stopniu podstawowym języka niemieckiego. 28

29 Cel 3 Upowszechnianie zainteresowania książką i korzystania z biblioteki wśród najmłodszych mieszkańców miasta i gminy. Działanie 1 Prowadzenie lekcji bibliotecznych dla najmłodszych - wprowadzenie w świat książki i wyrabianie nawyku korzystania z biblioteki. Udostępnianie miejsca w bibliotece dla rozwijania pasji i zainteresowań. Alternatywa spędzenia czasu wolnego dla najmłodszych. Ewa Schmidt, Iwona Kalińska, Urszula Piasek. Scenariusze, materiały plastycznie i piśmiennicze, księgozbiór. Informacja na stronie internetowej biblioteki, media społeczne. Do końca 2017r. Wzrost liczby dzieci i młodzieży korzystających z biblioteki. 29

30 Działanie 2 Edukacyjne warsztaty dla uczniów I-III ph.: "Pokaż co potrafisz a trafisz na afisz". Potrzeba rozwijania zainteresowań i umiejętności przez najmłodszych użytkowników. Problem ten został omówiony na zajęciach bibliotecznych. Ewa Schmidt, Urszula Piasek, Iwona Kalińska. Materiał plastyczne, plansze edukacyjne, mapy, materiały biurowe, zabawki. Tworzenie prezentacji multimedialnych, aparat cyfrowy, komputery, projektor. Do końca 2017r. Nawiązanie stałej współpracy z przedszkolami, szkołami. Zdobycie przez dzieci nowych umiejętności, poszerzenie ich zainteresowań, pozyskanie nowych użytkowników. 30

31 Cel 4 Spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata nauki i kultury. Działanie 1 Zorganizowanie spotkania z panem Grzegorzem Podsiadło - podróżnikiem. Z przeprowadzonych badań wynika, że znaczna część ankietowanych wyraziła chęć spotkania z podróżnikiem. Wioletta Nowicka. Sala wykładowa, komputer, projektor, albumy fotograficzne mapy. Informacja na stronie internetowej biblioteki i w mediach społecznościowych. Do końca 2017r. Pogłębienie wiadomości dotyczących zwyczajów i kultury innych narodów. 31

32 Działanie 2 "Zdrowie w każdym wieku" - cykl spotkań z doktor Marią Urbaniec i lekarzem internistą Aleksandrem Januszkiewiczem. Z badań wynika, że społeczność 50+ oczekuje spotkań, które pomogą im odpowiedzieć na nurtujące ich problemy zdrowotne. Wioletta Nowicka. Sala wykładowa, komputer, projektor, informatory. Informacja na stronie internetowej biblioteki i w mediach społecznościowych. Do końca 2017r. Stworzenie możliwości spotkań z osobami, które są autorytetami w dziedzinie medycyny w naszym środowisku lokalnym. 32

33 Obszar Cel 1 Działanie 1 Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej Zaangażowanie ludzi młodych do działań wolontariackich. Zorganizowanie bibliotecznego pogotowia wolontariackiego. Rozwój zainteresowań i umiejętności wśród ludzi młodych w celu wsparcia rozwoju społeczności lokalnej. Maria Bartoszyńska Pracownicy biblioteki, wolontariusze, stażyści. Komputer, poczta pomiędzy biblioteką a Powiatowym Urzędem Pracy. Do końca 2017r. Pogłębienie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w celu pozyskiwania nowego wolontariatu. 33

34 Cel 2 Działanie 1 Aktywizacja społeczeństwa w zakresie współpracy na rzecz lokalnej społeczności. Zawiązanie partnerstwa z innymi organizacjami i stowarzyszeniami z terenu gminy w celu wspólnej organizacji przedsięwzięć integrujących lokalną społeczność. W przeprowadzonych rozmowach mieszkańcy (dzieci, młodzież i dorośli) wskazywali na aktywny udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, Dniu Seniora, Osób Niepełnosprawnych i Dniu Chorego. Renata Śledzińska, Urszula Piasek, Iwona Wysowska, Ewa Schmidt. Pracownicy bibliotek, sala Filii dla dzieci na imprezy towarzyszące, współpraca ze wszystkim szkołami i stowarzyszeniami. Strona internetowa biblioteki, poczta , komputery, aparat fotograficzny, prasa, radio i telewizja lokalna, w celu nagłośnienia zadania, plakaty, ulotki. Zadanie realizowane cyklicznie. Nabycie przez społeczeństwo wrażliwości na ludzką krzywdę, umiejętność niesienia pomocy drugiemu człowiekowi oraz integracja społeczeństwa. 34

35 Działanie 2 "Moje drzewo genealogiczne" - konkurs połączony ze spotkaniem międzypokoleniowy. Odpowiedź biblioteki na rozpoznane podczas ankietyzacji zapotrzebowanie użytkowników(młodzież, dorośli) na dotarcie do "swoich korzeni". Maria Bartoszyńska, Ewa Schmidt, Urszula Piasek, Renata Śledzińska, Iwona Wysowska. Zaproszenia, ulotki, plakaty, zakup antyram, sztalugi, materiały plastyczne. Informacja na stronie internetowej, media społecznościowe, komputery, urządzenia wielofunkcyjne, projektor, aparat cyfrowy. Zadanie realizowane cyklicznie. Poznanie swoich korzeni, zwiększenie zainteresowania własnym dziedzictwem kulturowym. 35

36 VI. Zarządzanie realizacją planu 1. Zmiany organizacyjne w bibliotece W okresie realizacji Planu Rozwoju Biblioteki w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Krapkowicach nie przewiduje się wprowadzenia żadnych zmian prawnych czy organizacyjnych. 2. Monitoring realizacji planu Realizacją planu jest monitorowana okresowo (przynajmniej raz na kwartał) przez dyrektora i osoby odpowiedzialne za poszczególnych zadań. Pracownicy poszczególnych filii raz na kwartał przygotowują krótkie sprawozdania z przeprowadzonych działań, a raz w roku sprawozdanie opisowe. Plan zostanie również przedstawiony radnym na Komisji Oświaty (której posiedzenie odbywa się raz na kwartał). 3. Ewaluacja Cykliczne przeprowadzenie spotkań w gronie pracowników biblioteki i partnerów lokalnych w celu podsumowania przeprowadzonych działań i podjęcie stosownych kroków. Przy okazji takich spotkań wypracowujemy również plany na przyszłość. Raz na rok prowadzone są badania wśród użytkowników biblioteki i mieszkańców w celu zbadania ich potrzeb i oczekiwań wobec biblioteki. 36

37 4. Komunikowanie realizacji planu mieszkańcom, władzom samorządowym i partnerom Każdego roku dyrektor biblioteki przedstawia planu na Komisji Oświaty oraz na sesji Rady Miejskiej. Co roku biblioteka organizuje spotkanie ze wszystkim swoimi partnerami, na którym prezentowane są wspólne działania oraz wypracowywane nowe kierunki wspólnych przedsięwzięć. Poza tym po każdym zadaniu zamieszczane są relacje w prasie lokalnej i na internetowej stronie biblioteki i na Biuletynie Informacji Publicznej. Raz na kwartał przygotowywana jest także relacja fotograficzna ze zrealizowanych działań, w formie wystawy ph.: "Biblioteka - twój czas - twoje miejsce". Plan będzie również dostępny w Bibliotece Głównej oraz zamieszczony na stronie internetowej biblioteki i w Biuletynie Informacji Publicznej. 37

Gminny Ośrodek Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu

Gminny Ośrodek Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu Gminny Ośrodek Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu Plan rozwoju biblioteki na lata 2012-2015 I. Wizytówka biblioteki fot. Budynek GOK i GBP Gmina Mircze jest terenem rolniczym, nieskażonym przemysłem

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna. Plan rozwoju biblioteki na lata 2012-2015

Miejska Biblioteka Publiczna. Plan rozwoju biblioteki na lata 2012-2015 Plan rozwoju biblioteki na lata 2012-2015 I. Wizytówka biblioteki PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI NA LATA 2012 2015 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RESZLU Gmina Reszel położona jest w południowo zachodniej części

Bardziej szczegółowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie

Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie Plan rozwoju biblioteki na lata 2014-2019 I. Wizytówka biblioteki Gmina Cekcyn położona jest we wschodniej części powiatu tucholskiego. W gminie funkcjonują: Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie. Plan rozwoju biblioteki na lata 2011-2015

Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie. Plan rozwoju biblioteki na lata 2011-2015 Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie Plan rozwoju biblioteki na lata 2011-2015 I. Wizytówka biblioteki Gmina Wejherowo obejmuje teren o powierzchni 9408 hektarów i liczy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PLANÓW ROZWOJU BIBLIOTEK PRZYGOTOWYWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKARKI PO SZKOLENIACH

ANALIZA PLANÓW ROZWOJU BIBLIOTEK PRZYGOTOWYWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKARKI PO SZKOLENIACH 1 S t r o n a ANALIZA PLANÓW ROZWOJU BIBLIOTEK PRZYGOTOWYWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKARKI PO SZKOLENIACH RAPORT CZĄSTKOWY Z BADANIA EWALUACYJNEGO I ETAPU PRB MAGDALENA STEC WARSZAWA, MARZEC 2011 Polsko-Amerykańska

Bardziej szczegółowo

"DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU RAPORT Z BADANIA "DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA Raport z badania realizowanego przez zespół Fundacji Obserwatorium na zlecenie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie za okres do 31.12.2011 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie za okres do 31.12.2011 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie za okres do 31.12.2011 r. Gminna biblioteka Publiczna w Lnianie obejmuje swoim zasięgiem gminę liczącą 4236 mieszkaoców.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

Strategia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim na lata 2010 2020

Strategia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim na lata 2010 2020 Strategia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim na lata 2010 2020 Spis treści Wstęp 3 Metodologia 3 Opis biblioteki 3 Baza lokalowa 8 Analiza swot

Bardziej szczegółowo

Rapor t Roczny 2010. spis treści

Rapor t Roczny 2010. spis treści Raport Roczny 2010 Rapor t Roczny 2010 spis treści 4 8 9 9 19 31 34 46 47 48 51 61 62 List od Kierownictwa Obszary Działania Fundacji Jedenasty Rok Działalności Inicjatywy w zakresie edukacji Rozwój społeczności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA NA LATA 2012-2014 Zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości 2011 rok Gmina Miejska Dzierżoniów 1 Spis treści: Wstęp... 3 1. Diagnoza społeczno - gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Promocja zbiorów i usług Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze

Promocja zbiorów i usług Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze Promocja zbiorów i usług Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze Program organizacyjno marketingowy Opracowanie: Małgorzata Lubieniecka Siadaczka Jadwiga Matuszczak

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OZIMKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OZIMKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OZIMKU ZA ROK 2013 I. PODSTAWOWE DANE O SIECI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W GMINIE OZIMEK 1. Miejska i Gminna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

Nr 1/2014 (LVIII) ISSN 2083-7321

Nr 1/2014 (LVIII) ISSN 2083-7321 ISSN 2083-7321 W numerze m.in.: Hanna Jamry Bibliografie regionalne w bibliotekach cyfrowych Ilustracja: Karolina Jędryczka Katarzyna Murek Szkolenie biblioteczne na platformie e-learningowej jako nowa

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013 Wizja rozwoju miasta: Miasto do życia Misja Miasta: rozwój wartości wspólnotowych w nawiązaniu do tradycji miasta kupieckiego

Bardziej szczegółowo

Przykłady lokalnych projektów

Przykłady lokalnych projektów Monika Dolińska Fundacja Wspomagania Wsi Dr Marzena Łotys Stowarzyszenie Edukacja Inaczej Przykłady lokalnych projektów W artykule zaprezentowano przykładowe projekty wykorzystujące nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

wolontariat metropolitalny

wolontariat metropolitalny wolontariat metropolitalny MODEL GDAŃSK 2016 fot. KFP Kosycarz 3 spis treści 1. Wolontariat Metropolitalny. Strategia i działania 3 2. Od wizji do strategii 3 2. Od modelu do działania. Synergia system

Bardziej szczegółowo

Nr 3/2014 (LVIII) ISSN 2083-7321

Nr 3/2014 (LVIII) ISSN 2083-7321 ISSN 2083-7321 Uczestnicy II Forum Bibliotekarzy Województwa Opolskiego Biblioteka w procesie aktywizacji społeczności regionu (Fot. Beata Śliwińska) W numerze m.in.: Agnieszka Łakomy Działalność bibliotek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 Załącznik nr 1 Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 PRIORYTET I. Działania w kierunku usprawniania i podwyższania

Bardziej szczegółowo

Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom

Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom Załącznik do Uchwały Nr 695/LIII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2014 r. Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom Częstochowa, 2014 r. Strona 1 z 32 Spis

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma wzmocnić znaczenie czytelnictwa dla rozwoju potencjału kulturowego

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

FORUM WYMIANY KONTAKTÓW RADY OSIEDLI - NGO 14 grudnia 2011r. Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3

FORUM WYMIANY KONTAKTÓW RADY OSIEDLI - NGO 14 grudnia 2011r. Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 Stowarzyszenie Ekologiczne "Etna" Na jakich osiedlach działacie lub chcecie Działamy: Księże, szkoły w kilku innych lokalizacjach we Wrocławiu Chcemy: każde osiedle, które chce podnosić jakość życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Marta Gumkowska. Dobre praktyki

Marta Gumkowska. Dobre praktyki Marta Gumkowska Dobre praktyki 1. Nazwa i adres instytucji Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie, ul. Kolejowa 8 22 100 Chełm 2. Tytuł programu Uśmiech Kingi 3. Data rozpoczęcia programu Luty 2007

Bardziej szczegółowo