Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach"

Transkrypt

1 w Krapkowicach Plan rozwoju biblioteki na lata

2 I. Wizytówka biblioteki Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach jest miejscem nowoczesnym i przyjaznym, która wspiera potrzeby edukacyjne i kulturalne swojej społeczności, gdzie bibliotekarz jest kompetentnym przewodnikiem po różnych nośnikach wiedzy. Zachęcamy do kontaktu: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, Krapkowice Maria Bartoszyńska Telefon: Tel/Fax: Obecny budynek biblioteki. Punkt biblioteczny z roku

3 II. Potencjał biblioteki Analiza SWOT Mocne strony biblioteki Słabe strony biblioteki *Dobra lokalizacja(biblioteka Główna, Filia dla dzieci, Filia Zbiorów specjalnych - centrum miasta); *Dobrze rozwinięta sieć biblioteczna; *Lokalizacja filii bibliotecznych w szkołach, blisko innych instytucji kultury, stowarzyszeń; *Oferta kulturalna skierowana do różnych grup społecznych; *Dogodne godziny otwarcia dostosowane do potrzeb czytelników (MiGBP - codzienne od oraz soboty ); *Kompetentny zespół, stale poszerzający swoje kwalifikacje nie tylko związane z biblioteką, chętny do współpracy i podejmujący nowe wyzwania; *Organizowanie szkoleń dla pracowników; *Umiejętność dostosowywania się kadry do potrzeb użytkowników; *Dbałość o pozytywny wizerunek biblioteki w środowisku lokalnym; *Profesjonalna obsługa użytkownika; *Bogaty księgozbiór, dostosowany do potrzeb czytelników; *Zapewnione środki finansowe w budżecie biblioteki na zakup nowości wydawniczych; *Niewystarczająca powierzchnia wszystkich lokali bibliotecznych; *Brak parkingu; *Bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, osób starszych (Filia nr 1, Filia nr 2, Filia w Dąbrówce Górnej, Filia w Kórnicy, Filia w Rogowie Opolskim, Filia w Steblowie, Filia w Żużeli, Filia w Żywocicach); *Brak magazynów; *Niewystarczające środki finansowe na zatrudnienie informatyka, specjalisty do spraw marketingu i reklamy; *Trudności w zwrocie wypożyczonego księgozbioru; *Ograniczony budżet na zakup czasopism; *Brak przestrzeni lokalowych na dogodne rozmieszczenie sprzętu komputerowego; *Brak środków na regularną wymianę sprzętu komputerowego; *Brak środków na remonty filii bibliotecznych; *Brak wystarczających środków finansowych na rozszerzenie działalności; 3

4 *Zwiększenie zainteresowania księgozbiorem audiowizualnym; *Wolny dostęp do księgozbioru; *Zamówienia, rezerwacje i prolongaty poprzez katalog on-line (program Sowa MARC 21); *Dla czytelników-możliwość wypożyczeń międzybibliotecznych; *Darmowy dostęp do komputerów, Internetu we wszystkich filiach bibliotecznych; *Bezpłatny dostęp do nowoczesnego sprzętu komputerowego (drukarki, skaner, faksy, kamery internetowe); *Bogata oferta usług dla czytelników; *Odpowiadanie na nowe trendy i potrzeby środowiska np.: edukacja informatyczna skierowana do osób starszych; *Przejrzysta, dynamiczna strona internetowa biblioteki z aktualnymi informacjami i katalogiem komputerowym; *Dobre zaplecze informatyczne; *Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowania-projekty; *Współpraca z lokalnymi mediami: Tygodnik Krapkowicki, Nowiny Krapkowickie, radio Opole, radio Park, radio Vanessa; *Aktywne uczestnictwo biblioteki w promocji regionu; *Włączenie się w życie społeczności lokalnej; *Doświadczenie w organizacji imprez; *Kompetencje w zakresie organizacji dużych * Małe zaangażowanie społeczności lokalnej w środowisku korzystających z usług biblioteki; 4

5 przedsięwzięć i rozwijania współpracy lokalnej: szkoły, przedszkola, Krapkowicki Dom Kultury, Dom Samopomocy "Anna", Środowiskowy Dom Dziennego Pobytu, Warsztat Terapii Zajęciowej, Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska, Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Niewidomych Polskich, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Związek Chorych na Alzheimera, Urząd Miasta i Gminy, Starostwo Powiatowe, Urząd Pracy, Związek artystów "Pasja", Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe, Związek Anonimowych Alkoholików, Związek Kombatantów Polskich, Związek Kobiet Wiejskich, Związek Hodowców Gołębi Polskich, Mniejszość Niemiecka, Krapkowickie Stowarzyszenie Ziemi Krapkowickiej, Krapkowickie Rowerki, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Steblów, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Żużela, Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi, Polski Związek Wędkarski, Stowarzyszenie Jachtowe "Marina", Polski Związek Działkowców, Koło Łowieckie "Ostoja", Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturowe "Cis", Klub Inteligencji Katolickiej, Fundacja Wsparcia Osób Niepełnosprawnych "SHAMROCK'; *Udział w Programie Rozwoju Bibliotek; 5

6 Szanse Zagrożenia *Poprzez działanie w ramach akcji "Pokaż co potrafisz a trafisz na afisz" pozyskiwanie nowych użytkowników w różnym wieku, aktywizowanie ich do pracy w bibliotece; *Możliwość wykorzystywania lokalnych mediów i nowoczesnych technologii do promocji instytucji; *Napływ czytelników w grupie 50+(Uniwersytet III Wieku, Związek Niewidomych, Związek Emerytów i Rencistów); *Dostępność środków w ramach konkursów grantowych; *Zmniejszenie środków budżetowych przeznaczonych na remonty, wyposażenie oraz na wkład własny dotyczący realizacji projektów; *Brak funduszy na zakup nowych nośników wiedzy powodujący spadek czytelnictwa; *Wyludnienie miejscowości(emigracja zarobkowa); *Wzrost znaczenia informacji udostępnianych w Internecie; *Zmniejszenie zapotrzebowania na kulturę; 6

7 Potencjał biblioteki Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach znajduje się przy ul. Sądowej 21 i jest główną Biblioteką miasta i gminy Krapkowice. Dobrze rozwinięta sieć biblioteczna w gminie ułatwia mieszkańcom dostęp do książki, Internetu i innych usług bibliotecznych;4 placówki na terenie miasta(filia Nr1,Filia Nr2,Filia dla dzieci, Filia Zbiorów Specjalnych);6 placówek na terenie gminy(filia Dąbrówka Górna, Filia Kórnica, Filia Rogów, Filia Steblów, Filia Żużela, Filia Żywocice).Z usług bibliotek korzystają dzieci i młodzież, studenci, osoby pracujące i bezrobotne, emeryci i renciści. Krapkowickie biblioteki podejmują cenne inicjatywy kulturalne zmierzające do aktywizacji społeczności lokalnej. Realizowane działania powstają we współpracy ze szkołami, przedszkolami, towarzystwami i organizacjami społecznymi jak również z jednostkami samorządowymi. Wszystkie nasze działania kierowane są do różnych grup społecznych. Organizowane są: przysposobienia i lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze, plastyczne i recytatorskie, spotkania autorskie spotkania z ciekawymi ludźmi. Z naszej bogatej oferty na szczególną uwagę zasługuje działalność wystawiennicza, która popularyzuje pracę twórców regionalnych, piękno i tradycje Ziemi Krapkowickiej. Wypełniamy wolny czas dzieciom w czasie ferii zimowych pod hasłem: "Zima w mieście" i w czasie wakacji pod hasłem: "Lato w mieście". Nasze biblioteki włączyły się aktywnie w akcji imprez propagujących ideę codziennego czytania dzieciom. Popularne hasło" Czytaj dziecku 20 minut dziennie-codziennie" przez cały rok towarzyszy pracy krapkowickim bibliotekarzom. W dowód uznania biblioteki otrzymały dyplomy "Przyjaciela Biblioteki" za szczególny wkład w upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W ramach różnorodnych akcji organizujemy: Światowy Dzień Książki Dziecięcej, Wielkanocne zwyczaje i tradycje, Majowe spotkania z Książką, Urodziny Kubusia Puchatka, Światowy Dzień Pluszowego Misia, Pasowanie na czytelnika, Andrzejki w Bibliotece, Mikołaj w Bibliotece. Przy bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki, skupiających dorosłych czytelników. Realizujemy usługę biblioteczną "Książka na telefon" oraz "Nie wiesz-zapytaj bibliotekarza" i "U nas najlepiej odrobisz zadanie" 7

8 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna Spotkanie z Reginą Wasiak Taylor. Odpust w Annie 26 lipca. Spotkanie z Mikołajem Niepełnosprawni w bibliotece. Czytam bo umiem czytam bo potrafię Dzieci dzieciom 8

9 III. Charakterystyka społeczności lokalnej Zasoby lokalne Ludzie *Andrzej Kasiura - burmistrz Krapkowic; *Romuald Haraf-z-ca burmistrza Krapkowic; *Harald Brol-sekretarz Miasta Krapkowic; *Witold Różałowski - przewodniczący Rady Miejskiej; *Jolanta Myśluk-naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury; *Małgorzata Meisner-naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki; *Irena Wójcik-naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego; *Maciej Sonik-starosta Krapkowic; *Sabina Gorzkulla - Kotzot-w-ce starosta Krapkowic; *Józef Bukowiński-przewodniczący Rady Powiatu; *Koryna Bernardt- dyrektor Wydziału Polityki Społecznej; *Aleksander Bernat-dyrektor Krapkowickiego Domu Kultury; *Robert Nowak-Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Krapkowicach; *Joachim Kubilas- prezes Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krapkowicach; *Jarosław Żak-prezes International Police Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Sekcja Polska Region Krapkowice; *Grażyna Wacława Tylkowska - Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe; *Elżbieta Krystyna Kołtuńska-prezes Krapkowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowo-Turystycznego; *Lidia Konowalik - prezes Opolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych w tym Rodzin i Osób z Chorobą Alzheimera; *Piotr Solloch - przewodniczący Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krapkowickiej; 9

10 *Arnold Marcin Donitza - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Żużela; *Barbara Wieszołek-prezes Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Steblów; * Jacek Siekaniec-prezes Klub Aktywnego Wypoczynku i Rekreacji "Krapkowickie Rowerki"; *Marlena Kornaś- kierownik Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach; *Aleksandra Mrosek - dyrektor Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach; *Mirosława Haraf - kierownik Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach; *Irena Mocek-dyrektor Zespół Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach; *Barbara Kos - dyrektor Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach; *Antoni Chlipała - dyrektor Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach; *Teresa Wichary - dyrektor Zespół Szkół Sportowych Nr 1 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach; *Krystyna Nowak - dyrektor Zespół Szkół Sportowych Nr 1 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach; *Krystyna Chudala - dyrektor Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach; *Joanna Jeż - dyrektor Zespół Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach; *Ryszard Reszczyński dyrektor Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy; *Leszek Felsztyński - dyrektor Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim; * Danuta Glinka - dyrektor Przedszkole Publiczne Nr 1 w Krapkowicach; *Agata Juszczyk - dyrektor Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach; *Grażyna Chmielewska-dyrektor Przedszkole Publiczne Nr 6 w Krapkowicach "Tęczowa Szósteczka"; *Narcyza Chromińska - dyrektor Przedszkole Publiczne Nr 8 w Krapkowicach; *Joanna Kucharska - dyrektor Przedszkole Publiczne w Żywocicach; 10

11 Zasoby materialne Zabytki architektoniczne: Zamek Krapkowicki (aula); Wieża Bramy Górnej; Kościół pw. św. Mikołaja; Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny; Miejsca, w których mogą się odbywać różne imprezy: Krapkowicki Dom Kultury; Park Magnolia; Plac Eichendorffa; Port Jachtowy Krapkowice; Hala Widowiskowo- Sportowa; Boisko "Orlik"; Basen "Delfin" Stadion "Unia" Krapkowice; Sale sportowe wszystkich szkół; Czytelnie Internetowe w Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach i jej filiach; Sprzęt: komputery, laptop, projektor z ekranem, urządzenia wielofunkcyjne(ksero, drukarki, skaner), aparaty cyfrowe, kamery internetowe, słuchawki komputerowe, zestaw nagłośniający. 11

12 Instytucje i organizacje - w tym władze lokalne *Urząd Miasta i Gminy; *Starostwo Powiatowe; *Licea Ogólnokształcące-2; *Gimnazja -2; *Placówki Szkolno-Przedszkolne-3; *Szkoły Podstawowe-3; *Przedszkola-5; *Zespół Szkół Specjalnych; *Miejska i Gminna Publiczna w Zdzieszowicach; *Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach; *Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie; *Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach; *Krapkowicki Dom Kultury; *Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krapkowickiej; *Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Krapkowicach; *Staż Miejska w Krapkowicach; *Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach; *Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach; *Uniwersytet III Wieku w Krapkowicach; *Opolskie Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych w tym Rodzin i Osób z Chorobom Alzheimera w Krapkowicach; *Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe; 12

13 Zasoby *Norbert Pawleta - miłośnik Ziemi Krapkowickiej; *Henryk Steinhoff - miłośnik Ziemi Krapkowickiej; *Edeltrauda Namysło - twórczyni ludowa Koło Gospodyń Wiejskich Żywocice; *Stanisław Maichrzak - miłośnik Ziemi Krapkowickiej; *Robert Nowak- harcmistrz; Krystyna Kozłowska-plastyk; *Teodor Pandel - dyrektor Banku Spółdzielczego; *Wioletta Wilk-kosmetolog; Grzegorz Podsiadło-podróżnik; *Regina Wasiak-Taylor - pisarka; 13

14 Charakterystyka społeczności lokalnej i jej potrzeb / problemów - wnioski z przeprowadzonych badań Krapkowice zamieszkuje mieszkańców, całą gminę Z zasobów bibliotek miasta i gminy Krapkowice korzysta czytelników. Wskaźnik czytelników w stosunku do mieszkańców całej gminy wyniósł na koniec 2013r., 21,9%. W mieście zarejestrowano czytelników, co stanowi 24,9% ogółu mieszkańców, na wsiach 713 czytelników, co stanowi 11,3% mieszkańców. Najliczniejszą grupę stanowią czytelnicy do 16 roku życia. Niewątpliwie sprzyja temu usytuowanie bibliotek na terenie szkół. W celu zbadania potrzeb społeczności lokalnej przeprowadzono ankietęwśród mieszkańców 50+. Badania wykazały, że najczęstszym powodem, dla którego odwiedzają bibliotekę jest chęć wypożyczenia książek. Na pytanie dotyczące: "Jaka dodatkowa oferta naszej biblioteki mogłaby pana/ą zainteresować"?, ankietowani najczęściej wskazywali: spotkania z podróżnikami i spotkanie z lekarzami. W pytaniu dotyczącym funkcjonowania działalności biblioteki padały pozytywne odpowiedzi: "jest ok", "nic", "biblioteka w pełni zaspokaja moje potrzeby", "niczego bym nie zmieniał". Badani wykazywali również chęć udziału w warsztatach: plastycznych, głośnego i szybkiego czytania, twórczego myślenia. Dużym zainteresowaniem w naszej społeczności cieszą się kursy: językowe, obsługi komputera i bezpiecznego korzystania z Internetu. Ankietowani podali bibliotekę, jako miejsce do spotkania z ciekawymi autorami. W ostatnich latach coraz częściej użytkownicy biblioteki korzystają z zasobów Internetu i tam szukają potrzebnych informacji. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Krapkowic biblioteka unowocześnia swój system biblioteczny poprzez wprowadzenie katalogu online. Ponadto staramy się oferować różne formy zagospodarowania czasu dla różnorakich grup społecznych. Jednym z ważnych elementów pracy biblioteki jest działalność w zakresie kultywowania tradycji, zwyczajów i obrzędów Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych na Śląsku Opolskim. Z naszych obserwacji wynika, że kontakt z biblioteką jest często dla większości mieszkańców jedyną szansą na uczestniczenie w życiu kulturalnym miasta. 14

15 IV. Misja biblioteki Misja Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach wspiera lokalny rozwój poprzez udostępnianie nośników wiedzy, zaspokajanie potrzeb edukacyjnych i kulturalnych społeczności, upowszechnianie lokalnych tradycji i zwiększanie kompetencji mieszkańców w zakresie korzystania z nowych technologii. 15

16 V. Obszary rozwoju biblioteki - cele i działania Obszar Cel 1 Działanie 1 Informacja Zwiększenie dostępu do Informacji. Rekonwersja katalogu tradycyjnego do elektronicznej bazy danych w programie SOWA MARC21. Usprawnienie sposobu udostępniania księgozbioru poprzez katalog online. Urządzenie nowoczesnej czytelni multimedialnej (Filia Nr 2 w Krapkowicach - 10 stanowisk komputerowych r.). Potrzeba szybkiego dotarcia do informacji o zbiorach. Violetta Kuflik. Program SOWA MARC21, komputery, czytniki. System komputerowy SOWA MARC21 zakup komputerów, multimediów, i urządzeń peryferyjnych (środki finansowe z MKiDzN). Do końca 2015r. Stworzenie miejsca w sieci z aktualnymi informacjami o księgozbiorze biblioteki. Poprawa jakości funkcjonowania katalogu online biblioteki, co sprawi, że biblioteka stanie się miejscem otwartym na nowe technologie. 16

17 Cel 2 Działanie 1 Usprawnienie komunikacji biblioteki ze społecznością lokalną. Uruchomienie na stronie internetowej biblioteki zakładki umożliwiającej kierowanie do bibliotekarzy pytań, sugestii, propozycji dotyczących funkcjonowania biblioteki oraz zakupu nowości wydawniczych. Istnieje duża grupa osób, która deklaruje chęć kontaktu z biblioteką drogą elektroniczną. Marcin Picz - informatyk, Łukasz Bąk - bibliotekarz. Strona internetowa biblioteki, sprzęt komputerowy. Informacja na stronie biblioteki. do końca 2014r. Kontakt z biblioteką drogą elektroniczną, możliwość czynnego udziału w funkcjonowaniu biblioteki, budowanie lepszego wizerunku biblioteki, pozyskanie nowej grupy użytkowników. 17

18 Działanie 2 Poprawne oznakowanie bibliotek oraz wydrukowanie plakatów i ulotek informacyjnych, zawierających informacje o księgozbiorze bibliotek. Z przeprowadzonych rozmów na temat biblioteki wynika, że mieszkańcy nie mają pojęcia o dokładnej lokalizacji bibliotek oraz o ich działaniach w środowisku lokalnym. Maria Bartoszyńska, Łukasz Bąk. Ulotki, plakaty, informatory, gadżety promocyjne, komputery, urządzenie wielofunkcyjne, prasa, radio. Strona internetowa biblioteki, media społecznościowe. Do końca 2015r. Rzetelne poinformowanie mieszkańców o lokalizacjach i zasobach bibliotek. Pozyskanie nowych użytkowników. 18

19 Działanie 3 Zawiązanie partnerstwa na rzecz promocji wydarzeń kulturalnych z lokalnymi mediami. Uczestnictwo w imprezach, włączenie się we współorganizację lokalnych wydarzeń. Maria Bartoszyńska. Zasoby ludzkie, teren do prowadzenia imprez, sprzęt nagłaśniający, sprzęt sportowo-rekreacyjny, aparat cyfrowy, scenariusze imprez, materiały plastyczne. Wykorzystanie (Internet, komputer, projektor, e- mail), do przygotowania, rozpropagowania i przeprowadzenia imprez, reklama w mediach, dokumentowanie elektroniczne imprez. Do końca 2017r. Partycypacja lokalna. Pozyskanie dodatkowych możliwości w celu promowania biblioteki. 19

20 Obszar Cel 1 Działanie 1 Kultura Zwiększenie wiedzy mieszkańców o dziedzictwie kulturowym regionu. Zorganizowanie cyklu spotkań z twórcami lokalnymi i miłośnikami Ziemi Krapkowickiej, (dotyczy grupy wiekowej 50+). Z przeprowadzonej ankiety wynika, że mieszkańcy odczuwają potrzebę pogłębienia wiedzy z zakresu historii i dziedzictwa kulturowego regionu, która rozwija poczucie tożsamości lokalnej. Maria Bartoszyńska. Twórcy lokalni, miłośnicy Ziemi Krapkowickiej, wolontariusze, budżet, sale wystawowe i wykładowe, laptop, projektor, zestaw nagłaśniający. Informacja na stronie internetowej biblioteki, zaproszenia indywidualne, plakaty, informacja w mediach(tygodnik Krapkowicki, Nowiny Krapkowickie, Nowa Trybuna Opolska, radio "Vanessa", radio "Park", radio "Opole'. Do końca 2017r. Wzbogacanie wiedzy na temat lokalnego regionu. Przybliżenie mieszkańcom lokalnych twórców, promocja ich dorobku i budowanie tożsamości lokalnej. 20

21 Działanie 2 Zorganizowanie konkursu historycznego o regionie, "Miejsce które kocham". Zainteresowanie regionem i własnym dziedzictwem kulturowym. Maria Bartoszyńska. Uczniowie, wolontariusze, budżet, sale wystawowe i wykładowe, laptop, projektor, zestaw nagłaśniający, sztalugi, nagrody. Strona internetowa biblioteki, media lokalne, poczta . Do końca 2015r. Zwiększenie wiedzy z zakresu historii regionu wśród mieszkańców Ziemi Krapkowickiej. Większy udział w życiu kulturalnym gminy, zacieśnienie więzi międzyludzkich. Żywe uczestnictwo w życiu biblioteki. 21

22 Działanie 3 Systematyczne powiększanie zbiorów regionalnych o wszystkie wychodzące książki i inne nośniki wiedzy dotyczące Ziemi Krapkowickiej. Użytkownicy bibliotek zainteresowani są możliwością korzystania ze wszystkich źródeł dotyczących Ziemi Krapkowickiej i regionu w jednym miejscu. Renata Śledzińska, Violetta Kuflik. Środki finansowe z budżetu biblioteki; środki MKiDzN, dary pozyskane przez czytelników, wydawców i innych instytucji. Poczta elektroniczna strona www do przeglądania katalogu online. Zadanie realizowane na bieżąco. Stworzenie wzorcowego Działu Regionalizmów w bibliotece, uatrakcyjnienie oferty biblioteki. 22

23 Działanie 4 Przygotowanie warsztatów regionalnych i lekcji bibliotecznych poświęconych regionowi, (oferta dla grup szkolnych). Przekazanie informacji dzieciom i młodzieży na temat własnego regionu oraz wdrożenie młodego czytelnika do korzystania z zasobów Działu Regionalnego. Ewa Schmidt, Urszula Piasek (Filia dla dzieci i młodzieży). Materiały regionalne, uczniowie, prezentacja multimedialna oraz miłośnicy i badacze regionu (Norbert Pawleta, Henryk Steinhoff, Maria Namysło, Stanisław Maichrzak, Grzegorz Podsiadło). Strony internetowe, poczta , plakaty, ulotki, zaproszenia indywidualne. Do końca 2017r. Umożliwienie użytkownikom poznania swojego regionu, co wpłynie na rozwój zainteresowania środowiskiem. 23

24 Cel 2 Działanie 1 Zwiększenie oferty kulturalnej dla dzieci i młodzieży. Organizowanie imprez cyklicznych ph.: "Zima w mieście", "Wakacje z książką", "Światowy Dzień Pluszowego Misia", "Majowe spotkania z książką", imprezy andrzejkowe, spotkanie z Mikołajem, (wymienione działania wpisały się na stałe w kalendarz imprez). Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży z terenu miasta i gminy. Ewa Schmidt, Urszula Piasek, Iwona Kalińska. Scenariusz imprez, budżet materiały do pracy z czytelnikiem, komputery, urządzenie wielofunkcyjne, projektor, aparat cyfrowy. Zamieszczenie ogłoszenia dotyczącego imprez na stronie internetowej biblioteki, informacja w prasie i radiu lokalnym. Zadanie realizowane cyklicznie. Integracja młodszego pokolenia. Biblioteka spostrzegana jest jako centrum życia kulturalnego miasta i gminy. 24

25 Cel 3 Działanie 1 Zwiększenie dostępu do kultury młodzieży niepełnosprawnej. Organizacja integracyjnych warsztatów literackich i plastycznych. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego wynika, że osoby niepełnosprawne wyrażają chęć uczestnictwa i angażowania się w imprezy kulturalne miasta. Ewa Schmidt, Iwona Kalińska, Urszula Piasek, Wioletta Nowicka. Lokal, budżet, scenariusze imprez, wolontariusze, komputery. Wysyłanie z zaproszeniami do placówek szkolno-pedagogicznych. Informacja na stronie internetowej biblioteki. Zadanie realizowane cyklicznie. Integracja i zwiększenie aktywności twórczej osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym. 25

26 Obszar Cel 1 Edukacja Zwiększenie dostępu do nowych technologii. Działanie 1 Kurs "ABC obsługi komputera" dla grupy wiekowej 50+. Po przeanalizowaniu ankiety wśród osób starszych wynikło, że chcą nabyć praktyczne umiejętności w posługiwaniu się komputerem wraz z pakietem programów informatycznych (Word, Excel, PowerPoint, Gimp). Łukasz Bąk. Czytelnia internetowa, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Informacja na stronie internetowej, ulotki, plakaty. Do końca 2015r. Rezultatem tego kursu jest przełamanie barier związanych z korzystaniem z komputera i Internetu u osób starszych oraz pokazanie działalności biblioteki "z innej strony". 26

27 Cel 2 Działanie 1 Zwiększenie kompetencji mieszkańców w zakresie języków obcych. Zorganizowanie kursu języka angielskiego dla seniorów. W odpowiedzi na coraz to częstsze zapytania dotyczące kursów językowych, biblioteka organizuje cotygodniowe warsztaty z języka angielskiego. Renata Śledzińska. Sala wykładowa, materiały metodyczne. Plakaty, ulotki. Zadanie realizowane cyklicznie. Nauczenie się w stopniu podstawowym języka angielskiego. 27

28 Działanie 2 Zorganizowanie kursu języka niemieckiego dla seniorów. W odpowiedzi na coraz to częstsze zapytania dotyczące kursów językowych, biblioteka organizuje cotygodniowe warsztaty z języka niemieckiego. Ewa Schmidt. Sala wykładowa, materiały metodyczne. Plakaty, ulotki. Zadanie realizowane cyklicznie. Nauczenie się w stopniu podstawowym języka niemieckiego. 28

29 Cel 3 Upowszechnianie zainteresowania książką i korzystania z biblioteki wśród najmłodszych mieszkańców miasta i gminy. Działanie 1 Prowadzenie lekcji bibliotecznych dla najmłodszych - wprowadzenie w świat książki i wyrabianie nawyku korzystania z biblioteki. Udostępnianie miejsca w bibliotece dla rozwijania pasji i zainteresowań. Alternatywa spędzenia czasu wolnego dla najmłodszych. Ewa Schmidt, Iwona Kalińska, Urszula Piasek. Scenariusze, materiały plastycznie i piśmiennicze, księgozbiór. Informacja na stronie internetowej biblioteki, media społeczne. Do końca 2017r. Wzrost liczby dzieci i młodzieży korzystających z biblioteki. 29

30 Działanie 2 Edukacyjne warsztaty dla uczniów I-III ph.: "Pokaż co potrafisz a trafisz na afisz". Potrzeba rozwijania zainteresowań i umiejętności przez najmłodszych użytkowników. Problem ten został omówiony na zajęciach bibliotecznych. Ewa Schmidt, Urszula Piasek, Iwona Kalińska. Materiał plastyczne, plansze edukacyjne, mapy, materiały biurowe, zabawki. Tworzenie prezentacji multimedialnych, aparat cyfrowy, komputery, projektor. Do końca 2017r. Nawiązanie stałej współpracy z przedszkolami, szkołami. Zdobycie przez dzieci nowych umiejętności, poszerzenie ich zainteresowań, pozyskanie nowych użytkowników. 30

31 Cel 4 Spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata nauki i kultury. Działanie 1 Zorganizowanie spotkania z panem Grzegorzem Podsiadło - podróżnikiem. Z przeprowadzonych badań wynika, że znaczna część ankietowanych wyraziła chęć spotkania z podróżnikiem. Wioletta Nowicka. Sala wykładowa, komputer, projektor, albumy fotograficzne mapy. Informacja na stronie internetowej biblioteki i w mediach społecznościowych. Do końca 2017r. Pogłębienie wiadomości dotyczących zwyczajów i kultury innych narodów. 31

32 Działanie 2 "Zdrowie w każdym wieku" - cykl spotkań z doktor Marią Urbaniec i lekarzem internistą Aleksandrem Januszkiewiczem. Z badań wynika, że społeczność 50+ oczekuje spotkań, które pomogą im odpowiedzieć na nurtujące ich problemy zdrowotne. Wioletta Nowicka. Sala wykładowa, komputer, projektor, informatory. Informacja na stronie internetowej biblioteki i w mediach społecznościowych. Do końca 2017r. Stworzenie możliwości spotkań z osobami, które są autorytetami w dziedzinie medycyny w naszym środowisku lokalnym. 32

33 Obszar Cel 1 Działanie 1 Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej Zaangażowanie ludzi młodych do działań wolontariackich. Zorganizowanie bibliotecznego pogotowia wolontariackiego. Rozwój zainteresowań i umiejętności wśród ludzi młodych w celu wsparcia rozwoju społeczności lokalnej. Maria Bartoszyńska Pracownicy biblioteki, wolontariusze, stażyści. Komputer, poczta pomiędzy biblioteką a Powiatowym Urzędem Pracy. Do końca 2017r. Pogłębienie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w celu pozyskiwania nowego wolontariatu. 33

34 Cel 2 Działanie 1 Aktywizacja społeczeństwa w zakresie współpracy na rzecz lokalnej społeczności. Zawiązanie partnerstwa z innymi organizacjami i stowarzyszeniami z terenu gminy w celu wspólnej organizacji przedsięwzięć integrujących lokalną społeczność. W przeprowadzonych rozmowach mieszkańcy (dzieci, młodzież i dorośli) wskazywali na aktywny udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, Dniu Seniora, Osób Niepełnosprawnych i Dniu Chorego. Renata Śledzińska, Urszula Piasek, Iwona Wysowska, Ewa Schmidt. Pracownicy bibliotek, sala Filii dla dzieci na imprezy towarzyszące, współpraca ze wszystkim szkołami i stowarzyszeniami. Strona internetowa biblioteki, poczta , komputery, aparat fotograficzny, prasa, radio i telewizja lokalna, w celu nagłośnienia zadania, plakaty, ulotki. Zadanie realizowane cyklicznie. Nabycie przez społeczeństwo wrażliwości na ludzką krzywdę, umiejętność niesienia pomocy drugiemu człowiekowi oraz integracja społeczeństwa. 34

35 Działanie 2 "Moje drzewo genealogiczne" - konkurs połączony ze spotkaniem międzypokoleniowy. Odpowiedź biblioteki na rozpoznane podczas ankietyzacji zapotrzebowanie użytkowników(młodzież, dorośli) na dotarcie do "swoich korzeni". Maria Bartoszyńska, Ewa Schmidt, Urszula Piasek, Renata Śledzińska, Iwona Wysowska. Zaproszenia, ulotki, plakaty, zakup antyram, sztalugi, materiały plastyczne. Informacja na stronie internetowej, media społecznościowe, komputery, urządzenia wielofunkcyjne, projektor, aparat cyfrowy. Zadanie realizowane cyklicznie. Poznanie swoich korzeni, zwiększenie zainteresowania własnym dziedzictwem kulturowym. 35

36 VI. Zarządzanie realizacją planu 1. Zmiany organizacyjne w bibliotece W okresie realizacji Planu Rozwoju Biblioteki w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Krapkowicach nie przewiduje się wprowadzenia żadnych zmian prawnych czy organizacyjnych. 2. Monitoring realizacji planu Realizacją planu jest monitorowana okresowo (przynajmniej raz na kwartał) przez dyrektora i osoby odpowiedzialne za poszczególnych zadań. Pracownicy poszczególnych filii raz na kwartał przygotowują krótkie sprawozdania z przeprowadzonych działań, a raz w roku sprawozdanie opisowe. Plan zostanie również przedstawiony radnym na Komisji Oświaty (której posiedzenie odbywa się raz na kwartał). 3. Ewaluacja Cykliczne przeprowadzenie spotkań w gronie pracowników biblioteki i partnerów lokalnych w celu podsumowania przeprowadzonych działań i podjęcie stosownych kroków. Przy okazji takich spotkań wypracowujemy również plany na przyszłość. Raz na rok prowadzone są badania wśród użytkowników biblioteki i mieszkańców w celu zbadania ich potrzeb i oczekiwań wobec biblioteki. 36

37 4. Komunikowanie realizacji planu mieszkańcom, władzom samorządowym i partnerom Każdego roku dyrektor biblioteki przedstawia planu na Komisji Oświaty oraz na sesji Rady Miejskiej. Co roku biblioteka organizuje spotkanie ze wszystkim swoimi partnerami, na którym prezentowane są wspólne działania oraz wypracowywane nowe kierunki wspólnych przedsięwzięć. Poza tym po każdym zadaniu zamieszczane są relacje w prasie lokalnej i na internetowej stronie biblioteki i na Biuletynie Informacji Publicznej. Raz na kwartał przygotowywana jest także relacja fotograficzna ze zrealizowanych działań, w formie wystawy ph.: "Biblioteka - twój czas - twoje miejsce". Plan będzie również dostępny w Bibliotece Głównej oraz zamieszczony na stronie internetowej biblioteki i w Biuletynie Informacji Publicznej. 37

Plan rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na lata 2012-2015

Plan rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na lata 2012-2015 Plan rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na lata 2012-2015 Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu powstała w 1949 r. dekretem Gromadzkiej Rady Narodowej w Tarnowcu. Mieści się w budynku GOK

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu na lata 2016 2022 I Wstęp Dokument ten, wraz z wszystkimi celami i zadaniami w nim sformułowanymi, jest spójny ze strategią Rozwoju Gminy Zbąszyń na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Tomaszów Lubelski 2013 I Sieć bibliotek Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Lubelskim jest samorządową instytucją kultury wpisaną

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/200/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XVII/200/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XVII/200/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie na lata 2014-2018 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE. z dnia 2013 r.

UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE. z dnia 2013 r. z dnia 20 października 2013 r. Zatwierdzony przez. UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE z dnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skwierzynie na lata 2013-2015

Bardziej szczegółowo

Biblioteka otwarta na Ciebie

Biblioteka otwarta na Ciebie Maria Czarnecka Marzenna Wojnar Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym Biblioteka otwarta na Ciebie Streszczenie: W artykule opisano działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu Dolnym jedynego

Bardziej szczegółowo

Wyniki badańi plany modernizacji

Wyniki badańi plany modernizacji Wyniki badańi plany modernizacji (FRSI) organizacja pozarządowa, cel: zwiększanie dostępu do internetu oraz do technologii informacyjnych i komunikacyjnych, utworzona przez Polsko-Amerykańską Fundację

Bardziej szczegółowo

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA TRĄBKI WIELKIE FILIA MIERZESZYN FILIA SOBOWIDZ 2011 PROJEKTY Ø Program "Biblioteki z Internetem TP Ø BIBLIOTEKA BIERZE UDZIAŁ W OBCHODACH ROKU JANA HEWELIUSZA Ø BIBLIOTEKA BIERZE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI W skład Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu wchodzą: a) Biblioteka Gimnazjum nr 15 b) Biblioteka Technikum nr 8 I. Główne zadania biblioteki szkolnej:

Bardziej szczegółowo

ORAWSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Sprawozdanie za okres od do r

ORAWSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Sprawozdanie za okres od do r ORAWSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Sprawozdanie za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010r Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce działa jako Samorządowa Instytucja Kultury, posiada osobowość prawną i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. C. K. NORWIDA W DZIERZGONIU DOROTA HUL nauczyciel - bibliotekarz Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Wrzesień

Bardziej szczegółowo

Program działalności kulturalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na rok 2016

Program działalności kulturalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na rok 2016 Program działalności kulturalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na rok 2016 Styczeń Luty Termin: 09.01.2016. 05.02.2016 r., godz. 17.00. Miejsce - Czytelnia. Osoby odpowiedzialne - Dorota Trojanowska,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SP 22 im. G. Narutowicza w Częstochowie ROK SZKOLNY 2016/ OPRACOWAŁA M. WĄSIŃSKA

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SP 22 im. G. Narutowicza w Częstochowie ROK SZKOLNY 2016/ OPRACOWAŁA M. WĄSIŃSKA PLAN PRACY BIBLIOTEKI SP 22 im. G. Narutowicza w Częstochowie ROK SZKOLNY 2016/2017 - OPRACOWAŁA M. WĄSIŃSKA Cele: 1. Zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 Zgodnie z wytycznymi Minister Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2015/16 jednym z podstawowych kierunków

Bardziej szczegółowo

W konsultacjach wzięło udział 65 osób, 47 kobiet i 18 mężczyzn. 28% kobiety mężczyźni 72%

W konsultacjach wzięło udział 65 osób, 47 kobiet i 18 mężczyzn. 28% kobiety mężczyźni 72% Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie modernizacji biblioteki głównej w Oleśnie wraz z filią dla dzieci oraz zakupu niezbędnego wyposażenia. W związku z ubieganiem się przez Oleską Bibliotekę

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie biblioteki publicznej za rok I. D a n e p o d s t a w o w e

Sprawozdanie biblioteki publicznej za rok I. D a n e p o d s t a w o w e w bibliotekach połączonych: Sprawozdanie biblioteki publicznej za rok 2013 I. D a n e p o d s t a w o w e powiat: s z a m o t u l s k i miejscowość: O b r z y c k o pełna nazwa IN- M i e j s k a B i b

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Gimnazjum Społecznego w Wyszynie, rok szkolny 2016/2017

Plan pracy biblioteki szkolnej Gimnazjum Społecznego w Wyszynie, rok szkolny 2016/2017 Plan pracy biblioteki szkolnej Gimnazjum Społecznego w Wyszynie, szkolny 2016/2017 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach nauki. Cele szczegółowe: Biblioteka

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XLV/339/13 RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej

UCHWALA NR XLV/339/13 RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej UCHWALA NR XLV/339/13 RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skwierzynie na lata 2013-2015. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA nr 3/2013 ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO RELIZACJĘ PLANU ROZWOJU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RYGLIACH W ROKU 2013.

INFORMACJA nr 3/2013 ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO RELIZACJĘ PLANU ROZWOJU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RYGLIACH W ROKU 2013. INFORMACJA nr 3/2013 ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO RELIZACJĘ PLANU ROZWOJU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RYGLIACH W ROKU 2013. Termin spotkania : 03 lipca 2013 r. Monitoring : 1.Jakie cele i działania udało

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZWOJOWY SZKOŁY. Realizowany w ramach projektu przyjazna szkoła TYTUŁ PROJEKTU WSPÓŁPRACA POKOLEŃ INTERNET DLA EMERYTÓW

PROJEKT ROZWOJOWY SZKOŁY. Realizowany w ramach projektu przyjazna szkoła TYTUŁ PROJEKTU WSPÓŁPRACA POKOLEŃ INTERNET DLA EMERYTÓW PROJEKT ROZWOJOWY SZKOŁY Realizowany w ramach projektu przyjazna szkoła data (dzień-miesiąc-rok) 3 0 0 5 2 0 0 7 TYTUŁ PROJEKTU WSPÓŁPRACA POKOLEŃ INTERNET DLA EMERYTÓW I. Dane szkoły 1) pełna nazwa Zespół

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim. za 2016 rok MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim. za 2016 rok MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim za 2016 rok STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZATRUDNIENIE (31 XII 2016) Dyrektor 1 etat Dział Gromadzenia

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki

Plan pracy biblioteki Plan pracy biblioteki w Zespole Szkół Miejskich (szkoła podstawowa) w Złotoryi Cel główny: Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży (MEN) opiekun biblioteki

Bardziej szczegółowo

Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana albo do ozdoby służąca, jest po to by była powszechnie użytkowana

Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana albo do ozdoby służąca, jest po to by była powszechnie użytkowana Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana albo do ozdoby służąca, jest po to by była powszechnie użytkowana Joachim Lelewel Biblioteki Gminy Białogard Z dniem dzisiejszym rozpoczynamy cykl informacji

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE PROGRAMY RZĄDOWE - MPIPS Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 Priorytet 1. Aktywne społeczeństwo Podziałanie 2 Rozwijanie wolontariatu działania nakierowane na: wolontariat

Bardziej szczegółowo

Działania na rzecz rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

Działania na rzecz rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży Działania na rzecz rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie Priorytety MEN na rok szkolny 2016/2017 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach edukacji szkolnej.

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania Certyfikatu Biblioteka+

Kryteria przyznawania Certyfikatu Biblioteka+ 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE Lp. Nazwa Wskaźnik 1. Biblioteka zorganizowana w formie instytucji kultury 2. Świadczenie nieodpłatnych usług bibliotecznych: udostępnianie zbiorów, działalność informacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻORACH w 2016 roku

PLAN PRACY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻORACH w 2016 roku PLAN PRACY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻORACH w 2016 roku LP. ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI ODPOWIEDZIALN TERMIN MIERNIKI UWAGI I. ZADANIA PODSTAWOWE. 1.Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewa Majer Bobruś Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu

Bardziej szczegółowo

Opis zasobu: Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach

Opis zasobu: Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach Opis zasobu: Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego przez polskich uczestników programu wymiany rządu amerykańskiego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015

Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015 Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015 I. PRACE BIBLIOTECZNO - TECHNICZNE Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki; Prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki; Opracowywanie zbiorów; Komputeryzacja

Bardziej szczegółowo

Program Biblioteczny realizuje w Polsce Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI), założona przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności.

Program Biblioteczny realizuje w Polsce Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI), założona przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności. Program Biblioteczny realizuje w Polsce Fundacja Rozwoju Społeczeństwa (FRSI), założona przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2015/2016. Opracowała : I.Paciorek i R.Frach

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2015/2016. Opracowała : I.Paciorek i R.Frach Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2015/2016. Opracowała : I.Paciorek i R.Frach CELE OGÓLNE : realizacja kierunku polityki oświatowej na bieżący rok szkolny,

Bardziej szczegółowo

MAJOWE SPOTKANIA W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH I PODLEGŁYCH PLACÓWKACH ph.: BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH

MAJOWE SPOTKANIA W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH I PODLEGŁYCH PLACÓWKACH ph.: BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH MAJOWE SPOTKANIA W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH I PODLEGŁYCH PLACÓWKACH ph.: BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH 8 maj (czwartek) SPOTKANIE BIBLIOTEKARZY POWIATU KRAPKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej. Agnieszka J. Strojek

Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej. Agnieszka J. Strojek Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej Agnieszka J. Strojek Czym jest MSIB? PORTAL Mazowiecki - regionalny System - od placówek do sieci Informacji - wprowadzanie i korzystanie z informacji Bibliotecznej

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODAWIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODAWIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODAWIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015 1.1. Nazwa imprezy i jej zasięg: X BIBLIOTECZNA NOC Z ANDERSENEM (lokalna). 1.2. Data i miejsce imprezy: 27-28 marca Miejska

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2012

Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2012 Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2012 I. Moduł I Rozwój osobisty Czas trwania: 32 godziny lekcyjne na grupę (1h=45 minut) I.1. Komunikacja. Asertywność. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SITNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SITNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SITNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach nauki. Cele szczegółowe:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PN. POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI BEZ BARIER INFORMACYJNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROGRAM PN. POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI BEZ BARIER INFORMACYJNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/76/09 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26 czerwca 2009 r. PROGRAM PN. POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI BEZ BARIER INFORMACYJNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Program wpisuje się w realizację

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna Załącznik nr 14 Ul. 1 Maja Szklarska Poręba NIP

Miejska Biblioteka Publiczna Załącznik nr 14 Ul. 1 Maja Szklarska Poręba NIP Miejska Biblioteka Publiczna Załącznik nr 14 Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39 INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE W 2013

Bardziej szczegółowo

Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości. Problemy organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek szkolnych

Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości. Problemy organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek szkolnych Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości Problemy organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek szkolnych DEFINICJA Szkolne Centrum Informacji to nowoczesna biblioteka,

Bardziej szczegółowo

Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ dla zadań realizowanych w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek

Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ dla zadań realizowanych w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ dla zadań realizowanych w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE 1. Biblioteka zorganizowana

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie nadania regulaminu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Drawsku Pomorskim

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 w Giżycku

Gimnazjum nr 2 w Giżycku Gimnazjum nr 2 w Giżycku Plan rozwoju zawodowego Elżbiety Zalewskiej- nauczyciela polonisty ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Data rozpoczęcia : 1.09.2003 r. Data

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie Program Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie w sprawie organizowania i prowadzenia wspomagania szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu głogowskiego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

kwietnia kwietnia 2016, 13 kwietnia 2016 : Biblioteka dobrym miejscem na programy edukacyjne i literackie z elementami biblio i bajkoterapii

kwietnia kwietnia 2016, 13 kwietnia 2016 : Biblioteka dobrym miejscem na programy edukacyjne i literackie z elementami biblio i bajkoterapii 11 kwietnia 2016 grupa I, 12 kwietnia 2016 grupa druga, 13 kwietnia 2016 grupa III bibliotekarzy wzięła udział w szkoleniu: Biblioteka dobrym miejscem na programy edukacyjne i literackie z elementami biblio

Bardziej szczegółowo

I. Wizytówka biblioteki

I. Wizytówka biblioteki Plan rozwoju biblioteki na lata 2012-2015 I. Wizytówka biblioteki Gmina Lesznowola położona jest na terenie powiatu piaseczyńskiego. Biblioteka w Lesznowoli została powołana w 1950 roku przez Gromadzką

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2016/2017

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2016/2017 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2016/2017 Cel ogólny: Cele szczegółowe: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach

Bardziej szczegółowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych Plan rozwoju biblioteki na lata 2013-2016 I. Wizytówka biblioteki Gmina Czernice Borowe jest niespełna 4 tys. gminą wiejską położoną w północnej części

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE r. szk.2015/2016 Zatwierdzony do realizacji Uchwałą Nr 2 /2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Czernikowie z dnia 15

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. przy Zespole Placówek Oświatowych w Jurkowie. ze szczególnym uwzględnieniem jej działalności

PREZENTACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. przy Zespole Placówek Oświatowych w Jurkowie. ze szczególnym uwzględnieniem jej działalności PREZENTACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ przy Zespole Placówek Oświatowych w Jurkowie ze szczególnym uwzględnieniem jej działalności kulturalno oświatowej i wychowawczej. Biblioteka Szkolna w Jurkowie służy społeczności

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Stowarzyszeń Powiatu Krapkowickiego

Ewidencja Stowarzyszeń Powiatu Krapkowickiego Ewidencja Stowarzyszeń Powiatu Krapkowickiego Lp. Nazwa Siedziba 1. Towarzystwo Przyjaciół Mosznej 47-370 Zielina Moszna - Zamek 2. 3. 4. 5. 6. 7. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

WARIANT 2 dla zadania obejmującego bibliotekę główną 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE. Podpis dyrektora. biblioteki. poświadczający spełnienie kryterium

WARIANT 2 dla zadania obejmującego bibliotekę główną 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE. Podpis dyrektora. biblioteki. poświadczający spełnienie kryterium Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ dla zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 WARIANT 2 dla zadania obejmującego bibliotekę główną

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi. na lata 2012-2015

Koncepcja pracy. Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi. na lata 2012-2015 Koncepcja pracy Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi na lata 2012-2015 1 Misja: Do życia przez życie. Wizja: Dzieci poznają świat i komunikują się z otoczeniem na miarę swoich możliwości psychofizycznych.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2016/2017

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2016/2017 Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2016/2017 Ilona Paciorek Renata Frach Joanna Mądrzyk Cele: 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych

Bardziej szczegółowo

Biblioteki się liczą!

Biblioteki się liczą! Biblioteki się liczą! Biblioteka w Ostroszowicach 1 1/4 Europejczyków (prawie 100 milionów ludzi) korzysta co roku z bibliotek publicznych. Dlaczego? W których krajach najczęściej odwiedzają biblioteki?

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOGURZYNIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOGURZYNIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOGURZYNIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Cele: 1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów. 2. Wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA I ROZWIJANIA KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH WŚRÓD MŁODZIEŻY

SZKOLNY PROGRAM UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA I ROZWIJANIA KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKOLNY PROGRAM UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA I ROZWIJANIA KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH WŚRÓD MŁODZIEŻY Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie w roku szkolnym 2016/2017 Opracowali: Tomasz Daczko,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie za 2013 rok

SPRAWOZDANIE. z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie za 2013 rok SPRAWOZDANIE z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie za 2013 rok 1. Sieć biblioteczna. Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie posiada cztery filie biblioteczne w Podklasztorzu, Przygłowie,

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bill Nowak

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bill Nowak PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bill Nowak Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA GMINY ŁAZISKA na rok 2010 W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

PLAN DZIAŁANIA GMINY ŁAZISKA na rok 2010 W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 1. Adres gminy Województwo Lubelskie Miejscowość Łaziska Ulica - Nr domu 76 Nr lokalu - Kod pocztowy 24-335 PLAN DZIAŁANIA GMINY ŁAZISKA na rok 2010 W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 2. Osoba do

Bardziej szczegółowo

Czy czytelnictwo jest upowszechniane wśród uczniów oddziałów 2-6 Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 151.

Czy czytelnictwo jest upowszechniane wśród uczniów oddziałów 2-6 Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 151. Podstawy prawne. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. poz. 1270) RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w roku szkolnym 2015/2016 Czy czytelnictwo jest upowszechniane

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie

Analiza SWOT. Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Analiza SWOT Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Czym jest i do czego służy analiza SWOT? Mocne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia Dlaczego przeprowadzona została analiza SWOT? Wydziałowe zespoły

Bardziej szczegółowo

łączy, uczy, inspiruje

łączy, uczy, inspiruje łączy, uczy, inspiruje Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez twórcze inicjatywy zachęcamy młodych do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze, budowania społeczności

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA. 2. Osoba do kontaktów roboczych z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej

PLAN DZIAŁANIA. 2. Osoba do kontaktów roboczych z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej PLAN DZIAŁANIA 1. Adres gminy Województwo Mazowieckie Miejscowość Myszyniec Ulica Plac Wolności Nr domu 60 Nr lokalu - Kod pocztowy 07-430 2. Osoba do kontaktów roboczych z Regionalnym Ośrodkiem Polityki

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach na rok szkolny 2016/2017 Cele pracy biblioteki: 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Koła Przyjaciół Biblioteki

Plan pracy Koła Przyjaciół Biblioteki Plan pracy Koła Przyjaciół Biblioteki Pergaminki rok szkolny 2016/2017 Opracowała Magdalena Olszewska 1.Wstęp Praca pedagogiczna nauczyciela bibliotekarza jest ważną częścią pracy biblioteki. Dobry kontakt

Bardziej szczegółowo

W obecnych czasach praca w bibliotece nie ogranicza się wyłącznie do wypożyczania książek czy korzystania z informacji.

W obecnych czasach praca w bibliotece nie ogranicza się wyłącznie do wypożyczania książek czy korzystania z informacji. W obecnych czasach praca w bibliotece nie ogranicza się wyłącznie do wypożyczania książek czy korzystania z informacji. Integralną częścią biblioteki jest wychodzenie naprzeciw swoim użytkownikom, poprzez

Bardziej szczegółowo

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku Plan rozwoju biblioteki na lata 2014-2016 I. Wizytówka biblioteki Gmina Kluczbork leży w północno-wschodniej części województwa opolskiego, jest gminą miejsko-wiejską i równocześnie siedzibą Powiatu Kluczborskiego.

Bardziej szczegółowo

Środki dla ngo Zmieniony

Środki dla ngo Zmieniony Środki dla ngo Zmieniony 26.11.2015. Fundusz dla Przyrody Kto może złoży wniosek? m.in. organizacje pozarządowe Cel zadania: wspieranie działań z zakresu czynnej ochrony przyrody, przyczyniające się bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SULĘCINIE NA LATA 2014-2017

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SULĘCINIE NA LATA 2014-2017 KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SULĘCINIE NA LATA 2014-2017 Podstawa prawna Koncepcja pracy poradni oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC SOKiS 2014-01-07 08:01:57 SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC z siedzibą w Chorzelowie Chorzelów 307, 39-331 Chorzelów tel./fax 17 584 14 83 e-mail: sokis_chorzelow@poczta.onet.eu http://sokis.gmina.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bochnia nauczyciel przyrody, informatyki, techniki Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006 Data zakończenia stażu: 31 maj 2009 Cele:

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu FILIA NR 1 BIBLIOTEKA BEZ BARIER. zaprasza

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu FILIA NR 1 BIBLIOTEKA BEZ BARIER. zaprasza Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu FILIA NR 1 BIBLIOTEKA BEZ BARIER zaprasza poniedziałek 10.00 15.30 wtorek piątek 10.00 18.00 sobota 10.00 15.00 O s i e d l e S e r b

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO. za l półrocze 2016 roku GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO. za l półrocze 2016 roku GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA r.613 Trzebiechow, ul. Sulechowska tel6835mo_l INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za l półrocze 016 roku GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017

Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017 Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017 Plan pracy został opracowany na podstawie: Kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku remontowany wcześniej hol wejściowy

Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku remontowany wcześniej hol wejściowy Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku remontowany wcześniej hol wejściowy Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku wypożyczalnia przed remontem Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku warsztaty partycypacyjne

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna Cele Zadania Podmiot/y odpowiedzialne za realizację Wyrabianie samodzielności i zaradności osobistej uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Termin realizacji Miejsce realizacji KRAJ Źródło finansowania

Bardziej szczegółowo

Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025

Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025 Ankieta jest anonimowa! Ankieta Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025 Mieszkańcy Gminy Solina Urząd Gminy Solina przystąpił do wypracowania Strategii

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Centrum Kultury w Żmudzi. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Statut Gminnego Centrum Kultury w Żmudzi. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLI/360/2014 Rady Gminy Żmudź z dnia 13 czerwca 2014 roku. Statut Gminnego Centrum Kultury w Żmudzi Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Gminne Centrum Kultury w Żmudzi zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/81/15 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU. z dnia 30 listopada 2015 r.

Opole, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/81/15 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR XV/81/15 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie statutu Domu Kultury w Ozimku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA 2013 ROK Tomaszów Lubelski 2013 I Sieć bibliotek Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Lubelskim jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU DZIAŁANIA GMINY GRABÓW W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (wg stanu na dzień 08.01.2010 r.)

AKTUALIZACJA PLANU DZIAŁANIA GMINY GRABÓW W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (wg stanu na dzień 08.01.2010 r.) AKTUALIZACJA PLANU DZIAŁANIA GMINY GRABÓW W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (wg stanu na dzień 08.01.2010 r.) 1. Adres gminy Nazwa Gminy GRABÓW Województwo ŁÓDZKIE Miejscowość GRABÓW Ulica 1-go MAJA

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017 Zespół Szkół w Klęczanach Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Klęczanach Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Klęczanach 38 333 Zagórzany, Klęczany 2 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W BEŁŻYCACH R O K S Z K O L N Y /

PLAN PRACY MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W BEŁŻYCACH R O K S Z K O L N Y / PLAN PRACY MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W BEŁŻYCACH R O K S Z K O L N Y 2 0 1 6 / 2 0 1 7 CELE /ZADANIA DO REALIZACJI Biblioteka jako multimedialne centrum informacji. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Katarzyna Capik nauczyciel mianowany języka polskiego, nauczyciel bibliotekarz w Gimnazjum Publicznym im. Ks. B. Markiewicza w Pruchniku Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 Wymaganie 1.18: W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna. Charakterystyka wymagania: W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna,

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI B e a t a Wa l c z a k C e n t r u m D o s k o n a l e n i a N a u c z y c i e l i P u b l i c z n a B i b l i o t e k a P e d a g o

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

I Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy

I Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO JOLANTA KULAK NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ Zadania ogólne Zadania szczegółowe Działania Termin realizacji Sposób dokumentowania I Podejmowanie działań mających

Bardziej szczegółowo

WARIANT 1 dla zadania obejmującego łącznie bibliotekę główną i filię/filie 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE. oświadczenie dyrektora.

WARIANT 1 dla zadania obejmującego łącznie bibliotekę główną i filię/filie 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE. oświadczenie dyrektora. Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ dla zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 WARIANT 1 dla zadania obejmującego łącznie bibliotekę

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Joanna Światłoń Wania nauczyciel mianowany historii i nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo