Perfection in every detail

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Perfection in every detail"

Transkrypt

1

2 Perfection in every detail Oxygen Park combines all qualities of a modern office facility premium location, prominent exposure, suitable accessibility and friendly surroundings, plus functionality and compliance with the highest standards. Oxygen Park is a modern office park fronting Jerozolimskie Avenue, in the business district of Warsaw. The project consists of two six-storey buildings offering the most advanced solutions promoting work efficiency and comfort. DoskonaĹ ość w każdym detalu Oxygen Park łączy w sobie wszystkie cechy, którymi powinien wyróżniać się nowoczesny budynek biurowy optymalną lokalizację, ekspozycję, łatwy dojazd, przyjazne otoczenie oraz funkcjonalność i zgodność z najwyższymi standardami. Oxygen Park to nowoczesny obiekt biurowy powstający bezpośrednio przy Alejach Jerozolimskich, w biznesowym obszarze Warszawy. Projekt składa się z dwóch sześciokondygnacyjnych budynków oferujących najnowocześniejsze rozwiązania wpływające na efektywność i komfort pracy. Oxygen Park is dedicated to businesses looking for premium office location or willing to expand their office space. Oxygen Park dedykowany jest firmom poszukującym prestiżowej siedziby oraz tym, które chcą powiększyć swoją przestrzeń biurową. Two six-storey buildings with total leasable area of 18,300 sqm Presentable reception lobby in each of the buildings Abundant daylight Green inner court yard Parking space for 162 cars Ground floor allocated for catering services (in one of the buildings) Low environmental impact building (BREEAM certification in progress) Dwa sześciokondygnacyjne budynki o łącznej powierzchni najmu ok m 2 Reprezentacyjna recepcja w każdym budynku Wysoka dostępność światła dziennego Zielony wewnętrzny dziedziniec 162 miejsca parkingowe Powierzchnia usługowa na parterze przeznaczona na gastronomię (w jednym z budynków) Budynek przyjazny środowisku (projekt w trakcie certyfikacji BREEAM) The architectural design was developed by a reputable firm JEMS Architekci. Projekt architektoniczny powstał w renomowanej pracowni JEMS Architekci. 2 3

3 PRESTIGIOUS LOCATION AT JEROZOLIMSKIE AVENUE PRESTIZ OWY ADRES W AL. JEROZOLIMSKICH Mercedes Benz T-MOBILE Bayer Philips Microsoft TP SA/ORANGE Gaz System BOSCH BASF Great VISIBILITY DOSKONAL A WIDOCZNOS C Jerozolimskie Avenue attracts more and more companies, becoming an important business-oriented area of Warsaw. Many foreign and international companies decided Aleje Jerozolimskie są miejscem, które przyciąga coraz więcej firm i stopniowo staje się znaczącym obszarem biznesowym Warszawy. Wiele światowych i międzynarodowych to move their head offices here, including Microsoft, Philips and Orange. The dynamically growing Jerozolimskie Avenue is a perfect environment for every organisation, firm zdecydowało się na przeniesienie tu swoich siedzib, m. in. Microsoft, Philips i Orange. Rozwijające się dynamicznie Aleje Jerozolimskie to doskonałe środowisko biznesowe ensuring not only a prestigious neighbourhood, but also proximity of potential business partners and clients. dla każdej organizacji, gwarantujące nie tylko prestiżowe sąsiedztwo, ale również bliskość potencjalnych kontrahentów i klientów. Convenient access, availability of parking space, and developing infrastructure these advantages are increasingly more important when choosing your company s head office. Dogodny dojazd do firmy, dostępność miejsc parkingowych oraz rozwijająca się infrastruktura to atuty, które mają coraz większe znaczenie i są decydującymi czynnikami przy Our choice of the location for the project takes into account the existing and planned road network as well as the map of public transportation. Oxygen Park can be accessed wyborze siedziby firmy. Wybierając lokalizację na budowę naszego projektu uwzględniliśmy istniejącą i planowaną sieć dróg, a także mapę komunikacji miejskiej. Do Oxygen Park from any location in Warsaw and its suburbs either by car or public transportation, including WKD train shuttle. The unique location of the buildings ensures easy connection można dostać się z każdego miejsca w Warszawie i okolicach - zarówno samochodem, jak i środkami transportu publicznego, w tym kolejką WKD. Wyjątkowa lokalizacja budynków to the city centre; Okęcie airport can be reached by car within less than 20 minutes. The additional advantage are the neighbouring shopping centres: Reduta and Blue City zapewnia sprawną komunikację z centrum miasta, a dojazd do lotniska Okęcie samochodem zajmuje zaledwie kilkanaście minut. Dodatkowym atutem jest sąsiedztwo kilku and supermarkets such as Leclerc and Makro. centrów handlowych, m.in.: Reduta i Blue City oraz supermarketów Leclerc i Makro. excellent public transportation - wkd train shuttle - boardened jerozolimskie avenue - easy access to the city centre and okęcie airport doskonały transport miejski - kolejka wkd - poszerzone aleje jerozolimskie - łatwy dojazd do centrum miasta i na lotnisko okęcie 4 5

4 Harmonious space Net areas Powierzchnie netto Comfortable working environment consists of multiple factors, also those aesthetic in nature. Oxygen Park is designed exceptionally, with architectural consistency, high quality material finishes, and attention to detail. The characteristic element of the design is the green inner court yard, providing space for relaxation and meetings. Small architectural elements and natural greenery climbing the walls from the atrium side add to the overall atmosphere of the place. Building A Budynek A Building B Budynek B Level / Poziom m 2 m Effectiveness divisibility flexibility High quality security sustainability Harmonia przestrzeni Na komfort pracy składa się wiele czynników, także estetycznych. Oxygen Park to obiekt wyjątkowo przemyślany - spójny architektonicznie, wykończony wysokiej jakości materiałami, wykonany z dbałością o detale. Charakterystycznym elementem projektu jest zielony dziedziniec, stanowiący miejsce odpoczynku i spotkań. Mała architektura oraz naturalna roślinność pnąca się po ścianach od strony atrium dopełniają klimatu miejsca. Storage / Magazyn Services / Usługi TOTAL Add-on factor approx. 3% / Współczynnik powierzchni wspólnych ok. 3% Parking / Parking Car spaces / Miejsca parkingowe Underground Podziemne efektywność łatwość aranżacji elastyczność Wysoka jakość bezpieczeństwo zrównoważony rozwój External Zewnętrzne TOTAL 81 81

5 Ground floor Parter Canteen/kiosk Kantyna/kiosk Office net area Powierzchnia biurowa netto Common area Powierzchnia wspólna Aleje Jerozolimskie ul. Jutrzenki

6 Example of floor division / 4 tenants PrzykĹ adowy podziaĺ piętra / 4 najemców STANDARD space plan STANDARDOWA aranżacja Full floor tenant / 1 najemca na piętrze 70% open space / 70% powierzchnia typu «open space» 30% office rooms / 30% pokoje Net office area Powierzchnia biurowa netto Size of typical floor: approx sqm Powierzchnia piętra typowego: ok m 2 Net office area Powierzchnia biurowa netto Technical space/ circulation Pomieszczenia techniczne/ komunikacja Size of typical floor: approx sqm Powierzchnia piętra typowego: ok m 2

7 The design of Oxygen Park caters for dynamic growht of tenants and its carefully devised architectural concept makes it adaptable to new tenant requirements. Projekt Oxygen Park uwzględnia dynamikę rozwoju firmy-najemcy i dzięki przemyślanej koncepcji architektonicznej umożliwia dostosowanie powierzchni do nowych potrzeb najemców. TECHNICAL DETAILS DANE TECHNICZNE High flexibility and efficiency of Oxygen Park allow to easily arrange and rearrange the office space, if required by the tenant. The building provides flexible floorplates which can be easily divided to ensure optimal office arrangement. Dzięki dużej elastyczności i wydajności Oxygen Park gwarantuje możliwość łatwej aranżacji i rearanżacji stanowisk pracy. Budynek oferuje łatwe w aranżacji powierzchnie pięter, które mogą być podzielone w taki sposób, aby zapewnić optymalne zagospodarowanie biura. 2 office buildings 2 budynki biurowe Ca sqm of rentable office space in each building 6 office levels and 1 underground car park level Prominent entrance hall with reception desk in each building 4 high speed lifts in each building Clear height of the office space: 2.70 m Glazed facade over the entire height of the office floor Suspended ceilings with lighting Elevated floors Około m 2 powierzchni biurowej do wynajęcia w każdym budynku 6 poziomów biurowych i 1 poziom podziemnego parkingu Reprezentacyjne lobby wejściowe z recepcją w każdym budynku 4 szybkobieżne windy w każdym budynku Wysokość pomieszczeń biurowych: 2,70 m w świetle Fasada przeszklona na całej wysokości biura Podwieszane sufity wraz z oświetleniem Podniesione podłogi Attractive common areas Presentable reception lobby High standard of finish Functionality and attention to detail Multi-tenant pylon sign in the main lobby Pleasant surroundings around the buildings (patio) Atrakcyjne Powierzchnie Wspólne Reprezentacyjny hol recepcyjny Wykończenia w wysokim standardzie Funkcjonalność i troska o detale W holu głównym znajdzie się pylon z oznakowaniem najemców Przyjazne otoczenie pomiędzy budynkami (patio) Ground floor allocated for catering services (in one of the buildings) Powierzchnia na parterze przeznaczona na gastronomię (w jednym z budynków) Building Management System (BMS) System Zarządzania Budynkiem (BMS) BREEAM certification Certyfikat BREEAM Commissioning: Building A Q1 2013, Building B Q Oddanie do użytku: Budynek A I kwartał 2013, Budynek B IV kwartał

8 Respecting nature Mokotowska Square, ul. Mokotowska 49 Cristal Park, Al. Jerozolimskie Oxygen Park is a facility that smoothly blends in the natural environment. The building meets a number of requirements related to environmental and social aspects. Pro-environmental solutions, to be confirmed with BREEAM certification, will translate to increased New Office of the Year value of the investment and lower maintenance costs. Oxygen Park offers substantial energy savings and high efficiency thanks to the system Best Office Refurbishment/Expansion for monitoring and planning of electricity and water consumption and CO2 emissions. The heating system has been designed to minimise CEE G RE E N ILDING PROF BU E NALS IO SS the production of nitric oxide. AS Besides prestige, Oxygen Park provides a number of benefits, including: Breeam Application in-process S O CIATIO N Yareal high quality of working space, made of comfortable, divisible interiors; exceptional daylight availability (as much as 80% of the space in the building will be illuminated with natural light); low ambient noise level; low shared space ratio; maintenance cost optimisation through A leading property developer operating in Poland, Yareal Polska Sp. z o.o. is part of Yareal International continuous control and better use of utilities. N.V., which operates across the European real estate market. Know-how and experience acquired by Yareal team in Poland and abroad, both in designing and project development, guarantee high quality We specialize in project development and management in the Polish real estate market, introducing state and increasing value of the investment. of the art and flexible solutions for commercial and residential properties. Our long-term commitment is tailored to best serve the needs of our clients and to create long term value in their investments. Yareal Polska develops first class, prestigious and high-quality office and commercial complexes, as well as residential buildings of an exceptionally high standard. Z szacunku do natury Wiodący deweloper w Polsce, Yareal Polska Sp. z o.o. jest spółką należącą do Yareal International N.V., Oxygen Park to obiekt harmonijnie wpisujący się w środowisko naturalne. Budynek spełnia szereg wymagań w zakresie środowiskowym firmy działającej na europejskim rynku nieruchomości. Realizowane przez Yareal projekty z zakresu i społecznym. Proekologiczne rozwiązania, które potwierdzi certyfikat BREEAM, przełożą się na zwiększenie wartości inwestycji i obniżenie nieruchomości mieszkaniowych i biurowych wyróżniają się niezmiennie najwyższym poziomem kosztów utrzymania. Oxygen Park oferuje dużą oszczędność energii oraz wysoką efektywność jej zużycia dzięki wyposażeniu w system jakości i elastyczności wprowadzanych rozwiązań, zarówno w ramach działalności deweloperskiej, monitorowania i planowania zużycia energii elektrycznej, wody oraz emisji CO2. Ogrzewanie budynku zaprojektowano tak, aby zminimalizować jak i zarządzania realizacją projektów dla naszych Klientów. Długoterminowa strategia firmy, oparta produkcję tlenku azotu. na zaangażowaniu i optymalnym dostosowaniu oferty do oczekiwań i potrzeb naszych klientów, jest Poza prestiżem, Oxygen Park zapewnia szereg korzyści, m. in.: najlepszą gwarancją długoterminowego bezpieczeństwa i rosnącej z dnia na dzień wartości inwestycji. wysoką jakość miejsca pracy, na którą składają się komfortowe, łatwe w aranżacji wnętrza; doskonałe oświetlenie dzienne (aż 80% powierzchni Yareal Polska realizuje najwyższej jakości, prestiżowe obiekty biurowo-komercyjne, a także projekty budynku oświetlane będzie światłem naturalnym); niski poziom hałasu otoczenia; niski współczynnik części wspólnych; optymalizację kosztów mieszkaniowe o standardzie premium. eksploatacji dzięki stałej kontroli i lepszemu wykorzystaniu mediów. Wiedza i doświadczenie zdobyte przez zespół Yareal w Polsce i za granicą, zarówno w zakresie projektowania, jak i realizacji, są gwarantem jakości oraz wzrostu wartości inwestycji. Renaissance, ul. Mokotowska Awarded Best Warsaw Office Development by CEE Construction & Investment Journal in

9 YAREAL POLSKA Sp. z o.o. ul. Mokotowska WARSZAWA TEL.: 48/ FAX: 48/ Visualisations, elements of furnishings and equipment presented in this document are not a commercial offer in accordance with the Civil Code and are not binding for the parties, they have only been created for the purpose of signalling the artist`s and architect`s vision and have been included for indication only. Wizualizacje, elementy wyposażenia i sprzęt zaprezentowane w tym dokumencie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące dla stron. Zostały one sporządzone jedynie w celach zobrazowania wizji architekta i artysty i zamieszczone zostały tu tylko w charakterze przykładu.

N O W y s t y l p r a c y a N E W s t y l E O F W O r K

N O W y s t y l p r a c y a N E W s t y l E O F W O r K NOWy styl pracy A NEW STYLE OF WORK DOSKONAŁA LOKALIZACJA W strategicznie po o onej biznesowej cz Êci Mokotowa, u zbiegu ulic Cybernetyki i Wynalazek powstaje Neopark - nowoczesny, elegancki i innowacyjny

Bardziej szczegółowo

art of living Sztuka Ż ycia Od początku swego istnienia ulica Hoża uważana jest za jeden From the very beginning, Hoża Street was regarded as one of

art of living Sztuka Ż ycia Od początku swego istnienia ulica Hoża uważana jest za jeden From the very beginning, Hoża Street was regarded as one of art of living Sztuka Ż ycia 2 Od początku swego istnienia ulica Hoża uważana jest za jeden z najbardziej prestiżowych i znanych adresów w centrum Warszawy. Powstała w XVIII w., Hoża do dzisiaj zachowała

Bardziej szczegółowo

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS WPROWADZENIE INTRODUCTION 2 LOKALIZACJA LOCATION 10 ARCHITEKTURA ARCHITECTURE 14 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

W SMART ORKSPACE. Economy And Ecology Hand In Hand Ekonomia w parze z ekologią. Offices Open To Change Biura otwarte na zmiany

W SMART ORKSPACE. Economy And Ecology Hand In Hand Ekonomia w parze z ekologią. Offices Open To Change Biura otwarte na zmiany W SMART ORKSPACE BY Economy And Ecology Hand In Hand Ekonomia w parze z ekologią Expanding Location Rozwijająca się lokalizacja This established Warsaw business location Offices Open To Change Biura otwarte

Bardziej szczegółowo

OFFICE BUILDING Warszawa [Polska]

OFFICE BUILDING Warszawa [Polska] OFFICE BUILDING Warszawa [Polska] The Pacific Office Building is an exceptional office project located in Mokotów, Warsaw s most dynamic and popular business district. With its prime office location, superior

Bardziej szczegółowo

Welcome to Plac Unii. Zapraszamy do Placu Unii.

Welcome to Plac Unii. Zapraszamy do Placu Unii. Tworzymy nowoczesne oblicze stolicy. Realizujemy projekty na najwyższym, światowym poziomie, doskonale zintegrowane z miejskim otoczeniem. Wprowadzamy standardy, które na nowo definiują jakość miejsca

Bardziej szczegółowo

Welcome to Plac Unii. Zapraszamy do Placu Unii.

Welcome to Plac Unii. Zapraszamy do Placu Unii. Tworzymy nowoczesne oblicze stolicy. Realizujemy projekty na najwyższym, światowym poziomie, doskonale zintegrowane z miejskim otoczeniem. Wprowadzamy standardy, które na nowo definiują jakość miejsca

Bardziej szczegółowo

Office as effective as outsourcing

Office as effective as outsourcing Office as effective as outsourcing Standard of innovative offices for companies operating in business services sector Biuro efektywne jak outsourcing Standard innowacyjnych biur dla firm sektora nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Inspiring, Energetic, Welcoming

Inspiring, Energetic, Welcoming Dominikański Inspiring, Energetic, Welcoming Combines cultural heritage and cutting-edge architecture Łączy dziedzictwo historii z nowoczesną architekturą 2 3 Europe within ca. 2 h NORWAY Oslo SWEDEN Stockholm

Bardziej szczegółowo

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland BPO/SSC Office tailor-made for services Biuro na miarę usług Standard of modern office space tailored to fit the needs of business services companies Standard powierzchni biurowych dopasowanych do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Z historią w przyszłość

Z historią w przyszłość Z historią w przyszłość History continues Z historią w przyszłość History continues CEDET WSTĘP INTRODUCTION CEDET CEDET to unikatowy projekt odrestaurowania i rozbudowy zabytkowego budynku zlokalizowanego

Bardziej szczegółowo

Nowocześnie, przestrzennie i komfortowo. Modern, spacious and comfortable. ROBYG Business Center to proste i nowoczesne rozwiązania

Nowocześnie, przestrzennie i komfortowo. Modern, spacious and comfortable. ROBYG Business Center to proste i nowoczesne rozwiązania Nowocześnie, przestrzennie i komfortowo ROBYG Business Center to proste i nowoczesne rozwiązania architektoniczne oraz komfort i wygoda dla przyszłych użytkowników powierzchni biurowych, jak i dla klientów

Bardziej szczegółowo

WHAT S NEXT? BADANIE PREFERENCJI NAJEMCÓW BIUROWYCH 2013 OFFICE OCCUPIERS SURVEY 2013 CBRE RESEARCH POLAND

WHAT S NEXT? BADANIE PREFERENCJI NAJEMCÓW BIUROWYCH 2013 OFFICE OCCUPIERS SURVEY 2013 CBRE RESEARCH POLAND WHAT S NEXT? BADANIE PREFERENCJI NAJEMCÓW BIUROWYCH 2013 OFFICE OCCUPIERS SURVEY 2013 CBRE RESEARCH POLAND SPIS TREŚCI wprowadzenie preferencje najemców powierzchni biurowej ZIELONE BUDOWNICTWO NOWE LOKALIZACJE

Bardziej szczegółowo

office spaces to let powierzchnie biurowe do wynajęcia Najlepsza lokalizacja w Warszawie w relacji standard do ceny!!! Warszawa

office spaces to let powierzchnie biurowe do wynajęcia Najlepsza lokalizacja w Warszawie w relacji standard do ceny!!! Warszawa office spaces to let powierzchnie biurowe do wynajęcia Najlepsza lokalizacja w Warszawie w relacji standard do ceny!!! ,,Jerozolimskie Point to nowoczesny obiekt biurowy o p.u. 4 157 m 2 zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

OkOlica NeighboUrhood

OkOlica NeighboUrhood KONCEPCJA CONCEPT Żoliborz One to zbudowany według nowoczesnych standardów luksusowy budynek biurowy klasy A, zlokalizowany w pobliżu CH Arkadia, oddalony zaledwie 5 minut od centrum miasta. Doskonały

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja Location. Autostrada / Highway. Planowana droga / Planned road

Lokalizacja Location. Autostrada / Highway. Planowana droga / Planned road ZOLIBORZ ONE KONCEPCJA CONCEpT Żoliborz One to zbudowany według nowoczesnych standardów luksusowy budynek biurowy klasy A, zlokalizowany w pobliżu CH Arkadia, oddalony zaledwie 5 minut od centrum miasta.

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE BIUROWE OFFICE MARKET IN TRI-CITY

POWIERZCHNIE BIUROWE OFFICE MARKET IN TRI-CITY OWIERZCHNIE BIUROWE OFFICE MARKET IN TRI-CITY Trójmiasto Tri-City Spis treści Table of contents Wstęp Introduction 03............................ Sytuacja makroekonomiczna Macroeconomic outlook Rynek inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl

Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl Globe Trade Centre Spis Treści Table of Contents 6 4 Działalność Grupy Activity of the Group Strategia Biznesowa Business

Bardziej szczegółowo

Brand New World of Business

Brand New World of Business Brand New World of Business Koncepcję wszystkich rozwiązań 2.0 można zamknąć w jednym haśle: personalizacja dla pełnej wygody. Budynek Nowy Świat 2.0 idealnie odzwierciedla to założenie. Concept of every

Bardziej szczegółowo

www.moniuszki1a.com Inwestor: Evora Investments Sp. z.o.o. Fund Manager, Development and Asset Management www.catalystcapital.pl

www.moniuszki1a.com Inwestor: Evora Investments Sp. z.o.o. Fund Manager, Development and Asset Management www.catalystcapital.pl www.moniuszki1a.com Inwestor: Evora Investments Sp. z.o.o. Fund Manager, Development and Asset Management www.catalystcapital.pl NAI Estate Fellows, ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa, tel. 22 379 73 00,

Bardziej szczegółowo

Dzięki temu, że wieża Moniuszki 1A góruje nad najbliższą. umieszczone na jej szczycie logotypy Najemców są dobrze widoczne z daleka.

Dzięki temu, że wieża Moniuszki 1A góruje nad najbliższą. umieszczone na jej szczycie logotypy Najemców są dobrze widoczne z daleka. KAMERALNE BIURA Dzięki temu, że wieża Moniuszki 1A góruje nad najbliższą okolicą, umieszczone na jej szczycie logotypy Najemców są dobrze widoczne z daleka. Due to the fact that Moniuszki 1A towers above

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Globe Trade Centre Spis treści Table of Contents 36 32 26 20 18 16 14 12 10 6 Działalność Grupy GTC GTC Group Portfolio nieruchomości Properties portfolio Nowe projekty biurowe New office developments

Bardziej szczegółowo

Dobry budynek musi mieć trzy cechy: powinien stać w dobrym miejscu, mieć dobre fundamenty i dobrze wykonaną konstrukcję. Johann Wolfgang von Goethe

Dobry budynek musi mieć trzy cechy: powinien stać w dobrym miejscu, mieć dobre fundamenty i dobrze wykonaną konstrukcję. Johann Wolfgang von Goethe Dobry budynek musi mieć trzy cechy: powinien stać w dobrym miejscu, mieć dobre fundamenty i dobrze wykonaną konstrukcję. Johann Wolfgang von Goethe A good building must possess three qualities: it should

Bardziej szczegółowo

gate one BUSineSS park W WarSzaWie GATE ONE BuSINESS PARK IN WARSAW

gate one BUSineSS park W WarSzaWie GATE ONE BuSINESS PARK IN WARSAW gate one BUSineSS park W WarSzaWie GATE ONE BuSINESS PARK IN WARSAW Zanim wybierzesz miejsce dla Twojej fi rmy, zastanów się, jakie korzyści są dla ciebie najważniejsze. Może wskażesz atrakcyjną lokalizację,

Bardziej szczegółowo

Class-A modern offices in a historic complex

Class-A modern offices in a historic complex Class-A modern offices in a historic complex A truly unique proposition Browar Lubicz is re-emerging as a prominent feature on Cracow s social and commercial landscape. The former Goetz Brewery, a key

Bardziej szczegółowo

NOWY BIUROWIEC W SZCZECINIE NEW OFFICE BUILDING IN SZCZECIN

NOWY BIUROWIEC W SZCZECINIE NEW OFFICE BUILDING IN SZCZECIN NOWY BIUROWIEC W SZCZECINIE NEW OFFICE BUILDING IN SZCZECIN NAJLEPSZY ADRES DLA BIZNESU Budynek Posejdon zlokalizowany jest w samym centrum Szczecina. Położony przy jednej z głównych ulic handlowych Al.

Bardziej szczegółowo

Partner Zarządzający na Europę Środkowo-Wschodnią 2 Panattoni Europe is a leading industrial developer E28 WILNO PARK GDAŃSK E28 E77 E75 E67 BERLIN A1 E65 PARK TORUŃ BERLIN DREZNO PARK POZNAŃ II A2 E30

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

BLIŻEJ LUDZI PEOPLE AT OUR CORE

BLIŻEJ LUDZI PEOPLE AT OUR CORE wtt.pl BLIŻEJ LUDZI PEOPLE AT OUR CORE 208 m 1999 PREKURSOR NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW AN EARLY PIONEER WTT powstał w 1999 roku jako pionierski projekt, który na wiele lat zdominował panoramę Warszawy i wyznaczył

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy międzynarodową firmą architektoniczną, planistów i projektantów powstałą ponad 50 lat temu.

Jesteśmy międzynarodową firmą architektoniczną, planistów i projektantów powstałą ponad 50 lat temu. MIĘDZYNARODOWI ARCHITEKCI URBANIŚCI PROJEKTANCI WARSZAWA International Architects Masterplanners Designers warsaw Kontakty Jesteśmy międzynarodową firmą architektoniczną, planistów i projektantów powstałą

Bardziej szczegółowo