PROGRAM Budowanie wizerunku kraju Współpraca z biznesem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM Budowanie wizerunku kraju 24.11.2010 Współpraca z biznesem"

Transkrypt

1 II edycja Galerii Marketingu Miejsc Pierwsze w Polsce targi marketingu miejsc Listopada 2010, Łód, Łód Art Center PROGRAM Dzie I Budowanie wizerunku kraju Współpraca z biznesem 9:00 10:00 Rejestracja uczestników i zwiedzanie stoisk - GALERIA PROFESJONALNYCH USŁUGODAWCÓW 10:00 10:30 Powitanie: Grzegorz Kiszluk, Prezes Brief for Poland oraz Adam Rado, organizator Festiwalu Reklamy Ad Days Wykład: Trójkt Efektywnoci Briefu Grzegorz Kiszluk, Prezes Brief for Poland 10:30 11:15 Wykład: Idea przewodnia promocji kraju - Wally Olins 11:15 11:45 Przerwa kawowa - zwiedzanie stoisk - GALERIA PROFESJONALNYCH USŁUGODAWCÓW 11:45 13:30 Debata: Budowanie wizerunku kraju Prowadzcy: Marek Kłoczko, Krajowa Izba Gospodarcza Uczestnicy debaty: W. Olins, S. Nowak Kancelaria Prezydenta RP, B. Walas - POT, B. Czaja - PAIiIZ, P. Potoroczyn - Instytut Adama Mickiewicza, M. Boruc - Instytut Marki Polskiej, K. Dudek - Narodowe Centrum Kultury, dr M. Hereniak Uniwersytet Łódzki, M. Herra PL 2012, L. Kurnicki Orlen, W. Szpil - Totalizator Sportowy, G. Kiszluk Brief for Poland 13:30 14:30 14:30 15:00 Wykład: Wizerunek nie logo. Dlaczego nie kada marka jest skuteczna rynkowo - Aleksandra Sosnowska, Loa A5 15:05 15:35 Wykład: Promocja miast; jak wyway działania standardowe i podkrelenie unikatowoci miejsca? - Bartłomiej Walas, Polska Organizacja Turystyczna 15:40 16:10 Wykład: Miasto jako beneficjent projektu marketingowego na przykładzie VERVA STREET RACING - Leszek Kurnicki, PKN ORLEN S.A. 16:10 17:00 20:00 Bankiet Galerii Marketingu Miejsc

2 Dzie II Korzyci ze współpracy administracji publicznej z dostawcami usług marketingowych 10: Debata: Promocja gospodarcza i turystyczna Polski Wschodniej Prowadzcy: PAIiIZ, POT 11:30 12:00 Przerwa kawowa - zwiedzanie stoisk - GALERIA PROFESJONALNYCH USŁUGODAWCÓW 12: Wykład: Prezentacja wyników badania przeprowadzonego przez TNS OBOP nt. aktywnoci marketingowej samorzdów Mateusz Galica, TNS OBOP 12:40 13:30 13:30 14:00 Wykład: Kalina Janicka, Clear Channel Poland 14:05 14:50 Wykład: Pokaza czy zainteresowa? - czyli jak wykorzysta zalety telewizji i Internetu w komunikacji marketingowej, aby region został zauwaony - Małgorzata Ziarko, Grupa Onet.pl, Szczepan Soba, TVN SA 14:55 15:25 Wykład: Promocja totalna miast i regionów - Krzysztof Nepelski, RMF FM 15:25 16:00 16: Debata - Podsumowanie: Korzyci ze współpracy administracji publicznej z dostawcami usług marketingowych. Prowadzcy: Grzegorz Kiszluk, Brief for Poland Uczestnicy debaty: przedstawiciele samorzdów i dostawcy usług marketingowych 17:30 Zakoczenie Targów wrczenie certyfikatów uczestnikom

3 PRELEGENCI Wally Olins, Guru od budowania marek i brandingu narodowego - urodził si w Londynie, studiował w Oksfordzie. Jest współzałoycielem Wolff Olins, a obecnie prezesem Saffron, z biurami w Londynie i Madrycie. Jest autorem fundamentalnego dzieła Corporate Identity. Zyskał status guru w dziedzinie tosamoci rynkowej. Doradzał wielu głonym wiatowym organizacjom i krajom w zakresie ich tosamoci, marek i komunikacji, np. McKinsey, Akzo-Nobel, Repsol, Q8, Portugalska Rada Turystyki, BT, Prudential, Renault i Volkswagen. Wykłada gocinnie w Saïd Business School na Uniwersytecie Oksfordzkim i Copenhagen Business School. Uczestniczy w seminariach na temat brandingu na całym wiecie. Jest konsultantem Krajowej Izby Gospodarczej oraz Instytutu Marki Polskiej. Ksika Wally Olins o marce stała si klasyczn pozycj i doczekała 20 przekładów. Grzegorz Kiszluk, Twórca platformy Brief for Poland - jeden z pionierów reklamy w Polsce. W latach dyrektor działu mediów Publicis FCB i dyrektor generalny Optimedia Poland ( ). Od 1996 do 1998 członek zarzdu ZKDP i pierwszy prezes rady nadzorczej spółki Polskie Badania Czytelnictwa. Od 2003 do 2005 r. prezes rady nadzorczej Midzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy w Polsce (IAA). Prowadzi wykłady z marketingu i reklamy w szkołach wyszych. Członek jury festiwali: Crackfilm, Złote Orły, Boomerang, Media Trendy, KTR. Laureat Stalowego Przsła 2004 w kategorii budowania mostów midzy rónymi pogldami i aspektami komunikacji rynkowej, a w szczególnoci za działania integrujce róne rodowiska zawizane z komunikacj rynkow i pozwalajce wykorzysta synergi ich współpracy. Pierwszy redaktor naczelny magazynu Impact. Od 1999 właciciel Wydawnictwa Reklamowego AdPress i redaktor naczelny pierwszego magazynu marketingu i sprzeday Brief. Inicjator platformy BriefforPoland, od 8 lat obserwujcy rynek marketingu miejsc. Twórca platformy do wymiany dowiadcze midzy regionami. Ambasador Golden Drum w Polsce. Marek Kłoczko, Sekretarz Generalny KIG - Ekspert gospodarczy, od wielu lat specjalizujcy si w zarzdzaniu projektami, członek licznych organizacji i stowarzysze gospodarczych. Ukoczył Politechnik w Budapeszcie i SGPiS w Warszawie. Studiował zarzdzanie, polityk gospodarcz i problematyk małych i rednich przedsibiorstw w USA, Wielkiej Brytanii, Japonii i Korei. W latach był posłem Sejmu RP - członkiem Komisji Współpracy z Zagranic. Od 1990 roku pełni funkcj Dyrektora Generalnego/Sekretarza Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej. Jest Członkiem Władz Stowarzyszenia Izb Przemysłowo Handlowych EUROCHAMBRES w Brukseli. Zarzdzał udziałem Polski w wiatowej Wystawie EXPO 2000 w Hanowerze oraz EXPO 2005 w Aichi (Japonia). Prowadzi wykłady i prelekcje w wielu krajach wiata. Jest autorem wielu publikacji z zakresu ekonomii, marketingu i promocji. Za swoj działalno na rzecz budowy samorzdu gospodarczego i współpracy midzynarodowej odznaczony wieloma odznaczeniami i orderami, m.in. Krzyem Komandorskim, Orderem Odrodzenia Polski, Orderem Zasługi Republiki Wgierskiej i Republiki Estonii, Orderem Wielkiego Ksicia Giedymina Republiki Litwy.

4 Aleksandra Sosnowska, Wiceprezes Zarz du firmy Lo a A5 - Jedna z najbardziej skutecznych konsultantek w tworzeniu wizerunku marek tak korporacyjnych jak i jednostek samorz du terytorialnego. Zarz dza zespołem strategów, projektantów i badawczy oraz kieruje prace tak aby efekt wizualny najbli szy był zało onym celom. Zajmuje si tworzeniem zasad komunikacji marki z otoczeniem i sposobami wyra ania jej osobowo ci tak w komunikacji werbalnej jak i wizualnej, a wi c szeroko poj tej promocji. Autorka kilkudziesi ciu artykułów po wieconych ró nych aspektom marki. Prelegent i wykładowca na uczelniach pa stwowych i prywatnych. Leszek Kurnicki, Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu PKN ORLEN SA. - Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarz dzania Politechniki Gda skiej. Uko czył studia doktoranckie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarz dzania Uniwersytetu Szczeci skiego. Do sierpnia 2008 prezes zarz du luksemburskiego towarzystwa inwestycyjnego Green Venture SA odpowiedzialny za akwizycje i przekształcenia spółek oraz realizacje nowych projektów biznesowych. Obecnie Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu PKN ORLEN SA. Członek Zarz du AB Ventus Nafta, Członek Rady Nadzorczej Orlen Deutschland A.G. Mateusz Galica, Dyrektor ds. Strategii TNS OBOP - Pracował w bran y medialnej, reklamowej. Od 1999 r. w TNS OBOP z pocz tku zwi zany z telemetri potem jako Dyrektor Marketingu zajmował si mi dzynarodowych rozwi za komunikacj budow i badaniami mediów, oferty badawczej firmy, implementacj badawczych na rynku polskim. Odpowiedzialny za strategi i TNS OBOP. Członek Zarz du Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii. Publikował m.in. w Media i Marketing Polska, Brief, Harvard Business Journal, Press, Marketing w Praktyce, Puls Biznesu, Businessman Magazine, Marketing Serwis. Kalina Janicka, Prezes oraz Dyrektor Generalny Clear Channel Poland z wykształcenia archeolog i etnolog, z praktyki i temperamentu - mened er. Po studiach wy szych uko czyła specjalistyczne kierunki biznesowe: Marketing and Administration Faculty na Uniwersytecie w Chicago, Strategic Finance For Non-Financial Managers i The Creative Expression Programme w Holandii, a tak e uzyskała dyplom MBA Politechniki Warszawskiej i Business School of London. Od 1991 roku sprawuje kierownicze stanowiska z obszaru zarz dzania i marketingu: General Manager w Tambrands Inc. (wprowadziła na polski rynek takie marki, jak Aquafresh, Kiwi, Clairol czy Durex), a w latach General Manager w Sara Lee Poland. Od lutego 2001 roku pełni funkcj Prezesa oraz Dyrektora Generalnego firmy Clear Channel Poland Sp. z o.o. Ju w 2002 została uznana najbardziej przedsi biorczym Dyrektorem Generalnym koncernu Clear Channel Worldwide. Jest tak e Wiceprezesem Izby Gospodarczej Reklamy Zewn trznej. Prywatnie m atka, mama siedmioletniej Oli. Pasjonatka podró y, które podsycaj towarzysz ce od czasów studiów zainteresowanie ró nymi kulturami wiata, a tak e kolekcjonowanie antyków.

5 Małgorzata Ziarko, Dyrektor Działu Sprzeday Regionalnej Onet.pl - Absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie oraz Szkoły Wyszej Psychologii Społecznej w Warszawie. W latach pracowała w agencjach reklamowych i eventowych, odpowiadajc za współprac z Klientami w obszarze kampanii reklamowych realizowanych w tradycyjnych mediach elektronicznych, organizacj imprez lokalnych i ogólnopolskich. Od 2004r. zawodowo zwizana z Biurem Reklamy Onet.pl, od 2006r. Kierownik Działu Sprzeday Regionalnej od 2007 Dyrektor Działu Sprzeday Regionalnej, odpowiadajcego za współprac z klientami bezporednimi, równie z sektora Jednostek Samorzdu Terytorialnego. Szczepan Soba, Meneder Zespołu Promocji Regionów TVN - Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (tytuł mgr 2005r.). W latach praca w firmie European Infrastructure Group jako specjalista ds. funduszy strukturalnych UE. Od 2006r. zwizany z Biurem Reklamy TVN, praca w zespole ds. promocji regionów - jako doradca ds. promocji regionów. Od 2008r. szef zespołu promocji regionów, odpowiadajcego za współprac z klientami z sektora niekomercyjnego w Biurze Reklamy TVN. Krzysztof Nepelski, Dyrektor Działu Projektów Specjalnych GRUPA RMF - Radiowiec z 25-letnim staem. Od prawie 20 lat w RMF FM - specjalista d/s promocji i sprzeday, póniej dyrektor sprzeday sieci RMF FM. W latach Dyrektor Marketingu i Bada RMF FM, współtwórca portalu INTERIA.PL, współautor i koordynator nowych projektów w GRUPIE RMF, jeden z 30 Liderów Nowej Gospodarki I Społeczestwa Informacyjnego wg Bussinesman Magazyn (wrzesie 2000).

PRELEGENCI MINIONEJ EDYCJI

PRELEGENCI MINIONEJ EDYCJI PRELEGENCI MINIONEJ EDYCJI Simon Chadwick Kevin Jackson Shaun Whatling William Fenton Tom Cannon Michael Brill Barry Pollen George Williams Szymon Dobrzyński Piotr Drobek Dorota Idzi Artur Kotliński Piotr

Bardziej szczegółowo

POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI branża w wehikule czasu pomiędzy tradycyjnym a nowym pr

POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI branża w wehikule czasu pomiędzy tradycyjnym a nowym pr 2015 POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI branża w wehikule czasu pomiędzy tradycyjnym a nowym pr SZANOWNI PAŃSTWO, Mamy przyjemność zaprosić do udziału w PR FORUM 2015. W tym roku zmierzymy się z wyzwaniami, do jakich

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

MARKETING ZINTEGROWANY

MARKETING ZINTEGROWANY II Forum NAJWIÊKSZE DOROCZNE SPOTKANIE BRAN Y MARKETINGOWEJ MARKETING ZINTEGROWANY Nowa era komunikacji z klientem 27 28 kwietnia 2010, Hotel Sofitel Victoria, Warszawa GOŒCIE SPECJALNI Alastair Tempest

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU XI MIEDZYNARODOWY, KONGRES MBA FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU 15 17 maja 2015 roku Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 27 1 Szanowni Państwo, PATRONI

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18 października 2013 PROFILE PRELEGENTÓW. RóŜa Thun, Posłanka do Parlamentu Europejskiego. Unia nie jest przyczyną kryzysu. Unia jest szansą.

Kraków, 18 października 2013 PROFILE PRELEGENTÓW. RóŜa Thun, Posłanka do Parlamentu Europejskiego. Unia nie jest przyczyną kryzysu. Unia jest szansą. Kraków, 18 października 2013 PROFILE PRELEGENTÓW Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki Aby wzmocnić konkurencyjność jednolitego rynku Unii Europejskiej musimy tworzyć dobre warunki do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Miasto Komunikacja Reklama

KONFERENCJA. Miasto Komunikacja Reklama KONFERENCJA Miasto Komunikacja Reklama poświęcona promocji miast i regionów we współpracy z firmami reklamy zewnętrznej 28 marca 2007, Poznań Konferencja jest częścią programu wydarzeń Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator Dr inż Henryk Majchrzak jest związany z PSE od lipca 2010 roku: w pierwszym okresie jako Członek Zarządu, a od 15 października 2010 r jako Prezes Zarządu Od

Bardziej szczegółowo

PR & Media. Efektywna komunikacja SKUTECZNY MODEL WSPÓ PRACY. w tradycyjnych i nowych kanałach. 24-25 kwietnia 2013 r., hotel Hyatt Regency, Warszawa

PR & Media. Efektywna komunikacja SKUTECZNY MODEL WSPÓ PRACY. w tradycyjnych i nowych kanałach. 24-25 kwietnia 2013 r., hotel Hyatt Regency, Warszawa www.trioconferences.pl PR & Media SKUTECZNY MODEL WSPÓ PRACY Efektywna komunikacja w tradycyjnych i nowych kanałach W ród prelegentów mi dzy innymi: W programie mi dzy innymi: 1 Selling stories - czyli

Bardziej szczegółowo

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni Głodni Sukcesu! Program kongresu Organizator Mecenasi Partnerzy Patroni honorowi Patroni medialni 1 MID - Międzynarodowy Instytut Demokracji Międzynarodowy Instytut Demokracji (MID) to organizacja pozarządowa,

Bardziej szczegółowo

YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW KRAKÓW. Uniwersytet Jagielloński

YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW KRAKÓW. Uniwersytet Jagielloński YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW 6 7 września 2012 Jak efektywnie funkcjonować w czasie światowego kryzysu ekonomicznego? Uniwersytet Jagielloński Collegium Novum, Gołębia 24 Honorowy

Bardziej szczegółowo

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r.

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r. Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci 13 grudnia 2010 r. 2 Program konferencji 9.00 Rejestracja uczestników 10.00 Otwarcie konferencji Marek Belka Prezes Narodowego

Bardziej szczegółowo

I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej. Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki

I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej. Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki prof. dr hab. ElŜbieta Mączyńska Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Zarządzania

Bardziej szczegółowo

InvestExpo Business Meeting

InvestExpo Business Meeting ALTERNATYWNE FORMY FINANSOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW W DOBIE GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO 9 30-10 00 Rejestracja uczestników 10 00-10 15 Uroczyste otwarcie konferencji 10 15-10 40 Kapitał wysokiego

Bardziej szczegółowo

Konferencja. GDZIE I KIEDY: 25 października 2011 roku,

Konferencja. GDZIE I KIEDY: 25 października 2011 roku, Organizator: Patroni honorowi: konferencje GDZIE I KIEDY: 25 października 2011 roku, NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Standardy CSR narzędzia ułatwiające zarządzanie społeczną odpowiedzialnością biznesu CSR

Bardziej szczegółowo

Prelegenci Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 2015

Prelegenci Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 2015 Prelegenci Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 2015 Wioletta Śląska - Zyśk Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Ukończyła studia magisterskie o kierunku edukacja administracyjno polityczna

Bardziej szczegółowo

WARSZTAT KOMPETENCYJNY PROMOCJA MIASTA I GMINY W INTERNECIE

WARSZTAT KOMPETENCYJNY PROMOCJA MIASTA I GMINY W INTERNECIE WARSZTAT KOMPETENCYJNY PROMOCJA MIASTA I GMINY W INTERNECIE Strona 1 Idea Warsztat Promocja miasta i gminy w Internecie to kompleksowe szkolenie skierowane do przedstawicieli samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 2

KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 2 BR.06301 uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra ustanowion uchwał nr XXXII/435/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 wrzenia 2008 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Zielona Góra 1. PAN TADEUSZ

Bardziej szczegółowo

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014 Komunikacja z inwestorem a wycena spółki 4-5 czerwca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH

Bardziej szczegółowo

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Załącznik 1. do Sprawozdania KNA za rok 2009 Biografie członków KNA BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Prof. dr hab. ElŜbieta Chojna-Duch Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, po studiach

Bardziej szczegółowo

Program AKADEMII ROZWOJU KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

Program AKADEMII ROZWOJU KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH Oferta Dla kogo? Jaki jest nasz cel? Co nas wyróżnia? AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH to nowe studia podyplomowe w ofercie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Program został skonstruowany

Bardziej szczegółowo

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1 Prowadzący Kamil Wyszkowski Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w zakresie

Bardziej szczegółowo

Tradycja i nowoczesność

Tradycja i nowoczesność Tradycja i nowoczesność Dla kogo? Jaki jest nasz cel? Co nas wyróżnia? Skuteczny menedżer to studia podyplomowe z ponad dziesięcioletnią tradycją. Doczekały się już XVI edycji (wcześniej jako Skuteczny

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

» Rupert Pratt Współzałożyciel i Dyrektor Zarządzający, Generate. » Frank Leenders Dyrektor Generalny, FIBA Media and Marketing Services

» Rupert Pratt Współzałożyciel i Dyrektor Zarządzający, Generate. » Frank Leenders Dyrektor Generalny, FIBA Media and Marketing Services PRELEGENCI» Rupert Pratt Współzałożyciel i Dyrektor Zarządzający, Generate» Sally Hancock Dyrektor ds. Marketingu i Sponsoringu podczas IO w Londynie, Lloyds TSB» Frank Leenders Dyrektor Generalny, FIBA

Bardziej szczegółowo

X Kongres Public Relations i Komunikacji

X Kongres Public Relations i Komunikacji X Kongres Public Relations i Komunikacji 20-21 października 2014 r., Warszawa hotel Marriott Relacje z agencją PR Relacje z dziennikarzami Efektywność działań PR CSR PR Kryzysowy Etyka PR Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

generowania zysków Konwergencja, agregacja i możliwości monetyzacji treści w oczach ekspertów

generowania zysków Konwergencja, agregacja i możliwości monetyzacji treści w oczach ekspertów II FORUM 16-17 czerwca 2011 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa Doroczne Strategiczne Spotkanie Branży Mediów Przyszłość mediów w Polsce kierunki rozwoju i perspektywy generowania zysków Konwergencja,

Bardziej szczegółowo