Sprawozdanie z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu za 2014 rok.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu za 2014 rok."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu za 2014 rok. Zarządzanie i organizacja Zbiory w Bibliotece Centralnej udostępniane są w: Wypożyczalni Dla Dzieci, Wypożyczalni Dla Dorosłych, Czytelni Dla Dzieci, Czytelni Dla Dorosłych oraz Mediatece (czytelni komputerowej). Biblioteka posiadała w 2014 r. 9 filii bibliotecznych umiejscowionych na terenie miasta i gminy Olkusz. Wszystkie agendy pracują w systemie bibliotecznym SOWA2 i oferują swoim czytelnikom bogatą ofertę książkową, zajęcia edukacyjne oraz bezpłatny dostęp do Internetu. Zbiory biblioteczne Zbiory Biblioteki (centrali oraz filii) liczą wg stanu na dzień : wol. (w tym książek, zbiorów specjalnych). Poza bogatą ofertą książkową olkuska Biblioteka oferuje swoim Czytelnikom zbiory specjalne tj. książkę mówioną na kasetach magnetofonowych, e-booki, audiobooki, filmy (głównie edukacyjne, przyrodnicze), płyty winylowe oraz zdalny dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych spoza sieci instytucji tj. książek elektronicznych dostępnych w czytelni internetowej ibuk.pl. W 2014 r olkuska biblioteka przystąpiła do ibukowego konsorcjum Małopolskich Bibliotek Publicznych. Pozwoliło to na zwiększenie liczby tytułów, dostępnych dla czytelników. Dla porównania w 2013 r. wykupiono dostęp do 107 tytułów natomiast w 2014 r. dzięki konsorcjum czytelnicy mieli już dostęp do 1342 tytułów. Zbiory biblioteki są bogate, na bieżąco uzupełniane nowościami. Dokonuje się wymiany starego, zniszczonego księgozbioru oraz przeprowadza się selekcję książek nieprzydatnych i zniszczonych. Nowe zbiory są na bieżąco opracowywane i wprowadzane do bazy katalogowej Biblioteki. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 4 kontrole zbiorów (skontra); w Filii nr 3, filiach w Gorenicach, Kosmolowie i Osieku. W 2014 r. olkuska biblioteka kontynuowała digitalizację zbiorów. Zbiory w postaci cyfrowej były publikowane w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej Po opublikowaniu wydawnictwa przez Zespół Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej tworzone były powiązania pomiędzy publikowanym dokumentem, a jego opisem w bazie bibliograficznej. W bieżącym roku opublikowano na Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej 214 wydawnictw o tematyce regionalnej dotyczącej powiatu olkuskiego. W roku 2014 zbiory regionu olkuskiego zgromadzone staraniem biblioteki i wolontariuszy w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej osiągnęły łącznie liczbę 1162 publikacji i wyświetleń. Czytelnictwo W 2014 r. ze zbiorów Biblioteki wraz z filiami skorzystało użytkowników. Osoby te skorzystały z następujących usług: wypożyczały zbiory, korzystały z czytelni, Internetu, baz danych osób aktywnie wypożyczało zbiory biblioteki na zewnątrz. W okresie sprawozdawczym użytkownicy odwiedzili bibliotekę 1

2 Centralną i filie razy, wypożyczając łącznie woluminów oraz korzystając z oferty edukacyjnej, szkoleniowej, uczestnicząc w spotkaniach autorskich i oglądając wystawy. Komputeryzacja Biblioteka wraz z filiami pracuje w systemie SOWA2. Posiada obecnie wszystkie moduły programu niezbędne do zarządzania biblioteką. Zarówno Centrala, jak i filie oferują swoim czytelnikom bezpłatny dostęp do Internetu - łącznie na 45 stanowiskach. Czytelnicy mogą korzystać z zainstalowanych na komputerach dostępnych aplikacji. E-usługi Użytkowany system biblioteczny umożliwia Czytelnikom zdalne przeszukiwanie katalogów bibliotek bez konieczności przychodzenia do siedziby biblioteki, rezerwowanie i zamawianie zbiorów, zdalną prolongatę, informację em o terminie zwrotu W 2014 r. w olkuskiej Bibliotece z możliwości prolongaty online skorzystano razy, z czego prawie połowę stanowiły osoby w wieku lat, z możliwości zdalnego zamówienia i rezerwacji skorzystało 5831 osób, również były to głównie osoby w wieku lat. Czytelnicy logowali się do swoich kont razy (w tym to osoby w wieku lat). Działalność promocyjna PiMBP w Olkuszu promuje swoją działalność przez współpracę ze środowiskiem. Współpracujemy z mediami oraz prasą: Przeglądem Olkuskim, Dziennikiem Polskim, Kwartalnikiem Powiatu Olkuskiego, Wieściami Wolbromskimi oraz portalami internetowymi: pulsolkusza.pl, przegladolkuski.pl. Informacje o działalności Biblioteki umieszczane są również na stronie internetowej Urzędu Miasta, stronie internetowej Starostwa Powiatowego, własnej stronie internetowej, tablicy ogłoszeń UM, własnej tablicy ogłoszeń oraz w formie plakatów w budynkach instytucji kultury, szkół i przedszkoli. Materiały propagujące działalność Biblioteki w środowisku (dyplomy konkursowe, plakaty, ulotki, wystawy itp.) oraz graficzne elementy strony internetowej ( baner główny strony i plansze reklamujące poszczególne projekty) są projektowane przez pracowników Biblioteki. W połowie 2014 r. uruchomiona została nowa strona biblioteki, do której wykonane zostały projekty graficzne banerów i logotypów. Wraz z uruchomieniem nowej strony www zmieniona została również forma graficzna newslettera. Rozsyłanie newslettera uregulowane zostało regulaminem. Olkuska Biblioteka posiada również swoje aktywne konta na portalu w.bibliotece.pl oraz facebook u Strona internetowa biblioteki w 2014 roku zanotowała odwiedzin. Na stronie audioprzewodnika: odnotowano 1411 odwiedzin natomiast Bibliografia regionalna była przeszukiwana 1127 razy. Inne formy działalności biblioteki Doskonalenie zawodowe bibliotekarzy PiMBP w Olkuszu w ramach swojej działalności organizuje szkolenia dla bibliotekarzy. W 2014 r. zorganizowano: 2

3 W kwietniu został zorganizowany w ramach seminarium szkoleniowego, wyjazd do Kopalni Soli Wieliczka. W wyjeździe uczestniczyli pracownicy bibliotek z terenu powiatu olkuskiego. Kopalnia Soli Wieliczka to jeden z najcenniejszych zabytków kultury materialnej i duchowej na ziemiach polskich, rocznie odwiedzany przez ponad milion turystów z całego świata. To także zabytek klasy światowej, wpisany jako jeden z pierwszych dwunastu obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Kopalnia Soli Wieliczka dzisiaj to zarówno wielowiekowa tradycja jak i nowoczesność, kilkusetletnia historia i podziemne miasto z rozbudowaną infrastrukturą. Kopalnia to dorobek kilkudziesięciu pokoleń górników, pomnik historii Polski i narodu polskiego marka, która istnieje w świadomości Polaków od stuleci. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili również krakowską dzielnicę Kazimierz. W październiku w olkuskiej Bibliotece odbyło się kolejne seminarium szkoleniowe bibliotekarzy z powiatu olkuskiego. W programie szkolenia znalazły się: wykład prof. Bożeny Popiołek pracownika naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, prezentacja systemów bibliotecznych SOWA2, LIBRA2000 oraz prezentacja bibliotek z powiatu olkuskiego. Jako pierwsza podczas seminarium swój wykład wygłosiła prof. Popiołek. Tematem wykładu była Przemoc domowa w społeczeństwie polskim w epoce nowożytnej. Prof. zw. dr hab. Bożena Popiołek jest pracownikiem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, członkiem rady programowej czasopisma Ilcusiana wydawanego przez olkuską Bibliotekę. To dzięki pani profesor olkuska Biblioteka nawiązała współpracę z Instytutem Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, w zakresie popularyzacji edukacji historycznej. Dzięki tej współpracy olkuscy licealiści mieli okazję wysłuchać wykładów poświęconych szeroko pojętej historii rodziny na przełomie epok historycznych, prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu. Następnie pracownicy bibliotek z powiatu olkuskiego prezentowali oferty swoich instytucji (Gminna Biblioteka Publiczna w Bolesławiu, Gminna Biblioteka Publiczna w Bukownie, Gminna Biblioteka w Kluczach, Powiatowa i Miejska Biblioteka w Olkuszu, Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury w Trzyciążu, Miejska Biblioteka Publiczna w Wolbromiu). Na zakończenie szkolenia przedstawione zostały systemy biblioteczne, w których pracują biblioteki powiatu olkuskiego: SOWA2 oraz LIBRA2000. System biblioteczny SOWA2 jest pakietem programów wspomagających działalność biblioteki. System umożliwia zautomatyzowanie wielu procesów bibliotecznych takich jak gromadzenie zbiorów (zwartych i czasopism), katalogowanie (opracowanie) różnorodnych materiałów bibliotecznych (książki, czasopisma, zbiory specjalne i in.), wyszukiwanie i zestawianie informacji o posiadanych zbiorach (poprzez sieć lokalną i Internet), ewidencja posiadanych zbiorów (system kodów kreskowych) oraz udostępnianie zbiorów (wypożyczanie, rezerwowanie i zamawianie). System biblioteczny LIBRA 2000 jest połączeniem tradycyjnego bibliotekarstwa z nowoczesną technologią informatyczną. Program spełnia wszelkie biblioteczne standardy i normy. Wykorzystuje technikę informatyczną we wszystkich aspektach pracy bibliotekarza: opracowuje, gromadzi i udostępnia. Całościowa automatyzacja tych funkcji w znaczny sposób przyspiesza proces budowy rzetelnego katalogu, który w krótkim czasie może zostać udostępniony poprzez katalog internetowy czytelnikom. Dla pracowników PiMBP oraz filii zorganizowano 7 zebrań, na których podjęto następujące tematy: windykacja, kontrola zarządcza, plan zadań i cele do realizacji w 2014 r., dostęp do bazy ibuk.pl, nowe możliwości systemu SOWA2, sposób przekazywania informacji na stronę internetową biblioteki, regulamin udzielania zamówień publicznych, sposób zapisu czytelników niepełnoletnich, przebieg procesu windykacji, 3

4 stan czytelnictwa, rozporządzenie dot. wymagań kwalifikacyjnych pracowników bibliotek, nawiązanie współpracy z ZS nr 3 w Olkuszu w zakresie organizowania praktyk uczniowskich, podsumowanie roku Imprezy organizowane przez bibliotekę dla użytkowników Biblioteka olkuska prowadzi działalność kulturalno-oświatową skierowaną do różnych grup czytelników. W 2014 roku zrealizowano następujące projekty: Zabawy z książką piątkowe spotkania dla dzieci w wieku 4-7 lat, w których od stycznia do grudnia udziały wzięły 566 osoby. Czytamy dzieciom po angielsku projekt realizowany przez PiMBP w Olkuszu oraz Centrum Helen Doron w Olkuszu, w ramach akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM. Ma on na celu nie tylko promowanie idei głośnego czytania dzieciom, ale przede wszystkim ma zachęcić najmłodszych do nauki języków obcych. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani lektorzy z Centrum Helen Doron w Olkuszu. Projekt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat. W każdy pierwszy piątek miesiąca, najmłodsi biorą udział w ZABAWACH Z KSIĄŻKĄ PO ANGIELSKU. Dodatkową atrakcją są konkursy z nagrodami dla wszystkich dzieci biorących udział w ZABAWACH Z KSIĄŻKĄ PO ANGIELSKU. Wszystkie dzieci biorące udział w zajęciach otrzymywały również materiały reklamowe z logo Szkoły Helen Doron. Projekt CZYTAMY DZIECIOM PO ANGIELSKU został wpisany na stałe do kalendarza imprez olkuskiej Biblioteki i realizowany będzie również w latach następnych. W 2014 r. w projekcie wzięło udział 194 osoby. W 2014 r. olkuska Biblioteka, aby upowszechnić wiedzę o Oskarze Kolbergu (w ramach ogłoszonego przez Sejm RP Roku Oskara Kolberga), zorganizowała szereg imprez w ramach projektu Oskar Kolberg tropiciel baśni, podań i legend : spotkania edukacyjno literackie : Z baśnią i legendą po Polsce. Zajęcia, organizowane w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom, miały na celu nie tylko zapoznanie dzieci z najwspanialszymi i najbardziej znanymi baśniami, podaniami i legendami z różnych regionów Polski, ale również upowszechniały polską kulturę i tradycję. Zajęcia przeznaczone były dla uczniów przedszkoli oraz klas od I do VI szkół podstawowych z powiatu olkuskiego. Powiatowy Konkurs Plastyczny Małopolskie baśnie, podania i legendy dla uczniów klas I-III ze szkół podstawowych z powiatu olkuskiego. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz oraz Starosta Olkuski. Konkurs odbył się 9 maja 2014 r. i wzięło w nim udział 66 uczestników z 33 szkół z powiatu olkuskiego. Zadaniem dzieci było wykonanie pracy plastycznej techniką pasteli olejnych na kartce formatu A3. Prace oceniało trzyosobowe jury, którego przewodniczącym był olkuski artysta plastyk - Jerzy Kantorowicz. W czasie kiedy komisja oceniała rysunki, uczestnicy konkursu obejrzeli przedstawienie teatralne Koziołek Matołek wyrusza w świat w wykonaniu krakowskiego Teatru TAK. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu, Przedsiębiorstwo "ARKOP" Sp. z o.o. w Bukownie, Centrum Helen Doron w Olkuszu oraz olkuską Bibliotekę. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem Legendy i podania Jurajskiego Szklaku. Od 2 do 6 czerwca zaproszeni Goście czytali legendy zamieszczone m.in. w książkach Legendy Srebrnego Grodu, Baśnie i legendy polskie oraz Legendy Starego Krakowa Jana Adamczewskiego. Poza tym dzieci rozwiązywały też różne ciekawe multimedialne zadania i zagadki związane ze znanymi im polskimi baśniami i legendami. Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkań otrzymali słodki poczęstunek oraz zakładki i naklejki z logo Fundacji ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom, a szkoły i przedszkola pamiątkowe dyplomy. Ogółem w projekcie wzięło udział 1698 osób. Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych. W 2014 r. odbyło się 10 spotkań, w których udział wzięło 160 osób. Po raz kolejny Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu zorganizowała, w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom, Ferie w Bibliotece. Partnerem akcji było Centrum Helen Doron w Olkuszu. Jak co roku, dla dzieci spędzających ferie w mieście, przygotowanych zostało dużo atrakcji. 4

5 W każdy poniedziałek dzieci brały udział w zajęciach Ferie z językiem angielskim. Na spotkaniach, prowadzonych przez lektorów z Centrum Helen Doron w Olkuszu, dzieci brały udział w warsztatach plastycznych i ciekawych zabawach w języku angielskim. W każdy wtorek i środę z kolei odbywał się Zimowy turniej komputerowy. Uczestnicy zajęć, poprzez różne ciekawe, edukacyjne gry i zabawy komputerowe doskonalili umiejętność logicznego myślenia, kreatywnego rozwiązywania problemów oraz spostrzegawczość, pamięć i koncentrację. Dzieci wykonywały również prace plastyczne z wykorzystaniem programów graficznych. W czwartki i piątki natomiast dzieci brały udział w mitologicznych spotkaniach pod hasłem Wędrówki z Hermesem, inspirowanych książkami Grzegorza Kasdepke Mity dla dzieci i oraz Elżbiety Olczak Mity greckie na wesoło. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się, kim byli: Zeus, Hermes, Posejdon, Atena i Eros oraz jakie były ich atrybuty. Dzieci brały również udział w różnych zabawach. Uczestnicy zajęć m.in. wykonywali prace plastyczne, rozwiązywali tematyczne krzyżówki, rebusy i łamigłówki, bawili się w kalambury, a także uczyli się sztuki składania papieru, wyczarowując prawdziwe papierowe cuda. W piątki dzieci w wieku od 4 do 7 lat wzięły udział w cotygodniowych zajęciach Zabawy z książką oraz Zabawach z książką po angielsku. W ostatnim dniu ferii zaś dzieci wraz z rodzicami wzięły udział w cyklicznych zajęciach Bajkowe soboty dla rodziny. Tym razem w czasie kreatywnych warsztatów, inspirowanych opowiadaniem Wojciecha Widłaka Podwodny świat, uczestnicy spotkania m.in. w czasie prezentacji multimedialnej dowiedzieli się kto zamieszkuje morza i oceany, łowili zagadki ryby, rzucali perłami do celu, brali udział w zabawach z wykorzystaniem chusty animacyjnej KLANZA oraz wykonali papierowe ryby. W Feriach w Bibliotece wzięło udział 258 osób. Cykl spotkań dla uczniów szkół podstawowych Spotkania z lekturą. Spotkania przeznaczone dla klas 1-6 szkół podstawowych. Oprócz dotychczas realizowanych tematów prowadzone były również nowe zajęcia: Wyprawa na Grenlandię. Z wizytą u Anaruka oraz Na bezludnej wyspie Robinsona Kruzoe. Ogółem w zajęciach udział wzięło 789 osób. W ramach edukacji czytelniczej i medialnej zorganizowano zajęcia: Jak posługiwać się encyklopediami i słownikami?, Historia pisma, Historia książki, Czasopisma, Katalogi biblioteczne, Zanim książka trafi w moje ręce, czyli o powstawaniu i budowie książki, Zaprzyjaźnij się z teatrem oraz Nie kupuj kota w worku, czyli wszystko, co należy wiedzieć o reklamie oraz nowe zajęcia Książki godni szacunku przyjaciele, O mediach prawie wszystko! oraz Czym się różni informacja od opinii? Zajęcia mają formę prezentacji multimedialnej połączonej z warsztatami. Spotkania przeznaczone dla klas 3-6 szkół podstawowych. Ogółem w zajęciach udział wzięło 1052 osoby. Nie myśl o niebieskich migdałach, pomyśl o związkach frazeologicznych warsztaty w formie prezentacji multimedialnej, mające za zadanie wzbogacenie słownictwa uczniów, kształcenie kultury języka w zakresie posługiwania się frazeologizmami oraz dostrzeżenie przydatności zdobytej wiedzy w różnych sytuacjach. W zajęciach wzięło udział 325 osób. Przeprowadzono również zajęcia Jak sporządzać bibliografię załącznikową? oraz Katalog PiMBP w Olkuszu dla uczniów klas ponadgimnazjalnych z powiatu olkuskiego. W zajęciach udział wzięło 297 osób. Prezentacja PiMBP w Olkuszu zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, w czasie których zwiedzają oni olkuską Bibliotekę oraz poznają zasady korzystania z usług PiMBP w Olkuszu. W zajęciach udział wzięło 295 osób. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wzięli również udział w zajęciach organizowanych w ramach projektu Bliżej sztuki, literatury i filozofii. Spotkania w formie prezentacji multimedialnych o poszczególnych epokach literackich. Celem zajęć jest zapoznanie młodzieży z charakterystycznymi i ważnymi dla poszczególnych epok dziełami oraz zjawiskami literackimi, istotnymi tendencjami kulturowymi, prawidłowościami procesu historycznoliterackiego Na zajęciach młodzież znajdzie informacje nie tylko na temat twórców, dzieł, gatunków literackich i ich cech właściwych dla danego okresu, a także informacje o malarstwie oraz przykłady architektury danych epok. Zajęcia stanowią uzupełnienie informacji zdobytych przez uczniów na lekcjach języka polskiego i historii. Zapraszamy na zajęcia: Dziedzictwo Antyku, Średniowiecze. W zajęciach wzięło udział 87 osób. 5

6 Indywidualne konsultacje dot. bibliografii załącznikowej pomoc w przygotowaniu bibliografii załącznikowej do prezentacji z języka polskiego dla uczniów klas maturalnych. Odbyło się 45 spotkań, w których wzięło udział 164 osoby. Święta polskie zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, w ramach których dzieci poznają tradycje i obrzędy związane ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Zajęcia mają formę prezentacji multimedialnej, w trakcie której uczniowie zapoznają się z najważniejszymi zwyczajami i tradycjami związanymi z Bożym Narodzeniem i Wielkanocą. Tradycje Wielkanoce poznało 135 osób. Święta w Unii Europejskiej - zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych. Mają formę prezentacji multimedialnej, podczas której uczniowie poznają najciekawsze zwyczaje świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy w wybranych krajach Unii Europejskiej, a poprzez różne ciekawe zadania utrwalają zdobyte wiadomości i umiejętności, a także uczą się szacunku dla odmienności kulturowej innych narodów. W zajęciach Wielkanoc w Unii Europejskiej oraz Boże Narodzenie w wybranych krajach Unii Europejskiej wzięło udział 276 osób. Ocalić od zapomnienia. Celem projektu jest przybliżenie uczniom szkół podstawowych tradycji świątecznych, bogactwa i urody polskich zwyczajów i obrzędów dorocznych, będących częścią wielkiego dziedzictwa kultury polskiej, którą warto OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA. Inspiracją do realizacji projektu są znakomite książki Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne oraz Polskie tradycje i obyczaje rodzinne Barbary Ogrodowskiej. W ramach projektu zorganizowano zajęcia: Wielkanocne obrzędy i zwyczaje, Czas miłosnych wróżb, czyli Katarzynki i Andrzejki oraz Dawne zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe Wzięło w nich udział 687 osób. Zaprzyjaźnij się z książką zajęcia dla uczniów przedszkoli. W czasie spotkania uczniowie zwiedzają olkuską Bibliotekę, oglądają prezentacje multimedialne o powstawaniu książki oraz o tym czego książki nie lubią, a także rysują ilustracje do swoich ulubionych książek. W zajęciach udział wzięło 184 osoby. W świecie baśni zajęcia, w ramach których uczniowie przedszkoli biorą udział w zabawach, w których muszą wykazać się znajomością bajek i baśni. Dzieci m.in. odgadują tytuły wysłuchanych bajek, rozpoznają baśniowe rekwizyty, układają puzzle, pokazują za pomocą gestu i ruchu baśniowe postaci oraz rysują baśniowych bohaterów. W zajęciach wzięło udział 85 osób. W krainie baśni - turniej znajomości baśni i bajek. Podczas turniejowych zmagań baśniowe drużyny miały do wykonania różne zadania. Dzieci m.in. rozwiązywały rebusy i zagadki, odgadywały tytuły na podstawie rekwizytów z bajek, układały puzzle, brały udział w zabawach zręcznościowych, a także wykonywały baśniowe rysunki. W zajęciach wzięło udział 63 osoby. 21 lutego 2014 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka w Olkuszu włączyła się w profilaktyczną Grę Miejską Wyprawa PO MOC : mam MOC, bo WIEM, GDZIE spędzać wolny czas! Celem akcji było przedstawienie propozycji kulturalnych oferowanych na terenie Olkusza. Wiedza daje MOC. MOC do działania, umiejętność spędzania wolnego czasu. Zadaniem uczestników gry było zapoznanie się z ofertą poprzez aktywny udział w zajęciach, przygotowanych przez poszczególne instytucje. Dzięki udziałowi w Grze Miejskiej, dowiedzieli się, gdzie i z jakiej oferty skorzystać i mogą swoją wiedzę przekazać dalej. Zyskają MOC, by aktywnie i twórczo spędzać wolny czas. Olkuska Biblioteka gościła uczniów klas pierwszych i drugich z olkuskich szkół podstawowych (nr 1, 4 i 5 ). Wzięli oni udział w zajęciach integracyjnych pod hasłem BIBLIOTEKA JEST FAJNA! Dzieci rozwiązywały różne ciekawe multimedialne zadania i zagadki związane ze znanymi im bajkami, baśniami, legendami. Baśniowy quiz, gimnastyka z Kubusiem Puchatkiem, rozpoznawanie magicznych mikstur Baby Jagi, bajkowe życzenia to tylko niektóre z zadań, z którymi musieli zmierzyć się uczestnicy Gry Miejskiej Wyprawa PO MOC w olkuskiej Bibliotece. W spotkaniu wzięło udział 168 osób. Pisarze dzieciom - projekt ma na celu zwiększenie zainteresowania najmłodszych czytelników utworami pisarzy znanych, ale także często już zapomnianych, jak również zainspirowanie nimi młodych ludzi. W 2012 r. olkuska Biblioteka postanowiła przybliżyć uczniom szkół podstawowych twórczość Małgorzaty Musierowicz. Uczniowie brali również z zajęciach o twórczości Astrid Lindgren. Ogółem w zajęciach wzięło udział 73 osoby. Jak dbać o zdrowie? - Celem zajęć jest nie tylko promowanie zdrowego stylu życia, wzbogacanie wiedzy o zdrowiu i odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, ale także zapoznanie dzieci z tekstami literackimi poruszającymi ten ważny problem. Na warsztatach literacko-teatralnych dzieci dowiedzą się jak dbać o 6

7 zdrowie swoje i innych. Warsztaty literackie, przeznaczone dla dzieci klas od I do III ze szkół podstawowych, łączą w sobie formę prezentacji multimedialnej i licznych zabaw związanych z edukacją prozdrowotną. Na zajęciach czytamy również dzieciom m.in. książkę Małgorzaty Strzałkowskiej Na zdrowie. W zajęciach wzięło udział 189 osób. Rozumiem, co czytam zajęcia dla dzieci z II, III, IV i V klas szkół podstawowych. Celem projektu jest doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, której opanowanie jest niewątpliwie przepustką do sukcesu na każdym poziomie nauczania i w zakresie każdego przedmiotu. Na zajęciach dzieci, poprzez różne ciekawe zadania i ćwiczenia, doskonalić będą umiejętność czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania w czytanym tekście istotnych informacji oraz logicznego myślenia i zapamiętywania. Dzieci m.in. rozwiązują zagadki logiczne i matematyczne oraz testy czytania ze zrozumieniem, wykonują rysunki według instrukcji, a także układają zdania z rozsypanek wyrazowych. W zajęciach wzięło udział 226 osób. Edukacja z Disneyem zajęcia dla uczniów przedszkoli. W ramach projektu organizowane są zajęcia, na których dzieci podczas magicznej podróży przez Stumilowy Las i w towarzystwie ulubionych bohaterów z bajek Disneya, uczą się m.in. rozpoznawania liter i kojarzenia ich z głoskami, rozpoznawania cyfr i przeliczania w zakresie 20. Uczestnicy zajęć doskonalą też umiejętność m.in. uważnego słuchania oraz porządkowania przedmiotów według różnych cech, a także samodzielnego myślenia oraz posługiwania się myszką komputerową i klawiaturą. W projekcie wzięło udział 729 osób. Cztery pory roku przedszkolaka - zajęcia dla uczniów przedszkoli. W ramach projektu organizowane są zajęcia związane z kalendarzem tradycji i świąt, tematami bliskimi dzieciom oraz potrzebami grupy (np. pory roku, zdrowie, Boże Narodzenie, Wielkanoc, ekologia, savoir-vivre przedszkolaka, i in.). Na spotkaniach dzieci m.in. słuchają fragmentów książek, bajek i wierszy związanych z omawianym tematem, a także biorą udział w warsztatach plastycznych oraz zabawach ruchowych. Projekt realizowany w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom. W projekcie wzięło udział 968 osób. Podsumowaniem projektów był Miejsko Gminny Konkurs Plastyczny Mój dzień w Bibliotece. Konkurs skierowany był do uczniów przedszkoli z gminy Olkusz, które uczestniczyły w tych projektach. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się 23 maja 2014 r. Uczniowie olkuskich przedszkoli nr 3, 4, 7, 8 i 13 oraz z Językowego Przedszkola Niepublicznego KRAINA WIEWIÓREK w Olkuszu obejrzeli spektakl W siedem dni dookoła bajek w wykonaniu krakowskiego Teatru TAK. Bohater Smok Smokowski wędrował po bajkach. Odwiedził on Kaczkę Dziwaczkę, Igłę z Nitką, Lenia, Czerwonego Kapturka oraz wiele innych postaci. Dzieci chętnie uczestniczyły w proponowanych zabawach oraz śpiewały piosenki. Co więcej, przechodząc z jednej bajki do drugiej pomagały Smokowi rozmawiać w języku angielskim. Spektakl teatralny poprzedzony został wręczeniem nagród laureatom II edycji Miejsko - Gminnego Konkursu Plastycznego Mój dzień w bibliotece, będącego podsumowaniem projektów: Edukacja z Disneyem i Cztery pory roku przedszkolaka. Konkurs skierowany był do uczniów przedszkoli z gminy Olkusz, które uczestniczyły w projektach. Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez: Portal Informacyjno-Rozrywkowy CZAS DZIECI.PL, Centrum Helen Doron w Olkuszu oraz olkuską Bibliotekę. Na uroczystym rozdaniu nagród obecny był artysta plastyk - Jerzy Kantorowicz. W spotkaniu wzięło udział 178 osób. Komputerowe Zabawy Edukacyjne - zajęcia dla dzieci od lat 3 wraz z rodzicami. Celem zajęć jest wspieranie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawę. Podczas zajęć uczestnicy korzystając z multimedialnych programów edukacyjnych dla dzieci oraz stron www. wspólnie z postaciami z bajek poznają litery, cyfry i kształty. W zajęciach wzięło udział 376 osób. Warsztaty Bezpieczny Internet dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Celem zajęć jest edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa w Internecie, posługiwania się Internetem, promowaniu bezpiecznych zastosowań sieci oraz bezpiecznych stron i serwisów internetowych z zastosowaniem filmów, gier, piosenek i materiałów multimedialnych. Odbyły się 2 spotkania, w których uczestniczyło 40 osób. ABC komputera i Internetu warsztaty komputerowe dla Seniorów organizowane w ramach współpracy z olkuskim Uniwersytetem III Wieku. Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku 50+. Celem zajęć jest poszerzenie i utrwalenie wiedzy uczestników zajęć oraz nauka poprawnej pracy z komputerem, poznanie budowy komputera i klawiatury, pamięci USB, programu graficznego Paint, programów pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point), zasad korzystania z Internetu (poczta, .), komunikatorów jak gg, skype oraz portali społecznościowych. W zajęciach udział wzięło 403 osoby. 7

8 Indywidualne konsultacje - pomoc w zredagowaniu dokumentów aplikacyjnych, drukowaniu, wyszukiwaniu ofert pracy w Internecie, zakładaniu skrzynki mailowej, wysyłanie załączników za pomocą skrzynki mailowej, konsultacje z seniorami. Odbyło się 41 spotkań w których uczestniczyło 41 osób. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu po raz drugi zorganizowała Powiatowy Konkurs Czytelniczy Mistrz pięknego czytania, skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych z powiatu olkuskiego. Patronat honorowy nad imprezą objęli Starosta Powiatu Olkuskiego oraz Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz. Celem Konkursu jest kształtowanie kultury czytelniczej i świadomości językowej, doskonalenie umiejętności pięknego czytania, propagowanie dbałości o poprawność polszczyzny, popularyzacja literatury młodzieżowej (polecanej m.in. przez Fundację ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom), a także rozwijanie młodych talentów. Konkurs składał się z dwóch etapów. Zadaniem uczestników I etapu było nagranie 5-minutowego filmu, wykonanego na nośniku cyfrowym: kamerą, aparatem fotograficznym lub telefonem komórkowym, na którym uczeń czyta fragment wybranego utworu prozatorskiego. Do konkursu zgłosiło się 31 uczniów z 7 gimnazjów z powiatu olkuskiego. Po zapoznaniu się ze wszystkimi filmami i ich analizie, której podstawą, zgodnie z regulaminem konkursu, były: dobór repertuaru (dostosowanie do możliwości wykonawczych uczestnika), interpretacja tekstu, kultura słowa oraz ogólny wyraz artystyczny, Jury do finału zakwalifikowało 10 gimnazjalistów. 25 lutego 2014 r. odbył się finał konkursu. Finaliści czytali fragmenty książki Joanny Olech Dynastia Miziołków. Biblioteka dla pierwszaka to nowy projekt olkuskiej Biblioteki skierowany do uczniów klas pierwszych ze szkół podstawowych. W ramach projektu dzieci biorą udział w zajęciach w Mediatece oraz uczestniczą w spotkaniach literackich inspirowanych utworami z klasyki literatury dziecięcej. Zajęcia organizowane są w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom. Celem projektu jest uzupełnienie i pogłębienie zdobytych w klasie pierwszej szkoły podstawowej wiadomości i umiejętności. W zajęciach wzięło udział 871 osób. Bajkowe soboty dla rodziny to projekt realizowany przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Olkuszu w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom. Podczas kreatywnych warsztatów, inspirowanych książkami dla dzieci, m.in. otwieramy worek z pomysłami na to, jak atrakcyjnie spędzić czas z dziećmi, a także jak poszerzyć repertuar zabaw (mądrych, kreatywnych i inspirujących), które można proponować swoim dzieciom. Celem zajęć jest również wspieranie tworzenia się wyjątkowych więzi między rodzicami a dziećmi oraz urozmaicenie monotonii dnia codziennego. Warsztaty dają również rodzicom okazję do obserwacji swojego dziecka, jego zachowania w grupie, a dzieciom do oswojenia się z grupą dzieci i radzenia sobie w tej grupie. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat wraz z rodzicami (opiekunami). Mają one charakter otwarty i są bezpłatne. W zajęciach wzięło udział 375 osób. W styczniu 2014 r. zakończona została II edycja Akademii Rozwoju. Bezpłatny kurs efektywnej nauki prowadzony był przez Bartka Popiela - wolontariusza PiMBP, trenera szybkiego czytania i efektywnej nauki, autora produktów informacyjnych: ebooków, kursów audio i wideo. Zajęcia odbywały się od listopada 2013 roku do stycznia 2014 roku, w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca o godz w czytelni Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. F. Nullo 29 b. Zajęcia przeznaczone były dla dzieci i młodzieży w wieku lat. 9 stycznia 2014 r. młodzież poznała techniki pamięciowe, a 23 stycznia 2014 r. wzięła udział w zajęciach podsumowujących zdobyte wiadomości i umiejętności. W styczniu w zajęciach wzięły udział 33 osoby. 11 kwietnia 2014 r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece w Olkuszu odbyło się I POWIATOWE DYKTANDO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, zorganizowane przez Centrum Helen Doron w Olkuszu oraz olkuską Bibliotekę. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas II ze szkół podstawowych z powiatu olkuskiego. Celem konkursu było promowanie nauki języka angielskiego, rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim, podniesienie poziomu umiejętności językowych, szczególnie rozumienia tekstu słuchanego i umiejętności pisania oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Zadaniem uczestników konkursu było uzupełnienie na podstawie słuchanego tekstu słów w gotowym tekście. W czasie, kiedy dyktanda były sprawdzane, uczestnicy konkursu wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez lektorki z Centrum Helen Doron w Olkuszu. I miejsce zdobył Maciej Krupa z Publicznej Szkoły Podstawowej w Witeradowie, II miejsce zdobyła Julia Lekston ze Szkoły Podstawowej w Osieku, a III miejsce Dominik Żurek ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olkuszu. Na uroczyste wręczenie nagród przybyła Dyrektor Centrum Helen Doron w Olkuszu Pani Tatiana Redel. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały nagrody 8

9 ufundowane przez Centrum Helen Doron w Olkuszu oraz olkuską Bibliotekę, a zdobywca I miejsca otrzymał dodatkowo kupon na bezpłatny trymestr nauki w Centrum Helen Doron w Olkuszu oraz puchar Helen Doron dla siebie i szkoły. 12 maja 2014 r. w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece w Olkuszu odbyła się I OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, zorganizowana przez Centrum Helen Doron w Olkuszu oraz olkuską Bibliotekę. Olimpiada przeznaczona była dla uczniów klas 0 z przedszkoli gminy Olkusz, uczęszczających na zajęcia języka angielskiego w przedszkolu. Celem Olimpiady z Języka Angielskiego było rozwijanie pasji i kształtowanie umiejętności zdobywania wiedzy oraz budzenie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań językiem angielskim, a także stwarzanie możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień oraz prowadzenie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci. W czasie, kiedy prace konkursowe były sprawdzane, uczniowie przedszkoli wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez lektorki z Centrum Helen Doron w Olkuszu. Komisja konkursowa, pod przewodnictwem pani Tatiany Redel - Dyrektor Centrum Helen Doron w Olkuszu, postanowiła przyznać: I miejsce: Mai Ząbczyńskiej z Publicznego Przedszkola w Witeradowie, Ex aequo dwa II miejsca: Nadii Kucharczyk i Mai Kopińskiej z Przedszkola Nr 13 w Olkuszu, III miejsce: Aleksandrze Natkaniec z Przedszkola Nr 10 w Olkuszu. Na uroczyste wręczenie nagród przybyła Dyrektor Centrum Helen Doron w Olkuszu Pani Tatiana Redel. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały nagrody ufundowane przez Centrum Helen Doron w Olkuszu oraz olkuską Bibliotekę, a zdobywczyni I miejsca otrzymała dodatkowo kupon na bezpłatny trymestr nauki w Centrum Helen Doron w Olkuszu oraz puchar Helen Doron dla siebie i przedszkola. TYDZIEŃ POD ZNAKIEM KSIĄŻKI projekt realizowany przez PiMBP w Olkuszu od 23 do 30 maja 2014 r. w ramach obchodów jubileuszu 650 LAT W SŁUŻBIE KSIĄŻKI. Patronat Honorowy nad obchodami jubileuszu objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. W TYGODNIU POD ZNAKIEM KSIĄŻKI odbyło się szereg zajęć i spotkań mających na celu promocję czytelnictwa oraz poszerzania wiedzy społecznej o książce, a przeznaczonych dla różnych grup wiekowych i społecznych. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olkuszu wzięli udział w zajęciach: KSIĄŻKI GODNI SZACUNKU PRZYJACIELE, HISTORIA KSIAŻKI oraz HISTORIA PISMA, członkowie DKK oraz czytelnicy olkuskiej Biblioteki spotkali się z Ewą Lipską, dzieci z klas II, III i IV wzięły udział w zajęciach Rozumiem, co czytam, a także odbyły się kolejne zajęcia z cyklu Bajkowe soboty dla rodziny. W Tygodniu pod znakiem książki wzięło udział 480 osób. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w obchody, którego włączyła się również Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu przebiegał pod hasłem: Czytanie łączy pokolenia. Hasło Tygodnia Bibliotek 2014 jest zaproszeniem do biblioteki i służy wprowadzeniu mody na czytanie. Biblioteka bowiem stanowi centrum wymiany międzypokoleniowej, w którym doświadczenie doskonale koresponduje z nowym spojrzeniem na rzeczywistość. Tutaj odnaleźć można zarówno historyczne dzieje i świadectwa dawnych epok, jak i współczesne teksty. Stare książki bez przeszkód współistnieją obok nowoczesnych technologii, audio czy ebooków. Czytelnik w każdym wieku odnajduje w bibliotece skarbnicę wiedzy, przyjemność obcowania z piękną literaturą, czy cenne świadectwa minionych pokoleń. Jak co roku dla czytelników olkuskiej Biblioteki przygotowanych zostało szereg ciekawych imprez mających na celu popularyzację czytelnictwa oraz Biblioteki w lokalnym środowisku. 9 maja 2014 r. w ramach Roku Oskara Kolberga zorganizowany został Powiatowy Konkurs Plastyczny Małopolskie baśnie, podania i legendy, dla uczniów klas 1-3 ze szkół podstawowych z powiatu olkuskiego. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz oraz Starosta Olkuski. W konkursie wzięło udział 66 uczestników z 33 szkół z powiatu olkuskiego. Prace oceniało jury pod przewodnictwem olkuskiego artysty plastyka - Jerzego Kantorowicza. W czasie kiedy komisja oceniała rysunki, uczestnicy konkursu obejrzeli przedstawienie teatralne Koziołek Matołek wyrusza w świat w wykonaniu krakowskiego Teatru TAK. Na uroczyste wręczenie nagród przybyli: Wicestarosta Powiatu Olkuskiego- Pan Paweł Piasny, Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy w Olkuszu Pan dr Włodzimierz Łysoń oraz Dyrektor Centrum Helen Doron w Olkuszu Pani Tatiana Redel. Wszystkie 9

10 dzieci biorące udział w konkursie otrzymały nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu, Przedsiębiorstwo "ARKOP" Sp. z o.o. w Bukownie, Centrum Helen Doron w Olkuszu oraz olkuską Bibliotekę. 12 maja 2014 r. z kolei odbyła się I OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, zorganizowana przez Centrum Helen Doron w Olkuszu oraz olkuską Bibliotekę. Olimpiada przeznaczona była dla uczniów klas 0 z przedszkoli gminy Olkusz, uczęszczających na zajęcia języka angielskiego w przedszkolu. W czasie, kiedy prace konkursowe były sprawdzane, uczniowie przedszkoli wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez lektorki z Centrum Helen Doron w Olkuszu. Komisja konkursowa, pod przewodnictwem pani Tatiany Redel - Dyrektor Centrum Helen Doron w Olkuszu, postanowiła przyznać: I miejsce: Mai Ząbczyńskiej z Publicznego Przedszkola w Witeradowie, ex aequo dwa II miejsca: Nadii Kucharczyk z Przedszkola Nr 1 3 w Olkuszu i Mai Kopińskiej z Przedszkola Nr 13 w Olkuszu, a III miejsce: Aleksandrze Natkaniec z Przedszkola Nr 10 w Olkuszu. Na uroczyste wręczenie nagród przybyła Dyrektor Centrum Helen Doron w Olkuszu Pani Tatiana Redel. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały nagrody ufundowane przez Centrum Helen Doron w Olkuszu oraz olkuską Bibliotekę, a zdobywczyni I miejsca otrzymała dodatkowo kupon na bezpłatny trymestr nauki w Centrum Helen Doron w Olkuszu oraz puchar Helen Doron dla siebie i przedszkola. 15 maja natomiast czytelnicy olkuskiej Biblioteki mieli niepowtarzalną okazję spotkać się z Andrzejem Poniedzielskim, jedną z najwybitniejszych postaci piosenki poetyckiej i kabaretu literackiego, satyrykiem, bardem, poetą, konferansjerem, autorem tekstów piosenek, humorystą, twórcą scenariuszy, reżyserem spektakli teatralnych i widowisk, autorem książek. Satyryk z właściwym sobie inteligentnym humorem opowiadał o sobie i swojej twórczości. Na spotkaniu nie zabrakło również żartobliwych komentarzy, opowieści, impresji, wierszy i piosenek. Po spotkaniu można było nabyć książki i płyty z autografem autora. W Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek odbyły się również inne ciekawe zajęcia i spotkania. Uczniowie klas szóstych z Zespołu Szkolno-Przedszkolno-Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu zapoznali się z zasadami funkcjonowania biblioteki, poznali podstawowe informacje dotyczące korzystania ze zbiorów bibliotecznych ora korzystania z katalogu. Uczniowie z Przedszkola Nr 13 uczestniczyli w zajęciach organizowanych w ramach projektów Cztery pory roku przedszkolaka i Edukacja z Disneyem, uczniowie klasy I a ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olkuszu wzięli udział w zajęciach organizowanych w ramach projektu Biblioteka dla pierwszaka a chętne dzieci w wieku od 4 do 7 lat wzięły udział w kolejnym Zabawach z książką po angielsku, organizowanych w ramach projektu CZYTAMY DZIECIOM PO ANGIELSKU, prowadzonych przez lektorów z Centrum Helen Doron w Olkuszu. W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek zajęcia i konkursy zorganizowane zostały również w filiach olkuskiej Biblioteki, m.in. w Filii Nr 2, Filii Nr 3, Filii Nr 5 oraz w Filii w Żuradzie, Zedermanie, Kosmolowie, Osieku, Braciejówce i Gorenicach. XIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Jak co roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu włączyła się w obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, organizowanego w ramach kampanii Cała Polska czyta dzieciom. Celem akcji jest promowanie idei głośnego czytania dzieciom, wspieranie zdrowia emocjonalnego oraz budzenie i rozwijanie zainteresowań i zamiłowań czytelniczych wśród najmłodszych. Jest to najlepsza strategia wychowania myślącego, kulturalnego, ciekawego świata i emocjonalnie inteligentnego człowieka. Do udziału w imprezie zapraszane są znane i lubiane osobistości lokalnej społeczności, mające autorytet i znakomity kontakt z dziećmi. W tym roku w olkuskiej Bibliotece dzieciom czytali: Pan Dariusz Rzepka Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Pan dr Włodzimierz Łysoń Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz oraz lekarze stomatolodzy: Pani Marta Glanc Pani Anita Kaliś Swędzioł Pani Anna Zimowska Włączając się w obchody Roku Oskara Kolberga i chcąc upowszechnić dokonania wybitego polskiego etnografa i folklorysty, a także tropiciela polskich podań, baśni i legend, tegorocznym hasłem 10

11 Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom w olkuskiej Bibliotece były: Legendy i podania Jurajskiego Szklaku. Zaproszeni Goście czytali legendy zamieszczone m.in. w książkach Legendy Srebrnego Grodu, Baśnie i legendy polskie oraz Legendy Starego Krakowa Jana Adamczewskiego. Poza tym dzieci rozwiązywały też różne ciekawe multimedialne zadania i zagadki związane ze znanymi im polskimi baśniami i legendami. Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkań otrzymali słodki poczęstunek oraz zakładki i naklejki z logo Fundacji ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom, a szkoły i przedszkola pamiątkowe dyplomy. XIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom zainaugurowany został już 23 maja 2014 r. Uczniowie olkuskich przedszkoli nr 3, 4, 7, 8 i 13 oraz z Językowego Przedszkola Niepublicznego KRAINA WIEWIÓREK w Olkuszu obejrzeli spektakl W siedem dni dookoła bajek w wykonaniu krakowskiego Teatru TAK. Bohater Smok Smokowski wędrował po bajkach. Odwiedził on Kaczkę Dziwaczkę, Igłę z Nitką, Lenia, Czerwonego Kapturka oraz wiele innych postaci. Dzieci chętnie uczestniczyły w proponowanych zabawach oraz śpiewały piosenki. Co więcej, przechodząc z jednej bajki do drugiej pomagały Smokowi rozmawiać w języku angielskim. Spektakl teatralny poprzedzony został wręczeniem nagród laureatom II edycji Miejsko - Gminnego Konkursu Plastycznego Mój dzień w bibliotece, będącego podsumowaniem projektów: Edukacja z Disneyem i Cztery pory roku przedszkolaka. Konkurs skierowany był do uczniów przedszkoli z gminy Olkusz, które uczestniczyły w projektach. Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez: Portal Informacyjno-Rozrywkowy CZAS DZIECI.PL, Centrum Helen Doron w Olkuszu oraz olkuską Bibliotekę. Na uroczystym rozdaniu nagród obecny był artysta plastyk - Jerzy Kantorowicz. Dnia 30 maja 2014 r. po raz kolejny w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olkuszu zorganizowana została, w ramach XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, NOC W BIBLIOTECE, tym razem pod hasłem Czary, magia i fizyka z książką w świat eksperymentów naukowych. Honorowy patronat nad imprezą objął Burmistrz Miasta i Gminy w Olkuszu. W imprezie, mającej charakter zamknięty i przeznaczonej dla najbardziej aktywnych czytelników olkuskiej Biblioteki, wzięło udział 30 dzieci w wieku od 8 do 10 lat. Zajęcia poprzedzone były warsztatami naukowymi prowadzonymi przez Laboratorium Pana Korka pt. Odlotowe i wsysające widowisko naukowe o powietrzu. Interaktywny pokaz eksperymentów oraz Dźwięki w zasięgu ręki, czyli budujemy instrumenty. Warsztaty edukacyjne z akustyki. Uczestnicy warsztatów sprawdzili m.in. czy powietrze istnieje, z czego się składa, czy coś waży, czy na nas naciska. Naukowo powiększali słodycze, sklejali szklanki i przyrządzali próżniowe nóżki. Dzieci dowiedziały się również co to jest amplituda dźwięku, jaką najniższą i najwyższą częstotliwość dźwięku potrafimy wytworzyć za pomocą gardła, jak powstaje mowa i co to jest vocoder, gdzie dźwięk jest szybszy: w powietrzu czy w metalu, jak zbudować najprostszy instrument dęty? Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał drgającą pamiątkę z zajęć! Uczestnicy NOCY W BIBLIOTECE wzięli również udział w grach i zabawach integracyjnych, połączonych z głośnym czytaniem utworów z klasyki literatury dziecięcej. Pięć czarodziejskich drużyn miało do wykonania wiele ciekawych zadań. Rysowanie portretów czarownic, ułożenie magicznych zaklęć, odgadywanie zaczarowanych zagadek, zjedzenie pierniczka z chatki Baby Jagi, wyścig w siedmiomilowych butach to tylko niektóre z nich. Uczestnikom spotkania zapewniono kolację, na zakończenie zaś wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane przez Dział wystawienniczo-muzealny i promocji Miasta i Gminy Olkusz Miejskiego Ośrodka Kultury oraz olkuską Bibliotekę. W Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom olkuska Biblioteka realizowała również projekt TYDZIEŃ POD ZNAKIEM KSIĄŻKI - w ramach obchodów jubileuszu 650 LAT W SŁUŻBIE KSIĄŻKI. Patronat Honorowy nad obchodami jubileuszu objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. W TYGODNIU POD ZNAKIEM KSIĄŻKI odbyło się szereg zajęć i spotkań mających na celu promocję czytelnictwa oraz poszerzania wiedzy społecznej o książce, a przeznaczonych dla różnych grup wiekowych i społecznych. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olkuszu wzięli udział w zajęciach: KSIĄŻKI GODNI SZACUNKU PRZYJACIELE, HISTORIA KSIAŻKI oraz HISTORIA PISMA, członkowie DKK oraz czytelnicy olkuskiej Biblioteki spotkali się z Ewą Lipską, dzieci z klas II, III i IV wzięły udział w zajęciach Rozumiem, co czytam, a także odbyły się kolejne zajęcia z cyklu Bajkowe soboty dla rodziny. 11

12 XIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom w olkuskiej Bibliotece zakończony został 7 czerwca 2014 r. ostatnimi w tym roku szkolnym zajęciami organizowanymi w ramach projektu Rozumiem, co czytam. Uczniowie klas II i III ze szkół podstawowych poprzez różne ciekawe ćwiczenia i zadania, rozwijali i doskonalili umiejętności czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania w czytanym tekście istotnych informacji, logicznego myślenia i zapamiętywania oraz samodzielności, wytrwałości i konsekwencji w działaniu. 7 czerwca 2014 r. odbyły się również kolejne zajęcia z cyklu Bajkowe soboty dla rodziny. Tym razem w czasie kreatywnych warsztatów, inspirowanych książką Legendy polskie. Z Wawelskiego Wzgórza Ewy Stadtmuller, uczestnicy spotkania m.in. wysłuchali legendy o Smoku Wawelskim, brali udział w zabawie z chustą animacyjną KLANZA "Kogo porwał Smok Wawelski?", układali historyjkę obrazkową o Smoku Wawelskim oraz wykonali papierowe smoki. W ramach XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom zorganizowano również wiele ciekawych imprez, spotkań i konkursów dla dzieci w Filiach PiMBP Nr 3 i Nr 5 w Olkuszu oraz w Filiach w Zedermanie, Kosmolowie, Braciejówce, Osieku, Żuradzie i Gorenicach. W spotkaniach organizowanych przez olkuską Bibliotekę w Tygodniu Czytania brały udział dzieci z Przedszkoli nr 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, z Językowego Przedszkola Niepublicznego w Olkuszu, Językowego Przedszkola Niepublicznego KRAINA WIEWIÓREK w Olkuszu, Przedszkole w Braciejówce, Przedszkole w Kosmolowie, Przedszkole w Osieku oraz Przedszkole w Zedermanie, a także uczniowie szkół z powiatu olkuskiego: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Olkuszu, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olkuszu, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Olkuszu, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Olkuszu, Szkoła Podstawowa Nr 10 w Olkuszu, Szkoła Podstawowa w Gorenicach, Szkoła Podstawowa w Braciejówce, Szkoła Podstawowa w Kosmolowie oraz Szkoła Podstawowa w Zedermanie. Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w 2014 roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu zaproponowała wszystkim chętnym dzieciom wyjątkową formę spędzania wakacji. W każdy czwartek i piątek WAKACYJNY WEHIKUŁ CZASU zabierał dzieci (w wieku od 7 do 12 lat) w podróż po najciekawszych momentach historii. Odwiedziliśmy krainę dinozaurów, poznaliśmy tajemnice starożytnego Egiptu, odkryliśmy mroki średniowiecznych zamków, odbyliśmy podróż szklakiem największych odkryć geograficznych, zapoznaliśmy się z muzycznym dziedzictwem barokowych geniuszy: Vivaldiego, Bacha i Händla, poznaliśmy najciekawsze wynalazki XIX wieku oraz historię fotografii, a także zgłębialiśmy tajniki nowinek technicznych. Stałym punktem wakacyjnych spotkań były również kreatywne warsztaty, zajęcia w Mediatece oraz w terenie. W Mediatece dzieci poprzez ciekawe, edukacyjne gry i zabawy komputerowe pogłębiały zdobytą wiedzę i umiejętności. W czasie warsztatów z kolei najmłodsi m.in. wykonywali kreatywne prace plastyczne, rozwiązywali tematyczne krzyżówki, rebusy i łamigłówki oraz bawili się w kalambury i zabawy integracyjne. Mali podróżnicy brali też udział w zajęciach w terenie, w czasie których zwiedzali podziemia olkuskiego rynku, brali udział w pasjonujących warsztatach w Muzeum Afrykanistycznym, Akademii Młodego Technika (działającej przy Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu) oraz Drukarni GrafPress. Dodatkową atrakcją dla uczestników zajęć był również udział w spotkaniu z archeologiem dr. Dariuszem Rozmusem, który wprowadził małych odkrywców w tajniki tego ciekawego zawodu, z Izabellą Klebańską - autorką scenariuszy programów telewizyjnych dla dzieci i młodzieży (emitowanych przez Program 1 TVP) takich jak Tut turu i Miganki czy Piosenkarnia oraz scenariuszy teledysków muzycznych, a także udział w wakacyjnym kursie fotograficznym. Na zakończenie, wszystkie dzieci biorące udział w projekcie WAKACYJNY WEHIKUŁ CZASU otrzymały upominki ufundowane przez Przedsiębiorstwo "ARKOP" Sp. z o.o. w Bukownie, Portal informacyjno-rozrywkowy CZASDZIECI.PL oraz olkuską Bibliotekę. W projekcje wzięło udział 839 osób. Od września 2014 r. Olkuska Biblioteka rozpoczęła realizację nowych projektów: Biblioteka dla drugoklasisty oraz Biblioteka dla trzecioklasisty. W ramach projektu uczniowie biorą udział w zajęciach w Mediatece oraz uczestniczą w spotkaniach literackich inspirowanych utworami z klasyki literatury dziecięcej. Zajęcia organizowane są w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom. Celem projektu jest uzupełnienie i pogłębienie wiadomości i umiejętności zdobytych w klasie drugiej i trzeciej szkoły podstawowej. Od września do grudnia w projektach wzięło udział 653 osoby. 12

13 W sobotę 6 września 2014 r. w Czytelni Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu odbyła się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Przedsięwzięcie publicznego czytania największych polskich dzieł literackich ma na celu popularyzację czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Wspólna lektura pereł polskiej literatury może być również wspaniałą przygodą intelektualną oraz sposobem na radosne spędzenie wolnego czasu w gronie osób, które łączy miłość do rodzimej literatury. Partnerem akcji jest współpracujący stale z biblioteką Zespół Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu żyjąca tradycją i poszukująca nowych wyzwań szkoła, która kultywuje tradycję żywego słowa. W tym roku publicznie czytana była Trylogia Henryka Sienkiewicza, w której pierwszy polski noblista w wyjątkowy sposób połączył głęboki patriotyzm z fascynującą przygodą, a nierzadko komizmem i humorem. Trylogia to obraz Polski różnorodnej i wielokulturowej, to wyraz naszych narodowych tęsknot i marzeń, kronika naszych militarnych oraz duchowych zwycięstw. Przyniosła ona Henrykowi Sienkiewiczowi wielkie uznanie i spotkała się z nadzwyczajnym odbiorem społecznym. Trylogia zachwycała, prowokowała do dyskusji i choć czasem prowadziła do sporów czy polemik kształtowała całe pokolenia Polaków. Kolejne jej wydania wciąż trafiają na półki w tysiącach polskich domów. Pisana ku pokrzepieniu serc w czasach, gdy Polska była pod zaborami, istnieje w narodowej pamięci niczym mityczna historia o poszukiwaniu prawdy, o potrzebie duchowej przemiany, o poświęceniu i honorze. Trylogia to również galeria znakomitych kreacji, np. Zagłoba, Bohun, Basia (najbardziej lubiana przez Sienkiewicza postać kobieca w cyklu), a z drugoplanowych: Rzędzian, Horpyna, Soroka. Bodaj najwybitniejszą kreacją, uwzględnioną w europejskich słownikach literackich, jest Onufry Zagłoba. Uczestnicy spotkania wysłuchali fragmentów Trylogii Sienkiewicza w interpretacji: Dra Włodzimierza Łysonia Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Tomasza Lisa dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Olkuszu Beaty Banasiewicz nauczyciela polonisty z Zespołu Szkół Nr 3 w Olkuszu Agnieszki Goździelskiej nauczyciela polonisty z Zespołu Szkół Nr 3 w Olkuszu Fragmenty Trylogii czytali również uczniowie z Zespołu Szkół Nr 3 w Olkuszu: Klaudia Kurek, Kamila Łaskawiec, Adam Kluczewski i Igor Wyrodek. Na zakończenie każdy, kto wziął udział w Narodowym Czytaniu Trylogii, otrzymał pamiątkowe podziękowanie z okolicznościową pieczęcią przesłaną przez Prezydenta RP z okazji tegorocznej odsłony Narodowego Czytania. Narodowe Czytanie to zainicjowana w 2012 r. przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane narodowym, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Ponadto celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. W spotkaniu wzięło udział 85 osób. W niedzielę 14 września w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się, po raz pierwszy w Olkuszu, Wielki Test Języka Angielskiego. Wzięły w nim udział 23 osoby. Test zorganizowany został wspólnie z Centrum Języków Obcych Impuls w Olkuszu. Jego głównym celem było dostarczenie rozrywki intelektualnej mieszkańcom Polski oraz zachęcanie do nauki języków obcych. W tej edycji tysiące Polaków miały niepowtarzalną okazję bezpłatnego przetestowania się przy pomocy fragmentów najbardziej prestiżowych egzaminów na świecie TOEIC i TOEFL. Wyniki swojego testu każdy z uczestników mógł zobaczyć na osobistym koncie, utworzonym podczas rejestracji na WTJA. Każdy uczestnik Testu, podczas internetowej rejestracji na WTJA, mógł również wziąć udział w konkursie z nagrodami. Warunkiem udziału w konkursie i wygrania nagród było: podanie odpowiedzi na pytanie konkursowe i wzięcie udziału w WTJA. Nagrodami były: semestr nauki w Centrum Helen Doron w Olkuszu, semestr nauki w Akademii Robotyki, rok nauki na Uniwersytecie Juniora, semestr nauki w Centrum Języków Obcych IMPULS metodą Direct, a także atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez ZGH Bolesław i Drukarnię GrafPress, kupony rabatowe od Caffe Cor Tu, sklepów ZUZI i WENICE, kolacje dla dwóch par sponsorowane przez Opokę i kupon na zabiegi kosmetyczne w MAGIO. 13

14 17 października 2014 r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Miejskiej w Olkuszu już po raz kolejny odbyły się Ogólnopolskie Urodziny Książkowego Misia, organizowane w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom. Okazją do świętowania były 88. urodziny Kubusia Puchatka, na które solenizant zaprosił dzieci ze Szkół Podstawowych Nr 1, 4 i 5 w Olkuszu oraz dzieci z Zespołu Szkolno Przedszkolno Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu. Aby tradycji stało się zadość, na urodzinach dzieci wręczyły maskotce Książkowego Misia wykonane przez siebie urodzinowe laurki z życzeniami. Zaproszone dzieci wysłuchały również opowiadania o urodzinach Kubusia Puchatka, a także brały udział w ciekawych zabawach i konkursach. Przyjęcie urodzinowe nie może obejść się bez tortu. Tak więc, po odśpiewaniu urodzinowego Sto lat, każdy z uczestników Urodzin został poczęstowany tortem. Na zakończenie każda z zaproszonych szkół otrzymała pamiątkowy dyplom. Ogólnopolskie Urodziny Książkowego Misia zorganizowane zostały również w Filiach PiMBP Nr 2 oraz w Osieku, Gorenicach, Kosmolowie, Zedrmanie i Braciejówce. W spotkaniu w PiMBP w Olkuszu wzięły udział 198 osób. 24 listopada 2014 r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olkuszu odbył się Powiatowy Konkurs Czytelniczy Są wartości, o które trzeba walczyć, nawet w walce pozornie beznadziejnej". Pokolenie 44 w literaturze pięknej rozważania w 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, zorganizowany w rocznicę wielkiego bohaterskiego zrywu Warszawiaków, ale również wielkiego, bohaterskiego zrywu narodu polskiego i skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu olkuskiego. Celem konkursu było ukazanie postaw i wartości, które przyświecały pokoleniu powstańczej stolicy, ich obraz utrwalony w poezji i prozie, widziany oczami uczestników Powstania Warszawskiego i z perspektywy mijającego czasu, a także przypomnienie ideałów towarzyszących walce i zmaganiom młodych powstańców, którzy nie szczędzili krwi i własnego życia dla Ojczyzny. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Starosta Powiatu Olkuskiego oraz Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz. W Konkursie udział wzięło 30 uczniów z 6 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Olkuskiego. Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez: Przedsiębiorstwo ARKOP Sp. z.o.o., Starostwo Powiatowe w Olkuszu, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak sp. z o.o. w Krakowie oraz olkuską Bibliotekę. Na uroczyste rozdanie nagród przybyła Anna Wiśniewska Z-ca Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Uczestnicy konkursu mieli także niepowtarzalną okazję wysłuchać wierszy i pieśni powstańcze w interpretacji dra Przemysława Kani aktora Teatru Zagłębia w Sosnowcu, wykładowcy wrocławskiej PWST, scenarzysty, laureata licznych artystycznych nagród, m.in. Olkuskiej Nagrody Artystycznej. Ponad trzysta dzieci (342 osoby) wzięło udział w tegorocznych obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia organizowanych 25 i 26 listopada 2014 r. po raz kolejny w olkuskiej Bibliotece. Pluszowy Miś miękki, puchaty i z łatką to najmilsza zabawka, niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu, najlepszy przyjaciel, ale i powiernik największych sekretów i tajemnic dzieci z całego świata. Mały czy duży zawsze sprawia, że każdy uśmiecha się na jego widok i chce go przytulać. I chociaż pierwszy miś maskotka powstał aż 112 lat temu, to do dziś pozostaje on jedną z najpopularniejszych dziecięcych zabawek na świecie. Historia tej zabawki rozpoczęła się w 1902 r. kiedy to prezydent Stanów Zjednoczonych, Theodore Roosevelt, będąc na polowaniu sprzeciwił się zabiciu młodego niedźwiadka. Świadkiem tego wydarzenia był pewien dziennikarz, który uwiecznił sytuację na rysunku opublikowanym w gazecie. Właściciel sklepu z zabawkami, po przeczytaniu gazety, wpadł na pomysł produkcji pluszowych misiów (które sprzedają się świetnie do dzisiaj). Od ponad stu lat misie towarzyszą dzieciom na całym świecie, dodają im otuchy i pocieszają. Niedźwiadek stał się również bohaterem wielu książek, filmów i dobranocek. Na zajęciach dzieci nie tylko zapoznały się z historią pluszowej zabawki, ale również poznały misie - książkowych i filmowych bohaterów. Przedszkolaki wysłuchały również Bajki o brzydkim misiu, a także brały udział w ciekawych zabawach i konkursach. W spotkaniu, organizowanym w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom, wzięły udział dzieci (i ich pluszowe misie) z olkuskich Przedszkoli Nr 4, 5 i 7 oraz z Językowego Przedszkola Niepublicznego Kraina Wiewiórek. Na zakończenie wspólnej zabawy przedszkola otrzymały pamiątkowe dyplomy. 14

15 14 listopada 2014 r. odbyły się pierwsze zajęcia organizowane przez olkuską Bibliotekę w ramach nowego projektu English with Library. Partnerem projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 4 w Olkuszu oraz Centrum Helen Doron w Olkuszu. W ramach projektu uczniowie młodszych klas ze szkół podstawowych biorą udział w spotkaniach edukacyjno-literackich i komputerowych, które mają na celu nie tylko promowanie idei głośnego czytania dzieciom, ale przede wszystkim mają zachęcić najmłodszych do nauki języków obcych. Uczniowie wezmą również udział w zajęciach prowadzonych przez lektorów z Centrum Helen Doron w Olkuszu. Wspólne głośne czytanie i nauka przynoszą nieocenione korzyści. Takie spotkania uczą myślenia, dają wiedzę i pobudzają wyobraźnię. Czytając po angielsku, dzieci szybciej oswajają się z językiem i jego brzmieniem, a dzięki czynnemu udziałowi w zajęciach poznają nowe słowa i utrwalają ich znaczenie. Czytanie po angielsku zapewnia również dzieciom doskonały start w nauce języków obcych. Co więcej, zajęcia stanowią doskonałe uzupełnienie i rozwinięcie kompetencji językowych kształtowanych na lekcjach języka angielskiego, dostarczając jednak nowych atrakcyjnych umiejętności. Jako pierwsi w zajęciach wzięli udział uczniowie klasy I a ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olkuszu. Uczestnicy spotkania pt. Afrykańskie zwierzęta nie tylko poznali angielskie nazwy zwierząt zamieszkujących afrykański kontynent, ale również m.in. rozwiązywali zagadki, układali puzzle oraz brali udział w zabawach ruchowych. Także w Mediatece dzieci poprzez różne multimedialne gry i zabawy utrwalały poznane nazwy zwierząt. Projekt będzie realizowany również w 2015 r. W 2014 roku kontynuowano projekt Olkuska Akademia Dobrych Manier. Na warsztaty zaproszeni zostali uczniowie klas czwartych ze szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej w Braciejówce, Szkoły Podstawowej w Kosmolowie, Szkoły Podstawowej w Gorenicach, Szkoły Podstawowej w Zedermanie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Żuradzie. Zajęcia prowadzone były przez Panią Marię Bujas-Łukaszewską. Maria Bujas-Łukaszewska - szkoleniowiec z zasad savoir-vivre u, etyki biznesu, elementów protokołu dyplomatycznego i wystąpień publicznych, stażystka Departamentu Protokołu Dyplomatycznego MSZ i Biura Obsługi Protokolarnej Wojewody Małopolskiego, specjalistka do spraw kulturalno-oświatowych Nordic House. W czasie swojej pracy Pani Maria Bujas-Łukaszewska szkoliła polityków, dyplomatów, studentów i uczniów. Jest również autorką artykułów publikowanych w wydawnictwach popularnonaukowych. Stworzyła program "Akademia Dobrych Manier", realizowany w szkołach od roku 2002 do chwili obecnej. W trakcie warsztatów uczniowie zapoznali się z zasadami etykiety towarzyskiej. Wiedza ta zaowocuje w życiu codziennym, w szkole, w domu i wśród rówieśników. Zakres i tematyka warsztatów dostosowana została do wieku i potrzeb uczestników oraz wsparta literaturą przedmiotu. Dobre wychowanie czyni z nas kulturalnych ludzi, budzących sympatię i szacunek. Dobre maniery to życzliwość dla ludzi, uprzejmość, tolerancja, opanowanie emocji. Zasady te powinny być naszymi nawykami. Przesłanie to towarzyszy naszym spotkaniom. Uczestnicy warsztatów mieli okazję sprawdzić nabyte umiejętności 16 kwietnia w Bibliotece podczas Turnieju Olkuskiej Akademii Dobrych Manier. W czasie turnieju uczestnicy mieli do wykonania kilkanaście ciekawych, trudnych i wymagających pomysłowości zadań. Jak zjeść banana na przyjęciu? Jakie są przysłowia poświęcone dobremu wychowaniu? Gdzie wchodząc mówimy dzień dobry? Pani Maria Bujas Łukaszewska, była głównym jurorem oceniającym drużyny. Tegorocznym Mistrzem, piątej już edycji zmagań z zasadami Savoir-vivre została reprezentacja Szkoły Podstawowej w Braciejówce. Olkuską Akademię Dobrych Manier swoim patronatem objął Starosta Powiatu Olkuskiego i Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz. W 2014 r. kontynuowano współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie w ramach, której zorganizowano wykłady pracowników naukowych: dr Elżbiety Wiącek Od jaskini do galerii. Oblicza sztuki na przestrzeni wieków, Film jako przestrzeń kultury oraz wykładu dra Franciszka Czecha pt. "Wykształcenie uniwersyteckie a planowanie kariery". Wykłady otwarte Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ są formą realizacji misji edukacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2014 odbywała się druga edycja tego cyklu 15

16 wykładów, wygłaszanych przez specjalistów z zakresu nauk społecznych i humanistycznych w małopolskich instytucjach edukacyjnych i kulturalnych dla uczniów starszych klas szkół ponadgimnazjalnych. Działalność Biblioteki w obszarze popularyzacji wiedzy o regionie została wzbogacona o współpracę z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. Podpisane zostało porozumienie o wzajemnym wspieraniu się w promowaniu wiedzy o historii, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o regionie. PiMBP w Olkuszu zorganizowała również dla swoich czytelników spotkania autorskie z Barbarą Ciwoniuk - uznaną autorką książek dla młodzieży, w których pisarka porusza tematy i problemy bliskie nastolatkom; Izabellą Klebańską - autorką książek, scenariuszy radiowych i telewizyjnych dla dzieci i młodzieży, dobranocek, bajek i piosenek; Andrzejem Poniedzielskim - jednym z najwybitniejszych postaci piosenki poetyckiej i kabaretu literackiego, satyrykiem, bardem, poetą, konferansjerem, autorem tekstów piosenek, humorystą, twórcą scenariuszy, reżyserem spektakli teatralnych i widowisk, autorem książek. Olkuska Biblioteka była również współorganizatorem (razem Miejskim Ośrodekiem Kultury w Olkuszu) koncertu Kopenhaskiej Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej Dusika. Orkiestra składająca się z 58 muzyków, pod kierunkiem dyrygenta Christiana Schmiedescampa, wykonała na olkuskim rynku następujące utwory: Carl Nielsen uwertura op.17, Antonin Dvorak koncert wiolonczelowy h-moll op.104, cz.1 Allegro, Jean Sibelius V Symfonia Es-dur op.82 Koncert zawdzięczamy dwóm osobom: Januszowi Kahlowi konsulowi honorowemu Danii i Szwecji, prezesowi firmy konsultingowej Nordic House, której celem jest współpraca zagraniczna pomiędzy Polską a krajami nordyckimi oraz Pani Marii Bujas-Łukaszewskiej, aktorce, autorce programu Akademia Dobrych Manier szkolącej z savoir-vivre u, etykiety, wystąpień publicznej współpracującej z olkuską Biblioteką od wielu lat w zakresie warsztatów i turnieju savoir vivre u dla młodzieży. W 2014 r. Czytelnicy mieli okazję zobaczyć następujące wystawy eksponowane w pomieszczeniach Biblioteki: Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja! 30. rocznica drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, Fotografie ikon Walentego Wojciechowskiego, Życie wielkich miast: Paryż, Oko, którym widzę Boga, Plakaty Opery Krakowskiej, Zanzibar, Pocztówka z Finlandii. (wystawy wypożyczono z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie) Indywidualnie wypożyczono: Grenlandia w fotografii czarno-białej (od Piotra Witosławskiego) Lodowce Islandii, Meksyk, Najpiękniejsze miejsca na Dachu Świata, Gruzja (od Ewy Matyszkowicz) Dzięki współpracy z IPN w Krakowie Olkuska Biblioteka mogła pokazać następujące wystawy: SAPIEHA, Nowa Huta miasto walki i pracy Biblioteka przygotowała również wystawę fotografii pochodzących ze zbiorów własnych: Warszawa przełomu lat 60. i 70. fotografie Stefana Konwińskiego. Wystawy, które zostały przygotowane przez olkuską Bibliotekę ( w tym również te wykonane ze zdjęć przekazanych przez osoby prywatne) są obecnie udostępniane bibliotekom terenowym oraz innym instytucjom. Pamięć Francesco Nullo i bohaterów Powstania Styczniowego na Ziemi Olkuskiej; Olkusz, jakiego już nie ma; Poczta podziemna. Solidarność w filatelistyce - Wystawa znaczków; Kraków lat sześćdziesiątych XX wieku, Warszawa przełomu lat 70. i 80. XX wieku - fotografie Stefana Konwińskiego; Lodowce Islandii, Miasto Meksyk i okolice, Najciekawsze miejsca na Dachu Świata fotografie Ewy Matyszkowicz. W 2014 r. wystawy wypożyczano 5 razy. Obsługa specjalnych grup użytkowników 16

17 Olkuska biblioteka posiada również ofertę dla specjalnych grup użytkowników tj. seniorów i osób niepełnosprawnych. ABC komputera i Internetu warsztaty komputerowe dla Seniorów organizowane w ramach współpracy z olkuskim Uniwersytetem III Wieku. Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku 50+. Celem zajęć jest poszerzenie i utrwalenie wiedzy uczestników zajęć oraz nauka poprawnej pracy z komputerem, poznanie budowy komputera i klawiatury, pamięci USB, programu graficznego Paint, programów pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point), zasad korzystania z Internetu (poczta, e- mail.), komunikatorów jak gg, skype oraz portali społecznościowych. W zajęciach udział wzięło 403 osoby. Indywidualne konsultacje - pomoc w zredagowaniu dokumentów aplikacyjnych, drukowaniu, wyszukiwaniu ofert pracy w Internecie, zakładaniu skrzynki mailowej, wysyłanie załączników za pomocą skrzynki mailowej, konsultacje z seniorami. Odbyło się 41 spotkań w których uczestniczyło 41 osób. Dzięki dostosowaniu infrastruktury biblioteki oraz oferty edukacyjnej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w 2014 r. olkuska Biblioteka organizowała warsztaty i zajęcia dla osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej, uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolno Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu oraz uczniów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Olkuszu. Ogółem w różnych warsztatach i zajęciach wzięło udział 567 osób. Dla osób mających problem z poruszaniem się olkuska Biblioteka oferuje usługę Książkę na telefon obejmującą dostarczanie do domów zamówionych telefonicznie zbiorów biblioteki. Dla osób niewidomych i niedowidzących gromadzi i udostępnia książki mówione, audiobooki, e-booki i książki z dużą czcionką. Działalność wydawnicza i informacyjno-bibliograficzna W 2014 r. został wydany 10. jubileuszowy numer czasopisma Ilcusiana. W czasie spotkania promującego wydanie, podsumowane zostały dotychczasowe działania związane z funkcjonowaniem czasopisma. Ilcusiana to półrocznik historyczno społeczno kulturalny o zasięgu powiatowym, ukazujący się w nakładzie 350 egzemplarzy. Posiada opracowane zasady pracy redakcji i przygotowania materiałów do druku. Ilcusiana to także ludzie, którzy je tworzą: rada programowa, autorzy, redaktor naczelny, zespół redakcyjny, wydawca. Rada Programowa została w ostatnim czasie poszerzona i w jej skład obecnie wchodzą: Mieczysław Karwiński, dr Włodzimierz Łysoń, dr hab. Marek Pieniążek oraz prof. dr hab. Bożena Popiołek. Ilcusiana zgromadziły wokół Biblioteki ciekawych ludzi, zainteresowanych historią i kulturą regionu owocuje to nowymi pomysłami i projektami, dzięki którym wiedza o historii regionalnej będzie coraz bogatsza (swoje artykuły publikowało na łamach naszego pisma już 44 autorów). Dzięki regionalistom, współpracującym z Ilcusianami, promujemy region także poprzez spotkania dla mieszkańców, poruszające tematy związane z Olkuszem i okolicą. Podczas spotkania redaktor naczelny - Jacek Sypień omówił zawartość bieżącego numeru. Pierwszą prelegentką była Pani Barbara Pietrzak-Struzik, która przybliżyła tematykę swojego artykułu, dotyczącą rocznicy bitwy pod Krzywopłotami. Następnie głos zabrał dr Dariusz Rozmus, który podzielił się wiedzą na temat ostatnich odkryć archeologicznych z zakresu historii górnictwa na ziemi olkuskiej. Jako ostatni wystąpił Jacek Sypień z wykładem o historii dworku i rodziny Machnickich w Olkuszu. Olkuska Biblioteka gromadzi i przechowuje materiały regionalne (miesięczniki z gmin powiatu olkuskiego, czasopisma wydawane przez poszczególne parafie, gazetki szkolne, ulotki i broszury o tematyce 17

18 regionalnej, pamiątkowe medale, odznaczenia i monety itp.). Zbiory regionalne są systematyczne uzupełnianie o bieżące wydawnictwa i publikacje ukazujące się okazjonalnie. PiMBP w Olkuszu udziela również informacji w oparciu o materiały zgromadzone przez bibliotekę i własne bazy danych. Informacje mają charakter spisów bibliograficznych, cytatów zaczerpniętych z dokumentów lub odesłań do konkretnego dokumentu (12 informacji). Przeprowadzano również szkolenia indywidualne dla czytelników Biblioteki z obsługi i wyszukiwania informacji w elektronicznej bazie danych Bibliografia Powiatu Olkuskiego (około 7 szkoleń) z uwzględnieniem wersji elektronicznych dokumentów zamieszczonych w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej. Nagrody i wyróżnienia Po raz ósmy Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu znalazła się w gronie laureatów Konkursu na najlepiej przeprowadzoną ogólnopolską kampanię Cała Polska czyta dzieciom w roku szkolnym 2013/2014. W uznaniu szczególnych zasług w propagowaniu idei czytania dzieciom, Komisja Konkursowa nagrodziła osiągnięcia olkuskiej Biblioteki, biorąc pod uwagę m.in. kreatywność, pomysłowość i oryginalność działań, edukacje dorosłych (rodziców, nauczycieli i in.) w zakresie efektów głośnego czytania i jego wpływu na zdrowie emocjonalne dzieci i młodzieży, działalność nastawioną na dzieci chore i potrzebujące oraz konsekwencję w prowadzeniu działań (działania regularne, przedsięwzięcia długofalowe). W konkursie wzięło udział 129 instytucji z całej Polski. Laureaci Konkursu otrzymali dyplomy oraz m.in. książki nagrodzone w Konkursie Literackim im. A. Lindgren. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu aktywnie współpracuje z Fundacją ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom od 2003 roku. W ramach ogólnopolskiej akcji olkuska Biblioteka oraz filie PiMBP w Olkuszu organizują szereg spotkań, propagujących wśród dzieci, młodzieży i rodziców ideę głośnego czytania. Dzięki różnorodnej, bogatej i ciekawej ofercie edukacyjnej, przeznaczonej dla różnych grup społecznych i wiekowych, olkuska Biblioteka od lat uzupełnia domowe czytanie, promuje książki i stwarza wszystkim szansę na częsty kontakt ze słowem pisanym. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu brała udział w Rankingu Bibliotek 2014, który od czterech lat przeprowadzany jest przez dziennik Rzeczpospolita przy współpracy z Instytutem Książki. Olkuska Biblioteka zajęła w rankingu piąte miejsce wśród bibliotek z Województwa Małopolskiego oraz czterdzieste czwarte miejsce w Polsce. Ranking powstał na podstawie ankiet. Przyjęta metoda oceny bibliotek premiowała działania na rzecz, jakości i komfortu obsługi czytelników, poziomu czytelnictwa, liczbę kupowanych nowości i wydatki samorządu na utrzymanie placówki. Pozyskiwanie dodatkowych środków i realizowane projekty. Olkuska Biblioteka pozyskuje dodatkowe środki na działalność bieżącą. W 2014 r. były to: Dotacja w ramach Programu Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek. Biblioteka kupiła 2467 egz. nowości wydawniczych. Zgodnie z umową Biblioteka zobowiązana była do wydania 1/3 dotacji na publikacje dla dzieci i młodzieży. Zakupiono 1522 egz. książek dla dzieci i młodzieży. Książki przekazano do Centrali przy ul. Nullo 29b oraz do filii. Dotację w ramach programu Akademia Orange dla bibliotek na edukację oraz popularyzację wykorzystania Internetu oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym wśród użytkowników Biblioteki. Dodatkowe środki pozwoliły na kontynuację działań w zakresie edukacji informacyjnej (zajęcia dla dzieci i młodzieży), popularyzacji usług internetowych wśród klientów 18

19 Biblioteki (zajęcia dla Seniorów), zapewnienia użytkownikom bezpłatnego dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach biblioteki. Dotacja otrzymana na realizację projektu O finansach w bibliotece Darowizna od Nadleśnictwa Olkuskiego na nagrody dla Filii nr 2 Zbiory biblioteki wzbogacają się również o otrzymane dary. W 2014 r. było ich 1462 wol. Dotacja na budowę kotłowni W 2014 r. olkuska biblioteka realizowała następujące projekty: W maju i czerwcu 2014 r. w Mediatece Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu realizowany był cykl szkoleń w ramach projektu O finansach w bibliotece. Projekt ten jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej, a realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego FRSI. Projekt O finansach w bibliotece jest skierowany do osób 50+, służy zwiększeniu umiejętności niezbędnych do poruszania się w świecie finansów i korzystania z bankowości elektronicznej. Główne cele projektu to zwiększenie u osób starszych mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach umiejętności korzystania z usług finansowych, w tym bankowości elektronicznej oraz wzmocnienie zdolności bibliotekarzy z bibliotek publicznych do zwiększania umiejętności korzystania z usług finansowych wśród osób starszych, mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach. Cykl 5 spotkań z zakresu edukacji finansowej został zrealizowany przy pomocy kursu e learningowego O finansach w bibliotece, który obejmował V modułów: I moduł Jak racjonalnie gospodarować budżetem domowym ; II moduł Bank przez Internet ; III moduł Lokaty, kredyty i karty jak wybrać najkorzystniejszą ofertę bankową? ; IV moduł Ubezpieczenia ; V moduł Bank centralny a inne banki Podczas I modułu uczestnicy kursu dowiedzieli się: co to jest budżet domowy i jak go planować; jak racjonalizować swoje wydatki; jak wykorzystywać do planowania wydatków porównywarki i kalkulatory; jak radzić sobie w przypadku deficytu budżetowego lub co zrobić z nadwyżką budżetową. W dniach czerwiec 2014r. odbył się drugi moduł kursu, podczas którego uczestnicy dowiedzieli się: jakie są najważniejsze produkty bankowe dla indywidualnych klientów; jak założyć konto bankowe; na co zwrócić uwagę, zawierając umowę z bankiem; jak korzystać z e-konta; jak wysyłać przelewy przez Internet. Kursanci zapoznali się również z porównywarkami kont bankowych oraz pracowali na stronach demo banków. Podczas III modułu szkolenia uczestnicy dowiedzieli się o podstawowych produktach bankowych: lokatach, kredytach, pożyczkach, kartach płatniczych, oraz jak bezpiecznie i odpowiedzialnie z nich korzystać. Na spotkaniach gościliśmy panie ekspertki z Banku PKO S.A. panią Dorotę Kulig Kijak oraz panią Ewę Żelazowską. Obydwie panie udzieliły wyczerpujących informacji o wyżej wymienionych produktach bankowych. Podczas IV modułu kursanci dowiedzieli się: po co i kiedy się ubezpieczać; które ubezpieczenia są obowiązkowe, a które dobrowolne; czym się kierować wybierając ubezpieczenia; jak kalkulować ryzyko; jak ustalać zakres ubezpieczenia; jak wykorzystywać Internet do porównywania ofert towarzystw ubezpieczeniowych; jak kupuje się polisy on-line. Uczestnicy kursu dowiedzieli się gdzie szukać pomocy, jeśli uznamy że nasze prawa są łamane, a ubezpieczyciel nie dotrzymał warunków umowy. W dniach czerwiec odbył się ostatni V moduł szkolenia, na którym uczestnicy zapoznali się z działalnością banku centralnego oraz jego podstawowych zadaniach; wpływie działalności NBP na codzienne życie obywateli. Nabyli również wiedzę o kursie walutowym, inflacji i stopach procentowych; o korzyściach i kosztach związanych z przyjęciem wspólnej waluty euro; jak również zabezpieczeniach polskich banków i banknotów euro. 19

20 W projekcie wzięło udział 20 osób podzielonych na dwie 10 osobowe grupy. Odbyło się 10 spotkań, po pięć dla każdej grupy Dobry wolontariat Z wolontariuszami współpracujemy od 2012 r., współpraca ta ma charakter formalny. Z każdym wolontariuszem podpisujemy indywidualne porozumienie o współpracy (umowę). Wolontariusze są przeszkoleni z zakresu BHP, mają zapewnioną opiekę koordynatora i szkolenie merytoryczne. Dbamy o identyfikację wolontariuszy z działalnością naszej biblioteki. Wolontariusze wprowadzani są w działalność statutową naszej biblioteki oraz mają możliwość poznania pracowników. Wspieramy wolontariuszy poprzez ich uczestnictwo w szkoleniach merytorycznych, konferencjach, spotkaniach integracyjnych. W 2013 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu otrzymała tytuł Instytucji Przyjaznej Wolontariuszom (w ramach programu Dobry Wolontariat). Przyznanie tego tytułu poprzedzone było oceną ekspercką portalu Dobrywolontariat.pl. Program ten jest realizowany przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia oraz ogólnopolską sieć Centrów Wolontariatu. W ramach programu propagowane są dobre praktyki wolontariackie i zasady zarządzania wolontariuszami. W 2014 r. 12 wolontariuszy zajmowało się digitalizowaniem i obróbką graficzną zbiorów przeznaczonych do publikacji na Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej oraz skanowaniem i obróbką graficzną okładek zbiorów bibliotecznych Staże. Praktyki. PiMBP w Olkuszu organizuje staże oraz praktyki zawodowe na podstawie zawieranych umów z urzędem pracy, uczelniami wyższymi oraz szkołami średnimi. Stażyści oraz praktykanci posiadają swojego opiekuna, który organizuje pracę i czuwa nad realizacją programów. W 2014 r. staż odbywała jedna osoba, trzy osoby odbywały praktykę (jedna studentka i dwóch uczniów szkoły średniej). Osoby odbywające staż uczestniczą w zadaniach realizowanych aktualnie przez bibliotekę a efektem pracy jest nabycie podstawowych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu bibliotekarza. Olkuska Biblioteka współpracuje w zakresie organizacji praktyk z uczelniami nawiązała współpracę z Zespołem Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu w zakresie organizacji praktyk dla uczniów. W 2014 r. praktykę odbywało dwóch uczniów klas 3 o profilu technik informatyk. Praktyki zawodowe pozwalają na doskonalenie umiejętności praktycznych w rzeczywistych warunkach pracy. Współpraca ze środowiskiem Olkuska Biblioteka realizując swoje zadania współpracuje z następującymi instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami oraz osobami prywatnymi: Urzędem Miasta i Gminy w Olkuszu Starostwem Powiatowym w Olkuszu Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu Fundacją ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom Stowarzyszeniem Miasta Partnerskie Fundacją Kultury Chrześcijańskiej ZNAK 20

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie za okres do 31.12.2011 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie za okres do 31.12.2011 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie za okres do 31.12.2011 r. Gminna biblioteka Publiczna w Lnianie obejmuje swoim zasięgiem gminę liczącą 4236 mieszkaoców.

Bardziej szczegółowo

GŁOS BIBLIOTEK PUBLICZNYCH Województwa Podlaskiego

GŁOS BIBLIOTEK PUBLICZNYCH Województwa Podlaskiego GŁOS BIBLIOTEK PUBLICZNYCH Województwa Podlaskiego BIULETYN INFORMACYJNO-METODYCZNY Białystok 2012 Nr 1 (9) Redaguje zespół pracowników Książnicy Podlaskiej Dział Instrukcyjno-Metodyczny Biblioteka Powiatu

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarze świętowali w Pile

Bibliotekarze świętowali w Pile NR 3(76)/2013 Bibliotekarze świętowali w Pile Od lewej: Lena Bednarska dyrektor WBPiCAK w Poznaniu, Janina Małgorzata Halec dyrektor MBP w Lesznie, Czesława Wieczorek dyrektor GBP w Mieścisku, Henryk Janasek

Bardziej szczegółowo

Zwycięskie projekty. w konkursach progr@mu etwinning

Zwycięskie projekty. w konkursach progr@mu etwinning 2013 Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu etwinning @ 2013 Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu etwinning Konkurs Nasz projekt etwinning IX edycja 2013 04 08 Wprowadzenie Słowo wstępne Krystyna

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W WOŁOWIE ul. Tadeusza Kościuszki 27, 56-100 Wołów tel./fax ( 0 71) 389 21 00 e- mail : wpodn@wp.pl www.wolowpce.pl Biuletyn Informacyjny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OZIMKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OZIMKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OZIMKU ZA ROK 2013 I. PODSTAWOWE DANE O SIECI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W GMINIE OZIMEK 1. Miejska i Gminna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Zwycięskie projekty. w konkursach progr@mu etwinning

Zwycięskie projekty. w konkursach progr@mu etwinning Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu etwinning Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu etwinning Spis treści Konkurs Nasz projekt etwinning 2011 5 14 24 5 Słowo wstępne Katarzyna Hall kategoria

Bardziej szczegółowo

NR 2(75)/2013. Dyrekcja i Pracownicy. WBPiCAK Poznań

NR 2(75)/2013. Dyrekcja i Pracownicy. WBPiCAK Poznań NR 2(75)/2013 Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy. Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem Miłości dodaje skrzydeł, a trudowi ujmuje ciężaru. W martwotę domu wprowadza życie, a

Bardziej szczegółowo

4 ROCZNIK ZST 2012/13

4 ROCZNIK ZST 2012/13 4 ROCZNIK ZST 2012/13 Tuchowski Informator Samorządowy 1 Drodzy Czytelnicy! To już czwarty numer Rocznika ZST. Po okresie wielu spektakularnych wydarzeń i jubileuszy przyszedł czas na wzmacnianie codziennej

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu

Gminny Ośrodek Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu Gminny Ośrodek Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu Plan rozwoju biblioteki na lata 2012-2015 I. Wizytówka biblioteki fot. Budynek GOK i GBP Gmina Mircze jest terenem rolniczym, nieskażonym przemysłem

Bardziej szczegółowo

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013"

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ SZKOŁY GLOBALNEJ 2013 OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013" Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie Opracowały: mgr Renata Nowak-Kogut mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY CZĘŚĆ OPISOWA

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY CZĘŚĆ OPISOWA CHÓR PUERI ET PUELLAE CANTORES PLOCENSES 1. Działalność edukacyjna, organizacja i udział w festiwalach i konkursach międzynarodowych i krajowych 01/Chór/G plan 6,00 108.105,00 286.095,00 394.200,00 wykonanie

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO + nnnnnnnnnnnnnnnnnn N r 2 ( 3 7 ) 2 0 1 4 ( k w i e c i e ń, m a j, c z e r w i e c ) k w a r t a l n i k BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Zakończył się rok szkolny i rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZELADZI W ROKU 2009

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZELADZI W ROKU 2009 Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZELADZI W ROKU 2009 1. Sytuacja organizacyjna Biblioteki. 1.1 Zmiany statusu formalno-prawnego

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja i promocja przedszkola w środowisku lokalnym.

Popularyzacja i promocja przedszkola w środowisku lokalnym. PRZEDSZKOLE NR 2 IM JANA BRZECHWY W STALOWEJ WOLI Popularyzacja i promocja przedszkola w środowisku lokalnym. Bardzo ważnym aspektem pracy przedszkola jest jego właściwe eksponowanie w środowisku lokalnym.

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne i komunikacyjne wspierające usługi świadczone przez biblioteki na terenach wiejskich

Technologie informacyjne i komunikacyjne wspierające usługi świadczone przez biblioteki na terenach wiejskich Technologie informacyjne i komunikacyjne wspierające usługi świadczone przez biblioteki na terenach wiejskich Noemi Gryczko copyright Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 02-019 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku BIULETYN EDUKACYJNY PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ UZDOLNIONYCH I I I Białystok 2012 1 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO PRZEGLĄD DOBRYCH PRAKTYK (opracowanie materiału:

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp.................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2011/2012 (semestr letni)............................... 4 Platforma obsługi

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

Nr 1/2014 (LVIII) ISSN 2083-7321

Nr 1/2014 (LVIII) ISSN 2083-7321 ISSN 2083-7321 W numerze m.in.: Hanna Jamry Bibliografie regionalne w bibliotekach cyfrowych Ilustracja: Karolina Jędryczka Katarzyna Murek Szkolenie biblioteczne na platformie e-learningowej jako nowa

Bardziej szczegółowo

WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO

WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO Dobre praktyki szkół laureatów II edycji (2014) konkursu promującego działania wzmacniające bezpieczne i efektywne funkcjonowanie w szkołach uczniów ze

Bardziej szczegółowo

Działanie 1. Klub Młodych Ekologów. Działanie 2. Wolontariat.

Działanie 1. Klub Młodych Ekologów.  Działanie 2. Wolontariat. Działanie 1. Klub Młodych Ekologów. Opiekun - Katarzyna Ciepiela, nauczyciel chemii i fizyki Podczas zajęć Klubu Młodych Ekologów uczniowie prowadzili obserwacje w terenie, sporządzali zielniki w oparciu

Bardziej szczegółowo

Nowe technologie w bibliotece

Nowe technologie w bibliotece Nowe technologie w bibliotece nowe technologie w bibliotece dodatek do Poradnika Bibliotekarza 1 nowe technologie w bibliotece poradnik bibliotekarza Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. społecznośc. Klara Siele. Michał r

Spis treści. społecznośc. Klara Siele. Michał r Ka Spis treści jak uczyć się i naucz Paulina Haratyk, Centrum Klara Siele społecznośc Michał r 6 8 18 ać w otwarty sposób? Cyfrowe Projekt: Polska 28 36 48 62 76 84 86 92 98 108 114 120 126 128 130 132

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ IM. JÓZEFA LOMPY W KATOWICACH

BIULETYN PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ IM. JÓZEFA LOMPY W KATOWICACH ISSN 1899-2064 Dialogi Biblioteczne BIULETYN PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ IM. JÓZEFA LOMPY W KATOWICACH 2014, nr 2(14) Adres redakcji: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy ul. kard.

Bardziej szczegółowo

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Z Comeniusem dookoła Europy w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Redakcja: Agnieszka Fijałkowska i Julia Płachecka Przykłady

Bardziej szczegółowo

Rapor t Roczny 2010. spis treści

Rapor t Roczny 2010. spis treści Raport Roczny 2010 Rapor t Roczny 2010 spis treści 4 8 9 9 19 31 34 46 47 48 51 61 62 List od Kierownictwa Obszary Działania Fundacji Jedenasty Rok Działalności Inicjatywy w zakresie edukacji Rozwój społeczności

Bardziej szczegółowo