Prof. dr hab. Franciszek Zygmunt Mraz ( ) przedstawiciel wrocławskiej szkoły chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prof. dr hab. Franciszek Zygmunt Mraz (1920 2004) przedstawiciel wrocławskiej szkoły chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej"

Transkrypt

1 prace HISTORYCZNE Dent. Med. Probl. 2011, 48, 1, ISSN X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Maria Kordas 1, Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska 2, Maciej Dobrzyński 3 Prof. dr hab. Franciszek Zygmunt Mraz ( ) przedstawiciel wrocławskiej szkoły chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej Professor Franciszek Zygmunt Mraz ( ) Representative of Wrocław s School of Maxillo-Facial and Dental Surgery 1 Biblioteka Akademii Medycznej we Wrocławiu 2 Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej AM we Wrocławiu 3 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej AM we Wrocławiu Streszczenie Profesor doktor habilitowany Franciszek Zygmunt Mraz ( ) należy do przedstawicieli wrocławskiej szkoły chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej. W 1938 r. rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Podczas wojny kontynuował je na Państwowych Kursach Medycznych, a absolutorium uzyskał na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 1946 r. Dyplomy lekarza i lekarza dentysty otrzymał na wrocławskiej uczelni. Z wrocławską szkołą chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej prof. Mraz był związany przez prawie pięćdziesiąt lat ( ). Wychowanek oraz współpracownik prof. dr. hab. Tadeusza Szczęsnego Owińskiego ( ). Brał czynny udział w odbudowie oraz organizacji kliniki i studiów stomatologicznych. Kierował Zakładem Chirurgii Stomatologicznej od momentu jego wyodrębnienia z Kliniki Chirurgii Stomatologicznej w 1970 r. do przejścia na emeryturę w 1990 r. W latach pełnił funkcję Prodziekana ds. Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Należał do pionierów stomatologicznej służby zdrowia w powojennym Wrocławiu. Stworzył pierwszy ośrodek chirurgii stomatologicznej lecznictwa otwartego. Do głównych osiągnięć badawczych prof. Mraza należy opracowanie: sposobu różnicowania oraz leczenia mioartropatii i artropatii reumatoidalnej skroniowo-żuchwowej, metody osłony krążenia podczas znieczulenia polokainą z adrenaliną oraz modelu włączenia lecznictwa stomatologicznego do zespołu terapii uzdrowiskowej. Dorobek naukowy prof. Franciszka Mraza obejmuje 96 publikacji naukowych, wypromowanie 6 doktorów nauk medycznych oraz 2 zgłoszenia patentowe (Dent. Med. Probl. 2011, 48, 1, ). Słowa kluczowe: prof. dr hab. Franciszek Zygmunt Mraz, wrocławska szkoła chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej, historia stomatologii. Abstract Professor Franciszek Zygmunt Mraz ( ) belongs to representatives of the Wroclaw School of Dentistry and Maxillo-Facial Surgery. In 1938 he began studies on the Faculty of Medicine of Jan Kazimierz University in Lviv. During the World War II he continued them on the State Medical Courses. In 1946 he graduated from Faculty of Medicine of Jagiellonian University in Cracow. He received physician and dentist diplomas at the Wroclaw Medical School. Prof. Mraz was bound up with Wroclaw School of Dentistry and Maxillo-Facial Surgery for almost fifty years, from 1946 till Follower and cooperator of prof. Tadeusz Szczęsny Owiński ( ). He took an active part in renovation as well as the organization of clinic and dental studies. He headed the Section of Dental Surgery since 1970 (moment of its separation from Department of Dental Surgery) until his retirement in In he performed the function of Vice-Dean for Dentistry of Faculty of Medicine the Wroclaw Medical University. Prof. Mraz belonged to pioneers of dental health service in postwar Wroclaw, he created the first out-patient centre of dental surgery. His main research achievements include: method of diagnosis and therapy of rheumatoid arthropathy of the temporomandibular joint, its differentiation from myoarthropathy; method of circulatory protection during local anesthesia by polocain with adrenaline; model of inclusion dental treatment to complex spa treatment. The most significant achievements of prof. Mraz are: 96 scientific publications, 6 doctorial theses promotion and 2 patent applications (Dent. Med. Probl. 2011, 48, 1, ). Key words: prof. Franciszek Zygmunt Mraz, Wrocław s school of maxillo-facial and dental surgery, history of dentistry.

2 110 M. Kordas, B. Bruziewicz-Mikłaszewska, M. Dobrzyński Ryc. 1. Prof. dr hab. Franciszek Zygmunt Mraz. Fot. ze zbioru Akademii Medycznej we Wrocławiu Fig. 1. Prof. Franciszek Zygmunt Mraz. Photo from the Wrocław Medical University collection Prof. dr hab. n. med. Franciszek Zygmunt Mraz urodził się 7 czerwca 1920 r. w Przemyślu, zmarł 2 marca 2004 r. we Wrocławiu. Absolwent I Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu. Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1938 r. i bezpośrednio po maturze rozpoczął studia lekarskie na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, które w okresie okupacji kontynuował na Państwowych Kursach Medycznych. W 1944 r. miał ukończone 3,5 roku studiów lekarskich (7 semestrów). Po zakończeniu wojny w 1946 r. uzyskał absolutorium na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. We Wrocławiu uzupełnił studia stomatologiczne i po złożeniu przepisowych egzaminów dyplomowych 27 czerwca 1949 r. uzyskał stopień lekarza dentysty na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Dyplom lekarza medycyny otrzymał 20 grudnia 1950 r. w Akademii Medycznej we Wrocławiu [1]. 6 sierpnia 1946 r. rozpoczął pracę jako młodszy asystent w Klinice Stomatologicznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu pod kierownictwem dr. n. med. Tadeusza Szczęsnego Owińskiego ( ). W tej Klinice dr Mraz pracował na Oddziale Chirurgii Stomatologicznej. W ramach powstałego w 1947 r. Oddziału Stomatologicznego na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu i Politechniki Oddział Chirurgii Stomatologicznej został przekształcony w Klinikę Chirurgii Stomatologicznej [1, 2]. W tych latach uzupełnił także studia stomatologiczne i po złożeniu przepisowych egzaminów dyplomowych uzyskał 27 czerwca 1949 r. tytuł lekarza dentysty na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Dyplom lekarza medycyny otrzymał 20 grudnia 1950 r. w nowo powstałej Akademii Medycznej we Wrocławiu [1]. 21 grudnia 1955 r. uzyskał tytuł lekarza specjalisty II stopnia z chirurgii szczękowej [1, 3]. Uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu z 21 czerwca 1961 r. otrzymał stopień naukowy doktora medycyny na podstawie pracy pt. Nitrogliceryna jako środek osłaniający krążenie przy znieczuleniu polokainą z adrenaliną. Promotorem jego pracy doktorskiej był prof. dr hab. Tadeusz Szczęsny Owiński. W 1963 r. odbył zagraniczny staż naukowy w II Klinice Stomatologicznej w Pradze. Uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 1977 r. dr Franciszek Mraz uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych z chirurgii stomatologicznej na podstawie dorobku naukowego oraz przedstawionej pracy habilitacyjnej Rozpoznawanie artropatii reumatoidalnej skroniowo-żuchwowej, jej różnicowanie z mioartropatią, częstość występowania oraz leczenie kompleksowe [1, 4]. Patronem rozprawy była prof. dr hab. Noemi Wigdorowicz-Makowerowa (ur. w 1912 r.). Decyzja Rady Wydziału Lekarskiego została zatwierdzona przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną ds. Kadr Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów. 24 października 1977 r. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej powołał dr. hab. Franciszka Mraza na stanowisko docenta Akademii Medycznej we Wrocławiu z dniem 1 października 1978 r. Uchwałą Rady Państwa 11 lipca 1985 r. nadano mu tytuł profesora nadzwyczajnego, a Minister Zdrowia i Opieki Społecznej powołał go na stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (nominację podpisał prof. dr hab. Leszek Władysław Kryst, ówczesny Podsekretarz Stanu w MZiOS) [1, 3]. Prof. Mraz od początku pracy naukowo-dydaktycznej był związany z Kliniką Chirurgii Stomatologicznej, brał zarówno czynny udział w jej odbudowie i organizacji, jak również w tworzeniu całego Oddziału Stomatologicznego. W ramach restrukturyzacji Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1970 r., w związku z powstaniem Instytutów z Kliniki Chirurgii Stomatologicznej został wyodrębniony Zakład Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii [1, 5 8]. Twórcą i kierownikiem nowej jednostki od 1 września 1970 r. został (jeszcze wtedy doktor) Franciszek Mraz. W jej

3 Prof. dr hab. Franciszek Zygmunt Mraz 111 skład weszły zorganizowane od podstaw pracownie radiologiczna i fizykoterapii oraz poradnia zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych [1]. 30 listopada 1981 r. Zakład Chirurgii Stomatologicznej przekształcono w Katedrę i Zakład Chirurgii Stomatologicznej, którą Profesor kierował do przejścia na emeryturę, czyli do września 1990 r. [9, 10]. Od 30 września 1990 r. do 1 października 1992 r. Profesor nadal pracował w Katedrze w zmniejszonym wymiarze godzin [1, 11]. Przez blisko 50 lat pracy na wrocławskiej uczelni prof. dr hab. Franciszek Mraz przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej. Sprawował wiele ważnych i odpowiedzialnych funkcji, m.in. przez dwie kadencje (w latach ) pełnił funkcję prodziekana ds. Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu [1, 9]. Warto nadmienić, że w tym okresie dziekanem Wydziału Lekarskiego był inny wybitny przedstawiciel wrocławskiej chirurgii stomatologicznej prof. dr hab. Jerzy Brzeziński ( ) [12]. Dorobek naukowy prof. Franciszka Mraza obejmuje 96 publikacji naukowych, wypromowanie 6 doktorów nauk medycznych oraz 2 zgłoszenia patentowe. Do głównych osiągnięć badawczych należą opracowania: sposobu różnicowania i leczenia mioartropatii i artropatii reumatoidalnej skroniowo-żuchwowej, metody osłony krążenia przy znieczuleniu polokainą z adrenaliną oraz modelu włączenia lecznictwa stomatologicznego do zespołu terapii uzdrowiskowej w ramach problemu resortowego Optymalizacja leczenia uzdrowiskowego. Profesor ponadto zajmował się badaniami nad leczeniem suchego bolesnego zapalenia zębodołu, zagadnieniem diagnostyki i leczenia neuralgii nerwu trójdzielnego, procesami metaplazji nowotworowej w obrębie jamy ustnej, leczeniem chirurgicznym u pacjentów z chorobami ogólnoustrojowymi czy wreszcie zagadnieniem schorzeń odogniskowych [1 4, 10, 13, 14]. Na szczególne podkreślenie zasługuje działalność wynalazcza Profesora. Współpraca z prof. dr. hab. Aleksandrem Alfonsem Kubisem z Katedry Farmacji Stosowanej zaowocowała dwoma zgłoszeniami patentowymi [9, 10]. W 1983 r. powstał patent Sposób wytwarzania kompleksu pochodnej celulozy z alkoholem wielowodorotlenowym lub jego polimerem autorstwa prof. dr. hab. Aleksandra Alfonsa Kubisa, dr Jadwigi Grabowskiej- -Bochenek oraz prof. dr. hab. Franciszka Zygmunta Mraza. Patent dotyczył opracowania leku o roboczej nazwie Antal przydatnego w leczeniu suchego bolesnego zębodołu. W 1992 r. powstał patent Sposób wytwarzania środka leczniczego do stosowania w chirurgii stomatologicznej autorstwa prof. dr. hab. Franciszka Zygmunta Mraza, prof. dr. hab. Aleksandra Alfonsa Kubisa, dr. Krzysztofa Dybka oraz dr Anny Michalskiej-Motas. Interdyscyplinarne badania w ramach współpracy zespołu chirurgów pod kierownictwem prof. Mraza oraz zespołu farmaceutów przyczyniły się do powstania rozprawy na stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych Badania nad właściwościami resorbujących się żelowych opatrunków stomatologicznych (Akademia Medyczna we Wrocławiu, 1993 r.), autorstwa dr. Krzysztofa Dybka. Profesor Franciszek Mraz należał do pionierów stomatologicznej służby zdrowia w powojennym Wrocławiu. Jako czynny organizator stworzył pierwszy ośrodek chirurgii stomatologicznej lecznictwa otwartego w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej we Wrocławiu przy ul. Dobrzyńskiej [9, 10, 13]. Był również organizatorem oraz konsultantem Poradni Chirurgii Stomatologicznej dla województwa wrocławskiego oraz miasta Wrocławia. Od 1979 r. pełnił funkcję specjalisty wojewódzkiego ds. chirurgii stomatologicznej w Jeleniej Górze [1, 3]. Ważnym osiągnięciem prof. Mraza było zorganizowanie w 1983 r. Ośrodka Badawczo-Konsultacyjnego w Cieplicach-Zdroju, w którym pełnił funkcję konsultanta. Dzięki temu ośrodkowi lecznictwo stomatologiczne zostało wprowadzone do terapii uzdrowiskowej, w ramach problemu resortowego, Optymalizacja leczenia uzdrowiskowego [4, 9]. Na podkreślenie zasługuje także zorganizowanie współpracy Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej z Instytutem Balneoklimatycznym w Poznaniu dotyczącej możliwości wykorzystania tworzyw naturalnych uzdrowiska w leczeniu mioartropatii narządu żucia [1]. Profesor współpracował również z przemysłem, tj. z fabryką Polar we Wrocławiu oraz z Fabryką Wagonów w Świdnicy w zakresie epidemiologii chorób narządu żucia [8, 14]. Profesor pełnił ważne funkcje w organach kontrolnych lekarzy. Minister Zdrowia pismem z dnia 21 sierpnia 1957 r. powołał dr. Mraza na zastępcę Rzecznika Dobra Służby Zdrowia przy Okręgowej Komisji Kontroli Zawodowej przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, a Minister Zdrowia i Opieki Społecznej pismem z 28 grudnia 1965 r. powołał go na członka Okręgowej Komisji Kontroli Zawodowej przy prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej [1]. Prof. Mraz był członkiem założycielem Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. W latach przewodniczył zarządowi tego oddziału, a przez dwie następne kadencje sprawował funkcję wiceprzewodniczącego. W okresie był przewodniczącym Sekcji Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Sprawował tak-

4 112 M. Kordas, B. Bruziewicz-Mikłaszewska, M. Dobrzyński że ważne funkcje na szczeblu krajowym, przez dwa lata był wiceprzewodniczącym Ogólnopolskiej Sekcji Chirurgów Stomatologów, a w okresie przewodniczył Krajowej Sekcji Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Prof. Mraz w 1990 r. zorganizował XIV Zjazd Krajowej Sekcji Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej PTS [4, 8 10, 14]. Franciszek Mraz był również członkiem zagranicznych towarzystw naukowych: Deutsche Gesellschaft für Stomatologie, International Association for Maxillo-Facial Surgery, Fédération Dentaire Internationale [3]. Od 1963 r. współtworzył czasopismo naukowe Wrocławski Biuletyn Stomatologiczny, późniejszą Wrocławską Stomatologię przekształconą następnie w Dental and Medical Problems [14]. Był wieloletnim członkiem Komitetu Redakcyjnego tego czasopisma. Od 1984 r. sprawował ponadto patronat nad Biblioteką Stomatologiczną (mieszczącą się w byłym gmachu stomatologii, przy ulicy Antoniego Cieszyńskiego 17/19), która otrzymała status biblioteki zakładowej Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej [9]. Istotną formą działalności prof. Mraza było kształcenie przed- i podyplomowe lekarzy stomatologów. Jak wspomina jedna z uczennic prof. Mraza dr Marta Kamila Pilak, wyznawał następującą maksymę: Najpierw dydaktyka, potem własny dorobek zawodowy [4]. Unowocześnił nauczanie chirurgii stomatologicznej i radiologii stomatologicznej dzięki wprowadzeniu do wykładów i ćwiczeń filmów, przeźroczy, tablic i nowych tematycznie dobranych zdjęć radiologicznych [1]. Wprowadził dokumentację ćwiczeń w postaci książeczek, które obrazowały przebieg nauczania chirurgii i radiologii stomatologicznej [1]. Na bazie Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej we Wrocławiu współtworzył pierwszy pozakliniczny ośrodek doskonalenia lekarzy stomatologów. Od 1971 r. na zlecenie Studium Doskonalenia Lekarzy, Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie oraz Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia Kadr Medycznych we Wrocławiu organizował i prowadził liczne kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy [14]. Brał również udział w egzaminach specjalizacyjnych lekarzy stomatologów na I i II stopień specjalizacji [9, 10]. Pod kierownictwem Profesora wielu lekarzy stomatologów uzyskało kolejne stopnie specjalizacji. Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna prof. Franciszka Mraza była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana. Otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, m.in.: Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę Akademii Medycznej we Wrocławiu, Medal Academia Medica Wratislaviensis, Odznakę Budowniczego Wrocławia, Odznakę XV-lecia Dolnego Śląska, Medale: Zasłużony dla Śląskiego Okręgu Wojskowego, 40-lecia PRL-u i Zasłużony dla Województwa Legnickiego, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Za zasługi dla obronności kraju, Odznakę Za wzorową pracę w służbie zdrowia oraz nagrodę ministra za całokształt pracy dydaktycznej, Złotą Odznakę i godność Bene Meritus Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego [1, 2, 4, 9, 14]. Dorobek naukowy prof. dr. hab. Franciszka Mraza Prace naukowe [1] Mraz F.: Drogi do rozwiązania zagadnienia badania żywotności zębów pokrytych koronami. Doniesienie tymczasowe. Czas. Stomatol. 1954, 7, [2] Mraz F., Garbuliński T.: Stosowanie azotynowej osłony serca w znieczuleniach nowokainą z adrenaliną. Czas. Stomatol. 1959, 12, [3] Mraz F.: Przypadek samoistnego wygojenia jamistego guza żuchwy. Wroc. Biul. Stomatol wydanie jubileuszowe, [4] Mraz F.: Niepowodzenia w chirurgicznym leczeniu nerwobólu obwodowych gałęzi nerwu trójdzielnego wynikłe z trudności diagnostycznych. [W:] Pamiętnik IV Zjazdu Sekcji Chirurgii Stomatologicznej poświęcony problematyce: Nerwoból nerwu trójdzielnego. Wrocław r. Wrocław (1961), [5] Mraz F.: Nitrogliceryna jako środek osłaniający krążenie przy znieczuleniu polokainą z adrenaliną. Praca doktorska, Wrocław [6] Mraz F., Szepietowska W.: Osłona nitroglicerynowa przy znieczulaniu pacjentów z urazami twarzoczaszki w świetle testu adrenalinowego. [W:] Pamiętnik VI Zjazdu Sekcji Chirurgii Stomatologicznej. Urazy twarzoczaszki. Wrocław r. Wrocław 1963, [7] Kaniowski T., Mraz F.: Cherubismus szczególna postać włóknistego zwyrodnienia kości twarzy. [W:] Pamiętnik VI Zjazdu Sekcji Chirurgii Stomatologicznej. Urazy twarzoczaszki. Wrocław r. Wrocław 1963, [8] Mraz F.: Jubileusz 60-lecia urodzin i 35-lecia działalności naukowej i zawodowej Profesora Tadeusza Owińskiego. Wroc. Biul. Stomatol. 1964, 5 11.

5 Prof. dr hab. Franciszek Zygmunt Mraz 113 [9] Mraz F.: Melanoza jako wczesne stadium nowotworu barwnikowego jamy ustnej. Wroc. Biul. Stomatol. 1964, [10] Mraz F.: Gruźliczak języka. [W:] IV Ogólnopolski Zjazd Stomatologów. Warszawa września 1965 r. Zbiór referatów. Warszawa 1965, [11] Owiński T., Mraz F.: Ocena przydatności dzianiny poliestrowej w operacjach połączeń jamy ustnej z zatoką. Wroc. Stomatol. 1965, [12] Mraz F.: Ocena przydatności zabiegu operacyjnego wg Herrmanna w leczeniu artropatii stawu żuchwowo-skroniowego. Wroc. Stomatol. 1966/1967, [13] Mraz F.: Przyczynek do diagnostyki zmian rogowaciejących na wardze. Wroc. Stomatol. 1966/1967, [14] Mraz F., Kotschy M.: Zapobiegawcze stosowanie reptilazy przy usuwaniu zębów u hemofilików. Wroc. Stomatol. 1966/1967, [15] Mraz F.: Diagnostyka i leczenie osteodystrophia fibrosa cystica twarzy i szczęk. Wroc. Stomatol. 1968, 3 6. [16] Mraz F.: Diagnostyka i leczenie rwy nerwu językowego. (Spostrzeżenia własne). Czas. Stomatol. 1968, 21, [17] Mraz F.: Mechaniczne dłuto kostne. Wroc. Stomatol. 1968, [18] Mraz F.: Obraz klinicznej złośliwości niektórych postaci włóknisto-torbielowych zwyrodnień kości twarzy i szczęk. Wroc. Stomatol. 1968, [19] Mraz F.: Złamanie wyrostka rylcowatego. Wroc. Stomatol. 1968, [20] Owiński T., Mraz F.: Processus styloideus elongatus z nietypowym zespołem objawów. Czas. Stomatol. 1968, 21, [21] Mraz F.: Czynnik reumatoidalny w artropatii stawów skroniowo-żuchwowych źródłem doboru metody leczniczej. Wroc. Stomatol. 1969, [22] Mraz F.: Problem usuwania zębów w skazach krwotocznych. Wroc. Stomatol. 1971, 1, [23] Mraz F.: Usuwanie zębów i znieczulanie u pacjentów z nadciśnieniem. Wroc. Stomatol. 1971, 1, [24] Martosz M., Mraz F.: Wstrząs endotoksyczny. Wroc. Stomatol. 1972, 1, [25] Mraz F.: Rola entezopatii w zespole bólowo-dysfunkcyjnym narządu żucia. Wroc. Stomatol. 1972, 1, [26] Mraz F., Badurowa A.: Porażenie nerwu twarzowego w wyniku utrudnionego wyrzynania dolnego zęba mądrości. Wroc. Stomatol. 1972, 1, [27] Mraz F., Brzeziński J.: Perforatio palati. Wroc. Stomatol. 1972, 1, [28] Mraz F., Brzeziński J.: Pomyłki diagnostyczne wynikłe z podawania antybiotyków i środków przeciwbólowych. Obserwacje kliniczne. Wroc. Stomatol. 1972, 1, [29] Mraz F., Pilak M.: Osteoskleroza nad wierzchołkiem zresorbowanego korzenia zęba. Wroc. Stomatol. 1973, [30] Mraz F., Szepietowska W., Wnukiewicz J., Pilak M.: Obecność ciał obcych w tkankach jamy ustnej i szczęk wynikła z leczenia stomatologicznego. Wroc. Stomatol. 1973, [31] Mraz F., Wnukiewicz J.: Jonoforeza w leczeniu schorzeń stawów skroniowo-żuchwowych. Wroc. Stomatol. 1973, [32] Szepietowska W., Mraz F.: Wygojenie zewnętrznej przetoki ślinowej po usunięciu kamienia. Wroc. Stomatol. 1973, [33] Mraz F.: Ocena przydatności niektórych badań laboratoryjnych i klinicznych w różnicowaniu schorzeń stawów skroniowo-żuchwowych. [W:] Pamiętnik XI Ogólnopolskiego Zjazdu Sekcji Chirurgii Stomatologicznej, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Poznań Poznań 1974, [34] Mraz F.: Zakład Chirurgii Stomatologicznej. [W:] Akademia Medyczna we Wrocławiu T. 1., cz. 3. Wrocław 1975, [35] Mraz F., Badurowa A.: Ocena przydatności operacji wędzidełka według Zabrodskyego i Škacha dla potrzeb chirurgii przedsionka jamy ustnej. Wroc. Stomatol. 1975, [36] Szepietowska W., Mraz F., Pilak M.: Trudności diagnostyczne w rozpoznaniu obecności szkła jako ciała obcego w wyrostku zębodołowym. Wroc. Stomatol. 1975, [37] Mraz F., Zawada A.: Przypadek metaplazji poduszki tłuszczowej Bichata. Wroc. Stomatol. 1976, 29, [38] Mraz F.: Rozpoznawanie artropatii reumatoidalnej skroniowo-żuchwowej jej różnicowanie z mioartropatią, częstość występowania oraz leczenie kompleksowe. Rozprawa habilitacyjna. Wrocław [39] Mraz F.: Rozpoznanie artropatii reumatoidalnej skroniowo-żuchwowej, jej różnicowanie z mioartropatią, częstość występowania oraz leczenie kompleksowe. Protet. Stomatol. 1977, 27, [40] Mraz F., Szepietowska W., Brzeziński J.: Problem bezbolesnego znieczulania. Wroc. Stomatol. 1977, [41] Szepietowska W., Mraz F.: Rola lekarza stomatologa w wykrywaniu schorzeń ogólnych. Czas. Stomatol. 1977, 30, 350. [42] Szepietowska W., Mraz F.: Wstępna i ostateczna kwalifikacja do ambulatoryjnych operacji stomatologicznych. Wroc. Stomatol. 1977, [43] Mraz F., Gwiazda E.: Przypadek kostniejącego guza dziąsła. Wroc. Stomatol. 1978, [44] Pilak M., Mraz F.: Przypadek zespołu Albrighta. Czas. Stomatol. 1978, 31, [45] Pilak M., Mraz F.: Zastosowanie boczno-skośnych zdjęć żuchwy w rozpoznawaniu zatrzymanych dolnych zębów mądrości. Wroc. Stomatol. 1978, [46] Szepietowska W., Krzysztoń E., Mraz F.: Ograniczona martwica wyrostka zębodołowego. Wroc. Stomatol. 1978, [47] Szepietowska W., Mraz F.: Rola lekarza stomatologa w wykrywaniu schorzeń ogólnych. Wroc. Stomatol. 1978,

6 114 M. Kordas, B. Bruziewicz-Mikłaszewska, M. Dobrzyński [48] Wigdorowicz-Makowerowa N., Mraz F.: Leczenie bólowych postaci mioartropatii skroniowo-żuchwowych. Wroc. Stomatol. 1978, [49] Mraz F.: Jubileusz prof. dr. hab. Tadeusza Owińskiego. Wroc. Stomatol. 1979, 3 8. [50] Mraz F.: Samoistna rwa nerwu trójdzielnego neuralgia prawdziwa. Wroc. Stomatol. 1979, [51] Mraz F.: Udział stawów skroniowo-żuchwowych w przebiegu choroby reumatoidalnej. Wroc. Stomatol. 1979, [52] Mraz F., Pilak M., Brzeziński J.: Glomangioma wargi górnej. Wroc. Stomatol. 1979, [53] Mraz F., Wigdorowicz-Makowerowa N., Maślanka T., Panek H., Krzysztoń E.: Rozpoznawanie różnicowe i leczenie bólowej postaci mioartropatii skroniowo-żuchwowej. Protet. Stomatol. 1979, 29, [54] Pilak M., Mraz F.: Przyczynek do diagnostyki radiologicznej zatrzymanych trzecich trzonowców w żuchwie. Wroc. Stomatol. 1979, [55] Hirnle Z., Mraz F.: Radioterapia nowotworów układu kostnego. Wroc. Stomatol. 1980, [56] Mraz F.: Zakład Chirurgii Stomatologicznej. [W:] Akademia Medyczna we Wrocławiu T. 1, cz. 4. Wrocław 1980, [57] Mraz F., Krzysztoń E., Owińska-Kozaczyńska W., Pilak M., Zawada A.: Częstość występowania bólowej postaci mioartropatii i artropatii reumatoidalnej skroniowo-żuchwowej oraz ich różnicowanie u pracowników fabryki Polar. Wroc. Stomatol. 1980, [58] Pilak M., Mraz F., Gwiazda E.: Przypadek zębopochodnego włókniaka. Czas. Stomatol. 1980, 33, [59] Mraz F.: Nauczanie chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej w Instytucie Stomatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. [W:] Treść i formy nauczania chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej oraz problemy wychowania studentów stomatologii. Materiały sympozjum odbytego w Skokach k. Poznania 17 V 1980 r. Poznań 1981, [60] Mraz F., Hirnle Z., Krzysztoń E.: Odosobniony szpiczak w żuchwie. Wroc. Stomatol. 1981, [61] Mraz F., Pilak M., Zawada A., Krzysztoń E., Kozaczyńska W., Szepietowska W.: O rozpoznawaniu podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi podczas profilaktycznych badań stomatologicznych. Wroc. Stomatol. 1981, [62] Mraz F., Wigdorowicz-Makowerowa N.: Przydatność testu psychogalwanometrycznego do oceny stresu. Protet. Stomatol. 1981, 31, [63] Bednarska Z., Mraz F.: Samoistny guz jamisty w żuchwie. Wroc. Stomatol. 1982, [64] Mraz F., Michalska A.: Wpływ mioartropatii skroniowo-żuchwowych na powstawanie uporczywych bólów głowy. Wroc. Stomatol. 1982, [65] Michalska A., Mraz F.: Suche bolesne zapalenie zębodołu, przyczyny, zapobieganie, metody leczenia. Wroc. Stomatol. 1983, [66] Mraz F.: O potrzebie opracowania modelu stomatologicznego lecznictwa uzdrowiskowego. Wroc. Stomatol. 1983, [67] Mraz F.: W osiemdziesięciolecie Profesora Tadeusza Owińskiego. Wroc. Stomatol. 1984, 3 7. [68] Pilak M., Mraz F., Rzeszutko R.: Włókniaki zębopochodne. Wroc. Stomatol. 1984, [69] Mraz F.: Czterdziestolecie stomatologii wrocławskiej. Jubileuszowe posiedzenie PTS. Wrocław, 25 maja 1985 r. Wroc. Stomatol. 1985, [70] Mraz F.: Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej. [W:] Akademia Medyczna we Wrocławiu Red.: Potoczek S., AM, Wrocław 1985, [71] Krzysztoń E., Mraz F., Mochniej H.: Choroby stawów skroniowo-żuchwowych u dorosłych leczonych w uzdrowisku Cieplice w latach Wroc. Stomatol. 1986, [72] Mraz F., Michalska A.: Choroba Addisona a sanacja jamy ustnej (opis przypadku). Wroc. Stomatol. 1986, [73] Mraz F., Pilak M.: Udział stomatologa w rozpoznawaniu choroby nadciśnieniowej. Czas. Stomatol. 1986, 39, [74] Mraz F., Zawada A., Michalska A., Gwiazda E.: Wpływ warunków pracy na stan psychoemocjonalny i częstość zaburzeń czynnościowych narządu żucia u pracowników fabryki Polar. Czas. Stomatol. 1986, 39, [75] Mraz F., Michalska A., Kuchar L., Gwiazda-Chojak E.: Badania nad częstością występowania stanów przednowotworowych u osób zamieszkałych w dzielnicy Wrocław-Stare Miasto. Wroc. Stomatol. 1987, [76] Mraz F., Krzysztoń E., Ruchała E., Czułowska-Kuziorowicz I.: Uzdrowiskowe leczenie kompleksowe pacjentów z mioartropatią i artropatią reumatoidalną skroniowo-żuchwową. Wroc. Stomatol. 1987, [77] Mraz F., Pilak M., Zawada A., Czułowska-Kuziorowicz I., Ruchala E.: Udział stawów skroniowo-żuchwowych w chorobie reumatoidalnej u osób w wieku rozwojowym. Czas. Stomatol. 1988, 41, [78] Mraz F., Pilak M., Zawada A., Czułowska-Kuziorowicz I., Ruchała E.: Częstość występowania choroby odogniskowej u mieszkańców Wrocławia dzielnicy Stare Miasto. Wroc. Stomatol. 1988, [79] Mraz F., Pilak M., Zawada A.: Nadwichnięcie w stawach skroniowo-żuchwowych w przebiegu choroby reumatoidalnej u osób w wieku rozwojowym. Wroc. Stomatol. 1988, [80] Mraz F., Pilak M., Gwiazda-Chojak E., Michalska A., Sysło-Orzechowska M., Nowicka M.: Stany przednowotworowe i niezłośliwe guzy w jamie ustnej u mieszkańców Wrocławia dzielnicy Stare Miasto. Wroc. Stomatol. 1988, [81] Mraz F., Pilak M., Gwiazda-Chojak E., Gaweł-Kozłowska E., Zawada A.: Wskazania do chirurgicznej sanacji jamy ustnej u mieszkańców Wrocławia dzielnicy Stare Miasto. Wroc. Stomatol. 1988, [82] Mraz F.: Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej. [W:] Akademia Medyczna we Wrocławiu Red.: Potoczek S., AM, Wrocław 1990,

7 Prof. dr hab. Franciszek Zygmunt Mraz 115 [83] Mraz F., Krzysztoń E., Gaweł-Kozłowska E., Mochniej H.: Zaburzenia czynności i choroby stawów skroniowo-żuchwowych zależne od czynników egzo- i endogennych. Wroc. Stomatol. 1988, [84] Bednarz I., Mraz F., Krzysztoń E., Ruchała E.: Leczenie mioartropatii i artropatii reumatoidalnej stawów skroniowo-żuchwowych w uzdrowisku Cieplice. Wroc. Stomatol. 1989, [85] Pilak M., Zawada A., Mraz F.: Ból w mioartropatii i artropatii reumatoidalnej skroniowo-żuchwowej u dzieci i młodzieży. Wroc. Stomatol. 1990, 3 6. [86] Mraz F., Pilak M., Bednarz I.: Model kompleksowego leczenia artropatii reumatoidalnej skroniowo-żuchwowej u osób w wieku rozwojowym w uzdrowisku. Wroc. Stomatol. 1990, [87] Bednarz I., Pilak M., Mraz F., Bednarz W.: Peloidoterapia w artropatii reumatoidalnej skroniowo-żuchwowej u dzieci i młodzieży. Czas. Stomatol. 1991, 44, [88] Bednarz I., Mraz F.: Leczenie uzdrowiskowe bólowych postaci zaburzeń układu stomatognatycznego. Wroc. Stomatol. 1991, 3 8. [89] Bednarz I., Mraz F.: Przypadek łuszczycowego zapalenia stawów skroniowo-żuchwowych. Wroc. Stomatol. 1992, [90] Mraz F., Krzysztoń E., Baranowski A.: Zespół bólowodysfunkcyjny narządu żucia i kręgosłupa szyjnego. Wroc. Stomatol. 1992, [91] Bednarz I., Mraz F., Krzysztoń E.: Metoda oznaczania i ocena poziomu fluoru w moczu oraz odczynu opadania krwinek u pacjentów leczonych borowiną z powodu mioartropatii i artropatii skroniowo-żuchwowej. Wroc. Stomatol. 1993, [92] Bednarz I., Mraz F., Krzysztoń E.: Peloidoterapia w chorobach i zaburzeniach czynnościowych stawów skroniowo-żuchwowych. Wroc. Stomatol. 1993, [93] Bednarz I., Mraz F.: Ocena wyników leczenia borowiną mioartropatii i artropatii reumatoidalnej skroniowo-żuchwowej. [W:] 16. Kongres Sekcji Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej PTS. Kraków, maja Streszczenia, [94] Mraz F., Krzysztoń E.: Diagnostyka różnicowa najczęściej występujących stanów chorobowych stawów skroniowo-żuchwowych. [W:] Wybrane zagadnienia ze stomatologii klinicznej i zapobiegawczej. Akademia Medyczna, Wrocław 1997, [95] Mraz F.: Neuralgia prawdziwa samoistna rwa nerwu trójdzielnego. [W:] Wybrane zagadnienia ze stomatologii klinicznej i zapobiegawczej. Akademia Medyczna, Wrocław 1997, [96] Mraz F., Bednarz I.: Podstawowe sposoby badania stawów skroniowo-żuchwowych. [W:] Wybrane zagadnienia ze stomatologii klinicznej i zapobiegawczej. Akademia Medyczna, Wrocław 1997, Patenty [1] Kubis A., Grabowska-Bochenek J, Mraz F.: Sposób wytwarzania kompleksu pochodnej celulozy z alkoholem wielowodorotlenowym lub jego polimerem. Patent. Polska nr T z Biul. Urz. Pat. 1983, 11, 16, 20. [2] Mraz F., Kubis A., Dybek K., Michalska-Motas A.: Sposób wytwarzania środka leczniczego do stosowania w chirurgii stomatologicznej. Patent. Polska nr Biul. Urz. Pat. 1992, 2, 472, 8. Promotor prac doktorskich [1] Krzysztoń Elżbieta: Fizykalne leczenie bólowych postaci mioartropatii i artropatii reumatoidalnych skroniowo- -żuchwowych. Wrocław [2] Gwiazda-Chojak Ewa: Ocena przyczyn łagodnych nowotworów jamy ustnej operowanych w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach Wrocław [3] Michalska Anna: Miejscowe leczenie suchego bolesnego zapalenia zębodołu przy użyciu preparatu zawierającego kwas mefenemowy. Wrocław [4] Bednarz Iwona: Ocena wyników leczenia borowiną mioartropatii i artropatii reumatoidalnej skroniowo-żuchwowej w uzdrowisku Cieplice. Wrocław [5] Ruchała Ewa: Wyniki leczenia wodą cieplicką Marysieńka parodontopatii towarzyszących chorobom stawów skroniowo-żuchwowych. Wrocław [6] Wasecki Ludwik: Znaczenie zaburzeń okluzji w etiologii reumatoidalnych artropatii skroniowo-żuchwowych i ich profilaktyka. Wrocław Piśmiennictwo [1] Akta osobowe prof. Franciszka Zygmunta Mraza, Archiwum Akademii Medycznej we Wrocławiu, sygn. arch. 88. [2] Bruziewicz-Mikłaszewska B.: Zarys dziejów uniwersyteckiej stomatologii we Wrocławiu. Wrocław 2008; dodruk [3] Kto jest kim w polskiej medycynie. Wyd. Interpress, Warszawa 1987, 453. [4] Pilak M.: Profesor doktor habilitowany Franciszek Mraz ( ). Czas. Stomatol. 2004, 57, [5] Bruziewicz-Mikłaszewska B.: Stomatologia. [W:] Historia Wydziałów Lekarskiego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach Pod red. Waldemara Kozuschka. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 2002,

8 116 M. Kordas, B. Bruziewicz-Mikłaszewska, M. Dobrzyński [6] Konopka T., Potoczek S.: Structure and authorities of the University Dentistry in postwar Wrocław. Dent. Med. Probl. 2007, 44, [7] Mraz F.: Zakład Chirurgii Stomatologicznej. [W:] Akademia Medyczna we Wrocławiu Red.: Rogalski E., AM Wrocław 1975, [8] Mraz F.: Zakład Chirurgii Stomatologicznej. [W:] Akademia Medyczna we Wrocławiu Red.: Rogalski E., AM Wrocław 1980, [9] Mraz F.: Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej. [W:] Akademia Medyczna we Wrocławiu Red.: Potoczek S., AM Wrocław 1985, [10] Mraz F.: Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej. [W:] Akademia Medyczna we Wrocławiu Red.: Potoczek S., AM Wrocław 1990, [11] Zawada A.: Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej. [W:] Akademia Medyczna we Wrocławiu Wrocław 1995, [12] Kordas M., Bruziewicz-Mikłaszewska B., Dobrzyński M.: Profesor doktor habilitowany Jerzy Brzeziński ( ) przedstawiciel wrocławskiej szkoły chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej. Dent. Med. Probl. 2010, 47, [13] Mraz F.: Czterdziestolecie stomatologii wrocławskiej. Wroc. Stomatol. 1985, [14] Uczniowie z Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej AM we Wrocławiu: Prof. dr hab. med. Franciszek Mraz ( ). Wspomnienia Pożegnania. Medium. Biuletyn DIL 2004, 4, 21. Adres do korespondencji: Maria Kordas Biblioteka Akademii Medycznej we Wrocławiu ul. Parkowa 1/ Wrocław tel Praca wpłynęła do Redakcji: r. Po recenzji: r. Zaakceptowano do druku: r. Received: Revised: Accepted:

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII SEMESTR VI (LETNI) 1. Zapoznanie z organizacją Katedry, w szczególności z organizacją Zakładu Chirurgii Stomatologicznej. Powiązania chirurgii stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa Warszawa, 14.06.2011 Życiorys Krystyna Księżopolska- Orłowska prof. ndzw. dr hab. n. med. Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014-2015

Sylabus na rok 2014-2015 Sylabus na rok 04-05 () Nazwa przedmiotu Propedeutyka stomatologiczna w pracy położnej () Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2015/2016. Dr hab. n. med. Prof.UR Bogumił Lewandowski

Rok akademicki 2015/2016. Dr hab. n. med. Prof.UR Bogumił Lewandowski Rok akademicki 05/06 () Nazwa Propedeutyka stomatologiczna w pracy położnej () Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK PRKTYCZNE NUCZNIE KLINICZNE KIERUNEK LEKRSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK kierunek lekarsko-dentystyczny Imię i nazwisko studenta PESEL Numer albumu zdjęcie Nazwa uczelni Data wystawienia

Bardziej szczegółowo

Stomatologia. Chirurgia szczękowa

Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU 1-49 Wydawnictwa informacyjne i ogólne WU 50-95 Etyka. Praktyka zawodowa i personel. Dokumentacja WU 100-113.7 Anatomia. Fizjologia. Higiena WU 140-166 Choroby.

Bardziej szczegółowo

Profesor doktor habilitowany Jerzy Brzeziński ( ) przedstawiciel wrocławskiej szkoły chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej

Profesor doktor habilitowany Jerzy Brzeziński ( ) przedstawiciel wrocławskiej szkoły chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej praca historyczna Dent. Med. Probl. 2010, 47, 2, 257 261 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Maria Kordas 1, Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska 2, Maciej Dobrzyński

Bardziej szczegółowo

Dr hab. n. med. Prof.UR Bogumił Lewandowski

Dr hab. n. med. Prof.UR Bogumił Lewandowski () Nazwa przedmiotu Propedeutyka stomatologiczna w pracy położnej () Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

Dr Jan Dąbrowski Wrocław - AM

Dr Jan Dąbrowski Wrocław - AM Dr Jan Dąbrowski Wrocław - AM ekslibrisy stomatologów w zbiorach biblioteki akademii medycznej we wrocławiu W skład bogatej kolekcji zbiorów specjalnych Biblioteki Akademii Medycznej we Wrocławiu wchodzą,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów VI roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów VI roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów VI roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Propedeutyka Stomatologii 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w ORTODONCJI

Program specjalizacji w ORTODONCJI CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w ORTODONCJI Dla lekarzy stomatologów posiadających specjalizację I stopnia w chirurgii stomatologicznej Warszawa 1999 (c) Copyrigth by

Bardziej szczegółowo

Profesor dr hab. Feliks Ćwioro (1929-2006)

Profesor dr hab. Feliks Ćwioro (1929-2006) Czas. Stomatol., 2006, LIX, 6, 375-379 Organ Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego http://www.czas.stomat.net Profesor dr hab. Feliks Ćwioro (1929-2006) Professor Feliks Ćwioro (1929-2006) Feliks Ćwioro

Bardziej szczegółowo

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz 90-lecie Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz Kariera naukowa Prof. Zbigniew Kikiewicz urodził się 21 lutego 1924 roku w Białymstoku. W 1945 roku rozpoczął studia na Politechnice Łódzkiej jako jeden

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY

UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY PROGRAM WYBORCZY kandydata na Dziekana Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na kadencję 2016-2020 Dr hab. n. med. prof. UR Krzysztofa Gutkowskiego Program

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego

Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego Powitanie Gości Serdecznie witamy na uroczystości nadania imienia profesora Mariana Cegielskiego sali wykładowej nr 28 w bud. D-1 Córkę

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według Dziennik Ustaw 34 Poz 1462 nr 5 Załącznik nr 5 Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii oraz warunki ich realizacji Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii Tabela

Bardziej szczegółowo

Podstaw y rehabilitacji dla studentów m edycyny

Podstaw y rehabilitacji dla studentów m edycyny Podstaw y rehabilitacji dla studentów m edycyny Redakcja naukowa prof. dr hab. n. k. f. Zdzisława Wrzosek dr n. med. Janusz Bolanowski Warszawa Wydawnictwo Lekarskie PZWL Spis treści Wstęp - Zdzisława

Bardziej szczegółowo

dr Przemysław Bury Centrum Stomatologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

dr Przemysław Bury Centrum Stomatologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Projekt badań profilaktycznych z zakresu zdrowia jamy ustnej, skierowany do dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2010/2011 do klas I i VI szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Śrem Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

CHOROBY WŁOSÓW. i skóry owłosionej. pod redakcją Ligii Brzezińskiej-Wcisło

CHOROBY WŁOSÓW. i skóry owłosionej. pod redakcją Ligii Brzezińskiej-Wcisło Prof. zw. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, specjalista w zakresie dermatologii i wenerologii. Od 1999 r. pełni funkcję kierownika Katedry i

Bardziej szczegółowo

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ UCHWAŁA Nr 38-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie określenia sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy i lekarzy stomatologów Naczelna Rada Lekarska

Bardziej szczegółowo

3. Zapalenia tkanek miękkich i kości części twarzowej czaszki Stanisława Z. Grabowska, Robert M. Balicki... 112

3. Zapalenia tkanek miękkich i kości części twarzowej czaszki Stanisława Z. Grabowska, Robert M. Balicki... 112 Spis treści Wstęp Leszek Kryst.................. 15 1. Postępowanie okołooperacyjne i w niektórych stanach nagłych Ewa Mayzner-Zawadzka, Marcin Kołacz.......... 17 Postępowanie przedoperacyjne.................

Bardziej szczegółowo

Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. Paulo Coehlo

Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. Paulo Coehlo DROGA INKI Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą Paulo Coehlo DR N. MED. JANINA FETLIŃSKA (1952-2010) URODZIŁA SIĘ 14 CZERWCA 1952 ROKU W MIEJSCOWOŚCI TULIGŁOWY, WOJ.

Bardziej szczegółowo

MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA

MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA 5 6 Słupskie Prace Geograficzne 1 2003 MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA W SIEDEMDZIESIĘCIOLECIE URODZIN I PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE PRACY NAUKOWEJ I PEDAGOGICZNEJ Mieczysław Świekatowski urodził się 2 września

Bardziej szczegółowo

Sposoby dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Sposoby dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Sposoby dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Dz.U.2004.231.2326 z dnia 2004.10.22 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 31 stycznia 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011

PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011 Godz. PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011 9.00 Otwarcie - Dr med. Maria Panaś - Prezes Sekcji Chirurgii Stomatologicznej PTS 9.05 Dr hab. med. Bartłomiej W. Loster

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Chirurgia stomatologiczna

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Chirurgia stomatologiczna Nazwa modułu/przedmiotu Chirurgia stomatologiczna Wydział Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Chirurgia stomatologiczna Lekarsko-Stomatologiczny Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy

Bardziej szczegółowo

Chirurgia naczyniowa - opis przedmiotu

Chirurgia naczyniowa - opis przedmiotu Chirurgia naczyniowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Chirurgia naczyniowa Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChN Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

Chirurgia szczękowo-twarzowa i stomatologia

Chirurgia szczękowo-twarzowa i stomatologia Międzynarodowa Konferencja VetCo Chirurgia szczękowo-twarzowa i stomatologia 16-17 maja 2015 Warszawa Materiały konferencyjne Wydawca biuletynu: VetCo Veterinary Consulting & Control Al. 3 Maja 7/2, 00-401

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin jubileusze nauczycieli akademickich Prof. dr hab. Hieronim Bartel Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin płk prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Brzezińskiego Zgodnie z kontynuowanym od lat zwyczajem, na

Bardziej szczegółowo

Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji. narządu ruchu - opis przedmiotu

Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji. narządu ruchu - opis przedmiotu Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji narządu ruchu - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

Program specjalizacji w CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ Strona 1 z 10 CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ Warszawa 2001 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2001 Program

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (2015/ /2017) (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (2015/ /2017) (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/0/205 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 205-207 (205/206-206/207) (skrajne daty).. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Propedeutyka

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Radiologia ogólna i stomatologiczna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Radiologia ogólna i stomatologiczna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Nazwa modułu Radiologia ogólna i stomatologiczna Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Intensywna terapia i choroby układu oddechowego małych zwierząt w praktyce

Intensywna terapia i choroby układu oddechowego małych zwierząt w praktyce Międzynarodowa Konferencja VetCo Intensywna terapia i choroby układu oddechowego małych zwierząt w praktyce 18-19 maja 2013, Falenty k. Warszawy Materiały konferencyjne 1 Wydawca biuletynu: VetCo Veterinary

Bardziej szczegółowo

Pierwsze instrumentariuszki

Pierwsze instrumentariuszki Maria Ciuruś 1 Pierwsze instrumentariuszki nie zawsze były pielęgniarkami, czasem były one szkolone przez lekarzy chirurgów a następnie przystępowały do egzaminu państwowego i otrzymywały dyplom pielęgniarki.

Bardziej szczegółowo

M A R I A G O D Y Ń S W Ę D Z I O Ł

M A R I A G O D Y Ń S W Ę D Z I O Ł R E NA TA M A R I A G O D Y Ń S W Ę D Z I O Ł WYKSZTAŁCENIE 1968 1974 Lekarz Medycyny, Akademia Medyczna im. M. Kopernika w Krakowie Wydział Lekarski 1978 Lekarz Chorób Wewnętrznych, I Stopnia- 1982 Specjalista

Bardziej szczegółowo

Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA

Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W dniu 21 czerwca 2007 roku Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - pulmonologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-P Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Lecznica posiada dwie siedziby, tj.: 41-902 Bytom, pl. Akademicki 17, tel.2827942, fax.2827775, e-mail: sls@sls.bytom.pl

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Chirurgia stomatologiczna

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Chirurgia stomatologiczna Nazwa modułu/przedmiotu Chirurgia stomatologiczna Wydział Kierunek studiów Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Chirurgia stomatologiczna Lekarsko-Stomatologiczny Lekarsko - Dentystyczny Grupa

Bardziej szczegółowo

VII I VIII MIĘDZYNARODOWY KURS SPECJALIZACYJNY I DOSKONALĄCY Z CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ I CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ P. T.

VII I VIII MIĘDZYNARODOWY KURS SPECJALIZACYJNY I DOSKONALĄCY Z CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ I CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ P. T. Sprawozdanie VII I VIII MIĘDZYNARODOWY KURS SPECJALIZACYJNY I DOSKONALĄCY Z CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ I CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ P. T. Choroby zatok szczękowych - ich rozpoznawanie, różnicowanie

Bardziej szczegółowo

Lek. Marcin Polok. Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu. Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci

Lek. Marcin Polok. Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu. Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci Lek. Marcin Polok Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny

Bardziej szczegółowo

Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w dziedzinie medycyny rodzinnej. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w dziedzinie medycyny rodzinnej. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w dziedzinie medycyny rodzinnej Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? lek. med. Agnieszka Jankowska-Zduńczyk Specjalista medycyny rodzinnej Warszawa, 5 października

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa. JĘ.!: 2013 Podsekretarz Stanu Aleksander Sopliński MZ-MD-P-O734O3 7-2/AT! 13 Pan Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka ul Przemysłowa 30/32 OO-450 Warszawa W nawiązaniu do

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.VI.9612.18.2016.JH Opole, dnia 18 sierpnia 2016 r. Pani Anna Baranowska Dentica Prywatna Praktyka Stomatologiczna ul. Jankowskiego 18 45-269 Opole WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Chirurgia - opis przedmiotu

Chirurgia - opis przedmiotu Chirurgia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Chirurgia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-Ch Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Radiologia stomatologiczna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Radiologia stomatologiczna Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Radiologia stomatologiczna Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/268/2012 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy

UCHWAŁA NR XX/268/2012 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy UCHWAŁA NR XX/268/2012 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA w sprawie zmiany nazwy ulicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik do Zarządzenia Nr 94/2010 Rektora WUM z dnia25.11.2010 r. (Nazwa jednostki organizacyjnej) FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM okres objęty oceną Objaśnienia:

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Cieślar Bytom, 15.06.2015 Ż Y C I O R Y S

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Cieślar Bytom, 15.06.2015 Ż Y C I O R Y S Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Cieślar Bytom, 15.06.2015 Ż Y C I O R Y S Data i miejsce urodzenia: 22.02.1961r., Czechowice-Dziedzice Stan cywilny: rozwiedziony, córka Dominika ur. 1987 - absolwentka Górnośląskiej

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Ortodoncja

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Ortodoncja S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu/przedmiotu Kod modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Semestr

Bardziej szczegółowo

Ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku lekarsko-dentystycznego. 1. Cel praktycznego nauczania

Ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku lekarsko-dentystycznego. 1. Cel praktycznego nauczania Załącznik nr 2 Ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku lekarsko-dentystycznego 1. Cel praktycznego nauczania Celem praktycznego nauczania jest pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie i

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923 Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/1921 1922/1923 Lekarz, patolog, historyk medycyny i antropolog. Urodził się 6 V 1875 r. w Zagórzu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : HEMATOLOGIA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek )

Bardziej szczegółowo

I. ZałoŜenia programowo-organizacyjne praktyk

I. ZałoŜenia programowo-organizacyjne praktyk Program praktyki z Chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego w Karkonoskiej Państwowej Szkole WyŜszej w Jeleniej Górze dla studentów studiów stacjonarnych I i II roku - 2 i 3 sem. Kierunek: pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. ANDRZEJ STECIWKO pierwszy Rektor PMWSZ w Opolu

Prof. dr hab. n. med. ANDRZEJ STECIWKO pierwszy Rektor PMWSZ w Opolu Prof. dr hab. n. med. ANDRZEJ STECIWKO pierwszy Rektor PMWSZ w Opolu Prof. dr hab. Andrzej Franciszek Steciwko urodził się 4 października 1950r. we Wrocławiu w rodzinie lekarskiej. W latach 1968-1974 studiował

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Chirurgia stomatologiczna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Chirurgia stomatologiczna Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu Rok studiów 4 Semestr studiów 7/ 8 Liczba przypisanych punktów

Bardziej szczegółowo

Tematy seminariów z Neurologii dla V roku Kierunku Lekarskiego realizowane w Klinice Neurochirurgii:

Tematy seminariów z Neurologii dla V roku Kierunku Lekarskiego realizowane w Klinice Neurochirurgii: Tematyka zajęć i zaliczenie z Neurologii - plik pdf do pobrania Neurochirurgia Do zajęć seminaryjnych student jest zobowiązany przygotować wiedzę teoretyczną zgodnie ze słowami kluczowymi do danego tematu.

Bardziej szczegółowo

III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 02. czerwca 2017r.

III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 02. czerwca 2017r. III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 02. czerwca 2017r. Patronat Honorowy JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski Pierwszy komunikat konferencyjny

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jan Wilczyński

Prof. dr hab. Jan Wilczyński Prof. dr hab. Jan Wilczyński PROFESOR MIRIAM KATZ DEPUTY DEAN FOR ACADEMIC AFFAIRS, FACULTY OF HEALTH SCIENCES, BEN GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV BEER SHEVA, ISRAEL LAUREATKA TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 013/97/00/III. Naczelnej Rady Lekarskiej. z dnia 14 kwietnia 2000 r.

Uchwała Nr 013/97/00/III. Naczelnej Rady Lekarskiej. z dnia 14 kwietnia 2000 r. Uchwała Nr 013/97/00/III Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy. Naczelna Rada Lekarska świadoma obowiązków,

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Marian Tracz

Prof. dr hab. inż. Marian Tracz Prof. dr hab. inż. Marian Tracz Zasłużony dla sprawy Drogowej oprac. Prof. Antoni Szydło ur. 1943 r. w Nowym Sączu szkoła średnia (Nowy Sącz) studia na Politechnice Krakowskiej (Wydział Budownictwa Lądowego)

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ

Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ Warszawa 2001 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2001 Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY V roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY V roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY V roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : PULMONOLOGIA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE SPRAWOZDANIE z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE W dniach od 10 do 12 maja 2012 roku odbył się w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - diabetologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-D Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Jadwiga Banaszewska W 1985 r. wpisana na listę adwokatów ORA we Wrocławiu. W latach 1998 2004 wizytator, w

Bardziej szczegółowo

Patologia. QZ 1-39 Wydawnictwa informacyjne i ogólne QZ 40-109 Patogeneza. Etiologia QZ 140-190 Objawy choroby QZ 200-380 Nowotwory.

Patologia. QZ 1-39 Wydawnictwa informacyjne i ogólne QZ 40-109 Patogeneza. Etiologia QZ 140-190 Objawy choroby QZ 200-380 Nowotwory. QZ Patologia QZ 1-39 Wydawnictwa informacyjne i ogólne QZ 40-109 Patogeneza. Etiologia QZ 140-190 Objawy choroby QZ 200-380 Nowotwory. Torbiele Wydawnictwa informacyjne i ogólne QZ 1 Organizacje. Towarzystwa,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dz.U.011.11.896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących

Bardziej szczegółowo

SYLABUS Część A- Opis przedmiotu kształcenia Nazwa. Propedeutyka ortodoncji Kod modułu O modułu/przedmiotu: Wydział:

SYLABUS Część A- Opis przedmiotu kształcenia Nazwa. Propedeutyka ortodoncji Kod modułu O modułu/przedmiotu: Wydział: SYLABUS Część A- Opis przedmiotu Nazwa Propedeutyka ortodoncji Kod modułu O modułu/przedmiotu: Wydział: Lekarsko-Stomatologiczny Kierunek studiów: Lekarsko-Stomatologiczny Specjalności: Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 rok akademicki 2012/2013

STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 rok akademicki 2012/2013 NAZWA MODUŁU (PRZEDMIOTU) KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 rok akademicki 2012/2013 Suma w roku SESTR 1 SESTR 2 ZALICZENIA 1 Biologia 3 3 ZAL 40 15 0 25 0 15 25 Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Chirurgia stomatologiczna

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Chirurgia stomatologiczna Nazwa modułu/przedmiotu Chirurgia stomatologiczna Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Chirurgia stomatologiczna Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy F Nazwa grupy Nauki kliniczne

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej

Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej Specjalizacja w dziedzinie Dyrekcja Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu ogłasza nabór na specjalizację z. Specjalizacja w Specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

Patrycja Król 2gs2 Gim. Nr 39 w Warszawie

Patrycja Król 2gs2 Gim. Nr 39 w Warszawie Zbigniew Religa znakomity lekarz, cudowny człowiek. Patrycja Król 2gs2 Gim. Nr 39 w Warszawie Spis treści Gdzie się kształcił i pracował Życiorys Wykształcenie Kariera Pierwsza operacja na sercu! Dalsze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. 1 w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53 O MNIE Nazywam się Jacek Popiński. Jestem lekarzem dentystą, absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Uzyskałem I i II stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgia stomatologiczna (kolejno w 1995

Bardziej szczegółowo

Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych

Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych Zasady organizacji szkoleń w Regionalnym Ośrodku Kształcenia Lekarza Rodzinnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie Dr n.med.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Nefrologia 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek )

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-G Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r.

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Choroby błony śluzowej

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Choroby błony śluzowej Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu Rok studiów 4 Semestr studiów 8 Liczba przypisanych punktów

Bardziej szczegółowo

Marek Krawczyk - Życiorys. Przebieg pracy zawodowej.

Marek Krawczyk - Życiorys. Przebieg pracy zawodowej. 1 Marek Krawczyk - Życiorys Przebieg pracy zawodowej. Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie w 1969 roku. Życie zawodowe związał z tą

Bardziej szczegółowo

Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji

Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji PROGRAM POPRAWY WCZESNEGO WYKRYWANIA I DIAGNOZOWANIA NOWOTWORÓW U DZIECI W PIĘCIU WOJEWÓDZTWACH POLSKI Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jerzy Stańczyk

Prof. dr hab. Jerzy Stańczyk Prof. dr hab. Jerzy Stańczyk WYDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA Senat Akademii Medycznej w Łodzi w dniu 12 XII 1996 r. podjął Uchwałę (11/96), w której zapisano, że z dniem 1 X 1997 r. zostaje powołany

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Ortodoncja

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Ortodoncja Kod modułu Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Ortodoncja Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2014 Bartłomiej Noszczyk Klinika Chirurgii Plastycznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 22 5841 191 Warszawa 22-01-2015 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz

GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz Absolwentka wydziału farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, farmaceuta, specjalista pierwszego stopnia w dziedzinie farmacji aptecznej. Ukończyła

Bardziej szczegółowo

I ODNOWY BIOLOGICZNEJ. Nazwa przedmiotu: BALNEOKLIMATOLOGIA i LECZENIE UZDROWISKOWE

I ODNOWY BIOLOGICZNEJ. Nazwa przedmiotu: BALNEOKLIMATOLOGIA i LECZENIE UZDROWISKOWE Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2016 ZAKŁAD FIZYKOTERAPII Jednostka Organizacyjna: Katedra Fizjoterapii I ODNOWY BIOLOGICZNEJ Kierunek: II STOPIEŃ Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013 Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Centrum Egzaminów Medycznych powstało w 2001 roku zadania statutowe CEM obejmują organizację egzaminów

Bardziej szczegółowo

tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty 1) i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny

tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty 1) i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

Ryszard Stachowski Curriculum Vitae

Ryszard Stachowski Curriculum Vitae Ryszard Stachowski Curriculum Vitae Kwalifikacje naukowe: Magisterium: 1963 Doktorat: 1971 Habilitacja: 1978 Profesor nadzwyczajny: psychologia, UAM Katedra Psychologii, Wydział Filozoficzno Historyczny,

Bardziej szczegółowo

Dr hab. n. o zdr. Edyta Barnaś

Dr hab. n. o zdr. Edyta Barnaś (1) Nazwa przedmiotu Podstawy onkologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Rok akademicki 2015/2016 Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Kardiologia małych zwierząt

Kardiologia małych zwierząt Międzynarodowa Konferencja VetCo Kardiologia małych zwierząt 5-6 września 2015 Warszawa Materiały konferencyjne Wydawca biuletynu: VetCo Veterinary Consulting & Control Al. 3 Maja 7/2, 00-401 Warszawa

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku

U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowania wniosków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologia Kliniczna za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologia Kliniczna za rok 2015 Aleksandra Kühn-Dymecka Instytut Psychiatrii i Neurologii 02-957 Warszawa Al. Sobieskiego 9 Email dymecka@ipin.edu.pl tel., 224582534 Warszawa 01-02-2016 r Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Zakład. Po zakończeniu I wojny światowej tylko nieliczni lekarze w Polsce zajmowali się. Ortodoncji. Barbara Siemińska-Piekarczyk Małgorzata Zadurska

Zakład. Po zakończeniu I wojny światowej tylko nieliczni lekarze w Polsce zajmowali się. Ortodoncji. Barbara Siemińska-Piekarczyk Małgorzata Zadurska Barbara Siemińska-Piekarczyk Małgorzata Zadurska Zakład Ortodoncji Dr Barbara Siemińska-Piekarczyk p.o. Kierownika Zakładu nazwa w 2007 r. pierwsza nazwa Klinika Ortodontyczna Państwowego Instytutu Dentystycznego

Bardziej szczegółowo