SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY SIEMIANICE Z A T W I E R D Z A M Siemianice, dnia r Inż. Krzysztof Durczak / Z-CA DYREKTORA / SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony Zn. spr. 1/SI/2013 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA EWIDENCJI I PROWADZENIA GOSPODARKI LEŚNEJ DLA LEŚNEGO ZAKŁADU DOŚWIADCZALNEGO SIEMIANICE Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia , ogłoszenie otrzymało nr Określenie wg CPV : Geograficzne systemy informacyjne (GIS lub równorzędne) Siemianice r

2 I. Nazwa i adres zamawiającego UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 28, Poznań, LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADZALNY SIEMIANICE ul. Kasztanowa 1/1, Łęka Opatowska tel , fax województwo: wielkopolskie powiat: kępiński NIP: REGON: adres internetowy: Godziny urzędowania: od 8.00 do II. Tryb udzielenia zamówienia 1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ) zwanej dalej ustawą lub PZP oraz w sprawach nieuregulowanych tą ustawą, przepisy Kodeksu cywilnego. 2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art ustawy PZP, o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Dostosowanie struktury opisu taksacyjnego, instalacja i konfiguracja systemu wraz z konwersją danych przestrzennych (wykonanie aplikacji serwer oraz centralnej bazy danych)- sztuk 1 Elementy systemu i ich funkcjonalność Założenia : Aplikacja serwer, zainstalowana będzie na serwerze LZD Siemianice Aplikacja serwer powinna zawierać pełną funkcjonalność systemu i centralną bazę danych. Baza danych powinna być skonstruowana o model relacyjny w standardzie SQL. Budynek LZD Siemianice Na serwerze należy zainstalować główną bazę danych baza danych musi być widoczna dla każdej wersji klienckiej, czyli z dowolnego komputera z domeny oraz z odpowiednich komputerów uruchomionych w leśniczówkach. Każdy użytkownik pracujący w oprogramowaniu klienckim do prowadzenia magazynu drewna zainstalowanym na komputerze osobistym, musi korzystać z jednej, wspólnej bazy zainstalowanej na serwerze. Baza danych musi zapewniać jednoczesną pracę na danych z minimum 30 różnych komputerów (różnych użytkowników). Leśniczówki Informatyzacja leśniczówki oraz pracy leśniczego musi zapewnić połączenie internetowe pomiędzy komputerem w leśniczówce a danymi znajdującymi się na 2

3 serwerze w budynku LZD Siemianice. Liczba punktów do podłączenia za pomocą VPN nie przekroczy 6 lokalizacji (leśniczówek) Na komputerze leśniczego musi być zainstalowane oprogramowanie do prowadzenia magazynu drewna. Aplikacja musi łączyć się z bazą danych znajdującą się na serwerze w budynku LZD Siemianice, co zapewni pełny dostęp do aktualnych danych. Zamawiający preferuje połączenie typu VPN. W szczególnych przypadkach, gdy łączność VPN zostanie przerwana z powodów niezależnych od zamawiającego, oprogramowanie do prowadzenia magazynu drewna musi umożliwić pracę na odpowiedniej kopii bazy danych - podstawowym trybem pracy aplikacji musi być jednak technologia VPN. Leśniczy zostanie wyposażony w komputer terenowy typu hand-held do gromadzenia danych w terenie. Leśniczy musi mieć możliwość rejestracji wszystkich, szczegółowych danych rejestrowanych podczas odbioru drewna (przychód). Rejestrator wyposażony zostanie w moduł GSM, który zapewniać ma odpowiednią synchronizację danych pomiędzy bazą na rejestratorze oraz bazą danych na serwerze w biurze LZD Siemianice. Rys. Architektura systemu informatycznego. 2) Oprogramowanie PC ( aplikacja kliencka ) pozwalające na sprawne gromadzenie oraz sprawne zarządzanie danymi 11 licencji; Aplikacja do prowadzenia gospodarki leśnej Założenia : Aplikacja klient zainstalowana będzie na komputerach pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za wykonywanie zadań związanych z gospodarką leśną oraz 3

4 na komputerach znajdujących się w leśniczówkach, stanowiska klienckie będą miały różne uprawnienia do centralnej bazy danych. Każda instalacja aplikacji klienckiej musi umożliwiać podłączenie do bazy danych, znajdującej się na serwerze w budynku LZD Siemianice. Zamawiający preferuje możliwość zastosowania metody VPN (Virtual Private Network). Zakres funkcjonalny jaki powinien być obsługiwany przez aplikacje klienckie: Dane opisowe w tym: przeglądanie aktualnych opisów taksacyjnych, edycja opisów, ewidencjonowanie uwag i dodatkowych opisów do wydzieleń, kontrola opisu taksacyjnego, możliwość aktualizacji danych opisowych (automatyczna aktualizacja o wiek i przyrost), raportowanie opisów Ewidencja, w tym: przeglądanie wykazu obrębów ewidencyjnych, opisów działek wraz z użytkami ewidencyjnymi, edycja obrębów ewidencyjnych, działek i użytków, łączenie działek/użytków ewidencyjnych z wydzieleniami leśnymi, kontrola poprawności wprowadzonych danych, raportowanie (rejestr gruntów, analiza rozbieżności wg ewidencji i stan na gruncie, rejestr umów dzierżawy i użyczenia gruntów, grunty obce i w zarządzie LZD Siemianice z podziałem na użytki w rozbiciu na gminy i wsie), zachowana relacja do mapy ewidencyjnej Moduł szacunków brakarskich przejmowanie danych ze średnicomierza elektronicznego, wprowadzanie danych z raptularza terenowego. Raportowanie w rozbiciu na gatunki, sortymenty, grupy czynności, adresy leśne (poziom wydzielenia, leśnictwa i całej jednostki) w ujęciu powierzchniowym i masowym, z podziałem na całkowitą masę grubizny dla poszczególnych gatunków. Użytkowanie lasu (hodowla lasu, ochrona lasu, pozyskanie drewna, ekosystemy nieleśne lądowe, ochrona zwierzyny), w tym: tworzenie projektów zadań ochronnych do wydzielenia i powierzchni nie stanowiących wydzieleń (luki, kępy, itp.), kontrola poprawności wprowadzonych danych, zatwierdzanie projektów zadań ochronnych, przeglądanie zatwierdzonych planów, raportowanie: analiza realizacji zadań ochronnych w układzie rzeczowym i kosztowym, tworzenie raportów i formularzy do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie zadań ochronnych, tworzenie okładek. Obsługa przetargów na prace terenowe, w tym grupowanie zaplanowanych zadań do przetargu. Wydruk dokumentów z listą zaplanowanych pozycji, wydruk formularzy ofertowych z miejscem do podania cen przez wykonawców. Rejestracja kosztów prac podanych w przetargu wykorzystanie podanych wartości w trakcie rozliczania prac. Ochrona lasu, w tym: ewidencja pożarów, ewidencja szkód od zwierzyny, rejestrowanie występowania szkodników/chorób/szkód, inwentaryzacja drzew do naturalnego rozkładu, raportowanie (wykaz szkód od zwierzyny, wykaz pożarów), Rejestracja wykonanych prac, w tym: wystawianie zleceń dla wykonawców, wystawianie protokołu odbioru robót, odnotowywanie wykonania na pozycjach planu, Obrót drewnem, w tym: rejestracja dokumentów WOD, współpraca z rejestratorem leśniczego, import danych z rejestratora, tworzenie specyfikacji manipulacyjnych (SM), realizacja sprzedaży drewna (AS, KW, RW) oraz inne (PP). 4

5 o Kwit wywozowy KW (umożliwia rozchód drewna poprzez sprzedaż klientowi hurtowemu na jego podstawie tworzy się fakturę VAT o Rozchód wewnętrzny RW (umożliwia rozchód wewnętrzny drewna porachunkowo ) o Asygnata AS (umożliwia rozchód drewna poprzez sprzedaż klientowi detalicznemu) o Protokół pokradzieżowy PP (umożliwia rozchód drewna skradzionego) o Specyfikacja manipulacyjna SM (umożliwia przekwalifikowanie odebranego drewna zarówno w klasyfikacji jakościowej jak i wymiarowej) Faktury za drewno możliwości wystawiania faktur sprzedażowych za drewno na podstawie wystawionych dokumentów rozchodowych kwitów wywozowych. Raport zestawienia obrotu drewnem raport uwzględnia obrót drewna w nadleśnictwie/leśnictwie w danym przedziale czasowym. Dane w rozbiciu na sortymenty, gatunki, grupy gatunkowe, grubizna/drobnica, podsumowujący sortymenty. Raport uwzględnia zapas początkowy, wartość początkową zapasu, przychód ( w rozbiciu na pozyskanie, manipulację na +, manipulacją na -, oraz podsumowanie ogółem), rozchód ( w rozbiciu na KW, AS, RW, PP), zapas końcowy, wartość końcowa zapasu, cena średnia netto, wartość sprzedaży netto. Moduł uprawnień dla użytkowników możliwość definiowania szczegółowych uprawnień (odczyt, edycja, dodawanie nowych pozycji) dla użytkowników do poszczególnych modułów systemu. Ograniczenie dostępu do danych poprzez wskazanie zakresu dostępnych adresów leśnych. Magazyn drewna wyświetlanie całości drewna znajdującego się na stanie magazynowym LZD Siemianice. Filtrowanie dokumentów przychodowych lub drewna względem adresu leśnego, daty przychodu (zakresu od do ), gatunku drewna, grupy gatunkowej (iglaste/liściaste), sortymentu, klasy grubości, uszkodzeń, kierunku pozyskania. Moduł słownikowy możliwość wprowadzania dowolnych grup czynności, czynności, artykułów, stawek VAT, danych teleadresowych (z podziałem na pracowników, wykonawców, odbiorców). Raportowanie sprzedaży drewna na podstawie typu dokumentu rozchodowego, klienta, adresu leśnego, numeru umowy, okresu rozchodowego (od do ), z opcją podsumowującą sortymentowo i gatunkowo. Szczegółowe raportowanie pozyskania drewna raport uwzględniający dokument przychodowy, numer drewna, gatunek, sortyment, miąższość oraz adres leśny. Raport tworzony na podstawie adresu leśnego lub pozycji planu oraz zakresu czasowego. Szczegółowe raportowanie prac z zakresu hodowli lasu raport zestawiający plan i wykonanie dla parametrów takich jak: czynność, ilości czynności, koszty, numer dokumentu potwierdzającego wykonanie prac. Raport tworzony na podstawie adresu leśnego lub pozycji planu oraz zakresu czasowego 5

6 Szczegółowe raportowanie prac z zakresu ochrony lasu raport zestawiający plan i wykonanie dla parametrów takich jak: czynność, ilość czynności, koszty, numer dokumentu potwierdzającego wykonanie prac. Raport tworzony na podstawie adresu leśnego lub pozycji planu oraz zakresu czasowego Raport ewidencji posuszu raport przedstawiający ewidencję oraz pozyskanie posuszu według adresów leśnych w wybranym roku. Raport ewidencji szkód biotycznych i abiotycznych w drzewostanie raport zestawiający powstanie szkód w drzewostanie spowodowanymi czynnikami biotycznymi (zwierzyna płowa, szkodniki pierwotne i wtórne drewna, grzyby, pędraki) i abiotycznymi (śniegołomy, wiatrołomy, pożar) z uwzględnieniem opcji leśnictwo/nadleśnictwo oraz zakres czasowy Szczegółowe raportowanie cięć raport zawierający szczegółowe zestawienie wykonanych cięć z informacją o adresie leśnym, pozycji planu, dokumentach przychodowych. Raport powinien zawierać również zestawienie drewna według gatunków i sortymentów w rozbiciu na drewno gatunków iglastych i liściastych z uwzględnieniem plan/wykonanie. Szczegółowe raportowanie pozostałych typów planów możliwość wygenerowania raportu dla dowolnego typu planu zawierającego informacje na temat czynności, kosztów, zużytych materiałów oraz uzyskanych produktów, powierzchni wykonania adresu wydzielenia, siedliska, stopnia trudności. Raport generowany w układzie plan/wykonanie na podstawie typu planu, grupy czynności, czynności, adresu leśnego. Zbiorczy raport pozyskania raport zestawiający miąższość drewna pozyskaną według grup czynności w rozbiciu na poszczególne gatunki drewna. Raport w podziale na drewno gatunków liściastych, iglastych oraz w układzie plan/wykonanie. Raport generowany według kryterium adresu leśnego uwzględniający koszty dla poszczególnej grupy czynności. Uwzględnia powierzchnię manipulacyjną oraz zredukowaną, a także powierzchnię podsadzeń produkcyjnych. Zbiorczy raport hodowli lasu raport zestawiający zbiorczo grupy czynności z planu hodowla lasu. Raport w układzie plan/wykonanie, generowany według kryterium adresu leśnego uwzględniający powierzchnie wykonania czynności, roboczogodziny oraz koszty dla poszczególnej grupy czynności (materiały, płace, usługi). Zbiorczy raport ochrony lasu raport zestawiający zbiorczo grupy czynności z planu ochrona lasu. Raport w układzie plan/wykonanie, generowany według kryterium adresu leśnego uwzględniający ilość czynności roboczogodziny, koszty dla poszczególnej grupy czynności (materiały, płace, usługi) oraz podsumowanie. Zbiorczy raport pozostałych typów planów - możliwość wygenerowania zbiorczego raportu dla dowolnego typu planu zawierającego informacje na temat czynności, kosztów, zużytych materiałów oraz uzyskanych produktów, powierzchni wykonania. Raport generowany w układzie plan/wykonanie na podstawie typu planu, grupy czynności, adresu leśnego. Raport powierzchni trzebieży - raport zestawiający powierzchnię wykonania cięć w ramach trzebieży oraz miąższość pozyskanego drewna (grubizna). Podział trzebieży ze względu na rodzaj (TWP, TWN, TPP-III, TPP-IV, TPN-III, TPN-IV). Raport generowany w układzie plan/wykonanie z wyborem adresu leśnego. 6

7 Lista numerów drewna możliwość wyświetlenia numerów drewna, które zostały zużyte do cechowania drewna. Filtrowanie po adresie leśnym i dacie. Raport umów na drewno raport według klientów zawierający zestawienie drewna, które umowa przewiduje do drewna, które zostało wydane dla klienta. Raport w ujęciu miąższościowym, sortymentowym i procentowym. Raport uwzględnia nr umowy oraz zakres czasowy (od do ) Raport ewidencyjny zestawienie obejmujące zestawienie działek ewidencyjnych. Filtrowanie według poszczególnych stopni podziału administracyjnego. Raport użytków ewidencyjnych zestawienie zawierające informacje o typie użytków dla działek ewidencyjnych. Raport dla pojedynczych działek oraz zbiorczo dla poszczególnych stopni podziału administracyjnego. Rejestracja wykonanych transferów danych - możliwość szczegółowej rejestracji wykonanych transferów danych. Rejestracja daty, godziny, użytkownika oraz dokumentów jakie zawierał transfer. Wykaz gruntów opodatkowanych zestawienie przedstawiające wydzielenia leśne spełniające kryteria podatkowe. Dla wydzielenia powinna być informacja na temat powierzchni oraz wieku. Raport zestawienie sadzonek zestawienie przedstawiające zapotrzebowanie na sadzonki. Raport generowany w ujęciu rocznym i rozbiciu na adres leśny, grupę czynności oraz plan i wykonanie. Wydruk historii pracy czyli potwierdzenie wykonanych czynności na rejestratorze przez leśniczego (nr, miąższość, ilość wydrukowanych kopii oraz anulowane dokumenty: ROD, KW, AS, RW Podpisy na raportach wszystkie raporty posiadają podpisy: Sporządził, Sprawdził, Gł. Księgowy, Dyrektor/Z-ca Dyrektora 3) Zakup rejestratorów z oprogramowaniem (aplikacja do gospodarowania drewnem - aplikacja mobilna dla leśniczych) wraz z mobilną drukarką - kompletów 6; Zakres funkcjonalny aplikacji mobilnej dla leśniczych Rejestracja danych: ewidencja przychodu drewna o Przychód drewna stosowego i drewna w sztukach (dłużyce) wprowadzenie wymiarów i wyliczenia wielkości w metrach sześciennych i metrach przestrzennych. Opcjonalna kontrola klasyfikacji jakościowo wymiarowej wg norm obowiązujących w PGL LP. Rejestracja danych: rozchód drewna w terenie o Kwit wywozowy KW o Rozchód wewnętrzny RW o Asygnata AS Wydruk dokumentów (przychód, AS, KW, RW) za pomocą drukarki termicznej. 7

8 Transfer danych z rejestratora do systemu (przy pomocy GPRS oraz bezpośrednio w budynku dyrekcji LZD Siemianice). Moduł dostępu dla poszczególnych użytkowników. Moduł słownikowy pozwalający na dodawanie gatunków drewna, klientów, wykonawców. Magazyn drewna aktualna informacja dotycząca stanów magazynowych leśnictwa. Moduł planów wyświetlanie planów pozyskania drewna Sprzęt: Wymagania sprzętowe - rejestrator L.p. Przedmiot Wymagania minimalne 1 System operacyjny System Windows CE.NET min. v.6.0 z obsługą strony kodowej Windows 1250, Windows Mobile min. v.6.0 z polską lokalizacją lub równoważny. System operacyjny musi być w wersji z obsługą funkcji transmisji danych przez GPRS Legalność systemu operacyjnego winna być potwierdzona certyfikatem autentyczności dostarczonym przy dostawie urządzeń 2 Programy Kalkulator, program obsługi poczty, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny przeglądarka plików pdf. 3 Pamięć Min. RAM 256 MB, Flash Min. 1GB Compact Flash II lub SD o pojemności min. 2GB. 4 Gniazda rozszerzeń Parametry w przypadku kart: SD - maksymalna prędkość odczytu nie mniej niż 20 MB/s, maksymalna prędkość zapisu nie mniej niż 20 MB/s; Compact Flash II - szybkość zapisu min. 16 MB/s, szybkość odczytu min. 20 MB/s. 5 Porty WE/WY Wyprowadzony bezpośrednio na zewnątrz obudowy urządzenia lub stacji dokującej port USB Host/Slave lub kabel podłączany bezpośrednio do urządzenia z wyprowadzeniem USB. Zintegrowany Bluetooth class II (umożliwiający jednoczesną bezkolizyjną pracę. innych urządzeń radiowych tj. WiFi, GSM/GPRS, GPS).Wbudowany moduł GSM/GPRS/EDGE umożliwiający zastosowanie karty SIM dowolnego operatora sieci komórkowej działającego w Polsce 6 Wyświetlacz 7 Klawiatura Kolorowy, podświetlany ekran dotykowy min. 3,5" min. 480*640/640*480 px. Minimum 50 klawiszy, podświetlana, wydzielona alfanumeryczna, multifunkcyjna, z oddzielnymi klawiszami numerycznymi umożliwiająca wprowadzanie polskich znaków ( w standardzie polski programisty). Kropka dostępna za pomocą pierwszej funkcji klawisza. Możliwość miękkiego resetu urządzenia poprzez klawiaturę urządzenia (bez kasowanie pamięci RAM) 8 Głośnik Głośnik lub brzęczyk Ładowana bateria główna oraz zapasowa (akumulator) niklowo-wodorkowa 9 Bateria lub litowo-jonowa bez efektu pamięci dostarczana przez producenta urządzenia hand-held komplecie z urządzeniem. Rozmiar baterii zamontowanej w urządzeniu nie może zmieniać standardowych gabarytów urządzenia. Moc baterii powinna być nie mniejsza niż 17 Wh określonych jako iloczyn natężenia wyrażonego w amperach [Ah] oraz napięcia wyrażonego w 8

9 10 Masa 11 Warunki pracy voltach (V) Bateria lub inne urządzenie podtrzymujące RAM co najmniej na czas wymiany baterii lub wymiany karty czyli przez co najmniej 3 minuty Wymiana baterii głównej na zapasową bez otwierania obudowy urządzenia. Wskaźnik stanu naładowania baterii dostępny bez potrzeby uruchamiania urządzenia Maksymalnie 800g z baterią i wszystkimi wymaganymi wewnętrznymi modułami (kartami) Wytrzymałość na min upadków (dowolną płaszczyzną i krawędzią urządzenia) na gładki beton z wysokości min. 1m, temperatura pracy w minimalnym zakresie od -20 do +50 st.c, spełnienie stopnia ochrony min.ip67 wg PN-92/E lub IEC529 Urządzenie musi pozostawać nieruchome w trakcie wprowadzania danych do urządzenia leżącego na płaskiej powierzchni Pasek na rękę (zabezpieczający przed wypadaniem urządzenia z ręki), 12 Akcesoria 13 Certyfikaty Kabel USB do połączeń z PC Stacja dokująca umożliwiająca jednoczesne ładowanie urządzenia i baterii zapasowej w urządzeniu, z zasilaczem sieciowym, przewodem sieciowym. Ładowarka sieciowa i ładowarka samochodowa lub zamiast ładowarki samochodowej - uchwyt samochodowy z możliwością ładowania Urządzenie musi spełniać wszelkie obowiązujące w Polsce wymagania dla tego typu urządzeń, w szczególności określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagać ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko. Spełnienie powyższych wymagać musi być potwierdzone w oświadczeniu dostawcy. Wymagania sprzętowe drukarka L.p. Cecha Wymagania minimalne 1 Druk bezpośredni druk termiczny 2 Rozdzielczość Min 8 punktów/mm (203 dpi) 3 Prędkość wydruku Min 76 mm na sekundę 4 Waga Waga max 1 kg, wymiary max 170 x 80 x 180 mm, Obudowa z tworzywa odpornego na zmienne warunki atmosferyczne. Wzmocnione brzegi pokryte warstwą gumy chroniącą urządzenie przed przypadkowymi uderzeniami oraz zapobiegające zniszczeniu podczas przypadkowego upadku. 5 Temperatura pracy -20 C do 55 C 6 Pamięć Min 8 MB SRAM ; 4 MB Flash 7 Interfejsy Bluetooth 1.2 RS-232, złącze RJ pinowe obsługa USB 2.0 Full Speed, 12 Mb/s kontrola transmisji XON/XOFF lub sprzętowa (RTS/CTS) 8 Norma szczelności IP Min IP 54 elementy wewnętrzne zabezpieczone przed wstrząsami 9 Akcesoria Ładowarka sieciowa i ładowarka samochodowa lub zamiast ładowarki samochodowej - uchwyt samochodowy z możliwością ładowania 4) Mobilna aplikacja GIS do kontroli pracy w terenie przez inżyniera nadzoru sztuk 1; Zakres funkcjonalny aplikacji mobilnej dla Inżyniera nadzoru: Dostęp do informacji o wydzieleniach (opis taksacyjny, ewidencja system planów, magazyn drewna) Wykonywanie kontroli zabiegów ochronnych (tworzenie notatek kontrolnych, wydruk 9

10 notatek pokontrolnych) Pomiary GPS (edycja mapy numerycznej (aktualizacja mapy), pomiary uśrednione, ciągłe i pojedyncze, śledzenie trasy (rejestrowanie przemieszczania się odbiornika GPS) Pomiary dalmierzem laserowym Wyszukiwanie obiektów na mapie (wyszukiwanie graniczników i innych obiektów o znanych współrzędnych) Wyszukiwanie danych dotyczących wydzieleń (filtrowanie wydzieleń według różnych kryteriów (zabiegi, numery stosów, nr WOD, powierzchnia, gatunek, siedlisko itp.) Wyświetlanie map tematycznych, min.: drzewostanowa, gospodarcza, siedliskowa, Wyświetlanie rastrów, Tworzenie warstw geometrycznych (shp) Wyświetlanie WMS Dodawanie zdjęć do obiektów Automatyczny obrót mapy zgodnie z kierunkiem wg GPS. Aplikacja ta będzie zainstalowana na urządzeniu, które jest już w posiadaniu przez LZD Siemianice. 5) Zestaw komputerowy, na którym będzie zainstalowana aplikacja serwer oraz główna baza danych w budynku dyrekcji LZD Siemianice. Zestaw powinien posiadać spójną kolorystykę (niedopuszczalny jest np. czarny monitor do jasnej obudowy jednostki centralnej). W skład zestawu wchodzi jednostka centralna, monitor, mysz i klawiatura; Wymagania sprzętowe zestawu komputerowego L.p. Cecha Wymagania minimalne 1 Obudowa: Mini Tower Jednostka centralna o parametrach 2 Procesor Intel Core i ( GHz, 6 MB cache, Intel vpro, WiDi) lub równoważny spełniający te same wymagania 3 Dysk twardy Min 1TB SATA III 4 Pamięć RAM Min 8 GB DDR MHz Non-ECC 5 Chipsem Intel Q87 lub równoważny spełniający te same wymagania 6 Napęd optyczny DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Laser 7 Złącza zewnętrzne Min: 1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) 2 x DisplayPort 8 x USB x USB x RJ-45 (LAN) 1 x Serial 2 x wyjście liniowe 2 x wejście liniowe 2 x PS2 8 Oprogramowanie Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit Legalność systemu operacyjnego winna być potwierdzona certyfikatem autentyczności dostarczonym przy dostawie urządzeń. 1 Przekątna LCD min 19 cali Monitor LCD o parametrach 10

11 2 Rozdzielczość 1280x Monitor z możliwością odchylania przód/tył Mysz optyczna przewodowa PS/2 lub USB z rolką Klawiatura PS/2 lub USB, układ klawiszy US-International (tego samego producenta co jednostka centralna) 6) Wykonawca zapewni serwis techniczny systemu na minimum 2 lata w tym aktualizację oprogramowania do nowszych wersji. Wykonawca zapewni minimum 24 miesięczną gwarancję na wyżej wymieniony sprzęt. Wykonawca zapewni minimum trzydniowe szkolenie dla użytkowników (pracowników) oraz minimum jednodniowe dla administratora systemu. Sprzęt musi być dostarczony do siedziby zamawiającego, w formie skompletowanej i skonfigurowanej, dodatkowo wszystkie oprogramowania muszą być dostarczone w wersji elektronicznej na płytach cd/dvd Proponowany sprzęt musi być fabrycznie nowy i nieużywany. IV. Termin wykonania zamówienia 1. Zamówienie realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 15 stycznia 2014 roku. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 1. Zgodnie z art. 22, ust. 1 ustawy PZP, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia / nie spełnia. 3. Wykonawca, który nie udokumentuje spełnienia wymienionych warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP. 4. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy. Po wyborze oferty, przed zawarciem umowy, Zamawiający zażąda okazania umowy regulującej współpracę Wykonawców. 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 6. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie prac, których wykonanie powierzy podwykonawcom. VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 11

12 Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (celowym jest, aby dokumenty oferty ułożyć wg kolejności oraz ponumerować strony): 1. Wypełniony i podpisany na każdej stronie formularz ofertowy - załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru załącznik nr Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru załącznik nr Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP (załącznik nr 3). 5. Wykazanie przynajmniej jednej usługi o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia na kwotę min ,00 złotych brutto, wykonaną w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem referencji potwierdzających, że usługa została wykonana prawidłowo. Przez charakter zgodny z przedmiotem zamówienia Zamawiający rozumie wdrożenie systemu zarządzania stanem zasobów przyrodniczych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaz podpisuje wyznaczony pełnomocnik - w załączeniu druk do ewentualnego wykorzystania załącznik nr 7 do SIWZ. 6. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż zł. 7. Oświadczenie o części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om wraz z określeniem zakresu rzeczowego i procentowego udziału finansowego w realizacji zadania załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji lub oświadczenie, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie bez zlecania wykonywania usług podwykonawcy. 8. Wypełniony i podpisany na każdej stronie protokół dostaw oraz odbioru robót - załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji. 9. Pisemne oświadczenie potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymogi przedstawione w SIWZ. 10. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. 11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć do oferty: 1) pełnomocnictwo udzielone jednemu z partnerów przez pozostałych Wykonawców do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 2) wykaz Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 3) oświadczenie Wykonawców o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia. 12

13 4) podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego i które wspólnie zamierzają składać ofertę muszą wykazać, że każdy z osobna nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 13. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w art. 24, ust 1 PZP. 14. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: 1) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 2) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 5) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. 6) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów zobowiązany jest złożyć dokumenty, dotyczące tych podmiotów. 15. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu, od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 16. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2002r Nr 197 poz z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby. 17. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej, wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Uwaga: Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. 4 ustawy PZP). VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 13

14 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne dokumenty oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem. 2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres Zamawiającego, faksem pod numer: lub na adres e mail: pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie (np. przesłania własnoręcznie podpisanego zapytania pocztą). 3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień dotyczących SIWZ pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ zostanie złożony w siedzibie Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 4. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ bezpośrednio u Zamawiającego oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dziale przetargi bez wskazania źródła zapytania. 5. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: p. Krzysztof Durczak. 6. Zamawiający przed otwarciem ofert nie zamierza organizować spotkania z Wykonawcami. VIII. Wymagania dotyczące wadium 1. Ustala się wadium w wysokości: 3 000,00PLN. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu na konto wskazane przez Zamawiającego; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na konto Zamawiającego, SBL o/kępno, nr rachunku: z dopiskiem wdrożenie systemu przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 4. Oryginał dowodu wniesienia wadium należy załączyć do oferty. IX. Termin związania ofertą 1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. X. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Przygotowanie oferty: 1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. 2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 14

15 4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 5) Oferta powinna zawierać dokumenty opisane w rozdziale VI niniejszej SIWZ, a także załącznik nr 4 parafowany na każdej stronie przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy wzór umowy oraz załącznik nr 6 formularz cenowy. 6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. 7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę. 8) Kartki oferty celowym jest ponumerować. 9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 10) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 11) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Adres Zamawiającego Oferta - WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA EWIDENCJI I PROWADZENIA GOSPODARKI LEŚNEJ DLA LEŚNEGO ZAKŁADU DOŚWIADCZALNEGO SIEMIANICE " nie otwierać przed , godz. 9:15 Adres Wykonawcy 12) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty należy składać do dnia: do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU Leśny Zakład Doświadczalny Siemianice Siemianice ul. Kasztanowa 1/ Łęka Opatowska w Sekretariacie 2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 3. Oferty zostaną otwarte dnia: , o godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU Leśny Zakład Doświadczalny Siemianice Siemianice ul. Kasztanowa 1/ Łęka Opatowska Świetlica XII. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i 15

16 słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. 2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 4. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w Formularzu cenowym" stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a następnie tak obliczoną cenę przenieść do Formularza ofertowego". XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Kryteria oceny ofert Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 1) oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 2) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego miejscu i terminie, 3) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 2. Kryteria oceny ofert stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium. 3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja (100%=100pkt). 4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej: Nazwa kryterium Cena, waga kryterium 100 %. 5. Ocena ofert dokonana zostanie według następującego wzoru: najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert Cena = x 100% cena badanej oferty brutto 6. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty. 7. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium cena otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. 8. Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 9. Wynik realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 16

17 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 2. Podmioty wspólnie składające ofertę, przed zawarciem umowy przedstawią do wglądu oryginał umowy regulującej współpracę Wykonawców, wskazującą na podział zadań i solidarną odpowiedzialność. 3. Podmioty powierzające wykonanie zamówienia podwykonawcom, przed zawarciem umowy przedstawią do wglądu oryginały umów wskazujące na podział zadań. 4. Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi polisę ubezpieczeniową od OC potwierdzającą posiadanie ubezpieczenia działalności gospodarczej od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejsza niż zł i zobowiąże się do odnawiania polisy ubezpieczeniowej przez cały okres realizacji zamówienia. 5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie określonym w ustawie PZP. 7. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań w wysokości 5% ceny brutto. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu na konto wskazane przez Zamawiającego; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie roszczeń zamawiającego w przypadku nie wywiązywania się z ustaleń określonych w umowie. Po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, zamawiający zleci ich wykonanie z środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań umowy. Po należytym wykonaniu umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy. Warunki zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu - zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. W przypadku nienależytego wykonania umowy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zostanie zwrócona Wykonawcy i pozostanie w dyspozycji Zamawiającego. XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 1. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 17

18 2. Zamawiający zobowiązuje się przekazać należność za wykonane prace na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury i podpisania protokołu odbioru prac stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 1. Opis środków ochrony prawnej znajduje się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. XVIII. Postanowienia końcowe 1. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. XIX. Opis części zamówienia, maksymalnej liczby Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalnych warunków, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie itd. 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP 1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP. XXI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą 1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich. XXII. Załączniki 1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy, 2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art.22 ust.1 Prawa zamówień publicznych, 3. Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych, 4. Załącznik nr 4 Wzór umowy, 5. Załącznik nr 5 Podwykonawcy 6. Załącznik nr 6 Formularz cenowy, 7. Załącznik nr 7 Doświadczenie 8. Załącznik nr 8 Protokół odbioru prac 18

19 Załącznik nr 1 do SIWZ 1/SI/2013 pieczęć wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA EWIDENCJI I PROWADZENIA GOSPODARKI LEŚNEJ DLA LEŚNEGO ZAKŁADU DOŚWIADCZALNEGO SIEMIANICE Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Postępowanie opublikowane w: Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia.. otrzymało nr. 1. Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa. Siedziba... Nr telefonu/faks.. nr NIP. nr REGON. 2. Dane dotyczące Zamawiającego: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, Poznań, Leśny Zakład Doświadczalny Siemianice, ul. Kasztanowa 1/1, Łęka Opatowska, reprezentowany przez p. Krzysztofa Durczaka Z-ca Dyrektora siedziba Zakładu: Siemianice, ul. Kasztanowa 1/ Łęka Opatowska 3. Zobowiązania wykonawcy Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA EWIDENCJI I PROWADZENIA GOSPODARKI LEŚNEJ DLA LEŚNEGO ZAKŁADU DOŚWIADCZALNEGO SIEMIANICE w trybie przetargu nieograniczonego, Nr sprawy: 1/SI/2013 oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ za cenę: Cena oferty: cena netto słownie. podatek VAT % w wysokości.. słownie. cena brutto. słownie Zaproponowane przez nas wartości wynikają z podsumowania formularza cenowego (załącznik nr 6) 19

20 Załącznik nr 1 do SIWZ 1/SI/ Osoby do kontaktów z Zamawiającym Osobą (osobami) do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną/ymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są: 1).. tel. kontaktowy, faks. zakres odpowiedzialności 2).. tel. Kontaktowy, faks. 5. Oświadczenia Wykonawcy : Oświadczamy, że cena ofertowa brutto zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Oświadczamy, że akceptujemy przyjęty przez Zamawiającego sposób obliczenia ceny oferty oraz sposób obliczania rzeczywistego wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy na podstawie 6 Istotnych postanowień umowy. Akceptujemy określony w SIWZ termin wykonania zamówienia. Wyrażamy zgodę na termin odroczonej płatności: 30 dni. Uważamy się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu otwarcia ofert. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ (w tym z wzorem umowy - załącznik nr 4 oraz wzorem protokołu odbioru robót-załącznik nr 8) i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujmy warunki w nich zawarte. W przypadku przyznania mi/nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i dokumenty :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych Kozienice, dnia 26.09.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: AZI-79/I/EJ/2011 Bielsko-Biała, 31.05.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacje z ogłoszeniem, o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 08.07.2016 r. Zapytanie ofertowe nr 03/5.4/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp z o. o., ul. Jurowiecka 56, 15 101 Białystok NIP: 542-26-22-985; REGON: 050 86 94 43

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO Na wykonanie pomiarów ochrony katodowej 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: 1.1. Adres korespondencyjny Nazwa: 32 Baza Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

Kraków, r. Zapytanie ofertowe

Kraków, r. Zapytanie ofertowe Kraków, 7.09.2015 r. Zapytanie ofertowe Zakup i dostawa zestawów komputerowych na potrzeby prowadzenia zajęć na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna finansowanych z Dotacji projakościowej MNiSW

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 Łódź: Wykonanie zastępcze usunięcia nielegalnie magazynowanych odpadów, pozostałych po zakończonej działalności ERATECH S.A., w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 141 Numer ogłoszenia: 265487-2010; data

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony Zn. spr. ZPB1/17/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ROZBUDOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SYSTEM ZARZĄDZANIA I PROWADZENIA GOSPODARKI LEŚNEJ DLA LEŚNEGO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032,

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZS Bucz nr 261/6/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Podstawa prawna: art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa kanistrów do Instytutu Nawozów Sztucznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Pięcioletni przegląd dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, dnia 04.03.2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego, prowadzonego w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego w oparciu o wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wielkieoczy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wielkieoczy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wielkieoczy.pl Wielkie Oczy: Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu oraz pozyskania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl 1 z 5 2015-11-30 15:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Zakup i wdrożenie oprogramowania w zakresie kontroli

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej ulica Szkolna w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej.

Remont drogi gminnej ulica Szkolna w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: Remont drogi gminnej ulica Szkolna w miejscowości Zakrzów

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.warszawapraga.so.gov.pl Warszawa: świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia wraz z obsługą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Lusławice 250, Zakliczyn, woj. małopolskie, tel

I. 1) NAZWA I ADRES: Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Lusławice 250, Zakliczyn, woj. małopolskie, tel Zakliczyn: Dostawa fortepianu dla Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego Numer ogłoszenia: 222149-2013; data zamieszczenia: 23.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz: Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń. wielofunkcyjnych; tusze do drukarek atramentowych..

Bydgoszcz: Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń. wielofunkcyjnych; tusze do drukarek atramentowych.. Bydgoszcz: Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń wielofunkcyjnych; tusze do drukarek atramentowych. Numer ogłoszenia: 154653-2015; data zamieszczenia: 22.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego Akademii Muzycznej w Katowicach o nazwie: Zorganizowanie wycieczki zagranicznej Oznaczenie postępowania: ZP/AM/2/2012 Pełna nazwa Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Roźwienica: Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2014-2015 Numer ogłoszenia: 221740-2014; data zamieszczenia: 02.07.2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA ZBASZYNEK,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 1 z 5 2015-11-27 16:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wzp.pl Szczecin: Opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie

Bardziej szczegółowo

obsługa systemu informatycznego na okres 1 roku w zakresie administrowania i serwisowania

obsługa systemu informatycznego na okres 1 roku w zakresie administrowania i serwisowania Page 1 of 5 Warszawa: obsługa systemu informatycznego na okres 1 roku w zakresie administrowania i serwisowania oprogramowaniem aplikacyjnym InfoMedica oraz administrowania bazami danych systemu InfoMedica

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) DO ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) DO ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi 1403 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) DO ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak spr.: ZP 11/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Czerwonak: Sadzenie drzew i krzewów, niwelacja terenu, na terenie zieleni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1/5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dom Pomocy Społecznej w Owczarach Ul. Kasztanowa 20 32-088 Owczary tel. (012)4194086 fax.(012)4194066 e-mail: dpsowczary@poczta.onet.pl Zaprasza do składania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej ulica Klonowa w miejscowości Zawada, gmina Turawa.

Remont drogi gminnej ulica Klonowa w miejscowości Zawada, gmina Turawa. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST:. Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP Nr 207939-2008 z dnia 09-09-2008r. I. Nazwa (firma) oraz

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Mińsk Mazowiecki: Dostawa artykułów administracyjno-biurowych - SPRAWA ZP.19.2014

Bardziej szczegółowo

ZP/02/2013 Sokołowsko, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZP/02/2013 Sokołowsko, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/02/2013 Sokołowsko, 2013-03-05 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy węgla Groszek Eko i węgla kamiennego Orzech I do kotłowni Sanatoria Dolnośląskie sp. z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl 1 z 5 2014-07-29 11:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl Wrocław: Utworzenie centrum obliczeniowego oraz modernizacja

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY Rawa Mazowiecka, ul. 1-go Maja 1A tel./fax. (0-46) , , , praca.gov.

POWIATOWY URZĄD PRACY Rawa Mazowiecka, ul. 1-go Maja 1A tel./fax. (0-46) , , , praca.gov. POWIATOWY URZĄD PRACY 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. 1-go Maja 1A tel./fax. (0-46) 8144051, 8144518, 8143534, 8144577 e-mail: lorm@ praca.gov.pl ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Dotyczy: Postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo