Regulamin sklepu internetowego Expozycja. (zwany dalej Regulaminem )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin sklepu internetowego Expozycja. (zwany dalej Regulaminem )"

Transkrypt

1 I. INFORMACJE O SKLEPIE Regulamin sklepu internetowego Expozycja (zwany dalej Regulaminem ) Sklep internetowy Expozycja, działający pod adresem prowadzony jest przez firmę Extend Vision Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ulicy Jasnej 32A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS , nr NIP ,nr REGON (zwany dalej: Sklepem ) Kontakt: ul. Kamienna 43, Kraków II. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony (dalej: Strona Internetowa) 2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną. 3. Zamówienia za pośrednictwem strony można składać 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. 4. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać wyboru zamawianych towarów, sposobu dostawy i adresu, a także sposobu płatności. 5. Momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem jest chwila otrzymania przez Klienta na podany w formularzu adres powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji. 6. Klient zawierając umowę oświadczą, iż: a. ma świadomość, że oprogramowanie lub dane niebędące składnikiem treści świadczonych za pośrednictwem Strony Internetowej Usług, wprowadzane przez Sklep Internetowy do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się służą przechowaniu danych podczas składania zamówienia w sklepie, przechowaniu danych dotyczących IP, wprowadzonych danych teleadresowych, produktów oraz ilości obsłudze zamówień. b. ma świadomość, że treść zawieranej Umowy będzie utrwalona w systemie finansowo-księgowym Sklepu Internetowego c. z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Sklep Internetowy nie odpowiada za szkody powstałe w związku z zawarciem lub próbą zawarcia Umowy, bądź niemożnością użytkowania Strony Internetowej przez Klienta albo potencjalnego Klienta, lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego. 1

2 7. W przypadku, gdy zamówiony towar jest niedostępny, bądź realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony o braku możliwości realizacji zamówienia, a ewentualna wpłacona kwota zwrócona na konto bankowe Klienta. 8. W przypadku niedostępności części zamówionych towarów Klient podejmuję decyzję o sposobie realizacji zamówienia. Możliwa jest zarówno częściowa realizacja lub anulowanie zamówienia. 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Strony Internetowej podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. 10. Klient zobowiązany jest w szczególności do: a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich b. korzystania ze Strony Internetowej w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Strony Internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam), d. korzystania ze Strony Internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz spółki Extend Vision sp. z o.o., e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Strony Internetowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, f. korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. III. CENY PRODUKTÓW 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są podawane w złotych polskich. 2. Ceny podane na stronie produktu (podane przy produkcie) to ceny brutto. 3. Ceny podane na stronie produktu nie zawierają kosztów dostawy. 4. Cena podana przy produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Cena potwierdzana jest dodatkowo w wiadomości e-miał wysyłanej do Klienta z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. 5. Informacja na temat całkowitego kosztu zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klient wyboru sposobu zapłaty i dostawy. IV. DOSTAWA 2

3 1. Zamówienia dostarczane są na terenie Polski i poza jej granicami przez firmę kurierską. Sklep przekazuje firmie kurierskiej numer telefonu Klienta w celu umożliwienia kontaktu w przypadku problemów z dostarczeniem zamówienia pod wskazany adres. 2. Po otrzymaniu informacji o skompletowaniu zamówienia Klient może także odebrać zamówione produkty osobiście, po wcześniejszym umówieniu się, w siedzibie firmy przy ulicy Kamiennej 43 w Krakowie. Siedziba Sklepu czynna jest w dni robocze, w godzinach V. KOSZTY PRZESYŁKI 1. Koszty przesyłki firmą kurierską są uzależnione od wagi i wymiarów przesyłki. 2. W przypadku standardowych wymiarów paczki i wadze przesyłki max. do 30 kg cena przesyłki wynosi: a) W przypadku przedpłaty: 21 zł brutto b) W przypadku przesyłki za pobraniem: 32 zł brutto 3. W przypadku złożenia zamówienia o wadze przekraczającej 30 kg lub o niestandardowych wymiarach koszt przesyłki zostanie wyceniony indywidualnie, a informacja przesłana do Klienta na adres podany w formularzu. By zamówienie zostało zrealizowane Klient musi zaakceptować podaną cenę przesyłki. 4. Sklep wysyła zamówienia poza granicę kraju tylko do państw będących krajem członkowskim Unii Europejskiej. 5. W przypadku wysyłki towaru za granicę do kraju będącego krajem członkowskim Unii Europejskiej koszty przesyłki firmą kurierską są ustalane indywidualnie, a informacja o cenie przesyłki przesłana do Klienta na adres podany w formularzu. By zamówienie zostało zrealizowane Klient musi zaakceptować podaną cenę przesyłki. VI. PŁATNOŚCI 1. Klient może wybrać następujące formy płatności: - przedpłata przelew bankowy na podany numer konta bankowego. W tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty (pełna kwota zamówienia) na konto Sklepu. Aby uniknąć opóźnień w księgowaniu w tytule wpłaty należy podać numer zamówienia. - płatność w siedzibie Sklepu przy odbiorze osobistym - płatność za pobraniem przy odbiorze zamówienia u pracownika firmy kurierskiej (płatność gotówką). Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości płatności za pobraniem Klientowi, który wcześniej nie odebrał zamówienia wysłanego za pobraniem lub w przypadku przesyłki wysyłanej za granicę. VII. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Czas realizacji zamówienia jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili przekazania paczki kurierowi, bądź powiadomienia Klienta o możliwości odbioru zamówienia w siedzibie sklepu i wynosi on maksymalnie trzy dni robocze. 3

4 2. W przypadku niemożliwości zrealizowania zamówienia w przeciągu trzech dni roboczych Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. W takim przypadku Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia. IX. ZMIANY W ZAMÓWIENIU 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu i je anulować wyłącznie do momentu przekazania towaru do wysyłki. Zmian można dokonywać przez kontakt z obsługą Sklepu pod numerem telefonu (+48) , formularz kontaktowy i X. FAKTURY VAT 1. Do przesyłek standardowo załączane są faktury VAT, o ile użytkownik przy dokonywaniu zamówienia nie wybierze możliwości przesłania faktury elektronicznej. 2. W takiej sytuacji o której mowa w ust. 1 po realizacji zamówienia Klient otrzymuje fakturę w wersji elektronicznej na adres mailowy podany przy składaniu zamówienia. XI. POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Dokonując zamówienia na stronie Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia. 2. Klient podając swój adres jednocześnie wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania mailingu. 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 z 2002r., poz. 926 z późniejszymi zmianami) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 4. Klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. XII. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres Sklep Expozycja.com, Extend Vision sp. z o.o., ul. Kamienna 43, 31403_Kraków, podany w niniejszym Regulaminie. 2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. 3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku a. rozpoczęcia za zgodą konsumenta świadczenia usług przez Externd Vision sp. z o.o., przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy; b. nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; 4

5 c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; d. towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb; e. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu f. dostarczania prasy; oraz g. usług w zakresie gier hazardowych. 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: Sklep Expozycja.com, Extend Vision sp. z o.o., ul. Kamienna 43, Kraków. 5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. 6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. XIII. REKLAMACJE, NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu jednego roku od daty doręczenia towaru. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu: Sklep Expozycja.com, Extend Vision Sp. z o.o., ul. Kamienna 43, Kraków. Do odesłanego towaru należy dołączyć fakturę i opis reklamowanej wady. 2. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem. 3. Sklep po otrzymaniu przesyłki w terminie do 10 dni roboczych ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. 4. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeśli identyczny produkt nie jest już dostępny Sklep zaoferuje Klientowi inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. 5. Pkt. XII ust. 6 stosuje się odpowiednio XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a Extend Vision Sp. z o.o. 2. Towary prezentowane na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w realizacji zamówienia w przypadku podanie przez Klienta błędnych informacji. 5

6 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieupoważnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku nie stosowania się przez Klienta do zasad ostrożności. 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 6. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z Regulaminem lub zawartą między Stronami umową, Strony poddają sądowi pierwszej instancji właściwemu dla siedziby Extend Vision sp. z o.o. 6

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARELS.PL I. DEFINICJE Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŚWIAT CEBUL.pl z 1.07.2013r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŚWIAT CEBUL.pl z 1.07.2013r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŚWIAT CEBUL.pl z 1.07.2013r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.najpiekniejszemeble.com

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.najpiekniejszemeble.com REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.najpiekniejszemeble.com 1. Definicje Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjne nie będąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne: 1.Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem http://www.dietbox.pl (zwany dalej: Sklepem ) jest Dietbox

I. Informacje ogólne: 1.Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem http://www.dietbox.pl (zwany dalej: Sklepem ) jest Dietbox I. Informacje ogólne: 1.Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem http://www.dietbox.pl (zwany dalej: Sklepem ) jest Dietbox Krzysztof Wojdat, Krystyna Wojdat sp.j. z siedzibą w Łomiankach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Galeria Lagos - Obowiązuje od dnia 25.12.2014 Podstawa prawna Kodeksem Cywilnym Ustawą ochronie danych osobowych

Regulamin sklepu internetowego Galeria Lagos - Obowiązuje od dnia 25.12.2014 Podstawa prawna Kodeksem Cywilnym Ustawą ochronie danych osobowych Regulamin sklepu internetowego Galeria Lagos - Obowiązuje od dnia 25.12.2014 Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Agnieszkę Filar, która jest właścicielką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.modema.pl z 25-12-2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.modema.pl z 25-12-2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.modema.pl z 25-12-2014 Załączniki: - Polityka prywatności (kliknij aby zobaczyć) - Wzór formularza odstąpienia od umowy zwartej na odległość (kliknij aby zobaczyć) -

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.dom-ogrod-hobby.pl

Regulamin sklepu internetowego www.dom-ogrod-hobby.pl Regulamin sklepu internetowego www.dom-ogrod-hobby.pl 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD

Bardziej szczegółowo

na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z

na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z Regulamin sklepu internetowego uru.pl na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU. I. Informacje o sprzedawcy:

REGULAMIN SKLEPU. I. Informacje o sprzedawcy: REGULAMIN SKLEPU I. Informacje o sprzedawcy: Sklep internetowy działający pod adresem www.jello.pl (zwany dalej również Sklepem ) prowadzony jest przez Anetę Bałabańską, prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje:

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje: Regulamin sklepu Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast.

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna (konsument), która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; 2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://poolmate.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

1.3. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.3. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin Regulamin sklepu internetowego www.admailer.pl 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ 7. PRAWO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego wojnaopon.pl

Regulamin Sklepu Internetowego wojnaopon.pl Regulamin Sklepu Internetowego wojnaopon.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ESC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ESC.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.esc.pl/information.php?info_id=33 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015)

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru).

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru). REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Buy4Kids.PL obowiązujący od dn. 2015/03/10 I. Słowniczek pojęć Dane kontaktowe Sprzedawcy Regulamin niniejszy regulamin. Możliwość dostępu do treści dokumentu, pobrania go

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o.

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o. Regulamin- ZEGARKI.PL- od 07.12.2012 Strona 1 z 10 REGULAMIN SKLEPU ZEGARKI.PL Ważny od 07.12.2012 PROMOCJA DOSTAWA GRATIS!!! Dowolny produkt zapłacony kartą lub przelewem powyżej 100,00 zł dostarczymy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl 1. DEFINICJE 1. GEOD Michał Wójcik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl 1.DEFINICJE 2.POSTANOWIENIE OGÓLNE 3.ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.DOSTAWA 6.PŁATNOŚĆ 7.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 8.TRYB

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy Wojenna.pl, działający pod adresem http://www.wojenna.pl, prowadzony jest przez

Sklep internetowy Wojenna.pl, działający pod adresem http://www.wojenna.pl, prowadzony jest przez Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Informacje ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.molamolawear.com

Bardziej szczegółowo