REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO"

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep Internetowy działający pod adresem: jest platformą prowadzoną przez: CHEMA-ELEKTROMET SPÓŁDZIELNIA PRACY w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 9 tel.: Centrala: , , Fax: Dział Sprzedaży: tel/fax : wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem Numer NIP: , Numer REGON: Nr konta: SŁOWNICZEK: 1. Regulamin jest regulaminem o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144,poz.1204 ze zm.) 2. Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu na zasadach określonych w Regulaminie. 3. Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujący u Sprzedającego zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 4. Sprzedający - CHEMA-ELEKTROMET SPÓŁDZIELNIA PRACY w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 9 wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem Numer NIP: , Numer REGON: Dni robocze wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, oraz sobót. 6. Zamówienie dyspozycja zakupu towaru złożona przez użytkownika za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 7. System teleinformatyczny zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z 16 lipca 2004 r.-prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz.243) 8. Produkty wyroby medyczne, preparaty chemiczne, kosmetyki wyprodukowane w Spółdzielni Pracy Chema-Elektromet w Rzeszowie. 9.Koszyk element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Kupujący precyzuje szczegóły zamówienia. 10.Magazyn miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. 11. Sklep Internetowy sklep działający pod adresem: /sklep/sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem internetu. 12. Adres Sklepuinternetowego 13. Siedziba Sprzedającego ul. Przemysłowa 9, Rzeszów. 1. Warunki ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego a w szczególności: składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, a także prawa i obowiązki oraz warunki odpowiedzialności administratora i użytkowników Sklepu Internetowego. 2. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu każdy użytkownik powinien uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu. 3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie użytkownika w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik. 4. Administrator świadczy usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 5. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikowanie się z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

2 6. Kupujący mogą uzyskać dostęp do Regulaminu jako integralnej części umowy, w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej pobrać go i sporządzić jego wydruk. 7. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Kupujący powinien dysponować urządzeniami podłączonymi do sieci Internet, spełniającymi następujące minimalne wymagania techniczne: a) przeglądarka Internet Explorer >= 7.0, Mozilla Firefox>= 3.0, Opera >=9.6, Safari 4+, Chrome 4+. b) rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli i paleta 16,7 mln kolorów. Przy innych ustawieniach korzystanie z serwisu będzie możliwe, ale może się to wiązać z pogorszeniem estetyki i funkcjonalności serwisu 8. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem, postanowieniami regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci internetowej. 9. Produkty umieszczone w kategorii "Promocja" oraz "Wyprzedaż" w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów. 10. Prezentowane na stronie internetowej opakowania mają wyłącznie charakter informacyjny. W zależności od aktualnie oferowanych przez producenta opakowań, mogą się one różnić od umieszczonych na stronie internetowej 2. Składanie zamówienia 1. Klient może składać zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres przez 24 godziny na dobę w każdym dniu tygodnia przez cały rok. 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać, co najmniej następujące czynności z uwzględnieniem wyświetlanych komunikatów oraz informacji dostępnych na stronie: - dodanie do koszyka produktu, - podanie adresu na jaki na być dostarczony towar, - wybranie rodzaju dowodu sprzedaży (paragon, faktura), - podanie danych do wystawienia faktury, - wybranie rodzaju dostawy, - wybranie rodzaju płatności, - złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku o treści składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty 4. Po podaniu przez Kupującego danych, o których mowa w ust. 3 wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia zawierające informacje dotyczące: a) przedmiotu zamówienia, b) cen jednostkowych oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy, c) wybranego sposobu i miejsca dostawy. 5. Chcąc skutecznie złożyć zamówienie Klient powinien dokonać akceptacji Regulaminu, Polityki prywatności, podać dane osobowych oznaczone jako obowiązkowe oraz nacisnąć przycisku "Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty". 6. Informacje o produktach podane na stronach internetowych pod adresem Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 7. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia. Ta wiadomość jest wyłącznie potwierdzeniem otrzymania zamówienia. 8. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego kolejnej (drugiej) wiadomości zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia bądź informacji o otrzymaniu zapłaty za dokonane zamówienie. 9. Wszystkie warunki zakupu zawarte w Regulaminie Sklepu Internetowego są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z chwili zawarcia umowy. 10. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.

3 3. Modyfikacja zamówienia 1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać aż do momentu nadania wysyłki zamówionych produktów przez Sklep Internetowy. 2. Korekty, o której mowa w ust.1 można dokonywać kontaktując się z Działem Sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 3. W przypadku rezygnacji w całości lub części z zamówienia jeżeli zapłata została dokonana z góry zwrot wpłaconej kwoty lub jej części (wielkości jakiej dotyczyła rezygnacja) następuje w terminie 14 dni od otrzymania rezygnacji. 4. Ceny towarów i formy płatności 1.Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie: a) podawane są w złotych polskich, b) zawierają podatek VAT (są cenami brutto), c) nie obejmują kosztów dostawy, które określone są w 6, 2. Klient może wybrać następujące formy płatności: a) zapłata z góry (przelewem) (towar jest wysyłany po wpłynięciu należności na konto nr: ), b) zapłata za pobraniem (zapłata u kuriera w chwili odbierania przesyłki). 5. Dostawa i czas realizacji zamówienia 1. Dostawa towaru następuje (w zależności od przyjętej formy zapłaty): a) do 4 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia, lub b) do 4 dni od daty wpływu gotówki na konto Sprzedającego. 2. W przypadku braku zamawianego towaru w Magazynie lub innych nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia Klient zostanie powiadomiony w terminie 5 dni o przewidywanym terminie realizacji lub poproszony o podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia. 6. Koszt dostawy 1. Koszt dostawy pokrywa: a) Klient, jeżeli wartość zamówienia nie przekracza kwoty 400 zł, b) Sklep Internetowy przy zamówieniu o wartości przekraczającej 400 zł. 2. Koszt dostawy przy zapłacie z góry (przelew): PRZESYŁKI PACZKOWE STANDARDOWE Waga paczki do 5 kg do 10 kg do 30 kg Cena netto/brutto 14,50/17,84 zł 16,00/19,68 zł 20,00/24,60 zł 3. Przy płatności za pobraniem do kosztów, o których mowa w ust.2 należy doliczyć następujące koszty dodatkowe: USŁUGA ZA POBRANIEM Wartość pobrania do 500 zł do 1000 zł do 5000 zł Cena usługi netto/brutto 3,00/3,69 zł 4,00/4,92 zł 5,00/6,15 zł

4 7. Warunki reklamacji 1. Korzystając z doręczenia produktu przez podmiot trzeci (podmiot kurierski) zaleca się sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej w chwili jej dostarczenia oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego. 2. Jeżeli doręczana przesyłka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady zalania, znacznego wgniecenia, naddarcia opakowania itp.) zaleca się odmowę jej przyjęcia. W takim przypadku przesyłka zostanie natychmiast zwrócona do Sprzedającego w celu wyjaśnienia sprawy oraz ponownego dostarczenia zamówionych produktów. 3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w przepisach art Kodeksu cywilnego (rękojmia). Kupujący na zasadach określonych w powyższych przepisach ma prawo żądania odpowiednio: usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy. 4. Reklamację należy złożyć na piśmie z podaniem : daty zawarcia umowy sprzedaży, przyczynę reklamacji nr zamówienia (lub login klienta),zapłaconą kwotę i metodę płatności, żądanie klienta (wymiana towaru, zwrot pieniędzy). Kliknij aby pobrać wzór protokołu. (Załącznik nr 1 do Regulaminu) 5. Protokół wraz z reklamowanym produktem należy przesłać na adres siedziby Spółdzielni, lub faxem na nr: , lub Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym terminie o czasie rozpatrzenia reklamacji. 7. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. 8 Zagrożenia 1. Administrator wskazuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem typowym dla środowiska internetu, takimi jak np. spam, wirusy, ataki hakerskie. 2. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego. 3. Sprzedający podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania zagrożeń typu spam, wirusy, ataki hakerskie, w szczególności poprzez kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich, a także poprzez przeciwdziałanie rozpowszechnianiu spamu. 4. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Kupujący może zgłaszać pisemnie na 9. Prawo do odstąpienia od umowy 1. Konsumentowi przysługuje, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. ustawy o prawach konsumenta. 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy jest zalecane jednak nie jest to obowiązkowe i może nastąpić również w sposób określony w ust. 4. Kliknij aby pobrać wzór formularza. 4. Chcąc skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisemnej wysłanego pocztą elektroniczną. 5. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

5 7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko na adres : CHEMA-ELEKTROMET SPÓŁDZIELNIA PRACY ul. Przemysłowa Rzeszów 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy o prawach konsumentów. 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 13. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu - art 38 ustawy o prawach konsumenta ((Dz. U ) 10. Dane osobowe 1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sklep Internetowy. Wypełnienie przez Kupującego formularza zakupu albo przesłanie zamówienia przez inne środki komunikacji elektronicznej równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie. 2. Sklep Internetowy przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach Sklepu, a także w celach marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w: a) ustawie z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144,poz.1204 ze zm.); b) ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133,poz.883 ze zm.); c) rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz.1024); d) innych aktach prawa powszechnie obowiązującego. 3. Sklep Internetowy przetwarza następujące dane osobowe Kupujących : a) imię i nazwisko, b) adres korespondencyjny, c) numer telefonu, d) adres , e) informacje zawarte w logach systemowych MW celach technicznych i statystycznych, f) w przypadku uzyskania przez Sklep Internetowy wiadomości o korzystaniu przez Kupującego z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie) Sklep internetowy może przetwarzać dane osobowe Kupującego w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Kupującego. 4. Kupującemu przysługuje prawo określone w aktach prawnych, o których mowa w ust.2, w tym w szczególności do :

6 a) wglądu do swoich danych osobowych, b) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 5. Aplikacje Sklepu Internetowego mogą używać plików cookie, aby dostosować treść do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Kupujących. Więcej informacji na temat plików cookie's znajduje się w polityce cookie dostępnej na stronach internetowych Sklepu. 11. Newsletter Sklepu Internetowego 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego, poprzez dobrowolne wpisanie swojego adresu Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania. 3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym, na dostarczanie do niego przez Sklep Internetowy korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie. 4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez kliknięcie w link usuwający, znajdujący się w każdym przychodzącym do Klienta Newsletterze. 12. Postanowienia końcowe 1. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu ). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. 2. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na stronie internetowej Sprzedającego w zakładce Regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie rękojmi Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. 3. Wszelkie spory nie rozwiązane za porozumieniem stron podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne. 4. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. Poz. 1117). 5. Pytania i uwagi odnośnie Sklepu Internetowego prosimy przesyłać za pomocą: - poczty elektronicznej na adres: - telefonicznie do Działu Sprzedaży nr: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:45 do 14:45 - faxem nr: całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U ), ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U ), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U ) Kodeksu cywilnego. ustawy z dnia 6 września 2001r Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r Nr 45 poz.271 z późniejszymi zmianami). 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia r.

Regulamin Sklepu internetowego sklep-rolberg.pl I. Postanowienia ogólne 1 Informacje podstawowe 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze

Regulamin Sklepu internetowego sklep-rolberg.pl I. Postanowienia ogólne 1 Informacje podstawowe 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Regulamin Sklepu internetowego sklep-rolberg.pl I. Postanowienia ogólne 1 Informacje podstawowe 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego sklep-rolberg.pl, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. I. Postanowienia ogólne 1. Dane Sprzedawcy 1.1 Sklep internetowy działający pod adresem www.tropharm.pl prowadzony jest przez Tropharm Marta Rajfur, NIP 6922308043, REGON 360216422 z siedzibą w 59-300

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARELS.PL I. DEFINICJE Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENZIN ONLINE TACICAL STORE www.protactic.pl Słowniczek: Spółka Spółka pod nazwą CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-957), ul. Czerniakowska 81/83, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl www.babyinclouds.pl Sklep internetowy babyinclouds.pl jest prowadzony przez: Baby in clouds Ewa Machura z siedzibą w Czarnym Lesie, ul Częstochowska 180A,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.modema.pl z 25-12-2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.modema.pl z 25-12-2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.modema.pl z 25-12-2014 Załączniki: - Polityka prywatności (kliknij aby zobaczyć) - Wzór formularza odstąpienia od umowy zwartej na odległość (kliknij aby zobaczyć) -

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia wstępne

Rozdział I Postanowienia wstępne Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy (e-sklep) ksiegarnialudzisukcesu.pl (dalej Sklep ) prowadzi sprzedaż detaliczną za

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklep Internetowy SONIA DRAGA (adres strony internetowej: www.soniadraga.pl). Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna (konsument), która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; 2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl 1. DEFINICJE 1. GEOD Michał Wójcik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.najpiekniejszemeble.com

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.najpiekniejszemeble.com REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.najpiekniejszemeble.com 1. Definicje Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjne nie będąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy ABE-IPS działający pod adresem www.abe.pl, prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu.

DEFINICJE. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu. Regulamin Sklepu Internetowego campandtrailer.pl Sklep internetowy campandtrailer.pl jest prowadzony przez: Tomasza Bloch i Andrzeja Bloch prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą Camp &

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. Aemca.pl. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. Aemca.pl. Postanowienia wstępne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ Aemca.pl Postanowienia wstępne 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej Aemca.pl, który

Bardziej szczegółowo

na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z

na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z Regulamin sklepu internetowego uru.pl na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bayla.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12.

Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12. Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12.2014 godziny 00:01 Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić

Bardziej szczegółowo