OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Niniejszy załącznik przedstawia szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagania określone w poniższym opisie należy traktować jako niezbędne minimum określone w SIWZ. W sytuacji, jeśli Zamawiający wskazuje w dokumentacji postępowania znaki towarowe, patenty lub pochodzenie to Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. I. Na przedmiot zamówienia składają się: II. 1) dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych obsługujących format A3 i A4 oraz drukarek laserowych, obsługujących format A4 wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych, 2) system rozliczania kosztów wraz z systemem monitoringu stanu urządzeń, 3) serwis urządzeń, o których mowa w pkt 1) i systemów, o których mowa w pkt 2). 4) dostawa, wniesienie oraz wyładunek ww. sprzętu do Starostwa Powiatowego w Żninie, 5) zainstalowanie i doprowadzenie do pełnej gotowości do pracy (drukowania, kopiowania, skanowania, faksowania) wszystkich urządzeń w ustalonym przez Zamawiającego terminie. Wymagania dotyczące systemu rozliczania kosztów dla urządzeń będących przedmiotem zamówienia 1. System ma zapewnić dokładne rozliczanie kosztów online wydruków (w tym: wydruków, kopii, wydruków faksów i skanów) z urządzeń będących przedmiotem zamówienia. Przez rozliczanie kosztów należy rozumieć dokładne zliczanie wydruków wraz z możliwością przypisania im kosztów wykonania. 2. Zamawiający nie dopuszcza instalacji jakiegokolwiek oprogramowania na komputerach Zamawiającego w celu monitorowania wydruków. System musi działać na serwerze wydruku wdrożonym u Zamawiającego. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał konfiguracji systemu dla wszystkich pracowników Zamawiającego. III. Wymagania dotyczące systemu monitoringu stanu urządzeń tj. urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek będących przedmiotem zamówienia: 1. System ma zapewnić bezobsługowy z ramienia Zamawiającego monitoring stanu urządzeń. System ma monitorować i przesyłać do Wykonawcy wszelkie zgłoszenia związane z nieprawidłowym działaniem urządzenia, stany liczników urządzenia oraz stan materiałów eksploatacyjnych. 2. Zamawiający dopuszcza udział własny w monitoringu stanu urządzeń wyłącznie w przypadku braku połączenia online z Wykonawcą czy to z winy awarii urządzenia czy innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych. 1

2 IV. 3. System musi spełniać m.in. następujące wymagania: 1) przesyłanie online wszelkich zdarzeń dot. urządzenia do Wykonawcy, 2) automatyczne przesyłanie liczników do Wykonawcy, 3) automatyczne zamawianie materiałów eksploatacyjnych, 4) automatyczne wzywanie serwisu do urządzenia, 5) automatyczne powiadamianie o zdefiniowanych zdarzeniach wskazanego pracownika Starostwa Powiatowego w Żninie, 6) centralny monitoring wszystkich urządzeń, 7) dostęp do ww. funkcjonalności dla Zamawiającego poprzez stronę www hostowaną przez Wykonawcę; Wymagania dotyczące materiałów eksploatacyjnych do urządzeń tj. urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek laserowych będących przedmiotem zamówienia: 1. Zamawiający nie dopuszcza materiałów eksploatacyjnych, które były poddawane regeneracji, ponownemu napełnianiu, naprawie lub jakimkolwiek innym czynnościom zmierzających do powtórnego użytkowania tych materiałów po tym jak zostały zdemontowane po wcześniejszym zamontowaniu ich jako nowe i nieużywane. 2. Przedmiotem zamówienia nie są materiały takie jak papier i zszywki do urządzeń będących przedmiotem zamówienia. 3. Zamawiający wymaga, aby materiały eksploatacyjne takie jak tonery/tusze były dostarczone do siedziby Zamawiającego, w którym znajduje się urządzenie w terminie 3 dni roboczych od momentu pojawienia się informacji na urządzeniu, że zawartość ww. materiału eksploatacyjnego wynosi 20% lub mniej. 4. Zamawiający wymaga, aby materiały eksploatacyjne inne niż tonery/tusze były wymienione przez Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od momentu pojawienia się informacji na urządzeniu, że stan zużycia takiego materiału eksploatacyjnego wynosi 5%. 5. Zamawiający wymaga, aby zużyte materiały eksploatacyjne takie jak tonery/tusze były odbierane od Zamawiającego bezpośrednio przez Wykonawcę lub firmę kurierską na koszt Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia ww. zużytych materiałów eksploatacyjnych przez Zamawiającego do odbioru. 6. Zamawiający wymaga, aby zużyte materiały eksploatacyjne inne niż tonery/tusze były odbierane od Zamawiającego bezpośrednio przez Wykonawcę w dniu ich wymiany przez Wykonawcę. 7. Wymiany materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych jak i wszelkich pozostałych wymaganych elementów będzie dokonywał Wykonawca samodzielnie bez jakiegokolwiek zlecenia ze strony Zamawiającego posługując się oprogramowaniem zainstalowanym na serwerze Zamawiającego oraz bez dodatkowego wynagrodzenia. V. Wymagania dotyczące serwisu urządzeń tj. urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek laserowych będących przedmiotem zamówienia: 1. Zamawiający wymaga, aby przyjazd serwisu do uszkodzonego urządzania nastąpił maksymalnie w ciągu 12 godzin w dni robocze od momentu otrzymania zgłoszenia 2

3 o niesprawności z urządzenia lub bezpośrednio od Zamawiającego (kryterium podlegające ocenie Przyjazd serwisu do uszkodzonego urządzenia). 2. Zamawiający informuje, że przyjazd serwisu możliwy jest w godzinach pracy Zamawiającego, tj. w godzinach Czas przyjazdu serwisu do uszkodzonego urządzenia liczony jest w ww. godzinach i przechodzi proporcjonalnie na następny dzień roboczy. Zamawiający wymaga, aby usuniecie awarii/usterki urządzenia nastąpiło najpóźniej w ciągu 16 godzin od przyjazdu serwisu do uszkodzonego urządzenia. Czas naprawy uszkodzonego urządzenia liczony jest w ww. godzinach pracy Zamawiającego i przechodzi proporcjonalnie na następny dzień roboczy (kryterium podlegające ocenie Czas na usuniecie awarii/usterki). 3. W przypadku, gdy naprawa urządzenia nie jest możliwa, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył na własny koszt urządzenie zastępcze o parametrach spełniających wymagania określone w SIWZ oraz dokonał konfiguracji tego urządzenia. Zamawiający wymaga, aby nastąpiło to najpóźniej w ciągu 16 godzin od przyjazdu serwisu do uszkodzonego urządzenia. Czas liczony jest w ww. godzinach pracy Zamawiającego i przechodzi proporcjonalnie na następny dzień roboczy. 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wymienił urządzenie, które uległo kolejno po sobie 3 takim samym awariom lub które uległo kolejno po sobie 5 jakichkolwiek awariom w okresie trzech miesięcy, na urządzenie o parametrach spełniających wymagania określone w SIWZ oraz dokonał konfiguracji nowego urządzenia zgodnie z konfiguracją urządzenia, które podlega wymianie. 5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 6. Wszelkie niesprawności dotyczące urządzeń dzierżawionych niebędących wynikiem: 1) zacięcia papieru, którego usuniecie jest możliwe przez Zamawiającego, 2) braku tonera, w przypadku, gdy na stanie Zamawiający ma wymaganą ilość tonera, 3) błędów eksploatacyjnych niemających wpływu na prawidłowe działanie urządzenia będą zgłaszane automatycznie do Wykonawcy poprzez wdrożony system monitoringu stanu urządzeń. 7. Do usługi serwisowej zalicza się wszelkie niezbędne prace związane z utrzymaniem urządzeń w ciągłej dostępności (wszelkie materiały eksploatacyjne, przeglądy, konserwacje, materiały naturalnie zużywające się, a nie będące materiałami eksploatacyjnymi). 8. W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca lokalizacji urządzeń. Zmiany lokalizacji dokonuje bez dodatkowego wynagrodzenia Wykonawca na prośbę Zamawiającego. VI. Wymagania dotyczące serwisu oprogramowania/systemów wdrożonych przez Wykonawcę w celu realizacji niniejszego zamówienia: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca świadczył usługi serwisowe na wdrożone u Zamawiającego oprogramowanie/systemy w celu prawidłowego wykonania zamówienia. 2. Usługa serwisowa musi być świadczona przez cały okres obowiązywania umowy. 3

4 3. Usługa serwisowa musi być świadczona w godzinach pracy Zamawiającego, tj. w godzinach Zamawiający wymaga, aby usługa serwisowa świadczona była telefonicznie, mailowo oraz na miejscu w siedzibie Zamawiającego. 5. Usługa serwisowa musi uwzględniać m.in.: 1) telefoniczną i mailową pomoc techniczną w rozwiązywaniu problemów z wdrożonym oprogramowaniem/systemem, 2) telefoniczną, mailową i na miejscu pomoc w konfiguracji i rekonfiguracji oprogramowania/systemów pod wymagania Zamawiającego, 3) usuwanie wszelkich problemów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem oprogramowania/systemów, 4) dostarczanie poprawek i aktualizacji oprogramowania/systemów wraz z ich implementacją, 5) czas naprawy oprogramowania/systemów w wyniku wystąpienia problemu krytycznego od zgłoszenia nie dłuższy niż 2 godziny w dni robocze. VII. Wymagania dodatkowe: 1. Przeszkolenie na miejscu 2 pracowników Starostwa Powiatowego w Żninie z obsługi oprogramowania/systemu wdrożonego u Zamawiającego w celu prawidłowego wykonania zamówienia w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (tj. w terminie uruchomienia usługi). 2. Przeszkolenie na miejscu pracowników Starostwa Powiatowego w Żninie z obsługi urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek przypisanych do pomieszczeń biurowych w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (tj. w terminie uruchomienia usługi). 3. Dostawa, wniesienie oraz wyładunek ww. sprzętu do Starostwa Powiatowego w Żninie, 4. Odebranie, po wygaśnięciu umowy, przez Wykonawcę dostarczonych urządzeń. 5. Dostarczenie w formie elektronicznej instrukcji obsługi urządzeń w języku polskim. VIII. Informacje dotyczące sposobu rozliczania się i płatności: 1. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i wydatki niezbędne do wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia, a w szczególności: koszty pracy, środków, urządzeń, materiałów i narzędzi, oprogramowania, obsługi serwisowej, opłaty celne, koszty ubezpieczeń, podatków, zysk oraz wszelkie inne koszty Wykonawcy. 2. Wszelkie stałe koszty (np. monitoring i serwis) związane z realizacja zamówienia zawierają się w opłacie za dzierżawę urządzeń i opłatach za wydruk/kopię na urządzeniach objętych niniejszym zamówieniem. 3. W przypadku urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego, kopia/wydruk zawierający strony monochromatyczne i kolorowe rozliczanie kosztu monochromatycznego i kolorowego oddzielnie. 4. Zamawiający nie dopuszcza stosowania przez Wykonawcę dodatkowych kosztów związanych z realizacja zamówienia oprócz stałych opłat za dzierżawę urządzeń i opłat za 4

5 wykonane wydruki i kopie na urządzeniach wielofunkcyjnych oraz wydruki na drukarkach laserowych. 5. Podana szacunkowa ilość wydruków w Formularzu cenowym (załącznik do Formularza oferty) ma charakter wyłącznie informacyjny. Ilości są wielkościami orientacyjnymi, które zostały przyjęte w celu porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację umowy w wielkościach podanych w Formularzu oferty. Jednocześnie zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zlecona z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wyniesie 70 % ceny podanej w Formularzu oferty. 6. Wartość miesięczną stanowić będzie: cena za wydruk wynikająca z iloczynu wykonanych wydruków na wszystkich urządzeniach i kwoty należnej za wydruk jednej strony A4 oraz wartość za dzierżawę danego urządzenia. 7. Koszty jednostkowe za wydruki oraz za dzierżawę nie mogą ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy za wyjątkiem sytuacji opisanych we wzorze umowy. IX. Wymagania dotyczące urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek Drukarka typ nr 1 Ilość sztuk 6 szybkość druku (A4, w czerni) czas wydruku pierwszej strony (czerń) rozdzielczość druku (czerń) normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) podajniki zainstalowane/możliwość rozbudowy monochromatyczny druk laserowy, minimum 42 str./min 256 MB z możliwością rozszerzenia =< 6,5 s minimum 1200x1200 dpi optyczne stron na miesiąc min. minimum 250 arkuszy/2000 arkuszy minimum 150 arkuszy podajnik uniwersalny minimum 100 arkuszy papier zwykły, koperty, kartony, etykiety, folie A4, A5, A6, B5, koperty C5, C6 prędkość procesora minimum 800 MHz 1 port USB 2.0, 1 karta Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ45) będące w posiadaniu Zamawiającego toner, kabel zasilający, kabel usb, kabel telefoniczny, instrukcja w języku polskim w wersji papierowej i cd/dvd ze sterownikami i instrukcją 5

6 Drukarka kolorowa typ nr 2 Ilość sztuk 2 szybkość druku (A4, w czerni, w kolorze) czas wydruku pierwszej strony (czerń, kolor) rozdzielczość druku (czerń) normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) podajniki zainstalowane/możliwość rozbudowy kolorowy druk laserowy, minimum 30 str./min 512 MB z możliwością rozszerzenia =<10 s minimum 1200 w poziomie i pionie minimum stron na miesiąc 250 arkuszy/600 arkuszy papier zwykły, koperty, kartony, etykiety, folie A4, A5, A6, B5, koperty C5, C6 prędkość procesora: minimum 800 MHz 1 port USB 2.0, 1 karta Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ45) będące w posiadaniu Zamawiającego. tonery, kabel zasilający, kabel usb, kabel telefoniczny, instrukcja w języku polskim w wersji papierowej i cd/dvd ze sterownikami i instrukcją inne wyświetlacz kolorowy, dotykowy minimum 4 6

7 Drukarka typ nr 3 Ilość sztuk 1 monochromatyczny druk laserowy szybkość druku A4 w czerni minimum 40 str./min : 256 MB z możliwością rozszerzenia czas wydruku pierwszej strony =<6,5 s rozdzielczość druku (mono) minimum 1200 x 1200 dpi optyczne normatywny cykl pracy (miesięcznie) minimum stron na miesiąc podajniki zainstalowane/możliwość rozbudowy podajnik 1 na minimum 100 arkuszy/minimum 2000 arkuszy; podajnik 2 na minimum 250 arkuszy minimum 150 arkuszy papier zwykły, koperty, kartony, etykiety, folie A4, A5, A6, B5, koperty C5, C6 prędkość procesora 800MHz języki drukowania PCL 6, Postscript level 3, PDF 1 port USB 2.0, 1 karta Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ45) liczba oraz rodzaj interfejsów nie może zostać osiągnięta przez zastosowanie zewnętrznych przejściówek lub zewnętrznych kart rozszerzeń. w jęz. polskim Windows XP/7/8.1 systemy będące w posiadaniu Zamawiającego. toner, kabel USB 2.0 1,8 m, kabel zasilający, instrukcja obsługi w języku polskim (wersja elektroniczna lub papierowa) inne minimum 2 wyświetlacz LCD (wyświetlane komunikaty w języku polskim), przycisk anulowania wydruku 7

8 Urządzenie wielofunkcyjne A4 kolor typ nr 1 Ilość sztuk 4 kolorowy druk laserowy, druk, kopia, skan, fax szybkość druku (A4, w czerni i w kolorze) minimum 30 str./min 1GB z możliwością rozszerzenia czas wydruku pierwszej strony (czerń/kolor) =< 12 s rozdzielczość druku (czerń/kolor) minimum 1200x1200 dpi optyczne normatywny cykl pracy (miesięcznie, format minimum stron na miesiąc A4) drukowanie i skanowanie dwustronne język drukowania PCL 6, Postscript level 3, PDF podajniki zainstalowane/możliwość minimum 250 arkuszy/1400 arkuszy rozbudowy minimum 150 arkuszy papier zwykły, koperty, kartony, etykiety, folie A4, A5, A6, B5, koperty C5, C6 prędkość procesora minimum 800 MHz kopiowanie dwustronne 1 port USB 2.0, 1 karta Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ45), 1 port USB typu host liczba oraz rodzaj interfejsów nie może zostać osiągnięta przez zastosowanie zewnętrznych przejściówek lub zewnętrznych kart rozszerzeń będące w posiadaniu Zamawiającego USB, folder sieciowy, mail A4 skanowanie dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów ADF skanowanie do , usb, folder sieciowy, toner, kabel zasilający, kabel usb, kabel telefoniczny, instrukcja w języku polskim w wersji papierowej i cd/dvd ze sterownikami i instrukcją inne wyświetlacz kolorowy, dotykowy minimum 4 8

9 Urządzenie wielofunkcyjne A4 mono typ nr 2 Ilość sztuk 5 monochromatyczny druk laserowy, druk, kopia, skan, fax szybkość druku (A4, w czerni) minimum 40 str./min 1GB z możliwością rozszerzenia czas wydruku pierwszej strony =<6,5 s (czerń/kolor) rozdzielczość druku (czerń/kolor) minimum 1200x1200 dpi optyczne normatywny cykl pracy (miesięcznie, minimum stron na miesiąc format A4) język drukowania PCL 6, Postscript level 3, PDF podajniki zainstalowane (bez dodatkowych podajników) podajnik 1 na minimum 100 arkuszy; podajnik 2 o pojemności minimum 500 arkuszy (A4) minimum 250 arkuszy papier zwykły, koperty, kartony, etykiety, folie A4, A5, A6, B5, koperty C5, C6 1 port USB 2.0, 1 karta Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ45), 1 port USB typu host liczba oraz rodzaj interfejsów nie może zostać osiągnięta przez zastosowanie zewnętrznych przejściówek lub zewnętrznych kart rozszerzeń, wewnętrzny slot na karty rozszerzeń szybkość modemu ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s szybkość kopiowania (A4, czarny) minimum 47 str./min rozdzielczość kopii minimum 600x600 dpi optyczne zmniejszanie/powiększanie kopii %, kopiowanie dwustronne typ skanera skaner płaski z podajnikiem dokumentów / skanowanie dwustronne rewersyjne pojemność automatycznego podajnika minimum 50 arkuszy dokumentów ADF dla kopiowania/skanowania rozdzielczość skanowania 1200 X 600 (mono), 600 X 600 (kolor) będące w posiadaniu Zamawiającego prędkość skanowania A4, minimum mono: 45 - A4, kolor: minimum 30 skanowanie sieciowe tak dwustronne skanowanie z automatycznego A4, mono: minimum 20 - A4, kolor: minimum 13 podajnika dokumentów ADF typ plików pdf, jpg, tiff, xps skanowanie do , usb, folder sieciowy toner, kabel zasilający, kabel usb, kabel telefoniczny, instrukcja w języku polskim w wersji papierowej i cd/dvd ze sterownikami i instrukcją inne Wyświetlacz kolorowy, dotykowy, minimum 7'' 9

10 Urządzenie wielofunkcyjne A3 mono typ nr 3 Ilość sztuk 2 monochromatyczny druk laserowy, druk, kopia, skan szybkość druku (A4, w czerni) minimum 31 str./min rozdzielczość druku (czerń) minimum 600x600 dpi 2GB z możliwością rozszerzenia czas wydruku pierwszej strony (czerń) =<4,3 s rozdzielczość druku (czerń) minimum 1200x600 dpi optyczne język drukowania PCL 6, podajniki zainstalowane podajnik ręczny na minimum 100 arkuszy, 2 podajniki o pojemności minimum 500 arkuszy każdy obsługujący formaty w zakresie minimalnym od A4 do A3 minimum 250 arkuszy papier zwykły, koperty, kartony, etykiety, folie o gramaturze g/m2 A6-A3 Standard USB 2.0; 10Base-T/100Base-TX/1000Base- T dysk twardy minimum 250GB szybkość kopiowania (A4, czarny) minimum 31 str./min rozdzielczość kopii minimum 600x600 dpi optyczne zmniejszanie/powiększanie kopii %, kopiowanie dwustronne typ skanera skaner płaski z podajnikiem dokumentów / automatyczne skanowanie dwustronne pojemność automatycznego podajnika minimum 100 arkuszy dokumentów ADF dla kopiowania/skanowania rozdzielczość skanowania minimum 600 x 600 będące w posiadaniu Zamawiającego skanowanie sieciowe tak typ plików pdf, jpg, tiff, xps skanowanie do , usb (pendrive), folder sieciowy toner, kabel zasilający, kabel usb, instrukcja w języku polskim i cd/dvd ze sterownikami i instrukcją inne Wyświetlacz kolorowy, dotykowy, min 7'' 10

11 Urządzenie wielofunkcyjne A4 kolor typ nr 4 Ilość sztuk 2 kolorowy druk laserowy, druk, kopia, skan, fax, szybkość druku (A4, w czerni i w kolorze) minimum 30 str./min 1GB z możliwością rozszerzenia czas wydruku pierwszej strony =< 12 s (czerń/kolor) rozdzielczość druku (czerń/kolor) minimum 1200x1200 dpi optyczne normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) język drukowania drukowanie i skanowanie dwustronne podajniki zainstalowane/możliwość rozbudowy prędkość procesora kopiowanie dwustronne skanowanie dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów ADF minimum stron na miesiąc PCL 6, Postscript level 3, PDF minimum 250 arkuszy/550 arkuszy minimum 150 arkuszy papier zwykły, koperty, kartony, etykiety, folie A4, A5, A6, B5, koperty C5, C6 minimum 800 MHz 1 port USB 2.0, 1 karta Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ45), 1 port USB typu host liczba oraz rodzaj interfejsów nie może zostać osiągnięta przez zastosowanie zewnętrznych przejściówek lub zewnętrznych kart rozszerzeń., będące w posiadaniu Zamawiającego. USB, folder sieciowy, e- mail minimum 50 arkuszy tonery, kabel zasilający, kabel usb, kabel telefoniczny, instrukcja w języku polskim w wersji papierowej i cd/dvd ze sterownikami i instrukcją inne wyświetlacz kolorowy, dotykowy min 7 11

12 Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor typ 5 Ilość sztuk 3 kolorowy druk laserowy, druk, kopia, skan, szybkość druku (A4, w czerni i kolorze /A3 w czerni i kolorze) rozdzielczość druku (czerń/kolor) czas wydruku pierwszej strony (czerń/kolor) rozdzielczość druku (czerń/kolor) minimum 25 str./min (A4) / minimum 11 str./min (A3) minimum 600x600 dpi 2GB z możliwością rozszerzenia =<10 s minimum 600x600 dpi optyczne język drukowania PCL 6 podajniki zainstalowane podajnik ręczny na minimum 100 arkuszy, 2 podajniki o pojemności minimum 500 arkuszy każdy obsługujące formaty w zakresie minimalnym od A4 do A3 minimum 250 arkuszy papier zwykły, koperty, kartony, etykiety, folie o gramaturze g/m2 A5R-A3W Standard USB 2.0; 10Base-T/100Base-TX/1000Base- T szybkość kopiowania (A4, czarny, kolor) minimum 25 str./min, rozdzielczość kopii minimum 600x600 dpi optyczne, zmniejszanie/powiększanie kopii %, kopiowanie dwustronne automatyczne typ skanera skaner płaski z podajnikiem dokumentów / automatyczne skanowanie dwustronne pojemność automatycznego podajnika minimum 100 arkuszy, dokumentów ADF dla kopiowania/skanowania rozdzielczość skanowania minimum 600 x 600 będące w posiadaniu Zamawiającego skanowanie sieciowe tak typ plików pdf, jpg, tiff, xps skanowanie do , usb (pendrive), folder sieciowy tonery, kabel zasilający, kabel usb, instrukcja w języku polskim i cd/dvd ze sterownikami i instrukcją inne ekran kolorowy, dotykowy, min 7'', 12

13 Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor typ 6 Ilość sztuk 1 kolorowy druk laserowy, druk, kopia, skan szybkość druku (A4, w czerni i kolorze /A3 w czerni i kolorze) rozdzielczość druku (czerń/kolor) czas wydruku pierwszej strony (czerń/kolor) rozdzielczość druku (czerń/kolor) minimum 38 str./min (A4) /minimum 17 str./min (A3) minimum 600x600 dpi 2GB z możliwością rozszerzenia =<7s minimum 1200x1200 dpi optyczne język drukowania PCL 6, podajniki zainstalowane szybkość kopiowania (A4, czarny, kolor) podajnik ręczny na minimum 100 arkuszy, 2 podajniki o pojemności minimum 500 arkuszy każdy obsługujące formaty w zakresie minimalnym od A4 do A3 papier zwykły, koperty, kartony, etykiety, folie o gramaturze min g/m2 A5R-A3W Standard USB 2.0; 10Base-T/100Base-TX/1000Base- T minimum 38 str./min rozdzielczość kopii minimum 600x600 dpi optyczne zmniejszanie/powiększanie kopii % kopiowanie dwustronne typ skanera skaner płaski z podajnikiem dokumentów / Skanowanie dwustronne rewersyjne pojemność automatycznego podajnika minimum 100 arkuszy dokumentów ADF dla kopiowania/skanowania rozdzielczość skanowania minimum 600 x 600 będące w posiadaniu Zamawiającego skanowanie sieciowe tak typ plików pdf, jpg, tiff, xps skanowanie do inne , usb (pendrive), folder sieciowy tonery, kabel zasilający, cd/dvd ze sterownikami i instrukcją Wyświetlacz kolorowy, dotykowy, min 10'' 13

14 Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor typ nr 7 Ilość sztuk 1 kolorowy druk laserowy, druk, kopia, skan, szybkość druku (A4, w czerni i kolorze / A3 w czerni i kolorze) rozdzielczość druku (czerń/kolor) czas wydruku pierwszej strony (czerń/kolor) rozdzielczość druku (czerń/kolor) język drukowania PCL 6, minimum 20 str./min (A4) / minimum 11 str./min (A3) minimum 600x600 dpi 1,5GB z możliwością rozszerzenia =<10 s minimum 600x600 dpi optyczne podajniki zainstalowane podajnik ręczny na minimum 100 arkuszy; 2 podajniki o pojemności minimum 500 arkuszy każdy obsługujące formaty w zakresie minimalnym od A4 do A3 minimum 250 arkuszy szybkość kopiowania (A4, czarny, kolor) papier zwykły, koperty, kartony, etykiety, folie o gramaturze g/m2 A5R-A3W Standard USB 2.0; 10Base-T/100Base- TX/1000Base- T minimum 20 str./min, rozdzielczość kopii minimum 600x600 dpi optyczne, zmniejszanie/powiększanie kopii %, kopiowanie dwustronne automatyczne typ skanera Skaner płaski z podajnikiem dokumentów / automatyczne skanowanie dwustronne pojemność automatycznego podajnika minimum 100 arkuszy, dokumentów ADF dla kopiowania/skanowania rozdzielczość skanowania minimum 600 x 600 skanowanie sieciowe typ plików skanowanie do inne będące w posiadaniu Zamawiającego. tak pdf, jpg, tiff, xps , usb (pendrive), folder sieciowy tonery, kabel zasilający, cd/dvd ze sterownikami i instrukcją ekran kolorowy, dotykowy, min 7'', 14

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy*

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy* SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 1) Drukarka kolorowa wielofunkcyjna wraz z materiałami eksploatacyjnymi 3 szt. Załącznik nr 1 do SIWZ dla części 2 Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne)

Bardziej szczegółowo

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę urządzeń drukujących na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej - postępowanie nr DE.WZP.321.1.4.2014.JC

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych kopiarek wg poniższego zestawienia: CZĘŚĆ I Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.2 do SIWZ po zmianie SIWZ z dnia 02.07.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Drukarki laserowe I szt. 3

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III Załącznik nr 1c do SIWZ (pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II

Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z terminalami kart dostępowych, w tym 2 szt. urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego oraz

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia 17.12016 r. Dotyczy: Dostawy sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

4. Drukarka atramentowa kolorowa A3 1 sztuk

4. Drukarka atramentowa kolorowa A3 1 sztuk 4. Drukarka atramentowa kolorowa A3 sztuk (MONO/KOLOR) normal [OptiPlex 55 Ultra Small From Factor] 2 ROZDZIELCZOŚĆ Min 200 x 200 dpi 3 TECHNOLOGIA DRUKU Druk atramentowy 4 WKŁADY DRUKUJĄCE 5 Minimum w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) 1. Typ skanera płaski, stolikowy 2. Rozdzielczość optyczna 2400x2400 dpi 3. Głębia koloru 48 bit 4. Prędkość skanowania - w trybie przeglądu: do 7 s, 5. Maksymalne rozmiary dokumentu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. I. Wykonanie usługi drukowania oraz kserowania dokumentów wraz z serwisem oraz

Opis przedmiotu zamówienia. I. Wykonanie usługi drukowania oraz kserowania dokumentów wraz z serwisem oraz Numer sprawy: DA/ ZP / 4 /2017 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia I. Wykonanie usługi drukowania oraz kserowania dokumentów wraz z serwisem oraz materiałami eksploatacyjnymi obejmować będzie: 1.

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla Akademii Sztuki w Szczecinie AS/BZP/12/2012

Przetarg nieograniczony na dostawę i dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla Akademii Sztuki w Szczecinie AS/BZP/12/2012 Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia/szczegółowe wymagania I. Zamówienie obejmuje dzierżawę następujących urządzeń:. wielofunkcyjne fabrycznie nowe przykładowy model: Kyocera TASKalfa 00ci lub równoważne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia. Na przedmiot zamówienia składa się: Zakup 4 laserowych, monochromatycznych, wielofunkcyjnych urządzeń formatu A3 dla dużych grup pracowniczych z terminalem umożliwiającym podłączenie

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1G do SIWZ RAP.272.19.2013 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I.

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla Akademii Sztuki w Szczecinie AS/BZP/14/2012

Przetarg nieograniczony na dostawę i dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla Akademii Sztuki w Szczecinie AS/BZP/14/2012 Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia/szczegółowe wymagania I. Zamówienie obejmuje dzierżawę następujących urządzeń: 1. wielofunkcyjne fabrycznie nowe przykładowy model: Kyocera TASKalfa 3050ci lub

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacji technicznej

Arkusz informacji technicznej Załącznik nr 2 do SIWZ Arkusz informacji technicznej 1. Urządzenie wielofunkcyjne - atramentowe Producent i model: BROTHER DCP-J100 320,00zł 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka monochromatyczna sieciowa Typ-1: liczba sztuk 60 Oferowany model*.. Producent*.. wymagań minimalnych i

Bardziej szczegółowo

1. Na przedmiot zamówienia składa się dostawa fabrycznie nowych urządzeń drukujących zgodnych z poniższą konfiguracja sprzętową.

1. Na przedmiot zamówienia składa się dostawa fabrycznie nowych urządzeń drukujących zgodnych z poniższą konfiguracja sprzętową. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Na przedmiot zamówienia składa się dostawa fabrycznie nowych urządzeń drukujących zgodnych z poniższą konfiguracja sprzętową. ZADANIE 1

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 2szt. 1. technologia laserowa, czterobębnowa 2. format oryginału A3 3. format kopii A6-A3 4. prędkość kopiowania i druku czarno-białego

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Skaner Typ: 1 liczba sztuk: 50 Oferowany model *... lub konfiguracji) 1 Typ skanera Skaner płaski, nabiurkowy z

Bardziej szczegółowo

A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5

A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5 DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA URZĄDZENIA KOMPUTEROWE A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5 1) Typ druku: laserowy lub ledowy. 2) Szybkość

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX 90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej Curie 3. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt 8

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt.

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. 91 Oferowany model*... Producent*... wskazanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Załącznik nr 3 1. Kserokopiarka kolorowa z finiszerem Wymagania minimalne lub równoważne - Laserowy system powstawania obrazu - Prędkość kopiowania min. 35 kopii/min. A4 kolorowe

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1B do SIWZ RAP.272.161.2012 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka techniczna przedmiotu zamówienia

Charakterystyka techniczna przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ Charakterystyka techniczna AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH Oddział Terenowy w Gdańsku z/s w Pruszczu Gdańskim ul. Powstańców Warszawy 28 83-000 Pruszcz Gdański (Nazwa i adres Zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/ /2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2 Załącznik 2.2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2 Lp. Nazwa Ilość Jedn. miary Wartość brutto 1 2 3 4 5 1. Drukarka A4 9 Szt. 2. Urządzenie wielofunkcyjne A4

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa kategorii Parametry minimalne

L.p. Nazwa kategorii Parametry minimalne Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia DRUKARKI KOLOR - 2 SZTUKI Miejski Zarząd Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy 2 sztuki. Szybkość wydruku w czerni i kolorze

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) Drukarki

Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) Drukarki Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) 2 2.1. Drukarki... 2 2.1.1. Drukarka wielofunkcyjna... 2 2.1.2. Drukarka laserowa monochromatyczna...

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. .., reprezentowanym przez

UMOWA nr. .., reprezentowanym przez UMOWA nr Załącznik nr 8 do SIWZ zawarta w dniu. pomiędzy Powiatem Żnińskim z siedzibą w Żninie przy ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Żninie w osobach: Zbigniew Jaszczuk

Bardziej szczegółowo

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor 1. Drukarka atramentowa Model: DCP-J100 Lp. Parametr Parametr oferowany 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego) w formacie: 2 A4 prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min.

Bardziej szczegółowo

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia... Pozycja 1 - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) formatu A3, kolor, finiszer Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia 1. technologia druku laserowa lub oparta na diodach LED

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed podpisaniem umowy, urządzeń wielofunkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A)

HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A) HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A) Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono cena brutto 11 990.00 zł MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne) HP - toner CF214A (black) nr 14A tonery 837.52 zł

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa niżej opisanych urządzeń i systemu wydruku o parametrach technicznych i funkcjonalnych niegorszych niż wyspecyfikowane

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 1F do SIWZ RAP.272.53.2012 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI Drukarka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro Żnin, dnia 8 października 2010r. OR.3431-43 /10 A/A FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro na sprzedaż i dostawę komputerów przenośnych, drukarki laserowej oraz oprogramowania

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków Sekretariat Dyrektora Szpitala tel.12-614-20-02 faks 12-614-22-66 sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl www.szpitaljp2.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy... miejscowość, data. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Tel/fax... NIP... REGON...

... pieczęć Wykonawcy... miejscowość, data. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Tel/fax... NIP... REGON... Załącznik nr 2b do zaproszenia... pieczęć Wykonawcy... miejscowość, data Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Tel/fax... NIP... REGON... OFERTA NA DOSTAWĘ DO SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: RAP.272.35.2014 część III Załącznik nr 1F do SIWZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU - cz3 DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do SIWZ ZP.341-14/PW/13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kody CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe 50323000-5 Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych 72500000-0

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo przedmiotowy

Formularz cenowo przedmiotowy ... (pieczątka Wykonawcy) Formularz cenowo przedmiotowy do postępowania o zamówienie publiczne na: dzierżawę 1 sztuki fabrycznie nowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)

Bardziej szczegółowo

W ramach udzielenia odpowiedzi Zamawiający w związku z art. 38 ust. 1 oraz

W ramach udzielenia odpowiedzi Zamawiający w związku z art. 38 ust. 1 oraz MUP.PK.III.SG.371-94/09 Lublin, dnia 31.08.2009 r. A/a Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust 4 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: RAP.272.110.2014 CZĘŚĆ III Załącznik nr 1F do SIWZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DRUKARKI

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DRUKARKI DOA.III.272.1.62.2015 Załącznik nr 1C do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DRUKARKI Zamówienie Część III - Dostawa drukarek, skanerów, ploterów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

DE-WZP-BS-321-32/10(733) Warszawa, 2 sierpnia 2010 r.

DE-WZP-BS-321-32/10(733) Warszawa, 2 sierpnia 2010 r. DE-WZP-BS-321-32/10(733) Warszawa, 2 sierpnia 2010 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne urządzeń drukujących i systemu zarządzająco-monitorującego

Wymagane parametry techniczne urządzeń drukujących i systemu zarządzająco-monitorującego Załącznik do Formularza Ofertowego BA-III.2601.13.1.2017 Wymagane parametry techniczne urządzeń drukujących i systemu zarządzająco-monitorującego 1. Urządzenie Typu 1-5 szt. Urządzenie obsługuje format

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK P/56/KOMP.OION/2011-ZAŁĄCZNIK 1A 1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Komputery klasy PC wraz z dodatkowym osprzętem (14 szt.) VAT za 1 szt. zł Cena brutto za 1 szt...zł

Bardziej szczegółowo

8 szt. 13 szt. 4. Drukarka laserowa A4 monochromatyczna 8 szt. 13 szt.

8 szt. 13 szt. 4. Drukarka laserowa A4 monochromatyczna 8 szt. 13 szt. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie i obsług serwisowa systemu centralnego wydruku składającego się z urządzeń drukujących i oprogramowania, zgodnie z zestawieniem: L.p. Dostawa: Nazwa Zakres

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Lp. Przedmiot Minimalne parametry techniczne i wymagania Gwarancja Ilość Wymagane funkcje. Laserowa

Załącznik nr 1. Lp. Przedmiot Minimalne parametry techniczne i wymagania Gwarancja Ilość Wymagane funkcje. Laserowa Lp. Przedmiot Minimalne parametry techniczne i wymagania Gwarancja Ilość Drukarka sieciowa z dupleksem Laserowa Rodzaj druku Monochromatyczny Rozdzielczość min, 1200 x Format wydruku 40 stron na minutę

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Grupa I wysokonakładowe, monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne 5szt. Grupa II wysokonakładowe, kolorowe urządzenia wielofunkcyjne 10 szt. Grupa III monochromatyczne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 XI 2016 r. Znak sprawy: BAB.sst ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, dnia 3 XI 2016 r. Znak sprawy: BAB.sst ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 3 XI 2016 r. Znak sprawy: BAB.sst.214.8.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1.

Bardziej szczegółowo

Procesor. Pamięć. Dyski i napędy. Zintegrowane moduły. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY.

Procesor. Pamięć. Dyski i napędy. Zintegrowane moduły. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY. Komputery z oprogramowaniem - 10 szt. Typ Mini Tower Procesor Producent Intel Nazwa rodziny Core i3-6100 Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

kolorowego - maks. 11 sek., czarno-białego maks. 10 sek. automatyczny dwustronny na min. 50 ark.

kolorowego - maks. 11 sek., czarno-białego maks. 10 sek. automatyczny dwustronny na min. 50 ark. Załącznik nr 2 do SIWZ Drukarki A4 bez faksu (10 szt) Wymagane funkcje Kopiarka, drukarka sieciowa, skaner sieciowy druku technologia laserowa, kolorowa, czterobębnowa A4 A4-A6 Min. 26 stron kolorowych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO URZĄDZENIA DO CYFROWEGO DRUKU W KOLORZE

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO URZĄDZENIA DO CYFROWEGO DRUKU W KOLORZE Załącznik nr 6 /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO URZĄDZENIA DO CYFROWEGO DRUKU W KOLORZE Należy podać nazwę, producenta, typ,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. 6.2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. 6.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. 6.2 Zamówienie obejmuje dostawę projektorów multimedialnych i drukarek, instalację, konfigurację oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Oferowany model*.. Producent*..

Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Kolorowa drukarka laserowa: Liczba sztuk: 1 1 Nośniki: Papier, koperty, kartony, pocztówki, etykiety 2 Rozmiar nośnika:

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w części 1, 2, 3, 5, 6, 7

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w części 1, 2, 3, 5, 6, 7 Warszawa, dn. 29.08.2017 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania, numer sprawy 17/4/42/17. ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP.272.105.2012 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: przeznaczenie do druku mono/kolor - tekst i grafika. rodzaj urządzenia wielofunkcyjne - druk/skan/kopia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: przeznaczenie do druku mono/kolor - tekst i grafika. rodzaj urządzenia wielofunkcyjne - druk/skan/kopia Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 CZĘŚĆ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1 przeznaczenie do druku mono/kolor

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 1 ... pieczątka firmowa ZAŁACZNIK 2 nr sprawy 75/L/16 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 1 URZĄDZENIE LASEROWE MONOCHROMATYCZNE WIELOFUNKCYJNE - klasy Brother DCP-8110DN LUB RÓWNOWAŻNE 1 Funkcje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna OKI MC563dn

Specyfikacja techniczna OKI MC563dn Specyfikacja techniczna OKI MC563dn Typ Nabiurkowa drukarka wielofunkcyjna Metoda skanowania Kolor CIS Technologia drukowania Technologia elektrofotograficzna kolorowego cyfrowego wydruku LED Pojemność

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna CB-VI.272.24.2015 Specyfikacja techniczna zał. nr 1 do siwz Całość dostawy każdego typu urządzenia musi być fabrycznie nowa. 1. Urządzenie wielofunkcyjne typ I 1 szt. Szybkość druku/kopiowania A4: minimum

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących.

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących. Poznań, dnia 15 marca 2012 r. Uczestnicy postępowania 390000-ILGW-253-93/12 dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Cena jednostkowa netto. L.p. Nazwa urządzenia Ilość. Wartość netto

Formularz cenowy. Cena jednostkowa netto. L.p. Nazwa urządzenia Ilość. Wartość netto Załącznik Nr do SIWZ (Pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika* O F E R TA Nazwa i siedziba Wykonawcy/ Wykonawców*......... NIP... REGON... Wykonawcy/Pełnomocnika* Wykonawcy/Pełnomocnika Tel.../fax... adres e-mail:...

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt.

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Część II siwz Opis przedmiotu zamówienia Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE Nazwa parametru WYMAGANE PARAMETRY NIE GORSZE NIś LUB RÓWNOWAśNE Drukowanie - standard 1

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Drukarki Drukarka laser mono ilość 2 Drukarka laserowa monochromatyczna A4 (parametry minimalne)

Opis przedmiotu zamówienia. Drukarki Drukarka laser mono ilość 2 Drukarka laserowa monochromatyczna A4 (parametry minimalne) Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 3 do umowy Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostarczony sprzęt komputerowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, bez braków i uszkodzeń oraz wyprodukowany w roku 2011.

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 5. MODEL (podać) PRODUCENT (podać) ROK PRODUKCJI (podać)

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 5. MODEL (podać) PRODUCENT (podać) ROK PRODUKCJI (podać) POZYCJA NR 1 Monitor LCD - sztuk 21 Lp Parametr/ Warunek Warunki wymagane dla każdego monitora Parametry oferowane przez Dostawcę 1 Monitor LCD fabrycznie nowy minimum 19 rozdzielczość minimum 1024x768

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów eksploatacyjnych i usługi serwisu (Usługa Eksploatacji) Dostawą materiałów eksploatacyjnych i usługą serwisu

Bardziej szczegółowo

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r.

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Przedmiot zapytania dotyczy: Zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem I. Zamawiający: Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Zamawiający szacuje średnią ilość wykonywanych wydruków/kopii na poziomie ok stron miesięcznie, z czego ok to wydruki kolorowe.

Zamawiający szacuje średnią ilość wykonywanych wydruków/kopii na poziomie ok stron miesięcznie, z czego ok to wydruki kolorowe. Opis przedmiotu zamówienia dla usługi dzierżawy urządzeń drukujących w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotowe zamówienie obejmuje swym zakresem dzierżawę urządzeń

Bardziej szczegółowo

Prosta i wszechstronna drukarka kompaktowa-scx-8123na-drukarki... Wielofunkcyjne-Wielofunkcyjne laserowe - monochromatyczne A3 SAMSUNG

Prosta i wszechstronna drukarka kompaktowa-scx-8123na-drukarki... Wielofunkcyjne-Wielofunkcyjne laserowe - monochromatyczne A3 SAMSUNG 1 z 5 2014-07-03 13:00 Prosta i wszechstronna drukarka kompaktowa- SCX-8123NA-Drukarki i Urządzenia Wielofunkcyjne-Wielofunkcyjne laserowe - monochromatyczne A3 SAMSUNG wydrukuj stronę Strona główna Biznes

Bardziej szczegółowo

Część nr 2 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia(OPZ)

Część nr 2 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia(OPZ) Załącznik nr 1B do SIWZ i umowy Część nr 2 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia(OPZ) URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A3 KOLOR 1. Typ urządzenia laserowe, wielofunkcyjne urządzenie drukujące 2. Format oryginału

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/15/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI Drukarka atramentowa typ

Bardziej szczegółowo

Zestawienie : TABELA A Minimalne wymagane parametry techniczne. 33 stron A4 czarno-białych na minutę. 33 stron A4 czarno-białych na minutę

Zestawienie : TABELA A Minimalne wymagane parametry techniczne. 33 stron A4 czarno-białych na minutę. 33 stron A4 czarno-białych na minutę Zestawienie : 2 szt. Drukarek komputerowych laserowych o podanych w tabeli A. Jedna z drukarek ma posiadać dodatkową opcję faksu wymienioną na samym dole Tabeli A. Po 1 sztuce drukarek laserowych o parametrach

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa fabrycznie nowych, niżej wymienionych cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych z opcjami kopiowania, drukowania, skanowania

Bardziej szczegółowo

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy IT.271.31.2013 DRUK WZP-200 Załącznik nr... do oferty (pieczęć Wykonawcy) NAZWA(FIRMA) ORAZ ADRES WYKONAWCY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...... Dzierżawa 7 wielofunkcyjnych laserowych

Bardziej szczegółowo

Pytania z dnia r., odpowiedzi, zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytania z dnia r., odpowiedzi, zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia Częstochowa, dnia 01.08.2016 r. IZ.271.43.2016 Pytania z dnia 27.07.2016 r., odpowiedzi, zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

(pieczęć adresowa firmy oferenta) Jednostka Wojskowa 3964 ul. Bystra 1 03 700 Warszawa OFERTA

(pieczęć adresowa firmy oferenta) Jednostka Wojskowa 3964 ul. Bystra 1 03 700 Warszawa OFERTA Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć adresowa firmy oferenta) Jednostka Wojskowa 3964 ul. Bystra 1 03 700 Warszawa OFERTA Niniejszym składamy naszą ofertę na zakup i dostawę sprzętu poligraficznego imię i nazwisko:...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 7 Załącznik nr 1.7

CZĘŚĆ 7 Załącznik nr 1.7 CZĘŚĆ 7 Załącznik nr 1.7 Formularz ofertowy Załącznik nr 1.7 SIWZ Komputerowy sprzęt peryferyjny: drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne (łącznie 24 szt.) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 7.1.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wielofunkcyjne powinny umoŝliwiać kopiowanie oraz sieciowe drukowanie i skanowanie, o minimalnych parametrach technicznych:

Urządzenia wielofunkcyjne powinny umoŝliwiać kopiowanie oraz sieciowe drukowanie i skanowanie, o minimalnych parametrach technicznych: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowych (rok produkcji: 2011) urządzeń wielofunkcyjnych i niszczarek na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Bizhub 185

Konica Minolta Bizhub 185 Zapraszamy do kontaktu: handlowy@kserkop,pl www.kserkop.pl Konica Minolta Bizhub 185 Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne A3 Najważniejsze funkcje Prędkość drukowania A4/A3: monochromatycznie 19/9

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa 20 sztuk drukarek laserowych do magazynu Politechniki Krakowskiej. Cechy produktu Do 26 str.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa 20 sztuk drukarek laserowych do magazynu Politechniki Krakowskiej. Cechy produktu Do 26 str. Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy KA-2/085/2008 Zadanie częściowe nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa 20 sztuk drukarek laserowych do magazynu Jakość druku (w czerni, tryb best) Cechy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na dostawê sprzêtu komputerowego oraz kserokopiarek

Opis przedmiotu zamówienia na dostawê sprzêtu komputerowego oraz kserokopiarek Opis przedmiotu zamówienia na dostawê sprzêtu komputerowego oraz kserokopiarek 1. Czêœci zamówienia Przedmiot 1-20 zestawów komputerowych do pracy biurowej - 3 monochromatyczne drukarki laserowe stanowiskowe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 4 Załącznik nr 1.4

CZĘŚĆ 4 Załącznik nr 1.4 CZĘŚĆ 4 Załącznik nr 1.4 Komputerowy sprzęt peryferyjny: drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne (łącznie 14 szt.) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 4.1. Drukarki laserowe z przewodami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH DZPZ/333/72/2015 Załącznik nr 3 FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH Poz. 1 Specyfikacja zestawu komputerowego min 21 Procesor: Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Urządzenie wielofunkcyjne Typ 1: szt. 2 Oferowany model *... Producent *... L.p. Opis wymaganych (minimum) i/albo

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania BZP.271.2.1.2013.III Staszów, dnia 08.02.2013r. Uczestnicy postępowania Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego oraz dostawa drukarek w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55, 70-952 Szczecin

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55, 70-952 Szczecin Nr sprawy: 40000-WLO-53-7/08/AK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE CZĘŚĆ II DRUKARKI I SKANERY

OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE CZĘŚĆ II DRUKARKI I SKANERY Załącznik nr 3B do SIWZ.. Pieczęć firmowa Wykonawcy OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE CZĘŚĆ II DRUKARKI I SKANERY A. DRUKARKI LASEROWE - 12 sztuk 1. 2 sztuki z dodatkowym podajnikiem Producent, model,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup drukarki laserowej.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup drukarki laserowej. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup drukarki laserowej. Zamówienie związane jest z realizacją projektu LEADER realizowanego

Bardziej szczegółowo

WAG/I /SW/07 Rzeszów, dn r. Ogłoszenie

WAG/I /SW/07 Rzeszów, dn r. Ogłoszenie WAG/I-2910-13/SW/07 Rzeszów, dn. 6.11.2007 r. Ogłoszenie Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie ul. Zamkowa 8 35-032 Rzeszów zwany dalej Zamawiającym, ogłasza

Bardziej szczegółowo