Formularz cenowy. Cena jednostkowa netto. L.p. Nazwa urządzenia Ilość. Wartość netto

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz cenowy. Cena jednostkowa netto. L.p. Nazwa urządzenia Ilość. Wartość netto"

Transkrypt

1 Załącznik Nr do SIWZ (Pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika* O F E R TA Nazwa i siedziba Wykonawcy/ Wykonawców* NIP... REGON... Wykonawcy/Pełnomocnika* Wykonawcy/Pełnomocnika Tel.../fax... adres ... Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy/Pełnomocnika Składając ofertę na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnicy Bielany z siedzibą w Warszawie przy ul. Przybyszewskiego 0/2, w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa drukarek komputerowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych i podajników A, oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z załącznikami, za cenę: netto zł (słownie:...) brutto... zł (słownie:...) w tym podatek VAT... % w kwocie zł, Oświadczamy, Ŝe:. W cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia. 2. Termin realizacji zamówienia: w ciągu 2 dni od daty zawarcia umowy. 3. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy.. Akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą 30 dni.. Akceptujemy wzór umowy, który jest częścią dokumentacji przetargowej i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych przez zamawiającego warunkach, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym.. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości % ceny oferty brutto wniesiemy przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.. Osoba upowaŝniona do składania ofert w trakcie aukcji elektronicznej: Imię i nazwisko:... Nr dokumentu toŝsamości... Adres Oświadczamy, Ŝe w realizacji zamówienia będą / nie będą * uczestniczyć podwykonawcy (*odpowiednie skreślić). Oświadczam (-y), Ŝe przedmiot zamówienia wykonam (-y) w...% sami (-i). Pozostałe... % wykonam (-y) przy pomocy podwykonawcy (-ów) w zakresie dnia (podpis i pieczątka imienna przedstawiciela Wykonawcy/Pełnomocnika ) *w przypadku złoŝenia oferty wspólne

2 Załącznik Nr 2 do siwz Formularz cenowy L.p. Nazwa urządzenia Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto Drukarka laserowa dla formatu A małych grup roboczych Kolorowa drukarka laserowa dla formatu A dla grup roboczych Urządzenie wielofunkcyjne drukarka/skaner/kopiarka Urządzenie wielofunkcyjne drukarka/skaner/kopiarka kolorowa Szybka drukarka laserowa Dodatkowe podajniki arkuszy A do szybkiej drukarki laserowej (wpisać ilość w zaleŝności od pojemności podanej na str. zał. Nr 3) Razem wartość netto VAT... % Razem wartość brutto... dnia (podpis i pieczątka imienna przedstawiciela Wykonawcy/Pełnomocnika ) *w przypadku złoŝenia oferty wspólne 2

3 Załącznik nr 3 do siwz Parametry. Drukarki laserowe dla formatu A małych grup roboczych model:..., producent:..., które spełniają niŝej opisane parametry technicznoeksploatacyjne: Druk monochromatyczny, technologia druku laserowa. drukarek oferowanych przez wykonawcę 3 Jakość druku 200 x 200 dpi. Szybkość druku min. 33 str/min. Podawanie papieru: podajnik na min. 20 arkuszy o gramaturze 0-20 g/m 2, podajnik uniwersalny na min. 0 ark. MoŜliwość rozbudowy o podajnik na min. 00 arkuszy. MoŜliwość druku z prostą ścieŝką papieru dla nośników specjalnych. Zainstalowana pamięć min. 2 MB z moŝliwością rozbudowy do min. 3 MB. Interfejsy:USB 2.0, Gigabit Ethernet 0/00/000Base-TX Czas oczekiwania na pierwszą stronę wydruku max. s. 0 Zainstalowany duplekser automatyczny. 2 Przycisk anulowania wydruku oraz wyświetlacz statusu/ustawień drukarki. Obsługa systemów operacyjnych: Microsoft Windows 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Windows Vista ; Mac OS X v0.3, v0., v0.; UNIX ; Linux 3 Deklaracja zgodności CE. robocze kasety z tonerami pełnowartościowymi (nie próbne). 2. Kolorowe drukarki laserowe dla formatu A małych grup roboczych model:..., producent:..., które spełniają niŝej opisane parametry technicznoeksploatacyjne: drukarek oferowanych przez wykonawcę Druk kolorowy, technologia druku laserowa. *w przypadku złoŝenia oferty wspólne 3

4 3 Jakość druku 200 x 00 dpi. Szybkość druku min. 30 str/min. Podawanie papieru: podajnik na min. 20 arkuszy o gramaturze 0-0 g/m 2, podajnik uniwersalny na min. 00 ark. MoŜliwość rozbudowy o podajniki na min. 00 arkuszy. MoŜliwość instalacji twardego dysku. Zainstalowana pamięć min. 3 MB z moŝliwością rozbudowy do min. GB. Interfejsy: USB 2.0, Gigabit Ethernet 0/00/000Base-TX Czas oczekiwania na pierwszą stronę wydruku max. s. 0 Zainstalowany duplekser automatyczny. 2 Przycisk anulowania wydruku oraz wyświetlacz statusu/ustawień drukarki. Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 2000, XP Professional, Server 2003, Server 200; Windows Vista ; Mac OS X v0.3, v0., v0. 3 Deklaracja zgodności CE. robocze kasety z tonerami pełnowartościowymi (nie próbne). 3. Urządzenie wielofunkcyjne drukarka/skaner/kopiarka kolorowa model:..., producent:..., które spełniają niŝej opisane parametry : urządzeń oferowanych przez wykonawcę Druk kolorowy, technologia druku laserowa. 3 Jakość druku/kopiowania/skanowania: 00 x 00 dpi/00 x 00 dpi/ 200 dpi; 2-bit. Szybkość druku czerń/kolor/kopiowanie w czerni min. 2//2 str/min. Podawanie papieru: podajnik na min. 0 arkuszy, podajnik dokumentów min. 0 arkuszy Skaner płaski z automatycznym podajnikiem dokumentów. Zainstalowana pamięć min. 0 MB. Interfejsy: Ethernet 0/00 z portem RJ-, USB 2.0. Czas oczekiwania na pierwszą stronę wydruku max czerń/kolor: 2/32 s. *w przypadku złoŝenia oferty wspólne

5 0 Obsługa kart pamieci: CompactFlash typ I i II, Memory Stick, Secure Digital, MultiMedia Card, xd-picture Card Kolorowy wyświetlacz graficzny LCD 2 Obsługiwane sytsemy operacyjne: Microsoft Windows 2000, Server 2003, XP Home, XP Professional, XP Professional x; Windows Vista ; Mac OS X wersja v0.3 i nowsze; Novell NetWare 3.2,.2,.x, ; RED HAT Linux.x lub nowszy; SUSE Linux.x lub nowszy; 3 Deklaracja zgodności CE (zasilający, USB - 2m.), zainstalowane w drukarce robocze kasety z tonerami pełnowartościowymi (nie próbne).. Urządzenie wielofunkcyjne drukarka/skaner/kopiarka model:..., producent:..., które spełniają niŝej opisane parametry technicznoeksploatacyjne: Druk monochromatyczny, technologia druku laserowa. urządzeń oferowanych przez wykonawcę 3 Jakość druku/kopiowania/skanowania: 200 x 200 dpi/00 x 00 dpi/ 200 dpi; 2-bit. Szybkość druku czerń/kopiowanie w czerni min. 2/2 str/min. Podawanie papieru: podajnik na min. 20 arkuszy, podajnik dokumentów min. 0 arkuszy Skaner płaski z automatycznym podajnikiem dokumentów. Zainstalowana pamięć min. MB z mozliwością rozbudowy do min. 320 MB. Interfejsy: Ethernet 0/00 z portem RJ-, USB 2.0. Czas oczekiwania na pierwszą stronę wydruku max 0 s. 0 Zainstalowany automatyczny duplekser. Tekstowy wyświetlacz LCD 2 Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 2000, Server 2003, XP Professional, XP Professional x, Windows Vista ; Mac OS X wersja v0.3 i nowsze; Novell NetWare 3.2,.2,.x, ; RED HAT Linux.x lub nowszy; SUSE Linux.x lub nowszy; Pełna obsługa: Microsoft Windows XP 32, XP x; Windows Vista 32,, Mac OS X v0.3 lub nowszy; Obsługa podstawowych funkcji (drukowanie/skanowanie/wbudowany serwer *w przypadku złoŝenia oferty wspólne

6 WWW): Microsoft Windows 2000, Server 2003; Tylko sterownik drukarki: Unix, Linux 3 Deklaracja zgodności CE. robocze kasety z tonerami pełnowartościowymi (nie próbne).. Szybka drukarka laserowa model:..., producent:..., które spełniają niŝej opisane parametry : Druk monochromatyczny, technologia druku laserowa. drukarek oferowanych przez wykonawcę 3 Jakość druku 200 x 200 dpi. Szybkość druku min. 0 str/min. Podawanie papieru: podajnik na min. 00 arkuszy o gramaturze 0-20 g/m 2, podajnik uniwersalny na min. 00 ark. MoŜliwość rozbudowy o podajniki na 00 arkuszy i 00 arkuszy do łącznej pojemnosci nie mniej niŝ 300 arkuszy. MoŜliwość rozbudowy o automatyczny moduł dupleksera i dysk twardy. Zainstalowana pamięć min. 2 MB z moŝliwością rozbudowy do min. 0 MB. Interfejsy:USB 2.0, Gigabit Ethernet 0/00/000Base-TX Czas oczekiwania na pierwszą stronę wydruku max., s. 0 Odbiornik papieru na min. 00 arkuszy. MoŜliwość rozbudowy o tace odbiorcze (min. ), odbiornik ze zszywaczem, układarkę. Przycisk anulowania wydruku oraz wyświetlacz 2 statusu/ustawień drukarki. Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 2000, XP Home, XP Professional, 3 Server 2003, Dostosowany do systemu Windows Vista ; Mac OS X w wersji 0.2, Mac OS X w wersji 0.3 lub nowszej Deklaracja zgodności CE. robocze kasety z tonerami pełnowartościowymi (nie próbne). *w przypadku złoŝenia oferty wspólne

7 . Dodatkowy podajnik arkuszy A do szybkiej drukarki laserowej model:..., producent:..., które spełniają niŝej opisane parametry : 2 Przeznaczony do pracy z szybką drukarką laserową oferowaną zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie parametrów techniczno eksploatacyjnych (punkt ) szybkiej drukarki laserowej. Pojemność łączna 3000 arkuszy formatu A (naleŝy wpisać ilość oraz pojemność oferowanych podajników). podajników oferowanych przez wykonawcę... dnia (podpis i pieczątka imienna przedstawiciela Wykonawcy/Pełnomocnika ) *w przypadku złoŝenia oferty wspólne

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA Powiat Otwocki Wydział Administracji, Inwestycji i zamówień Publicznych ul. Górna 130 05 400 Otwock tel. (22) 778-15-34,35,37 wew.378 fax (22) 778-15-34,35,37 wew 379 www.powiat-otwocki.pl Otwock, dnia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: Instrukcję dla Wykonawców wraz z załącznikami Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Oświadczenie Załącznik nr 3 - Projekt umowy 2 Nr sprawy

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu

1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu PN - 35/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe Znak sprawy: SZP.272.19.2014

Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe Znak sprawy: SZP.272.19.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ... (miejscowość, data) FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCA: NIP REGON TEL. FAX ( na który Zamawiający ma przesłać korespondencję) E-mail ( na który Zamawiający ma przesłać korespondencję)

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy OKE-WOA-222-1 /13/ WK / 07 Warszawa, dnia 26.10.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy OKE-WOA-222-1 /13/ WK / 07 Warszawa, dnia 26.10.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy OKE-WOA-222- /3/ WK / 07 Warszawa, dnia 26.0.2007 r. Zatwierdzam. Data zatwierdzenia 29.0.2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Informacje ogólne Przetarg nieograniczony, którego wartość

Bardziej szczegółowo

DZPZ/ 333/164/2013 Olsztyn, dnia 1 października 2013 r.

DZPZ/ 333/164/2013 Olsztyn, dnia 1 października 2013 r. DZPZ/ 333/164/2013 Olsztyn, dnia 1 października 2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Przedmiot zapytania dotyczy: Zakup sprzętu komputerowego I. Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Racibórz, dnia 27.01.2011 r. Oznaczeni postępowania: UDA POKL.09.04.00-24-038/09-00-PWSZ 2/11 UDA POKL.08.02.01-24-014/09

Racibórz, dnia 27.01.2011 r. Oznaczeni postępowania: UDA POKL.09.04.00-24-038/09-00-PWSZ 2/11 UDA POKL.08.02.01-24-014/09 Oznaczeni postępowania: UDA POKL.09.04.00-24-038/09-00-PWSZ 2/11 UDA POKL.08.02.01-24-014/09 Racibórz, dnia 27.01.2011 r. W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 26.01.2011 r. i 27.01.2011 r. do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ZO/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ZO/2013 Sulechów, 12.08.2013r Powiat Zielonogórski/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Sikorskiego ul. Piaskowa 53 66-100 Sulechów Tel. +48 68 385 26 86 Fax +48 68 385 33 04 sekretariat@zsp-sulechow.edu.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze ul.wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra, fax: (+48)(68) 327 01 11, tel.: 325 56 95, 456 56 10, tel. centrala: 456 56 56; E-mail: wup@wup.zgora.pl NO-0420-05/BW/06

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie dla rozwoju lubuskiego. Zapytanie ofertowe

Fundusze europejskie dla rozwoju lubuskiego. Zapytanie ofertowe Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 17 / D / SE-AG / 08 Czeladź, marzec 2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. nazwa specyfikacja ilość sztuk

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. nazwa specyfikacja ilość sztuk ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę urządzeń biurowych w ramach projektu Partnerski Urząd Gminy przyjazny mieszkańcom nr umowy: UDA-POKL.05.02.01-00-057/12-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

2. Tryb udzielenia zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy.

2. Tryb udzielenia zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy. Rozdział : INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.. Nazwa oraz adres zamawiającego. Zamawiający: Powiat Rzeszowski; 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 5 Obsługę postępowania zapewnia: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

DZPZ/ 333 / 292 / 2014 Olsztyn, dnia 17 grudnia 2014 r.

DZPZ/ 333 / 292 / 2014 Olsztyn, dnia 17 grudnia 2014 r. DZPZ/ 333 / 292 / 2014 Olsztyn, dnia 17 grudnia 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Przedmiot zapytania dotyczy: Zakup sprzętu komputerowego I. Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17 tel: 2510-087, 2511-451, 2517-817, 2517-131, 2511 970, 2512-712 fax: wewn. 129 lub 136 e-mail: kancelaria@mops.katowice.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: IF/ZP-06/2014 SIWZ INSTYTUT FARMAKOLOGII Polskiej Akademii Nauk 31-343 Kraków, ul. Smętna 12 tel.: (12) 66-23-220, fax: (12) 637-45-00 Regon: 000325943, NIP: 675-000-18-28 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Poniższe zestawienie zawiera opis parametrów minimalnych, jakie powinien spełniać oferowany sprzęt komputerowy. 1 Komputer osobisty PC 10 szt.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

DZPZ/ 333 / 22 / 2015 Olsztyn, dnia 28 stycznia 2015 r.

DZPZ/ 333 / 22 / 2015 Olsztyn, dnia 28 stycznia 2015 r. DZPZ/ 333 / 22 / 2015 Olsztyn, dnia 28 stycznia 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Przedmiot zapytania dotyczy: Zakup sprzętu komputerowego I. Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

na dostawę sprzętu do zabezpieczenia serwerów i transmisji sieciowej

na dostawę sprzętu do zabezpieczenia serwerów i transmisji sieciowej Okręgowy Szpital Kolejowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kruczkowskiego 21, 20-468 Lublin Znak sprawy: 21/P/13 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu konkursowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dla zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo