BYDGOSZCZ w liczbach Spis treści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BYDGOSZCZ w liczbach 2009. Spis treści"

Transkrypt

1 Spis treści I. WPROWADZENIE...3 II. INFORMACJA OGÓLNA O BYDGOSZCZY...6 III. DEMOGRAFIA...6 IV. GOSPODARKA PODMIOTY GOSPODARCZE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKCJI I USŁUG (BEZ SEKCJI PKD HANDEL I NAPRAWY) PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW PRACUJĄCY W GŁÓWNYM MIEJSCU PRACY PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE BRUTTO W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW KOSZTY LOKALNE BEZROBOCIE INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU BYDGOSKI PARK PRZEMYSŁOWY V. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA STRUKTURA GRUNTÓW MIASTA SIECI KOMUNALNE W 2008 ROKU TRANSPORT I KOMUNIKACJA...21 VI. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA MIESZKALNICTWO EDUKACJA I NAUKA KULTURA ZDROWIE I OPIEKA SPOŁECZNA...29 VII. BUDŻET MIASTA...30 VIII. SPORT I TURYSTYKA SPORT I REKREACJA TURYSTYKA

2 IX. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ MIASTA PARTNERSKIE I ZAPRZYJAŹNIONE PROJEKTY MIASTA, NA KTÓRE POZYSKANO DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZY ZAGRANICZNYCH...35 X. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE...35 XI. OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKAMI WIELKOŚĆ I STRUKTURA WYDATKÓW GMINNEGO I POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ŚREDNIOROCZNE STĘŻENIA ZANIECZYSZCZEŃ TERENY ZIELENI W MIEŚCIE STRUKTURA UŻYTKÓW ROLNYCH...39 XII. SAMORZĄD KADENCJA RADY MIASTA XIII. INFORMACJE DODATKOWE PIT STAWKI PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH CIT STAWKI PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH VAT UE STAWKI I ZWOLNIENIA MINIMALNE WYNAGRODZENIE BRUTTO ZA PRACĘ KOSZT ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA

3 I. Wprowadzenie Bydgoszcz to miasto o ponad 660-letniej historii. Legitymuje się dużym potencjałem demograficznym, znaczącym dorobkiem gospodarczym, kulturowym i sportowym. Ponadto pełni szereg funkcji o znaczeniu ponadregionalnym i krajowym, szczególnie w zakresie administracji, produkcji, handlu, finansów, sportu, nauki i kultury. Bydgoszcz jest zarówno stolicą administracyjną województwa kujawsko-pomorskiego, jak i jego największym miastem, liczącym niespełna 360 tys. mieszkańców (ósme pod względem ludności w Polsce). Atrakcyjność inwestycyjna Bydgoszczy została potwierdzona przez szereg nagród i wyróżnień, wśród których wymienić można m.in.: III miejsce wśród Miast przyjaznych dla biznesu w ocenie inwestorów w rankingu miesięcznika Forbes, Laureat w rankingu Europejska Gmina, Europejskie Miasto Bydgoszcz miasto na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim, konkurs organizowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Gazetę Prawną, III miejsce w rankingu Najtańszy Urząd za najniższe wydatki bieżące na administrację, przeliczone na jednego mieszkańca w kategorii miasta wojewódzkiego roku 2007 konkurs organizowany prze Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota, Certyfikat Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej. Warto również nadmienić, iż Urząd Miasta Bydgoszczy posiada odnowiony Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania spełniającego wymagania norm: PN-EN ISO 9001:2001, PN-N-18001:2004, PN-EN ISO 14001:2005, PN-I :2005. Solidność i gospodarność miasta potwierdzają również nadawane przez firmy ratingowe oceny wiarygodności kredytowej. W 2009 roku została potwierdzona dla Bydgoszczy ocena BBB, perspektywa stabilna. Potencjał ekonomiczny stawia miasto wśród znaczących centrów gospodarczych Polski. Gospodarka lokalna opiera się głównie na branżach: chemicznej, elektromaszynowej, elektronicznej, drzewnej i spożywczej. Do największych firm (przychody >50 mln zł) działających w Bydgoszczy zaliczyć można między innymi: Zakłady Chemiczne Zachem S.A., Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o., PESA Bydgoszcz S.A., Projprzem S.A., Drozapol-Profil S.A., Helvetia-Furniture sp. z o.o., Neupack Polska sp. z o.o., Bydgoskie Fabryki Mebli S.A., MAKRUM S.A., Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o.o., Bydgoskie Zakłady Sklejek SKLEJKA-MULTI S.A., Producent Styropianu Genderka, BUDOPOL S.A., CGH International S.A., OPONEO. PL, PW LECH Sp. z o.o., LOGON S.A., Tectro Polska Sp. z o.o., Frosta Sp. z o.o., Hanplast Sp. z o.o., Volex Poland Sp. z o.o., Supravis Group S.A., Kamal Sp. z o.o., EBUD-Przemysłówka Sp. z o.o. Atrakcyjność Miasta podnoszą wysokie kwalifikacje zawodowe i poziom wykształcenia mieszkańców. Wskaźnik osób z wyższym wykształceniem wynosi dla Bydgoszczy 13,9% przy 9,9% dla Polski (dane wg NSP 2002). Potencjalnym atutem zachęcającym inwestorów może być również wysoka aktywność gospodarcza bydgoszczan. Rozwój indywidualnej przedsiębiorczości charakteryzuje liczba 126,0 podmiotów gospodarczych przypadających na mieszkańców, która jest wyższa od średniej krajowej i porównywalna do tej, w miastach o podobnym potencjale demograficznym. Innym czynnikiem korzystnie wpływającym na gospodarkę jest obecność firm z udziałem kapitału zagranicznego 3

4 (522 podmioty w czerwcu 2009 r.). Znaczącym walorem Bydgoszczy jest szereg funkcjonujących na terenie miasta organizacji i instytucji okołobiznesowych, wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz zrzeszających przedsiębiorców. Należy do nich dobrze rozwinięty sektor bankowy i rynek usług finansowych, ubezpieczeniowych, obsługi nieruchomości i firm oraz organizacje targowe, izby przemysłowo-handlowe i stowarzyszenia gospodarcze. Na rozwój lokalnej gospodarki wpływ mają również prężnie działające na terenie miasta uczelnie wyższe, które w roku akademickim 2008/2009 kształciły 43,9 tys. studentów (największe z nich to: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 13,6 tys.; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 9,1 tys.; Wyższa Szkoła Gospodarki 6,3 tys.; Collegium Medicum UMK 4,9 tys. i Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa 4,8 tys.). Uczelnie przygotowują niezbędną dla regionalnej gospodarki kadrę inżynierów, pedagogów, lekarzy, muzyków i ekonomistów oraz specjalistów w wielu innych dziedzinach. Bydgoszcz jest ważnym punktem na mapie komunikacyjnej Polski. Przecinają się tu cztery drogi krajowe (nr: 5, 10, 25 i 80) i trzy szlaki kolejowe (Śląsk-Gdynia, Warszawa-Szczecin oraz Wrocław-Gdynia). Coraz większą rolę odgrywa bydgoski port lotniczy (położony ok. 3,5 km od centrum), który posiada status regionalnego lotniska międzynarodowego (www.plb.pl). Bydgoszcz posiada regularne połączenia z Londynem, Dublinem, Liverpool oraz Spichrza i most im. Sulimy Kamińskiego z Warszawą (od stycznia 2008 roku z Berlinem i Kopenhagą, od marca z Düsseldorf, od kwietnia z Wiedniem (z międzylądowaniem w Łodzi) i Krakowem (z międzylądowaniem w Poznaniu), od lipca z Birmingham), a od kwietnia 2009 roku z Zieloną Górą. Prowadzone są również rozmowy mające na celu uruchomienie kolejnych połączeń międzynarodowych. Ponadto Bydgoszcz jest miastem doskonale połączonym z ogólnokrajowym systemem wodnych dróg śródlądowych poprzez unikatowy w skali kraju węzeł hydrograficzny łączący Wisłę i Odrę, będący jednocześnie 4

5 centralnym punktem na drodze wodnej Berlin-Kaliningrad. Bydgoski Węzeł Wodny stanowią: Wisła, Brda, Kanał Bydgoski oraz Stary Kanał Bydgoski. Na gospodarczej mapie Miastacoraz większą rolę odgrywa Bydgoski Park Przemysłowy jeden z najmłodszych, a jednocześnie największych parków przemysłowych w Polsce. Położony w centrum kraju, oferuje 283 hektary terenów pod inwestycje w produkcję, usługi i handel. Tereny Parku znajdują się w południowo-wschodniej części miasta w pobliżu dróg krajowych nr 5, 10, 25 oraz portu lotniczego. Bydgoski Park Przemysłowy posiada także połączenie kolejowe z całą Polską dzięki własnej stacji Bydgoszcz-Emilianowo zlokalizowanej na trasie Śląsk-Porty. Dzięki dobrej infrastrukturze, lokalizacji w pobliżu głównych tras komunikacyjnych, dostępności wykwalifikowanej siły roboczej oraz zróżnicowanej ofercie inwestycyjnej, Park stwarza atrakcyjne możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Na terenie Parku usytuowanych jest obecnie ponad 39 firm różnych branż (www.bpp.bydgoszcz.pl). W dniu 19 sierpnia 2009 roku ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające granice Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. nr 131 poz. 1077), na podstawie którego wydzielona część Bydgoskiego Parku Przemysłowego (obszar 35,8 hektarów) została objęta tą Strefą. Fakt ten będzie miał wpływ na zwiększenie atrakcyjności tego terenu dla inwestorów zewnętrznych. W coraz większym stopniu Bydgoszcz stawia na innowacyjność. Przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym powstało Regionalne Centrum Innowacyjności, którego celem jest stworzenie nowoczesnego systemu dystrybucji informacji o charakterze innowacyjnym dla potrzeb całego regionu kujawsko-pomorskiego oraz nawiązywanie i zacieśnianie powiązań między środowiskiem akademickim a sektorem małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto Miasto jest siedzibą dwóch klastrów: Bydgoskiego Klastra Przemysłowego (www.klaster.bydgoszcz.pl), który skupia między innymi firmy branży chemicznej sektora tworzyw sztucznych oraz branży narzędziowej i Kujawsko-Pomorskiego Klastra Badawczo-Przemysłowego. 5

6 II. Informacja ogólna o Bydgoszczy Pierwszy ślad osadnictwa lat p.n.e. Pierwsza wzmianka o istnieniu grodu 1238 r. Nadanie praw miejskich 1346 r. Powierzchnia miasta 175,98 km 2 Gęstość zaludnienia osób/ km 2 Położenie geograficzne: szerokość północna 53 o 07 Wyniesienie III. Demografia długość wschodnia 18 o m n.p.m. Pomnik Kazimierza III Wielkiego Liczba mieszkańców ogółem kobiety mężczyźni Współczynnik feminizacji Gęstość zaludnienia (osoby/km 2 ) Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Ludność w wieku przedprodukcyjnym udział w % 18,14 17,67 17,25 16,92 16,60 Ludność w wieku produkcyjnym udział w % 65,33 65,56 65,44 65,22 64,96 Ludność w wieku poprodukcyjnym udział w % 16,52 16,77 17,31 17,86 18,44 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 53,1 52,5 52,8 53,3 53,9 Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 6

7 Małżeństwa na 1000 mieszkańców 4,62 5,49 6,04 6,52 6,67 Urodzenia na 1000 mieszkańców 8,30 8,53 8,92 9,74 9,92 Przyrost naturalny w -1,31-0,96-0,94-0,28-0,47 Saldo migracji na 1000 mieszkańców -4,23-4,52-5,25-5,97-4,83 Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Struktura wiekowa ludności (XII 2008) Kobiety 60 lat i więcej 12,75% Mężczyźni 65 lat i więcej 5,69% Kobiety 0-17 lat 0,08% Mężczyźni lat 32,63% Mężczyźni 0-17 lat 8,51% Kobiety lat 32,33% 7

8 IV. Gospodarka 1. Podmioty gospodarcze Ogółem zarejestrowanych w systemie REGON Sektor publiczny udział w % 3,1 3,1 2,5 2,5 2,1 Sektor prywatny udział w % 96,9 96,9 97,5 97,5 97,9 Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy wg formy prawnej: Przedsiębiorstwa państwowe Spółki prawa handlowego z udziałem kapitału zagranicznego udział w % (w ogółem) 1,00 1,01 1,07 1,12 1,15 akcyjne z udziałem kapitału zagranicznego z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem kapitału zagranicznego Spółki cywilne Spółdzielnie Zakłady osób fizycznych Fundacje i organizacje społeczne Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 8

9 Struktura podmiotów wg rodzajów działalności w 2008 roku przemysł obsł. nieruchomości i firm budownictwo transport i składowanie 23,88% 9,59% 18,75% handel i naprawy pozostałe 30,31% 7,53% 9,94% Spółki z udziałem kapitału zagranicznego Bydgoskie Fabryki Mebli S.A. 9

10 2. Przychody ze sprzedaży produkcji i usług (bez sekcji PKD handel i naprawy) Ogółem w mln zł: Sektor publiczny Sektor prywatny udział w % 76,7 79,1 79,3 79,4 90,9 w tym: przemysł udział w % 76,9 76,9 75,3 74,1 71,0 budownictwo udział w % 8,0 8,3 10,4 11,6 12,8 obsługa nieruchomości i firm udział w % 10,3 9,9 9,6 9,9 10,8 Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Struktura produkcji sprzedanej przemysłu w 2008 roku wyroby z metali chemikalia pozostały sprzęt transportowy artykuły spożywcze wyroby gumowe wytwarzanie energii masa włóknista i papier meble maszyny i urządzenia maszyny i aparatura elektryczna poligrafia wyroby z surowców niemetalicznych pozostałe 10

11 3. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw Ogółem osób Sektor publiczny udział w % 16,3 15,5 15,6 14,8 11,3 Sektor prywatny udział w % 83,7 84,5 84,4 85,2 88,7 Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Struktura zatrudnienia w 2008 roku Pozostała działalność 2,87% Obsługa nieruchomościi firm 14,39% Transport i składowanie 4,20% 4. Pracujący w głównym miejscu pracy Ogółem osób w tym kobiety udział w % 49,3 49,4 48,7 48,9 49,4 Tablica nie uwzględnia pracujących w jednostkach budżetowych w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego oraz nie obejmuje podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób Źródło: Główny Urząd Statystyczny 5. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw Ogółem w zł Sektor publiczny Sektor prywatny Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Przemysł 54,11% Budownictwo 6,76% Handel i naprawy 16,02% Hotele i restauracje 1,65% 11

12 6. Koszty lokalne Rynek nieruchomości Wynajem w zł za m 2 biuro sklep , , dom jednorodzinny 8,3 62, mieszkanie 12, , ,8 38, ,4 7,5 35 magazyn 12 24,8 4,8 25, Sprzedaż w zł za m 2 rynek pierwotny mieszkania deweloperskie mieszkania spółdzielcze dom jednorodzinny rynek wtórny mieszkania dom jednorodzinny Działki budowlane w zł za m 2 na cele mieszkalne na cele inwestycyjne Źródło: Informacje własne Koszty mediów Energia elektryczna dla gospodarstw domowych w zł / MWh 415,2 432,7 445,5 463,3 498,8 Gaz dla gospodarstw domowych* w zł / m 3 1,35 1,47 1,73 1,82 1,98 Woda w zł / m 3 2,21 2,21 2,84 3,19 3,81 Kanalizacja w zł / m 3 3,69 3,69 3,53 3,88 4,23 Wywóz śmieci w zł pojemniki 0,12 m 3 8,69 8,69 9,80 12,22 13,71 1,1 m 3 35,98 35,98 38,50 51,72 58,71 kontenery 10 m 3 290,00 290,00 301,00 413,00 471,42 * cena uwzględnia: cenę gazu, abonament, opłatę za przesył, 22% VAT przy miesięcznym zużyciu w gospodarstwie domowym 30 m 3 gazu Źródło: Informacje własne 12

13 Podatek od nieruchomości Od budynków mieszkalnych lub ich części w zł / m 2 p.uż. 0,50 0,51 0,51 0,59 0,61 Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zł / m 2 p.uż. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zł / m 2 p.uż. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie handlu na powierzchni użytkowej powyżej 1000 m 2 w zł / m 2 p.uż. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie handlu w budynku o powierzchni użytkowej powyżej 2500 m 2 w zł / m 2 p.uż. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym w zł / m 2 p.uż. Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego w zł / m 2 p.uż. 3,49 3,61 3,61 3,84 4,00 16,83 17,33 17,33 17,90 19,30 17, ,01-8,11 8,37 8,37 8,86 9,24 5,78 5,95 5,95 5,95 6,50 oraz od garaży nie związanych z działalnością gospodarczą w zł / m 2 p.uż. 5,70 5,87 5,87 6,37 6,50 od budynków gospodarczych w zł / m 2 p.uż. 5,70 5,87 5,87 6,10 6,50 od budynków gospodarczych lub ich części nie wykorzystywanych do celów prowadzenia działalności gospodarczej od osób i ich współmałżonków, których jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta, którzy zamieszkują sami i prowadzą samodzielnie gospodarstwo domowe w zł / m 2 p.uż. od budynków gospodarczych lub ich części zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych nie posiadających piwnic służących do przechowywania opału, warzyw, owoców i przetworów rolnych w zł / m 2 p.uż. Od budowli w % (wartości określonej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych w zł) Od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, linii elektroenergetycznych przesyłowych i rozdzielczych, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej gazu, ciepła i paliw w % (wartości określonej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych w zł) 5,00 5,15 5,15 5,50 6,10 5,00 5,15 5,15 5,90-2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,3 1,5 1,

14 Podatek od nieruchomości Od budowli wykorzystywanych jako rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody oraz budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków w % (wartości określonej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych w zł) 1,3 1,5 1,4 1,2 1,2 Od gruntów: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania gruntów i budynków w zł / m 2 powierzchni pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych w zł / ha powierzchni 0,63 0,66 0,66 0,71 0,74 3,41 3,52 3,52 3,74 3,90 pozostałych, z wyjątkiem: 0,15 0,20 0,20 0,35 0,37 zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego w zł / m 2 powierzchni nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od osób i ich współmałżonków, których jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta, którzy zamieszkują sami i prowadzą samodzielnie gospodarstwo domowe w zł / m 2 powierzchni 0,15 0,20 0,20 0,20 0,37 0,10 0,13 0,13 0,20 0,37 Źródło: Urząd Miasta Bydgoszczy aktualna Uchwała Nr XXXVII/522/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2008 roku Podatek od środków transportu od do od Samochody ciężarowe o d.m.c. 1 pojazdu od 3,5 t do 5,5 t włącznie Samochody ciężarowe o d.m.c. 1 pojazdu powyżej 5,5 t do 9 t włącznie Samochody ciężarowe o d.m.c. 1 pojazdu powyżej 9 t a poniżej 12 t Samochody ciężarowe o d.m.c. 1 pojazdu równej lub wyższej niż 12 t w zależności od liczby osi i systemu zawieszenia Ciągniki siodłowe i balastowe o d.m.c. 1 zespołu pojazdów od 3,5 t do 8 t włącznie Ciągniki siodłowe i balastowe o d.m.c. 1 zespołu pojazdów powyżej 8 t a poniżej 12 t wyposażone w katalizator spalin niewyposażone w katalizator wyposażone w katalizator spalin niewyposażone w katalizator wyposażone w katalizator spalin niewyposażone w katalizator wyposażone w katalizator niewyposażone w katalizator wyposażone w katalizator spalin niewyposażone w katalizator

15 Podatek od środków transportu od do od Ciągniki siodłowe i balastowe o d.m.c. 1 zespołu pojazdów równej lub wyższej 12 t w zależności od liczby osi i systemu zawieszenia Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają d.m.c. 1 od 7 t do 10 t włącznie, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od roku produkcji przyczepy i naczepy Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają d.m.c. 1 powyżej 10 t i poniżej 12 t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (w zależności od roku produkcji przyczepy i naczepy) 7 Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają d.m.c. 1 równą lub wyższą 12 t w zależności od liczby osi i systemu zawieszenia, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (w zależności od roku produkcji przyczepy i naczepy) 7 Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc wyposażone w katalizator spalin niewyposażone w katalizator Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc wyposażone w katalizator spalin niewyposażone w katalizator d.m.c. dopuszczalna masa całkowita 2 - wyposażone w katalizator spalin, instalację gazową lub z certyfikatem euro w zależności od roku produkcji pojazdu 3 - niewyposażone w katalizator spalin, instalację gazową lub z certyfikatem euro w zależności od roku produkcji pojazdu 4 - od roku 2008 zwolniono z opodatkowania samochody ciężarowe o d.m.c. równej 3,5 t (obecnie opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe o d.m.c. powyżej 3,5 t) 5 - od roku 2008 zrezygnowano z rozbicia wagi pojazdów na dwa progi od 3,5 t i do 8 t oraz powyżej 8 t do poniżej 12 t i zastąpiono jednym przedziałem od 3,5 t a poniżej 12 t 6 - od roku 2008 zrezygnowano z rozbicia wagi pojazdów na dwa progi od 7 t i do 10 t włącznie oraz powyżej 10 t do poniżej 12 t i zastąpiono jednym przedziałem od 7 t a poniżej 12 t 7 - od 2008 roku zrezygnowano z różnicowania stawek ze względu na rok produkcji środka transportowego Źródło: Urząd Miasta Bydgoszczy aktualna Uchwała Nr XXII/276/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2007 roku 15

16 7. Bezrobocie Bezrobotni Bezrobotni zarejestrowani w PUP Bezrobotni zarejestrowani w Bydgoszczy ogółem w tym kobiety udział w % w grupie osób w wieku produkcyjnym 7,70 7,25 5,77 4,38 3,49 Stopa bezrobocia w Bydgoszczy w % 11,4 10,8 8,5 6,2 4,9 Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy; Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Struktura bezrobotnych w osobach wg wieku: do 24 lat lat lat lat pow. 54 lat wg wykształcenia: wyższe średnie zawodowe średnie ogólne zasadnicze zawodowe podstawowe Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy; Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 16

17 Kształtowanie się bezrobocia w Bydgoszczy liczba bezrobotnych w Bydgoszczy stopa bezrobocia w kraju stopa bezrobocia w Bydgoszczy stopa bezrobocia w województwie 8. Instytucje otoczenia biznesu Liczba Banki 39 Bankomaty 191 Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe 10 Kancelarie prawne: ogółem 177 adwokackie 61 notarialne 25 radców prawnych 91 Firmy ubezpieczeniowe 24 Firmy leasingowe 22 Biura maklerskie (w oddz. banków) Biura rachunkowe 165 Wypożyczalnie samochodów osobowych 26 Targi: instytucje targowe 5 imprezy targowe 11 Klastry 2 Izby gospodarcze i przemysłowe 22 Źródło: Informacje własne 17

18 Centrum Targowo-Wystawiennicze Myślęcinek 9. Bydgoski Park Przemysłowy 2008 Powierzchnia w ha 283 Liczba firm 39 Wielkość zatrudnienia w firmach 250 Udział zagospodarowanego terenu w % 20,9 Źródło: Bydgoski Park Przemysłowy Sp. z o.o. V. Infrastruktura techniczna 1. Struktura gruntów miasta 2008 Grunty: ogółem w ha grunty Skarbu Państwa grunty Gminy grunty jednostek samorządowych 89 grunty prywatne pow. wyrównawcza 141 Źródło: Urząd Miasta Bydgoszczy 18

19 Podział nieruchomości gruntowych ogółem: w ha tereny osiedlowe: zabudowane niezabudowane zieleni użytki rolne: lasy i grunty leśne: tereny komunikacyjne: grunty pod wodami: użytki kopalne: tereny różne: nieużytki: pow. wyrównawcza: udział w ogółem: w % tereny osiedlowe: 28,21 28,36 28,56 28,98 29,10 zabudowane 22,27 22,52 22,67 22,87 22,67 niezabudowane 2,45 2,39 2,47 2,73 3,08 zieleni 3,49 3,44 3,41 3,38 3,35 użytki rolne: 20,31 20,05 19,84 19,18 18,25 lasy i grunty leśne: 31,01 30,97 31,05 31,12 31,15 Struktura gruntów komunalnych w 2008 roku użytki rolne grunty leśne tereny mieszkaniowe i zabudowane tereny przemysłowe tereny komunikacyjne tereny różne wody tereny miezabudowane i rekreacyjno-wypoczynkowe nieużytki 19

20 udział Podział w nieruchomości ogółem % gruntowych tereny komunikacyjne: 10,55 10,59 10,60 10,71 10,72 grunty pod wodami: 4,06 4,12 4,11 4,20 4,17 użytki kopalne: 0,09 0,09 0,09 0,11 0,11 tereny różne: 5,15 5,16 5,10 5,05 5,03 nieużytki: 0,66 0,66 0,65 0,64 0,66 pow. wyrównawcza: -0,03 0,01 0,01 0,01 0,80 Źródło: Urząd Miasta Bydgoszczy 2. Sieci komunalne w 2008 roku Sieć wodociągowa Ilość Długość sieci ogółem w km 955,9 w tym: sieć magistralna 119,8 sieć rozdzielcza 566,0 Długość sieci magistralnej i rozdzielczej na 1 km 2 3,93 Źródło: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Bydgoszczy Sieć kanalizacyjna Ilość Długość sieci ogółem w km 890,3 w tym: sieć sanitarna 507,0 sieć deszczowa 224,8 Długość sieci sanitarnej na 1 km 2 2,90 Źródło: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Bydgoszczy Sieć cieplna Ilość Długość sieci ogółem w km 378,4 w tym: sieć magistralna 76,7 sieć rozdzielcza 144,8 Długość sieci magistralnej i rozdzielczej na 1 km 2 1,27 Źródło: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy 20

21 Sieć energetyczna Ilość Długość sieci napowietrznych: w km niskich napięć 1 372,0 średnich napięć 931,5 wysokich napięć 87,0 Źródło: ENEA S.A. Sieć gazowa Ilość Długość sieci: w km sieć niskoprężna 414,8 sieć średnioprężna 168,2 przyłącza 252,5 Długość sieci gazowej na 1 km 2 3,34 Źródło: Pomorska Spółka Gazownictwa 3. Transport i komunikacja Sieć drogowa w 2008 roku Ilość Długość ulic ogółem w km 654,3 w tym o nawierzchni utwardzonej 459,7 krajowe 36,8 w tym o nawierzchni utwardzonej 36,8 wojewódzkie 7,8 w tym o nawierzchni utwardzonej 7,8 powiatowe 118,2 w tym o nawierzchni utwardzonej 115,3 gminne 491,5 w tym o nawierzchni utwardzonej 299,8 Długość ulic na 1 km 2 3,73 21

22 Sieć drogowa w 2008 roku Ilość Ścieżki rowerowe w km 45,8 Mosty 26 Wiadukty 24 Kładki dla pieszych 17 Przepusty 41 Przejścia podziemne 4 Źródło: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Komunikacja publiczna w 2008 roku Liczba Tabor: (w ruchu) z czego: autobusy (dzienne) 188 (nocne) 9 tramwaje (42 zest. x 2 wozy) 84 ( 4 zest. x 1 wóz) 4 Długość czynnych tras komunikacyjnych: w km ٠ autobusowej 167,1 ٠ tramwajowej 26,0 Źródło: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przewozy pasażerów komunikacją publiczną Liczba przewiezionych pasażerów w mln osób 127,3 104,0 103,3 102,9 114,6 Źródło: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Tramwaj wodny w 2008 roku Liczba Liczba przewiezionych pasażerów w tys. osób 19 Źródło: Żegluga Bydgoska S.A. 22

23 Tramwaj wodny Słonecznik Port lotniczy Liczba obsłużonych pasażerów ogółem w ruchu regularnym w ruchu charterowym Operacje lotnicze ogółem w ruchu regularnym w ruchu charterowym Źródło: Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. Połączenia lotnicze Połączenia regularne Połączenia charterowe kierunek Warszawa, Londyn (Stansted), Dublin, Liverpool, Berlin (Tegel), Kopenhaga (Kastrup), Düsseldorf (Weeze), Wiedeń (via Łódź), Kraków (via Poznań), Birmingham Antalya (Turcja), Monastir (Tunezja), Egipt, Kreta Źródło: Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. 23

24 Pasażerowie obsłużeni na bydgoskim lotnisku ruch charterowy ruch regularny Wskaźniki motoryzacji w 2008 roku Liczba Pojazdy samochodowe i ciągniki: ogółem ٠ pojazdy samochodowe na 1000 mieszkańców 559 ٠ pojazdy samochodowe na 1 km 2 obszaru miasta ٠ pojazdy samochodowe na 1 km ulic 307 Samochody osobowe: ogółem ٠ samochody osobowe na 1000 mieszkańców 450 Źródło: Urząd Miasta Bydgoszczy 24

25 VI. Infrastruktura społeczna 1. Mieszkalnictwo Budowa mieszkań: mieszkania izby powierzchnia użytkowa w tys. m 2 44,6 36,4 53,4 47,3 99,3 Zasoby mieszkaniowe: mieszkania izby powierzchnia użytkowa w tys. m , , , , ,3 Wskaźniki: ٠ przeciętna powierzchnia mieszkania w m 2 56,92 56,96 57,04 57,07 57,16 ٠ przeciętna powierzchnia izby w m 2 16,56 16,58 16,61 16,63 16,67 ٠ liczba mieszkań na 1000 mieszkańców 368,18 371,22 375,55 379,15 385,75 ٠ przeciętna liczba mieszkańców na 1 mieszkanie 2,72 2,69 2,66 2,64 2,59 ٠ przeciętna liczba mieszkańców na 1 izbę 0,79 0,78 0,78 0,77 0,76 Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Mieszkania oddane do użytku ogółem spółdzielcze indywidualne Przenaczone na sprzedaż lub wynajem 25

WYDZIAŁ ROZWOJU I STRATEGII MIASTA Referat Rozwoju i Analiz Ekonomicznych INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ BYDGOSZCZY.

WYDZIAŁ ROZWOJU I STRATEGII MIASTA Referat Rozwoju i Analiz Ekonomicznych INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ BYDGOSZCZY. WYDZIAŁ ROZWOJU I STRATEGII MIASTA Referat Rozwoju i Analiz Ekonomicznych INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ BYDGOSZCZY (za 2006 rok) marzec 2007 Materiał opracował: zespół Referatu Rozwoju i

Bardziej szczegółowo

Szczecin MEMORANDUM FINANSOWE

Szczecin MEMORANDUM FINANSOWE Szczecin MEMORANDUM FINANSOWE MEMORANDUM FINANSOWE MIASTA SZCZECINA Szczecin 2014 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE O MIEŚCIE... 3 1. Podstawowe dane o Szczecinie... 5 2. Infrastruktura... 6 2.1. Transport i komunikacja...

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj swoją szansę, zwiększający aktywność zawodową i społeczną głównie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.

Wykorzystaj swoją szansę, zwiększający aktywność zawodową i społeczną głównie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Wykorzystaj swoją szansę, zwiększający aktywność zawodową i społeczną głównie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Na terenie aglomeracji działa Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem oddział w Koninie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Miasto Leszno

Załącznik nr 1. Miasto Leszno Załącznik nr 1 Miasto Leszno Lokalny Program Rewitalizacji Leszna na lata 2010 2015 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 5 2. WYKORZYSTANE MATERIAŁY, DOKUMENTACJE... 6 3. DIAGNOZA STANU MIASTA LESZNO... 8 3.1. Położenie

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013 Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta Wałcz na lata 2007-2013 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013 Załącznik do uchwały Nr V/sXL/324/10 Rady Miasta Wałcz z dnia 23 marca 2010 roku

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN. jest otwarty

SZCZECIN. jest otwarty jest otwarty jest głównym centrum administracyjnym i gospodarczym województwa zachodniopomorskiego. To także stolica Euroregionu Pomerania i ośrodek współpracy politycznej, społecznej i kulturalnej między

Bardziej szczegółowo

Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim OLSZTYN, WRZESIEŃ 2011

Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim OLSZTYN, WRZESIEŃ 2011 Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim OLSZTYN, WRZESIEŃ 2011 Publikacja zrealizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 693/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA na lata 2013 2020 DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO Zespół sporządzający dokument KOORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych PART S.A., Warszawa, sierpień - grudzień 2003 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ORAZ ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH copyright

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku. Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku. Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 2 2. ORGANIZACJA PRAC... 3 3. SYNTEZA

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA załącznik do uchwały nr. Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia... 2014r. PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA ŚWIDNICY w latach 2007-2014 Wrzesień, 2014r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE DANE O SZCZECINIE

1. PODSTAWOWE DANE O SZCZECINIE 1. PODSTAWOWE DANE O SZCZECINIE Szczecin jest stolicą województwa zachodniopomorskiego, zlokalizowaną w północno - zachodniej części Polski, przy ujściu rzeki Odry do Zalewu Szczecińskiego. Stanowi wschodnią

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ EŁKU W LATACH 2008-2012

ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ EŁKU W LATACH 2008-2012 Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do 2016 r. w 2013 r. ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ EŁKU W LATACH 2008-2012 Opracował W ydział Strategii i Rozwoju MARZEC 2014 SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Strona. Uwagi ogólne. Ogólna charakterystyka gminy. Ludność. Samorząd lokalny i budżet gminy. Szkolnictwo. Wychowanie przedszkolne

SPIS TREŚCI. Strona. Uwagi ogólne. Ogólna charakterystyka gminy. Ludność. Samorząd lokalny i budżet gminy. Szkolnictwo. Wychowanie przedszkolne SPIS TREŚCI Strona Uwagi ogólne Ogólna charakterystyka gminy Ludność Samorząd lokalny i budżet gminy Szkolnictwo Wychowanie przedszkolne Służba zdrowia Środowisko naturalne Infrastruktura komunalna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI STRATEGIA ROZWOJU MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI DO 2020 ROKU. aktualizacja. Mińsk Mazowiecki, czerwiec 2007r.

RADA MIASTA BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI STRATEGIA ROZWOJU MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI DO 2020 ROKU. aktualizacja. Mińsk Mazowiecki, czerwiec 2007r. RADA MIASTA BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI STRATEGIA ROZWOJU MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI DO 2020 ROKU aktualizacja Mińsk Mazowiecki, czerwiec 2007r. Spis treści Wstęp... 3 1. Ogólna charakterystyka miasta...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu rozszerzonego dokumentu pn. "Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni

Bardziej szczegółowo

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny Elbląg 2012 Sytuacja społecznogospodarcza Elbląga raport diagnostyczny Spis treści Wstęp... 9 I. Ogólna charakterystyka miasta... 12 Skomunikowanie Elbląga... 12 Oddziaływanie Elbląga... 15 Demografia...

Bardziej szczegółowo

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7 Spis treści 1. Wstęp...5 2. Proces strategiczny...5 3. Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 4. Diagnoza...7 4.1. Diagnoza ogólna... 7 4.1.1. Infrastruktura społeczna... 10 Kielce na tle

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/713/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr XLVIII/713/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 r. Uchwała Nr XLVIII/713/26 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 26 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Kalisza na lata 26-213. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku

ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku Powiat Świecki Załącznik do Uchwały Nr XIV / 96 / 2004 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 lutego 2004 roku. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU ŚWIECKIEGO NA LATA 2004-2013 ujednolicony tekst zawierający zmiany

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020

Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020 SUWAŁKI Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020 Miejski w Suwałkach Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Dokument przyjęty uchwałą Nr LII/577/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia

Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia Górnośląski Związek Metropolitalny listopad 2008 r. materiały i konsultacje merytoryczne dr Krzysztof Wrana Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 PROJEKT Łódź, czerwiec 2006 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 1. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO... 5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I DIAGNOZA... 4

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I DIAGNOZA... 4 LOKALNY SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I DIAGNOZA... 4 I. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU REWITALIZACJI DLA MIASTA RADOM... 5 1.1. Położenie geograficzne... 5 1.2. Historia...

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do uchwałyxxix/309/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia LOKALNY 25 lutego PROGRAM 2013r. REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY ws. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy 2007-2015

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 4/67/08 grudzień 2008

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 4/67/08 grudzień 2008 Nr 4/67/08 grudzień 2008 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Projekt budżetu na 2009 r. - Podatki i opłaty lokalne - Zasady zbywania lokali - Statut sołectwa - "Wołyniacy" - Legoland - Opłaty za wodę i

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK INWESTORA PO MAZOWSZU. Ostrołęka. Mazowsze. Płock. Warszawa Siedlce. Radom

PRZEWODNIK INWESTORA PO MAZOWSZU. Ostrołęka. Mazowsze. Płock. Warszawa Siedlce. Radom PRZEWODNIK INWESTORA PO MAZOWSZU Ostrołęka Płock Mazowsze Warszawa Siedlce Radom 3 Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. (ARM S.A.) jest spółką Samorządu Województwa Mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY. Częstochowa 2014

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY. Częstochowa 2014 Załącznik do Uchwały Nr 899/L/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 marca 2014 r. PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY Częstochowa 2014 SEAP Plan działań na rzecz zrównoważonej

Bardziej szczegółowo