BYDGOSZCZ w liczbach Spis treści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BYDGOSZCZ w liczbach 2009. Spis treści"

Transkrypt

1 Spis treści I. WPROWADZENIE...3 II. INFORMACJA OGÓLNA O BYDGOSZCZY...6 III. DEMOGRAFIA...6 IV. GOSPODARKA PODMIOTY GOSPODARCZE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKCJI I USŁUG (BEZ SEKCJI PKD HANDEL I NAPRAWY) PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW PRACUJĄCY W GŁÓWNYM MIEJSCU PRACY PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE BRUTTO W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW KOSZTY LOKALNE BEZROBOCIE INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU BYDGOSKI PARK PRZEMYSŁOWY V. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA STRUKTURA GRUNTÓW MIASTA SIECI KOMUNALNE W 2008 ROKU TRANSPORT I KOMUNIKACJA...21 VI. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA MIESZKALNICTWO EDUKACJA I NAUKA KULTURA ZDROWIE I OPIEKA SPOŁECZNA...29 VII. BUDŻET MIASTA...30 VIII. SPORT I TURYSTYKA SPORT I REKREACJA TURYSTYKA

2 IX. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ MIASTA PARTNERSKIE I ZAPRZYJAŹNIONE PROJEKTY MIASTA, NA KTÓRE POZYSKANO DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZY ZAGRANICZNYCH...35 X. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE...35 XI. OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKAMI WIELKOŚĆ I STRUKTURA WYDATKÓW GMINNEGO I POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ŚREDNIOROCZNE STĘŻENIA ZANIECZYSZCZEŃ TERENY ZIELENI W MIEŚCIE STRUKTURA UŻYTKÓW ROLNYCH...39 XII. SAMORZĄD KADENCJA RADY MIASTA XIII. INFORMACJE DODATKOWE PIT STAWKI PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH CIT STAWKI PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH VAT UE STAWKI I ZWOLNIENIA MINIMALNE WYNAGRODZENIE BRUTTO ZA PRACĘ KOSZT ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA

3 I. Wprowadzenie Bydgoszcz to miasto o ponad 660-letniej historii. Legitymuje się dużym potencjałem demograficznym, znaczącym dorobkiem gospodarczym, kulturowym i sportowym. Ponadto pełni szereg funkcji o znaczeniu ponadregionalnym i krajowym, szczególnie w zakresie administracji, produkcji, handlu, finansów, sportu, nauki i kultury. Bydgoszcz jest zarówno stolicą administracyjną województwa kujawsko-pomorskiego, jak i jego największym miastem, liczącym niespełna 360 tys. mieszkańców (ósme pod względem ludności w Polsce). Atrakcyjność inwestycyjna Bydgoszczy została potwierdzona przez szereg nagród i wyróżnień, wśród których wymienić można m.in.: III miejsce wśród Miast przyjaznych dla biznesu w ocenie inwestorów w rankingu miesięcznika Forbes, Laureat w rankingu Europejska Gmina, Europejskie Miasto Bydgoszcz miasto na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim, konkurs organizowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Gazetę Prawną, III miejsce w rankingu Najtańszy Urząd za najniższe wydatki bieżące na administrację, przeliczone na jednego mieszkańca w kategorii miasta wojewódzkiego roku 2007 konkurs organizowany prze Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota, Certyfikat Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej. Warto również nadmienić, iż Urząd Miasta Bydgoszczy posiada odnowiony Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania spełniającego wymagania norm: PN-EN ISO 9001:2001, PN-N-18001:2004, PN-EN ISO 14001:2005, PN-I :2005. Solidność i gospodarność miasta potwierdzają również nadawane przez firmy ratingowe oceny wiarygodności kredytowej. W 2009 roku została potwierdzona dla Bydgoszczy ocena BBB, perspektywa stabilna. Potencjał ekonomiczny stawia miasto wśród znaczących centrów gospodarczych Polski. Gospodarka lokalna opiera się głównie na branżach: chemicznej, elektromaszynowej, elektronicznej, drzewnej i spożywczej. Do największych firm (przychody >50 mln zł) działających w Bydgoszczy zaliczyć można między innymi: Zakłady Chemiczne Zachem S.A., Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o., PESA Bydgoszcz S.A., Projprzem S.A., Drozapol-Profil S.A., Helvetia-Furniture sp. z o.o., Neupack Polska sp. z o.o., Bydgoskie Fabryki Mebli S.A., MAKRUM S.A., Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o.o., Bydgoskie Zakłady Sklejek SKLEJKA-MULTI S.A., Producent Styropianu Genderka, BUDOPOL S.A., CGH International S.A., OPONEO. PL, PW LECH Sp. z o.o., LOGON S.A., Tectro Polska Sp. z o.o., Frosta Sp. z o.o., Hanplast Sp. z o.o., Volex Poland Sp. z o.o., Supravis Group S.A., Kamal Sp. z o.o., EBUD-Przemysłówka Sp. z o.o. Atrakcyjność Miasta podnoszą wysokie kwalifikacje zawodowe i poziom wykształcenia mieszkańców. Wskaźnik osób z wyższym wykształceniem wynosi dla Bydgoszczy 13,9% przy 9,9% dla Polski (dane wg NSP 2002). Potencjalnym atutem zachęcającym inwestorów może być również wysoka aktywność gospodarcza bydgoszczan. Rozwój indywidualnej przedsiębiorczości charakteryzuje liczba 126,0 podmiotów gospodarczych przypadających na mieszkańców, która jest wyższa od średniej krajowej i porównywalna do tej, w miastach o podobnym potencjale demograficznym. Innym czynnikiem korzystnie wpływającym na gospodarkę jest obecność firm z udziałem kapitału zagranicznego 3

4 (522 podmioty w czerwcu 2009 r.). Znaczącym walorem Bydgoszczy jest szereg funkcjonujących na terenie miasta organizacji i instytucji okołobiznesowych, wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz zrzeszających przedsiębiorców. Należy do nich dobrze rozwinięty sektor bankowy i rynek usług finansowych, ubezpieczeniowych, obsługi nieruchomości i firm oraz organizacje targowe, izby przemysłowo-handlowe i stowarzyszenia gospodarcze. Na rozwój lokalnej gospodarki wpływ mają również prężnie działające na terenie miasta uczelnie wyższe, które w roku akademickim 2008/2009 kształciły 43,9 tys. studentów (największe z nich to: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 13,6 tys.; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 9,1 tys.; Wyższa Szkoła Gospodarki 6,3 tys.; Collegium Medicum UMK 4,9 tys. i Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa 4,8 tys.). Uczelnie przygotowują niezbędną dla regionalnej gospodarki kadrę inżynierów, pedagogów, lekarzy, muzyków i ekonomistów oraz specjalistów w wielu innych dziedzinach. Bydgoszcz jest ważnym punktem na mapie komunikacyjnej Polski. Przecinają się tu cztery drogi krajowe (nr: 5, 10, 25 i 80) i trzy szlaki kolejowe (Śląsk-Gdynia, Warszawa-Szczecin oraz Wrocław-Gdynia). Coraz większą rolę odgrywa bydgoski port lotniczy (położony ok. 3,5 km od centrum), który posiada status regionalnego lotniska międzynarodowego (www.plb.pl). Bydgoszcz posiada regularne połączenia z Londynem, Dublinem, Liverpool oraz Spichrza i most im. Sulimy Kamińskiego z Warszawą (od stycznia 2008 roku z Berlinem i Kopenhagą, od marca z Düsseldorf, od kwietnia z Wiedniem (z międzylądowaniem w Łodzi) i Krakowem (z międzylądowaniem w Poznaniu), od lipca z Birmingham), a od kwietnia 2009 roku z Zieloną Górą. Prowadzone są również rozmowy mające na celu uruchomienie kolejnych połączeń międzynarodowych. Ponadto Bydgoszcz jest miastem doskonale połączonym z ogólnokrajowym systemem wodnych dróg śródlądowych poprzez unikatowy w skali kraju węzeł hydrograficzny łączący Wisłę i Odrę, będący jednocześnie 4

5 centralnym punktem na drodze wodnej Berlin-Kaliningrad. Bydgoski Węzeł Wodny stanowią: Wisła, Brda, Kanał Bydgoski oraz Stary Kanał Bydgoski. Na gospodarczej mapie Miastacoraz większą rolę odgrywa Bydgoski Park Przemysłowy jeden z najmłodszych, a jednocześnie największych parków przemysłowych w Polsce. Położony w centrum kraju, oferuje 283 hektary terenów pod inwestycje w produkcję, usługi i handel. Tereny Parku znajdują się w południowo-wschodniej części miasta w pobliżu dróg krajowych nr 5, 10, 25 oraz portu lotniczego. Bydgoski Park Przemysłowy posiada także połączenie kolejowe z całą Polską dzięki własnej stacji Bydgoszcz-Emilianowo zlokalizowanej na trasie Śląsk-Porty. Dzięki dobrej infrastrukturze, lokalizacji w pobliżu głównych tras komunikacyjnych, dostępności wykwalifikowanej siły roboczej oraz zróżnicowanej ofercie inwestycyjnej, Park stwarza atrakcyjne możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Na terenie Parku usytuowanych jest obecnie ponad 39 firm różnych branż (www.bpp.bydgoszcz.pl). W dniu 19 sierpnia 2009 roku ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające granice Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. nr 131 poz. 1077), na podstawie którego wydzielona część Bydgoskiego Parku Przemysłowego (obszar 35,8 hektarów) została objęta tą Strefą. Fakt ten będzie miał wpływ na zwiększenie atrakcyjności tego terenu dla inwestorów zewnętrznych. W coraz większym stopniu Bydgoszcz stawia na innowacyjność. Przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym powstało Regionalne Centrum Innowacyjności, którego celem jest stworzenie nowoczesnego systemu dystrybucji informacji o charakterze innowacyjnym dla potrzeb całego regionu kujawsko-pomorskiego oraz nawiązywanie i zacieśnianie powiązań między środowiskiem akademickim a sektorem małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto Miasto jest siedzibą dwóch klastrów: Bydgoskiego Klastra Przemysłowego (www.klaster.bydgoszcz.pl), który skupia między innymi firmy branży chemicznej sektora tworzyw sztucznych oraz branży narzędziowej i Kujawsko-Pomorskiego Klastra Badawczo-Przemysłowego. 5

6 II. Informacja ogólna o Bydgoszczy Pierwszy ślad osadnictwa lat p.n.e. Pierwsza wzmianka o istnieniu grodu 1238 r. Nadanie praw miejskich 1346 r. Powierzchnia miasta 175,98 km 2 Gęstość zaludnienia osób/ km 2 Położenie geograficzne: szerokość północna 53 o 07 Wyniesienie III. Demografia długość wschodnia 18 o m n.p.m. Pomnik Kazimierza III Wielkiego Liczba mieszkańców ogółem kobiety mężczyźni Współczynnik feminizacji Gęstość zaludnienia (osoby/km 2 ) Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Ludność w wieku przedprodukcyjnym udział w % 18,14 17,67 17,25 16,92 16,60 Ludność w wieku produkcyjnym udział w % 65,33 65,56 65,44 65,22 64,96 Ludność w wieku poprodukcyjnym udział w % 16,52 16,77 17,31 17,86 18,44 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 53,1 52,5 52,8 53,3 53,9 Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 6

7 Małżeństwa na 1000 mieszkańców 4,62 5,49 6,04 6,52 6,67 Urodzenia na 1000 mieszkańców 8,30 8,53 8,92 9,74 9,92 Przyrost naturalny w -1,31-0,96-0,94-0,28-0,47 Saldo migracji na 1000 mieszkańców -4,23-4,52-5,25-5,97-4,83 Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Struktura wiekowa ludności (XII 2008) Kobiety 60 lat i więcej 12,75% Mężczyźni 65 lat i więcej 5,69% Kobiety 0-17 lat 0,08% Mężczyźni lat 32,63% Mężczyźni 0-17 lat 8,51% Kobiety lat 32,33% 7

8 IV. Gospodarka 1. Podmioty gospodarcze Ogółem zarejestrowanych w systemie REGON Sektor publiczny udział w % 3,1 3,1 2,5 2,5 2,1 Sektor prywatny udział w % 96,9 96,9 97,5 97,5 97,9 Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy wg formy prawnej: Przedsiębiorstwa państwowe Spółki prawa handlowego z udziałem kapitału zagranicznego udział w % (w ogółem) 1,00 1,01 1,07 1,12 1,15 akcyjne z udziałem kapitału zagranicznego z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem kapitału zagranicznego Spółki cywilne Spółdzielnie Zakłady osób fizycznych Fundacje i organizacje społeczne Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 8

9 Struktura podmiotów wg rodzajów działalności w 2008 roku przemysł obsł. nieruchomości i firm budownictwo transport i składowanie 23,88% 9,59% 18,75% handel i naprawy pozostałe 30,31% 7,53% 9,94% Spółki z udziałem kapitału zagranicznego Bydgoskie Fabryki Mebli S.A. 9

10 2. Przychody ze sprzedaży produkcji i usług (bez sekcji PKD handel i naprawy) Ogółem w mln zł: Sektor publiczny Sektor prywatny udział w % 76,7 79,1 79,3 79,4 90,9 w tym: przemysł udział w % 76,9 76,9 75,3 74,1 71,0 budownictwo udział w % 8,0 8,3 10,4 11,6 12,8 obsługa nieruchomości i firm udział w % 10,3 9,9 9,6 9,9 10,8 Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Struktura produkcji sprzedanej przemysłu w 2008 roku wyroby z metali chemikalia pozostały sprzęt transportowy artykuły spożywcze wyroby gumowe wytwarzanie energii masa włóknista i papier meble maszyny i urządzenia maszyny i aparatura elektryczna poligrafia wyroby z surowców niemetalicznych pozostałe 10

11 3. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw Ogółem osób Sektor publiczny udział w % 16,3 15,5 15,6 14,8 11,3 Sektor prywatny udział w % 83,7 84,5 84,4 85,2 88,7 Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Struktura zatrudnienia w 2008 roku Pozostała działalność 2,87% Obsługa nieruchomościi firm 14,39% Transport i składowanie 4,20% 4. Pracujący w głównym miejscu pracy Ogółem osób w tym kobiety udział w % 49,3 49,4 48,7 48,9 49,4 Tablica nie uwzględnia pracujących w jednostkach budżetowych w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego oraz nie obejmuje podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób Źródło: Główny Urząd Statystyczny 5. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw Ogółem w zł Sektor publiczny Sektor prywatny Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Przemysł 54,11% Budownictwo 6,76% Handel i naprawy 16,02% Hotele i restauracje 1,65% 11

12 6. Koszty lokalne Rynek nieruchomości Wynajem w zł za m 2 biuro sklep , , dom jednorodzinny 8,3 62, mieszkanie 12, , ,8 38, ,4 7,5 35 magazyn 12 24,8 4,8 25, Sprzedaż w zł za m 2 rynek pierwotny mieszkania deweloperskie mieszkania spółdzielcze dom jednorodzinny rynek wtórny mieszkania dom jednorodzinny Działki budowlane w zł za m 2 na cele mieszkalne na cele inwestycyjne Źródło: Informacje własne Koszty mediów Energia elektryczna dla gospodarstw domowych w zł / MWh 415,2 432,7 445,5 463,3 498,8 Gaz dla gospodarstw domowych* w zł / m 3 1,35 1,47 1,73 1,82 1,98 Woda w zł / m 3 2,21 2,21 2,84 3,19 3,81 Kanalizacja w zł / m 3 3,69 3,69 3,53 3,88 4,23 Wywóz śmieci w zł pojemniki 0,12 m 3 8,69 8,69 9,80 12,22 13,71 1,1 m 3 35,98 35,98 38,50 51,72 58,71 kontenery 10 m 3 290,00 290,00 301,00 413,00 471,42 * cena uwzględnia: cenę gazu, abonament, opłatę za przesył, 22% VAT przy miesięcznym zużyciu w gospodarstwie domowym 30 m 3 gazu Źródło: Informacje własne 12

13 Podatek od nieruchomości Od budynków mieszkalnych lub ich części w zł / m 2 p.uż. 0,50 0,51 0,51 0,59 0,61 Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zł / m 2 p.uż. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zł / m 2 p.uż. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie handlu na powierzchni użytkowej powyżej 1000 m 2 w zł / m 2 p.uż. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie handlu w budynku o powierzchni użytkowej powyżej 2500 m 2 w zł / m 2 p.uż. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym w zł / m 2 p.uż. Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego w zł / m 2 p.uż. 3,49 3,61 3,61 3,84 4,00 16,83 17,33 17,33 17,90 19,30 17, ,01-8,11 8,37 8,37 8,86 9,24 5,78 5,95 5,95 5,95 6,50 oraz od garaży nie związanych z działalnością gospodarczą w zł / m 2 p.uż. 5,70 5,87 5,87 6,37 6,50 od budynków gospodarczych w zł / m 2 p.uż. 5,70 5,87 5,87 6,10 6,50 od budynków gospodarczych lub ich części nie wykorzystywanych do celów prowadzenia działalności gospodarczej od osób i ich współmałżonków, których jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta, którzy zamieszkują sami i prowadzą samodzielnie gospodarstwo domowe w zł / m 2 p.uż. od budynków gospodarczych lub ich części zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych nie posiadających piwnic służących do przechowywania opału, warzyw, owoców i przetworów rolnych w zł / m 2 p.uż. Od budowli w % (wartości określonej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych w zł) Od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, linii elektroenergetycznych przesyłowych i rozdzielczych, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej gazu, ciepła i paliw w % (wartości określonej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych w zł) 5,00 5,15 5,15 5,50 6,10 5,00 5,15 5,15 5,90-2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,3 1,5 1,

14 Podatek od nieruchomości Od budowli wykorzystywanych jako rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody oraz budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków w % (wartości określonej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych w zł) 1,3 1,5 1,4 1,2 1,2 Od gruntów: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania gruntów i budynków w zł / m 2 powierzchni pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych w zł / ha powierzchni 0,63 0,66 0,66 0,71 0,74 3,41 3,52 3,52 3,74 3,90 pozostałych, z wyjątkiem: 0,15 0,20 0,20 0,35 0,37 zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego w zł / m 2 powierzchni nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od osób i ich współmałżonków, których jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta, którzy zamieszkują sami i prowadzą samodzielnie gospodarstwo domowe w zł / m 2 powierzchni 0,15 0,20 0,20 0,20 0,37 0,10 0,13 0,13 0,20 0,37 Źródło: Urząd Miasta Bydgoszczy aktualna Uchwała Nr XXXVII/522/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2008 roku Podatek od środków transportu od do od Samochody ciężarowe o d.m.c. 1 pojazdu od 3,5 t do 5,5 t włącznie Samochody ciężarowe o d.m.c. 1 pojazdu powyżej 5,5 t do 9 t włącznie Samochody ciężarowe o d.m.c. 1 pojazdu powyżej 9 t a poniżej 12 t Samochody ciężarowe o d.m.c. 1 pojazdu równej lub wyższej niż 12 t w zależności od liczby osi i systemu zawieszenia Ciągniki siodłowe i balastowe o d.m.c. 1 zespołu pojazdów od 3,5 t do 8 t włącznie Ciągniki siodłowe i balastowe o d.m.c. 1 zespołu pojazdów powyżej 8 t a poniżej 12 t wyposażone w katalizator spalin niewyposażone w katalizator wyposażone w katalizator spalin niewyposażone w katalizator wyposażone w katalizator spalin niewyposażone w katalizator wyposażone w katalizator niewyposażone w katalizator wyposażone w katalizator spalin niewyposażone w katalizator

15 Podatek od środków transportu od do od Ciągniki siodłowe i balastowe o d.m.c. 1 zespołu pojazdów równej lub wyższej 12 t w zależności od liczby osi i systemu zawieszenia Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają d.m.c. 1 od 7 t do 10 t włącznie, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od roku produkcji przyczepy i naczepy Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają d.m.c. 1 powyżej 10 t i poniżej 12 t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (w zależności od roku produkcji przyczepy i naczepy) 7 Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają d.m.c. 1 równą lub wyższą 12 t w zależności od liczby osi i systemu zawieszenia, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (w zależności od roku produkcji przyczepy i naczepy) 7 Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc wyposażone w katalizator spalin niewyposażone w katalizator Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc wyposażone w katalizator spalin niewyposażone w katalizator d.m.c. dopuszczalna masa całkowita 2 - wyposażone w katalizator spalin, instalację gazową lub z certyfikatem euro w zależności od roku produkcji pojazdu 3 - niewyposażone w katalizator spalin, instalację gazową lub z certyfikatem euro w zależności od roku produkcji pojazdu 4 - od roku 2008 zwolniono z opodatkowania samochody ciężarowe o d.m.c. równej 3,5 t (obecnie opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe o d.m.c. powyżej 3,5 t) 5 - od roku 2008 zrezygnowano z rozbicia wagi pojazdów na dwa progi od 3,5 t i do 8 t oraz powyżej 8 t do poniżej 12 t i zastąpiono jednym przedziałem od 3,5 t a poniżej 12 t 6 - od roku 2008 zrezygnowano z rozbicia wagi pojazdów na dwa progi od 7 t i do 10 t włącznie oraz powyżej 10 t do poniżej 12 t i zastąpiono jednym przedziałem od 7 t a poniżej 12 t 7 - od 2008 roku zrezygnowano z różnicowania stawek ze względu na rok produkcji środka transportowego Źródło: Urząd Miasta Bydgoszczy aktualna Uchwała Nr XXII/276/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2007 roku 15

16 7. Bezrobocie Bezrobotni Bezrobotni zarejestrowani w PUP Bezrobotni zarejestrowani w Bydgoszczy ogółem w tym kobiety udział w % w grupie osób w wieku produkcyjnym 7,70 7,25 5,77 4,38 3,49 Stopa bezrobocia w Bydgoszczy w % 11,4 10,8 8,5 6,2 4,9 Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy; Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Struktura bezrobotnych w osobach wg wieku: do 24 lat lat lat lat pow. 54 lat wg wykształcenia: wyższe średnie zawodowe średnie ogólne zasadnicze zawodowe podstawowe Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy; Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 16

17 Kształtowanie się bezrobocia w Bydgoszczy liczba bezrobotnych w Bydgoszczy stopa bezrobocia w kraju stopa bezrobocia w Bydgoszczy stopa bezrobocia w województwie 8. Instytucje otoczenia biznesu Liczba Banki 39 Bankomaty 191 Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe 10 Kancelarie prawne: ogółem 177 adwokackie 61 notarialne 25 radców prawnych 91 Firmy ubezpieczeniowe 24 Firmy leasingowe 22 Biura maklerskie (w oddz. banków) Biura rachunkowe 165 Wypożyczalnie samochodów osobowych 26 Targi: instytucje targowe 5 imprezy targowe 11 Klastry 2 Izby gospodarcze i przemysłowe 22 Źródło: Informacje własne 17

18 Centrum Targowo-Wystawiennicze Myślęcinek 9. Bydgoski Park Przemysłowy 2008 Powierzchnia w ha 283 Liczba firm 39 Wielkość zatrudnienia w firmach 250 Udział zagospodarowanego terenu w % 20,9 Źródło: Bydgoski Park Przemysłowy Sp. z o.o. V. Infrastruktura techniczna 1. Struktura gruntów miasta 2008 Grunty: ogółem w ha grunty Skarbu Państwa grunty Gminy grunty jednostek samorządowych 89 grunty prywatne pow. wyrównawcza 141 Źródło: Urząd Miasta Bydgoszczy 18

19 Podział nieruchomości gruntowych ogółem: w ha tereny osiedlowe: zabudowane niezabudowane zieleni użytki rolne: lasy i grunty leśne: tereny komunikacyjne: grunty pod wodami: użytki kopalne: tereny różne: nieużytki: pow. wyrównawcza: udział w ogółem: w % tereny osiedlowe: 28,21 28,36 28,56 28,98 29,10 zabudowane 22,27 22,52 22,67 22,87 22,67 niezabudowane 2,45 2,39 2,47 2,73 3,08 zieleni 3,49 3,44 3,41 3,38 3,35 użytki rolne: 20,31 20,05 19,84 19,18 18,25 lasy i grunty leśne: 31,01 30,97 31,05 31,12 31,15 Struktura gruntów komunalnych w 2008 roku użytki rolne grunty leśne tereny mieszkaniowe i zabudowane tereny przemysłowe tereny komunikacyjne tereny różne wody tereny miezabudowane i rekreacyjno-wypoczynkowe nieużytki 19

20 udział Podział w nieruchomości ogółem % gruntowych tereny komunikacyjne: 10,55 10,59 10,60 10,71 10,72 grunty pod wodami: 4,06 4,12 4,11 4,20 4,17 użytki kopalne: 0,09 0,09 0,09 0,11 0,11 tereny różne: 5,15 5,16 5,10 5,05 5,03 nieużytki: 0,66 0,66 0,65 0,64 0,66 pow. wyrównawcza: -0,03 0,01 0,01 0,01 0,80 Źródło: Urząd Miasta Bydgoszczy 2. Sieci komunalne w 2008 roku Sieć wodociągowa Ilość Długość sieci ogółem w km 955,9 w tym: sieć magistralna 119,8 sieć rozdzielcza 566,0 Długość sieci magistralnej i rozdzielczej na 1 km 2 3,93 Źródło: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Bydgoszczy Sieć kanalizacyjna Ilość Długość sieci ogółem w km 890,3 w tym: sieć sanitarna 507,0 sieć deszczowa 224,8 Długość sieci sanitarnej na 1 km 2 2,90 Źródło: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Bydgoszczy Sieć cieplna Ilość Długość sieci ogółem w km 378,4 w tym: sieć magistralna 76,7 sieć rozdzielcza 144,8 Długość sieci magistralnej i rozdzielczej na 1 km 2 1,27 Źródło: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy 20

21 Sieć energetyczna Ilość Długość sieci napowietrznych: w km niskich napięć 1 372,0 średnich napięć 931,5 wysokich napięć 87,0 Źródło: ENEA S.A. Sieć gazowa Ilość Długość sieci: w km sieć niskoprężna 414,8 sieć średnioprężna 168,2 przyłącza 252,5 Długość sieci gazowej na 1 km 2 3,34 Źródło: Pomorska Spółka Gazownictwa 3. Transport i komunikacja Sieć drogowa w 2008 roku Ilość Długość ulic ogółem w km 654,3 w tym o nawierzchni utwardzonej 459,7 krajowe 36,8 w tym o nawierzchni utwardzonej 36,8 wojewódzkie 7,8 w tym o nawierzchni utwardzonej 7,8 powiatowe 118,2 w tym o nawierzchni utwardzonej 115,3 gminne 491,5 w tym o nawierzchni utwardzonej 299,8 Długość ulic na 1 km 2 3,73 21

22 Sieć drogowa w 2008 roku Ilość Ścieżki rowerowe w km 45,8 Mosty 26 Wiadukty 24 Kładki dla pieszych 17 Przepusty 41 Przejścia podziemne 4 Źródło: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Komunikacja publiczna w 2008 roku Liczba Tabor: (w ruchu) z czego: autobusy (dzienne) 188 (nocne) 9 tramwaje (42 zest. x 2 wozy) 84 ( 4 zest. x 1 wóz) 4 Długość czynnych tras komunikacyjnych: w km ٠ autobusowej 167,1 ٠ tramwajowej 26,0 Źródło: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przewozy pasażerów komunikacją publiczną Liczba przewiezionych pasażerów w mln osób 127,3 104,0 103,3 102,9 114,6 Źródło: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Tramwaj wodny w 2008 roku Liczba Liczba przewiezionych pasażerów w tys. osób 19 Źródło: Żegluga Bydgoska S.A. 22

23 Tramwaj wodny Słonecznik Port lotniczy Liczba obsłużonych pasażerów ogółem w ruchu regularnym w ruchu charterowym Operacje lotnicze ogółem w ruchu regularnym w ruchu charterowym Źródło: Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. Połączenia lotnicze Połączenia regularne Połączenia charterowe kierunek Warszawa, Londyn (Stansted), Dublin, Liverpool, Berlin (Tegel), Kopenhaga (Kastrup), Düsseldorf (Weeze), Wiedeń (via Łódź), Kraków (via Poznań), Birmingham Antalya (Turcja), Monastir (Tunezja), Egipt, Kreta Źródło: Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. 23

24 Pasażerowie obsłużeni na bydgoskim lotnisku ruch charterowy ruch regularny Wskaźniki motoryzacji w 2008 roku Liczba Pojazdy samochodowe i ciągniki: ogółem ٠ pojazdy samochodowe na 1000 mieszkańców 559 ٠ pojazdy samochodowe na 1 km 2 obszaru miasta ٠ pojazdy samochodowe na 1 km ulic 307 Samochody osobowe: ogółem ٠ samochody osobowe na 1000 mieszkańców 450 Źródło: Urząd Miasta Bydgoszczy 24

25 VI. Infrastruktura społeczna 1. Mieszkalnictwo Budowa mieszkań: mieszkania izby powierzchnia użytkowa w tys. m 2 44,6 36,4 53,4 47,3 99,3 Zasoby mieszkaniowe: mieszkania izby powierzchnia użytkowa w tys. m , , , , ,3 Wskaźniki: ٠ przeciętna powierzchnia mieszkania w m 2 56,92 56,96 57,04 57,07 57,16 ٠ przeciętna powierzchnia izby w m 2 16,56 16,58 16,61 16,63 16,67 ٠ liczba mieszkań na 1000 mieszkańców 368,18 371,22 375,55 379,15 385,75 ٠ przeciętna liczba mieszkańców na 1 mieszkanie 2,72 2,69 2,66 2,64 2,59 ٠ przeciętna liczba mieszkańców na 1 izbę 0,79 0,78 0,78 0,77 0,76 Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Mieszkania oddane do użytku ogółem spółdzielcze indywidualne Przenaczone na sprzedaż lub wynajem 25

BYDGOSZCZ W LICZBACH 2011. Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Rozwoju i Strategii Miasta

BYDGOSZCZ W LICZBACH 2011. Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Rozwoju i Strategii Miasta BYDGOSZCZ W LICZBACH 2011 Opracował zespół Wydziału Rozwoju i Strategii Miasta UMB Referat Rozwoju Materiał zawiera dane wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku www.bydgoszcz.pl 1 Spis treści I. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

BYDGOSZCZ W LICZBACH 2011. Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Rozwoju i Strategii Miasta

BYDGOSZCZ W LICZBACH 2011. Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Rozwoju i Strategii Miasta BYDGOSZCZ W LICZBACH 2011 Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Rozwoju i Strategii Miasta Opracował zespół Wydziału Rozwoju Miasta UMB Materiał zawiera dane wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku www.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

BYDGOSZCZ W LICZBACH 2011. Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Rozwoju i Strategii Miasta

BYDGOSZCZ W LICZBACH 2011. Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Rozwoju i Strategii Miasta BYDGOSZCZ W LICZBACH 2011 Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Rozwoju i Strategii Miasta Opracował zespół Referatu Rozwoju Wydziału Rozwoju i Wdrażania Polityki Terytorialnej UMB Materiał zawiera dane wg

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Suwałki Powierzchnia w km2 w 2013 r. 66 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1058 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 69245 69404 69317 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7 Miasto: Leszno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2027 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 64654 64722 64589 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6 Miasto: Rybnik Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 945 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 141036 140789 140173 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 35 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1838 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHEŁM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r.

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r. Jednostka miary 2012 PODZIAŁ TERYTORIALNY (STAN W DNIU 31 XII) Miejscowości podstawowe ogółem jd 0 Sołectwa jd 0 Powierzchnia* ha 3324 LUDNOŚĆ (STAN W DNIU 31 XII) * Ludność faktycznie zamieszkała ogółem

Bardziej szczegółowo

Miasto RZESZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² 117 2014. Województwo 2014 57,6

Miasto RZESZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² 117 2014. Województwo 2014 57,6 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 117 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1591 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto RZESZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto SOPOT WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 17 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 63,7 65,4 67,4 59,2

Miasto SOPOT WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 17 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 63,7 65,4 67,4 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 17 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2179 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SOPOT LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r.

PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r. PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r. Uchwały określające wysokość stawek podatkowych i opłat lokalnych zamieszczone są na stronie internetowej, pod adresem www.bip.gminaterespol.pl w zakładce Uchwały

Bardziej szczegółowo

System wskaźników monitorowania

System wskaźników monitorowania Aneks nr 4 do Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 z dnia 9 września 2013 r. System wskaźników monitorowania Białystok, wrzesień 2013 r. Wskaźniki monitorowania celów strategicznych SRWP

Bardziej szczegółowo

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych.

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych. Podatek rolny W 2015 r. podatek rolny wynosi: - 153,4250 zł (od 1 ha przeliczeniowego gruntów), - 306,85 zł (od 1 ha gruntów fizycznych). Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 1) dla gruntów

Bardziej szczegółowo

www.bydgoszcz.pl Publikacja zawiera dane wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku

www.bydgoszcz.pl Publikacja zawiera dane wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku w liczbach 2010 Opracował zespół redakcyjny Wydziału Rozwoju i Strategii Miasta UMB w składzie: Henryka Ławska Andrzej Szczepkowski Emilia Andrzejak Mirosław Jakubowski Ryszard Sibora Zdjęcia: Robert Sawicki

Bardziej szczegółowo

134,3750 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów. 268,75 zł od 1 ha gruntów fizycznych

134,3750 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów. 268,75 zł od 1 ha gruntów fizycznych Podatek rolny W 2016 r. podatek rolny wynosi: 134,3750 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów 268,75 zł od 1 ha gruntów fizycznych Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 1) dla gruntów gospodarstw

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK. Stawka maksymalna na rok 2012. przez RG na rok 2012 r.

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK. Stawka maksymalna na rok 2012. przez RG na rok 2012 r. STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK Lp. Wyszczególnienie: Rodzaj podatku / opłaty / typ powierzchni podlegającej opodatkowaniu Stawka na rok 2012 Stawka

Bardziej szczegółowo

Ludność (zameldowania stałe i czasowe) 37.518 -kobiety 20.324 -mężczyźni 17.194

Ludność (zameldowania stałe i czasowe) 37.518 -kobiety 20.324 -mężczyźni 17.194 Legendarne założenie Cieszyna 810r. Pierwsza pisana wzmianka o Cieszynie 1155r. Przywilej lokacyjny Cieszyna 1217r. Położenie geograficzne szer. półn. 49 45' N dł. wsch. 18 38' E Wzniesienie nad poziom

Bardziej szczegółowo

Wzniesienie nad poziom morza Średnia temperatura roczna 8,4 C Suma opadów rocznych

Wzniesienie nad poziom morza Średnia temperatura roczna 8,4 C Suma opadów rocznych Legendarne założenie Cieszyna 810r. Pierwsza pisana wzmianka o Cieszynie 1155r. Przywilej lokacyjny Cieszyna 1217r. Położenie geograficzne szer. półn. 49 45' N dł. wsch. 18 38' E Wzniesienie nad poziom

Bardziej szczegółowo

2015 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI

2015 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI 25 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Spis treści Powierzchnia..................................... 3 2 Ochrona Środowiska............................... 3 3 Ludność.........................................

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODATKÓW PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

STAWKI PODATKÓW PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Podatek od nieruchomości: STAWKI PODATKÓW PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Podatek ustalany jest na podstawie: na lata 2012-2015 - Uchwały Nr XVII/125/11 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym s. 0 Zamiast WIRR powinno być: Kolejne indeksy to mwig40, który uwzględnia notowania 40 średnich spółek kolejnych 40 spółek

Bardziej szczegółowo

2 grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymipłynacymi jezior i z zbiorników sztucznych -od 1 ha powierzchni

2 grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymipłynacymi jezior i z zbiorników sztucznych -od 1 ha powierzchni STAWKI PODATKOWE NA 2016 ROK Podatek od nieruchomości (na podstawie Uchwały Nr XV/116/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach zdnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

0,76 zł./m 2. 4,11 zł./ha. 0,17 zł./m 2. 0,57 zł./m 2. 19,66 zł./m 2. 9,41 zł./m 2. 3,95 zł./m 2. 4,49 zł./m 2

0,76 zł./m 2. 4,11 zł./ha. 0,17 zł./m 2. 0,57 zł./m 2. 19,66 zł./m 2. 9,41 zł./m 2. 3,95 zł./m 2. 4,49 zł./m 2 STAWKI PODATKOWE NA 2015 ROK Podatek od nieruchomości (na podstawie Uchwały Nr XXIX/224/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach zdnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW. na tle kraju i miast wydzielonych WROCŁAW 1974 MIEJSKI URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU

MIASTO WROCŁAW. na tle kraju i miast wydzielonych WROCŁAW 1974 MIEJSKI URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU MIASTO WROCŁAW na tle kraju i miast wydzielonych 1973 Ml MIEJSKI URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU WROCŁAW 1974 MIASTO WROCŁAW na tle kraju i miast wydzielonych MIEJSKI URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE do Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Puławy na lata 2007-2015 PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE I. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO MIASTA I.1. Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ZBIÓR ZMIENNYCH CHARAKTERYZUJĄCYCH KAPITAŁ INTELEKTUALNY KAPITAŁ INTELEKTUALNY MAZOWSZA BADANIE POTENCJAŁU REGIONU

ZAŁĄCZNIK NR 1 ZBIÓR ZMIENNYCH CHARAKTERYZUJĄCYCH KAPITAŁ INTELEKTUALNY KAPITAŁ INTELEKTUALNY MAZOWSZA BADANIE POTENCJAŁU REGIONU ZAŁĄCZNIK NR 1 ZBIÓR ZMIENNYCH CHARAKTERYZUJĄCYCH KAPITAŁ INTELEKTUALNY DO RAPORTU Z BADAŃ PN. KAPITAŁ INTELEKTUALNY MAZOWSZA BADANIE POTENCJAŁU REGIONU Badanie na zlecenie Województwa Mazowieckiego zrealizował

Bardziej szczegółowo

GDAŃSK 2003-2012. Trendy społeczno-gospodarcze

GDAŃSK 2003-2012. Trendy społeczno-gospodarcze GDAŃSK 23-212 Trendy społeczno-gospodarcze (w tys. osób) (w promilach) Liczba mieszkańców Gdańska oraz przyrost naturalny w latach 23-212 462 461, 46,5 46,4 1,5 459 459,1 458,1 456,7,8 1,2 456,6 1,1 457,

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności WYKAZ STAWEK, ZWOLNIEŃ ORAZ TERMINÓW PŁATNOŚCI PODATKI LOKALNE NA 2015 ROK PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności 1) od gruntów: 1) grunty i budynki lub

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Stawki podatków obowiązujące na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2007 roku.

Stawki podatków obowiązujące na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2007 roku. Stawki podatków obowiązujące na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2007 roku. Podatek rolny; Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku, określoną Komunikatem Prezesa Głównego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/.../09 Rady Gminy w Chodzieży Z dnia 28 października 2009 r.

Uchwała Nr VII/.../09 Rady Gminy w Chodzieży Z dnia 28 października 2009 r. Uchwała Nr VII/.../09 Rady Gminy w Chodzieży Z dnia 28 października 2009 r. Projekt Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ;

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ; UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 28-12-2004 DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Dochody 2005 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.600 zł Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Aneks tabelaryczny (potencjał demograficzny i gospodarczy LGD PB )

Aneks tabelaryczny (potencjał demograficzny i gospodarczy LGD PB ) Aneks tabelaryczny (potencjał demograficzny i gospodarczy LGD PB ) 1.1. Ludność Tabela 1.1. Powierzchnia i ludność w 2003 r. Powierzchnia (km 2 ) Liczba sołectw Ludność w tym: kobiety /100 mężcz. Gęstość

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE GMINY

RAPORT O STANIE GMINY RAPORT O STANIE GMINY Nowe Miasteczko 2002r. I. Ogólna informacja o Gminie. Powierzchnia Gminy ogółem 7.718 ha w tym: miasto 339 ha gmina 7.379 ha, w tym użytki rolne: 5.547 ha Ilość sołectw 10 Ilość gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004 PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 24 TORUŃ, MARZEC 25 SPIS TREŚCI STRONA Część I Dane ogólne 1 Część II Wykonanie według działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody

Bardziej szczegółowo

CIT Podatek dochodowy od osób prawnych. Kto jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych?

CIT Podatek dochodowy od osób prawnych. Kto jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych? Echo ćwiczeń CIT Podatek dochodowy od osób prawnych Co to jest CIT? Podatek CIT jest podatkiem dochodowym od osób prawnych (z ang. CIT - Corporate Income Tax - podatek od dochodów spółek (przedsiębiorstw))

Bardziej szczegółowo

Grupa porównawcza nr. 112 zawiera 22 gmin(y). Opis: Miasta-powiaty grodzkie od 100 do 200 tys. mieszkańców.

Grupa porównawcza nr. 112 zawiera 22 gmin(y). Opis: Miasta-powiaty grodzkie od 100 do 200 tys. mieszkańców. Analizy Porównawcze Potencjału Rozwojowego Przewodnik po budżecie 2004 Woj. nr. 112 zawiera 22 gmin(y). Opis: Miasta-powiaty grodzkie od 100 do 200 tys. mieszkańców. Powiat Spis tabel 1. Podstawowe wskaźniki

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Powiat Skarżyski w pigułce

Powiat Skarżyski w pigułce Powiat Skarżyski w pigułce Starostwo Powiatowe w Skarżysku - Kamiennej ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko - Kamienna www.skarzysko.powiat.pl e-mail: pr@skarzysko.powiat.pl Opracowanie własne Wydziału

Bardziej szczegółowo

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Marek Kubik p.o. Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin Szczecin, dnia 09.10.2014 r. Stolica Euroregionu

Bardziej szczegółowo