IB DIPLOMA PROGRAMME M05/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX+ PHYSICS HIGHER LEVEL PAPER 2. Thursday 19 May 2005 (afternoon) 2 hours 15 minutes ROZDZIAŁ A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IB DIPLOMA PROGRAMME M05/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX+ PHYSICS HIGHER LEVEL PAPER 2. Thursday 19 May 2005 (afternoon) 2 hours 15 minutes ROZDZIAŁ A"

Transkrypt

1 Włodzimierz Wolczyński Tłumaczenie i rozwiązania M05/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX+ IB DIPLOMA PROGRAMME PHYSICS HIGHER LEVEL PAPER 2 Thursday 19 May 2005 (afternoon) 2 hours 15 minutes ROZDZIAŁ A Odpowiedz na wszystkie pytania w miejscach wyznaczonych. A1. Pytanie z analizy danych Przy wysokich ciśnieniach, gaz rzeczywisty nie zachowuje się jak gaz doskonały. W pewnym zakresie ciśnień przyjmuje się relację między ciśnieniem p i objętością V jednego mola gazu w stałej temperaturze daną równaniem Gdzie A i B to stałe. = + Mierzono doświadczalnie odchylenie od zachowania się gazu doskonałego dla azotu. 1 mol azotu sprężano w stałej temperaturze 150 K. Objętość gazu była mierzona dla różnych wartości ciśnienia p. Poniżej pokazano grafik dla zależności iloczynu pv od p (nie pokazano prostokątów niepewności). W. Wolczyński Physics HLP2 19 maja 2005 Strona 1

2 (a) Narysuj linię najbardziej odpowiednią dla danych punktów (1) (b) Skorzystaj z wykresu i określ wartości A i B w równaniu (5) Stała A = + =, =, = Stała B = = () =, =, =, (c) Ustal wartość stałej B dla gazu doskonałego (1) = + = = = = (d) Równanie = + jest ważne dla ciśnień powyżej 6, Pa. (i) Oblicz wartość pv dla azotu pod ciśnieniem 6, Pa. (2) =,, = (,, =, = W. Wolczyński Physics HLP2 19 maja 2005 Strona 2

3 (ii) Oblicz różnicę między wartością pv dla gazu doskonałego i dla azotu, gdy oba znajdują się pod ciśnieniem 6, Pa. (2) Dla gazu doskonałego = =, =, =, =, (e) W oryginalnym doświadczeniu, ciśnienie p jest mierzone z dokładnością 5%, a objętość jest mierzona z dokładnością 2%. Określ błąd absolutny dla wartości stałej A. (3) Przy nałożeniu się błędu 5% i 2%, maksymalny błąd względny wynosił 10% = 0,1. = =, Maksymalny błąd bezwzględny =, =, =, A2. Pytanie dotyczy ruchu rzuconego ciała. Kulka została rzucona poziomo z brzegu ściany o wysokości 1,8 m z prędkością początkową v. Przedstawiono serię ujęć fotograficznych dla kulki. Fotografie zostały złączone w pojedynczą fotografią, ukazaną poniżej. Obrazy kulki są nałożone na siatce, która pokazuje poziomą i pionową odległość poruszającej się kulki. Czas pomiędzy każdym ujęciem kulki wynosi 0,10 s. W. Wolczyński Physics HLP2 19 maja 2005 Strona 3

4 V x V ya V A V x V yb V B (a) Na ujęciach kulki w położeniach x = 0,5 m i x = 1, 0 m narysuj strzałki, które przedstawiają prędkość poziomą V x i pionową v y. (2) (b) Na fotografii narysuj odpowiednią linię, która określi odległość poziomą d od podstawy ściany do punktu, gdzie kulka uderzy w ziemię. Wyjaśnij tok rozumowania. Torem lotu jest parabola, więc określiłem w przybliżeniu jej krzywiznę i narysowałem linię, o takiej długości, która odpowiada w przybliżeniu zasięgowi. (c) Użyj danych z fotografii do obliczenia przyspieszenia w spadku swobodnym (3) W czasie t = 0,5 s, ciało opadło o h = 1,25 m. = = =,, = W. Wolczyński Physics HLP2 19 maja 2005 Strona 4

5 A3. Pytanie dotyczy doświadczenia pomiaru temperatury płomienia. (a) Zdefiniuj pojęcie pojemności cieplnej (1) Pojemnością cieplną nazywany ilość ciepła jakie należy dostarczyć substancji, w celu jej ogrzania o jednostkowy przyrost temperatury. = ł ą = Taka wielkość fizyczna nie występuje w naszej szkole. Występuje za to ciepło właściwe Ciepłem właściwym nazywany ilość ciepła jakie należy dostarczyć jednostce masy substancji, w celu jej ogrzania o jednostkowy przyrost temperatury. W układzie SI jednostką jest = ł ą = Kawałek metalu jest przetrzymywany w płomieniu palnika Bunsena przez kilka minut. Następnie zostaje szybko przeniesiony do znanej masy wody zawartej w kalorymetrze. Woda, w której umieszczono metal jest mieszana dla osiągnięcia stałej temperatury. (b) Wyjaśnij dlaczego (i) Metal jest przenoszony jak tylko szybko jest to możliwe z płomienia do wody. (1) Metal jest bardzo dobrym przewodnikiem ciepła, dlatego zanim ostygłby, należy go szybko przenieść do wody. W. Wolczyński Physics HLP2 19 maja 2005 Strona 5

6 (ii) Woda była mieszana Woda nie jest zbyt dobrym przewodnikiem ciepła. Aby mierzyć jej temperaturę, należy szybko doprowadzić ją do stałej temperatury w całej przestrzeni. Dane: pojemność cieplna metalu = 82,7 JK -1 pojemność cieplna wody w kalorymetrze = 5, JK -1 pojemność cieplna kalorymetru = 54,6 JK -1 temperatura początkowa wody temperatura końcowa wody = 288 K = 353 K (c) Zakładając zaniedbywalne straty energii w omawianym procesie, zastosuj dane i oblicz temperaturę T płomienia palnika Bunsena. (4) Przy takich danych, pierwszy raz przychodzi mi wykonywać obliczenia. W pojęciu pojemności cieplnej mieści się już masa, bowiem pojemność cieplna, to iloczyn masy przez ciepło właściwe. W zadaniu są podane pojemności cieplne, a więc wielkości od masy niezależne. = + = ( + ) ( ) = ( + ) ( ) = ( + ) + = = ( + ) + +, +,, =, +,, = = W. Wolczyński Physics HLP2 19 maja 2005 Strona 6

7 A4. Pytanie dotyczy zjawiska fotoelektrycznego. Mamy dwie obserwacje opisujące emisję elektronów z powierzchni metalu gdy światło o różnej częstotliwości i różnym natężeniu pada na powierzchnię. I. Istnieje taka częstotliwość światła (częstotliwość graniczna), poniżej której elektrony nie są emitowane, niezależnie od natężenia oświetlenia. II. Dla światła powyżej częstotliwości granicznej emisja elektronów jest natychmiastowa, niezależnie od natężenia oświetlenia. Wyjaśnij dlaczego falowy model światła jest nieodpowiedni dla wyjaśnienia tych obserwacji. (6) Obserwacja I Zarówno dla wyjaśnienia pierwszej, jak i drugiej obserwacji nie można się posłużyć falową teorią, gdyż następuje wybijanie elektronów przez nie falę, ale odpowiadającą danej długości fali energię i pęd fotonu. Zgodnie z wzorem Einsteina-Millikana aby zaszło zjawisko fotoelektryczne, foton musi mieć energię co najmniej równą tzw. pracy wyjścia. Odpowiednikiem natężenia oświetlenia w teorii falowej jest liczba fotonów padających w jednostce czasu. Obserwacja II Jw. W. Wolczyński Physics HLP2 19 maja 2005 Strona 7

8 ROZDZIAŁ B Ten rozdział zawiera cztery pytania: B1, B2, B3 i B4. Odpowiedz na dwa pytania. B1. To pytanie ma dwie części. Część 1 dotyczy pędu i kinematyki proponowanej podróży na Jowisza. Część 2 dotyczy zaniku promieniotwórczego. Część 1 Pęd i kinematyka (a) Podaj zasadę zachowania pędu. (2) Jeżeli na ciało, lub układ ciał nie działają żadne siły zewnętrzne, to pęd ciała, lub układu tych ciał jest stała. Silnik o napędzie słonecznym używa mocy Słońca do jonizacji atomów ksenonu, do ich przyspieszania. W rezultacie procesu przyspieszania, jony wylatują ze statku kosmicznego z prędkością 3, ms -1. prędkość jonów ksenonu = 3, ms -1 masa statku kosmicznego = 5, kg (b) Liczba masowa użytego ksenonu jest 131. Udowodnij, że masa jonu ksenonu jest 2, kg. (2) Nie podano jaka jest liczba porządkowa. Zakładam, że abiturient posługuje się podobnymi do tablic CKE. Masa protonu i neutronu jest zbliżona do m = 1, kg. M = 131 1, kg = kg = 2, kg (c) Masa paliwa jest 81 kg. Udowodnij, że jeśli silnik wyrzuca 7, jonów ksenonu na sekundę, paliwa starczy na 1,5 roku (1 rok = 3, s). (2) W ciągu sekundy silnik wyrzuca masę m=7, , kg = 16, kg/s Paliwa starczy na czas =, =, =, =,,, (d) Masa statku kosmicznego wynosi 5, kg. Udowodnij, że przyspieszenie początkowe statku wynosi 8, ms -2. (5) W. Wolczyński Physics HLP2 19 maja 2005 Strona 8

9 = = + = = =, =, Ponieważ taka masa jest wyrzucana w 1 s, więc przyspieszenie początkowe = = =, =,, Graf poniżej przedstawia zmianę w czasie t przyspieszenia a, statku. Napęd słonecznego silnika jest włączony w chwili t = 0, gdy prędkość statku wynosi 1, ms -1. (e) Wyjaśnij dlaczego przyspieszenie statku kosmicznego rośnie w czasie. (2) Przyspieszenie zgodnie z drugą zasadą dynamiki Newtona = przyspieszenie jest odwrotnie proporcjonalne do masy. Z upływem czasu masa ta maleje, gdyż zużywa się paliwo. W. Wolczyński Physics HLP2 19 maja 2005 Strona 9

10 Dlatego przyspieszenie statku kosmicznego rośnie. (f) Używając danych z wykresu, oblicz prędkość statku kosmicznego w chwili, gdy paliwo ksenonowe było zużyte. (4) Na tym poziomie, w naszej szkole średniej nie da się rozwiązać zadania dokładnie, jak to przedstawiam poniżej. Oto dwa sposoby. 1. Polecany i jedynie możliwy na poziomie szkoły średniej. Przyspieszenie zmienia się liniowo, więc przyspieszenie średnie jest ś = + =, = ś + Ponieważ mam skorzystać z danych z wykresu, więc przyjmuję czas jako 4, ms -1 =,, +, = + = 2. Z rachunkiem całkowym = = = = + (,, ), +, =, +, =, +, +, =, +,, +, =, (, ) +,, +, A więc dokładnie wychodzi tak samo. = + + = = W. Wolczyński Physics HLP2 19 maja 2005 Strona 10

11 (g) Odległość statku kosmicznego z Ziemi, gdy napęd słoneczny silnika został włączony jest bardzo mała w porównaniu do odległości od Ziemi do Jowisza. Paliwo skończyło się, gdy odległość statku od Jowisza wynosiła 4, m. Oszacuj czas całkowity, jaki upłynąłby w podróży z Ziemi do Jowisza. (2) Gdy paliwo się skończyło, statek kosmiczny miał prędkość v = 5424 m/s. Odtąd poruszał się ruchem jednostajnym, z tą prędkością. Upłynął czas = =,, =, Jak wcześniej podano, czas, do którego od Ziemi paliwo się skończyło wynosił t 1 = 4, s. Łączny czas jest więc równy sumie, a więc 13, s. =, =, =, Część 2 Rozpad promieniotwórczy Jądro izotopu ksenonu, Xe-131 powstaje w wyniku rozpadu radioaktywnego izotopu jodu I-131. (a) Objaśnij pojęcie izotopy. (2) Izotopy, to jądra tego samego pierwiastka, o różnej liczbie masowej, a więc różniące się liczbą neutronów. (b) Uzupełnij kratki poniżej w równaniu reakcji rozpadu.(2) ~ Aktywność A ukazanego przykładu izotopu jodu wynosi 6, Bq, a jego okres półrozpadu wynosi 8 dni. (c) Stosując osie wykresu poniżej przedstaw wykres dotyczący tego przykładu. (3) W. Wolczyński Physics HLP2 19 maja 2005 Strona 11

12 Proszę darować, że narysowana krzywa ekspotencjalna nie jest dokładnie odwzorowana. (d) Określ stałą rozpadu dla izotopu jodu I-131. (2) Stała rozpadu, to: = = =, = W naszym programie liceum w latach siedemdziesiątych, zadanie takie byłoby dla klas sprofilowanych obowiązkowe, jednak obecnie nie ma w programie stałej rozpadu, gdyż nie ma mowy o logarytmach naturalnych. Abiturient nie ma też i możliwości stosowania na maturze kalkulatora naukowego. Podany przykład jest stosowany do leczenia narośli na tarczycy pacjenta. Izotop nie powinien być stosowany, gdy jego aktywność spadnie poniżej 0, Bq. (e) Oblicz czas jaki upływa dla spadku aktywności z świeżego preparatu do aktywności 0, Bq. (2) W. Wolczyński Physics HLP2 19 maja 2005 Strona 12

13 =, =,,, =,, =, =, =, = =, =,, ę ł ą Podobnie jak poprzednie zadanie, abiturienci z mat-fiz z lat wyliczyliby. W naszej szkole obecnej, a piszę to w roku 2012 mogliby oszacować ten czas w sposób: = = = =, W. Wolczyński Physics HLP2 19 maja 2005 Strona 13

14 B2. To pytanie składa się z dwóch części. Część 1 dotyczy fal i Rychu falowego. Część 2 dotyczy możliwości wytwarzania mocy elektrycznej używanej w satelicie okrążającej Ziemię. Część 1 Fale i ruch falowy (a) Opisz, odnosząc się do propagacji energii, co to znaczy dala poprzeczna. (2) Fala poprzeczna to fala, w której kierunek drgań cząstek (czy też pola elektrycznego i magnetycznego, w przypadku fal elektromagnetycznych) jest prostopadły do kierunku rozchodzenia się fali. Istnieją one w ośrodkach sprężystych, mających możliwość przenoszenia sił ścinających, a więc zachowujących sprężystość odkształcenia. Nie mogą się więc rozchodzić w objętości ośrodków ciekłych. Fale elektromagnetyczne są falami poprzecznymi niematerialnymi. (b) Przedstaw jeden przykład, inny niż fala w łańcuchu, fali poprzecznej (1) Fala elektromagnetyczna, jak np. światło, fala rozchodząca się na granicy wody i powietrza. Fala poprzeczna rozchodzi się wzdłuż napiętego łańcucha. Diagram poniżej przedstawia przemieszczenie części łańcucha w chwili t = 0. Linia przerywana pokazuje pozycję łańcucha, gdy fala się nie rozchodzi. A λ (c) Na diagramie narysuj linie, które identyfikują dla tej fali (i) amplitudę (oznacz ją A). (1) (ii) długość fali (oznacz ją λ). (1) (d) Okres fali wynosi 1, s. Udowodnij, że prędkość fali wynosi 250 ms -1. (2) W. Wolczyński Physics HLP2 19 maja 2005 Strona 14

15 = = =,, =, = (e) Używając osi poniżej, przedstaw przemieszczenie łańcuch gdy t=3, s (położenie łańcucha dla chwili t=0 pokazuje linia przerywana. (3) Czas podany, to dwa okresy, dodać połowę trzeciego. Fala ta wyglądałaby tak, jak wykres funkcji sin x, a więc połówka górna odpowiadałaby dolnej. Łańcuch jest utrzymywany w tym samym naprężeniu i ustawiono mu długość 45 cm. Zostało to wykonane w celu rezonansu z pierwszą harmoniczną (podstawową) częstotliwością. (f) Wyjaśnij co znaczy rezonans. (2) Zjawisko rezonansu polega na przekazaniu energii w sposób maksymalnie możliwy. Zachodzi wówczas, gdy częstotliwości drgań własnych oscylatora i rezonatora są równe. (g) Opisz jak łańcuch musi być przygotowany do rezonansu w wypadku pierwszej harmonicznej. (2) Ze zdziwieniem stwierdzam, że chyba w naszej fizyce po polsku inaczej definiuje się pierwszą harmoniczną. Sam swego czasu uważałem, że dźwięk podstawowy, o największej długości fali, to pierwsza harmoniczna, ale pewnym zadaniu maturalnym przekonałem się, że dźwięk podstawowy, to zerowa harmoniczna. Jest to składowa szeregu Fouriera analizowanego sygnału (poza składową zerową zwaną składową stałą). W. Wolczyński Physics HLP2 19 maja 2005 Strona 15

16 The lowest possible frequency at which a string could vibrate to form a standing wave pattern is known as the fundamental frequency or the first harmonic. An animation of a string vibrating with the first harmonic is shown below Cóż, skoro rozwiązuję maturę międzynarodową, zastosuję terminologię tej matury. Łańcuch musi być na tyle długi, by odpowiadał minimalnej odległości między węzłami fali stojącej, powstałej w wyniku interferencji fali padającej o odbitej w tym wypadku od ośrodka bardziej sztywnego. (h) Określ częstotliwość pierwszej harmonicznej łańcucha. (2) = =, = =, Część 2. Satelita i wytwarzanie mocy elektrycznej. (a) Zdefiniuj natężenie pola grawitacyjnego. Natężeniem pola grawitacyjnego γ nazywamy wektor, którego wartość jest stosunkiem siły grawitacji między masą źródłową M i masą, której dotyczy natężenie, m do tej masy m. Jednostką jest N kg -1 = (b) Zastosuj definicją natężenia pola grawitacyjnego do udowodnienia, że = Gdzie M to masa Ziemi, R to promień i g o to natężenie pola grawitacyjnego na powierzchni Ziemi. Załóż, że Ziemia jest idealną kulą z masą skoncentrowaną w jej centrum. (2) Natężenie pola, podobnie jak przyspieszenie grawitacyjne z II zasady dynamiki Newtona, to stosunek siły do masy. Na powierzchni Ziemi przyspieszenie to jest g o, czy też jak oni to nazywają natężeniem pola grawitacyjnego. W. Wolczyński Physics HLP2 19 maja 2005 Strona 16

17 Stąd: = = = = = Prom kosmiczny krążący wokół Ziemi i niewielki satelita został wystrzelony z niego. Satelita przewozi kabel dołączony do promu kosmicznego. Gdy satelita jest oddalony o L od promu, kabel jest położony wzdłuż silnika satelity. Ponieważ prom okrąża Ziemię w prędkością v, kabel przewodzący porusza się pod kątem prostym do ziemskiego pola magnetycznego. Wektor B pola magnetycznego, tworzy kąt Θ z linią prostopadłą do kabla przewodzącego, jak pokazuje diagram 2. Wektor prędkości promu jest skierowany na zewnątrz płaszczyzny papieru. W. Wolczyński Physics HLP2 19 maja 2005 Strona 17

18 (c) Na diagramie 2, narysuj strzałkę, która pokazuje zwrot siły elektrodynamicznej działającej na elektron w przewodzącym kablu. Oznacz ją literą F. (1) Jeśli dobrze rozumiem treść, to prędkość promu jest prostopadła do kartki i za kartkę. Taka też jest prędkość elektronów w kablu przewodzącym. Natężenie prądu jednak jest zwrócone przeciwnie. prędkość samolotu B prostopadła F kierunek prądu (d) Określ wzór na siłę F działająca na elektron w polu o indukcji B, prędkości v i kącie Θ, gdzie B jest wartością wektora indukcji magnetycznej i e jest wartością ładunku elektronu. (1) = (e) I stąd wyprowadź wzór na siłę elektromotoryczną E indukowaną w kablu przewodzącym. (3) = = ł = = = Znak minus można pominąć. = (f) Prom orbituje 300 km nad powierzchnią Ziemi. Używając wyrażenia W. Wolczyński Physics HLP2 19 maja 2005 Strona 18

19 = i znając promień R = 6, m i g o = 10 Nkg -1, udowodnij, że prędkość orbitalna satelity jest 7, ms -1. (3) ś = = ( + ) = = ( + ) = ( + ) = ( + ) = ( + ) =,, =,, (g) Wartość wektora indukcji pola magnetycznego jest 6, T, a kąt Θ = 20 o. Oszacuj długość L kabla wymaganą do wytworzenia siły elektromotorycznej 1 kv. (2) = = = = = = = = =,, = W. Wolczyński Physics HLP2 19 maja 2005 Strona 19

20 B3. Ten problem jest podzielony na dwie części. Część 1 dotyczy siły elektromotorycznej i oporu wewnętrznego. Część 2 własności falowych światła i elektronów. Część 1 Siła elektromotoryczna i opór wewnętrzny. Komórka suchego ogniwa o sile elektromotorycznej E i oporze wewnętrznym r jest podłączona do obwodu zewnętrznego. Prąd płynący przez obwód ma wartość I, a napięcie na ogniwie wynosi U w. (a) Podaj wyrażenie, w zależności od E, U w, r i I na (i) moc całkowitą wytwarzaną przez ogniwo. (1) =,(ii) moc wydzieloną na ogniwie (1) = ( ) (iii) moc wydzieloną w obwodzie zewnętrznym. (1) = (b) Użyj swojej odpowiedzi w (a) do wyprowadzenia relacji między U w, E, I, r. (2) W. Wolczyński Physics HLP2 19 maja 2005 Strona 20

21 = + = + = + Wykres poniżej przedstawia zależność U w od I dla suchego ogniwa. (c) Uzupełnij przedstawiony dalej rysunek dla ukazania obwodu elektrycznego, dzięki któremu te dane mogą być wykorzystane do narysowanego wyżej wykresu zależności. (3) W. Wolczyński Physics HLP2 19 maja 2005 Strona 21

22 V A Użyj wykresu do (i) Określenia siły elektromotorycznej ogniwa. (2) Przekształcam wzór, by odpowiadał równaniu, któremu odpowiada wykres = + = + = + E to wyraz wolny = + =, (ii) Określenia natężenia prądu, gdy opór zewnętrzny jest bardzo mały. (2) = W. Wolczyński Physics HLP2 19 maja 2005 Strona 22

23 (iii) Udowodnij, że opór wewnętrzny wynosi około 1,2 Ω. (3) Wybrałem dwa punkty na prostej (0 A, 1,5 V) i (0,5 A, 0,9 V) = = =,, =, Ω =, Ω (e) Maksymalna moc na oporze zewnętrznym wydziela się, gdy opór wewnętrzny i zewnętrzny są równe. Oblicz moc maksymalną. Gdy opory są równe, to siła elektromotoryczna dzieli się na dwie równe części, a więc napięcie na oporze zewnętrznym jest 0,75 V. = ( ) = =, =,, Ω Część 2 Światło i elektrony Rysunek poniżej (skala nie jest zachowana) przedstawia układ do badania prążków interferencyjnych S 1 i S 2. Wiązka światła laserowego jest zależna od szczelin i po przejściu przez nie, światło jest pokazane na ekranie. Odległość między szczelinami jest porównywalna z szerokością szczelin. W. Wolczyński Physics HLP2 19 maja 2005 Strona 23

24 (a) Wyjaśnij dlaczego prążki interferencyjne nie mogą być zaobserwowane na ekranie, gdyby lasera zastąpiono by lampą z włóknem wolframowym. (2) Włókno wolframowe rozżarzone w lampie daje światło białe, a więc mieszaninę fal elektromagnetycznych. Najistotniejsze jest jednak to, że jest to światło o różnych fazach, a więc niespójne. Ono również interferuje, ale jest trudne do zauważenia przy użyciu tylko dwóch szczelin. (b) Na osiach poniżej, narysuj szkic pokazujący natężenie obserwowanych prążków interferencyjnych i odległość między prążkami. (2) (c) Długość fali światła laserowego wynosi 633 nm, a odległość kątowa jasnych prążków na ekranie jest 4, rad. Oblicz odległość między szczelinami S 1 i S 2. (3) = =, = =,, =, =, (d) Rozważ teraz eksperyment myślowy, w którym światło lasera jest zastąpione wiążką elektronów przyspieszonych różnicą potencjałów U. Udowodnij, że długość fali de Broglie dla elektronów jest W. Wolczyński Physics HLP2 19 maja 2005 Strona 24

25 h = 2 gdzie h to stała Plancka, m e to masa, a e to ładunek elektronu (3) = = = = = = = (e) Wiązka elektronów jest przyspieszana różnicą potencjałów 400 V. Oblicz odległość między szczelinami S 1 i S 2 gdy odległość kątowa prążków interferencyjnych wynosi 4, rad. (2) = = = ( ), =,,, = = = = = = = =, W. Wolczyński Physics HLP2 19 maja 2005 Strona 25

26 B4. Ten problem jest podzielony na dwie części. Część 1 dotyczy wbijania metalowego kloca w grunt i silnika użytego w tym procesie. Część 2 dotyczy siły oddziaływania między dwoma drutami przewodzącymi prąd. Część 1 Metalowy kloc. Duże metalowe kloce mogą być wbijane w ziemię używając ciężkiego spadającego obiektu, młota. W sytuacji przedstawionej, młot ma masę kg, a kloc ma masę 400 kg. Obiekt uderza w kloc z prędkością 6,0 ms -1. Zakładamy, że przy uderzeniu nie dochodzi do odbicia. W rezultacie zderzenia, kloc jest wbijany w grunt na głębokość 0,75 m. (a) Określ prędkość kloca bezpośrednio po uderzeniu w niego młota. = ( + ) = = + = W. Wolczyński Physics HLP2 19 maja 2005 Strona 26

27 (b) Określ średnią siłę oporu działającą przez grunt na kloc. (3) = = = =, (c) Młot jest napędzany silnikiem Diesla, którego moc użyteczna wynosi 7,2 kw. (4) = = = = = = = = = Wykres poniżej pokazuje relację między ciśnieniem i objętością powietrza w silniku Diesla dla jednego cyklu pracy silnika. W czasie cyklu występują dwie przemiany adiabatyczne, przemiana izochoryczna i izobaryczna. W. Wolczyński Physics HLP2 19 maja 2005 Strona 27

28 Wyjaśnij co to jest ( i) przemiana adiabatyczna (1) Przemiana adiabatyczna, to przemiana, w której nie ma wymiany ciepła z otoczeniem i w której masa gazu jest stała. ( ii) przemiana izochoryczna (1) Przemiana izochoryczna, to przemiana, w której masa i objętość gazu są stałe. ( iii) przemiana izobaryczna (1) Przemiana izobaryczna, to przemiana, w której masa i ciśnienie gazu są stałe. W. Wolczyński Physics HLP2 19 maja 2005 Strona 28

29 Zidentyfikuj na podstawie wykresu procesy ( i) przemiana adiabatyczna (1) A B i C D ( ii) przemiana izochoryczna (1) D A ( iii) przemiana izobaryczna (1) B C W czasie procesu B C energia wewnętrzna jest absorbowana. Silnik Diesla ma całkowitą moc 8,4 kw i sprawność 40 %. Cykl jest wykonywany 40 razy na sekundę. (f) Ustal jaką wielkość reprezentuje na diagramie obszar ABCD (1) Jest to praca wykonana w jednym cyklu przez silnik. (g) Określ wartość wielkości reprezentowanej przez obszar ABCD (1) 40% z 8,4 kw, to 3,36 kw. Skoro tych cykli jest 40, to praca ta, którą reprezentuje obszar ABCD wynosi 134,4 kj. W. Wolczyński Physics HLP2 19 maja 2005 Strona 29

30 (h) Określ energię wewnętrzną absorbowaną w procesie B C (1) Niestety, ale nie rozumiem pytania. W przemianie A B, adiabatycznej Q=0, więc U=W. Praca sił zewnętrznych W>0, więc i U>0, czyli nastąpił wzrost temperatury i energii wewnętrznej. W drugiej przemianie, B C, izobarycznej, nastąpił wzrost objętości, a zatem też i temperatury, więc w energia wewnętrzna nadal rosła. Część 2 Siła między przewodnikami przewodzącymi prąd. Diagram 1 poniżej przedstawia dwa długie, równoległe pionowo ułożone druty, każdy przewodzący prąd, w tym samym kierunku. Przez druty przechodzi pozioma tekturka. Diagram 2 przedstawia widok drutów dla patrzącego z góry. (a) Narysuj na diagramie 2 linie sił pola magnetycznego wokół drutów. (3) Rozwiązanie na rysunku na następnej stronie. (b) Napisz jak dwa przewodniki mogą być użyte do zdefiniowania ampera. (2) Jeśli w dwóch równoległych, nieskończenie długich i cienkich przewodnikach, umieszczonych w próżni, w odległości 1m płynie prąd o takim samym natężeniu i przewodniki te oddziałują ze sobą siłą A na każdy metr bieżący przewodów, to natężenia prądów płynących w nich wynoszą 1 A. W. Wolczyński Physics HLP2 19 maja 2005 Strona 30

31 ROZWIĄZANIE (c) Tekturka została usunięta i druty zostały uwolnione, tak, że mogły się poruszać. Opisz i wyjaśnij zmiany w prędkości i przyspieszeniu poruszających się drutów. (3) Skoro w przewodnikach płynął prąd w tym samym kierunku, to przewodniki te przyciągały się siłą = μ Zbliżały się więc do siebie z przyspieszeniem = = μ Przyspieszenie to jest odwrotnie proporcjonalne do odległości, więc ruch drutów będzie niejednostajnie przyspieszony, z wzrastającym przyspieszeniem. Prędkość = więc również będzie rosła, nieliniowo, z wzrastającym przyspieszeniem. W. Wolczyński Physics HLP2 19 maja 2005 Strona 31

32 B 2 1 F 12 F 21 2 B 1 W. Wolczyński Physics HLP2 19 maja 2005 Strona 32

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

A. 0,3 N B. 1,5 N C. 15 N D. 30 N. Posługiwać się wzajemnym związkiem między siłą, a zmianą pędu Odpowiedź

A. 0,3 N B. 1,5 N C. 15 N D. 30 N. Posługiwać się wzajemnym związkiem między siłą, a zmianą pędu Odpowiedź Egzamin maturalny z fizyki z astronomią W zadaniach od 1. do 10. należy wybrać jedną poprawną odpowiedź i wpisać właściwą literę: A, B, C lub D do kwadratu obok słowa:. m Przyjmij do obliczeń, że przyśpieszenie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM FIZYKA I ASTRONOMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM FIZYKA I ASTRONOMIA Miejsce na identyfikację szkoły AKUSZ PÓBNEJ MATUY Z OPEONEM FIZYKA I ASTONOMIA POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD 2012 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo

36P POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM PODSTAWOWY (od początku do optyki geometrycznej)

36P POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM PODSTAWOWY (od początku do optyki geometrycznej) Włodzimierz Wolczyński 36P POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM PODSTAWOWY (od początku do optyki geometrycznej) Rozwiązanie zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod

Bardziej szczegółowo

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z FIZYKI Fizyka się liczy Eliminacje TEST 27 lutego 2013r.

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z FIZYKI Fizyka się liczy Eliminacje TEST 27 lutego 2013r. V OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z FIZYKI Fizyka się liczy Eliminacje TEST 27 lutego 2013r. 1. Po wirującej płycie gramofonowej idzie wzdłuż promienia mrówka ze stałą prędkością względem płyty. Torem ruchu mrówki

Bardziej szczegółowo

zadania zamknięte W zadaniach od 1. do 10. wybierz i zaznacz jedną poprawną odpowiedź.

zadania zamknięte W zadaniach od 1. do 10. wybierz i zaznacz jedną poprawną odpowiedź. zadania zamknięte W zadaniach od 1. do 10. wybierz i zaznacz jedną poprawną odpowiedź. Zadanie 1. (1 p.) Wybierz ten zestaw wielkości fizycznych, który zawiera wyłącznie wielkości skalarne. a. ciśnienie,

Bardziej szczegółowo

Ciało doskonale czarne absorbuje całkowicie padające promieniowanie. Parametry promieniowania ciała doskonale czarnego zależą tylko jego temperatury.

Ciało doskonale czarne absorbuje całkowicie padające promieniowanie. Parametry promieniowania ciała doskonale czarnego zależą tylko jego temperatury. 1 Ciało doskonale czarne absorbuje całkowicie padające promieniowanie. Parametry promieniowania ciała doskonale czarnego zależą tylko jego temperatury. natężenie natężenie teoria klasyczna wynik eksperymentu

Bardziej szczegółowo

30R4 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - IV POZIOM ROZSZERZONY

30R4 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - IV POZIOM ROZSZERZONY 30R4 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - IV POZIOM ROZSZERZONY Magnetyzm Indukcja elektromagnetyczna Prąd przemienny Rozwiązanie zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 FIZYKA I ASTRONOMIA

EGZAMIN MATURALNY 2013 FIZYKA I ASTRONOMIA Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2013 FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 2 Egzamin maturalny z fizyki i astronomii Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»» ««*» ( # * *»» CZĘŚĆ I. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. Co to jest fizyka? 11 2. Wielkości fizyczne 11 3. Prawa fizyki 17 4. Teorie fizyki 19 5. Układ jednostek SI 20 6. Stałe fizyczne 20 CZĘŚĆ II. MECHANIKA 7.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM FIZYKA I ASTRONOMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM FIZYKA I ASTRONOMIA Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY LISTOPAD 2013 Czas pracy: 150 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI Miejsce na naklejkę z kodem (Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy) KOD ZDAJĄCEGO OKRĘGOWA K O M I S J A EGZAMINACYJNA w KRAKOWIE PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI Czas pracy 90 minut Informacje 1.

Bardziej szczegółowo

MAGNETYZM. PRĄD PRZEMIENNY

MAGNETYZM. PRĄD PRZEMIENNY Włodzimierz Wolczyński 47 POWTÓRKA 9 MAGNETYZM. PRĄD PRZEMIENNY Zadanie 1 W dwóch przewodnikach prostoliniowych nieskończenie długich umieszczonych w próżni, oddalonych od siebie o r = cm, płynie prąd.

Bardziej szczegółowo

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE - lata '90 XIX wieku WSTĘP Widmo promieniowania elektromagnetycznego zakres "pokrycia" różnymi rodzajami fal elektromagnetycznych promieniowania zawartego w danej wiązce. rys.i.1.

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI Z ASTRONOMIĄ

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI Z ASTRONOMIĄ Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy PESEL ZDAJĄCEGO Miejsce na nalepkę z kodem szkoły Instrukcja dla zdającego PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI Z ASTRONOMIĄ Arkusz II (dla poziomu rozszerzonego)

Bardziej szczegółowo

FIZYKA I ASTRONOMIA RUCH JEDNOSTAJNIE PROSTOLINIOWY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY

FIZYKA I ASTRONOMIA RUCH JEDNOSTAJNIE PROSTOLINIOWY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY FIZYKA I ASTRONOMIA RUCH JEDNOSTAJNIE PROSTOLINIOWY Każdy ruch jest zmienną położenia w czasie danego ciała lub układu ciał względem pewnego wybranego układu odniesienia. v= s/t RUCH

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z FIZYKI I ASTRONOMII Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13

Bardziej szczegółowo

Widmo fal elektromagnetycznych

Widmo fal elektromagnetycznych Czym są fale elektromagnetyczne? Widmo fal elektromagnetycznych dr inż. Romuald Kędzierski Podstawowe pojęcia związane z falami - przypomnienie pole falowe część przestrzeni objęta w danej chwili falą

Bardziej szczegółowo

OPTYKA. Leszek Błaszkieiwcz

OPTYKA. Leszek Błaszkieiwcz OPTYKA Leszek Błaszkieiwcz Ojcem optyki jest Witelon (1230-1314) Zjawisko odbicia fal promień odbity normalna promień padający Leszek Błaszkieiwcz Rys. Zjawisko załamania fal normalna promień padający

Bardziej szczegółowo

39 DUALIZM KORPUSKULARNO FALOWY.

39 DUALIZM KORPUSKULARNO FALOWY. Włodzimierz Wolczyński 39 DUALIZM KORPUSKULARNO FALOWY. ZJAWISKO FOTOELEKTRYCZNE. FALE DE BROGILE Fale radiowe Fale radiowe ultrakrótkie Mikrofale Podczerwień IR Światło Ultrafiolet UV Promienie X (Rentgena)

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 009 FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Zadanie 1.1 Narysowanie toru ruchu ciała w rzucie ukośnym. Narysowanie wektora siły działającej na ciało w

Bardziej szczegółowo

5.1. Powstawanie i rozchodzenie się fal mechanicznych.

5.1. Powstawanie i rozchodzenie się fal mechanicznych. 5. Fale mechaniczne 5.1. Powstawanie i rozchodzenie się fal mechanicznych. Ruch falowy jest zjawiskiem bardzo rozpowszechnionym w przyrodzie. Spotkałeś się z pewnością w życiu codziennym z takimi pojęciami

Bardziej szczegółowo

14R POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM ROZSZERZONY (od początku do grawitacji)

14R POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM ROZSZERZONY (od początku do grawitacji) Włodzimierz Wolczyński 14R POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM ROZSZERZONY (od początku do grawitacji) Rozwiązanie zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią

Bardziej szczegółowo

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 3

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 3 DO ZDOBYCIA 44 PUNKTY POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 3 Jest to powtórka przed etapem szkolnym, na którym określono wymagania: ETAP SZKOLNY 1) Ruch prostoliniowy i siły. 2) Energia. 3) Właściwości materii.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM FIZYKA I ASTRONOMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM FIZYKA I ASTRONOMIA Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY LISTOPAD 01 Czas pracy: 150 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI Z ASTRONOMIĄ

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI Z ASTRONOMIĄ Miejsce na naklejkę z kodem (Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy) KOD ZDAJĄCEGO MFA-W1D1P-01 EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI Z ASTRONOMIĄ Instrukcja dla zdającego Czas pracy 90 minut 1. Proszę sprawdzić,

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI Miejsce na naklejkę z kodem (Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy) KOD ZDAJĄCEGO OKRĘGOWA K O M I S J A EGZAMINACYJNA w KRAKOWIE PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI Czas pracy 120 minut Informacje 1.

Bardziej szczegółowo

Kurs przygotowawczy NOWA MATURA FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY

Kurs przygotowawczy NOWA MATURA FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY Kurs przygotowawczy NOWA MATURA FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY 1.Wielkości fizyczne: - wielkości fizyczne i ich jednostki - pomiary wielkości fizycznych - niepewności pomiarowe - graficzne przedstawianie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MATERIAŁU DO MATURY PRÓBNEJ KL III

ZAKRES MATERIAŁU DO MATURY PRÓBNEJ KL III ZAKRES MATERIAŁU DO MATURY PRÓBNEJ KL III 1.Ruch punktu materialnego: rozróżnianie wielkości wektorowych od skalarnych, działania na wektorach opis ruchu w różnych układach odniesienia obliczanie prędkości

Bardziej szczegółowo

podać przykład wielkości fizycznej, która jest iloczynem wektorowym dwóch wektorów.

podać przykład wielkości fizycznej, która jest iloczynem wektorowym dwóch wektorów. PLAN WYNIKOWY FIZYKA - KLASA TRZECIA TECHNIKUM 1. Ruch postępowy i obrotowy bryły sztywnej Lp. Temat lekcji Treści podstawowe 1 Iloczyn wektorowy dwóch wektorów podać przykład wielkości fizycznej, która

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY Kod ucznia Punktacja za zadania Zad.1 Zad.2 Zad.3 Zad.4 Zad. 5 Zad. 6 Razem 9 p. 8 p. 7 p. 3 p. 6 p. 7 p. 40 p. WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 13. 03. 2015

Bardziej szczegółowo

KONKURS FIZYCZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 27 stycznia 2012 r. zawody II stopnia (rejonowe)

KONKURS FIZYCZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 27 stycznia 2012 r. zawody II stopnia (rejonowe) Pieczęć KONKURS FIZYCZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 27 stycznia 2012 r. zawody II stopnia (rejonowe) Witamy Cię na drugim etapie Konkursu Fizycznego i życzymy powodzenia. Maksymalna liczba

Bardziej szczegółowo

LIV OLIMPIADA FIZYCZNA 2004/2005 Zawody II stopnia

LIV OLIMPIADA FIZYCZNA 2004/2005 Zawody II stopnia LIV OLIMPIADA FIZYCZNA 004/005 Zawody II stopnia Zadanie doświadczalne Masz do dyspozycji: cienki drut z niemagnetycznego metalu, silny magnes stały, ciężarek o masie m=(100,0±0,5) g, statyw, pręty stalowe,

Bardziej szczegółowo

PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 13

PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 13 POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 13 Zadanie 1 Przez cewkę przepuszczono prąd elektryczny, podłączając ją do źródła prądu, a nad nią zawieszono magnes sztabkowy na dół biegunem N. Naciąg tej nici A. Zwiększy

Bardziej szczegółowo

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - http://fizyka.dk - zadania fizyka, wzory fizyka, matura fizyka

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - http://fizyka.dk - zadania fizyka, wzory fizyka, matura fizyka 7. Pole magnetyczne zadania z arkusza I 7.8 7.1 7.9 7.2 7.3 7.10 7.11 7.4 7.12 7.5 7.13 7.6 7.7 7. Pole magnetyczne - 1 - 7.14 7.25 7.15 7.26 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 7.27 Kwadratową ramkę (rys.)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału w

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM FIZYKA I ASTRONOMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM FIZYKA I ASTRONOMIA Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 150 minut 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

25P3 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - III POZIOM PODSTAWOWY

25P3 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - III POZIOM PODSTAWOWY 25P3 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - III Hydrostatyka Gazy Termodynamika Elektrostatyka Prąd elektryczny stały POZIOM PODSTAWOWY Rozwiązanie zadań należy zapisać w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

A) 14 km i 14 km. B) 2 km i 14 km. C) 14 km i 2 km. D) 1 km i 3 km.

A) 14 km i 14 km. B) 2 km i 14 km. C) 14 km i 2 km. D) 1 km i 3 km. ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Kod pracy Wypełnia Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki Imię i nazwisko ucznia... Szkoła...

Bardziej szczegółowo

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - http://fizyka.dk - zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - http://fizyka.dk - zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura 12. Fale elektromagnetyczne zadania z arkusza I 12.5 12.1 12.6 12.2 12.7 12.8 12.9 12.3 12.10 12.4 12.11 12. Fale elektromagnetyczne - 1 - 12.12 12.20 12.13 12.14 12.21 12.22 12.15 12.23 12.16 12.24 12.17

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z ZAMKOREM FIZYKA I ASTRONOMIA. Styczeń 2014 POZIOM ROZSZERZONY

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z ZAMKOREM FIZYKA I ASTRONOMIA. Styczeń 2014 POZIOM ROZSZERZONY PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z ZAMKOREM FIZYKA I ASTRONOMIA Styczeń 2014 POZIOM ROZSZERZONY 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 11 stron (zadania 1 7). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR ZADAŃ STRUKTURALNYCH

ZBIÓR ZADAŃ STRUKTURALNYCH ZBIÓR ZADAŃ STRUKTURALNYCH Zgodnie z zaleceniami metodyki nauki fizyki we współczesnej szkole zadania prezentowane uczniom mają odnosić się do rzeczywistości i być tak sformułowane, aby każdy nawet najsłabszy

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie sił działających na przewodnik z prądem w polu magnetycznym

Wyznaczanie sił działających na przewodnik z prądem w polu magnetycznym Ćwiczenie 11A Wyznaczanie sił działających na przewodnik z prądem w polu magnetycznym 11A.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu mierzy się przy pomocy wagi siłę elektrodynamiczną, działającą na odcinek przewodnika

Bardziej szczegółowo

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ C ZADANIA ZAMKNIĘTE

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ C ZADANIA ZAMKNIĘTE POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ C DO ZDOBYCIA PUNKTÓW 55 Jest to powtórka przed etapem szkolnym z materiałem obejmującym dynamikę oraz drgania i fale. ZADANIA ZAMKNIĘTE łącznie pkt. zamknięte (na 10) otwarte

Bardziej szczegółowo

FIZYKA-egzamin opracowanie pozostałych pytań

FIZYKA-egzamin opracowanie pozostałych pytań FIZYKA-egzamin opracowanie pozostałych pytań Andrzej Przybyszewski Michał Witczak Marcin Talarek. Definicja pracy na odcinku A-B 2. Zdefiniować różnicę energii potencjalnych gdy ciało przenosimy z do B

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 STOPIEŃ SZKOLNY 12. 11. 2013 R. 1. Test konkursowy zawiera 23 zadania. Są to zadania

Bardziej szczegółowo

14R2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM ROZSZERZONY

14R2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM ROZSZERZONY 14R2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM ROZSZERZONY Ruch jednostajny po okręgu Dynamika bryły sztywnej Pole grawitacyjne Rozwiązanie zadań należy zapisać w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Pole elektrostatyczne

Pole elektrostatyczne Termodynamika 1. Układ termodynamiczny 5 2. Proces termodynamiczny 5 3. Bilans cieplny 5 4. Pierwsza zasada termodynamiki 7 4.1 Pierwsza zasada termodynamiki w postaci różniczkowej 7 5. Praca w procesie

Bardziej szczegółowo

Czym jest prąd elektryczny

Czym jest prąd elektryczny Prąd elektryczny Ruch elektronów w przewodniku Wektor gęstości prądu Przewodność elektryczna Prawo Ohma Klasyczny model przewodnictwa w metalach Zależność przewodności/oporności od temperatury dla metali,

Bardziej szczegółowo

41P POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM PODSTAWOWY (od początku do końca)

41P POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM PODSTAWOWY (od początku do końca) Włodzimierz Wolczyński 41P POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM PODSTAWOWY (od początku do końca) Rozwiązanie zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA I Budowa materii Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia. Uczeń: rozróżnia

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający wiedzę z fizyki z zakresu gimnazjum autor: Dorota Jeziorek-Knioła

Test sprawdzający wiedzę z fizyki z zakresu gimnazjum autor: Dorota Jeziorek-Knioła Test 2 1. (4 p.) Wskaż zdania prawdziwe i zdania fałszywe, wstawiając w odpowiednich miejscach znak. I. Zmniejszenie liczby żarówek połączonych równolegle powoduje wzrost natężenia II. III. IV. prądu w

Bardziej szczegółowo

Program zajęć wyrównawczych z fizyki dla studentów Kierunku Biotechnologia w ramach projektu "Era inżyniera - pewna lokata na przyszłość"

Program zajęć wyrównawczych z fizyki dla studentów Kierunku Biotechnologia w ramach projektu Era inżyniera - pewna lokata na przyszłość Program zajęć wyrównawczych z fizyki dla studentów Kierunku Biotechnologia w ramach projektu "Era inżyniera - pewna lokata na przyszłość" 1. Informacje ogólne Kierunek studiów: Profil kształcenia: Forma

Bardziej szczegółowo

Odp.: F e /F g = 1 2,

Odp.: F e /F g = 1 2, Segment B.IX Pole elektrostatyczne Przygotował: mgr Adam Urbanowicz Zad. 1 W atomie wodoru odległość między elektronem i protonem wynosi około r = 5,3 10 11 m. Obliczyć siłę przyciągania elektrostatycznego

Bardziej szczegółowo

Podstawy niepewności pomiarowych Ćwiczenia

Podstawy niepewności pomiarowych Ćwiczenia Podstawy niepewności pomiarowych Ćwiczenia 1. Zaokrąglij podane wartości pomiarów i ich niepewności. = (334,567 18,067) m/s = (153 450 000 1 034 000) km = (0,0004278 0,0000556) A = (2,0555 0,2014) s =

Bardziej szczegółowo

(t) w przedziale (0 s 16 s). b) Uzupełnij tabelę, wpisując w drugiej kolumnie rodzaj ruchu, jakim poruszała się mrówka w kolejnych przedziałach czasu.

(t) w przedziale (0 s 16 s). b) Uzupełnij tabelę, wpisując w drugiej kolumnie rodzaj ruchu, jakim poruszała się mrówka w kolejnych przedziałach czasu. 1 1 x (m/s) 4 0 4 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 t (s) a) Narysuj wykres a x (t) w przedziale (0 s 16 s). b) Uzupełnij tabelę, wpisując w drugiej kolumnie rodzaj ruchu, jakim poruszała się mrówka

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DLA CHĘTNYCH na 6 (seria II) KLASA III

ZADANIA DLA CHĘTNYCH na 6 (seria II) KLASA III ZADANIA DLA CHĘTNYCH na 6 (seria I) KLASA III Ciało rusza miejsca z przyspieszeniem 1[m/s 2 ]. Oblicz drogę przebytą przez to ciało w 5 sekundzie ruchu. Oblicz drogę przebytą przez to ciało w ciągu 6 sekund.

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi i punktacji

Modele odpowiedzi i punktacji Modele odpowiedzi i punktacji Zadanie Beczka (8 pkt) Sformułowanie układu równań at at s i uzyskanie wzoru a s 3 4 Podstawienie wartości liczbowych i obliczenie a m/s Na beczkę działają wzdłuż równi dwie

Bardziej szczegółowo

36P5 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - V POZIOM PODSTAWOWY

36P5 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - V POZIOM PODSTAWOWY 36P5 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - V Drgania Fale Akustyka Optyka geometryczna POZIOM PODSTAWOWY Rozwiązanie zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MFA-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII MAJ ROK 2009 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 3a

Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 3a Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 3a 1. Hydrostatyka Temat lekcji dostateczną uczeń Ciśnienie hydrostatyczne. Prawo Pascala zdefiniować ciśnienie, objaśnić pojęcie ciśnienia hydrostatycznego, objaśnić

Bardziej szczegółowo

Fizyka kwantowa. promieniowanie termiczne zjawisko fotoelektryczne. efekt Comptona dualizm korpuskularno-falowy. kwantyzacja światła

Fizyka kwantowa. promieniowanie termiczne zjawisko fotoelektryczne. efekt Comptona dualizm korpuskularno-falowy. kwantyzacja światła W- (Jaroszewicz) 19 slajdów Na podstawie prezentacji prof. J. Rutkowskiego Fizyka kwantowa promieniowanie termiczne zjawisko fotoelektryczne kwantyzacja światła efekt Comptona dualizm korpuskularno-falowy

Bardziej szczegółowo

Ładunki elektryczne i siły ich wzajemnego oddziaływania. Pole elektryczne. Copyright by pleciuga@ o2.pl

Ładunki elektryczne i siły ich wzajemnego oddziaływania. Pole elektryczne. Copyright by pleciuga@ o2.pl Ładunki elektryczne i siły ich wzajemnego oddziaływania Pole elektryczne Copyright by pleciuga@ o2.pl Ładunek punktowy Ładunek punktowy (q) jest to wyidealizowany model, który zastępuje rzeczywiste naelektryzowane

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie cząstek z materią

Oddziaływanie cząstek z materią Oddziaływanie cząstek z materią Trzy główne typy mechanizmów reprezentowane przez Ciężkie cząstki naładowane (cięższe od elektronów) Elektrony Kwanty gamma Ciężkie cząstki naładowane (miony, p, cząstki

Bardziej szczegółowo

Fale materii. gdzie h= 6.6 10-34 J s jest stałą Plancka.

Fale materii. gdzie h= 6.6 10-34 J s jest stałą Plancka. Fale materii 194- Louis de Broglie teoria fal materii, 199- nagroda Nobla Hipoteza de Broglie głosi, że dwoiste korpuskularno falowe zachowanie jest cechą nie tylko promieniowania, lecz również materii.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY [ETAP WOJEWÓDZKI CZĘŚĆ I] ROK SZKOLNY 2010/2011 Czas trwania: 90 minut

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY [ETAP WOJEWÓDZKI CZĘŚĆ I] ROK SZKOLNY 2010/2011 Czas trwania: 90 minut MIEJSCE NA KOD UCZESNIKA KONKURSU WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY [ETAP WOJEWÓDZKI CZĘŚĆ I] ROK SZKOLNY 2010/2011 Czas trwania: 90 minut Część pierwsza zawiera 6 zadań otwartych, za które możesz otrzymać maksymalnie

Bardziej szczegółowo

FIZYKA I ASTRONOMIA. Matura z Kwazarem. Życzymy powodzenia!

FIZYKA I ASTRONOMIA. Matura z Kwazarem. Życzymy powodzenia! FIZYKA I ASTRONOMIA Matura z Kwazarem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY Instrukcje dla zdającego: 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron (zadania 1 6). Ewentualny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MFA-R1_1P-072 EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM ROZSZERZONY MAJ ROK 2007 Czas pracy 150 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z FIZYKI i ASTRONOMII

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z FIZYKI i ASTRONOMII (Wypełnia kandydat przed rozpoczęciem pracy) KOD KANDYDATA ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z FIZYKI i ASTRONOMII Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron.

Bardziej szczegółowo

Wektory, układ współrzędnych

Wektory, układ współrzędnych Wektory, układ współrzędnych Wielkości występujące w przyrodzie możemy podzielić na: Skalarne, to jest takie wielkości, które potrafimy opisać przy pomocy jednej liczby (skalara), np. masa, czy temperatura.

Bardziej szczegółowo

Treści dopełniające Uczeń potrafi:

Treści dopełniające Uczeń potrafi: P Lp. Temat lekcji Treści podstawowe 1 Elementy działań na wektorach podać przykłady wielkości fizycznych skalarnych i wektorowych, wymienić cechy wektora, dodać wektory, odjąć wektor od wektora, pomnożyć

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Ćwiczenie nr 6 Temat: Wyznaczenie stałej siatki dyfrakcyjnej i dyfrakcja światła na otworach kwadratowych i okrągłych. 1. Wprowadzenie Fale

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Fizyka Poziom rozszerzony. Listopad 2015

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Fizyka Poziom rozszerzony. Listopad 2015 kod wewnątrz Zadanie 1. (0 1) KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Fizyka Poziom rozszerzony Listopad 2015 Vademecum Fizyka fizyka ZAKRES ROZSZERZONY VADEMECUM MATURA 2016 Zacznij przygotowania

Bardziej szczegółowo

CIĘŻAR. gdzie: F ciężar [N] m masa [kg] g przyspieszenie ziemskie ( 10 N ) kg

CIĘŻAR. gdzie: F ciężar [N] m masa [kg] g przyspieszenie ziemskie ( 10 N ) kg WZORY CIĘŻAR F = m g F ciężar [N] m masa [kg] g przyspieszenie ziemskie ( 10 N ) kg 1N = kg m s 2 GĘSTOŚĆ ρ = m V ρ gęstość substancji, z jakiej zbudowane jest ciało [ kg m 3] m- masa [kg] V objętość [m

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DLA CHĘTNYCH NA 6 (SERIA I) KLASA II

ZADANIA DLA CHĘTNYCH NA 6 (SERIA I) KLASA II ZADANIA DLA CHĘTNYCH NA 6 (SERIA I) KLASA II Oblicz wartość prędkości średniej samochodu, który z miejscowości A do B połowę drogi jechał z prędkością v 1 a drugą połowę z prędkością v 2. Pociąg o długości

Bardziej szczegółowo

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016 Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016 Warszawa, 31 sierpnia 2015r. Zespół Przedmiotowy z chemii i fizyki Temat

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej

LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie metody

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze 11 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Materiały pomocnicze 11 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej Materiały pomocnicze 11 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej 1. Magnetyzm to zjawisko przyciągania kawałeczków stali przez magnesy. 2. Źródła pola magnetycznego. a. Magnesy

Bardziej szczegółowo

Indukcja magnetyczna pola wokół przewodnika z prądem. dr inż. Romuald Kędzierski

Indukcja magnetyczna pola wokół przewodnika z prądem. dr inż. Romuald Kędzierski Indukcja magnetyczna pola wokół przewodnika z prądem dr inż. Romuald Kędzierski Pole magnetyczne wokół pojedynczego przewodnika prostoliniowego Założenia wyjściowe: przez nieskończenie długi prostoliniowy

Bardziej szczegółowo

Pytania do ćwiczeń na I-szej Pracowni Fizyki

Pytania do ćwiczeń na I-szej Pracowni Fizyki Ćw. nr 5 Oscylator harmoniczny. 1. Ruch harmoniczny prosty. Pojęcia: okres, wychylenie, amplituda. 2. Jaka siła powoduje ruch harmoniczny spręŝyny i ciała do niej zawieszonego? 3. Wzór na okres (Studenci

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI Z ASTRONOMIĄ

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI Z ASTRONOMIĄ KOD ZDAJĄCEGO WPISUJE PISZĄCY PO OTRZYMANIU PRACY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI Z ASTRONOMIĄ ARKUSZ II STYCZEŃ ROK 2002 Czas pracy 120 minut Informacje 1. Proszę sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo

Fizyka elektryczność i magnetyzm

Fizyka elektryczność i magnetyzm Fizyka elektryczność i magnetyzm W5 5. Wybrane zagadnienia z optyki 5.1. Światło jako część widma fal elektromagnetycznych. Fale elektromagnetyczne, które współczesny człowiek potrafi wytwarzać, i wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 5 A

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 5 A DO ZDOBYCIA 58 PUNKTÓW POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 5 A Jest to pierwsza część powtórki przed etapem szkolnym, zawierająca zadania otwarte zadanie 1 14 pkt Tramwaj ma masę 17,5 tony i średnicę kół 590

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) FIZYKA POZIOM PODSTAWOWY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MFA-P1 MAJ 2015 Zadania zamknięte Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów

Bardziej szczegółowo

3. Zadanie nr 21 z rozdziału 7. książki HRW

3. Zadanie nr 21 z rozdziału 7. książki HRW Lista 3. do kursu Fizyka; rok. ak. 2012/13 sem. letni W. Inż. Środ.; kierunek Inż. Środowiska Tabele wzorów matematycznych (http://www.if.pwr.wroc.pl/~wsalejda/mat-wzory.pdf) i fizycznych (http://www.if.pwr.wroc.pl/~wsalejda/wzf1.pdf;

Bardziej szczegółowo

SZKIC ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ W ARKUSZU II. Zadanie 28. Kołowrót

SZKIC ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ W ARKUSZU II. Zadanie 28. Kołowrót SZKIC ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ W ARKUSZU II Zadanie 8. Kołowrót Numer dania Narysowanie sił działających na układ. czynność danie N N Q 8. Zapisanie równania ruchu obrotowego kołowrotu.

Bardziej szczegółowo

Zestaw 1cR. Dane: t = 6 s czas spadania ciała, g = 10 m/s 2 przyspieszenie ziemskie. Szukane: H wysokość, z której rzucono ciało poziomo, Rozwiązanie

Zestaw 1cR. Dane: t = 6 s czas spadania ciała, g = 10 m/s 2 przyspieszenie ziemskie. Szukane: H wysokość, z której rzucono ciało poziomo, Rozwiązanie Zestaw 1cR Zadanie 1 Sterowiec wisi nieruchomo na wysokości H nad punktem A położonym bezpośrednio pod nim na poziomej powierzchni lotniska. Ze sterowca wyrzucono poziomo ciało, nadając mu prędkość początkową

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie

Bardziej szczegółowo

Badanie wyników nauczania z fizyki w klasie 3 gimnazjum.

Badanie wyników nauczania z fizyki w klasie 3 gimnazjum. Badanie wyników nauczania z fizyki w klasie 3 gimnazjum. Wersja A Opracowała: mrg Teresa Ostropolska-Kurcek 1. Laskę ebonitową pocieramy o sukno, w wyniku, czego laska i sukno elektryzują się różnoimienne

Bardziej szczegółowo

2. Oblicz jakie przyspieszenie zyskała kula o masie 0,15 tony pod wpływem popchnięcia jej przez strongmana siłą 600N.

2. Oblicz jakie przyspieszenie zyskała kula o masie 0,15 tony pod wpływem popchnięcia jej przez strongmana siłą 600N. Wersja A KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 3 GIMNAZJUM Masz przed sobą zestaw 20 zadań. Na ich rozwiązanie masz 45 minut. Czytaj uważnie treści zadań. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Za każde prawidłowo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3

Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3 Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3 Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Rozdział 1. Elektrostatyka wymienia dwa rodzaje

Bardziej szczegółowo

DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI

DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI Procesy odwracalne i nieodwracalne termodynamicznie, samorzutne i niesamorzutne Proces nazywamy termodynamicznie odwracalnym, jeśli bez spowodowania zmian w otoczeniu możliwy

Bardziej szczegółowo

Pytania i zagadnienia sprawdzające wiedzę z fizyki.

Pytania i zagadnienia sprawdzające wiedzę z fizyki. Pytania i zagadnienia sprawdzające wiedzę z fizyki. 1. Przeliczanie jednostek. Po co człowiek wprowadził jednostki dla różnych wielkości fizycznych? Wymień kilka znanych ci jednostek fizycznych. Kiedy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 FIZYKA I ASTRONOMIA

EGZAMIN MATURALNY 2010 FIZYKA I ASTRONOMIA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 010 FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM PODSTAWOWY Klucz punktowania odpowiedzi MAJ 010 Egzamin maturalny z fizyki i astronomii Zadanie 1. Przypisanie

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z ZAMKOREM FIZYKA I ASTRONOMIA. Marzec 2012 POZIOM PODSTAWOWY

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z ZAMKOREM FIZYKA I ASTRONOMIA. Marzec 2012 POZIOM PODSTAWOWY PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z ZAMKOREM FIZYKA I ASTRONOMIA Marzec 2012 POZIOM PODSTAWOWY 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 11 stron (zadania 1 18). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Z ASTRONOMIĄ POZIOM PODSTAWOWY

FIZYKA Z ASTRONOMIĄ POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 FIZYKA Z ASTRONOMIĄ POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 2 Egzamin maturalny z fizyki i astronomii Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów

Bardziej szczegółowo

Zad. 2 Jaka jest częstotliwość drgań fali elektromagnetycznej o długości λ = 300 m.

Zad. 2 Jaka jest częstotliwość drgań fali elektromagnetycznej o długości λ = 300 m. Segment B.XIV Prądy zmienne Przygotowała: dr Anna Zawadzka Zad. 1 Obwód drgający składa się z pojemności C = 4 nf oraz samoindukcji L = 90 µh. Jaki jest okres, częstotliwość, częstość kątowa drgań oraz

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Prędkość i przyspieszenie... 5 Rozdział 2. Składanie ruchów Rozdział 3. Modelowanie zjawisk fizycznych...43 Numeryczne całkowanie,

Rozdział 1. Prędkość i przyspieszenie... 5 Rozdział 2. Składanie ruchów Rozdział 3. Modelowanie zjawisk fizycznych...43 Numeryczne całkowanie, Rozdział 1. Prędkość i przyspieszenie... 5 Rozdział. Składanie ruchów... 11 Rozdział 3. Modelowanie zjawisk fizycznych...43 Rozdział 4. Numeryczne całkowanie, czyli obliczanie pracy w polu grawitacyjnym

Bardziej szczegółowo

Fala elektromagnetyczna o określonej częstotliwości ma inną długość fali w ośrodku niż w próżni. Jako przykłady policzmy:

Fala elektromagnetyczna o określonej częstotliwości ma inną długość fali w ośrodku niż w próżni. Jako przykłady policzmy: Rozważania rozpoczniemy od ośrodków jednorodnych. W takich ośrodkach zależność między indukcją pola elektrycznego a natężeniem pola oraz między indukcją pola magnetycznego a natężeniem pola opisana jest

Bardziej szczegółowo

Zakład Dydaktyki Fizyki UMK

Zakład Dydaktyki Fizyki UMK Toruński poręcznik do fizyki I. Mechanika Materiały dydaktyczne Krysztof Rochowicz Zadania przykładowe Dr Krzysztof Rochowicz Zakład Dydaktyki Fizyki UMK Toruń, czerwiec 2012 1. Samochód jadący z prędkością

Bardziej szczegółowo