Warszawa, r. Katarzyna Stoś. Instytut Żywności i Żywienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 22.10.2010r. Katarzyna Stoś. Instytut Żywności i Żywienia"

Transkrypt

1 Warszawa, r. Katarzyna Stoś Instytut Żywności i Żywienia

2 1. Suplementy diety- źródło składników o działaniu fizjologicznym, częstość stosowania 2. Zasadność suplementacji Poziomy witamin i składników mineralnych Inne składniki Ryzyko związane z suplementami

3 Suplement diety - środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, - skoncentrowane źródło witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, (ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia)

4 Częstość stosowania suplementów diety Polska (2000) 14% populacji (Szponar, 2000) województwo stołeczne 25-75% (w wybranych grupach) (Kokosa i wsp., 2004) Polska (2006) 22% populacji * (OBOP 2008) *

5 Nieprawidłowości w sposobie żywienia i zasadność suplementacji

6 Dobrze zbilansowana, zróżnicowana dieta powinna dostarczać wszystkich niezbędnych składników pokarmowych. Musi zatem zawierać różnorodne produkty, czyli warzywa, owoce, produkty z pełnego ziarna, produkty strączkowe, produkty mleczne oraz ryby i chude mięso. Niestety, niektóre grupy osób odżywiają się nieracjonalnie, co może wynikać z uwarunkowań fizjologicznych, psychologicznych i socjoekonomicznych.

7 Niedobory składników odżywczych można eliminować przede wszystkim poprzez - spożywanie urozmaiconej diety, - żywność wzbogacaną - stosowanie okresowo suplementów diety

8 Wyniki badań przeprowadzonych w 2000r. przez Instytut Żywności i Żywienia w ramach Ogólnopolskich badań sposobu żywienia i stanu odżywienia ludności w Polsce wykazały, że: - diety większości badanych osób były źle zbilansowane pod względem zawartości energii i składników odżywczych, - spożycie niektórych składników odżywczych znacznie przekraczało normę (np. sodu), natomiast w przypadku innych składników, w dietach niektórych grup badanych osób stwierdzono niedobory m.in. wapnia, potasu, magnezu, żelaza, cynku, miedzi, witamin: C, B 1, B 2, B 6

9 Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badanie Stanu Zdrowia Ludności (program WOBASZ) W badaniach tych stwierdzono m.in. małe spożycie wapnia, witamin z grupy B, zarówno u mężczyzn, jak i kobiet.

10 W oparciu o obecny stan wiedzy przyjmuje się, iż stosowanie suplementów diety może być zasadne w następujących przypadkach: u osób dorosłych spożywających poniżej 1600 kcal dziennie, gdyż małe jest prawdopodobieństwo, iż zapotrzebowanie na witaminy i składniki mineralne zostanie w tym przypadku pokryte z żywności u kobiet w ciąży, które powinny przyjmować suplementy zawierające kwas foliowy i żelazo, oraz w uzasadnionych przypadkach wapń, jod i inne składniki mineralne, u osób starszych, które mogą wymagać suplementacji witaminami i składnikami mineralnymi, zwłaszcza gdy dieta jest nieracjonalna i poniżej 1500 kcal dziennie,

11 u osób stosujących diety z ograniczeniami, bądź eliminacją niektórych składników pokarmowych takich jak. np. weganie, osoby eliminujące wszystkie produkty mleczne, co utrudnia pokrycie zapotrzebowania m.in. na wapń i witaminę D, u kobiet po menopauzie, gdyż obniżenie stężenia estrogenów wiąże się z utratą masy kostnej, co w konsekwencji prowadzi do osteoporozy, tak więc przy niedostatecznym dowozie wapnia i witaminy D wskazane jest przyjmowanie suplementów zawierających te składniki,

12 u niemowląt karmionych piersią, ze względu na znaczne ryzyko niedoboru witaminy D 3, zgodnie z zaleceniami Krajowego Konsultanta i Zespołu Ekspertów, obowiązuje suplementacja witaminą D 3 w dawce 400 j. od 3 tygodnia życia, jeśli matka stosowała suplementację w czasie ciąży, lub od 1 doby życia, jeśli matka podczas ciąży nie przyjmowała suplementów.

13 Poziomy witamin i składników mineralnych dodawanych do żywności - aspekty bezpieczeństwa - brak poziomów uregulowanych na poziomie UE

14 Poziom witamin i składników mineralnych dodawanych do żywności powinien uwzględniać: 1) górne tolerowane poziomy spożycia (UL) witamin i składników mineralnych ustalone na podstawie naukowej oceny ryzyka, w oparciu o ogólnie akceptowane dane naukowe, uwzględniając zmienne stopnie wrażliwości różnych grup konsumentów; 2) spożycie witamin i składników mineralnych wynikające z innych źródeł diety; - Pod uwagę należy brać również zalecane (referencyjne) spożycie witamin i składników mineralnych dla populacji.

15 Intake of selected nutrients from foods, from fortification and from supplements in various European countries Flynn A., Hirvonen T., Mensink G.B.M. et all. Food & Nutrition Research suppl 1, 2009 Commissioned by the ILSI Europe Addition of Nutrients to Food Task Force

16 Zawartość jodu z konwencjonalnych produktów żywnościowych na poziomie 5 i 95 percentyla oraz mediany w dietach badanych kobiet w wybranych krajach UE. 600 UL=600 µg µg/os/dzień Perc 5 Perc Mediana Dania Finlandia Niem cy Irlandia Włochy Polska Hiszpania Holandia Wielka Brytania

17 Zawartość jodu z konwencjonalnych produktów żywnościowych i suplementów diety na poziomie 5 i 95 percentyla oraz mediany w dietach badanych kobiet w wybranych krajach UE. 600 UL=600 µg µg/os/dzień 300 Perc 5 Perc Mediana Dania Finlandia Niem cy Irlandia Włochy Polska Hiszpania Holandia Wielka Brytania tylko dla osób suplementujących

18 Zawartość jodu z konwencjonalnych produktów żywnościowych na poziomie 5 i 95 percentyla oraz mediany w dietach badanych mężczyzn w wybranych krajach UE. 600 UL=600 µg µg/os/dzień Perc 5 Perc Mediana Dania Finlandia Niem cy Irlandia Włochy Polska Hiszpania Holandia Wielka Brytania

19 Zawartość jodu z konwencjonalnych produktów żywnościowych i suplementów diety na poziomie 5 i 95 percentyla oraz mediany w dietach badanych mężczyzn w wybranych krajach UE. 600 UL=600 µg µg/os/dzień Perc 5 Perc 95 Mediana Dania Finlandia Niem cy Irlandia Włochy Polska Hiszpania Holandia Wielka Brytania tylko dla osób suplementujących

20 Zawartość retinolu z konwencjonalnych produktów żywnościowych na poziomie 5 i 95 percentyla oraz mediany w dietach badanych kobiet w wybranych krajach UE UL=3000 µg 2500 µg/os/dzień Perc 5 Perc Mediana Dania Finlandia Niem cy Irlandia Włochy Pols ka Hiszpania Holandia Wielka Brytania

21 Zawartość retinolu z konwencjonalnych produktów żywnościowych i suplementów diety na poziomie 5 i 95 percentyla oraz mediany w dietach badanych kobiet w wybranych krajach UE UL=3000 µg 2500 µg/os/dzień Perc 5 Perc Mediana Dania Finlandia Niem cy Irlandia Włochy Pols ka Hiszpania Holandia Wielka Brytania tylko dla osób suplementujących

22 Zawartość retinolu z konwencjonalnych produktów żywnościowych na poziomie 5 i 95 percentyla oraz mediany w dietach badanych mężczyzn w wybranych krajach UE UL=3000 µg µg/os/dzień Perc 5 Perc Mediana Dania Finlandia Niem cy Irlandia Włochy Pols ka Hiszpania Holandia Wielka Brytania

23 Zawartość retinolu z konwencjonalnych produktów żywnościowych i suplementów diety na poziomie 5 i 95 percentyla oraz mediany w dietach badanych mężczyzn w wybranych krajach UE UL=3000 µg 2500 µg/os/dzień Perc 5 Perc Mediana Dania Finlandia Niem cy Irlandia Włochy Pols ka Hiszpania Holandia Wielka Brytania tylko dla osób suplementujących

24 Zasadniczym źródłem wszystkich składników mineralnych i witamin we wszystkich badanych krajach jest podstawowa dieta. Poziom suplementowania diety i dobrowolnego wzbogacania żywności różni się znacznie pomiędzy krajami. Ryzyko zbyt dużego pobrania większości składników mineralnych i witamin jest bardzo niskie. Możliwe ryzyko dotyczy: retinolu, cynku, jodu, miedzi i magnezu. Dzieci są częściej narażone na wysokie spożycie w stosunku do poziomów UL

25 Składniki roślinne dodawane do żywności -brak szczegółowych regulacji na poziomie UE - EFSA naukowe podstawy oceny - regulacje krajowe

26 Trwają prace różnych gremiów eksperckich na temat oceny bezpieczeństwa składników roślinnych. EFSA opublikowała Przewodnik na temat oceny bezpieczeństwa roślin i preparatów roślinnych przeznaczonych do stosowania jako składniki suplementów diety. EFSA Journal 2009

27 EFSA SCIENTIFIC COOPERATION (ESCO) REPORT EFSA Compendium of botanicals that have been reported to contain toxic, addictive, psychotropic or other substances of concern European Food Safety Authority (EFSA), Parma, Italy, EFSA Journal 2009; 7(9):281 Omawiany dokument stanowi bazę danych zawierającą listę (regularnie uzupełnianą) roślin oraz substancji pochodzenia roślinnego wobec których mogą istnieć uzasadnione podejrzenia, co do bezpieczeństwa zdrowotnego w przypadku ich stosowania w środkach spożywczych. Celem tego kompendium jest zwrócenie uwagi producentów żywności oraz przedstawicieli urzędowej kontroli żywności na istotne kwestie bezpieczeństwa w odniesieniu do produktów zawierających w swoim składzie wymienione w dokumencie komponenty roślinne. Dokument ten nie dokonuje ostatecznej oceny i nie przesądza o bezpieczeństwie czy też niebezpieczeństwie stosowania określonych składników pochodzenia roślinnego w żywności.

28 Oświadczenia zdrowotne

29 Rozporządzenie (WE) Nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności - obowiązuje od dnia 1 lipca 2007r. we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Oświadczenia zdrowotne opinie EFSA

30 EFSA zakończenie opiniowania oświadczeń zdrowotnych dla składników innych niż roślinne przewidywany termin - czerwiec 2011 Akceptacja listy dozwolonych oświadczeń zdrowotnych koniec 2011 / początek 2012 Oświadczenia dotyczące składników roślinnych? (Health Claims Conference, , Brussels, Basil Mathioudakis, DG SANCO European Commission)

31

32 Antyoksydanty w suplementach Pozytywna rola antyoksydantów zawartych w żywności dobrze udokumentowana rola i zawartość w suplementach podlega ciągłej dyskusji

33 Systematic review: primary and secondary prevention of gastrointestinal cancers with antioxidant supplements Bjelakovic G., Nikolova D., Simonetti R.G., Gluud C., Aliment. Pharmacol. Ther.,, 2008, 28, randomizowanych badań osób Suplementy: wit. A, C, E, β-karoten, selen

34 Suplementy Ryzyko raka Wit. A, C, E brak efektu Wit. A; β-karoten Bjelakovic G., Nikolova D., Simonetti R.G., Gluud C., Aliment. Pharmacol. Ther.,, 2008, 28,

35

36 Podsumowanie - Rola zbilansowanej diety w prawidłowym żywieniu - Potrzeba regulacji poziomów witamin i składników mineralnych oraz innych składników, a także oświadczeń zdrowotnych - Decyzja o zażywaniu suplementów * czy jest potrzeba suplementacji? * konsultacja lekarska i/lub dietetyka. (zwłaszcza gdy zażywane są leki!) - Powszechna edukacja

Obniżamy cholesterol ze smakiem 2013 SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII. dr inż. D. Gajewska

Obniżamy cholesterol ze smakiem 2013 SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII. dr inż. D. Gajewska SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII dr inż. D. Gajewska Choroby układu sercowo-naczyniowego (CVD) są główną przyczyną przedwczesnej śmiertelności i życia z niepełnosprawnością (DALYs) w Europie. W większości

Bardziej szczegółowo

Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci standardy medyczne Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Nutrition of healthy term infants. Recommendations of the Polish

Bardziej szczegółowo

Normy żywienia dla populacji polskiej nowelizacja. Redaktor naukowy: prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz

Normy żywienia dla populacji polskiej nowelizacja. Redaktor naukowy: prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz Normy żywienia dla populacji polskiej nowelizacja Redaktor naukowy: prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz Redaktor naukowy: prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz Redakcja: Renata Gajowiak Krystyna Molska Copyright

Bardziej szczegółowo

Znaczenie prawidłowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym

Znaczenie prawidłowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym Znaczenie prawidłowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym Regina Wierzejska Prawidłowe żywienie dzieci i młodzieży jest czynnikiem warunkującym ich optymalny rozwój fizyczny, umysłowy i społeczny. Skutki

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Federacja Producentów Żywności. Główny Inspektor Sanitarny

Szanowni Państwo, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Federacja Producentów Żywności. Główny Inspektor Sanitarny Szanowni Państwo, Główny Inspektorat Sanitarny i Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności wychodząc naprzeciw zaleceniom strategii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zakresie diety, aktywności

Bardziej szczegółowo

NORMY ŻYWIENIA ZDROWYCH DZIECI W 1 3. ROKU ŻYCIA STANOWISKO POLSKIEJ GRUPY EKSPERTÓW. CZĘŚĆ II OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH

NORMY ŻYWIENIA ZDROWYCH DZIECI W 1 3. ROKU ŻYCIA STANOWISKO POLSKIEJ GRUPY EKSPERTÓW. CZĘŚĆ II OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH 94 Developmental Period Medicine, 2013, XVII, 1 IMiD, Wydawnictwo Aluna Grupa ekspertów: Anna Dobrzańska, Jadwiga Charzewska, Halina Weker, Piotr Socha, Hanna Mojska, Janusz Książyk, Danuta Gajewska, Hanna

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Autorzy: Dr n. biol. Elżbieta Chabros Prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Charzewska Mgr inż. Zofia Chwojnowska

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie zaleceń żywieniowych dla kobiet w okresie laktacji

Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie zaleceń żywieniowych dla kobiet w okresie laktacji Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie zaleceń żywieniowych dla kobiet w okresie laktacji The Expert s Group recommendations of the Dietary Guidelines for lactating women Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Zasadniczym celem projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Amerykańskiego Stowarzyszenia Dietetycznego i Dietetyków Kanady: diety wegetariańskie STRESZCZENIE

Stanowisko Amerykańskiego Stowarzyszenia Dietetycznego i Dietetyków Kanady: diety wegetariańskie STRESZCZENIE Stanowisko Amerykańskiego Stowarzyszenia Dietetycznego i Dietetyków Kanady: diety wegetariańskie STRESZCZENIE Amerykańskie Stowarzyszenie Dietetyczne i Dietetycy Kanady wyrażają stanowisko, że odpowiednio

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 30.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 401/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) DYREKTYWA KOMISJI 2006/141/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie preparatów do początkowego żywienia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ STUDIA PODYPLOMOWE DIETETYKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ STUDIA PODYPLOMOWE DIETETYKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ STUDIA PODYPLOMOWE DIETETYKA MONIKA ŚWIERBUTOWICZ TYTUŁ PRACY WEGETARIANIZM ZA I PRZECIW Praca końcowa

Bardziej szczegółowo

Żywienie niemowląt i małych dzieci

Żywienie niemowląt i małych dzieci Żywienie niemowląt i małych dzieci Zasady postępowania w żywieniu zbiorowym WARSZAWA grudzień 2014 Pod redakcją Haliny Weker i Marty Barańskiej Publikacja Żywienie niemowląt i małych dzieci pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej

Departament Polityki Zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Zdrowotnej Program zdrowotny pn.: NARODOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NADWADZE I OTYŁOŚCI ORAZ PRZEWLEKŁYM CHOROBOM NIEZAKAŹNYM POPRZEZ POPRAWĘ ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Znowelizowanie Ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z 2001 r.

Znowelizowanie Ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z 2001 r. POLITYKA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI ŻYWNOŚCI POLSKIE USTAWODAWSTWO ŻYWNOŚCIOWE Anna Prescha Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki CEL Szeroko rozumiana ochrona zdrowia i interesów konsumentów

Bardziej szczegółowo

Swobodny przepływ żywności w postaci suplementów diety w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Swobodny przepływ żywności w postaci suplementów diety w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej PRZEGLĄD PRAWA ROLNEGO Nr 2 (9) 2011 Swobodny przepływ żywności w postaci suplementów diety w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 1. Wstęp Przedmiotem rozważań jest zagadnienie

Bardziej szczegółowo

Poradnik. żywienia kobiet

Poradnik. żywienia kobiet Poradnik żywienia kobiet Poradnik żywienia kobiet Opracowanie Merytoryczne Dorota Świątkowska mgr inż. żywienia człowieka 3 Publikacja powstała dzięki wsparciu Fundacji Nutricia w ramach partnerstwa przy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ I ROZWÓJ KRAJOWEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO ŻYWNOŚĆ, ŻYWIENIE, ZDROWIE?

DZIAŁALNOŚĆ I ROZWÓJ KRAJOWEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO ŻYWNOŚĆ, ŻYWIENIE, ZDROWIE? DZIAŁALNOŚĆ I ROZWÓJ KRAJOWEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO ŻYWNOŚĆ, ŻYWIENIE, ZDROWIE? Zadanie realizowane w ramach wdrażania w Polsce Globalnej Strategii w sprawie Żywienia Aktywności Fizycznej i Zdrowia" Kierownik

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1924/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 grudnia 2006 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1924/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 grudnia 2006 r. 18.1.2007 L 12/3 SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, (tekst pierwotny: Dz. U. 2006 r. Nr 171 poz. 1225) (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 136 poz. 914) DZIAŁ I Przepisy ogólne i objaśnienia

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE I OPINIE. Szanowni Państwo!

REKOMENDACJE I OPINIE. Szanowni Państwo! REKOMENDACJE I OPINIE Szanowni Państwo! Zapraszam serdecznie do współpracy przy realizacji Projektu Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy, którego celem jest wzrost świadomości społecznej na temat wpływu

Bardziej szczegółowo

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) tj. z dnia 29 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 136, poz. 914) (zm. Dz.U. 2011 Nr 171, poz. 1016, Dz.U. 2011

Bardziej szczegółowo

CO DZIŚ OZNACZA ZDROWY STYL ŻYCIA?

CO DZIŚ OZNACZA ZDROWY STYL ŻYCIA? D w u m i e s i ę c z n i k b r a n ż o w y n r 2 ( 0 2 ) 2 0 1 4 CZŁOWIEK XXI WIEKU CO DZIŚ OZNACZA ZDROWY STYL ŻYCIA? NOWA PIRAMIDA ŻYWIENIA SPERSONALIZOWANA DIETA INDYWIDUALNY DOBÓR AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZDROWEGO Z YWIENIA DZIECI

ZASADY ZDROWEGO Z YWIENIA DZIECI ZASADY ZDROWEGO Z YWIENIA DZIECI 1. Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej w piramidzie. 2. Bądź codziennie aktywny fizycznie - ruch korzystnie wpływa na sprawność i prawidłową sylwetkę.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZACHOWAŃ NABYWCZYCH KONSUMENTÓW PŁATKÓW ŚNIADANIOWYCH ORAZ DEKLARACJI ŻYWIENIOWYCH ZAMIESZCZONYCH NA ETYKIETACH TYCH PRODUKTÓW

ANALIZA ZACHOWAŃ NABYWCZYCH KONSUMENTÓW PŁATKÓW ŚNIADANIOWYCH ORAZ DEKLARACJI ŻYWIENIOWYCH ZAMIESZCZONYCH NA ETYKIETACH TYCH PRODUKTÓW BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 790 796 Katarzyna Ratusz, Magdalena Wirkowska* ANALIZA ZACHOWAŃ NABYWCZYCH KONSUMENTÓW PŁATKÓW ŚNIADANIOWYCH ORAZ DEKLARACJI ŻYWIENIOWYCH ZAMIESZCZONYCH NA ETYKIETACH

Bardziej szczegółowo

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży 69 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Dorota Maciąg 1, Agata Figuła 2, Małgorzata Cichońska 3, Katarzyna Kucharska 4 Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży Streszczenie Autorki

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTECZNOŚCI ZALECEŃ DIETETYCZNYCH U OTYŁYCH PACJENTÓW PO PRZESZCZEPIE NERKI ZAGROŻONYCH CHOROBAMI UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO

OCENA SKUTECZNOŚCI ZALECEŃ DIETETYCZNYCH U OTYŁYCH PACJENTÓW PO PRZESZCZEPIE NERKI ZAGROŻONYCH CHOROBAMI UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLIV, 2011, 2, str. 117 126 Bożena Regulska-Ilow, Dominika Jezior 2), Rafał Ilow 1), Agnieszka Bieda 1) Magdalena Krajewska 2), Marian Klinger 2) OCENA SKUTECZNOŚCI ZALECEŃ DIETETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Otyłość jako problem społeczny, zdrowotny i leczniczy

Otyłość jako problem społeczny, zdrowotny i leczniczy Kłosiewicz-Latoszek Artykuły poglądowe L. Otyłość / jako review problem papers społeczny, zdrowotny i leczniczy 339 Otyłość jako problem społeczny, zdrowotny i leczniczy Obesity as a social, medical and

Bardziej szczegółowo

ŻYWIENIE SPORTOWCÓW. Praktyczny poradnik zdrowia i odżywiania sprzyjającego wysokiej formie

ŻYWIENIE SPORTOWCÓW. Praktyczny poradnik zdrowia i odżywiania sprzyjającego wysokiej formie ŻYWIENIE SPORTOWCÓW Praktyczny poradnik zdrowia i odżywiania sprzyjającego wysokiej formie ŻYWIENIE SPORTOWCÓW Praktyczny poradnik zdrowia i odżywiania sprzyjającego wysokiej formie opracowany przez Grupę

Bardziej szczegółowo

Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy ZBILANSOWANA DIETA Nadwaga i otyłość zagrożeniem dla każdego - czy można im zapobiec?

Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy ZBILANSOWANA DIETA Nadwaga i otyłość zagrożeniem dla każdego - czy można im zapobiec? Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy ZBILANSOWANA DIETA Nadwaga i otyłość zagrożeniem dla każdego - czy można im zapobiec? Nadwaga i otyłość jest powszechnym zagrożeniem. W krajach Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo