ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PROKURATURY REJONOWEJ W BIAŁOGARDZIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PROKURATURY REJONOWEJ W BIAŁOGARDZIE"

Transkrypt

1 OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA RODZAJ OPRACOWANIA TEMAT OPRACOWANIA ZESPÓŁ PROJEKTOWY ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PROKURATURY REJONOWEJ W BIAŁOGARDZIE BIAŁOGARD UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO DZ. NR 477/2 PROKURATURA OKRĘGOWA W KOSZALINIE KOSZALIN UL. GEN. WŁ. ANDERSA 34a POZNAŃ UL. WOLSZTYŃSKA 4 tel./fax (0-61) PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNIA GAZOWA. CPV PROJEKTANT: inż. Wiktor Dudzik upr.294/pw/92; 295/PW/92 SPRAWDZIŁ: Mgr inż. Anna Pikulik Jasiczak Upr. 37/P/96 MIEJSCE, DATA OPRAC. POZNAŃ, marzec 2006 r. Oświadczam, że niniejsza dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami i że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 1.0.Opis Techniczny

2 2 do projektu c.o. i kotłowni 1.1.Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest projekt wykonawczy dla obiektu Prokuratury w Białogardzie Projekt wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest instalacja centralnego ogrzewania i technologia kotłowni. 1.3.Zakres opracowania Zakres opracowania stanowi: Część opisowa: 1.0. Opis techniczny, 2.0. Opis projektowanej instalacji c.o. i kotłowni 2.1. Opis projektowanej instalacji c.o Technologia kotłowni Rurociągi i armatura 2.4. Wytyczne 3.0. Zestawienie urządzeń i materiałów Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia (BIOZ) Część rysunkowa: - rys nr 1 rzut instalacji c.o. i kotłowni - piwnica skala 1:50

3 3 - rys nr 2 rzut instalacji c.o. i kotłowni - parter skala 1:50 - rys nr 3 rzut instalacji c.o., c.t. i kotłowni - I piętro skala 1:50 - rys nr 4 rzut instalacji c.o., c.t. i kotłowni - poddasze skala 1:50 - rys nr 5 rozwinięcie instalacji c.o. skala 1:100 - rys nr 6 schemat technologii kotłowni 2.0. Opis projektowanej instalacji c.o. i kotłowni Instalacja centralnego ogrzewania. W projekcie zaproponowano instalacja dwururowa, w układzie zamkniętym. Instalacja zasilana będzie z kotłowni wodnej zlokalizowanej w projektowanym budynku. Projektuje się instalację centralnego ogrzewania wykonaną z rur tworzywowych firmy KISAN prowadzonych w posadzce (w warstwie styropianu). Piony należy wykonać z rur stalowych czarnych wg wg PN-80/H Parametry zasilania instalacji wynoszą 80/60 0 C. Jako odbiorniki ciepła projektuje się grzejniki firmy VNH CosmoNova V, VNH Kontec KK oraz grzejniki łazienkowe z podejściem dolnym, wyposażone w zawory termostatyczne umożliwiające regulację instalacji. Instalacja zasila budynek modernizowany i budynek nowo projektowany, ponieważ prace będą wykonywane w dwóch etapach, pomiędzy budynkami należy zamontować zawory odcinające zlokalizowane zgodnie z częścią rysunkowo rys. nr 2 Przejście instalacji pomiędzy budynkiem istniejącym a nowo projektowanym należy wykonać z rur preizolowanych dn 20 (minimalne zagłębienie rurociągu pod posadzką powinno wynosi 40 cm. Główne rozprowadzenie instalacji prowadzić w posadzce w warstwie izolacji zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przewody zlokalizowane w posadzce prowadzić w peszlu

4 4 ochronnym. Piony i gałązki do grzejników należy prowadzić w bruzdach ściennych. Przewody prowadzone w bruzdach ściennych zaizolować pianką polietylenową przeznaczoną do instalacji w bruzdach ściennych np. Thermaflex S gr. 6mm. Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonywać w tulejach ochronnych, umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie. Należy tez zagwarantować, aby rury nie uległy uszkodzeniu pod wpływem ewentualnych uderzeń bądź wstrząsów. Ze względu na występowanie wydłużeń termicznych należy zapewnić kompensację przewodów wykorzystując w tym celu naturalne załamania tras przewodów (zapewni to samokompensację) oraz kompensatory U-kształtne zgodnie ze średnicą danego odcinka. Odpowietrzenie instalacji obywać się będzie za pomocą odpowietrzników automatycznych 3/8 umieszczonych w najwyższych punktach pionu i za pomocą odpowietrzników zamontowanych w grzejnikach. W najniższych punktach instalacji zmontować zawory spustowe dn 15. Przewody prowadzić z minimalnym spadkiem 3 w kierunku od najdalszych pionów lub odbiorników do spustów. Jako odbiorniki ciepła projektuje się grzejniki firmy VNH CosmoNova V, VNH Kontec KK oraz grzejniki łazienkowe z podejściem dolnym. Wszystkie grzejniki wyposażone będą w zawory termostatyczne Danfoss. Wszystkie zawory termostatyczne posiadają nastawę wstępną umożliwiającą wyregulowanie hydrauliczne instalacji. Regulacje poszczególnych obiegów przez grzejniki zapewnią zawory termostatyczne z nastawą wstępną. Grzejniki opisane nastawami np. 6,0W wyposażyć w wkładki zaworowe 013G0361, pozostałe grzejniki w wkładki 013G0360 Instalację poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie 1,5 x p r gdzie: p r ciśnienie robocze, 3 bar Obliczenia strat ciepła.

5 5 Obliczenia strat ciepła wykonane zostały w programie VNH- OZC. Przyjęte w obliczeniach zapotrzebowania ciepła współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane zewnętrzne wynoszą: ściany zewnętrzne U = 0,29 W/m 2 K stropodach U = 0,3 W/m 2 K okno U = 2,0 W/m 2 K podłoga I U = 0,47 W/m 2 K podłoga II U = 0,37 W/m 2 K ściana przy gruncie U = 0,61 W/m 2 K Obliczenia hydrauliczne instalacji c.o.. Obliczenia hydrauliczne instalacji c.o. wykonano w programie VNH-GREDI. Ciśnienie dyspozycyjne na instalacji c.o. wynosi 14,4 kpa. Nastawy na zaworach podano w części rysunkowe rozwinięcie instalacji c.o. rys. nr Technologia kotłowni. Bilans mocy: Całkowita moc kotłowni wynosi 54 kw Dla budynku istniejącego zapotrzebowanie na moc cieplną wynosi: 21,5 kw Dla budynku nowoprojektowanego zapotrzebowanie na moc cieplną wynosi 32,5 kw Dobór urządzeń.

6 Dobór kotła. Dobrano kocioł wodny niskoparametrowy firmy BUDERUS o następującym typie: - G 215 o mocy 55 kw, Kocioł należy wyposażyć w palnik gazowy dwustopniowy firmy Riello typ BS 2Dz ścieżką gazową MBD/2 407 G Zabezpieczenie układu. a) Dobór naczynia wzbiorczego - obliczenie zgodne z PN-99/B ciśnienie max. 3,0 bar, - ciśnienie statyczne instalacji - p st = 1,3 bara - pojemność instalacji c.o. V = 800 dm 3, - temperatura wody instalacyjnej t z = 80 o C Zabezpieczenie instalacji c.o. stanowić będzie naczynie wzbiorcze Reflex typu N Pojemność całkowita naczynia 100 litrów, - Ciśnienie robocze max 6,0 bar, - Ciśnienie wstępne 1,5 bar, - Przyłącze Dn 20. b) Dobór zaworu bezpieczeństwa Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa powinna wynosić: N m 3600 [kg/h] r gdzie: m przepustowość zaworu bezpieczeństwa N największa trwała moc kotła, N=53 kw r ciepło parowania wody przy nadciśnieniu przed zaworem

7 7 bezpieczeństwa, dla p 1 = 3,3 bary r = 2130 kj/kg m = 3600* = 89,6 kg/h Przyjęto zawór bezpieczeństwa SYR 1915 ¾ d o = 14mm gdzie: m z = 10 * α * K 1 * K 2 * ( Π * d o 2 /4 ) * ( p 1 + 0,1 ) p 1 ciśnienie zrzutowe, p 1 = 0,33 MPa, p 2 ciśnienie odpływowe, p 2 = 0 ( wpływ do atmosfery ) K 1 współczynnik poprawkowy uwzględniający właściwości czynnika roboczego i jego parametry przed zaworem, K 1 = 0,535 K 2 współczynnik poprawkowy uwzględniający wpływ stosunku ciśnienia przed i za zaworem. K 2 = 1 α - współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa dla pary i gazów, α=0,55 m z = 10*0,55*0,535*1* ( 3,14*14 2 /4 )* (0,33+0,1 ) = 195 kg/h m z > m 195 kg/h > 90 kg/h Dobrano zawór bezpieczeństwa typu SYR 1915 wielkość ¾, d o = 14 mm o ciśnieniu początku otwarcia 3 bar Uzdatnianie wody W celu przedłużenia żywotności i spełnienia wymagań producenta kotłów, woda do napełniania instalacji będzie uzdatniana. Projektuje się: stację uzdatniana firmy COSMOWATER typ Standard. filtr ochronny mechaniczny typ FF06-1AA, Instalacja kominowa.

8 8 Zaprojektowano komin dwuścienny wykonany z blachy kwasoodpornej firmy MK, typ MKS o średnicy φ150 Komin posiada z atest p.poż. w klasie 60 min. odporności ogniowej Wentylacja kotłowni. Jako nawiew powietrza do kotłowni zaprojektowano kanał nawiewny typu,,z o przekroju 200x160 z kratkę nawiewną o wym. 200x200, umieszczoną 0,2 m od posadzki Natomiast wywiew odbywać się będzie spod sufitu kotłowni za pomocą komina wentylacyjnego ceramicznego o wymiarach 150x150, wyprowadzonego ponad dach Obliczenia zużycia gazu ziemnego Roczne zużycie gazu ziemnego: y * 24 * Q h * S d * a B = W * η k * η i * (t w - t z ) gdzie: y - Współczynnik zmniejszający uwzględniający niejednoczesne występowanie najniekorzystniejszych warunków dla danego budynku oraz sposób eksploatacji urządzenia (założono wariant pracy bez przerwy lub z osłabieniem nocnym) y = 0,95 Q h - Straty ciepła, kw S d - liczba stopniodni okresu ogrzewania dla danej miejscowości, S d = 4000 a - współczynnik zwiększający stosowany w pierwszych okresach ogrzewania ze względu na dodatkowe zużycie ciepła do suszenia budynku i pokrycia strat wynikających z ewentualnego braku tynków zewnętrznych, a = 1,05 W - Wartość opałowa danego paliwa, kwh/m 3, gaz GZ35 EL: W = 6,81 kwh/m 3

9 9 η k - sprawność kotła 90% η i - sprawność instalacji 95% t w - średnia temperatura wewnętrzna 20*C t z - najniższa temperatura powietrza -16*C zatem: 0,95 * 24 * 54 * 4000 * 1,05 B = = m3/rok 6,81 * 0,92 * (20-(-16)) 2.5. Rurociągi i armatura Dla rurociągów i armatury projektowane ciśnienie robocze wynosi 6 bar. Rurociągi instalacji c.o. należy wykonać z rur tworzywowych oraz stalowych wg PN-80/H ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE I IZOLACJA TERMICZNA Rurociągi stalowe należy oczyścić mechanicznie do II czystości oraz zabezpieczyć antykorozyjnie przez nałożenie: - jednej warstwy podkładu ftalowego modyfikowanego UNIKOR, schnącego na powietrzu - dwóch warstw emalii ftalowej ogólnego stosowania Izolację termiczną rurociągów w instalacji c.o. i kotłowni należy wykonać z polietylenu spienionego, np. Thermaflex o grubości 30mm. Dodatkowo w kotłowni izolację należy pokryć folią PCW, natomiast rurociągi prowadzone na dachu zaizolować płaszczem z blachy aluminiowej.

10 WYTYCZNE: 2.6.1Wytyczne budowlane Z zakresu prac budowlanych należy wykonać następujące czynności: osadzić drzwi w pomieszczeniu kotłowni, stalowe, ognioszczelne w odpowiedniej klasie odporności ogniowej, otwierane na zewnątrz, wykonać płytę fundamentową pod kocioł o wysokości 10 cm, wykonać fundament dla komina, 2.6.2Wytyczne p.poż. Ze względów p.poż. główny wyłącznik elektryczny należy zlokalizować przy drzwiach wejściowych. Pomieszczenie kotłowni należy wyposażyć w gaśnicę proszkową 6 kg, koc gaśniczy oraz instrukcję p.poż. kotłowni. Powyższy komplet umieścić należy również przy drzwiach wejściowych, zgodnie z wytycznymi służb p.poż. System zabezpieczenia instalacji gazowej - wg wytycznych instalacji gazowej Wytyczne dla instalacji wod. kan. w kotłowni przewidzieć zawór czerpalny ze złączką do węża. W kotłowni przewidzieć umywalkę 3.0.ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW

11 ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ DLA INSTALACJI C.O. Poz. Ilość mb/szt. Nazwa 1 mb KATALOG KISAN (Pex-Al-Pex) zaprasowywany Uwagi 2 mb Rury stalowe średnie PN ,4 Rura preizolowana podwójna ze szwem φ42,3x2,6 STAR PIPE szt 4 7 Zawór RTD-N dn10 prosty std. z gł.rtd firmy Danfoss 5 1 Zawór RTD-N dn 10 kątowy std. z gł.rtd firmy Danfoss 6 2 Zawory odcinające gwintowane dn 20 7 szt Grzejniki płytowe firmy VNH CosmoNova V z zaworem 2 21KV/300/ KV/300/ KV/600/ KV/600/ KV/600/400

12 KV/600/ KV/600/ KV/600/ KV/600/ KV/600/ KV/600/ KV/600/ KV/600/ KV/600/ KV/600/ KV/600/ KV/600/ szt Grzejniki płytowe firmy VNH CosmoNova 1 33K/600/720 9 szt Grzejniki firmy VNH konwektory Kontec KK 6 KK 23/70/90 10 szt Grzejnik łazienkowy firmy VNH 1 A_ART_700/ Zestaw przyłączeniowy do grzejnika, kątowy z możliwością odcięcia i spuszczenia wody 12 4 Odpowietrznik automatyczny Flexvent 3/8 firmy Flamco 3.2. TECHNOLOGIA KOTŁOWNI

13 13 Poz. Ilość szt. Nazwa 1 1 Kocioł firmy BUDERUS typ G 215 o mocy 55kW, wraz z tablicą sterowniczą kotła KSF EC, pogodowym regulatorem kotła obiegu z mieszaczem R 2107 M oraz czujnikami temperatury wg schematu rys. nr 1 1a 1 Palnik gazowy dwustopniowy, zakres mocy 35/40-91 kw ze ścieżką gazową na 8,3 Nm 3 /h gazu, ciśnienie gazu 13mbar ( GZ 35 ) - palnik gazowy BS 2 D + rampa gazowa MBD/2 407 G - przedłużenie głowicy - połączenie antywibracyjne Uwaga: Przed kupnem palnika należy potwierdzić parametry gazu ( ciśnienie i typ ) 2 1 Filtrodmulnik firmy Aulin typ FOM-Aulin Dn Pompa firmy WILO typ Star-RS 25/2 ClassicStar V = 1,3 m 3 /h ; Δp = 10,0 kpa; N S = 0,05 kw; 230 V 4 1 Pompa firmy WILO typ TOP-E 25/1-7 LON V = 2,3 m 3 /h; Δp = 32,0 kpa; Uwagi Dystrybutor: BUDERUS Dystrybutor: Riello Polska Dystrybutor: BIMS Plus Dystrybucja WILO Polska Oddział Poznań Poznań ul.staszica 2 tel./fax , kom Dystrybucja WILO Polska N S = 0,2 kw; 230 V 5 1 Zawór bezpieczeństwa membranowy SYR ¾, BIMS Plus ciśnienie otwarcia 3,0 bar 6 1 Czujnik poziomu wody w kotle do montażu na kotle BIMS Plus 7 1 Zawór trójdrogowy firmy SIEMENS typ VXG BIMS Plus 10, k vs = 10 m 3 /h, z siłownikiem SQS65, 24 V, sygnał ciągły 0-10V oraz śrubunki połączeniowe

14 Naczynie wzbiorcze Reflex typ N100 z szybkozłączką, ciśnienie wstępne 1,5 bar 9 3 Odpowietrznik automatyczny firmy Flamco typ flexvent Dn15 BIMS Plus BIMS Plus 10 5 Zawór kulowy Dn 40 BIMS Plus 11 2 Zawór kulowy Dn 25 BIMS Plus 12 1 Zawór kulowy Dn 20 BIMS Plus 13 2 Zawór kulowy ze złączką do węża Dn25 oraz kołpakiem zabezpieczającym przed przypadkowym otwarciem 14 4 Zawór kulowy ze złączką do węża Dn15 oraz kołpakiem zabezpieczającym przed przypadkowym otwarciem BIMS Plus BIMS Plus 15 1 Zawór zwrotny typ SOCLA BIMS Plus 16 1 Zawór zwrotny typ SOCLA 601 ¾ BIMS Plus 17 2 Termomanometr tarczowy o średnicy 100mm, zakres C i 0 0,5 [MPa] 18 2 Manometr tarczowy, o średnicy 100 mm z kurkiem manometrycznym Dn15 i,,fi-rurką zakres 0 0,5 [MPa] 19 1 Manometr kontaktowy z kurkiem manometrycznym Dn15 i,,fi-rurką podłączyć do systemu sygnalizacji awarii Rura stalowa czarna ze szwem wg PN-80/H w izolacji termicznej Dn 40; l 10,0 m, Dn 25; l 6,0 m, Dn 20; l 0,5 m, Dn15; l 1,0 m, BIMS Plus BIMS Plus BIMS Plus Instalacja po stronie wody zimnej 1w 1 Stacja uzdatniania wody firmy Cosmowater typ Standard, Ne = 0,1 kw, 230V Dystrybutor: BIMS Plus 2w 1 Filtr mechaniczny typ FF06-1AA BIMS Plus

15 15 3w 4 Zawór kulowy Dn 25 BIMS Plus 4w 1 Zawór kulowy ze złączką do węża Dn25 oraz kołpakiem zabezpieczającym przed przypadkowym otwarciem 5w 1 Zawór kulowy ze złączką do węża Dn15 oraz kołpakiem zabezpieczającym przed przypadkowym otwarciem BIMS Plus BIMS Plus

16 INSTALACJA ODPROWADZENIA SPALIN - SYSTEM MKS φ150 Dobrano komin ze stali nierdzewnej, izolowany termicznie w klasie odporności ogniowej 60 minut, system MKS firmy MK Żary. Dystrybucja firma MK Puszczykowo k/poznania, ul. Klasztorna 2A, tel. (061) Poz. Ilość szt. Nazwa Uwagi 1 1 Kolano o kącie 0-90 z rewizją; typ ŁKR 2 1 Odcinek prosty typ RP, L= Odskraplacz ze spustem kondensatu typ ODZ 4 1 Odcinek prosty typ RP, L= Wyczystka typ KPR 6 1 Przedłużenie wyczystki typ Z 7 1 Drzwiczki typ DR 8 1 Trójnik 87 o, typ TR Odcinek prosty typ RP, L= Płyta dachowa typ DR 11 1 Odcinek prosty typ RP, L= Zakończenie komina Parasol typ A 13 4 Obejma mocująca komin do muru; typ OBM Uwagi: 1) Wszystkie pionowe elementy komina połączyć za pomocą elementów OB. 2) Na etapie zamówienia należy potwierdzić w konsultacji z producentem specyfikację elementów i system zamocowań.

17 WENTYLACJA KOTŁOWNI Poz. Ilość szt. Nazwa Uwagi Linia nawiewna Z1 1 1 Kanał 200x160, l=400 uzupełniający wlot zabezpieczony siatką 2 1 Kolano 160x200, r=70, e=f= Kanał 200x160, l= Trójnik 160x200/160x200/200x200, l=300 zaślepiony na końcu wylot zabezpieczony siatką Uwaga: 1 o Poz. 1 5 izolować wełną mineralną grubości 6 cm w płaszczu z blachy aluminiowej

18 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA (BIOZ) 4.1. Przewidywany zakres prac budowlanych 4.2. Obiekty istniejące podlegające adaptacji lub rozbiórce 4.3. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 4.4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych 4.5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosowanie do rodzaju zagrożenia 4.6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 4.7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 4.8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych

19 Przewidywany zakres prac budowlanych W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się następujące prace budowlane: wykonanie bruzd instalacyjnych do ułożenia instalacji c.o., wykonanie przekuć w ścianach i stropach, 4.2. Obiekty istniejące podlegające adaptacji lub rozbiórce Na terenie objętym inwestycją są obiekty kubaturowych podlegających adaptacji i rozbudowie Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Istniejące i projektowane elementy zagospodarowania działki zarówno w trakcie prowadzenia robót jak i po ich zakończeniu nie stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych Istnieje ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robót, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m. Podczas wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na następujące aspekty: na powierzchniach wzniesionych powyżej 1,0m nad poziomem podłogi lub ziemi powinny być zainstalowane balustrady na wys. 1,1m i krawężniki na wysokości co najmniej 0,15m, pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka uniemożliwiająca wypadnięcie osób, jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywanej pracy nie możliwe jest

20 20 zainstalowanie balustrad, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac, prace na wysokościach powinny być tak organizowane aby nie zmuszać pracownika do wychylania się poza obrys urządzenia na którym stoi, przy pracach wykonywanych na rusztowaniach przy wysokości powyżej 2,0 m, należy w szczególności zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy, zapewnić stabilność rusztowania i odpowiednią ich wytrzymałość, należy zapewnić stosowanie przez pracowników odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, należy zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do pracy na wysokościach Istnieje ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robót przy prowadzeniu, których występują działania substancji szkodliwych materiały niebezpieczne należy przechowywać w miejscach i opakowaniach przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych, w czasie transportu, składowania i stosowania materiałów niebezpiecznych należy stosować odpowiednie środki ochrony zbiorowej i indywidualnej chroniące pracowników przed szkodliwym lub niebezpiecznym działaniem tych materiałów Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosowanie do rodzaju zagrożenia Miejsca w których występują zagrożenia dla pracowników, powinny być oznakowane widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczeństwa, zgodnie z PN. Znaki bezpieczeństwa

21 21 powinny być umieszczone odpowiednio do linii wzroku w miejscu lub w najbliższym otoczeniu określonego zagrożenia. Jeżeli takie oznakowanie nie jest wystarczające miejsca niebezpieczne powinny być wyłączone z użytkowania poprzez ich odpowiednie wygrodzenie Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Instruktaż powinien określać przede wszystkim: zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń, zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby, imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. Przed rozpoczęciem robót osoba kierująca robotami powinna ustalić w podpisanym przez pracowników protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, z podziałem obowiązków w tym zakresie. O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w czasie trwania prac, osoba kierująca robotami powinna poinformować pracowników przebywających lub mogących przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego sąsiedztwie Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy materiały niebezpieczne należy przechowywać w miejscach i opakowaniach

22 22 przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych, w czasie transportu, składowania i stosowania materiałów niebezpiecznych należy stosować odpowiednie środki ochrony zbiorowej i indywidualnej chroniące pracowników przed szkodliwym lub niebezpiecznym działaniem tych materiałów, pakowanie, składowanie, załadunek i transport materiałów niebezpiecznych z innymi materiałami stwarzającymi dodatkowe zagrożenie na skutek wzajemnego oddziaływania tych materiałów w przypadku uszkodzenia opakowania jest niedopuszczalne, w magazynach powinny być wywieszone instrukcje określające sposób składowania, pakowania, załadunku i transportu materiałów niebezpiecznych, pomieszczenia przeznaczone do składowania lub stosowania materiałów niebezpiecznych pod względem pożarowym lub wybuchowym oraz w których istnieje niebezpieczeństwo wydzielania się substancji trujących albo tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe powinny być wyposażone w urządzenia zapewniające sygnalizację o zagrożeniach oraz odpowiednią wentylację. Ponadto powinny być wyposażone w sprzęt i środki gaśnicze, środki neutralizujące, apteczki oraz środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, stosowanie do występujących zagrożeń. Sposób składowania i stosowania materiałów niebezpiecznych powinien zapewnić: zachowanie temperatury, wilgotności względnej i ochronę przed nasłonecznieniem stosownie do rodzaju materiałów i ich właściwości, przestrzeganie ograniczeń dotyczących wspólnego składowania i stosowania materiałów, ograniczenie ilości jednocześnie składowanych materiałów do ilości dopuszczalnej dla danego materiału i danego pomieszczenia, przestrzegania zasad rotacji z zachowaniem dopuszczalnego czasu składowania poszczególnych materiałów, zachowanie dodatkowych wymagań specyficznych dla składowania materiałów i ich stosowania, rozmieszczenie materiałów w sposób umożliwiający prowadzenie kontroli składowania

23 23 materiałów Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. stanowiska pracy powinny być urządzone stosownie do rodzaju wykonywanych na nich czynności, przy czym wymiary wolnej powierzchni stanowiska pracy powinny zapewnić pracownikom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny, z uwzględnieniem wymagań ergonomii, stanowiska pracy, na których występuje ryzyko pożaru, wybuchu, upadku lub wyrzucenia przedmiotów albo wydzielenia się substancji szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, powinny być zaopatrzone w urządzenia ochronne zapewniające ochronę pracowników przed skutkami tego ryzyka, stanowiska pracy, na których wykonywane prace powodują występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, powinny być tak usytuowane i zorganizowane, aby pracownicy zatrudnieniu na innych stanowiskach nie byli narażeni na te czynniki, na stanowiskach pracy należy zapewnić wynikającą z technologii powierzchnię oraz odpowiednie urządzenia pomocnicze przeznaczone na składowanie materiałów, wyrobów, narzędzi i odpadów, drogi i przejścia powinny posiadać wymiary odpowiednie do liczby potencjalnych użytkowników oraz rodzajów i wielkości stosowanych urządzeń transportowych i przemieszczanych ładunków. Minimalne wymiary dróg i przejść określa PN, nawierzchnia dróg, placów manewrowych, postojowych i składowych, dojazdów pożarowych i przejść powinna być równa i twarda lub utwardzona oraz posiadać nośność

24 24 odpowiednią do obciążenia wynikającego ze stosowanych środków transportowych i składowanych materiałów, na drogach w miejscach, w których możliwe jest niespodziewane wtargnięcie pieszych, należy ustawić barierki lub zastosować inne skuteczne urządzenia ochronne, dróg, przejść i dojazdów pożarowych nie wolno zastawiać materiałami, środkami transportu, sprzętem i innymi przedmiotami, osoba kierująca robotami jest obowiązana zapewnić drogi ewakuacyjne ze wszystkich miejsc, w których mogą przebywać pracownicy, umożliwiające szybkie wydostanie się pracowników na otwartą przestrzeń, osoba kierująca robotami zobowiązana jest zapewnić ochronę obiektów budowlanych i urządzeń technicznych przed gromadzeniem się ładunków i wyładowaniami elektryczności statycznej stwarzającymi zagrożenie w środowisku pracy Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych Dokumentacje budowy, dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych należy przechowywać w miejscu zabezpieczonym, dostępnym tylko dla osób upoważnionych np.: w pomieszczeniu kierownika budowy.

25

26

27

28

29

30

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3 ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1. Metryka projektu 2. Oświadczenie projektanta 3. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B. 4. Stwierdzenie przygotowania zawodowego 5. Opis techniczny 6. Bioz 7.Rysunki: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, 22-424 Sitno Zamość, tel. 6-26-46 Tel. kom. 0-603-878-58 e-mail: marek.laszczynski@gmail.com SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT NIP : 873-000-43-45 REGON : 850039248 33-100 Tarnów ul.ujejskiego 12 tel.(0-14)627-26-37 fax. 627-26-37 w.1 0605-960-860 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA : PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ DLA MŁODZIEŻY INSTALACJE C.O. Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ ADRES: ŁOMŻA. ul. RYBAKI

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo