INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW MIESZKAŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW MIESZKAŃ"

Transkrypt

1

2 INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW MIESZKAŃ Inwestycja Jasne Tarasy UL. JASNA 1A, 1B, 1C WYSOKA WROCŁAW, 2012 r.

3 Szanowni Państwo. Dobiegł końca najważniejszy etap naszej współpracy. Przekazujemy Państwu mieszkanie na inwestycji JASNE TARASY. Pracownicy firmy COMEX S.C. PTWKiD, Biuro Handlowe dołożyli wszelkich starań aby Wasze mieszkanie było: ładne, funkcjonalne i wygodne. Wspólne działania projektantów i wykonawców osiedla miały na celu stworzenie atrakcyjnej i bezpiecznej przestrzeni do życia. Przekazując niniejszą instrukcję, chcemy ułatwić Państwu zapoznanie się z wyposażeniem mieszkań, dostarczyć informacji o instalacjach i urządzeniach znajdujących się w mieszkaniach i na terenach wspólnych, a także pomóc w początkowym okresie zamieszkania na inwestycji. Dziękujemy Państwu za okazane nam zaufanie i życzymy jak największej satysfakcji z dokonanego wyboru. Dyrektor Zarządzający COMEX S.C. Bartosz Michalewicz

4 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE O INWESTYCJI 1. Plan inwestycji, usytuowanie najważniejszych obiektów. 2. Komunikacja na inwestycji Wjazdy i wyjazdy z terenu inwestycji Miejsca postojowe Wejścia do klatek budynków. 3. Bezpieczeństwo. Czyli jak jest chroniona Inwestycja Kontrola dostępu Ubezpieczenia. II. TWOJE MIESZKANIE 1. Wyposażenie, instalacje i urządzenia w Twoim mieszkaniu System domofonowy i otwieranie drzwi wejściowych na klatkę schodową Wentylacja w mieszkaniu Okna i drzwi balkonowe z PCV Taras, balkon, ogródek Instalacja centralnego ogrzewania Instalacja wodno kanalizacyjna Instalacja elektryczna Bramy KFL do garaży. III. TRUDNE POCZĄTKI 1. Regulaminy, zwyczaje i zasady obowiązujące mieszkańców inwestycji. 2. Sprawy porządkowe. Prace adaptacyjne i wykończeniowe. 3. Wjazd na Inwestycję wynajętych wykonawców. 4. Sprawy formalne. IV. INWESTYCJA. CZYLI CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH 1. Tereny wspólne miejsca postojowe zewnętrzne. 2. Śmietnik. V. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA VI. ZAŁĄCZNIKI

5 ZASADY OGÓLNE: 1. Użytkownicy lokali odpowiedzialni są za przestrzeganie postanowień niniejszej instrukcji osobiście oraz przez osoby wspólnie z nimi użytkujące lokal, stale lub czasowo, a nawet chwilowo w nim przebywające. 2. Lokale powinny być użytkowane w sposób zapewniający: a. zachowanie wymogów bezpieczeństwa, b. utrzymanie właściwego stanu technicznego, c. utrzymanie stanu higieniczno sanitarnego, d. prawidłowe utrzymanie instalacji i urządzeń znajdujących się w lokalu, e. właściwe ogrzewanie lokalu celem zapobiegnięcia jego degradacji. 3. Użytkownik lokalu ma obowiązek przestrzegania przepisów ogólnych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. W razie wybuchu pożaru, bez względu na jego rozmiar, należy powiadomić Straż Pożarną, Policję i Zarządcę Budynku. Uwaga! Fałszywy alarm podlega karze. 4. Użytkownikowi zabrania się: a. dokonywania w okresie gwarancji samodzielnych napraw i przeróbek w mieszkaniu, pomieszczeniach wspólnego użytkowania i pomieszczeniach przynależnych; dokonywania przeróbek w mieszkaniu, stawianie i rozbieranie ścianek działowych przebudowy balkonów, zakładanie krat i instalowanie dodatkowych podejść wodnych i odpływów wymaga pisemnej zgody Zarządcy budynku i dewelopera, b. parkowania wszelkich pojazdów w miejscach do tego nie przeznaczonych (parkowanie pojazdów na terenach zielonych, chodnikach, i drogach pożarowych), c. dokonywania obsługi technicznej pojazdów ( samochodów, motorów itp.), a także mycia samochodów na terenie nieruchomości, d. zastawiania przejść w komórkach lokatorskich i pomieszczeniach wspólnego użytku-meblami, opakowaniami, wózkami i innymi rzeczami utrudniającymi swobodne poruszanie się w przypadku pożaru, e. przechowywania materiałów pędnych i łatwopalnych w komórkach lokatorskich, pomieszczeniach wspólnego użytku, na balkonach, tarasach i ogródkach, f. używania otwartego ognia (np. w komórkach lokatorskich),

6 I. INFORMACJE OGÓLNE O INWESTYCJI 1. Plan Inwestycji, usytuowanie najważniejszych obiektów. Prosimy zapoznać się z Planem inwestycji przedstawionym na rys. 1. Na planie pokazano usytuowanie poszczególnych, najważniejszych elementów osiedla takich jak: wjazdy i wejścia na teren Inwestycji, budynki, wejścia do poszczególnych klatek schodowych, parkingi, śmietnik. Realizacja inwestycji Jasne Tarasy obejmuje budynki: mieszkalny i handlowo usługowy. Budowę podzielono na dwa etapy: Etap I budynek mieszkalny składający się z segmentów podzielonych na klatki A, B, C, Etap II budynek handlowo usługowy. Pod względem formalno prawnym budynki położone są w miejscowości Wysoka, gmina Kobierzyce, przy ulicy Jasnej 1, 1A, 1B, 1C i stanowić

7 będą jedną wspólnotę mieszkaniową. Zasady wspólnego korzystania z poszczególnych części inwestycji zostaną uregulowane w aktach notarialnych poprzez ustanowienie odpowiednich służebności. 2. Komunikacja na inwestycji. 1.1 Wjazdy i wyjazdy z terenu inwestycji. Wjazdy i wyjazdy z terenu inwestycji znajdują się w miejscach oznaczonych na Planie inwestycji. Dwa wjazdy wyjazdy przeznaczone są dla pojazdów parkujących na terenie inwestycji przy czym wjazd oznaczony czerwoną strzałką przeznaczony jest dla pojazdów mieszkańców budynku mieszkalnego i gości, natomiast wjazd oznaczony strzałką niebieską dla właścicieli lokali budynku handlowo usługowego i jego klientów. 1.2 Miejsca postojowe. Na terenie inwestycji znajdują się miejsca postojowe usytuowane na poziomie terenu nieruchomości. Stanowią one części nieruchomości wspólnej, a mogą z nich korzystać w części mieszkańcy którzy mają prawo do ich wyłącznego korzystania oraz goście, a w części klienci budynku handlowo usługowego. 1.3 Wejścia do budynków. Na planie inwestycji zaznaczono ilość i usytuowanie wejść do poszczególnych budynków oraz klatek schodowych. Wejście do każdej z klatek schodowych budynku mieszkalnego będzie możliwe zarówno od strony południowej jak i północnej. 3. Bezpieczeństwo. Czyli jak jest chroniona inwestycja. 3.1 Kontrola dostępu. Wszystkie wejścia do klatek schodowych wyposażono w elementy systemu kontroli dostępu. Każda z bram wejściowych (patrz Plan inwestycji) została wyposażona w ramach systemu domofonowego w panel przywoławczy. Umożliwia on wywołanie mieszkania oraz prowadzenie rozmowy między wywołującym i mieszkańcem. 3.2 Ubezpieczenia. Każdy właściciel, w momencie przejęcia lokalu powinien go ubezpieczyć. Własną polisą trzeba również ubezpieczyć meble, sprzęt i inne elementy wyposażenia mieszkania, a także komórkę lokatorską i garaż.

8 II. TWOJE MIESZKANIE 1. Wyposażenie, instalacje i urządzenia w Twoim mieszkaniu. 1.1 System domofonowy i otwieranie drzwi wejściowych na klatkę schodową. Wraz z mieszkaniem, otrzymujecie Państwo klucze służące do otwierania: - drzwi wejściowych na klatkę schodową - drzwi głównych prowadzących do zespołów pomieszczeń z komórkami lokatorskimi i indywidualnych komórek (dotyczy osób, które kupiły komórki lokatorskie) - bramy wjazdowej do garażu (dotyczy osób, które kupiły garaże) Przy wejściu na każdą klatkę schodową został zainstalowany panel przywoławczy. W mieszkaniach znajduje się domofon (słuchawka umożliwiająca rozmowę i otwarcie drzwi właściwej klatki) Ważne: Obsługa domofonów może zostać zmieniona. Zmiany zostaną przekazane w formie informacji lub nowej instrukcji użytkowania domofonu. 1.2 Wentylacja w mieszkaniu Dla zapewnienia prawidłowej wymiany powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych, konieczne jest właściwe działanie wentylacji wywiewnej i nawiewnej. Mieszkania wyposażono w wentylację mechaniczną wywiewną z kratkami wyciągowymi stałego przepływu umieszczonymi pod stropem w łazienkach, WC i kuchniach. Nawiew natomiast realizowany jest przez nawiewniki osadzone w górnym profilu ram okiennych. Ważne: Wietrzenie mieszkania usuwa nadmiar pary wodnej i poprawia jakość powietrza w mieszkaniu. Prawidłowe działanie wentylacji polega na uzyskaniu równowagi pomiędzy ilością powietrza napływającego i usuwanego. Wentylacja będzie niewystarczająca z powodu: - szczelnego zamykania okien (należy stosować funkcję rozszczelniania okien), - zasłaniania (uszczelniania) kratek wentylacyjnych w łazience, WC czy w kuchni oraz nawiewników okiennych Zwraca się uwagę, że nieprzestrzeganie w/w zaleceń, może spowodować nieprawidłowe działanie wentylacji i tym samym wywołać poważne skutki w postaci zawilgocenia ścian oraz pojawienie się pleśni. W takim przypadku nie będzie to wynikiem wady czy usterki budowlanej.

9 Do podłączenia dodatkowych okapów kuchennych przewidziano niezależne, indywidualne piony wentylacyjne. Do pionów należy podłączać okapy z klapą zwrotną. W trakcie użytkowania okapów kuchennych, z uwagi na ich bardzo dużą wydajność należy dodatkowo rozszczelnić okna aby zapobiec niekontrolowanemu zasysaniu powietrza z wentylacji ogólnej w kuchni i łazience. W przypadku nie podłączenia okapu kuchennego do dodatkowego pionu, wskazane jest jego zaślepienie. Szczegółowy sposób użytkowania instalacji w załączniku nr 1 wentylacji opisany jest 1.3 Okna i drzwi balkonowe z PCV. W budynku na osiedlu wyróżniamy okna i drzwi balkonowe rozwierne lub/i rozwierno uchylne. Ważne: Przechodzenie z poszczególnych pozycji (ruch klamką) może odbywać się tylko przy domkniętym oknie / drzwiach balkonowych. Nieprzestrzeganie tej zasady może spowodować wypadnięcie skrzydła okiennego z górnego zawiasu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji należy docisnąć jedną ręką skrzydło na właściwe miejsce, klamkę ustawi na pozycję otwarcia i przejść do żądanej funkcji okna / drzwi balkonowych. Szczegółowy sposób użytkowania i konserwacji okien i drzwi PCV i ALU opisany jest w załączniku nr Taras, balkon, ogródek. Właściciele mieszkań z przynależnymi do nich tarasami zobowiązani są po odbiorze mieszkania we własnych zakresie zabezpieczać deski tarasowe (poprzez odpowiednią impregnację) minimum jeden raz w roku i częściej jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Zabrania się nasadzania na tarasach w części zielonej roślin mogących spowodować uszkodzenie warstwy izolacyjnej. Wszelkie zmiany dotyczące powierzchni przynależnych do mieszkania tj. taras, balkon, ogródek wymagają zgody dewelopera. 1.5 Instalacja centralnego ogrzewania. Źródłem ciepła dla wewnętrznej instalacji c.o. jest węzeł cieplny zasilany z wewnętrznego pieca gazowego, zlokalizowanego w specjalnym pomieszczeniu węwnątrz budynku. Na korytarzach komunikacyjnych zamontowane są urządzenia pomiarowe rejestrujące zużycie ciepła przez poszczególne mieszkania. W każdym mieszkaniu znajduje się zamykana szafka z zaworami odcinającymi. Ponadto na każdym grzejniku zamontowane są zwory odcinające na powrocie i na zasilaniu. Grzejniki wyposażone są

10 w głowice termostatyczne samoczynnie regulujące zadaną temperaturę w pomieszczeniach przez zamykanie i otwieranie przepływu wody gorącej przez grzejnik. Ważne: Otwierając okno w sezonie grzewczym, należy ustawić głowice w pozycji zamkniętej. W przeciwnym wypadku otworzenie okna może spowodować, że głowica samoczynnie spowoduje maksymalny pobór gorącej wody do grzejnika (opłaty!) w celu nadrobienia spadku temperatury w mieszkaniu. Przypadki niedogrzania mieszkań związane są z zapowietrzeniem grzejników. Powyższy problem możecie Państwo usunąć sami. Z boku każdego grzejnika, zamontowane są zawory odpowietrzające do ręcznego odpowietrzania grzejnika. Należy zamknąć zawór odcinający na przewodzie zasilającym (gorętszym) i odpowietrzyć poszczególne grzejniki a po tym zabiegu otworzyć zawór dla zapewnienia przepływu wody. Niedopuszczalne jest wykonywanie przeróbek instalacji c.o. (zmiana usytuowania lub wielkości grzejników) bez uzgodnienia z projektantem instalacji! Każdorazowe spuszczenie wody z pionów musi być uzgodnione z Administratorem. Szczegółowy sposób użytkowania instalacji centralnego ogrzewania opisany jest w załączniku nr Instalacja wodno kanalizacyjna. Dla każdego mieszkania na przyłączu zimnej i ciepłej wody zamontowano liczniki rejestrujące zużycie wody przez jego mieszkańców. Wszystkie urządzenia sanitarne podłączone są do kanalizacji poprzez syfony. Brak odpływu kanalizacji może oznaczać zatkanie syfonu nagromadzonym osadem, który należy koniecznie oczyścić używając do tego odpowiednich środków. Apelujemy by do ustępu nie wrzucać przedmiotów, które doprowadzić mogą do niedrożności rur. Szczególnie przypominamy o zakazie wylewania do kanalizacji resztek materiałów budowlanych (resztek farb, zapraw i gipsów), które osadzając się w rurach mogą doprowadzić do zatorów i poważnych awarii. Szczegółowy sposób użytkowania instalacji ciepłej i zimnej wody opisany jest w załączniku nr 4 Szczegółowy sposób użytkowania instalacji kanalizacyjnej opisany jest w załączniku nr 5

11 1.7 Instalacja elektryczna. Instalacja elektryczna w mieszkaniu składa się z tablicy mieszkaniowej TM umieszczonej w przedpokoju, obwodów odbiorczych oraz linii zasilającej mieszkanie z tablicy rozdzielczej znajdującej się w korytarzu budynku. Z tablicy mieszkaniowej TM wyprowadzone SA obwody: - oświetlenia - gniazd wtykowych - kuchni elektrycznej W tablicy TM znajdują się zabezpieczenia poszczególnych obwodów elektrycznych, które w przypadku zagrożenia instalacji (przeciążenia) powodują automatyczne wyłączenie obwodu. W takim przypadku należy samodzielnie sprawdzić położenie bezpiecznika i przywrócić mu właściwą pozycję (wystarczy przesunąć go w pionie). Jeśli to nie przyniesie rezultatu, należy wezwać elektryka. Szczegółowy sposób użytkowania instalacji elektrycznej opisany jest w załączniku nr Bramy do garaży Szczegółowy sposób użytkowania bram garażowych opisany jest w załączniku nr 7 III. TRUDNE POCZĄTKI 1. Regulaminy, zwyczaje i zasady obowiązujące mieszkańców inwestycji. Mieszkańców, w sposobie użytkowania Osiedla oraz we wzajemnych stosunkach, obowiązują zasady i reguły wynikające zarówno z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, jak również z wiążących zasad współżycia społecznego oraz ustalonych zwyczajów. Mieszkańcy Osiedla, w ramach powstałej Wspólnoty, mogą wprowadzić własny, obowiązujący na Osiedlu tzw. Regulamin Domowy. 2. Sprawy porządkowe. Prace adaptacyjne i wykończeniowe. Właściciel mieszkania odbierając mieszkanie w celu prowadzenia prac adaptacyjnych, ma obowiązek zapewnienia właściwego nadzoru nad tymi pracami. Odpowiada za przestrzeganie przez pracujące ekipy norm współżycia społecznego oraz utrzymanie porządku w budynku i wokół niego. Należy zwrócić szczególną uwagę na długość zastosowanych kołków montażowych lub rozporowych użytych do montażu listew progowych oraz zabudowach szaf wnękowych. W ścianach i/lub podłogach znajdują się instalacje CO, ciepłej i zimnej wody oraz elektryczne.

12 Przypominamy Państwu, że dokonywanie wszelkich zmian w zakresie wyburzania jakiegokolwiek fragmentu ściany wymagają zgody dewelopera. Ważne: W uzasadnionym przypadku, po uzgodnieniu z Zarządcą, należy zamówić na własny koszt odpowiedni kontener na odpady budowlane. 3. Wjazd na inwestycję wynajętych wykonawców. W procesie wykańczania mieszkania, niezbędny jest udział fachowych ekip, wynajętych przez właścicieli mieszkań. Należy pamiętać o przekazaniu Zarządcy informacji o prowadzonych przez te ekipy pracach. 4. Sprawy formalne Wszelkie zmiany ingerencje w istotne elementy mieszkania takie jak wyburzenia ścian, instalacje, bez uzgodnienia z deweloperem są niedopuszczalne. W przypadku ich stwierdzenia spowoduje to utratę udzielonej rękojmi. W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionego wezwania do usunięcia usterki, której przyczyna nie będzie leżała po stronie dewelopera (np. niewłaściwe wykonanie prac prowadzonych bez zgody dewelopera przez użytkownika mieszkania lub nieprzestrzeganie instrukcji użytkowania, itp.), deweloper zastrzega sobie prawo (na żądanie firmy wezwanej do usunięcia usterki) do obciążenia właściciela mieszkania kosztami nieuzasadnionego wezwania. Rysy na ścianach i sufitach, które mogą pojawić się w trakcie użytkowania mieszkania, nie są wadą a jedynie zjawiskiem wynikającym z naturalnej pracy konstrukcji budynku. IV. INWESTYCJA. CZYLI CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH 1. Tereny wspólne. Tereny wspólne, znajdujące się wokół budynku, na które składają się drogi wewnętrzne, chodniki, tereny zielone, plac zabaw są przeznaczone do wspólnego użytkowania przez wszystkich mieszkańców Osiedla. Są one współwłasnością całej Wspólnoty. Decyzje dotyczące tych terenów podejmuje Wspólnota Mieszkaniowa. 2. Śmietnik. Na osiedlu znajduje się pomieszczenie na odpadki.

13 V. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Projektując Osiedle chcieliśmy zapewnić Państwu pełen komfort jego użytkowania. Zapewniają to: po pierwsze, odrębna forma własności w postaci lokalu mieszkalnego i współudziału w nieruchomości wspólnej, na którą składają się działka gruntu oraz części wspólne budynku. Kwestie własności, która ma miejsce w przypadku Właścicieli lokali mieszkalnych na osiedlu Jasne Tarasy i dotyczy spraw związanych z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnych lokali, praw i obowiązków właścicieli oraz zarządu nieruchomością wspólną, regulują przepisy ustawy o własności lokali. Zgodnie z jej postanowieniami, w razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej, rozumianej, jako grunt oraz urządzenia i części budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Przez wyodrębnienie lokalu rozumie się tutaj odłączenie lokalu z Księgi Wieczystej całej nieruchomości i założenie dla niego nowej Księgi Wieczystej. Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa w momencie wyodrębnienia pierwszego lokalu. Wspólnota, w której liczba wszystkich lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych jest większa niż siedem, obliguje właścicieli do powołania Zarządu, który reprezentuje Wspólnotę oraz prowadzi jej sprawy. Do podstawowych obowiązków właściciela należy utrzymanie lokalu w należytym stanie, uczestniczenie w kosztach zarządu nieruchomością wspólną, korzystanie z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli, przestrzeganie porządku domowego oraz współdziałanie w ochronie wspólnego dobra. Udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali. Właściciele mają nie tylko prawo, ale i obowiązek uczestniczyć w zwoływanych zebraniach. VI. ZAŁĄCZNIKI 1. Załącznik nr 1 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1. Użytkownik lokalu wyposażonego w przewody wentylacyjne jest zobowiązany do zachowania warunków dla prawidłowej cyrkulacji i wilgotności powietrza w lokalu; 2. Użytkownikowi lokalu wyposażonego w przewody wentylacyjne zabrania się: zamieniania kratek wentylacyjnych na inne lub ich demontażu na stałe; przerabiania przewodów wentylacyjnych; podłączania okapów z mechanicznym odprowadzaniem zapachów o wydajności większej niż 200 m 3 /h 0,06 m 3 /s i głośności 30dB, może

14 powodować zaburzenia pracy wentylacji i powodować hałas w instalacji innych Lokatorów; kategorycznie zabrania się wpinania okapów kuchennych do niewłaściwych przewodów wentylacyjnych niż te, które są do tego przeznaczone; zamykania lub zaklejania nawietrzników okiennych (ciąg dalszy zał. nr1) gdyż w znacznym stopniu zaburzy to prawidłowe funkcjonowanie wentylacji w pomieszczeniu oraz spowoduje utratę gwarancji 3. W okresie użytkowania instalacji i urządzeń wentylacyjnych należy zapewniać odpowiedni poziom wilgotności względnej (do 60%) powietrza w pomieszczeniach poprzez: a) utrzymanie pełnego wymaganego przekroju kratek wentylacyjnych, poprzez: okresowemu czyszczeniu kratek (ciąg dalszy zał. nr 1) nie montowaniu wszelkiego rodzaju żaluzji i osłon na kratkach; nie montowaniu wentylatorów elektrycznych i okapów ( za wyjątkiem mieszkań z indywidualnymi pionami wentylacyjnymi z klapą zwrotną do podłączenia okapów o wydajności max. 200 m 3 /h 0,06 m 3 /s i głośności max. 30dB) b) zapewnić odpowiedni dopływ powietrza zewnętrznego poprzez: wietrzenie pomieszczeń; zamontowanie kratki w drzwiach do WC i łazienki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 79 ust.1: Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny ( ) mieć ( ) w dolnej części otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,0222 m 2 dla dopływu powietrza. c) symptomy słabej wentylacji: ciemne, mokre plamy w okolicach nadproży okien i drzwi balkonowych, narożach przy suficie i podłodze (często czarne naloty na powierzchni ścian i sufitów); wyczuwalne nieprzyjemne zapachy; wyczuwalna duża wilgotność w mieszkaniu ( skraplanie pary wodnej na wewnętrznych powierzchniach szyb okiennych); wyczuwalny zapach stęchlizny (szczególnie po otwarciu szaf); złe samopoczucie i ogólne rozdrażnienie spowodowane nadmiarem dwutlenku węgla i brakiem tlenu, nadwrażliwość alergiczna; d) środki zaradcze usprawniające działania wentylacji i zmniejszające stopień zawilgocenia: utrzymanie optymalnej temperatury w mieszkaniu właściwej dla zapotrzebowania jego degradacji; prawidłowe użytkowanie i konserwacja okien 4. Wszelkie ingerencje w instalacje wentylacyjne w lokalu są ZABRONIONE!!! 5. Wykonanie zmian w czasie trwania gwarancji będzie skutkowało cofnięciem gwarancji na instalacje w całym obiekcie.

15 2. Załącznik nr 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI OKIEN I DRZWI PCV I ALU Przed rozpoczęciem użytkowania stolarki, a po zakończeniu prac wykończeniowych należy dokładnie usunąć resztki tynku, pyłu i inne zabrudzenia stolarki (najlepiej odkurzaczem), a w szczególności należy na sucho wyczyścić górny wrąb okuciowy w skrzydle. 1. Profile PCV i ALU oraz okucia i drzwi należy czyścić miękką szmatką lub gąbką środkami czyszczącymi nie zawierającymi rozpuszczalników oraz składników ścierających przynajmniej dwa razy w roku. Nie wolno czyścić profili i szyb ostrymi narzędziami. 2. Uszczelki należy przecierać smarem silikonowym przynajmniej 2 razy w roku. 3. Okna chronić przed kontaktem z gorącymi przedmiotami, środkami impregnacyjnymi, klejami, farbami, rozpuszczalnikami, itp. 4. Elementy okucia PCV i ALU należy regularnie kontrolować pod względem czystości oraz stopnia zużycia. Wszelkie elementy ruchome i miejsca współpracy elementów należy smarować olejem do konserwacji okuć lub wazeliną techniczną minimum 2 razy w roku. Stosowane środki pielęgnacyjno czyszczące nie mogą naruszyć powłoki antykorozyjnej okuć. 5. Samozamykacze przy drzwiach regulować w miarę potrzeby, szczególnie przy zmianach temperatury powietrza. 6. Sterowanie klamką w oknach i drzwiach balkonowych wykonywać przy domkniętym skrzydle. 7. Szyby należy myć powszechnie stosowanym do tego celu środkami czyszczącymi nie zawierającymi amoniaku i innych substancji o charakterze agresywnym. 8. Prace naprawcze powinien wykonywać wykwalifikowany personel. NIE STOSOWANIE SIĘ DO WYTYCZNYCH ZASAD EKSPLOATACJI I KONSERWACJI OKIEN I DRZWI PCV I ALU POWODUJE UTRATĘ GWARANCJI UDZIELONEJ PRZEZ FABRYKĘ. 3. Załącznik nr 3 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1. Instalacja centralnego ogrzewania, do której ciepło dostarczane jest ze wspólnej kotłowni gazowej, spełnia wymagania obecnych przepisów i zapewnia w pełni automatyczną regulację systemu grzewczego ( regulacja pogodowa). 2. Podstawową zasadą prawidłowego ogrzewania jest systematyczne przewietrzanie pomieszczeń. 3. W okresie przewietrzania mieszkań wskazane jest zamknięcie zaworów regulacyjnych i ich ponowne otwarcie po zakończeniu procesu wietrzenia. 4. Grzejników nie wolno przesłaniać powoduje to zaburzenia cyrkulacji powietrza.

16 5. Zgodnie z wymogami przepisów, poszczególne instalacje grzewcze mieszkań, zostały wyposażone w indywidualne ciepłomierze służące do rozliczania kosztów ciepła. 6. Ciepłomierz jest własnością lokatora i wszelkie czynności związane z jego eksploatacją należą do jego właściciela. 7. Zgodnie z instrukcją obsługi eksploatacji ciepłomierza, ciepłomierz w pracy nie wymaga żadnej dodatkowej regulacji, obsługa polega na odczycie wskazań oraz sprawdzeniu połączeń i stanu przewodów elektrycznych. 8. Wszelkie zmiany instalacji i urządzeń grzewczych w okresie gwarancji i rękojmi są zabronione i będą skutkowały cofnięciem gwarancji na instalację w całym obiekcie. 9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek oddziaływań mechanicznych, ingerencji w wewnętrzne układy urządzeń, działania substancji chemicznych, świadomego lub nieświadomego działania użytkownika lub osób postronnych nieupoważnionych do napraw lub które uległy normalnemu zużyciu. 10. Grzejniki wyposażone są w zawory termostatyczne z głowicą nastawczą umożliwiającą regulację temperatury w poszczególnych pomieszczeniach, a także w zawory odpowietrzające ręczne. 11. Głowice umożliwiają regulację temperatury w poszczególnych pomieszczeniach, uwzględniając zyski ciepła pochodzące również z innych źródeł, z nasłonecznienia, oświetlenia, gotowania, ludzi itp. 12. Na pokrętle głowicy widnieje skala oznaczona cyframi, gdzie najwyższa cyfra oznacza możliwość uzyskania w pomieszczeniu temperatury powyżej 20 C, najniższa 0 oznacza wyłączenie grzejnika, znaczek gwiazdka lub cyfra 1 oznacza najniższą wymaganą temperaturę w pomieszczeniu ok C. 13. Zawory odpowietrzające zlokalizowane są w górnym rogu grzejnika po przeciwnej stronie zaworu termostatycznego. 14. Dopuszczenie do spadku temperatury powietrza wewnątrz lokalu mieszkalnego poniżej 10 C zwalnia Wykonawcę Gwaranta z zobowiązań gwarancyjnych i rękojmi. 15. Przed koniecznością ściągnięcia grzejników lokator zobowiązany jest sprawdzić czy C.O. działa prawidłowo; jeżeli nie niezwłocznie zgłosić to Zarządcy w okresie trwania gwarancji. 16. Brak ogrzewania w pomieszczeniach po demontażu i ponownym montażu grzejników nie podlega gwarancji. 17. Przy zdejmowaniu grzejników do prac wykończeniowych lokator jest zobowiązany po ich ponownym założeniu odpowietrzyć we własnym zakresie. 18. Rozszczelnienie instalacji C.O. po demontażu grzejników nie podlega gwarancji. 19. Zabrania się zmieniania typu zaworów termostatycznych na inne niż opisane w projekcie co może spowodować zakłócenia w dostawach ciepła. 4. Załącznik nr 4 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY 1. Instalacja wody ciepłej i zimnej została wykonana zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami prawa budowlanego i zgodnie z projektem technicznym.

17 2. Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej powinna, w okresie jej użytkowania zapewniać możliwość dostarczania wody do punktów czerpalnych, zgodnie z warunkami jej użytkowania. 3. W okresie użytkowania instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej należy zapewniać: realizację napraw i wymian oraz robót konserwacyjnych leżących po stronie użytkownika (całość instalacji wewnątrz mieszkania od zaworu (zaworów) odcinającego dany lokal wraz z urządzeniami); sprawność (a w szczególności szczelność) instalacji i urządzeń poprzez likwidację przecieków na punktach czerpalnych wody (np. kapiące krany,sączenia w spłuczkach ustępowych); dostęp do liczników celem kontrolnego odczytu; legalizację lub wymianę wodomierzy zamontowanych w lokalach (5 lat użytkowania dla liczników zimnej wody i 4 lata dla liczników wody ciepłej) 4. Wodomierze bez ważnej legalizacji nie będą stanowiły podstawy rozliczania wody, a lokal zostanie obciążony według przyjętej normy na jedną osobę. 5. Zgodnie z przepisami, użytkownicy lokali pokrywają koszt różnicy wody wynikającej ze wskazania wodomierza głównego w budynku i sumy wskazań wodomierzy indywidualnych w lokalach. 6. Wszelkie przeróbki, przebudowy instalacji wodociągowej można wykonać jedynie za zgodą Zarządcy przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia, a po zakończeniu należy zgłosić do odbioru służbom technicznym. 5. Załącznik nr 5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTALACJI KANALIZACYJNEJ 1. Instalacja kanalizacyjna powinna w okresie jej użytkowania być utrzymywana w pełnej sprawności zapewniającej możliwość odprowadzenia ścieków. 2. W okresie użytkowania instalacji kanalizacyjnej zabrania się: wykorzystywania urządzeń kanalizacyjnych do celów innych niż odprowadzanie ścieków (wyrzucania do przyborów kanalizacyjnych materiałów stałych o dużej strukturze objętościowej śmieci, odpadki, włókno naturalne lub syntetyczne itp.),mogących spowodować niedrożność i zaczopowanie systemu kanalizacyjnego; wylewania do urządzeń sanitarnych substancji żrących, klejących twardniejących i żelujących, mogących trwale uszkodzić, zatkać lub rozszczelnić urządzenia i przewody kanalizacyjne; użytkowania umywalek, wanien i zlewozmywaków bez syfonów i osadników. 3. Podejścia do misek ustępowych, zlewów, wanien, umywalek, pisuarów (wpustów podłogowych) winny być zabezpieczone syfonami zabezpieczającymi przed wyssaniem zamknięcia wodnego lub jego wysychaniem ( wyparowaniem). Likwidacja syfonów prowadzi do wytwarzania się w pomieszczeniu nieprzyjemnych

18 zapachów wydobywających się z systemu kanalizacyjnego ( proces gnilny, gazowanie). 4. Wszelkie sprawy związane ze zmianami instalacji, awariami instalacji i urządzeń grzewczych w okresie i rękojmi winny być wcześniej zgłaszane Administratorowi Zarządcy i Wykonawcy Gwarantowi. 6. Załącznik nr 6 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1. Instalacja elektryczna powinna w okresie jej użytkowania zapewniać możliwość bezpiecznego korzystania z odbiorników energii elektrycznej, zgodnego z ich przeznaczeniem i warunkami złożonymi w projekcie tej instalacji. 2. Użytkownik energii elektrycznej w okresie gwarancji może: sprawdzić napięcie w gniazdkach wtyczkowych przy pomocy próbnika tzw. probówki, wymienić żarówki i świetlówki w oprawach 3. Do bezwzględnych obowiązków użytkownika instalacji elektrycznej należy: udostępnianie lokalu w celu dokonania przez Zarządcę obiektu pomiarów instalacji elektrycznej i bezwzględne wykonanie zaleceń ujętych w protokole; udostępnianie lokalu w celu dokonania przeglądów stanu technicznego urządzeń; zabezpieczenie nieużywanych gniazd przed dziećmi w celu uniemożliwienia włożenia metalowego przedmiotu w otwór przeznaczony na bolce 4. Użytkownikowi lokalu zabrania się: wszelkich przeróbek i napraw instalacji we własnym zakresie wymieniać wkładek topikowych na inne niż te, co do których przystosowana jest istniejąca instalacja elektryczna ( a w szczególności nie wolno naprawiać bezpieczników we własnym zakresie); wymieniać przewód zasilających urządzenia elektryczne oraz wtyczek na inne niż były wykonane fabrycznie ( przewód trójżyłowy musi mieć wtyczkę ze stykiem ochronnym); włączanie do sieci energetycznej urządzeń elektrycznych niezgodne z instrukcją producenta; stosowania przedłużaczy dwużyłowych do urządzeń posiadających elementy przewodzące prąd elektryczny; wymiany zabezpieczenia obwodów na zabezpieczenia o większym prądzie niż zainstalowane; jakichkolwiek robót montażowych osobom nieuprawnionym w tablicy rozdzielczej; wyciągania wtyczek za przewód przyłączeniowy odłączenie urządzenia należy wykonać poprzez wyciągnięcie wtyczki z równoczesnym przytrzymaniem drugą ręką gniazdka

19 7. Załącznik nr 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI BRAMY DO BOKSU GARAŻOWEGO I. OTWIERANIE BRAMY: Kluczyk przekręcić w lewo do oporu zostawiając go w tej pozycji. Przekręcić klamkę w prawo do oporu. Uchylić bramę, jednocześnie ustawiając klamkę w poz. wyjściowej. Otworzyć bramę. (wystawione na boki rygle stanowią ogranicznik wychylenia). II. ZAMYKANIE BRAMY: Pociągnąć w dół skrzydło bramy za odpowiedni uchwyt. Kontynuować zamykanie z jednoczesnym otwarciem klamki w prawo. Domknąć bramę jednocześnie ryglując poprzez przekręcenie klamki w lewo. Po wyjęciu kluczyka brama zostaje zablokowana w pozycji zamkniętej. III. KONSERWACJA BRAMY: Smarować ruchome części pentagramu bramy. Bramę można myć wszystkimi dostępnymi na rynku środkami. Uwaga: W żadnym wypadku nie wolno dodatkowo obciążać bramy chcąc np. zasłonić otwory.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika mieszkania z podstawowymi zasadami użytkowania i utrzymania lokalu. Przestrzeganie wytycznych i zaleceń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO nieruchomości przy ul. Mrągowskiej 78-88 we Wrocławiu, działka nr ewid. 148, wprowadzony uchwałą WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ nr 5 z dnia 14.05.2013 r. 1 Postanowienia regulaminu

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

I. Podział obowiązków napraw wewnątrz lokali na Spółdzielnię oraz użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych.

I. Podział obowiązków napraw wewnątrz lokali na Spółdzielnię oraz użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych. Załącznik do Uchwały Nr 19/2012 RN LSM z dnia 11 grudnia 2012 r. ------------------------------------------- R E G U L A M I N NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z OSOBAMI ZAMIESZKUJĄCYMI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL. 11 LISTOPADA 81D/15 58-302 WAŁBRZYCHU PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA Załącznik nr 4 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z WŁAŚCICIELAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W KWIDZYNIE

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu Załącznik do uchwały nr 4 Rady Nadzorczej SM Michałów z dnia 27.02.2007r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu Regulamin korzystania z lokali użytkowych i garaży 2 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OSIEDLA TOYA GOLF

REGULAMIN OSIEDLA TOYA GOLF ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PRZEDWSTĘPNEJ UMOWY SPRZEDAŻY REGULAMIN OSIEDLA TOYA GOLF I. CZĘŚĆ OGÓLNA 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie, o ile z treści regulaminu nie wynika co innego, jest mowa o właścicielach

Bardziej szczegółowo

8/ użytkownikach należy przez to rozumieć wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do lokalu o innym charakterze niż mieszkalny.

8/ użytkownikach należy przez to rozumieć wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do lokalu o innym charakterze niż mieszkalny. R E G U L A M I N rozdziału obowiązków między Spółdzielnią Mieszkaniową w Gołdapi a członkami, mieszkańcami i użytkownikami w zakresie napraw i remontów budynków i lokali. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

Określenia użyte w regulaminie

Określenia użyte w regulaminie R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia zimnej i ciepłej wody, ustalania opłat za wodę oraz montażu wodomierzy w Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej P O D S T A W A P R A W N A : Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A T E C H N I C Z N A

I N S T R U K C J A T E C H N I C Z N A Spółdzielnia Mieszkaniowa JADWIŻYN ul. Łączna 51 64-020 P I Ł A I N S T R U K C J A T E C H N I C Z N A SPOSOBU UŻYTKOWANIA MIESZKAŃ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI INSTRUKCJA TECHNICZNA DLA UŻYTKOWNIKÓW MIESZKAŃ

Bardziej szczegółowo

Budynek gminny a budynek wspólnoty mieszkaniowej

Budynek gminny a budynek wspólnoty mieszkaniowej Budynek gminny a budynek wspólnoty mieszkaniowej BUDYNKI Z LOKALAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ SPÓŁKĘ WROCŁAWSKIE MIESZKANIA Spółka WM zarządza budynkami gminnymi oraz lokalami w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Bardziej szczegółowo

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie.

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie. Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowo Budowlanej Ziemowit w Ciechanowie Niniejszy regulamin opracowano

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

II. OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI

II. OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej i Członków tej Spółdzielni w zakresie napraw wewnątrz mieszkań I. PRZEPISY OGÓLNE 1. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

zasad ustalania zaliczki i rozliczania kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim

zasad ustalania zaliczki i rozliczania kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim REGULAMIN zasad ustalania zaliczki i rozliczania kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady rozliczenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA PRZEJĘCIA ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ budynku przy ul... nr...

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA PRZEJĘCIA ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ budynku przy ul... nr... Miejscowość, dnia -... -... PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA PRZEJĘCIA ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ budynku przy ul.... nr... 1. Dotychczasowy zarząd wspólnoty mieszkaniowej (przekazujący funkcje) w składzie a)...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LOKALU

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LOKALU INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LOKALU Opracowana na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2005r. Nr 31 poz. 266 późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali.

REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali. REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali. 1 Naprawami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są roboty konserwacyjne i remontowe. 2 Do obowiązków Spółdzielni w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I.

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Akty prawne 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN remontów i konserwacji w zasobach Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej,,Ruda w Warszawie.

REGULAMIN remontów i konserwacji w zasobach Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej,,Ruda w Warszawie. REGULAMIN remontów i konserwacji w zasobach Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej,,Ruda w Warszawie. (tekst jednolity) Niniejszy regulamin określa obowiązki i uprawnienia SBM,,Ruda, jej członków oraz innych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.116.2013 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 29 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.116.2013 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 29 listopada 2013 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.116.2013 BURMISTRZA OLECKA w sprawie wprowadzenia regulaminów rozliczenia mediów w budynkach i lokalach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art.30 ust.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK.

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI CZĘŚĆ OGÓLNA. MIESZKANIOWEJ ENERGETYK. 1 Koszt zużycia ciepłej i zimnej wody, odprowadzania ścieków obliczany jest w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna:

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna: 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU Na podstawie 177 Statutu Spółdzielni i w związku z artykułem 6 ust.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LOKALU

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LOKALU 1 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LOKALU Opracowana na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2005r. Nr 31 poz. 266

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń ciepła w budynkach własnych i zarządzanych przez Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (BTBS) I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ 1. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią : a) Ustawa z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E G U L A M I N finansowania budowy i użytkowania garaży w Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: I. Postanowienia ogólne

Podstawa prawna: I. Postanowienia ogólne REGULAMIN DOSTARCZANIA I ROZLICZENIA WODY ORAZ ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W NIERUCHOMOŚCIACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "GÓRNIK" W NOWEJ RUDZIE Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczeń za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N rozliczeń za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) Załącznik 2 do Uchwały Rady Nadzorczej SSM nr 21/2010 z dnia 29.11.2010r Uwaga! Regulamin rozliczeń za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zatwierdzony został uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/05 w

Bardziej szczegółowo

Regulamin. II. Podział napraw wewnątrz lokali na obciążające Spółdzielnię oraz użytkowników.

Regulamin. II. Podział napraw wewnątrz lokali na obciążające Spółdzielnię oraz użytkowników. Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokale. I. Podstawa prawna. Regulamin

Bardziej szczegółowo

suma ilości wody pobranej przez - ilość wody pobranej wg wodomierza głównego woda gospodarcza stawka ryczałtowa cena wody

suma ilości wody pobranej przez - ilość wody pobranej wg wodomierza głównego woda gospodarcza stawka ryczałtowa cena wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych w Spółdzielni Mieszkaniowej KLONOWA. 1. Rozliczanie kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy regulamin został opracowany na postawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA Załącznik nr 3 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ USTALANIA ODPŁATNOSCI Z TEGO TYTUŁU DLA WŁAŚCICIELI LOKALI W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W KWIDZYNIE PRZY UL.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2013 Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczenia kosztów dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach

I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne 1. Podstawę prawną w zakresie rozliczania za zużycie energii cieplnej stanowią

Bardziej szczegółowo

Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu

Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu www.grodzkasm.nsnet.pl e-mail: grodzkasm@pro.onet.pl R E G U L A M I N Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w zakresie dokonywania rozliczania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie remontów oraz robót konserwacyjnych w obrębie budynków i lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Radziejowie Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi art. 114 Statutu Spółdzielni.

Regulamin. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi art. 114 Statutu Spółdzielni. Regulamin podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią, a użytkownikami lokali w zakresie remontów oraz robót konserwatoryjnych w obrębie budynków i wewnątrz lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Będzinie

Bardziej szczegółowo

4 Naprawy, o których mowa w 3 finansowane są z funduszu remontowego.

4 Naprawy, o których mowa w 3 finansowane są z funduszu remontowego. R E G U L A M I N określający obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale w Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ USTALANIA ODPŁATNOŚCI Z TEGO TYTUŁU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ USTRONIE W RADOMIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. użytkowania garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych. Otwock 2007r.

REGULAMIN. użytkowania garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych. Otwock 2007r. REGULAMIN użytkowania garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych Otwock 2007r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa zasady użytkowania garaży stałych (wolnostojących i

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1 R E G U L A M I N Rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. I. PODSTAWA PRAWNA. Niniejszy Regulamin został

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rozliczenia kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w budynkach komunalnych lub zarządzanych przez Gminę Biała

R E G U L A M I N. rozliczenia kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w budynkach komunalnych lub zarządzanych przez Gminę Biała R E G U L A M I N Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.65.2011 Burmistrza Białej z dnia 12.07.2011 r. rozliczenia kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w budynkach komunalnych lub zarządzanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie I. Podstawa prawna 1. Ustawa z 18 sierpnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N - 1 -

R E G U L A M I N - 1 - R E G U L A M I N rozliczania dostawy wody i odprowadzania ścieków w zasobach lokalowych zarządzanych przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych Zakład Budżetowy w Sosnowcu I. Podstawy prawne 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu Zmiany wprowadzone na mocy: Uchwały Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta.

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta. Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg 1. ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego lokal mieszkalny na 5 kondygnacji o pow.53,0000m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody oraz kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków we Wspólnocie Mieszkaniowej Roślinna przy ul. Roślinnej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAPRAW I KONSERWACJI PODLEGAJĄCYCH SPÓŁDZIELNI

WYKAZ NAPRAW I KONSERWACJI PODLEGAJĄCYCH SPÓŁDZIELNI Załącznik Nr 1 do Regulaminu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi WYKAZ NAPRAW I KONSERWACJI PODLEGAJĄCYCH SPÓŁDZIELNI I. LOKALE. 1. Instalacje centralnego ogrzewania: 1) wymiana uszkodzonych i skorodowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW W ZAKRASIE NAPRAW

REGULAMIN I. PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW W ZAKRASIE NAPRAW REGULAMIN obowiązków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń finansowych z członkami zwalniającymi lokale w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach. I. PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY. Podstawy prawne

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY. Podstawy prawne Załącznik do Uchwały nr 95/2009 r. Zarządu ZBM Sp. z o.o. z dnia 14 grudnia 2009 r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Sufitowa folia grzewcza niewidoczne ogrzewanie komfortowe

Sufitowa folia grzewcza niewidoczne ogrzewanie komfortowe Sufitowa folia grzewcza niewidoczne ogrzewanie komfortowe Sufitowa folia grzewcza jest niewidoczna i nie zajmuje miejsca, ponieważ montowana jest wewnątrz stropu. Ogrzewanie sufitowe wraz z podłączonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/211/2008 Rady Nadzorczej z dnia 21 maja 2008r. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz eksploatacji wodomierzy w Siedleckiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI UL. OLBRACHTOWSKA 44, 46, 48 WE WROCŁAWIU

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI UL. OLBRACHTOWSKA 44, 46, 48 WE WROCŁAWIU Poznań, 2013-05-06 r. Wielkopolscy Zarządcy Nieruchomości Sp. z o.o. ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU UL. OLBRACHTOWSKA 44, 46, 48 WE WROCŁAWIU Działając jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Właścicieli Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. Stadionowa OPIS TECHNICZNY. Dom w zabudowie bliźniaczej OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul.

Opis techniczny OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. Stadionowa OPIS TECHNICZNY. Dom w zabudowie bliźniaczej OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. OPIS TECHNICZNY Dom w zabudowie bliźniaczej OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. Stadionowa SPIS TREŚCI: 1. UWAGI OGÓLNE 2. STANDARD 3. KONSTRUKCJA BUDYNKÓW FUNDAMENTY KONDYGNACJE 4. INSTALACJE 4.1. WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³ R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody oraz wody zimnej i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów mediów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Rokosowskiej 11 w Warszawie ENERGIA CIEPLNA

Regulamin rozliczania kosztów mediów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Rokosowskiej 11 w Warszawie ENERGIA CIEPLNA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5 z dnia 7 marca 2007 roku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Rokosowskiej 11 w Warszawie Regulamin rozliczania kosztów mediów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

Standard wykonania i wyposażenia lokalu mieszkalnego w budynku

Standard wykonania i wyposażenia lokalu mieszkalnego w budynku Standard wykonania i wyposażenia lokalu mieszkalnego w budynku Osiedla A l f a P a r k III W skład osiedla wchodzą budynki wielorodzinne mieszkalne, składające się z 6 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie technicznego utrzymania zasobów mieszkaniowych.

Regulamin w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie technicznego utrzymania zasobów mieszkaniowych. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ROZSTAJE UL. LESZCZYŃSKICH 4 Regulamin w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie technicznego utrzymania zasobów mieszkaniowych. 1 Ilekroć w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W MSM CZECHNICA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W MSM CZECHNICA REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W MSM CZECHNICA ROZDZIAŁ I Zasady ogólne 1. Celem rozliczania kosztów gospodarowania zasobami

Bardziej szczegółowo

NIE DLA CZADU KAMPANIA SPOŁECZNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLEŚNICY 8 październik 2014 r.

NIE DLA CZADU KAMPANIA SPOŁECZNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLEŚNICY 8 październik 2014 r. NIE DLA CZADU KAMPANIA SPOŁECZNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLEŚNICY 8 październik 2014 r. KAMPANIA ROZPOCZĘTA W 2010 ROKU - W SEZONIE GRZEWCZYM 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Regulamin naliczania i rozliczania opłat za wodę i odprowadzenie ścieków w budynkach Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku

Regulamin naliczania i rozliczania opłat za wodę i odprowadzenie ścieków w budynkach Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku Regulamin naliczania i rozliczania opłat za wodę i odprowadzenie ścieków w budynkach Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku Zakres regulaminu 1 1. Regulamin określa zasady naliczania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki w Spółdzielni Mieszkaniowej KSAWERÓW w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PORZĄDKU DOMOWEGO I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

ZASADY PORZĄDKU DOMOWEGO I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI ZASADY PORZĄDKU DOMOWEGO I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI ORAZ PRAWO SĄSIEDZKIE W NIERUCHOMOŚCI ATRIUM I. Definicje Jeśli w regulaminie mowa o: 1. Właścicielach mieszkań, najemcach i ich gościach rozumie się - osoby

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tymczasowy Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynku Spółdzielni oraz zasad użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SB-M DZIENNIKARZ w Warszawie. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE PODSTAWOWE ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA

POSTANOWIENIA OGÓLNE PODSTAWOWE ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej, centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Młoda Rodzina Warszawa, ul. Relaksowa 37 I.

Bardziej szczegółowo

2. Osoby wymienione w ust. 1 zwane są w dalszej części regulaminu użytkownikami lokali.

2. Osoby wymienione w ust. 1 zwane są w dalszej części regulaminu użytkownikami lokali. REGULAMIN określający obowiązki Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej Jedność w Ostródzie i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi

Bardziej szczegółowo

1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami).

1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami). R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej I.Podstawa prawna 1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N Rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach komunalnych oraz Wspólnotach Mieszkaniowych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody oraz kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków we Wspólnocie Mieszkaniowej Roślinna przy ul. Roślinnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice-Północ Os.Boh.Września 26 Nr. ewid.r/rn/09 Strona/stron 1/6 Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH.

INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH. INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH. 1. Do pracy administracyjno- biurowej może być skierowany pracownik, który posiada: - wymagane kwalifikacje do pracy na wyznaczonym stanowisku, -

Bardziej szczegółowo

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I. Postanowienia ogólne. 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ Spółdzielni Mieszkaniowej "KRASIŃSKIEGO" w Gorlicach

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ Spółdzielni Mieszkaniowej KRASIŃSKIEGO w Gorlicach REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ Spółdzielni Mieszkaniowej "KRASIŃSKIEGO" w Gorlicach (Zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 6/13 z dnia 16.09.2013 r.) Gorlice 16.09.2013 r. 2 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne. II. Postanowienia ogólne.

I. Podstawy prawne. II. Postanowienia ogólne. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków w zasobach Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Nauczycieli w Warszawie ul. T. Korzona 115 I. Podstawy prawne. Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

3. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych /Dz.U. Nr 119 z 2003r. poz.1116 z późn. zm./.

3. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych /Dz.U. Nr 119 z 2003r. poz.1116 z późn. zm./. REGULAMIN rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Grajewie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenie ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu

REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenie ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenie ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu Podstawa prawna: ustawa Prawo o miarach (Dz. U. nr 243, poz. 2441 z 2004 r. z późn. zm.) ustawa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 -

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - Model MS1-101 -101-102 -103-104 - N01 - N02 - N03 - N04 Wymiary zewnętrzne (mm) Pojemność Ilość półek Rodzaj zamka wysokość szerokość głębokość

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa jest tylko wzorem a jej treść podlega szczegółowym uzgodnieniom przed jej zawarciem UMOWA O ZARZĄDZANIE/ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ

Niniejsza umowa jest tylko wzorem a jej treść podlega szczegółowym uzgodnieniom przed jej zawarciem UMOWA O ZARZĄDZANIE/ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ Niniejsza umowa jest tylko wzorem a jej treść podlega szczegółowym uzgodnieniom przed jej zawarciem UMOWA O ZARZĄDZANIE/ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ Umowa o zarządzanie/administrowanie nieruchomością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM Załącznik do Uchwały RN JSM nr 2/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1 Woda zimna jest dostarczana do budynków mieszkalnych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU N ie zak ryw ać WAŻNE! Uwaga!!Używając odbiorników energii elektrycznej należy pamiętać o minimalizowaniu ryzyka

Bardziej szczegółowo

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Sopocie. Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Sopocie. Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków I. Podstawa prawna Podstawę prawna niniejszego regulaminu stanowią: 1.Ustawa z dnia 22.IV.2005 o zmianie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r.

REGULAMIN ROZLICZEŃ. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r. REGULAMIN ROZLICZEŃ Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r. kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Okienny nawiewnik powietrza STARWENT

Okienny nawiewnik powietrza STARWENT Okienny nawiewnik powietrza STARWENT Nawiewnik z regulacją ręczną Nawiewnik sterowany siłownikiem Okap zewnętrzny montowany na skrzydle lub ramię Okienny nawiewnik powietrza STARWENT jest elementem systemu

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PORZĄDKU DOMOWEGO OBOWIĄZUJĄCY W WEJHEROWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. PRZEPISY WSTĘPNE

R E G U L A M I N PORZĄDKU DOMOWEGO OBOWIĄZUJĄCY W WEJHEROWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 R E G U L A M I N PORZĄDKU DOMOWEGO OBOWIĄZUJĄCY W WEJHEROWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. PRZEPISY WSTĘPNE 1. Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie nieruchomości administrowanych przez WSM, w

Bardziej szczegółowo