INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW MIESZKAŃ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW MIESZKAŃ"

Transkrypt

1

2 INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW MIESZKAŃ Inwestycja Jasne Tarasy UL. JASNA 1A, 1B, 1C WYSOKA WROCŁAW, 2012 r.

3 Szanowni Państwo. Dobiegł końca najważniejszy etap naszej współpracy. Przekazujemy Państwu mieszkanie na inwestycji JASNE TARASY. Pracownicy firmy COMEX S.C. PTWKiD, Biuro Handlowe dołożyli wszelkich starań aby Wasze mieszkanie było: ładne, funkcjonalne i wygodne. Wspólne działania projektantów i wykonawców osiedla miały na celu stworzenie atrakcyjnej i bezpiecznej przestrzeni do życia. Przekazując niniejszą instrukcję, chcemy ułatwić Państwu zapoznanie się z wyposażeniem mieszkań, dostarczyć informacji o instalacjach i urządzeniach znajdujących się w mieszkaniach i na terenach wspólnych, a także pomóc w początkowym okresie zamieszkania na inwestycji. Dziękujemy Państwu za okazane nam zaufanie i życzymy jak największej satysfakcji z dokonanego wyboru. Dyrektor Zarządzający COMEX S.C. Bartosz Michalewicz

4 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE O INWESTYCJI 1. Plan inwestycji, usytuowanie najważniejszych obiektów. 2. Komunikacja na inwestycji Wjazdy i wyjazdy z terenu inwestycji Miejsca postojowe Wejścia do klatek budynków. 3. Bezpieczeństwo. Czyli jak jest chroniona Inwestycja Kontrola dostępu Ubezpieczenia. II. TWOJE MIESZKANIE 1. Wyposażenie, instalacje i urządzenia w Twoim mieszkaniu System domofonowy i otwieranie drzwi wejściowych na klatkę schodową Wentylacja w mieszkaniu Okna i drzwi balkonowe z PCV Taras, balkon, ogródek Instalacja centralnego ogrzewania Instalacja wodno kanalizacyjna Instalacja elektryczna Bramy KFL do garaży. III. TRUDNE POCZĄTKI 1. Regulaminy, zwyczaje i zasady obowiązujące mieszkańców inwestycji. 2. Sprawy porządkowe. Prace adaptacyjne i wykończeniowe. 3. Wjazd na Inwestycję wynajętych wykonawców. 4. Sprawy formalne. IV. INWESTYCJA. CZYLI CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH 1. Tereny wspólne miejsca postojowe zewnętrzne. 2. Śmietnik. V. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA VI. ZAŁĄCZNIKI

5 ZASADY OGÓLNE: 1. Użytkownicy lokali odpowiedzialni są za przestrzeganie postanowień niniejszej instrukcji osobiście oraz przez osoby wspólnie z nimi użytkujące lokal, stale lub czasowo, a nawet chwilowo w nim przebywające. 2. Lokale powinny być użytkowane w sposób zapewniający: a. zachowanie wymogów bezpieczeństwa, b. utrzymanie właściwego stanu technicznego, c. utrzymanie stanu higieniczno sanitarnego, d. prawidłowe utrzymanie instalacji i urządzeń znajdujących się w lokalu, e. właściwe ogrzewanie lokalu celem zapobiegnięcia jego degradacji. 3. Użytkownik lokalu ma obowiązek przestrzegania przepisów ogólnych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. W razie wybuchu pożaru, bez względu na jego rozmiar, należy powiadomić Straż Pożarną, Policję i Zarządcę Budynku. Uwaga! Fałszywy alarm podlega karze. 4. Użytkownikowi zabrania się: a. dokonywania w okresie gwarancji samodzielnych napraw i przeróbek w mieszkaniu, pomieszczeniach wspólnego użytkowania i pomieszczeniach przynależnych; dokonywania przeróbek w mieszkaniu, stawianie i rozbieranie ścianek działowych przebudowy balkonów, zakładanie krat i instalowanie dodatkowych podejść wodnych i odpływów wymaga pisemnej zgody Zarządcy budynku i dewelopera, b. parkowania wszelkich pojazdów w miejscach do tego nie przeznaczonych (parkowanie pojazdów na terenach zielonych, chodnikach, i drogach pożarowych), c. dokonywania obsługi technicznej pojazdów ( samochodów, motorów itp.), a także mycia samochodów na terenie nieruchomości, d. zastawiania przejść w komórkach lokatorskich i pomieszczeniach wspólnego użytku-meblami, opakowaniami, wózkami i innymi rzeczami utrudniającymi swobodne poruszanie się w przypadku pożaru, e. przechowywania materiałów pędnych i łatwopalnych w komórkach lokatorskich, pomieszczeniach wspólnego użytku, na balkonach, tarasach i ogródkach, f. używania otwartego ognia (np. w komórkach lokatorskich),

6 I. INFORMACJE OGÓLNE O INWESTYCJI 1. Plan Inwestycji, usytuowanie najważniejszych obiektów. Prosimy zapoznać się z Planem inwestycji przedstawionym na rys. 1. Na planie pokazano usytuowanie poszczególnych, najważniejszych elementów osiedla takich jak: wjazdy i wejścia na teren Inwestycji, budynki, wejścia do poszczególnych klatek schodowych, parkingi, śmietnik. Realizacja inwestycji Jasne Tarasy obejmuje budynki: mieszkalny i handlowo usługowy. Budowę podzielono na dwa etapy: Etap I budynek mieszkalny składający się z segmentów podzielonych na klatki A, B, C, Etap II budynek handlowo usługowy. Pod względem formalno prawnym budynki położone są w miejscowości Wysoka, gmina Kobierzyce, przy ulicy Jasnej 1, 1A, 1B, 1C i stanowić

7 będą jedną wspólnotę mieszkaniową. Zasady wspólnego korzystania z poszczególnych części inwestycji zostaną uregulowane w aktach notarialnych poprzez ustanowienie odpowiednich służebności. 2. Komunikacja na inwestycji. 1.1 Wjazdy i wyjazdy z terenu inwestycji. Wjazdy i wyjazdy z terenu inwestycji znajdują się w miejscach oznaczonych na Planie inwestycji. Dwa wjazdy wyjazdy przeznaczone są dla pojazdów parkujących na terenie inwestycji przy czym wjazd oznaczony czerwoną strzałką przeznaczony jest dla pojazdów mieszkańców budynku mieszkalnego i gości, natomiast wjazd oznaczony strzałką niebieską dla właścicieli lokali budynku handlowo usługowego i jego klientów. 1.2 Miejsca postojowe. Na terenie inwestycji znajdują się miejsca postojowe usytuowane na poziomie terenu nieruchomości. Stanowią one części nieruchomości wspólnej, a mogą z nich korzystać w części mieszkańcy którzy mają prawo do ich wyłącznego korzystania oraz goście, a w części klienci budynku handlowo usługowego. 1.3 Wejścia do budynków. Na planie inwestycji zaznaczono ilość i usytuowanie wejść do poszczególnych budynków oraz klatek schodowych. Wejście do każdej z klatek schodowych budynku mieszkalnego będzie możliwe zarówno od strony południowej jak i północnej. 3. Bezpieczeństwo. Czyli jak jest chroniona inwestycja. 3.1 Kontrola dostępu. Wszystkie wejścia do klatek schodowych wyposażono w elementy systemu kontroli dostępu. Każda z bram wejściowych (patrz Plan inwestycji) została wyposażona w ramach systemu domofonowego w panel przywoławczy. Umożliwia on wywołanie mieszkania oraz prowadzenie rozmowy między wywołującym i mieszkańcem. 3.2 Ubezpieczenia. Każdy właściciel, w momencie przejęcia lokalu powinien go ubezpieczyć. Własną polisą trzeba również ubezpieczyć meble, sprzęt i inne elementy wyposażenia mieszkania, a także komórkę lokatorską i garaż.

8 II. TWOJE MIESZKANIE 1. Wyposażenie, instalacje i urządzenia w Twoim mieszkaniu. 1.1 System domofonowy i otwieranie drzwi wejściowych na klatkę schodową. Wraz z mieszkaniem, otrzymujecie Państwo klucze służące do otwierania: - drzwi wejściowych na klatkę schodową - drzwi głównych prowadzących do zespołów pomieszczeń z komórkami lokatorskimi i indywidualnych komórek (dotyczy osób, które kupiły komórki lokatorskie) - bramy wjazdowej do garażu (dotyczy osób, które kupiły garaże) Przy wejściu na każdą klatkę schodową został zainstalowany panel przywoławczy. W mieszkaniach znajduje się domofon (słuchawka umożliwiająca rozmowę i otwarcie drzwi właściwej klatki) Ważne: Obsługa domofonów może zostać zmieniona. Zmiany zostaną przekazane w formie informacji lub nowej instrukcji użytkowania domofonu. 1.2 Wentylacja w mieszkaniu Dla zapewnienia prawidłowej wymiany powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych, konieczne jest właściwe działanie wentylacji wywiewnej i nawiewnej. Mieszkania wyposażono w wentylację mechaniczną wywiewną z kratkami wyciągowymi stałego przepływu umieszczonymi pod stropem w łazienkach, WC i kuchniach. Nawiew natomiast realizowany jest przez nawiewniki osadzone w górnym profilu ram okiennych. Ważne: Wietrzenie mieszkania usuwa nadmiar pary wodnej i poprawia jakość powietrza w mieszkaniu. Prawidłowe działanie wentylacji polega na uzyskaniu równowagi pomiędzy ilością powietrza napływającego i usuwanego. Wentylacja będzie niewystarczająca z powodu: - szczelnego zamykania okien (należy stosować funkcję rozszczelniania okien), - zasłaniania (uszczelniania) kratek wentylacyjnych w łazience, WC czy w kuchni oraz nawiewników okiennych Zwraca się uwagę, że nieprzestrzeganie w/w zaleceń, może spowodować nieprawidłowe działanie wentylacji i tym samym wywołać poważne skutki w postaci zawilgocenia ścian oraz pojawienie się pleśni. W takim przypadku nie będzie to wynikiem wady czy usterki budowlanej.

9 Do podłączenia dodatkowych okapów kuchennych przewidziano niezależne, indywidualne piony wentylacyjne. Do pionów należy podłączać okapy z klapą zwrotną. W trakcie użytkowania okapów kuchennych, z uwagi na ich bardzo dużą wydajność należy dodatkowo rozszczelnić okna aby zapobiec niekontrolowanemu zasysaniu powietrza z wentylacji ogólnej w kuchni i łazience. W przypadku nie podłączenia okapu kuchennego do dodatkowego pionu, wskazane jest jego zaślepienie. Szczegółowy sposób użytkowania instalacji w załączniku nr 1 wentylacji opisany jest 1.3 Okna i drzwi balkonowe z PCV. W budynku na osiedlu wyróżniamy okna i drzwi balkonowe rozwierne lub/i rozwierno uchylne. Ważne: Przechodzenie z poszczególnych pozycji (ruch klamką) może odbywać się tylko przy domkniętym oknie / drzwiach balkonowych. Nieprzestrzeganie tej zasady może spowodować wypadnięcie skrzydła okiennego z górnego zawiasu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji należy docisnąć jedną ręką skrzydło na właściwe miejsce, klamkę ustawi na pozycję otwarcia i przejść do żądanej funkcji okna / drzwi balkonowych. Szczegółowy sposób użytkowania i konserwacji okien i drzwi PCV i ALU opisany jest w załączniku nr Taras, balkon, ogródek. Właściciele mieszkań z przynależnymi do nich tarasami zobowiązani są po odbiorze mieszkania we własnych zakresie zabezpieczać deski tarasowe (poprzez odpowiednią impregnację) minimum jeden raz w roku i częściej jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Zabrania się nasadzania na tarasach w części zielonej roślin mogących spowodować uszkodzenie warstwy izolacyjnej. Wszelkie zmiany dotyczące powierzchni przynależnych do mieszkania tj. taras, balkon, ogródek wymagają zgody dewelopera. 1.5 Instalacja centralnego ogrzewania. Źródłem ciepła dla wewnętrznej instalacji c.o. jest węzeł cieplny zasilany z wewnętrznego pieca gazowego, zlokalizowanego w specjalnym pomieszczeniu węwnątrz budynku. Na korytarzach komunikacyjnych zamontowane są urządzenia pomiarowe rejestrujące zużycie ciepła przez poszczególne mieszkania. W każdym mieszkaniu znajduje się zamykana szafka z zaworami odcinającymi. Ponadto na każdym grzejniku zamontowane są zwory odcinające na powrocie i na zasilaniu. Grzejniki wyposażone są

10 w głowice termostatyczne samoczynnie regulujące zadaną temperaturę w pomieszczeniach przez zamykanie i otwieranie przepływu wody gorącej przez grzejnik. Ważne: Otwierając okno w sezonie grzewczym, należy ustawić głowice w pozycji zamkniętej. W przeciwnym wypadku otworzenie okna może spowodować, że głowica samoczynnie spowoduje maksymalny pobór gorącej wody do grzejnika (opłaty!) w celu nadrobienia spadku temperatury w mieszkaniu. Przypadki niedogrzania mieszkań związane są z zapowietrzeniem grzejników. Powyższy problem możecie Państwo usunąć sami. Z boku każdego grzejnika, zamontowane są zawory odpowietrzające do ręcznego odpowietrzania grzejnika. Należy zamknąć zawór odcinający na przewodzie zasilającym (gorętszym) i odpowietrzyć poszczególne grzejniki a po tym zabiegu otworzyć zawór dla zapewnienia przepływu wody. Niedopuszczalne jest wykonywanie przeróbek instalacji c.o. (zmiana usytuowania lub wielkości grzejników) bez uzgodnienia z projektantem instalacji! Każdorazowe spuszczenie wody z pionów musi być uzgodnione z Administratorem. Szczegółowy sposób użytkowania instalacji centralnego ogrzewania opisany jest w załączniku nr Instalacja wodno kanalizacyjna. Dla każdego mieszkania na przyłączu zimnej i ciepłej wody zamontowano liczniki rejestrujące zużycie wody przez jego mieszkańców. Wszystkie urządzenia sanitarne podłączone są do kanalizacji poprzez syfony. Brak odpływu kanalizacji może oznaczać zatkanie syfonu nagromadzonym osadem, który należy koniecznie oczyścić używając do tego odpowiednich środków. Apelujemy by do ustępu nie wrzucać przedmiotów, które doprowadzić mogą do niedrożności rur. Szczególnie przypominamy o zakazie wylewania do kanalizacji resztek materiałów budowlanych (resztek farb, zapraw i gipsów), które osadzając się w rurach mogą doprowadzić do zatorów i poważnych awarii. Szczegółowy sposób użytkowania instalacji ciepłej i zimnej wody opisany jest w załączniku nr 4 Szczegółowy sposób użytkowania instalacji kanalizacyjnej opisany jest w załączniku nr 5

11 1.7 Instalacja elektryczna. Instalacja elektryczna w mieszkaniu składa się z tablicy mieszkaniowej TM umieszczonej w przedpokoju, obwodów odbiorczych oraz linii zasilającej mieszkanie z tablicy rozdzielczej znajdującej się w korytarzu budynku. Z tablicy mieszkaniowej TM wyprowadzone SA obwody: - oświetlenia - gniazd wtykowych - kuchni elektrycznej W tablicy TM znajdują się zabezpieczenia poszczególnych obwodów elektrycznych, które w przypadku zagrożenia instalacji (przeciążenia) powodują automatyczne wyłączenie obwodu. W takim przypadku należy samodzielnie sprawdzić położenie bezpiecznika i przywrócić mu właściwą pozycję (wystarczy przesunąć go w pionie). Jeśli to nie przyniesie rezultatu, należy wezwać elektryka. Szczegółowy sposób użytkowania instalacji elektrycznej opisany jest w załączniku nr Bramy do garaży Szczegółowy sposób użytkowania bram garażowych opisany jest w załączniku nr 7 III. TRUDNE POCZĄTKI 1. Regulaminy, zwyczaje i zasady obowiązujące mieszkańców inwestycji. Mieszkańców, w sposobie użytkowania Osiedla oraz we wzajemnych stosunkach, obowiązują zasady i reguły wynikające zarówno z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, jak również z wiążących zasad współżycia społecznego oraz ustalonych zwyczajów. Mieszkańcy Osiedla, w ramach powstałej Wspólnoty, mogą wprowadzić własny, obowiązujący na Osiedlu tzw. Regulamin Domowy. 2. Sprawy porządkowe. Prace adaptacyjne i wykończeniowe. Właściciel mieszkania odbierając mieszkanie w celu prowadzenia prac adaptacyjnych, ma obowiązek zapewnienia właściwego nadzoru nad tymi pracami. Odpowiada za przestrzeganie przez pracujące ekipy norm współżycia społecznego oraz utrzymanie porządku w budynku i wokół niego. Należy zwrócić szczególną uwagę na długość zastosowanych kołków montażowych lub rozporowych użytych do montażu listew progowych oraz zabudowach szaf wnękowych. W ścianach i/lub podłogach znajdują się instalacje CO, ciepłej i zimnej wody oraz elektryczne.

12 Przypominamy Państwu, że dokonywanie wszelkich zmian w zakresie wyburzania jakiegokolwiek fragmentu ściany wymagają zgody dewelopera. Ważne: W uzasadnionym przypadku, po uzgodnieniu z Zarządcą, należy zamówić na własny koszt odpowiedni kontener na odpady budowlane. 3. Wjazd na inwestycję wynajętych wykonawców. W procesie wykańczania mieszkania, niezbędny jest udział fachowych ekip, wynajętych przez właścicieli mieszkań. Należy pamiętać o przekazaniu Zarządcy informacji o prowadzonych przez te ekipy pracach. 4. Sprawy formalne Wszelkie zmiany ingerencje w istotne elementy mieszkania takie jak wyburzenia ścian, instalacje, bez uzgodnienia z deweloperem są niedopuszczalne. W przypadku ich stwierdzenia spowoduje to utratę udzielonej rękojmi. W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionego wezwania do usunięcia usterki, której przyczyna nie będzie leżała po stronie dewelopera (np. niewłaściwe wykonanie prac prowadzonych bez zgody dewelopera przez użytkownika mieszkania lub nieprzestrzeganie instrukcji użytkowania, itp.), deweloper zastrzega sobie prawo (na żądanie firmy wezwanej do usunięcia usterki) do obciążenia właściciela mieszkania kosztami nieuzasadnionego wezwania. Rysy na ścianach i sufitach, które mogą pojawić się w trakcie użytkowania mieszkania, nie są wadą a jedynie zjawiskiem wynikającym z naturalnej pracy konstrukcji budynku. IV. INWESTYCJA. CZYLI CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH 1. Tereny wspólne. Tereny wspólne, znajdujące się wokół budynku, na które składają się drogi wewnętrzne, chodniki, tereny zielone, plac zabaw są przeznaczone do wspólnego użytkowania przez wszystkich mieszkańców Osiedla. Są one współwłasnością całej Wspólnoty. Decyzje dotyczące tych terenów podejmuje Wspólnota Mieszkaniowa. 2. Śmietnik. Na osiedlu znajduje się pomieszczenie na odpadki.

13 V. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Projektując Osiedle chcieliśmy zapewnić Państwu pełen komfort jego użytkowania. Zapewniają to: po pierwsze, odrębna forma własności w postaci lokalu mieszkalnego i współudziału w nieruchomości wspólnej, na którą składają się działka gruntu oraz części wspólne budynku. Kwestie własności, która ma miejsce w przypadku Właścicieli lokali mieszkalnych na osiedlu Jasne Tarasy i dotyczy spraw związanych z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnych lokali, praw i obowiązków właścicieli oraz zarządu nieruchomością wspólną, regulują przepisy ustawy o własności lokali. Zgodnie z jej postanowieniami, w razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej, rozumianej, jako grunt oraz urządzenia i części budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Przez wyodrębnienie lokalu rozumie się tutaj odłączenie lokalu z Księgi Wieczystej całej nieruchomości i założenie dla niego nowej Księgi Wieczystej. Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa w momencie wyodrębnienia pierwszego lokalu. Wspólnota, w której liczba wszystkich lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych jest większa niż siedem, obliguje właścicieli do powołania Zarządu, który reprezentuje Wspólnotę oraz prowadzi jej sprawy. Do podstawowych obowiązków właściciela należy utrzymanie lokalu w należytym stanie, uczestniczenie w kosztach zarządu nieruchomością wspólną, korzystanie z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli, przestrzeganie porządku domowego oraz współdziałanie w ochronie wspólnego dobra. Udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali. Właściciele mają nie tylko prawo, ale i obowiązek uczestniczyć w zwoływanych zebraniach. VI. ZAŁĄCZNIKI 1. Załącznik nr 1 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1. Użytkownik lokalu wyposażonego w przewody wentylacyjne jest zobowiązany do zachowania warunków dla prawidłowej cyrkulacji i wilgotności powietrza w lokalu; 2. Użytkownikowi lokalu wyposażonego w przewody wentylacyjne zabrania się: zamieniania kratek wentylacyjnych na inne lub ich demontażu na stałe; przerabiania przewodów wentylacyjnych; podłączania okapów z mechanicznym odprowadzaniem zapachów o wydajności większej niż 200 m 3 /h 0,06 m 3 /s i głośności 30dB, może

14 powodować zaburzenia pracy wentylacji i powodować hałas w instalacji innych Lokatorów; kategorycznie zabrania się wpinania okapów kuchennych do niewłaściwych przewodów wentylacyjnych niż te, które są do tego przeznaczone; zamykania lub zaklejania nawietrzników okiennych (ciąg dalszy zał. nr1) gdyż w znacznym stopniu zaburzy to prawidłowe funkcjonowanie wentylacji w pomieszczeniu oraz spowoduje utratę gwarancji 3. W okresie użytkowania instalacji i urządzeń wentylacyjnych należy zapewniać odpowiedni poziom wilgotności względnej (do 60%) powietrza w pomieszczeniach poprzez: a) utrzymanie pełnego wymaganego przekroju kratek wentylacyjnych, poprzez: okresowemu czyszczeniu kratek (ciąg dalszy zał. nr 1) nie montowaniu wszelkiego rodzaju żaluzji i osłon na kratkach; nie montowaniu wentylatorów elektrycznych i okapów ( za wyjątkiem mieszkań z indywidualnymi pionami wentylacyjnymi z klapą zwrotną do podłączenia okapów o wydajności max. 200 m 3 /h 0,06 m 3 /s i głośności max. 30dB) b) zapewnić odpowiedni dopływ powietrza zewnętrznego poprzez: wietrzenie pomieszczeń; zamontowanie kratki w drzwiach do WC i łazienki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 79 ust.1: Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny ( ) mieć ( ) w dolnej części otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,0222 m 2 dla dopływu powietrza. c) symptomy słabej wentylacji: ciemne, mokre plamy w okolicach nadproży okien i drzwi balkonowych, narożach przy suficie i podłodze (często czarne naloty na powierzchni ścian i sufitów); wyczuwalne nieprzyjemne zapachy; wyczuwalna duża wilgotność w mieszkaniu ( skraplanie pary wodnej na wewnętrznych powierzchniach szyb okiennych); wyczuwalny zapach stęchlizny (szczególnie po otwarciu szaf); złe samopoczucie i ogólne rozdrażnienie spowodowane nadmiarem dwutlenku węgla i brakiem tlenu, nadwrażliwość alergiczna; d) środki zaradcze usprawniające działania wentylacji i zmniejszające stopień zawilgocenia: utrzymanie optymalnej temperatury w mieszkaniu właściwej dla zapotrzebowania jego degradacji; prawidłowe użytkowanie i konserwacja okien 4. Wszelkie ingerencje w instalacje wentylacyjne w lokalu są ZABRONIONE!!! 5. Wykonanie zmian w czasie trwania gwarancji będzie skutkowało cofnięciem gwarancji na instalacje w całym obiekcie.

15 2. Załącznik nr 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI OKIEN I DRZWI PCV I ALU Przed rozpoczęciem użytkowania stolarki, a po zakończeniu prac wykończeniowych należy dokładnie usunąć resztki tynku, pyłu i inne zabrudzenia stolarki (najlepiej odkurzaczem), a w szczególności należy na sucho wyczyścić górny wrąb okuciowy w skrzydle. 1. Profile PCV i ALU oraz okucia i drzwi należy czyścić miękką szmatką lub gąbką środkami czyszczącymi nie zawierającymi rozpuszczalników oraz składników ścierających przynajmniej dwa razy w roku. Nie wolno czyścić profili i szyb ostrymi narzędziami. 2. Uszczelki należy przecierać smarem silikonowym przynajmniej 2 razy w roku. 3. Okna chronić przed kontaktem z gorącymi przedmiotami, środkami impregnacyjnymi, klejami, farbami, rozpuszczalnikami, itp. 4. Elementy okucia PCV i ALU należy regularnie kontrolować pod względem czystości oraz stopnia zużycia. Wszelkie elementy ruchome i miejsca współpracy elementów należy smarować olejem do konserwacji okuć lub wazeliną techniczną minimum 2 razy w roku. Stosowane środki pielęgnacyjno czyszczące nie mogą naruszyć powłoki antykorozyjnej okuć. 5. Samozamykacze przy drzwiach regulować w miarę potrzeby, szczególnie przy zmianach temperatury powietrza. 6. Sterowanie klamką w oknach i drzwiach balkonowych wykonywać przy domkniętym skrzydle. 7. Szyby należy myć powszechnie stosowanym do tego celu środkami czyszczącymi nie zawierającymi amoniaku i innych substancji o charakterze agresywnym. 8. Prace naprawcze powinien wykonywać wykwalifikowany personel. NIE STOSOWANIE SIĘ DO WYTYCZNYCH ZASAD EKSPLOATACJI I KONSERWACJI OKIEN I DRZWI PCV I ALU POWODUJE UTRATĘ GWARANCJI UDZIELONEJ PRZEZ FABRYKĘ. 3. Załącznik nr 3 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1. Instalacja centralnego ogrzewania, do której ciepło dostarczane jest ze wspólnej kotłowni gazowej, spełnia wymagania obecnych przepisów i zapewnia w pełni automatyczną regulację systemu grzewczego ( regulacja pogodowa). 2. Podstawową zasadą prawidłowego ogrzewania jest systematyczne przewietrzanie pomieszczeń. 3. W okresie przewietrzania mieszkań wskazane jest zamknięcie zaworów regulacyjnych i ich ponowne otwarcie po zakończeniu procesu wietrzenia. 4. Grzejników nie wolno przesłaniać powoduje to zaburzenia cyrkulacji powietrza.

16 5. Zgodnie z wymogami przepisów, poszczególne instalacje grzewcze mieszkań, zostały wyposażone w indywidualne ciepłomierze służące do rozliczania kosztów ciepła. 6. Ciepłomierz jest własnością lokatora i wszelkie czynności związane z jego eksploatacją należą do jego właściciela. 7. Zgodnie z instrukcją obsługi eksploatacji ciepłomierza, ciepłomierz w pracy nie wymaga żadnej dodatkowej regulacji, obsługa polega na odczycie wskazań oraz sprawdzeniu połączeń i stanu przewodów elektrycznych. 8. Wszelkie zmiany instalacji i urządzeń grzewczych w okresie gwarancji i rękojmi są zabronione i będą skutkowały cofnięciem gwarancji na instalację w całym obiekcie. 9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek oddziaływań mechanicznych, ingerencji w wewnętrzne układy urządzeń, działania substancji chemicznych, świadomego lub nieświadomego działania użytkownika lub osób postronnych nieupoważnionych do napraw lub które uległy normalnemu zużyciu. 10. Grzejniki wyposażone są w zawory termostatyczne z głowicą nastawczą umożliwiającą regulację temperatury w poszczególnych pomieszczeniach, a także w zawory odpowietrzające ręczne. 11. Głowice umożliwiają regulację temperatury w poszczególnych pomieszczeniach, uwzględniając zyski ciepła pochodzące również z innych źródeł, z nasłonecznienia, oświetlenia, gotowania, ludzi itp. 12. Na pokrętle głowicy widnieje skala oznaczona cyframi, gdzie najwyższa cyfra oznacza możliwość uzyskania w pomieszczeniu temperatury powyżej 20 C, najniższa 0 oznacza wyłączenie grzejnika, znaczek gwiazdka lub cyfra 1 oznacza najniższą wymaganą temperaturę w pomieszczeniu ok C. 13. Zawory odpowietrzające zlokalizowane są w górnym rogu grzejnika po przeciwnej stronie zaworu termostatycznego. 14. Dopuszczenie do spadku temperatury powietrza wewnątrz lokalu mieszkalnego poniżej 10 C zwalnia Wykonawcę Gwaranta z zobowiązań gwarancyjnych i rękojmi. 15. Przed koniecznością ściągnięcia grzejników lokator zobowiązany jest sprawdzić czy C.O. działa prawidłowo; jeżeli nie niezwłocznie zgłosić to Zarządcy w okresie trwania gwarancji. 16. Brak ogrzewania w pomieszczeniach po demontażu i ponownym montażu grzejników nie podlega gwarancji. 17. Przy zdejmowaniu grzejników do prac wykończeniowych lokator jest zobowiązany po ich ponownym założeniu odpowietrzyć we własnym zakresie. 18. Rozszczelnienie instalacji C.O. po demontażu grzejników nie podlega gwarancji. 19. Zabrania się zmieniania typu zaworów termostatycznych na inne niż opisane w projekcie co może spowodować zakłócenia w dostawach ciepła. 4. Załącznik nr 4 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY 1. Instalacja wody ciepłej i zimnej została wykonana zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami prawa budowlanego i zgodnie z projektem technicznym.

17 2. Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej powinna, w okresie jej użytkowania zapewniać możliwość dostarczania wody do punktów czerpalnych, zgodnie z warunkami jej użytkowania. 3. W okresie użytkowania instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej należy zapewniać: realizację napraw i wymian oraz robót konserwacyjnych leżących po stronie użytkownika (całość instalacji wewnątrz mieszkania od zaworu (zaworów) odcinającego dany lokal wraz z urządzeniami); sprawność (a w szczególności szczelność) instalacji i urządzeń poprzez likwidację przecieków na punktach czerpalnych wody (np. kapiące krany,sączenia w spłuczkach ustępowych); dostęp do liczników celem kontrolnego odczytu; legalizację lub wymianę wodomierzy zamontowanych w lokalach (5 lat użytkowania dla liczników zimnej wody i 4 lata dla liczników wody ciepłej) 4. Wodomierze bez ważnej legalizacji nie będą stanowiły podstawy rozliczania wody, a lokal zostanie obciążony według przyjętej normy na jedną osobę. 5. Zgodnie z przepisami, użytkownicy lokali pokrywają koszt różnicy wody wynikającej ze wskazania wodomierza głównego w budynku i sumy wskazań wodomierzy indywidualnych w lokalach. 6. Wszelkie przeróbki, przebudowy instalacji wodociągowej można wykonać jedynie za zgodą Zarządcy przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia, a po zakończeniu należy zgłosić do odbioru służbom technicznym. 5. Załącznik nr 5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTALACJI KANALIZACYJNEJ 1. Instalacja kanalizacyjna powinna w okresie jej użytkowania być utrzymywana w pełnej sprawności zapewniającej możliwość odprowadzenia ścieków. 2. W okresie użytkowania instalacji kanalizacyjnej zabrania się: wykorzystywania urządzeń kanalizacyjnych do celów innych niż odprowadzanie ścieków (wyrzucania do przyborów kanalizacyjnych materiałów stałych o dużej strukturze objętościowej śmieci, odpadki, włókno naturalne lub syntetyczne itp.),mogących spowodować niedrożność i zaczopowanie systemu kanalizacyjnego; wylewania do urządzeń sanitarnych substancji żrących, klejących twardniejących i żelujących, mogących trwale uszkodzić, zatkać lub rozszczelnić urządzenia i przewody kanalizacyjne; użytkowania umywalek, wanien i zlewozmywaków bez syfonów i osadników. 3. Podejścia do misek ustępowych, zlewów, wanien, umywalek, pisuarów (wpustów podłogowych) winny być zabezpieczone syfonami zabezpieczającymi przed wyssaniem zamknięcia wodnego lub jego wysychaniem ( wyparowaniem). Likwidacja syfonów prowadzi do wytwarzania się w pomieszczeniu nieprzyjemnych

18 zapachów wydobywających się z systemu kanalizacyjnego ( proces gnilny, gazowanie). 4. Wszelkie sprawy związane ze zmianami instalacji, awariami instalacji i urządzeń grzewczych w okresie i rękojmi winny być wcześniej zgłaszane Administratorowi Zarządcy i Wykonawcy Gwarantowi. 6. Załącznik nr 6 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1. Instalacja elektryczna powinna w okresie jej użytkowania zapewniać możliwość bezpiecznego korzystania z odbiorników energii elektrycznej, zgodnego z ich przeznaczeniem i warunkami złożonymi w projekcie tej instalacji. 2. Użytkownik energii elektrycznej w okresie gwarancji może: sprawdzić napięcie w gniazdkach wtyczkowych przy pomocy próbnika tzw. probówki, wymienić żarówki i świetlówki w oprawach 3. Do bezwzględnych obowiązków użytkownika instalacji elektrycznej należy: udostępnianie lokalu w celu dokonania przez Zarządcę obiektu pomiarów instalacji elektrycznej i bezwzględne wykonanie zaleceń ujętych w protokole; udostępnianie lokalu w celu dokonania przeglądów stanu technicznego urządzeń; zabezpieczenie nieużywanych gniazd przed dziećmi w celu uniemożliwienia włożenia metalowego przedmiotu w otwór przeznaczony na bolce 4. Użytkownikowi lokalu zabrania się: wszelkich przeróbek i napraw instalacji we własnym zakresie wymieniać wkładek topikowych na inne niż te, co do których przystosowana jest istniejąca instalacja elektryczna ( a w szczególności nie wolno naprawiać bezpieczników we własnym zakresie); wymieniać przewód zasilających urządzenia elektryczne oraz wtyczek na inne niż były wykonane fabrycznie ( przewód trójżyłowy musi mieć wtyczkę ze stykiem ochronnym); włączanie do sieci energetycznej urządzeń elektrycznych niezgodne z instrukcją producenta; stosowania przedłużaczy dwużyłowych do urządzeń posiadających elementy przewodzące prąd elektryczny; wymiany zabezpieczenia obwodów na zabezpieczenia o większym prądzie niż zainstalowane; jakichkolwiek robót montażowych osobom nieuprawnionym w tablicy rozdzielczej; wyciągania wtyczek za przewód przyłączeniowy odłączenie urządzenia należy wykonać poprzez wyciągnięcie wtyczki z równoczesnym przytrzymaniem drugą ręką gniazdka

19 7. Załącznik nr 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI BRAMY DO BOKSU GARAŻOWEGO I. OTWIERANIE BRAMY: Kluczyk przekręcić w lewo do oporu zostawiając go w tej pozycji. Przekręcić klamkę w prawo do oporu. Uchylić bramę, jednocześnie ustawiając klamkę w poz. wyjściowej. Otworzyć bramę. (wystawione na boki rygle stanowią ogranicznik wychylenia). II. ZAMYKANIE BRAMY: Pociągnąć w dół skrzydło bramy za odpowiedni uchwyt. Kontynuować zamykanie z jednoczesnym otwarciem klamki w prawo. Domknąć bramę jednocześnie ryglując poprzez przekręcenie klamki w lewo. Po wyjęciu kluczyka brama zostaje zablokowana w pozycji zamkniętej. III. KONSERWACJA BRAMY: Smarować ruchome części pentagramu bramy. Bramę można myć wszystkimi dostępnymi na rynku środkami. Uwaga: W żadnym wypadku nie wolno dodatkowo obciążać bramy chcąc np. zasłonić otwory.

REGULAMIN napraw wewnątrz lokali

REGULAMIN napraw wewnątrz lokali REGULAMIN napraw wewnątrz lokali Rozdział I. Podział napraw wewnątrz lokali na finansowane przez Spółdzielnię i użytkowników. 1. Naprawami w rozumieniu regulaminu są wszystkie roboty związane z wymianą,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. LOKALE MIESZKALNE

DZIAŁ I. LOKALE MIESZKALNE REGULAMIN podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale. DZIAŁ I. LOKALE MIESZKALNE Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wnętrz lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Marysieńka w Wąbrzeźnie

Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wnętrz lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Marysieńka w Wąbrzeźnie Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wnętrz lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Marysieńka w Wąbrzeźnie Podstawy prawne Regulamin określający obowiązki Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LOKALU

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LOKALU INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LOKALU Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 08/05 Na podstawie 72-78 Statutu oraz w związku z punktem III Regulaminu remontów oraz wykorzystywania środków z funduszu remontowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI, JEJ CZŁONKÓW I INNYCH UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ

REGULAMIN OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI, JEJ CZŁONKÓW I INNYCH UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ REGULAMIN OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI, JEJ CZŁONKÓW I INNYCH UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ ZASADY ROZLICZANIA LOKALI Z TYTUŁU ICH ZUŻYCIA W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DĘBINA W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali

Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali REGULAMIN PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI 1. Naprawami w rozumieniu niniejszych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika mieszkania z podstawowymi zasadami użytkowania i utrzymania lokalu. Przestrzeganie wytycznych i zaleceń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO nieruchomości przy ul. Mrągowskiej 78-88 we Wrocławiu, działka nr ewid. 148, wprowadzony uchwałą WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ nr 5 z dnia 14.05.2013 r. 1 Postanowienia regulaminu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO Instrukcja określa zasady użytkowania lokalu mieszkalnego, zwanego dalej Lokalem, będącego częścią zasobów Gminy Miasta Gdańska, przez najemcę lub użytkownika

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni.

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni. Załącznik do Uchwały nr 2013/15/VI Regulamin zasad rozdziału kosztów eksploatacyjnych i ustalania należności opłat za lokale mieszkalne w Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej Pałac w Legnicy. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

I. Podział obowiązków napraw wewnątrz lokali na Spółdzielnię oraz użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych.

I. Podział obowiązków napraw wewnątrz lokali na Spółdzielnię oraz użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych. Załącznik do Uchwały Nr 19/2012 RN LSM z dnia 11 grudnia 2012 r. ------------------------------------------- R E G U L A M I N NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z OSOBAMI ZAMIESZKUJĄCYMI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OSIEDLA TOYA GOLF

REGULAMIN OSIEDLA TOYA GOLF ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PRZEDWSTĘPNEJ UMOWY SPRZEDAŻY REGULAMIN OSIEDLA TOYA GOLF I. CZĘŚĆ OGÓLNA 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie, o ile z treści regulaminu nie wynika co innego, jest mowa o właścicielach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL. 11 LISTOPADA 81D/15 58-302 WAŁBRZYCHU PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

8/ użytkownikach należy przez to rozumieć wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do lokalu o innym charakterze niż mieszkalny.

8/ użytkownikach należy przez to rozumieć wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do lokalu o innym charakterze niż mieszkalny. R E G U L A M I N rozdziału obowiązków między Spółdzielnią Mieszkaniową w Gołdapi a członkami, mieszkańcami i użytkownikami w zakresie napraw i remontów budynków i lokali. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA Załącznik nr 4 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z WŁAŚCICIELAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W KWIDZYNIE

Bardziej szczegółowo

Budynek gminny a budynek wspólnoty mieszkaniowej

Budynek gminny a budynek wspólnoty mieszkaniowej Budynek gminny a budynek wspólnoty mieszkaniowej BUDYNKI Z LOKALAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ SPÓŁKĘ WROCŁAWSKIE MIESZKANIA Spółka WM zarządza budynkami gminnymi oraz lokalami w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu Załącznik do uchwały nr 4 Rady Nadzorczej SM Michałów z dnia 27.02.2007r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu Regulamin korzystania z lokali użytkowych i garaży 2 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A T E C H N I C Z N A

I N S T R U K C J A T E C H N I C Z N A Spółdzielnia Mieszkaniowa JADWIŻYN ul. Łączna 51 64-020 P I Ł A I N S T R U K C J A T E C H N I C Z N A SPOSOBU UŻYTKOWANIA MIESZKAŃ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI INSTRUKCJA TECHNICZNA DLA UŻYTKOWNIKÓW MIESZKAŃ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO. Wspólnoty Mieszkaniowej. Czwórka w Tychach. przy ul. Barona 22. przyjęty uchwałą nr 3/2008

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO. Wspólnoty Mieszkaniowej. Czwórka w Tychach. przy ul. Barona 22. przyjęty uchwałą nr 3/2008 REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO Wspólnoty Mieszkaniowej Czwórka w Tychach przy ul. Barona 22 przyjęty uchwałą nr 3/2008 Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Tekst

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie.

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie. Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowo Budowlanej Ziemowit w Ciechanowie Niniejszy regulamin opracowano

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie

R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie I. Postanowienia ogólne 1 1. W oparciu o postanowienia art. 4 i art. 6 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Określenia użyte w regulaminie

Określenia użyte w regulaminie R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia zimnej i ciepłej wody, ustalania opłat za wodę oraz montażu wodomierzy w Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej P O D S T A W A P R A W N A : Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. DEFINICJE

ROZDZIAŁ I. DEFINICJE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL. 11 LISTOPADA 81D/15 58-302 WAŁBRZYCHU PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

zasad ustalania zaliczki i rozliczania kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim

zasad ustalania zaliczki i rozliczania kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim REGULAMIN zasad ustalania zaliczki i rozliczania kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady rozliczenia

Bardziej szczegółowo

CZYSZCZENIE /KONSERWACJA/ WENTYLACJA OKIEN PCV Z PROFILI REHAU: 1. Instrukcja obsługi okuć firmy WINKHAUS:

CZYSZCZENIE /KONSERWACJA/ WENTYLACJA OKIEN PCV Z PROFILI REHAU: 1. Instrukcja obsługi okuć firmy WINKHAUS: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Moliński Mieczysław Biały Kościół 11, 57 100 Strzelin Dział produkcji: tel. (071) 39 267 88 NIP 914-115-18-75 Regon 931920990 Biuro Handlowe: 57-100 Strzelin,

Bardziej szczegółowo

II. OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI

II. OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej i Członków tej Spółdzielni w zakresie napraw wewnątrz mieszkań I. PRZEPISY OGÓLNE 1. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N I. PODSTAWA PRAWNA

R E G U L A M I N I. PODSTAWA PRAWNA R E G U L A M I N zasad rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w budynkach wielorodzinnych i użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej GRYF w Dębnie. I. PODSTAWA PRAWNA - Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali.

REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali. REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali. 1 Naprawami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są roboty konserwacyjne i remontowe. 2 Do obowiązków Spółdzielni w zakresie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Podstawa Prawna

R E G U L A M I N. Podstawa Prawna R E G U L A M I N zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania opłat z tego tytułu dla użytkowników lokali zarządzanych przez Spółdzielnie Mieszkaniową Saturn w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN remontów i konserwacji w zasobach Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej,,Ruda w Warszawie.

REGULAMIN remontów i konserwacji w zasobach Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej,,Ruda w Warszawie. REGULAMIN remontów i konserwacji w zasobach Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej,,Ruda w Warszawie. (tekst jednolity) Niniejszy regulamin określa obowiązki i uprawnienia SBM,,Ruda, jej członków oraz innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. obowiązków LWSM Wrzeszcz i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale.

REGULAMIN. obowiązków LWSM Wrzeszcz i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale. REGULAMIN obowiązków LWSM Wrzeszcz i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale. 1. Naprawami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są remonty,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LOKALU

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LOKALU INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LOKALU Opracowana na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2005r. Nr 31 poz. 266 późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania systemów grzewczych z zastosowaniem miniwęzłów cieplnych

Wytyczne do projektowania systemów grzewczych z zastosowaniem miniwęzłów cieplnych Wytyczne do projektowania systemów grzewczych z zastosowaniem miniwęzłów cieplnych do Warunków Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do Sieci Ciepłowniczych Obowiązuje od dnia 09.03.2015 r. Liczba stron 1/6 I.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA PRZEJĘCIA ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ budynku przy ul... nr...

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA PRZEJĘCIA ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ budynku przy ul... nr... Miejscowość, dnia -... -... PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA PRZEJĘCIA ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ budynku przy ul.... nr... 1. Dotychczasowy zarząd wspólnoty mieszkaniowej (przekazujący funkcje) w składzie a)...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN obowiązków Spółdzielni i jej członków oraz użytkowników w zakresie napraw wewnątrz lokali i rozliczeń z członkami zwalniającymi lokale w MSM Zjednoczenie w Krapkowicach. I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ 1. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I.

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Akty prawne 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 SPIS TREŚCI: Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3 Uprawnienia budowlane projektanta 4 Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 6 Zaświadczenie o opłaceniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN podziału obowiązków w zakresie napraw wewnątrz lokali między użytkowników lokali a Spółdzielnię Mieszkaniową Piaski D" w Warszawie.

REGULAMIN podziału obowiązków w zakresie napraw wewnątrz lokali między użytkowników lokali a Spółdzielnię Mieszkaniową Piaski D w Warszawie. REGULAMIN podziału obowiązków w zakresie napraw wewnątrz lokali między użytkowników lokali a Spółdzielnię Mieszkaniową Piaski D" w Warszawie. I. Część ogólna 1 Niniejszy regulamin działa w oparciu o 40

Bardziej szczegółowo

Zieleń niska i wysoka w postaci nasadzeń drzew, krzewów i trawników zgodnie z projektem zieleni

Zieleń niska i wysoka w postaci nasadzeń drzew, krzewów i trawników zgodnie z projektem zieleni Standard Osiedla Droga wewnętrzna: kostka brukowa Miejsca postojowe zewnętrzne: kostka brukowa Chodniki i alejki: kostka brukowa Dziedziniec: ogrodzony z dostępem tylko dla mieszkańców - z furtkami i domofonem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK.

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI CZĘŚĆ OGÓLNA. MIESZKANIOWEJ ENERGETYK. 1 Koszt zużycia ciepłej i zimnej wody, odprowadzania ścieków obliczany jest w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. budowy, finansowania, ustanawiania prawa i użytkowania garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. budowy, finansowania, ustanawiania prawa i użytkowania garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N budowy, finansowania, ustanawiania prawa i użytkowania garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 I. Podstawa prawna. 1 1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE UśYTKOWANIA LOKALI UśYTKOWYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GDAŃSKIEJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ SPÓŁKI Z O.O. ROZDZIAŁ I ZASADY OGÓLNE

WYTYCZNE DOTYCZĄCE UśYTKOWANIA LOKALI UśYTKOWYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GDAŃSKIEJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ SPÓŁKI Z O.O. ROZDZIAŁ I ZASADY OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE UśYTKOWANIA LOKALI UśYTKOWYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GDAŃSKIEJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ SPÓŁKI Z O.O. I. Przedmiotem wytycznych są warunki techniczne obsługi i eksploatacji lokali uŝytkowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla użytkowników lokali wyposażonych w podzielniki kosztów ogrzewania we wspólnotach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna:

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna: 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU Na podstawie 177 Statutu Spółdzielni i w związku z artykułem 6 ust.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń ciepła w budynkach własnych i zarządzanych przez Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (BTBS) I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

W KRAKOWIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM

W KRAKOWIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM LOKATORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE 30-428 KRAKÓW, UL. ZDUNÓW 18A/1 REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM KRAKÓW, STYCZEŃ 2010r. 1 REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ciepłej wody - w przypadku dostarczania jej z węzła grzewczego.

REGULAMIN. ciepłej wody - w przypadku dostarczania jej z węzła grzewczego. Załącznik do Uchwały nr 40/16 Rady Nadzorczej z dnia 28-11-2016 roku REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY ORAZ ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 1. Każdy punkt poboru wody w lokalu mieszkalnym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LOKALU

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LOKALU 1 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LOKALU Opracowana na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2005r. Nr 31 poz. 266

Bardziej szczegółowo

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA Prosimy dokładnie przeczytać informacje zamieszczone poniżej. Zawierają one ważne zalecenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE WITAMY. Spotkanie konsultacyjne w sprawie uciepłownienia II go rejonu Łabęd r

SERDECZNIE WITAMY. Spotkanie konsultacyjne w sprawie uciepłownienia II go rejonu Łabęd r SERDECZNIE WITAMY Spotkanie konsultacyjne w sprawie uciepłownienia II go rejonu Łabęd 06.10.2016 r REALIZACJA I ETAPU UCIEPŁOWNIENIA ŁABĘD Została zrealizowana sieć cieplna wraz z przyłączami do budynków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.116.2013 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 29 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.116.2013 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 29 listopada 2013 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.116.2013 BURMISTRZA OLECKA w sprawie wprowadzenia regulaminów rozliczenia mediów w budynkach i lokalach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art.30 ust.2

Bardziej szczegółowo

1. Pobieranie energii cieplnej dla innych celów poza ogrzewaniem lokalu jest niedozwolone.

1. Pobieranie energii cieplnej dla innych celów poza ogrzewaniem lokalu jest niedozwolone. ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU W SPRAWIE OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI ORAZ OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI I POZOSTAŁYCH UŻYT- KOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE EKSPLOATACJI, REMONTÓW I ICH ROZLICZEŃ. I. Zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią : a) Ustawa z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczeń za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N rozliczeń za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) Załącznik 2 do Uchwały Rady Nadzorczej SSM nr 21/2010 z dnia 29.11.2010r Uwaga! Regulamin rozliczeń za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zatwierdzony został uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/05 w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

Regulamin. II. Podział napraw wewnątrz lokali na obciążające Spółdzielnię oraz użytkowników.

Regulamin. II. Podział napraw wewnątrz lokali na obciążające Spółdzielnię oraz użytkowników. Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokale. I. Podstawa prawna. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: I. Postanowienia ogólne

Podstawa prawna: I. Postanowienia ogólne REGULAMIN DOSTARCZANIA I ROZLICZENIA WODY ORAZ ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W NIERUCHOMOŚCIACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "GÓRNIK" W NOWEJ RUDZIE Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy regulamin został opracowany na postawie

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. korzystania z garaży i miejsc postojowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi

R e g u l a m i n. korzystania z garaży i miejsc postojowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi R e g u l a m i n korzystania z garaży i miejsc postojowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin niniejszy określa szczegółowe zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. użytkowania garaży w budynku wielokondygnacyjnym i garaży wolnostojących.

R E G U L A M I N. użytkowania garaży w budynku wielokondygnacyjnym i garaży wolnostojących. 1 R E G U L A M I N użytkowania garaży w budynku wielokondygnacyjnym i garaży wolnostojących. I.POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa zasady użytkowania garaży w budynku wielokondygnacyjnym

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E G U L A M I N finansowania budowy i użytkowania garaży w Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Podstawa prawna:

REGULAMIN. Podstawa prawna: REGULAMIN rozliczeń kosztów ciepła dostarczonego do lokali na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody we Wspólnocie Mieszkaniowej Przy Drodze w Iławie Podstawa prawna: 1. Statut Wspólnoty Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2013 Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczenia kosztów dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. R E G U L A M I N OKREŚLAJĄCY OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI I UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ ZASADY ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI ZWALNIAJĄCYMI LOKALE I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Określający zakres remontów i konserwacji obciążających Spółdzielnię i użytkowników lokali

Regulamin Określający zakres remontów i konserwacji obciążających Spółdzielnię i użytkowników lokali Regulamin Określający zakres remontów i konserwacji obciążających Spółdzielnię i użytkowników lokali Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Budynek wygradza dostęp od ulicy Czarnieckiego i Roboczej. Wjazd na teren osiedla poprzez szlaban od strony ulicy Czarnieckiego,

Budynek wygradza dostęp od ulicy Czarnieckiego i Roboczej. Wjazd na teren osiedla poprzez szlaban od strony ulicy Czarnieckiego, Konstrukcja i wykończenie zewnętrzne budynku Fundamenty Monolityczna żelbetowa płyta denna wraz ze ścianami Konstrukcja budynku Ściany zewnętrzne Słupy i podciągi żelbetowe wraz z wypełnieniem ścianami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA Załącznik nr 3 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ USTALANIA ODPŁATNOSCI Z TEGO TYTUŁU DLA WŁAŚCICIELI LOKALI W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W KWIDZYNIE PRZY UL.

Bardziej szczegółowo

suma ilości wody pobranej przez - ilość wody pobranej wg wodomierza głównego woda gospodarcza stawka ryczałtowa cena wody

suma ilości wody pobranej przez - ilość wody pobranej wg wodomierza głównego woda gospodarcza stawka ryczałtowa cena wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych w Spółdzielni Mieszkaniowej KLONOWA. 1. Rozliczanie kosztów

Bardziej szczegółowo

I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach

I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne 1. Podstawę prawną w zakresie rozliczania za zużycie energii cieplnej stanowią

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL 04308079) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ( Krynica Zdrój, maja 2006r )

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ( Krynica Zdrój, maja 2006r ) Jerzy Materek BrunPol Serwis Indywidualne rozliczanie kosztów ciepła c.o. i c.w.u. w budownictwie wielolokalowym Streszczenie Wzrastające koszty energii cieplnej motywowały wielu Właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie remontów oraz robót konserwacyjnych w obrębie budynków i lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Radziejowie Rozdział

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta.

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta. Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg 1. ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego lokal mieszkalny na 5 kondygnacji o pow.53,0000m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL 04308355) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu

Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu www.grodzkasm.nsnet.pl e-mail: grodzkasm@pro.onet.pl R E G U L A M I N Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w zakresie dokonywania rozliczania

Bardziej szczegółowo

PLAN REMONTÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,LEŚNA POLANA WE WŁOCŁAWKU. na 2016 rok. Budynek Reja 11

PLAN REMONTÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,LEŚNA POLANA WE WŁOCŁAWKU. na 2016 rok. Budynek Reja 11 PLAN REMONTÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,LEŚNA POLANA WE WŁOCŁAWKU na 2016 rok Budynek Reja 11 2. Ocena stanu technicznego instalacji sanitarnej ( przegląd roczny) 3.Wymiana zaworu samo dopustu czynnika

Bardziej szczegółowo

Standard wykonania i wyposażenia lokalu mieszkalnego w budynku

Standard wykonania i wyposażenia lokalu mieszkalnego w budynku Standard wykonania i wyposażenia lokalu mieszkalnego w budynku Osiedla A l f a P a r k III W skład osiedla wchodzą budynki wielorodzinne mieszkalne, składające się z 6 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania wody ustala reguły i normuje problematykę obciążania kosztami za zużytą wodę i odprowadzone ścieki.

Regulamin rozliczania wody ustala reguły i normuje problematykę obciążania kosztami za zużytą wodę i odprowadzone ścieki. Łata Marek Listopad 2013 REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY METODYKA OPRACOWANIA Regulamin rozliczania wody ustala reguły i normuje problematykę obciążania kosztami za zużytą wodę i odprowadzone ścieki.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. użytkowania garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych. Otwock 2007r.

REGULAMIN. użytkowania garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych. Otwock 2007r. REGULAMIN użytkowania garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych Otwock 2007r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa zasady użytkowania garaży stałych (wolnostojących i

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie I. Podstawa prawna 1. Ustawa z 18 sierpnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW W ZAKRASIE NAPRAW

REGULAMIN I. PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW W ZAKRASIE NAPRAW REGULAMIN obowiązków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń finansowych z członkami zwalniającymi lokale w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach. I. PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich

Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich Kobylniki, ul. Szamotulska 28 62-090 Rokietnica +48 61 853 00 04 www.mpi.com.pl biuro@mpi.com.pl Spis treści Instrukcja

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N - 1 -

R E G U L A M I N - 1 - R E G U L A M I N rozliczania dostawy wody i odprowadzania ścieków w zasobach lokalowych zarządzanych przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych Zakład Budżetowy w Sosnowcu I. Podstawy prawne 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. Stadionowa OPIS TECHNICZNY. Dom w zabudowie bliźniaczej OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul.

Opis techniczny OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. Stadionowa OPIS TECHNICZNY. Dom w zabudowie bliźniaczej OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. OPIS TECHNICZNY Dom w zabudowie bliźniaczej OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. Stadionowa SPIS TREŚCI: 1. UWAGI OGÓLNE 2. STANDARD 3. KONSTRUKCJA BUDYNKÓW FUNDAMENTY KONDYGNACJE 4. INSTALACJE 4.1. WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu Zmiany wprowadzone na mocy: Uchwały Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Naliczania opłat za nośniki energii cieplnej, wody i energii elektrycznej dla budynków opomiarowanych

Regulamin Naliczania opłat za nośniki energii cieplnej, wody i energii elektrycznej dla budynków opomiarowanych Regulamin Naliczania opłat za nośniki energii cieplnej, wody i energii elektrycznej dla budynków opomiarowanych 1 Zakres regulaminu Regulamin określa zasady naliczania opłat w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi art. 114 Statutu Spółdzielni.

Regulamin. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi art. 114 Statutu Spółdzielni. Regulamin podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią, a użytkownikami lokali w zakresie remontów oraz robót konserwatoryjnych w obrębie budynków i wewnątrz lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Będzinie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1 R E G U L A M I N Rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. I. PODSTAWA PRAWNA. Niniejszy Regulamin został

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kruszarka do lodu MODEL: 471700 v1.0-01.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ USTALANIA ODPŁATNOŚCI Z TEGO TYTUŁU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ USTRONIE W RADOMIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

BIURO TECHNICZNE MAG PROJEKT Warszawa, ul. Książkowa 9A m. 603 tel ;

BIURO TECHNICZNE MAG PROJEKT Warszawa, ul. Książkowa 9A m. 603 tel ; BIURO TECHNICZNE MAG PROJEKT 03-134 Warszawa, ul. Książkowa 9A m. 603 tel. 022-407-42-79; 602-628-159 NIP: 524-226-40-47 REGON: 015791033 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Bardziej szczegółowo

4 Naprawy, o których mowa w 3 finansowane są z funduszu remontowego.

4 Naprawy, o których mowa w 3 finansowane są z funduszu remontowego. R E G U L A M I N określający obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale w Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo